Komentarz specjalny. Komputronik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz specjalny. Komputronik"

Transkrypt

1 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów sprzętu IT z bardzo mocną pozycją w handlu detalicznym oraz największym sklepem internetowym z tym asortymentem w Polsce. Jego kompetentny Zarząd, cieszący się w branży bardzo dobrą opinią, umiejętnie wykorzystuje możliwości ekspansji w najbardziej atrakcyjnych segmentach tego rynku. Systematycznie rosnący popyt ze strony przedsiębiorstw oraz widoczna już poprawa siły zakupowej społeczeństwa powinny naszym zdaniem pozwolić na dalszy skokowy wzrost skali działalności Spółki. Realizacja tych planów będzie możliwa dzięki wpływom z IPO, które będą wykorzystane na inwestycje w rozbudowę sieci sprzedaży, wdrożenie nowoczesnego systemu logistycznego i unowocześnienie oprogramowania dla sklepu internetowego. Spółka chce ponadto 18 mln PLN przeznaczyć na akwizycje podmiotów z branży i już prowadzi rozmowy w kwestii ewentualnych przejęć. Bardzo ciekawa ekspozycja, sprzyjający rynek Komputronik zajmuje się co prawda dystrybucją sprzętu IT, ale na prawie połowie przychodów ze sprzedaży realizuje również marżę detaliczną (salony własne, obsługa klientów korporacyjnych, Internet) i dlatego może pochwalić się znacznie wyższą rentownością EBITDA niż ta realizowana przez klasycznych hurtowników. Spodziewana w najbliższych 2 latach masowa wymiana parku IT w przedsiębiorstwach oraz dynamiczny wzrost konsumpcji ze strony gospodarstw domowych tworzą doskonałe warunki do planowanego skokowego wzrostu skali działalności i dalszej poprawy marży, w związku ze wzmocnieniem pozycji zakupowej u producentów. Pozyskanie środków na rozwój organiczny i akwizycje Zarząd zamierza w najbliższych latach przeznaczyć około 25 mln PLN na inwestycje w rozbudowę sieci sprzedaży (z 56 placówek do 16 na koniec 28 roku), zwiększenie wydajności magazynu (pełna automatyzacja i przyspieszenie kompletacji zamówień) oraz wdrożenie wielojęzykowego sytemu dla sklepu internetowego w związku z planowaną ekspansją zagraniczną. Około 18 mln PLN pozyskanych z emisji ma być przeznaczone na akwizycje podmiotów z branży, zarówno jeśli chodzi o sieci detaliczne, jak i firmy świadczące specjalistyczne usługi IT dla przedsiębiorstw. Spółka podpisała już umowę przedwstępną nabycia portalu Benchmark.pl, którego zakup pozwoli na umocnienie pozycji firmy w Internecie i dalszą popularyzację marki Komputronik. Obecnie prowadzone są również rozmowy z kolejnymi partnerami. Wyniki finansowe Oczekujemy, że Spółka w najbliższych latach utrzyma obecną ponad 4% dynamikę sprzedaży, a wzrost skali działalności pozwoli na wynegocjowanie jeszcze lepszych warunków zakupu sprzętu u producentów, które bezpośrednio przełożą się na wartość bonusów posprzedażnych i wzrost marż. Słuszność przyjętej koncepcji rozwoju potwierdzają wyniki za 1Q 27. Oferta publiczna i struktura akcjonariatu Oferta publiczna akcji obejmuje 1 45 tys. akcji serii C nowej emisji oraz nie więcej niż 18 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych udziałowców spółki. W transzy Inwestorów Indywidualnych spółka planuje zaoferować 39 tys. akcji serii C. Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmować będzie 1 6 tys. akcji serii C oraz nie więcej niż 135 tys. akcji sprzedawanych. Dodatkowo, 45 tys. akcji sprzedawanych zostanie zaoferowanych w ramach emisji zamkniętej pracownikom Spółki (po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii C). Po objęciu wszystkich akcji w ofercie, udział akcjonariuszy mniejszościowych wyniesie łącznie 21,9%. Ponadto obecni właściciele Komputronika zobowiązali się do niesprzedawania pozostałych akcji przez 12 miesięcy od momentu przydziału akcji w ramach oferty. W drodze oferty publicznej Spółka zamierza pozyskać ok. 5 mln PLN wpływów brutto. Według deklaracji Zarządu, około 18 mln PLN z tej kwoty zostanie przeznaczone na sfinansowanie akwizycji polskich i zagranicznych sieci sklepów, a także przejęć firm zajmujących się integracją i produkcją oprogramowania. Pozostałe 3 mln PLN pochłoną nakłady inwestycyjne związane z realizacją strategii rozwoju Spółki, a więc m.in. organiczny rozwój sieci sklepów Komputronik (również adaptacja wnętrz w sklepach franczyzowych), nowa wersja oprogramowania sklepu internetowego (wielojęzyczność i wielowalutowość) oraz budowa i wyposażenie kolejnego modułu magazynu wysokiego składowania. Dom 18 czerwca Inwestycyjny 27 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego komentarza.

2 Struktura akcjonariatu po emisji i sprzedaży wtórnej Nowa emisja akcji serii C 19,5% Sprzedaż akcji założy cieli w of ercie otwartej 1,8% Sprzedaż akcji założy cieli w of ercie zamkniętej dla pracowników,6% Dotychczasowi akcjonariusze 78,1% Program opcyjny Dnia 17 marca 27 roku NWZA podjęło uchwałę o przyjęciu założeń do opcyjnego programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki. Zgodnie z tym postanowieniem, uprawnione osoby obejmą w latach nie więcej niż 18 tys. akcji Komputronika (po emisji akcji serii C stanowiłoby to około 2,4% akcji ogółem). Warranty mają być przyznawane w trzech transzach (po 55,8 tys. akcji rocznie, plus pula rezerwowa 14,76 tys. akcji) w oparciu o kryteria wzrostu wartości EBITDA i zysku netto na jedną akcję. Cena emisyjna powyższych warrantów będzie równa cenie emisyjnej z IPO pomniejszonej o 1% dyskonto. Ryzyko związane z tym programem, oprócz możliwości wystąpienia rozwodnienia akcji w przypadku realizacji warrantów przez osoby uprawnione, polega na wystąpieniu kosztu księgowego, jaki Spółka będzie musiała uwzględnić w latach (w tym momencie audytor nie wycenił jeszcze programu). Wykorzystując model Blacka- Scholesa szacujemy, że wartość powyższego programu opcyjnego (dla ceny emisyjnej na poziomie wyceny DCF) wynosi około 1,6 mln PLN. Działalność operacyjna Komputronik jest ważnym polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. W ofercie Spółki znajdują się wyroby wszystkich ważniejszych producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną. Sprzedaż detaliczna odbywa się w poprzez sieć własnych sklepów pod marką Komputronik, sklepy patronackie, sklep internetowy oraz dział klientów biznesowych. Spółka świadczy również kompleksową obsługę w zakresie informatyzacji, w tym wdraża systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, tworzy zindywidualizowane rozwiązania IT wspomagające analizy biznesowe oraz projektuje systemy i oprogramowanie na indywidualne zamówienie. Rentowność EBITDA w Komputronik na tle dystrybutorów IT 4,% 3,5% 3,6% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,5% 2,% 1,5% 1,7% 1,%,5%,% Komputronik AB Action* NTT Pronox, sprawozdania finansowe dystrybutorów IT Z uwagi na relatywnie duży udział sprzedaży do końcowych klientów w strukturze przychodów (marża detaliczna realizowana na prawie 5% obrotów), Komputronik może pochwalić się znacznie wyższą, w porównaniu z innymi wiodącymi polskimi dystrybutorami IT, marżą EBITDA (3,6% wobec średniej rynkowej na poziomie 1,7%). 18 czerwca 27 2

3 Struktura działalności operacyjnej Komputronik Struktura asortymentu i pozycja rynkowa Komputronik posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz towarów z kategorii IT, począwszy od komputerów i monitorów, poprzez serwery i akcesoria peryferyjne, do elementów eksploatacyjnych i oprogramowania. Jednocześnie coraz aktywniej prowadzi sprzedaż różnego rodzaju elektroniki użytkowej i technologii mobilnych. Zmiany w strukturze asortymentu w pełni odzwierciedlają najnowsze trendy rynkowe i zmianę preferencji konsumentów, co najlepiej oddaje istotny wzrost udziału sprzedaży komputerów przenośnych kosztem stacjonarnych. Sprzedaż Komputronik według asortymentu w tys. PLN Elektronika użytkowa, technologie mobilne i zaawansowane % Oprogramowanie % Pery f eria % Monitory % Pozostałe % Notebooki % Komponenty % Komputery PC (desktop) % Elektronika użytkowa, technologie mobilne i zaawansowane % Oprogramowanie % Pery f eria % Monitory % Pozostałe % Komputery PC (desktop) % Notebooki % Komponenty % Biorąc pod uwagę dość duże zróżnicowanie, zarówno asortymentu, jak i kanałów dystrybucji, trudno jest jednoznacznie ocenić pozycję rynkową Komputronika. W rankingach magazynu Computerworld podsumowujących rok 25, Spółka plasuje się na 28 miejscu wśród największych firm informatycznych działających w Polsce oraz na 11 miejscu (po włączeniu sprzedaży franczyzowej) wśród największych hurtowników z udziałami na poziomie odpowiednio 1,4% i 1,5%. Jeśli chodzi z kolei o sprzedaż sprzętu i oprogramowania poprzez witrynę internetową, to Komputronik jest liderem polskiego rynku i szacuje swój udział na poziomie 1%. Z perspektywy oferowanego asortymentu, Spółka posiada stosunkowo znaczącą pozycję w rozdrobnionym rynku komputerów stacjonarnych (sprzedaje około 2,4% wszystkich desktopów w Polsce) i jest jednym z ważniejszych dystrybutorów notebooków (swój realny udział w rynku Komputronik ocenia na poziomie 5,75%). Na uwagę zasługuje również 8 pozycja pod względem sprzedaży serwerów (1,6% rynku), co wynika przede wszystkim z szerokiej bazy klientów korporacyjnych. Dystrybucja detaliczna Sprzedaż detaliczną Komputronik prowadzi poprzez sieć sklepów własnych (na koniec 1Q 27 roku 18 obiektów) oraz sieć franczyzową (38 placówek na koniec 1Q 27 roku). Salony własne są lokowane w dużych miastach (powyżej 1 tys. mieszkańców) zazwyczaj w centrach handlowych lub najbardziej eksponowanych ulicach handlowych, co pozwala im osiągać proporcjonalnie duży średni obrót (powyżej 3 tys. PLN miesięcznie). Sklepy franczyzowe charakteryzują się niższym poziomem sprzedaży (średnio około 1 tys. miesięcznie), co związane jest przede wszystkim z ich lokalizacją i formatem. Komputronik zapewnia im wizualizację, marketing, szkolenia oraz korzystniejsze warunki zakupu towarów, natomiast franczyzobiorcy zapewniają Spółce wyłączność w kwestii zaopatrzenia. Sieć detaliczna jest rozlokowana na terenie całej Polski, ale szczególna koncentracja placówek Komputronik występuje w jego ojczystym regionie, czyli Wielkopolsce. 18 czerwca 27 3

4 Sieć detaliczna Komputronik W salonach własnych Spółka realizuje pełną marżę detaliczną (średnio około 12%), natomiast w sprzedaży franczyzowej tylko marżę hurtową, pomniejszoną dodatkowo o pewną premię dla partnerów prowadzących sklepy patronackie oraz powiększoną o wysokość otrzymywanych od nich opłat franczyzowych (opłaty marketingowe na poziomie kilkuset złotych miesięcznie), co ostatecznie implikuje rentowność sprzedaży brutto na poziomie około 4,5%. Rozwój tego kanału sprzedaży zapewnia jednak wzrost skali działania oraz wzrost ekspozycji na końcowego klienta, co ma istotne znaczenie w negocjacjach z producentami. Ważniejsze sieci sklepów komputerowych Sieć Liczba sklepów ogółem Franczyzowe/ nie własne PC Link (platforma zakupowa) ponad 3 3 ABC Data Vobis Vobis Komputronik * Komputronik Alsen (federacja niezależnych sklepów) AB Karen Notebook 95 8 Karen Sferis Action MTS Notebook 22 9 MTS *razem z placówkami programu Komputronik Partner, strony internetowe poszczególnych sieci Właściciel/Operator/ Główny dostawca Mocna sieć detaliczna (własna lub patronacka) stanowi bardzo duży atut i dostrzegają to coraz częściej również podmioty działające do tej pory głównie w segmencie dystrybucji. Organizowanie swoich klientów poprzez mniej lub bardziej ścisłe formy franczyzy pozwala, bowiem na zwiększenie ich lojalności i wzrost obrotów. Komputronik jest w tym obszarze jednym z liderów rynku, a głównym konkurentem w segmencie sklepów komputerowych jest dla niego firma Vobis, która realizuje zbliżoną koncepcję rozwoju swoich sklepów. Pozostałe sieci są mniej odczuwalne dla działalności Komputronika, co wynika albo z odmiennej formy funkcjonowania (luźniejszy stopień integracji placówek z sieci, brak zintegrowanej polityki handlowej, mniej efektywny model rozwoju) albo z kwestii lokalizacji placówek. Dystrybucja hurtowa Przychody ze sprzedaży hurtowej stanowiły w ubiegłym roku około 4% przychodów ogółem, ale zgodnie z przyjętą przez Zarząd strategią rozwoju, udział ten z roku na rok systematycznie maleje. Spółka nie rezygnuje jednakże z tej formy działalności, gdyż pełni ona bardzo ważną rolę, a mianowicie gwarantuje efekt skali działania, co przekłada się na warunki zakupu u producentów i większych dystrybutorów (bonusy posprzedażne, kredyt kupiecki, mechanizm korekty ceny zakupu dla towarów przecenionych). Zamierza w dalszym ciągu ją rozwijać poprzez zdobywanie nowych odbiorców, ale zakłada, że w kolejnych latach uda się wyodrębnić z dotychczasowych klientów hurtu, najbardziej atrakcyjnych partnerów i pozyskać ich do prowadzonej sieci franczyzowej. W tym celu w 26 uruchomiła program Komputronik Partner (KP), do którego zaproszono stałych lojalnych odbiorców (minimum 4% swoich zakupów w Komputronik), o minimalnym miesięcznym obrocie na poziomie 5-1 tys. PLN. W ubiegłym roku obroty generowane przez uczestników tego programu wyniosły tylko 35 mln PLN, ale w 27 powinno to być już około 1 mln PLN, a w 28 nawet 16 mln PLN. Docelowo, po zacieśnieniu współpracy, sklepy zaklasyfikowane do KP powinny powiększać szeregi placówek sieci franczyzowej pod marką Komputronik. W perspektywie dwóch lat udział sprzedaży do niestowarzyszonych resellerów spadnie do 1% przychodów ogółem. Związany z tym potencjalny spadek procentowej marży brutto na sprzedaży (mniej więcej 1 punkt procentowy marży hurtowej będzie trzeba oddać partnerom franczyzowym, aby zachęcić ich do współpracy i dać im przewagę konkurencyjną) zostanie według Zarządu z nawiązką zrekompensowany poprzez planowany skokowy wzrost obrotów oraz zyskanie kontroli nad asortymentem oferowanym w sklepach partnerskich (tym samym zwiększenie wolumenowej sprzedaży produktów, w których Komputronik posiada przewagę zakupową i realizuje wyższe marże). 18 czerwca 27 4

5 Sprzedaż hurtowa według odbiorców 14 5,% 12 35,4 45,% 1 8 4,% , 97,5 1, 35,% 3,% ,% Reselerzy Komputronik Partner udział hurtu w przychodach ogółem Sklep internetowy Sklep internetowy Komputronik.pl rozpoczął działalność w 1998 roku, tak więc zdążył już w ciągu tych kilku lat działalności wyrobić sobie markę i uznanie klientów, co bezpośrednio przekłada się na dynamiczny wzrost obrotów. Obecnie witryna może pochwalić się liczbą około 2 tys. zarejestrowanych użytkowników (liczba unikalnych użytkowników wynosi około 2,5 mln) oraz średnią dzienną liczbą odsłon na poziomie około 1,2 mln. Ten potencjał znajduje z kolei odzwierciedlenie w liczbie dziennych wizyt w wysokości 1 tys., a więc porównywalnej z najbardziej popularnymi sklepami internetowymi (np. Merlin.pl). W rankingach internetowych sklepów komputerowych, Komputronik.pl systematycznie zdobywa najwyższe miejsca i wysokie oceny użytkowników i specjalistów branżowych (m.in. I-sze miejsca w rankingach magazynu Wprost w 25 i 26 roku oraz Komputer Świat w 26 roku). Tak mocną pozycję zawdzięcza nie tylko bardzo szerokiemu asortymentowi (15 tys. produktów), starannie opracowanym opisom i recenzjom towarów, czy kompetentnym wsparciem dyżurnych konsultantów, ale przede wszystkim bardzo sprawnej logistyce i szybkiej realizacji zamówień (24h). To właśnie krótki czas dostawy towaru zapewnia temu sklepowi przewagę konkurencyjną nad innymi graczami z rynku, którzy często nie posiadają własnych magazynów, co znacząco wydłuża okres oczekiwania na zakupiony produkt. Przychody sklepu internetowego w mln PLN 6 15,% 14,% 5 13,4% 13,1% 14,% 4 13,% 3 12,% ,5 3,3 47,3 11,% 1,% ,% Przychody sklepu internetow ego udział w przychodach ogółem Sklep internetowy w strukturze całej Spółki pełni również rolę swoistego przeglądu asortymentu i jest wykorzystywany przez klientów, którzy swoje zakupy robią bezpośrednio w punktach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju. W tym kontekście wpływ tego kanału dystrybucji jest większy niż wskazywałaby na to sama wielkość obrotów jemu przypisana. Dział klientów biznesowych Na przychody segmentu biznesowego (obecnie opiera się on na oddziałach w Poznaniu i Warszawie) składa się sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania ( w tym własnego), zindywidualizowanych rozwiązań klasy ERP i CRM oraz różnego rodzaju usług IT. Komputronik koncentruje się w tym segmencie przede wszystkim na przedsiębiorstwach z branży budowlanej, transportowej i handlowej. Marża na tej działalności jest istotnie wyższa niż w zwykłej dystrybucji z uwagi na kontakt z finalnym klientem i wysokie bonusy posprzedażne od producentów oferowanego sprzętu. Na wyższą rentowność segmentu wpływa także sprzedaż usług, wdrażanie licencjonowanych systemów IT oraz własnego oprogramowania, którego udział powinien systematycznie rosnąć z uwagi na zakup we wrześniu 26 roku firmy Komputronik Symtec, zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz serwisem i dystrybucją systemów renomowanych firm (SageSymfonia, Sygnity). Spółka rozszerzyła w ostatnim czasie także ofertę o systemy do zarządzania sieciami oraz oprogramowanie obsługujące proces udzielania kredytów. Kolejne efekty realizowanego programu badawczo rozwojowego powinny zaowocować pojawieniem się kolejnych produktów, co w połączeniu z oczekiwanym nasileniem się procesu wymiany parku komputerowego w polskich firmach, wpłynie na dalszy wzrost udziału segmentu biznesowego w przychodach (Zarząd zakłada docelowo poziom 13%) i zyskach Komputronik. 18 czerwca 27 5

6 Przychody segmentu biznesowego w mln PLN 6 11,6% 12,% 5 1,1% 11,% 4 9,1% 1,% 3 9,% 8,% 2 39,2 7,% 1 14,7 23,3 6,% ,% Przychody segmentu biznesow ego udział w przychodach ogółem Wyniki finansowe Spółka w ostatnich latach systematycznie zwiększała skalę swojej działalności, utrzymując dynamikę sprzedaży na poziomie przekraczającym 4%. Tempo wzrostu zysków było natomiast znacznie większe, co z jednej strony wynikało z poprawy warunków u producentów (wyższe procentowe bonusy posprzedażne liczone od wyższych przychodów), a z drugiej z efektywnie prowadzonej ekspansji, co potwierdza m.in. wskaźnik przychody na zatrudnionego, który wzrósł z 1,27 mln PLN w 24 roku do 1,38 mln PLN w 26 roku. Powyższe czynniki przełożyły się na wzrost marży EBITDA z 2,4% do 3,6% (3,3% po wyłączeniu,9 mln jednorazowych pozostałych przychodów operacyjnych z rozwiązania rezerw i zbycia aktywów). Wyniki finansowe Komputronik (mln PLN) zmiana 26 zmiana 1Q 26 1Q 27 zmiana Przychody ze sprzedaży 161, 231,5 43,7% 338,4 46,2% 66,2 12, 54,2% Zysk brutto ze sprzedaży 15,7 23,2 47,9% 37, 59,6% 6,3 1,7 68,6% marża brutto na sprzedaży 9,7% 1,% - 1,9% - 9,6% 1,5% - EBIT 3,3 4,6 39,7% 11,2 142,%,9 1, 11,3% marża EBIT 2,1% 2,% - 3,3% - 1,4% 1,% - EBITDA 3,9 5,6 44,5% 12,1 114,4% 1,1 1,3 17,3% marża EBITDA 2,4% 2,4% - 3,6% - 1,7% 1,3% - Zysk netto 2,6 3,3 3,1% 8,6 157,8%,7,7-1,4% marża zysku netto 1,6% 1,4% - 2,5% - 1,1%,7% - W pierwszym kwartale 27 roku Spółka zanotowała bardzo wysoką dynamikę przychodów, przekraczającą 5% w ujęciu r/r. Taki wzrost sprzedaży był możliwy przede wszystkim dzięki otwarciu kolejnych salonów sprzedaży oraz wzrostowi popytu ze strony klientów biznesowych i hurtowych. Dynamiki na poszczególnych kanałach dystrybucji były porównywalne, ale na uwagę zasługuje fakt zwiększenia się udziału segmentu biznesowego w przychodach ogółem z 9,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego do 1,7%. Ten czynnik nie był bez znaczenia w kontekście wzrostu marży brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r z 9,6% do 1,5%, choć przede wszystkim przyczyny takiego rezultatu należy upatrywać we wzroście skali działania Komputronika. Rentowność na poziomie EBIT w pierwszych trzech miesiącach 27 roku była z kolei niższa w ujęciu r/r (1% vs. 1,4%), ale należy to osłabienie traktować w kategoriach tymczasowych. Spółka poniosła bowiem w I-szym kwartale dodatkowe koszty związane ze wzrostem zatrudnienia o prawie 1% w stosunku do końca 26 roku, wynikające z dynamicznej ekspansji we wszystkich segmentach działalności (handlowcy, programiści oraz konsultanci do tworzonego call center). Komputronik wydał również więcej niż w ubiegłym roku na marketing (1,3 mln PLN vs.,4 mln PLN), przygotowując wsparcie dla sprzedaży w kolejnych miesiącach. Należy więc podkreślić, że wzrost kosztów sprzedaży nie jest zaskoczeniem i został uwzględniony w naszych założeniach oraz prognozach Zarządu. Saldo na poziomie pozostałej działalności operacyjnej było bliskie zera. Na ostateczny wynik netto w I-szym kwartale negatywny wpływ miał dodatkowo zapłacony podatek od sprzedanej nieruchomości w wysokości 15 tys. PLN, gdyż w ujęciu księgowym Spółka nie zanotowała zysku na tej transakcji (sprzedaż po wartości ewidencyjnej). Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej czynniki o charakterze jednorazowym i tymczasowym, wyniki za I-szy kwartał osiągnięte przez Komputronik należy ocenić pozytywnie, szczególnie jeśli chodzi o poziom sprzedaży, który bardzo dobrze rokuje na pozostałą część roku. 18 czerwca 27 6

7 Rynek sprzętu IT Według szacunków firmy PMR, polski rynek IT osiągnął w ubiegłym roku wartość ponad 2 mld PLN, z czego ponad 8 mld PLN stanowiły wydatki na sprzęt komputerowy. Branżowe analizy wskazują co prawda na perspektywę stopniowego zwiększania roli oprogramowania i usług w całym polskim rynku IT kosztem sprzętu komputerowego, ale naszym zdaniem, w najbliższych latach w dalszym ciągu ten segment będzie wykazywał stosunkowo wysokie dynamiki wzrostu w ujęciu wartościowym, przekraczające 1%. Prognozy stowarzyszenia EITO są nieco bardziej konserwatywne (5% w 27 i 7% w 28), ale dynamika z ubiegłego roku (17%) oraz pierwsze dane rynkowe za I-szy kwartał 27 (w regionie EMEA dostawy komputerów w pierwszych trzech miesiącach roku wzrosły o 13%, a notebooków o 34%) sugerują, iż rynek zaskakuje pozytywnie. Wielkość polskiego rynku IT w mld PLN ,5 13,7 CAGR= 12,3% 15,5 17,1 2,1 22, P Źródło: PMR Struktura rynku sprzętu IT w Polsce w mln EUR P 28P Komputery Urzadzenia peryferyjne Źródło: EITO Głównymi motorami wzrostu sprzedaży komputerów powinna być ich spadająca cena (bardzo agresywna konkurencja producentów notebooków) oraz utrzymujący się dynamiczny rozwój gospodarczy, przekładający się bezpośrednio na możliwości nabywcze podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych. Z jednej strony będziemy obserwować dalszą popularyzację rozwiązań mobilnych (w przyszłym roku sprzedaż notebooków powinna przekroczyć sprzedaż komputerów stacjonarnych w I-szym kwartale dynamika sprzedaży tych pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej, według IDC, sięgnęła w ujęciu ilościowym 7%), a z drugiej strony przypadająca na najbliższe lata cykliczna wymiana restytucyjna sprzętu w instytucjach, oczekiwane przetargi z sektora publicznego oraz wdrażanie nowego systemu Vista powinny zapewnić stabilny popyt na jednostki stacjonarne. Powyższe czynniki oraz środki pomocowe z budżetu Wspólnoty będą naszym zdaniem sprzyjać kontynuacji procesu wyrównywania różnic technologicznych polskiej gospodarki w stosunku do średniej dla UE. Komputronik jak najbardziej powinien w tych trendach partycypować, a na jego korzyść przemawia relatywnie wysoki i nadal rosnący udział notebooków w sprzedaży ogółem. 18 czerwca 27 7

8 Nasycenie komputerami w Polsce na tle innych krajów UE Procent gospodarstw domow ych posiadających komputer 1% 8% 6% 4% 2% % 58% 62% 77% 7% 5% 47% 5% 39% 42% 4% 45% 3% UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Procent pracow ników korzystających z komputera co najmniej raz w tygodniu 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 57% 56% 49% 51% 39% 36% 35% 37% 39% 38% 38% 31% UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Źródło: Eurostat Polska w zakresie komputeryzacji odbiega nie tylko od najbardziej rozwiniętych krajów UE, ale w niektórych kategoriach (gospodarstwa domowe) nawet od innych państw z regionu (Słowacja, Węgry). Proces konwergencji w tym zakresie powinien przekładać się na wzrost jednostkowych wydatków na IT, które w Polsce w 25 roku w przypadku samego sprzętu wynosiły około 113 EUR/osobę, podczas gdy w Czechach czy na Węgrzech 15 EUR. Wydatki na IT w EUR na osobę (sprzęt oraz usługi i oprogramowanie) Polska Słowacja Węgry Czechy Niemcy UE Źródło: EITO Koniunktura konsumencka w Polsce W ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie zarysowuje się poprawa nastrojów konsumenckich w polskim społeczeństwie, wynikająca przede wszystkim z rosnących dochodów rozporządzalnych, co bezpośrednio przekłada się na dynamiki sprzedaży detalicznej praktycznie w każdej grupie produktowej. Wzrost siły nabywczej w kategorii sprzętu komputerowego jest jeszcze bardziej znaczący z uwagi na istotny spadek cen komputerów, do którego doprowadziła agresywna walka konkurencyjna między producentami (szczególnie jest to widoczne w notebookach, których ceny osiągnęły juz bardzo atrakcyjny poziom około 2,5-3 tys. PLN za sztukę). 18 czerwca 27 8

9 Wskaźniki ufności polskich konsumentów oraz sprzedaży detalicznej lis-4 sty-5 mar-5 maj-5 lip-5 wrz-5 lis-5 sty-6 mar-6 maj-6 lip-6 wrz-6 lis-6 sty-7 mar dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej Źródło: GUS Optymizm polskich konsumentów przekłada się na lepsze nastroje u krajowych detalistów, którzy spodziewają się wzrostu obrotów i dalszej poprawy wyników. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu monitorowany przez GUS znajduje się na rekordowych poziomach, gdyż handlowcy coraz wyraźniej odczuwają poprawę koniunktury. Biorąc pod uwagę te tendencje oraz przedstawione wcześniej czynniki napędzające rynek sprzętu IT, należy oczekiwać co najmniej utrzymania obecnej dynamiki obrotów dystrybutorów z tego sektora w ujęciu like-for-like. Wskaźniki klimatu koniunktury w handlu detalicznym 1 sty-4 mar-4 maj-4 lip-4 wrz-4 lis-4 sty-5 mar-5 maj-5 lip-5 wrz-5 lis-5 sty-6 mar-6 maj-6 lip-6 wrz-6 lis-6 sty-7 mar wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym wskaźnik prognozy sprzedaży Źródło: GUS Rozbudowa segmentu detalicznego Strategia Spółki zakłada dynamiczny wzrost liczby placówek, zarówno w segmencie własnych sklepów, jak i sklepów franczyzowych. Według Zarządu, liczba własnych salonów (lokowanych w dużych miastach) powinna wzrosnąć z obecnych 18 do 3 w 27 roku i 45 w 28 roku, natomiast sieć franczyzowa, składająca się obecnie z 38 placówek, ma na koniec 27 roku zrzeszać 75 sklepów i 115 w 28 roku. W naszych prognozach założyliśmy nieco wolniejsze tempo przyrostu nowych sklepów, z uwagi na obserwowany obecnie na rynku detalicznym wzmożony proces konsolidacyjny i problemy ze zdobywaniem nowych lokalizacji. W perspektywie trzech najbliższych lat, dzięki realizacji powyższych inwestycji i konwersji klientów hurtowych do franczyzy, udział handlu detalicznego w przychodach Komputronika powinien się zwiększyć z obecnych 3% do 5%. Prognozy rozwoju sieci sklepów Komputronik (stan na koniec roku) P 28P 29P 21P 211P salony własne sklepy franczyzowe razem , szacunki DI BRE 18 czerwca 27 9

10 Ekspansja sklepu internetowego Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie w sprzedaży internetowej, Komputronik chce rozszerzać ofertę swojego sklepu oraz rozbudować funkcjonalność prowadzonego portalu poprzez wdrożenie nowej wersji oprogramowania obsługującego witrynę. Zarząd zamierza również wprowadzić wielojęzyczność i wielowalutowość sklepu, co pozwoli na wejście z tym kanałem sprzedaży do krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie Spółka nie ujawnia, jaki kierunek wybierze na początek, ale np. biorąc pod uwagę liczbę ludności w Czechach czy na Węgrzech, Spółka mogłaby sprzedawać na tych rynkach nawet jedną czwartą tego, co w Polsce. Te inwestycje, które według szacunków Spółki powinny zamknąć się kwotą 3,4 mln PLN, powinny naszym zdaniem przełożyć się istotnie na wzrost sprzedaży internetowej, która charakteryzuje się wysokim poziomem rentowności (ponad 13% marży brutto). Handel elektroniczny w Polsce wartość rynku w mln PLN P Źródło: ISI Motorem wzrostu sprzedaży internetowej w Komputronik powinny być również czynniki zewnętrzne, a mianowicie stopniowe zwiększanie poziomu dostępu do Internetu gospodarstw domowych, który w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest obecnie prawie o połowę niższy w stosunku do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Porównując częstotliwość wykorzystania Internetu jako kanału do robienia zakupów, uważamy, że w tym zakresie społeczeństwa nowych członków UE będą również doganiać średnią wspólnotową. Wskaźniki dostępu do Internetu w krajach UE Dostep do Internetu (% gospodarstw domowych) 8% 6% 4% 2% 48% 51% 67% 62% 29% 32% 19% 22% 23% 27% 36% 3% % UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Częstotliwość zakupów przez Internet (% obywateli, którzy zamawiali produkty lub usługi przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy) 4% 3% 2% 1% % 38% 32% 21% 18% 7% 3% 5% 5% 6% 7% 9% 5% UE Niemcy Czechy Węgry Słow acja Polska Źródło: Eurostat 18 czerwca 27 1

11 Rozwój własnego oprogramowania i działu B2B Z uwagi na realizowane w segmencie biznesowym stosunkowo wysokie marże, pozytywnie oceniamy zamierzenia Zarządu dotyczące rozwoju tego kanału dystrybucji. Inwestycje w rozbudowę istniejących biur w Poznaniu i Warszawie, ekspansja w nowych miastach (Wrocław, Kraków) oraz nacisk na rozwój własnego działu projektowania oprogramowania (z wykorzystaniem know-how zdobytego w wyniku współpracy z renomowanymi dostawcami oprogramowania ERP), powinny zapewnić utrzymanie obecnego udziału segmentu B2B w przychodach ogółem w kolejnych latach. Uważamy, że kluczem do sukcesu w tym obszarze powinna być kontynuacja obecnego kierunku rozwoju, który zakłada koncentrację na niszowych dla rynku IT branżach (transport, budownictwo). Wzrost skali działalności Systematyczny wzrost skali działalności, znajdujący odzwierciedlenie w 4% dynamikach sprzedaży, pozwoli w naszej opinii na skokowy wzrost zysków, na który w dużej mierze powinny się złożyć rosnące, zarówno w ujęciu procentowym, jak i wartościowym, bonusy posprzedażne od producentów. Obecnie średni ich poziom wynosi około 1,5% od wielkości obrotów. Większa sprzedaż powinna oznaczać również większą siłę przetargową u dostawców i zagwarantować utrzymanie obecnych bardzo korzystnych warunków płatności. Prognozy wzrostu sprzedaży według segmentów w mln PLN P 28P 29P 21P 211P Sklepy własne Sklepy franczyzowe Sklep internetowy Hurt Segment biznesowy Inne, szacunki DI BRE Akwizycje Strategia Zarządu przewiduje zwiększanie skali działalności Komputronika nie tylko przez rozwój organiczny, ale również poprzez akwizycje. Spółka podpisała już umowę przedwstępną dotyczącą nabycia praw do portalu benchmark.pl wraz z wierzytelnościami reklamowymi, za łączną kwotę,8 mln PLN. Technicznie transakcja będzie polegała na wniesieniu wspomnianych praw przez dotychczasowego właściciela tego portalu do nowoutworzonej przez Komputronik spółki z o. o. (dotychczasowy właściciel benchmark.pl obejmie 2% udziałów w tym nowym podmiocie). Komputronik nie podał wyników finansowych przejmowanego podmiotu, ale z uwagi na charakter portalu (portal informacyjny z dyżurującymi recenzentami sprzętu i własnym sklepem), spodziewamy się, że w oparciu o posiadany know-how z zakresu działalności internetowej będzie chciał wykorzystać jego potencjał (średnio około 35 tys. wizyt dziennie, 1 mln unikalnych użytkowników, ceniony dział recenzji sprzętu IT) zarówno w zakresie marketingu, jak i poprzez zintensyfikowanie procesu tworzenia społeczności internetowej we współpracy z komputronik.pl. Te czynniki powinny w naszej opinii istotnie wpłynąć na wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach, tym bardziej że benchmark.pl zostanie prawdopodobnie dokapitalizowany kwotą około 2 mln PLN (powinno to zagwarantować jeszcze większą jakość zamieszczanych tam recenzji oraz stworzyć z niego największy portal informacyjny na temat sprzętu IT w Polsce). W tym kontekście wzrosnąć powinny także wpływy reklamowe tego portalu. Komputronik zamierza również wykorzystywać, na zasadach outsourcingu, infrastrukturę laboratorium redakcyjnego do projektowania i badań konfiguracji produkowanych komputerów pod kątem funkcjonalności, wydajności i ergonomii. Dzięki temu może uzyskać przewagę konkurencyjną i szybko wprowadzać nowe modele komputerów, najlepiej spełniających często zmieniające się oczekiwania klientów, a także czerpać korzyści ze zgromadzonej obszernej wiedzy dotyczącej sprzętu komputerowego, która zostanie wykorzystana do celów edukacji konsultantów, handlowców i pracowników pomocy technicznej Emitenta. Spółka prowadzi obecnie rozmowy również z kilkoma innymi podmiotami, ale z uwagi na fakt, iż nie podpisano jeszcze żadnych umów dotyczących ewentualnych transakcji, nie jesteśmy w stanie ocenić ich wpływu na wycenę. Zarząd podkreśla jednak, że jest zainteresowany przejmowaniem sieci sklepów oraz firm zajmujących się integracją i produkcją oprogramowania. Optymalizacja logistyki i jej rozbudowa Sprawny system logistyczny stanowi jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych Spółki i w dużej mierze decyduje o zdobywaniu nowych klientów oraz wzroście obrotów w dystrybucji (dostawy do sklepów stowarzyszonych i patronackich) i sprzedaży internetowej. Obecnie oferta Komputronika obejmuje ponad 15 tys. pozycji asortymentowych, z których większość dociera do klienta następnego dnia po zamówieniu (dyspozycja złożona do 17-tej). Jednym z celów emisji jest pozyskanie środków na budowę kolejnych 2 tys. m2 powierzchni magazynowej w centrum dystrybucyjnym w Poznaniu (obecnie jest to 4 tys. m2) oraz automatyzację procesu magazynowania i transportu towarów. Te inwestycje (ich wartość to około 7,7 mln PLN) pozwolą na zwiększenie efektywności w tej sferze działalności oraz przygotowanie logistyki pod planowane skokowe zwiększenie obrotów w kolejnych latach. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań powinno, według Zarządu, umożliwić także zaoferowanie jeszcze korzystniejszych warunków dla klientów (realizacja zamówień złożonych do godziny 18-tej już następnego dnia) oraz ograniczenie kosztów (głównie płacowych). Obecnie Spółka zatrudnia w magazynach około 7 osób i zamierza 18 czerwca 27 11

12 zwiększyć tę liczbę o kolejnych 2 pracowników do końca tego roku. Dostawcy najnowszych rozwiązań logistycznych (automatyzacja i oprogramowanie), które mają być zainstalowane w halach Komputronika twierdzą, że zakończenie tych inwestycji znacznie zwiększy efektywność kosztową logistyki (opierając się na ich specyfikacji można szacować roczne oszczędności na poziomie 1,7-2 mln PLN). W naszym modelu zakładamy jednak konserwatywnie (trudno w tej chwili zweryfikować te zapowiedzi dostawców), iż wspomniana modernizacja pozwoli tylko na ustabilizowanie zatrudnienia i brak wzrostu kosztów w logistyce, mimo zwiększenia skali działalności, dlatego zmaterializowanie się powyższych szacunków stanowi opcję zrealizowania lepszych od prognozowanych przez nas wyników finansowych w kolejnych latach. Warto w tym miejscu dodać, że ostateczna wysokość wydatków własnych, jaka będzie poniesiona na zakup oprogramowania oraz wyposażenie magazynu i data center, uzależniona będzie od przyznania na te cele dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej (Spółka liczy na około 3,5 mln PLN). Prognozy Zarządu vs. szacunki DI BRE Prognozy Zarządu Prognozy DI BRE (mln PLN) Przychody ze sprzedaży 51, 74, 55,3 757,8 EBIT 14,4 23,7 15,1 24,4 marża EBIT 2,8% 3,2% 3,% 3,2% EBITDA 16,6 27,2 17,7 29,2 marża EBITDA 3,3% 3,7% 3,5% 3,8% Zysk brutto 14,6 24,2 15,3 24,8 Zysk netto 11,7 19,3 12,4 2,1 marża zysku netto 2,3% 2,6% 2,5% 2,7%, szacunki DI BRE Silne i słabe strony Komputronik w poszczególnych segmentach działalności Segment działalności Silne strony i szanse rozwoju Słabe strony i zagrożenia Segment detaliczny -skala działalności dająca siłę zakupową -intensyfikacja rozwoju sieci sklepów przez innych -atrakcyjne lokalizacje placówek dystrybutorów Segment hurtowy -rozwój sieci w oparciu o sprawdzonych klientów -znana i ceniona marka oraz dobrze oceniana obsługa -stabilna baza lojalnych klientów -silna pozycja w szybko rosnącym segmencie notebooków -własna marka komputerów stacjonarnych -inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne -rozwój sprzedaży sprzętu RTV (dywersyfikacja produktowa) -coraz mniejsza podaż ciekawych lokalizacji w dużych miastach -duża konkurencja ze strony większych podmiotów -nieznacznie niższa siła zakupowa w stosunku do największych graczy wynikająca ze skali obrotów Sprzedaż internetowa -rozpoznawalność marki -rozwijanie sprzedaży internetowej przez największych -ugruntowana pozycja i bardzo dobre oceny internautów dystrybutorów -wzrost zakupów internetowych wynikający ze zmiany przyzwyczajeń konsumenckich -wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w ekspansji zagranicznej -rozwijanie społeczności internetowej w oparciu o kupowany portal -szybkość dostawy -ryzyko związane z wejściem na rynki zagraniczne -rozszerzenie asortymentu o sprzęt IT przez popularne sklepy internetowe typu Merlin Klienci biznesowi -baza lojalnych klientów -duża konkurencja na rynku ERP i CRM -licencje na software renomowanych firm -koszty wejścia na rynki we Wrocławiu i Krakowie Źródło: DI BRE -działalność w niszowych segmentach rynku -rozwój produkcji oprogramowania własnego -spodziewana wymiana parku IT w przedsiębiorstwach 18 czerwca 27 12

13 Czynniki ryzyka Zaostrzenie konkurencji Zaostrzenie konkurencji w poszczególnych obszarach działalności Spółki mogłoby niekorzystnie wpłynąć na osiągane obroty i marże. Obecnie obserwuje się coraz większą aktywność dużych dystrybutorów sprzętu IT (Action, AB, ABC Data), zarówno w handlu detalicznym, jak i internetowym. Dostrzegają oni siłę tych kanałów, a ponieważ dysponują bazą logistyczną, uruchamiają własne witryny i rozwijają sieci sklepów pod własną marką. Bardziej agresywnie w segment sprzętu komputerowego wchodzą także sklepy internetowe dotychczas kojarzone z całkiem innymi kategoriami asortymentu, jak chociażby Merlin.pl. Zwiększenie kapitału obrotowego netto W związku z realizacją dynamicznej ekspansji oraz przesunięciem ciężaru zwiększania przychodów z segmentu hurtowego na segment sklepów franczyzowych, w Spółce istotnie zwiększy się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Do tej pory Komputronik w okresie od stycznia do września co prawda posiłkował się kredytem obrotowym, ale już w IV-tym kwartale praktycznie całą sprzedaż finansował wydłużonym kredytem kupieckim od producentów sprzętu (powyżej 5 dni). Teraz, biorąc pod uwagę potrzebę zaoferowania sklepom franczyzowym lepszych warunków kredytowania (do 3 dni), ta sytuacja się zmieni i Spółka nie będzie już miała prawdopodobnie komfortu ujemnego cyklu konwersji gotówki w najbardziej aktywnym sprzedażowo okresie roku. Spodziewamy się, że w związku z potrzebnymi środkami na zatowarowanie nowych placówek detalicznych, cykl obrotu należności w perspektywie 2 lat może wzrosnąć o 4-5 dni. Zakładamy również, że cykle obrotu zapasów i zobowiązań również będą nieco mniej korzystne w stosunku do 26 roku, kiedy wynosiły one odpowiednio 21 i 52 dni (licząc do kosztów działalności operacyjnej ogółem). Wzrost przychodów w kolejnych latach będzie w tym kontekście wiązał się z zamrożeniem znacznej ilości gotówki, co oczywiście uwzględniamy w naszych prognozach. Warunki kredytowania sprzedaży w Komputronik z podziałem na segmenty Klient lub grupa klientów Ogólne zasady kredytowania Klienci biznesowi Sklepy patronackie Klienci hurtowi Warunki płatności 7-14 dni Ustalane indywidualnie, lub 14-3 dni 21-3 dni dni Ryzyko złych należności Wraz ze wzrostem skali działalności oraz wydłużeniem kredytu kupieckiego dla dotychczasowych partnerów przechodzących do franczyzy, w Komputroniku będzie rosła pozycja należności handlowych. Istnieje ryzyko, że jakaś część klientów po zatowarowaniu sklepu na kredyt nie będzie w stanie później zapłacić za kupiony sprzęt. Komputronik stara się je minimalizować poprzez ubezpieczanie portfela należności oraz prowadzenie polityki kredytu kupieckiego motywującego klientów do rozsądnego zarządzania zapasami (po pierwotnym zatowarowaniu sklepu, obniża okres kredytowania i ponownie go wydłuża dopiero po okresie karencji). Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe w Komputronika dotyczy praktycznie tylko obszaru zakupu towarów (prawie 1% sprzedaży jest realizowane w walucie krajowej). Wraz ze wzrostem skali działalności, Spółka zwiększa bezpośrednie zakupy towarów u producentów, z którymi w zdecydowanej większości rozlicza się w USD. Udział importu w zakupach ogółem wzrósł w 26 do 1,5% vs. 6,1% w 25 roku oraz 2,3% w 24 roku. Z jednej strony Komputronik, jako duży odbiorca może liczyć na lepsze ceny u producentów (tam gdzie wcześniej kupował u pośredników), ale z drugiej, wystawia się na ryzyko osłabienia się złotego. Spółka stara się je jednak ograniczać poprzez zabezpieczanie otwartych pozycji w 5-7%. O skuteczności takiej polityki świadczy wynik netto osiągnięty na kontraktach terminowych w 26 roku na poziomie 12 tys. PLN (saldo różnic kursowych było pomijalne i ukształtowało się na poziomie 5 tys. PLN) Wzrost płac Strategia systematycznego wzrostu skali działalności Komputronika nierozerwalnie łączy się ze zwiększaniem zatrudnienia, co rodzi ryzyko wzrostu kosztów działalności w kontekście rosnącej presji płacowej. W naszym modelu zakładamy wzrost zatrudnienia z 3 osób na koniec 26 roku do 375 na koniec 27 roku i 482 na koniec 28. Wskaźnik dynamiki płac w 27 szacujemy na poziomie 9%, w 28 na 6%, a w 29 na 5%. Presję płacową w Spółce może w pewnym stopniu neutralizować przygotowany program opcyjny dla pracowników, który nie tylko wpływa na wartość realnego wynagrodzenia menedżerów, ale również zabezpiecza firmę przed odejściami wartościowego personelu. 18 czerwca 27 13

14 Zatrudnienie według segmentów Sprzedaż Administracja Biznes Logistyka Sezonowość sprzedaży Z uwagi na specyfikę rynku sprzętu IT, zdecydowaną większość obrotów Spółka realizuje w IV-tym kwartale roku (prawie 4- %), co sprawia, że jest szczególnie wrażliwa na warunki makroekonomiczne w ostatnich trzech miesiącach roku. Potencjalne załamanie koniunktury w tym okresie może więc w istotny sposób obniżyć roczne wyniki Komputronika i zaburzyć strukturę przepływów pieniężnych. Przychody ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym 14 36% 37% 39% 4% 12 35% % 2% 23% 2% 2% 23% 2% 19% 23% 3% 25% 2% 15% 1% 2 5% I kw. 24 II kw. 24 III kw. 24 IV kw. 24 I kw. 25 II kw. 25 III kw. 25 IV kw. 25 I kw. 26 II kw. 26 III kw. 26 IV kw. 26 % Przychody ze sprzedaży Udział w rocznych przychodach Uporządkowanie relacji z podmiotami powiązanymi Komputronik nie posiada w chwili obecnej podmiotów zależnych, w których byłby zaangażowany kapitałowo. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż pomiędzy członkami władz Spółki a kilkoma innymi podmiotami istnieją powiązania personalne. Choć skala prowadzonej przez powyższe podmioty działalności jest nieistotna z punktu widzenia Komputronika, to Spółka zamierza tak szybko jak to będzie możliwe doprowadzić do uchylenia istniejących powiązań personalnych tak, aby nie powstawała wątpliwość co do nieistnienia relacji pomiędzy nią i tymi podmiotami o charakterze dominacji i zależności. W to postanowienie wpisuje się m.in. warunkowa umowa kupna 1% akcji spółki Komputronik Biznes S.A. (poprzednio Activa S.A.), podpisana 17 maja 27 z Panami: Wojciechem Buczkowskim (Prezes Komputronik S.A.) i Krzysztofem Buczkowskim (akcjonariusz Komputronik S.A.). Transakcja zostanie zrealizowana za kwotę 1,8 mln PLN po uzyskaniu zgody UOKiK (spółka posiada w swoich aktywach m.in. nieruchomości, z których korzysta obecnie Komputronik). Emitent dla zachowania pełnej przejrzystości, z dniem 1 listopada 26 roku zaprzestał jakiejkolwiek współpracy ze wspomnianą firmą w obszarze szeroko rozumianej branży IT, a pozostałe kontakty są na bieżąco wygaszane. 18 czerwca 27 14

15 Rachunek wyników (mln PLN) P 28P 29P 21P Przychody ze sprzedaży 161, 231,5 338,4 55,3 757,8 935, 1 68,6 zmiana 43,7% 46,2% 49,3% 5,% 23,4% 14,3% Koszt własny sprzedaży 145,4 28,3 31,4 45, 674,3 829,7 947,1 Zysk brutto na sprzedaży 15,7 23,2 37, 55,3 83,5 15,3 121,5 marża brutto na sprzedaży 9,7% 1,% 1,9% 11,% 11,% 11,3% 11,4% Koszty sprzedaży 8,7 13,3 21,6 3,7 45,1 56,9 66,7 Koszty ogólnego zarządu 3,4 4,9 5,4 1,2 15, 19, 22,2 Pozostała działalność operacyjna netto -,3 -,4 1,2,7 1, 1,2 1,4 EBIT 3,3 4,6 11,2 15,1 24,4 3,6 34, zmiana 39,7% 142,% 35,2% 6,8% 25,8% 11,1% marża EBIT 2,1% 2,% 3,3% 3,% 3,2% 3,3% 3,2% Wynik na działalności finansowej -,1 -,5 -,5,2,5,6,8 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,,,,,,, Pozostałe,,,,,,, Zysk brutto 3,2 4,2 1,7 15,3 24,8 31,2 34,9 Podatek dochodowy,6,8 2,1 2,9 4,7 5,9 6,6 Udziałowcy mniejszościowi,,,,,,, Zysk netto 2,6 3,3 8,6 12,4 2,1 25,3 28,2 zmiana 3,1% 157,8% 44,3% 62,1% 25,7% 11,7% marża 1,6% 1,4% 2,5% 2,5% 2,7% 2,7% 2,6% Amortyzacja,6 1,,9 2,6 4,8 6, 6,9 EBITDA 3,9 5,6 12,1 17,7 29,2 36,6 4,9 zmiana 44,5% 114,4% 46,8% 64,3% 25,5% 11,8% marża EBITDA 2,4% 2,4% 3,6% 3,5% 3,8% 3,9% 3,8% Liczba akcji na koniec roku (mln.) 6, 6, 6, 7,45 7,45 7,45 7,45 EPS,4,6 1,4 1,7 2,7 3,4 3,8 CEPS,5,7 1,6 2, 3,3 4,2 4,7 ROAE 45,8% 65,6% 25,3% 22,1% 22,3% 2,1% ROAA 7,9% 12,9% 9,8% 1,2% 1,1% 9,4% 18 czerwca 27 15

16 Bilans (mln PLN) P 28P 29P 21P AKTYWA 34,2 5,3 82,8 169,1 225,5 275,9 323,1 Majątek trwały 7,4 11,3 16,5 3,4 43,6 49,1 54,1 Rzeczowe aktywa trwałe 7,4 1,5 14, 26,6 38,5 45, 5,7 Wartości niematerialne i prawne,,1 2,1 3,4 4,7 3,7 3, Pozostałe aktywa trwałe,,8,4,4,4,4,4 Majątek obrotowy 26,8 38,9 66,3 138,7 181,9 226,7 268,9 Zapasy 8,5 15,1 19,6 3,8 46,2 56,8 64,9 Należności krótkoterminowe 11, 19,6 3,5 49,8 78,9 97,3 111,3 Rozliczenia międzyokresowe,1,1,5,5,5,5,5 Środki pieniężne i ich ekwiwalent 7,3 4,1 15,7 57,6 56,3 72,1 92,4 (mln PLN) P 28P 29P 21P PASYWA 34,2 5,3 82,8 169,1 225,5 275,9 323,1 Kapitał własny 5,6 8,9 17,3 8,8 1,9 126,2 154,4 Kapitał akcyjny,6,6,6,7,7,7,7 Pozostałe kapitały własne 5, 8,3 16,7 8,1 1,2 125,5 153,7 Zobowiązania długoterminowe 2,8 4, 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 Pożyczki i kredyty 2,8 4, 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 Pozostałe,,,,,,, Zobowiązania krótkoterminowe 25,8 37,4 61,8 85,3 121,6 146,7 165,7 Pożyczki i kredyty 2,9 2,8 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 Zobowiązania handlowe 21,5 3,8 5,1 72,7 19, 134,1 153,1 Rozliczenia międzyokresowe,,4,4,4,4,4,4 Pozostałe 1,5 3,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Dług 5,6 6,7 4,9 5, 5, 5, 5, Dług netto -1,6 2,6-1,8-52,6-51,3-67,1-87,4 (Dług netto / Kapitał własny) -28,9% 28,9% -62,6% -65,1% -5,9% -53,2% -56,6% (Dług netto / EBITDA) -,4,5 -,9-3, -1,8-1,8-2,1 BVPS,9 1,5 2,9 1,8 13,5 16,9 2,7 18 czerwca 27 16

17 Przepływy środków pieniężnych (mln PLN) P 28P 29P 21P Przepływy operacyjne 6,5 1,5 17, 7, 16,3 26,7 31,3 Zysk netto 2,6 3,3 8,6 12,4 2,1 25,3 28,2 Amortyzacja,6 1,,9 2,6 4,8 6, 6,9 Kapitał obrotowy 3,2-3,5 7,5-7,9-8,2-4, -3, Pozostałe,3,7, -,2 -,5 -,6 -,8 Przepływy inwestycyjne -5,7-4,7-5,5-16, -17,2-1,5-1,7 CAPEX -5,8-4,1-6,5-16,5-18, -11,5-11,9 Inwestycje kapitałowe,,,,,,, Pozostałe,1 -,6 1,,5,8 1, 1,2 Przepływy finansowe 3,3,1, 5,9 -,4 -,4 -,4 Emisja akcji,,, 51,8,,, Dług 4,1 1,1-1,9,1,,, Dywidenda (buy-back) -,3, -,3 -,6,,, Pozostałe -,5-1, 2,1 -,4 -,4 -,4 -,4 Zmiana stanu środków pieniężnych 4,1-3,1 11,5 41,9-1,3 15,8 2,3 Środki pieniężne na koniec okresu 7,3 4,1 15,7 57,6 56,3 72,1 92,4 DPS (PLN),6,1,4,8,,, FCF,6-2,9 11, -9,5-1,7 15,2 19,4 (CAPEX / Przychody ze sprzedaży) 3,6% 1,8% 1,9% 3,3% 2,4% 1,2% 1,1% Wskaźniki rynkowe P 28P 29P 21P P/E 91,6 7,4 27,3 23,5 14,5 11,5 1,3 P/CE 74,6 54,1 24,8 19,4 11,7 9,3 8,3 P/BV 41,7 26,3 13,6 3,6 2,9 2,3 1,9 P/S 1,5 1,,7,6,4,3,3 FCF/EV,3% -1,2% 4,9% -4,% -,7% 6,8% 9,5% EV/EBITDA 59,8 42,1 18,5 13,5 8,2 6,1 5, EV/EBIT 7,3 51,2 2, 15,8 9,9 7,3 6, EV/S 1,4 1,,7,5,3,2,2 DYield,1%,%,1%,2%,%,%,% Cena (PLN) 39,1 Liczba akcji na koniec roku (mln) 6, 6, 6, 7,45 7,45 7,45 7,45 MC (mln PLN) 234,7 234,7 234,7 291,5 291,5 291,5 291,5 Kapitał udziałowców mniej. (mln PLN),,,,,,, EV (mln PLN) 233,1 237,3 223,9 238,9 24,1 224,4 24,1 18 czerwca 27 17

18 Departament Analiz: Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Strategia, telekomunikacja, surowce, metale, media Marta Jeżewska tel. (+48 22) Wicedyrektor Banki Analitycy: Krzysztof Radojewski tel. (+48 22) Farmaceutyki, budownictwo, usługi Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Handel, surowce, inne Piotr Janik tel. (+48 22) IT, inne Jacek Borawski tel. (+48 22) Analiza techniczna Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Grzegorz Domagała tel. (+48 22) Wicedyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Tomasz Dudź tel. (+48 22) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49-95 Warszawa 18 czerwca 27 18

19 Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Do opracowania wybrano istotne informacje z całej historii spółek będącej przedmiotem tego opracowania. Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Niniejsze opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją. Adresatami opracowania są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DI BRE jest oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi. Komputronik świadczy usługi handlowe na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 18 czerwca 27 19

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Komputronik jest ważnym polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r. Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r. Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo