Suwnice procesowe Demag. Ekonomiczne łączenie procesów dzięki zastosowaniu półautomatycznych i całkowicie automatycznych suwnic i wciągników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suwnice procesowe Demag. Ekonomiczne łączenie procesów dzięki zastosowaniu półautomatycznych i całkowicie automatycznych suwnic i wciągników"

Transkrypt

1 Suwnice procesowe Demag Ekonomiczne łączenie procesów dzięki zastosowaniu półautomatycznych i całkowicie automatycznych suwnic i wciągników 1

2 Doświadczenie w budowie suwnic i ich podzespołów od 1819 roku Firma Demag Cranes & Components jest jednym z najbogatszych w tradycje przedsiębiorstw niemieckich. Jej działalność rozpoczęła się w 1819 roku od założenia warsztatów mechanicznych Harkort & Co. w Wetter, w Zagłębiu Ruhry. Już w roku 1840 przedsiębiorstwo podjęło produkcję suwnic pomostowych i skoncentrowało się na wykonywaniu suwnic i ich podzespołów. W 1867 roku firma umocniła swoją renomę pioniera budowy suwnic, projektując pierwszą suwnicę parową, która stała się atrakcją na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 roku. W 1890 roku powstała pierwsza suwnica pomostowa z oddzielnymi silnikami elektrycznymi napędzającymi ruch suwnicy i wciągnika. W 1963 roku rozpoczęto seryjną produkcję suwnic. 2

3 4 Automatyczny przepływ materiałów 7 Suwnice procesowe i produkcyjne w odlewniach 8 Suwnice procesowe do transportu stali 10 Suwnice procesowe i produkcyjne w przemyśle papierniczym 13 Suwnice procesowe do usuwania i recyklingu odpadów 14 Suwnice procesowe w cementowniach i przemyśle wapienniczym 17 Suwnice procesowe do obsługi kontenerów meblowych Suwnice procesowe w przemyśle lotniczym Dzisiaj Demag Cranes & Components jest częścią międzynarodowego przedsiębiorstwa Demag Cranes AG z siedzibą w Niemczech, z biurami dystrybucji i przedstawicielstwami na wszystkich kontynentach. Działy firmy Demag Cranes & Components, takie jak: Suwnice, Udźwigowienie stanowisk pracy, Technika napędowa i Serwis, oferują rozwiązania dotyczące przepływu materiałów, logistyki i napędów dla przedsiębiorstw wszystkich branż i wielkości od warsztatów rzemieślniczych po wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe. 21 Suwnice procesowe w przemyśle samochodowym 22 Suwnice procesowe w przemyśle budowy maszyn 25 Od planowania po uruchomienie i utrzymanie w ruchu 26 Referencje 3

4 Automatyczny przepływ materiałów przy zastosowaniu suwnic procesowych i produkcyjnych firmy Demag Suwnica procesowa Demag w prasowni fabryki samochodów zastosowana do wymiany narzędzi Całkowicie automatyczne suwnice procesowe są zoptymalizowane pod kątem potrzeb danego zastosowania. Mogą one komunikować się z kompleksowymi systemami sterowania, np. z komputerem zarządzającym magazynem. Wszystkie ruchy, w tym pobranie i odstawienie ładunku, są sterowane programem. Stały nadzór staje się zbędny, a działania wykonywane ręcznie ograniczają się do zatrzymania awaryjnego lub przełączenia na sterowanie ręczne. Decyzja, czy stosować suwnicę standardową, czy całkowicie automatyczną, zależy w wielu rodzajach zastosowań od przepustowości. Wyraźny trend automatyzacji uwidacznia się jednak, jeśli suwnica jest istotnym elementem łączącym wewnątrzzakładową logistykę produkcji, magazyn i dział wysyłki. W takim przypadku suwnica ma duży wpływ na efektywność i elastyczność, a tym samym na ekonomiczność całego procesu. Zastosowanie suwnicy automatycznej musi wiązać się z wcześniejszą ścisłą współpracą użytkownika, planisty i producenta. Tylko harmonijna współpraca partnerów na etapie planowania, wykonania i uruchomienia zapewnia wieloletnie dobre funkcjonowanie całego systemu. Punktem wyjścia dla rozważań o ekonomice rozwiązania jest zawsze wielkość i rodzaj ładunków, do których należy dopasować urządzenia chwytne. Ich rodzaj i forma są określone przez ładunek lub jego nośnik. W instalacjach w pełni zautomatyzowanych urządzenie chwytne pełni kluczową funkcję, gdyż tylko urządzenie dopasowane do chwytanego elementu umożliwia automatyczną obsługę. Przy tym należy dodatkowo uwzględnić, że urządzenie chwytne musi pobrać i odstawić ładunek w obszarze określonej dla niego tolerancji położenia. 4

5

6

7 Suwnice procesowe i produkcyjne w odlewniach Surowe warunki pracy w odlewniach, trudny rodzaj transportowanego materiału, skomplikowane funkcje obsługi i wysokie, bądź niezwykle wahające się temperatury pracy stawiają wysokie wymagania dotyczące pewności działania i niezawodności zastosowanego systemu. Dlatego firma Demag dla tak trudnych zastosowań opracowała specjalnie trzypunktową zasadę. Po pierwsze zdublowanie systemu rozmieszczenie dodatkowych systemów cząstkowych wciągników i wózków, a także systemów zasilania i sterowania suwnicą. Jeśli jeden system cząstkowy ulegnie awarii lub jest w konserwacji, zakład może uniknąć przestoju, dalej pracować, używając systemu zdublowanego. Po drugie inteligentne sterowanie zapewniające elastyczną pracę, integrację zarządzania pracą i błędami sterowania napędem, sterowanie objazdami i sterowanie całym systemem. Po trzecie wizualizację suwnicy. Oznacza to przejrzyste przedstawianie złożonych systemów dające użytkownikowi w każdym momencie wgląd w aktualny stan instalacji Precyzyjne pozycjonowanie kadzi odlewniczej i bezpieczny transport płynnego materiału do maszyny odlewniczej Suwnice Demag transportują bezpiecznie ładunki do następnego stanowiska w odlewni 7

8 Suwnice procesowe do pół- lub w pełni automatycznego transportu stali Od systemów transportu bliskiego w przemyśle stalowym wymaga się obecnie coraz szybszych i bardziej elastycznych procesów obsługi materiałów. Przy tym suwnice znajdują zastosowanie nie tylko w stalowniach, ale przede wszystkim też w handlu stalą, który coraz częściej musi reagować na zapotrzebowanie klientów metodą just in time. Suwnice Demag zapewniają nie tylko stałą gotowość, ale także lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej i bardziej elastyczną obsługę produktów. W handlu stalą systemy transportu bliskiego są kluczowym czynnikiem wpływającym na ekonomiczność, a w przemyśle przetwórstwa stali mają duży wpływ na efektywność i elastyczność całego procesu technologicznego. Przy czym charakterystyczna jest tendencja do coraz większej automatyzacji, aby w ekonomiczny sposób kształtować procesy logistyczne. Znaczny wkład wnoszą tu koncepcje suwnic opracowane przez firmę Demag Cranes & Components dostosowane i zoptymalizowane do specyficznych wymagań i procesów tej branży, spełniające wszystkie wymagania odnośnie profesjonalnej i przejrzystej organizacji i wykorzystania miejsca w magazynie Suwnica Demag-Steelmaster z magnetyczną trawersą do chwytania długich ładunków, pojedynczych elementów i blach Suwnica Demag-Coilmaster w całkowicie zautomatyzowanym magazynie kręgów wyposażona w urządzenia chwytne w postaci magnesów lub chwytaków 8

9

10 Suwnice procesowe i produkcyjne w przemyśle papierniczym Przemysł papierniczy wymaga dużej niezawodności maszyn pracujących w obszarach pracy wilgotnej i suchej. Jednocześnie efektywne magazynowanie i pobieranie z magazynu zwojów papieru wymaga wysokiego stopnia automatyzacji przy możliwie delikatnej i precyzyjnej obsłudze. Specjalnie zaprojektowane suwnice Demag są w stanie sprostać tym wymaganiom. W przemyśle papierniczym, oprócz szczególnych wymagań związanych z dużą wilgotnością powietrza i temperaturą panującą w obszarach pracy wilgotnej, wymagana jest przede wszystkim precyzja ruchów wciągnika przy wymianie bębna. Do pionowego magazynowania zwojów papieru konieczny jest zautomatyzowany proces o dużej prędkości podnoszenia i przemieszczania ładunku. Poza tym przy rocznej produkcji wynoszącej często ponad milion ton wymagana jest wysoka niezawodność urządzeń. Do obsługi zwojów papieru w magazynie firma Demag Cranes & Components oferuje suwnice zoptymalizowane pod kątem tych procesów. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie i zestaw wyposażenia dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb

11 System zarządzania magazynem ze specjalizowanym komputerem i oprogramowaniem Suwnica procesowa Demag w magazynie papierni i podczas produkcji papieru

12

13 Stosowanie suwnic procesowych Demag do usuwania i recyklingu odpadów W spalarniach śmieci suwnice pracują przede wszystkim w godzinach dostaw, często przez całą dobę. Mieszanie śmieci, ładowanie pieca spalarni i usuwanie powstałego w nim żużla przy ponad ton odpadów rocznie stawia urządzeniom suwnicowym i ich obsłudze wysokie wymagania. Opłacalność termicznego przetwarzania odpadów wymaga przetwarzania wielkiej ilości śmieci. Zastosowane suwnice muszą być w stanie pracować niezawodnie oraz z dużą wydajnością przez całą dobę. Ze względu na duże wysokości podnoszenia szczególnym wymaganiem podczas pracy w zbiornikach śmieci i żużla jest aktywne tłumienie wahań dużego chwytaka, tak aby nie uderzał on w ściany zbiornika, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia. Poza tym bez tłumienia wahań ładunku mieszanie i przeładowywanie nie mogłoby być wykonywane automatycznie z dużą prędkością. Indywidualnie zaprojektowane do tego celu suwnice Demag są zoptymalizowane do pracy przy takich zbiornikach. Dzięki laserowemu pomiarowi wysokości są one w stanie wykonywać wszystkie prace całkowicie automatycznie. Wszystkie ruchy są zredukowane do minimum, aby osiągnąć ekonomiczną wydajność przeładunku Suwnice procesowe Demag pracujące przy usuwaniu odpadów Suwnice procesowe Demag automatycznie napełniają zbiorniki kompostowe w zakładzie likwidacji śmieci 13

14 Suwnice procesowe w cementowniach i przemyśle wapienniczym W cementowniach magazynowane są różne kruszywa, surowce i paliwa. Procesy transportowe wymagają systemów odpowiednich do tego zastosowania, wyposażonych w oprogramowanie do sterowania i wizualizacji. Tam, gdzie stale są magazynowane i pobierane różne materiały, zaleca się stosowanie w pełni automatycznych suwnic procesowych. Za pomocą systemu wizualizacji, który odzwierciedla układ magazynu i jego otoczenia, można wykonywać różne zadania, np. rezerwować określone pola magazynu dla określonych materiałów. Przez centralne stanowisko sterowania pracownik może za pomocą komputera PC włączać i wyłączać urządzenie lub definiować mieszanki, a jednocześnie obserwować na ekranie informacje o zakłóceniach i stanie instalacji. Procesy pozycjonowania, które często są trudne, automatyczna suwnica procesowa wykonuje szybciej i niejednokrotnie nawet dokładniej niż człowiek. System tłumiący, który na bieżąco określa wielkość wahań i podejmuje niezbędne regulacje zapobiega ruchom wahadłowym ładunku powstającym przy krótkim czasie pozycjonowania i dużej prędkości przesuwania i hamowania W pełni automatyczne napełnianie i pobieranie różnych dodatków przez suwnicę Demag w cementowni Automatyczna suwnica procesowa Demag zastosowana w cementowni 14

15

16

17 Suwnice procesowe Demag do obsługi kontenerów meblowych Szybka i ekonomiczna obsługa kontenerów to naprawdę wielkie wyzwanie nie tylko w portach, ale i na dworcach towarowych. Nie tylko w żegludze, ale i w zwykłym transporcie i magazynowaniu, przykłada się coraz większą wagę do racjonalnego wykorzystania miejsca przez kontenery meblowe. Standaryzowane kontenery można starannie ustawiać w stos i zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Problem zaczyna się wtedy, gdy chodzi o efektywną obsługę, tzn. wyszukanie i transport określonego kontenera. Firma Demag Cranes & Components oferuje doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i powierzchni. Ze względu na ograniczoność miejsca magazynowania kontenerów meblowych w rachubę wchodzą najczęściej tylko systemy w pełni zautomatyzowane. Suwnice Demag znajdują określony kontener, korzystając z systemu zarządzania magazynem. Taka inteligentna suwnica umożliwia szybkie i jednocześnie ekonomiczne składowanie, przemieszczanie i wydawanie przy minimalnym udziale personelu. Czy suwnica jest sterowana ręcznie, drogą radiową czy przez system zarządzania magazynem w każdym przypadku wyposażenie suwnicy Demag zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni i jednocześnie szybki dostęp do określonego kontenera Optymalne wykorzystanie powierzchni dzięki zastosowaniu systemu zarządzania magazynem i inteligentnej suwnicy procesowej Demag Automatyczna rozkładarka kontenerów różnej wielkości Automatyczna suwnica procesowa Demag do obsługi kontenerów w przedsiębiorstwie spedycyjnym 17

18 Suwnice procesowe Demag w przemyśle lotniczym Procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym stale wymagają podnoszenia, obracania i pozycjonowania dużych elementów. Stosowane tam suwnice i wciągniki potrzebują w wielu przypadkach indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań. W ścisłej współpracy z użytkownikami powstają nowatorskie projekty, które budzą duże zainteresowanie również w innych branżach. Tam, gdzie ze złożonych części składowych powstaje jedna całość, wymagane jest precyzyjne i pieczołowite traktowanie ładunków. Ponadto wielkopłaszczyznowe ładunki muszą być zwykle podwieszane w wielu punktach, aby zapobiec ich odkształceniu. Wymaga to przemyślanego łączenia funkcji i mechanizmów, które można osiągnąć dzięki ruchom suwnicy, wózków trawersy i wózków jeżdżących po dolnej półce. Wyposażenie instalacji w przetwornice częstotliwości zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania oraz łagodne i płynne przyspieszanie i hamowanie. Funkcje takie jak sterowanie ruchem współbieżnym, zapory świetlne i wbudowane we wciągnikach linowych hamulce zapewniają wysokie bezpieczeństwo instalacji i obsługiwanego ładunku Suwnice procesowe Demag oferują indywidualne rozwiązania dla transportu całych kadłubów samolotów, skrzydeł lub segmentów kadłubów Przy konserwacji samolotów stosuje się dźwignice teleskopowe 18

19

20

21 Suwnice procesowe Demag w przemyśle samochodowym Coraz krótsze czasy projektowania i produkcji samochodów wymagają od producentów i dostawców mistrzowskiej logistyki i dostaw just-in-time. Oznacza to, że stosowane przy produkcji urządzenia transportu bliskiego muszą wykazywać się ogromną niezawodnością, gdyż przerwa w ruchu tylko jednego ważnego elementu może spowodować znaczne szkody ekonomiczne dla całego procesu produkcji. Ponadto znajdują także zastosowanie np. przy obsłudze matryc do wytłaczania części karoserii lub przy wymianie ciężkich form wtryskowych podczas produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Wciągniki pomagają kształtować ergonomiczne i wygodne, a jednocześnie efektywne miejsca pracy i przebieg prac montażowych. Suwnice Demag transportują, obracają, podnoszą ładunki i ustawiają je w położeniu najbardziej dogodnym do montażu, spełniając wymagania użytkowników dotyczące dokładnego pozycjonowania w całym procesie montażowym Zastosowanie wciągników Demag zapewnia najkorzystniejsze pod względem ergonomii miejsca pracy Suwnice Demag zastosowane w prasowni 21

22 Suwnice procesowe Demag w przemyśle budowy maszyn Konieczność efektywnej obsługi małych i dużych ładunków najczęściej nie zależy ani od wielkości przedsiębiorstwa, ani od częstotliwości tych operacji. Dlatego wymaga to modularnej koncepcji obsługi ładunków, tworzonej przez indywidualne, a jednocześnie sensowne z punktu widzenia ekonomiki rozwiązywanie problemów. Firma Demag Cranes & Components oferuje cały zakres dostosowanych na miarę potrzeb rozwiązań od podnoszenia i pozycjonowania ładunków w miejscu pracy, po załadunek maszyn i urządzeń spełniających każde wymagania i zapewniających więcej ergonomii, elastyczności i ekonomiczności. Suwnice Demag dzięki łagodnym i pewnym ruchom zapewniają precyzyjną obsługę w różnych miejscach pracy, przy obrabiarkach, w halach montażowych i na stanowiskach kontroli. Wyposażenie suwnic w automatyczne segmenty i całkowicie automatyczne procesy optymalizują dokładne uzbrajanie narzędzi i maszyn. Dzięki niezawodnemu tłumieniu wahań ładunku i ułatwieniom automatycznego pozycjonowania suwnice procesowe Demag zapewniają wysoką wydajność przeładunkową i łagodny transport Przy produkcji turbin i generatorów suwnice procesowe Demag przenoszą z milimetrową dokładnością elementy o ciężarze do 200 ton Przy produkcji kruszarek stosuje się suwnice obrotowe Suwnice Demag przy produkcji turbin i części formowanych wtryskowo 22

23

24

25 Od planowania po uruchomienie i utrzymanie w ruchu Porady udzielane przez wykwalifikowanych pracowników, ekonomiczne rozwiązania transportowe, szybkie projektowanie i wykonanie całego zarządzania projektem nasi specjaliści sprzedaży są zawsze do dyspozycji jako kompetentni partnerzy, także po uruchomieniu instalacji. Posiadają oni bogate doświadczenie w wielu dziedzinach. Dzięki temu mogą wykonywać specyficzne dla danej branży analizy zadań i wymagań transportu bliskiego oraz tworzyć indywidualne rozwiązania. Inwestując w urządzenia suwnicowe, klient oczekuje dziś wysokiej pewności swej inwestycji. Kompetencja działu serwisowego firmy Demag gwarantuje ekonomiczne działanie suwnic i ich elementów składowych przez cały okres użytkowania. Konserwacja zapobiegawcza, remonty kapitalne oraz modernizacja urządzeń własnych i obcych zapewniają zachowanie wartości i wydłużają cykl użytkowania produktu. W razie awarii logistyka dostawy części zamiennych zapewnia szybką dostępność potrzebnych elementów i składników. Nasza całościowa oferta obejmuje planowanie, usuwanie odpadów, montaż, a także odbiór podczas przezbrojenia i modernizacji urządzeń. Poza tym oferujemy często lepszy z punktu widzenia oszczędności zakup używanych urządzeń suwnicowych i elementów transportu bliskiego. 25

26 Wiodące przedsiębiorstwa od lat wykorzystują z powodzeniem suwnice Demag Klient Zastosowanie Klient Zastosowanie Przemysł samochodowy BMW-München (DE) Suwnica w prasowni Mercedes-Mettingen (DE) Produkcja narzędzi VW-Wolfsburg (DE) Suwnica w prasowni Obsługa kręgów Bilstein (DE) Automatyczny magazyn kręgów Hoesch Hohenlimburg (D) Magazyn kręgów Nybor (DK) Automatyczny magazyn kręgów Panopa (DE) Magazyn kręgów Preymesser (DE, GB, HU) Magazyn kręgów Huta Aluminium Konin (PL) Transport kręgów aluminiowych Obsługa kontenerów Baxter Moving Excellence (GB) Automatyczny magazyn kontenerów Charl Antoine (FR) Magazyn kontenerów Spedition Fröde (DE) Magazyn kontenerów Trans Euro (GB) Automatyczny magazyn kontenerów TUCON Security Storage (US) Automatyczny magazyn kontenerów Przemysł lotniczy, produkcja Airbus (DE / ES / FR / GB) Suwnica do transportu i montażu Alenia (IT) Automatyczny magazyn panewek Aviastar (RU) Suwnica do transportu i montażu Boeing (US) Suwnica montażowa Embraer (BR) Suwnica montażowa Xian Aircraft Manufacture (CN) System teleplatform Przemysł lotniczy, konserwacja ANA (JP) System teleplatform British Airways (GB) Suwnica konserwacyjna Iberia (ES) System teleplatform Lufthansa (DE) System teleplatform Olympic Airways (GR) Suwnica konserwacyjna Shanghai Airlines (CN) Suwnica konserwacyjna Przemysł papierniczy/maszyny papiernicze Gold East Paper (CN) Holmen Paper Peninsular (ES) Huatai Paper (CN) Jass Schwarza (DE) Myllykoski (DE) SCA Packaging (DE) Arctic Paper (PL) Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Aneks zwijarki Suwnica do maszyny papierniczej Przemysł papierniczy/magazyn zwojów papieru Cascades Arnsberg (DE) Gold East Paper (CN) Jass Schwarza (DE) Nine Dragons (CN) Oudegem Papier (BE) Sun Paper (CN) Recykling AVA Frankfurt Nordwestst. (D) Borlänge Energi (SE) MVA Allington (GB) MVA Moskau (RU) SCA Sundsvall (SE) Cemex Polska (PL) Budowa ciężkich maszyn Flender-Winergy (DE) MAN Turbo (CH) MMG-Waren (DE) Astrom Elbląg (PL) Energetyka Elektrownia PAK (PL) Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica do śmieci i żużlu Suwnica do śmieci i żużlu Suwnica do śmieci i żużlu Suwnica do śmieci i żużlu Przeładunek zrębki drzewnej Suwnica automatyczna do spalarni śmieci Produkcja przekładni Produkcja turbin Produkcja śrub okrętowych Produkcja turbin Obsługa generatorów 26

27 Klient Zastosowanie Produkcja stali Alcoa (HU) Böhler Edelstahl (AT) Green Metal (CZ) Hoesch Hohenlimburg (DE) KazZinc (KZ) MAN B&W Diesel (DE) Meuselwitz (DE) Meuselwitz Guss (DE) Norddeutsche Affinerie (DE) Schmolz + Bickenbach (DE) Swiss Steel AG (CH) United Steel Industrie (AE) Vestas Casting (DE) Alma Polska Wrocław (PL) Arcelor Meetal Steel (PL) Polskie Huty Stali (PL) Celsa Huta Ostrowiec (PL) CME Zawiercie (PL) Transport kręgów Suwnica do odlewni Zestawianie wsadu Transport kręgów Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Transport kęsów Suwnica do odlewni Obsługa prasy Transport materiałów budowlanych Transport zwojów drutu Obsługa prasy Transport walcówki Handel stalą Aceros (ES) Aratubo (ES) ASD (GB) Böhler (AT) Donges Stahlbau (DE) Exelsior (CA) Finkenholl (DE) Ib Andresen (HU) Panopa (DE) Stinnes Stahlhandel (DE) Süderelbe (DE) ThyssenKrupp Schulte (DE) Handel stalą Transport pakietów rur Transport długich ładunków Transport kręgów Transport części stalowych Transport kręgów Handel stalą Transport kręgów Transport długich ładunków Wzornik w centrum serwisowym Transport kręgów Wzornik w centrum serwisowym Przemysł cementowy Adelaide Brighton Cement (AU) Suwnica do klinkieru Anneliese Zement Ennigerloh (DE) Przeładunek EBS Castle Cement Padeswood (GB) Suwnica do klinkieru Holcim Werk Höver (D) Przeładunek EBS Leheigh Cement Union Bridge (US) Suwnica do klinkieru Spenner Zement Erwitte (DE) Suwnica do klinkieru Lafarge Cement (PL) Transport klinkieru 27

28 Demag Cranes & Components Sp. z o.o. ul. Mińska 63A, Warszawa, Polska Telefon +48 (22) Faks +48 (22) PL IS 110 Zastrzega się prawo do błędów, pomyłek drukarskich oraz zmian technicznych. Wydrukowano w Polsce 28

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

SUWNICE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

SUWNICE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM Certyfikat nr E199326 ZAPROJEKTOWANE I W 100% WYPRODUKOWANE W EUROPIE UDŹWIGNIEMY TWÓJ ŚWIAT UDŹWIGNIEMY TWÓJ ŚWIAT DOSTAWCY DLA TIER 1,2 I 3 ORAZ FIRM MONTAŻOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ AWANGARDOWA

Bardziej szczegółowo

SUWNICE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

SUWNICE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM ZAPROJEKTOWANE I W 100% WYPRODUKOWANE W EUROPIE Certyfikat nr E199326 UDŹWIGNIEMY TWÓJ ŚWIAT UDŹWIGNIEMY TWÓJ ŚWIAT DOSTAWCY DLA TIER 1,2 I 3 ORAZ FIRM MONTAŻOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ AWANGARDOWA

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby manipulatory pneumatyczne manipulatory podciśnieniowe wciągniki wózki manipulacyjne Deski Bloczki Butelki Zgrzewki Kanistry Szyby Wciagniki Wciągniki elektryczne (linowe i łańcuchowe) znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO PANDA Sp. z o.o. Dźwigamy Niezawodność

SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO PANDA Sp. z o.o.  Dźwigamy Niezawodność SUWNICE ŻURAWIE TRAWERSY SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO PANDA Sp. z o.o. www.panda.pl Dźwigamy Niezawodność ZAKRES DZIAŁANIA SUWNICE NATOROWE SUWNICE PODWIESZANE SUWNICE BRAMOWE ŻURAWIE WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet

PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet Bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla problemu pustych palet Automatyczne magazynki pustych palet poprawiają organizację ich składowania, zwiększają efektywność

Bardziej szczegółowo

Silnik Podwozie Serwis. Elementy napędów paskowych

Silnik Podwozie Serwis. Elementy napędów paskowych Silnik Podwozie Serwis Elementy napędów paskowych ŻEBY Się dobrze kręciło. ROZWIĄzania dopasowane do WSzyStkich PotrzeB JakoŚĆ, której można W PEŁni ZAUFAĆ. Już od 90 lat firma RUVILLE jest znanym światowym

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

JW- SE. Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych

JW- SE.   Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych JW- SE Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Brandpol AT dystrybutor wtryskarek 04-847 Warszawa Agrestowa 16 Tel. 22 872 01 72, Tel. kom. 604 287

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne

Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne Bębnowe oczyszczarki strumieniowo-ścierne Technika obróbki strumieniowo-ściernej Maszyny używane Systemy transportowe Serwis i części zamienne Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne są dostępne w różnych

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Łożyska i Obudowy HFB.

Łożyska i Obudowy HFB. Łożyska i Obudowy HFB. Technologia w ruchu. 2 Używając wysokiej jakości sprawdzonych surowców stosujemy najnowocześniejsze urządzenia do obróbki żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Szpitale Automatyzacja komisjonowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów MEDIMAT ROBOMAT FILL IN BOX SPEED BOX.

Elastyczny system. Szpitale Automatyzacja komisjonowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów MEDIMAT ROBOMAT FILL IN BOX SPEED BOX. Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia nie tylko sensowną lokalizację przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH PROJEKTOWANIE I BUDOWA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH Galbiati Group produkuje duże, wysokoprecyzyjne obrabiarki do metalu. Maszyny wykonywane są na zamówienie według projektu klienta lub są w całości projektowane

Bardziej szczegółowo

SUWNICE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SUWNICE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM ZAPROJEKTOWANE I W 100% WYPRODUKOWANE W EUROPIE Certyfikat Nr E199326 UDŹWIGNIEMY TWÓJ ŚWIAT ZAUFANY PARTNER: USATYSFAKCJONOWANI KLIENCI NA CAŁYM ŚWIECIE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ AWANGARDOWA TECHNOLOGIA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 ENKODERY LINIOWE

Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 ENKODERY LINIOWE Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ więcej wersji urządzeń i akcesoriów Nr artykułu MVM-0M5-2MC-MKLB 6037415 www.sick.com/ttk70

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY WLEKUS SYSTEMY MECHATRONICZNE

OFERTA FIRMY WLEKUS SYSTEMY MECHATRONICZNE Jarocin; 2009-02-19 OFERTA FIRMY WLEKUS SYSTEMY MECHATRONICZNE Firma WLEKUS Systemy Mechatroniczne działa od 2002 roku jako dostawca maszyn specjalnych dla przemysłu głównie motoryzacyjnego. Posiadając

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON

AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON BEZPIECZNA JAZDA ZACZYNA SIĘ NA TAŚMIE PRODUKCYJNEJ AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON BEZPIECZEŃSTWO ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI NIEZAWODNOŚĆ PROCESÓW SKUTECZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KNOW-HOW W BRANŻY OPONIARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Green Cleaning Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Dlaczego green? Green znaczy więcej niż ekologiczny green to zrównoważony rozwój. HECTAS jest jedną z wiodących firm - ruchomości w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe. Urządzenia dźwignicowe. Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA. Udźwig kg.

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe. Urządzenia dźwignicowe. Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA. Udźwig kg. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wciągnika pneumatycznego należy sprężone powietrze wcześniej oczyścić i naoleić! Pneumatyczny wciągnik łańcuchowy z hakiem nośnym Model CPA Udźwig 125-990 Silnik tego

Bardziej szczegółowo

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia Nadajemy stali formę Nasza firma jest wiodącym producentem normalii do budowy form i narzędzi. Już ponad 10.000 uznanych na rynku klientów czerpie korzyści z naszego nienagannego serwisu oraz bogatego,

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Przewaga płynąca z doświadczenia.

Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service to połączenie 25-letniego know-how doświadczonego producenta elektrowni wiatrowych oraz zaangażowania i wszechstronnych kompetencji dynamicznego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych

Zielono-żółte bezpieczeństwo. Filtry do pomp próżniowych Zielono-żółte bezpieczeństwo Filtry do pomp próżniowych Serwis to kwestia zaufania! Program filtrów do wszystkich pomp próżniowych Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Dobry serwis gwarantuje

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI PRODUCT INFORMATION z INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI SYSTEMY TRANSPORTU NA CAŁYM NOWA TECHNOLOGIA INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 Zalety elektrorolki RollerDrive EC310 są w porównaniu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu: Inwentaryzacja jest nieodłączną procesem związaną z prowadzeniem firmy. Często zdarza się, że ze względu na ilość środków

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2009 / 2010. Systemowe rozwiązania Hilti. Hilti. Doskonałość. Niezawodność.

Katalog produktów 2009 / 2010. Systemowe rozwiązania Hilti. Hilti. Doskonałość. Niezawodność. Katalog produktów 2009 / 2010 Systemowe rozwiązania Hilti Hilti. Doskonałość. Niezawodność. Hilti. Doskonałość. Niezawodność. Codziennie w ponad 120 krajach świata dostarczamy niezawodne, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

milestone in laser cutting ByVention Najmniejsze laserowe urządzenie tnące do standardowych formatów blach

milestone in laser cutting ByVention Najmniejsze laserowe urządzenie tnące do standardowych formatów blach milestone in laser cutting ByVention Najmniejsze laserowe urządzenie tnące do standardowych formatów blach 2 ByVention najwyższa wydajność i wszystko w cenie Niezwykły laserowy system cięcia ByVention

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji. Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE.

Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji. Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE. Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji. Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE. Najwyższa jakość produktu od MEYLE. Naszą ambicją jest zostanie najlepszym oferentem części podlegających zużyciu

Bardziej szczegółowo

Pow(d)er to the people. Efektywne mielenie granulatu do proszku przy pomocy pulweryzatorów Reduction Engineering

Pow(d)er to the people. Efektywne mielenie granulatu do proszku przy pomocy pulweryzatorów Reduction Engineering Pow(d)er to the people Efektywne mielenie granulatu do proszku przy pomocy pulweryzatorów Reduction Engineering Główne elementy Dmuchawa Cyklon Sita Komora mieląca Rurociąg przesyłu materiału Podajnik

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME ZrównowaŜona produkcja cementu przy wykorzystaniu kompozytów cementu: Kierunki zmian i korzyści z produkcji cementu MoŜemy wyróŝnić główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm w każdym zakresie

Profesjonalizm w każdym zakresie 3 Efektywność energetyczna według KSB Profesjonalizm w każdym zakresie Gama produktów i usług KSB KSB dostarcza pompy, armaturę, napędy i rozwiązania z zakresu automatyki dla techniki wodno-ściekowej,

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA KOLUMNY BOCZNE KURTYNA BRAMY AUTOMATYCZNE OTWIERANIE AWARYJNE ODBOJE

BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA KOLUMNY BOCZNE KURTYNA BRAMY AUTOMATYCZNE OTWIERANIE AWARYJNE ODBOJE Brama szybkobieżna Oddziela obszar sprzedaży od części magazynowej Pozwala uniknąć ingerencji osób nieupoważnionych Do zastosowań ewakuacyjnych Wytrzymała na uderzenia i bezpieczna BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

International Rail Loading Specialists Systemy przewozowe. Systemy przewozowe

International Rail Loading Specialists Systemy przewozowe. Systemy przewozowe Systemy przewozowe Systemy przewozowe firmy Trainload Limited Systemy przewozowe firmy Trainload Limited wykorzystują system transportu okrężnego prowadzonego w dowolnym kierunku za pomocą wyciągarki i

Bardziej szczegółowo

Ekologia i Oszczędności

Ekologia i Oszczędności Ekologia i Oszczędności B E L O W N I C E Dlaczego warto w pełni angażować się w recykling odpadów? Chronimy nasze otoczenie i własne zdrowie. Utrzymujemy naturalny stan przyrody. Obniżamy zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

POWER KOMET Heavy Duty (Frakcja ciężka). Rozdrabniarka jednowałowa.

POWER KOMET Heavy Duty (Frakcja ciężka). Rozdrabniarka jednowałowa. POWER KOMET Heavy Duty (Frakcja ciężka). Rozdrabniarka jednowałowa. Nasza inteligencja należy do nas i do naszych klientów! Od ponad sześciu lat nasze rodzinne przedsiębiorstwo dostarcza towary klientom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A.

Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów. Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Nowoczesny magazyn - trendy w wyposażaniu i zarządzaniu pracą magazynów Elżbieta Szulc Nowoczesne systemy magazynowe www.promag.pl O firmie Już od prawie 30 lat kreujemy standardy polskiej branży logistyki

Bardziej szczegółowo

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruShear: Skuteczne cięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Rozwiązania na miarę Spis treści Rozwiązania na miarę 2 Technika cięcia, która przekonuje 3 Nożyce

Bardziej szczegółowo

Technologia budowy modułowej Cadolto. Fascynacja konstrukcją modułową. cadolto Budynki prefabrykowane Budowane jako moduły. Przekonujące jako całość.

Technologia budowy modułowej Cadolto. Fascynacja konstrukcją modułową. cadolto Budynki prefabrykowane Budowane jako moduły. Przekonujące jako całość. Technologia budowy modułowej Cadolto Fascynacja konstrukcją modułową cadolto Budynki prefabrykowane cadolto Budynki prefabrykowane Fascynacja konstrukcją modułową cadolto Budynki prefabrykowane Technologia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

UNIVERSO Industrial Line (Linia przemysłowa). Rozdrabniarka jednowałowa.

UNIVERSO Industrial Line (Linia przemysłowa). Rozdrabniarka jednowałowa. UNIVERSO Industrial Line (Linia przemysłowa). Rozdrabniarka jednowałowa. Nasza inteligencja należy do nas i do naszych klientów! Od ponad sześciu lat nasze rodzinne przedsiębiorstwo dostarcza towary klientom

Bardziej szczegółowo

Produkty według specyfikacji klienta

Produkty według specyfikacji klienta Produkty według specyfikacji klienta Oferta Wemeco Wemeco jest prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych według specyfikacji klienta: ze stali, stali

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Możliwość zintegrowania z każdym procesem produkcyjnym. PM5 jest rozwiązaniem wprowadzonym przez firmę AFS do

Bardziej szczegółowo

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735 Nadzór Linii Produkcyjnych Jacek Pszczółka AiR 187735 Linia Produkcyjna Linia produkcyjna albo linia montażowa zespół stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych) ugrupowanych według kolejności

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNE USŁUGI SERWISOWE

ORYGINALNE USŁUGI SERWISOWE ORYGINALNE USŁUGI SERWISOWE I WSZYSTKO DZIAŁA LEPIEJ Gdy już zainwestują Państwo w najlepsze urządzenia na świecie, warto zapewnić im właściwą ochronę. Za właściwą troskę i poświęconą uwagę, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Technika dźwigowa urządzenia podnoszenia i manipulowania ładunkiem. PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa 11/2005

Technika dźwigowa urządzenia podnoszenia i manipulowania ładunkiem. PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa 11/2005 /2005 Technika dźwigowa urządzenia podnoszenia i manipulowania ładunkiem PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL +48 7 39 80 760 FAX +48 7 39 80 769 E-MAIL biuro@pfeifer.pl

Bardziej szczegółowo

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających www.inmetbth.pl Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających Szybsza wymiana narzędzi Ekspresowa wymiana narzędzi w prasach oraz szybkie i precyzyjne mocowanie form to kolejna odpowiedź grupy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów

www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH L A T Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów MAGAZYNOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH DO 50 TON SILOSY ELASTYCZNE FIRMY

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki serii Dream firmy

Wtryskarki serii Dream firmy Wtryskarki serii Dream firmy Wprowadzenie Tederic Co., Ltd. Tederic to firma światowa działająca na zasadzie połączenia kapitału angielskiego i chińskiego W ostatnich latach znacznie zwiększyła swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UNILINE: Automatyczny system składowania blach. Efektywny przepływ materiałów w procesach produkcyjnych i kompletacji.

UNILINE: Automatyczny system składowania blach. Efektywny przepływ materiałów w procesach produkcyjnych i kompletacji. UNILINE: Automatyczny system składowania blach. Efektywny przepływ materiałów w procesach produkcyjnych i kompletacji. 1 UNILINE: Elastyczny system magazynowania przeznaczony do składowania blach oraz

Bardziej szczegółowo

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI Wysokowydajne rozdmuchiwarki 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM ROZDMUCHIWARKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM OBNIŻENIE KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w najwyższej formie

Automatyzacja w najwyższej formie TruBend Cell: Automatyzacja w najwyższej formie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Sukces dzięki automatyzacji Spis treści Sukces dzięki automatyzacji 2 Dlaczego TruBend Cell

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Płynne narzędzie więcej niż tylko chłodziwo. Produktywność, wydajność ekonomiczna i jakość obróbki są czynnikami, które zależne są od doboru

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów

PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów PROMAG S.A. jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów OD PONAD 30 LAT WYPOSAŻAMY MAGAZYNY Już od ponad 30 lat, optymalizujemy przestrzeń magazynową i produkcyjną Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

O nas... Od ponad 5 lat budujemy markę STADNICKI w branży maszyn i urządzeń, za cel stawiając sobie

O nas... Od ponad 5 lat budujemy markę STADNICKI w branży maszyn i urządzeń, za cel stawiając sobie O nas... Nasza firma specjalizuje się w obróbce szkła, drewna i stali. Istniejemy już ponad 25 lat, a w branży produkcji maszyn dla przemysłu drzewnego działamy kilka lat. Dzieki temu dysponujemy odpowiednią

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2014 ważny do 31.03.2015*

CENNIK 2014 ważny do 31.03.2015* CENNIK 2014 ważny do 31.03.2015* OSUSZACZE Rozwój, produkcja i sprzedaż. Jedno źródło made in Germany Utworzona w 1990 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie jednym z wiodących producentów

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Dostawy sprzętu komputerowego

Dostawy sprzętu komputerowego Informatyka to nasza pasja Jesteśmy młodym i dynamicznie się rozwijającym przedsiębiorstwem, oferującym kompleksowe usługi informatyczne. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo