LOGISTYKA wykład. Krystian P. KONKOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA wykład. Krystian P. KONKOL"

Transkrypt

1 LOGISTYKA wykład Krystian P. KONKOL

2 Geneza logistyki Nauki wojskowe 1830 r. Gospodarka cywilna USA Note on the formulation of theory of logistics Europa 1970 Polska

3 Definicja logistyki aspekt integracyjno - systemowy Logistyka, to zintegrowany system planowania, zarządzania, sterowania przepływem dóbr materialnych oraz sprzężonych z nimi przepływami informacyjnymi i kapitałowymi w celu optymalnego tworzenia, transformacji i dystrybucji dóbr materialnych, według wymagań klienta 3

4 Ewolucja otoczenia Globalizacja gospodarki i konkurencji Wykładniczy rozwój: informacji technologii Wiedzy Zmienność rynku ewolucja potrzeb zmiana przepisów, gustów 4

5 Konsekwencje zmian otoczenia Globalizacja gospodarki umiędzynarodowienie firm podwykonastwo (80 90 %) praca jest tańsza w krajach mniej rozwiniętych produkt jest międzynarodowy Globalizacja konkurencji przejście władzy od producenta do klienta zmiana reguł gry i władzy w przedsiębiorstwie satysfakcja klienta, to nie tylko produkt, ale jego dostępność, usługa mu towarzysząca usługa ma taką samą wartość jak produkt transport dóbr, usług i ludzi łatwiejszy i tańszy 5

6 Konsekwencje zmian otoczenia Wykładniczy rozwój technologii, info i wiedzy podaż znacznie wyprzedza popyt krótszy cykl życia produktu konieczność kształtowania potrzeb wzrost złożoności i kompleksowości produktów złożoność technologiczna liczba technologii kompleksowość strukturalna liczba komponentów i opcji złożoność użytkowa dywersyfikacja i przeciwstawność funkcji niepewność, podwyższone ryzyko działania innowacja stała się koniecznością 6

7 Konsekwencje zmian otoczenia Zmiany rynkowe ewolucja potrzeb zanik klienta masowego maleje wielkość zamówień zwiększa się intensywność dostaw personifikacja produktów dostawa 24 godzinna staje się standardem rośnie zakres obsługi po sprzedaży coraz rzadziej oddziela się produkt od usługi dzięki usłudze sprzedaje się produkt dzięki produktowi sprzedaje się usługę 7

8 Konsekwencje zmian otoczenia Zmiany rynkowe, zmiana przepisów zmiany regulaminowe dyrektywy europejskie i krajowe dotyczące ochrony środowiska przepływy zwrotne: recykling, odzysk zużytych części, naprawa, renowacja 8

9 Nowe owe wyzwania dla przedsiębiorstw Umieścić na rynku produkt konkurencyjny (funkcje, koncepcja, jakość, cena) przed konkurencją (czas) rentowny dla przedsiębiorstwa (koszt) Bezpośrednie działanie efektywne wykorzystanie istniejących zdolności nabycie nowych zdolności Innowacyjność w zakresie rozpoznawania potrzeb klienta zaspokojenia tych potrzeb stosowanych metod i organizacji pracy 9

10 Tradycyjne funkcje logistyki Działalność operacyjna w zakresie: produkcji transportu wewnętrznego i zewnętrznego magazynowania Zwiększanie wydajności produkcyjnej filozofia strumienia ciągnionego rozwój środków technologicznych i informacyjnych rozwój i zastosowanie metod: MRP, KANBAN, FMEA (AMDEC), POKA-YOKE, SMED, AW 10

11 Nowe wyzwania dla logistyki Uzyskanie przewagi konkurencyjnej Rozwiniecie nowych strategii: ECR, CMR Wyjście poza obszar produkcji włączenie do procesu produkcyjnego dostawców, podwykonawców, dystrybutorów, klientów zajęcie się koncepcją produktów i systemów logistycznych wprowadzenie metod zarządzania projektami reengineering procesów 11

12 Nowe wyzwania dla logistyki Zwiększenie dostępności produktów nowe struktury zaopatrzeniowe i dystrybucyjne w przedsiębiorstwie i poza nim Przykłady rozwiązań: Firma LEXMARK eliminacja magazynów krajowych, dostawy z magazynu europejskiego BIOMERIEUX europejski magazyn dystrybucyjny MICHELIN 20 ogólnych magazynów w Europie APS (Advanced Planning System) - Globalny system sterowania przepływami 12

13 Nowe wyzwania dla logistyki Nowe sposoby organizacji produkcji w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw Nowe organizacje łączące sieci przemysłowe i logistyczne, lokalne, kontynentalne i światowe Nowe sieci przepływów od dostawców do klientów łańcuchy dostaw sieci logistyczne (Supply Networks) Logistyka jako nowa dziedzina nauki 13

14 Nowe wyzwania dla logistyki Wykreowanie nowych zawodów w dystrybucji dystrybucja produktów spożywczych dystrybucja specjalistyczna dystrybucja business to business Zmiana lokalizacji produkcji Rozwój nowych rynków Wykreowanie nowych funkcji w przedsiębiorstwie logistyk, dział logistyki Kształcenie w zakresie logistyki 14

15 Nowe funkcje logistyki Logistyczna integracja geograficzna Logistyczna integracja sektorowa integracja techniczno logistyczna integracja komercyjno logistyczna integracja marketingowo logistyczna Logistyczna integracja funkcjonalna integracja logistyki z produktem minimalizacja konfliktów między funkcjami 15

16 CEL FUNKCJA KONFLIKTY MIĘDZY FUNKCJAMI ZAKUPY PRODUKCJA FINANSE MARKETING LOGISTYKA Hurtowe zakupy materiałów Zaleta: większe bonifikaty Wada: zamrożony kapitał obrotowy Wada: większe koszty magazyn Ustabilizowana długotrwała produkcja Zaleta: niskie koszty Wada: jak wyżej Wada: mały asortyment produktów Wada: większe koszty magazynowania Produkcja zmienna, duży asortyment Wada: małe bonifikaty, bo małe zakupy Wada: duży kapitał w krótkim okresie Wada: duże zapasy wyrobów gotowych Zaleta: większa sprzedaż. Dywersyfikacja Wada: większy magazyn, większe koszty Większa kontrola kredytu Zaleta: lepsze wykorzystanie k. obrotowego Wada: możliwe obniżenie sprzedaży Zmiana cyklu dostaw z 7 na 4 dni Wada: wyższe koszty produkcji Zaleta: większa sprzedaż Wada: większe koszty serwisu 16

17 Nowe funkcje logistyki Logistyczna integracja systemowa traktowanie części otoczenia jako zmienne zależne rozszerzenie granic systemu współpraca logistyczna między przedsiębiorstwami specjalizacja zlecanie zadań logistycznych Przykłady partnerstwa i specjalizacji Kraft Jacob Suchard - Faure et Machet (F) IBM Geodis Logistic (F) w D, F, I Tibbet&Britain w GB Firmy usług logistycznych w Europie Hays, Ocean angielskie TNT Logistics holenderskie Ryder, Caterpillar -amerykańskie 17

18 Rola logistyki w przedsiębiorstwie Zwiększenie konkurencyjności i większy udział w rynku Poprawa zarządzania operacyjnego Poprawa wskaźnika ROI (Return On Investment) zwrot nakładów kapitałowych ROI = ZYSK KAPITAŁ 18

19 Poprawa wskaźnika ROI Środki kapitałowe trwałe terminale kontenerowe magazyny pojazdy materiały obrotowe zapasy wpływy na konto gotówka w kasie 19

20 Poprawa wskaźnika ROI Wkład logistyki w tworzenie zysku Sprzedaż netto poziom obsługi klienta Koszt sprzedanych produktów koordynacja logistyczna integracja funkcji zaopatrzenia i produkcji Zbyt i koszty administracyjne przygotowanie zamówień, transport, magazynowanie kontrola zapasów, Koszty oprocentowania zapasy magazynowe i produkcji w toku 20

21 WPŁYW LOGISTYKI NA ZYSK PRZYCHÓD, KOSZTY ZMIENNE LOGISTYCZNE Sprzedaż Obsługa klienta Przychód Koszty wyrobów sprzedanych Zakupy Sterowanie produkcją Przygotowanie zamówienia Przewóz Minus Wkład w zysk Wydatki na adm. i zbyt Magazynowanie Sterowanie zapasami Pakowanie Działalność promocyjna Koszty logistyki Koszty oprocentowania Koszty utrzymania zapasów Koszty leasingu, dzierżawy 21

22 Wpływ logistyki na zysk PRZYCHÓD, KOSZTY ZMIENNE LOGISTYCZNE Sprzedaż Obsługa klienta Przychód Koszty wyrobów sprzedanych Zakupy Sterowanie produkcją Przygotowanie zamówienia Przewóz Minus Wkład w zysk Wydatki na adm. i zbyt Magazynowanie Sterowanie zapasami Pakowanie Działalność promocyjna Koszty logistyki Koszty oprocentowania Koszty utrzymania zapasów Koszty leasingu, dzierżawy 22

23 SKŁADNIKI ROI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY WYROBÓW ZYSK ZAPASY ZWROT Z NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NALEŻNOŚCI KAPITAŁ ZAINWESTOWANY GOTÓWKA ŚRODKI TRWAŁE 23

24 Poprawa ROI przez zarządzanie logistyczne ROI = ZYSK KAPITAŁ ZYSK = x SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ KAPITAŁ = = MARŻA x OBRÓT KAPITAŁOWY Marża zdeterminowana przez konkurencję Obrót kapitałowy prawie zawsze stały Wzrost ROI gdy obrót kapitałowy > 1 24

25 Poprawa ROI przez zarządzanie logistyczne Wpływ zmiennych logistycznych na zysk, straty, wyniki finansowe Ciągły kontrola zarządzania logistycznego stopnia wykorzystania środków trwałych zarządzania powierzchnią magazynową planowania transportu liczby i lokalizacji fabryk, magazynów, hurtowni Obniżenie poziomu zapasów obniżenie kapitału obniżenie kosztów utrzymania zapasów podwójny wpływ na wzrost ROI 25

26 Wpływ logistyki na pozycje bilansu BILANS AKTYWA Gotówka Należność Zapasy Nieruchomości, wyposażenie PASYWA Płatności Zadłużenie Wartość netto majątku pstwa ZMIENNE LOGISTYCZNE Cykl realizacji zamówienia Procent realizacji zamówień Poprawne fakturowanie Polityka gospodarowania zapasami, poziomy serwisu Urządzenia do dystrybucji, wyposażenie Urządzenia transportowe Polityka zakupów Opcje finansowe dla zapasów, fabryk, wyposażenia 26

27 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Czynniki wpływające na decyzje gospodarcze produktywność (wydajność) - rentowność - ryzyko - Konsekwencje dla zarządzania myślenie kategoriami rentowności, a nie sprzedaży ważniejsza jakość rynków, a nie ilość wpływ na zysk poprzez sterowanie kosztami, mniej wielkością sprzedaży ważny jest zysk, a nie ponoszone koszty 27

28 Ważność (rola) logistyki w Jak to osiągnąć? przedsiębiorstwie uwzględniać wszystkie czynniki produkcyjne rozwijać system planowania i kontrolingu wprowadzać elastyczne struktury organizacyjne zbliżać systemy produkcyjne i logistyczne do rynku stosować odroczenie produkcyjne i logistyczne stosować nowatorskie strategie logistyczne: mniejsze nakłady finansowe, dzielenie kosztów i ryzyka z dostawcami, zastosowanie łańcuch podaży 28

29 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Logistyka nie ma takiego samego znaczenia we wszystkich przedsiębiorstwach. Pozycja (rola) logistyki zależy głównie od: Obsługi klienta (OK) Obsługi zaopatrzeniowej Kosztów logistycznych 29

30 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Hipotezy o znaczeniu obsługi klienta zastępowalność produktu znaczenie OK wymagania wynikające z własności fizycznych produktu znaczenie OK poziom OK. konkurencji znaczenie OK bliskość klienta do centrum aglomeracji znaczenie OK uzależnienie klienta od jednego produktu znaczenie OK 30

31 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Hipotezy o znaczeniu zaopatrzenia liczba podwykonawców znaczenie zaopatrzenia ilość komponentów, podzespołów, surowców znaczenie zaopatrzenia rozproszenie terytorialne,międzynarodowe znaczenie zaopatrzenia 31

32 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Hipotezy o znaczeniu kosztów logistycznych odległość rynków koszty logistyczne stopień upakowania produktu udział KL w obrocie stosunek wartość/masa, wartość/objętość początkowo względny udział KL, następnie zagrożenie wprowadzane przez produkt względny udział KL w obrocie 32

33 Pozycja logistyki w zależności od branży, rodzaju strumienia fizycznego Duże znaczenie logistyki przemysł spożywczy pionier w dziedzinie logistyki przemysł chemiczny KL duże, brak różnic między towarami, logistyka elementem przewagi konkurencyjnej sektor AGD względny udział KL mały, OK ważna poziom KL duży pozycja logistyki poziom OK ważny pozycja logistyki 33

34 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Produkcja i dystrybucja na zamówienie Produkcja i dystrybucja z wyprzedzeniem Strategia mieszana Zasadniczy czynnik wyboru strategii? Zróżnicowanie produktu: produkty standardowe z wyprzedzeniem produkty niestandardowe ( personifikowane ) na zamówienie 34

35 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Strategia mieszana z wyprzedzeniem początek procesu produkcyjnego (dystrybucyjnego) na zamówienie koniec procesu Dwa podstawowe pytania: Kiedy zmienić strategię z wyprzedzeniem na strategię na zamówienie? Gdzie my, jako producent, znajdujemy się w łańcuchu logistycznym? 35

36 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Kryterium decyzyjne wyboru strategii? - - Równowaga pomiędzy kosztami magazynowania i zdolnością reakcji na popyt, zależna od: stopnia zróżnicowania produktu poziomu wartości dodanej strategii przedsiębiorstwa odnośnie jego poziomu reaktywności 36

37 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Łańcuch dostaw? - strategia z wyprzedzeniem i na zamówienie Pytanie: w jakim punkcie łańcucha dostaw zmienić strategię? Kryterium decyzji to czynniki warunkujące jakość i poziom OK w łańcuchu: czas dostawy (realizacja zamówienia) minimalny niezawodność dostawy kompletność i dotrzymanie terminu dostawy 37

38 Przykłady Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji konsumpcja masowa zmiana strategii poza łańcuchem dostaw, na jego końcu, na poziomie magazynu informatyka duża dywersyfikacja produktu finalnego, i klient określa konfigurację produktu (np. PC) na podstawie dostępnych podzespołów przemysł samochodowy 40 % samochodów z wyprzedzeniem, 60 % na zamówienie 38

39 Logistyka w strategii firmy - przykłady SKF szwedzka firma łożysk kulkowych Charakterystyka SKF asortyment różnych typów łożysk wytwórnie Szwecja, Niemcy, Francja, WB, Włochy system produkcji każda fabryka pełny zestaw asortymentowy produkcja małoseryjna Problem utrata rynku w wielu asortymentach na rzecz firmy japońskiej 39

40 Logistyka w strategii firmy - przykłady SKF szwedzka firma łożysk kulkowych Charakterystyka firmy japońskiej ograniczony asortyment linie produkcyjne o dużej przepustowości cena na poziomie kosztów produkcji SKF wykorzystanie efektu skali i krzywej doświadczenia Zmiana strategii SKF w zakresie logistyki przegląd asortymentu, ograniczenie asortymentu koncentracja produkcji ograniczonego typu łożysk w jednej firmie specjalizacja i standaryzacja 40

41 Logistyka w strategii firmy - przykłady SKF szwedzka firma łożysk kulkowych Konsekwencje zmiany strategii wzrost kosztów transportu oszczędności wynikające z efektu skali (dłuższe serie) i krzywej doświadczenia (specjalizacja) obniżenie całkowitych kosztów logistycznych zmiany w zarządzaniu logistycznym centralne planowanie, kontrola produkcji i alokacji zasobów w lokalnych magazynach zastosowanie specjalistycznych i złożonych systemów informacyjnych i informatycznych GFSS (Global Forecasting and Supply System) 41

42 Logistyka w strategii firmy - przykłady Foremost McKesson Charakterystyka firma dystrybucyjna sektor chemiczny i farmaceutyczny Problem szybko obniżający się zysk na skutek pojawienia się spekulacyjnego pośrednika Jak zareagowano? rewizja dotychczasowej strategii logistycznej w celu wzbogacenia prostej dystrybucji dodatkową wartością dodaną 42

43 Logistyka w strategii firmy - przykłady Foremost McKesson Nowe elementy tworzące wartość dodaną pobieranie gotowych wyrobów bezpośrednio od wytwórcy w zakładach chemicznych zarządzanie odpadami chemicznymi utylizacja odpadów produkcyjnych we własnych zakładach organizacja masowego serwisu sprzedaży pośredniczenie między aptekami, drogeriami i organizacjami ubezpieczeniowymi pomoc wytwórcy w zarządzaniu zapasami wynajęcie detalistom wyposażenia elektronicznego do składania zamówień i zarządzania zapasami 43

44 Logistyka w strategii firmy - przykłady Charakterystyka Whirpool Corporation (USA) skala sprzedaży : klientów dziennie robi zakup 8 wytwórni w różnych Stanach system dystrybucji dystrybutorzy hurtowi 45 domy towarowe 900 katalog wysyłkowy 1700 punktów wysyłkowych sklepy detaliczne (franchising) zaopatrywane przez dystrybutorów hurtowych

45 Logistyka w strategii firmy - przykłady Problem Whirpool Corporation (USA) zbyt wysoki poziom w kanałach dystrybucyjnych Rozwiązanie sterowanie zapasami w czasie rzeczywistym komputerowy system zamówień towary w sklepie stanowią tylko ekspozycję czas realizacji zamówienia w ciągu 3 dni z dostawą do domu 45

46 Logistyka w strategii firmy - przykłady Realizacja Whirpool Corporation (USA) Dzień Operacja Miejsce X Zamówienie indywidualne D. T., P. detaliczne X-wieczór Transfer zamówień D.T, P.D. RCD X+1 - rano Konsolidacja zamówień Regionalne Centrum Dystrybucyjne (RCD) X+1 - rano Transfer RCD Centralny Komputer Whirpool a X+1- dzień Obróbka zamówień wydawanie zamówień rezerwacja towaru transfer dokumentów (list przewozowy) CKW CKW Centrum Dystrybucyjne (CD) X+1 wieczór X+1 - noc Załadunek Transport CD CD RCD X+2 - rano Dzielenie towaru na ścieżki dystrybucyjne RCD X+3 Dostarczenie towaru do klienta RCD Klient 46

47 Logistyka w strategii firmy - przykłady Whirpool Corporation (USA) Uzyskane efekty obniżenie poziomu zapasów lepsze wykorzystanie transportu wyższy poziom OK: czas dostawy, realizacja indywidualnych zamówień dystrybucja z odroczeniem czasowym i produktowym 47

48 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Racjonalizacja produkcji i dystrybucji ograniczenie asortymentowe standaryzacja części, półwyrobów, zespołów, materiałów, korzystanie z krzywej doświadczenia Odroczenie logistyczne odraczanie realizacji zamówienia respektując CRZ odraczanie zmian lokalizacji zapasów do ostatniej chwili opóźnianie przekształcenia produktu standardowego w produkt personifikowany 48

49 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Specjalizacja dystrybucji Trzeci kontrahent Podstawowe zalety Koszty stałe pokrywają producenci Wsparcie dystrybucyjne MŚP Oszczędności skali Podstawowa wada utrata kontroli nad dystrybucją, oddalenie od klienta Centrum zysku obniżenie kapitału, kosztów, lepsza kontrola tworzenie wartości dodanej, stabilizacja cen 49

50 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Konsolidacja logistyczna konsolidacja magazynów zmniejszenie liczby magazynów grupowanie zapasów, zamówień, ładunków współpraca między magazynami dla lepszej reakcji na fluktuację popytu konsolidacja transportu harmonogramowanie dostaw grupowanie geograficzne Aby nie pogorszyć poziomu OK konsolidacja musi być wsparta dobrym prognozowaniem popytu i planowaniem dostaw 50

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Robert Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Internet wywiera obecnie

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo