WPLYW SIARKI ZAWARTEJ W BENZYNIE NA DZIALANIE SYSTEMOW DIAGNOSTYKI POKLADOWEJ OBD-IIIEOBD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPLYW SIARKI ZAWARTEJ W BENZYNIE NA DZIALANIE SYSTEMOW DIAGNOSTYKI POKLADOWEJ OBD-IIIEOBD"

Transkrypt

1 Journal ofkones. Combustion Engines, VoB, No 3-4, 2001 WPLYW SARK ZAWARTEJ W BENZYNE NA DZALANE SYSTEMOW DAGNOSTYK POKLADOWEJ OBD-EOBD Jerzy Merkisz, Miloslaw Kozak Politechnika Poznanska nstytut Silnikow Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn ul. Piotrowo 3, Poznan Tel.: , ; Fax: Streszczenie: W referacie przedstawiono sposob rnonitorowania sprawnosci reaktora katalitycznego przez uklady diagnostyki pokladowej OBD-lEOBD. Opisano oddzialywanie siarki zawartej w benzynie na funkcjonowanie tych ukladow, Opisano roznice w jakosci benzyn dostepnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Sformulowano teze 0 koniecznosci dalszej redukcji siarki w benzynie, pomimo towarzyszacych temu procesowi wysokich kosztow. 1. Wprowadzenie Pierwsze informacje na temat negatywnego wplywu zawartej w benzynie siarki na prace ukladow diagnostyki pokladowej OBD- zostaly przedstawione przez EPA w sierpniu 1995 roku [7]. Dotyczyly one pojazd6w typu Californian Low Emission Vehicles, wyposazonych w uklad OBD- i eksploatowanych poza Kalifornia, przy uzyciu typowych benzyn wedlug norm federalnych, zawierajacych znacznie wieksza niz w Kalifornii ilosc siarki (tab. 1). Tabela 1. Maksymalna zawartosc siarki w benzynie wedlug amerykanskich norm federalnych (EPA) i norm kalifornijskich (CARB) [6J Gatunek benzyny Maksymalna zawartosc siarki [ppm] EPA 49 State Conventional 1000 EPA 49 State RFG 500 CARB Conventional (1996) 150 CARB Phase 1\ RFG 40 CARB CBG (Cleaner BurningGasoline) 30 Zaobserwowano nieprawidlowa prace monitora katalizatora i wystepowanie falszywycl alarm6w ukladu OBD-, tj. uaktywnianie wskainika ML, gdy nie wystepowalo przekroczenn prog6w decyzyjnych w zakresie emisji (ang. false ML). Zjawisko to wprawdzie nie powodujc zwiekszenia emisji, ale jest powodem irytacji kierowc6w oraz moze bye powodem niechetnegr nastawienia opinii publicznej do uklad6w OBD-. Znacznie bardziej niekorzystny jest drug rodzaj usterek OBD- wywolywany przez siarke, a mianowicie brak podswietlenia wskaznik ML w warunkach przekroczenia dopuszczalnego progu emisji (1,5 x limit HC). Nieprawidlow praca monitora katalizatora przy zasilaniu paliwem 0 duzej zawartosci siarki spowodowana jes niewlasciwyrn dzialaniem katalizatora i czujnik6w tlenu w spalinach. 36

2 2. Oeena sprawnosci reaktora katalityeznego w systemie OBD-EOBD Stosowane w systemach OBD-/EOBD monitory sprawnosci katalizatora wykorzystuja informacje zawarte w sygnalach generowanych przez dwa czujniki t1enu umieszczone w strumieniu gazow wylotowych przed (PK) i za katalizatorem (ZK). Procedura diagnostyczna oparta jest na ocenie pojemnosci t1enowej katalizatora OSC (ang. oxygen storage capacity). Pojemnosc t1enowa katalizatora to zdolnosc do gromadzenia nadmiaru t1enu przy zasilaniu mieszanka uboga, a nastepnie jego uwolnienia przy mieszance bogatej, gdy ilosc t1enu niezbedna do utlenienia CO i HC jest ograniczona. Dodatkowo oprocz utleniania CO i HC, proces magazynowania i uwalniania tlenu wspomaga redukcje NO x. Pojemnosc OSC jest szacowana przez monitor na podstawie stosunku ilosci przelaczen czujnika t1enu przed katalizatorem do ilosci przelaczen czujnika za katalizatorem, przy pracy systemu zasilania w petli zamknietej (rys. 1). Przy duzej pojernnosci tlenowej czujnik ZK jest znacznie rzadziej przelaczany niz PK i przy zliczaniu liczby przelaczen obu czujnikow w dluzszym okresie czasu stosunek tych przelaczen jest bliski zeru. Zdolnosc do magazynowania tlenu przez zuzyty katalizator jest niska i stad srednia czestotliwosc przelaczania czujnika ZK zbliza sie do czestotliwosci przelaczania czujnika przed katalizatorem. Stosunek liczby przelaczen obserwowany w dluzszym czasie jest bliski jednosci. Jako parametr diagnostyczny uzywany moze bye rowniez czas opoznienia pomiedzy przelaczeniem czujnika PK i ZK, bedacego reakcja na wzbogacenie mieszanki. Dla katalizatora 0 niskiej OSC czas ten dazy do zera (rys. 2). Cm nik rzed katalizato masowy plzepyw POWletrza -""atu"",,'---j_+-~~ ' ' Liczniki Przelaczeri Estymaty pojemnosci tlenowej Fil usredniajacy EWMA Czlon decyzyjny Rys. J. Monitor sprawnosci katalizatora 3. Meehanizm wplywu siarki na sprawnosc reaktora katalityeznego i unkejonowanie systemu OBD-EOBD Podstawowym zwiazkiem, ktory gromadzi tlen w katalizatorze jest dwutlenek ceru. Cer jest zdyspergowany w warstwie washcoat w procesie produkcji katalizatora. Siarka zakloca 37

3 funkcje magazynu t1enu pelniona przez cer poprzez adsorpcje na powierzchni katalizatora (co jest rnozliwe przy A, 2: 1) i formowanie siarczanu i/lub siarczynu ceru, ktore inhibituja gromadzenie t1enu. W wyniku termicznego starzenia katalizatora, czasteczki metalu szlachetnego aglorneruja (zbrylaja sie). Rezultatem tego jest zmniejszenie powierzchni czynnej katalizatora co powoduje obnizenie sprawnosci katalizatora oraz jego pojemnosci tlenowej. W przypadku wysokiej zawartosci siarki, przyspiesza ona termiczny proces degeneracji katalizatora poprzez odkladanie sie na powierzchni czastek metalu szlachetnego i ceru, intensyfikujac w ten sposob zmniejszenie powierzchni czynnej katalizatora. Katalizator 0 wysokiej pojemnosci t1enowej Katalizator 0 niskiej pojemnosci tienowej g. lloo ". ". 100 uujmkpokatilllzi1orz8 \" ''''''v-4 """ \(P4ka1a~rem...,""\ """,-..l - opmni&lll1 c~s6w prze<tczania ao as...~ :~ "'" ~... oro 100 u czujnlkp.""'.~ /', tzujnlkptted kalal~a101'$ll'l 10 CZAS(8910.;,0... niska ~ 'bo, op6znlenkl czaaow plz8lllmnil '-- Rys. 2. Zasada pracy monitora sprawnosci katalizatora wykorzystujqca czas opoinienia pomiedzy przelqczeniem czujnika PK i ZK, bedqcego reakcjq na wzbogacenie mieszanki Wyniki uzyskane przez EPA [7] wskazuja, ze efekty oddzialywania siarki na katalizator (obnizenie sprawnosci konwersji i pojemnosci tienowej) rnoga bye w czesci lub calkowicie odwracalne przez zastosowanie paliwa niskosiarkowego. W przypadku katalizatorow eksploatowanych przy wysokosiarkowych paliwach moze wystapic zjawisko "efektu pamieciowego", oznacza to, ze katalizator nie powroci do pierwotnej sprawnosci jedynie dzieki zastosowaniu paliwa typu "sulphur free"..efekt pamieciowy" moze bye skasowany wylacznie w warunkach bogatej mieszanki i wysokiej temperatury spalin. Takie warunki podczas normalnej eksploatacji pojazdu wystepuja jednak rzadko. Zaleznie od kompozycji katalizatora (tj. sklad warstwy washcoat, ilosc i rodzaj metalu szlachetnego itd.) wystepuje rozna wrazliwosc na siarke. Wedlug Rady Koordynacji Badan (CRC - Coordinating Research Council) - organizacji producentow samochodow i paliw, niektore monitory katalizatora nie sa wrazliwe na siarke lub sa wrazliwe w malym stopniu nie prowadzacym do podswietlenia ML, ale dzialanie niektorych monitorow katalizatora moze bye zaklocane przez siarke i prowadzic do podswietleniawskaznika ML. Wplyw siarki na katalizator rosnie ze wzrostem technicznego zaawansowania pojazdu. Wedlug EPA [7] wplyw siarki na sprawnosc katalizatora i jego pojemnosc tlenowa jest znacznie wiekszy w przypadku LEV (Low Emission Vehicle) niz pojazdow k1asy Tier 0 i Tier 1. Dwa zasadnicze powody tego zjawiskato: 1. w pojazdach LEV dokladniej utrzymywany jest A, = 1 (mniejsza amplituda oscylacji wokol A, = 1); dokladniejsze utrzymywanie A, = 1 wzmaga wplyw siarki poniewaz ograniczone jest dopuszczalne wzbogacenie mieszanki, a jak wspomniano wczesniej siarka adsorbuje sie na powierzchni katalizatora w warunkach A, 2: 1, dodatkowo utrudniona jest regeneracja.zatrutego" siarka katalizatora, ktora wymaga A, < 1, 2. w pojazdach LEV stosuje sie katalizatory palladowe (czasami w polaczeniu z tradycyjnymi metalami szlachetnymi: platyna i rodem), ktore sa bardziej wrazliwe na siarke niz te z Pt i Rh oraz cechuje je silniejszy "efekt pamieciowy",,. ".. 38

4 Ograniczenie wywolanych przez siarke aktywacji ML moze bye uzyskane przez zlagodzenie progow decyzyjnych (tj. dopuszczenie wiekszego zmniejszenia OSC nie wywolujacego aktywacji ML). Nalezy tu jednak zaznaczyc, ze w przypadku niektorych monitorow katalizatora, zlagodzenie progow decyzyjnych jest niemozliwe ze wzgledu na nieliniowa zaleznosc miedzy pojemnoscia tlenowa katalizatora i sprawnoscia konwersji HC (rys. 3). Z tego wzgledu, monitory katalizatora sa kalibrowane (odnosnie pojemnosci t1enowej) w poblizu plaskiego odcinka krzywej. Zatem w tym przypadku nie mozna zlagodzic progow decyzyjnych, gdyz wiazalo by sie to z "wejsciem" na plaski odcinek krzywej, na ktoryrn wystepuje trudnosc z ocena sprawnosci konwersji (na tym odcinku pojernnosc t1enowa prawie nie zmienia sie, natomiast sprawnosc konwersji HC zmienia sie znacznie). Prog pojemnosci tlenowej Sprawnosc konwersji He Rys. 3. Zaleznosc pojemnosci tlenowej katalizatora i sprawnosci konwersji He [7J W przypadku niektorych monitorow wysoka zawartosc siarki w benzynie powoduje brak aktywacji ML, w warunkach wzrostu emisji ponad prog decyzyjny. Spowodowane jest to nieprawidlowa praca czujnika t1enu umieszczonego za katalizatorem (ZK), bedacego elementem monitora pracy katalizatora ukladu OBD-/EOBD. Oddzialywanie siarki polega na spowolnieniu reakcji czujnika ZK na zmiany zawartosci t1enu w spalinach (przypomnijmy: dla uszkodzonego katalizatora czestotliwosci przelaczen czujnika t1enu PK i ZK sa zblizone, dla katalizatora dobrego czujnik ZK jest przelaczany znacznie rzadziej), przez co z czujnika ZK, pomimo usterki katalizatora, wychodzi sygnal odpowiadajacy wysokiej pojemnosci t1enowej katalizatora. Wobec czego do komputera pokladowego dociera falszywa informacja o odpowiedniej (akceptowalnej) sprawnosci katalizatora i nie dochodzi do wywolania flagi uszkodzenia katalizatora (ang. poorlyperforming catalyst). Warto wspomniec jeszcze 0 dwoch negatywnych aspektach siarki w odniesieniu do ukladow OBD-l/EOBD:./ W przypadku gdy siarka nie powoduje najbardziej dotkliwych skutkow, tj. fajszywych alarrnow lub braku aktywacji ML w warunkach przekroczenia progu emisji, wystepowac moze intensyfikacja zmiennosci decyzji w procesie identyfikacji i sygnalizacji uszkodzen, a wiec pogorszenie pewnosci pracy monitora katalizatora. Zdaniem EPA wystepowaniu blednych decyzji mozna tu w duzym stopniu zapobiec dzieki zastosowaniu strategii statystycznej obrobki wynikow testow, np. wykorzystujacej usrednianie cyfrowe z ekspotencjalna wagllewma (ang. Exponentially WeightedMoving Average)../ Ograniczenie wpjywu siarki na monitor mozliwe jest dzieki zastosowaniu odpowiedniej strategii diagnostycznej. Na przykjad, mozna na poczatku monitora, wymusic chwilowa zrniane skladu mieszanki na bogaty, co powoduje czasowe przywrocenie pelnej sprawnosci katalizatora. Gdy tylko monitor sie zakonczy, sprawnosc katalizatora znowu 39

5 ulega obnizenia na skutek ponownego odlozenia zwiazkow siarki na powierzchni katalizatora. Jakkolwiek ta procedura diagnostyczna jest odporna na wplyw siarki, to jednak katalizator jest monitorowany w warunkach nie w pelni odpowiadajacych rzeczywistym warunkom pracy. 4. Destepne w Polsce benzyny silnikowe a system OBD l/eobd Od firm samochodowych dzialajacych na rynku polskim padaja sugestie 0 bezposrednim zwiazku poprawnego fimkcjonowania systemu OBD-lEOBD z jakoscia paliwa znajdujacego sie w obrocie i niezgodnego z Dyrektywa 98170EC. Obecny stan prawno-normalizacyjny jest nastepujacy: 0/ od stycznia 2000 r. w krajach UE obowiazuje norma EN 228: 1999; norma ta jest konsekwencja Dyrektywy 98170, 0/ od jesieni 1999 r. w Polsce obowiazuje norma PN-EN 228: 1999 (jest to tlumaczenie normy EN 228: 1993). Porownanie wymagan stawianych benzynom silnikowym (typu premium - liczba oktanowa badawcza = 95) w krajach Unii Europejskiej (EN 228: 1999) i w Polsce (pn-en 228: 1999) przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Porownanie wymagan stawianych benzynie typu premium w normach EN 228: 1999 i PN-EN 1999 [2] WLASCWOSt EN 228: 1999 PN-EN 228: 1999 Zawartosc oowiu [mgll] max 5 max 13 Zawartosc siarki [mg/kg] max 150 max 500 Zawartosc weglowodorow: - olefinowych [% (v/v)] max aromatvcznvch f% (v/v)] max 42 - Zawartosc benzenu [% (v/v)] max max 5 Zawartosc tlenu [% (mlm)] max 2,7 max 2,8 Preznosc par [kpa] min. od 45 do 70 min. od 35 do 65 max od 60 do 100 max od 70 do 100 Do temp. 70 C destyluje [% (v/v)] min. od 20 do 22 min, od 15 do 20 max od48 do 50 max od 45 do 50 min. 46 min. od 40 do 43 Do temp. 100 C destyluje [% (v/v)] max 71 max od65 do 70 Do temp. 150 C destyluje [% (v/v)] min Do temp. 180 C destyluje [% (v/v)] - min. 85 Temperatura konca destylacj i r'cj Z danych tablicy 2 wynika, ze paliwa produkowane na zgodnosc zen 228: 1999 zawierac musza wiecej frakcji lekkich, a mniej ciezkich niz wymaga tego aktualna PN-EN 228: Ponadto benzyny sprzedawane w Polsce zawierac moga wiecej olowiu, a takze sklad weglowodorowy rnoze bye inny: zawierac mega wiecej benzenu, weglowodorow aromatycznych i olefin. Rowniez dopuszczalna zawartosc tlenu jest wyzsza, W aspekcie systemu OBD-lEOBD szczegolnie niekorzystna jest znacznie wyzsza dopuszczalna 40

6 zawartosc siarki [5]. Nalezy jednak podkreslic, ze faktyczne wlasciwosci benzyn sprzedawanych na rynku polskim sa silnie zroznicowane, PKN Orlen i Rafineria Gdanska produkuja benzyny 0 zawartosci benzenu, aromatow i olefin oraz siarki na poziomie zblizonym do europejskiego. Sklad frakcyjny (destylacja) musza utrzymywac na poziornie wymaganym przez PN-EN 228: 1999, ale technologicznie moga przesunac go do poziomu europejskiego. Nalezy rowniez zwrocic uwage, ze pewna cz~se benzyn sprzedawanych w Polsce nie dotrzymuje aktualnych wyrnagan PN-EN 228: 1999, co jest mozliwe z powodu braku systemu monitorowania przez organa panstwowejakosci paliw. Jakosc paliwa moze miec dwojaki wplyw na prace pokladowych system6w diagnostycznych: po pierwsze moze to bye wpyw chwilowy polegajacy na zakloceniu proces6w spalania i rozstrojeniu algorytm6w sterowania skladem mieszanki (ang. Short term, Long term fuel trim), po drugie moze to bye om6wiony wczesniej wplyw dlugoterminowy polegajacy na stopniowej degradacji wlasnosci czujnik6w tenu i zmniejszeniu sprawnosci reaktor6w katalitycznych wywolanych glownie przez zawarte w paliwie zwiazki siarki. Odnosnie wplywu chwilowego najwiekszy wplyw moze miec zawartosc wody w paliwie, ktora jest przyczyna wypadania zapionow, rejestrowanych przez pokladowy system diagnostyczny jako uszkodzenie 0 kodach bledow P0300 do P0310. W systemie OBD /EOBD wbudowano dlugoterminowe algorytmy samokontrolne, kt6re automatycznie skasuja zarejestrowane kody, jezeli wypadanie zaplonow ustapi (przypomnijmy, ze kody uszkodzen systemu spalania i paliwowego moga zostac skasowane, jezeli uszkodzenia nie wystapily w trzech kolejnych cyklach jezdnych, w kt6rych zaobserwowano te same warunki pracy ukladu napedowego, jakie wystapity w momencie pierwszego wykrycia tych uszkodzen), co moze rniec na przyklad miejsce po ponownym napelnieniu zbiornika paliwem nie zawierajacym wody. Dugoterminowy wpyw zanieczyszczen paliwa jest na biezaco identyfikowany przez pokladowy system diagnostyczny, kt6ry mierzy rzeczywiste parametry czujnik6w tlenu oraz ilosciowo ocenia sprawnosc reaktora katalitycznego. Wyniki ilosciowe tych testow zgodnie z normami OBD- i EOBD mogllo bye czytane za pomoca standardowego czytnika magistrali. W badanych pojazdach eksploatowanych w Polsce przez okres co najmniej ostatnich dw6ch lat nie zauwazono odbiegajacych od normy odchylek parametrow czujnik6w tlenu i sprawnosci reaktora katalitycznego [8]. Sugestie niekt6rych firm, co do niernoznosci stosowania ukladu diagnostyki pokladowej ze wzgledu na nieodpowiednia jakosc dostepnych w Polsce benzyn sa w opinii autor6w nieuzasadnione i moga bye tylko pretekstem do nie wprowadzenia system6w EOBD przez firmy samochodowe, dzialajace na rynku polskim, a moga wynikac glownie z ich dzialan oszczednosciowych. 5. Podsumowanie Zawarta w benzynie siarka wplywa niekorzystnie m.in. na sprawnosc ukladow katalitycznego oczyszczania spalin, korozyjne zuzycie silnika, emisje tlenkow siarki w spalinach silnikowych. Negatywny wpyw siarki na uklady diagnostyki pokladowej OBD /EOBD jest kolejnym argumentem przemawiajacyrn za dalszym ograniczeniem zawartosci w paliwach tego pierwiastka i jego zwiazkow. Nalezy tu jednak zaznaczyc, ze proces odsiarczania ropy naftowej jest procesem energochlonnym i kosztownym. Obowiazek wyposazenia pojazd6w z silnikami 0 zaplonie samoczynnym w uklady diagnostyki pokladowej wchodzi w Europie w zycie z dniem stycznia 2005 roku. W tym samym dniu zaczna obowiazywac nowe specyfikacje paliw (EURO V). Warto zadbac 0 dostosowanie przed ta data polskich uregulowan normatywnych do obowiazujacych w Unii Europejskiej, zwlaszcza w obliczu naszych aspiracji jak najszybszego przyjecia do UE. Zapobiegnie to dyskusjom producentow pojazd6w oponujacych przeciw stosowaniu ukladow 41

7 diagnostyki pokladowej w sprzedawanych w Polsce samochodach, pod pozorem zbyt niskiej jakosci paliw. Z uwagi na zakres i szczegolowosc wprowadzonych przepisow oraz wysokie wymagania odnosnie parametrow niezawodnosciowych i emisyjnych spelnienie normy OBD-lEOBD stanowi wyzwanie dla przemyslu motoryzacyjnego, porownywalne do wprowadzonych w latach 90-tych limitow toksycznosci spalin. Jako pewnik mozna traktowac stwierdzenie, ze technologia generowana przez wymienione regulacje bedzie okreslala rozwoj przemyslu samochodowego zarowno w sferze produkcji i projektowania pojazdow, jak i ich eksploatacji [1,4]. Wprowadzenie norm OBD-T i EOBD bedzie niewatpliwie mialo rowniez duzy wplyw na rozwoj paliw silnikowych, a w szczegolnosci dalszego ograniczenia zawartosci siarki. Wydaje sill, ze z tego wzgledu w niedalekiej przyszlosci paliwa 0 zawartosci siarki na poziomie kilku ppm beda standardem, rowniez w naszym kraju. Bibliografia [] Gis W., Merkisz J.: Techniczno-prawne wymagania normy OBD i EOBD w swietle obowiqzujqcego i planowanego ustawodawstwa. Eksploatacja i niezawodnosc nr 5/2000. [2] G1llb 1., Kazmierczak 0., Kulczycki A.: Rozwoj paliw silnikowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Eksploatacja i niezawodnosc nr 5/2000. [3] nfluence of the sulphur content in fuel on the fuel consumption andpollutant emissions ofvehicle with gasoline and diesel engines. FEV Report 2 November [4] Mazurek S., Merkisz J.: Pokladowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowychpodstowowe cele i wymagania normy OBD. Journal ofkones [5] Merkisz J., Kozak M., Rychter M.: Wymagania odnosnie paliw silnikowych w aspekcle wprowadzenia w Polsce systemu diagnostycznego OBD (EOBD). V Konferencja Naukowo-Techniczna: Diagnostyka Pojazdow Samochodowych 2000, Katowice 17 listopada 2000 r. [6] Merkisz J., Kozak M.: Paliwa do wspolczesnych silnikow spalinowych Paliwa, Oleje i Smary w eksploatacji nr 72 i 73/2000. [7] OBD & Sulphur Status Report: Sulphur's Effect on the OBD Catalyst Monitor on Low Emission Vehicles. U.S. Environmental Protection agency, September [8] Stanowisko TS w sprawle wdrozenia w Polsce Dyrektywy Unll Europejskiej 98/69/EC (system EOBD) THE NFLUENCE OF SULPHUR CONTANED N GASOLNE ON ON-BOARD DAGNOSTC SYSTEMS OBD-!EOBD OPERATON The sulphur content is the most important parameter of gasoline taking into account proper operation ofcatalytic converters and exhaust gas oxygen sensors. Therefore sulphur contained in fuel influences also correct operation of on-board diagnostic systems OBD-ll1EOBD, for example causes false alarms of exceed permissible emissions threshold. The paper describes the mechanics of influence and negative effects of sulphur contained in gasoline on OBD-ll1EOBD systems. The problem of sulphur in fuel is currently very important in Poland for the sake of very permissive regulations of Polish Standard in that regard. 42

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA GŁÓWNYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ STOPNIA IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH Z SILNIKAMI ZI PODCZAS BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH Jerzy Merkisz*, Marcin Ślęzak**,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SYMULOWANIE USZKODZEN CZUJNIKOW TLENU W SYSTEMACH OBD IIIEOBD

SYMULOWANIE USZKODZEN CZUJNIKOW TLENU W SYSTEMACH OBD IIIEOBD Joumal ofkones. Combustion Engines, VoIB, No 3-4, 2001 SYMULOWANIE USZKODZEN CZUJNIKOW TLENU W SYSTEMACH OBD IIIEOBD Jerzy Merkisz Politechnika Poznanska, Instytut Silnikow Spalinawych i Podstaw KonstrukcjiMaszyn,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH Jerzy Merkisz*, Stanisław Mazurek*, Marcin Ślęzak**, Wojciech Gis*** *Instytut Transportu Samochodowego, 03-301

Bardziej szczegółowo

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego CIECIELĄG Jan 1 Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego WSTĘP Obecne silniki spalinowe charakteryzują się znakomitymi osiągami, niskim spalaniem

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Zmiany stabilności chemicznej benzyny silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu, podczas jej przechowywania w warunkach laboratoryjnych

Zmiany stabilności chemicznej benzyny silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu, podczas jej przechowywania w warunkach laboratoryjnych NAFTA-GAZ kwiecień 2010 ROK LXVI Martynika Pałuchowska, Bogusława Danek Instytut Nafty i Gazu, Kraków Zmiany stabilności chemicznej benzyny silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu, podczas jej

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel. Biokomponenty w paliwach do silników Diesla. wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego. Bio-components in Diesel fuels impact

Euro Oil & Fuel. Biokomponenty w paliwach do silników Diesla. wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego. Bio-components in Diesel fuels impact INSTYTUT NAFTY I GAZU PRACE NAUKOWE INSTYTUTU NAFTY I GAZU NR 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego Biocomponents in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Analizując korzyści stosowania preparatu należy podkreślić:

Analizując korzyści stosowania preparatu należy podkreślić: PANTHER P2 MOLEKULARNY KATALIZATOR PALIW SILNIKOWYCH, CZYŚCI, SMARUJE I REGENERUJE UKŁAD WTRYSKOWY, REDUKUJE TOKSYCZNOŚĆ SPALIN, ZMNIEJSZA ZUŻYCIE PALIWA Molekularny katalizator paliw silnikowych Panther

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1 WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW Z SILNIKAMI O ZAPŁONIE ISKROWYM 1. Wprowadzenie Praca przedstawia

Bardziej szczegółowo

RESEARCH OF OXYGEN SENSOR SIGNALS IN THREE WAY CATALITIC CONVERTER FOR OBD II NEEDS

RESEARCH OF OXYGEN SENSOR SIGNALS IN THREE WAY CATALITIC CONVERTER FOR OBD II NEEDS Journal of KONES Internal Combustion Engines 22 No. 3 4 ISSN 23 45 RESEARCH OF OXYGEN SENSOR SIGNALS IN THREE WAY CATALITIC CONVERTER FOR OBD II NEEDS Andrzej Ambrozik, Stanisław W. Kruczyński, Jacek Łączyński,

Bardziej szczegółowo

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych data aktualizacji: 2016.08.10 Tomasz Piergies specjalista z Działu Badań i Rozwoju Orlen Oil Wymagania dla nowoczesnych olejów silnikowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych. parafinowych (HVO)

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych. parafinowych (HVO) Lukasz Jeczmionek Zagadnienia hydrokonwersji olejów roslinnych i tluszczów zwierzecych do weglowodorowych biokomponentów parafinowych (HVO) Instytut Nafty i Gazu 2012 Zagadnienia hydrokonwersjiolejów roslinnych

Bardziej szczegółowo

Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny?

Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny? Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny? Krzysztof Bajdor Przemysłowy Instytut Motoryzacji Nowe akty legislacyjne w Polsce Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C 10L 1/14. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C 10L 1/14. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 330369 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1998 (19) PL (11) 188651 (13) B1 (5 1) IntCl7 C 10L 1/14 (54)

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 017 r. (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 8 MI 46 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 16 stycznia 017 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam do stosowania od dnia

Zatwierdzam do stosowania od dnia 1. Przedmiot WT 2. Zakres stosowania przedmiotu WT 3. Podział i oznaczenie 4. Wymagania i badania 4.1. Wymagania ogólne 4.1.1. Dodatki przeciwutleniające 4.1.2. Dodatki antyelektrostatyczne 4.1.3. Wygląd

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Uwagi o przepisach dotyczących emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych

Uwagi o przepisach dotyczących emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 41-51 (2006) Uwagi o przepisach dotyczących emisji związków toksycznych spalin z silników pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych JERZY MERKISZ, SŁAWOMIR WALASIK Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Wysoka jakość paliwa LPG to nie tylko spełnienie wymagań normatywnych. Wysoka jakość to przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe systemy i diagnozy 5

Pozostałe systemy i diagnozy 5 5.2 Sondy lambda Sondy lambda mierzą udział tlenu w mieszance spalinowej. Są one częścią składową obwodu regulacyjnego, który zapewnia w sposób ciągły właściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Proporcja

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI POLITECHNIKA OPOLSKA ZAKŁAD SAMOCHODÓW BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI WNIOSKI W świetle przeprowadzonych badań oraz zróżnicowanych i nie zawsze rzetelnych opinii producentów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Jan FILIPCZYK BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Gdańsk 2009

POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Gdańsk 2009 POKŁADOWE SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Gdańsk 2009 Ekologiczne aspekty rozwoju motoryzacji Zmienne warunki: obciążenia i prędkości kątowej silników cieplnych Związki toksyczne w spalinach

Bardziej szczegółowo

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Jacek Biedrzycki Przemysłowy Instytut Motoryzacji 71 Forum Energia - Efekt Środowisko - Ekologiczne formy transportu Warszawa, 31.03.2015r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku Jerzy Cetnar AGH Rodzaje odziaływań rekatorów jądrowych na środowisko człowieka Bezpośrednie Zagrożenia w czasie eksploatacji Zagrożeniezwiązane

Bardziej szczegółowo

Opracował: Marcin Bąk

Opracował: Marcin Bąk PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ współrozpuszczalnika na zjawisko rozdziału faz w benzynie silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu

Wpływ współrozpuszczalnika na zjawisko rozdziału faz w benzynie silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu NAFTA-GAZ czerwiec 2011 ROK LXVII Martynika Pałuchowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Wpływ współrozpuszczalnika na zjawisko rozdziału faz w benzynie silnikowej zawierającej do 10% (V/V ) bioetanolu Wstęp

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2011 KOM(2011) 113 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Polska-Będzin: Benzyna bezołowiowa 2014/S 228-402190. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Będzin: Benzyna bezołowiowa 2014/S 228-402190. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402190-2014:text:pl:html Polska-Będzin: Benzyna bezołowiowa 2014/S 228-402190 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG

WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG Arkadiusz MAŁEK WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG Streszczenie Celem artykułu jest przybliżenie tematyki związanej z pomiarem emisji spalin pojazdów zasilanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85 Arkadiusz MAŁEK, Ksenia SIADKOWSKA CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E5 Streszczenie W artykule zaprezentowano metody sporządzania charakterystyk wtrysku paliwa podczas zasilania silnika

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych.

Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. Wyliczanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku zastosowania oleju Ecotruck w silnikach wysokoprężnych. 1. Stan istniejący przy stosowaniu oleju silnikowego Fuchs. Jednym z negatywnych skutków wpływu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY ROZRUCHU SILNIKA NA CZAS PRACY BEZ UWZGLĘDNIENIA W STEROWANIU SYGNAŁU Z CZUJNIKA STĘŻENIA TLENU

WPŁYW TEMPERATURY ROZRUCHU SILNIKA NA CZAS PRACY BEZ UWZGLĘDNIENIA W STEROWANIU SYGNAŁU Z CZUJNIKA STĘŻENIA TLENU Zbigniew Kneba 1), Jacek Kropiwnicki 1) WPŁYW TEMPERATURY ROZRUCHU SILNIKA NA CZAS PRACY BEZ UWZGLĘDNIENIA W STEROWANIU SYGNAŁU Z CZUJNIKA STĘŻENIA TLENU Streszczenie. W pracy omówiono wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Filozofia Hondy. Projektowanie z mysla o recyklingu. Rozwijamy technologie majace na celu:

Filozofia Hondy. Projektowanie z mysla o recyklingu. Rozwijamy technologie majace na celu: Filozofia Hondy Od wielu lat Honda przoduje pod wzgledem dbalosci o srodowisko naturalne. Jako globalny producent pojazdów dziala intensywnie na rzecz minimalizacji oddzialywania jej produktów na srodowisko.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY EKSPLOATACJI 201

PROBLEMY EKSPLOATACJI 201 3-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 201 Andrzej DARKOWSKI, Dominika DŁUHA, Małgorzata KSIĘŻOPOLSKA, Politechnika Warszawska BADANIA MAGAZYNOWANIA I REDUKCJI TLENKÓW AZOTU PRZY RÓŻNYCH CZASACH PODAWANIA MIESZANKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA ZWL\ZANE Z PRZEWIETRZANIEM SKRZYNI KORBOWEJ W KONTEKSCIE SYSTEMU EOBD/OBD II

ZAGADNIENIA ZWL\ZANE Z PRZEWIETRZANIEM SKRZYNI KORBOWEJ W KONTEKSCIE SYSTEMU EOBD/OBD II Journal of Kones. Combustion Engines, VoIB, No 3-4, 2001 ZAGADNIENIA ZWL\ZANE Z PRZEWIETRZANIEM SKRZYNI KORBOWEJ W KONTEKSCIE SYSTEMU EOBD/OBD II prof. dr hab. ini. Jerzy Merkisz, mgr inz. Marek Waligorski

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HAND LOWĄ W 2014 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WARSZAWA, MARZEC 2015 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE PRACY SILNlKA 0 ZAPLONIE SAMOCZYNNYM W TRYBIE ON-LINE

DIAGNOZOWANIE PRACY SILNlKA 0 ZAPLONIE SAMOCZYNNYM W TRYBIE ON-LINE Joumal of Kones. Combustion Engines, VoIB, No 3-4, 2001 DIAGNOZOWANIE PRACY SILNlKA 0 ZAPLONIE SAMOCZYNNYM W TRYBIE ON-LINE Jerzy Merkisz 1 Marcin Ryehter" Piotr Lijewski'' Politechnika Poznanska Instytut

Bardziej szczegółowo

PALIWOWE KOMPONENTY DEPOLIMEROWE DO SILNIKA O ZI

PALIWOWE KOMPONENTY DEPOLIMEROWE DO SILNIKA O ZI -009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 151 Marek SWAT Inytut Technologii Eksploatacji Pańwowy Inytut Badawczy, Radom PALIWOWE KOMPONENTY DEPOLIMEROWE DO SILNIKA O ZI Słowa kluczowe Paliwa silnikowe, silnik o ZI, ekologia.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Zdzisław CHŁOPEK 1 EKOLOGICZNE SKUTKI ZASILANIA SILNIKÓW AUTOBUSÓW MIEJSKICH PALIWEM BIOGAZOWYM 1. Wstęp W poszukiwaniu proekologicznych rozwiązań w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Spis tresci 1. WIADOMOSCI PODSTAWOWE 13

Spis tresci 1. WIADOMOSCI PODSTAWOWE 13 Spis tresci 1. WIADOMOSCI PODSTAWOWE 13 1.1. Istota i podzial silnikow spalinowych 13 1.2. Zasada dzialania silnika z zaplonem samoczynnym 15 1.2.1. Zasada dziatania czterosuwowego silnika z zaplonem samoczynnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD

PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(78)/2010 Stanisław W. Kruczyński 1 Marcin Wojs 2 PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD 1. Wstęp Wprowadzenie do produkowanych samochodów coraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 43/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2014 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 136/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

o ZAPLONIE SAMOCZYNNYM

o ZAPLONIE SAMOCZYNNYM Journal ofkones. Combustion Engines, Vol 8, No 3-4, 2001 ZASTOSOWANIE METOD WIZUALIZACJI DO OCENY JAKOSCI ROZPYLENIA PALIWA PRZEZ WTRYSKIWACZE SILNIKOW o ZAPLONIE SAMOCZYNNYM Marek Idzior, Piotr Lijewski

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 27 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 1275 INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Destylacja benzyny silnikowej z zawartością do 10% (V/V ) etanolu obliczanie jej parametrów metodą addytywnych wskaźników mieszania

Destylacja benzyny silnikowej z zawartością do 10% (V/V ) etanolu obliczanie jej parametrów metodą addytywnych wskaźników mieszania NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 3 / 2014 Bogusława Danek, Delfina Rogowska Destylacja benzyny silnikowej z zawartością do 10% (V/V ) etanolu obliczanie jej parametrów metodą addytywnych wskaźników mieszania Etanol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA

Ćw. nr 1. Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ IIB Studia stacjonarne Ćw. nr 1 Oznaczanie składu grupowego frakcji paliwowych metodą FIA Sala : Bud. F1, pok. 107 Prowadzący: mgr inż. Katarzyna Pstrowska

Bardziej szczegółowo

Technika Samochodowa

Technika Samochodowa Gliwice, Maj 2015 Technika Samochodowa ZAPRASZAMY!!! Specjalność na kierunku MiBM którą opiekuje się Instytut Techniki Cieplnej 1 Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska www.itc.polsl.pl Konarskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Piotr SZCZĘSNY 1 TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW OSOBOWYCH PODCZAS STATYSTYCZNYCH BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH 1. Wstęp Przedstawione w pracy wyniki badań toksyczności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ORAZ TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA POJAZDÓW PALIWEM E85

PRAWNE ORAZ TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA POJAZDÓW PALIWEM E85 Ksenia SIADKOWSKA, Arkadiusz MAŁEK PRAWNE ORAZ TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA POJAZDÓW PALIWEM E85 Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na brak regulacji prawnych pozwalających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELACZA NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE

INSTRUKCJA MONTAZU ROZDZIELACZA NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE INSTRUKCJA MONTAZU A NIMCO - WYJSCIE EURO MESKIE Rozdzielacz hydrauliczny NIMCO moze byc wpiety w uklad ciagnika na trzy sposoby przedstawione na rysunku 1. Rysunek 1b przedstawia najbardziej popularne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ SKŁADU MIESZANKI SILNIKA ROVER

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH

ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Jerzy NAWROCKI ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH Streszczenie: Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Wojska Polskiego powinien uruchamiać

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Radosław Patyk, Agnieszka Kułakowska Streszczenie W artykule scharakteryzowano aktualnie

Bardziej szczegółowo

Najnowszy system dual fuel dla silników o zapłonie samoczynnym Stworzony całkowicie od podstaw z automatyczną kalibracją i korektą wtrysku gazu

Najnowszy system dual fuel dla silników o zapłonie samoczynnym Stworzony całkowicie od podstaw z automatyczną kalibracją i korektą wtrysku gazu Najnowszy system dual fuel dla silników o zapłonie samoczynnym Stworzony całkowicie od podstaw z automatyczną kalibracją i korektą wtrysku gazu FUEL FUSION System podwójnego zasilania Diesel + LPG/CNG/LNG

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO Michał GĘCA, Adam MAJCZAK, Paweł MAGRYTA, Grzegorz BARAŃSKI, Łukasz GRABOWSKI, Michał BIAŁY WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ryszard Michałowski Karczowiska r.

Ryszard Michałowski Karczowiska r. DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP Z O.O. WE WROCŁAWIU ZASILANIE SILNIKÓW CNG NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ W DSG SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Ryszard Michałowski Karczowiska 23.1.26r. 1 Zabudowa pierwszego pojazdu

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI Dodatki Panther, zaliczane do III grupy dodatków NFS, są koloidalną zawiesiną cząstek o wymiarach 0,05-0,6 mikrometrów miedzi, srebra i ich tlenków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

DIESEL DUAL FUEL rozwiązanie dla czystego i taniego transportu

DIESEL DUAL FUEL rozwiązanie dla czystego i taniego transportu DIESEL DUAL FUEL rozwiązanie dla czystego i taniego transportu Najnowszy system dual fuel dla silników diesla System podwójnego zasilania diesel + LPG/CNG/LNG z automatyczną kalibracją i korekcją wtrysku

Bardziej szczegółowo

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych

Bardziej szczegółowo

NGK na świecie WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW

NGK na świecie WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW λ Sondy lambda NGK na świecie WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTÓW NIEMCY Centrum techniczne w Centrali Centrum techniczne w Komaki Fabryka DETROIT JAPONIA Centrum techniczne w Europie Centrum techniczne w

Bardziej szczegółowo

Kontrola emisji. podstawy. przepisy. technologia

Kontrola emisji. podstawy. przepisy. technologia podstawy. przepisy. technologia Przegląd 1. Zanieczyszczenia 2. Przepisy dotyczące emisji 3. Systemy kontroli emisji: DOC, DPF oraz SCR 4. Wymagania dotyczące paliwa oraz olejów silnikowych. 5. Uwagi i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2012 COM(2012) 749 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie drogowym w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 WARSZAWA, LUTY 2009 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 I. WSTĘP System monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo