Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice"

Transkrypt

1 Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres wersja rozszerzona

2 Raport o stanie miasta Gliwice za okres

3 Spis Treści 1. Gliwice profil miasta 6 2. Zarządzanie miastem instytucje miejskie i organizacje pozarządowe Zarządzanie miastem samorząd i administracja Prezydent Miasta Rada Miasta Gliwice Rady Osiedli Młodzieżowa Rada Miasta Urząd Miejski Miejskie jednostki organizacyjne Planowanie rozwoju miasta Strategia rozwoju Zagospodarowanie przestrzenne Struktura decyzji, opinii i innych zadań z zakresu architektury i budownictwa Nowo nadane oraz zmienione nazwy ulic i obiektów drogowych na terenie miasta Współpraca lokalna, regionalna i międzynarodowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Współpraca międzynarodowa i miasta partnerskie Projekty unijne Promocja miasta i komunikacja społeczna Organizacje pozarządowe (NGO) Gospodarka i finanse Gospodarka Podmioty gospodarcze (aktywność gospodarcza) Inwestycje i atrakcyjność inwestycyjna Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości Klastry i sieci współpracy biznesowo- -badawczej Rynek pracy Analiza rynku pracy Bezrobocie Finanse Budżet Dochody Wydatki Płynność finansowa Rating Majątek miasta Infrastruktura Transport i komunikacja Dostępność komunikacyjna Drogi Trasy rowerowe Komunikacja publiczna Zasoby mieszkaniowe Gminna gospodarka nieruchomościami Gminna gospodarka mieszkaniowa Budownictwo społeczne (Tbs) Zaopatrzenie w wodę Oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjna Gospodarka odpadami Infrastruktura informatyczna Handel i usługi Zestawienie dużych inwestycji Środowisko Stan środowiska naturalnego Powietrze Woda Obszary zielone 173

4 5.2. Program ochrony środowiska Mapa akustyczna Edukacja ekologiczna Energia odnawialna oraz proekologiczne systemy grzewcze Modernizacja sieci ciepłowniczej Mieszkańcy Ludność Gliwic Ruch naturalny Małżeństwa i rozwody Struktura ludności według wieku i płci Liczba mieszkańców poszczególnych osiedli Sytuacja ekonomiczna mieszkańców Przestrzeń społeczna Ochrona zdrowia Dostępność usług medycznych Profilaktyka i promocja zdrowia Pomoc społeczna Lokalny system opieki nad rodziną i dzieckiem Świadczenia udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Osoby objęte opieką w placówkach pomocy społecznej Przeciwdziałanie uzależnieniom Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Projekt aktywizacji osób bezdomnych Program dla rodzin wielodzietnych RODZINA Żłobki Miejskie oraz opieka nad dziećmi do lat Edukacja Edukacja przedszkolna Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych Stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów uzdolnionych Finansowanie oświaty Kadra pedagogiczna Nauczanie integracyjne, specjalne i indywidualne Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci Programy i projekty edukacyjne Inwestycje i remonty zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych Szkolnicwo wyższe Kultura Instytucje i ośrodki kultury Gliwicki Teatr Muzyczny Muzeum Miejska Biblioteka Publiczna Stacja Artystyczna Rynek Wydarzenia Kulturalne Sport i rekreacja Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo i porządek Przestępczość System monitoringu wizyjnego w Gliwicach Program Bezpieczne Gliwice Centrum Ratownictwa Gliwice Działalność porządkowa Straży Miejskiej Wypadki komunikacyjne w okresie Miejscowe zagrożenia w okresie r Kalendarium 270 Lista tablic, wykresów, infografik i kartografik 286

5 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 5 Szanowni Państwo, od ponad 20 lat publikujemy cykliczne opracowania podsumowujące najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w Gliwicach. Raport o Stanie Miasta za okres jest kolejnym takim dokumentem, który w rzetelny i profesjonalny sposób prezentuje portret naszego miasta w dobiegającej końca kadencji samorządu. Kadencji, w trakcie której w wielu miejscach w Polsce coraz bardziej odczuwalne były skutki problemów ekonomicznych, z którymi zmierzyć musiała się Europa i większa część świata. Gliwice w tym okresie nie tylko zachowały dobrą kondycję finansową, lecz zwiększyły swoje dochody oraz rozpoczęły największy w najnowszej historii program inwestycyjny. Dobrze rozwijały się wszystkie dziedziny życia. Zachęcam zatem Państwa do poświęcenia chwili czasu na lekturę tego ciekawego opracowania. Prezydent Miasta Gliwice

6 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta Gliwice profil miasta Gliwice to jedno z największych miast województwa śląskiego. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce władz samorządowych, miasto kojarzone jest przede wszystkim z nowoczesnymi technologiami i rozwojem innowacyjnych przedsięwzięć. Tworzenie klimatu sprzyjającego biznesowi to jeden z najważniejszych celów władz miasta, które koncentrują się na stwarzaniu warunków dla przedsiębiorczości, realizacji nowych inwestycji i rozwijaniu lokalnej infrastruktury. Niewątpliwym atutem miasta jest też korzystna lokalizacja na przecięciu autostrad A1 i A4. Gliwice to również ważny ośrodek naukowy, przede wszystkim dzięki obecności Politechniki Śląskiej i licznych instytutów badawczych. W mieście zlokalizowane jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jednostka, której potencjał naukowy i kliniczny wykracza poza granice regionu, a nawet kraju. Gliwice to też miejsce, w którym dobrze się żyje, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy oraz bogatej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej miasta. DOGODNA LOKALIZACJA Gliwice położone są w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego, nad rzeką Kłodnicą. Z liczbą mieszkańców powyżej 182,4 tys. (stan na dzień r.) i powierzchnią około 134 km 2, Gliwice zajmują 17. miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni i 18. miejsce pod względem populacji. Jest to także czwarte największe miasto województwa śląskiego pod względem liczby mieszkańców. Na terenie miasta przecinają się dwie autostrady A4 i A1. Skrzyżowanie Gliwice Sośnica, zlokalizowane we wschodniej części miasta, jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym. Oprócz autostrad, obejmuje również drogę krajową 44. Jest to obecnie największy drogowy węzeł w Polsce. Dodatkowo, Drogowa Trasa Średnicowa, której budowa ma zostać ukończona w 2015 r., ułatwi komunikację Gliwic z innymi miastami konurbacji górnośląskiej, odciąży ruch uliczny oraz zapewni szybszy dostęp do ważnych obiektów na terenie miasta. W południowej części Gliwic znajduje się lotnisko sportowe, a w odle- głości 43 km od miasta leży Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice. Gliwice łączą się też z zespołem portowym Szczecin Świnoujście oraz z innymi europejskimi drogami wodnymi poprzez Kanał Gliwicki i dalej przez rzekę Odrę. KLIMAT SPRZYJAJĄCY INWESTYCJOM Dzięki dogodnej lokalizacji i działaniom władz lokalnych, wspierających rozwój biznesu, Gliwice są doskonałym miejscem dla inwestycji. Na terenie miasta znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jej łączna powierzchnia to 389 ha. W ramach strefy działa 65 firm, reprezentujących branżę motoryzacyjną, metalową, budowlaną, maszynową, elektroniczną i logistyczną. Wśród nich są General Motors Manufacturing Poland (fabryka Opel), NGK Ceramics Polska, Vlassenroot Polska, ZWS Silesia, Mapei Polska, Roca Polska i Mecalux. Na uwagę inwestorów zasługuje szczególnie teren położony w pobliżu autostrady A4, łączącej Metropolię Silesia w kierunku zachodnim z Wrocławiem i dalej z Niemcami, a na wscho-

7 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 7 dzie z Krakowem i z Ukrainą. Taka lokalizacja sprzyja inwestycjom o charakterze logistycznym, reprezentowanym na terenie strefy przez takie firmy, jak Kalmet, Lidl Polska Sklepy Spożywcze, Maco Polska, Meiko Trans Polska, Müller Die Lila Logistik Polska i Tesco Dystrybucja. EDUKACJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I NOWYCH TECHNOLOGII Gliwice to ważny ośrodek naukowy. W mieście działa Politechnika Śląska, jedna z największych uczelni technicznych w Polsce. Jest to nie tylko miejsce kształcenia kadry inżynierskiej i menedżerskiej, ale też instytucja o ogromnym potencjale badawczym, stwarzająca warunki dla komercjalizacji badań naukowych. Poza Politechniką, na terenie Gliwic działają też Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferująca kształcenie na kierunkach ekonomiczno-humanistycznych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oraz wchodzące w jednostkę dydaktyczną Politechniki Śląskiej Kolegium Języków Obcych i Kolegium Pedagogiczne. W mieście znajdują się również placówki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Inżynierii Chemicznej, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Centrum Materiałów Polimerowych. WSPARCIE DLA INNOWACYJNEGO BIZNESU Instytucją łączącą potencjał biznesowy i zaplecze edukacyjne miasta jest Technopark Gliwice, wspólna inicjatywa Miasta Gliwice, Politechniki Śląskiej oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt jest realizacją idei przekształcenia Gliwic z miasta kojarzonego z przemysłem ciężkim na miasto nowych technologii. Zadania Technoparku to przede wszystkim tworzenie innowacyjnego klimatu, pozyskanie firm wysokich technologii, stworzenie warunków do transferu technologii oraz wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów. Technopark Gliwice wspiera działalność kilkudziesięciu firm. Na terenie Gliwic działa również Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (GAPR), spółka z większościowym udziałem miasta. GAPR aktywnie wspie- Rynek w Gliwicach fot. T. Zakrzewski

8 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 8 ra rozwój małych i średnich firm prowadzi inkubatory przedsiębiorczości, świadczy usługi informacyjne i doradcze, również w zakresie wprowadzania innowacyjnych produktów i usług. Agencja działa na terenie Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. Jest to flagowy projekt miasta, które dzięki wsparciu unijnemu zrewitalizowało obszar po zamkniętej kopalni KWK Gliwice i przekształciło go w strefę nauki i przedsięborczości. W Gliwicach ma też siedzibę Śląski Klaster Logistyki, skupiający firmy i instytucje związane z branżą logistyczną. Z kolei gliwicki Klaster Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych Made in Śląsk wspiera rozwój współpracy pomiędzy firmami z branży kreatywnej a biznesem. Do Klastra należą firmy działające w obszarze usług (design, moda, architektura, nowe media, gry, reklama, aplikacje mobilne itp.), mediów i rozrywki oraz sztuki. Dynamiczny rozwój przemysłów kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw wskazuje na zmianę, jaka dokonała się w mieście, którego potencjał oparty jest obecnie przede wszystkim na kapitale intelektualnym, innowacyjności i kreatywności. MIEJSCE DO ŻYCIA Gliwice to także dobre miejsce do życia. Dogodne warunki dla inwestycji i koncentracja na wsparciu innowacyjności i przedsiębiorczości przyciągnęły do miasta wielu inwestorów. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła na koniec 2013 r. tylko 7,5%. Dla porównania, w całym województwie śląskim było to 11,2 %, a w kraju 13,4 %. Dodatkowe atuty miasta to bogate zaplecze rekreacyjne oraz ciekawa oferta kulturalna. Parki i zieleńce zajmują blisko jedną piątą obszaru Gliwic. W okresie letnim mieszkańcy mogą zażywać kąpieli na terenie Kąpieliska Leśnego lub Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice. Dodatkowo w mieście znajdują się liczne pływalnie, hale sportowe i inne obiekty, jak lodowisko czy ścianki wspinaczkowe. Miejsce rekreacji zaaranżowano również wokół drewnianej, 111-metrowej wieży Radiostacji Gliwickiej symbolu miasta. Ciekawym miejscem jest Palmiarnia Miejska, gdzie na 2000 m 2 rośnie około 6000 roślin rozmieszczonych w czterech pawilonach tematycznych. W 2013 r. otwarto w Palmiarni nowy pawilon akwarystyczny z czterema akwariami. Największe z nich, o objętości 60 tys. litrów, odtwarza środowisko Amazonki. Wśród najważniejszych instytucji kulturalnych w mieście można wymienić Gliwicki Teatr Muzyczny, słynący z prapremier światowej sławy musicali, najstarsze na Śląsku Muzeum oraz Ruiny Teatru Miejskiego, obecnie rewitalizowane, tworzące niezwykłą scenerię dla odbywających się tam spektakli, koncertów czy innych wydarzeń artystycznych. Działające w ramach Gliwickiego Teatru Muzycznego kino studyjne Amok otrzymało w 2013 r. nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina w Polsce. W centrum gliwickiej Starówki znajduje się Rynek, noszący charakterystyczne cechy średniowiecznej zabudowy, z centralnie umieszczonym Ratuszem. W ostatnich latach miasto przeprowadziło rewitalizację Rynku i większości otaczających go uliczek. Dzięki niepowtarzalnemu urokowi i bogatej ofercie restauracyjnej i rozrywkowej, Rynek jest popularnym miejscem spotkań, spędzania wolnego czasu, jak też przestrzenią, w której odbywają się koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne. MIASTO DOBRZE ZARZĄDZANE Międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A+(pol) (Fitch Ratings, maj 2014) potwierdzają zdolność do obsługi zobowiązań finansowych oraz wiarygodność miasta. Oznacza to, że Gliwice mają dobrą zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków, a wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie. Jest to efekt ostrożnej polityki finansowej władz miasta i stałego monitorowania wydatków. Dobre zarządzanie miastem potwierdzają liczne nagrody i wysokie pozycje władz samorządowych w rankingach, na przykład Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz od 2010 r. trzykrotnie pojawił się w czołówce zestawienia pod nazwą Ranking N 15, wyróżniającego najlepszych i najsprawniej zarządzających swoim miastem prezydentów. W 2014 r. Prezydent Gliwic zdobył pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu. Otrzymał również Złotą Perłę w kategorii Najlepszy Prezydent w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu 2014.

9 Raport o stanie miasta Gliwice 01. Gliwice profil miasta 9 Radiostacja Gliwicka fot. T. Zakrzewski

10 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Zarządzanie miastem instytucje miejskie i organizacje pozarządowe Dobre zarządzanie miastem to nie tylko sprawna realizacja bieżących zadań, ale przede wszystkim budowanie fundamentów pod lepszą przyszłość i dalszy rozwój. W kwietniu 2012 r. działania samorządu miasta w tym obszarze zostały nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na Dobre praktyki zarządzania rozwojem w Polsce w kategorii Zintegrowane zarządzanie rozwojem. MRR doceniło w szczególności samorządowy Program Strategia 2022 Zintegrowane podejście do zarządzania strategicznego. W ocenie Ministerstwa, praktyki zarządzania w Gliwicach mogą być przykładem i inspiracją dla innych miast Zarządzanie miastem samorząd i administracja Gliwice to miasto na prawach powiatu. Jako jednostka samorządu terytorialnego (czyli związek społeczności lokalnej) wykonuje samodzielnie zadania administracji publicznej na mocy odpowiednich regulacji prawnych. Zadania te realizowane są poprzez organy powoływane w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta na czteroletnią kadencję. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta, która w pełnym składzie liczy 25 radnych. Jej zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących najważniejszych spraw w mieście. Organem wykonawczym i reprezentacyjnym jest Prezydent Miasta, wybierany na okres czterech lat przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. W realizacji uchwał Rady, Prezydenta wspiera kierowany przez niego Urząd Miejski. Wybory do obecnej, VI kadencji samorządu miały miejsce 21 listopada 2010 r. W wyborach swój głos odda- ło osób, czyli 38,26 % uprawnionych. Podobnie jak w wyborach poprzednich kadencji, jest to wynik niższy niż w Polsce i na Śląsku, gdzie średnia wyniosła odpowiednio: 47,32 % i 42,94 %. Warte podkreślenia jest jednak to, że jest to najwyższa frekwencja odnotowana w wyborach samorządowych w Gliwicach w ciągu ostatnich czterech kadencji. W porównaniu do pierwszych wyborów, frekwencja wyborcza wzrosła aż o 13,45 punktów procentowych. Wykres 2.1 Wybory samorządowe w Gliwicach w latach frekwencja 36,6% 34,7% 29,28% 40% 35% 38,26% 30% 25% 24,5% 20% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

11 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 11 Kartografika 2.1 Podział Gliwic na okręgi wyborcze Czechowice 1 okręg Łabędy Brzezinka Kopernik Obrońców Pokoju 2 okręg Żerniki Stare Gliwice Szobiszowice Zatorze Wojska Polskiego Ostropa 4 okręg Wójtowa Wieś Śródmieście Żwirki i Wigury Osiedle Politechnika 3 okręg Ligota Zabrska Sośnica Sikornik Trynek Wilcze Gardło Bojków *w kartografice nie uwzględniono Osiedla Baildona, które zostało utworzone w drugiej połowie 2014 roku. WYBORY SAMORZĄDOWE FREKWENCJA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 1 okręg frekwencja 38,57 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 31,29 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 40,36 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania okręg frekwencja 40,82 % liczba oddanych głosów liczba uprawnionych do głosowania Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

12 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Prezydent Miasta Wykres 2.2 Wybory samorządowe Urząd Prezydenta Miasta sprawuje Zygmunt Frankiewicz. Jest najdłużej urzędującym prezydentem w Polsce pełni tę funkcję od 1993 r. Jest również przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od 1995 r.) oraz Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (od 2013 r.). 13,42% 15,59% 6,50% 47,62% 16,87% I TURA r. Zygmunt Frankiewicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP Aleksander Chłopek Prawo i Sprawiedliwość Marek Widuch Sojusz Lewicy Demokratycznej Katarzyna Lisowska Gliwiczanie 32,56% 67,44% II TURA r. Zygmunt Frankiewicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP Prezydent Miasta: Zygmunt Frankiewicz Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza Tygodnik Newsweek co roku przeprowadza tak zwany Ranking N 15, w którym wyróżnia najlepszych i najsprawniej zarządzających swoim miastem prezydentów. Od 2010 r. Zygmunt Frankiewicz aż trzykrotnie pojawił się w czołówce tego zestawienia. Najwyższe notowania uzyskał w 2012 r., zajmując czwartą pozycję w rankingu. W 2014 r. Prezydent Gliwic zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu, sporządzonym przez dziennik Puls Biznesu. Ranking ten jest przygotowywany na podstawie opinii innych samorządowców, którzy wybierają lidera w swoim regionie. W tym samym roku zdobył też Złotą Perłę w kategorii Najlepszy Prezydent w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu Zakres kompetencji i obowiązków prezydenta miasta Prezydent wykonuje uchwały Rady Miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje miasto na zewnątrz. Koordynuje też przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta. Swoje zadania wykonuje za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miejskiego. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Urzędu, pozostałych pracowników Urzędu, a także dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.

13 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 13 Rzeka Kłodnica fot. T. Zakrzewski

14 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 14 I Zastępca Prezydenta Miasta: Piotr Wieczorek Sekretarz Miasta: Andrzej Karasiński II Zastępca Prezydenta Miasta: Adam Neumann Skarbnik Miasta: Ryszard Reszke III Zastępca Prezydenta Miasta: Krystian Tomala Dyrektor Urzędu: Katarzyna Śpiewok

15 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 15 Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik oraz Dyrektor Urzędu Miejskiego prowadzą w imieniu Prezydenta sprawy w wymienionych poniżej obszarach: Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta nadzór właścicielski, przedsięwzięcia gospodarcze i usługi komunalne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i obronność państwa, inwestycje i remonty, architektura i budownictwo, bezpieczeństwo publiczne. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta integracja europejska i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, planowanie strategiczne, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, środowisko, geodezja i kartografia, w tym nadzór nad Powiatowym Funduszem Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych, system informacji przestrzennej. Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta edukacja, kultura, sport i turystyka, promocja miasta i współpraca z zagranicą, zdrowie i sprawy społeczne, obsługa medialna Prezydenta i Urzędu. Sekretarz Miasta: sprawy obywatelskie, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, komunikacja, sprawy jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta. doskonalenie metod zarządzania miastem. Skarbnik Miasta: realizacja budżetu miasta, zachowanie równowagi budżetowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej, kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom, sprawy związane z okresowymi analizami i sprawozdaniami z realizacji budżetu miasta, sprawy związane z pobieraniem podatków i opłat lokalnych, prowadzenie rachunkowości miasta i Urzędu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dyrektor Urzędu: koordynacja i nadzór nad organizacją pracy komórek Urzędu, koordynacja, projektowanie i wdrażanie narzędzi usprawniających realizację kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, wdrażanie polityki kadrowo-płacowej określonej przez Prezydenta, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, koordynacja i nadzór nad obsługą klientów Urzędu, nadzór nad gospodarowaniem majątkiem miasta oraz doskonalenie metod i zasad gospodarowania tym majątkiem, nadzór nad administracyjno-gospodarczą obsługą Urzędu, nadzór nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego, nadzór nad terminowym i zgodnym z właściwością rozpatrywaniem skarg i wniosków, zapewnienie odpowiednich warunków działania Rady Miasta oraz kierownictwa, odpowiedzialność za wnoszenie pod obrady Rady projektów uchwał podejmowanych z inicjatywy Prezydenta oraz innych materiałów przedstawianych Radzie przez Prezydenta, nadzór nad trybem opiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Przewodniczącego Rady lub komisje Rady, nadzór nad organizacją procesu udzielania zamówień publicznych.

16 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Rada Miasta Gliwice Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej zadaniem jest podejmowanie uchwał dotyczących najważniejszych spraw w mieście. Obecna Rada została wybrana w 2010 r. Tworzy ją 25 osób. Przewodniczącym Rady jest Zbigniew Wygoda. Funkcje Wiceprzewodniczących pełnią Krystyna Sowa i Marek Kopała. Wykres ,18% Podział mandatów w Radzie Miasta i procent uzyskanych głosów 13,91% Podział mandatów w Radzie Miasta* 31,20% 29,19% Ilość uzyskanych mandatów Platforma Obywatelska 10 Koalicja dla Gliwic Zygmunta 9 Frankiewicza Prawo i Sprawiedliwość 4 Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza *Radni Krzysztof Kleczka i Jan Wiśniewski w trakcie kadencji wystąpili z Klubu Radnych PO. Krzysztof Kleczka aktualnie jest niezrzeszony, a Jan Wiśniewski jest członkiem PIS. miasta w zakresie ich kompetencji, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie projektów uchwał Rady oraz opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców. Mogą być im powierzone również takie zadania, jak opiniowanie i rozpatrywanie przekazanych spraw i przeprowadzanie kontroli z wykonywania uchwał Rady. Lista komisji Rady Miasta oraz terminów posiedzeń dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/ strona;10085, a ich przebieg można śledzić w internecie. Radni mogą tworzyć kluby, które powiny się składać z przynajmniej trzech osób. Zbierają się i prowadzą działalność w zależności od potrzeb i przyjętego przez nie trybu pracy. Kluby mają prawo do opiniowania projektów uchwał. Lista aktualnie dostępnych klubów radnych działających w Gliwicach dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu/strona; Radnym przysługuje też prawo zgłaszania, poprzez Biuro Rady, interpelacji, wniosków i innych pism do Prezydenta i Rady. Inicjatywa uchwałodawcza (czyli prawo do zgłaszania projektów uchwał) przysługuje Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady (lub Wiceprzewodniczącemu w przypadku nieobsadzenia stanowiska Przewodniczącego), komisjom Rady, a także grupie co najmniej pięciu radnych. Prawo do zgłaszania projektów uchwał przysługuje również grupie co najmniej 2 tysięcy osób, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów miasta. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY MIASTA Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje Rady są jawne, chyba że Rada uchyli na podstawie obowiązujących przepisów jawność sesji lub jej części. W takim przypadku w obradach mogą wziąć udział tylko radni oraz osoby zaproszone przez Radę. Protokoły z sesji Rady Miasta są dostępne na stronie Rada kontroluje działalność Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. W celu realizacji swych zadań, Rada powołuje też specjalne komisje, stałe bądź doraźne. Do zadań komisji stałych należy między innymi opracowywanie polityki Sesja Rady Miasta. Po prawej Przewodniczący RM Zbigniew Wygoda fot. A. Witwicki

17 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem 17 Tabela 2.1 Skład, lista oraz funkcje Radnych Rady Miasta Gliwice Imię i nazwisko Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miasta Magdalena Budny Leszek Curyło Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Radna Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Radny Dominik Dragon Platforma Obywatelska RP / 4 Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Zdzisław Goliszewski Prawo i Sprawiedliwość / 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Jarosław Gonciarz Prawo i Sprawiedliwość / 3 Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Kajetan Gornig Platforma Obywatelska RP / 2 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zbigniew Grzyb Sojusz Lewicy Demokratycznej / 1 Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Michał Jaśniok Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 2 Przewodnicząca Komisji Statutowej Joanna Karweta Platforma Obywatelska RP / 4 Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Kleczka Platforma Obywatelska RP / 2 Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marek Kopała Prawo i Sprawiedliwość / 4 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Olejnik Jan Pająk Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 Radny Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 Radny Ewa Potocka Platforma Obywatelska RP / 1 Przewodnicząca Komisji Zdrowia Marek Pszonak Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 3 Radny Krystyna Sowa Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 Wiceprzewodniczący Rady Miasta; Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Janusz Szymanowski Platforma Obywatelska RP / 4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grażyna Walter-Łukowicz Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 1 Radna Marek Widuch Sojusz Lewicy Demokratycznej / 4 Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Jarosław Wieczorek Prawo i Sprawiedliwość / 2 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Urszula Wieckowska Platforma Obywatelska RP / 3 Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Jan Wiśniewski Platforma Obywatelska RP / 3 Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Henryk Woźniak Platforma Obywatelska RP 1 Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Zbigniew Wygoda Platforma Obywatelska RP / 2 Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wypych Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza / 4 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Źródło:

18 Raport o stanie miasta Gliwice 02. Zarządzanie miastem Rady Osiedli Rada Miasta, zgodnie z możliwością określoną w statucie miasta, wyodrębniła w Gliwicach 22 osiedla samorządowe wspólnoty mieszkańców. Najnowsze z nich, Baildona, zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miasta w czerwcu 2014 r. Wspólnoty te działają w oparciu o statut, poprzez Radę (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd Osiedla (organ wykonawczy). Rada jest powoływana w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Do zakresu działań rad osiedli należą takie zadania, jak: 1. Opiniowanie projektów uchwał RM dotyczących osiedla, projektów miejscowych planów zagospodarowania, planów inwestycji i remontów, które realizuje miasto, zmian w sieci szkół, czy rozwiązań komunikacji publicznej na terenie osiedla. Opinie Rad Osiedla mają dla organów miasta charakter pomocniczy. 2. Formułowanie wniosków do budżetu miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania oraz wniosków dotyczących innych spraw ważnych dla mieszkańców osiedla. 3. Wyrażanie opinii w konsultacjach społecznych. 4. Organizowanie na terenie osiedla przedsięwzięć społecznie użytecznych. 5. Tworzenie warunków do rekreacji, rozwijania zainteresowań oraz aktywizacji społecznej mieszkańców osiedla Młodzieżowa Rada Miasta W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczności uczniowskich działających w mieście szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja radnego trwa 2 lata, każdego roku wybierana zostaje połowa Radnych. Spośród członków MRM wyłaniany jest Przewodniczący Rady, który kieruje jej pracami i pełni funkcje reprezentacyjne. Jego kadencja trwa jeden rok. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniotwórczy, jest organem apolitycznym. Zapewnia młodzieży możli- wość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio jej dotyczą. Do podstawowych zadań rady należy inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży. Rada reprezentuje też interesy młodzieży miasta wobec różnych instytucji rządowych, samorządowych czy pozarządowych. Młodzieżowa Rada Miasta Archiwum UM

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014

Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis treści 4 Gliwice profil miasta 8 Zarządzanie miastem 18 Gospodarka i finanse 30 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Finansowanie unijne 2014-2020 - Gliwice liderem Subregionu Centralnego Gliwice tworzą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Ełk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo Powiat Gmina Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Urząd Gminy: Wiejskiej Miejsko - wiejskiej Miejskiej JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Spis telefonów oraz połączeń skype Urzędu Miejskiego w Gliwicach Kierownictwo Miasta Prezydent Miasta: Zygmunt Frankiewicz tel. 32-230-69-51 wewn. 182 e-mail: pm@um.gliwice.pl I Zastępca Prezydenta Miasta:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 28 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 28 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do Uchwały Nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, dnia 31 marca 2015 roku Strona 1 z 6 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 563/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Liczba wysłanych ankiet: 06 Liczba wysłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 00 90 87 80 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO Nr 29 w Łodzi im. ks. Jana Twardowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO Nr 29 w Łodzi im. ks. Jana Twardowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO Nr 29 w Łodzi im. ks. Jana Twardowskiego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny

Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny Dr Piotr Raźniak, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny Mgr inż. Monika Grochal, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego GMINA I MIASTO DOBCZYCE W KRAKOWSKIM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/274/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

UCHWAŁA NR XI/274/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok UCHWAŁA NR XI/274/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne.

UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne. UCHWAŁA NR XIII/186/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia Statutu Osiedla Dojlidy Górne. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka

STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 września 2013 r. STATUT S o ł e c t w a Krzyżówka R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Sołectwo Krzyżówka jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Toruń 2015 1 I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK TERMIN POSIEDZENIA 1 2 3 4

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK TERMIN POSIEDZENIA 1 2 3 4 RADA MIASTA KATOWICE PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK LP. TERMIN POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 2 3 4 1. 22.01.2015 r. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko. 2. Ilekroć w Statucie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO UL. BIEŻANOWSKA 204 30 856 KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO UL. BIEŻANOWSKA 204 30 856 KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO UL. BIEŻANOWSKA 204 30 856 KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada rodziców, zwana dalej radą reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 1 Podstawa prawna Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, zwany

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo