MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2010/2011"

Transkrypt

1 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT AIET INFORMACYJNY ECT RO AAEMICI 2010/2011 dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT oordynator Uczelniany rogramu Erasmus i ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU 1

2 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU 2

3 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT MIJA ZOŁY Osiągnięcie wysokiego poziomu zarządzania procesami logistycznymi poprzez kształcenie kadr, doskonalenie procesów dydaktycznych oraz wdrażanie ich nowych form. GŁÓWNE CELE Edukacja interdyscyplinarna w zakresie prawa, ekonomii i techniki. Wykształcenie w zakresie metod i narzędzi logistycznych. reowanie postaw aktywnej i twórczej pracy w zespole. rzygotowanie do działania w zintegrowanej Europie. 3

4 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU I TREŚCI WTĘ 7 I - UCZELNIA 9 A. Nazwa i adres 9 B. Władze Uczelni 10 C. alendarz akademicki emestr zimowy 2010/ emestr letni 2010/ oordynator Uczelniany ERAMUA i ECT 13 E. olityka europejska Uczelni 13 F. Ogólne informacje o Uczelni 14 G. Ogólne przepisy obowiązujące na Uczelni 18 H. ziekanat 18 I. Biuro arier 19 J. ział ds. rojektów Europejskich 21. Zasady rekrutacji 22 L. typendia 26 II - OGÓLNE INFORMACJE RATYCZNE 28 A. Ogólne informacje o Wrocławiu 28 B. Formalności związane z przyjazdem i pobytem we Wrocławiu 29 C. oszty utrzymania 30. Zakwaterowanie Banki stancji chroniska młodzieżowe 31 E. Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Opieka zdrowotna Ubezpieczenie 32 F. Baza naukowo-dydaktyczna Biblioteka racownie i laboratoria specjalistyczne 35 G. Inne praktyczne informacje Język nauczania redyty studenckie Czas wolny 37 H. Organizacje studenckie 38 4 III - ROGRAM ZTAŁCENIA 39 A. Informacje o studiach pierwszego stopnia - licencjackich na kierunku Logistyka tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 40 B. Informacje o studiach pierwszego stopnia - inżynierskich na kierunku Logistyka tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 43 C. Informacje o studiach drugiego stopnia na kierunku Logistyka tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 44

5 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT. Informacje o studiach pierwszego stopnia - licencjackich na kierunku Zarządzanie tudia stacjonarne tudia niestacjonarne Zasady zaliczania przedmiotów 46 E. Informacje o studiach podyplomowych 47 F. unkty zaliczeniowe ECT 50 G. Współpraca z EIEC w Metz Wykładowcy z Francji 51 H. lany studiów, kierunek Logistyka tudia pierwszego stopnia licencjackie 52 a. tacjonarne, specjalność ystemy logistyczne 52 b. Niestacjonarne, specjalność ystemy logistyczne 53 c. tacjonarne, specjalność Zarządzanie transportem 54 d. Niestacjonarne, specjalność Zarządzanie transportem tudia pierwszego stopnia inżynierskie 56 a. tacjonarne, specjalność Automatyzacjia i utrzymanie systemów magazynowych 56 b. Niestacjonarne, specjalność Automatyzacjia i utrzymanie systemów magazynowych 57 c. tacjonarne, specjalność ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw 58 d. Niestacjonarne, specjalność ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw tudia drugiego stopnia 60 a. tacjonarne 60 b. Niestacjonarne 61 I. lany studiów, kierunek Zarządzanie tudia pierwszego stopnia licencjackie 62 a. tacjonarne, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 62 b. Niestacjonarne, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 63 J. Rozdział semestralny zajęć ierunek Logistyka, studia pierwszego stopnia licencjackie 64 a. pecjalność ystemy logistyczne 64 b. pecjalność Zarządzanie transportem ierunek Logistyka, studia pierwszego stopnia inżynierskie 68 a. pecjalność Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych 68 b. pecjalność ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw ierunek Logistyka, studia drugiego stopnia ierunek Zarządzanie, studia pierwszego stopnia licencjackie 74 a. pecjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie 74 IV - ZAŁĄCZNII Opinia rajowego oordynatora ds. ECT z ramienia Europejskiej omisji Edukacji i ultury, dr Marii Misiewicz na temat akietu Informacyjnego MWLiT we Wrocławiu arta ERAMUA przyznana przez omisję Europejską na lata 2007/ /2013 upoważniająca MWLiT do uczestnictwa w rogramie OCRATE- Erasmus arta tudenta Erasmusa nadająca studentom specjalny status studenta Erasmusa Umowa o współpracy pomiędzy EIEC w Metz a MWLiT we Wrocławiu 79 5

6 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU ełna nazwa uczelni: Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. ełna nazwa w języku angielskim: International University of Logistics and Transport in Wroclaw. Oficjalny skrót: MWLiT od Erasmusa: L WROCLAW16 Numer arty Erasmusa: IC L-ERAMU-EUC-1 Ulica: ołtysowicka Numer: 19B od pocztowy: L Miasto: Wrocław Województwo: olnośląskie od regionu: L01 raj: olska od kraju: L Telefon: +48 (0 71) Fax.: +48 (0 71) trona internetowa: Typ organizacji: uczelnia wyższa oordynator Erasmusa i ECT: dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT Rektor dr Janusz Zierkiewicz anclerz mgr inż. Janusz awęska 6

7 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT WTĘ Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Już od 2003 roku nasi absolwenci są wysoko cenionymi fachowcami na rynku pracy. Czyni to nas jedną z najbardziej doświadczonych instytucji dydaktycznych kształcących logistyków w olsce. Zgodnie z misją Uczelni, jednym z priorytetów naszego działania jest ciągły rozwój i rozbudowa potencjału edukacyjnego i dydaktycznego. taramy się, by nasze programy nauczania zawierały jak najwięcej elementów praktycznych, tak by móc odpowiednio przygotować naszych studentów i absolwentów do wymogów i wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Z roku na rok doskonalimy naszą ofertę edukacyjną. W 2009 r. jako jedna z nielicznych w olsce uczelni uruchomiliśmy studia inżynierskie na kierunku Logistyka, a także jako jedyna uczelnia niepubliczna w olsce studia magisterskie II stopnia. W 2010 r. wprowadzamy dla naszych studentów zajęcia w języku angielskim, a od roku akademickiego 2011/2012 uruchomimy także studia inżynierskie I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, które już zyskały pozytywną opinię i zgodę Ministerstwa Nauki i zkolnictwa Wyższego. Uczelnia rozwija się coraz dynamicznej. rężnie działający ział ds. rojektów Europejskich pozyskuje dla Uczelni środki pochodzące z Europejskiego Funduszu połecznego na kompleksową modernizację zaplecza dydaktycznego oraz wdrożenie praktycznych elementów nauczania i innowacyjnych programów kształcenia. Od roku akademickiego 2010/2011 do dyspozycji studentów oddajemy najnowocześniejsze na olnym Śląsku laboratoria systemów informatycznych, inżynierii logistycznej oraz podstawowych problemów techniki. zięki zajęciom praktycznym realizowanym w tych laboratoriach studenci zaznajomią się z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny automatycznej identyfikacji, magazynowania i systemów informatycznych wykorzystywanych na co dzień w firmach logistyczno-transportowych, co będzie podstawą ich przyszłego sukcesu zawodowego. W trosce o wysoką jakość kształcenia sukcesywnie poszerzamy także naszą współpracę z przemysłem. rogramy kształcenia dla poszczególnych kierunków i specjalności konsultujemy z przedstawicielami przedsiębiorstw, tak aby jak najlepiej dopasować treści kształcenia do wymogów gospodarki i rynku pracy. Wspólnie tworzymy programy praktyk, podczas których studenci pod opieką specjalistów przechodzą indywidualny trening zawodowy. Organizujemy wykłady otwarte specjalistów z dziedziny logistyki i zarządzania, ale także przedstawicieli polityki i świata biznesu. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy praktykami a środowiskiem akademickim, a także przybliżenie studentom specyfiki funkcjonowania różnych podmiotów w gospodarce rynkowej. bamy także o ciągły rozwój współpracy zagranicznej i umiędzynarodowienie Uczelni. Z roku na rok przybywa nam partnerów z Europy. Współpracujemy z uczelniami francuskimi, niemieckimi, czeskimi, słowackimi, bułgarskimi, ukraińskimi, a od roku akademickiego 2010/2011 także z uczelniami angielskimi. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rogramu Erasmus, dzięki czemu nasi studenci mają możliwość nauki na zagranicznych uczelniach. ziałamy również aktywnie na polu nauki jako organizator licznych konferencji naukowych. Corocznie Uczelnia organizuje konferencje, na których gości wybitnych specjalistów z olski i zagranicy. Na wysokim poziomie jest także działalności wydawnicza Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wydawane przez nas czasopismo naukowe Logistyka i Transport jest wysoce uznawane w środowisku naukowym, czego dowodem jest przyznanie mu przez Ministerstwo Nauki i zkolnictwa Wyższego 9 punktów. 7

8 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU Oddając w aństwa ręce akiet Informacyjny ECT pragniemy przybliżyć możliwości, jakie oferuje edukacja w Międzynarodowej Wyższej zkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Międzynarodowy charakter uczelni, praktyczne programy kształcenia, kadra dydaktyczna, potencjał techniczny i szeroka współpraca z przedsiębiorstwami są podstawą przyszłego sukcesu zawodowego naszych absolwentów, z czego jesteśmy dumni i o co zawsze będziemy dbać. Zapraszamy do lektury pakietu. 8

9 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT I UCZELNIA A. Nazwa i adres Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWLiT) ul. ołtysowicka 19B Wrocław tel. +48 (0) fax. +48 (0) strona internetowa: W dotarciu do naszej Uczelni mogą być pomocne internetowe mapy: Możliwości dojazdu na Uczelnię: o MWLiT można bezpośrednio dojechać autobusami linii 116 i 119 oraz autobusami pośpiesznymi linii A, E i N. 9

10 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU B. Władze Uczelni anclerz: mgr inż. Janusz awęska Rektor: dr Janusz Zierkiewicz ziekan: dr Agnieszka Tubis rodziekan: mgr Agnieszka Burghardt 10

11 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT C. alendarz akademicki semestr zimowy 2010/2011 dzień tygodnia AŹZIERNI LITOA GRUZIEŃ TYCZEŃ LUTY ON WT ŚR CZ T OB N / N parzysty nieparzysty N N N N N N N N N N N tudia stacjonarne rozpoczynaja się od 1 października 2010 r (tygodniem nieparzystym) i trwają do 27 stycznia 2011r. ( 8 tygodni nieparzystych i 7 parzystych). Ferie swiateczne trwają od 23 grudnia 2010r. do 2 stycznia 2011r. rzerwa semestralna: lutego 2011r odatkowe dni wolne: 1, 11, 12 listopada 2010 r esja egzaminacyjna: od 28 stycznia do 13 lutego 2011 r. 11

12 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU semestr letni 2010/2011 dzień tygodnia LUTY MARZEC WIECIEŃ MAJ CZERWIEC ON WT ŚR CZ T OB N / N parzysty nieparzysty N N N N N N N N N N tudia stacjonarne rozpoczynają się od 21 lutego 2011r (tygodniem nieparzystym) r i trwają do 17 czerwca 2011r ( 8 tygodni parzystych i 7 nieparzystych). W dniu 9 czerwca zajęcia odbywają się wg czwartkowego/nieparzystego planu zajęć. Ferie swiateczne trwają od od 21 kwietnia do 3 maja 2011r. rzerwa semestralna od 4 lipca. odatkowe dni wolne: 13 maja (Juwenalia), 23 czerwca. esja egzaminacyjna: od 20 czerwca do 1 lipca 2011r. i od września 19 do 30 września. 12

13 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT. oordynator Uczelniany rogramu Erasmus i ECT oordynator: dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. MWLiT zień i godziny przyjęć: poniedziałek: , pok. nr 301, Biuro arier pok. nr 16 E. olityka europejska Uczelni Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed nami integracja europejska, MWLiT prowadzi własną politykę europejską. Jej trzon stanowi współpraca z EIEC w Metz oraz uczestnictwo w rogramie Erasmus. Uczelnia posiada 7 podpisanych umów o współpracy z: GRUĄ ZÓŁ EIEC W METZ (ECOLE UÉRIEURE INTERNATIONALE E COM- MERCE) London Metropolitan University Oxford University, aid Business chool ingston University, Londyn olitechniką Lwowską Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy ijowskim Instytutem olitechnicznym Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w ijowie Cele Erasmusa są realizowane poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami i przyznawanie grantów na wymianę studentów, nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej pomiędzy tymi uczelniami, które mają podpisane umowy dwustronne. W ramach programu Erasmus Uczelnia współpracuje z: ECOLE NATIONALE UERIEURE E MINE E NANCY Francja/Nancy CONERVATOIRE NATIONAL E ART ET METIER w aryżu TEOOR ABLEHOV HIGHER CHOOL OF TRANORT w ofii VYOA OLA LOGITYI z rerov UNIWERYTET w ardubicach UNIWERYTET ŻYLINI w Żylinie Ecole Nationale d Ingénieurs de Metz Francja/Metz Aby uczelnia mogła uczestniczyć w rogramie Erasmus, musi posiadać tzw. artę Erasmusa (Erasmus University Charter) dokument nadany przez omisję Europejską. W marcu 2003 roku MWLiT przyznano po raz pierwszy artę Erasmusa na lata akademickie 2003/ /2007. W lutym 2007 roku omisja Europejska przyznała Uczelni artę Erasmusa na 13

14 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU lata 2007/ /2013. arta posiada status rozszerzonej, co oznacza, że w ramach mobilności studenci mogą wyjeżdżać także na praktyki. tudenci uczestniczący w wymianie w ramach Erasmusa posiadają specjalny status, który nadaje im arta tudenta Erasmusa (zał. nr 3). ażda uczelnia, która uczestniczy w rogramie Erasmus, musi posiadać tzw. eklarację olityki Europejskiej (E European olicy tatement), która zawiera informacje dotyczące współpracy międzynarodowej uczelni, jej cele i priorytety w kontekście współpracy międzynarodowej, a także politykę dotyczącą organizacji i zapewnienia jakości praktyk międzynarodowych. Teksty E wszystkich uczelni biorących udział w programie są publikowane na stronach internetowych TAO. zczegółowe informacje na temat rogramu Erasmus są dostępne pod następującymi adresami internetowymi: Agencja Narodowa rogramu Erasmus w olsce (www.socrates.org.pl); Biuro Obsługi Technicznej rogramu Erasmus - TAO (www.socleoyouth.be); omisja Europejska yrekcja Generalna Edukacja i ultura education/socrates.html); Centrum Informacji Europejskiej UIE (www.cie.gov.pl). F. Ogólne informacje o Uczelni Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku z inicjatywy towarzyszenia na rzecz Budowy Wrocławskiego Integrowanego Centrum Logistycznego we współpracy z: grupą szkół EIEC w Metz (Ecole upérieure Internationale de Commerce), jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, olitechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa olnośląskiego, Gminą Wrocław. otrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w olsce brakuje wyższych uczelni zawodowych kształcących w zawodzie logistyk/spedytor. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Tworząc Międzynarodową Wyższą zkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania firm w zintegrowanej Europie. pełnienie misji Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. zięki współpracy z partnerem strategicznym grupą EIEC/ICN program kształcenia Uczelni zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, wielorakie kontakty z firmami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym pozwalają MWLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wykładów uzupełniających. tanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy merytorycznej z olitechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, grupą EIEC w Metz, ICN Business chool w Nancy, współpracy z drezdeńskim Centrum Logistycznym, towarzyszeniem rzewoźników rogowych olny Śląsk, Ogólnopolskim Związkiem racodawców Transportu rogowego, olskim Towa- 14

15 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT rzystwem Logistycznym, olnośląską Izbą Gospodarczą, firmą logistyczną GEFCO olska, EuroConsulting Niemieckim Centrum Edukacji Biznesu oraz z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami samorządowymi. Utworzenie Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską EIEC, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean- -ierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. rogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce; zostało nagrodzone 10 listopada 2003 roku w aryżu. Od 6 lat Uczelnia jest również laureatem certyfikatu Wiarygodna szkoła przyznawanego przez Akademickie Centrum Informacyjne. Musimy podkreślić, że w projekcie certyfikacji szkół niepublicznych ACI, Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu w roku 2009 uzyskała złoty certyfikat jako jedyna uczelnia na olnym Śląsku. rojekt Wiarygodna szkoła ma na celu promowanie i wyróżnienie tych podmiotów, które działają zgodnie z prawem, dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną oraz zapewniają właściwe warunki studiowania. Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową (nieakademicką), wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pod liczbą porządkową 67. prof. dr hab. tanisław rawczyk ierownik Zakładu Logistyki dr hab. inż. Tomasz Nowakowski ierownik Zakładu Transportu dr Maria zeloch ierownik Zakładu Zarządzania dr hab. Andrzej udłaszyk ierownik Zakładu Nauk połecznych Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (z. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). truktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). W ramach wydziału istnieją 4 zakłady: Logistyki Transportu Zarządzania Nauk połecznych Corocznie przyjmowanych jest około 300 kandydatów na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie), 150 osób na studia drugiego stopnia oraz około 200 kandydatów na studia podyplomowe. 15

16 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU Od roku akademickiego 2009/2010 MWLiT w swojej ofercie edukacyjnej posiada studia pierwszego stopnia - inżynierskie na kierunku Logistyka oraz kierunek Zarządzanie ze specjalnością zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. W 10. roku działalności MWLiT wprowadza studia z językiem wykładowym angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka. W dniu 27 września 2008 r. Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jako jedyna uczelnia z olnego Śląska, podpisała akt założycielski Unii Akademickiej wraz z 9 innymi prywatnymi uczelniami w olsce pod hasłem: Zintegrowani wiedzą. Współpraca obejmuje między innymi wymianę kadry i studentów w celu podniesienia mobilności i jakości działalności edukacyjnej, naukowo badawczej, doradczej i innowacyjnej. Więcej informacji na temat wspólnego projektu znajduje się na stronie internetowej 1. roces kształcenia roces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Logistyka oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie. Na kierunku Logistyka MWLiT oferuje następujące możliwości kształcenia: tudia pierwszego stopnia (licencjackie) trwające trzy lata (sześć semestrów) na dwóch specjalnościach: ystemy logistyczne oraz Zarządzanie transportem, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz/Nancy) z tytułem licencjata. tudia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwające trzy i pół roku (siedem semestrów) na dwóch specjalnościach: Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych oraz ystemy informacyjne w łańcuchu dostaw, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz) z tytułem inżyniera. tudia drugiego stopnia (magisterskie) trwające dwa lata (cztery semestry), po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz/Nancy) z tytułem magistra. MWLiT otrzymała w 2007 roku, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w olsce, możliwość prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka. Na kierunku Zarządzanie MWLiT oferuje następujące możliwości kształcenia: tudia pierwszego stopnia (licencjackie) trwające trzy lata (sześć semestrów) na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie, po ukończeniu których absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i francuski (wydawany przez EIEC w Metz) z tytułem licencjata. o uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię. Władze Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przywiązują wielką wagę do poziomu i jakości nauki. W tym celu w dniu 23 kwietnia 2003r. uchwałą ena- 16

17 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT tu powołano Radę rogramową, skupiającą uznane autorytety naukowe w zakresie logistyki i dziedzin pokrewnych. Rada jest zespołem doradczym kierownictwa Uczelni w wytyczaniu kierunków rozwoju w zakresie dydaktyki, dostosowywania programu studiów do potrzeb rynku pracy, kształcenia własnej kadry dydaktycznej, monitorowania rynku pracy dla absolwentów Uczelni oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą. 2. onferencje organizowane przez Uczelnię Międzynarodowa Wyższa zkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rokrocznie organizuje międzynarodowe konferencje naukowe i naukowo-techniczne dotyczące branży TL. Cieszą się one dużym zainteresowaniem przedstawicieli uczelni polskich i zagranicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Lista zrealizowanych i planowanych konferencji, organizowanych i współorganizowanych przez MWLiT: 2006 eminarium francusko-polskie Edukacja determinantą rozwoju firm zagranicznych w olsce, , Wrocław. onferencja Logistyka w misjach wojskowych, , Żagań. III Uniwersytet Otwarty Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu globalnej mobilności miejsc pracy i siły roboczej w perspektywie do 2015 roku I sesja: , Wrocław; II sesja: , trasburg. Międzynarodowa onferencja Naukowo-Techniczna 160 lat połączenia kolejowego Wrocław Berlin, , Wrocław Wrolog Inżynieria procesów logistycznych, , Wrocław. II onferencja Naukowo-Techniczna Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów, , Wrocław onferencja Naukowa Rola transportu wodnego śródlądowego w rozwoju regionów zjednoczonej Europy, , Wrocław. Logistyka produkcji samochodów i części zamiennych, , Wrocław Integracja systemów logistycznych, czerwca 2009, Wrocław. Wpływ transportu lotniczego pasażerskiego i cargo na rozwój III aneuropejskiego orytarza Transportowego, 1-2 października 2009, Wrocław 2010 Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitalnych w XXI wieku, 17 września 2010, Wrocław. Techniki symulacyjne w logistyce i planowaniu przestrzennym, października 2010, wrocław. 17

18 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU G. Ogólne przepisy obowiązujące na Uczelni odstawowe przepisy obowiązujące w Międzynarodowej Wyższej zkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zostały ujęte w: tatucie Uczelni do wglądu w dziekanacie Zasadach i trybie rekrutacji w Międzynarodowej Wyższej zkole Logistyki i Transportu dostępnych na stronie internetowej Uczelni, Regulaminie studiów do wglądu w dziekanacie Regulaminie pomocy materialnej dla studentów MWLiT we Wrocławiu dostępnym na stronie internetowej oraz do wglądu na tablicy ogłoszeń. H. ziekanat W dziekanacie załatwiane są wszelkie formalności związane z procesem rekrutacji i edukacji studenta. ziekanat Uczelni otwarty jest w następujących godzinach pracy: od października do czerwca: poniedziałek piątek: , sobota: w czasie zjazdów, niedziela: w czasie zjazdów. od lipca do września: poniedziałek piątek: , sobota: tel. (071) , fax. (0 71) , mail: racownicy dziekanatu zawsze służą pomocą w kontaktach pomiędzy władzami Uczelni, kadrą dydaktyczną a studentami. racownicy dziekanatu: mgr Małgorzata zumiejko ierownik dziekanatu mgr Agnieszka Czeladyn pecjalista ds. studenckich mgr arolina endor pecjalista ds. studenckich 18

19 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT prawy związane z opłatami za studia oraz stypendiami rozpatrywane są w sekcji rozliczeń. ział rozliczeń otwarty jest w następujących godzinach pracy: od października do czerwca: poniedziałek piątek: , od lipca do września: poniedziałek piątek: , tel. (071) wew. 199, fax. (071) , mail: mgr Magdalena Czeladyn ierownik sekcji rozliczeń Anna Majdzik Referent ds. rozliczeń studentów I. Biuro arier W roku akademickim 2003/2004 Uczelnia uruchomiła Biuro arier i romocji Zawodowej tudentów i Absolwentów MWLiT, które pomaga studentom i absolwentom znaleźć zatrudnienie i zadbać o jakość ich kariery w zawodzie logistyka, spedytora oraz w zawodach pokrewnych. Biuro arier organizuje dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych pomoc w realizacji ich pomysłów i planów związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. W zakres działalności Biura arier MWLiT wchodzą: organizacja doradztwa zawodowego i sposobów funkcjonowania na rynku pracy; organizacja spotkań i warsztatów; prowadzenie punktu informacyjnego; organizacja praktyk i staży; kierowanie studentów na programy wakacyjne i do pracy wolontariackiej; obsługa ofert pracy i udostępnianie informacji o pracodawcach; formułowanie i wdrażanie strategii promocyjno-marketingowej Międzynarodowej Wyższej zkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Biuro arier jest czynne: poniedziałek piątek: sobota: (w czasie zjazdów). Telefon: (71) wew

20 akiet informacyjny ECT MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU Adresy poszczególnych pracowników biura znajdują się na witrynie internetowej Biura arier racownicy Biura arier: mgr Marta indrat ierownik Biura arier dr Jerzy omorowski ełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich Marta Idkowiak pecjalista Biura arier/ oradca zawodowy mgr arolina Tomalik pecjalista Biura arier iotr urzycki pecjalista Biura arier/ Informatyk Agnieszka Nowosad Referent Biura arier Informacje o praktykach studenckich: Zgodnie z zarządzeniem Rektora MWLiT we Wrocławiu nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 został wprowadzony regulamin praktyk studenckich w MWLiT. raktyki trwają łącznie 8 tygodni. W przypadku praktyk zagranicznych 4 tygodnie. Termin odbywania praktyk podlega ustaleniu z opiekunem merytorycznym. Rozliczenie praktyk następuje na koniec VI bądź VII semestru studiów, ewentualnie w czasie poprzedzającym rejestrację pracy dyplomowej w dziekanacie. Formę zaliczenia, stosowne dokumenty oraz możliwości zwolnienia z praktyk określa szczegółowo regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Uczelni dział Biuro arier. Obowiązkiem studenta przed rozpoczęciem praktyki jest zapoznanie się z treścią regulaminu. Ramowy program praktyk może ulec uszczegółowieniu w porozumieniu studenta z pracodawcą i może być jego indywidualnym, twórczym rozwinięciem. Biuro arier prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę z pracodawcami, oferując pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy, na staże zawodowe lub praktyki studenckie. Oferta Biura skierowana do pracodawców obejmuje: 20

21 MIĘZYNAROOWA WYŻZA ZOŁA LOGITYI I TRANORTU WE WROCŁAWIU akiet informacyjny ECT prezentacje firm na Uczelni; rozpowszechnianie informacji o zasadach, potrzebach i planach rekrutacyjnych oraz propagowanie katalogów, broszur, ulotek promujących działalność firm wśród studentów MWLiT; kontakt z instytucjami współpracującymi z Biurem arier MWLiT. J. ział ds. rojektów Europejskich ział ds. rojektów Europejskich MWLiT działa od 2006 r. Został powołany z myślą o aktywnym wykorzystaniu przez Uczelnię możliwości wsparcia finansowego, jakie oferują instytucje krajowe i zagraniczne, a także programy pomocowe Unii Europejskiej. ział zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni, a także na projekty o charakterze badawczym, społecznym (szkolenia, praktyki, staże, studia podyplomowe, transfer wiedzy, doradztwo) oraz infrastrukturalnym. Aplikuje o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu połecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programów pomocowych Unii Europejskiej (Erasmus, programy ramowe, fundusze norweskie, Leonardo da Vinci) oraz koordynuje realizację i rozliczenia z instytucjami finansującymi. odejmuje również liczne inicjatywy zmierzające do tworzenia strategicznych partnerstw z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, agencjami rozwoju regionalnego, jak i pracodawcami z branży TL. onadto ział aktywnie uczestniczy w pracach omisji ds. rojektów w ramach Unii Akademickiej, współpracując przy tworzeniu ogólnokrajowych projektów wspierających rozwój nauki i podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez ział ds. rojektów Europejskich mają na celu rozwój i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, promowanie idei kształcenia przez całe życie, a także rozwój badań naukowych. otychczasowy dorobek ziału to szereg wniosków napisanych, wygranych i realizowanych przez Międzynarodową Wyższą zkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu samodzielnie lub w partnerstwie: EULOG Edukacja Logistyczna projekt, dzięki któremu uczelnia wdraża nowe specjalności na studiach inżynierskich oraz szereg działań edukacyjnych dla studentów (staże, praktyki, zajęcia dodatkowe, warsztaty z przedsiębiorczości i aktywności na rynku pracy), a także uruchamia najnowocześniejsze na olnym Śląsku laboratoria automatycznej identyfikacji i projektowania magazynowego, w których studenci w praktyce będą mogli poznać zasady funkcjonowania i budowę kodów kreskowych, metody zabezpieczania i identyfikacji dokumentów, zaprojektować i edytować kody i etykiety logistyczne, zweryfikować zasady funkcjonowania bramek RFI, zbadać własności transponderów, a także zaprojektować magazyn i jego prace; ompetentne kadry gospodarki oferta MWLiT projekt, dzięki któremu uczelnia wdraża nową specjalność na kierunku Zarządzanie, organizuje szkolenia i staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich dla kadry dydaktycznej, realizuje kompleksowe szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej z dziedziny zarządzania kryzysowego; Nowe kwalifikacje dla nauczycieli podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu technik logistyk studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące ich do nauczania przedmiotów zawodowych w klasach o profilu technik logistyk w szkołach ponadgimnazjalnych; otrafię i mogę więcej projekt, którego celem jest zmiana kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. rojekt realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.A.; 21

I. Zasady ogólne. 1) w rekrutacji czerwcowo-wrześniowej, 2) w rekrutacji styczniowo-lutowej - tylko na studia niestacjonarne.

I. Zasady ogólne. 1) w rekrutacji czerwcowo-wrześniowej, 2) w rekrutacji styczniowo-lutowej - tylko na studia niestacjonarne. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 W MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU I. Zasady ogólne 1 Zasady i tryb rekrutacji dotyczą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny SPIS TREŚCI 1. MWSLiT we Wrocławiu kim jesteśmy. 2. Kierunki kształcenia. 3. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 4. Działalność naukowa. 5. Międzynarodowość. 6. Projekty europejskie. 7. CILT (UK) Polska.

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Teoria w parze z praktyką

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Teoria w parze z praktyką Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Teoria w parze z praktyką Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Powstała w 2001 roku przy współudziale ESIDEC

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w dziale rekrutacji: Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 Senat

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. DNS.430 17/15 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POZNAŃ 2015 Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 170e, art. 170f, 170g oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. INSTRUKCJA WPISÓW DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku

Uchwała Nr 126/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku Uchwała Nr 126/2003 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących zatrudnionych w placówkach, dla których organem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli. ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/09 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia nauczycieli. W związku z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2013/2014 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

PAKIET SUPER ŻAK zawiera: 1. Program Studencka Rodzina, który obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w WSHE

PAKIET SUPER ŻAK zawiera: 1. Program Studencka Rodzina, który obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w WSHE Instrukcja wdrażania Pakietów promocyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 w Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku PAKIET SOCJALNY

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17

Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17 Regulamin promocji dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej We Wrocławiu rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/17 zapisanych na studia w terminie od 01.10.2016 r. do 15.10.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

organizowanych przez

organizowanych przez REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH organizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków realizowanych na studiach podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 15 w Koszalinie 1 Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo