1. Wstęp. 2. Metodyki tworzenia aplikacji mobilnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp. 2. Metodyki tworzenia aplikacji mobilnych"

Transkrypt

1 Praca inżynierska Serwis www lokalizujący swoich użytkowników przy użyciu aplikacji mobilnej - Wstępna analiza tematu Autor: Wiktor Sierociński, Opiekun pracy: mgr. inż. Paweł Radziszewski 1. Wstęp Dokument ten przedstawić ma ogólne spojrzenie na listę rozwiązań budowy serwisów www i aplikacji mobilnych, dzięki którym w połączeniu z dostępnym urządzeniem lokalizującym, możliwa jest geolokalizacja użytkowników przez osoby korzystające z danego serwisu WWW. Pokazane zostaną przyjęte założenia projektowe i środowisko programistyczne, metodyki tworzenia aplikacji mobilnych, techniki lokalizacji, a także możliwy sposób integracji serwisów społecznościowych ze znanym serwisem społecznościowym facebook udostępniającym swój interfejs programistyczny. 2. Metodyki tworzenia aplikacji mobilnych Tworzenie aplikacji mobilnych jest procesem, w którym aplikacje wytwarzane są na potrzeby małych, ograniczonych wydajnościowo i podręcznych urządzeń takich jak komputery typu palmtop czy telefony mobilne. Aplikacje mobilne mogą być tworzone przy użyciu różnych platform i języków programowania, w zależności od tego na jakie urządzenie mobilne dane oprogramowanie jest tworzone. Większość tworzonych aplikacji tego typu składa się z trzech zasadniczych części: aplikacji samej w sobie i jej struktury, logiki biznesowej i interfejsu graficznego. Istnieje wiele platform programistycznych, które wspierają różnych dostawców sprzętu. Najbardziej znane platformy to: 1) Java ME ta platforma w ogólności tworzy przenośne aplikacje, chociaż istnieją biblioteki dla danego rodzaju sprzętu (wykorzystywane głównie w grach), co czyni je nieprzenośne. Platforma ta często jest wykorzystywana do tworzenia prostych aplikacji. Aplikacja wraz z danymi nie może zajmować więcej niż 1MB pamięci aby działała na większości urządzeń. Java ME jest uruchamiana na maszynie wirtualnej (KVM), co daje aplikacjom na jej bazie tworzonej duży, ale nie całkowity dostęp do możliwości telefonu. 2) Symbian platforma stworzona została od początku do tworzenia aplikacji mobilnych. Platforma została stworzona w celu dobrego działania w warunkach ograniczonych zasobów, maksymalizująca wydajność. Fundacja Symbian utrzymuje kod dla tej otwartej platformy bazującej na Symbian OS. Jest wspierana przez takie firmy jak Nokia, NTT DOCOMO i Sony Ericsson. 3) Android jest to platforma bazująca na systemie Linux, stworzona przez stowarzyszenie Open Handset Alliance, w skład którego wchodzą takie firmy jak Google, HTC czy Motorola. Jądro Linuxa jest używane jako warstwa abstrakcji sprzętu. Programowanie aplikacji w większości tworzone jest na tej platformie w języku Java. Aby można było tworzyć aplikacje na tę platformę niezbędne jest posiadanie specjalnego rodzaju Java SDK dla Androida. 4) Windows Mobile jest to wersja Windows Embedded Compact (Windows CE) dla telefonów mobilnych. Windows Mobile wspiera podzbiór interfejsu Windows Api i prosty interfejs graficzny z jednym oknem w tym samym czasie. Dla potrzeb serwisu wykorzystana zostanie platforma Java ME. Choć jest to już starzejąca się technologia i nie jest wspierana na najnowszych mobilnych platformach (takich jak na przykład iphone) to jednak wybór ten został dokonany w oparciu o szerokie możliwości przenoszenia aplikacji pisanych na tę platformę pomiędzy dużą jeszcze liczba wielu starszych urządzeń tę technologię wykorzystującą. Aplikacja dla Java ME Aplikacje pisane na platformę Java ME muszą opierać się na pewnym zestawie dostępnych funkcji. Java ME implementuje więc tak zwany profil definiujący zestaw funkcji. Profile budowane są na podstawie konfiguracji. Istnieją obecnie dwie takie konfiguracje: Connected Limited Device Configuration (CLDC) i Connected Device Configuration (CDC). Najbardziej znane profile to Mobile Information Device Profile (MIDP) stworzony dla telefonów komórkowych i Personal Profile stworzony dla bardziej zaawansowanych urządzeń. W naszym projekcie wykorzystany zostanie profil MIDP 2.0 (MIDlet) i konfiguracja CLDC 1.1, która jest niezbędna aby wykorzystać interfejs JSR 179, który pozwala nam lokalizować nasze urządzenie. Urządzenia mobilne, nieważne czy rzeczywiste czy emulatory, kontaktują się z aplikacją mobilną (w tym wypadku MIDlet'em) używając swojego własnego oprogramowania, które zwane jest Application Management Software (AMS). AMS odpowiedzialny jest za inicjalizowanie, startowanie, pauzowanie i niszczenie MIDletu. W ten sposób MIDlet może przechodzić pomiędzy stanami.

2 Diagram stanów dla MIDlet'u wygląda tak (zaczerpnięty z developers.sun.com): Java ME do tworzenia interfejsu użytkownika nie używa znanych bibliotek AWT ani Swing. Zamiast tego definiuje się własny zestaw klas interfejsu użytkownika, które są częścią interfejsu MIDP. Główną z przyczyn dla których nie wykorzystuje się AWT ani Swing jest fakt, że biblioteki te zostały specjalnie zaprojektowane do działania na komputerach osobistych, w warunkach o dużo wyższej wydajności sprzętowej. Używanie więc tych bibliotek dla telefonów mobilnych staje się niepraktyczne. MIDP definiuje swój własny zestaw klas interfejsu użytkownika. Interfejs ten dzieli się na dwa zasadnicze podtypy: wysokopoziomowe API i niskopoziomowe API. Oba zestawy klas znajdują się w pakiecie javax.microedition.lcdui 3. Techniki lokalizacji Usługa lokalizacji dla urządzeń mobilnych dała w ostatnim czasie użytkownikom możliwość korzystania z szerokiego wachlarza zaawansowanych usług geolokalizacyjnych. Otworzyło się nowe pole dla deweloperów aplikacji, którzy mogą teraz tworzyć aplikacje do wyznaczania warunków ruchu ulicznego, dostarczania informacji nawigacyjnej czy wspomagania znalezienia najbliższych restauracji w pobliżu. Istnieją dwa podstawowe techniki lokalizacji. Można naszą lokalizację wykrywać przy użyciu stacji bazowych operatora komórkowego lub przy użyciu satelitów. 1) Wykorzystanie operatora komórkowego przy użyciu identyfikatora cell ID możemy zidentyfikować stację bazową (BTS), z którą jesteśmy połączeni i później dowiedzieć się o jej lokalizacji. Na bazie opóźnień w przesyłaniu sygnałów jesteśmy w stanie uzyskać informację jak daleko znajdujemy się od danej stacji. Wykorzystując tą technikę możemy stwierdzić jakie posiadamy położenie z dokładnością nawet to 150 m. Jednak jest to bardzo zależne od gęstości stacji w naszym położeniu i co się z tym wiąże, ich odległości od siebie. 2) Wykorzystanie satelitów GPS Globalny System Pozycjonowania (GPS) kontrolowany jest przez Departament Obrony USA. Używa on 24 satelitów orbitujących wokół Ziemi. GPS uzyskuje pozycję urządzenia przez wyliczanie czasu jaki potrzeba sygnałowi z różnych satelitów osiąganie odbiornika nasz urządzenia mobilnego. Sygnał GPS jest specjalnie zakodowany więc urządzenie mobilne potrzebuje specjalnego odbiornika. Technika GPS jest bardzo dokładna od 4 m do 40 m jednak ma ona jedną wielką wadę: cierpi na efekt kanionu, znaczy to że trudno jest jej funkcjonować w miastach i pomieszczeniach. Problemem jest też czas trwania początkowego ustalenia położenia widzialnych satelitów. W naszej aplikacji będziemy chcieli skorzystać z możliwości jaki daje nam system GPS. Aby uzyskać dane lokalizacyjne na platformie Java ME skorzystamy ze specyfikacji Location API for Java ME znanej jako JSR 179.

3 Location API for Java ME Specyfikacja Location API definiuje opcjonalny pakiet javax.microedition.location, który pozwala deweloperom pisać bezprzewodowe aplikacje lokalizujące. Interfejs ten pozwala deweloperowi uzyskać nie tylko dane lokalizujące ale też orientacje (zgodną z kierunkiem kompasu), a także wspiera tworzenie i używanie bazy wiedzy na temat miejsc, które mogą być przetrzymywane na urządzeniu. Urządzenie stwierdza jakie są dostępne metody lokalizacji. Jeśli nie ma żadnej to Location API jest bezużyteczne. Dla dostępnych metod, aplikacje mogą żądać specjalnych kryteriów dla metod lokalizacyjnych, takich jak minimalny poziom dokładności, czas odpowiedzi, potrzebę poznania wysokości czy szybkość poruszania się. Typowy schemat uzyskania danych lokalizacyjnych z wykorzystaniem klas z pakietu javax.microedition.location przebiega tak, jak pokazuje poniższy kod (zaczerpnięty z developers.sun.com): // Set criteria for selecting a location provider: // accurate to 500 meters horizontally Criteria cr= new Criteria(); cr.sethorizontalaccuracy(500); // Get an instance of the provider LocationProvider lp= LocationProvider.getInstance(cr); // Request the location, setting a one-minute timeout Location l = lp.getlocation(60); Coordinates c = l.getqualifiedcoordinates(); if(c!= null ) { // Use coordinate information double lat = c.getlatitude(); double lon = c.getlongitude(); }... Schemat pokazuje w jaki sposób uzyskać instancję obiektu klasy LocationProvider, tworzonej zgodnie z dostarczonymi kryteriami wyrażonymi w instancji obiektu klasy Criteria. Za pomocą metod getlatitude() i getlongitude() instancji obiektu klasy Coordinates uzyskanej pośrednio z instancji klasy LocationProvider uzyskuje się współrzędne urządzenia. Dla celów naszej aplikacji mobilnej która korzystać ma z odbiornika GPS wbudowanego w telefon komórkowy wystarczy ustawić kryteria dla dokładności długości i szerokości na 500 metrów. 4. Środowisko programistyczne Serwis WWW zostanie stworzony w oparciu o technologię tworzenia serwisów webowych Microsoft ASP.NET 4 i język Visual C#. W celu zapisywania danych wykorzystana zostania relacyjna baza danych Microsoft SQL Server Dostęp do niej realizowany będzie na bazie obiektowo-relacyjnej technologii LINQ to SQL. Jako środowisko programistyczne wykorzystany zostanie program Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. Projekt oparty zostanie o wzorzec projektowy ASP.NET MVC2 Web Application, będący jednym z szablonów dostępnych w wyżej wymienionym środowisku. 5. Interfejsy programistyczne portali społecznościowych Istnieje obecnie kilka szeroko znanych serwisów społecznościowych, które udostępniają swoje interfejsy programistyczne. Najbardziej znane to facebook, twitter i amazon. W tym dokumencie przyjrzymy się bliżej interfejsowi tego najbardziej znanego obecnie w internecie serwisu jakim jest facebook. Facebook przy użyciu technologii Facebook Connect daje deweloperom możliwość stworzenia serwisu społecznościowego, w którym konta użytkowników facebooka mogą być zintegrowane z kontem użytkownika naszego serwisu. Dzięki temu w naszym serwisie jesteśmy w stanie korzystać z danych, które są umieszczone w serwisie facebook, a także logować się do naszego serwisu korzystając wyłącznie z logowania facebooka zamiast rejestracji i logowanie przez nasz serwis. Aby korzystać z tej funkcjonalności serwisu facebook, należy najpierw zarejestrować nową aplikację na stronie

4 Należy wypełnić wszelkie informacje dotyczące naszego serwisu, w tym trzeba podać adres URL, pod którym można znaleźć nasz serwis. W wyniku tej rejestracji otrzymuje się ID aplikacji, klucz API i klucz zabezpieczający, które będą nam potrzebne w procesie łączenia się z serwerem facebooka. Model wymiany informacji działa w następujący sposób: 1) Nasz serwis zwany aplikacją facebooka leży na naszym własnym serwerze. 2) Kiedy użytkownik facebooka odwiedza nasz serwis przez serwis facebooka to facebook wywołuje odpowiedni URL (podany wcześniej) odnoszący się do serwisu na naszym serwerze. 3) Nasz serwis wywołuje Facebook API aby zdobyć informacje na temat użytkownika. 4) Nasz serwis łączy informacje z bazy danych facebooka i naszej własnej bazy, i wyświetla rezultat. Wszystkie te operacje są możliwe do przeprowadzenia dzięki wykorzystaniu biblioteki dostarczanej przez facebook. Problem polega jednak na tym, że facebook rozwija tą bibliotekę wyłącznie dla deweloperów piszących w PHP. W maju 2008 roku facebook zakończył wpieranie biblioteki dla Javy. Na szczęście powstał projekt niezależnych deweloperów, którzy dalej rozwijają wersję przeznaczoną dla języka Java (http://code.google.com/p/facebook-javaapi/). Nasz serwis aby mógł pobierać dane użytkownika, który się zalogował, musi poznać jego identyfikator nadany przez facebook. Identyfikator ten musi być też przetrzymywany w naszej lokalnej bazie danych abyśmy mogli wiązać specyficzne dane użytkownika serwisu z danymi użytkownika facebooka. Serwis Facebook Developer w ten sposób pokazuje aby to robić (język PHP): $fb=new Face book($api_key,$secret); $fb_user=$fb->get_loggedin_user(); gdzie $api_key to klucz API, a $secret to klucz zabezpieczający. Identyfikator uzyskiwany jest dzięki wykorzystaniu cookiesów ustawionych przez serwer facebooka w momencie logowania. Dane użytkowników uzyskuje się w taki sposób (język PHP): $user_details=$fb->api_client->users_getinfo($fb_user, array('last_name','first_name','proxied_ ')); $firstname=$user_details[0]['first_name']; $lastname=$user_details[0]['last_name']; $ =$user_details[0]['proxied_ ']; 6. Studium wykonalności W celu sprawdzenia i udowodnienia, że przy pomocy wyszczególnionych w niniejszej analizie technologii jestem w staniem stworzyć serwis społecznościowy www, który będzie w stanie lokalizować swoich użytkowników dzięki technologii GPS, przeprowadziłem studium wykonalności. W tym celu napisałem program, który uruchomiony na testowym urządzeniu mobilnym będzie w stanie zlokalizować nasze położenie za pomocą funkcji GPS, a następnie po uzyskaniu połączenia z internetem i wykorzystaniu informacji w nim zawartych, stwierdzi słownie w jakiej miejscowości się znajdujemy. Użyte urządzenie to telefon Nokia E71. Informację na temat nazwy miejsca w jakim się obecnie znajdujemy, program uzyskuje dzięki serwisowi Używa on do tego skryptu createapi.php, podając w parametrach zapytania GET szerokość i długość geograficzną. Wycinek z programu, realizujący zadanie pobrania współrzędnych GPS i informacji zawartych na serwisie double lat = c.getlatitude(); double lon = c.getlongitude(); string = "\nszerokość : " + lat + "\ndługość : " + lon; new GetData(midlet, lat, lon).start(); gdzie GetData() to funkcja pobierająca informację o nazwie miejsca z internetu na bazie wprowadzonych współrzędnych. Cały wyciąg z programu testowego znajduje się w katalogu sources.

5 Wynik studium wykonalności: Studium wykonalności zostało przeprowadzone pomyślnie i zakończyło się sukcesem. Dowiodło, że jestem w stanie napisać serwis o jakim mowa jest w niniejszej analizie. Przykładowa emulacja programu przy zerowych współrzędnych (komputer, na którym dokonywana jest emulacja nie jest wyposażony w odbiornik GPS):

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Informatyczny system obsługi przychodni

Tytuł projektu: Informatyczny system obsługi przychodni Arkadiusz Pachucy 171049 Wrocław, dn. 30 listopada 2012 Paweł Kowalski 171143 Kamil Markuszewski 171016 Zaawansowane metody programowania Tytuł projektu: Informatyczny system obsługi przychodni Rok akad.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Otaczają nas zewsząd. Na pierwszy rzut oka niewidoczne, ukryte

Otaczają nas zewsząd. Na pierwszy rzut oka niewidoczne, ukryte OD REDAKCJI Otaczają nas zewsząd. Na pierwszy rzut oka niewidoczne, ukryte w kieszeniach mijających nas przechodniów, zamknięte w teczkach bądź neseserach. Cały czas aktywne, tworzą gigantyczną, ruchomą

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo