ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania"

Transkrypt

1 ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA I WPROWADZENIE DO PRACY W SYSTEMIE ELSE.ERP Instrukcja autorstwa ELSE Sp. j. stworzona we współpracy z kadrą wykładowców Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego

2 Cel zajęć i poruszane zagadnienia: Celem ćwiczenia jest poznanie architektury i sposobu działania systemu ELSE.ERP oraz sposobu poruszania się (nawigowania) po aplikacji. Dodatkowo wyjaśniona zostanie terminologia używana w systemie ELSE.ERP Terminologia / słownictwo ELSE.ERP zintegrowany system informatyczny, obejmujący swym zakresem pełną rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstwa, ELSE.WMS moduł magazynu wysokiego składowania z funkcjonalnością zarządzania magazynowaniem i obsługą terminali przenośnych dla magazynierów (palmtopów), Belka listwa z dostępnymi modułami ELSE.ERP (uprawnienia użytkownika decydują o tym, jakie moduły są dla niego widoczne), TM Terminale Magazynowe, aplikacja do zarządzania pracą w module ELSE.WMS, OM Obrót Magazynowy, aplikacja w palmtopach magazynierów do realizacji zadań wykonywanych w ELSE.WMS, Funkcjonalność fragment aplikacji spełniający pewną funkcję informatyczną, Parametr informacja wymagana przez system, do wyznaczenia oczekiwanego wyniku (podawany najczęściej przy zestawieniach i raportach np. zakres dat), Palmtop urządzenie przenośnie działające w sieci radiowej, umożliwiające magazynierom ewidencję w systemie wykonywanych operacji magazynowych, Lokalizacja gniazdo, miejsce w magazynie posiadające określony adres w systemie WMS, Kolorystyka: Towary na listach towarowych (np. podczas dodawania towarów do dokumentów) asortyment może być oznaczony różnym kolorem czcionki w zależności od cechy jaka jest mu w systemie nadana: Czarny cecha: zwykły Różowy cecha: wyprzedaż Niebieski cecha: promocja Zielony cecha: nowość 2

3 Architektura systemu i przetwarzanie danych: Powyższy rysunek jest funkcjonalnym szkicem systemu. System został pomyślany tak, żeby odrębna baza danych trzymała informacje o transakcjach takich jak zakupy i sprzedaż, a odrębna o operacjach w magazynie wysokiego składowania. Bazy te są ściśle ze sobą spięte co powoduje, że dla użytkowników jest nieodczuwalna ich rozdzielność (serwery z bazami danych zawsze umieszczane są w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w przedsiębiorstwie). W komputerze każdego pracownika mającego dostęp do systemu, uruchamiana jest aplikacja, w której rejestrowane są transakcje (np. pracownik działu sprzedaży wprowadza do systemu zamówienie od odbiorcy). Efekty tych transakcji (dane) zapisywane są w odpowiednich miejscach w bazie danych. W zależności od tego jakie dane i przez kogo są wprowadzane, mogą być zapisane w bazie ELSE.ERP lub ELSE.WMS. Podobnie gdy np. pracownik działu analiz będzie miał za zadanie przygotowanie raportu korzystającego z danych z obu baz, to pomimo tego, że na co dzień pracuje w ELSE.ERP, będzie miał dostęp o danych z bazy ELSE.WMS. 3

4 Struktura bazy danych Baza danych zintegrowanego systemu informatycznego to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. Modelem przyjętym przez ELSE jest zbiór tabel związanych z określonymi procesami przedsiębiorstwa jak i elementami tych procesów (np. towary czy kontrahenci). Tabele te składają się z kolumn i rekordów, których wypadkową jest pole trzymające faktyczną informację np. w tabeli z towarami jest kolumna nazwa. Rekordem tej tabeli jest wprowadzony do bazy towar. W związku z tym dla tego towaru, w kolumnie nazwa znajduje się informacja o tym, jak ten towar się nazywa. Baza, na której pracuje system ELSE.ERP jest bazą relacyjną, czyli taką, w której wiele tablic może współpracować ze sobą (są ze sobą powiązane). Posiada wewnętrzne języki danych, wykorzystujące SQL (Structured Query Language) do operowania na danych. Jedną z cech tej bazy danych jest możliwość porównywania ze sobą wartości z różnych kolumn czy nawet tabel i scalanie wierszy gdy pochodzące z nich wartości są zgodne. Umożliwia to wiązanie informacji i wykonywania złożonych operacji w granicach bazy danych. 4

5 Integracja W dzisiejszych czasach system klasy ERP jest w pewnym zakresie zintegrowany z innymi systemami informatycznymi. Dzieje się tak przede wszystkim aby usprawnić przepływ informacji i zniwelować ryzyko błędów. System ELSE.ERP nie jest tu wyjątkiem. Są w nim zaszyte procedury obsługujące wymianę danych w różnych procesach biznesowych przedsiębiorstwa. Integratory te transmitują dane z bazy ELSE.ERP do innego systemu ERP przesyłając informacje np. o kwocie nieuregulowanych płatności do wystawionych dokumentów handlowych. Inne mogą dotyczyć np. transmisji danych o sprzedaży z punktu sprzedaży do ELSE.ERP jako głównego systemu informatycznego. Jeszcze inne integratory odpowiadają np. za automatyczne pobieranie zamówień od odbiorców utworzonych przez przedstawicieli handlowych wyposażonych w tzw. palmtopy handlowców. Sytuacji, w których system informatyczny wymienia się danymi z innymi systemami jest bardzo wiele, wszystkie one jednak wymagają ustalenia odpowiedniego formatu wymiany danych. BYSTRZAK Czy wiesz, że system ELSE.ERP obsługuje bardzo szeroki wachlarz form wymiany danych EDI, poczynając od standardowych plików XML i EDIFACT, przez czytanie danych bezpośrednio z , widoki bazodanowe, service brokery, aż po elastyczne usługi sieciowe (ang. Web service) oraz procedury składowane. 5

6 Przyjętym ogólnoświatowym sposobem jest EDI (Electronic Data Interchange). Jest to niezwykle szeroki temat, z którego najbardziej popularną formą są pliki XML lub EDIFACT. Logowanie do aplikacji Aby rozpocząć prace w systemie ELSE.ERP, uruchom komputer i zaloguj się do stacji roboczej. Następnie na pulpicie odszukaj ikony ELSE.ERP i kliknij na nią dwukrotnie. Zostanie wyświetlony ekran logowania, na którym podaj swój unikalny login i hasło (wprowadź login ELSEWita i hasło else123 ) a następnie użyj przycisku [Zatwierdź]. Logowanie do aplikacji ELSE.ERP może odbywać się w dwojaki sposób. Pierwszym jest klasyczny login i hasło użytkownika, a drugim jest kod kreskowy. Tryb logowania do aplikacji zmienia się poprzez przycisk [Tryb]. Logowanie przez kod kreskowy jest szczególnie wykorzystywane przez pracowników magazynów oraz kasjerów i kasjerek. Po zalogowaniu się do systemu, pokazana Ci zostanie belka z dostępnymi modułami. System został tu tak skonfigurowany, że po kliknięciu na moduł zostanie uruchomiony tylko taki, do którego masz dostęp. Nawigacja po aplikacji: moduły System podzielony został na szereg części związanych z jednej strony z jego funkcjami, a z drugiej z określonymi obszarami biznesowymi przedsiębiorstwa. Możliwe jest wielokrotne uruchomienie tego samego modułu przez jednego użytkownika. I tak w poszczególnych modułach można przykładowo znaleźć następujące informacje: to konfiguracja i dane słownikowe systemu. Definiowane są tu takie parametry jak grupy towarów czy kontrahentów. Dodaje się tu użytkowników systemu i konfiguruje ich uprawnienia. Ponadto określane jest tu szereg 6

7 definicji jak np. dokumentów, magazynów, rejestrów, strategii sprzedaży, jednostek miary, tabel kursowych itp. to dokumenty i raporty magazynowe. Pracuje się tu na takich dokumentach jak WZ, PZ, PW, RW, przesunięcia między magazynowe, przesunięcia między oddziałowe, rozliczenia opakowań czy kompensaty towarowe. Dostępne są raporty informujące między innymi o: ruchu asortymentu, wydajności magazynierów, towarach przeterminowanych, zapasie magazynowym w różnym podziale itp. to dokumenty i raporty handlowe oraz warunki handlowe z kontrahentami. W module tym ewidencjonuje się operacje handlowe poprzez faktury sprzedaży czy zakupu z podmiotami krajowymi, z UE oraz spoza UE. Ewidencjonuje się reklamacje i korekty do dokumentów handlowych. Definiuje się warunki handlowe z kontrahentami poprzez umowy handlowe i ustala się ceny dla handlowanych towarów. W module tym też tworzy się i zarządza obszerną funkcjonalnością promocji. Dostępne są tu raporty analiz sprzedaży według różnych kryteriów, obrotu opakowaniami, analizy promocji i inne. wspiera zarządzanie przepływami pieniężnymi i wspomaga zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Operuje się tu na wyciągach bankowych, raportach kasowy, ale również tworzy się kompensaty płatności, czy różnego rodzaju noty. Rozwinięte są tu również funkcjonalności związane z harmonogramowaniem przyszłych zobowiązań i należności. Umożliwia komunikację z systemami homebankingowymi. to zarządzanie zamówieniami do dostawców i od odbiorców. Moduł umożliwia składanie zamówień zarówno do dostawców jak i odbieranie ich od odbiorców oraz tworzenie list pobrań dla magazynu. Dostępnych jest tu wiele narzędzi wspomagających zarządzanie płynnością w magazynie oraz optymalizujących proces zamawiania towaru. Dzięki wykorzystaniu takich parametrów jak płynność, rotacja, stan minimalny, maksymalny i narzędzi jak Plan Zamówień, Plan Dostaw czy Raport Realizacji Dostaw, moduł pozwala na optymalizację zarządzania magazynem i procesów logistycznych firmy. Elementem tego modułu jest również panel zarządzania transportem. to prowadzenie ewidencji kadrowej i rozliczanie płac. W oparciu o informacje systemowe (obecności, umowy o pracę, zlecenia, nadgodziny itp.) aplikacja automatycznie nalicza listę płac i wykonuje przelewy na konta pracowników, rozlicza PITy, przygotowuje i transferuje dokumenty do ZUSu (do programu Płatnik). Moduł prowadzi pełną ewidencję różnego typu nieobecności w pracy, szkoleń, rozlicza delegacje, obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów kadrowych (umowy o pracę, świadectwa pracy), 7

8 umożliwia rozliczanie pożyczek oraz automatycznie przygotowuje zaświadczenia o zarobkach. Jednocześnie moduł został wyposażony w szereg analiz i raportów wspomagających pracę osób odpowiedzialnych za ten dział w przedsiębiorstwie. Moduł został zaprojektowany na podstawie kodeksu pracy, jest zgodny z obowiązującymi przepisami i jest na bieżąco aktualizowany. to zadania odpowiadające za komunikację z urządzeniami mobilnymi do sprzedaży obwoźnej. Dodatkowo zawiera specyficzne dla poszczególnych firm interfejsy jak np. pobieranie informacji o osobie, samochodzie i ilości pobranego paliwa z dystrybutorów własnych przedsiębiorstwa. to zarządzanie i konfiguracja raportów w systemie. W module tym administratorzy systemu otrzymują narzędzia umożliwiające zmianę procedur i zapytań poszczególnych raportów dostępnych w ELSE.ERP. moduł rejestrujący i pokazujący dane finansowe przedsiębiorstwa według określonych założeń. Pozwala na uzyskanie informacji jakie koszty i przychody generuje każdy dział przedsiębiorstwa, analizuje zyskowność poszczególnych rodzajów działalności, pokazuje rentowność poszczególnych klientów, prezentuje koszty i zyski w podziale na projekty, wspomaga kontrolę kosztów od ogólnych do poziomu pojedynczej operacji, zestawia efekty pracy przedstawicieli handlowych, czy też umożliwia wprowadzenie skutecznego systemu motywowania kierownictwa. to obsługa procesów związanych z produkcją. Ewidencja przyjmowanych materiałów oraz powstających w procesie produkcyjnych półproduktów i produktów gotowych. Tworzenie receptur oraz raporty produkcyjne. to zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem, od ich zakupu przez co miesięczną amortyzację do sprzedaży czy też likwidacji środka. Proces ten jest zautomatyzowany. Udostępniono tu wiele metod amortyzacji m.in.: liniową, preferencyjną, degresywną, czy zróżnicowanego odpisu. Moduł umożliwia jest wydruk wszystkich wymaganych zestawień m.in.: tabeli amortyzacyjnej, kartoteki środka trwałego czy odpisów planowych. Obsługuje także automatyczną dekretację do Księgi Głównej. Istotną funkcjonalnością rozwiązania jest wspomaganie procesu inwentaryzacji środków trwałych. to dedykowane rozwiązanie dla obsługi sprzedaży detalicznej oraz Cash&Carry. Pozwala na szybkie zidentyfikowanie wskazanego towaru i 8

9 wystawienie dla niego dokumentu sprzedaży (faktury, paragonu fiskalnego), zarówno poprzez wprowadzenie nazwy, jak i poprzez odczytanie kodu kreskowego znajdującego się na towarze. Ponadto w module tym możliwe jest wystawienie faktur sprzedaży na podstawie wcześniej wystawionych paragonów fiskalnych czy tworzenie korekt. menu w module Każdy moduł ma zbliżoną budowę w zakresie skrótów i menu. Pierwszym jest pasek tytułu.. Niesie on ze sobą informacje o tym jaki moduł jest aktualnie otwarty oraz dla jakiego przedsiębiorstwa jest przeznaczony. Kolejnym elementem jest pasek menu modułu. W każdym module dostępne są następujące opcje menu: - Plik z wyborem: Zamknij, Stany magazynowe, Odśwież bufory - Zestawienia dostępne są tu zestawienia i raporty związane z danym modułem - Administracja opcje administracyjne wybrane dla szybkiego dostępu z danego modułu, Oprócz powyższych, moduły posiadają charakterystyczne dla siebie opcje menu. Po kliknięciu w menu rozwijana jest lista z dostępnymi tam wyborami. To co użytkownik widzi na takiej liście jest ściśle związane z uprawnieniami jakie posiada. Udostępniony użytkownikowi w każdym module jest również pasek skrótów. Zawsze dostępne są skróty: Zakończenie pracy, Stany magazynowe oraz Wybór kontrahenta do analiz. Dodatkowo każdy moduł ma swoje indywidualne skróty np. w module Magazyn udostępnione są PZ, WZ oraz zestawienia do tych dokumentów (zależne od uprawnień użytkownika). formatki i ich elementy Formatki dokumentów, zestawień czy raportów pokazywane są w systemie jako okna modułu, w którym zostały uruchomione. Każdy użytkownik może otworzyć sobie jednoczenie kilka zestawień i ułożyć je w wygodny dla siebie sposób na ekranie. Nowo tworzone dokumenty w systemie składają się przynajmniej z dwóch zakładek (w zależności od uprawnień i konfiguracji systemu, zakładek może być więcej). W zakładce ogólne umieszczane są podstawowe informacje związane z otwartym dokumentem, a w 9

10 zakładce pozycje podaje się towary, materiały lub też inne pozycje dokumentu. W dokumentach z kontrahentami, należy najpierw go podać, aby system pozwolił użytkownikowi przejść do zakładki pozycje. ComboBox - - inaczej lista rozwijana. Po kliknięciu w element, rozwinięta zostanie lista możliwych wyborów z combo. Wybory te są definiowane przed wdrożeniem systemu i w razie konieczności aktualizowane. Pola wypełniane wartościami - - to typ pola, które automatycznie wypełniane jest danymi. Użytkownik ma możliwość zmiany tych danych po kliknięciu w. Warunkiem zmiany jest to, że zdefiniowano dla tego pola więcej niż jeden wariant. Pole tekstowe - - pole po kliknięciu w które, użytkownik ma możliwość wprowadzenia alfanumerycznych danych. Ograniczeniem tu jest długość pola, czyli maksymalna ilość znaków jakie może przyjąć. Różne pola tekstowe mają różną długość. Pole data - - miejsce przeznaczone na datę. Po kliknięciu w, zostanie pokazany wybrany w tym polu miesiąc, rozpisany na dni. Można tu wskazać wybrany dzień, bądź przemieścić się do innego miesiąca lub roku poprzez czarne strzałki w górnej części okienka. Jest też dostępny przycisk [Dziś], który szybko wstawi w to pole datę dzisiejszą. Pole też można edytować, wpisując cyfry z klawiatury. Niektóre pola z datą umożliwiają również podanie godziny. W większości miejsc, w których występuje pole data, system domyślnie podpowiada datę bieżącą. Checkbox - - inaczej flaga. Pole, które może przyjmować dwie wartości: aktywne i nieaktywne, niezależnie od innych pól na formatkach. Stan ten zmienia się klikając w obszar kwadracika. Aktywne pole checkbox stojące przy polach z datą oznacza, że po ponownym uruchomieniu tej formaki, w to pole data zostanie wprowadzona data bieżąca. Radio button - - w skrócie radio. To zbiór elementów, z których tylko jeden może zostać wybrany. Wybranie i zaznaczenie jednego elementu automatycznie powoduje wygaszenie wcześniej aktywnego elementu. Elementy zaznacza się (aktywuje) klikają w kółeczko. Pole wyboru towaru lub kontrahenta - - to pole, w którym po użyciu ENTER rozwijana jest w nowym oknie lista dostępnych towarów lub kontrahentów. Aby zawęzić listę, można w tym polu wpisać początek frazy i użyć ENTER np. wpisując plusz system poszuka wszystkich towarów zaczynających się od palusz. Można też używać tu % jako znaku zastępującego dowolny ciąg znaków, i tak np. gdy wpiszemy %palusz% to system zawęzi naszą listę do wszystkich towarów, które w symbolu mają palusz. 10

11 Specyficznymi dokumentami do wyszukiwaniu towarów po nazwie są zamówienia od odbiorców w module Logistyka. Tam wpisując litery w pole nazwa w zakładce pozycje, system rozwinie pod polem listę z towarami, które w dowolnym miejscu nazwy mają podaną wcześniej frazę. Struktury drzewiaste - - takie elementy w systemie jak np. grupy towarowe, kontrahencie, magazyny, wyróżniki są prezentowane w strukturze drzewiastej. Wyróżnia się w nich korzeń, czyli najwyższy i pierwszy element drzewa, dalej są gałęzie, a następnie liście czyli najniższe elementy drzew. Zaznaczenie gałęzi jest tożsame z zaznaczeniem wszystkich liści znajdujących się pod tą gałęzią. Zaznaczenia dokonuje się dwukrotnym kliknięciem myszką na wybranym elemencie lub użyciem klawisza SPACJA. Są w systemie drzewa, na których można zaznaczyć wiele elementów, ale są też takie, gdzie można zaznaczyć tylko jeden element. raporty QG i filtry W parametrach niemal wszystkich zestawień i raportów w systemie jest dostępna opcja. Zaznaczenie tej flagi spowoduje uruchomienie zestawienia lub raportu w postaci Quantum Grid, czyli elastycznej formy prezentacji danych, zbliżonej możliwościami do MS Excel. Ograniczanie danych - - klikając na element, rozwinięta zostanie lista wartości jakie znajdują się w wybranym polu. Można tam zaznaczyć elementy, które powinny pozostać na zestawieniu. Sumy pośrednie - - w górnej część raportu QG jest obszar, w którym można umieścić wybraną kolumnę zestawienia, aby według niej posortować zestawienie. Należy taką kolumnę złapać (kliknąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymać) i przenieść w obszar szarego pola w górnej części ekranu. Raport zostanie posortowany w grupy według tej kolumny. Po kliknięciu na plus +, można rozwinąć daną grupę i zobaczyć elementy jakie w niej się znajdują. Filtr - - klikając prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu zestawienia/raportu, rozwinięta zostanie lista dodatkowych funkcji. Jedną z nich jest Filtr. Po wybraniu tej opcji, pod nazwami kolumn zestawienia/raportu pokazana zostanie dodatkowa belka. Klikając w tą belkę pod kolumną, którą chcemy filtrować, wejdziemy w pole tekstowe gdzie będziemy mogli wpisywać frazy dynamicznie zawężające zestawienie/raport. Jeżeli zaczniemy od liter, wówczas zestawienie pokaże wartości zaczynające się od tych liter, jeżeli zaczniemy od znaku % i dalej litery, to pokazane zostaną wartości zawierające wpisaną frazę. Filtry można zakładać na wiele kolumn jednocześnie. Podgląd wydruku - - klikając prawym przyciskiem myszy na zestawieniu/raporcie, jedną z dostępnych opcji rozwijającego się menu jest Podgląd. 11

12 Pokaże on podgląd wydruku jaki uzyskany zostanie przy szybkim drukowaniu zestawienia/raportu. Skróty klawiszowe aplikacji F1...Pomoc F2...Wydruk dokumentu F2...Wstawienie bieżącej daty do pola edycji daty F3...Szukaj dalej na liście F4...Odświeżenie zawartości tabeli F5...Edycja uwag do dokumentu(lub na planie zamówień dla wielu oddziałów - przenieś do drugiej tabeli) F6...Treść dekretu F6...Jednoczesne dodawanie wielu pozycji na zamówieniach F8...Stany towarowe F9...Skopiowanie wartości kolumny z ostanio wpisanego wiersza w tabeli F10...OK F12...Transfer dokumentu do modułu FK Ctrl + D...Wywołanie okna zadłużenia kontrahenta w dokumentach zamówień Crtl + F...Wpisanie kryteriów szukania na liście Ctrl + F7...Historia sprzedaży towaru z bieżącej pozycji w tabeli Ctrl + F9...Edycja towaru z bieżącej pozycji w tabeli Ctrl + F10...Generowanie dokumentu PZ z faktury Ctrl + F11...Edycja wartości dodatkowych pól dla bieżącej pozycji w tabeli Ctrl + F12...Raport uniwersalny Ctrl + Insert...Dodanie wiersza Ctrl + Enter...Edycja wiersza Ctrl + Delete...Usunięcie wiersza Ctrl + PageUp...Przeskoczenie do następnej zakładki Ctrl + PageDown...Przeskoczenie do ostatniej zakładki Shift + F2...Podgląd dokumentu handlowego z możliwością wydruku Shift + F5...Edycja załączników Shift + F6...Wczytanie dokumentu z wzorca Shift + F7...Generowanie faktury z dokumentu PZ Shift + F11...Maksymilizacja/Powrót do normalnego rozmiaru okna Shift + Spacja...Odwrócenie zaznaczenia wszystkich elementów na liście Esc...Anuluj Spacja...Zaznaczenie elementu na liście, drzewie, itp. $...Na liście kontrahentów wywołanie podlisty urządzeń rozliczeniowych 12

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA, PIERWSZE KROKI

INSTALACJA, PIERWSZE KROKI INSTALACJA, PIERWSZE KROKI instalację aplikacji pobieramy ze strony: https://ehurt.eurocash.pl/publish/ pobieramy plik ehurt-offline_1.0.xxxxx.exe (X to kolejne wersje aplikacji) W zależności od przeglądarki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo