LOGISTYKA wykład. Krystian P. KONKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA wykład. Krystian P. KONKOL"

Transkrypt

1 LOGISTYKA wykład Krystian P. KONKOL

2 Geneza logistyki Nauki wojskowe 1830 r. Gospodarka cywilna USA Note on the formulation of theory of logistics Europa 1970 Polska

3 Definicja logistyki aspekt integracyjno - systemowy Logistyka, to zintegrowany system planowania, zarządzania, sterowania przepływem dóbr materialnych oraz sprzężonych z nimi przepływami informacyjnymi i kapitałowymi w celu optymalnego tworzenia, transformacji i dystrybucji dóbr materialnych, według wymagań klienta 3

4 Ewolucja otoczenia Globalizacja gospodarki i konkurencji Wykładniczy rozwój: informacji technologii Wiedzy Zmienność rynku ewolucja potrzeb zmiana przepisów, gustów 4

5 Konsekwencje zmian otoczenia Globalizacja gospodarki umiędzynarodowienie firm podwykonastwo (80 90 %) praca jest tańsza w krajach mniej rozwiniętych produkt jest międzynarodowy Globalizacja konkurencji przejście władzy od producenta do klienta zmiana reguł gry i władzy w przedsiębiorstwie satysfakcja klienta, to nie tylko produkt, ale jego dostępność, usługa mu towarzysząca usługa ma taką samą wartość jak produkt transport dóbr, usług i ludzi łatwiejszy i tańszy 5

6 Konsekwencje zmian otoczenia Wykładniczy rozwój technologii, info i wiedzy podaż znacznie wyprzedza popyt krótszy cykl życia produktu konieczność kształtowania potrzeb wzrost złożoności i kompleksowości produktów złożoność technologiczna liczba technologii kompleksowość strukturalna liczba komponentów i opcji złożoność użytkowa dywersyfikacja i przeciwstawność funkcji niepewność, podwyższone ryzyko działania innowacja stała się koniecznością 6

7 Konsekwencje zmian otoczenia Zmiany rynkowe ewolucja potrzeb zanik klienta masowego maleje wielkość zamówień zwiększa się intensywność dostaw personifikacja produktów dostawa 24 godzinna staje się standardem rośnie zakres obsługi po sprzedaży coraz rzadziej oddziela się produkt od usługi dzięki usłudze sprzedaje się produkt dzięki produktowi sprzedaje się usługę 7

8 Konsekwencje zmian otoczenia Zmiany rynkowe, zmiana przepisów zmiany regulaminowe dyrektywy europejskie i krajowe dotyczące ochrony środowiska przepływy zwrotne: recykling, odzysk zużytych części, naprawa, renowacja 8

9 Nowe owe wyzwania dla przedsiębiorstw Umieścić na rynku produkt konkurencyjny (funkcje, koncepcja, jakość, cena) przed konkurencją (czas) rentowny dla przedsiębiorstwa (koszt) Bezpośrednie działanie efektywne wykorzystanie istniejących zdolności nabycie nowych zdolności Innowacyjność w zakresie rozpoznawania potrzeb klienta zaspokojenia tych potrzeb stosowanych metod i organizacji pracy 9

10 Tradycyjne funkcje logistyki Działalność operacyjna w zakresie: produkcji transportu wewnętrznego i zewnętrznego magazynowania Zwiększanie wydajności produkcyjnej filozofia strumienia ciągnionego rozwój środków technologicznych i informacyjnych rozwój i zastosowanie metod: MRP, KANBAN, FMEA (AMDEC), POKA-YOKE, SMED, AW 10

11 Nowe wyzwania dla logistyki Uzyskanie przewagi konkurencyjnej Rozwiniecie nowych strategii: ECR, CMR Wyjście poza obszar produkcji włączenie do procesu produkcyjnego dostawców, podwykonawców, dystrybutorów, klientów zajęcie się koncepcją produktów i systemów logistycznych wprowadzenie metod zarządzania projektami reengineering procesów 11

12 Nowe wyzwania dla logistyki Zwiększenie dostępności produktów nowe struktury zaopatrzeniowe i dystrybucyjne w przedsiębiorstwie i poza nim Przykłady rozwiązań: Firma LEXMARK eliminacja magazynów krajowych, dostawy z magazynu europejskiego BIOMERIEUX europejski magazyn dystrybucyjny MICHELIN 20 ogólnych magazynów w Europie APS (Advanced Planning System) - Globalny system sterowania przepływami 12

13 Nowe wyzwania dla logistyki Nowe sposoby organizacji produkcji w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw Nowe organizacje łączące sieci przemysłowe i logistyczne, lokalne, kontynentalne i światowe Nowe sieci przepływów od dostawców do klientów łańcuchy dostaw sieci logistyczne (Supply Networks) Logistyka jako nowa dziedzina nauki 13

14 Nowe wyzwania dla logistyki Wykreowanie nowych zawodów w dystrybucji dystrybucja produktów spożywczych dystrybucja specjalistyczna dystrybucja business to business Zmiana lokalizacji produkcji Rozwój nowych rynków Wykreowanie nowych funkcji w przedsiębiorstwie logistyk, dział logistyki Kształcenie w zakresie logistyki 14

15 Nowe funkcje logistyki Logistyczna integracja geograficzna Logistyczna integracja sektorowa integracja techniczno logistyczna integracja komercyjno logistyczna integracja marketingowo logistyczna Logistyczna integracja funkcjonalna integracja logistyki z produktem minimalizacja konfliktów między funkcjami 15

16 CEL FUNKCJA KONFLIKTY MIĘDZY FUNKCJAMI ZAKUPY PRODUKCJA FINANSE MARKETING LOGISTYKA Hurtowe zakupy materiałów Zaleta: większe bonifikaty Wada: zamrożony kapitał obrotowy Wada: większe koszty magazyn Ustabilizowana długotrwała produkcja Zaleta: niskie koszty Wada: jak wyżej Wada: mały asortyment produktów Wada: większe koszty magazynowania Produkcja zmienna, duży asortyment Wada: małe bonifikaty, bo małe zakupy Wada: duży kapitał w krótkim okresie Wada: duże zapasy wyrobów gotowych Zaleta: większa sprzedaż. Dywersyfikacja Wada: większy magazyn, większe koszty Większa kontrola kredytu Zaleta: lepsze wykorzystanie k. obrotowego Wada: możliwe obniżenie sprzedaży Zmiana cyklu dostaw z 7 na 4 dni Wada: wyższe koszty produkcji Zaleta: większa sprzedaż Wada: większe koszty serwisu 16

17 Nowe funkcje logistyki Logistyczna integracja systemowa traktowanie części otoczenia jako zmienne zależne rozszerzenie granic systemu współpraca logistyczna między przedsiębiorstwami specjalizacja zlecanie zadań logistycznych Przykłady partnerstwa i specjalizacji Kraft Jacob Suchard - Faure et Machet (F) IBM Geodis Logistic (F) w D, F, I Tibbet&Britain w GB Firmy usług logistycznych w Europie Hays, Ocean angielskie TNT Logistics holenderskie Ryder, Caterpillar -amerykańskie 17

18 Rola logistyki w przedsiębiorstwie Zwiększenie konkurencyjności i większy udział w rynku Poprawa zarządzania operacyjnego Poprawa wskaźnika ROI (Return On Investment) zwrot nakładów kapitałowych ROI = ZYSK KAPITAŁ 18

19 Poprawa wskaźnika ROI Środki kapitałowe trwałe terminale kontenerowe magazyny pojazdy materiały obrotowe zapasy wpływy na konto gotówka w kasie 19

20 Poprawa wskaźnika ROI Wkład logistyki w tworzenie zysku Sprzedaż netto poziom obsługi klienta Koszt sprzedanych produktów koordynacja logistyczna integracja funkcji zaopatrzenia i produkcji Zbyt i koszty administracyjne przygotowanie zamówień, transport, magazynowanie kontrola zapasów, Koszty oprocentowania zapasy magazynowe i produkcji w toku 20

21 WPŁYW LOGISTYKI NA ZYSK PRZYCHÓD, KOSZTY ZMIENNE LOGISTYCZNE Sprzedaż Obsługa klienta Przychód Koszty wyrobów sprzedanych Zakupy Sterowanie produkcją Przygotowanie zamówienia Przewóz Minus Wkład w zysk Wydatki na adm. i zbyt Magazynowanie Sterowanie zapasami Pakowanie Działalność promocyjna Koszty logistyki Koszty oprocentowania Koszty utrzymania zapasów Koszty leasingu, dzierżawy 21

22 Wpływ logistyki na zysk PRZYCHÓD, KOSZTY ZMIENNE LOGISTYCZNE Sprzedaż Obsługa klienta Przychód Koszty wyrobów sprzedanych Zakupy Sterowanie produkcją Przygotowanie zamówienia Przewóz Minus Wkład w zysk Wydatki na adm. i zbyt Magazynowanie Sterowanie zapasami Pakowanie Działalność promocyjna Koszty logistyki Koszty oprocentowania Koszty utrzymania zapasów Koszty leasingu, dzierżawy 22

23 SKŁADNIKI ROI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY WYROBÓW ZYSK ZAPASY ZWROT Z NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NALEŻNOŚCI KAPITAŁ ZAINWESTOWANY GOTÓWKA ŚRODKI TRWAŁE 23

24 Poprawa ROI przez zarządzanie logistyczne ROI = ZYSK KAPITAŁ ZYSK = x SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ KAPITAŁ = = MARŻA x OBRÓT KAPITAŁOWY Marża zdeterminowana przez konkurencję Obrót kapitałowy prawie zawsze stały Wzrost ROI gdy obrót kapitałowy > 1 24

25 Poprawa ROI przez zarządzanie logistyczne Wpływ zmiennych logistycznych na zysk, straty, wyniki finansowe Ciągły kontrola zarządzania logistycznego stopnia wykorzystania środków trwałych zarządzania powierzchnią magazynową planowania transportu liczby i lokalizacji fabryk, magazynów, hurtowni Obniżenie poziomu zapasów obniżenie kapitału obniżenie kosztów utrzymania zapasów podwójny wpływ na wzrost ROI 25

26 Wpływ logistyki na pozycje bilansu BILANS AKTYWA Gotówka Należność Zapasy Nieruchomości, wyposażenie PASYWA Płatności Zadłużenie Wartość netto majątku pstwa ZMIENNE LOGISTYCZNE Cykl realizacji zamówienia Procent realizacji zamówień Poprawne fakturowanie Polityka gospodarowania zapasami, poziomy serwisu Urządzenia do dystrybucji, wyposażenie Urządzenia transportowe Polityka zakupów Opcje finansowe dla zapasów, fabryk, wyposażenia 26

27 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Czynniki wpływające na decyzje gospodarcze produktywność (wydajność) - rentowność - ryzyko - Konsekwencje dla zarządzania myślenie kategoriami rentowności, a nie sprzedaży ważniejsza jakość rynków, a nie ilość wpływ na zysk poprzez sterowanie kosztami, mniej wielkością sprzedaży ważny jest zysk, a nie ponoszone koszty 27

28 Ważność (rola) logistyki w Jak to osiągnąć? przedsiębiorstwie uwzględniać wszystkie czynniki produkcyjne rozwijać system planowania i kontrolingu wprowadzać elastyczne struktury organizacyjne zbliżać systemy produkcyjne i logistyczne do rynku stosować odroczenie produkcyjne i logistyczne stosować nowatorskie strategie logistyczne: mniejsze nakłady finansowe, dzielenie kosztów i ryzyka z dostawcami, zastosowanie łańcuch podaży 28

29 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Logistyka nie ma takiego samego znaczenia we wszystkich przedsiębiorstwach. Pozycja (rola) logistyki zależy głównie od: Obsługi klienta (OK) Obsługi zaopatrzeniowej Kosztów logistycznych 29

30 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Hipotezy o znaczeniu obsługi klienta zastępowalność produktu znaczenie OK wymagania wynikające z własności fizycznych produktu znaczenie OK poziom OK. konkurencji znaczenie OK bliskość klienta do centrum aglomeracji znaczenie OK uzależnienie klienta od jednego produktu znaczenie OK 30

31 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Hipotezy o znaczeniu zaopatrzenia liczba podwykonawców znaczenie zaopatrzenia ilość komponentów, podzespołów, surowców znaczenie zaopatrzenia rozproszenie terytorialne,międzynarodowe znaczenie zaopatrzenia 31

32 Ważność (rola) logistyki w przedsiębiorstwie Hipotezy o znaczeniu kosztów logistycznych odległość rynków koszty logistyczne stopień upakowania produktu udział KL w obrocie stosunek wartość/masa, wartość/objętość początkowo względny udział KL, następnie zagrożenie wprowadzane przez produkt względny udział KL w obrocie 32

33 Pozycja logistyki w zależności od branży, rodzaju strumienia fizycznego Duże znaczenie logistyki przemysł spożywczy pionier w dziedzinie logistyki przemysł chemiczny KL duże, brak różnic między towarami, logistyka elementem przewagi konkurencyjnej sektor AGD względny udział KL mały, OK ważna poziom KL duży pozycja logistyki poziom OK ważny pozycja logistyki 33

34 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Produkcja i dystrybucja na zamówienie Produkcja i dystrybucja z wyprzedzeniem Strategia mieszana Zasadniczy czynnik wyboru strategii? Zróżnicowanie produktu: produkty standardowe z wyprzedzeniem produkty niestandardowe ( personifikowane ) na zamówienie 34

35 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Strategia mieszana z wyprzedzeniem początek procesu produkcyjnego (dystrybucyjnego) na zamówienie koniec procesu Dwa podstawowe pytania: Kiedy zmienić strategię z wyprzedzeniem na strategię na zamówienie? Gdzie my, jako producent, znajdujemy się w łańcuchu logistycznym? 35

36 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Kryterium decyzyjne wyboru strategii? - - Równowaga pomiędzy kosztami magazynowania i zdolnością reakcji na popyt, zależna od: stopnia zróżnicowania produktu poziomu wartości dodanej strategii przedsiębiorstwa odnośnie jego poziomu reaktywności 36

37 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Łańcuch dostaw? - strategia z wyprzedzeniem i na zamówienie Pytanie: w jakim punkcie łańcucha dostaw zmienić strategię? Kryterium decyzji to czynniki warunkujące jakość i poziom OK w łańcuchu: czas dostawy (realizacja zamówienia) minimalny niezawodność dostawy kompletność i dotrzymanie terminu dostawy 37

38 Przykłady Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji konsumpcja masowa zmiana strategii poza łańcuchem dostaw, na jego końcu, na poziomie magazynu informatyka duża dywersyfikacja produktu finalnego, i klient określa konfigurację produktu (np. PC) na podstawie dostępnych podzespołów przemysł samochodowy 40 % samochodów z wyprzedzeniem, 60 % na zamówienie 38

39 Logistyka w strategii firmy - przykłady SKF szwedzka firma łożysk kulkowych Charakterystyka SKF asortyment różnych typów łożysk wytwórnie Szwecja, Niemcy, Francja, WB, Włochy system produkcji każda fabryka pełny zestaw asortymentowy produkcja małoseryjna Problem utrata rynku w wielu asortymentach na rzecz firmy japońskiej 39

40 Logistyka w strategii firmy - przykłady SKF szwedzka firma łożysk kulkowych Charakterystyka firmy japońskiej ograniczony asortyment linie produkcyjne o dużej przepustowości cena na poziomie kosztów produkcji SKF wykorzystanie efektu skali i krzywej doświadczenia Zmiana strategii SKF w zakresie logistyki przegląd asortymentu, ograniczenie asortymentu koncentracja produkcji ograniczonego typu łożysk w jednej firmie specjalizacja i standaryzacja 40

41 Logistyka w strategii firmy - przykłady SKF szwedzka firma łożysk kulkowych Konsekwencje zmiany strategii wzrost kosztów transportu oszczędności wynikające z efektu skali (dłuższe serie) i krzywej doświadczenia (specjalizacja) obniżenie całkowitych kosztów logistycznych zmiany w zarządzaniu logistycznym centralne planowanie, kontrola produkcji i alokacji zasobów w lokalnych magazynach zastosowanie specjalistycznych i złożonych systemów informacyjnych i informatycznych GFSS (Global Forecasting and Supply System) 41

42 Logistyka w strategii firmy - przykłady Foremost McKesson Charakterystyka firma dystrybucyjna sektor chemiczny i farmaceutyczny Problem szybko obniżający się zysk na skutek pojawienia się spekulacyjnego pośrednika Jak zareagowano? rewizja dotychczasowej strategii logistycznej w celu wzbogacenia prostej dystrybucji dodatkową wartością dodaną 42

43 Logistyka w strategii firmy - przykłady Foremost McKesson Nowe elementy tworzące wartość dodaną pobieranie gotowych wyrobów bezpośrednio od wytwórcy w zakładach chemicznych zarządzanie odpadami chemicznymi utylizacja odpadów produkcyjnych we własnych zakładach organizacja masowego serwisu sprzedaży pośredniczenie między aptekami, drogeriami i organizacjami ubezpieczeniowymi pomoc wytwórcy w zarządzaniu zapasami wynajęcie detalistom wyposażenia elektronicznego do składania zamówień i zarządzania zapasami 43

44 Logistyka w strategii firmy - przykłady Charakterystyka Whirpool Corporation (USA) skala sprzedaży : klientów dziennie robi zakup 8 wytwórni w różnych Stanach system dystrybucji dystrybutorzy hurtowi 45 domy towarowe 900 katalog wysyłkowy 1700 punktów wysyłkowych sklepy detaliczne (franchising) zaopatrywane przez dystrybutorów hurtowych

45 Logistyka w strategii firmy - przykłady Problem Whirpool Corporation (USA) zbyt wysoki poziom w kanałach dystrybucyjnych Rozwiązanie sterowanie zapasami w czasie rzeczywistym komputerowy system zamówień towary w sklepie stanowią tylko ekspozycję czas realizacji zamówienia w ciągu 3 dni z dostawą do domu 45

46 Logistyka w strategii firmy - przykłady Realizacja Whirpool Corporation (USA) Dzień Operacja Miejsce X Zamówienie indywidualne D. T., P. detaliczne X-wieczór Transfer zamówień D.T, P.D. RCD X+1 - rano Konsolidacja zamówień Regionalne Centrum Dystrybucyjne (RCD) X+1 - rano Transfer RCD Centralny Komputer Whirpool a X+1- dzień Obróbka zamówień wydawanie zamówień rezerwacja towaru transfer dokumentów (list przewozowy) CKW CKW Centrum Dystrybucyjne (CD) X+1 wieczór X+1 - noc Załadunek Transport CD CD RCD X+2 - rano Dzielenie towaru na ścieżki dystrybucyjne RCD X+3 Dostarczenie towaru do klienta RCD Klient 46

47 Logistyka w strategii firmy - przykłady Whirpool Corporation (USA) Uzyskane efekty obniżenie poziomu zapasów lepsze wykorzystanie transportu wyższy poziom OK: czas dostawy, realizacja indywidualnych zamówień dystrybucja z odroczeniem czasowym i produktowym 47

48 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Racjonalizacja produkcji i dystrybucji ograniczenie asortymentowe standaryzacja części, półwyrobów, zespołów, materiałów, korzystanie z krzywej doświadczenia Odroczenie logistyczne odraczanie realizacji zamówienia respektując CRZ odraczanie zmian lokalizacji zapasów do ostatniej chwili opóźnianie przekształcenia produktu standardowego w produkt personifikowany 48

49 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Specjalizacja dystrybucji Trzeci kontrahent Podstawowe zalety Koszty stałe pokrywają producenci Wsparcie dystrybucyjne MŚP Oszczędności skali Podstawowa wada utrata kontroli nad dystrybucją, oddalenie od klienta Centrum zysku obniżenie kapitału, kosztów, lepsza kontrola tworzenie wartości dodanej, stabilizacja cen 49

50 Logistyka w strategii firmy Strategie organizacji produkcji i dystrybucji Konsolidacja logistyczna konsolidacja magazynów zmniejszenie liczby magazynów grupowanie zapasów, zamówień, ładunków współpraca między magazynami dla lepszej reakcji na fluktuację popytu konsolidacja transportu harmonogramowanie dostaw grupowanie geograficzne Aby nie pogorszyć poziomu OK konsolidacja musi być wsparta dobrym prognozowaniem popytu i planowaniem dostaw 50

Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania LOGISTYKA wykład Tomasz Chlebus

Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania LOGISTYKA wykład Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania LOGISTYKA wykład Tomasz Chlebus 1 Geneza logistyki Nauki wojskowe 1830 r. Gospodarka cywilna - 1955 USA Note

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak Zadania przykładowe na egzamin z logistyki przygotował: Rafał Walkowiak Punkt zamawiania Proszę określić punkt dokonywania zamawiania jeżeli: zapas bezpieczeństwa wynosi 10 sztuk, czas realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Wynajem palet. Case studies

Wynajem palet. Case studies Wynajem palet Case studies 2 Case Study COCA COLA & CHEP Wyzwanie: - Wymogi sieci dyskontowych związane z wprowadzeniem nowych formatów palet - Duże straty białych półpalet wynikające z niskiej jakości

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w logistyce

Zastosowanie informatyki w logistyce Zastosowanie informatyki w logistyce Literatura Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999 Pfohl H.-Ch. Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Leszno, wiosna 2011 roku Cel zajęć Ogólne zapoznanie z biznesplanem Zapoznanie z pojęciami związanymi z modelowaniem Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego

Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Proces restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu 2. KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu Andrzej Anielski, Marcin Pardyak ISL Innowacyjne Systemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku. Piotr Gadomski. PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki

Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku. Piotr Gadomski. PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki Gospodarka magazynowo-transportowa Studium przypadku Piotr Gadomski PPHU CITO Sp. z o.o. Kierownik logistyki Żadne przedsiębiorstwo nie jest lepsze niż jego logistyka (H.G. Tonndorf) Co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych

Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie. Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej Proszę o wyciszenie Państwa telefonów komórkowych Pracownia Inżynierii Procesowej dr Grzegorz Wróbel Katedra Inżynierii Procesowej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo