Komentarz specjalny. Komputronik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz specjalny. Komputronik"

Transkrypt

1 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów sprzętu IT z bardzo mocną pozycją w handlu detalicznym oraz największym sklepem internetowym z tym asortymentem w Polsce. Jego kompetentny Zarząd, cieszący się w branży bardzo dobrą opinią, umiejętnie wykorzystuje możliwości ekspansji w najbardziej atrakcyjnych segmentach tego rynku. Systematycznie rosnący popyt ze strony przedsiębiorstw oraz widoczna już poprawa siły zakupowej społeczeństwa powinny naszym zdaniem pozwolić na dalszy skokowy wzrost skali działalności Spółki. Realizacja tych planów będzie możliwa dzięki wpływom z IPO, które będą wykorzystane na inwestycje w rozbudowę sieci sprzedaży, wdrożenie nowoczesnego systemu logistycznego i unowocześnienie oprogramowania dla sklepu internetowego. Spółka chce ponadto 18 mln PLN przeznaczyć na akwizycje podmiotów z branży i już prowadzi rozmowy w kwestii ewentualnych przejęć. Bardzo ciekawa ekspozycja, sprzyjający rynek Komputronik zajmuje się co prawda dystrybucją sprzętu IT, ale na prawie połowie przychodów ze sprzedaży realizuje również marżę detaliczną (salony własne, obsługa klientów korporacyjnych, Internet) i dlatego może pochwalić się znacznie wyższą rentownością EBITDA niż ta realizowana przez klasycznych hurtowników. Spodziewana w najbliższych 2 latach masowa wymiana parku IT w przedsiębiorstwach oraz dynamiczny wzrost konsumpcji ze strony gospodarstw domowych tworzą doskonałe warunki do planowanego skokowego wzrostu skali działalności i dalszej poprawy marży, w związku ze wzmocnieniem pozycji zakupowej u producentów. Pozyskanie środków na rozwój organiczny i akwizycje Zarząd zamierza w najbliższych latach przeznaczyć około 25 mln PLN na inwestycje w rozbudowę sieci sprzedaży (z 56 placówek do 16 na koniec 28 roku), zwiększenie wydajności magazynu (pełna automatyzacja i przyspieszenie kompletacji zamówień) oraz wdrożenie wielojęzykowego sytemu dla sklepu internetowego w związku z planowaną ekspansją zagraniczną. Około 18 mln PLN pozyskanych z emisji ma być przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży, zarówno jeśli chodzi o sieci detaliczne, jak i firmy świadczące specjalistyczne usługi IT dla przedsiębiorstw. Spółka podpisała już umowę przedwstępną nabycia portalu Benchmark.pl, którego zakup pozwoli na umocnienie pozycji firmy w Internecie i dalszą popularyzację marki Komputronik. Obecnie prowadzone są również rozmowy z kolejnymi partnerami. Wyniki finansowe Oczekujemy, że Spółka w najbliższych latach utrzyma obecną ponad 4% dynamikę sprzedaży, a wzrost skali działalności pozwoli na wynegocjowanie jeszcze lepszych warunków zakupu sprzętu u producentów, które bezpośrednio przełożą się na wartość bonusów posprzedażnych i wzrost marż. Słuszność przyjętej koncepcji rozwoju potwierdzają wyniki za 1Q 27. Oferta publiczna i struktura akcjonariatu Oferta publiczna akcji obejmuje 1 45 tys. akcji serii C nowej emisji oraz nie więcej niż 18 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych udziałowców spółki. W transzy Inwestorów Indywidualnych spółka planuje zaoferować 39 tys. akcji serii C. Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmować będzie 1 6 tys. akcji serii C oraz nie więcej niż 135 tys. akcji sprzedawanych. Dodatkowo, 45 tys. akcji sprzedawanych zostanie zaoferowanych w ramach emisji zamkniętej pracownikom Spółki (po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii C). Po objęciu wszystkich akcji w ofercie, udział akcjonariuszy mniejszościowych wyniesie łącznie 21,9%. Ponadto obecni właściciele Komputronika zobowiązali się do niesprzedawania pozostałych akcji przez 12 miesięcy od momentu przydziału akcji w ramach oferty. W drodze oferty publicznej Spółka zamierza pozyskać ok. 5 mln PLN wpływów brutto. Według deklaracji Zarządu, około 18 mln PLN z tej kwoty zostanie przeznaczone na sfinansowanie akwizycji polskich i zagranicznych sieci sklepów, a także przejęć firm zajmujących się integracją i produkcją oprogramowania. Pozostałe 3 mln PLN pochłoną nakłady inwestycyjne związane z realizacją strategii rozwoju Spółki, a więc m.in. organiczny rozwój sieci sklepów Komputronik (również adaptacja wnętrz w sklepach franczyzowych), nowa wersja oprogramowania sklepu internetowego (wielojęzyczność i wielowalutowość) oraz budowa i wyposażenie kolejnego modułu magazynu wysokiego składowania. Dom 18 czerwca Inwestycyjny 27 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego komentarza.

2 Struktura akcjonariatu po emisji i sprzedaży wtórnej Nowa emisja akcji serii C 19,5% Sprzedaż akcji założy cieli w of ercie otwartej 1,8% Sprzedaż akcji założy cieli w of ercie zamkniętej dla pracowników,6% Dotychczasowi akcjonariusze 78,1% Program opcyjny Dnia 17 marca 27 roku NWZA podjęło uchwałę o przyjęciu założeń do opcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki. Zgodnie z tym postanowieniem, uprawnione osoby obejmą w latach nie więcej niż 18 tys. akcji Komputronika (po emisji akcji serii C stanowiłoby to około 2,4% akcji ogółem). Warranty mają być przyznawane w trzech transzach (po 55,8 tys. akcji rocznie, plus pula rezerwowa 14,76 tys. akcji) w oparciu o kryteria wzrostu wartości EBITDA i zysku netto na jedną akcję. Cena emisyjna powyższych warrantów będzie równa cenie emisyjnej z IPO pomniejszonej o 1% dyskonto. Ryzyko związane z tym programem, oprócz możliwości wystąpienia rozwodnienia akcji w przypadku realizacji warrantów przez osoby uprawnione, polega na wystąpieniu kosztu księgowego, jaki Spółka będzie musiała uwzględnić w latach (w tym momencie audytor nie wycenił jeszcze programu). Wykorzystując model Blacka- Scholesa szacujemy, że wartość powyższego programu opcyjnego (dla ceny emisyjnej na poziomie wyceny DCF) wynosi około 1,6 mln PLN. Działalność operacyjna Komputronik jest ważnym polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. W ofercie Spółki znajdują się wyroby wszystkich ważniejszych producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną. Sprzedaż detaliczna odbywa się w poprzez sieć własnych sklepów pod marką Komputronik, sklepy patronackie, sklep internetowy oraz dział klientów biznesowych. Spółka świadczy również kompleksową obsługę w zakresie informatyzacji, w tym wdraża systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, tworzy zindywidualizowane rozwiązania IT wspomagające analizy biznesowe oraz projektuje systemy i oprogramowanie na indywidualne zamówienie. Rentowność EBITDA w Komputronik na tle dystrybutorów IT 4,% 3,5% 3,6% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,5% 2,% 1,5% 1,7% 1,%,5%,% Komputronik AB Action* NTT Pronox, sprawozdania finansowe dystrybutorów IT Z uwagi na relatywnie duży udział sprzedaży do końcowych klientów w strukturze przychodów (marża detaliczna realizowana na prawie 5% obrotów), Komputronik może pochwalić się znacznie wyższą, w porównaniu z innymi wiodącymi polskimi dystrybutorami IT, marżą EBITDA (3,6% wobec średniej rynkowej na poziomie 1,7%). 18 czerwca 27 2

3 Struktura działalności operacyjnej Komputronik Struktura asortymentu i pozycja rynkowa Komputronik posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz towarów z kategorii IT, począwszy od komputerów i monitorów, poprzez serwery i akcesoria peryferyjne, do elementów eksploatacyjnych i oprogramowania. Jednocześnie coraz aktywniej prowadzi sprzedaż różnego rodzaju elektroniki użytkowej i technologii mobilnych. Zmiany w strukturze asortymentu w pełni odzwierciedlają najnowsze trendy rynkowe i zmianę preferencji konsumentów, co najlepiej oddaje istotny wzrost udziału sprzedaży komputerów przenośnych kosztem stacjonarnych. Sprzedaż Komputronik według asortymentu w tys. PLN Elektronika użytkowa, technologie mobilne i zaawansowane % Oprogramowanie % Pery f eria % Monitory % Pozostałe % Notebooki % Komponenty % Komputery PC (desktop) % Elektronika użytkowa, technologie mobilne i zaawansowane % Oprogramowanie % Pery f eria % Monitory % Pozostałe % Komputery PC (desktop) % Notebooki % Komponenty % Biorąc pod uwagę dość duże zróżnicowanie, zarówno asortymentu, jak i kanałów dystrybucji, trudno jest jednoznacznie ocenić pozycję rynkową Komputronika. W rankingach magazynu Computerworld podsumowujących rok 25, Spółka plasuje się na 28 miejscu wśród największych firm informatycznych działających w Polsce oraz na 11 miejscu (po włączeniu sprzedaży franczyzowej) wśród największych hurtowników z udziałami na poziomie odpowiednio 1,4% i 1,5%. Jeśli chodzi z kolei o sprzedaż sprzętu i oprogramowania poprzez witrynę internetową, to Komputronik jest liderem polskiego rynku i szacuje swój udział na poziomie 1%. Z perspektywy oferowanego asortymentu, Spółka posiada stosunkowo znaczącą pozycję w rozdrobnionym rynku komputerów stacjonarnych (sprzedaje około 2,4% wszystkich desktopów w Polsce) i jest jednym z ważniejszych dystrybutorów notebooków (swój realny udział w rynku Komputronik ocenia na poziomie 5,75%). Na uwagę zasługuje również 8 pozycja pod względem sprzedaży serwerów (1,6% rynku), co wynika przede wszystkim z szerokiej bazy klientów korporacyjnych. Dystrybucja detaliczna Sprzedaż detaliczną Komputronik prowadzi poprzez sieć sklepów własnych (na koniec 1Q 27 roku 18 obiektów) oraz sieć franczyzową (38 placówek na koniec 1Q 27 roku). Salony własne są lokowane w dużych miastach (powyżej 1 tys. mieszkańców) zazwyczaj w centrach handlowych lub najbardziej eksponowanych ulicach handlowych, co pozwala im osiągać proporcjonalnie duży średni obrót (powyżej 3 tys. PLN miesięcznie). Sklepy franczyzowe charakteryzują się niższym poziomem sprzedaży (średnio około 1 tys. miesięcznie), co związane jest przede wszystkim z ich lokalizacją i formatem. Komputronik zapewnia im wizualizację, marketing, szkolenia oraz korzystniejsze warunki zakupu towarów, natomiast franczyzobiorcy zapewniają Spółce wyłączność w kwestii zaopatrzenia. Sieć detaliczna jest rozlokowana na terenie całej Polski, ale szczególna koncentracja placówek Komputronik występuje w jego ojczystym regionie, czyli Wielkopolsce. 18 czerwca 27 3

4 Sieć detaliczna Komputronik W salonach własnych Spółka realizuje pełną marżę detaliczną (średnio około 12%), natomiast w sprzedaży franczyzowej tylko marżę hurtową, pomniejszoną dodatkowo o pewną premię dla partnerów prowadzących sklepy patronackie oraz powiększoną o wysokość otrzymywanych od nich opłat franczyzowych (opłaty marketingowe na poziomie kilkuset złotych miesięcznie), co ostatecznie implikuje rentowność sprzedaży brutto na poziomie około 4,5%. Rozwój tego kanału sprzedaży zapewnia jednak wzrost skali działania oraz wzrost ekspozycji na końcowego klienta, co ma istotne znaczenie w negocjacjach z producentami. Ważniejsze sieci sklepów komputerowych Sieć Liczba sklepów ogółem Franczyzowe/ nie własne PC Link (platforma zakupowa) ponad 3 3 ABC Data Vobis Vobis Komputronik * Komputronik Alsen (federacja niezależnych sklepów) AB Karen Notebook 95 8 Karen Sferis Action MTS Notebook 22 9 MTS *razem z placówkami programu Komputronik Partner, strony internetowe poszczególnych sieci Właściciel/Operator/ Główny dostawca Mocna sieć detaliczna (własna lub patronacka) stanowi bardzo duży atut i dostrzegają to coraz częściej również podmioty działające do tej pory głównie w segmencie dystrybucji. Organizowanie swoich klientów poprzez mniej lub bardziej ścisłe formy franczyzy pozwala, bowiem na zwiększenie ich lojalności i wzrost obrotów. Komputronik jest w tym obszarze jednym z liderów rynku, a głównym konkurentem w segmencie sklepów komputerowych jest dla niego firma Vobis, która realizuje zbliżoną koncepcję rozwoju swoich sklepów. Pozostałe sieci są mniej odczuwalne dla działalności Komputronika, co wynika albo z odmiennej formy funkcjonowania (luźniejszy stopień integracji placówek z sieci, brak zintegrowanej polityki handlowej, mniej efektywny model rozwoju) albo z kwestii lokalizacji placówek. Dystrybucja hurtowa Przychody ze sprzedaży hurtowej stanowiły w ubiegłym roku około 4% przychodów ogółem, ale zgodnie z przyjętą przez Zarząd strategią rozwoju, udział ten z roku na rok systematycznie maleje. Spółka nie rezygnuje jednakże z tej formy działalności, gdyż pełni ona bardzo ważną rolę, a mianowicie gwarantuje efekt skali działania, co przekłada się na warunki zakupu u producentów i większych dystrybutorów (bonusy posprzedażne, kredyt kupiecki, mechanizm korekty ceny zakupu dla towarów przecenionych). Zamierza w dalszym ciągu ją rozwijać poprzez zdobywanie nowych odbiorców, ale zakłada, że w kolejnych latach uda się wyodrębnić z dotychczasowych klientów hurtu, najbardziej atrakcyjnych partnerów i pozyskać ich do prowadzonej sieci franczyzowej. W tym celu w 26 uruchomiła program Komputronik Partner (KP), do którego zaproszono stałych lojalnych odbiorców (minimum 4% swoich zakupów w Komputronik), o minimalnym miesięcznym obrocie na poziomie 5-1 tys. PLN. W ubiegłym roku obroty generowane przez uczestników tego programu wyniosły tylko 35 mln PLN, ale w 27 powinno to być już około 1 mln PLN, a w 28 nawet 16 mln PLN. Docelowo, po zacieśnieniu współpracy, sklepy zaklasyfikowane do KP powinny powiększać szeregi placówek sieci franczyzowej pod marką Komputronik. W perspektywie dwóch lat udział sprzedaży do niestowarzyszonych resellerów spadnie do 1% przychodów ogółem. Związany z tym potencjalny spadek procentowej marży brutto na sprzedaży (mniej więcej 1 punkt procentowy marży hurtowej będzie trzeba oddać partnerom franczyzowym, aby zachęcić ich do współpracy i dać im przewagę konkurencyjną) zostanie według Zarządu z nawiązką zrekompensowany poprzez planowany skokowy wzrost obrotów oraz zyskanie kontroli nad asortymentem oferowanym w sklepach partnerskich (tym samym zwiększenie wolumenowej sprzedaży produktów, w których Komputronik posiada przewagę zakupową i realizuje wyższe marże). 18 czerwca 27 4

5 Sprzedaż hurtowa według odbiorców 14 5,% 12 35,4 45,% 1 8 4,% , 97,5 1, 35,% 3,% ,% Reselerzy Komputronik Partner udział hurtu w przychodach ogółem Sklep internetowy Sklep internetowy Komputronik.pl rozpoczął działalność w 1998 roku, tak więc zdążył już w ciągu tych kilku lat działalności wyrobić sobie markę i uznanie klientów, co bezpośrednio przekłada się na dynamiczny wzrost obrotów. Obecnie witryna może pochwalić się liczbą około 2 tys. zarejestrowanych użytkowników (liczba unikalnych użytkowników wynosi około 2,5 mln) oraz średnią dzienną liczbą odsłon na poziomie około 1,2 mln. Ten potencjał znajduje z kolei odzwierciedlenie w liczbie dziennych wizyt w wysokości 1 tys., a więc porównywalnej z najbardziej popularnymi sklepami internetowymi (np. Merlin.pl). W rankingach internetowych sklepów komputerowych, Komputronik.pl systematycznie zdobywa najwyższe miejsca i wysokie oceny użytkowników i specjalistów branżowych (m.in. I-sze miejsca w rankingach magazynu Wprost w 25 i 26 roku oraz Komputer Świat w 26 roku). Tak mocną pozycję zawdzięcza nie tylko bardzo szerokiemu asortymentowi (15 tys. produktów), starannie opracowanym opisom i recenzjom towarów, czy kompetentnym wsparciem dyżurnych konsultantów, ale przede wszystkim bardzo sprawnej logistyce i szybkiej realizacji zamówień (24h). To właśnie krótki czas dostawy towaru zapewnia temu sklepowi przewagę konkurencyjną nad innymi graczami z rynku, którzy często nie posiadają własnych magazynów, co znacząco wydłuża okres oczekiwania na zakupiony produkt. Przychody sklepu internetowego w mln PLN 6 15,% 14,% 5 13,4% 13,1% 14,% 4 13,% 3 12,% ,5 3,3 47,3 11,% 1,% ,% Przychody sklepu internetow ego udział w przychodach ogółem Sklep internetowy w strukturze całej Spółki pełni również rolę swoistego przeglądu asortymentu i jest wykorzystywany przez klientów, którzy swoje zakupy robią bezpośrednio w punktach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju. W tym kontekście wpływ tego kanału dystrybucji jest większy niż wskazywałaby na to sama wielkość obrotów jemu przypisana. Dział klientów biznesowych Na przychody segmentu biznesowego (obecnie opiera się on na oddziałach w Poznaniu i Warszawie) składa się sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania ( w tym własnego), zindywidualizowanych rozwiązań klasy ERP i CRM oraz różnego rodzaju usług IT. Komputronik koncentruje się w tym segmencie przede wszystkim na przedsiębiorstwach z branży budowlanej, transportowej i handlowej. Marża na tej działalności jest istotnie wyższa niż w zwykłej dystrybucji z uwagi na kontakt z finalnym klientem i wysokie bonusy posprzedażne od producentów oferowanego sprzętu. Na wyższą rentowność segmentu wpływa także sprzedaż usług, wdrażanie licencjonowanych systemów IT oraz własnego oprogramowania, którego udział powinien systematycznie rosnąć z uwagi na zakup we wrześniu 26 roku firmy Komputronik Symtec, zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz serwisem i dystrybucją systemów renomowanych firm (SageSymfonia, Sygnity). Spółka rozszerzyła w ostatnim czasie także ofertę o systemy do zarządzania sieciami oraz oprogramowanie obsługujące proces udzielania kredytów. Kolejne efekty realizowanego programu badawczo rozwojowego powinny zaowocować pojawieniem się kolejnych produktów, co w połączeniu z oczekiwanym nasileniem się procesu wymiany parku komputerowego w polskich firmach, wpłynie na dalszy wzrost udziału segmentu biznesowego w przychodach (Zarząd zakłada docelowo poziom 13%) i zyskach Komputronik. 18 czerwca 27 5

6 Przychody segmentu biznesowego w mln PLN 6 11,6% 12,% 5 1,1% 11,% 4 9,1% 1,% 3 9,% 8,% 2 39,2 7,% 1 14,7 23,3 6,% ,% Przychody segmentu biznesow ego udział w przychodach ogółem Wyniki finansowe Spółka w ostatnich latach systematycznie zwiększała skalę swojej działalności, utrzymując dynamikę sprzedaży na poziomie przekraczającym 4%. Tempo wzrostu zysków było natomiast znacznie większe, co z jednej strony wynikało z poprawy warunków u producentów (wyższe procentowe bonusy posprzedażne liczone od wyższych przychodów), a z drugiej z efektywnie prowadzonej ekspansji, co potwierdza m.in. wskaźnik przychody na zatrudnionego, który wzrósł z 1,27 mln PLN w 24 roku do 1,38 mln PLN w 26 roku. Powyższe czynniki przełożyły się na wzrost marży EBITDA z 2,4% do 3,6% (3,3% po wyłączeniu,9 mln jednorazowych pozostałych przychodów operacyjnych z rozwiązania rezerw i zbycia aktywów). Wyniki finansowe Komputronik (mln PLN) zmiana 26 zmiana 1Q 26 1Q 27 zmiana Przychody ze sprzedaży 161, 231,5 43,7% 338,4 46,2% 66,2 12, 54,2% Zysk brutto ze sprzedaży 15,7 23,2 47,9% 37, 59,6% 6,3 1,7 68,6% marża brutto na sprzedaży 9,7% 1,% - 1,9% - 9,6% 1,5% - EBIT 3,3 4,6 39,7% 11,2 142,%,9 1, 11,3% marża EBIT 2,1% 2,% - 3,3% - 1,4% 1,% - EBITDA 3,9 5,6 44,5% 12,1 114,4% 1,1 1,3 17,3% marża EBITDA 2,4% 2,4% - 3,6% - 1,7% 1,3% - Zysk netto 2,6 3,3 3,1% 8,6 157,8%,7,7-1,4% marża zysku netto 1,6% 1,4% - 2,5% - 1,1%,7% - W pierwszym kwartale 27 roku Spółka zanotowała bardzo wysoką dynamikę przychodów, przekraczającą 5% w ujęciu r/r. Taki wzrost sprzedaży był możliwy przede wszystkim dzięki otwarciu kolejnych salonów sprzedaży oraz wzrostowi popytu ze strony klientów biznesowych i hurtowych. Dynamiki na poszczególnych kanałach dystrybucji były porównywalne, ale na uwagę zasługuje fakt zwiększenia się udziału segmentu biznesowego w przychodach ogółem z 9,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego do 1,7%. Ten czynnik nie był bez znaczenia w kontekście wzrostu marży brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r z 9,6% do 1,5%, choć przede wszystkim przyczyny takiego rezultatu należy upatrywać we wzroście skali działania Komputronika. Rentowność na poziomie EBIT w pierwszych trzech miesiącach 27 roku była z kolei niższa w ujęciu r/r (1% vs. 1,4%), ale należy to osłabienie traktować w kategoriach tymczasowych. Spółka poniosła bowiem w I-szym kwartale dodatkowe koszty związane ze wzrostem zatrudnienia o prawie 1% w stosunku do końca 26 roku, wynikające z dynamicznej ekspansji we wszystkich segmentach działalności (handlowcy, programiści oraz konsultanci do tworzonego call center). Komputronik wydał również więcej niż w ubiegłym roku na marketing (1,3 mln PLN vs.,4 mln PLN), przygotowując wsparcie dla sprzedaży w kolejnych miesiącach. Należy więc podkreślić, że wzrost kosztów sprzedaży nie jest zaskoczeniem i został uwzględniony w naszych założeniach oraz prognozach Zarządu. Saldo na poziomie pozostałej działalności operacyjnej było bliskie zera. Na ostateczny wynik netto w I-szym kwartale negatywny wpływ miał dodatkowo zapłacony podatek od sprzedanej nieruchomości w wysokości 15 tys. PLN, gdyż w ujęciu księgowym Spółka nie zanotowała zysku na tej transakcji (sprzedaż po wartości ewidencyjnej). Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej czynniki o charakterze jednorazowym i tymczasowym, wyniki za I-szy kwartał osiągnięte przez Komputronik należy ocenić pozytywnie, szczególnie jeśli chodzi o poziom sprzedaży, który bardzo dobrze rokuje na pozostałą część roku. 18 czerwca 27 6

7 Rynek sprzętu IT Według szacunków firmy PMR, polski rynek IT osiągnął w ubiegłym roku wartość ponad 2 mld PLN, z czego ponad 8 mld PLN stanowiły wydatki na sprzęt komputerowy. Branżowe analizy wskazują co prawda na perspektywę stopniowego zwiększania roli oprogramowania i usług w całym polskim rynku IT kosztem sprzętu komputerowego, ale naszym zdaniem, w najbliższych latach w dalszym ciągu ten segment będzie wykazywał stosunkowo wysokie dynamiki wzrostu w ujęciu wartościowym, przekraczające 1%. Prognozy stowarzyszenia EITO są nieco bardziej konserwatywne (5% w 27 i 7% w 28), ale dynamika z ubiegłego roku (17%) oraz pierwsze dane rynkowe za I-szy kwartał 27 (w regionie EMEA dostawy komputerów w pierwszych trzech miesiącach roku wzrosły o 13%, a notebooków o 34%) sugerują, iż rynek zaskakuje pozytywnie. Wielkość polskiego rynku IT w mld PLN ,5 13,7 CAGR= 12,3% 15,5 17,1 2,1 22, P Źródło: PMR Struktura rynku sprzętu IT w Polsce w mln EUR P 28P Komputery Urzadzenia peryferyjne Źródło: EITO Głównymi motorami wzrostu sprzedaży komputerów powinna być ich spadająca cena (bardzo agresywna konkurencja producentów notebooków) oraz utrzymujący się dynamiczny rozwój gospodarczy, przekładający się bezpośrednio na możliwości nabywcze podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych. Z jednej strony będziemy obserwować dalszą popularyzację rozwiązań mobilnych (w przyszłym roku sprzedaż notebooków powinna przekroczyć sprzedaż komputerów stacjonarnych w I-szym kwartale dynamika sprzedaży tych pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej, według IDC, sięgnęła w ujęciu ilościowym 7%), a z drugiej strony przypadająca na najbliższe lata cykliczna wymiana restytucyjna sprzętu w instytucjach, oczekiwane przetargi z sektora publicznego oraz wdrażanie nowego systemu Vista powinny zapewnić stabilny popyt na jednostki stacjonarne. Powyższe czynniki oraz środki pomocowe z budżetu Wspólnoty będą naszym zdaniem sprzyjać kontynuacji procesu wyrównywania różnic technologicznych polskiej gospodarki w stosunku do średniej dla UE. Komputronik jak najbardziej powinien w tych trendach partycypować, a na jego korzyść przemawia relatywnie wysoki i nadal rosnący udział notebooków w sprzedaży ogółem. 18 czerwca 27 7

8 Nasycenie komputerami w Polsce na tle innych krajów UE Procent gospodarstw domow ych posiadających komputer 1% 8% 6% 4% 2% % 58% 62% 77% 7% 5% 47% 5% 39% 42% 4% 45% 3% UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Procent pracow ników korzystających z komputera co najmniej raz w tygodniu 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 57% 56% 49% 51% 39% 36% 35% 37% 39% 38% 38% 31% UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Źródło: Eurostat Polska w zakresie komputeryzacji odbiega nie tylko od najbardziej rozwiniętych krajów UE, ale w niektórych kategoriach (gospodarstwa domowe) nawet od innych państw z regionu (Słowacja, Węgry). Proces konwergencji w tym zakresie powinien przekładać się na wzrost jednostkowych wydatków na IT, które w Polsce w 25 roku w przypadku samego sprzętu wynosiły około 113 EUR/osobę, podczas gdy w Czechach czy na Węgrzech 15 EUR. Wydatki na IT w EUR na osobę (sprzęt oraz usługi i oprogramowanie) Polska Słowacja Węgry Czechy Niemcy UE Źródło: EITO Koniunktura konsumencka w Polsce W ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie zarysowuje się poprawa nastrojów konsumenckich w polskim społeczeństwie, wynikająca przede wszystkim z rosnących dochodów rozporządzalnych, co bezpośrednio przekłada się na dynamiki sprzedaży detalicznej praktycznie w każdej grupie produktowej. Wzrost siły nabywczej w kategorii sprzętu komputerowego jest jeszcze bardziej znaczący z uwagi na istotny spadek cen komputerów, do którego doprowadziła agresywna walka konkurencyjna między producentami (szczególnie jest to widoczne w notebookach, których ceny osiągnęły juz bardzo atrakcyjny poziom około 2,5-3 tys. PLN za sztukę). 18 czerwca 27 8

9 Wskaźniki ufności polskich konsumentów oraz sprzedaży detalicznej lis-4 sty-5 mar-5 maj-5 lip-5 wrz-5 lis-5 sty-6 mar-6 maj-6 lip-6 wrz-6 lis-6 sty-7 mar dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej Źródło: GUS Optymizm polskich konsumentów przekłada się na lepsze nastroje u krajowych detalistów, którzy spodziewają się wzrostu obrotów i dalszej poprawy wyników. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu monitorowany przez GUS znajduje się na rekordowych poziomach, gdyż handlowcy coraz wyraźniej odczuwają poprawę koniunktury. Biorąc pod uwagę te tendencje oraz przedstawione wcześniej czynniki napędzające rynek sprzętu IT, należy oczekiwać co najmniej utrzymania obecnej dynamiki obrotów dystrybutorów z tego sektora w ujęciu like-for-like. Wskaźniki klimatu koniunktury w handlu detalicznym 1 sty-4 mar-4 maj-4 lip-4 wrz-4 lis-4 sty-5 mar-5 maj-5 lip-5 wrz-5 lis-5 sty-6 mar-6 maj-6 lip-6 wrz-6 lis-6 sty-7 mar wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym wskaźnik prognozy sprzedaży Źródło: GUS Rozbudowa segmentu detalicznego Strategia Spółki zakłada dynamiczny wzrost liczby placówek, zarówno w segmencie własnych sklepów, jak i sklepów franczyzowych. Według Zarządu, liczba własnych salonów (lokowanych w dużych miastach) powinna wzrosnąć z obecnych 18 do 3 w 27 roku i 45 w 28 roku, natomiast sieć franczyzowa, składająca się obecnie z 38 placówek, ma na koniec 27 roku zrzeszać 75 sklepów i 115 w 28 roku. W naszych prognozach założyliśmy nieco wolniejsze tempo przyrostu nowych sklepów, z uwagi na obserwowany obecnie na rynku detalicznym wzmożony proces konsolidacyjny i problemy ze zdobywaniem nowych lokalizacji. W perspektywie trzech najbliższych lat, dzięki realizacji powyższych inwestycji i konwersji klientów hurtowych do franczyzy, udział handlu detalicznego w przychodach Komputronika powinien się zwiększyć z obecnych 3% do 5%. Prognozy rozwoju sieci sklepów Komputronik (stan na koniec roku) P 28P 29P 21P 211P salony własne sklepy franczyzowe razem , szacunki DI BRE 18 czerwca 27 9

10 Ekspansja sklepu internetowego Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie w sprzedaży internetowej, Komputronik chce rozszerzać ofertę swojego sklepu oraz rozbudować funkcjonalność prowadzonego portalu poprzez wdrożenie nowej wersji oprogramowania obsługującego witrynę. Zarząd zamierza również wprowadzić wielojęzyczność i wielowalutowość sklepu, co pozwoli na wejście z tym kanałem sprzedaży do krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie Spółka nie ujawnia, jaki kierunek wybierze na początek, ale np. biorąc pod uwagę liczbę ludności w Czechach czy na Węgrzech, Spółka mogłaby sprzedawać na tych rynkach nawet jedną czwartą tego, co w Polsce. Te inwestycje, które według szacunków Spółki powinny zamknąć się kwotą 3,4 mln PLN, powinny naszym zdaniem przełożyć się istotnie na wzrost sprzedaży internetowej, która charakteryzuje się wysokim poziomem rentowności (ponad 13% marży brutto). Handel elektroniczny w Polsce wartość rynku w mln PLN P Źródło: ISI Motorem wzrostu sprzedaży internetowej w Komputronik powinny być również czynniki zewnętrzne, a mianowicie stopniowe zwiększanie poziomu dostępu do Internetu gospodarstw domowych, który w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest obecnie prawie o połowę niższy w stosunku do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Porównując częstotliwość wykorzystania Internetu jako kanału do robienia zakupów, uważamy, że w tym zakresie społeczeństwa nowych członków UE będą również doganiać średnią wspólnotową. Wskaźniki dostępu do Internetu w krajach UE Dostep do Internetu (% gospodarstw domowych) 8% 6% 4% 2% 48% 51% 67% 62% 29% 32% 19% 22% 23% 27% 36% 3% % UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Częstotliwość zakupów przez Internet (% obywateli, którzy zamawiali produkty lub usługi przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy) 4% 3% 2% 1% % 38% 32% 21% 18% 7% 3% 5% 5% 6% 7% 9% 5% UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Źródło: Eurostat 18 czerwca 27 1

11 Rozwój własnego oprogramowania i działu B2B Z uwagi na realizowane w segmencie biznesowym stosunkowo wysokie marże, pozytywnie oceniamy zamierzenia Zarządu dotyczące rozwoju tego kanału dystrybucji. Inwestycje w rozbudowę istniejących biur w Poznaniu i Warszawie, ekspansja w nowych miastach (Wrocław, Kraków) oraz nacisk na rozwój własnego działu projektowania oprogramowania (z wykorzystaniem know-how zdobytego w wyniku współpracy z renomowanymi dostawcami oprogramowania ERP), powinny zapewnić utrzymanie obecnego udziału segmentu B2B w przychodach ogółem w kolejnych latach. Uważamy, że kluczem do sukcesu w tym obszarze powinna być kontynuacja obecnego kierunku rozwoju, który zakłada koncentrację na niszowych dla rynku IT branżach (transport, budownictwo). Wzrost skali działalności Systematyczny wzrost skali działalności, znajdujący odzwierciedlenie w 4% dynamikach sprzedaży, pozwoli w naszej opinii na skokowy wzrost zysków, na który w dużej mierze powinny się złożyć rosnące, zarówno w ujęciu procentowym, jak i wartościowym, bonusy posprzedażne od producentów. Obecnie średni ich poziom wynosi około 1,5% od wielkości obrotów. Większa sprzedaż powinna oznaczać również większą siłę przetargową u dostawców i zagwarantować utrzymanie obecnych bardzo korzystnych warunków płatności. Prognozy wzrostu sprzedaży według segmentów w mln PLN P 28P 29P 21P 211P Sklepy własne Sklepy franczyzowe Sklep internetowy Hurt Segment biznesowy Inne, szacunki DI BRE Akwizycje Strategia Zarządu przewiduje zwiększanie skali działalności Komputronika nie tylko przez rozwój organiczny, ale również poprzez akwizycje. Spółka podpisała już umowę przedwstępną dotyczącą nabycia praw do portalu benchmark.pl wraz z wierzytelnościami reklamowymi, za łączną kwotę,8 mln PLN. Technicznie transakcja będzie polegała na wniesieniu wspomnianych praw przez dotychczasowego właściciela tego portalu do nowoutworzonej przez Komputronik spółki z o. o. (dotychczasowy właściciel benchmark.pl obejmie 2% udziałów w tym nowym podmiocie). Komputronik nie podał wyników finansowych przejmowanego podmiotu, ale z uwagi na charakter portalu (portal informacyjny z dyżurującymi recenzentami sprzętu i własnym sklepem), spodziewamy się, że w oparciu o posiadany know-how z zakresu działalności internetowej będzie chciał wykorzystać jego potencjał (średnio około 35 tys. wizyt dziennie, 1 mln unikalnych użytkowników, ceniony dział recenzji sprzętu IT) zarówno w zakresie marketingu, jak i poprzez zintensyfikowanie procesu tworzenia społeczności internetowej we współpracy z komputronik.pl. Te czynniki powinny w naszej opinii istotnie wpłynąć na wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach, tym bardziej że benchmark.pl zostanie prawdopodobnie dokapitalizowany kwotą około 2 mln PLN (powinno to zagwarantować jeszcze większą jakość zamieszczanych tam recenzji oraz stworzyć z niego największy portal informacyjny na temat sprzętu IT w Polsce). W tym kontekście wzrosnąć powinny także wpływy reklamowe tego portalu. Komputronik zamierza również wykorzystywać, na zasadach outsourcingu, infrastrukturę laboratorium redakcyjnego do projektowania i badań konfiguracji produkowanych komputerów pod kątem funkcjonalności, wydajności i ergonomii. Dzięki temu może uzyskać przewagę konkurencyjną i szybko wprowadzać nowe modele komputerów, najlepiej spełniających często zmieniające się oczekiwania klientów, a także czerpać korzyści ze zgromadzonej obszernej wiedzy dotyczącej sprzętu komputerowego, która zostanie wykorzystana do celów edukacji konsultantów, handlowców i pracowników pomocy technicznej Emitenta. Spółka prowadzi obecnie rozmowy również z kilkoma innymi podmiotami, ale z uwagi na fakt, iż nie podpisano jeszcze żadnych umów dotyczących ewentualnych transakcji, nie jesteśmy w stanie ocenić ich wpływu na wycenę. Zarząd podkreśla jednak, że jest zainteresowany przejmowaniem sieci sklepów oraz firm zajmujących się integracją i produkcją oprogramowania. Optymalizacja logistyki i jej rozbudowa Sprawny system logistyczny stanowi jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych Spółki i w dużej mierze decyduje o zdobywaniu nowych klientów oraz wzroście obrotów w dystrybucji (dostawy do sklepów stowarzyszonych i patronackich) i sprzedaży internetowej. Obecnie oferta Komputronika obejmuje ponad 15 tys. pozycji asortymentowych, z których większość dociera do klienta następnego dnia po zamówieniu (dyspozycja złożona do 17-tej). Jednym z celów emisji jest pozyskanie środków na budowę kolejnych 2 tys. m2 powierzchni magazynowej w centrum dystrybucyjnym w Poznaniu (obecnie jest to 4 tys. m2) oraz automatyzację procesu magazynowania i transportu towarów. Te inwestycje (ich wartość to około 7,7 mln PLN) pozwolą na zwiększenie efektywności w tej sferze działalności oraz przygotowanie logistyki pod planowane skokowe zwiększenie obrotów w kolejnych latach. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań powinno, według Zarządu, umożliwić także zaoferowanie jeszcze korzystniejszych warunków dla klientów (realizacja zamówień złożonych do godziny 18-tej już następnego dnia) oraz ograniczenie kosztów (głównie płacowych). Obecnie Spółka zatrudnia w magazynach około 7 osób i zamierza 18 czerwca 27 11

12 zwiększyć tę liczbę o kolejnych 2 pracowników do końca tego roku. Dostawcy najnowszych rozwiązań logistycznych (automatyzacja i oprogramowanie), które mają być zainstalowane w halach Komputronika twierdzą, że zakończenie tych inwestycji znacznie zwiększy efektywność kosztową logistyki (opierając się na ich specyfikacji można szacować roczne oszczędności na poziomie 1,7-2 mln PLN). W naszym modelu zakładamy jednak konserwatywnie (trudno w tej chwili zweryfikować te zapowiedzi dostawców), iż wspomniana modernizacja pozwoli tylko na ustabilizowanie zatrudnienia i brak wzrostu kosztów w logistyce, mimo zwiększenia skali działalności, dlatego zmaterializowanie się powyższych szacunków stanowi opcję zrealizowania lepszych od prognozowanych przez nas wyników finansowych w kolejnych latach. Warto w tym miejscu dodać, że ostateczna wysokość wydatków własnych, jaka będzie poniesiona na zakup oprogramowania oraz wyposażenie magazynu i data center, uzależniona będzie od przyznania na te cele dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej (Spółka liczy na około 3,5 mln PLN). Prognozy Zarządu vs. szacunki DI BRE Prognozy Zarządu Prognozy DI BRE (mln PLN) Przychody ze sprzedaży 51, 74, 55,3 757,8 EBIT 14,4 23,7 15,1 24,4 marża EBIT 2,8% 3,2% 3,% 3,2% EBITDA 16,6 27,2 17,7 29,2 marża EBITDA 3,3% 3,7% 3,5% 3,8% Zysk brutto 14,6 24,2 15,3 24,8 Zysk netto 11,7 19,3 12,4 2,1 marża zysku netto 2,3% 2,6% 2,5% 2,7%, szacunki DI BRE Silne i słabe strony Komputronik w poszczególnych segmentach działalności Segment działalności Silne strony i szanse rozwoju Słabe strony i zagrożenia Segment detaliczny -skala działalności dająca siłę zakupową -intensyfikacja rozwoju sieci sklepów przez innych -atrakcyjne lokalizacje placówek dystrybutorów Segment hurtowy -rozwój sieci w oparciu o sprawdzonych klientów -znana i ceniona marka oraz dobrze oceniana obsługa -stabilna baza lojalnych klientów -silna pozycja w szybko rosnącym segmencie notebooków -własna marka komputerów stacjonarnych -inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne -rozwój sprzedaży sprzętu RTV (dywersyfikacja produktowa) -coraz mniejsza podaż ciekawych lokalizacji w dużych miastach -duża konkurencja ze strony większych podmiotów -nieznacznie niższa siła zakupowa w stosunku do największych graczy wynikająca ze skali obrotów Sprzedaż internetowa -rozpoznawalność marki -rozwijanie sprzedaży internetowej przez największych -ugruntowana pozycja i bardzo dobre oceny internautów dystrybutorów -wzrost zakupów internetowych wynikający ze zmiany przyzwyczajeń konsumenckich -wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w ekspansji zagranicznej -rozwijanie społeczności internetowej w oparciu o kupowany portal -szybkość dostawy -ryzyko związane z wejściem na rynki zagraniczne -rozszerzenie asortymentu o sprzęt IT przez popularne sklepy internetowe typu Merlin Klienci biznesowi -baza lojalnych klientów -duża konkurencja na rynku ERP i CRM -licencje na software renomowanych firm -koszty wejścia na rynki we Wrocławiu i Krakowie Źródło: DI BRE -działalność w niszowych segmentach rynku -rozwój produkcji oprogramowania własnego -spodziewana wymiana parku IT w przedsiębiorstwach 18 czerwca 27 12

13 Czynniki ryzyka Zaostrzenie konkurencji Zaostrzenie konkurencji w poszczególnych obszarach działalności Spółki mogłoby niekorzystnie wpłynąć na osiągane obroty i marże. Obecnie obserwuje się coraz większą aktywność dużych dystrybutorów sprzętu IT (Action, AB, ABC Data), zarówno w handlu detalicznym, jak i internetowym. Dostrzegają oni siłę tych kanałów, a ponieważ dysponują bazą logistyczną, uruchamiają własne witryny i rozwijają sieci sklepów pod własną marką. Bardziej agresywnie w segment sprzętu komputerowego wchodzą także sklepy internetowe dotychczas kojarzone z całkiem innymi kategoriami asortymentu, jak chociażby Merlin.pl. Zwiększenie kapitału obrotowego netto W związku z realizacją dynamicznej ekspansji oraz przesunięciem ciężaru zwiększania przychodów z segmentu hurtowego na segment sklepów franczyzowych, w Spółce istotnie zwiększy się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Do tej pory Komputronik w okresie od stycznia do września co prawda posiłkował się kredytem obrotowym, ale już w IV-tym kwartale praktycznie całą sprzedaż finansował wydłużonym kredytem kupieckim od producentów sprzętu (powyżej 5 dni). Teraz, biorąc pod uwagę potrzebę zaoferowania sklepom franczyzowym lepszych warunków kredytowania (do 3 dni), ta sytuacja się zmieni i Spółka nie będzie już miała prawdopodobnie komfortu ujemnego cyklu konwersji gotówki w najbardziej aktywnym sprzedażowo okresie roku. Spodziewamy się, że w związku z potrzebnymi środkami na zatowarowanie nowych placówek detalicznych, cykl obrotu należności w perspektywie 2 lat może wzrosnąć o 4-5 dni. Zakładamy również, że cykle obrotu zapasów i zobowiązań również będą nieco mniej korzystne w stosunku do 26 roku, kiedy wynosiły one odpowiednio 21 i 52 dni (licząc do kosztów działalności operacyjnej ogółem). Wzrost przychodów w kolejnych latach będzie w tym kontekście wiązał się z zamrożeniem znacznej ilości gotówki, co oczywiście uwzględniamy w naszych prognozach. Warunki kredytowania sprzedaży w Komputronik z podziałem na segmenty Klient lub grupa klientów Ogólne zasady kredytowania Klienci biznesowi Sklepy patronackie Klienci hurtowi Warunki płatności 7-14 dni Ustalane indywidualnie, lub 14-3 dni 21-3 dni dni Ryzyko złych należności Wraz ze wzrostem skali działalności oraz wydłużeniem kredytu kupieckiego dla dotychczasowych partnerów przechodzących do franczyzy, w Komputroniku będzie rosła pozycja należności handlowych. Istnieje ryzyko, że jakaś część klientów po zatowarowaniu sklepu na kredyt nie będzie w stanie później zapłacić za kupiony sprzęt. Komputronik stara się je minimalizować poprzez ubezpieczanie portfela należności oraz prowadzenie polityki kredytu kupieckiego motywującego klientów do rozsądnego zarządzania zapasami (po pierwotnym zatowarowaniu sklepu, obniża okres kredytowania i ponownie go wydłuża dopiero po okresie karencji). Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe w Komputronika dotyczy praktycznie tylko obszaru zakupu towarów (prawie 1% sprzedaży jest realizowane w walucie krajowej). Wraz ze wzrostem skali działalności, Spółka zwiększa bezpośrednie zakupy towarów u producentów, z którymi w zdecydowanej większości rozlicza się w USD. Udział importu w zakupach ogółem wzrósł w 26 do 1,5% vs. 6,1% w 25 roku oraz 2,3% w 24 roku. Z jednej strony Komputronik, jako duży odbiorca może liczyć na lepsze ceny u producentów (tam gdzie wcześniej kupował u pośredników), ale z drugiej, wystawia się na ryzyko osłabienia się złotego. Spółka stara się je jednak ograniczać poprzez zabezpieczanie otwartych pozycji w 5-7%. O skuteczności takiej polityki świadczy wynik netto osiągnięty na kontraktach terminowych w 26 roku na poziomie 12 tys. PLN (saldo różnic kursowych było pomijalne i ukształtowało się na poziomie 5 tys. PLN) Wzrost płac Strategia systematycznego wzrostu skali działalności Komputronika nierozerwalnie łączy się ze zwiększaniem zatrudnienia, co rodzi ryzyko wzrostu kosztów działalności w kontekście rosnącej presji płacowej. W naszym modelu zakładamy wzrost zatrudnienia z 3 osób na koniec 26 roku do 375 na koniec 27 roku i 482 na koniec 28. Wskaźnik dynamiki płac w 27 szacujemy na poziomie 9%, w 28 na 6%, a w 29 na 5%. Presję płacową w Spółce może w pewnym stopniu neutralizować przygotowany program opcyjny dla pracowników, który nie tylko wpływa na wartość realnego wynagrodzenia menedżerów, ale również zabezpiecza firmę przed odejściami wartościowego personelu. 18 czerwca 27 13

14 Zatrudnienie według segmentów Sprzedaż Administracja Biznes Logistyka Sezonowość sprzedaży Z uwagi na specyfikę rynku sprzętu IT, zdecydowaną większość obrotów Spółka realizuje w IV-tym kwartale roku (prawie 4- %), co sprawia, że jest szczególnie wrażliwa na warunki makroekonomiczne w ostatnich trzech miesiącach roku. Potencjalne załamanie koniunktury w tym okresie może więc w istotny sposób obniżyć roczne wyniki Komputronika i zaburzyć strukturę przepływów pieniężnych. Przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym 14 36% 37% 39% 4% 12 35% % 2% 23% 2% 2% 23% 2% 19% 23% 3% 25% 2% 15% 1% 2 5% I kw. 24 II kw. 24 III kw. 24 IV kw. 24 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 I kw. 26 II kw. 26 III kw. 26 IV kw. 26 % Przychody ze sprzedaży Udział w rocznych przychodach Uporządkowanie relacji z podmiotami powiązanymi Komputronik nie posiada w chwili obecnej podmiotów zależnych, w których byłby zaangażowany kapitałowo. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż pomiędzy członkami władz Spółki a kilkoma innymi podmiotami istnieją powiązania personalne. Choć skala prowadzonej przez powyższe podmioty działalności jest nieistotna z punktu widzenia Komputronika, to Spółka zamierza tak szybko jak to będzie możliwe doprowadzić do uchylenia istniejących powiązań personalnych tak, aby nie powstawała wątpliwość co do nieistnienia relacji pomiędzy nią i tymi podmiotami o charakterze dominacji i zależności. W to postanowienie wpisuje się m.in. warunkowa umowa kupna 1% akcji spółki Komputronik Biznes S.A. (poprzednio Activa S.A.), podpisana 17 maja 27 z Panami: Wojciechem Buczkowskim (Prezes Komputronik S.A.) i Krzysztofem Buczkowskim (akcjonariusz Komputronik S.A.). Transakcja zostanie zrealizowana za kwotę 1,8 mln PLN po uzyskaniu zgody UOKiK (spółka posiada w swoich aktywach m.in. nieruchomości, z których korzysta obecnie Komputronik). Emitent dla zachowania pełnej przejrzystości, z dniem 1 listopada 26 roku zaprzestał jakiejkolwiek współpracy ze wspomnianą firmą w obszarze szeroko rozumianej branży IT, a pozostałe kontakty są na bieżąco wygaszane. 18 czerwca 27 14

15 Rachunek wyników (mln PLN) P 28P 29P 21P Przychody ze sprzedaży 161, 231,5 338,4 55,3 757,8 935, 1 68,6 zmiana 43,7% 46,2% 49,3% 5,% 23,4% 14,3% Koszt własny sprzedaży 145,4 28,3 31,4 45, 674,3 829,7 947,1 Zysk brutto na sprzedaży 15,7 23,2 37, 55,3 83,5 15,3 121,5 marża brutto na sprzedaży 9,7% 1,% 1,9% 11,% 11,% 11,3% 11,4% Koszty sprzedaży 8,7 13,3 21,6 3,7 45,1 56,9 66,7 Koszty ogólnego zarządu 3,4 4,9 5,4 1,2 15, 19, 22,2 Pozostała działalność operacyjna netto -,3 -,4 1,2,7 1, 1,2 1,4 EBIT 3,3 4,6 11,2 15,1 24,4 3,6 34, zmiana 39,7% 142,% 35,2% 6,8% 25,8% 11,1% marża EBIT 2,1% 2,% 3,3% 3,% 3,2% 3,3% 3,2% Wynik na działalności finansowej -,1 -,5 -,5,2,5,6,8 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,,,,,,, Pozostałe,,,,,,, Zysk brutto 3,2 4,2 1,7 15,3 24,8 31,2 34,9 Podatek dochodowy,6,8 2,1 2,9 4,7 5,9 6,6 Udziałowcy mniejszościowi,,,,,,, Zysk netto 2,6 3,3 8,6 12,4 2,1 25,3 28,2 zmiana 3,1% 157,8% 44,3% 62,1% 25,7% 11,7% marża 1,6% 1,4% 2,5% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% Amortyzacja,6 1,,9 2,6 4,8 6, 6,9 EBITDA 3,9 5,6 12,1 17,7 29,2 36,6 4,9 zmiana 44,5% 114,4% 46,8% 64,3% 25,5% 11,8% marża EBITDA 2,4% 2,4% 3,6% 3,5% 3,8% 3,9% 3,8% Liczba akcji na koniec roku (mln.) 6, 6, 6, 7,45 7,45 7,45 7,45 EPS,4,6 1,4 1,7 2,7 3,4 3,8 CEPS,5,7 1,6 2, 3,3 4,2 4,7 ROAE 45,8% 65,6% 25,3% 22,1% 22,3% 2,1% ROAA 7,9% 12,9% 9,8% 1,2% 1,1% 9,4% 18 czerwca 27 15

16 Bilans (mln PLN) P 28P 29P 21P AKTYWA 34,2 5,3 82,8 169,1 225,5 275,9 323,1 Majątek trwały 7,4 11,3 16,5 3,4 43,6 49,1 54,1 Rzeczowe aktywa trwałe 7,4 1,5 14, 26,6 38,5 45, 5,7 Wartości niematerialne i prawne,,1 2,1 3,4 4,7 3,7 3, Pozostałe aktywa trwałe,,8,4,4,4,4,4 Majątek obrotowy 26,8 38,9 66,3 138,7 181,9 226,7 268,9 Zapasy 8,5 15,1 19,6 3,8 46,2 56,8 64,9 Należności krótkoterminowe 11, 19,6 3,5 49,8 78,9 97,3 111,3 Rozliczenia międzyokresowe,1,1,5,5,5,5,5 Środki pieniężne i ich ekwiwalent 7,3 4,1 15,7 57,6 56,3 72,1 92,4 (mln PLN) P 28P 29P 21P PASYWA 34,2 5,3 82,8 169,1 225,5 275,9 323,1 Kapitał własny 5,6 8,9 17,3 8,8 1,9 126,2 154,4 Kapitał akcyjny,6,6,6,7,7,7,7 Pozostałe kapitały własne 5, 8,3 16,7 8,1 1,2 125,5 153,7 Zobowiązania długoterminowe 2,8 4, 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 Pożyczki i kredyty 2,8 4, 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 Pozostałe,,,,,,, Zobowiązania krótkoterminowe 25,8 37,4 61,8 85,3 121,6 146,7 165,7 Pożyczki i kredyty 2,9 2,8 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 Zobowiązania handlowe 21,5 3,8 5,1 72,7 19, 134,1 153,1 Rozliczenia międzyokresowe,,4,4,4,4,4,4 Pozostałe 1,5 3,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Dług 5,6 6,7 4,9 5, 5, 5, 5, Dług netto -1,6 2,6-1,8-52,6-51,3-67,1-87,4 (Dług netto / Kapitał własny) -28,9% 28,9% -62,6% -65,1% -5,9% -53,2% -56,6% (Dług netto / EBITDA) -,4,5 -,9-3, -1,8-1,8-2,1 BVPS,9 1,5 2,9 1,8 13,5 16,9 2,7 18 czerwca 27 16

17 Przepływy środków pieniężnych (mln PLN) P 28P 29P 21P Przepływy operacyjne 6,5 1,5 17, 7, 16,3 26,7 31,3 Zysk netto 2,6 3,3 8,6 12,4 2,1 25,3 28,2 Amortyzacja,6 1,,9 2,6 4,8 6, 6,9 Kapitał obrotowy 3,2-3,5 7,5-7,9-8,2-4, -3, Pozostałe,3,7, -,2 -,5 -,6 -,8 Przepływy inwestycyjne -5,7-4,7-5,5-16, -17,2-1,5-1,7 CAPEX -5,8-4,1-6,5-16,5-18, -11,5-11,9 Inwestycje kapitałowe,,,,,,, Pozostałe,1 -,6 1,,5,8 1, 1,2 Przepływy finansowe 3,3,1, 5,9 -,4 -,4 -,4 Emisja akcji,,, 51,8,,, Dług 4,1 1,1-1,9,1,,, Dywidenda (buy-back) -,3, -,3 -,6,,, Pozostałe -,5-1, 2,1 -,4 -,4 -,4 -,4 Zmiana stanu środków pieniężnych 4,1-3,1 11,5 41,9-1,3 15,8 2,3 Środki pieniężne na koniec okresu 7,3 4,1 15,7 57,6 56,3 72,1 92,4 DPS (PLN),6,1,4,8,,, FCF,6-2,9 11, -9,5-1,7 15,2 19,4 (CAPEX / Przychody ze sprzedaży) 3,6% 1,8% 1,9% 3,3% 2,4% 1,2% 1,1% Wskaźniki rynkowe P 28P 29P 21P P/E 91,6 7,4 27,3 23,5 14,5 11,5 1,3 P/CE 74,6 54,1 24,8 19,4 11,7 9,3 8,3 P/BV 41,7 26,3 13,6 3,6 2,9 2,3 1,9 P/S 1,5 1,,7,6,4,3,3 FCF/EV,3% -1,2% 4,9% -4,% -,7% 6,8% 9,5% EV/EBITDA 59,8 42,1 18,5 13,5 8,2 6,1 5, EV/EBIT 7,3 51,2 2, 15,8 9,9 7,3 6, EV/S 1,4 1,,7,5,3,2,2 DYield,1%,%,1%,2%,%,%,% Cena (PLN) 39,1 Liczba akcji na koniec roku (mln) 6, 6, 6, 7,45 7,45 7,45 7,45 MC (mln PLN) 234,7 234,7 234,7 291,5 291,5 291,5 291,5 Kapitał udziałowców mniej. (mln PLN),,,,,,, EV (mln PLN) 233,1 237,3 223,9 238,9 24,1 224,4 24,1 18 czerwca 27 17

18 Departament Analiz: Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Strategia, telekomunikacja, surowce, metale, media Marta Jeżewska tel. (+48 22) Wicedyrektor Banki Analitycy: Krzysztof Radojewski tel. (+48 22) Farmaceutyki, budownictwo, usługi Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Handel, surowce, inne Piotr Janik tel. (+48 22) IT, inne Jacek Borawski tel. (+48 22) Analiza techniczna Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Grzegorz Domagała tel. (+48 22) Wicedyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Tomasz Dudź tel. (+48 22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49-95 Warszawa 18 czerwca 27 18

19 Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do opracowania wybrano istotne informacje z całej historii spółek będącej przedmiotem tego opracowania. Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Niniejsze opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją. Adresatami opracowania są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DI BRE jest oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi. Komputronik świadczy usługi handlowe na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 18 czerwca 27 19

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9 Handel marzec 2006 North Coast oferta publiczna Wycena DCF 4.2 Spółka dla smakoszy Wycena porównawcza 3.9 North Coast jest importem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów spożywczych. Odbiorcami towarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo