Magazyn New World Resources

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn New World Resources"

Transkrypt

1 Magazyn New World Resources Nr rozmowa Gareth Penny: Wokół węgla technologia System logistyczny OKD przechodzi dynamiczną transformację odpowiedzialność Ludzie są w centrum zrównoważonego rozwoju NWR

2 Słowo Wstępne Drogi Czytelniku, Na początku 2012 roku Fundacja OKD będzie obchodzić swoje piąte urodziny. Podobnie jak dziecko w tym wieku fundacja szybko rozwija się, zajmuje się coraz trudniejszymi sprawami i trzymając się dziecięcej terminologii, staje się coraz bardziej zaradna i sprytna! W mijającym roku ruszyły nowe programy grantowe. Dzięki większej, niż w poprzednich latach specjalizacji poszczególnych programów wywarły one zauważalny, pozytywny wpływ na jakość życia osób objętych wsparciem fundacji. Wspaniale i spektakularnie zadebiutowała Inicjatywa Osiedle żyje. Dzięki wsparciu fundacji oraz wysiłkowi mieszkańców poprawiła się znaczaco jakość życia na wielu osiedlach w całych Czechach. Dowodem uznania dla osiągniętego sukcesu może być przyznanie projektowi głównej nagrody w konkursie dla przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie TOP Odpowiedzialna Firma 2012 w kategorii Firma i miasto. Co więcej, kampania promocyjna towarzysząca uruchomieniu projektu również otrzymała nagrodę - prestiżową Effie za skuteczną reklamę w kategorii marketingu społecznego, środowiskowego i kultury. Organizacje non-profit, w których niezwykle aktywnie udzielają się pracownicy naszej Grupy, mogą teraz skorzystać z nowego programu pod nazwą Sercówka. Inicjatywa ta ma na celu wyłonienie i wsparcie najbardziej atrakcyjnych form aktywności, które bez dofinansowania nie miałyby szans na dalszy rozwój. Nie bez sukcesów nagradzamy osoby, których projekty, często prowadzone przy wsparciu Fundacji OKD, przynoszą okolicznym społecznościom ludziom pożytek i radość oraz podnoszą jakość ich życia. Czuję więc wdzięczność, że pod koniec listopada, podczas czwartej dorocznej edycji nagród Fundacji OKD mogliśmy okazać nasz podziw i szacunek dla takich właśnie osób i organizacji. W pełni zasługują one na nasze uznanie. Jestem przekonana, że będą nadal niestrudzenie pracować na rzecz wspólnego dobra. Powołując do życia fundację, OKD zobowiązała się, że co roku przeznaczy na jej działalność 1 proc. zysków brutto tak w dobrych, jak i w trudnych czasach. Do dzisiaj to zobowiązanie pozwoliło Fundacji OKD wesprzeć ponad 1,4 tys. projektów organizacji non-profit i samorządów na łączną kwotę 240 milionów koron czeskich. Z czasem fundacja zaczęła cieszyć się coraz większym prestiżem wśród organizacji non-profit w całych Czechach. Każdy kto wspomógł działalność Fundacji zasługuje na wyrazy wdzięczności. A wszyscy darczyńcy mogą być pewni, że ich pomoc i nasze działania wiele razy przełożyły się na wdzięczność ludzi będących w potrzebie. Dzięki tym wspólnym wysiłkom udało się nam zająć drugie miejsce w organizowanym przez Biznes dla społeczności konkursie TOP Odpowiedzialna Firma Wyróżnienie to postrzegamy jako bezwzględne zobowiązanie do osiągania kolejnych sukcesów w naszej pracy oraz potwierdzenie, że kierując się zasadami odpowiedzialnego biznesu jako podstawą naszej strategii korporacyjnej, idziemy dobrą drogą. Petra Mašínová, Dyrektor NWR ds. komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju Open Mine Nr Wydawca: New World Resources Plc c / o Hackwood Secretaries Limited One Silk Street London EC2Y 8HQ Wielka Brytania Jachthavenweg 109h 1081 KM Amsterdam Holandia Tel.: Fax: Strona internetowa: newworldresources.eu Redaktor naczelny: Tomáš Píša Redaktor: Marek Síbrt I Współpraca: Roman Grametbauer Wydrukowano w Polsce Produkcja i dystrybucja: Cook Communications Projekt i skład: BISON & ROSE Rejestracja: MK ČR E Zamknięcie wydania: Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i korzystanie z jakichkolwiek zdjęć zawartych w tej publikacji bez pisemnej zgody NWR są zabronione. Logo spółek, produktów i usług zaprezentowanych w tej publikacji są znakami towarowymi poszczególnych firm. Pytania, uwagi i pomysły dotyczące artykułów mogą być kierowane na adres: Elektroniczna wersja magazynu, zawierająca aktywne linki jest dostępna na stronie internetowej Spółki. Czytnik kodu QR nie wymaga wpisywania adresu . Wystarczy zeskanować ten kod (z lewej strony) na telefon.

3 6 9 Gareth Penny: cała kariera związana z węglem Przemysł napędza Europę Środkową Efektywne procesy logistyczne są niezbędne w kopalni Śpiący olbrzym na rynku węgla koksującego Fundacja OKD dodaje kolorytu osiedlom Spis treści 4 5 gospodarka Wyniki NWR po 9 miesiącach 2012r. 6 9 rozmowa Gareth Penny: Wokół węgla gospodarka Przemysł jest siłą napędową gospodarek państw Europy Środkowej technologia Dostawy do OKD mają dla Caterpillar kluczowe znaczenie technologia System logistyczny OKD przechodzi dynamiczną transformację gospodarka Mongolia: śpiący olbrzym na rynku węgla koksującego odpowiedzialność Ludzie są w centrum zrównoważonego rozwoju NWR 22 odpowiedzialność Bycie dobrym sąsiadem to nie obowiązek 23 odpowiedzialność Osiedla mieszkaniowe ożywają dzięki Fundacji OKD

4 gospodarka rozmowa technologia Wyniki NWR po 9 miesiącach 2012r. W listopadzie NWR ogłosił wyniki za dziewięć pierwszych miesięcy 2012 roku. W trzecim kwartale mieliśmy wciąż do czynienia z trudnymi warunkami na rynku, co było wynikiem słabnącego zapotrzebowania na stal, w szczególności ze strony producentów samochodów w Europie Zachodniej. Zmusiło to wiele hut i odlewni na naszych najważniejszych rynkach zbytu do utrzymania niższego poziomu produkcji. Na tle tych niepomyślnych wydarzeń nasze wyniki przerosły oczekiwania rynku. Jednym z naszych największych osiągnięć operacyjnych była ścisła kontrola kosztów w tym okresie, co pozostanie priorytetem spółki również w roku NWR prowadzi działalność w regionie o najwyższym w Europie odsetku zatrudnienia w przemyśle i najwyższej na świecie produkcji samochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Najważniejsze dane Przychody spółki wyniosły ponad 1 mld euro, o 229 mln mniej niż w roku ubiegłym, co wynika z niższych cen sprzedaży węgla koksującego, które w ujęciu rok do roku spadły o 30%. EBITDA wyniosła 227 mln euro, co oznacza spadek o 142 mln. Osiągnęliśmy w tym okresie zysk netto w wysokości 47 mln euro, co przełożyło się na zysk z akcji w wysokości 0,17 EUR. Produkcja węgla zamknęła się na poziomie 8,6 Mt, z czego sprzedaż zewnętrzna wyniosła 7,2 Mt a udział węgla koksującego w miksie sprzedaży zewnętrznej wyniósł 53 procent. Produkcja koksu wyniosła 525 kt a sprzedaż zewnętrzna 432 kt. W analizowanym okresie osiągnęliśmy dalszy, sześcioprocentowy wzrost poziomu bezpieczeństwa a nasz wskaźnik LTIFR wynosi obecnie 7,48 wypadków skutkujących nieobecnością w pracy na milion roboczogodzin. Naszym celem wciąż pozostaje zejście poniżej progu pięciu wypadków do 2015 r. Ceny w czwartym kwartale Utrzymujące się spowolnienie w branży metalurgicznej nie pozostało bez wpływu na dalszą tendencję spadkową cen węgla koksującego i koksu. W październiku uaktualniliśmy ceny sprzedaży węgla koksującego i koksu uzgodnione na ostatni kwartał 2012 r. Ceny sprzedaży węgla koksującego spadły o 20 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. Średnia uzgodniona cena osiągnęła poziom 102 euro za tonę, co stanowi prawie 40 proc. spadek rok do roku. Średnia cena sprzedaży koksu została uzgodniona na poziomie 264 EUR/t, czyli o 8 proc. mniej w stosunku do trzeciego kwartału. I w końcu, średnia ważona cena dla węgla energetycznego zakontraktowanego na 2012 r. wyniosła 74 euro za tonę. Kontrola kosztów Jednym z priorytetów NWR była ścisła kontrola kosztów. Jednostkowe koszty wydobycia liczone w koronach czeskich nie uległy zmianom w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy. Polityka ograniczania kosztów i rozważnych inwestycji będzie nam towarzyszyć do końca bieżącego roku, a także w roku kolejnym. Jednocześnie myśląc o naszej pozycji w przyszłości, Główne dane za dziewięć pierwszych miesięcy 2012 r. Przychody mln EUR Jednostkowe koszty wydobycia 79 EUR/t EBITDA 227 mln EUR Zysk z akcji A 0,17 EUR Produkcja węgla 8,6 Mt, przy sprzedaży zewnętrznej 7,2 Mt Produkcja koksu 525 kt, przy sprzedaży zewnętrznej 432 kt Wskaźnik LTIFR 7,48 4

5 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność finalizujemy szereg rozwiązań proefektywnościowych, które wejdą w życie w 2013 r. Utrzymujemy bardzo dobry bilans. Na koniec września nasze zadłużenie netto wynosiło 481 mln euro przy 444 mln euro w środkach pieniężnych i pozostałych ekwiwalentach gotówki. Projekty inwestycyjne Wciąż trwa przegląd projektu kopalni Dębieńsko na południu Polski. W oparciu jego wyniki, na początku przyszłego roku Zarząd podejmie decyzję o dalszych losach projektu. W między czasie projekt rozbudowy Kopalni Karwina w Czechach w celu dotarcia do 30 Mt rezerw węgla koksującego typu hard do 2017 r. postępuje zgodnie z planem. Ján Fabián Prezesem OKD Pomimo że przechodzimy przez trudne czasy NWR niezmiennie wierzy w solidne podstawy prowadzonej działalności, oparte na długoletniej współpracy z naszymi klientami w regionie o najwyższym w Europie odsetku zatrudnienia w przemyśle i najwyższym na świecie wskaźniku produkcji samochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Komentarze z rynku Analitycy zwrócili uwagę na lepsze od oczekiwanych dane o kosztach spółki, choć głównym problemem pozostają niższe ceny węgla koksującego i ich wpływ na marże oraz generowanie środków pieniężnych w krótkim okresie. Jeden z analityków podsumował reakcje rynku następującym stwierdzeniem: Pomimo relatywie udanego trzeciego kwartału w stosunku do oczekiwań rynku, głównie dzięki doskonałemu poziomowi kosztów, kolejne kwartały mogą okazać się dla spółki trudne. Radek Němeček Dyrektor ds. relacji inwestorskich NWR ogłosiła, że Ján Fabián obejmie funkcję Prezesa czeskiej węglowej spółce zależnej OKD z dniem 1 stycznia 2013 roku. Zastąpi on Klausa Dietera-Becka, który był Prezesem firmy od 2007 roku. Pan Fabián, obecnie pełniący stanowisko Dyrektora Operacyjnego w OKD, zostanie również członkiem Zarządu NWR. Jego nominacja jest następstwem decyzji podjętej przez Pana Becka o odejściu ze stanowiska Prezesa OKD, które objął 1 lipca 2007 roku. Jednocześnie Pan Beck zostanie Dyrektorem Niewykonawczym NWR. Witam Jána w Zarządzie po objęciu przez niego obowiązków Prezesa w OKD; posiada on wielką wiedzę na temat naszych zasobów, a podczas czteroletniej pracy na stanowisku Dyrektora Operacyjnego odegrał znaczącą rolę, budując udane relacje z liczną grupą interesariuszy, łącznie z klientami, pracownikami, naszą społecznością, oraz akcjonariuszami. Cieszę się również z tego, że Klaus nadal będzie pomagał NWR w swojej nowej roli Dyrektora Niewykonawczego i zapewni spokojne przekazanie obowiązków, powiedział Gareth Penny, Prezes NWR. Pan Ján Fabián ma 46 lat i zanim dołączył do OKD oraz NWR doradzał firmom energetycznym, surowcowym, z branży stalowniczej, maszynowej oraz samochodowej. Jego główne obszary zainteresowania to wyprowadzanie firm z kłopotów finansowych, prywatyzacja, restrukturyzacja i strategie optymalizacji procesów. Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, który ukończył w 1988 roku. Otrzymał również tytuł doktora nauk w zakresie optymalizacji produkcji w górnictwie podziemnym Uniwersytetu Technicznego w Berlinie w 1998 roku. 5

6 gospodarka rozmowa technologia Wokół węgla Wyciągnął z kryzysu De Beers, największego na świecie producenta diamentów, wprowadzając głębokie zmiany w spółce, dotyczące strategii wydobycia i marketingu. Następnie szefował firmie o strategicznym znaczeniu koncentrującej się na wydobyciu metali i minerałów. Gareth Penny, bo o nim mowa, został powołany na stanowisko prezesa New World Resources. W kilka tygodni po objęciu nowego stanowiska w październiku Open Mine miał okazję porozmawiać z nowym prezesem o Jego związkach z branżą węglową w biurze NWR w Pradze. Gareth Penny spędził życie zawodowe w kopalniach. Ten urodzony w Południowej Afryce menedżer miał kontakt z górnictwem już od wczesnych lat. Zawsze to mnie pociągało mówi. Zafascynowany tą branżą trafił do Anglo American, jednej z największych i najstarszych na świecie spółek górniczych. Do pracy w Anglo trafiłem praktycznie wprost z uniwersytetu. Brałem udział w Programie Rozwoju Kadr Anglo American, gdzie miałem styczność z różnymi przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład stajni Anglo American, w tym na przykład Anglo Gold i Anglo Coal. Anglo i De Beers miały od dawna wiele wspólnego, wtedy związałem się z rynkiem diamentów. Od końca lat 80-tych zajmowałem się różnymi aspektami wydobycia diamentów. Przez wiele lat mieszkałem w Botswanie, mieszkałem też w Londynie i w Johannesburgu. Pięć lat pracowałem na stanowisku prezesa spółki zajmującej się handlem, a przez kolejne pięć lat pełniłem funkcję prezesa Grupy De Beers. W czasie jaki spędził Pan w De Beers, przekształcił Pan spółkę zajmującą się wydobyciem diamentów z wieloma problemami w sprawny biznes wydobywczy marketingowy i handlowy... De Beers, tak jak OKD, ma ponad 100-letnią historię i przez większą część tej historii, aż do dziesięciu lat wstecz, skupiał się jedynie na stronie podażowej biznesu. Tak naprawdę wyglądał model biznesowy spółki, która była wtedy i wciąż pozostaje głównym producentem diamentów: De Beer odpowiada za ponad 40 proc. światowej produkcji diamentów. Przez wiele lat spółka kierowała się strategią, zgodnie z którą w okresie spadku popytu, szukano rozwiązań po stronie podażowej. Do końca lat 90-tych stało się jasne, że ta strategia musi się zmienić: była wątpliwa pod względem handlowym i prawnym. W tym czasie była to odrębna spółka akcyjna. Przez większą część lat 90-tych jej diamentowe aktywa wyceniano na rynku na mniej niż miliard dolarów, co jak myślę odzwierciedlało obawy rynku związane z ówczesnym modelem biznesowym. W 1999r. poproszono mnie, abym przeprowadził zmiany w De Beers i w branży diamentowej, abym spróbował nowych rozwiązań. Znacząco zmieniliśmy wtedy strategię: tak, chcemy być światowym liderem produkcji diamentów, ale chcemy też być światowym liderem sprzedaży diamentów. Musieliśmy więc wymyśleć nowe, innowacyjne sposoby sprzedaży naszych produktów. Tak więc, zakończyliśmy współpracę z pośrednikami, z BHP, z Rio, z Alrosa. Zamknęliśmy też działy zakupów z zewnątrz, co zresztą było koniecznością, przede wszystkim ze 6

7 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność względu na pojawienie się diamentów z obszarów objętych konfliktem, gdyż musieliśmy wiedzieć skąd pochodzi każdy diament. Skierowaliśmy naszą energię na nowe sposoby sprzedaży diamentów i rozpoczęliśmy nowe, duże kampanie marketingowe w krajach takich tak Indie i Chiny. Myślę, że nie wszyscy do końca zrozumieli, że nie chodziło nam o rozpoczęcie sprzedaży detalicznej, ale o zwiększenie popytu, o stworzenie świadomości marki naszych diamentów i o zwiększenie konkurencyjności na rynku detalicznym. Ta strategia odniosła sukces i wkrótce zauważyliśmy szybki wzrost popytu na diamenty. Nie był to wzrost linearny. Ostatnie 10 lat było dla każdej firmy czymś w rodzaju przejażdżki kolejką górską, ale jeśli spojrzymy na De Beers w tym okresie, wyniki spółki były dobre. Najlepszym dowodem jest fakt, że kiedy Oppenheimerowie (rodzina która stworzyła Anglo American, przyp.red.) zdecydowali się sprzedać spółkę 10 lat później, zakładana wartość De Beer wzrosła z 1 do 10 miliardów dolarów, co oznacza olbrzymi wzrost wartości dla akcjonariuszy. Był to niesamowicie ekscytujący okres, czasy zmian w modelu biznesowym i w strategii, prawdziwego nacisku na wprowadzenie zmian. A co było po De Beers? Po 20 latach pracy w De Beers nadeszła pora na coś innego. Związałem się wtedy z rykiem metali o znaczeniu strategicznym, czym wciąż się fascynuję. Istnieje grupa metali niezbędnych do produkcji komputerów, telefonów komórkowych itd. Prawdopodobnie te najbardziej znane to pierwiastki ziem rzadkich. Ja miałem do czynienia przede wszystkim z antymonem, tantalem, wykorzystywanym w telefonach komórkowych, i grafitem, stosowanym w akumulatorach samochodowych. Nie można wyprodukować samochodu elektrycznego bez znacznej ilości grafitu. Diamenty, grafit a teraz węgiel to jednak węglowce. Mówiąc nieco dowcipnie, trzymam się węglowców diamentów, grafitu, węgla. Moje życie zawodowe w całkiem niezamierzony sposób toczy się wokół węglowców! Biorąc pod uwagę Pana międzynarodowe doświadczenie, co przyciągnęło Pana do Europy Środkowej, do NWR i węgla kamiennego? Dwa słowa: wyzwania i możliwości. Górnictwo węgla jest trudnym biznesem na całym świecie, w szczególności w dzisiejszych czasach. Biorąc pod uwagę ceny sprzedaży węgla opałowego i metalurgicznego, osiągnęliśmy dolny pułap i musimy 7

8 gospodarka rozmowa technologia spojrzeć na nasz biznes w nowy sposób. Przed nami wiele wyzwań ale i możliwości. Ponad 40 proc. energii elektrycznej na świecie pochodzi z elektrowni węglowych. Niemcy wracają do węgla. Tak więc każdy kto twierdzi, że węgiel nie ma przyszłości powinien spojrzeć na fakty. 68 proc. stali powstaje przy wykorzystaniu węgla koksującego. Przez ostatnie 100 lat świat opierał się na węglu. Gaz i ropa naftowa liczą niespełna 50 lat. Tak więc pozycja i znaczenie węgla w długim okresie są bardzo duże. Czy widzi Pan jakieś podobieństwa między wydobyciem diamentów i węgla, między De Beers i NWR? W każdej branży wydobywczej mamy do czynienia z wieloma podobieństwami. Bezpieczeństwo było bezwzględnym priorytetem w De Beers. Każde spotkanie zaczynało się od rozmowy o bezpieczeństwie. Podobnie jest w NWR, gdzie bezpieczeństwo jest pierwszym i najważniejszym kryterium, jakie bierzemy pod uwagę. Poza tym kwestie związane ze środowiskiem. Niezależnie od tego, czy wydobywamy diamenty czy węgiel, musimy myśleć o środowisku, społeczności lokalnej i ludziach. Tak więc, jest sporo podobieństw, ale oczywiście sam proces i metoda wydobycia są inne. Pomówmy więc o różnicach między wydobyciem diamentów i węgla. Zasadniczą różnicą jest to, że w przypadku diamentów mamy do czynienia z dobrem luksusowym, a nie produktem pierwszej potrzeby. Węgiel to z kolei produkt pierwszej potrzeby, który nie jest towarem luksusowym! Tak więc produkty zasadniczo się od siebie różnią. Z jakich doświadczeń z przeszłości chciałby Pan skorzystać w dalszym rozwoju spółki? Przede wszystkim z dbałości o bezpieczeństwo, o ludzi i o optymalizację procesów produkcyjnych oraz o to, aby przebiegały one w sposób wysoce efektywny. Jeżeli chodzi o marketing, to naszym celem powinna być pozycja najchętniej wybieranego dostawcy, optymalny poziom cenowy i budowa stałych, długofalowych relacji z naszymi klientami. A z punktu widzenia ładu korporacyjnego powinniśmy dążyć do tego, aby spółka była w dobrej kondycji i pozostawała modelem działalności dla innych. Dodałbym jeszcze jedno, chodzi o kwestię pozwolenia społecznego na działalność NWR/ OKD. Działalność OKD i NWR musi budzić zrozumienie i sympatię wśród społeczności lokalnej. Zatrudniamy 18 tys.pracowników. Wartość jaką nasza działalność górnicza tworzy dla społeczności lokalnych ma olbrzymie znaczenie: zarobki, zatrudnienie, świadczenia na rzecz wspólnot, infrastruktura społeczna, szkolnictwo, mieszkalnictwo i wiele innych. Jest rzeczą niezwykle ważną, abyśmy potrafili współpracować ze 8

9 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność społecznościami, tworząc synergię. Jest to bardzo trudne w przypadku przedsiębiorstwa górniczego, gdyż ludzie z reguły oczekują od nas wyłącznie świadczeń. Jak przedsiębiorstwo uzależnione od cykli koniunkturalnych i cen które co dwa trzy lata na przemian rosną i spadają, może dobrze radzić sobie z cyklicznością w długim okresie? Nie ma łatwych odpowiedzi. Biznes funkcjonujący w oparciu o cykle koniunkturalne jest niezwykle trudny. Sukces i rozwój jest możliwy dzięki konkurencyjności. Jeśli mówimy o stronę produkcyjnej, musimy zrobić wszystko co możemy, aby nasza działalność była jak najbardziej efektywna, musimy ograniczać koszty i bardzo dokładnie przyglądać się wszystkim wydatkom kapitałowym. Jeśli idzie o stronę popytową, musimy zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, aby stać się dostawcą z wyboru dla naszych odbiorców. W moim odczuciu przepływ środków pieniężnych jest najważniejszym kryterium oceny biznesu. Jeśli w trudnych czasach przepływy pieniężne w spółce są dodatnie (po spłaceniu zobowiązań), to czeka nas wspaniały cały cykl koniunkturalny. A OKK? OKK to jeden największych w Europie producentów koksu odlewniczego. Oczywiście jest to obecnie niezwykle trudna działąlność ze względu na sytuację na rynku koksu odlewniczego, ale uważam, że mamy w OKK wspaniałych ludzi i doskonały poziom technologiczny i dlatego musimy spróbować to wszystko zoptymalizować. POP 2010 był znaczącym projektem inwestycyjnym. Czy powinniśmy kontynuować inwestycje w sprzęt czy też pora na przerwę? Myślę, że powinniśmy być gdzieś pośrodku. Do tej pory inwestowaliśmy w nowoczesne technologie do 200 milionów euro rocznie. Fala inwestycji jaka przetoczyła się przez kopalnie pozwoliła na znaczne podniesienie wydajności i usprawnienie metod wydobycia. Kolejne inwestycje będą musiały być bardziej dostosowane do naszych wydatków, niemniej jednak wciąż powinniśmy inwestować. Może nie na poziomie, do jakiego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata, ale nie sposób prowadzić kopalni bez inwestycji. Jak często zjeżdża Pan w dół? Prawie za każdym razem kiedy jestem w OKD. Staram się zjeżdżać w dół przynajmniej raz na kilka miesięcy. Uwielbiam zjeżdżać w dół, byłem we wszystkich naszych kopalniach. Podczas ostatniej wizyty zwiedziłem także część nadziemną, która zrobiła na mnie również duże wrażenie. Jakie cechy ceni Pan w swoim zespole? No cóż, myślę, że jestem osobą, która doskonale czuje się w zespole. A więc dla mnie wszystko wiąże się z zespołem. Oczywiście potrzebujemy osób wyjątkowych, ale muszą oni przede wszystkim pasować do zespołu. Chcę, aby zarząd dawał dobry przykład i był bardzo widoczny wszędzie tam, gdzie prowadzimy jakąkolwiek działalność. Osoby pracujący w NWR zrobili na mnie naprawdę duże wrażenie. Wielkie jest oddanie ludzi pracujących zarówno w Amsterdamie, jak i tutaj w Pradze, Ostrawie i Karwinie, zespołów projektowych w Polsce, i mogę powiedzieć, że również zarządu. Widzę szczere zaangażowanie i chęć uczestniczenia w pasjonującej przyszłości spółki. Joe Cook 9

10 gospodarka rozmowa technologia Przemysł jest siłą napędową gospodarek państw Europy Środkowej Według Eurostatu w przemyśle zatrudnionych jest 25 proc. osób pracujących w Unii Europejskiej. W Europie Środkowej współczynnik osób pracujących w sektorze uprzemysłowionym w stosunku do wszystkich zatrudnionych jest jednak o wiele wyższy. W Czechach wynosi on 38,4 proc., na Słowacji 37,4 proc., w Polsce 30,6 proc., a w Niemczech 28,3 proc. Jak rozumieć te liczby? Gospodarki państw Europy Środkowej od kilkuset lat rozwijały się w oparciu o przemysł. Jest on dzisiaj dla nich tym, czym kręgosłup dla organizmu. W czasach komunistycznych przemysł odgrywał nieproporcjonalnie istotną rolę w gospodarce. Rezygnacja z nierentownych inwestycji w latach 90-tych była więc naturalnym procesem regulacyjnym. Na pozostałych stosunkowo zdrowych fundamentach ekonomicznych pojawiły się inwestycje zagraniczne, nowe sektory i koncerny międzynarodowe. Należy się jednak spodziewać, że przemysł w Republice Czeskiej będzie w przyszłości tracić na znaczeniu, tak jak to się stało w krajach zachodnich. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy są niedostateczne inwestycje w edukację i szkolenia w zawodach technicznych oraz niska konkurencyjność sektora. Choć dobrym wzorem mogłyby być tutaj Niemcy, nie wiemy do końca, jak gospodarki Czech, Polski i Słowacji poradzą sobie z takimi wyzwaniami. Niemcy są dobrym przykładem, a z uwagi na strukturę naszego przemysłu, wręcz najlepszym. Czechy mogą poradzić sobie z obecną sytuacją na rynku dzięki kreowaniu wartości dodanej w przemyśle i, co nie mniej ważne, w sektorze usług powiązanych. Nie chodzi o sam produkt, ale o wszystkie sektory, które biorą udział w jego tworzeniu, o zapewnienie odpowiedniego poziomu technologicznego w kraju i rozwiązań technologicznych w ogólności powiedział ekonomista Miroslav Zámečník na łamach magazynu Euro. Zagłębie Morawsko-Śląskie przyciąga przemysł Jak wygląda dzisiaj Zagłębie Morawsko-Śląskie, uważane za bijące serce czeskiego przemysłu? Czy sytuacja w przemyśle może pogorszyć się bez negatywnego wpływu na region, jego gospodarkę i mieszkańców? Przemysł odpowiada dzisiaj aż za 40 proc. PKB regionu oraz za 10 proc. PKB całego kraju, plasując się pod tym względem na czwartym miejscu. W regionie działa obecnie ponad 18 tys. przedsiębiorstw przemysłowych, w których zatrudnionych jest 110 tys. ludzi, a to więcej niż jedna trzecia wszystkich zatrudnionych w regionie. Miesięczne pensje to około 2,5 miliarda koron czeskich wyjaśnia Jan Rafaj, wiceprezydent Związku Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej. Część tych pieniędzy trafia do budżetu państwa w postaci składek na ubezpieczenia zdrowotne i socjalne (1,16 mld koron czeskich) oraz podatków (300 mln koron czeskich). Sektor przemysłowy, zwany także drugim sektorem gospodarki, również dokłada się do wspólnej kasy poprzez system podatkowy: przedsiębiorstwa przemysłowe odprowadzają 61 proc. podatku dochodowego w Zagłębiu Morawsko-Śląskim. Dla przykładu, wpływy podatkowe z sektora przedsiębiorstw przemysłowych w latach wyniosły 36 mld 10

11 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność z blisko 59 mld koron czeskich, jakie region odprowadził do budżetu. Węgiel źródłem przewagi komparatywnej Bliskość pokładów węgla, podstawowego surowca wykorzystywanego do produkcji stali, spowodowała, że region stał się zapleczem przemysłowym najpierw w Austro-Węgrzech, potem Czechosłowacji, a obecnie pełni tę rolę w Republice Czeskiej. Taka przewaga trwa od początku okresu transformacji przemysłu ciężkiego do dziś. Spółki zależne OKD i OKK Koksovny, wchodzące w skład Grupy NWR, zatrudniają łącznie około 19 tys. pracowników. Główni odbiorcy węgla z OKD to z kolei przedsiębiorstwa z branży hutniczej z zagłębia, jak na przykład Moravia Steel czy ArcelorMittal z siedzibą w Ostrawie. Przedsiębiorstwa te dają pracę kolejnym tysiącom ludzi i należą do najważniejszych pracodawców w regionie. Nie sposób nawet wyobrazić sobie, kto mógłby zastąpić tych wielkich, tradycyjnych pracodawców. Jakiekolwiek obniżenie poziomu produkcji tych przedsiębiorstw miałoby nieuchronne i katastrofalne skutki dla regionalnego rynku pracy. Renesans węgla w sektorze energetycznym Mówiąc o przemyśle, należy wspomnieć o rzadko poruszanym temacie, jakim jest renesans węgla w energetyce. Dla przykładu tylko w Niemczech w tym roku planuje się 13,5-procentowy wzrost rok do roku, jeśli idzie o produkcję energii elektrycznej z elektrowni węglowych. W Niemczech, Polsce i Republice Czeskiej dokonuje się wiele inwestycji w modernizację albo budowę nowych, bardziej wydajnych elektrowni węglowych. Co więcej, jak zauważa Peter Terium, prezes spółki energetycznej RWE w przeciwieństwie do elektrowni wiatrowych czy zasilanych Przemysł pozostaje siłą napędową gospodarki w regionie morawsko-śląskim. Dla hut bliskość złóż węgla kamiennego jest konkurencyjną zaletą, jeśli idzie o koszty transportu surowców. energią słoneczną, [elektrownie węglowe] są bardziej wszechstronne i zdolne do ciągłej produkcji energii elektrycznej. Największym zagrożeniem są niestałe i niespójne przepisy Jaka przyszłość czeka przemysł w Czechach? W czym upatrywać źródeł niepokoju, jaki towarzyszy największym przemysłowcom? Przedstawiciele tego sektora najczęściej narzekają na niestabilny klimat polityczny i ekonomiczny. Ich zdaniem rozwiązania proponowane przez polityków godzą w branżę przemysłową. Weźmy na przykład wprowadzone przez rząd w Pradze opłaty w celu dofinansowania odnawialnych źródeł energii, które w przyszłym roku mają wzrosnąć o połowę i osiągnąć pułap 44 mld koron czeskich. Ostrawski ArcelorMittal miałby wtedy do zapłaty na rzecz odnawialnych źródeł energii ponad 600 mln koron czeskich, a Třinecké železárny i OKD zapłaciłyby razem ponad 800 mln koron. Przedstawiciele największych lokalnych spółek przemysłowych, jak na przykład Vítkovice Machinery Group czy ArcelorMittal Ostrawa są zgodni, że takie rozwiązania mogą w rezultacie doprowadzić do utraty pracy przez dziesiątki tysięcy obecnych pracowników i do obniżenia konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora przemysłowego. Jak więc powinna wyglądać rola przemysłu w gospodarce Republiki Czeskiej w przyszłości? Jedną z dróg rozwoju gospodarki jest współudział sektorów tradycyjnych i nowych, opartych na wysoko wyspecjalizowanej i wykształconej sile roboczej. Przyszłe perspektywy i stabilność czeskiej gospodarki w czasach niepewności ekonomicznej zarówno w Europie jak i na świecie leży w centrach badawczorozwojowych i zależy od tego, czy ich praca intelektualna i opracowywane rozwiązania technologiczne znajdą zastosowanie w przemyśle. Dlatego też NWR przywiązuje tak dużą uwagę do współpracy z systemem oświaty, w tym ze Szkołą Zawodową i Szkołą Techniki i Usług w Karwinie oraz Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie to stąd tradycyjnie wywodzi się kadra górnicza OKD. Marek Síbrt 11

12 gospodarka rozmowa technologia Dostawy do OKD mają dla Caterpillar kluczowe znaczenie W odpowiedzi na rewolucję technologiczną, jaka trwa w czeskich kopalniach węgla kamiennego należących do OKD, spółki zależnej NWR, wielu wiodących producentów technologii górniczych otworzyło lokalne przedstawicielstwa w Zagłębiu Morawsko-Śląskim, dając tym samym pracę tysiącom ludzi. Jednym z przykładów jest zakład produkcyjny Caterpillar w Ostrawie. Wszędzie na świecie, gdzie są kopalnie, jesteśmy my tak brzmi hasło firmy Caterpillar, opisujące jej szczególny stosunek do górnictwa. Firmę tę bez przesady można nazwać potentatem na rynku technologii górniczych. Grupa Caterpillar International zatrudnia na całym świecie około ludzi. W Europie spółka posiada zakłady produkcyjne w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Republice Czeskiej. Z uwagi na szeroką ofertę produktów przeznaczonych zarówno dla górnictwa podziemnego jak i odkrywkowego oraz oferowany serwis Caterpillar należy do najbardziej wszechstronnych firm na świecie. Połowa produkcji z zakładu w Ostrawie trafia do OKD Zakład produkcyjny i serwisowy Caterpillar w Ostrawie działa dzięki OKD i rozległej modernizacji, jaka od pewnego czasu trwa w kopalniach OKD. Caterpillar jest przykładem jednego z wielu wiodących producentów technologii górniczych, którzy otworzyli przedstawicielstwa w regionie. Tradycyjni regionalni dostawcy korzystają z takich samych szans na rozwój. Caterpillar zatrudnia około 550 osób a zakład produkcyjny w Ostrawie znajduje się na terenie blisko metrów kwadratowych. Z uwagi na rosnący portfel zamówień firmy matki planowane jest zwiększenie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Odział w Ostrawie-Radwanicach skupia się na produkcji komponentów do zmechanizowanych obudów (wykorzystywanych w górnictwie podziemnym oraz koparek hydraulicznych). Zakład w przeszłości nazywał się BASTRO i należał do OKD. W 2008 r. zakład został kupiony przez Bucyrus, firmę która w 2011r. weszła w skład Caterpillar, po czym zmieniono nazwę na Caterpillar Global Mining Republika Czeska. Dostawy do OKD zapewniają około połowy przychodów zakładu w Ostrawie. Zajmujemy się głównie produkcją, instalacją, przeglądami, konserwacją, naprawami i wszechstronnym serwisem zmechanizowanych obudów hydraulicznych, zgarniarek i przenośników taśmowych. Do tego dochodzą dostawy wewnętrzne do innych spółek Grupy, jak na przykład komponentów do obudów czy ramion koparek hydraulicznych powiedział René Prnka, wiceprezes rady dyrektorów oddziału w Ostrawie. Zwrócił on również uwagę na wyjątkowy i wszechstronny charakter wspólpracy z OKD obejmujący zarządzanie całym cyklem życia urządzeń. Ten system jest wyjątkowy w skali świata, jeśli idzie o wszechstronność. Obejmuje inspekcje technologii górniczych dostarczanych, jakie dostarczamy do OKD, konsultacje, optymalizację harmonogramów napraw i zapasów, a także identyfikację i minimalizację ryzyka wystąpienia awarii oraz potencjalnego uszkodzenia sprzętu. Kluczowe znaczenie ma tutaj znacząca redukcja czasu przestoju, 12

13 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność Komponenty do zmechanizowanych obudów hydraulicznych Cat produkowane są w Ostrawie. Firma zatrudnia tu 500 osób. Urządzenia montowane są w Niemczech, a potem dystrybuowane na cały świat. jaką udało nam się wypracować. Dzięki ścisłemu monitoringowi mogliśmy zapobiegać uszkodzeniom, a przez to zwiększyć żywotność sprzętu, poprawić wydajność wydobycia i zmniejszyć koszty - wyjaśnił René Prnka. Caterpillar zapewnia OKD 24-godzinny serwis oraz 4-godzinny czas reakcji niezależnie od pory dnia, oferując usunięcie jakiejkolwiek powstałej awarii lub wymianę uszkodzonej części z własnego magazynu. Caterpillar na piętnastu przodkach OKD Sprzęt Caterpillar pracuje na piętnastu przodkach OKD. Jedenaście z nich zostało wyposażonych w nowe urządzenia, w tym zmechanizowane obudowy ścianowe, przenośniki ścianowe i podścianowe, w ramach Programu optymalizacji produktywności z 2010r. (POP 2010). Tylko kompleksy ścianowe pochodzą od innego dostawcy. W kopalniach OKD pracuje również około 100 przenośników taśmowych wyprodukowanych przez Caterpillar w Ostrawie na zamówienie i zgodnie z wymaganiami OKD. Nowe zestawy zakupione w ramach programu POP 2010 trafiły od OKD z Lünen w Niemczech, gdzie zostały złożone z komponentów wyprodukowanych w Ostrawie i innych zakładach produkcyjnych Caterpillar oraz przez innych producentów z całego świata. Prowadzenie wydobycia przy użyciu strugów, stosowanych w OKD w Kopalni Paskov oraz w zakładzie Łazy Kopalni Karwina, pozwala na zdalne sterowanie pracą urządzeń z odległości kilometra nad wyrobiskiem, skąd operator może śledzić przebieg wydobycia na komputerze. Ostrawski Caterpillar jest jedyną w Europie firmą, która zapewnia wszechstronny zakres napraw tego typu urządzeń górniczych. Dzięki projektowi POP 2010 w Ostrawie powstało również dostępne dla całej Europy centrum szkoleniowe. Nowe technologie dołowe wykorzystują nowoczesną automatykę i hydraulikę. Wszyscy pracownicy OKD, którzy pracują na takim sprzęcie, mieli okazję zaznajomić się konsolami do sterowania nowymi technologiami w centrum szkoleniowym. Praca z konsolami jest częścią oferowanych programów szkoleniowych. Opracowaliśmy kilkanaście modułów szkoleniowych pod poszczególne specjalizacje i potrzeby kursantów powiedział Prnka. Firma jest również obecna w Polsce, gdzie w lokalnych kopalniach pracują cztery strugi. Polski oddział ma jednak przede wszystkim charakter serwisowy i jest znacznie mniejszy o swojego ostrawskiego brata, skad pochodzą wszystkie urządzenia. Naprawy i przeglądy sprzętu górniczego wykonywane są w Ostrawie. Marek Síbrt 13

14 gospodarka rozmowa technologia System logistyczny OKD przechodzi dynamiczną transformację Wydajny system logistyczny jest warunkiem koniecznym dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia wydobycia węgla w OKD. Spółka wprowadza właśnie nowy system logistyczny, który już zaczął przynosić korzyści. W jaki sposób kilkaset metrów pod ziemią przetransportowuje się ogromne, kilkudziesięciotonowe obudowy zmechanizowane podtrzymujące skały stropowe? Ile materiałów trzeba przetransportować do kopalni, aby stworzyć infrastrukturę umożliwiającą wydajne i bezpieczne wydobycie węgla? W jaki sposób górnicy dostają się do miejsca pracy, często odległego od szybu o kilkanaście kilometrów? Jaką drogę pokonuje węgiel z miejsca wydobycia kilkaset metrów pod ziemią do zakładu przeróbczego na powierzchni, gdzie jest wzbogacany zgodnie z oczekiwaniami klienta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań wiążą się z logistyką i systemem transportu, z jakimi mamy do czynienia w podziemnym górnictwie węgla kamiennego. Logistyka pełni niezwykle ważną rolę w wydobyciu węgla w OKD, a to ze względu na jej wpływ na wiele innych obszarów operacyjnych. Mam tu na myśli cały system, począwszy od składowania i transportu materiałów, monitorowania ich przepływu i gospodarki, do drogi jaką przebywają one z magazynów na powierzchni do miejsca przeznaczenia setki metrów pod ziemią. Myślę także o bezpieczeństwie i innych aspektach powiedział Antonin Mira, kierownik ds. logistyki w Kopalni Darkov. Logistyka nie jest sprawą drugorzędną, o czym świadczyć może to, że Kopalnia Darkov zatrudnia około 300 osób pod ziemią, specjalizujących się w tej dziedzinie oraz dodatkowe osoby na powierzchni. Każdego dnia znaczne ilości różnego typu materiałów przemierzają setki metrów pod ziemią. W jednej kopalni przerabia się codziennie około 100 kontenerów. Transportuje się nimi większość materiałów niezbędnych do robót przygotowawczych, np. do drążenia wyrobisk pozwalających na dostęp do pokładów węgla. Dostawy stalowych obudów, kotwi, rozpór i innego osprzętu z magazynów naziemnych do wyznaczonych miejsc na przodku muszą przebiegać tak płynnie jak to jest możliwe. Logistyka to nie tylko transport Wielu ludzi sądzi, że logistyka i transport oznaczają to samo, ale o nie prawda. W rzeczywistości w górnictwie podziemnym mamy do czynienia z logistyką od momentu rozpoczęcia rozmów z dostawcami. Ustalając parametry, sposób opakowania i formy dostawy zapewniamy jak najbardziej efektywną instalację i wykorzystanie zamawianych materiałów, maszyn i sprzętu. Dla przykładu obecnie prowadzimy negocjacje z ArcelorMittal Ostrawa, dostawcą naszych obudów stalowych, gdyż chcemy, aby zostały one dostarczone w zestawach po 8 sztuk, gdyż taka ilość wchodzi do jednego kontenera wysyłanego na przodek. Dotychczas otrzymywaliśmy sekcje w zestawach po 10 sztuk, co powodowało dodatkową pracę przed transportem sekcji pod ziemię. Takie, zdawałoby się, detale mają zasadniczy wpływ na optymalizację całego procesu powiedział Mira. Kiedy słucha się Antonina Miry, staje się jasne, że w ostatnich latach 14

15 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność Spółka Ferrit z miasta Frydek-Mistek jest ważnym partnerem i dostawcą dla projektu pod nazwą "Nowy system transportowy i logistyczny OKD". Dzięki zamówieniom z OKD, spółka jest w stanie zatrudnić w regionie 300 osób. nastąpiło wiele zmian w systemach logistycznych OKD, a wiele zmian jest właśnie wprowadzanych. W przeciągu ostatnich pięciu lat spółka zainwestowała olbrzymie pieniądze w usprawnienie najważniejszych procesów związanych z wydobyciem węgla i drążeniem wyrobisk. Dzięki Programowi optymalizacji produktywności z 2010 r. (POP 2010) do kopalń trafił najnowocześniejszy sprzęt górniczy za kwotę 11 mld koron czeskich. Zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami OKD pracuje obecnie nad usprawnieniem procesów pomocniczych, w tym systemu logistycznego, gdzie może kryć się duży potencjał do poprawy wydajności i znalezienia dodatkowych oszczędności. Projekt jest w toku i obejmuje stopniowo kolejne kopalnie OKD, począwszy od wybranej jako miejsce pilotażu projektu Kopalni Darkov. Głównym dostawcą jest firma Ferrit z miasta Frydek-Mistek. Dla przykładu od ubiegłego roku projekt obejmuje wymianę tradycyjnych wózków na zunifikowane kontenery TH. Kopalnia Darkov dysponuje 180 takimi kontenerami. System został skonfigurowany w taki sposób, aby spełniać wszystkie potrzeby i wymagania. Pojedynczy kontener nie waży więcej niż 4 tony i przewozi urobek z dwóch metrów nowego tunelu. Nowe kontenery znacznie usprawniły transport materiałów pod ziemią poprzez ułatwienie pracy punktów przeładunkowych, gdzie kontener jest po prostu podnoszony z wózków przy użyciu specjalnych urządzeń dźwignicowych i przekładany jest do kolejki podwieszanej, którą pokonuje dalszą drogę do poszczególnych sekcji. Nowy system umożliwił lepsze zarządzanie przepływem materiałami, gdyż stalowe obudowy, kotwy i rozpory nie muszą już być transportowane osobno. 15

16 gospodarka rozmowa technologia Po wyeksploatowaniu ściany sprawdza się stan chodników przyścianowych i dokonuje oceny, czy można przetransportować sekcje razem przy użyciu kolejki podwieszanej. Kluczowymi parametrami są tutaj gabaryty i waga sekcji (do 40 ton w przypadku wydobycia z najwyższych pokładów) oraz stopień nachylenia drogi transportu. Jeżeli sekcji nie można przetransportować w całości, przy urobisku powstaje komora, w której dokonuje się jej demontażu w celu przewiezienia poszczególnych elementów na powierzchnię. Tory, biegnące w kopalniach OKD coraz częściej służą kolei podwieszanej, która jest bardziej niezawodna. Utrzymanie takiej kolejki jest też prostsze, niż naziemnej. Jak przewieźć do kopalni olbrzymi kompleks ścianowy? Jako że nowoczesne zmechanizowane obudowy i kompleksy ścianowe mają od swoich poprzedników o wiele większe gabaryty, bezawaryjny i wydajny transport wymaga dużego poziomu precyzji. Wszystko zaczyna się u producenta, gdzie poszczególne elementy są pakowane i skąd trafiają na ciężarówkach do OKD. Mniejsze komponenty trafiają na dół w kontenerach, podobnie jak inne materiały. Większe części przewożone są na specjalnych podwoziach. Największe elementy, których nie można rozebrać i nie mieszczą się w klatce szybowej, trafiają do kopalni w specjalnym kontenerze zawieszonym pod klatką. Dlatego też tak ważna jest komunikacja pomiędzy producentem i górnikami. Dokumentacja techniczna z góry określa dokładne wymiary, które służą następnie do opracowania odpowiedniego sposobu transportu w zależności od tego, czy mamy do czynienia z materiałami, maszynami czy sprzętem o dużych gabarytach. Przezbrajanie ścian Co dzieje się z obudowami zmechanizowanymi i kompleksami ścianowymi po likwidacji ściany? O ile nowa ściana znajduje się w pobliżu i pozwala na to stan techniczny sprzętu, możliwe jest przenoszenie całej obudowy. Możliwość użycia sprzętu tuż po przeniesieniu na nową ścianę, wykonania prac konserwacyjnych, drobnych napraw i wymiany zużytych części pod ziemią oznacza znaczne oszczędności. Przetransportowanie każdej wielotonowej sekcji na powierzchnię w celu konserwacji wiąże się oczywiście z wysokimi kosztami, a przecież na każdej ścianie jest z reguły ponad sto sekcji. Z drugiej strony, po likwidacji ściany kompleksy ścianowe z reguły trafiają do serwisu na powierzchni. Punkt przeładunkowy to nie magazyn Niezbędnym warunkiem sprawnego systemu logistycznego są puste punkty przeładunkowe. W kopalni nie ma miejsca na magazyny. Jakiekolwiek nagromadzenie materiałów jest znakiem tego, że system nie działa sprawnie. Punkt przeładunkowy to miejsce, gdzie zmienia się środek transportu z kolejki torowej na podwieszaną. Nie ma tam miejsca na przechowywanie materiałów, staramy się więc unikać magazynowania pod ziemią, bo miejsce na przeładunek jest z definicji ograniczone wyjaśnił Antonin Mira. Transport spągowy jest coraz częściej wypierany przez system podwieszany zarówno do przewozu ludzi jak i materiałów. Kopalnia Darkov posiada obecnie 49 lokomotyw podwieszanych. Jako że nowe lokomotywy są silniejsze, pozwalają na bardziej wydajną obsługę i potrzeba ich mniej, projekt spowodował spore zmiany w kopalni. Dla przykładu w Kopalni Darkov pracę wykonuje obecnie o dziesięć nowych lokomotyw mniej, niż na początku 2010 r. Transport kolejowy jest trudniejszy w utrzymaniu. Na skutek zmiennych warunków geologiczno-górniczych tory pod ziemią mogą ulec wygięciu. Kolejka podwieszana jest natomiast bardziej niezawodnym środkiem transportu, który może przewozić górników i materiały niemal od wejścia do szybu do przodka, co jest nieosiągalne dla kolei torowej. Zarówno w przypadku kolei torowej, jak i podwieszanej 16

17 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność obowiązują niezwykle rygorystyczne parametry bezpieczeństwa. Technicy z odpowiednimi uprawnieniami dokonują codziennie przeglądu stanu szyn. Aby móc obsługiwać kolej podwieszaną, maszyniści muszą przejść specjalny kurs. W trakcie pracy przechodzą regularne testy psychologiczne, a raz do roku czeka ich rygorystyczny egzamin. Koleją spągowo-linową do pracy pod ziemią W miarę postępu wydobycia w kopalniach w regionie Karwiny i miasta Frydek-Mistek, nieustannie zwiększają się odległości pomiędzy windą szybową a miejscem pracy górników. Spowodowało to konieczność opracowania bardziej efektywnego systemu transportu dla górników. Praktycznie wszyscy górnicy pracujący w Kopalni Darkov używają obecnie kolejki podwieszanej. Dzięki nowemu systemowi transportu nie muszą iść na nogach więcej niż kilometr, co przekłada się na oszczędność jednej godziny pracy na każdego górnika powiedział Mira. Poza koleją spągową i podwieszaną w kopalniach OKD można spotkać jeszcze inne niezwykłe środki transportu, jak na przykład kolej spągową o napędzie linowym czy system taśmowy Caterpillar. Nasi górnicy na początku nie do końca ufali kolejce spągowej o napędzie linowym, ale z czasem się do niej przyzwyczaili i uzależnili. Jest to nieoceniona pomoc w szczególności w wyrobiskach o dużym kącie nachylenia. No i kolejka działa bez zarzutu. Wspinaczka w górach po zboczu o 15-stopniowym kącie nachylenia i robienie tego samego w kopalni to dwie zupełnie inne rzeczy zauważył Mira. Transport pionowy bezpieczeństwo przede wszystkim Zdecydowanie Nnajwiększe ryzyko występuje w trakcie transportu pionowego, kiedy to klatka szybowa jedzie z ludźmi lub materiałami w dół ze sporą prędkością od 8 do 10 metrów na sekundę. W klatce może przebywać aż 80 górników, a jak mówi stare porzekadło górnicze w drodze powrotnej w szoli może zmieścić się kilka razy więcej górników. Rola operatora klatki szybowej jest więc tu bardzo doniosła. W trakcie pracy przechodzi on regularne badania a od czasu do czasu poddawany jest także testom psychologicznym. Zarówno szyb, jak i wszelkie urządzenia służące do transportu pionowego przechodzą każdej nocy przegląd. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa dokładnie oglądana jest lina podtrzymująca klatkę. W miarę zjazdu klatki w głąb kopalni sprawdza się szyb wizualnie. Zmiana podejścia Co sprawia zdecydowanie najwięcej trudności w całym tym skomplikowanym systemie logistyczno-transportowym kopalni? Myślę, że rozwiązaliśmy wszystko od strony technicznej. System działa i musimy już tylko tu i ówdzie dokonać niewielkich poprawek, co można zrobić zawsze. Używając przenośni: mamy samochód, z okrągłymi kołami i skrzynią biegów, samochód, który jeździ zauważył Antonin Mira. Jego zdaniem największym wyzwaniem jest zmiana podejścia pracowników i oswojenie ich ze zmianą systemu, którego używali przez ostatnie 30 lat. W nowym systemie sztygarzy stają się klientami, którzy zamawiają wszystko, co jest im potrzebne w miejscu pracy. Wiąże się to z koniecznością wcześniejszego planowania. Naszym głównym celem jest sprawienie, by system działał poprawnie, a nie to żeby czuć się komfortowo. Rozwiązywanie problemów w ostatniej chwili obniża wydajność systemu i zwiększa koszty jego działania. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli zapomnimy złożyć zamówienie na coś, czego potrzebujemy do pracy, to dostarczenie nam tego później przeszkodzi innym w ich obowiązkach. Wierzę jednak, że powoli udaje nam się wykorzystywać system w sposób optymalny i zmieniać podejście ludzi podsumował Antonin Mira. W Kopalni Darkov jak podał Mira trwają obecnie testy systemu SAP, zaprojektowanego z myślą o dalszym usprawnieniu transportu materiałów pod ziemią. System SAP i kody przytwierdzane do wszystkich transportowanych materiałów pozwolą nam na dokładne monitorowanie przepływów z magazynów na powierzchni do miejsc przeznaczenia. W kopalniach OKD można spotkać się z wyszukanymi środkami transportu. Jednym z nich jest gąsienicowy system podwieszany. Marek Síbrt 17

18 gospodarka rozmowa technologia Mongolia: śpiący olbrzym na rynku węgla koksującego W miarę coraz częstszego pojawiania się na rynkach surowców z Mongolii zaczęto mówić o bogactwach naturalnych tego kraju, w tym o uważanych za ostatnie na świecie nietkniętych złożach węgla o wysokiej jakości, których eksploatacja mogłaby wywrzeć znaczący wpływ na międzynarodowy rynek węgla. Od niedawna z tego potencjału zaczyna zdawać sobie sprawę również Mongolia. W tym olbrzymim kraju węgiel występuje w wielu miejscach, ale to Tavan Tołgoi na środku pustyni Gobi przykuwa uwagę licznych rządów i spółek węglowych zabiegających o dostęp do tego złoża. Szacuje się, że w Tavan Tołgoi zalega około 6 mld ton węgla, w tym 1,6 mld wysokokalorycznego węgla koksującego. Złoże znajduje się zaledwie 220 km od granicy z Chinami, a taka lokalizacja stanowi idealne rozwiązanie dla problemów rosnącego zapotrzebowania energetycznego Chin. Jednak sama Mongolia, kraj wciśnięty pomiędzy dwóch olbrzymich sąsiadów, Chiny i Rosję, bez dostępu do morza i portów morskich, zabiega o wykorzystanie złóż Tavan Tołgoi, próbując wziąć udział w interesującej geopolitycznej grze. Większa część złoża w Tavan Tołgoi należy do przedsiębiorstwa państwowego Erdenes, które co prawda miało wejść na giełdy w Londynie, Hong Kongu i Ułan Bator, ale ze względów prawnych i politycznych zapowiadany debiut był jak dotąd wielokrotnie przekładany. Zachodnia część złoża Tavan Tołgoi nie należy do Erdenes i zawiera 1,8 mld ton węgla, z czego 65% stanowi wysokiej jakości węgiel koksujący. Znajdujące się tu zasoby węgla zostały jako pierwsze w Mongolii udostępnione zagranicznym inwestorom, co jednak stało się przyczyną politycznego sporu. Rok temu rząd Mongolii ogłosił, że w skład konsorcjum mającego eksploatować złoże zachodnie wejdzie amerykańska korporacja Peabody, kontrolowana przez Pekin Grupa Shenhua oraz grupa Eksport węgla koksującego z Mongolii w milionach ton * Źródło: AME (* 2012, 2013 i 2014 szacunki). 2013* 2014* 18

19 bezpieczeństwo rekultywacja odpowiedzialność przedsiębiorstw pod przewodnictwem Rosyjskich Kolei. Przetarg został jednak szybko okrzyknięty nieuczciwym przez oferentów z Japonii i Korei Południowej a następnie unieważniony przez władze nadzorujące. W ostatnich miesiącach ponownie ruszyła procedura przetargowa, a wraz z nią lobbing w celu uzyskania przychylności dla zaangażowanych przedsiębiorstw. MONGOLIA ROSJA Ulan Bator Kolejną przeszkodę stanowi protekcjonizm, jakiego domagają się mongolscy nacjonaliści, którzy od czasu uwolnienia się kraju spod wpływów sowieckich ponad dwadzieścia lat temu nieprzerwanie rosną w siłę. Resentymenty pomiędzy Rosją i Chinami powodują, że obecne władze mongolskie są niechętne przyznaniu zbyt wielu uprawnień spółkom z tych krajów. Rolę rozjemcy pomiędzy rywalizującymi mocarstwami z chęcią wykorzystuje USA, które chcą, aby na czele konsorcjum przedsiębiorstw zagranicznych uczestniczących w eksploatacji złoża Tavan Tołgoi stanął amerykański Peabody. Te polityczne gry odsłaniają jednak trudną sytuację, w jakiej znalazła się Mongolia i jej stosunkowo nieliczna trzymilionowa ludność. Wzmagająca się rywalizacja Waszyngtonu, Pekinu i Moskwy może bowiem doprowadzić do opóźnienia planów rozwoju i eksploatacji złóż. Import węgla koksującego do Chin według dostawców 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 22 % 12 % 66 % 2009 Źródło: AME (*2012 szacunki). 31 % 32 % 37 % 2010 CHINY OVOOT TOLGOI TAVAN TOLGOI Źródło: Polo resources, Thomson Reuters, Szacunki Głównego Urzędu Ceł ChRL na dzień r. Pomimo tego rodzaju problemów oraz faktu, że większość węgla z Mongolii trafia do Chin, kraj ten już dzisiaj ma widoczny wpływ na tradycyjny łańcuch dostaw węgla na rynkach Azji i Pacyfiku. W 2006 r. eksport węgla koksującego z Mongolii wyniósł 2,2 mln ton. Tegoroczną wielkość eksportu szacuje się na 20 mln ton. Będąc krajem odciętym od morza i portów, Mongolia jest zmuszona do akceptowania niższych cen na węgiel sprzedawany do Chin, co 32 % 45 % 23 % % 32 % 28 % 2012* Pozostali Mongolia Australia Nazwy kopalni/złoża Główne złoża węgla Projekty inwestycyjne Zagłębie węglowe decyduje o jej przewadze nad cenami w tradycyjnej spedycji morskiej. Z drugiej strony z uwagi na bliskość Chin Mongolia ma również przewagę pod względem niższych kosztów transportu, co dodatkowo zwiększa jej konkurencyjność cenową. Obecna przewaga jaką Mongolia uzyskała w eksporcie węgla koksującego do Chin odbyła się głównie kosztem Australii. Kiedy w 2011 r. powodzie nawiedziły stan Queensland, chińscy producenci stali nawiązali współpracę z dostawcami z Mongolii, ale kiedy w 2012 r. produkcja węgla w Australii wróciła do poziomu sprzed powodzi, ci sami odbiorcy węgla z Chin nie mieli już powodu wracać do dostawców z Australii, jako że węgiel z Mongolii zaspokajał ich wymagania jakościowe. W przyszłości Mongolia jest w stanie poważnie zagrozić dominującej pozycji Australii nie tylko jako eksportera węgla do Chin, ale i w całym regionie. Stephen Hough analityk rynku w New World Resources 19

20 gospodarka rozmowa technologia Ludzie są w centrum zrównoważonego rozwoju NWR Według Raportu o zrównoważonym rozwoju za 2011 r. największym kapitałem NWR są ludzie. W maju bieżącego roku ukazał się pierwszy zaudytowany Raport o zrównoważonym rozwoju NWR. Możemy w nim znaleźć wyczerpujący przegląd, tego co Grupie udało się osiągnąć w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2011 r. a także celów na nadchodzące lata. Raport pokazuje wysiłki podejmowane przez NWR na rzecz otwartości i przejrzystości w podejściu do pracowników, środowiska i okolicznych mieszkańców oraz silne poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania. Aby zagwarantować obiektywność raportu w jego opracowaniu wykorzystano uznaną na całym świecie metodologię sprawozdawczości społecznej GRI. Wśród czterech filarów, na których opiera się zrównoważony rozwój NWR, najważniejsze miejsce zajmują ludzie pracujący we wszystkich spółkach Grupy. To im poświęcony jest niniejszy artykuł. Największy pracodawca w Kraju Morawskim-Śląskim. NWR zatrudnia ponad 14 tys. ludzi i zapewnia pracę kolejnym 4 tys. pracowników swoich dostawców, co czyni zeń największego pracodawcę w Kraju Morawsko-Śląskim. Działalność NWR ma bezpośredni lub pośredni wpływ na życie praktycznie wszystkich mieszkańców regionu, w szczególności dotyczy to okolic Karwiny. W ujęciu liczbowym spółka zatrudnia 7,5 procent aktywnych zawodowo mieszkańców regionu administracyjnego. W wielu gminach odsetek ten jest nawet wyższy, na przykład w Karwinie wynosi on 12 procent, w Olbrachcicach k/ Czeskiego Cieszyna 18 procent, a w Stonawie nawet 22 procent osób czynnych zawodowo. Te liczby pokazują, jak ważne dla mieszkańców regionu jest to, co robimy, powiedział Tomáš Rak, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju NWR. Górnictwo to trudne zajęcie, nie dla wszystkich. To praca w uciążliwych warunkach setki metrów pod ziemią, która wymaga wysokiej specjalizacji i wiąże się z niezliczonymi wymogami, niezrozumiałymi dla ludzi z innych branż. Dlatego też obowiązkiem NWR jest stworzenie właściwych warunków, które można podzielić na kilkanaście podstawowych kategorii. Bezpieczeństwo przede wszystkim Bezpieczeństwo i higiena pracy jest dla NWR priorytetem, którego nie usuną w cień najlepsze nawet wyniki finansowe czy największe wydobycie węgla. Największą rolę odgrywa tu działalność OKD, filii dającej zatrudnienie 95% pracowników Grupy NWR. OKD przywiązuje dużą wagę do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w górnictwie. W latach OKD przeprowadził program SAFETY 2010, w ramach którego górnicy zostali wyposażeni w nowoczesny sprzęt ochrony osobistej o wartości ponad pół miliarda koron czeskich. Wprowadzono też szereg innych rozwiązań, jak na przykład zainstalowano system monitorowania ruchu górników pod ziemią czy rozpoczęto prace nad systemem komunikacji, który 20

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej?

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI temat numeru: KGHM Polska Miedź S.A.: Wiemy czego chcemy! rozmowa z prezesem Herbertem Wirthem Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Ukrainie / 3

Jubileusz na Ukrainie / 3 www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl www.raben-sea-air.com Czasopismo dla Klientów Raben Group Maj 2013 Nasz rozwój w Europie Zachodniej Jubileusz na Ukrainie / 3 edytorial Być gotowym na zmiany

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str.

str. Na dziś i na przyszłość str. Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. str. ACRON 100 Na dziś i na przyszłość VENEZ 30 Szlachetna forma prostego kształtu Światło w Klinice Zdrowego Uśmiechu Polecamy nowy dział: LED Line str. 28 str. 36 str. 40 str. 73 Złoty sponsor targów Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo