Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 TEMAT: Studia Podyplomowe GLOBALNA LOGISTYKA prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej BUJAK LITERATURA : H. Pfohl, Zarządzanie logistyką, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998 E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa S. Abt, Zarządzanie logistyczne w ćwiczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań P. Blaik, LOGISTYKA, Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Instrumenty zarządzania logistycznego, praca zbiorowa pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa Zarządzanie w łańcuchach logistycznych, redakcja naukowa S. Abt, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE 2003 Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa LITERATURA S. E. Dworecki. Zarządzanie logistyczne, (zarys podstawowych wiadomości), Wyższa Szkołą Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, IliM, Poznań 1998 E. Gołębska, Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1994 S. Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), C.H. Beck Warszawa Współczesne kierunki rozwoju logistyki, praca zborowa pod redakcją E. Gołembska, PWE, Warszawa Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Placet, Warszawa M. Ciesielski (red. nauk), Sieci logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Literatura J. Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, R. Robelski, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008 M. Sikorski, Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2008 P. Cyplik, M. Fertsch, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 J. Sołtysik, Logistyka zwrotna. Reverse Logistice, Wydawnictwo ILiM, Poznań P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 M. Ciesielski, J. Długosz, Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury doświadczenia, Wydawnictwo: PWE. Warszawa 2010, wydanie II zmienione Literatura Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2009 Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Robelski R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008 Sikorski M., Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, 2008 Cyplik P., Fertsch M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 Szołtysik J., Logistyka zwrotna. Reverse Logistice, Wydawnictwo ILiM, Poznań Krawczyk S., Logistyka. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Wrocław 2011 Murphy P.R., Wood D.F., Nowoczesna logistyka, Wydanie X, Wyd. One Press Gliwice 2011 Brdulak H. (red.) Logistyka przyszłości, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, Grudzień 2011 Gołembska E., Logistyka, Wyd. CH Beck, Warszawa Logistyka Autor: red. D.Kisperska-Moroń, St. Krzyżaniak Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania Rok wydania: 2009 Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka ISBN Objętość: 504 stron Zarządzanie logistyką. Autor: Harrison Alan, van Hoek Remko Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Literatura Logistyka w gospodarceświatowej Autor: Elżbieta Gołembska Wydawnictwo: C.H. Beck Liczba stron: 344 Rok wydania: 2009 ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE Coyle John J., Bardi Edward J., Langley C. John jr. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2002,

3 Literatura Literatura Gołembska E. Logistyka, Tytuł: Logistyka. Teoria i praktyka Tom 1i 2 Autor: Stanisław Krawczyk (red) Wydawnictwo: Dyfin Wyd. CH Beck, Warszawa Literatura Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia Autor: Jarosław Witkowski Wydawnictwo: PWE Warszawa 2010, wydanie II zmienione Literatura Prasa specjalistyczna Czasopismo LOGISTYKA - Logistyka i Jakość Nowoczesny Magazyn Eurologistics - Polska Gazeta Transportowa - Internet jako źródło informacji

4 Prasa specjalistyczna Prasa specjalistyczna Prasa specjalistyczna Logistyka Spis treści 5/ AKTUALNOŚCI 2. KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 3. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 4. ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 5. USŁUGI UGI LOGISTYCZNE 6. NOWOŚCI Z GS1 7. EDUKACJA LOGISTYCZNA 8. LOGISTYKA NAUKA HBR KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE Globalny rynek morskich przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny - Andrzej S. Grzelakowski Transport wodny śródlądowy w obsłudze kontenerowych obrotów portów morskich - Krystyna Wojewódzka-Król Logistyka morska oczami przedstawicieli przedsiębiorstw portowych - Ilona Urbanyi, Andrzej Montwiłł, Iwo Nowak Gospodarka w rejonie Morza Bałtyckiego - Anna Brzozowska Logistyczne determinanty przewozu surowej ropy naftowej transportem morskim (cz. 1) - Andrzej Wojcieszak Rynek przewozów turystycznych w transporcie wodnym śródlądowym - Ryszard Rolbiecki, Krystyna Wojewódzka-Król Zachęty dla rozwoju transportu intermodalnego w Europie Środkowej - Piotr Nowak, Marcin Foltyński Etyczne potknięcia w biznesie Max H. Bazerman, Ann E. Tenbrunsel Między jasnymi wyborami a różnymi odcieniami szarości Jan Hartman Jak skonstruować zwycięski model biznesowy Ramon Casadesus-Masanell, Joan E. Ricart Chiny kontra reszta świata Thomas M. Hout, Pankaj Ghemawat Organizacja logistyki humanitarnej na przykładzie Syrii - 17 A. BUJAK A. BUJAK,

5 HBR Portale tematyczne To serwisy internetowe poświęcone określonej grupie zagadnień, produktów i branży. To forum popularyzacji wiedzy, miejsce spotkań dla osób zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami, forum komentarzy i analiz rynkowych, a także jako miejsce wymiany informacji rynkowych. Jednym z najbardziej znanych portali logistycznych jest: ELA - European Logistics Association ELA European Logistics Association SCM Supply Chain Management

6 Internet jako źródło informacji Zapoznać z: z współczesnymi wymogami i specyfiką realizacji zadań logistycznych w biznesie w ujęciu krajowych jak i międzynarodowym (globalnym). uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju, ewolucji koncepcji i działań logistycznych wskazać możliwe źródła a wiedzy TEMAT: Studia Podyplomowe GLOBALNA LOGISTYKA prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej BUJAK Zagadnienia: Wprowadzenie 1. Podstawy współczesnej logistyki Plan wykładu 2. Uwarunkowania rozwoju współczesnej logistyki 3. Innowacyjna logistyka 4. Wyzwania dla logistyki 5. Jaka logistyka? 6. Logistyka międzynarodowa, globalna, eurologistyka Wnioski Zamiast wstępu Kiedy lodówka nie jest lodówką?... kiedy znajduje się w Pittsburgu, podczas gdy potrzebna jest w Houston. J.L. Heskett, N.A. Glaskowsky, R.M. Ivie Wprowadzenie Logistyka Dlaczego? moda (bo w innych krajach jest!), szukanie innych rozwiąza zań (jakich?), praktyka gospodarcza (nowoczesne koncepcje funkcjonowania współczesnego biznesu), globalizacja (kompensacja czasu i przestrzeni?) inne (jakie?)

7 Logistyka - dlaczego? Logistyka - dlaczego? Logistyka nie jest wszystkim ale bez logistyki nie ma niczego Żadna firma nie jest lepsza niż jej logistyka (Hans G. Tonndorf) Logistyka - dlaczego? Każdy jest logistykiem, tylko, że e logistykiem innego rodzaju Zagadnienie 1 Jaka logistyka???? O jakiej logistyce chcemy mówić???? Podstawy współczesnej logistyki

8 Logistyka bez granic Granice naszej wyobraźni (wiedzy??) Polska na tle Unii Europejskiej kraj Pow. km² Populacja w tys. Polska Austria Węgry Słowacja Czechy Słowenia Razem Niemcy Źródło: Wikipedia 38 Zacznijmy od podstaw!!!!! Logistyka Logistyka Od najdawniejszych czasów logistyka wywodziła się z potrzeb prowadzenia wojen. Wojskowi są powszechnie uznawani za twórców logistyki. Logistyka była terminem encyklopedycznym. Termin, używany w literaturze wojskowej XVIII i XIX w. na określenie pewnych dziedzin sztuki wojennej, polegających przede wszystkim na ścisłej kalkulacji i rachunku DEFINICJA LOGISTYKI Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizacji i kontroli sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji, z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Council of Logistics Management Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapitału. European Logistics Association Definicja logistyki Logistyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki i ekonomii, która integruje przepływy strumieni materiałów, informacji i kapitału w celu podniesienia produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. prof. Z. Korzeń

9 Istota logistyki Istotą logistyki jest sterowanie procesami przepływu wszelkich zasobów: materiałów, informacji, surowców, wyrobów gotowych, pracowników, części zamiennych, zasobów pracy, wyposażenia, usług wspierających, itd., w ramach przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkami zaopatrzenia i zbytu, siecią przedsiębiorstw w kanałach i łańcuchach logistycznych. Zasada 7W (7R) w logistyce 1. Właściwy klient (right customer): 2. Właściwy towar (right goods), 3. We właściwej ilości (right quantity), 4. We właściwym stanie/jakości (right quality), 5. We właściwym koszcie/cenie (right cost), 6. We właściwe miejsce (right place), 7. We właściwym czasie (right time). Chaberek M.: Transport a logistyka. Transport w logistyce, łańcuch logistyczny. Jurata Zasadniczy problem!!! SKRÓCENIE ŁAŃCUCHA DOSTAW Logistyka Logistyka to poważny termin oznaczający cy poważne wyzwania Logistyka to dziedzina wiedzy od początku do końca zorientowana na praktyczne zastosowania Zagadnienie 2 Rewolucja technologiczna Uwarunkowania rozwoju współczesnej logistyki

10 Zmiany w procesach komunikacji GLOBALIZACJA to zwiększenie liczby międzynarodowych transakcji wymiennych; to umożliwienie swobodnego przepływu dóbr d i usług, ug, a także środków w produkcji pomiędzy państwami; to przenikanie się kultur; to lepszy przepływ informacji między krajami Gospodarki Opartej na Wiedzy Kierunki rozwoju gospodarki Nowej Gospodarki (New Economy) jako odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej, w której rozwój j i upowszechnienie technologii teleinformatycznych zasadniczo zmieniło praktykę prowadzenia biznesu, zarządzania i marketingu. Takie elementy Nowej Gospodarki jak informatyzacja, globalizacja, łączno czność sieciowa, suwerenności klientów w oraz kluczowa rola wiedzy stały y się powszechnie akceptowalnymi podstawami rozwoju ekonomicznego. globalizacja działalności gospodarczej w skali międzynarodowej; integracja procesów gospodarczych w skali branż i sektorów; wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania gospodarczego; rozwój specjalistycznych usług o zasięgu międzynarodowym oraz nowych technologii zarządzania przedsiębiorstwem; standaryzacja i automatyzacja procesów gospodarczych; powszechne stosowanie telekomunikacji i teleinformatyki K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Puls Konsulting, Gdynia 2001, s Kierunki rozwoju gospodarki Stały wzrost rynku usług logistycznych, Rozwój outsourcingu w obszarze logistyki; Poszukiwanie tańszych zasobów i rynków zbytu, Wzrost roli standardów ułatwiających konfigurowanie usługi spedycyjno-transportowej Postępująca integracja sieci europejskich terminali kontenerowych Likwidowanie asymetrii w europejskiej sieci logistycznej Tendencje do centralizacji zapasów, wdrażane globalnych strategii logistycznych I. Fechner, Centra logistyczne jako czynnik wzrostu efektywności łańcucha dostaw, Polski Kongres Logistyczny - Logistics , Poznań maja 2004, Materiały pokonferencyjne, s Kierunki rozwoju gospodarki wzrost transportochłonności i ruchliwości komunikacyjnej ludności w globalnej gospodarce; nowe technologie w systemach teleinformatycznych, w tym zastosowanie satelitarnych i radiowych systemów identyfikacji; efektywność kosztów; przemiany w systemie firm logistycznych; nowe produkty i usługi; polityka władz publicznych. B. Liberadzki, Logistyka jako szansa wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Polski Kongres Logistyczny - Logistics , Poznań maja 2004, Materiały pokonferencyjne, s

11 Kierunki rozwoju gospodarki Kierunki rozwoju gospodarki Główne trendy logistyczne według J. Hill a Czynnik Odpowiedz przemysłu Implikacje dla logistyki Zmieniająca się demografia Wymagający klienci Szerszy zakres produktów Mniej rozwiniętych technologicznie produktów Mniejsze wymiary produktów/ masowe dopasowywanie produktów do potrzeb klientów Zmiany w zarządzaniu mieniem Zmiany w urządzeniu hurtowni oraz wyborze rodzaju składowania Starzenie się produktów będących na składzie Presja producentów Szybszy obrót produktów Presja producentów Proces zwiększania wartości produktów [1] J. M. Hill, Logistics Execution Systems Perspective, Supply Chain Forum White Paper Series, Toledo, Ohio Czynnik Odpowiedz przemysłu Implikacje dla logistyki Większa konkurencja Koncentracja na służbach obsługi klientów Nie może postać bez towaru w magazynach Stałe uzupełnianie towarów oparte na wynikach sprzedaży Obniżanie cen Konsolidacja przemysłu Wymiana handlowa Wymiana danych elektronicznych/ zamówienia przez Internet Przejrzystość stanu mienia hurtowni/ statusu zamówień Uporządkowanie systemu oznaczeń Przejrzysty system zwrotów towaru Stały dopływ towaru Duży przepływ towaru Częste ponowne zamówienia Bezpośrednie dostawy towarów do punktów sprzedaży Obniżanie kosztów Presja magazynów/hurtowni Naciski wytwórców Konsolidacja hurtowników J. M. Hill, Logistics Execution Systems Perspective, Supply Chain Forum White Paper Series, Toledo, Ohio Tezy rozwoju logistyki Globalizacja gospodarki postęp naukowo-techniczny szczególnie rozwój technologii teleinformatycznych Outsourcing Elastyczne dopasowywanie się rynku do wymagań klienta Doskonalenie kadr Z. Kurasiński, Logistyka na przełomie wieków, Systemy Logistyczne Wojsk nr 33/2007, Wyd. WAT, Warszawa 2007, s. 189 i dalej. Megatrendy cywilizacyjne i logistyczne internacjonalizacja rynków narodowych; wzrost produkcji (głównie w gospodarkach rozwijających się); wzrost ilości transportowanych towarów; wydłużanie się odległości transportowych; przesunięcie się centrum gospodarki światowej w kierunku Azji; wydajność infrastruktury czynnikiem konkurencyjności wzrost produkcji i konsumpcji w Europie Wschodniej wyparcie struktur hierarchicznych przez struktury sieciowe wzrost znaczenia współpracy wzrost znaczenia outsourcingu; opanowanie rynków światowych przez wyspecjalizowanych operatorów niszowych; upowszechnienie się rozwiązań telematycznych w logistyce upowszechnienie zastosowania systemów informatycznych i komunikacyjnych wzrost kosztów transportu Przewozy kontenerowe na świecie Jak się t o przekłada na rzeczywistość ść?

12 Przewozy kontenerowe na świecie Przewozy kontenerowe na świecie Przewozy kontenerowe na świecie Przewozy kontenerowe na świecie Wielkość przewozów kontenerami w latach i prognoza do 2015 Globalizacja w konsumpcji i handlu CONSUMERS + PRODUCERS LOCAL CONSUMPTION creating GLOBAL TRADE

13 Transport osób Rola i znaczenie logistyki międzynarodowej (globalnej) Operacje logistyki międzynarodowej (globalnej) to około 15% wartości handlu międzynarodowego Przyjmując dane za 2011 rok - wartość międzynarodowego handlu - ~11,0 tryliona USD - wydatki na logistykę międzynarodową (globalną) 1,7 tryliona USD Zagadnienie 3 Jaka logistyka???? O jakiej logistyce chcemy mówić???? INNOWACYJNA LOGISTYKA Innowacyjna Logistyka DNA INNOWATORA Jeff Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen Wydawnictwo: Harvard Business Review Polska Innowacyjna Logistyka Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej Marzenna Anna Weresa Wydawnictwo Naukowe PWN,

14 Innowacyjna Logistyka Innowacyjna Logistyka Nowa era innowacji C.K. Prahalad, M.S. Krishnan Wydawnictwo Naukowe PWN, Kultura innowacji Tytuł oryginału: Riding the Whirlwind Fons Trompenaars Logistyka przyszłości Halina Brdulak (red.) Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Wyd. Wolter Kluwer Polska, Październik 2012 Warszawa, Grudzień Nowoczesna logistyka. Wydanie X Donald F. Wood, Paul R. Murphy Jr. Wyd. OnePress 2011 Autorzy omawiają także: zaopatrzenie i zarządzanie zapasami, prognozowanie zapotrzebowania, gospodarkę magazynową i lokalizację obiektów magazynowych, zarządzanie dystrybucją i konfigurowanie sieci sprzedaży, zasady zarządzania transportem, marketing w logistyce

15 Innowacyjna Logistyka Innowacyjna Logistyka Innowacyjna Logistyka Jaka logistyka?

16 Jaka logistyka? /Dachser/ Holland Container Innovations (HCI (1) (2) (3) (5) (4) HCI Składany kontener Holland Container Innovations (HCI mogą zaoszczędzić 25% na koszty transportu pustych kontenerów Puste pojemniki przewożone są na lądzie i na morzu, jak również przechowywane i przetwarzane. Wykorzystując HCI (Składany Kontener) jak wykazały badania przeprowadzone we współpracy z liniami żeglugi morskiej i portami poziom oszczędności który można osiągnąć to: do 25% oszczędności kosztów na nodze morze do 46% oszczędności kosztów na nodze ziemi do 25% oszczędności czasu nabrzeża w terminalu do 75% oszczędność powierzchni magazynowej Ogółem pozwala to na obniżenie o 25% wszystkich kosztów związanych transportem kontenerów przez linie żeglugowe Koncepcja automatycznego pojazdu SARTRE - Safe Road Trains for the Environment Cel: wybudowanie autonomicznego pojazdu zdolnego poruszać się po drogach, przeprowadzać skomplikowane manewry, jak: włączanie się do ruchu, wyprzedzanie, parkowanie i pokonywanie skrzyżowań

17 SARTRE - Safe Road Trains for the Environment (Intercontinental Autonomous Challenge) Autonomiczne Wyzwanie Interkontynentalne Pojazd testowy Trasa Projekt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych kierowany przez profesora Alberto Broggi z Uniwersytetu w Parmie, Włochy Zespół Autostrady wodorowe System Zautomatyzowanych Autostrad (Automated Highway System - AHS) Sieć Autostrad Wodorowych UE (European Union hydrogen highway network) Inteligentne Drogi (Smart Road) Przepływ danych w czasie rzeczywistym Cel: promowanie H2 jako nośnika czystej energii dla pojazdów i rozwoju publicznej infrastruktury pozwalającej na wdrożenie tego typu pojazdów. Pojazd diagnostyczny infrastruktury Systemu Zautomatyzowanych Autostrad System Japońskich Autostrad Wodorowych Autostrada Wodorowa w Kalifornii (California US Hydrogen highway) Zautomatyzowany system transportu kontenerów PATH Program University of California, Berkeley, California PATH Partners for Advanced Transit and Highways, and R. Horowitz, P. Varaiya, Control Design of an Automated Highway System, University of California, Berkeley, 25 luty Zautomatyzowane Autostrady Podziemne (Underground Automated Highways - UAH) Wykorzystanie przestrzeni podziemnych (schemat ideowy) Tunele projektu drogi A86 West Beltway, Francja - schemat Podmorski tunel Japonia - Korea (projekt) Underground Transportation Systems in Europe: Safety, Operations, and Emergency Response, International Technology Scanning Program, U.S. Department of Transportation, Alexandria, czerwiec

18 Nowoczesna Infrastruktura Zagadnienie 4 Chiny Wyzwania dla logistyki Współczesna gospodarka Współczesna gospodarka staje się gospodarką przepływów i dynamicznego rozwoju sieci powiązań. Dzięki takiej organizacji możliwe jest szybsze reagowanie na zmiany w tym szybkie dopasowywanie skali produkcji do wymagań rynku i stałe obniżanie kosztów zarówno przez wielkie jak i średnie firmy. Gospodarka jest coraz bardziej elastyczna i szybko reagująca na zmieniające się nisze rynkowe pod wpływem coraz szybszych strumieni innowacji. Współczesna gospodarka Przegrywa konkurencję ten, kto przetrzymuje surowce półfabrykaty, produkty i ponosi koszty ich magazynowania. Rozwój współczesnych usług logistycznych sprawia, iż możliwe jest zminimalizowanie czasu składowania produktów, surowców i części. W wyniku takich kierunków rozwoju gospodarczego wzrasta rola transportu i magazynów w drodze. Nowego znaczenia nabierają zintegrowane systemy transportowe a w tym nowego znaczenia nabiera transportu szynowy i kombinowany, a szczególną rolę zaczynają odgrywać tzw. centra logistyczne Współczesna gospodarka Głównym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki bazującej na wiedzy jest kapitał intelektualny albo mówiąc innymi słowy zasoby wiedzy świadomej i użytecznej. W sensie strukturalnym gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się taką strukturą wytwórczą, w której przedmiotem eksportu i konsumpcji stają się dobra i usługi zawierające dużą część wartości dodanej będącej rezultatem szczególnych umiejętności ludzkich. Współczesna gospodarka Zasadniczym czynnikiem, który współdecyduje o rozwoju (wymuszanym postępem technologicznym a głównie rozwojem technologii informatycznych) jest konieczność elastycznego reagowanie na dynamiczne zmiany popytu na produkty i usługi. Krótkie cykle życia produktów powodują rozwój nowych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw, w których to strategiach coraz silniej uwzględniane są strategie outsourcingu funkcji i towarzyszących temu procesowi rozwoju usług logistycznych

19 Współczesne wymagania Integracja gospodarcza, z jaką mamy obecnie coraz częściej do czynienia, stymuluje internacjonalizację zarządzania, wzmagając aktywność różnych firm. Integracja generuje wciąż rosnące zdolności detalistów i producentów do prowadzenia działalności na znacznie szerszą skalę aniżeli kiedykolwiek w przeszłości w odpowiedzi na rosnące wymagania i potrzeby konsumentów Wynika z tego jednoznacznie, że tak rozumiana internacjonalizacja staje się podstawowym wyzwaniem dla współczesnej logistyki, która jest coraz bardziej skomplikowana i wymaga rozwiązywania coraz trudniejszych problemów. Wymusza również wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wykorzystanie nowoczesnych aplikacji oraz programów komputerowych w celu integracji i automatyzacji wielu obszarów podejmowanych działań logistycznych Najnowsze tendencje w biznesie Wzrost specjalizacji działania przedsiębiorstw koncentracja na kluczowych kompetencjach Szybki wzrost rozmiarów i wartości rynkowej przedsiębiorstw Fuzje i przejęcia jako droga ekspansji i rozwoju Ograniczanie zakresu integracji pionowej, dążenie do organizacji szczupłej a nawet wirtualnej Wzrost znaczenia aliansów strategicznych kooperacja zamiast konkurencji Wdrażanie metod zarządzania nastawionych na redukcję kosztów lub podnoszenie jakości Zmiana sposobu pojmowania przewagi konkurencyjnej inwestowanie w innowacje jako metoda na budowanie przyszłych przewag konkurencyjnych Strategiczna rola kadry kierowniczej umiejętności w zarządzaniu międzykulturowym Rewolucja struktur organizacyjnych od struktur liniowych do sieciowych i macierzowych Jednym z poważniejszych wyzwań jest harmonizacja wewnętrzna. Polega ona na doprowadzeniu do pełnej (w miarę możliwości) integracji wszystkich członków sieci dostaw. Należy doprowadzić do jednolitości wewnętrznej firmy, okazywanej na zewnątrz. Celem jest ograniczenie do minimum rozbieżności zadań występujących w obszarach wymagających kolejnych usprawnień. Np. Dział sprzedaży domaga się podniesienia jakości usług dostawczych, a lekceważy np. prognozy sprzedaży. Niby wszyscy chcą tego samego, ale w rzeczy samej każdy czegoś innego. Większość martwi się tylko o wyniki działu. Wyzwania dla logistyki Wyzwania dla logistyki Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw jest kolejnym wyzwaniem dla logistyki. Konieczne jest wręcz ekspresowe dostarczenie towarów do punktów sprzedaży, zapewnienie zapasów, oraz wystarczającej ilości części i materiałów do utrzymania produkcji. Uzasadnienie: Jeżeli zaplanowano premierę rynkową np. nowego typu samochodu marki N, należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć salony sprzedaży w odpowiednią ilość samochodów. Barki lub niedotrzymanie terminu spowodują rozczarowanie konsumenta i jego przejście do konkurencji Wyzwania dla logistyki Wyzwania dla logistyki Należy prowadzić dokładne prognozy wprowadzania nowych produktów. Przede wszystkim szczegółowo prognozować w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw. Poświęca się wtedy dużo mniej czasu na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, oraz można uzyskać większą szansę na rozwój nowych produktów, mających popyt na rynku. Należy jak najmocniej zintegrować wszystkie wewnętrzne procesy przebiegające w jednostce wokół przedsięwzięć, możliwości i priorytetów w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Pozwoli to na prawidłowe przygotowanie się do podejmowania decyzji dotyczących współdziałania poszczególnych ogniw. W obecnych czasach należy także położyć szczególny nacisk na współdziałanie w sferze rozwoju nowych produktów oraz prac badawczo-rozwojowych

20 Wyzwania dla logistyki Wyzwania dla logistyki Podejmuje się więc działania mające na celu rozwój na zasadzie Połącz się + rozwijaj (Connect + Develop). Takie działania są możliwe po dokonaniu harmonizacji dwóch lub więcej organizacji. Np. firma produkcyjna współpracuje z jednostką badawczorozwojową, dzięki czemu obie uzyskują szerokie możliwości rozwoju i współdziałania. Takie działania pozwalają w krótkim czasie opracowywać i wdrażać innowacyjne projekty dzięki potencjałowi partnerów zewnętrznych. Kolejnym elementem nowych wyzwań i możliwości w logistyce jest współdziałanie z klientami. W praktyce jest to trudne go realizacji, jednakże takie współdziałanie może przynieść dużo korzyści. Pozwala na wspólne rozwiązywanie problemów w łańcuchu dostaw, powiązanie dostaw z gospodarką magazynową klienta, prognozowania, zamawiania i planowania dostaw. Należy także kłaść jak największy nacisk na coraz lepszą obsługę klienta poprzez wspólne opracowywanie opakowań i produktów, prowadzenie kampanii promocyjnych itp Wyzwania dla logistyki Wyzwania dla logistyki Należy także dokonać szczegółowej analizy zyskowności klientów w powiązaniu z łańcuchem dostaw Analizy zyskowności klientów należy dokonać, by poprawić relacje z klientami oraz uzyskać wzrost przychodów bez obniżania rentowności firmy. Patrząc od strony kosztów obsługi klientów, łańcuch dostaw ma bardzo istotny wpływ na rentowność firmy. Aby uzyskać wzrosty należy skoncentrować działania firmy na najatrakcyjniejszych klientach, generujących możliwości wzrostu. Należy też zmienić zasady obsługi nierentownych klientów aby nie występowały straty, najlepszych klientów obsługiwać jeszcze lepiej, nierentownych klientów eliminować lub podnosić im ceny aby nie dopuszczać do strat firmy. Jednym z kolejnych, podstawowych elementów dalszego rozwoju logistyki jest kształcenie przyszłych menadżerów łańcucha dostaw. Od nich bowiem zależeć będzie przyszłość logistyki w firmach. Muszą oni utrzymywać dobre kontakty z klientami, posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności interpersonalne, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania na wszystkich poziomach, umieć budować i dbać o relacje wewnętrzne oraz kierować się etyką obsługi (asertywność) Wyzwania dla logistyki Przyszły menadżer logistyki musi przede wszystkim myśleć o wzroście efektów finansowych, a nie cięciu kosztów. Zawsze wysłuchiwać klienta traktując go jako swego doradcę i sprzymierzeńca. Musi być fachowcem interdyscyplinarnym z otwartym umysłem. Jego podstawowym zadaniem jest ciągłe udoskonalanie rozwiązań strukturalnych i ekonomicznych łańcucha dostaw. Ze względu na specyfikę pracy winien być asertywny. Powinien też umieć perfekcyjnie wykorzystywać technikę oraz nowe, innowacyjne technologia - jednocześnie dostrzegając ich ograniczenia i to, że nie są one lekiem na wszystkie problemy występujące w logistyce. Przyszłościowe tendencje rozwoju logistyki około 40 % wzrost międzynarodowych przewozów towarowych, co postawi nowe wyzwania przed wszystkimi gałęziami transportu oraz zmusi do zmian i modernizacji infrastruktury transportowej, a także środków transportu, w celu dostosowania jej do nowej skali popytu, wzrost szybkości przepływu produktów w skali poszczególnych krajów, a także w skali europejskiej, powstanie i rozwój nowych struktur dystrybucji produktów w powiązaniu z rozbudową logistycznego systemu nowych rodzajów transportu i przepływu informacji. utworzenie logistycznej sieci centrów dystrybucyjnych w celu powodzenia serwisu usług zaopatrzeniowo - transportowych w całej Europie, dla wybranych produktów (dostawa w ciągu 24 godzin),

21 Przyszłościowe tendencje rozwoju logistyki podniesienie jakości świadczonych usług logistycznych, co wyrazi się przed wszystkim w zwiększeniu niezawodności i terminowości dostaw, pełnej realizacji zamówień itp. rozszerzenie zakresu usług logistycznych oferowanych przez profesjonalnych usługodawców logistycznych np. magazynowanie i kompletowanie asortymentu dostaw, realizacja prostych operacji produkcyjnych, świadczenie usług informacyjno - decyzyjnych, prognozowanie popytu, przyjmowanie i opracowywanie zamówień, prowadzenie banków informacyjnych itp.. standaryzacja i normalizacja stosowanych w poszczególnych krajach urządzeń manipulacyjnych, magazynowych, opakowań, środków transportu, zapewniająca łatwość obsługi, obniżkę kosztów produkcji i eksploatacji. Konkluzja Przed wskazanymi wyzwania stoi logistyka na wszystkich poziomach tworzonych łańcuchów dostaw. Zarówno najprostszych (producent klient ostateczny) jak i tych wielowymiarowo powiązanych międzynarodowo (globalnie) Zagadnienie 5 Jaka logistyka? Współczesna logistyka Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę klienta oraz przepływ produktów i informacji w łańcuchu logistycznym, wykraczającym poza wewnątrzzakładowy system produkcyjny. Ta zmieniająca się perspektywa wymusza na przedsiębiorstwach coraz elastyczniejsze podejście do systemów logistycznych, by uzyskać przewagę konkurencyjną Współczesna logistyka Współczesna logistyka to wolnorynkowa koncepcja kształtowania gospodarki przedsiębiorstw podnosząca konkurencyjność i efektywność ich funkcjonowania, szeroko stosowana w krajach o rozwiniętej gospodarce. Współczesna logistyka Przyszłość zintegrowanej logistyki zawiera się w sposobie kierowania procesami gospodarczymi przedsiębiorstwa. Obok podstawowych wskaźników logistycznych przedsiębiorstwo musi rozważyć aspekt czasu w warunkach rosnącego nacisku na szybką odpowiedź na zapotrzebowanie klienta. Ma to swoje implikacje na szczeblu operacyjnym oraz strategii przedsiębiorstwa, i wymaga skoordynowania działań w łańcuchu logistycznym: od dostawców surowców, przez producentów i dystrybutorów, do detalicznych punktów sprzedaży

22 Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i sprzedawców do klienta. Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne Najważniejsze zadania współczesnej logistyki Najważniejsze zadania logistyki stanowiące o jej znaczeniu we współczesnej gospodarce, to: jak najlepsze (ekonomicznie, społecznie i ekologicznie) wykorzystanie zasobów do realizacji podstawowych zadań, zapewnienie dostępu do rozproszonych źródeł zasobów, niezawodne dostawy surowców i materiałów do miejsc ich przetwarzania w gotowe wyroby, szybki dostęp do rynków niezawodne dostawy do odbiorców, zapewnianie wysokiego poziomu obsługi odbiorców (czas realizacji, dostępność dóbr, serwis posprzedażny), Najważniejsze zadania logistyki stanowiące o jej znaczeniu we współczesnej gospodarce, to: zapewnienie szybkiej i wiarygodnej informacji o dostępności dóbr i stanie realizacji zamówienia, zmniejszanie kosztów całkowitych, Najważniejsze zadania współczesnej logistyki współdziałanie przy tworzeniu zrównoważonych rozwiązań biznesowych, realizacja podstawowych zadań przy jednoczesnym uwzględnianiu wymagań ekologicznych, zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa towarom na ich drodze z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia W różnorodnych systemach logistycznych najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywane są do: wspomagania decyzji w obszarze zamawiania i dostaw towarów oraz usług; kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw; organizacji i zarządzania wszelkiego typu przesyłkami, handlem międzynarodowym, flotą transportową i finansami. Technologie informacyjne w logistyce inteligentna logistyka Wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w logistyce daje możliwość określania jej jako inteligentnej. Jej inteligencji należy poszukiwać w zaawansowanych modelach i algorytmach decyzyjnych wspomagających działanie człowieka, mających na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych na wszystkich poziomach Presja kosztów Sieci producentów i usługodawców Supply Chain Management Efficient Consumer Response Time to Customer Time to Market Rynki globalne Scenariusz rozwoju rynku i globalne trendy w logistyce Rynek usług Wpływ na logistykę Systemy informacyjne i komunikacyjne E-Business Indywidualizacja produktów Cykl innowacji i cykl życia produktu Ustawa o gospodarce w układzie zamkniętym i ustawa o odpadach wzrost potoków towarowych krótsze przedziały czasowe większe częstotliwości zaopatrzenia wyższe wymagania dotyczące mniejsze przesyłki poziomu obsługi coraz bardziej elastyczne sieci logistyczne 126

23 Kierunki zmian w logistyce Usługi logistyczne wymagają coraz sprawniejszych zintegrowanych systemów infrastruktury transportowej. Coraz większą rolę odgrywać będą centra logistyczne zdolne do oferowania złożonych pakietów usług logistycznych tj., transportowych, finansowych, informacyjnych, magazynowych etc. Centra logistyczne coraz szerzej bazować będą na multimodalnych systemach transportu. Współczesne zintegrowane zarządzanie logistyczne pozwala na wykorzystywanie zalet poszczególnych różnych gałęzi transportu - komodalność transportu ale również aspekt ekologiczny. Kierunki i obszary zmian w logistyce Integracja istniejących łańcuchów dostaw w sieci logistyczne. Nowe modele biznesowe. Rozwój logistycznych systemów wykonawczych (Logistics Execution Systems - LES). E-biznes i wykorzystanie technologii teleinformatycznych. Ukierunkowanie logistyki na rynek klienta. Poprawa optymalizacji wszystkich procesów logistycznych Nowoczesne strategie logistyczne JiT, QR, VMI, ECR, Skrócenie cyklu dostawy Udział procentowy przedsiębiorstw TQM CE SCP OS TBW MC TPM JIT EMP ICT BPR LC OUTSOURCING Źródło:http://www.dataart.com/images/cartoons/software-outsourcing-cartoon-1.jpg 130 Przewaga konkurencyjna W świecie jutra przewaga konkurencyjna będzie po stronie tych przedsiębiorstw, które wykażą się lepszym refleksem w zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań końcowych nabywców. Współczesne zarządzania i strategii w obszarze logistyki Warto świeżym okiem spojrzeć na kwestie zarządzania i strategii w obszarze logistyki. Ponieważ logistyka odgrywa kluczową rolę w tym procesie, sukces rynkowy w coraz większym stopniu zależy od umiejętności właściwego rozplanowania i zsynchronizowania przepływów rzeczowych i informacyjnych w płaszczyźnie wewnątrz- i międzyorganizacyjnej Współczesne nowe narzędzia i koncepcje służące integracji łańcucha dostaw coraz lepiej spełniają swe zadania

24 Łańcuchy (sieci) logistyczne Łańcuchy logistyczne zintegrowane, globalne, elastyczne, niezawodne, oszczędne, efektywne czasowo i ekonomicznie, zapewniające wysoki (odpowiedni) poziom obsługi klienta, konkurencyjne, wykorzystujące efekt synergii Pytanie! Ale jak to osiągn gnąć, szczególnie w aspekcie synergii, a więc nie prostego zliczania poszczególnych procesów w logistycznych takich jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport czy wiele innych. Jakie przyjąć rozwiązania? zania? Jak to policzyć? Co należy zrobić... Zdobywać wiedzę i umiejętności Wiedza by odnieść sukces na rynku pracy? - doskonałą znajomość funkcjonowania współczesnego globalnego rynku; - wykorzystanie możliwo liwości jakie stwarza rozwój j współczesnej technologii; - dobra strategia, konsekwentnie ale równoczer wnocześnie nie elastycznie wdrażana; ana; - znajomość metod i technik zarządzania; - znajomość metod integracyjnych i optymalizacyjnych; - zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy przygotowującej do wykonywania zawodu logistyka Jaka wiedza: potrzebną na poziomie operacyjnym, np. jak organizować współczesny transport, magazynowanie itp., niezbędną do formułowania strategii logistycznych i kształtowania całej strategii firmy, wymaganą w zakresie współpracy z innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, konieczną dla osiągnięcia sukcesu w ramach współpracy międzynarodowej w związku z procesami internacjonalizacji i globalizacji Kadry logistyczne Warunek podstawowy mobilność, umiejętności zdolność przystosowania do nowych dynamicznie zmiennych warunków. Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego 1.JiT 2.QR 3.VMI 4.ECR Wiedzy Zaangażowania Wzrost efektywności działań Polepszenie wyników ekonomicznych Partnerskich stosunków Stałego doskonalenia

25 Zagadnienie 6 WSPÓŁCZESNE POSTRZEGANIE LOGISTYKI Logistyka międzynarodowa, globalna i eurologistyka RYNEK ZAOPATRZENIA (ZAKUPÓW) PRODUCENT NADAWCA. SUROWCE MATERIAŁY PRODUKTY KONSUMENT ODBIORCA RYNEK ZBYTU (SPRZEDAŻY) Przyczyny i skutki Logistyka międzynarodowa (globalna) Charakteryzującymi zmiany zachodzące na współcześnie funkcjonujących rynkach: umiędzynarodowienie i globalizacja wszystkich przedsięwzięć konieczność spojrzenia na procesy logistyczne zachodzące w łańcuchu dostaw z nowej perspektywy dostrzeganie w logistyce międzynarodowej narzędzi skutecznego uzyskiwania przewagi konkurencyjnej }Determinanty Skutek integracja rozwiązań logistycznych w sferze międzynarodowej ale również potrzeba nowego zdefiniowania tego zjawiska o czym tak naprawdę będziemy mówić CONSUMERS Globalizacja w konsumpcji i handlu + = PRODUCERS LOGISTICS (TRANSPORT) DEMAND LOCAL CONSUMPTION creating GLOBAL TRADE Podstawowe przyczyny rozwoju logistyki międzynarodowej : Konkurencja Dążenie do zarządzania międzynarodowego Redukcja czasu i przestrzeni Poprzez rozpowszechnianie wzorców gospodarki rynkowej odchodzenie od barier celnych Wpływ otoczenia politycznego Nazywany jako rewolucja technologiczna w telekomunikacji i transporcie technoglobalizm

26 Produkt /w ujęciu globalnym/ Piramida logistyki Wg M. Portera ( Comepetition in Global Industries ) tzw. światowy produkt to przede wszystkim: produkt uniwersalny, bez względu na region czy kraj, produkt zmodyfikowany (przystosowany do użycia w różnych krajach i regionach), produkt specyficzny dla danego kraju lub regionu. Piramida przedmiotowa logistyki Logistyka globalna Logistyka europejska Logistyka narodowa Logistyka branżowa Logistyka firm Glob.- logistyka Eurologistyka Makrologistyka Mezologistyka Mikrologistyka Piramida rozwoju logistyki Logistyka międzynarodowa Pojęcie logistyki międzynarodowej Formułuje się liczne definicje i precyzuje zakres logistyki międzynarodowej Brak jest jedna jednoznacznej definicji procesów logistycznych zachodzących w ujęciu międzynarodowym Powód: złożoność i jej wielowymiarowy charakter dają możliwość odmiennego postrzegania procesów logistycznych Definicje Logistyka ponad granicami jako skutek tworzenia międzynarodowych łańcuchów dostaw.. Stanisław Abt Logistyka międzynarodowa to proces informacji, kontroli i mechanizmów kierowania, umożliwiających efektywne zarządzanie międzynarodowymi systemami logistycznymi D. Wood, A. Barone, P. Murphy. system w którym ruch dokumentów jest dużą częścią głównego strumienia logistycznego rozumianego jako ruch produktu. Gray i Davies Logistyka międzynarodowa to proces planowania realizacji i kontroli przepływów dóbr i informacji pomiędzy poszczególnymi krajami A. Koźmiński Trzy rodzaje strumieni: Pochodzący z zewnątrz, czyli od dostawców i kooperantów; Przepływy pomiędzy wewnętrznymi jednostkami firmy; Przepływy skierowane do odbiorców gotowych produktów, usług i dóbr Na istota zarządzania logistyką składają się trzy funkcje: operacyjna, finansowa i marketingowa. E. Gołembska Wyznacznikiem logistyki międzynarodowej mogą być ponad graniczne powiązania na poziomie przynajmniej jednej z tych funkcji

27 Określenie logistyki międzynarodowej Logistyka międzynarodowa jest koncepcja zarządzania która na podstawie systemowej i strategicznej orientacji umożliwia nowe rozwiązania problemów, z odrębnością działań dla poszczególnych krajów Logistyka międzynarodowa stanowi pewną orientacje i determinację wzrostu efektywności działań Logistyka międzynarodowa powinna być rozpatrywana w trzech aspektach: funkcjonalnym, instytucjonalnym, procesowym proces realizacji i kontroli przepływu dóbr oraz informacji pomiędzy krajami; proces kontroli, informacji i mechanizmów kierowania, który pomaga w skutecznym zarządzaniu międzynarodowymi systemami logistycznymi; porównanie logistyki międzynarodowej do handlu międzynarodowego, gdzie zarządza się ruchem wyrobów i informacji ponad granice kraju czy regionu; współpraca i łączenie aktywności firm, które są poszczególnymi członkami w dostawach międzynarodowych; zarządzanie w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowaniu strategicznych decyzji współpracy poszczególnych krajów Różnice między logistyką międzynarodow dzynarodową, a logistyką krajową: większa skala przedsięwzięć wynikająca z większej masy przemieszczanych dóbr; mnogość pokonywania różnorodnych barier np. kulturowych czy geograficznych; integracja kanałów marketingowych z systemami logistycznymi; efektywne zarządzanie zapasami w drodze poprzez korzystanie z przewozów kombinowanych; zarządzanie usługami na większych odległościach i obsługiwanie bardzo rozgałęzionych sieci odbiorców Logistyka międzynarodowa /definicja/ Logistyka międzynarodowa to zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw, rozumiane jako połączenie działań logistycznych firm ogniw tego łańcucha, szczególnie funkcji operacyjnej, finansowej i marketingowej, a także kontroli przepływu fizycznego dóbr, środków pieniężnych, informacji poprzez i ponad granicami różnych państw E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wyd C.H. Beck, Warszawa 2009, s Teza: Logistyka globalna Logistyka globalna i międzynarodowe łańcuchy dostaw Epicentrum Transformacji Biznesu

28 Czym jest, jakie ma tak naprawdę znaczenie Logistyka Globalna. integrowanie aktywności firm - ogniw łańcucha logistycznego, zarówno w odniesieniu do funkcji operacyjnej, finansowej i marketingowej, zarządzania logistycznego, jak i kontroli przepływu towarów i usług pomiędzy firmami z różnych państw Logistyka Globalna Systemy logistyczne operujące w skali całej kuli ziemskiej, obejmujące więcej niż jeden kontynent, to systemy globalne, a takie które obejmują kilka państw to logistyczne systemy międzynarodowe Istota organizacji logistyki globalnej funkcje planowania i kontroli są scentralizowane a funkcje operacyjne - zdecentralizowane. w ramach struktur organizacyjnych dyrektor ds. logistyki globalnej zarządza nią w ramach średniego szczebla zarządzania. wszystkie ważne zadania w logistyce globalnej powinny być wykonywanie przez jednego odpowiedzialnego za nie menedżera Strategie wejścia na międzynarodowe rynki: Korzyści stosowania przedstawionych strategii Strategia eksportowa Strategia jointventures Strategia licencyjna Strategia tworzenia filii w innych krajach Zmniejszenie kosztów obsługi produktów drogą zwiększenia partii dostaw. Obsługa od drzwi do drzwi (door to door) i skracanie czasu realizacji zamówienia. Zwiększenie konteneryzacji, w tym kontenerów wyspecjalizowanych. Zwiększenie szybkości i skrócenie czasu zamówienia dla indywidualnych odbiorców. Wprowadzenie obsługi posprzedażnej

29 Różnice pomiędzy logistyką globalną a logistyką międzynarodową: logistyka globalna swoim zasięgiem działania obejmuje cały globalny rynek, zaś logistyka międzynarodowa tylko kilka krajów, w przypadku logistyki globalnej kładzie się nacisk na poszukiwanie sposobu usatysfakcjonowania wspólnych potrzeb światowego popytu, podczas gdy logistyka międzynarodowa dostosowuje swoje usługi i zasady operacyjne do wymagań na rynkach lokalnych, logistyka globalna poznaje elementy wspólne obsługiwanych rynków natomiast logistyka międzynarodowa poszukuje odmienności obsługiwanych rynków lokalnych Problemy integracji, w logistyce międzynarodowej (globalnej) integracji sektorowej, powodując zmiany zakresu logistyki z wewnątrz sektorowej na międzysektorową integracji funkcjonalnej, występującej w poprzez organizacji, znajdując odniesienie w łączeniu aktywności wszystkich podmiotów odniesieniu do strategii, operacji i kontroli przepływu dóbr za granicę integracji produktowej w celu wprowadzania na rynek nowego produktu logistycznego projektuje się łańcuch dostaw, bez względu na przestrzenne rozmieszczenie ogniw tego łańcucha. integracji geograficznej od logistyki krajowej poprzez międzynarodową aż po globalną, jest efektem otwarcia granic państwowych na potrzeby wymian handlowych i obsługę logistyczną rynku międzynarodowego Logistyka globalna /definicja/ Logistyka globalna to zespół operacji logistycznych na całym świecie, wykonywanych pomiędzy firmami różnych państw na różnych kontynentach E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wyd C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 295 WNIOSKI Fenomen gwałtownego rozwoju logistyki międzynarodowej w gospodarce światowej jest wynikiem nie tylko rewolucji informatycznej, ale także internacjonalizacji i globalizacji firm i tworzenia korporacji transnarodowych. Zakres funkcjonowania logistyki międzynarodowej od źródeł pozyskania surowca do klienta jest tak szeroki, jak pojemna jest lista zadań gospodarczych w zarządzaniu strategicznym firm, partnerów w logistycznym międzynarodowym łańcuchu dostaw Podstawowy dylemat: Eurologistyka eurologistyka czy logistyka wewnątrzwspólnotowa (logistyka wspólnotowa)

30 UWAGA!!! Definicja: Eurologistyka = na obszarze Europy = na obszarze Unii Europejskiej Eurologistyka obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości i do odpowiedniego miejsca zbytu Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki Przedsiębiorstwa były coraz częściej zarządzane przez menedżerów, a nie właścicieli na co miała wpływ przestrzeń gospodarcza Europy, która wybitnie wspierała rozwój innowacji pod koniec XX wieku. Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki Pod koniec XX wieku pojawiły się poglądy że Europa, która cechuje się dużą odmiennością gospodarowania zasobami i różnorodnością potencjału ludzkiego może uzyskać przewagę konkurencyjną w stosunku do USA czy też innych państw świata. R. Calori i P. Lawrence wymienili trzy czynniki warunkujące system zarządzania europejskiego: staranie się o homogenizację europejskich wartości podtrzymywanie jednorodności kultury zarządzania firmą uelastycznienie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki Podczas ostatnich lat XX wieku osoby zarządzające europejskimi przedsiębiorstwami doszły do wniosku, że nie można na ślepo naśladować japońskich lub amerykańskich zasad zarządzania logistycznego ze względu na znaczne różnice kulturowe lub różnice w kulturze organizacji pracy, a także inny niż w Azji stan techniczny i organizacyjny infrastruktury gospodarczej oraz normy i uregulowania prawne. Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki Zarządzanie europejskie opiera się na zaufaniu pomiędzy osobami, które dają kapitał a osobami tym kapitałem zarządzającym. Według H. Blooma w gospodarce europejskiej najważniejsze cechy sprowadzają się w szczególności do: bezkonfliktowe uwzględnianie różnic narodowościowych państw i firm uczestniczących w wymianie międzynarodowej odejście od formalizacji systemów zarządzania w firmach i pomiędzy firmami wzrost wykorzystania potencjału ludzkiego i wewnętrznych negocjacji

31 zaznaczanie orientacji produktów w marketingu formułowanie celów strategicznych firmy w kategoriach zysku, ze szczególnym uwzględnieniem stopy zwrotu kapitału rozszerzenie możliwości finansowania przez stosowanie techniki inżynierii finansowej, zwiększających elastyczność zarządzania kapitałem korzystanie z reengineringu Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki tworzenie zespołów wirtualnych, szczupłych organizacji i spłaszczonych struktur Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki Na zbudowaną w Europie infrastrukturę Eurologistyczną w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych składa się od 14 do 21% wdrożonych w firmach systemów logistycznych. Prognozowano, że do roku 2010 powstanie w stosunku do ogółu 48% globalnych łańcuchów dostaw. Natomiast zdaniem D. O Sullivan, ¾ dużych firm europejskich opracowało już jedną wspólną metodę zarządzania eurologistycznego Geneza powstania i warunki rozwoju Eurologistyki Eurologistyka w praktyce gospodarczej obejmuje trzy podstawowe funkcje: Operacyjną Finansową Marketingową Najważniejszą z nich jest funkcja operacyjna, występująca w przynajmniej dwóch różnych państwach europejskich. Jej podstawą jest szeroko pojęta infrastruktura komunikacyjna, zwłaszcza transportowa. Wspólna funkcja operacyjna dotyczy takich działań jak: wdrażanie i stosowanie wspólnych kompatybilnych technologii transportu i magazynowania wspólne sterowanie rozległych sieci komputerowych w ramach tworzenia Logistycznego Systemu Informacji wykorzystywanie systemu bezpapierowego obiegu dokumentów EDJ standaryzowanie europejskiego systemu procesu zamówień tworzenie europejskich centrów usług logistycznych Funkcja finansowa w Eurologistyce Wspólna funkcja finansowa w eurologistyce sprowadza się do niezakłóconego przepływu środków pieniężnych, a uwarunkowana jest: utrzymaniem płynności finansowej w firmach partnerach eurologistyki realizowaniem efektywnej polityki kredytowania działalności logistycznej redukowaniem ryzyka kursowego generowaniem polityki w zakresie stosowania cen transferowych dla produktów i usług kontrolą poziomu zamrożenia kapitału obrotowego w zapasach Funkcja marketingowa w Eurologistyce Funkcja marketingowa wspólna polega w obrębie bie eurologistyki na: tworzeniu i utrwalania marki produktu przez firmy różnych państw prowadzeniu w związku z powyższym jednolitej polityki w zakresie strategii ustalania cen produktów lub usług systematycznym badaniu notowań akcji w otoczeniu konkurencyjnym wyszukiwaniu i eksploatowaniu nisz rynkowych stosowaniu strategii promocji mix, zróżnicowanej w zależności od fazy cyklu życia danego produktu

32 1. spółki i korporacje międzynarodowe. 2. filie przedsiębiorstw europejskich. 3. eurologistyka doraźna (short-term). Formy organizacyjne eurologistyki: Spółki i korporacje międzynarodowe Są to spółki należące i zarządzane przez co najmniej dwa podmioty prawne tworzone są z reguły w warunkach wąskiego asortymentu produktów logistycznych o ściśle określonych cechach fizyko-chemicznych i ekonomicznych. Powstają z reguły na ternach różnych państw w celu ochrony marki produktu lub wizerunku firmy na rynku. Wraz ze wzrostem właścicieli w spółce wzrasta dostęp do kapitału jednocześnie każdy partner odpowiada za długi spółki. Częściej wybieraną formą w eurologistyce są korporacje międzynarodowe w odróżnieniu od spółek partnerzy nie biorą aktywnego udziału w działalności przedsiębiorstwa ponieważ prawa własności są wyraźnie oddzielone od odpowiedzialności kierownictwa. Ze względu na fakt iż działalność korporacji nie jest prowadzona w imieniu właścicieli, lecz w imieniu korporacji. Właściciele ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za działalność przedsiębiorstwa Filie przedsiębiorstw europejskich Filie przedsiębiorstw europejskich obecnie najczęściej występujący eurosystem logistyczny. Pozwala on realizować wspólną funkcję finansową i zarządzania logistycznego. Najważniejsze uwarunkowania wspólnej funkcji finansowej to: dostęp do lokalnych źródeł kapitału ze szczególnym uwzględnieniem wielkość i struktury obrotów pomiędzy filią a przedsiębiorstwem macierzystym. Poziom standaryzacji dostarczanych przez filie produktów lub usług Eurologistyka doraźna (short-term) Eurologistyka doraźna (short-term) jest tworzona w krótkim czasie dla krótkiego okresu w celu przemieszczania produktów logistycznych, głównie w sytuacji braku drożności kanałów logistycznych. Eurologistyka (short-term) realizowana jest w przypadku występowania nieoczekiwanego popytu na produkty lub usługi, w okresach dużej sezonowości popytu a także w okresie konfliktów międzynarodowych i klęsk żywiołowych. Eurologistyka doraźna w ramach integrowania przemieszczania dóbr i usług włącza do siebie kraje nie będące w Unii Europejskiej np. kraje półwyspu bałkańskiego dla zdobycia nowych rynków zbytu niż racjonalizowania przepływów Problemy eurologistyki: dopasowanie norm prawnych w krajach UE; harmonizacja norm; wyeliminowanie barier fizycznych, technicznych, fiskalnych; polityka rozwoju transportu. LOGISTYKA W DOKUMENTACH KOMISJI UNII EUROPEJSKIEJ

33 European Commission: Logistyka w dokumencie Komisji Europejskiej Freight Transport Logistics Action Plan October 18, 2007 Freight Transport Logistics Action Plan E-Ładunek oraz Inteligentne Systemy Transportowe: Bezpapierowy, elektroniczny przepływ dokumentów, Internet dla ładunków, E-maritime, Spójna strategia wdrażania inteligentnych systemów transportowych. Zrównoważone jakość i efektywność: Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł (infrastrukturalnych, administracyjnych, legislacyjnych), Szkolenie personelu w logistyce i transporcie towarowym, Poprawa wskaźników działania, Benchmarking terminali intermodalnych, Promocja najlepszych praktyk, Gromadzenie i udostępnianie danych statystycznych Freight Transport Logistics Action Plan Uproszczenie łańcuchów transportowych: Uproszczenia w kwestii zgodności administracyjnej, Jeden dokument transportowy, Kwestie odpowiedzialności w transporcie multimodalnym, Bezpieczeństwo. Standaryzacja wymiarowa ładunków i pojazdów: Rewizja dotychczasowych i rozwój nowych standardów, Ocena wpływu takich zmian na bezpieczeństwo i aspekty środowiskowe, Poprawa dyrektywy dotyczącej intermodalnych jednostek ładunkowych dla podniesienia konkurencyjności transportu intermodalnego. Freight Transport Logistics Action Plan Zielone korytarze transportowe: Promowanie zrównoważenia środowiskowego, Korytarze, w których występują wzajemnie się uzupełniając różne rodzaje transportu, Powszechny dostęp do korytarzy i ich infrastruktury. Logistyka miejskiego transportu towarowego: Sprawne interfejsy pomiędzy transportem dalekim (pierwotnym), a transportem wtórnym, Wizja całościowa uwzględnienie aspektów środowiskowych Priorytetowe obszary dla rozwoju logistyki w UE infrastruktura system wysoce zintegrowane (płynne) wymagające inwestycji i poprawy wydajności; badania, rozwój i szkolenia umacniają konkurencyjność Unii Europejskiej; innowacyjność wspierająca rozwój przemysłu logistycznego; regulacje innowacyjne i inteligentne; zrównoważenie z punktu widzenia środowiskowego, socjalnego ekonomicznego niezbędna dla nowoczesnej logistyki; współpraca strategiczne zagadnienie w społeczeństwie sieci; partnerstwo publiczno-prywatne elastyczne rozwiązania inwestycyjne. Podsumowanie Konieczne jest podążania za najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie eurologistyki Uwarunkowania współczesnej gospodarki światowej i rynku usług są podstawowymi przesłankami do zdobywania wiedzy z zakresu eurologistyki, zwłaszcza zdobycie kluczowych kompetencji i uprawnień do zarządzania eurologistyką (logistyką wewnątrzwspólnotową)

34 Logistyka (eurologistyka) nowej generacji Systemy wsparcia decyzyjnego zamawiania i dostaw: Kalkulacja kosztów całkowitych i czasu dostawy, Porównywanie alternatywnych rodzaju transportu, Wybór przewoźnika. Przejrzystość zapasów: Zapewnienie pełnej przejrzystości zapasów w łańcuchach dostaw, Określanie najlepszego ekonomicznie źródła (lokalizacji zapasu) realizacji zamówień odbiorców. Zarządzanie przesyłkami: Narzędzia do zarządzania przesyłkami współdzielone przez wszystkich użytkowników, Konsolidowanie zamówień, Kojarzenie ładunków dla lepszego wykorzystania zasobów, Lepsze zarządzanie relacjami i kontraktami Logistyka (eurologistyka) nowej generacji Logistyka handlu międzynarodowego: Narzędzia do zarządzania złożonych procesów związanych z obsługą dokumentów, Narzędzia wspomagające osiągnięcie zgodności w zakresie regulacji kwestii bezpieczeństwa, ceł itp. Zarządzanie taborem: Aplikacje dla optymalizacji działań przewoźników, operatorów taboru, Narzędzia optymalizacyjne dla dynamicznego planowania tras i wysyłek, Integracja różnych bezprzewodowych aplikacji. Zarządzanie finansowe: Integracja narzędzi pozwalających nadawcom i przewoźnikom na finansowe zamykanie cykli dostaw dla przyspieszenia obiegu pieniądza WNIOSKI Nowoczesna logistyka jest opisywana jako: ZAKOŃCZENIE Zasada, koncepcja myślenia i działania 2. Zintegrowany system i proces podejmowania decyzji związany z fizycznym obiegiem materiału i informacji 3. Skoordynowana, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa 4. Koncepcja kreowania nowych wartości i użyteczności dla klienta 5. Działalność zorientowana na racjonalne wykorzystanie zasobów i wzrostu konkurencyjności 6. Koncepcja stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa (marketing) 7. Koncepcja i funkcja reorganizacji przedsiębiorstwa WNIOSKI Logistyka ma przed sobą bardzo ciekawą przyszłość. Na dzień dzisiejszy nie wiemy nad czym będą pracować w przyszłości logistycy, aby w możliwie najlepszy sposób spełniać wymagania związane z łańcuchem dostaw. Wiem za to, że współcześnie każdy z łańcuchów jest inny, wielokrotnie zależny od innych łańcuchów. Różnią się one opcjami i obszarami na których winni skupić uwagę logistycy. Podobnie będzie w przyszłości chociaż skala skomplikowania może ulec diametralnej zmianie. Są to bezpośrednie przesłanki wskazujące na rangę i znaczenie właściwej strategii logistycznej. WNIOSKI Kryzys w gospodarce światowej powoduje, że e logistyka jest nie tylko szansą ale wręcz wymogiem rynku XXI wieku Główne czynniki wyznaczające ce kierunki rozwoju logistyki: Zmiany w gospodarce światowej Rozszerzenie Unii Europejskiej

35 Poszerzenie terytorium UE o ponad 1 mln km kwadratowych i o ok. 100 mln nowych konsumentów Przesunięcie punktu ciężkości rozmieszczenia konsumentów Konieczność wpisania się w europejską sieć logistyczną Rozszerzenie Unii Europejskiej Zasada, koncepcja myślenia Nowoczesna logistyka - traktowana jest i opisywana jako: Zintegrowany system i proces podejmowania decyzji z zarządzeniem i fizycznym obiegiem towarów i informacji. Skoordynowania, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa Zespół zintegrowanych instrumentów, metoda zarządzania i działania Koncepcja kierowania i dostarczenia nowych wartości i użyteczności rynkowych dla klientów w procesie dostaw. Dział zorientowane na racjonalne wykorzystanie i kierowanie potencjału efektywności i wzrostu konkurencyjności Koncepcje stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa Koncepcja i funkcja organizacji przedsiębiorstwa Podstawowe zadania i potencjalne możliwości nowoczesnej logistyki Logistyka wspomaga orientacje rynkową przedsiębiorstwa, jest zorientowana na oferowanie nabywcą optymalnego poziomu jakości obsługi. Logistyka jest orientowana na stymulowanie sprzedaży i obsługi przy równoczesnej racjonalizacji struktury całkowitych kosztów logistycznych; zwiększa świadomość znaczenia relacji: koszty-korzyści we wszystkich sferach przedsiębiorstwa Logistyka umożliwia rozwiązywanie problemów powstałych w miejscach styków (sprzężeń) przepływów towarów i informacji z innymi obszarami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie (marketingiem, produkcją, finansami, zatrudnieniem) Logistyka umożliwia oraz stymuluje tendencje do integracji i hierarchizacji celów w przedsiębiorstwie i w powiązaniu i w powiązaniu z jego partnerami; wspomaga przedsięwzięcia i komponenty zarządzania oraz strategii marketingowej w sposób długofalowy i skuteczny. logistyka jest zorientowana na racjonalizację systemu organizacyjnego przedsiębiorstw i całego układu przepływów towarowych. Logistyka stymuluje wzrost ogólnej efektywności gospodarowania Podstawy koncepcji nowoczesnej logistyki Niezbędna jest integracja między operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Wszystkie aspekty procesów logistycznych powinny być związane w sposób bezpośredni z innymi sferami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie. Wszystkie funkcje i czynności logistyczne powinny być zorganizowane w jednostkach organizacyjnych zlokalizowane w odpowiednich (na wysokich lub najwyższych) szczeblach w hierarchii struktury organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Logistyka powinna stanowić podstawowe kryterium zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwa powinny się troszczyć o ścisłe partnerstwo z innymi uczestnikami łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego) Koncepcja logistyki musi być osadzona na realizacjach rynku dostosowana do zmian w otoczeniu. Realizacja optymalnego poziomu usług i obsługi logistycznej warunkuje osiągnięcie odpowiedniej rentowności i przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzić (stosować) kompleksowe i przejrzyste wskaźniki jako podstawy podejmowania decyzji oraz miary efektywności w systemie logistyki Właściwości i założenia koncepcji nowoczesnej logistyki Logistyka jest koncepcją planowania i sterowania organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań wymagających systemowego ujęcia. Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system który może się rozciągać na różne ogniwa i fazy podsystemy itp. Logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym opierającym się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów a w której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług. Integracja realnych komponentów logistyki ( transport magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności obsługi klientów) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjnych. Logistyka stanowi potępiał i instrument strategiczny marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa determinując jej skuteczność. Nowe rynki Rozwój j technologii SIŁY NAPĘDOWE LOGISTYKI SIŁY Y NAPĘDOWE LOGISTYKI Redukcja kosztów konkurencja

36 Inne spojrzenie na logistykę Rozwiązanie zanie pragmatyczne w strategicznym projekcie logistycznym: Wymogi i potrzeby klientów Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Nowoczesna gospodarka Wymogi UE Globalna sieć produktów Ekologia i wymogi społeczne Wiedza Efekty ekonomiczne XX wiek Rewolucja technologiczna XXI wiek Przyszłość??? Albert Einstein Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy jąj przygotować I. Prigogine, laureat nagrody Nobla Pamiętaj!!!! Pytania? aby nie poprzestać na tym co usłyszysz ale równier wnież uczyć się samodzielnie

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2 SPIS TREŚCI ROK LXV Nr 1 (1217) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Mgr Anna Werner (sekretarz redakcji) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 16 http://piz.san.edu.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE Redakcja Katarzyna Kolasińska Morawska Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 16 sfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo