Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL /10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel ul. K.K.Wielkiego 59, Olkusz Tel / Fax Osoba do kontaktu: Tatiana Redel Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2013

2 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracujących (144K,96M) z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt jest skierowany do pracujących mieszkańców pow. zawierciańskiego., gdzie przeważają obszary wiejskie i niewielkie miasta, i jest to obszar przechodzący przekształcenia strukturalne typowe dla segmentu przemysł. skutkujące redukcją miejsc pracy i niedopasowaniem kwalif. osób do rynku pracy Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla K i M. W przypadku większej ilości kandydatów pierwszeństwo mają osoby z największą liczbą pkt za kryteria dodatkowe (wykształcenie.max średnie; gorsza znajomość j.ang). Przy równej ilości punktów decyduje wynik testu rekrutacyjnego z j.ang.a gdyby był identyczny kolejność zgłoszeń. Projekt dotyczy os. dorosłych (powyżej 18.roku życia oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących dział. gosp.) uczest. w szk. i kursach poza godz. pracy. Formy wsparcia: 1. Warsztaty psychologiczne komunikacji interpersonalnej; 2. Kursy językowe (Tematyka sprofilowana na języku biznesowym pod kątem egzaminu TOEIC); 3. Kursy komputerowe; 4. Kursy szybkiego czytania + mnemotechnika;

3 Beneficjent BULATS - Twój paszport w lepszą przyszłość WND-POKL /10 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/08/ /07/2013

4 Opis projektu Celem głównym jest podniesienie znajomości j. ang. wśród grupy 300 dorosłych K i M zatrudnionych w woj. śląskim i uzyskanie przez nich formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności w postaci Raportu BULATS (międzynarodowe zaświadczenie poziomu znajomości języka angielskiego w środowisku pracy).biorąc pod uwagę rozkład procentowy zatrudnienia wśród K i M, projekt stawia sobie za cel proporcjonalne wsparcie dyskryminowanej w tym obszarze grupy tj. kobiet poprzez skierowanie kursu do 168 kobiet (56% ogółu) i 132 mężczyzn (44%). Wsparciem objętych zostanie 300 dorosłych (powyżej 18 r.ż.), pracujących kobiet (168) i mężczyzn (132) zamieszkałych i/lub pracujących w regionie śląskim, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy będą zainteresowani nabyciem/podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości j.ang. (poprzez uczestnictwo w kursie) i uzyskaniem Raportu BULATS, który je potwierdzi. Pierwszą fazę rekrutacji stanowić będzie kampania reklamowa z wykorzystaniem różnych kanałów (regionalna prasa i radio, baner, ulotki, broszury, plakaty), aby dotrzeć z informacją o projekcie do potencjalnych jego uczestników. Kolejnym krokiem będzie etap składania zgłoszeń do uczestnictwa (osobiście lub on-line) w biurze projektu. Zostanie opracowany specjalny formularz (również w wersji on-line), który umożliwi wpisywanie elastycznego czasu potencjalnym uczestnikom. Następnie wszyscy potencjalni uczestnicy zostaną poddani wstępnemu testowi kompetencji językowych. Zebrane w ten sposób dane, zostaną przetworzone a na podstawie wyników tej analizy stworzone zostaną grupy językowe. Zostanie opracowany plan zajęć, pozwalający poszczególnym osobom brać udział w kursie bez uszczerbku dla życia prywatnego. Uczestnicy projektu podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia: - szkolenie z języka angielskiego

5 Zawód spawacz-w zasięgu Twoich możliwości WND-POKL /10 Beneficjent Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal ul. Braci Mieroszewskich 122 B, Sosnowiec Tel./fax osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska Okres realizacji projektu 01/08/ /06/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych (w tym co najmniej 5 kobiet, 24 osób niepełnosprawnych) do potrzeb regionalnej gospodarki przez przeprowadzenie szkoleń skierowanych do 240 osób z miast: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem uprawnień spawacza do czerwca 2013 r. Projekt zakłada 10% udziału osób pow. 45 roku życia oraz 100% osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Głównym narzędziem rekrutacji będzie formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu w Sosnowcu oraz do pobrania ze strony WWW projektu. Formy wsparcia : 1. Szkolenie 3-modułowe TIG (141) 2. Szkolenie 2-modułowe MAG(135) 3. Szkolenie 2-modułowe ELEKTRODA(111) Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Szkolenia będą się odbywały w Sosnowcu, w godzinach popołudniowych i weekendy.

6 Nowe kwalifikacje Twoja kariera. II edycja. WND-POKL /10 Beneficjent Fundacja Domena Rozwoju ul. Zygmunta Starego 13 IIp. pokój 25, Gliwice tel.: , osoba do kontaktów: Joanna Klik Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 230 pracujących osób dorosłych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zainteresowanych nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych jęz. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Nabór do projektu będzie prowadzony w biurze projektu. Każda osoba deklarująca chęć przystąpienia do projektu będzie zobowiązana do wypełnienia deklaracji uczestnictwa zawierającej informacje dot. wybranych form wsparcia, oraz niezbędne dane osobowe. Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze 4 miesiące trwania projektu, do momentu zakładanej liczby UP. O udziale w projekcie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. W celu prawidłowego przyporządkowania UP do grupy językowej przeprowadzony zostanie pomiar umiejętności i wiedzy UP przed rozpoczęciem szkoleń przy pomocy testu wstępnego oraz ankiety Formy wsparcia: - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.

7 Nowoczesny specjalista ds. finansów w woj. śląskim WND-POKL /10 Beneficjent Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, Katowice tel fax w.25 osoba do kontaktów roboczych: Monika Bezak Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013

8 Opis projektu Cel ogólny projektu Podniesienie wiedzy i kompetencji 225 pracownic i pracowników przedsiębiorstw o wykształceniu wyższym ekonomicznym lub finansowym, w tym w szczególności CFO z zakresu zarządzania finansami z wykorzystaniem modelu intermentoringu w okresie 24 mies. na terenie woj. śląskiego. Uczestnicy projektu dorosłych osób pracujących na terenie woj. śląskiego na stanowiskach ds. finansów, bankowości, w tym analityków finansowych, doradców, księgowych, a w szczególności Dyrektorów Finansowych firm, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. BO= 113 K i 112 M, w tym 146 osób 45+ (65%). Do projektu zaproszenie 50,22%K, by ułatwić im dostęp do szkoleń, gdyż K rzadziej pełnią funkcje CFO.(szansa przełamania stereotypów) Realizacja 3 edycji cyklu szkoleń. [XI 2011 IV 2012; V 2012 XII 2012; XII 2012 VI 2013] Każda edycja obejmuje: a) ZARZĄDZANIE FINANSAMI: cykl 12 szkoleń dla 75 BO [5 grup 15 os.] z zakresu finansowo ekonomicznego oraz zarządzania: czas trwania: 6 m. spotkania co drugą sobotę w miesiącu na cały dz. szkol. (8 h + 2 przerwy) Szkolenia: 1 dz.szkol.=8 h + 2 przerwy; w tym ćwiczenia przy komputerze, zajęcia warsztatowe 1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2. Klasyczna analiza finansowa 3. Benchmarking strategiczny 4. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe 5. Zarządzanie strategiczne 6. Rachunkowość zarządcza 7. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia / komputer 8. Budżetowanie - ćwiczenia / komputer 9. Planowanie finansowe - ćwiczenia / komputer 10. Plan kont 11. Analiza inwestycji 12. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka b) Do wyboru dla każdego BO 1 z 3 serii szkoleń: - FINANSE PO ANGIELSKU: 24 BO zajęcia językowe [zakończone egzam.-certyfikat ICFE Financial English] 2 semestry - 6 m.; 2xw tygodniu popołudniu: 1,5 h; 4 g. 6 os. dla 3 edycji: sesje egzam. V2012, XI2012, V2013/opłata egzam. dla min. 36 BO]

9 Chętni zostaną wybrani na podstawie testu oceniającego poziom zaawansowania wybór BO o najwyższych kompetencjach językowych, by wzbogacić swoją znajomość języka o język branżowy. - MS EXCEL W CONTROLLINGU - 32 BO - zajęcia przy komp.; 3 m. 1x tygodniu popołudniu 1,5 h; 4 g. 8 os.; pierwszeństwo na liście dla osób 45+; min. 35% miejsc w każdej grupie zarezerwowane dla osób młodszych w celu wdrażania intementoringu, - CONTROLLING A ZARZĄDZANIE - 19 BO, zastosowanie oprogramowania controllingu do zarządzania przedsiębiorstwem - zajęcia przy komp.; 3 m. 1xw tygodniu popołudniu 1,5 h; 2grupy: 10 i 9 os. 45+ j.w. c) KOBIETA KONTRA MĘŻCZYZNA - warsztaty dla 225 BO integrujące środowisko i skupione na obalaniu stereotypu K na stanowisku CFO; 1 dz.szkol. 8h; 5 grup*3edycje d) Trening asertywności - dla 113 K, prowadzony przez psychologa; 1 dz.szkol. 8 h; 9 grup Na potrzeby szkoleń opracowane zostaną uszyte na miarę materiały szkoleniowe. Każdy BO skorzysta z a) b) c); a 113 K z d) Cykle szkoleń zakończone wydaniem zaświadczenia (wymóg: 80% frekwencji + egzamin końcowy). Szkolenia odbywać się będą w wynajętych odpowiednich salach w Katowicach (dostęp do stanowisk komput.) Do każdej z 3 sesji egzaminu ICFE przystąpi po 12 os.

10 Kompetencje dla Bytomian WND-POKL /10 Beneficjent EMITER PR Sp. z o.o. ul. Drzymały 9/6, Katowice tel: (032) osoba do kontaktów: Beata Kinczyk Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 500 pracujących osób dorosłych, mieszkańców Bytomia, z deficytami w zakresie kwalifikacji językowych, informatycznych i kompetencji osobistych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść powyższe kwalifikacje. Projekt skierowany jest w szczególności do kobiet, osób powyżej 45 r. ż. Oraz o co najwyżej średnim wykształceniu. Formy wsparcia: - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.

11 Zdobądź zawód z przyszłością audytora energetycznego WND-POKL /10 Beneficjent Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, Katowice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Zielińska Okres realizacji projektu 01/10/ /09/2013

12 Opis projektu Grupa doc. składać się ma z 160 uczestników projektu: 96 M i 64 K Proj. skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i podwyższeniem kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie um. cywilno- praw).up to osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śl. i/lub os. pracujące na terenie woj. śl. z wyższym wykształceniem, które ukończyły co najmniej studia mgr. i posiadane wykszt. z Ustawy nie uprawnia ich do wykonywania zadań Audytora energet. i które po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym kursu i uzyskaniu pełnej informacji na temat technicznego charakt. kursu podejmą decyzję o uczestnictwie w proj. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie w Regionie Śląska do dnia liczby osób posiadających umiejętności i uprawn. audytorów energetycznych (o 160 osób w tym 96 M i 64 K). Rekrutacja przeprowadzona zostanie w dn.: w siedzibie GIG w K-cach w godz. pracy ( ) jak i w godz. popoł. (do 18,00 w dni rob.) w specjalnie na ten cel otwartym sekretariacie projektu (dyżury w sekr. pełnić będą opiekunowie grup). Spotkania rekrutacyjne poprowadzą kier. lub asystent proj. z opiekunami grup oraz konsultant merytoryczny (obowiązki w pkt 3.5). O wyborze grupy docelowej decyduje: płeć (zapewnienie proporcji K i M), kolejność zgłoszeń, spełnienie wymogów niezbędnych do przystąpienia do egz. państw., chęć podniesienia własnej wiedzy UP. Rekrutacja będzie etapowa: I. Kampania promocyjna (zgodnie z opisem działania 1) II. Spotkania potencjalnych UP w siedzibie GIG i utworzenie listy wstępnej UP III. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - analiza dokumentów rekrut.,(w składzie: kier. komisji, psycholog, konsult. meryt., członek) Powstanie listy podstawowej oraz listy rezerw. uczestników proj. (na liście rezerw. 20 osób -12M i 8 K) IV. Nabory uzupełniające w trakcie proj. (w/g tego samego schematu) przeprowadzane na wypadek konieczności uzupełnienia grupy UP (w kolejnym roku trwania proj.). Nabór ma charakter otwarty. Spotkania i zajęcia odbywały się będą poza miejscem pracy UP, w siedzibie GIG w K-cach poza godz. pracy (po 15,00 w dni robocze oraz 9,00-17,00 w soboty). Podstawowe narzędzia rekrut. to: kwestionariusz, rozmowa kwalifik., ankieta uczestnictwa w proj. Formy wsparcia: - kurs na audytora energetycznego.

13 Beneficjent Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa śląskiego WND-POKL /11 ALTKOM Akademia S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2013

14 CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie pozycji rynkowej 80 śląskich MMP poprzez podniesienie kwalifikacji 117 pracowników tych firm do końca VI 13 Grupa docelowa (GD) projektu to mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z obszaru woj. śląskiego (pracują lub zamieszkują zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego / posiadają jedn. org. na terenie woj. śląskiego) prowadzący dział. w obszarze specjalizacji technol. wskazanej na Liście kierunków rozwoju technol. woj. śląskiego do roku 2020 Opis projektu Rekrutacja otwarta. Promocja -przez stronę www projektu,portale branżowe oraz bezpośrednią akcję telemarketingową (wysyłka i i listów do śląskich MMP,infolinia,kontakt telef.),plakaty i ulotki. Z doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że taka promocja jest najbardziej efektywna. Materiały promocyjne opracowane zgodnie z polityką równościową (m.in.język wrażliwy na płeć). Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne będą na stronie www i w biurze projektu. Rekrutacja ciągła od 2 m-ca realizacji projektu do uruchomienia ostatnich grup)-odpowiada za nią Specjalista ds.meryt. Kryteria: -formalne :kompletność dokumentów -dostępu: przynależności do GD(zgodnie z opisem powyżej) oraz dodatkowo posiadanie wiedzy na poziomie co najmniej bazowym (min. 60%pkt w teście kompetencji-dla efektywności szkoleń) -kobiety:15% -pierwszeństwa: pracownicy MMP, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach projektów dział.8.1.1(poszerzenie zasięgu działania) -pomocnicze: kolejność zgłoszeń Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans. Na bazie powyższych kryteriów powstanie lista rekrutacyjna. Osoby niezakwalifikowane z uwagi na limit miejsc utworzą listę rezerwową, uruchamianą na wypadek rezygnacji. Formy wsparcia: Łącznie 130os.(19K).Zajęcia komputerowe. Każda osoba wybierze 1 lub 2 ścieżki szkol. Każda ścieżka kończy się egz. akredytowanym 1. ścieżka Certyfikowany profesjonalista UML,3gr. x 1 os.; obejmie następujące szkolenia: a.analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2 40h b. Warsztaty przygotowujący do egzaminu 24h Egzamin na certyfikat: OMG Certified UML Professional Fund. 2. ścieżka "Certyfikowany Programista Sun Java" (3gr.x 8os.): a. Programowanie w Języku Java-40h b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h

15 b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert.:mcts:.net Framework 4,Data Access. 4. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Web (3gr.x 8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010:Wprowadzenie do programowania aplikacji Web-40h c. MS Visual Studio 2010:Programowanie aplikacji Web-40h d. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert. MCTS:.NET Framework 4, Web.Appl. 5. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Windows (3gr. x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010: Programowanie aplikacji Windows-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 4, Windows Applications. 6. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Rozproszonych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010: Programowanie rozwiązań WCF-24h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 2.0 Distributed Applications.

16 Akademia IT POKL /11 Beneficjent Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Grudzieniec 64, Poznań Tel Fax Osoba do kontaktu: Milena Piasecka Okres realizacji projektu 01/05/ /10/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 90 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) branży teleinformatycznej zainteresowanych oddelegowaniem na szkolenia 160 pracowników (40 kobiet i 120 mężczyzn) zamieszkujących województwo śląskie, które z własnej woli chcą nabyć nowe kwalifikacje techniczno-informatyczne i telekomunikacji (ICT). Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i ma charakter otwarty. Obejmować będzie: 1. centrum rekrutacyjne dla zainteresowanych, 2. telemarketing, mailing ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, 3. spotkania bezpośrednio w siedzibach MMP, 4. kampania internetowa i w prasie branżowej. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie w pierwszej kolejności kryterium formalnego: MMP (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), parytet płci (40 kobiet - preferowane), parytet wieku (min.10 UP w wieku 50+), przesłanie kwestionariusza deklaracji uczestnictwa,

17 zamieszkanie i działalność w województwie śląskim. W drugiej kolejności kryterium merytoryczne: uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w projekcie. Po weryfikacji zgłoszeń z osobami zakwalifikowanymi podpisane będą umowy szkoleniowe. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń ICT: I. REDHAT SYSTEM ADMINISTRATOR: 1) Podstawy administracji RedHat Linux, 2) Bezpieczeństwo i sieciowość RedHat Linux, 3) RedHat Linux dla inżynierów systemowych - przygotowanie do egzaminów RHCSA i RHCE. II. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ORACLE 10G XE 4) Administracja bazą danych 5) Bezpieczeństwo baz danych. III. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH MICROSOFT SQL SERVER 2008R2 6) Administracja systemem bazodanowym 7) Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami. IV. ZAAWANSOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE 8) Modelowanie SI w oparciu o procesy biznesowe 9) Analiza i projektowanie SI 10) Zarządzanie wymaganiami SI. V. TWORZENIE APLIKACJI JAVA: 11) JAVA - wprowadzenie do technologii i programowania 12) Tworzenie aplikacji internetowych JEE z konfiguracją serwera. Szkolenia odbywać się będą w blokach po 8h w weekendy/w godzinach pracy. Każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w 2 modułach. Szkolenia odbywać się będą na terenie woj. Śląskiego. Każde szkolenie kończyć się będzie testem lub egzaminem jego zaliczenie oraz 80% obecności na zajęciach gwarantuje uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia. Projekt adaptuje rozwiązania modelu intermentoringu wg projektu Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą w ramach PIW EQUAL. Schemat wdrażania modelu:

18 1. diagnoza sytuacji, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw i relacji międzypokoleniowych, 2. opracowanie planu wdrażania zmian, 3. wytypowanie pracowników, 4. wdrażanie modelu, 5. inicjowanie zmian. Podczas wszystkich etapów obecny będzie mentor odpowiadający za właściwy przebieg wdrażania. Intermentoringiem zostanie objętych 10 firm beneficjentów wsparcia szkoleniowego. Przygotowanie do realizacji modelu to ok.10h pracy mentora i kadr zarządzających firm. Wdrażanie modelu przebiegać będzie w 4 blokach po 4h warsztatów (łącznie 16h) polegających na nabywaniu wiedzy na temat przełamywania barier związanych z wiekiem, oporów przed zmianami i technologiami, sposobów komunikacji pomiędzy grupami oraz praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy w ramach zespołu. Szkolenia obejmą 3 moduły: 1. elementy praktycznego transferu wiedzy w pracy nowych technologii ICT (8h), 2. psychospołeczne aspekty współpracy międzypokoleniowej (4h) oraz 3. techniki zarządzania wiekiem w organizacji (4h). W ramach inicjowania zmian opracowane zostaną raporty dotyczące nowego modelowego rozwiązania w zakresie wprowadzania zmian w organizacji, transferu wiedzy, w tym wykorzystania nowych technologii oraz zarządzania personelem zróżnicowanym wiekowo, których treść i zalecenia przekazane zostaną przedsiębiorcom.

19 Nauka języków dla Bytomian 50+ WND-POKL /11 Beneficjent Świat Języków ul. Dworcowa 1, Bytom Tel/fax Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska Okres realizacji projektu 01/09/ /05/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 36 osób w wieku 50+ (w tym min.60%k, tj.min.22k,max14m) pracujących i/lub zamieszkujących na terenie Bytomia, którzy z własnej inicjatywy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez udział w 8-mio miesięcznym szkoleniu z języka angielskiego lub niemieckiego w terminie do Rekrutację zaplanowaliśmy na msc IX/X 2012 i będzie ona przeprowadzona równolegle z promocją proj.poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na płatnych słupach,tablicach ogłoszeniowych,w urzędach i instytucjach;rozdawanie ulotek na ter.m.bytomia;umieszczenie informacji o proj.na stronie internetowej szkoły i będą zgłaszały chęć udziału w projekcie telefonicznie,mailowo lub osobiście w siedzibie firmy znajdującej się w dogodnej lokalizacji w centrum Bytomia,które będzie otwarte od pn-pt w godz tak aby umożliwić osobom pracującym swobodny kontakt.kryteria rekrutacji:wiek 50+,zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie M.Bytom(weryfikowane na podstawie dowodu osobistego),status osoby pracującej(weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej z wył.osób prowadzących dział.gospodarczą).dodatkowo w projekcie zaplanowano stały monitoring rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach pod kątem płci tak,aby na bieżąco analizować udział

20 KiM w projekcie.wyłonione osoby podpiszą deklarację udziału w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie zostaną podzielone na grupy językowe.zostanie utworzona lista rezerwowa w razie rezygnacji któregoś z uczestników/czek. Formy wsparcia: - kurs języka angielskiego i niemieckiego; - indywidualne konsultacje językowe

21 Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL /11 Beneficjent Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia ul. Piłsudskiego 226, Zagórze, Tel , (032) fax (032) osoba do kontaktu: Sławomir Kadłuczka Okres realizacji projektu 01/10/ /08/2014

22 Opis projektu Grupę docelową stanowi 330 osób (165 K, 165 M) pracujących w zawodzie lekarza (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany jest do grup docel. z obszaru woj. śląskiego: osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę org. Na obszarze woj. śląskiego. Osoby te mogą być zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Nabór uczestników projektu (UP) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających wymogi gr. docel. i prow. Będzie (odrębnie dla każdego rodzaju szkoleń) na podst. Regulaminu rekrutacji dostępnego u projektodawcy. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. 50% miejsc w każdym rodzaju szkoleń zostanie zarezerwowanych dla K, 50% dla M. rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia rozpoczęcia proj. Do wyczerpania limitu miejsc (po wyczerpaniu tworzona będzie lista rezerwowa). Potencjalni UP będą mogli zgłaszać chęć udziału w szkol.: składając deklarację udziału (osobiście lub pocztą) w biurze proj. Lub poprzez moduł rekrut. Na str. Internet. Proj. W przypadku gdy liczba chętnych na szkolenie przewyższy liczbę miejsc o zakwalif. UP zdecydują kolejno: nieuczestniczenie dotychczas w szkol. Z diagnostyki USG; niekorzystanie dotychczas z pomocy EFS, kolejność zgłoszeń. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach proj. (w 10-os gr. szkol. max 2 osoby, w jednym rodzaju szkoleń max 22 os., a w całym proj. max 66 os. od jednego pracodawcy). Charakter. UP: wiek: osoby dorosłe po 25 r.ż (zawód lekarza wymaga skończenia studiów med.), status zaw.: os. obecnie zatrudnione, w zaw. Lekarza, chcące podnieść swoje kwalif. Poprzez udział w szkoleniach; wykszt.: wyższe med. Formy wsparcia: 1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu: USG jamy brzusznej USG szyi i tarczycy USG naczyń krwionośnych

23 Beneficjent Ratujesz bo umiesz! Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa śląskiego WND-POKL /11 VIMED Rafał Kaczmarek ul. Tadeusz Kościuszki 191, Katowice tel: Okres realizacji projektu 01/07/ /09/2013 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 576 strażaków (kobiet i mężczyzn) OSP z województwa śląskiego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a tym samym przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego KPP w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej Rekrutacja rozpocznie się w lipcu 2012 i będzie prowadzona cyklicznie w poszczególnych powiatach zgodnie z harmonogramem. Zgodnie ze specyfiką kursu minimalne wymagania umiejętności i poziomu wiedzy nie będą wymagane. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej, dostępnej w biurze projektu i na stronie internetowe projektu. Będzie można złożyć ją osobiście w biurze w godzinach nie kolidujących z godzinami pracy zainteresowanych, wysłać pocztą lub mailem.

24 50 to plus! WND-POKL /11 Beneficjent JKL Consulting Jacek Lubojański ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 28, Katowice Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Lubojańska Okres realizacji projektu 01/09/ /10/2013

25 Celem głównym Projektu jest wsparcie aktywności zawodowej 60os.w wieku 50+ (40K i 20M) poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych. Grupą docelową w proj. jest 60 os. pracujących (40K i 20M), powyżej 50 roku życia, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości j. obcych. Opis projektu Informacja i zapisy w biurze proj. lub elektronicznie (formularza ze strony proj.) Zapisy według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem listy rezerwowej (minimum 20% grupy docelowej). Rekrutacja prowadzona będzie przez 2 pierwsze m-ce realizacji proj.( sp.ds.rekrutacji) na podst. regulaminu. (formularz rekrutacyjny, oświadczenie, deklaracja). Kryteria formalne (wiek 50+-dowód; status pracownika- zaświadczenie z pracy). Zostanie opracowany specjalny formularz rozmowy kwalifikacyjnej-weryfikacja kandydata pod kątem adekwatności formy wsparcia do sytuacji zawod. Pod uwagę będzie brany wpływ szkolenia na przydatność szkolenia w wykonywanej/planowanej ścieżce zawod. w skali od 0 do 10pkt. Przydział do grup o odpowiednim poziomie na podstawie pisemnego testu oraz konwersacji z lektorem (możliwość wykluczenia os. których znajomość języka znacznie odbiega od pozostałych uczestników). Kwalifikacja do proj.: spełnione kryteria formalne, najwyższa ocena (formularz kwalifik.). W przypadku większej liczby osób o równej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń. Realizacja szkoleń pod nadzorem sp. ds.organizacji szkoleń. Szkolenia w oddziale w Rybniku, 4 godz. lekc. (godz. lekcyjna trwa 50 min.) w tygodniu (2 razy po 2godz.) z tego 3 godziny to zajęcia lektorskie a 1 godz. to zajęcia w sali komputerowej z programem multimedialnym do nauczania języka, przy których też jest obecny lektor. Zajęcia w dni robocze (pon.- śr. lub wt.-czw. w 2 salach po 2 grupy (od do dla 1 gr i od do dla 2 gr). Szkolenia: -angielski stop. podstawowy-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. -angielski stop. średniozaawans.-2 ed.(2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. -niemiecki stop. podstawowy.-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. Termin realizacji poszczególnych szkoleń określa harmonogram. Indywidualne szkolenia 1 na 1 dla wszystkich uczestników po 8h na os. (1 zajęcia 2 h lekc.) Możliwość korzystania po 1 m-cu nauki do miesiąca po zakończeniu szkolenia (indywidualne przygotowanie do egzaminów, rozwiązywanie indywid. problemów). Za zakres merytoryczny szkoleń 1:1 odpowiadają lektorzy, od strony organizacyjnej (zapisy kursantów, rezerwacja terminów, koordynacja lektorów) sp.ds. organizacji szkol. Szkolenia przygotowują uczestników do zdania egzaminów wewnętrznych (80% obecn, egzaminy on-line, certyfikaty wewn.organizatora) oraz zewnętrznych z j. angielskiego TOEIC; z j niemieckiego WiDaF (zgodnie z harmonogr.; Koszt uwzględniono w budżecie). Działania zaplanowano zgodnie z zasadą równości płci (gwarancja 40 miejsc w projekcie dla K) wparcie wyłącznie dla os.50+. Uczestnicy, którzy ukończą projekt otrzymają certyfikaty.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Nowe kwalifikacje Twoja kariera. II edycja. WND-POKL.08.01.01-24-312/10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL.08.01.01-24-320/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Pro Doctore 2 Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL.08.01.01-24-185/10 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Firma z energią WND-POKL.08.01.01-24-135/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Tytuł projektu: Vademecum Pracy program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Załącznik nr 7 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany od dnia 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu ICT dla kobiet WND-POKL.09.06.02-24-083/12 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Centrum Edukacji Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 1. Informacje o projekcie 1. Projekt KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI realizowany jest przez Instytut

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 luty 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu Business English podnoszenie kompetencji językowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji:

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji: Regulamin projektu Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska. WND-POKL.08.01.01-24-053/09 1. Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta nr 10/11/2008 PROJEKT. Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Nazwa projektodawcy/adres

Oferta nr 10/11/2008 PROJEKT. Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Nazwa projektodawcy/adres Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Zakres danych Oferta nr 10/11/2008 Informacje PROJEKT Nazwa projektodawcy/adres COMBIDATA POLAND Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Kariera po 50 tce!

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Kariera po 50 tce! REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Kariera po 50 tce! współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, projektu pt. Profesjonalny nauczyciel WND-POKL.08.01.01-20-214/11 realizowanego przez Łomżyńską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne .Regulamin Projektu Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego, nr WND-POKL.09.06.02-24-069/12 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 PO KL Tytuł Projektu Nowe perspektywy WND-POKL.06.03.00-24-197/11 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ul. Jana Długosza 114, 42-100 Kłobuck, tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku.

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku. Regulamin rekrutacji dla osób chcących uczestniczyć w projekcie Kierowca wykwalifikowany dobra LOKata na przyszłość!, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Diagnostyka USG w zasięgu ręki

Raport końcowy z realizacji projektu Diagnostyka USG w zasięgu ręki Raport końcowy z realizacji projektu Diagnostyka USG w zasięgu ręki 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od stycznia 2011 roku prowadziła projekt "Diagnostyka USG w zasięgu ręki" współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorska Akademia Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Zawodowo aktywni kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego 1 Informacje ogólne 1.Projekt Zawodowo aktywni - kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

REGULAMIN PROJEKTU. 2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. REGULAMIN PROJEKTU Angielski? Niemiecki? To nie problem! Program zwiększania kompetencji językowych osób dorosłych w województwie wielkopolskim nr projektu RPWP.08.02.00-30-0101/15-00 w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych! realizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wspieramy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Ona i On - otwarci na wiedzę, gotowi do zmian realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Akademia Kompetencji Językowych Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.09.06.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Akademia Kompetencji Językowych Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.09.06. Załącznik Nr 4 do Umowy nr 1/AKJ/2014 z dnia..2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Akademia Kompetencji Językowych Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.09.06.02-14-279/14 1 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo