ISSN X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015"

Transkrypt

1 ISSN X information for tourists & businesspeople with map winter 4/

2 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października 1864 w Strawczynie, zmarł 20 listopada 1925 w Warszawie. Rok 2014, czyli 150. rocznica urodzin pisarza obchodzona jest w naszym regionie szczególnie: jako Rok Żeromskiego. Z tej okazji odbywały się konferencje naukowe, wspólne czytania jego dzieł, projekcje filmów powstałych na kanwie jego twórczości, spotkania, rozmowy, wydarzenia plenerowe. To była dobra okazja, by przypomnieć postać i twórczość pisarza która, mimo upływu czasu pozostaje w swej wymowie aktualna. Kielecki oddział TVP stworzył specyficzną sztafetę literacką 150 razy Żeromski, ( ) by rocznicowa energia nie rozbiła się w dziesiątki niepowiązanych ze sobą cząstek ( ). Efektem sztafety ma być próba odpowiedzi na pytania, na ile nam jest jeszcze potrzebny pisarz, którego współcześni nazwali sumieniem narodu, co z jego przesłania pozostało żywe, a co nadaje się tylko do muzeum. Przemierzając kolejne punkty i etapy sztafety, będziemy chcieli przypominać i odkurzać, odbrązować i na nowo odkrywać, interpretować i konfrontować. A wszystkie te działania streszczają się w trzech prostych słowach: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM. W sztafecie uczestniczyli m.in. mieszkańcy miasta, którzy mogli swoje spotkanie z Żeromskim nagrać w Kieleckim Centrum Kultury. Bohaterowie powieści Żeromskiego zyskali nowe wizerunki; rysowane piórkiem i tuszem, pastelami czy przy użyciu grafiki komputerowej komiksy opowiadające dzieje bohaterów z kart powieści Stefana Żeromskiego można przeglądać w siódmym almanachu literackim, wydanym przez stowarzyszenie Żeromszczaków. Do Muzeum Lat Szkolnych Żeromskiego zjechali goście z kilkunastu szkół z całej Polski, którym patronuje pisarz (a to 170 szkół). Okazało się, że jego twórczość idealnie nadaje się do komiksów. Znaczek okolicznościowy został pokazany w dniu urodzin pisarza, natomiast na początku października prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Belka zaprezentował dwie monety z wizerunkiem pisarza i dramaturga. W Psarach, gdzie mały Stefek chodził do szkoły, odsłonięto obelisk przypominający o związkach wsi z wielką literaturą. W końcu Psary to Owczary z kart Syzyfowych prac. W obchody Roku Żeromskiego pięknie wpisał się Szklany Dom Centrum Edukacyjne w Ciekotach, proponując liczne i interesujące spotkania z twórczością pisarza (m.in. przegląd najstarszych filmów na kanwie twórczości Żeromskiego). Cokolwiek się działo, dzieje i będzie się dziać najważniejsze są trzy słowa telewizyjnej Literackiej Sztafety: czytanie ze zrozumieniem. The Year of Stefan Żeromski Stefan Żeromski (pen names: Maurycy Zych, Józef Katerla) was a novelist, playwright and journalist. Born on October 14, 1864, at Strawczyn, he died on November 20, 1925, in Warsaw. The year 2014, i.e. the 150th anniversary of the writer s death, is celebrated in a special way in our region as the Year of Stefan Żeromski. The celebrations have involved scholarly conferences, reading-aloud sessions of his writing, film shows based on his works, meetings, debates and open-air events. All this provided splendid opportunities to remember the writer and his work, which remains topical notwithstanding the passage of time. Polish Television s Kielce regional channel came up with a special literary relay entitled The 150-Fold Żeromski, organised so that the anniversary-related energy would not scatter into tens of unrelated particles ( ). The aim of the relay is to find answers to the questions of how much we still need the writer whom his contemporaries deemed the nation s conscience, how much of his message is still alive and what should remain within museum walls. By reaching successive relay stops and stages, our goals are remembrance and restoration, demythologising and rediscovery, interpretation and confrontation. All these actions can be subsumed under two simple words: READING COMPREHENSION. The relay was attended by inhabitants of the city of Kielce who were offered an opportunity to record their encounters with Żeromski at the Kielce Centre for Culture. The characters of Żeromski s novels were given new images whether drawn in ink and pastels or rendered with the use of computer graphics. Comics which retell the plots of Stefan Żeromski s novels can be seen in the Seventh Literary Magazine, published by the Society of Stefan Żeromski Secondary School Graduates. The Museum of Żeromski s School Years became the meeting venue for guests from more than ten Polish schools named after the novelist (in all, there are as many as 170 Stefan Żeromski schools in Poland). It appeared that Żeromski s writing lends itself very well to comic adaptations. An anniversary postage stamp was presented on the writer s birthday; in the early October Professor Marek Belka, President of the National Bank of Poland, introduced two coins featuring images of Żeromski. At the village of Psary, where little Stefan went to school, an obelisk commemorating the links between the countryside and canonical literature was unveiled. After all, Psary came to be represented as Owczary in the novel The Labours of Sisyphus. A significant part of the Year of Stefan Żeromski celebrations was played by the Glass House Educational Centre at Ciekoty as many interesting encounters with Żeromski s work were offered to the public (including shows of the oldest films based on his writing). Whatever has already happened, is or will be happening, it is the two-word motto of the TV Literary Relay that matters: Reading Comprehension. 2 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

3 Urząd Miasta Kielce , Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta tel (099), (509) Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Kielce, ul. Sienkiewicza 29 tel Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel fax Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel/fax tel Kielce City Hall , Rynek 1, Customer Services phone (099), (509) Regional Centre for Tourist Information Kielce, ul. Sienkiewicza 29 phone Department for Structural Projects and City Strategy Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone fax Investor Assistance Centre Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone/fax phone Urząd Miasta Kielce Szanowni Państwo, Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową Kielce stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz biznesmenów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej prowadzona jest także rozbudowa Targów Kielce - ośrodka najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce i Europie. Targi Kielce to od lat miejsce spotkań największych firm na rynku krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Nasze miasto to ekonomiczne, turystyczne i kulturalne centrum regionu świętokrzyskiego. Znakomita lokalizacja, przychylność władz, dobre warunki do pracy i wypoczynku stanowią poważny atut pozwalający zakładać firmy oraz dynamicznie je rozwijać i cieszyć się sukcesami. Miasto oferuje także ciekawe nieruchomości, interesujący system ulg dla tworzących nowe miejsca pracy, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług okołobiznesowych. Kielce to także miasto sportu i aktywnego wypoczynku. Rozwój sportu w naszym mieście ma szczególne znaczenie. Świadczy o tym nowoczesna infrastruktura sportowa, baza hotelowa oraz aktywny udział kielczan w życiu sportowym miasta. Kielce mają naturalne i niepowtarzalne warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady możemy zobaczyć na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z ciekawej oferty placówek kultury. Zapraszam Państwa do Kielc. Wierzę, że czas spędzony w naszym mieście dostarczy wielu wrażeń i będzie bogaty w nowe doświadczenia. Ladies and Gentlemen, Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Kielce is a modern, dynamically developing city which has made good use of the opportunity for a civilisational leap offered by Poland s membership in the European Union. In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare, as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants, tourists and businesspeople. For years, thanks to Poland s most rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground for major Polish and foreign companies representing various branches of economy, and the venue where multi-million contracts have been concluded. Our city is the Świętokrzyskie region s centre of business, tourism and culture. A splendid location, sympathetic authorities, together with good conditions for work and leisure are major trump cards which encourage company establishment, development, and ultimate success. The city has on offer interesting properties, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional services for entrepreneurs, as well as high-standard business-related services. Kielce is also a city of sports and active leisure pursuits. The advancement of sports in our city is especially important. This shows in the modern sports infrastructure, hotel facilities and active participation of the locals in the city s sports life. Kielce has unique natural conditions in which to practise several disciplines. Aspiring to modernity, we take great care of our rich historical tradition. Its traces may be seen at every step. Let me recommend a visit to Kielce museums and galleries, as well as the interesting offer of our institutions of culture. We look forward to seeing you in Kielce. I believe that the time spent in our city will be an enjoyable and memorable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce

4 W numerze: Rok Żeromskiego The Year of Stefan Żeromski Priorytety na czwartą kadencję Priorities for the Fourth Term of Office W sprawie ochrony zdrowia Health Care in the Voivodeship Pół wieku za nami Five Decades Behind Us Kielce zmodernizowane Kielce Modernised ODLEWNIE POLSKIE S.A. ODLEWNIE POLSKIE S.A. Świętokrzyskie inwestuje Świętokrzyskie Invests Szanowni Państwo, Być może już za trzy lata specjaliści na oddziale kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach będą mogli dokonywać transplantacji serca. Na razie ograniczeniem są procedury i brak odpowiedniego sprzętu. W przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego ruszy wydział lekarski. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie unijna pomoc finansowa: w latach z Regionalnego Funduszu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na obiekty ochrony zdrowia wydano ponad 30 mln zł. Przed nami kolejna perspektywa i wielkie nadzieje. Pułkownik Józef Teliga Habdank Colonel Józef Teliga, Nom de Guerre: Habdank Nowa perspektywa finansowa The New Financial Perspective Okładka: Pomnik Stefana Żeromskiego w parku im. Stanisława Staszica w Kielcach wg projektu Stanisława Sikory, odsłonięty w 1953 roku. Fot. Paweł Treger Cover: Monument to Stefan Żeromski in the Stanisław Staszic Park in Kielce, designed by Stanisław Sikora, unveiled in Photo by Paweł Treger Maria Malinowska redaktor naczelna Ladies and Gentlemen, It is likely that as soon as in three years time specialists will be able to perform heart transplants at the Cardiosurgical Ward of the Voivodeship Hospital Complex in Kielce. For now, they are limited by procedures and lack of requisite equipment. Starting from the next academic year, a medicine department will be opened at the Jan Kochanowski University. This would not be possible if it were not for EU funding: in the years , over PLN 30 million was expended on health care facilities from the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship. Now we have another perspective ahead of us, and great expectations. Maria Malinowska Editor-in-Chief Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, Kielce tel./fax Projekt graficzny i skład: Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a nakład: egz. Distributed free of charge at Business Centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis); Malinowy Zdrój at Solec Zdrój; Tourist Information Centres; Staropolska Chamber of Industry and Commerce, Świętokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Świętokrzyskie Voivodeship Office, Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

5 Szanowni Państwo, W tym roku województwo świętokrzyskie, jako jeden z regionów Unii Europejskiej, wkracza w kolejny okres programowania funduszy strukturalnych. W ciągu najbliższych sześciu lat, Świętokrzyskie będzie mieć do dyspozycji 1 miliard 363 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata To wielkie wyzwanie, ale jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Po pierwsze jesteśmy na jednym z czołowych miejsc w kraju pod względem wykorzystania unijnych funduszy w kończącym się okresie finansowania; po drugie skutecznie nadrabiamy historyczne zaległości w rozwoju infrastrukturalnym i gospodarczym. Nasze województwo będzie miało do dyspozycji także dodatkowe pieniądze z kontynuowanego programu Polska Wschodnia. W tej puli jest ok. 2 mld euro do podziału między pięć województw, w tym dla Świętokrzyskiego. Będziemy też mogli korzystać z programów sektorowych, które również będą dysponować znacznymi funduszami na rozwój infrastruktury i wsparcie gospodarki. Chcemy, aby nowe fundusze unijne zdynamizowały rozwój gospodarczy województwa, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego. Świętokrzyski Regionalny Program Operacyjny na lata będzie silniej niż dotychczasowy zorientowany progospodarczo, liczymy także na szersze zaangażowanie środków prywatnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Unia stawia na innowacje, przedsiębiorczość, energetykę i projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. I na te przedsięwzięcia w nowym RPO będzie przeznaczona niemal połowa środków zarezerwowanych na projekty inwestycyjne. Wzmacniając regionalną gospodarkę będziemy się koncentrować na kluczowych dla regionu gałęziach i branżach, tzw. inteligentnych specjalizacjach, wśród których wskazaliśmy budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystykę zdrowotną oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Wszystkich zainteresowanych pracą naszego urzędu zachęcam do odwiedzenia strony internetowej a także do korzystania z portalu Wrota Świętokrzyskie Ladies and Gentlemen, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego This year, Świętokrzyskie Voivodeship, as one of the European Union s regions, is entering another structural fund programming period. In the nearest six years, Świętokrzyskie will have at its disposal one billion and 363 million Euro under the Regional Operational Programme of Świętokrzyskie Voivodeship for the Years This is an enormous challenge, but we are well prepared for it. In the first place, we have come top of Poland s league in the use of EU resources in the financing period which is now coming to an end; secondly, we are effectively making up for the historical backlog in infrastructural and economic development. Our Voivodeship will also receive additional funds from the continuing Eastern Poland Programme. The total amounts to ca. 2 billion Euro to be shared by five voivodeships, Świętokrzyskie included. We will also be able to use sector programmes with considerable funding for infrastructure development and economic support. We want the new EU funds to boost the dynamics of the Voivodeship s economic growth, basing on modern technological solutions and social capital enhancement. The Świętokrzyskie Regional Operational Programme for the Years will be more economy-oriented than ever before, and we are also counting on greater involvement of private resources as part of partnership between the public and the private. The EU will support projects in the fields of innovation, entrepreneurship. energy industry and information society. Under the new ROP, almost half the funding will be allocated to these investment projects. To strengthen the regional economy, we will be concentrating on the region s key industries, the so-called smart specialisations. These will include construction, metal and casting industry, health tourism as well as modern farming and food processing. If you would like more information on what our Office's do, do visit our website or the Świętokrzyskie Gateway portal Kielce Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obsługi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre phone Department for Regional Policy Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Department for Structural Funds Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Adam Jarubas Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

6 Priorytety na czwartą kadencję WOJCIECH LUBAWSKI, prezydent Kielc od trzech kadencji, ma plany dalszego kierowania miastem. O zamierzeniach związanych z dalszym, dynamicznym rozwojem Kielc z Prezydentem rozmawia Paweł Treger. Kolejny raz zdecydował się Pan kandydować na prezydenta miasta wobec tego jakie plany chce Pan zrealizować w ciągu najbliższych czterech lat? Długo zastanawiałem się, czy kandydować. Ostatecznie wpływ na moją decyzję mają pieniądze, które otrzymamy w kolejnej perspektywie unijnej, na lata Nie widzę siebie w roli świadka i obserwatora tego, co będzie się działo w Kielcach wolę być aktywnym uczestnikiem tych przemian. Głównym założeniem moich działań będzie maksymalne wykorzystanie tych funduszy, chcę zrobić przynajmniej tyle, ile w ciągu ostatnich 12 lat. Przede wszystkim będę chciał kontynuować pracę nad dalszym rozwojem układu komunikacyjnego miasta poprzez budowę i rozbudowę następujących ciągów: dwujezdniowa ulica Witosa, dwujezdniowa Zagnańska, dwujezdniowa Radomska z węzłem Masłów, połączenie Olszewskiego z Witosa i co najmniej 20 km dróg rowerowych oraz remont ulic w dzielnicach peryferyjnych. Jednym z priorytetów będzie dalsze modernizowanie układu komunikacyjnego, tworzenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy drogami o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz drogami dojazdowymi do miasta, które pozwolą ominąć jego centrum, a także skomunikowanie między sobą dzielnic miasta. Podstawą polityki transportowej będzie strategia zrównoważonego rozwoju, prowadząca do osiągnięcia równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, osiąganiem celów społecznych i ochroną środowiska. Parkingi będą istotnym elementem polityki komunikacyjnej i ważnym instrumentem polityki przestrzennej miasta. W planach jest budowa parkingów wielopoziomowych na osiedlach, w sumie dziesięć lokalizacji. Parkingi te miałyby zostać objęte systemem parkuj i jedź skierowanym do osób, które dojeżdżają z przedmieść i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do centrum miasta. Czy równocześnie z rozwojem infrastruktury drogowej będzie się nadal rozwijał transport publiczny? Jednym z projektów planowanych do zrealizowania w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej jest zakup 20 sztuk autobusów niskopodłogowych o długości minimum 18 m, zasilanych gazem CNG. Planujemy też utworzenie kolejnych bus-pasów oraz budowę dwóch nowych pętli autobusowych ( Częstochowska i Zagórze ) i budowę nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta. Innym planowanym zadaniem jest montaż Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem na podstawie informacji rozkładowych oraz bieżącej pozycji wszystkich autobusów, w powiązaniu z informacjami o sytuacji na węzłowych skrzyżowaniach, wprowadzona byłaby zielona fala dla autobusów komunikacji miejskiej. System sterowałby sygnalizacją świetlną na wybranych skrzyżowaniach poprawiając bezpieczeństwo ruchu, skracając czas przejazdu i obniżając koszt funkcjonowania transportu publicznego. Planujemy też przeprowadzenie w najbliższych latach kompleksowych badań ruchu. Niewykluczone, że ich efektem będzie radykalne przemodelowanie siatki połączeń ZTM Kielce. Mamy satysfakcję, że według tygodnika Wspólnota, pisma samorządu terytorialnego kielecki transport publiczny jest najlepszy w Polsce, ale to motywuje nas do dalszego rozwijania transportu. WOJCIECH LUBAWSKI, prezydent Kielc Ciągle trudnym problemem jest brak pracy dla młodych ludzi. To nie jest jedynie nasz lokalny problem, my szukamy swoich rozwiązań: Kielecki Park Technologiczny zostanie powiększony o kilkanaście hektarów, dwa budynki biurowe i cztery hale produkcyjne, co powinno dać pracę kilku tysiącom szczególnie młodym ludziom. Będziemy pracować nad procesem umiędzynarodowienia i rozszerzeniem działalności KPT, a ambicją naszą jest, by przy pomocy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej był to największy i najlepszy Park Technologiczny w naszym kraju. Już dziś ponad 70 proc. KPT stanowią firmy sektora IT. Kielecki Park Technologiczny to innowacyjne środowisko biznesowe, funkcjonujące w obrębie nowoczesnej infrastruktury. W ramach Parku funkcjonują dwie strefy: Inkubator Technologiczny, będący kompleksowym i profesjonalnym wsparciem dla nowych firm oraz Centrum 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

7 fot. archiwum Urząd Miasta Kielce Wraz z rozwojem infrastruktury drogowej będzie się rozwijał transport publiczny. na wysypiskach. W ciągu nadchodzącej kadencji w ramach oszczędności energii przewiduję termomodernizację 32 obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli. Ponad 50 proc. lamp ulicznych zostanie wymienionych na nowoczesne, oszczędne rozwiązania. Planujemy również rozpoczęcia realizacji osiedla Dąbrowa II, co zmusza do uzbrojenia terenu w główne ciągi komunikacyjne i główne ciągi mediów. Przygotujemy do realizacji duży obszar pod budownictwo wielorodzinne na Malikowie. Za pośrednictwem TBS-u będziemy systematycznie zaspakajać potrzeby mieszkaniowe kielczan. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają taką potrzebę i ogromne zainteresowanie takim rozwiązaniem. Dla seniorów, obok istniejących już trzech budynków Złotej Jesieni, wybudujemy dwa kolejne. Technologiczne przeznaczone dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy swój rozwój opierają o innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji i usług. W ramach KPT odbudujemy szkolnictwo zawodowe przez wybudowanie i wyposażenie w najnowszy sprzęt Kieleckiego Centrum Kształcenie Praktycznego. Będziemy przygotowywać młodych ludzi do zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Wzrost zamożności obywateli Kielc widzę przede wszystkim we wzroście usług. Może to systematycznie następować poprzez dynamiczny rozwój Targów Kielce, naszych uczelni oraz poprzez wzrost liczby wydarzeń ponadregionalnych w obszarach sportu i kultury. Targi Kielce to trzeci ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów targowych w Polsce. To 90 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej, w tym 36 tys. w siedmiu pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce odwiedza rocznie ponad 210 tys. zwiedzających i gości z 56 krajów i blisko 6,5 tys. wystawców. W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń targów, wystaw, konferencji, seminariów i koncertów. Niewątpliwie rozwój Targów Kielce znacznie przyczynił się do rozwoju tzw. turystyki biznesowej, w której podróże są powiązane z wykonywanym zawodem. Żeby można było szybciej się przemieszczać znów pytanie o lotnisko Nadal uważam, że budowa Lotniczego Portu Regionalnego w Obicach to warunek rozwoju województwa świętokrzyskiego i samych Kielc. Pomimo wielu trudności natury administracyjnej i politycznej, miasto nie przestanie przygotowywać wymaganych dokumentów dających szansę na stworzenie najpierw dokumentacji wykonawczej, a później samej realizacji. Istnieje już projekt portu lotniczego, a pamiętajmy: Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce, Institute of Design Kielce ich rozwój i rozwój samego miasta w XXI wieku nie jest możliwy bez lotniska! Na wszelkie możliwe sposoby i przy pomocy wszelkich dostępnych narzędzi nadal będziemy przekształcać Kielce w dynamiczny ośrodek gospodarczy z nowoczesną infrastrukturą, by ułatwić działalność inwestorom. Musimy pamiętać, że właśnie infrastruktura, a więc, między innymi, dobra komunikacja z naszym miastem, jest jednym z kluczy do sukcesów. Zatem jakie cele związane z rozwojem infrastruktury wyznacza Pan sobie na najbliższe lata? Po dokończeniu realizacji projektu unijnego z perspektywy Ochrona wód podziemnych Kielc wykonamy dwa dalsze projekty, po których nasze miasto będzie uzbrojone w kanalizację i wodociąg w ponad 95 proc. W 2016 roku rozpocznie działanie Fabryka Utylizacji Śmieci w Promniku, co spowoduje, że przestaniemy lokować odpady komunalne Co z pomocą dla najuboższych? Wobec zjawiska silnego rozwarstwienia społecznego pod względem zamożności, wynikającego z polityki państwa, musimy utrzymywać wysoki poziom wsparcia dla tych, którzy nie radzą sobie w tych trudnych czasach. Szacuje się, że w Kielcach jest około siedmiuset bezdomnych. Regularnie ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie korzysta 18 tysięcy osób. Rocznie miasto na pomoc najuboższym przeznacza niemal 200 milionów złotych. Z tej puli wypłacane są zasiłki, utrzymywane noclegowanie, świetlice i schronisko, będziemy nadal utrzymywać ten poziom pomocy dla najuboższych. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych, dla których bieda może być wyrokiem na całe ich życie. W ciągu mojego sprawowania funkcji prezydenta Kielc utworzyłem ponad 40 placówek wspierających najbardziej potrzebujących; są to kluby młodzieżowe, osiedlowe, ośrodki wsparcia niepełnosprawnych, chorych. Przez najbliższą kadencję obiecuję utrzymywać je. Nadal będziemy wspierać instytucję Rodziny Zastępczej, co w Kielcach wydaje się być prowadzone wzorowo. Przez ostatnią dekadę zlikwidowaliśmy kilka domów dziecka, zostawiając jeden, a te dzieci, które były sierotami, dzisiaj mają nowe rodziny. Dziękuję za rozmowę. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

8 Priorities for the Fourth Term of Office President of Kielce WOJCIECH LUBAWSKI, now in his third term of office, has more plans for future management of the city. He talks to Paweł Treger about his ideas for further dynamic development of Kielce. President of Kielce WOJCIECH LUBAWSKI You have decided to run for the office of the President one more time, so what are your plans for the next four years? I have long been thinking about whether to run for the office. In the end, my decision was influenced by the funds which we are to receive in the next EU perspective for the years I do not see myself as a witness or observer of what is going to be happening in Kielce. I would rather be an active participant in the transformation. My main objective will be to use these funds to the full I wish to do at least as much as has been done over the past twelve years. First of all, I intend to continue working towards further development of the city s communications. This will involve the construction of several traffic routes: a dual carriageway in Witosa Street, a dual carriageway in Zagnańska Street, a dual carriageway in Radomska Street with the Masłów hub, a connection between Olszewskiego and Witosa Streets, and at least 20 km of cycling paths, as well as repair works in suburban districts. One of the priorities will be further modernisation of the communications and creation of connections between national and voivodeship roads together with city access roads, which will enable bypassing the city centre as well as linking individual districts of the city. The fundament of the transport policy will be a strategy of sustainable development aimed at achieving balance between economic growth, accomplishment of social goals and environmental protection. Car parks will constitute a major element of the communications policy and an important instrument in the city s spatial policy. There are plans for the construction of multi-storey car parks in residential areas at as many as ten locations. These car parks are to become part of the park and ride system geared at commuters from suburban areas who use public transport. Drivers will leave their cars in designated places, transfer to public transport and thus continue their way to the city centre. Will public transport be developing alongside the growth of the road infrastructure? Among the projects scheduled for implementation under the new EU financial perspective for is the purchase of twenty low-floor buses, minimum 18 meters long, which will run on compressed natural gas (CNG). We are also planning to build more bus lanes, two new bus terminuses ( Częstochowska and Zagórze ) and a number of modern bus shelters in the city. Another projected task is to install the Smart Traffic Management System: basing on bus schedule information and current bus positioning, in connection with traffic information from major junctions, the green wave for public transport would be introduced. The system would manage traffic lights at selected junctions thus improving traffic safety, shortening travel time and reducing the costs of public transport operation. We are also planning to conduct a complex traffic study in the nearest years. Possibly, its result will be a radical remodelling of the Kielce City Transport Company s bus schedules. We are happy to know that, according to the Wspólnota weekly a magazine of the territorial self-government, the Kielce public transport is the best in Poland, which gives us motivation for further improvement of our public transport. Not enough workplaces for the young continues to be a tough problem. This is not only our local problem, but we are seeking solutions of our own: the Kielce Park of Technology will increase by more than ten hectares as well as two office buildings and four production halls, which is expected to provide workplaces for several thousand young people. We will be working on the internationalisation and expansion of the Park s operations, and it is our ambition to make it with the help of the Jan Kochanowski University and the Kielce University of Technology Poland s largest and best Park of Technology. Today, more than 70% of the Park is constituted by IT sector businesses. The Kielce Park of Technology provides an innovative business environment, which operates within a modern infrastructure. The Park has two zones: the Incubator of Technology, which offers complex professional support to new businesses, and the Centre of Technology, geared at Polish and foreign investors, 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

9 fot. archiwum Urząd Miasta Kielce who base their growth upon innovative technological solutions in manufacturing and services. In the Park, we aim to restructure vocational education through constructing the Kielce Centre for Practical Training to be fitted with the latest equipment. We will be preparing young people for occupations which are in demand in the labour market. I can see the inhabitants of Kielce s growing levels of affluence mainly in the growth of the services. This may happen methodically through a dynamic development of Kielce Trade Fairs (Targi Kielce) and our institutions of higher education, as well as through an increase in the number of supraregional sports or cultural events. Kielce Trade Fairs is Central and Eastern Europe s third largest exhibition centre, and one of Poland s two exhibition leaders with 90,000 sq. m of exhibition space, including 36,000 sq. m in seven exhibition pavilions with stateof-the-art infrastructure. In a year, Kielce Trade Fairs is visited by more than 210,000 guests from fifty-six countries and almost 6,500 exhibitors. The Kielce Trade Fairs diary lists over seventy events: these are trade fairs, exhibitions, conferences, seminars and concerts. There is no doubt that the development of Kielce Trade Fairs has contributed much to the growth of the so-called business tourism, which links travelling with one s occupation. Travelling needs to be made faster, so let me ask you about the airport. I still think that the construction of the Regional Airport at Obice is a prerequisite for the development of the Świętokrzyskie voivodeship and the city of Kielce itself. Despite many obstacles of administrative and political nature, the city will not stop preparing the required documentation which will first provide the basis for design documentation and then for implementation. The airport design is already ready, and let us remember that in the twenty-first century the development of the Kielce Park of Technology, Kielce Trade Fairs or the Institute of Design Kielce and the development of the city itself will not be possible without an airport. We will use all the methods and tools available to continue to transform Kielce into a dynamic business centre Public transport will be developing alongside expansion of the road infrastructure. with a modern infrastructure aimed at facilitating investor operations. We must remember that it is infrastructure, including good communications with our city, that guarantees one of the keys to success. So what are your infrastructure-related goals for the next couple of years? On completion of the EU perspective project of Kielce Underground Water Protection, we will be implementing two more projects to provide over 95% of our city with a sewerage and water pipe network. In 2016, at Promnik, a waste disposal plant is to start operation, which will allow us to stop discarding municipal waste at city dumps. During the forthcoming term of office, I am hoping for thermomodernisation of thirty-two public facilities, including schools and pre-schools. More than 50% of street lamps will be replaced with new, energy-saving solutions. We are also planning to build the Dąbrowa II residential quarter, which necessitates land development in terms of major traffic routes and utilities. We are also preparing a large area for multi-family residential buildings at Malików. With the assistance of Housing Associations, we will be methodically meeting the housing needs of local residents. The experience of the recent years has only confirmed this kind of demand and enormous interest in this solution. For the aged, next to the three already existing Golden Autumn buildings, two more will be constructed. What about assisting those in need? Considering the phenomenon of strong social inequality in terms of affluence levels, a result of the state policy, we must continue to maintain high support levels for those who cannot make ends meet in these difficult times. It is estimated that Kielce has about seven hundred homeless people. Regular support from the Municipal Centre for Family Support goes to 18,000 beneficiaries. Yearly, the city spends almost PLN 200 million to help the needy. This money is used to pay family allowances, to maintain night shelters, day centres and a direct access hostel, and we will continue to provide this support to those in need. This concerns primarily young people, whose whole lives are bound to be stigmatised with poverty. As the President of Kielce, I have created over forty facilities which support those most needy: youth clubs, community centres, support centres for persons living with disabilities or with diseases. I promise to keep them during my next term of office. We will also continue to support local foster families, which appear to be run in a model way here in Kielce. Over the last decade we have dissolved a couple of orphanages, leaving only one, and the orphans are now in their new homes. Thank you. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

10 W sprawie ochrony zdrowia Tworzymy nowoczesną bazę ochrony zdrowia w województwie świętokrzyskim przy wykorzystaniu pieniędzy pochodzących z RPOWŚ na lata Fot. Zbigniew Masternak Intensywny rozwój szpitala wojewódzkiego przypada na lata Rapid development of the Voivodeship Hospital occurred in the years Profesjonalizm i życzliwość to hasło określające misję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. To wysoko specjalistyczna placówka lecząca pacjentów miasta i województwa oraz przypadki losowe z całego kraju, a nawet incydentalne z zagranicy. Wojewódzki Szpital Zespolony rozpoczął swoją działalność w marcu 1968 roku. W swojej 40-letniej tradycji, w trakcie kolejnych gruntownych remontów, został przystosowany do wzrastających wymagań stawianych przed służbą zdrowia. Szczególnie intensywny rozwój szpitala miał miejsce w latach ; wówczas to zostały zrealizowane takie zadania jak rozbudowa oddziału neurochirurgii, w Centrum Kardiologii (stworzonego w latach ) powstała kardiochirurgia, rozbudowano i unowocześniono oddział neurologiczny wraz z poradniami, izbą przyjęć i zapleczem administracyjnym. Projekty zostały zrealizowane dzięki środkom finansowym w wysokości ponad 30 mln zł, pochodzącym z działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Innym sztandarowym obiektem publicznej służby zdrowia w naszym województwie jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii; nowoczesna, kompleksowa i jedna z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju. ŚCO zostało powołane 1 lutego 1991 roku, najpierw jako szpital, a od marca 1995 r. po zmianie nazwy i statusu, działa jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Wspomaga pacjentów, których dotknęła choroba onkologiczna i ich rodziny. Zapewnia kompleksową opiekę onkologiczną. Diagnozuje i leczy; potrzeby w zakresie diagnostyki realizują znakomicie wyposażone zakłady: Patologii, Diagnostyki Obrazowej, Panendoskopii, Medycyny Nuklearnej oraz laboratoria (Biochemiczne, Mikrobiologii, markerów Nowotworowych, Genetyki i Metod Fizycznych). Każdy dział kliniczny prowadzi oddział szpitalny i poradnię. Opiekę nad pacjentem onkologicznym sprawują działy: Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Głowy i Szyi, Urologii Onkologicznej, Ginekologii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Radioterapii, Brachyterapii, Chemioterapii, Endokrynologii, Onkohematologii, Nefrologii i Stacji Dializ, oraz Opieki Paliatywnej. Rokrocznie w Centrum leczonych jest około 165 tys. osób (15 tys. pacjentów w szpitalu i 150 tys. w poradniach). W przypadku niepowodzenia leczenia, w fazie terminalnej choroby Centrum zapewnia opiekę na oddziale opieki paliatywnej. Na realizację projektów dotyczących rozbudowy, tworzenia i modernizacji ŚCO otrzymało dofinansowanie w ramach działania 5.1 RPO w wysokości niemal 37 mln zł. Niemal każda placówka ochrony zdrowia w województwie otrzymała wsparcie z RPOWŚ; dofinansowanie otrzymały projekty z różnych dziedzin ochrony zdrowia nie tylko placówki w stolicy regionu, ale zadbano także o jednostki w powiatach, m.in. szpital w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, szpitale w Opatowie, Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej. Od kilku lat trwały intensywne działania zarówno ze strony władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jak i KAZIMIERZ KOTOWSKI członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Zarząd, podejmując decyzje o wsparciu konkretnych projektów środkami RPO, zadbał o rozwój i unowocześnianie zaplecza infrastrukturalnego oraz możliwość tworzenia zaplecza naukowego dla szeroko rozumianego rozwoju ochrony zdrowia w województwie świętokrzyskim. W trosce o pacjentów podjęliśmy się wyzwań, które doprowadziły do stworzenia w regionie nowoczesnej bazy ochrony zdrowia. Wiemy już, że w znacznej mierze udało się te plany zrealizować. Dziś możemy się chwalić nowoczesnymi wysokospecjalistycznymi placówkami ochrony zdrowia, które dysponują aparaturą medyczną na najwyższym, światowym poziomie. KAZIMIERZ KOTOWSKI Member of the Board of Świętokrzyskie Voivodeship: The Board, when taking decisions on supporting particular projects with Regional Operational Programme funding, have prioritised the development and modernisation of infrastructural facilities as well as opportunities for creation of research facilities for broadly conceived development of health care in the Świętokrzyskie Voivodeship. With patients in mind, we have taken the challenges which led us to the creation of the region s modern health care base. We know already that, to a large extent, the implementation of these plans has been successful. Today we can boast state-of-the-art, highly specialised health care facilities, which have at their disposal world-class medical apparatus. Samorządu Województwa, by w Kielcach można było kształcić przyszłych lekarzy. Starania wszystkich stron zakończyły się sukcesem. Chwila jest historyczna. ( ) To wszystko, co się zadziało w ostatnich latach, wielka otwartość ze strony Samorządu Województwa, wsparcie posłów, skutkują tym, że trzymam w ręku dokument, który w sposób jednoznaczny stwierdza, że mamy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim oświadczył na konferencji prasowej Jacek Semaniak, rektor UJK. Na potrzeby nowego kierunku unowocześniono zaplecze Wydziału Nauk o Zdrowiu, w którym powstaną laboratoria do działań dydaktycznych i naukowych. Dziekan Wydziału, prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek podkreśla, że mogło dojść do uruchomienia kierunku lekarskiego w oparciu o wysokiej klasy specjalistów oraz odpowiednią bazę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Naprawdę mamy odpowiednie warunki, aby na dobrym poziomie kształcić studentów medycyny mówił prof. Głuszek. Kształcenie na nowym kierunku rozpocznie się w roku akademickim 2015/16; na studia stacjonarne przyjętych będzie 75 osób, na komercyjne 50. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

11 A professional and friendly approach: this is the motto which defines the mission of the Voivodeship Hospital Complex in Kielce. It is a highly specialised health care facility which treats patients not only from the city of Kielce and the voivodeship, but also from all over the country and, incidentally, from abroad. The Voivodeship Hospital Complex began operation in March Over the next four decades, thanks to thorough refurbishment works, it was made to adapt to increasing requirements facing the health service. Particularly rapid development of the Hospital occurred in the years In these years, tasks such as expansion of the Neurosurgical Ward were accomplished; the Cardiology Centre (started between 1997 and 2000) had its Cardiosurgery Department established; the Neurological Ward was expanded and modernised together with outpatient clinics, admission room and administrative facilities. These projects were implemented thanks to financial resources exceeding PLN 30 million from Action 5.1 of the Regional Operational Programme for the Świętokrzyskie Voivodeship for the Years Another flagship facility of public health service in our voivodeship is the Świętokrzyskie Centre for Oncology: a state-of-the-art complex, one of the newest oncological facilities in Poland. The Centre was founded on February 1, 1991, first as a hospital, and then since March 1995, following a change of the name and status, it has been operating as the Świętokrzyskie Centre for Oncology. The Centre supports patients with oncological disorders as well as their families, offering complex ontological care, diagnosis and treatment. Diagnostic services are provided by the excellently equipped Departments of Pathology, Diagnostic Imaging, Panendoscopy, Nuclear Medicine as well as by laboratories (Biochemistry, Microbiology, Tumour Markers, Genetics and Physical Methods). Each clinical department runs its hospital ward and clinic. Oncological patients are cared for by the Departments of Oncological Surgery, Head and Neck Surgery, Oncological Urology, Ontological Gynaecology, Anaesthesia and Intensive Therapy, Radiotherapy, Brachytherapy, Chemotherapy, Endocrinology, Oncohematology, Nephrology and Dialysis Unit, as well as Palliative Care. Every year, the Centre provides treatment to ca. 165,000 patients (15,000 at the hospital and 150,000 at outpatient clinics). If treatment fails, the Centre s Health Care in the Voivodeship A state-of-the-art health care base is being created in the Świętokrzyskie Voivodeship with the use of the money that comes from the Regional Operational Programme for the Świętokrzyskie Voivodeship for the Years Palliative Care Ward provides care during the terminal stage of the disease. For the implementation of expansion, establishment and modernisation projects, the Centre has received funding from Action 5.1 of the Regional Operational Programme which amounted to almost PLN 37 million. Almost all health care units in the voivodeship have received funding from the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship. The funding was given to projects in a variety of fields of health care, and not only to facilities in the region s capital, but also those in the poviats (districts), such as the hospital at Czerwona Góra, the Świętokrzyskie Centre for Rehabilitation at Czarniecka Góra, the Świętokrzyskie Centre for Psychiatry at Morawica, as well as hospitals in Opatów, Starachowice and Skarżysko- Kamienna. For several years, both the authorities of the Jan Kochanowski University and the Voivodeship s Self-Government have been intensifying their efforts to be able to start offering medical education to future doctors in Kielce. Finally, success has been achieved on this score. This Almost all health care units have received financial support. Niemal każda placówka otrzymała wsparcie is a historic moment. ( ) All that has happened in recent years, this enormous open-mindedness from the Voivodeship s Self-Government and support from local MPs all this has brought about the document which I am now holding in my hand. It states clearly that we have the right to offer one-cycle university courses in the field of medicine, said Jacek Semaniak, Rector of the JKU, in a press conference. To meet the needs of the new field of studies, the facilities of the JKU s Health Sciences Faculty have been upgraded. The Faculty will be home to laboratories for teaching and research purposes. The Dean of the Faculty, Professor Stanisław Głuszek, Ph. D. habil., stressed that it has only been possible to open the medical department thanks to high-ranking specialists and facilities available at the Voivodeship Hospital Complex and the Świętokrzyskie Centre for Oncology. We do have adequate facilities in which to educate medical students at the required level, said Professor Głuszek. The new field of studies will become available in the academic year , with seventyfive candidates to be admitted to full-time, and fifty to part-time programmes. for the development of Świętokrzyskie Voivodeship... Publication co-financed from European Regional Development Fund under Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for Years Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

12 edukacja Pół wieku za nami Rozmawiamy z JM Rektorem prof. dr. hab. inż. STANISŁAWEM ADAMCZAKIEM, dr. h.c. w przededniu obchodów 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej. fot. Jakub Kulpa Inauguracja roku akademickiego 2014/2015. dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach siedzibie pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich. Zaplanowaliśmy także liczne imprezy towarzyszące dla pracowników, studentów i absolwentów. Wśród nich między innymi, Jubileuszowe Juwenalia, Zjazd Absolwentów i uroczysty koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej. Ukażą się również jubileuszowe publikacje. Ponieważ zgromadziliśmy wiele dokumentów źródłowych i pamiątek, w gmachu Rektoratu otworzymy muzeum. Oprócz ekspozycji stałej będą się w nim pojawiać wystawy czasowe następne pokolenia otrzymają bogaty materiał na kolejne jubileusze. Inauguracja roku akademickiego 2014/ 2015 odbyła się w szczególnym dla Uczelni momencie. Jubileusz jest dobrą okazją do podsumowań i snucia planów na przyszłość. Panie Rektorze, Politechnika Świętokrzyska dziś, to Znakomicie zlokalizowany kampus, z obiektami gruntownie wyremontowanymi i nowymi, jak budynek Energis czy Główna Aula Wykładowa. 73 laboratoria zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe i produkcyjne na światowym poziomie, co tworzy komfortowe warunki pracy i nauki. Rośnie poziom kształcenia na pięciu wydziałach, o czym świadczy między innymi siedem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych i trzy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kształcenie studentów odbywa się na 18. kierunkach studiów, obejmujących cały obszar wiedzy technicznej, potrzebnej dla osiągnięcia postępu cywilizacyjnego. Niektóre specjalności inżynierskie technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, konserwacja obiektów zabytkowych, transport w oparciu o mobilne laboratoria mają charakter unikatowy. Bogata oferta edukacyjna, a także intensywne działania promocyjne sprawiły, że liczba studentów, uczących się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, urosła do dziesięciu tysięcy. Szansę na rozwój stworzyły fundusze unijne i nasza Uczelnia z tej szansy w pełni skorzystała. Uczelnia ma niebagatelne znaczenie w rozwoju regionu Jest kuźnią kadr nie tylko dla przemysłu, ale i dla administracji różnych szczebli. W ciągu 50 lat jej mury opuściło wielu absolwentów. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym roku akademickim zostanie to udokumentowane w postaci wręczenia dyplomu o numerze 40 tysięcy. Wiele przedsiębiorstw zostało założonych lub jest zarządzanych przez naszych wychowanków. Z satysfakcją odnotowujemy ich sukcesy. W prestiżowym plebiscycie Człowiek 25-lecia Regionu Świętokrzyskiego, organizowanym przez dziennik Echo Dnia, wyróżnionych zostało aż dziewięciu absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, wśród nich zwycięzca jeden z najskuteczniejszych polskich przedsiębiorców Michał Sołowow. To najlepsza rekomendacja dla Uczelni. Jak będziemy obchodzić 50. rocznicę Uczelni? Punktem kulminacyjnym będzie uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, 3 czerwca 2015 roku w obecności rektorów uczelni technicznych z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli władz regionu, Kielc i Sandomierza. Towarzyszyć mu będą wizyty w miejscach szczególnie ważnych dla historii i tradycji Uczelni: w klasztorze benedyktynów przechowującym Relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz w Porozmawiajmy o planach na najbliższe lata Cały czas myślimy o wzbogacaniu oferty dydaktycznej, chociaż każdy nowy kierunek wymaga nakładów finansowych. Decyzje podejmujemy ostrożnie i racjonalnie, uzależniając je od potrzeb rynku pracy. Powołaliśmy niedawno kierunek geodezja i kartografia, w tym roku pierwszy raz prowadziliśmy nabór na wzornictwo przemysłowe. Rodzi się szansa utworzenia kierunku geologia inżynierska. Uniwersytet Warszawski buduje koło Chęcin Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. W związku z tym powstał pomysł, by we współpracy z Uniwersytetem i mającym dobrą renomę Świętokrzyskim Oddziałem Państwowego Instytutu Geologicznego wreszcie kształcić w tej specjalności. Przecież Góry Świętokrzyskie są mekką geologów z całego świata, bo jak na dłoni widać tu historię Ziemi sięgającą milionów lat. Z drugiej strony to zagłębie surowców dla przemysłu materiałów budowlanych. Kształcenie inżynierów geologów będzie więc wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu gospodarki. Wierzę w powodzenie tego projektu, ponieważ Uniwersytet Warszawski podszedł do niego z entuzjazmem. Dziękuję za rozmowę. Justyna Żukowska 12 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

13 education Kielce The inauguration ceremony for the academic year was held at a very special moment for the University. The fiftieth anniversary is a good opportunity for recapitulations and making plans for the future. Mr Rector, today s University of Technology stands for... an excellent campus location, with thoroughly refurbished and newly built facilities, such as the Energis Building or the Main Auditorium. Seventythree laboratories have been fitted with world-class measurement and production equipment, which provides comfortable conditions in which to study and work. The education quality in the five Faculties is constantly being enhanced, which is reflected in, for instance, seven rights to grant doctoral degrees in technical sciences and three rights to confer the degrees of doctor habilitated. Students are educated in eighteen fields of study which cover the entire area of technical know-how needed for civilisational advancement. Some engineering specialties, such as laser and plasma technologies, military technology, antique building restoration or mobile laboratory based transportation, are unique. A wide spectrum of study programmes which we offer as well as lively promotional campaigns have increased the number of students in full- and part-time programmes to ten thousand. Opportunities for development have come from EU funds and our University has taken full advantage of them. The University s role in the region s development cannot be overestimated. We provide qualified personnel not only for industry but also for all levels of administration. Over five decades, we have produced large numbers of graduates. It is very likely that the completion of studies diploma number forty thousand will be issued this year. Many companies have been established or are managed by our former students. We follow their achievements with great satisfaction. In the prestigious Świętokrzyskie Region s Person of Twenty-Five Years competition, organised by the Echo Dnia daily, as many as nine graduates of the University have been awarded, including the winner one of Poland s most efficient entrepreneurs, Michał Sołowow. This is the best recommendation for the University. How is the University s fiftieth anniversary going to be celebrated? Five Decades Behind Us We talk to the Rector, Prof. STANISŁAW ADAMCZAK, Ph.D. Habil., Eng., Dr. h.c., on the eve of the fiftieth anniversary of the Kielce University of Technology (Politechnika Świętokrzyska). rectors of technical universities from Poland and abroad as well as representatives of the regional government of Kielce and Sandomierz have been invited. This will be followed by visits to sites particularly important for the University s history and tradition: the Benedictine monastery where the relics of the Holy Rood are kept, and the former Palace of Krakow Bishops in Kielce, the location of the very first technical institution of higher education in Poland. We have also planned numerous fringe events for employees, students and graduates. This will include, naturally, the jubilee Juwenalia student festival, a graduates rally and a ceremonial concert at the Świętokrzyskie Concert Hall. There will also be anniversary publications. We have collected many original documents and mementoes, which will be presented in a museum in the Rectorate building. Apart from the permanent exhibition, it will also house temporary displays so that the next generations will have plenty of materials for subsequent anniversaries. Let us talk about your plans for the coming years. The inauguration ceremony for the academic year requires capital outlay. Decisions are taken with due care and on a rational basis depending on the demands of the labour market. Recently we have opened study programmes in the field of Geodesy and Cartography; this year we have for the first time recruited candidates to study Industrial Design. An idea has appeared to develop the study programme in Engineering Geology. The University of Warsaw is building the European Centre for Geological Education near Chęciny, and consequently there came the thought that specialised education could be offered in co-operation with the University of Warsaw and the reputable Świętokrzyskie Branch of the State Geological Institute. After all, the Świętokrzyskie Mountains are the mecca of geologists from all over the world because here they can see the millions of years of the Earth s history in a nutshell. On the other hand, this is an area rich in raw materials for the building industry. The education of engineering geologists will be a step towards meeting the needs of the economy. I do believe that this project will succeed, given the enthusiasm of the University of Warsaw. fot. Jakub Kulpa The climax will be a formal sitting of the Kielce University of Technology s Senate on June 3, 2015, to which We continue to think about expanding our educational opportunities, even though opening a new field of studies Thank you. Justyna Żukowska Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

14 Kielce zmodernizowane Dzięki unijnemu projektowi Wodociągów Kieleckich mamy już w Kielcach zmodernizowaną kanalizację i wodociąg, pozostaje rozruch pompowni. Kanalizowanie gminy Masłów jest na ukończeniu. Nowymi wodociągami cieszą się mieszkańcy Sitkówki-Nowiny. Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, President of Kielce Water and Sewerage Company. Projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej przynosi już rezultaty najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców. Do nowej kanalizacji i wodociągu podłączają się kolejni odbiorcy, głównie w gminie Masłów. Dla kielczan minione lato oznaczało zakończenie wielkiej modernizacji kanalizacji i wodociągu. Prace przebiegały szybko i sprawnie. Jeszcze w 2010r. zrealizowana została modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kieleckim centrum. Kolejna Umowa na modernizację kanalizacji została podpisana w październiku 2013, a ostatnie prace zakończyły się w sierpniu Wartość robót to ponad 7 mln zł brutto, modernizacja objęła 61 odcinków ulic, m.in. dużą naprawę kanału w Parku Miejskim między ul. Jesionową a al. IX Wieków Kielc, pod ulicą Nowy Świat oraz w okolicach ulic Kościuszki i Kaczorowskiego (dawna Niska). Równolegle przebiegała realizacja modernizacji sieci wodociągowej na pod- stawie umowy zawartej w lipcu W ciągu roku roboty zostały zakończone. Za ponad 4 mln zł brutto nowe rury położono m.in. w rejonie al. IX Wieków Kielc i ulic: Okrzei, Malachitowa, Teligi, Berberysowa, Duńska, Norweska, Chałubińskiego, Dąbka, Sucharskiego, Starzyńskiego, Średnia, Gipsowa, Dębowa, Bukowa, Daleka, Jarzębinowa, Wielkopolska, Zgoda. Czuję satysfakcję kiedy widzę jak pięknieje nasze miasto. Place, chodniki, mała architektura, instalacje artystyczne i urządzenia służące rozrywce i wygodzie mieszkańców. Nie dało by się tego wszystkiego zrealizować bez wcześniejszej wielkiej modernizacji sieci wodnokanalizacyjnej zauważa Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. Inwestycje w infrastrukturę podziemną otworzyły też drogę do poprawy komunikacji samochodowej w Kielcach. Chociaż cały unijny projekt kończy się w grudniu 2015 r., to roboty liniowe w Kielcach są już zakończone. Pozostaje rozruch pompowni i cały nowy oraz zmodernizowany system kanalizacji będzie działał zgodnie z założeniami projektu. Podobnie zaawansowane są prace w gminie Sitkówka-Nowiny. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w tej gminie we wrześniu osiągnęła 100 proc. zaawansowania robót liniowych. W sumie w Sitkówce- Nowinach powstanie 2 km kanalizacji, 1 pompownia i 1,5 km wodociągu. Największy zakres i wartość robót zaplanowano w Masłowie, ale i tu realizacja zadań dobiega końca. Całość zakresu w Masłowie podzielono na dwa wielkie kontrakty, potocznie nazwane południowym i północnym. W ramach tego drugiego, wodę z wodociągu mają już gospodarstwa w Ciekotach, ponad sto domów podłączyło się do nowej kanalizacji w Woli Kopcowej. Wszystkie siedem pompowni jest już po odbiorach technicznych. Cieszę się, że gotowe są już wszystkie pompownie, bo przecież bez nich nie da się eksploatować kanalizacji w górzystym terenie komentuje Janusz Kruchlik, wicedyrektor Projektu w Jednostce Realizującej Projekt Wodociągów Kieleckich. W gminie Zagnańsk zakres też podzielono na dwa kontrakty. Wiele odcinków kanalizacji już wykonano i wkrótce będą do nich mogli przyłączać się odbiorcy. Sama budowa sieci to jednak nie wszystko. Teraz najważniejszą rzeczą jest, aby mieszkańcy terenów, gdzie położono nową kanalizację i wodociąg, zaczęli przyłączać swoje domy. Nie ma co czekać, projekt musimy zakończyć do grudnia 2015 roku, a potem taka okazja może się już szybko nie powtórzyć zaznacza prezes Henryk Milcarz. Ziemowit Nowak, Wodociągi Kieleckie Dla kielczan minione lato oznaczało zakończenie wielkiej modernizacji kanalizacji i wodociągu. 14 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

15 The Comprehensive Protection of the Kielce Agglomeration Underground Waters Project has already yielded results which matter to local residents the most. New households are being connected to the new sewerage and water pipe network, mainly in the municipality of Masłów. To the residents of Kielce, the summer has meant completion of extensive modernisation of sewerage and water pipe networks. The works were conducted speedily and efficiently. As early as 2010, the sewerage and water pipe networks in the city centre of Kielce were modernised. The next contract concerning network modernisation was signed in October 2013; the final works were completed in August The works were worth over PLN 7 million, the modernisation including sixty-one street segments, such as large canal repair works in the City Park between Jesionowa and IX Wieków Kielc Streets, underneath Nowy Świat Street, or in the area of Kościuszki and Kaczorowskiego (formerly: Niska) Streets. At the same time, the implementation of the water pipe network was being carried out following the contract concluded in July Later in the year, the works were completed. Exceeding the gross sum of PLN 4 million, new pipes were laid in the region of several streets: IX Wieków Kielc, Okrzei, Malachitowa, Teligi, Berberysowa, Duńska, Norweska, Chałubińskiego, Dąbka, Sucharskiego, Starzyńskiego, Średnia, Gipsowa, Dębowa, Bukowa, Daleka, Jarzębinowa, Wielkopolska, and Zgoda. I feel satisfied when I see our city grow more and more beautiful. Squares, footpaths, landscaping, art installations and leisure equipment all enhance the citizens comfortable living environment. It would not have been possible to do all this without the prior extensive modernisation of the water pipe and sewerage network, observes To residents of Kielce, this summer has meant completion of extensive modernisation of sewerage and water pipe network. Kielce Modernised Thanks to an EU project of the Kielce Water and Sewerage Company (Wodociągi Kieleckie), Kielce has already had its sewerage and water pipe network modernised; the only thing that remains to be done is the startup of the pumping station. The implementation of the sewerage network in the municipality of Masłów is in its completion stage. New water pipe networks are the joy of the Sitkówka-Nowiny residents. Henryk Milcarz, President of Kielce Water and Sewerage Company. New households are being connected to the new sewerage and water pipe network. Do nowej kanalizacji podłączają się kolejni odbiorcy. Investing in the underground infrastructure has also opened the way to improve road traffic in Kielce. Although the entire EU project terminates in December 2015, the works on Kielce s linear facilities are already finished. The only thing that remains to be done is the start-up of the pumping station and then the entire new and modernised network system will be operating according to project assumptions. The works in the municipality of Sitkówka-Nowiny are at a similarly advanced stage. In September, the construction of the sewerage and water pipe network system in this municipality was 100% advanced as far as linear facilities were concerned. In total, Sitkówka- Nowiny will have 2 km of the sewerage network, a pumping station and 1.5 km of the water pipe network. The works of the broadest range and the highest value have been planned in Masłów, but even here the implementation of the tasks is drawing to a close. The entire scope of the works in Masłów has been divided into two large contracts, casually referred to as southern and northern. Within the latter, water from the water pipe has already been made available to households at Ciekoty, and more than a hundred households are now using the new sewerage network at Wola Kopcowa. All the seven pumping stations have already been commissioned. I am happy to see that all the pumping stations are ready without them the network would not be able to operate in a hilly area such as ours, says Janusz Kruchlik, Deputy Project Manager at the Project Implementation Unit of the Kielce Water and Sewerage Company. In the municipality of Zagnańsk, the works have also been divided between two contracts. Many of the scheduled segments have already been completed and users will soon be able to join the network. Yet the building of the network alone is not everything. Now it is crucial for the inhabitants of areas where the new sewerage and water pipes have been developed to begin connecting their households to the network. There is no point delaying: the project must be completed by December 2015, and this kind of opportunity may not arise again, stresses President Henryk Milcarz. Ziemowit Nowak, Kielce Water and Sewerage Company Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

16 ODLEWNIE POLSKIE S.A. Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach są czołową firmą wśród innowacyjnych odlewni produkujących komponenty ze stopów żelaza dla uznanych odbiorców w Europie. Spółka spełnia wymagania i oczekiwania klientów na rynku komponentów odlewniczych przy zachowaniu konkurencyjności i opłacalności. Odlewnie Polskie S.A. to producent odlewów dla wielu branż i klientów. 70% produktów dostarczanych jest do krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec. Odlewnie Polskie S.A. specjalizują się w produkcji komponentów z żeliwa sferoidalnego (około 80% produkcji), żeliwa szarego i żeliwa ausferytycznego (ADI) przeprowadzając obróbkę termiczną na miejscu. Spółka produkuje odlewy dla różnych gałęzi przemysłu takich jak: maszyny budowlane, maszyny rolnicze, motoryzacja, kolejnictwo, energetyka, AGD. Odlewnie Polskie S.A. są liderem produkcji odlewniczej w Polsce z największym udziałem żeliwa sferoidalnego. Spółka posiada certyfikaty zapewnienia jakości w standardach PN-EN ISO 9001:2008 oraz certyfikat środowiskowy PN-EN ISO 14001:2004. Odlewnie Polskie S.A. są członkiem Krajowej Izby Odlewniczej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Odlewników (CAEF). Akcje Odlewni Polskich S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1998 roku Spółka była pierwszą odlewnią na GPW. Odlewnie Polskie S.A. posiadają dwie automatyczne linie formierskie: Heinrich Wagner Sinto "HSP-2D" oraz Loramendi VMM 5070C (pierwsza w Polsce linia ze zmienną komorą) dla technologii bentonitowej. W procesie topienia metalu wykorzystywany jest dwutyglowy piec elektryczny firmy Otto Junker, rdzenie przygotowywane są metodą Hot-Box oraz Cold- Box, a do śrutowania i szlifowania używane są maszyny firm Disa i Maus oraz robot szlifierski Evolut. Odlewnie Polskie S.A. swoim klientom oferują pełne wsparcie w zakresie: pro- jektowania odlewów, wykonania omodelowania, produkcji odlewów, obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej, malowania, pakowania i wysyłki. Proces technologiczny jest ściśle kontrolowany w zakresie badania materiałów wsadowych, szybkiej analizy składu chemicznego odlewów, badania parametrów masy formierskiej oraz wymiarów odlewów. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY KOMPONENTÓW ODLEWNICZYCH (OBRKO) Od 2010 roku Odlewnie Polskie S.A. posiadają własny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Komponentów Odlewniczych, który odpowiedzialny jest za rozwój technologii odlewniczych. Zakres działalności OBRKO Głównym zadaniem OBRKO jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu ulepszania własnych technik i technologii odlewniczych, realizacja projektów zlecanych przez klientów oraz realizacja projektów celowych z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). OBRKO skupia się również na: - efektywnym wprowadzaniu oraz użyciu konkurencyjnych systemów technologicznych wspierających proces projektowania oraz produkcji komponentów odlewniczych; - badaniach nad optymalizacją technicznego przygotowania procesu produkcyjnego (projektowanie omodelowań i rdzennic w technologii Cold-Box, programowanie i wykonanie omodelowań na maszynach CNC, logistyka odlewów); - wdrażaniu praktyk produkcyjnych, odlewów skomplikowanych (ADI, CADI, SiMo), bazując na nowoczesnych bezskrzynkowych automatach formierskich ze zmienną komorą formowania i wyspecjalizowanych maszynach szlifierskich; - organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie innowacji produktu i procesu. Komputerowe systemy wspierające i wyposażenie Spółka przy modelowaniu odlewów w technologii 3D i układów odprowadzających, symulacji zalewania i krzepnięcia, projektowaniu obróbki mechanicznej dla modeli, ocenie jakości metalurgicznej ciekłego metalu, zarządzaniu dokumentacją techniczną, korzysta z programów: CAD, CATIA V5PLM, Pro Engineer V3, CAE, ProCAST ver , CAM, NX Unigraphics, The Thermal Analysis System, PLM Enovia SmarTeam V5. Badania nieniszczące, niszczące, wyposażenie Odlewnie Polskie S.A. w swoich zasobach posiadają: - SPECTROLAB spektrometr z wysokimi możliwościami analitycznymi dla żeliwa uwzględniający pierwiastki śladowe oraz azot; - MULTU-LAB III CELOX FOUNDRY analizator aktywnego tlenu dla płynnego żeliwa; - Nikon MA 100 mikroskop optyczny z analizą obrazu (morfologia grafitu, udział komponentów w strukturze); - Wenzel LH 87 3D maszyna pomiarowa 3D dla komponentów odlewniczych; - Zwick Z250 uniwersalna maszyna pomiarowa do sprawdzania wytrzymałości materiału; - EPOCH 100 detektor ultradźwiękowy. Odlewnie Polskie S.A. są rzetelnym i odpowiedzialnym społecznie partnerem biznesowym, otwartym na współpracę. Adres kontaktowy: ODLEWNIE POLSKIE S.A. Aleja Wyzwolenia Starachowice 16 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

17 ODLEWNIE POLSKIE S.A. Odlewnie Polskie S.A. is a leader in innovation in foundries producing iron alloy components for established customers in Europe. The Company complies with the requirements and expectations of customers in the market of casting components while maintaining the competitiveness and profitability. Odlewnie Polskie S.A. is a service foundry manufacturing castings for numerous industries and customers. 70% of its products are delivered to EU customers, mainly to Germany. Odlewnie Polskie S.A. specializes in the production of ductile cast iron (approximately 80% of its production), grey cast iron and austempered ductile iron (ADI) with heat treatment in house. The Company produces castings for various industries such as: construction machinery, agricultural machinery, automotive, railways, energy, household goods. Odlewnie Polskie S.A. is a leading foundry in Poland, with the largest share of ductile iron. The Company is certified to ensure quality standards as PN-EN ISO 9001:2008 and environmental certification PN-EN ISO 14001:2004. Odlewnie Polskie S.A. is a member of the National Chamber of the Foundry and the European Foundry Association (CAEF ). Odlewnie Polskie S.A. s shares have been listed on the Warsaw Stock Exchange since the Company was the first foundry to be listed on the WSE. Odlewnie Polskie S.A. has a two automatic molding lines: Heinrich Wagner Sinto "HSP-2D" and Loramendi VMM- 5070C (the first line in Poland with variable moulding chamber) for green sand technology. In the process of melting metal is used a double-crucible electric furnace Otto Junker, the cores are prepared by Hot- Box and Cold-Box, and for grinding and polishing are used Disa and Maus machines as well as grinding robot Evolut. Odlewnie Polskie S.A. offers full support for its clients in the area of: casting design, pattern equipment, the production of castings, heat treatment, machining, painting, packaging and shipment. The technological process is strictly controlled in terms of input materials research, rapid analysis of chemical composition of castings, test parameters and dimensions of the molding sand castings. RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR CASTING COMPONENTS (RDCCC) Since 2010, Odlewnie Polskie S.A. has got its own Research and Development Centre for Casting Components, which is responsible for the development of casting technologies. Operating ranges of RDCCC The main task of RDCCC is research and development in order to improve its techniques and casting technologies, implementation of projects commissioned by clients and implementation of targeted projects with universities and research institutes, funded by the EU and the National Centre for Research and Development (NCRD). RDCCC also focuses on: - effective introduction and use of competing technological systems supporting the process of design and production of casting components; - research on the optimization of the technical aspects of the production process (design pattern equipment and core boxes in the Cold-Box, programming and execution of pattern equipment on CNC machines, logistics castings); - implementation of production practices, casting complex (ADI, CADI, SIMO), based on modern molding machines flaskless variable chamber, and the formation of specialized grinding machines; - organizing and conducting training on product and process innovation. Computer support systems and equipment During the process of modeling casting in 3D technology and systems draining, filling and solidification simulation, design for machining of models, assessing the metallurgical quality of the liquid metal, the management of technical documentation, the Company uses software such as: CAD, CATIA V5PLM, V3 Pro Engineer, CAE, Pro- CAST ver , CAM, NX Unigraphics, The Thermal Analysis System and PLM ENOVIA V5 SmarTeam. Non-destructive and destructive tests and equipment In its resources Odlewnie Polskie S.A. possesses: - SPECTROLAB spectrometer with high analytical capabilities for iron cast, including trace elements and nitrogen; - MULTI-LAB III CELOX FOUNDRY active oxygen analyzer for molten iron; - Nikon MA 100 optical microscope with image analysis (morphology of graphite, the share components of the structure); - Wenzel LH 87 3D 3D measuring machine for dimensional inspection of casting components; - Zwick Z250 universal measuring machine to check the strength of the material; - EPOCH 100 ultrasonic flaw detector. Odlewnie Polskie S.A. is a reliable and socially responsible business partner, widely open to cooperation. Contact: Odlewnie Polskie S.A. With headquarters in Starachowice Address: STARACHOWICE, ALEJA WYZWOLENIA 70 Website: Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

18 Świętokrzyskie inwestuje Zmodernizowane drogi, odnowione centra miast i miasteczek, nowoczesny sprzęt medyczny w szpitalach i nowe obiekty dydaktyczne świętokrzyskich uczelni fundusze unijne otworzyły przed nami nowe możliwości. A kolejne siedem lat zapowiada się jeszcze lepiej. Nadrabiamy zaległości i idziemy do przodu. Wzmocnienie gospodarcze regionu, owocujące nowymi miejscami pracy to nasz priorytet na najbliższe lata podkreśla marszałek województwa Adam Jarubas. tycyjne na rzecz infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportu, gospodarki komunalnej oraz mieszkaniowej. Świętokrzyskie jest pierwsze także w innym zestawieniu Wspólnoty rankingu wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Istotnym motorem zmian, które już się dokonały w regionie są unijne fundusze pomocowe. Przez ostatnie 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej Województwo Świętokrzyskie otrzymało 12 mld 225 mln zł unijnej pomocy! Wartość zrealizowanych dzięki unijnej dotacji projektów to ponad 20 miliardów złotych! Obecnie Województwo Świętokrzyskie, tak jak i pozostałe polskie regiony, znalazło się na etapie przejściowym, jeśli chodzi o korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Z jednej strony realizowane są ostatnie inwestycje finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , z drugiej negocjowany jest nowy Regionalny Program Operacyjny na lata W ramach tego programu Świętokrzyskie będzie miało do dyspozycji 1 mld 363,2 mln euro środków unijnych, czyli ponad 5,6 mld złotych. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać świętokrzyskie samorządy, firmy, uczelnie i instytucje badawcze, wykorzystując je na przedsięwzięcia. - Nowy Regionalny Program Operacyjny będzie jeszcze silniej niż dotychczasowy zorientowany progospodarczo - jego zadaniem jest zdynamizowanie naszej świętokrzyskiej gospodarki. Na samo wsparcie firm działających w województwie świętokrzyskim do 2020 roku przeznaczymy aż 1,5 miliarda złotych! - informuje marszałek Adam Jarubas. Przez ostatnie lata, w dużej mierze dzięki wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej, Świętokrzyskie było wielkim placem budowy. Dokonania inwestycyjne regionu zostały zauważone i docenione Województwo Świętokrzyskie zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Województw, przygotowywanym corocznie przez Tygodnik Samorządowy Wspólnota i naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Ranking wyłonił samorządy, które w latach wykazały największe wydatki inwes- O ile dotychczas Świętokrzyskie nastawione było przede wszystkim na nadrabianie zaległości infrastrukturalnych, to w najbliższych siedmiu latach punkt ciężkości przesunie się na kwestie gospodarcze, rozwój technologiczny i powiązanie nauki z biznesem. - Silna gospodarka to nowe miejsca pracy, to wzrost zamożności społeczeństwa i silna pozycja Polski na arenie międzynarodowej. I to są nasze cele podkreśla marszałek Jarubas. Zgodnie z przyjętą regionalną Strategią Badań i Innowacji (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego fundusze kierowane do przedsiębiorców powinny koncentrować się na najbardziej obiecujących gałęziach gospodarki, tzw. inteligentnych specjalizacjach regionu. Jako takie wskazaliśmy zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystykę zdrowotną i prozdrowotną oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze wylicza marszałek Jarubas. - Chodzi o to, by nowe środki unijne uruchomiły impulsy rozwojowe, by rozruszały świętokrzyską gospodarkę, czyniąc nasz region bardziej konkurencyjnym, atrakcyjnym inwestycyjnie, dysponującym wykształconą kadrą specjalistów. Najważniejszym zadaniem na kolejne lata staje się już nie tylko budowanie podstawowej infrastruktury i dostarczanie usług bytowych dla mieszkańców, ale przede wszystkim kreowanie nowych miejsc pracy i budowanie systemu, który będzie dawał stabilne dochody i mieszkańcom, i samorządowym budżetom mówi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 18 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

19 The drivers of the change that has already occurred in the region are the EU s aid funds. Over the decade of Poland s presence in the European Union, Świętokrzyskie Voivodeship received EU aid worth PLN 12 billion and 225 million. The value of projects implemented with the EU co-funding has exceeded PLN 20 billion. At present, Świętokrzyskie Voivodeship, just like other regions of Poland, finds itself in the interim period when it comes to the use of the European Union s aid funds. On the one hand, the final capital projects financed from the Regional Operational Fund of Świętokrzyskie Voivodeship for the Years are being completed, on the other the new Regional Operational Programme for the Years is being negotiated. Under this programme, Świętokrzyskie will have at its disposal EU funding of EUR 1 billion and million, i.e. over PLN 5.6 billion. These funds will be available to Świętokrzyskie self-governments, companies, institutions of higher education and research facilities, to be used for a variety of enterprises. The new Regional Operational Programme will have a stronger than ever pro-business focus: its objective is to make our Świętokrzyskie economy more dynamic. We will allocate as much as PLN 1.5 billion to the very support of businesses operating in Świętokrzyskie Voivodeship by the year 2020, Marshal Adam Jarubas tells us. Świętokrzyskie Invests Modernised roads, refurbished city and town centres, state-of-theart medical equipment in hospitals and new teaching facilities for Świętokrzyskie region s institutions of higher education: EU funds have opened a world of possibilities to us. The next seven years promises to be even better. We are making up for the lost time and moving ahead. The economic reinforcement of the region, yielding the fruit of new workplaces, is our priority for the coming years, stresses Adam Jarubas, Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship. Over the recent years, to a large extent thanks to the use of EU funds, Świętokrzyskie has resembled one great building site. The region s accomplishments in the field of capital project implementation have not gone unnoticed and have been duly recognised: Świętokrzyskie Voivodeship came first in the Capital Project Implementation Ranking List of Voivodeships, compiled yearly by the Wspólnota self-government weekly magazine in co-operation with the University of Warsaw scientists. The ranking list has shown which selfgovernments in the years expended the highest amounts to benefit their technical infrastructure, particularly transportation, municipal engineering as well as housing. Modern Impuls trains already run on the Świętokrzyskie railways. Nowoczesne pociagi Impuls już jeżdżą po świętokrzyskich trasach kolejowych. Świętokrzyskie comes first also in another Wspólnota ranking list, which pertains to the spending of European Union funding. If Świętokrzyskie was previously focused on catching up on its infrastructural backlog, the coming seven years will shift the gravity to economic issues, technological progress, and forging connections between science and business. Strong economy means new workplaces, enhancement of society s affluence levels and Poland s strong international standing. These are our goals, stresses Marshal Jarubas. In accordance with the adopted regional Research and Innovation Strategy (RIS3): from Absorption to Results How to Stimulate the Świętokrzyskie Voivodeship s Potential , the funds aimed at entrepreneurs ought to focus on the most promising branches of the economy, the region s so-called smart specialisations. These include resourceefficient construction, metal and foundry industry, health and pro-health tourism as well as modern farming and food processing, enumerates Marshal Jarubas. The point is for the new EU funds to boost development and to enliven the Świętokrzyskie economy, making our region more competitive, more attractive to investors and complete with well-educated specialised human resources. The most important task for the coming years is not only to build the basic infrastructure and provide living services to local inhabitants, but first and foremost to create new workplaces and construct a system which will ensure steady income to locals and self-government budgets, says the Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine WINTER 2014 b

20 wczoraj Pułkownik Józef Teliga Habdank Jedną z najbardziej interesujących, a zarazem tajemniczych (mało znanych) postaci polskiej konspiracji okresu II wojny światowej był pułkownik Józef Teliga ( ). Urodził się w Sarniej Woli blisko Opatowa, swoją życiową drogę zawdzięczał wychowaniu w patriotycznym środowisku przedwojennych Bielin pod Kielcami. Zaowocowało to wykształceniem w Seminarium Nauczycielskim w Kielcach i studiami historycznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. słynnym warszawskim wiezieniu przy Rakowieckiej w Warszawie, którego mury pamiętały wszystkich wybitnych działaczy opozycji przetrzymywanych tutaj po II wojnie światowej. W latach następnych współpracował z Lechem Wałęsą, był w dalszym ciągu czynny w ruchu społecznym i związkach zawodowych. Interesującym epizodem w życiu płk. Józefa Teligi był wyjazd w 1988 r. do Londynu na zaproszenie polskiego rządu emigracyjnego i udział w zjeździe Partii Konserwatywnej pod przewodnictwem premier Margaret Thatcher. Można z całą pewnością stwierdzić, że to właśnie młodzieńcze lata, środowisko akademickie i zdobyta wiedza ukształtowały Józefa Teligę jako świadomego obywatela Rzeczypospolitej. Już w początkach niemieckiej okupacji rozpoczął nawiązywać kontakty ze środowiskiem miejscowej konspiracji. Po zakończeniu kampanii wrześniowej znalazł się w szeregach Służby Zwycięstwu Polski. Później w Armii Krajowej pełnił funkcję szefa wywiadu w radomsko-kieleckim okręgu Jodła. Po zakończeniu II wojny dał się poznać jako działacz społeczny wypełniający swoje powołanie człowieka pracującego dla dobra współobywateli z najbliższego otoczenia. W latach Józef Teliga należał do organizacji Wolność i Niezawisłość i w dalszym ciągu zajmował się sprawami wywiadu. Nie zapominał także o odległej już historycznej przeszłości ziemi kieleckiej i w sierpniu 1981 r. stanął na czele I Marsz szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej pierwszego po wojnie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniającego czyn niepodległościowy Józefa Piłsudskiego. Pułkownik Józef Teliga brał udział w opozycji niepodległościowej lat 80. XX wieku i jak przystało na działacza społecznego z prawdziwego zdarzenia, organizował związki zawodowe rolników Solidarność Wiejską oraz Ogólnopolski Komitet Obrony Rolników. Można powiedzieć, że był jednym z najdłużej działających czynnie polskich opozycjonistów. Rocznik urodzenia 1914, a więc w czasie tworzenia największego po wojnie ruchu społecznego, dobiegał już siedemdziesiątki. Wprawdzie uniknął aresztowania w chwili wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., ale nie uniknął represji władz komunistycznych. Dwukrotnie aresztowany w latach 1983 i 1985 w związku z działalnością prowadzoną wbrew ówczesnej władzy spędził dwa lata w W okresie przełomowych miesięcy roku 1989 rozpoczął starania o przywrócenie Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiadającego założeniom wypracowanym przez premiera Stanisława M. Mikołajczyka. Do końca życia utrzymywał kontakt ze swoimi rodzinnymi stronami, fundował stypendia dla najzdolniejszych uczniów, doradzał w sprawach związkowych, mieszkając w Warszawie godnie reprezentował patriotyczne środowisko swojego pochodzenia. W roku 2010 Muzeum Historii Kielc udostępniło wystawę czasową poświęconą pułkownikowi, a 21 października 2012 r. w warszawskim kościele św. Katarzyny odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową. * Wykorzystano teksty z wystawy czasowej poświęconej J. Telidze, w opracowaniu L. Dziedzica z MHK. dr Jan Główka Muzeum Historii Kielc 20 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro ZIMA 2014 b 2015

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo