Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL /10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel ul. K.K.Wielkiego 59, Olkusz Tel / Fax Osoba do kontaktu: Tatiana Redel Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2013

2 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracujących (144K,96M) z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt jest skierowany do pracujących mieszkańców pow. zawierciańskiego., gdzie przeważają obszary wiejskie i niewielkie miasta, i jest to obszar przechodzący przekształcenia strukturalne typowe dla segmentu przemysł. skutkujące redukcją miejsc pracy i niedopasowaniem kwalif. osób do rynku pracy Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla K i M. W przypadku większej ilości kandydatów pierwszeństwo mają osoby z największą liczbą pkt za kryteria dodatkowe (wykształcenie.max średnie; gorsza znajomość j.ang). Przy równej ilości punktów decyduje wynik testu rekrutacyjnego z j.ang.a gdyby był identyczny kolejność zgłoszeń. Projekt dotyczy os. dorosłych (powyżej 18.roku życia oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących dział. gosp.) uczest. w szk. i kursach poza godz. pracy. Formy wsparcia: 1. Warsztaty psychologiczne komunikacji interpersonalnej; 2. Kursy językowe (Tematyka sprofilowana na języku biznesowym pod kątem egzaminu TOEIC); 3. Kursy komputerowe; 4. Kursy szybkiego czytania + mnemotechnika;

3 Beneficjent BULATS - Twój paszport w lepszą przyszłość WND-POKL /10 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/08/ /07/2013

4 Opis projektu Celem głównym jest podniesienie znajomości j. ang. wśród grupy 300 dorosłych K i M zatrudnionych w woj. śląskim i uzyskanie przez nich formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności w postaci Raportu BULATS (międzynarodowe zaświadczenie poziomu znajomości języka angielskiego w środowisku pracy).biorąc pod uwagę rozkład procentowy zatrudnienia wśród K i M, projekt stawia sobie za cel proporcjonalne wsparcie dyskryminowanej w tym obszarze grupy tj. kobiet poprzez skierowanie kursu do 168 kobiet (56% ogółu) i 132 mężczyzn (44%). Wsparciem objętych zostanie 300 dorosłych (powyżej 18 r.ż.), pracujących kobiet (168) i mężczyzn (132) zamieszkałych i/lub pracujących w regionie śląskim, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy będą zainteresowani nabyciem/podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości j.ang. (poprzez uczestnictwo w kursie) i uzyskaniem Raportu BULATS, który je potwierdzi. Pierwszą fazę rekrutacji stanowić będzie kampania reklamowa z wykorzystaniem różnych kanałów (regionalna prasa i radio, baner, ulotki, broszury, plakaty), aby dotrzeć z informacją o projekcie do potencjalnych jego uczestników. Kolejnym krokiem będzie etap składania zgłoszeń do uczestnictwa (osobiście lub on-line) w biurze projektu. Zostanie opracowany specjalny formularz (również w wersji on-line), który umożliwi wpisywanie elastycznego czasu potencjalnym uczestnikom. Następnie wszyscy potencjalni uczestnicy zostaną poddani wstępnemu testowi kompetencji językowych. Zebrane w ten sposób dane, zostaną przetworzone a na podstawie wyników tej analizy stworzone zostaną grupy językowe. Zostanie opracowany plan zajęć, pozwalający poszczególnym osobom brać udział w kursie bez uszczerbku dla życia prywatnego. Uczestnicy projektu podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia: - szkolenie z języka angielskiego

5 Zawód spawacz-w zasięgu Twoich możliwości WND-POKL /10 Beneficjent Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal ul. Braci Mieroszewskich 122 B, Sosnowiec Tel./fax osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska Okres realizacji projektu 01/08/ /06/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych (w tym co najmniej 5 kobiet, 24 osób niepełnosprawnych) do potrzeb regionalnej gospodarki przez przeprowadzenie szkoleń skierowanych do 240 osób z miast: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem uprawnień spawacza do czerwca 2013 r. Projekt zakłada 10% udziału osób pow. 45 roku życia oraz 100% osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Głównym narzędziem rekrutacji będzie formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu w Sosnowcu oraz do pobrania ze strony WWW projektu. Formy wsparcia : 1. Szkolenie 3-modułowe TIG (141) 2. Szkolenie 2-modułowe MAG(135) 3. Szkolenie 2-modułowe ELEKTRODA(111) Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Szkolenia będą się odbywały w Sosnowcu, w godzinach popołudniowych i weekendy.

6 Nowe kwalifikacje Twoja kariera. II edycja. WND-POKL /10 Beneficjent Fundacja Domena Rozwoju ul. Zygmunta Starego 13 IIp. pokój 25, Gliwice tel.: , osoba do kontaktów: Joanna Klik Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 230 pracujących osób dorosłych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zainteresowanych nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych jęz. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Nabór do projektu będzie prowadzony w biurze projektu. Każda osoba deklarująca chęć przystąpienia do projektu będzie zobowiązana do wypełnienia deklaracji uczestnictwa zawierającej informacje dot. wybranych form wsparcia, oraz niezbędne dane osobowe. Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze 4 miesiące trwania projektu, do momentu zakładanej liczby UP. O udziale w projekcie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. W celu prawidłowego przyporządkowania UP do grupy językowej przeprowadzony zostanie pomiar umiejętności i wiedzy UP przed rozpoczęciem szkoleń przy pomocy testu wstępnego oraz ankiety Formy wsparcia: - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.

7 Nowoczesny specjalista ds. finansów w woj. śląskim WND-POKL /10 Beneficjent Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, Katowice tel fax w.25 osoba do kontaktów roboczych: Monika Bezak Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013

8 Opis projektu Cel ogólny projektu Podniesienie wiedzy i kompetencji 225 pracownic i pracowników przedsiębiorstw o wykształceniu wyższym ekonomicznym lub finansowym, w tym w szczególności CFO z zakresu zarządzania finansami z wykorzystaniem modelu intermentoringu w okresie 24 mies. na terenie woj. śląskiego. Uczestnicy projektu dorosłych osób pracujących na terenie woj. śląskiego na stanowiskach ds. finansów, bankowości, w tym analityków finansowych, doradców, księgowych, a w szczególności Dyrektorów Finansowych firm, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. BO= 113 K i 112 M, w tym 146 osób 45+ (65%). Do projektu zaproszenie 50,22%K, by ułatwić im dostęp do szkoleń, gdyż K rzadziej pełnią funkcje CFO.(szansa przełamania stereotypów) Realizacja 3 edycji cyklu szkoleń. [XI 2011 IV 2012; V 2012 XII 2012; XII 2012 VI 2013] Każda edycja obejmuje: a) ZARZĄDZANIE FINANSAMI: cykl 12 szkoleń dla 75 BO [5 grup 15 os.] z zakresu finansowo ekonomicznego oraz zarządzania: czas trwania: 6 m. spotkania co drugą sobotę w miesiącu na cały dz. szkol. (8 h + 2 przerwy) Szkolenia: 1 dz.szkol.=8 h + 2 przerwy; w tym ćwiczenia przy komputerze, zajęcia warsztatowe 1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2. Klasyczna analiza finansowa 3. Benchmarking strategiczny 4. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe 5. Zarządzanie strategiczne 6. Rachunkowość zarządcza 7. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia / komputer 8. Budżetowanie - ćwiczenia / komputer 9. Planowanie finansowe - ćwiczenia / komputer 10. Plan kont 11. Analiza inwestycji 12. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka b) Do wyboru dla każdego BO 1 z 3 serii szkoleń: - FINANSE PO ANGIELSKU: 24 BO zajęcia językowe [zakończone egzam.-certyfikat ICFE Financial English] 2 semestry - 6 m.; 2xw tygodniu popołudniu: 1,5 h; 4 g. 6 os. dla 3 edycji: sesje egzam. V2012, XI2012, V2013/opłata egzam. dla min. 36 BO]

9 Chętni zostaną wybrani na podstawie testu oceniającego poziom zaawansowania wybór BO o najwyższych kompetencjach językowych, by wzbogacić swoją znajomość języka o język branżowy. - MS EXCEL W CONTROLLINGU - 32 BO - zajęcia przy komp.; 3 m. 1x tygodniu popołudniu 1,5 h; 4 g. 8 os.; pierwszeństwo na liście dla osób 45+; min. 35% miejsc w każdej grupie zarezerwowane dla osób młodszych w celu wdrażania intementoringu, - CONTROLLING A ZARZĄDZANIE - 19 BO, zastosowanie oprogramowania controllingu do zarządzania przedsiębiorstwem - zajęcia przy komp.; 3 m. 1xw tygodniu popołudniu 1,5 h; 2grupy: 10 i 9 os. 45+ j.w. c) KOBIETA KONTRA MĘŻCZYZNA - warsztaty dla 225 BO integrujące środowisko i skupione na obalaniu stereotypu K na stanowisku CFO; 1 dz.szkol. 8h; 5 grup*3edycje d) Trening asertywności - dla 113 K, prowadzony przez psychologa; 1 dz.szkol. 8 h; 9 grup Na potrzeby szkoleń opracowane zostaną uszyte na miarę materiały szkoleniowe. Każdy BO skorzysta z a) b) c); a 113 K z d) Cykle szkoleń zakończone wydaniem zaświadczenia (wymóg: 80% frekwencji + egzamin końcowy). Szkolenia odbywać się będą w wynajętych odpowiednich salach w Katowicach (dostęp do stanowisk komput.) Do każdej z 3 sesji egzaminu ICFE przystąpi po 12 os.

10 Kompetencje dla Bytomian WND-POKL /10 Beneficjent EMITER PR Sp. z o.o. ul. Drzymały 9/6, Katowice tel: (032) osoba do kontaktów: Beata Kinczyk Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 500 pracujących osób dorosłych, mieszkańców Bytomia, z deficytami w zakresie kwalifikacji językowych, informatycznych i kompetencji osobistych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść powyższe kwalifikacje. Projekt skierowany jest w szczególności do kobiet, osób powyżej 45 r. ż. Oraz o co najwyżej średnim wykształceniu. Formy wsparcia: - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.

11 Zdobądź zawód z przyszłością audytora energetycznego WND-POKL /10 Beneficjent Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, Katowice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Zielińska Okres realizacji projektu 01/10/ /09/2013

12 Opis projektu Grupa doc. składać się ma z 160 uczestników projektu: 96 M i 64 K Proj. skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i podwyższeniem kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie um. cywilno- praw).up to osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śl. i/lub os. pracujące na terenie woj. śl. z wyższym wykształceniem, które ukończyły co najmniej studia mgr. i posiadane wykszt. z Ustawy nie uprawnia ich do wykonywania zadań Audytora energet. i które po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym kursu i uzyskaniu pełnej informacji na temat technicznego charakt. kursu podejmą decyzję o uczestnictwie w proj. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie w Regionie Śląska do dnia liczby osób posiadających umiejętności i uprawn. audytorów energetycznych (o 160 osób w tym 96 M i 64 K). Rekrutacja przeprowadzona zostanie w dn.: w siedzibie GIG w K-cach w godz. pracy ( ) jak i w godz. popoł. (do 18,00 w dni rob.) w specjalnie na ten cel otwartym sekretariacie projektu (dyżury w sekr. pełnić będą opiekunowie grup). Spotkania rekrutacyjne poprowadzą kier. lub asystent proj. z opiekunami grup oraz konsultant merytoryczny (obowiązki w pkt 3.5). O wyborze grupy docelowej decyduje: płeć (zapewnienie proporcji K i M), kolejność zgłoszeń, spełnienie wymogów niezbędnych do przystąpienia do egz. państw., chęć podniesienia własnej wiedzy UP. Rekrutacja będzie etapowa: I. Kampania promocyjna (zgodnie z opisem działania 1) II. Spotkania potencjalnych UP w siedzibie GIG i utworzenie listy wstępnej UP III. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - analiza dokumentów rekrut.,(w składzie: kier. komisji, psycholog, konsult. meryt., członek) Powstanie listy podstawowej oraz listy rezerw. uczestników proj. (na liście rezerw. 20 osób -12M i 8 K) IV. Nabory uzupełniające w trakcie proj. (w/g tego samego schematu) przeprowadzane na wypadek konieczności uzupełnienia grupy UP (w kolejnym roku trwania proj.). Nabór ma charakter otwarty. Spotkania i zajęcia odbywały się będą poza miejscem pracy UP, w siedzibie GIG w K-cach poza godz. pracy (po 15,00 w dni robocze oraz 9,00-17,00 w soboty). Podstawowe narzędzia rekrut. to: kwestionariusz, rozmowa kwalifik., ankieta uczestnictwa w proj. Formy wsparcia: - kurs na audytora energetycznego.

13 Beneficjent Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa śląskiego WND-POKL /11 ALTKOM Akademia S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2013

14 CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie pozycji rynkowej 80 śląskich MMP poprzez podniesienie kwalifikacji 117 pracowników tych firm do końca VI 13 Grupa docelowa (GD) projektu to mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z obszaru woj. śląskiego (pracują lub zamieszkują zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego / posiadają jedn. org. na terenie woj. śląskiego) prowadzący dział. w obszarze specjalizacji technol. wskazanej na Liście kierunków rozwoju technol. woj. śląskiego do roku 2020 Opis projektu Rekrutacja otwarta. Promocja -przez stronę www projektu,portale branżowe oraz bezpośrednią akcję telemarketingową (wysyłka i i listów do śląskich MMP,infolinia,kontakt telef.),plakaty i ulotki. Z doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że taka promocja jest najbardziej efektywna. Materiały promocyjne opracowane zgodnie z polityką równościową (m.in.język wrażliwy na płeć). Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne będą na stronie www i w biurze projektu. Rekrutacja ciągła od 2 m-ca realizacji projektu do uruchomienia ostatnich grup)-odpowiada za nią Specjalista ds.meryt. Kryteria: -formalne :kompletność dokumentów -dostępu: przynależności do GD(zgodnie z opisem powyżej) oraz dodatkowo posiadanie wiedzy na poziomie co najmniej bazowym (min. 60%pkt w teście kompetencji-dla efektywności szkoleń) -kobiety:15% -pierwszeństwa: pracownicy MMP, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach projektów dział.8.1.1(poszerzenie zasięgu działania) -pomocnicze: kolejność zgłoszeń Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans. Na bazie powyższych kryteriów powstanie lista rekrutacyjna. Osoby niezakwalifikowane z uwagi na limit miejsc utworzą listę rezerwową, uruchamianą na wypadek rezygnacji. Formy wsparcia: Łącznie 130os.(19K).Zajęcia komputerowe. Każda osoba wybierze 1 lub 2 ścieżki szkol. Każda ścieżka kończy się egz. akredytowanym 1. ścieżka Certyfikowany profesjonalista UML,3gr. x 1 os.; obejmie następujące szkolenia: a.analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2 40h b. Warsztaty przygotowujący do egzaminu 24h Egzamin na certyfikat: OMG Certified UML Professional Fund. 2. ścieżka "Certyfikowany Programista Sun Java" (3gr.x 8os.): a. Programowanie w Języku Java-40h b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h

15 b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert.:mcts:.net Framework 4,Data Access. 4. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Web (3gr.x 8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010:Wprowadzenie do programowania aplikacji Web-40h c. MS Visual Studio 2010:Programowanie aplikacji Web-40h d. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert. MCTS:.NET Framework 4, Web.Appl. 5. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Windows (3gr. x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010: Programowanie aplikacji Windows-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 4, Windows Applications. 6. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Rozproszonych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010: Programowanie rozwiązań WCF-24h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 2.0 Distributed Applications.

16 Akademia IT POKL /11 Beneficjent Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Grudzieniec 64, Poznań Tel Fax Osoba do kontaktu: Milena Piasecka Okres realizacji projektu 01/05/ /10/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 90 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) branży teleinformatycznej zainteresowanych oddelegowaniem na szkolenia 160 pracowników (40 kobiet i 120 mężczyzn) zamieszkujących województwo śląskie, które z własnej woli chcą nabyć nowe kwalifikacje techniczno-informatyczne i telekomunikacji (ICT). Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i ma charakter otwarty. Obejmować będzie: 1. centrum rekrutacyjne dla zainteresowanych, 2. telemarketing, mailing ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, 3. spotkania bezpośrednio w siedzibach MMP, 4. kampania internetowa i w prasie branżowej. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie w pierwszej kolejności kryterium formalnego: MMP (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), parytet płci (40 kobiet - preferowane), parytet wieku (min.10 UP w wieku 50+), przesłanie kwestionariusza deklaracji uczestnictwa,

17 zamieszkanie i działalność w województwie śląskim. W drugiej kolejności kryterium merytoryczne: uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w projekcie. Po weryfikacji zgłoszeń z osobami zakwalifikowanymi podpisane będą umowy szkoleniowe. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń ICT: I. REDHAT SYSTEM ADMINISTRATOR: 1) Podstawy administracji RedHat Linux, 2) Bezpieczeństwo i sieciowość RedHat Linux, 3) RedHat Linux dla inżynierów systemowych - przygotowanie do egzaminów RHCSA i RHCE. II. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ORACLE 10G XE 4) Administracja bazą danych 5) Bezpieczeństwo baz danych. III. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH MICROSOFT SQL SERVER 2008R2 6) Administracja systemem bazodanowym 7) Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami. IV. ZAAWANSOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE 8) Modelowanie SI w oparciu o procesy biznesowe 9) Analiza i projektowanie SI 10) Zarządzanie wymaganiami SI. V. TWORZENIE APLIKACJI JAVA: 11) JAVA - wprowadzenie do technologii i programowania 12) Tworzenie aplikacji internetowych JEE z konfiguracją serwera. Szkolenia odbywać się będą w blokach po 8h w weekendy/w godzinach pracy. Każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w 2 modułach. Szkolenia odbywać się będą na terenie woj. Śląskiego. Każde szkolenie kończyć się będzie testem lub egzaminem jego zaliczenie oraz 80% obecności na zajęciach gwarantuje uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia. Projekt adaptuje rozwiązania modelu intermentoringu wg projektu Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą w ramach PIW EQUAL. Schemat wdrażania modelu:

18 1. diagnoza sytuacji, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw i relacji międzypokoleniowych, 2. opracowanie planu wdrażania zmian, 3. wytypowanie pracowników, 4. wdrażanie modelu, 5. inicjowanie zmian. Podczas wszystkich etapów obecny będzie mentor odpowiadający za właściwy przebieg wdrażania. Intermentoringiem zostanie objętych 10 firm beneficjentów wsparcia szkoleniowego. Przygotowanie do realizacji modelu to ok.10h pracy mentora i kadr zarządzających firm. Wdrażanie modelu przebiegać będzie w 4 blokach po 4h warsztatów (łącznie 16h) polegających na nabywaniu wiedzy na temat przełamywania barier związanych z wiekiem, oporów przed zmianami i technologiami, sposobów komunikacji pomiędzy grupami oraz praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy w ramach zespołu. Szkolenia obejmą 3 moduły: 1. elementy praktycznego transferu wiedzy w pracy nowych technologii ICT (8h), 2. psychospołeczne aspekty współpracy międzypokoleniowej (4h) oraz 3. techniki zarządzania wiekiem w organizacji (4h). W ramach inicjowania zmian opracowane zostaną raporty dotyczące nowego modelowego rozwiązania w zakresie wprowadzania zmian w organizacji, transferu wiedzy, w tym wykorzystania nowych technologii oraz zarządzania personelem zróżnicowanym wiekowo, których treść i zalecenia przekazane zostaną przedsiębiorcom.

19 Nauka języków dla Bytomian 50+ WND-POKL /11 Beneficjent Świat Języków ul. Dworcowa 1, Bytom Tel/fax Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska Okres realizacji projektu 01/09/ /05/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 36 osób w wieku 50+ (w tym min.60%k, tj.min.22k,max14m) pracujących i/lub zamieszkujących na terenie Bytomia, którzy z własnej inicjatywy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez udział w 8-mio miesięcznym szkoleniu z języka angielskiego lub niemieckiego w terminie do Rekrutację zaplanowaliśmy na msc IX/X 2012 i będzie ona przeprowadzona równolegle z promocją proj.poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na płatnych słupach,tablicach ogłoszeniowych,w urzędach i instytucjach;rozdawanie ulotek na ter.m.bytomia;umieszczenie informacji o proj.na stronie internetowej szkoły i będą zgłaszały chęć udziału w projekcie telefonicznie,mailowo lub osobiście w siedzibie firmy znajdującej się w dogodnej lokalizacji w centrum Bytomia,które będzie otwarte od pn-pt w godz tak aby umożliwić osobom pracującym swobodny kontakt.kryteria rekrutacji:wiek 50+,zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie M.Bytom(weryfikowane na podstawie dowodu osobistego),status osoby pracującej(weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej z wył.osób prowadzących dział.gospodarczą).dodatkowo w projekcie zaplanowano stały monitoring rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach pod kątem płci tak,aby na bieżąco analizować udział

20 KiM w projekcie.wyłonione osoby podpiszą deklarację udziału w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie zostaną podzielone na grupy językowe.zostanie utworzona lista rezerwowa w razie rezygnacji któregoś z uczestników/czek. Formy wsparcia: - kurs języka angielskiego i niemieckiego; - indywidualne konsultacje językowe

21 Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL /11 Beneficjent Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia ul. Piłsudskiego 226, Zagórze, Tel , (032) fax (032) osoba do kontaktu: Sławomir Kadłuczka Okres realizacji projektu 01/10/ /08/2014

22 Opis projektu Grupę docelową stanowi 330 osób (165 K, 165 M) pracujących w zawodzie lekarza (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany jest do grup docel. z obszaru woj. śląskiego: osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę org. Na obszarze woj. śląskiego. Osoby te mogą być zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Nabór uczestników projektu (UP) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających wymogi gr. docel. i prow. Będzie (odrębnie dla każdego rodzaju szkoleń) na podst. Regulaminu rekrutacji dostępnego u projektodawcy. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. 50% miejsc w każdym rodzaju szkoleń zostanie zarezerwowanych dla K, 50% dla M. rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia rozpoczęcia proj. Do wyczerpania limitu miejsc (po wyczerpaniu tworzona będzie lista rezerwowa). Potencjalni UP będą mogli zgłaszać chęć udziału w szkol.: składając deklarację udziału (osobiście lub pocztą) w biurze proj. Lub poprzez moduł rekrut. Na str. Internet. Proj. W przypadku gdy liczba chętnych na szkolenie przewyższy liczbę miejsc o zakwalif. UP zdecydują kolejno: nieuczestniczenie dotychczas w szkol. Z diagnostyki USG; niekorzystanie dotychczas z pomocy EFS, kolejność zgłoszeń. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach proj. (w 10-os gr. szkol. max 2 osoby, w jednym rodzaju szkoleń max 22 os., a w całym proj. max 66 os. od jednego pracodawcy). Charakter. UP: wiek: osoby dorosłe po 25 r.ż (zawód lekarza wymaga skończenia studiów med.), status zaw.: os. obecnie zatrudnione, w zaw. Lekarza, chcące podnieść swoje kwalif. Poprzez udział w szkoleniach; wykszt.: wyższe med. Formy wsparcia: 1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu: USG jamy brzusznej USG szyi i tarczycy USG naczyń krwionośnych

23 Beneficjent Ratujesz bo umiesz! Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa śląskiego WND-POKL /11 VIMED Rafał Kaczmarek ul. Tadeusz Kościuszki 191, Katowice tel: Okres realizacji projektu 01/07/ /09/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 576 strażaków (kobiet i mężczyzn) OSP z województwa śląskiego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a tym samym przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego KPP w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej Rekrutacja rozpocznie się w lipcu 2012 i będzie prowadzona cyklicznie w poszczególnych powiatach zgodnie z harmonogramem. Zgodnie ze specyfiką kursu minimalne wymagania umiejętności i poziomu wiedzy nie będą wymagane. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej, dostępnej w biurze projektu i na stronie internetowe projektu. Będzie można złożyć ją osobiście w biurze w godzinach nie kolidujących z godzinami pracy zainteresowanych, wysłać pocztą lub mailem.

24 50 to plus! WND-POKL /11 Beneficjent JKL Consulting Jacek Lubojański ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 28, Katowice Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Lubojańska Okres realizacji projektu 01/09/ /10/2013

25 Celem głównym Projektu jest wsparcie aktywności zawodowej 60os.w wieku 50+ (40K i 20M) poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych. Grupą docelową w proj. jest 60 os. pracujących (40K i 20M), powyżej 50 roku życia, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości j. obcych. Opis projektu Informacja i zapisy w biurze proj. lub elektronicznie (formularza ze strony proj.) Zapisy według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem listy rezerwowej (minimum 20% grupy docelowej). Rekrutacja prowadzona będzie przez 2 pierwsze m-ce realizacji proj.( sp.ds.rekrutacji) na podst. regulaminu. (formularz rekrutacyjny, oświadczenie, deklaracja). Kryteria formalne (wiek 50+-dowód; status pracownika- zaświadczenie z pracy). Zostanie opracowany specjalny formularz rozmowy kwalifikacyjnej-weryfikacja kandydata pod kątem adekwatności formy wsparcia do sytuacji zawod. Pod uwagę będzie brany wpływ szkolenia na przydatność szkolenia w wykonywanej/planowanej ścieżce zawod. w skali od 0 do 10pkt. Przydział do grup o odpowiednim poziomie na podstawie pisemnego testu oraz konwersacji z lektorem (możliwość wykluczenia os. których znajomość języka znacznie odbiega od pozostałych uczestników). Kwalifikacja do proj.: spełnione kryteria formalne, najwyższa ocena (formularz kwalifik.). W przypadku większej liczby osób o równej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń. Realizacja szkoleń pod nadzorem sp. ds.organizacji szkoleń. Szkolenia w oddziale w Rybniku, 4 godz. lekc. (godz. lekcyjna trwa 50 min.) w tygodniu (2 razy po 2godz.) z tego 3 godziny to zajęcia lektorskie a 1 godz. to zajęcia w sali komputerowej z programem multimedialnym do nauczania języka, przy których też jest obecny lektor. Zajęcia w dni robocze (pon.- śr. lub wt.-czw. w 2 salach po 2 grupy (od do dla 1 gr i od do dla 2 gr). Szkolenia: -angielski stop. podstawowy-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. -angielski stop. średniozaawans.-2 ed.(2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. -niemiecki stop. podstawowy.-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. Termin realizacji poszczególnych szkoleń określa harmonogram. Indywidualne szkolenia 1 na 1 dla wszystkich uczestników po 8h na os. (1 zajęcia 2 h lekc.) Możliwość korzystania po 1 m-cu nauki do miesiąca po zakończeniu szkolenia (indywidualne przygotowanie do egzaminów, rozwiązywanie indywid. problemów). Za zakres merytoryczny szkoleń 1:1 odpowiadają lektorzy, od strony organizacyjnej (zapisy kursantów, rezerwacja terminów, koordynacja lektorów) sp.ds. organizacji szkol. Szkolenia przygotowują uczestników do zdania egzaminów wewnętrznych (80% obecn, egzaminy on-line, certyfikaty wewn.organizatora) oraz zewnętrznych z j. angielskiego TOEIC; z j niemieckiego WiDaF (zgodnie z harmonogr.; Koszt uwzględniono w budżecie). Działania zaplanowano zgodnie z zasadą równości płci (gwarancja 40 miejsc w projekcie dla K) wparcie wyłącznie dla os.50+. Uczestnicy, którzy ukończą projekt otrzymają certyfikaty.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo