Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła starsza od Świdnika Jubileusz 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego"

Transkrypt

1

2 Magazyn Piaty 2 Fanfary, kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych, dane szlagry Marii Kterbskj, Reny Rlskj, Marka Grechuty, Urszuli i Anny Jantar, kaz dżajfa, a tle histria szkły z jej najażnjszyi entai. Tak skróc żna rzedstaić scenariusz jubileuszej urczystści, dzięki której abslenci śidnickg Brnka z łezką ku rzyinali sb szklne czasy. Urczystść dbyła się 30 czerca 2012 r. urach liceu nazyaneg ularn Brnk. Hnry Z kazji 60-lecia śidnickg Brnka dbył się zjazd abslentó atrnat nad urczystściai bjęli kuratr Krzysztf Babisz, starsta Mirsła Król, buristrz Waldear Jaksn raz rezydent Lublina, abslent I LO Krzysztf Żuk. Na ręce dyrektra szkły Stanisłaa Stefańczyka klicznśc życzenia złżyli rzedstaicle kuratra i starsty, a także rezydent Lublina Krzysztf Żuk, buristrz Waldear Jaksn, rbszcz kściła Chrystusa Odkuicla, który draina zstała sza intencji abslentó i racnikó I LO, ksiądz kannik Andrzej Kniaź, izytatr Barbara Bakuniak raz dyrektrzy śidnickich szkół. Buristrz Śidnika uhnrał szkłę dznaczen Aicus civitatis. W si rzeóniu dyrektr Stefańczyk dkreślił, że szkłą krał lu saniałych ludzi, uczyli i uczą nj ludz z asją i łan, a liceu a ntarzalny kliat. Jeste duny, że t n rzyadł rzedniczyć urczystści jubileuszy óił, n ukryając zruszenia. Urdziny szkły stały się także kazją, aby uhnrać eerytanych nauczycli liceu i dziękać szystki, którzy srają lacókę. Szkła starsza d Śidnika Jubileusz 60-lecia I Liceu Ogólnkształcąceg i. W. Brnskg Na urczystściach aiętan zasługach eerytanych nauczycli P części ficjalnej nastąił bal abslenta. Rzczął g tradycyjny lnez Ogińskg, który rzyłał le ięknych snń. Zgdn z byczaje srzed lu lat tańczące ary rzeszły szklnyi krytarzai. A te dbra zabaa i zruszające rzy trały d rana. Z kazji jubileuszu szkły rzygtane zstał także drug, uzuełnine ydan ublikacji śięcnej histrii lacóki: I Liceu Ogólnkształcące i. W. Brnskg Śidniku. Histria szkły LO Atrakcją jubileuszej urczystści był kazy dy d lat ięćdzsiątych d czasó sółczesnych Szkły dbrej fr Szkły dbrej fr Szkła starsza d Śidnika I LO 2 SAMORZĄD 2012: Salty i rlik, drgi i łącza 4-5 Srstaliśy yzani 6 EDUKACJA Gte biska i krt ZS Piaskach 7 Wysrtani fachcy ZS nr 1 7 Test rady na uczniach PCEZ 8 Stkan z zade. ZS Tranikach 8 W rdzinnej atsferze 9 REPORTAŻ Lekcje t n szystk POMOC SPOŁECZNA/PRACA Sarząd aktyny lityce słecznej 12 POWIATOWA PIĄTKA: MEŁGIEW Franciszkó a st lat 13 NA RZECZ POWIATU Państ i sólnta sarząda 14 TRADYCJA Dry iatu śidnickg (2) Śladai Sbskg 16 SPORT 60 lat śidnickg srtu 17 ŚWIDNICZANIE W DRODZE Kt rzy, n jest sa" " O. Krąc i ks. Skarga 20 Zstańc z nai Ze Śidnika z łatścią żna już djechać d Lublina, a także lecć bardz dalek. W ty nuerze Magazynu rzeknujey jednak, że skńczeniu ginazju art jeszcze zstać kilka lat c śidnicki. Wbre bgy ini nasze szkły nadginazjalne uczą na dbry zi. Mżna się nich rzygtać zarón d abitnych studió dznnych na aństej uczelni, jak i d racy lu knkretnych zadach. D rządneg liceu, techniku lub zasadniczej szkły zadej żna uczęszczać, unikając trudu djeżdżania d Lublina. Piata śiata którą rzez lata aniał skuteczn Kazirz Szczygł t zadbane budynki, craz lesze ysażen ultiedialne raz t szystk, c trzebne d nauki lu zadó. Szkły dysnują rlikai, halai srtyi, siłniai i salą fitness (nktóre szczegóły na str. 7-8). Ale lekcje (naet -f ) t n szystk. Dlateg na kńczących ginazja czekają także ckae raktyki ( kraju i za granicą), kła rzijające różne zainteresania i asje (atrz str ). Zależy na także na dbry tradycyjny ychaniu. Jeg ce idać ydziach uczestnikó lgrzyki aturzystó (na str ). Śrdisk śiate chce dalej racać nad jakścią edukacji. Piat ubga się duże śrdki unijne na ten cel. Ginazjaliści, którzy ty rku rzczną naukę naszych szkłach, będą krzystać już z efektó tych zian. Piat n zaina rdzicach stjących rzed szczególnyi yzaniai. Szklnict secjalne t najlesza rzycja ziązku ze secjalnyi trzebai ich dzci (atrz str. 9). Piszey także innych dzdzinach życia iatu. Próbujey dsuać dbry dla Lubelszczyzny i iatu 2012 r. Prnujey rónż głębszą refleksję rzy lekturze dzjó klejnych dśidnickich dró (ióra L. Śtlickg), rzy rzażaniach zasadz cniczści i rzy snniach ze Stkań z Kulturą. Magazyn Piaty Wydanict sarządu iatu śidnickg Adres redakcji ul. Ndległści Śidnik tel. (81) faks (81) Redakcja Radsła Brzózka, Jacek Ksrb, Ina Król, Beata Stenik, Ina Wójcik Wsółraca Lucjan Śtlicki, racnicy starsta, instytucji iatych i szkańcy Franciszka Oracan graficzne i skład Agnszka Otrząsek Studi Reklay DESEO Druk i raa Cernet S z Lublin ul. Ceraiczna 24 Nakład egz. Zdjęc z kładki Słair Scha ( Głs Śidnika ) Prszy rejsy salt na ltnisku Śidniku

3 SAMORZĄD SAMORZĄD 2012: salty i rlik, drgi i łącza Czy klejne lata będą tak jak rk ininy? Oby! B ciąż idziy le trzeb Magazyn Piaty Ft. Aneta Wysulska-Palaczyk T już nal 15 lat d czasu, gdy ybrach sarządych 1998 r. stał iat śidnicki. Teg tyu rcznice skłaniają d refleksji i dsuań. Czy nasz iat sełnił czekiania szkańcó? Czy trska rzną u infrastrukturę była ystarczająca? C należałby jeg funkcjnaniu znić i raić? Musiy sb staiać te ytania i szukać na n ddzi. Nal d czątku istnnia iató tczy się dyskusja, czy ich utrzen był dbry ysłe, czy n należy ich zlikidać. N jest i cele yiadać się na teat kształtu ustrjeg i adinistracyjneg Plski. Zraca tylk uagę, że skjna raca, lanan strategiczne, lanan ydatkó n są żl arunkach nenści. Dlateg szybk rzestaliśy zracać uagę na tczące się na ten teat dyskusje i staniliśy skuić się na naszych zadaniach. Wlk trzeby, knczny rzój Kdy zstałe ybrany starstą 2002 r., budżet iatu ynsił k. 30 ln zł. Dziś jest dukrtn iększy, jednak ciąż zbyt ały, by zaskić szystk trzeby iatu. Pnad ła budżetu ydaana jest na śiatę i c słeczną. Aby nadrbić zaóźnnia infrastrukturze drgej, aby zaskić trzeby rente szitala, dó cy słecznej i innych jednstek iatu, trzeba czynić dalsze liline nakłady. Bardz szybk zrzuliśy, że bez sarcia z zenątrz nle zrbiy. Ft. Beata Stenik Strzyliśy rężn działający Wydział Rzju, który zajał się zyskian śrdkó zenętrznych. Łączn rzebudaliśy ra 60 k dróg. Kilka kiletró dróg i chdnikó ybudaliśy d dsta. Na infrastrukturę drgą ydaliśy ra 27,5 ln zł. Zdernizaliśy cztery bkty śiate, ybudaliśy halę srtą raz trzy biska tyu rlik. Na saą infrastrukturę edukacyjną i srtą ydaliśy ra 11 ln zł. Wzcniliśy znacząc szklnict zade, jeg bazę raz ysażen. Pstały rgray, które użliiły naszy uczni dbyan atrakcyjnych staży kraju i za granicą. Szczególn cszą rjekty z zakresu chrny zdria. Ich łączna artść t 8,4 ln. Zdernizan le ddziałó szitalnych, zakuin nczesny srzęt edyczny, rzeradzn także kuteryzację szitala. Rónż Kenda Piata Państej Straży Pżarnej zyskała n- 2,7 ln zł tyle yniósł całkity kszt terdernizacji budynkó SP ZOZ, z czeg nad 730 tys. t dtacja z Nardeg Funduszu Ochrny Śrdiska i Gsdarki Wdnej, zaś ncałe 1,5 ln t krzystny kredyt inestycyjny udzlny szitali rzez ten Fundusz. y srzęt ratniczy i infratyczny. Pstał kendz nczesne stanisk krania, które zarón na c dzń, jak i na yadek nrzeidzianych zdarzeń ułatia ddzen akcjai, a także krdynację działań różnych służb. N baliśy się nych yzań. Wsóln z iatai łęczyński i łdaski strzyliśy rjekt budy reginalnej sci szerkaej. Ma n Terdernizacja budynkó SP ZOZ Prace trały d czerca d aźdzrnika 2012 r. Wynin kna i drzi, dcln ściany zenętrzne, strdachy i dachy budynku rzychdni secjalistycznych na ul. Leśiana i sdzib szitala rzy al. Ltnikó Plskich. W ty statni budynku zdernizan syste centralneg grze- ania i instalację cłej dy. Fachcy ynili grzejniki, a stare entylatry zastąili ną krą entylacyjną. Kilkudzsięciletnia infrastruktura ynnikni zstała zdentana. Na instalacja sełnia sółczesne standardy. W yniku inestycji szital a zużyać aż 40 rc. nj energii. Obk nej hali srtej Zesłu Szkół Piaskach 2012 rku stał bisk rlik zaenić szkańc si ndłatny dstę d Internetu. Prjekt ten nastręcza le rbleó, ale n na, lecz instytucj nadzrujący i agend rządy n d kńca rzygtany na jeg drżen. N ssób isać szystkich iatych rzedsięzięć. Pstały rjekty rzecidziałające ykluczeniu cyfreu, radzające scalenia gruntó raz zacniające infratyzację adinistracji, a także le innych, jak chciażby rjekty trzne rzez Piaty Urząd Pracy. C ciąż rzed nai? Mi tych nątliych siągnięć ciąż idziy le trzeb, które stją rzed iate i które najbliższy czas będzy usli rziązać. Wynię te najażnjsze. Jesteśy chyba jedyny iate, który n siada łasneg budynku adinistracyjneg. Działalnść radziy ynajętej rzestrzeni biurej, yagającej dziś ażnych nakładó finansych ziązanych z budą indy czy rzebudą sci elektrycznej. Nktóre nasze jednstki, jak chciażby Piate Centru Pcy Rdzin, radzą działalnść, bsługują interesantó barakach budanych na rzeł lat 40. i 50. T nasza słabść, z której usiy się yleczyć. Dstrzegay trzebę dalszych inestycji śiatę i służbę zdria. Widziy kncznść rzebudy i rentó dróg iatych. Rónż infrastruktura cy słecznej yaga dalszych nakładó. Czy klejne lata będą tak jak rk ininy? Oby! Rk Pdsuan Rk 2012 rzeszedł już d histrii naszeg reginu jak czas uruchnia Prtu Ltniczeg Śidniku. Oba śidnick sarządy uczestniczyły ty rzedsięzięciu na iarę sych żliści. Ale rk 2012 zaisze się także naszej aięci jak kres zagania się z la utrudnniai kunikacji na tras Lublin-Śidnik, ziązanyi z realizacją nych inestycji drgych. Dziś te utrudnnia zniknęły, a czas rzejazdu d Lublina yraźn się skrócił. Nktóre z inestycji, n. rzebuda alei Ltnikó Plskich, będą kntynuane rku bżący. Inne, jak buda ul. Kuscińskg, uszą stać najbliższy czas. W ininy rku zcniliśy także infrastrukturę srtą rzez budę rzy Zesle Szkół Piaskach biska rlik. Był t ięc dbry rk. Życzy sb zajen, aby ten, który ndan się rzczął, n był grszy, ale by rzyniósł na le satysfakcji. Mirsła Król starsta śidnicki Prjekt Aktyni zadz użliił uczni szkół iatych dbyan atrakcyjnych staży kraju i za granicą 4 5 Ft. Zesół Szkół Piaskach Ft. Zesół Szkół nr 1 Śidniku Magazyn Piaty

4 SAMORZĄD EDUKACJA Srstaliśy yzani O ltnisku, drgach i edukacji rza z Ryszarde Brce, rzedniczący Rady Piatu Śidniku Gte biska i krt Trzeci iaty rlik stał Piaskach Magazyn Piaty Pięć lat teu budę ltniska Śidniku żna był traktać jak arzen, a tej chili żey z duą atrzeć na zakńczną łaśn najiększą inestycję, jeśli chdzi rty ltnicze kraju. Jak sarząd iaty udziałc Prtu Ltniczeg Lublin dbra tą sytuację? Rzeczyiśc jakiś czas teu n d kńca rzyliśy, że ta inestycja będz realizana, ale srstaliśy yzani i dzisiaj żey krzystać z nczesneg i jedyneg naszy regin rtu ltniczeg. Gdy zaś atrzy się na tę inestycję z zycji sarządu jeództa, iatu śidnickg, a naet iasta, jest t rzecz bardz zytyna, b trzyła ene rzestrzen i całkic zniła nasze realia. Patrząc z klei z zycji szkańca iasta, gą jaić się szane uczucia. Rzeczyistść skjneg Śidnika zstała całkic zburzna. Miast, które tak skjn sb żył rzy iększy Lublin, teraz zstał zdynaizane rzez stałe drgi i ltnisk. Myślę jednak, że dinujący sjrzen inna być radść z stania takg bktu na naszy teren. Prt ltniczy użliia na leszą kunikację, zni naszą lubelską rzeczyistść i tra ją na zenętrzne kntakty. Ma nadzję, że za kntaktai handlyi, turystycznyi zstaną ykrzystane ne żliści rónż na lu nauky. Wzżna yiana studentó i kadry uatrakcyjni unrsytety naszy regin. Młdzi szkańcy Lubelszczyzny będą gli sój tencjał ykrzystyać i rzijać na jscu. W iększść becn radznych inestycji drgych zaangażane są śrdki unijne, nstety bardz nena jest dalsza ersektya unijneg finansania. Jak że ć t znaczen dla naszeg iatu? Chdzi t, aby drgi, których buda t duży ydatek, n były tylk drgai tranzytyi, za któryi drga rzeczyistść zstan izerna. W taki yadku n będzy gli óić ygdny skunikaniu Plski. Dcray d ściany staci graniczeń finansych i biy się, że enych rzeczy n uda się dkńczyć. Grźba dalszeg słabnia finanseg sarządó budzi lki nkój. Przedniczący Ryszard Brc ręcza yróżnnia srtc rku 2012 Drgi lkalne uszą być rentane, dstsyane d transrtu radzneg głónyi szlakai, dr tedy żey óić rzeczyisty rzju iatu czy jeództa lubelskg. Jeżeli teg szystkg n będz, t utrzą się tylk kanały transrte. Trzeba zate yrać naciski na adinistrację rządą raz z innyi sarządai. Obgy izerunek lkalnych ładz zara sugestię, że sarządy nchętn sglądają na śiatę. Jak jest rzeczyistści? Sądzę, że sarządy dsknale zdają sb sraę, że ta część edukacji, za którą są ddzialne, jest naradę ażny eleente ich działalnści. Nstety znalazły się trudnej, a nktóre ręcz draatycznej sytuacji finansej. Szkły ksztują, racjnalizację tych ksztó, sze, żna radzić rzez kilka lat, ale sytuacji takg ndbru śrdkó zaniżanych rzez rząd, nkreślenia enych standardó śiatych trzeba djąć jakś działania zarządcze. W znanych i sarządach nikt n yśli z zaałe likidacji i zaykaniu szkół. Myślę, że sarządy, które dejują tak radykalne decyzje, n ają już inneg yjścia. Należy jednak zrócić uagę, aby n tórzyła się sytuacja analgiczna d tej, która iała jsce rzyadku rzedszkli, które najr były likidane, a becn róbuje się je dtrzyć. Sójrzy na statn da lata racy Rady Piatu. Czy yniku działu lityczneg, ujaniająceg się nc cnj, n duadła jakść debaty? Patrząc na głsania dczas sesji, które są dść zgdne, żna z satysfakcją dzć, że decyzje, które zaadają, są rzeyślane i uzględniają głsy zycji. Zasze staray się być tarci, rzyjać i rzażać sugest zycji, stąd rzy głsaniach ychdzi ta jednyślnść. N staiay zycji takj sytuacji, jaka jest, dzy, naszy arlaenc, n zaykay jej drgi działania, ale staray się zasze sółracać i krzystać z jej uag. RB Kisja Rdziny i Sra Słecznych Jest jedną z czterech funkcjnujących enątrz Rady Piatu. Człnk kisji yrażają inię uchałach dtyczących.in. edukacji, chrny zdria, rzecidziałania bezrbciu i rzju lkalneg rynku racy. Radni analizują także racę instytucji ziązanych z iate,.in. Piateg Centru Pcy Rdzin, Państej Straży Pżarnej, Plicji czy Urzędu Pracy. Skład kisji becn trzą: Gusta Dski (rzedniczący), Waldear Białąs, Andrzej Mańka, Elżbta Migut, Bżenna Sadska-Kraczyk. W listadz 2012 rku zakńczyły się race ziązane z budą trzecg już iateg rlika. Gty kleks bisk czeka na urczyste tarc, które dbędz się isną na czątku seznu. Buda kleksu srteg rzy Zesle Szkół Piaskach radzna była raach rgrau Mje bisk rlik Pstały bkt srty składa się z dóch bisk: jedn lfunkcyjne d kszykóki i siatkóki (da razy iększe niż na innych rlikach ), drug d iłki nżnej. Są t ełnyiare biska kryte klejn narzchnią liuretaną raz traą syntetyczną. Ddatką inestycją, która uatrakcyjnia bkt jest krt tenisy. Inestycja zstała sfinansana ze śrdkó łasnych iatu. Jej całkity kszt yniósł 104 tysiące złtych. W raach rgrau rlik stał także kleks ysażne zalecze sanitarn-szatn. Na ten cel ykrzystane zstał szczen usytuane istnjący już budynku arsztató szklnych. Znajdać się ta będz agazyn srzętu gsdarcz-srteg, szatn z zesłe higniczn-sanitarny, szczen Srty kfrt Kleks bisk srtych rzy Zesle Szkół Piaskach stani dełnn infrastruktury srtej zarón szkły, jak i iasta Piaski. Placóka siada już ełnyiarą halę srtą raz nczesne zalecze sanitarn-szatn. Ny rlik jest kfrtą rzestrzenią lenerych zajęć dla całych rdzin. Z biska b będą gli krzystać n tylk uczni, ale także szkańcy Piask i klic. Szczególną satysfakcję żna czerać także z faktu, że Zesół Szkół, i niżu degraficzneg, rzyciąga d nauki duże grn łdzży i drsłych. Dzięki teu także rlik będz tętnił życ. W latach ubgłych śidnick szkły nadginazjalne ysażyliśy da nczesne kleksy bisk. Wychdząc narzeci zarón ddzi fachcó d ychania fizyczneg, jak i srty asj śidnickj łdzży, rzy rliku Zesłu Szkół nr 1 budujey ddatk bżnię i krt tenisy. Zbign Taróg, icestarsta śidnicki gsdarza bktu i trenera śrdiskeg. Pszczen rzeznaczne jest yłączn na trzeby użytknikó kleksu srteg rlik. Zaenine zstał także nzależne ejśc d zalecza d strny bisk raz 1,2 ln zł nal tyle yniósł całkity kszt inestycji; nad 1 ln zł złtych stanią dfinansan uzyskane rzez iat i jeg śrdki łasne. Partner rjektu gina Piaski sarła rzedsięzięc ktą k. 175 tys. zł. Wysrtani fachcy Zesół Szkół nr 1 i. C. K. Nrida ruje śród ucznió zdry styl życia. Dbra fra zależy n tylk d łaścg dżyiania. Aby ją utrzyać, art rzede szystki czynn uraiać srt. Z teg zględu systeatyczn rzijana jest szklna baza srta. W 2010 r. stał rzy szkle kleks bisk rlik. Obecn finalizana jest klejna srta inestycja buda krtu teniseg raz 100-etrej bżni liuretanej ze skcznią d skku dal. Realizacja tej inestycji uatrakcyjni kleks srty istnjący rzy Zesle Szkół i strzy uczni żliść zdbycia nych ujętnści gry tenisa zneg. W ubgły rku Nrid bchdził sje 50-lec. W czas tych lu lat ferta edukacyjna njednkrtn ulegała zian dstsyana była d aktualnych trzeb słecznych. ełna idcznść bktu z kju trenera, a także dstę d zalecza i sanitariató dla sób nełnsranych. Cały bkt zstał dni grdzny, śtlny i ysażny nitring infruje dyrektr szkły Waldear Szałek. Dzięki realizacji rjektu nastąi zrst atrakcyjnści lekcji ychania fizyczneg iatej szkle. Dzci i łdzż uzyskają dstę d nczesnej infrastruktury srtej i będą gły aktyn sędzać czas lny. Beata Stenik W urach szkły kształcili się zarón echanicy, ekniści, srzedacy, jak i dzżcy, żynicy, handlcy i adeci lu innych zadó. Zesół Szkół także becn rzija sją fertę kształcenia i zalecze dydaktyczne. Mdernizuje labratria, radza innacyjne rgray edukacyjne. Krzystając z unijnych dfinansań, uncześnia sje racn. Wysażen racni zstał bardz ysk cenine rzez kuratriu dczas badania radzneg na isnę 2012 r. ZS1, BS 6 7 Ft. Zesół Szkół Piaskach Magazyn Piaty

5 EDUKACJA EDUKACJA Test rady na uczniach PCEZ Szkła rzy ltnisku zięła udział rszej róbnej dra asażerskj Prc Ltniczy Lublin W rdzinnej atsferze Tętniący życ Ośrdek Szkln-Wychaczy Śidniku d rześnia 2012 a si grn rzedszklaki Secjalistyczne, indyidualne zajęcia Magazyn Piaty Wyełniły je atrakcje: czesan, układan fryzur, akijaż i stylizacja aznkci, kaz flrystyczny, zdabian (i zjadan) ciast... Prgra II Praktyczneg Stkania z Zade 18 listada 2012 r. Zesle Szkół Tranikach był bgaty. Układan zarón fryzury dznne, jak i czre, żna był sksztać różnych sakłykó, śród których królały ciasta. Wszystk t, aby rzybliżyć słecznści lkalnej zady nauczane tranickj szkle. Przybyli gśc gli rzyjrzeć się zady ujętnści rezentany rzez uczennice i słuchaczki szkły raz skrzystać z ich usług. Pan chętn ddaały się etarfz stylistyczny zniały fryzurę, akijaż, aznkc. Czesały uczennice raz abslentka Zesłu Szkół Lucyna Welc, która becn załżyła łasny zakład fryz- Pracnicy Prtu Ltniczeg debiutali 10 grudnia 2012 r. Odraiana łdzż iała kazję d zaznania się z rcedurai biązującyi asażeró ltnisk. W tz. teśc rady brał udział nad 170 ucznió Techniku Nr 1 i I Liceu Prfilaneg raz grua nauczycli. Uczestnicy badania trzyali arkusz, który zarał: bilet ltniczy, charakterystykę asażera, rdzaj bagażu raz rlę d degrania dczas dray. Młdzż z agą yknyała yznaczne zadania, n. nktórzy uczestniczyli dra sbistej, li bagaż nadyiary lub dróżali ze zrzęc. Były rónż sby, które ruszały się na ózku inalidzki. Różnrdnść zadań rzeidzianych dla uczestnikó badania zliła racnik terinala yknyać czynnści służbe, z jakii gą stykać się rzeczyistści. Dyrekcja rtu ltniczeg była bardz dzięczna za c szkły rzeradzeniu testu rady. Pdkreślan lbrzy znaczen yknanych ćiczeń raz sstrzeżeń ucznió dla ray jakści racy ltniska. Piate Centru Edukacji Zadej zstał rszne c rzeradzeniu testu ze zględu na naiązaną cześnj sółracę z rte ltniczy. Już ubgły rku szklny racnicy reginalneg ltniska uczestniczyli zajęciach lekcyjnych dla ucznió kształcących się zadz technik ekslatacji rtó i terinali raz brali udział rganizany PCEZ Fru Stkan z zade Tranikach jerski. Dla sakszy idealne był stisk cukrnicze. Mżna był datrzeć, jak stri się trty i sakać saniałych yrbó cukrniczych słuchaczki szkły Ilny Sikrskj, łaściclki cukrni Sikreczka raz sksztać innych sakitści yczaranych rękai ucznió i racnikó szkły. Natiast iłśnicy kiatych dekracji gli dziiać iękne kzycje kiate rzygtyane rzez słuchaczki Zesłu Szkół Tranikach raz racdacó branży ltniczej. Uczni iateg centru uczestniczyli też Dniu tarty rtu jak lntariusze. Dbra sółraca daje uczni żliść dbycia raktyk zadych na ltnisku Śidniku, a n jak dtąd Łdzi czy Warsza. Ddatką krzyścią ze sółracy jest naiązan kntaktu z ltniskyi służbai celnyi. Dtychczas szkła zaarła rzunia sółracy z Kendą Piatą Plicji raz Kendą Piatą Państej Straży Pżarnej Śidniku. Teraz jest szansa na klejne rzun ze Strażą Graniczną. Dzięki ścisłej sółracy PCEZ ze służbai unduryi uczni gą lej znać zasady funkcjnania tych służb i łaści ukrunkać sje lany zade. PCEZ, jak każda szkła zada, zabga sółracę z racdacai, by kształcić na trzeby rynku racy i tyać ucznió d nauki, kazując żliść zatrudnnia. PCEZ flrystkę, iceistrzynię Plski, Annę Sysę. Tegrczne stkan z zade cszył się duży zainteresan, rzybył na n le sób. Sją becnścią zaszczycili nas także rzedstaicle lkalnych ładz. Każdy ógł z bliska znać tajniki racy szczególnych zadach, naszych ucznió i szkłę. T był nzaniane stkan, rzebgające iłej atsferze. Na klejne zaraszay już arcu 2013 rku. Elżbta Kulisz Ft. Zesół Szkół Tranikach Nszący iię Henryka Snkicza śrdek Śidniku na trałe isał się lkalne śrdisk. We rześniu rzczęliśy dudzsty drugi rk naszeg istnnia. Pi rania szklnicta integracyjneg raz nauczania łączająceg lacóka nadal tętni życ. Od rześnia 2012 rku rzyjęliśy d naszej słecznści szklnej sześcir rzedszklakó. Pradziy też czesne sagan rzju dzcka. Nasz najłdszy uczestnik skńczył ndan rczek. Naszy sztandary cele edukacyjny jest rzijan autnii ucznia nełnsraneg, drażan g d funkcjnania słeczneg, a szczególnści ysażen g ujętnści i iadści, które zlą u na strzegan sb jak nzależnej sby. Pdejujey le działań z zakresu dydaktyki, ychania, ki i realidacji. Realizujey także rjekty unijne: Krk ku sadzlnści, Wędróka rzez cztery ry rku, Drga znania śiata. Czynn sółracujey ze szkłai artnerskii z Unii Eurejskj,.in. Anglii, Irlandii, Hiszanii, Danii. Przed nai Włchy, Estnia i Turcja. Wyiana dśiadczeń daje na le satysfakcji i żliść rzensnia dbrych raktyk na nasz teren. Dbay i szanujey naszą autnię i tradycję. Przez udział ażnych urczystściach aństych i lkalnych uczyy szacunku d jczyzny. Szklne tradycje są eleente integrujący słecznść lacóki raz stanią ntarzalnści teg jsca. Każdy, kt chciaż raz ddził naszą szkłę, z łatścią zauażał, że śrdku anuje radzi rdzinna atsfera. Z atczyną trską dbay na- szych dcznych. Pagay ybrać i dalszą drgę kształcenia alb szkle secjalnej nadginazjalnej, alb szkle gólndstęnej. Aktyn łączay się życ śrdiska lkalneg. Brzey udział e szystkich ażnych ydarzeniach dla naszeg iasta. Jesteśy becni na ystaach, knkursach lkalnych, sółracujey z innyi szkłai, instytucjai, starzyszeniai. Prujey zdry styl życia raz kształtujey reklgiczne stay. Dzięki radzny rzedsięzięci eklgiczny łdzż zdziła le arkó nardych Plsce. Z eklgią ziązana jest też innacja edaggiczna legająca na działalnści lastycznej ychankó, którzy yknują cś z niczeg. Różnrdne zajęcia zalekcyjne dają naszy dczny żliść rzijania łasnych zainteresań, dnszenia sukcesó, yrażania sb. Krótk óiąc: n a jak du! Beata Michnicz Z cą unijneg rjektu Secjalny Ośrdek Szkln-Wychaczy Kzicach Dlnych zintensyfikał rzyracan sranści ychank. Ośrdek kształci dzci i łdzż z nełnsranścią intelektualną stniu uiarkany, znaczny i głębki. W skład śrdka chdzą: szkła dstaa, ginazju, szkła rzyssabiająca d racy raz internat. Zajęcia szklne uzuełniane są racą z dzći dczas różnych fr realidacji indyidualnej. Realidacja znacza, óiąc urszczeniu, rzyracan człki sranści. Od czterech lat radzne jest także czesne sagan rzju dzci. Ośrdek krzysta rónż z dtacji unijnych i dejuje le rjektó edukacyjnych. W 2012 rku zakńczył się jeden z nich t. Bliżej tęczy rzój ją szansą i rzygdą. W raach teg rzedsięzięcia radzne były secjalistyczne, indyidualne zajęcia dla ucznió. W rjekc zięł udział 20 uczestnikó. W efekc radznych zajęć racnicy śrdka uzyskali u ychankó raę jakści funkcjnania zakres dbiru bdźcó sensrycznych, zbgacen słnicta czynneg i brneg, zrst ujętnści naiązyania i utrzyyania kunikacji raz sługiania się kutere nauce, dnsn sranści fizycznej, a także rzój kreatyneg działania z ykrzystan nczesnych, rfesjnalnych technik i ateriałó lastycznych. Dzięki realizacji rjektu śrdek dniósł jakść rnanych usług, zbgacił się znaczną ilść nczesnych cy dydaktycznych, które będą służyły jeg dczny klejnych latach. SOSWK 8 9 Ft. SOSW Śidniku Ft. SOSW Śidniku Ft. SOSW Kzicach Dlnych Magazyn Piaty

6 Magazyn Piaty Lekcje t n szystk Czy narade zy ja szkly nadginazjalne c sidnicki? Centru Śidnika. Ndalek stąd znajduje się sry budynek, który szczą się d szkły. Przed ejśc rśn Katyński Dąb Paięci. Wchdzę. D rsze kndygnacje zajuje I Liceu Ogólnkształcące. W czy rzuca się gablta z ucharai. Na ścianach siężne tablice infrujące sółracy szkły z uczelniai: UMCS, KUL, Unrsytet Medyczny. Śidnicki "Brnek" sunn rzygtuje sich ucznió d atury i na studia, dlateg za biązkyi lekcjai rganizuje rónż yjazdy edukacyjne, arsztaty nauke, zajęcia yrónujące i szerzające dzę. W raach sółracy ze śrdisk akadeicki szkle dbyają się stkania z ykładcai unrsyteckii, irezy gólnszklne z ich udziałe: Eurlicealiada, Dzń Pra Człka, Dzń Kultury i Medió. Na szklny krytarzu styka łdych ludzi. Pyta, czy jeszcze yróżnia się ich szkła. Odiadają: licznyi akcjai charytatynyi. I zaczynają iadać: -- Właśn zakńczył się szósty Dzń Zrzluba. Chdzi c bezdny zrzęt. Zrganizaliśy krasz ciast, krasz rzeczy ntrzebnych. Zgradzne niądze rzeznaczyliśy na leki, szczeinki i śrdki dezynfekcyjne dla gabinetu eterynaryjneg kująceg się bezdnyi zrzętai. W finale akcji zebraliśy jeszcze 50 kg kary dla só i któ, która zstała rzekazana straży chrny zrząt. Na knc dbył się turnj srty -- nauczycle kntra łdzż -- óią uczni i zachęcają n d bejrzenia ystay na I iętrze. Idę ięc iętr yżej i dziia iękne rtrety kni yknane raach tej akcji, ale schdy radzą n jeszcze dalej... Ostatn iętr budynku zajuje Zesół Szkół nr 1 i. C.K. Nrida. Kształcą się tu.in. technicy htelarsta, lgistyki, gastrnii. Adeci sztuki kulinarnej częst bsługują ażne urczystści i rbią t erfekcyjn. Ujętnści kulinarne dsknalą dbrze ysażnych racniach szklnych. Zagląda d jednej z nich, d tej, której 9 stycznia dbyły się arsztaty kulinarne dla dzci i ich rdzicó. -- Mali gśc d k rdzicó i srani fach rzez nas -- ucznió klasy drugj techniku żynia i gsdarsta deg -- rzyrządzali kruche ciasteczka i fantazyjne kanaki. Wzry tych dań glądali także rezentacji ultiedialnej. Ddatką atrakcją była żliść dziiania i rzyrzania "kucharskich" strjó. Przygtane secjały degustaliśy rzy dśiętn nakryty stle. Na zakńczen każdy zesół rdzinny trzyał aiątky dyl -- iada i uczennica stkana racni. Kucharze z "Nrida" radzą też "Kącik Sakusia" dla dzci z Przedszkla i. M. Knackj. C rku kresach rzedśiątecznych ddzają ałych acjentó DSK Lublin i rganizują i zabay lastyczne. Wychdzę z budynku. P rzecinej strn ulicy idzę "rlika" należąceg d "Nrida". Tra łaśn buda bżni i krtu teniseg. T tutaj c rku dbya się turnj srty z kazji Dnia Dzcka. Organizane są też zajęcia radzne rzez trenera Avii i rerezentantkę Plski szybnict. Uczni Nrida sje ujętnści kulinarne ykrzystują.in. na arsztat kulinarnych dla dzci i rdzicó raz zarzyjaźniny rzedszklu Ft. Zesół Szkół nr 1 Śidniku Saceruję strnę ndan ybudaneg ltniska i zakładu ltniczeg. W ich bliżu dnajduję Piate Centru Edukacji Zadej. Przed głóny ejśc, raej i leej strn, stją na ckłach salty. T znak, że szkła a rfil ltniczy. Mżna tu zdbyć ykształcen echanika ltniczeg, technika ainika, technika ekslatacji rtó ltniczych, a także technika echanika, infratyka i eknisty. Wchdzę d śrdka. Wśród ucznió rzeaga chłcó. Na arterze dnajduję biblitekę i śrdek karry, który szkła feruje zajęcia z dradcą zady. Pdczas takich zajęć uczeń trzyuje indyidualną c rzy isaniu CV i listu tyacyjneg, dbya ćiczebną rzę kalifikacyjną. Zdza rsze iętr: na ścianach gablty i lansze teatyce ltniczej i echanicznej. Jest też akta ltniska yknana rzez ucznió na zalekcyjnych zajęciach delarskich. Inni raach kółka ltniczeg gradzą i racują ateriały d szklneg uzeu ltnicta. PCEZ sółracuje także z uczelniai technicznyi. Oddzają je ykładcy Plitechniki Lubelskj raz secjaliści zatrudnni rzeyśle ltniczy. Przechdzę d budynku arsztató szklnych. Sti ni kletny, srany śigłc i dzsiątki aszyn, których -- rzecińst d ucznió PCEZ -- n a bladeg jęcia. Uczni PCEZ ają le kazji d bliskich stkań z techniką ltniczą Uczni Zesłu Szkół Piaskach chcą być istrzai arsztac i za krnicą Nastęny rzystanek jej yray iatych szkłach t Zesół Szkół Tranikach. P - knaniu 30 k jeste na jscu. Kształci się tu zarón łdzż, jak i drśli. W szklnych racniach uczni rzygtują się.in. d zadu fryzjera, kucharza, elektryka i echanika sachdeg. Szkła tętni życ także za lekcjai. Organizane są tu irezy integrujące ucznió i szkańcó. Praktyczne Stkan z Zade, krasze śiąteczne, kazy flrystyczne zalają uczni zarezentać sje ujętnści szerszej idni. Dzięki fundusz eklgiczny i unijny szkła realizuje rjekty śięcne chrn rzyrdy, edukacji ustaicznej, ysyła ucznió na te sae ckae staże c inne szkły iate. Zdza racnię internetą z centru ultiedialny, internac zaś -- kaiarenkę internetą. Znajduję też cś dla srtcó -- siłnię raz salę fitness. Uczni rzijają sje zainteresania na zajęciach zalekcyjnych.in. kółku teatralny, ftgraficzny, arsztatach artystycznych. W drdze rtnej d Śidnika zatrzyuję się jeszcze Piaskach. Na ulicy Partyzantó 19 znajduję Zesół Szkół. Od frntu budynek szklny taczają ysk śrki, z tyłu zaś znajduje się nczesny kleks bisk srtych z krte tenisy i hala srta. Funkcjnuje tu zarón liceu, techniku, jak i szkła zada. Widący zade jest echanik sachdy. W zasięgu ręki są ddatke kalifikacje: kurs saacza raz raa jazdy. Ostatni uczni klas sachdych dsknalili ujętnści na dudniy szkleniu Szkle Jazdy Ola Warsza. Oddzili także targi tryzacyjne e Frankfurc i Lisku. Dla innych zadó szkła rónż rganizuje atrakcyjne staże i raktyki. W 2012 r. uczni li żliść yjazdu d fir Gdańsku, Darłóku raz d Nc. Pasje łdzż rzija na zajęciach kółka teatralneg, zajęciach artystycznych raz SKS. Wśród dzcząt dużą ularnścią cszą się zajęcia z izażu. Uczni częst yjeżdżają d teatró, uzeó, zaś na c dzń rzijają sją tórczść, radząc gazetkę szklną. Beata Stenik Ft. Zesół Szkół Piaskach Ft. PCEZ Śidniku REPORTAŻ Magazyn Piaty

7 Magazyn Piaty Ft. Piaty Urząd Pracy Śidniku POMOC SPOŁECZNA/PRACA PUP dnsił jakść Urząd racy latach rganizał głdy i targi racy, zatrudniał i szklił ddatkych racnikó krzystając z unijnych śrdkó. Wszystk te działania dsuan r. na knferencji śięcnej rjekti Staiay na jakść. Duletn rzedsięzięc sółfinansał Eurejski Fundusz Słeczny. Miał n na celu sarc urzędu racy realizacji zadań na rzecz aktyizacji zadej sób bezrbtnych. Kszt rjektu t nal 160 tys. zł. Brał ni udział sześciu racnikó urzędu, z czeg d sby zstały ddatk zatrudnine raach rjektu na kres jeg realizacji. Urzędnicy ci zstali rzeszkleni, każdy zgdn z zajany stanisk. Dzięki teu dnśli sje kalifikacje zade, zi saceny raz ydsknalili sranści zakres kunikacji interersnalnej. Utrzen iększej liczby stanisk średnikó racy i dradcó zadych ziększył dstę d usług rynku racy śiadcznych rzez PUP dla sób bezrbtnych. W raach rjektu n zatrudnni racnicy zajali się rónż rganizacją stkań z racdacai (tz. głdy racy) raz Targó Pracy, które dbyły się dniach r. i r. Klejny eleente rjektu był rzeradzen badania rynku racy dtycząceg uszechniania usług rynku racy c śidnicki. Badan yknane zstał rzez firę Bistat ktniu i grudniu 2011 r. Jeg ynik były zalecenia dnszące się d rganizania iększej ilści stkań z racdacai, iędzy innyi rzez rganizan targó racy, rcji śród racdacó dtanych fr zatrudnnia raz rzażenia żliści radzenia ulg dla racdacó z tytułu zatrudnnia bezrbtneg. PUP Sarząd aktyny lityce słecznej Piaty trszczą się realizację nadginnych zadań z zakresu lityki słecznej Wart rzynć, że tej dzdzin sją isję ełni aż dzięć jednstek iatu, a ze sarcia sarządu krzystają także da arsztaty teraii zajęcj i liczne rganizacje zarząde. Realizację zadań zakres: lityki rrdzinnej, cy słecznej i srania sób nełnsranych krdynuje Piate Centru Pcy Rdzin. W ty rku ziększyły się nad 0,5 ln zł śrdki dla nełnsranych, jaiły się ne usługi raach rgrau Aktyny sarząd, budynku PCPR yknane zstały ilne renty. Sje biązki d rku realizuje także Organizatr Rdzinnej Pczy Zastęczej. W trzech dach cy słecznej kę znajduje nad 240 sób drsłych nełnsranych intelektualn. Ośrdek Stacja Śidnik II i klub Tr srają sby z zaburzeniai sychicznyi. Placóka Nasz D Rybczeicach zaenia kę i ychan 14 dzci. Ośrdek Interencji Kryzysej śiadczy ndłatn różne usługi i zaenia schrnn sb i rdzin będący fiarai rzecy lub znajdujący się innej kryzysej sytuacji. W śrdisku cy słecznej tczyy craz szerszą debatę, aby lej yjść narzeci najbardzj trzebujący sb i rdzin. Ft. Aneta Wysulska-Palaczyk 4,8 ln zł Dbrą kazją d teg są race rady sób nełnsranych raz stkania z różnyi rganizacjai. Sdza się, że rzyns t knkretne krzyści także rzczynający się 2013 rku. Andrzej Mańka człnek Zarządu Piatu Taką artść rzekrczyły ydatki Piateg Centru Pcy Rdzin Śidniku 2012 r. Wśród ydatkó iatej instytucji znajdują się kszty bytu 38 dzci dach dzcka i gtiach kuńczych, które ynisły 1,6 ln zł. Na sarc dla rdzin zastęczych kujących się 112 dzći raz na usadzlnn ełnletnich ychankó ydan nad 1 ln zł. Wydatki ziązane z rehabilitacją słeczną i zadą sób nełnsranych, czyli rzystsan ich d sadzlneg funkcjnania słeczeńst, ynisły ra 2 ln zł i służył nad 900 sb. Z teg nad 1 ln t dfinansan d działalnści arsztató teraii zajęcj, turnusy rehabilitacyjne kształy nal 400 tys., dfinansan d zakuu rzeditó rtedycznych, śrdkó cniczych i srzętu rehabilitacyjneg chłnęł nad 300 tys., likidacja barr architektnicznych nad 130 tys. PCPR realizał raz rszy (jak zadan zlecne) iltaży rgra Aktyny sarząd, raach któreg dfinansał.in. zaku elektryczneg ózka inalidzkg dla 10 sób (125 tys). Franciszkó a st lat Słecznść si sięgnęła z tej kazji d łasnej histrii i zrganizała ydarzen W sbtn łudn 8 rześnia 2012 rzczęły się bchdy 100-lecia Franciszka. Oklicznścią Mszę Śiętą draił ks. Andrzej Kniaź, rbszcz arafii. Chrystusa Odkuicla, d której należy stuletnia ś. Dalsze jubileusze urczystści radzili Magdalena Kurska i Rbert Besztak. N zabrakł rzedstaicli lkalnych ładz,.in. starsty Mirsłaa Króla, sekretarza giny Mełg Andrzeja Deca, sekretarza iasta Śidnika Artura Sbnia raz rzednicząceg Rady Miasta Śidnika Janusza Królika. Ważny ente był dsłnięc aiątkej tablicy. Wlu senir zakręciła się łza ku. Ostatni unkte części ficjalnej był sektakl rzygtany rzez Natalię Szyk. Na jeg zakńczen dzci ręczyły szystki senir syblicznej róży jak yraz szacunku dla ludzi, którzy trzyli tradycję i histrię si Franciszkó. N zabrakł rónż urdzineg trtu. Czas śiętania ułyał srtej i bsiadnej atsferze. Organizatrzy rzygtali knkursy z nagrdai. Najcennjszą z nich był rer górski, który ufundany zstał rzez Marcina Chrębałę. W ryalizacji srtej uczestniczyły dzci, łdzż raz drśli. Knkursy rzygtała Maria Karan. Ddatką atrakcję dla dzci staniły: duchany zaek, zjeżdżalnia raz ata cukra. Dla drsłych rzygtan unkt gastrniczny. Nsdzianką dla szystkich rzybyłych gści był czny łnący rzek. Rzaiajy i sółdziałajy Działania sarządu iateg stsunku d giny Mełg rzednich latach kazały się bardz trafne i dają grną satysfakcję. Przynijy chćby budę dróg Minkice-Kręc czy Mełg-Piaski. Tradycyjn już sółdziałay z sarząde ginny. Na jednej z sesji Rady Piatu złżny zstał nisek dtyczący budy chdnika rzy drdze iatej Śidnik-Mełg. Ma n stać rzy kńcy dcinku drgi i liczyć k. 2 k. Finalizane są już race nad dkuentacją. Wiąże się t z ydatk rzędu 20 tys. zł, który eź na sb iat. Sdzay się, że gina Mełg kryje łę ksztó saej budy. W ziązku ze stuletnią histrią rganizatrzy n zanli rónż części histrycznej. Barbara Sadurska strzyła ystaę lenerą, na której idniały dyly, zdjęcia raz fragenty krniki radznej rzez nauczyclki, które Oczyiśc n tylk inestycje drge kształtują sółracę sarządó. W ininy kres rzeznaczyliśy ddni duże suy na rzecz DPS-u Krzesi, aby sełnił tz. standardy. T nzbędne ygi, aby śrdek ógł funkcjnać zgdn z rae. W iarę żliści iat stara się zaenić sarc zarón DPS-i Krzesi, jak i Warsztat Teraii Zajęcj Mełgi. We szystkich inestycjach trzebne jest sółdziałan lkalnych ładz. Staray się rzijać naszą sółracę z ginai na zasadach artnerskich. Zarząd Piatu chce rzaiać, sółdziałać i inestać z yślą słecznści rlniczej. Przedn lata stanią trdzen, że jeśli jest inicjatya ze strny gin, styka się na z arbatą iatu. Przykłade gą być szkły z terenu giny Mełg, POWIATOWA PIĄTKA: MEŁGIEW danj uczyły e franciszkskj szkle. Odbyła się rónż rjekcja ultiedialnej krniki Franciszka. Dzięki życzliści szkańcó rezentacji ykrzystan archialne ftgraf, ay, dyly. Udał się rónż rzedstaić histrię si staci audi i ide. Autrai rezentacji ultiedialnej są Paulina i Słair Nzbeccy. Obchdy 100-lecia Franciszka zakńczyła bsiada rzy gnisku i śach. Był t saniały czas stkań i ści. Starsi szkańcy jscści chętn dzlili się sii snniai. Przygtan urczystści był żl dzięki dużeu zaangażaniu ałej lkalnej słecznści. Trające d isny stkania i race zacały jednak iękny ydarzen na iarę stulecia. które za średnicte iatu sięgają d śrdki eklgiczne z Wjeódzkg Funduszu Ochrny Śrdiska. Skrzystały z nich szkły Jack, Krzesi i Kręcu Magazyn Piaty

8 NA RZECZ POWIATU TRADYCJA Dry iatu śidnickg (2) Zachane, częst nzbyt dbry stan, ury są śiadkai bgatych lskich dzjó Na cały bszarze iatu już d średnicza staały zesły drsk-flarczne. Ich ślady dziiać żna d dzisiaj. W nuerze 20. Magazynu rezentaliśy ięć sdzib szlacheckich, niżej histria klejnych dóch. Magazyn Piaty Państ i sólnta sarząda Relacja łącząca ańst ze sólntą arta inna być na zasadz cniczści, yznaczając ty say stsunek iększych sólnt d njszych, n. aństa d iató lub gin. Większa sólnta, zarón sens ilściy, jak i ekniczny czy lityczny, inna yełniać zadania, które ykraczają za żliści sólnt njszych, lkalnych. Państ tak rzuianej rzestrzeni słeczn-eknicznej n inn żadną iarą ykrzystyać sich uranń d załaszczenia naturalnej rzestrzeni słecznej rdziny, a także n inn kraczać dzdzinę ketencji njszych sólnt. Załżen t jest zgdne z katlicką nauką słeczną. Encyklika Quadragesi ann strdza, że każda działalnść słeczna, zgdn ze sją isttą i definicją, a charakter cniczy; saga części składe całeg słeczeństa, n ln jej ich jednak rzdzlić ani chłnąć. Zasada cniczści dkreśla, jak ażną rlę ańst dgryają ałe sólnty słeczne. Nczesne, dekratyczne ańst inn ykazyać zainteresan i daać garancje różny gru słeczny, aby te yełniały sje zadania jak najlej, a rzez t rzyczyniały się d rzju ełnjszeg i bardzj rzbudaneg życia słeczneg. Zasada cniczści yaga d aństa zaennia ddnich sbód sólnt lkalny, a także ich litycznej rerezentacji, czyli jednstk sarządu terytrialneg. Ważny nastęste raidł jętej zasady cniczści jest ziązku z ty autnia giny i iatu. Za- Piata Rada Działalnści Pżytku Publiczneg W rgan knsultacyjny i dradczy będą stykać się działacze rganizacji zarządych i sarządcy. Dnia 18 grudnia 2012 r. Rada Piatu rzyjęła uchałę dtyczącą rganizacji i ssbu działania Piatej Rady Działalnści Pżytku Publiczneg. Określn także tryb łyania jej człnkó. Rada Działalnści Pżytku Publiczneg będz rgane knsultacyjny i inidaczy łany rzez Zarząd Piatu. W jej skład chdzić będz dzięciu człnkó: dóch rzedstaicli z Rady Piatu i z jeg Zarządu raz ięciu rzedstaicli rganizacji zarządych. sada cniczści yusza dział ładzy aństej, zraca się rzeci każdej fr bezsensnej kncentracji ładzy i dstarcza racji dla autnicznych dążeń szczególnych części daneg aństa. Z unktu idzenia katlickj nauki słecznej każdą sólntę lkalną łączy ssób naturalny le zadań i celó: zagarantan bezczeństa sółbyatel, dbałść łaściy rządek zabudy, chrna śrdiska naturalneg i le innych, które składają się na nasze dbr sólne. Grzegrz Wiński Zadan Piatej Rady będz inian rjektó strategii rzju iatu, inian rjektó uchał dtyczących działalnści żytku ubliczneg raz rgraó sółracy z rganizacjai zarządyi. Będz na udzlać cy i yrażać in eentualnych srach iędzy rganai adinistracji ublicznej a rganizacjai zarządyi. Na Rada będz także yrażać in sraach zadań ublicznych i ich zlecania d realizacji starzyszeni i fundacj. Będz yracyać stanisk e szelkich innych sraach ziązanych z funkcjnan tych rganizacji. Prsze sdzen Rady zła starsta. Wybrany na ni rzedniczący teg greiu będz rganizatre dalszych jeg rac. Psdzenia złyane będą rzynajnj raz na kartał. Na nisek rzednicząceg będą gli nich uczestniczyć zarszeni gśc. Kadencja Rady trać będz da lata, a jej człnk yknyać będą sją działalnść słeczn. BS Ft. Macj Sztrc Dór Rybczeicach Rybczeice t dór i ś łżna nad rzeką Głcze. Z dkuentó ynika, że jej dlin były rzleiska ełne ryb, które rócz zbóż, staniły żyn szkańcó. Naza Rybczeice ydzi się d naziska Rybice, które chdzi z klei d yrazu ryba. Rybczeice były łasnścią szlachecką już średniczu i należały 1409 r. d Klika i Pitra z Rybczeic. Nastęcy rzez dług lata czętali się nazisk z Rybczeic lub Rybczeski, herbu Bńcza. W kńcu XVI. (1584) ś i dór Rybczeice, dbra Częstbrice raz część Kłczeic, Karcze, Pasó i część Pilaszkic należały d Pitra Rybczeskg i jeg synó. Z czątku XVIII. Rybczeice należały d dstliny Barbary Sulatyckj, a nastęn d ły XVIII. zstały łasnścią Załęskich herbu Prus. Prszy z teg rdu siadający Rybczeice był Antni Załęski i jeg syn też Antni, ułknik 7. Pułku Ułanó Księsta Warszaskg. Żną jeg była Kleentyna z Tańskich. Antni Załęski zarł r. Lublin ku 53 lat. Praddbn był uczestnik stania listadeg i z ran dnsinych ty staniu zarł szitalu. W 1840 r. Kleentyna z Tańskich Załęska srzedała dbra Rybczeice i Częstbrice księciu Adai Krybuti Wrncku. W 1841 r. książe Wrncki srzedał Rybczeice Ludiki Reblińsku herbu Lubicz. Załżył n tu ceglnię, zbudał budynki gsdarcze na flarku i grdził ure ark, rzbudał dór i grzelnię. Syn Ludika Władysła Rebliński żenił się z Różą Ptcką, kbtą łdszą d ng, ełną ery i ysłó, n strniącą d rzryek, która brała rónż udział życiu słeczny. Była sółrganizatrką Du Srt Lublin i fundatrką jeg klekseg ysażenia i utrzyania. Zrganizała dla dzci służby flarcznej i ubgich dzci z klic szkłę nauki isania i czytania. W kres alk i tyczek stania styczng rganizała c dla ddziałó, chrniła sy drze rannych stańcó, a tz. rzezi częstbrickj zrganizała szital e drze, n baiając się reresji ładz carskich, które faktyczn nałżyły na nią za ten atrityczny czyn dtklią karę niężną. Dkuent tej sra ói: Zarząd Lubelskg Oddziału Wjsk zaiadaia gubernatra cyilneg lubelskg nałżeniu kntrybucji na Reblińskg, łaścicla ajątku Rybczeice suą 400 rubli. Róża Reblińska zarła r. Nais na niku głsi: Przeszła dbrze czyniąc rtektrka chrny Róża Reblińska z Ptckich ( ), łaściclka Rybczeic. Mąż jej zarł Warsza 1895 r., ale chany jest raze z żną Częstbricach. Nastęn Rybczeice nabył Wjcch Rstrski Nałęcz, dzdzic z Mileja. P sześciu latach srzedał je Juliuszi Flrksku. Ten z klei 1919 r. srzedał część Rybczeic z dre Marii z Więcłaiczó Henrykej Skarżyńskj herbu Bńcza. Majątek ten kuił nbae 1928 r. Władysła Kania z Snnicy Różanej, syn Wjccha. Był n chłe z chdzenia, ale zasłużył na ian dbreg gsdarza, z dużą inencją i zaradnścią gsdarzył aż d 1944 r. Tuż rzejściu frntu lec 1944 r. n ianany krnik szkły Jan Przyszlak trzyał lecen d kendanta ginneg Rybczeicach (Gruzina, z zadu nauczycla), aby rzenść szkłę d dru. Mściła się ta na d 2011 r., kdy t zstała rzensina d n ybudanej sdziby. Dór Stróży* *Autr śiad sługuje się daną isnią nazy jscści. Obecn biązująca isnia: Struża. Magazyn Piaty

9 TURYSTYKA SPORT Magazyn Piaty Dór i ś Stróża leżą nad rzeką Głcze kł Biskuic gin Traniki. Prszą datą zantaną dkuentach dnszącą się d tej jscści jest rk Natiast 1442 r. zantan, że łaścicl części Stróży Mirża z Brzezic srzedał ją Jani z Oleśnicy jedz sandrsku za 200 grzyn. W 1445 r. Jan Głacz z Oleśnicy dstąił tę ś bratu Zbigni, biskui kraksku, a bisku 1452 r. łączył Stróżę d iasta Biskuice. Nastęn 1634 r. kaituła krakska srzedała Biskuice biskui kancku Pałi Piasecku, któreg rdzina ładała ty iaste i sią d nj rzyległą, łyne ze stae rybny i flark z dre Stróży d kńca XVIII. Nastęn flark Stróża zstał dkuiny rzez skrenineg z dany łaścicle Reigiusza Piaseckg stlnika lubelskg i był drębną d tej ry ajętnścią. Klejny łaścicle Stróży i Brzezic była rdzina Radzyińskich, a d 1830 r. rdzina Płaskich. Najr łaścicle był Józef Płaski, a te d 1904 r. jeg syn Ludik Płaski. W ty czas byał Stróży, u bliskich krenych jeg żny Oktaii, znany isarz Blesła Prus. Przyjeżdżał d Stróży rzeażn dczas akacji, rzebyając uzdrisku nałęczski. Właśn e rześniu 1878 r. Stróży stał jeg ełne tajeniczści i huru iadan Szkatułka babki. W 1882 r. Blesła Prus isał d żny: Chcę aść tych czasach d Lublina, Puła, Kazirza, a że jeszcze d ani Płaskj, d Stróży. W ł lica 1897 r. Prus klejny raz ddził Lubelszczyznę i krenych Stróży i Łysłajach. Będąc ta u Płaskich, isał: Stróża zarsła drzeai, ale za t z lasu udał się gaik skutk ycięcia. Pani sędzina Ludika Rgala z Zaadzkich Płaska rzyjęła n bardz serdeczn, t sa an Ludik Płaski, łaścicl Stróży. Kchana, skrna, sunęła się znaczn, ale n rzytył i dbrze ygląda. Furani ci sai. Mszkałe na górze ty urany du, b ani szkała ta, gdz yśy danj staali, bk kredensu i kuchni. Blesła znał ta też syna Płaskich Jana raz aństa Kurzybskich: Andrzeja i jeg atkę Józefinę z Płaskich. P Ludiku dzrżaił ten ajątek i Łysłaje, a te był ich łaścicle jeg syn Tasz August Płaski. On t 1905 r. zbudał ny, urany dór Stróży, składający się z trzech części, jeszcze dziś idcznych już zrujnany bkc. W 1922 r. cała ajętnść zstała srzedana Jani Taszi i Tedrze z du Kuśrskj Szczeański, którzy rzekazali g syni Mczysłai Pitri Dłędze Szczeańsku ( ). Ten statni ukńczył ginazju Staszica Lublin i rzczął studia. W 1918 r. rzerał je jednak i stąił d Plskj Organizacji Wjskej, a nastęn ziął udział jn lsk- -blszeickj 1920 r. P rc z nj gsdarzył Stróży aż d 1944 r. W isyany drze gśći byali: generał Władysła Orlicz i generał Mczysła Sraiński, a także alarz Mczysła Jabłński. Pdczas kuacji schrnił się Stróży ficer AK Stanisła Magrski z Lublina, który sknał tu isenkę artyzancką t. Dziś d cb rzyjść n gę. Tu też rzez rk gściła znana etka Julia Hartig, udzlając lekcji córk Mczysłaa Szczeańskg. Na cy dekretu PKWN z r. ajątek Stróży rzejęła rlnicza sółdzlnia rdukcyjna. Dziś iękny ngdyś dór i budynki gsdarcze adają ruinę. Nktórzy człnk rdziny statng łaścicla dru żyją rzsiani kraju. Lucjan Śtlicki Śladai Sbskg XI Pszy Rajd Młdzży Pnadginazjalnej dbył się 21 rześnia 2012 r. Jeg trasa radziła rzez ginę Rybczeice. Uczestniczyli ni uczni z I i II Liceu Ogólnkształcąceg Śidniku, ich nauczycle, starsta M. Król inicjatr i rzednik rajdó, a także ójt Rybczeic M. Kiatsz. Grua szą ędrókę rzczęła d Sbskj Wli. Ta zdzała dór ybudany na fundaentach dru z XVI/XVII. i zesół arky, który rezydał Jan III Sbski. Gszcząc częst Sbskj Wli, zycięski ódz ógł ten ssób rzebyać ndal ukchanej Marysńki. Dziś z tateg kresu zachał się jedyn zarys alei grabych i stare liy. Nastęn grua dtarła d Pilaszkic, gdz ysłuchała ięknej histrii iłsnej Jana III Sbskg i Marysńki. Zdziła rzy ty dreniany kściół, dór, sichlerz raz ark z aleją lią kształc litery M, utrzną rzez Sbskg na cześć ukchanej. Pilaszkice były jsce, gdz stykała się słynna ara, a le sśród listó króla Jana d Marysńki jest datanych łaśn tutaj. Rezydencja ta uległa zniszczeniu czas insurekcji kściuszkskj 1794 r. Z rzyałacej kalicy zdłan uratać jedyn braz Matki Bżej Zycięskj, który dbn był zabrany rzez Sbskg na jenne yray, ty na dscz deńską 1683 r. Obraz ten żarze rzensin d kściła arafialneg Częstbricach, ale edług legendy ciągle dziny ssób racał na dane jsce. Dr urczysty rzensniu z udziałe biskua zstał śiątyni. Przerzyszy urkl Częstbrice, dunastu kiletrach arszu uczestnicy rajdu dtarli d Rybczeic. Ta czekał na nich cły siłek i błgi dczynek nad stae. Na szlaku rajdu znalazł się dniny ndan dór Dąbiu BS Ft. "Głs Śidnika" Żółt-nbscy Z kazji jubileuszu Avii ukazała się ngrafia sekcji iłki nżnej. Pra 400-strnica, bgat ilustrana książka stani szczegóły is histrii śidnickg futblu. Jej autre jest Jacek Ksrb. Publikacja zstała dzlna na d części. W rszej, zajującej nj ięcej sdedzsiąt rcent jsca, znajdują się isy szczególnych seznó rzgrykych z udziałe śidnickich iłkarzy d 1952 rku d czerca Każdy sezn stani sbny rzdział, który zara: isy eczó, składy, strzelcó braek raz kńcą tabelę. N brakuje ydzi zadnikó, treneró i działaczy. Od seznu 1973/74, a ięc rszeg drugligeg histrii Avii, rzdziały zstały rzbudane bszerny is ybraneg eczu seznu. Całść jest bgat ilustrana. Łączn z rerdukcjai znaczkó i rrczykó klubych ngrafii znajduje się rzeszł 350 zdjęć. Pra ół tysiąca sób ziązanych ze śidnicki srte 26 aźdzrnika 2012 rku zięł udział bchdach 60-lecia Avii Śidnik i Aerklubu Śidnik. Pdczas urczystści dznaczeni zstali najbardzj zasłużeni ludz dla bu klubó raz firy, bez których cy n byłby siągniętych sukcesó. Ireza dbyła się hali srtej rzy Szkle Pdstaej nr 7 Śidniku, a radzili ją Tasz Jasina dznnikarz TVP i Kazirz Patrzała icerzedniczący Rady Miasta Śid- Drugą, aneksą część książki stanią ateriały ublicystyczne raz statystyki. W najdrbnjszych szczegółach żna zaznać się ze szystkii seznai, jak Avia na rzestrzeni lat rzegrała II lidze. Jest t kendiu dzy iłkarskj Avii, jakg d tej ry jeszcze n był. P ngrafię inn sięgnąć każdy radziy kibic żółt-nbskich. Publikacja t także lekcja histrii dla najłdszych syatykó śidnickg klubu. Mżna się z nj ddzć, jakich klicznściach 1952 rku staał klub, znać naziska ludzi, którzy g zakładali. Całść ńczy indeks nazisk, d któreg trafił blisk sset sób ziązanych z klube na rzestrzeni ininych 60 lat rzyłyanych na kartach ngrafii. Książka żna nabyć kntaktując się z autre ublikacji: tel lat śidnickg srtu nik. W jubileuszych bchdach rócz srtcó zięli także udział rzedstaicle ładz sarządych, śród nich buristrz Śidnika Waldear Jaksn, rzedstaicle AgustyWestland PZL Śidnik: Mczysła Majeski, Nicla Bianc i Dnat Ranelli. Gśc secjalny był rezydent Rzesza Tadeusz Ferenc, ngdyś iłkarz Avii. N gł zabraknąć czyiśc najbardzj utytułaneg zadnika histrii Avii siatkarza Tasza Wójticza, istrza liijskg z Mntrealu. Przedstaicle sekcji bkserskj FKS Avia Śidnik rzed ręczen edali Aicus Civitatis. Ft. "Głs Bhaterai czrnej gali bez ątnia byli srtcy, którzy rzez 60 lat trzyli histrię Avii i Aerklubu. Każda sekcja iała żliść zarezentania sich siągnięć. Na scen redaktr Jasina rzaiał ze srtcai najiększych sukcesach.in. z lat 60. i 70. P ficjalnej cerenii dbył się urczysty bankt z udziałe szystkich zarsznych gści. Jacek Ksrb W drugj części urczystści jubileuszych sinan złte lata śidnickg srtu. Na zdjęciu byli siatkarze FKS Avia: Krzysztf Leszek (z leej) i Tasz Wójticz. Magazyn Piaty 16 17

10 ŚWIDNICZANIE W DRODZE Kt rzy, n jest sa Pd taki hasłe lgrzyali tegrczni aturzyści archidcezji lubelskj Być blisk Bga Dla n t n była taka zykła lgrzyka. Już rszy tygdniu szkły usłyszała tę ażną iadść, że ja szkła eź nj aktyny udział. Już kilku dniach, Pani dyrektr ybrała sby, które będą służyły d szy, n i zstała ybrana, i t ddatku dójn. Pani Dyrektr rzydzliła i rsze czytan, a ksiądz dał szansę by była jedny z dzsięciu dczas różańca rzy Śięty Obraz. Od czątku działa, że dła zadaniu, jak i rzydzln, na róby chdziła z dnsiną głą i katare, ale daała z sb szystk. Każde ze stkań rzedlgrzykych daał radść, b n była czyiśc jedyną ybraną. Raze z rzyjaciółi sraliśy się i ddaaliśy sb zajen tuchy. Naet n zdaliśy sb sray z teg, jak szybk nadszedł dzń lgrzyki. Pdróż na Jasną Górę była dść długa i nc ęcząca. P dtarciu na jsce czas lny inął zastraszając szybki te, ięc d razu bdz róciliśy d autkaru, aby rzebrać się ddn d agi urczystści strje i rzygtać d szy. Nstety ten dzń n był i najleszy dn, na lgrzykę raze ze ną jechał ból brzucha, gły raz katar. Ale usiała być tarda i anana. Chilę szesnastej znaleźliśy się jasngórskj bazylice i łaśn tedy cś zaczęł się ze ną dziać. Obserała, jak tłuy aturzystó rzybyają na Mszę ś., a gdy bazylika ękała szach, zaczęła się grąca dlita. Z saej Mszy aięta tylk uryki, tak bardz skuiła się na yknaniu sjeg zadania i na dlit. Paięta rze ludzi, którzy atrzyli na n, gdy czytała Sł Bże, aięta iękny idk zaalnych lainó i radsne śni. Jednak najięknjszy snn ze szy jest eucharystia i ta grąca dlita i sercu. JESZCZE NIGDY W ŻYCIU NIE CZUŁAM SIĘ TAK BLISKO BOGA. Punkte kulinacyjny na tej lgrzyce dla n n była jednak sza, a żliść dlity rzy Obraz Matki Bskj. Gdy eszła d kalicy Cudneg Obrazu, zrzuiała jaki jscu jeste. Stała ddalna że 5 etró d teg iękneg brazu, idziała, jak Matka Bska atrzy na n i na innych rnych. Z inuty na inutę dcrał d n, jak lk szczęśc n stkał. Gdy rzczęliśy dlitę różańcą, głs drżał i niczy liść na trze, a czach jaiły się łzy radści. Ta dlita uśiadiła i le, gła zrzuć kilka trudnych sra i dnaleźć eną część sb, której już dan n idziała. Wsnn teg iękneg dnia już na zasze zstan i sercu i aięci i ciągle będę dziękała Bgu, że zstała eneg dnia ybrana. Natalia Ft. I Liceu Ogólnkształcące Śidniku śiadecta Magazyn Piaty Ft. I Liceu Ogólnkształcące Śidniku Ft. I Liceu Ogólnkształcące Śidniku XXVIII Plgrzyka aturzystó na Jasną Górę była dla I Liceu Ogólnkształcąceg i. W. Brnskg Śidniku szczególny rzeżyc. Dnia 29 rześnia 2012 r. uczni rzybyli d Częstchy raz z nauczyclai, katechetai, dyrekcją, starstą Mirsłae Króle. Młdzż d krunk ks. Tasza Radlińskg rzygtała całą raę urczystej Mszy Śiętej, której rzedniczył b Artur Miziński. Maturzyści radzili także rzażania dczas dlity różańcej kalicy Cudneg Obrazu i t ni łączyli się drgę krzyżą na jasngórskich ałach. Urczystści iękn isują się jubileusz 60-lecia szkły, który słecznść I Liceu rzeżyała czercu teg rku. Pnad 70 sób z liceu, a także dzsiątki ucznió zstałych szkół nadginazjalnych iatu śidnickg, iał żliść dziękać Bgu za le łask i trzyanych daró raz lecić ażne sray. O randze lgrzyki życiu łdych ludzi śiadczą ich nzykłe śiadecta. LO Zaufać Matce Plgrzyka była ją drugą ty rku, a iątą życiu lgrzyką d Matki Bskj Częstchskj, ale każda z nich była ntarzalną i yjątką łaską. Oczyiśc głóną intencją tegrcznej yray był yślne zdan atury i ybór najleszeg dla nas krunku studió, ale zaizłe MAMUSI także le innych sbistych róśb i dziękań. Jednak najażnjszy dśiadczen był jak zasze dczuc indyidualneg kntaktu z Bg rzez Maryję. Przyzna, że Częstch Pan zasze dtyka n jakiś nzykły i zaskakujący ssób. W czas tej lgrzyki znałe eną anią, która rsiła n niądze na chleb. Pszliśy raze szukianiu karni, rzaiając ze sbą. Pznałe n tylk trudną sytuację tej kbty, która ając dzck i ku, z dnia na dzń utraciła racę, ale rzede szystki jej iarę, której naet tak draatycznych chilach n utraciła. Ona rstu ufa Maryi, że ta jak najlesza atka zatrszczy się nią, staiając na jej drdze sby, d których uzyska c. Zdałe sb sraę, że i n Pan Bóg kręcił ten lan sjej ki nad tą kbtą. N c się z nią teraz dzje, ale ufa, że Maryja ciąż a ją sich rainach. Ja tej ki dśiadczyłe radsny, ełny łaski Ducha Śięteg rzeżyaniu Mszy Śiętej, a także, gdy statnj chili Maryja zarsiła n na czas dlity różańcej i aelu jasngórskg bezśredni rzed sój cudny izerunek. Ta dlita na klanach Matki była dla n nzykły rzeżyc. Chciaż n szystk rbley rziązały się d razu lgrzyce, t idzę jej ce djrzeające i życiu. Najażnjszą łaską jest chyba t, że dzięki stkaniu ze snianą cześnj kbtą n załauję się, b WIEM U KOGO ZAWSZE OTRZYMAM NIEZAWODNĄ MIŁOŚĆ I POMOC. Za ten dar lgrzyania CHWAŁA PANU! Daid Plgrzyka dniła je życ Zasze arzyła lgrzyce d Częstchy, jednak nigdy n iała kazji się ta ybrać. Była bardz szczęślia, gdy kazał się, że ja szkła rganizuje yjazd aturzystó na Jasną Górę. Gdy ddziała się, że zstaliśy ybrani d djęcia sług czas Mszy Śiętej i ddatku jeste yznaczna d rcesji z darai, czuła się bardz yróżnina. W dzń lgrzyki budziła się ełna energii na nadchdzący dzń. Była ile zaskczna, gdy autkarze daialiśy dlity, śaliśy szyscy raze bez skręania. Czuła kół sb iłść i dbrć, i rbleó i trsk życia cdznneg. Na jscu zebranych był nóst rnych, którzy tak jak i y szukali Bga. W kńcu nadszedł czas Mszy Śiętej. T był n d isania, tłu ludzi śających, zjedncznych kścle, rzyjaznych dla szystkich. Kdy deszła z darai, usłyszała d księdza biskua nzykle cłe sła. Jednak kluczy ente była dla n śń t. Jesteś Króle. T był ten ent, który tak naradę, głębi serca urzyła iłść Bga, iłść d szystkich ludzi kół n, gdziła się saa ze sbą. Od teg czasu, ciąż stara się być leszą sbą, b rzę, że t a sens. P Mszy ragnęła zbaczyć braz Matki Bskj Częstchskj. Pszła ta z klegą z klasy, i t i zdan był lki dar d Bga, naż dane i był dlić się i rsić za średnicte Maryi łaskę Bżą. Nigdy n zanę teg uczucia, jakg dśiadczyła sercu. Pdczas drgi krzyżej rónż yślała si życiu, byciu leszy. Drga krzyża stała się uńczen dnia, lgrzyki i jeg yznania iary. Wciąż raca d tatych chil. Myślę, że lgrzyka dniła je życ. W, że ełnia błędy. Żałuję za n, ale stara się być craz leszą sbą, częścj rzaia z Bg. NA ŚWIECIE JEST PONAD SIEDEM MILIARDÓW LUDZI, ALE BÓG KOCHA MNIE I JEST ZE MNĄ W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻYCIA. Ola Urczystej Mszy Śiętej rzedniczył i hilię ygłsił b Artur Miziński 18

11 raliska sół niała jeg b y rz ty KUL, atri tułany fa, rektra z l fi ę tk e rące zaty K l. sy z r. d 2 ia 1 0 y ja 2 dinidnia 10 a kę ybitneg eli krótki fil a Zdybicka. et rz fi ej l Z b sy f. c r ją śc ia stra sbść edsta tece g cniczka si nickj bibli iznaca, rz e. T ybitna, yrazista larnścią id lig ś re i f i z n ra u fil ki Najr zeb ę lką eł Ary był czł s. Zdybicka ia cszyły si ar a ytan, jaki dzi e. Nastęn n in ki i tó se tk en ł ys g cz sz Być łych frag rzede entó. Je d ca u a ci ał st ię zi la d d a y n z d kanina, d recytan tej li. Łag alała u na rcu i nugię z se i ć lk ię a ała Jeg nby yła ski uznan. aktynść b g je a ał C. lii ukiaib B sz i u jej sttelesa dz i ciągłe isk ra d ku śr a ran ciągał u e sa u niu. Ku te nych sób. KUL i le in e ki ic s. Zdybickj e ad ak ydzi ę j ce ją u yiązał si P zaj nych gści ra b ze n zn s te śród lic łan sbis y zy Pr. z g l R. ia żyy d i KUL-e z. Krące ficjalnia ziązane ały także tr h ac rc ó t j y szarlt kulturze i je tkania rz s iu en cz Pczęstunek ny zakń ce ina. la a. b lu. C.K. Nrid ce, ka ł Szkół nr 1 i ó es Z ał rz ygt Piat śid nicki i iast Śidnik g Dnia 22 list dn u ada 2012 r. raach S czciły Rk Księdza Pitr rera fil a Skargi. tkań z Kult u Skarga urą dbyła si reżyserii Jar ducente fil ę śidnicka słaa Mańki u Instytute. Dzięki s Edukacji S gi Stref ółracy z r łecznej i Rel Sztuki śidn igijnej i. ks ic kg MOKłdzż y u. Pitra Skaru dkuen czącej się t I b Li ej ceu Ogóln anistyczny rzała najr kształcący, a nastęn setka klasach reg. nal stu u rfilu huczestnikó tarteg T drug s kazu retkan rz adzenia rz częł się d histrycz ygtaneg n-słeczn stare i ne eg rsteretyy zn rzez starstę Mirsłaa Króla, który kształcające t jeg bi skazał na grafii i aktual b ra z ks. Pitra Skar nść rzesła i iłści jczy gi. Ukazał b nia, óiące zny, iętnują gacg chrześci ceg ady P tylk kaznd jańskich cn lakó i sób zja, ale takż ta ch rząd e rganizat rz yinał r, isarz i ani zących. Skarga t n starsta. atr dzł ił Głóny u srdzia nkte stk ania była re rz yłan zentacja fil jsc, ikn u, który rz grafię, inscen histrykó i ez izacje, a takż telgó ra e yd z dsknale tra Skargi rz zi recytane ybliż ył zaró teksty ks. Pi n jeg sb były eleen ę, jak i dzła. ty skazujące Pruszające na aktualn Nardu. Wśró ść rzesłania d nich znalaz Kazndzi ła się y, który rz dź Jana Pa yłyał ła II Sejsi ystą niu sła Skargi. RB Organizatrzy i atrni:

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT bez ab. 1 rok

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT bez ab. 1 rok Infracje rdukcie Utwrzn 17-06-2016 e-skle VENDERO 1000 rd. dla SGT bez ab. 1 rk Cena : 449,00 zł (nett) 552,27 zł (brutt) Nr katalgwy : 07446 Stan agazynwy : brak w agazynie Średnia cena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT 1 rok

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT 1 rok Infracje rdukcie Utwrzn 16-06-2016 e-skle VENDERO 1000 rd. dla SGT 1 rk Cena :,00 zł (nett) 429,27 zł (brutt) Nr katalgwy : 04312 Stan agazynwy : średni Średnia cena : brak recenzji Prgra użliwiający uruchienie:

Bardziej szczegółowo

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem.

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem. OPIS CEREMONIAŁU Sztandar Szkły Jest symblem Małej Ojczyzny, jaką jest szkła wraz z najbliższym jej tczeniem. Pierwszy sztandar, ufundwany ze składek rdziców w 1937 r., przekazany zstał d Muzeum Oświaty

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

numer 18, lipiec 2012

numer 18, lipiec 2012 numer 1, lipiec 2012 W numerze: Plak mądry przed szkdą - akacyjne ABC zmtryzaneg Dni Pla Grubnie i Dni Włcłaka- relacje 1 WYDARZENIA DNI WŁOCŁAWKA W dniach 16-17.06.2012r. dzięki uprzejmści Kiernika Reginu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakściwym Spis: - nr 1 list zapwiedni duży case - nr 2 list zapwiedni mały case - nr 3 dyspzycje d wywiadu z dyrektrem - nr 4 dyspzycje d wywiadu z nauczycielem -

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1

Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1 Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1 Głównym Organizatrem zawdów jest: PW RYBKA Leszek Ołdakwski (Szkła Nauki Pływania "RYBKA"). Organizatrami reginalnymi są jednstki samrządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Wyższa Szkła Rehabilitacji: studia pdyplmwe Studia pdyplmwe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Charakterystyka studiów : Celem studiów jest wykształcenie specjalisty z zakresu terapii manualnej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Druk i dstawa publikacji 4 tytuły (4 części) ZP_28_2011 Numer głszenia: 183371-2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Usługa pracwania prgramu zajęć z nematlgii dla studentów uczelni rlniczych,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku W dniu 13.10.2014 w Zesple Szkół Gastrnmiczn-Htelarskich w Gdańsku dbyła się knferencja pdsumwująca realizwany przez ABC Wiedzy w partnerstwie z Zespłem Szkół Gastrnmiczn Htelarskich w Gdańsku prjekt Kulinarna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumsportuwilanow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumsportuwilanow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumsprtuwilanw.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa ratwnicza krytej pływalni Centrum Sprtu Wilanów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Sponsorów

Oferta dla Sponsorów H Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truski Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą pasjnaci nieba, a także zawdwi

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.) Ustalanie dchdu rdziny: ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych Czym jest dchód rdziny? (Dz. U. z 2015 pz. 114 t. j.) Dchód rdziny w rzumieniu ustawy świadczeniach rdzinnych t przeciętny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności szkoły sporządzone dla rodziców. 2. Szczególne osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2014/15:

Sprawozdanie z działalności szkoły sporządzone dla rodziców. 2. Szczególne osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2014/15: Sprawzdanie z działalnści szkły sprządzne dla rdziców 1. Pzim nauczania i realizację zadań wynikających ze statutu placówki mżna kreślić jak dbry, działalnść wynikająca ze statutu placówki przebiega w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 131834-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo