Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice"

Transkrypt

1 Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres wersja rozszerzona

2 Raport o stanie miasta Gliwice za okres

3 Spis Treści 1. Gliwice profil miasta 6 2. Zarządzanie miastem instytucje miejskie i organizacje pozarządowe Zarządzanie miastem samorząd i administracja Prezydent Miasta Rada Miasta Gliwice Rady Osiedli Młodzieżowa Rada Miasta Urząd Miejski Miejskie jednostki organizacyjne Planowanie rozwoju miasta Strategia rozwoju Zagospodarowanie przestrzenne Struktura decyzji, opinii i innych zadań z zakresu architektury i budownictwa Nowo nadane oraz zmienione nazwy ulic i obiektów drogowych na terenie miasta Współpraca lokalna, regionalna i międzynarodowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Współpraca międzynarodowa i miasta partnerskie Projekty unijne Promocja miasta i komunikacja społeczna Organizacje pozarządowe (NGO) Gospodarka i finanse Gospodarka Podmioty gospodarcze (aktywność gospodarcza) Inwestycje i atrakcyjność inwestycyjna Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości Klastry i sieci współpracy biznesowo- -badawczej Rynek pracy Analiza rynku pracy Bezrobocie Finanse Budżet Dochody Wydatki Płynność finansowa Rating Majątek miasta Infrastruktura Transport i komunikacja Dostępność komunikacyjna Drogi Trasy rowerowe Komunikacja publiczna Zasoby mieszkaniowe Gminna gospodarka nieruchomościami Gminna gospodarka mieszkaniowa Budownictwo społeczne (Tbs) Zaopatrzenie w wodę Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna Gospodarka odpadami Infrastruktura informatyczna Handel i usługi Zestawienie dużych inwestycji Środowisko Stan środowiska naturalnego Powietrze Woda Obszary zielone 173

4 5.2. Program ochrony środowiska Mapa akustyczna Edukacja ekologiczna Energia odnawialna oraz proekologiczne systemy grzewcze Modernizacja sieci ciepłowniczej Mieszkańcy Ludność Gliwic Ruch naturalny Małżeństwa i rozwody Struktura ludności według wieku i płci Liczba mieszkańców poszczególnych osiedli Sytuacja ekonomiczna mieszkańców Przestrzeń społeczna Ochrona zdrowia Dostępność usług medycznych Profilaktyka i promocja zdrowia Pomoc społeczna Lokalny system opieki nad rodziną i dzieckiem Świadczenia udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Osoby objęte opieką w placówkach pomocy społecznej Przeciwdziałanie uzależnieniom Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Projekt aktywizacji osób bezdomnych Program dla rodzin wielodzietnych RODZINA Żłobki Miejskie oraz opieka nad dziećmi do lat Edukacja Edukacja przedszkolna Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych Stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów uzdolnionych Finansowanie oświaty Kadra pedagogiczna Nauczanie integracyjne, specjalne i indywidualne Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci Programy i projekty edukacyjne Inwestycje i remonty zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych Szkolnicwo wyższe Kultura Instytucje i ośrodki kultury Gliwicki Teatr Muzyczny Muzeum Miejska Biblioteka Publiczna Stacja Artystyczna Rynek Wydarzenia Kulturalne Sport i rekreacja Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo i porządek Przestępczość System monitoringu wizyjnego w Gliwicach Program Bezpieczne Gliwice Centrum Ratownictwa Gliwice Działalność porządkowa Straży Miejskiej Wypadki komunikacyjne w okresie Miejscowe zagrożenia w okresie r Kalendarium 270 Lista tablic, wykresów, infografik i kartografik 286

5 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 5 Szanowni Państwo, od ponad 20 lat publikujemy cykliczne opracowania podsumowujące najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w Gliwicach. Raport o Stanie Miasta za okres jest kolejnym takim dokumentem, który w rzetelny i profesjonalny sposób prezentuje portret naszego miasta w dobiegającej końca kadencji samorządu. Kadencji, w trakcie której w wielu miejscach w Polsce coraz bardziej odczuwalne były skutki problemów ekonomicznych, z którymi zmierzyć musiała się Europa i większa część świata. Gliwice w tym okresie nie tylko zachowały dobrą kondycję finansową, lecz zwiększyły swoje dochody oraz rozpoczęły największy w najnowszej historii program inwestycyjny. Dobrze rozwijały się wszystkie dziedziny życia. Zachęcam zatem Państwa do poświęcenia chwili czasu na lekturę tego ciekawego opracowania. Prezydent Miasta Gliwice

6 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta Gliwice profil miasta Gliwice to jedno z największych miast województwa śląskiego. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce władz samorządowych, miasto kojarzone jest przede wszystkim z nowoczesnymi technologiami i rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć. Tworzenie klimatu sprzyjającego biznesowi to jeden z najważniejszych celów władz miasta, które koncentrują się na stwarzaniu warunków dla przedsiębiorczości, realizacji nowych inwestycji i rozwijaniu lokalnej infrastruktury. Niewątpliwym atutem miasta jest też korzystna lokalizacja na przecięciu autostrad A1 i A4. Gliwice to również ważny ośrodek naukowy, przede wszystkim dzięki obecności Politechniki Śląskiej i licznych instytutów badawczych. W mieście zlokalizowane jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jednostka, której potencjał naukowy i kliniczny wykracza poza granice regionu, a nawet kraju. Gliwice to też miejsce, w którym dobrze się żyje, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy oraz bogatej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej miasta. DOGODNA LOKALIZACJA Gliwice położone są w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego, nad rzeką Kłodnicą. Z liczbą mieszkańców powyżej 182,4 tys. (stan na dzień r.) i powierzchnią około 134 km 2, Gliwice zajmują 17. miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni i 18. miejsce pod względem populacji. Jest to także czwarte największe miasto województwa śląskiego pod względem liczby mieszkańców. Na terenie miasta przecinają się dwie autostrady A4 i A1. Skrzyżowanie Gliwice Sośnica, zlokalizowane we wschodniej części miasta, jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym. Oprócz autostrad, obejmuje również drogę krajową 44. Jest to obecnie największy drogowy węzeł w Polsce. Dodatkowo, Drogowa Trasa Średnicowa, której budowa ma zostać ukończona w 2015 r., ułatwi komunikację Gliwic z innymi miastami konurbacji górnośląskiej, odciąży ruch uliczny oraz zapewni szybszy dostęp do ważnych obiektów na terenie miasta. W południowej części Gliwic znajduje się lotnisko sportowe, a w odle- głości 43 km od miasta leży Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice. Gliwice łączą się też z zespołem portowym Szczecin Świnoujście oraz z innymi europejskimi drogami wodnymi poprzez Kanał Gliwicki i dalej przez rzekę Odrę. KLIMAT SPRZYJAJĄCY INWESTYCJOM Dzięki dogodnej lokalizacji i działaniom władz lokalnych, wspierających rozwój biznesu, Gliwice są doskonałym miejscem dla inwestycji. Na terenie miasta znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej łączna powierzchnia to 389 ha. W ramach strefy działa 65 firm, reprezentujących branżę motoryzacyjną, metalową, budowlaną, maszynową, elektroniczną i logistyczną. Wśród nich są General Motors Manufacturing Poland (fabryka Opel), NGK Ceramics Polska, Vlassenroot Polska, ZWS Silesia, Mapei Polska, Roca Polska i Mecalux. Na uwagę inwestorów zasługuje szczególnie teren położony w pobliżu autostrady A4, łączącej Metropolię Silesia w kierunku zachodnim z Wrocławiem i dalej z Niemcami, a na wscho-

7 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 7 dzie z Krakowem i z Ukrainą. Taka lokalizacja sprzyja inwestycjom o charakterze logistycznym, reprezentowanym na terenie strefy przez takie firmy, jak Kalmet, Lidl Polska Sklepy Spożywcze, Maco Polska, Meiko Trans Polska, Müller Die Lila Logistik Polska i Tesco Dystrybucja. EDUKACJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I NOWYCH TECHNOLOGII Gliwice to ważny ośrodek naukowy. W mieście działa Politechnika Śląska, jedna z największych uczelni technicznych w Polsce. Jest to nie tylko miejsce kształcenia kadry inżynierskiej i menedżerskiej, ale też instytucja o ogromnym potencjale badawczym, stwarzająca warunki dla komercjalizacji badań naukowych. Poza Politechniką, na terenie Gliwic działają też Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferująca kształcenie na kierunkach ekonomiczno-humanistycznych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oraz wchodzące w jednostkę dydaktyczną Politechniki Śląskiej Kolegium Języków Obcych i Kolegium Pedagogiczne. W mieście znajdują się również placówki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Inżynierii Chemicznej, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Centrum Materiałów Polimerowych. WSPARCIE DLA INNOWACYJNEGO BIZNESU Instytucją łączącą potencjał biznesowy i zaplecze edukacyjne miasta jest Technopark Gliwice, wspólna inicjatywa Miasta Gliwice, Politechniki Śląskiej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt jest realizacją idei przekształcenia Gliwic z miasta kojarzonego z przemysłem ciężkim na miasto nowych technologii. Zadania Technoparku to przede wszystkim tworzenie innowacyjnego klimatu, pozyskanie firm wysokich technologii, stworzenie warunków do transferu technologii oraz wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów. Technopark Gliwice wspiera działalność kilkudziesięciu firm. Na terenie Gliwic działa również Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (GAPR), spółka z większościowym udziałem miasta. GAPR aktywnie wspie- Rynek w Gliwicach fot. T. Zakrzewski

8 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 8 ra rozwój małych i średnich firm prowadzi inkubatory przedsiębiorczości, świadczy usługi informacyjne i doradcze, również w zakresie wprowadzania innowacyjnych produktów i usług. Agencja działa na terenie Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. Jest to flagowy projekt miasta, które dzięki wsparciu unijnemu zrewitalizowało obszar po zamkniętej kopalni KWK Gliwice i przekształciło go w strefę nauki i przedsięborczości. W Gliwicach ma też siedzibę Śląski Klaster Logistyki, skupiający firmy i instytucje związane z branżą logistyczną. Z kolei gliwicki Klaster Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych Made in Śląsk wspiera rozwój współpracy pomiędzy firmami z branży kreatywnej a biznesem. Do Klastra należą firmy działające w obszarze usług (design, moda, architektura, nowe media, gry, reklama, aplikacje mobilne itp.), mediów i rozrywki oraz sztuki. Dynamiczny rozwój przemysłów kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw wskazuje na zmianę, jaka dokonała się w mieście, którego potencjał oparty jest obecnie przede wszystkim na kapitale intelektualnym, innowacyjności i kreatywności. MIEJSCE DO ŻYCIA Gliwice to także dobre miejsce do życia. Dogodne warunki dla inwestycji i koncentracja na wsparciu innowacyjności i przedsiębiorczości przyciągnęły do miasta wielu inwestorów. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła na koniec 2013 r. tylko 7,5%. Dla porównania, w całym województwie śląskim było to 11,2 %, a w kraju 13,4 %. Dodatkowe atuty miasta to bogate zaplecze rekreacyjne oraz ciekawa oferta kulturalna. Parki i zieleńce zajmują blisko jedną piątą obszaru Gliwic. W okresie letnim mieszkańcy mogą zażywać kąpieli na terenie Kąpieliska Leśnego lub Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. Dodatkowo w mieście znajdują się liczne pływalnie, hale sportowe i inne obiekty, jak lodowisko czy ścianki wspinaczkowe. Miejsce rekreacji zaaranżowano również wokół drewnianej, 111-metrowej wieży Radiostacji Gliwickiej symbolu miasta. Ciekawym miejscem jest Palmiarnia Miejska, gdzie na 2000 m 2 rośnie około 6000 roślin rozmieszczonych w czterech pawilonach tematycznych. W 2013 r. otwarto w Palmiarni nowy pawilon akwarystyczny z czterema akwariami. Największe z nich, o objętości 60 tys. litrów, odtwarza środowisko Amazonki. Wśród najważniejszych instytucji kulturalnych w mieście można wymienić Gliwicki Teatr Muzyczny, słynący z prapremier światowej sławy musicali, najstarsze na Śląsku Muzeum oraz Ruiny Teatru Miejskiego, obecnie rewitalizowane, tworzące niezwykłą scenerię dla odbywających się tam spektakli, koncertów czy innych wydarzeń artystycznych. Działające w ramach Gliwickiego Teatru Muzycznego kino studyjne Amok otrzymało w 2013 r. nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina w Polsce. W centrum gliwickiej Starówki znajduje się Rynek, noszący charakterystyczne cechy średniowiecznej zabudowy, z centralnie umieszczonym Ratuszem. W ostatnich latach miasto przeprowadziło rewitalizację Rynku i większości otaczających go uliczek. Dzięki niepowtarzalnemu urokowi i bogatej ofercie restauracyjnej i rozrywkowej, Rynek jest popularnym miejscem spotkań, spędzania wolnego czasu, jak też przestrzenią, w której odbywają się koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne. MIASTO DOBRZE ZARZĄDZANE Międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol) (Fitch Ratings, maj 2014) potwierdzają zdolność do obsługi zobowiązań finansowych oraz wiarygodność miasta. Oznacza to, że Gliwice mają dobrą zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Jest to efekt ostrożnej polityki finansowej władz miasta i stałego monitorowania wydatków. Dobre zarządzanie miastem potwierdzają liczne nagrody i wysokie pozycje władz samorządowych w rankingach, na przykład Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz od 2010 r. trzykrotnie pojawił się w czołówce zestawienia pod nazwą Ranking N 15, wyróżniającego najlepszych i najsprawniej zarządzających swoim miastem prezydentów. W 2014 r. Prezydent Gliwic zdobył pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu. Otrzymał również Złotą Perłę w kategorii Najlepszy Prezydent w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu 2014.

9 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 9 Radiostacja Gliwicka fot. T. Zakrzewski

10 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Zarządzanie miastem instytucje miejskie i organizacje pozarządowe Dobre zarządzanie miastem to nie tylko sprawna realizacja bieżących zadań, ale przede wszystkim budowanie fundamentów pod lepszą przyszłość i dalszy rozwój. W kwietniu 2012 r. działania samorządu miasta w tym obszarze zostały nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na Dobre praktyki zarządzania rozwojem w Polsce w kategorii Zintegrowane zarządzanie rozwojem. MRR doceniło w szczególności samorządowy Program Strategia 2022 Zintegrowane podejście do zarządzania strategicznego. W ocenie Ministerstwa, praktyki zarządzania w Gliwicach mogą być przykładem i inspiracją dla innych miast Zarządzanie miastem samorząd i administracja Gliwice to miasto na prawach powiatu. Jako jednostka samorządu terytorialnego (czyli związek społeczności lokalnej) wykonuje samodzielnie zadania administracji publicznej na mocy odpowiednich regulacji prawnych. Zadania te realizowane są poprzez organy powoływane w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta na czteroletnią kadencję. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta, która w pełnym składzie liczy 25 radnych. Jej zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących najważniejszych spraw w mieście. Organem wykonawczym i reprezentacyjnym jest Prezydent Miasta, wybierany na okres czterech lat przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. W realizacji uchwał Rady, Prezydenta wspiera kierowany przez niego Urząd Miejski. Wybory do obecnej, VI kadencji samorządu miały miejsce 21 listopada 2010 r. W wyborach swój głos odda- ło osób, czyli 38,26 % uprawnionych. Podobnie jak w wyborach poprzednich kadencji, jest to wynik niższy niż w Polsce i na Śląsku, gdzie średnia wyniosła odpowiednio: 47,32 % i 42,94 %. Warte podkreślenia jest jednak to, że jest to najwyższa frekwencja odnotowana w wyborach samorządowych w Gliwicach w ciągu ostatnich czterech kadencji. W porównaniu do pierwszych wyborów, frekwencja wyborcza wzrosła aż o 13,45 punktów procentowych. Wykres 2.1 Wybory samorządowe w Gliwicach w latach frekwencja 36,6% 34,7% 29,28% 40% 35% 38,26% 30% 25% 24,5% 20% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

11 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 11 Kartografika 2.1 Podział Gliwic na okręgi wyborcze Czechowice 1 okręg Łabędy Brzezinka Kopernik Obrońców Pokoju 2 okręg Żerniki Stare Gliwice Szobiszowice Zatorze Wojska Polskiego Ostropa 4 okręg Wójtowa Wieś Śródmieście Żwirki i Wigury Osiedle Politechnika 3 okręg Ligota Zabrska Sośnica Sikornik Trynek Wilcze Gardło Bojków *w kartografice nie uwzględniono Osiedla Baildona, które zostało utworzone w drugiej połowie 2014 roku. WYBORY SAMORZĄDOWE FREKWENCJA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 1 okręg frekwencja 38,57 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 31,29 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 40,36 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 40,82 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

12 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Prezydent Miasta Wykres 2.2 Wybory samorządowe Urząd Prezydenta Miasta sprawuje Zygmunt Frankiewicz. Jest najdłużej urzędującym prezydentem w Polsce pełni tę funkcję od 1993 r. Jest również przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od 1995 r.) oraz Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (od 2013 r.). 13,42% 15,59% 6,50% 47,62% 16,87% I TURA r. Zygmunt Frankiewicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP Aleksander Chłopek Prawo i Sprawiedliwość Marek Widuch Sojusz Lewicy Demokratycznej Katarzyna Lisowska Gliwiczanie 32,56% 67,44% II TURA r. Zygmunt Frankiewicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP Prezydent Miasta: Zygmunt Frankiewicz Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza Tygodnik Newsweek co roku przeprowadza tak zwany Ranking N 15, w którym wyróżnia najlepszych i najsprawniej zarządzających swoim miastem prezydentów. Od 2010 r. Zygmunt Frankiewicz aż trzykrotnie pojawił się w czołówce tego zestawienia. Najwyższe notowania uzyskał w 2012 r., zajmując czwartą pozycję w rankingu. W 2014 r. Prezydent Gliwic zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu, sporządzonym przez dziennik Puls Biznesu. Ranking ten jest przygotowywany na podstawie opinii innych samorządowców, którzy wybierają lidera w swoim regionie. W tym samym roku zdobył też Złotą Perłę w kategorii Najlepszy Prezydent w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu Zakres kompetencji i obowiązków prezydenta miasta Prezydent wykonuje uchwały Rady Miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. Koordynuje też przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta. Swoje zadania wykonuje za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miejskiego. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Urzędu, pozostałych pracowników Urzędu, a także dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.

13 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 13 Rzeka Kłodnica fot. T. Zakrzewski

14 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 14 I Zastępca Prezydenta Miasta: Piotr Wieczorek Sekretarz Miasta: Andrzej Karasiński II Zastępca Prezydenta Miasta: Adam Neumann Skarbnik Miasta: Ryszard Reszke III Zastępca Prezydenta Miasta: Krystian Tomala Dyrektor Urzędu: Katarzyna Śpiewok

15 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 15 Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik oraz Dyrektor Urzędu Miejskiego prowadzą w imieniu Prezydenta sprawy w wymienionych poniżej obszarach: Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta nadzór właścicielski, przedsięwzięcia gospodarcze i usługi komunalne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i obronność państwa, inwestycje i remonty, architektura i budownictwo, bezpieczeństwo publiczne. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta integracja europejska i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, planowanie strategiczne, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, środowisko, geodezja i kartografia, w tym nadzór nad Powiatowym Funduszem Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych, system informacji przestrzennej. Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta edukacja, kultura, sport i turystyka, promocja miasta i współpraca z zagranicą, zdrowie i sprawy społeczne, obsługa medialna Prezydenta i Urzędu. Sekretarz Miasta: sprawy obywatelskie, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, komunikacja, sprawy jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. doskonalenie metod zarządzania miastem. Skarbnik Miasta: realizacja budżetu miasta, zachowanie równowagi budżetowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom, sprawy związane z okresowymi analizami i sprawozdaniami z realizacji budżetu miasta, sprawy związane z pobieraniem podatków i opłat lokalnych, prowadzenie rachunkowości miasta i Urzędu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dyrektor Urzędu: koordynacja i nadzór nad organizacją pracy komórek Urzędu, koordynacja, projektowanie i wdrażanie narzędzi usprawniających realizację kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, wdrażanie polityki kadrowo-płacowej określonej przez Prezydenta, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, koordynacja i nadzór nad obsługą klientów Urzędu, nadzór nad gospodarowaniem majątkiem miasta oraz doskonalenie metod i zasad gospodarowania tym majątkiem, nadzór nad administracyjno-gospodarczą obsługą Urzędu, nadzór nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego, nadzór nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg i wniosków, zapewnienie odpowiednich warunków działania Rady Miasta oraz kierownictwa, odpowiedzialność za wnoszenie pod obrady Rady projektów uchwał podejmowanych z inicjatywy Prezydenta oraz innych materiałów przedstawianych Radzie przez Prezydenta, nadzór nad trybem opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Przewodniczącego Rady lub komisje Rady, nadzór nad organizacją procesu udzielania zamówień publicznych.

16 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Rada Miasta Gliwice Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej zadaniem jest podejmowanie uchwał dotyczących najważniejszych spraw w mieście. Obecna Rada została wybrana w 2010 r. Tworzy ją 25 osób. Przewodniczącym Rady jest Zbigniew Wygoda. Funkcje Wiceprzewodniczących pełnią Krystyna Sowa i Marek Kopała. Wykres ,18% Podział mandatów w Radzie Miasta i procent uzyskanych głosów 13,91% Podział mandatów w Radzie Miasta* 31,20% 29,19% Ilość uzyskanych mandatów Platforma Obywatelska 10 Koalicja dla Gliwic Zygmunta 9 Frankiewicza Prawo i Sprawiedliwość 4 Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza *Radni Krzysztof Kleczka i Jan Wiśniewski w trakcie kadencji wystąpili z Klubu Radnych PO. Krzysztof Kleczka aktualnie jest niezrzeszony, a Jan Wiśniewski jest członkiem PIS. miasta w zakresie ich kompetencji, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie projektów uchwał Rady oraz opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców. Mogą być im powierzone również takie zadania, jak opiniowanie i rozpatrywanie przekazanych spraw i przeprowadzanie kontroli z wykonywania uchwał Rady. Lista komisji Rady Miasta oraz terminów posiedzeń dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/ strona;10085, a ich przebieg można śledzić w internecie. Radni mogą tworzyć kluby, które powiny się składać z przynajmniej trzech osób. Zbierają się i prowadzą działalność w zależności od potrzeb i przyjętego przez nie trybu pracy. Kluby mają prawo do opiniowania projektów uchwał. Lista aktualnie dostępnych klubów radnych działających w Gliwicach dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/strona; Radnym przysługuje też prawo zgłaszania, poprzez Biuro Rady, interpelacji, wniosków i innych pism do Prezydenta i Rady. Inicjatywa uchwałodawcza (czyli prawo do zgłaszania projektów uchwał) przysługuje Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady (lub Wiceprzewodniczącemu w przypadku nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego), komisjom Rady, a także grupie co najmniej pięciu radnych. Prawo do zgłaszania projektów uchwał przysługuje również grupie co najmniej 2 tysięcy osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów miasta. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY MIASTA Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje Rady są jawne, chyba że Rada uchyli na podstawie obowiązujących przepisów jawność sesji lub jej części. W takim przypadku w obradach mogą wziąć udział tylko radni oraz osoby zaproszone przez Radę. Protokoły z sesji Rady Miasta są dostępne na stronie Rada kontroluje działalność Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. W celu realizacji swych zadań, Rada powołuje też specjalne komisje, stałe bądź doraźne. Do zadań komisji stałych należy między innymi opracowywanie polityki Sesja Rady Miasta. Po prawej Przewodniczący RM Zbigniew Wygoda fot. A. Witwicki

17 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 17 Tabela 2.1 Skład, lista oraz funkcje Radnych Rady Miasta Gliwice Imię i nazwisko Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miasta Magdalena Budny Leszek Curyło Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Radna Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Radny Dominik Dragon Platforma Obywatelska RP / 4 Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Zdzisław Goliszewski Prawo i Sprawiedliwość / 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jarosław Gonciarz Prawo i Sprawiedliwość / 3 Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Kajetan Gornig Platforma Obywatelska RP / 2 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zbigniew Grzyb Sojusz Lewicy Demokratycznej / 1 Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Michał Jaśniok Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Przewodnicząca Komisji Statutowej Joanna Karweta Platforma Obywatelska RP / 4 Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Kleczka Platforma Obywatelska RP / 2 Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marek Kopała Prawo i Sprawiedliwość / 4 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Olejnik Jan Pająk Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 Radny Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 Radny Ewa Potocka Platforma Obywatelska RP / 1 Przewodnicząca Komisji Zdrowia Marek Pszonak Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 Radny Krystyna Sowa Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 Wiceprzewodniczący Rady Miasta; Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Janusz Szymanowski Platforma Obywatelska RP / 4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grażyna Walter-Łukowicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 Radna Marek Widuch Sojusz Lewicy Demokratycznej / 4 Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Jarosław Wieczorek Prawo i Sprawiedliwość / 2 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Urszula Wieckowska Platforma Obywatelska RP / 3 Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Jan Wiśniewski Platforma Obywatelska RP / 3 Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Henryk Woźniak Platforma Obywatelska RP 1 Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP / 2 Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wypych Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Źródło:

18 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Rady Osiedli Rada Miasta, zgodnie z możliwością określoną w statucie miasta, wyodrębniła w Gliwicach 22 osiedla samorządowe wspólnoty mieszkańców. Najnowsze z nich, Baildona, zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta w czerwcu 2014 r. Wspólnoty te działają w oparciu o statut, poprzez Radę (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd Osiedla (organ wykonawczy). Rada jest powoływana w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Do zakresu działań rad osiedli należą takie zadania, jak: 1. Opiniowanie projektów uchwał RM dotyczących osiedla, projektów miejscowych planów zagospodarowania, planów inwestycji i remontów, które realizuje miasto, zmian w sieci szkół, czy rozwiązań komunikacji publicznej na terenie osiedla. Opinie Rad Osiedla mają dla organów miasta charakter pomocniczy. 2. Formułowanie wniosków do budżetu miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania oraz wniosków dotyczących innych spraw ważnych dla mieszkańców osiedla. 3. Wyrażanie opinii w konsultacjach społecznych. 4. Organizowanie na terenie osiedla przedsięwzięć społecznie użytecznych. 5. Tworzenie warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań oraz aktywizacji społecznej mieszkańców osiedla Młodzieżowa Rada Miasta W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczności uczniowskich działających w mieście szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja radnego trwa 2 lata, każdego roku wybierana zostaje połowa Radnych. Spośród członków MRM wyłaniany jest Przewodniczący Rady, który kieruje jej pracami i pełni funkcje reprezentacyjne. Jego kadencja trwa jeden rok. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniotwórczy, jest organem apolitycznym. Zapewnia młodzieży możli- wość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio jej dotyczą. Do podstawowych zadań rady należy inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży. Rada reprezentuje też interesy młodzieży miasta wobec różnych instytucji rządowych, samorządowych czy pozarządowych. Młodzieżowa Rada Miasta Archiwum UM

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta tel. 032-230-69-51, 032-239-11-82 pm@um.gliwice.pl Sekretariat Prezydenta I piętro, pok. 123 Prezydent kieruje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r. Zarządzenie Nr 738/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego oraz wyznaczenia dyrektorów wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Finansowanie unijne 2014-2020 - Gliwice liderem Subregionu Centralnego Gliwice tworzą

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014

Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis treści 4 Gliwice profil miasta 8 Zarządzanie miastem 18 Gospodarka i finanse 30 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Spis telefonów oraz połączeń skype Urzędu Miejskiego w Gliwicach Kierownictwo Miasta Prezydent Miasta: Zygmunt Frankiewicz tel. 32-230-69-51 wewn. 182 e-mail: pm@um.gliwice.pl I Zastępca Prezydenta Miasta:

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3804 UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Ełk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo Powiat Gmina Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Urząd Gminy: Wiejskiej Miejsko - wiejskiej Miejskiej JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Głosowanie mieszkańców. Procedura na 2016 rok

Krok po kroku Głosowanie mieszkańców. Procedura na 2016 rok Krok po kroku Głosowanie mieszkańców Procedura na 2016 rok - wprowadzenie Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015 BPR

PROTOKÓŁ Nr V/2015 BPR BPR.0002.3.2015 PROTOKÓŁ Nr V/2015 z V Sesji Rady Miasta w Gliwicach kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 26 marca 2015 r., o godz.13.00 w sali obrad w Ratuszu. Ustalono następujący porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 28 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 28 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 8 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/263/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 maja 2016 r.

Szczecin, dnia 8 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/263/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 8 lipca 2016 r. Poz. 2753 UCHWAŁA NR XX/263/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 Śródmiejskie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z analizy do Internetu

Wyciąg z analizy do Internetu Załącznik nr 4 do analizy nr OR-0114/19/10 Wyciąg z analizy do Internetu Badanie przeprowadzono w dniach od 4 do 28 września 2012 r. na próbie 894 klientów opuszczających budynek Urzędu (wyjściem głównym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do Uchwały Nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, dnia 31 marca 2015 roku Strona 1 z 6 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 915/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu redakcyjnego oraz wyznaczenia dyrektorów wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r.

UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. UCHWAŁA NR XLIII/416/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 12 września 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Głownie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 22 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 22 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/486/13 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 Podczele - jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. Na podstawie art. 35 ust.1 oraz art. 40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Rawicz Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Prawnego I. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom: a) wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Załącznik do uchwały Nr I/2013/2014 Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Starym Bosewie z dnia 30.09.2013 r. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Rozdział I: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 8/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Dzielnicy

Statut Rady Dzielnicy Statut Rady Dzielnicy STATUT DZIELNICY WILCHWY ROZDZIAŁ I 1. 1. Wspólnotę Dzielnicy Wilchwy stanowią jej mieszkańcy. 2. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta Wodzisławia Śląskiego. 3. Podstawą działania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W GDAŃSKU 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 14 tel/fax /058/553 20 21 e-mail: sp76gdansk@wp.pl REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GDAŃSK 2016 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny

Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny Mgr inż. Monika Grochal, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego GMINA I MIASTO DOBCZYCE W KRAKOWSKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Andrzej Karasiński Zastępca Prezydenta Gliwic Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Gliwice, 5 6 października 2006 Oczekiwania mieszkańców wobec władz Gliwic 2006 100% 80% 80,10% 77,40% 60% 47,10%

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Liczba wysłanych ankiet: 06 Liczba wysłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 00 90 87 80 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie statutu Osiedla Centrum. Na podstawie

Bardziej szczegółowo