Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice"

Transkrypt

1 Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres wersja rozszerzona

2 Raport o stanie miasta Gliwice za okres

3 Spis Treści 1. Gliwice profil miasta 6 2. Zarządzanie miastem instytucje miejskie i organizacje pozarządowe Zarządzanie miastem samorząd i administracja Prezydent Miasta Rada Miasta Gliwice Rady Osiedli Młodzieżowa Rada Miasta Urząd Miejski Miejskie jednostki organizacyjne Planowanie rozwoju miasta Strategia rozwoju Zagospodarowanie przestrzenne Struktura decyzji, opinii i innych zadań z zakresu architektury i budownictwa Nowo nadane oraz zmienione nazwy ulic i obiektów drogowych na terenie miasta Współpraca lokalna, regionalna i międzynarodowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Współpraca międzynarodowa i miasta partnerskie Projekty unijne Promocja miasta i komunikacja społeczna Organizacje pozarządowe (NGO) Gospodarka i finanse Gospodarka Podmioty gospodarcze (aktywność gospodarcza) Inwestycje i atrakcyjność inwestycyjna Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości Klastry i sieci współpracy biznesowo- -badawczej Rynek pracy Analiza rynku pracy Bezrobocie Finanse Budżet Dochody Wydatki Płynność finansowa Rating Majątek miasta Infrastruktura Transport i komunikacja Dostępność komunikacyjna Drogi Trasy rowerowe Komunikacja publiczna Zasoby mieszkaniowe Gminna gospodarka nieruchomościami Gminna gospodarka mieszkaniowa Budownictwo społeczne (Tbs) Zaopatrzenie w wodę Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna Gospodarka odpadami Infrastruktura informatyczna Handel i usługi Zestawienie dużych inwestycji Środowisko Stan środowiska naturalnego Powietrze Woda Obszary zielone 173

4 5.2. Program ochrony środowiska Mapa akustyczna Edukacja ekologiczna Energia odnawialna oraz proekologiczne systemy grzewcze Modernizacja sieci ciepłowniczej Mieszkańcy Ludność Gliwic Ruch naturalny Małżeństwa i rozwody Struktura ludności według wieku i płci Liczba mieszkańców poszczególnych osiedli Sytuacja ekonomiczna mieszkańców Przestrzeń społeczna Ochrona zdrowia Dostępność usług medycznych Profilaktyka i promocja zdrowia Pomoc społeczna Lokalny system opieki nad rodziną i dzieckiem Świadczenia udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Osoby objęte opieką w placówkach pomocy społecznej Przeciwdziałanie uzależnieniom Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Projekt aktywizacji osób bezdomnych Program dla rodzin wielodzietnych RODZINA Żłobki Miejskie oraz opieka nad dziećmi do lat Edukacja Edukacja przedszkolna Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych Stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów uzdolnionych Finansowanie oświaty Kadra pedagogiczna Nauczanie integracyjne, specjalne i indywidualne Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci Programy i projekty edukacyjne Inwestycje i remonty zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych Szkolnicwo wyższe Kultura Instytucje i ośrodki kultury Gliwicki Teatr Muzyczny Muzeum Miejska Biblioteka Publiczna Stacja Artystyczna Rynek Wydarzenia Kulturalne Sport i rekreacja Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo i porządek Przestępczość System monitoringu wizyjnego w Gliwicach Program Bezpieczne Gliwice Centrum Ratownictwa Gliwice Działalność porządkowa Straży Miejskiej Wypadki komunikacyjne w okresie Miejscowe zagrożenia w okresie r Kalendarium 270 Lista tablic, wykresów, infografik i kartografik 286

5 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 5 Szanowni Państwo, od ponad 20 lat publikujemy cykliczne opracowania podsumowujące najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w Gliwicach. Raport o Stanie Miasta za okres jest kolejnym takim dokumentem, który w rzetelny i profesjonalny sposób prezentuje portret naszego miasta w dobiegającej końca kadencji samorządu. Kadencji, w trakcie której w wielu miejscach w Polsce coraz bardziej odczuwalne były skutki problemów ekonomicznych, z którymi zmierzyć musiała się Europa i większa część świata. Gliwice w tym okresie nie tylko zachowały dobrą kondycję finansową, lecz zwiększyły swoje dochody oraz rozpoczęły największy w najnowszej historii program inwestycyjny. Dobrze rozwijały się wszystkie dziedziny życia. Zachęcam zatem Państwa do poświęcenia chwili czasu na lekturę tego ciekawego opracowania. Prezydent Miasta Gliwice

6 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta Gliwice profil miasta Gliwice to jedno z największych miast województwa śląskiego. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce władz samorządowych, miasto kojarzone jest przede wszystkim z nowoczesnymi technologiami i rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć. Tworzenie klimatu sprzyjającego biznesowi to jeden z najważniejszych celów władz miasta, które koncentrują się na stwarzaniu warunków dla przedsiębiorczości, realizacji nowych inwestycji i rozwijaniu lokalnej infrastruktury. Niewątpliwym atutem miasta jest też korzystna lokalizacja na przecięciu autostrad A1 i A4. Gliwice to również ważny ośrodek naukowy, przede wszystkim dzięki obecności Politechniki Śląskiej i licznych instytutów badawczych. W mieście zlokalizowane jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jednostka, której potencjał naukowy i kliniczny wykracza poza granice regionu, a nawet kraju. Gliwice to też miejsce, w którym dobrze się żyje, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy oraz bogatej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej miasta. DOGODNA LOKALIZACJA Gliwice położone są w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego, nad rzeką Kłodnicą. Z liczbą mieszkańców powyżej 182,4 tys. (stan na dzień r.) i powierzchnią około 134 km 2, Gliwice zajmują 17. miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni i 18. miejsce pod względem populacji. Jest to także czwarte największe miasto województwa śląskiego pod względem liczby mieszkańców. Na terenie miasta przecinają się dwie autostrady A4 i A1. Skrzyżowanie Gliwice Sośnica, zlokalizowane we wschodniej części miasta, jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym. Oprócz autostrad, obejmuje również drogę krajową 44. Jest to obecnie największy drogowy węzeł w Polsce. Dodatkowo, Drogowa Trasa Średnicowa, której budowa ma zostać ukończona w 2015 r., ułatwi komunikację Gliwic z innymi miastami konurbacji górnośląskiej, odciąży ruch uliczny oraz zapewni szybszy dostęp do ważnych obiektów na terenie miasta. W południowej części Gliwic znajduje się lotnisko sportowe, a w odle- głości 43 km od miasta leży Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice. Gliwice łączą się też z zespołem portowym Szczecin Świnoujście oraz z innymi europejskimi drogami wodnymi poprzez Kanał Gliwicki i dalej przez rzekę Odrę. KLIMAT SPRZYJAJĄCY INWESTYCJOM Dzięki dogodnej lokalizacji i działaniom władz lokalnych, wspierających rozwój biznesu, Gliwice są doskonałym miejscem dla inwestycji. Na terenie miasta znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej łączna powierzchnia to 389 ha. W ramach strefy działa 65 firm, reprezentujących branżę motoryzacyjną, metalową, budowlaną, maszynową, elektroniczną i logistyczną. Wśród nich są General Motors Manufacturing Poland (fabryka Opel), NGK Ceramics Polska, Vlassenroot Polska, ZWS Silesia, Mapei Polska, Roca Polska i Mecalux. Na uwagę inwestorów zasługuje szczególnie teren położony w pobliżu autostrady A4, łączącej Metropolię Silesia w kierunku zachodnim z Wrocławiem i dalej z Niemcami, a na wscho-

7 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 7 dzie z Krakowem i z Ukrainą. Taka lokalizacja sprzyja inwestycjom o charakterze logistycznym, reprezentowanym na terenie strefy przez takie firmy, jak Kalmet, Lidl Polska Sklepy Spożywcze, Maco Polska, Meiko Trans Polska, Müller Die Lila Logistik Polska i Tesco Dystrybucja. EDUKACJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I NOWYCH TECHNOLOGII Gliwice to ważny ośrodek naukowy. W mieście działa Politechnika Śląska, jedna z największych uczelni technicznych w Polsce. Jest to nie tylko miejsce kształcenia kadry inżynierskiej i menedżerskiej, ale też instytucja o ogromnym potencjale badawczym, stwarzająca warunki dla komercjalizacji badań naukowych. Poza Politechniką, na terenie Gliwic działają też Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferująca kształcenie na kierunkach ekonomiczno-humanistycznych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oraz wchodzące w jednostkę dydaktyczną Politechniki Śląskiej Kolegium Języków Obcych i Kolegium Pedagogiczne. W mieście znajdują się również placówki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Inżynierii Chemicznej, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Centrum Materiałów Polimerowych. WSPARCIE DLA INNOWACYJNEGO BIZNESU Instytucją łączącą potencjał biznesowy i zaplecze edukacyjne miasta jest Technopark Gliwice, wspólna inicjatywa Miasta Gliwice, Politechniki Śląskiej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt jest realizacją idei przekształcenia Gliwic z miasta kojarzonego z przemysłem ciężkim na miasto nowych technologii. Zadania Technoparku to przede wszystkim tworzenie innowacyjnego klimatu, pozyskanie firm wysokich technologii, stworzenie warunków do transferu technologii oraz wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów. Technopark Gliwice wspiera działalność kilkudziesięciu firm. Na terenie Gliwic działa również Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (GAPR), spółka z większościowym udziałem miasta. GAPR aktywnie wspie- Rynek w Gliwicach fot. T. Zakrzewski

8 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 8 ra rozwój małych i średnich firm prowadzi inkubatory przedsiębiorczości, świadczy usługi informacyjne i doradcze, również w zakresie wprowadzania innowacyjnych produktów i usług. Agencja działa na terenie Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. Jest to flagowy projekt miasta, które dzięki wsparciu unijnemu zrewitalizowało obszar po zamkniętej kopalni KWK Gliwice i przekształciło go w strefę nauki i przedsięborczości. W Gliwicach ma też siedzibę Śląski Klaster Logistyki, skupiający firmy i instytucje związane z branżą logistyczną. Z kolei gliwicki Klaster Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych Made in Śląsk wspiera rozwój współpracy pomiędzy firmami z branży kreatywnej a biznesem. Do Klastra należą firmy działające w obszarze usług (design, moda, architektura, nowe media, gry, reklama, aplikacje mobilne itp.), mediów i rozrywki oraz sztuki. Dynamiczny rozwój przemysłów kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw wskazuje na zmianę, jaka dokonała się w mieście, którego potencjał oparty jest obecnie przede wszystkim na kapitale intelektualnym, innowacyjności i kreatywności. MIEJSCE DO ŻYCIA Gliwice to także dobre miejsce do życia. Dogodne warunki dla inwestycji i koncentracja na wsparciu innowacyjności i przedsiębiorczości przyciągnęły do miasta wielu inwestorów. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła na koniec 2013 r. tylko 7,5%. Dla porównania, w całym województwie śląskim było to 11,2 %, a w kraju 13,4 %. Dodatkowe atuty miasta to bogate zaplecze rekreacyjne oraz ciekawa oferta kulturalna. Parki i zieleńce zajmują blisko jedną piątą obszaru Gliwic. W okresie letnim mieszkańcy mogą zażywać kąpieli na terenie Kąpieliska Leśnego lub Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. Dodatkowo w mieście znajdują się liczne pływalnie, hale sportowe i inne obiekty, jak lodowisko czy ścianki wspinaczkowe. Miejsce rekreacji zaaranżowano również wokół drewnianej, 111-metrowej wieży Radiostacji Gliwickiej symbolu miasta. Ciekawym miejscem jest Palmiarnia Miejska, gdzie na 2000 m 2 rośnie około 6000 roślin rozmieszczonych w czterech pawilonach tematycznych. W 2013 r. otwarto w Palmiarni nowy pawilon akwarystyczny z czterema akwariami. Największe z nich, o objętości 60 tys. litrów, odtwarza środowisko Amazonki. Wśród najważniejszych instytucji kulturalnych w mieście można wymienić Gliwicki Teatr Muzyczny, słynący z prapremier światowej sławy musicali, najstarsze na Śląsku Muzeum oraz Ruiny Teatru Miejskiego, obecnie rewitalizowane, tworzące niezwykłą scenerię dla odbywających się tam spektakli, koncertów czy innych wydarzeń artystycznych. Działające w ramach Gliwickiego Teatru Muzycznego kino studyjne Amok otrzymało w 2013 r. nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina w Polsce. W centrum gliwickiej Starówki znajduje się Rynek, noszący charakterystyczne cechy średniowiecznej zabudowy, z centralnie umieszczonym Ratuszem. W ostatnich latach miasto przeprowadziło rewitalizację Rynku i większości otaczających go uliczek. Dzięki niepowtarzalnemu urokowi i bogatej ofercie restauracyjnej i rozrywkowej, Rynek jest popularnym miejscem spotkań, spędzania wolnego czasu, jak też przestrzenią, w której odbywają się koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne. MIASTO DOBRZE ZARZĄDZANE Międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol) (Fitch Ratings, maj 2014) potwierdzają zdolność do obsługi zobowiązań finansowych oraz wiarygodność miasta. Oznacza to, że Gliwice mają dobrą zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Jest to efekt ostrożnej polityki finansowej władz miasta i stałego monitorowania wydatków. Dobre zarządzanie miastem potwierdzają liczne nagrody i wysokie pozycje władz samorządowych w rankingach, na przykład Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz od 2010 r. trzykrotnie pojawił się w czołówce zestawienia pod nazwą Ranking N 15, wyróżniającego najlepszych i najsprawniej zarządzających swoim miastem prezydentów. W 2014 r. Prezydent Gliwic zdobył pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu. Otrzymał również Złotą Perłę w kategorii Najlepszy Prezydent w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu 2014.

9 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 9 Radiostacja Gliwicka fot. T. Zakrzewski

10 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Zarządzanie miastem instytucje miejskie i organizacje pozarządowe Dobre zarządzanie miastem to nie tylko sprawna realizacja bieżących zadań, ale przede wszystkim budowanie fundamentów pod lepszą przyszłość i dalszy rozwój. W kwietniu 2012 r. działania samorządu miasta w tym obszarze zostały nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na Dobre praktyki zarządzania rozwojem w Polsce w kategorii Zintegrowane zarządzanie rozwojem. MRR doceniło w szczególności samorządowy Program Strategia 2022 Zintegrowane podejście do zarządzania strategicznego. W ocenie Ministerstwa, praktyki zarządzania w Gliwicach mogą być przykładem i inspiracją dla innych miast Zarządzanie miastem samorząd i administracja Gliwice to miasto na prawach powiatu. Jako jednostka samorządu terytorialnego (czyli związek społeczności lokalnej) wykonuje samodzielnie zadania administracji publicznej na mocy odpowiednich regulacji prawnych. Zadania te realizowane są poprzez organy powoływane w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta na czteroletnią kadencję. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta, która w pełnym składzie liczy 25 radnych. Jej zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących najważniejszych spraw w mieście. Organem wykonawczym i reprezentacyjnym jest Prezydent Miasta, wybierany na okres czterech lat przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. W realizacji uchwał Rady, Prezydenta wspiera kierowany przez niego Urząd Miejski. Wybory do obecnej, VI kadencji samorządu miały miejsce 21 listopada 2010 r. W wyborach swój głos odda- ło osób, czyli 38,26 % uprawnionych. Podobnie jak w wyborach poprzednich kadencji, jest to wynik niższy niż w Polsce i na Śląsku, gdzie średnia wyniosła odpowiednio: 47,32 % i 42,94 %. Warte podkreślenia jest jednak to, że jest to najwyższa frekwencja odnotowana w wyborach samorządowych w Gliwicach w ciągu ostatnich czterech kadencji. W porównaniu do pierwszych wyborów, frekwencja wyborcza wzrosła aż o 13,45 punktów procentowych. Wykres 2.1 Wybory samorządowe w Gliwicach w latach frekwencja 36,6% 34,7% 29,28% 40% 35% 38,26% 30% 25% 24,5% 20% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

11 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 11 Kartografika 2.1 Podział Gliwic na okręgi wyborcze Czechowice 1 okręg Łabędy Brzezinka Kopernik Obrońców Pokoju 2 okręg Żerniki Stare Gliwice Szobiszowice Zatorze Wojska Polskiego Ostropa 4 okręg Wójtowa Wieś Śródmieście Żwirki i Wigury Osiedle Politechnika 3 okręg Ligota Zabrska Sośnica Sikornik Trynek Wilcze Gardło Bojków *w kartografice nie uwzględniono Osiedla Baildona, które zostało utworzone w drugiej połowie 2014 roku. WYBORY SAMORZĄDOWE FREKWENCJA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 1 okręg frekwencja 38,57 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 31,29 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 40,36 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 40,82 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

12 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Prezydent Miasta Wykres 2.2 Wybory samorządowe Urząd Prezydenta Miasta sprawuje Zygmunt Frankiewicz. Jest najdłużej urzędującym prezydentem w Polsce pełni tę funkcję od 1993 r. Jest również przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od 1995 r.) oraz Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (od 2013 r.). 13,42% 15,59% 6,50% 47,62% 16,87% I TURA r. Zygmunt Frankiewicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP Aleksander Chłopek Prawo i Sprawiedliwość Marek Widuch Sojusz Lewicy Demokratycznej Katarzyna Lisowska Gliwiczanie 32,56% 67,44% II TURA r. Zygmunt Frankiewicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP Prezydent Miasta: Zygmunt Frankiewicz Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza Tygodnik Newsweek co roku przeprowadza tak zwany Ranking N 15, w którym wyróżnia najlepszych i najsprawniej zarządzających swoim miastem prezydentów. Od 2010 r. Zygmunt Frankiewicz aż trzykrotnie pojawił się w czołówce tego zestawienia. Najwyższe notowania uzyskał w 2012 r., zajmując czwartą pozycję w rankingu. W 2014 r. Prezydent Gliwic zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu, sporządzonym przez dziennik Puls Biznesu. Ranking ten jest przygotowywany na podstawie opinii innych samorządowców, którzy wybierają lidera w swoim regionie. W tym samym roku zdobył też Złotą Perłę w kategorii Najlepszy Prezydent w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu Zakres kompetencji i obowiązków prezydenta miasta Prezydent wykonuje uchwały Rady Miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. Koordynuje też przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta. Swoje zadania wykonuje za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miejskiego. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Urzędu, pozostałych pracowników Urzędu, a także dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.

13 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 13 Rzeka Kłodnica fot. T. Zakrzewski

14 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 14 I Zastępca Prezydenta Miasta: Piotr Wieczorek Sekretarz Miasta: Andrzej Karasiński II Zastępca Prezydenta Miasta: Adam Neumann Skarbnik Miasta: Ryszard Reszke III Zastępca Prezydenta Miasta: Krystian Tomala Dyrektor Urzędu: Katarzyna Śpiewok

15 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 15 Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik oraz Dyrektor Urzędu Miejskiego prowadzą w imieniu Prezydenta sprawy w wymienionych poniżej obszarach: Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta nadzór właścicielski, przedsięwzięcia gospodarcze i usługi komunalne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i obronność państwa, inwestycje i remonty, architektura i budownictwo, bezpieczeństwo publiczne. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta integracja europejska i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, planowanie strategiczne, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, środowisko, geodezja i kartografia, w tym nadzór nad Powiatowym Funduszem Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych, system informacji przestrzennej. Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta edukacja, kultura, sport i turystyka, promocja miasta i współpraca z zagranicą, zdrowie i sprawy społeczne, obsługa medialna Prezydenta i Urzędu. Sekretarz Miasta: sprawy obywatelskie, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, komunikacja, sprawy jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. doskonalenie metod zarządzania miastem. Skarbnik Miasta: realizacja budżetu miasta, zachowanie równowagi budżetowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom, sprawy związane z okresowymi analizami i sprawozdaniami z realizacji budżetu miasta, sprawy związane z pobieraniem podatków i opłat lokalnych, prowadzenie rachunkowości miasta i Urzędu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dyrektor Urzędu: koordynacja i nadzór nad organizacją pracy komórek Urzędu, koordynacja, projektowanie i wdrażanie narzędzi usprawniających realizację kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, wdrażanie polityki kadrowo-płacowej określonej przez Prezydenta, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, koordynacja i nadzór nad obsługą klientów Urzędu, nadzór nad gospodarowaniem majątkiem miasta oraz doskonalenie metod i zasad gospodarowania tym majątkiem, nadzór nad administracyjno-gospodarczą obsługą Urzędu, nadzór nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego, nadzór nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg i wniosków, zapewnienie odpowiednich warunków działania Rady Miasta oraz kierownictwa, odpowiedzialność za wnoszenie pod obrady Rady projektów uchwał podejmowanych z inicjatywy Prezydenta oraz innych materiałów przedstawianych Radzie przez Prezydenta, nadzór nad trybem opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Przewodniczącego Rady lub komisje Rady, nadzór nad organizacją procesu udzielania zamówień publicznych.

16 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Rada Miasta Gliwice Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej zadaniem jest podejmowanie uchwał dotyczących najważniejszych spraw w mieście. Obecna Rada została wybrana w 2010 r. Tworzy ją 25 osób. Przewodniczącym Rady jest Zbigniew Wygoda. Funkcje Wiceprzewodniczących pełnią Krystyna Sowa i Marek Kopała. Wykres ,18% Podział mandatów w Radzie Miasta i procent uzyskanych głosów 13,91% Podział mandatów w Radzie Miasta* 31,20% 29,19% Ilość uzyskanych mandatów Platforma Obywatelska 10 Koalicja dla Gliwic Zygmunta 9 Frankiewicza Prawo i Sprawiedliwość 4 Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza *Radni Krzysztof Kleczka i Jan Wiśniewski w trakcie kadencji wystąpili z Klubu Radnych PO. Krzysztof Kleczka aktualnie jest niezrzeszony, a Jan Wiśniewski jest członkiem PIS. miasta w zakresie ich kompetencji, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie projektów uchwał Rady oraz opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców. Mogą być im powierzone również takie zadania, jak opiniowanie i rozpatrywanie przekazanych spraw i przeprowadzanie kontroli z wykonywania uchwał Rady. Lista komisji Rady Miasta oraz terminów posiedzeń dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/ strona;10085, a ich przebieg można śledzić w internecie. Radni mogą tworzyć kluby, które powiny się składać z przynajmniej trzech osób. Zbierają się i prowadzą działalność w zależności od potrzeb i przyjętego przez nie trybu pracy. Kluby mają prawo do opiniowania projektów uchwał. Lista aktualnie dostępnych klubów radnych działających w Gliwicach dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/strona; Radnym przysługuje też prawo zgłaszania, poprzez Biuro Rady, interpelacji, wniosków i innych pism do Prezydenta i Rady. Inicjatywa uchwałodawcza (czyli prawo do zgłaszania projektów uchwał) przysługuje Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady (lub Wiceprzewodniczącemu w przypadku nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego), komisjom Rady, a także grupie co najmniej pięciu radnych. Prawo do zgłaszania projektów uchwał przysługuje również grupie co najmniej 2 tysięcy osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów miasta. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY MIASTA Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje Rady są jawne, chyba że Rada uchyli na podstawie obowiązujących przepisów jawność sesji lub jej części. W takim przypadku w obradach mogą wziąć udział tylko radni oraz osoby zaproszone przez Radę. Protokoły z sesji Rady Miasta są dostępne na stronie Rada kontroluje działalność Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. W celu realizacji swych zadań, Rada powołuje też specjalne komisje, stałe bądź doraźne. Do zadań komisji stałych należy między innymi opracowywanie polityki Sesja Rady Miasta. Po prawej Przewodniczący RM Zbigniew Wygoda fot. A. Witwicki

17 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 17 Tabela 2.1 Skład, lista oraz funkcje Radnych Rady Miasta Gliwice Imię i nazwisko Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miasta Magdalena Budny Leszek Curyło Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Radna Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Radny Dominik Dragon Platforma Obywatelska RP / 4 Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Zdzisław Goliszewski Prawo i Sprawiedliwość / 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jarosław Gonciarz Prawo i Sprawiedliwość / 3 Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Kajetan Gornig Platforma Obywatelska RP / 2 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zbigniew Grzyb Sojusz Lewicy Demokratycznej / 1 Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Michał Jaśniok Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Przewodnicząca Komisji Statutowej Joanna Karweta Platforma Obywatelska RP / 4 Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Kleczka Platforma Obywatelska RP / 2 Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marek Kopała Prawo i Sprawiedliwość / 4 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Olejnik Jan Pająk Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 Radny Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 Radny Ewa Potocka Platforma Obywatelska RP / 1 Przewodnicząca Komisji Zdrowia Marek Pszonak Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 Radny Krystyna Sowa Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 Wiceprzewodniczący Rady Miasta; Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Janusz Szymanowski Platforma Obywatelska RP / 4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grażyna Walter-Łukowicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 Radna Marek Widuch Sojusz Lewicy Demokratycznej / 4 Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Jarosław Wieczorek Prawo i Sprawiedliwość / 2 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Urszula Wieckowska Platforma Obywatelska RP / 3 Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Jan Wiśniewski Platforma Obywatelska RP / 3 Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Henryk Woźniak Platforma Obywatelska RP 1 Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP / 2 Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wypych Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Źródło:

18 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Rady Osiedli Rada Miasta, zgodnie z możliwością określoną w statucie miasta, wyodrębniła w Gliwicach 22 osiedla samorządowe wspólnoty mieszkańców. Najnowsze z nich, Baildona, zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta w czerwcu 2014 r. Wspólnoty te działają w oparciu o statut, poprzez Radę (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd Osiedla (organ wykonawczy). Rada jest powoływana w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Do zakresu działań rad osiedli należą takie zadania, jak: 1. Opiniowanie projektów uchwał RM dotyczących osiedla, projektów miejscowych planów zagospodarowania, planów inwestycji i remontów, które realizuje miasto, zmian w sieci szkół, czy rozwiązań komunikacji publicznej na terenie osiedla. Opinie Rad Osiedla mają dla organów miasta charakter pomocniczy. 2. Formułowanie wniosków do budżetu miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania oraz wniosków dotyczących innych spraw ważnych dla mieszkańców osiedla. 3. Wyrażanie opinii w konsultacjach społecznych. 4. Organizowanie na terenie osiedla przedsięwzięć społecznie użytecznych. 5. Tworzenie warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań oraz aktywizacji społecznej mieszkańców osiedla Młodzieżowa Rada Miasta W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczności uczniowskich działających w mieście szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja radnego trwa 2 lata, każdego roku wybierana zostaje połowa Radnych. Spośród członków MRM wyłaniany jest Przewodniczący Rady, który kieruje jej pracami i pełni funkcje reprezentacyjne. Jego kadencja trwa jeden rok. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniotwórczy, jest organem apolitycznym. Zapewnia młodzieży możli- wość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio jej dotyczą. Do podstawowych zadań rady należy inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży. Rada reprezentuje też interesy młodzieży miasta wobec różnych instytucji rządowych, samorządowych czy pozarządowych. Młodzieżowa Rada Miasta Archiwum UM

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo