Suwnice procesowe Demag. Ekonomiczne łączenie procesów dzięki zastosowaniu półautomatycznych i całkowicie automatycznych suwnic i wciągników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suwnice procesowe Demag. Ekonomiczne łączenie procesów dzięki zastosowaniu półautomatycznych i całkowicie automatycznych suwnic i wciągników"

Transkrypt

1 Suwnice procesowe Demag Ekonomiczne łączenie procesów dzięki zastosowaniu półautomatycznych i całkowicie automatycznych suwnic i wciągników 1

2 Doświadczenie w budowie suwnic i ich podzespołów od 1819 roku Firma Demag Cranes & Components jest jednym z najbogatszych w tradycje przedsiębiorstw niemieckich. Jej działalność rozpoczęła się w 1819 roku od założenia warsztatów mechanicznych Harkort & Co. w Wetter, w Zagłębiu Ruhry. Już w roku 1840 przedsiębiorstwo podjęło produkcję suwnic pomostowych i skoncentrowało się na wykonywaniu suwnic i ich podzespołów. W 1867 roku firma umocniła swoją renomę pioniera budowy suwnic, projektując pierwszą suwnicę parową, która stała się atrakcją na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 roku. W 1890 roku powstała pierwsza suwnica pomostowa z oddzielnymi silnikami elektrycznymi napędzającymi ruch suwnicy i wciągnika. W 1963 roku rozpoczęto seryjną produkcję suwnic. 2

3 4 Automatyczny przepływ materiałów 7 Suwnice procesowe i produkcyjne w odlewniach 8 Suwnice procesowe do transportu stali 10 Suwnice procesowe i produkcyjne w przemyśle papierniczym 13 Suwnice procesowe do usuwania i recyklingu odpadów 14 Suwnice procesowe w cementowniach i przemyśle wapienniczym 17 Suwnice procesowe do obsługi kontenerów meblowych Suwnice procesowe w przemyśle lotniczym Dzisiaj Demag Cranes & Components jest częścią międzynarodowego przedsiębiorstwa Demag Cranes AG z siedzibą w Niemczech, z biurami dystrybucji i przedstawicielstwami na wszystkich kontynentach. Działy firmy Demag Cranes & Components, takie jak: Suwnice, Udźwigowienie stanowisk pracy, Technika napędowa i Serwis, oferują rozwiązania dotyczące przepływu materiałów, logistyki i napędów dla przedsiębiorstw wszystkich branż i wielkości od warsztatów rzemieślniczych po wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe. 21 Suwnice procesowe w przemyśle samochodowym 22 Suwnice procesowe w przemyśle budowy maszyn 25 Od planowania po uruchomienie i utrzymanie w ruchu 26 Referencje 3

4 Automatyczny przepływ materiałów przy zastosowaniu suwnic procesowych i produkcyjnych firmy Demag Suwnica procesowa Demag w prasowni fabryki samochodów zastosowana do wymiany narzędzi Całkowicie automatyczne suwnice procesowe są zoptymalizowane pod kątem potrzeb danego zastosowania. Mogą one komunikować się z kompleksowymi systemami sterowania, np. z komputerem zarządzającym magazynem. Wszystkie ruchy, w tym pobranie i odstawienie ładunku, są sterowane programem. Stały nadzór staje się zbędny, a działania wykonywane ręcznie ograniczają się do zatrzymania awaryjnego lub przełączenia na sterowanie ręczne. Decyzja, czy stosować suwnicę standardową, czy całkowicie automatyczną, zależy w wielu rodzajach zastosowań od przepustowości. Wyraźny trend automatyzacji uwidacznia się jednak, jeśli suwnica jest istotnym elementem łączącym wewnątrzzakładową logistykę produkcji, magazyn i dział wysyłki. W takim przypadku suwnica ma duży wpływ na efektywność i elastyczność, a tym samym na ekonomiczność całego procesu. Zastosowanie suwnicy automatycznej musi wiązać się z wcześniejszą ścisłą współpracą użytkownika, planisty i producenta. Tylko harmonijna współpraca partnerów na etapie planowania, wykonania i uruchomienia zapewnia wieloletnie dobre funkcjonowanie całego systemu. Punktem wyjścia dla rozważań o ekonomice rozwiązania jest zawsze wielkość i rodzaj ładunków, do których należy dopasować urządzenia chwytne. Ich rodzaj i forma są określone przez ładunek lub jego nośnik. W instalacjach w pełni zautomatyzowanych urządzenie chwytne pełni kluczową funkcję, gdyż tylko urządzenie dopasowane do chwytanego elementu umożliwia automatyczną obsługę. Przy tym należy dodatkowo uwzględnić, że urządzenie chwytne musi pobrać i odstawić ładunek w obszarze określonej dla niego tolerancji położenia. 4

5

6

7 Suwnice procesowe i produkcyjne w odlewniach Surowe warunki pracy w odlewniach, trudny rodzaj transportowanego materiału, skomplikowane funkcje obsługi i wysokie, bądź niezwykle wahające się temperatury pracy stawiają wysokie wymagania dotyczące pewności działania i niezawodności zastosowanego systemu. Dlatego firma Demag dla tak trudnych zastosowań opracowała specjalnie trzypunktową zasadę. Po pierwsze zdublowanie systemu rozmieszczenie dodatkowych systemów cząstkowych wciągników i wózków, a także systemów zasilania i sterowania suwnicą. Jeśli jeden system cząstkowy ulegnie awarii lub jest w konserwacji, zakład może uniknąć przestoju, dalej pracować, używając systemu zdublowanego. Po drugie inteligentne sterowanie zapewniające elastyczną pracę, integrację zarządzania pracą i błędami sterowania napędem, sterowanie objazdami i sterowanie całym systemem. Po trzecie wizualizację suwnicy. Oznacza to przejrzyste przedstawianie złożonych systemów dające użytkownikowi w każdym momencie wgląd w aktualny stan instalacji Precyzyjne pozycjonowanie kadzi odlewniczej i bezpieczny transport płynnego materiału do maszyny odlewniczej Suwnice Demag transportują bezpiecznie ładunki do następnego stanowiska w odlewni 7

8 Suwnice procesowe do pół- lub w pełni automatycznego transportu stali Od systemów transportu bliskiego w przemyśle stalowym wymaga się obecnie coraz szybszych i bardziej elastycznych procesów obsługi materiałów. Przy tym suwnice znajdują zastosowanie nie tylko w stalowniach, ale przede wszystkim też w handlu stalą, który coraz częściej musi reagować na zapotrzebowanie klientów metodą just in time. Suwnice Demag zapewniają nie tylko stałą gotowość, ale także lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej i bardziej elastyczną obsługę produktów. W handlu stalą systemy transportu bliskiego są kluczowym czynnikiem wpływającym na ekonomiczność, a w przemyśle przetwórstwa stali mają duży wpływ na efektywność i elastyczność całego procesu technologicznego. Przy czym charakterystyczna jest tendencja do coraz większej automatyzacji, aby w ekonomiczny sposób kształtować procesy logistyczne. Znaczny wkład wnoszą tu koncepcje suwnic opracowane przez firmę Demag Cranes & Components dostosowane i zoptymalizowane do specyficznych wymagań i procesów tej branży, spełniające wszystkie wymagania odnośnie profesjonalnej i przejrzystej organizacji i wykorzystania miejsca w magazynie Suwnica Demag-Steelmaster z magnetyczną trawersą do chwytania długich ładunków, pojedynczych elementów i blach Suwnica Demag-Coilmaster w całkowicie zautomatyzowanym magazynie kręgów wyposażona w urządzenia chwytne w postaci magnesów lub chwytaków 8

9

10 Suwnice procesowe i produkcyjne w przemyśle papierniczym Przemysł papierniczy wymaga dużej niezawodności maszyn pracujących w obszarach pracy wilgotnej i suchej. Jednocześnie efektywne magazynowanie i pobieranie z magazynu zwojów papieru wymaga wysokiego stopnia automatyzacji przy możliwie delikatnej i precyzyjnej obsłudze. Specjalnie zaprojektowane suwnice Demag są w stanie sprostać tym wymaganiom. W przemyśle papierniczym, oprócz szczególnych wymagań związanych z dużą wilgotnością powietrza i temperaturą panującą w obszarach pracy wilgotnej, wymagana jest przede wszystkim precyzja ruchów wciągnika przy wymianie bębna. Do pionowego magazynowania zwojów papieru konieczny jest zautomatyzowany proces o dużej prędkości podnoszenia i przemieszczania ładunku. Poza tym przy rocznej produkcji wynoszącej często ponad milion ton wymagana jest wysoka niezawodność urządzeń. Do obsługi zwojów papieru w magazynie firma Demag Cranes & Components oferuje suwnice zoptymalizowane pod kątem tych procesów. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie i zestaw wyposażenia dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb

11 System zarządzania magazynem ze specjalizowanym komputerem i oprogramowaniem Suwnica procesowa Demag w magazynie papierni i podczas produkcji papieru

12

13 Stosowanie suwnic procesowych Demag do usuwania i recyklingu odpadów W spalarniach śmieci suwnice pracują przede wszystkim w godzinach dostaw, często przez całą dobę. Mieszanie śmieci, ładowanie pieca spalarni i usuwanie powstałego w nim żużla przy ponad ton odpadów rocznie stawia urządzeniom suwnicowym i ich obsłudze wysokie wymagania. Opłacalność termicznego przetwarzania odpadów wymaga przetwarzania wielkiej ilości śmieci. Zastosowane suwnice muszą być w stanie pracować niezawodnie oraz z dużą wydajnością przez całą dobę. Ze względu na duże wysokości podnoszenia szczególnym wymaganiem podczas pracy w zbiornikach śmieci i żużla jest aktywne tłumienie wahań dużego chwytaka, tak aby nie uderzał on w ściany zbiornika, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia. Poza tym bez tłumienia wahań ładunku mieszanie i przeładowywanie nie mogłoby być wykonywane automatycznie z dużą prędkością. Indywidualnie zaprojektowane do tego celu suwnice Demag są zoptymalizowane do pracy przy takich zbiornikach. Dzięki laserowemu pomiarowi wysokości są one w stanie wykonywać wszystkie prace całkowicie automatycznie. Wszystkie ruchy są zredukowane do minimum, aby osiągnąć ekonomiczną wydajność przeładunku Suwnice procesowe Demag pracujące przy usuwaniu odpadów Suwnice procesowe Demag automatycznie napełniają zbiorniki kompostowe w zakładzie likwidacji śmieci 13

14 Suwnice procesowe w cementowniach i przemyśle wapienniczym W cementowniach magazynowane są różne kruszywa, surowce i paliwa. Procesy transportowe wymagają systemów odpowiednich do tego zastosowania, wyposażonych w oprogramowanie do sterowania i wizualizacji. Tam, gdzie stale są magazynowane i pobierane różne materiały, zaleca się stosowanie w pełni automatycznych suwnic procesowych. Za pomocą systemu wizualizacji, który odzwierciedla układ magazynu i jego otoczenia, można wykonywać różne zadania, np. rezerwować określone pola magazynu dla określonych materiałów. Przez centralne stanowisko sterowania pracownik może za pomocą komputera PC włączać i wyłączać urządzenie lub definiować mieszanki, a jednocześnie obserwować na ekranie informacje o zakłóceniach i stanie instalacji. Procesy pozycjonowania, które często są trudne, automatyczna suwnica procesowa wykonuje szybciej i niejednokrotnie nawet dokładniej niż człowiek. System tłumiący, który na bieżąco określa wielkość wahań i podejmuje niezbędne regulacje zapobiega ruchom wahadłowym ładunku powstającym przy krótkim czasie pozycjonowania i dużej prędkości przesuwania i hamowania W pełni automatyczne napełnianie i pobieranie różnych dodatków przez suwnicę Demag w cementowni Automatyczna suwnica procesowa Demag zastosowana w cementowni 14

15

16

17 Suwnice procesowe Demag do obsługi kontenerów meblowych Szybka i ekonomiczna obsługa kontenerów to naprawdę wielkie wyzwanie nie tylko w portach, ale i na dworcach towarowych. Nie tylko w żegludze, ale i w zwykłym transporcie i magazynowaniu, przykłada się coraz większą wagę do racjonalnego wykorzystania miejsca przez kontenery meblowe. Standaryzowane kontenery można starannie ustawiać w stos i zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Problem zaczyna się wtedy, gdy chodzi o efektywną obsługę, tzn. wyszukanie i transport określonego kontenera. Firma Demag Cranes & Components oferuje doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i powierzchni. Ze względu na ograniczoność miejsca magazynowania kontenerów meblowych w rachubę wchodzą najczęściej tylko systemy w pełni zautomatyzowane. Suwnice Demag znajdują określony kontener, korzystając z systemu zarządzania magazynem. Taka inteligentna suwnica umożliwia szybkie i jednocześnie ekonomiczne składowanie, przemieszczanie i wydawanie przy minimalnym udziale personelu. Czy suwnica jest sterowana ręcznie, drogą radiową czy przez system zarządzania magazynem w każdym przypadku wyposażenie suwnicy Demag zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni i jednocześnie szybki dostęp do określonego kontenera Optymalne wykorzystanie powierzchni dzięki zastosowaniu systemu zarządzania magazynem i inteligentnej suwnicy procesowej Demag Automatyczna rozkładarka kontenerów różnej wielkości Automatyczna suwnica procesowa Demag do obsługi kontenerów w przedsiębiorstwie spedycyjnym 17

18 Suwnice procesowe Demag w przemyśle lotniczym Procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym stale wymagają podnoszenia, obracania i pozycjonowania dużych elementów. Stosowane tam suwnice i wciągniki potrzebują w wielu przypadkach indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań. W ścisłej współpracy z użytkownikami powstają nowatorskie projekty, które budzą duże zainteresowanie również w innych branżach. Tam, gdzie ze złożonych części składowych powstaje jedna całość, wymagane jest precyzyjne i pieczołowite traktowanie ładunków. Ponadto wielkopłaszczyznowe ładunki muszą być zwykle podwieszane w wielu punktach, aby zapobiec ich odkształceniu. Wymaga to przemyślanego łączenia funkcji i mechanizmów, które można osiągnąć dzięki ruchom suwnicy, wózków trawersy i wózków jeżdżących po dolnej półce. Wyposażenie instalacji w przetwornice częstotliwości zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania oraz łagodne i płynne przyspieszanie i hamowanie. Funkcje takie jak sterowanie ruchem współbieżnym, zapory świetlne i wbudowane we wciągnikach linowych hamulce zapewniają wysokie bezpieczeństwo instalacji i obsługiwanego ładunku Suwnice procesowe Demag oferują indywidualne rozwiązania dla transportu całych kadłubów samolotów, skrzydeł lub segmentów kadłubów Przy konserwacji samolotów stosuje się dźwignice teleskopowe 18

19

20

21 Suwnice procesowe Demag w przemyśle samochodowym Coraz krótsze czasy projektowania i produkcji samochodów wymagają od producentów i dostawców mistrzowskiej logistyki i dostaw just-in-time. Oznacza to, że stosowane przy produkcji urządzenia transportu bliskiego muszą wykazywać się ogromną niezawodnością, gdyż przerwa w ruchu tylko jednego ważnego elementu może spowodować znaczne szkody ekonomiczne dla całego procesu produkcji. Ponadto znajdują także zastosowanie np. przy obsłudze matryc do wytłaczania części karoserii lub przy wymianie ciężkich form wtryskowych podczas produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Wciągniki pomagają kształtować ergonomiczne i wygodne, a jednocześnie efektywne miejsca pracy i przebieg prac montażowych. Suwnice Demag transportują, obracają, podnoszą ładunki i ustawiają je w położeniu najbardziej dogodnym do montażu, spełniając wymagania użytkowników dotyczące dokładnego pozycjonowania w całym procesie montażowym Zastosowanie wciągników Demag zapewnia najkorzystniejsze pod względem ergonomii miejsca pracy Suwnice Demag zastosowane w prasowni 21

22 Suwnice procesowe Demag w przemyśle budowy maszyn Konieczność efektywnej obsługi małych i dużych ładunków najczęściej nie zależy ani od wielkości przedsiębiorstwa, ani od częstotliwości tych operacji. Dlatego wymaga to modularnej koncepcji obsługi ładunków, tworzonej przez indywidualne, a jednocześnie sensowne z punktu widzenia ekonomiki rozwiązywanie problemów. Firma Demag Cranes & Components oferuje cały zakres dostosowanych na miarę potrzeb rozwiązań od podnoszenia i pozycjonowania ładunków w miejscu pracy, po załadunek maszyn i urządzeń spełniających każde wymagania i zapewniających więcej ergonomii, elastyczności i ekonomiczności. Suwnice Demag dzięki łagodnym i pewnym ruchom zapewniają precyzyjną obsługę w różnych miejscach pracy, przy obrabiarkach, w halach montażowych i na stanowiskach kontroli. Wyposażenie suwnic w automatyczne segmenty i całkowicie automatyczne procesy optymalizują dokładne uzbrajanie narzędzi i maszyn. Dzięki niezawodnemu tłumieniu wahań ładunku i ułatwieniom automatycznego pozycjonowania suwnice procesowe Demag zapewniają wysoką wydajność przeładunkową i łagodny transport Przy produkcji turbin i generatorów suwnice procesowe Demag przenoszą z milimetrową dokładnością elementy o ciężarze do 200 ton Przy produkcji kruszarek stosuje się suwnice obrotowe Suwnice Demag przy produkcji turbin i części formowanych wtryskowo 22

23

24

25 Od planowania po uruchomienie i utrzymanie w ruchu Porady udzielane przez wykwalifikowanych pracowników, ekonomiczne rozwiązania transportowe, szybkie projektowanie i wykonanie całego zarządzania projektem nasi specjaliści sprzedaży są zawsze do dyspozycji jako kompetentni partnerzy, także po uruchomieniu instalacji. Posiadają oni bogate doświadczenie w wielu dziedzinach. Dzięki temu mogą wykonywać specyficzne dla danej branży analizy zadań i wymagań transportu bliskiego oraz tworzyć indywidualne rozwiązania. Inwestując w urządzenia suwnicowe, klient oczekuje dziś wysokiej pewności swej inwestycji. Kompetencja działu serwisowego firmy Demag gwarantuje ekonomiczne działanie suwnic i ich elementów składowych przez cały okres użytkowania. Konserwacja zapobiegawcza, remonty kapitalne oraz modernizacja urządzeń własnych i obcych zapewniają zachowanie wartości i wydłużają cykl użytkowania produktu. W razie awarii logistyka dostawy części zamiennych zapewnia szybką dostępność potrzebnych elementów i składników. Nasza całościowa oferta obejmuje planowanie, usuwanie odpadów, montaż, a także odbiór podczas przezbrojenia i modernizacji urządzeń. Poza tym oferujemy często lepszy z punktu widzenia oszczędności zakup używanych urządzeń suwnicowych i elementów transportu bliskiego. 25

26 Wiodące przedsiębiorstwa od lat wykorzystują z powodzeniem suwnice Demag Klient Zastosowanie Klient Zastosowanie Przemysł samochodowy BMW-München (DE) Suwnica w prasowni Mercedes-Mettingen (DE) Produkcja narzędzi VW-Wolfsburg (DE) Suwnica w prasowni Obsługa kręgów Bilstein (DE) Automatyczny magazyn kręgów Hoesch Hohenlimburg (D) Magazyn kręgów Nybor (DK) Automatyczny magazyn kręgów Panopa (DE) Magazyn kręgów Preymesser (DE, GB, HU) Magazyn kręgów Huta Aluminium Konin (PL) Transport kręgów aluminiowych Obsługa kontenerów Baxter Moving Excellence (GB) Automatyczny magazyn kontenerów Charl Antoine (FR) Magazyn kontenerów Spedition Fröde (DE) Magazyn kontenerów Trans Euro (GB) Automatyczny magazyn kontenerów TUCON Security Storage (US) Automatyczny magazyn kontenerów Przemysł lotniczy, produkcja Airbus (DE / ES / FR / GB) Suwnica do transportu i montażu Alenia (IT) Automatyczny magazyn panewek Aviastar (RU) Suwnica do transportu i montażu Boeing (US) Suwnica montażowa Embraer (BR) Suwnica montażowa Xian Aircraft Manufacture (CN) System teleplatform Przemysł lotniczy, konserwacja ANA (JP) System teleplatform British Airways (GB) Suwnica konserwacyjna Iberia (ES) System teleplatform Lufthansa (DE) System teleplatform Olympic Airways (GR) Suwnica konserwacyjna Shanghai Airlines (CN) Suwnica konserwacyjna Przemysł papierniczy/maszyny papiernicze Gold East Paper (CN) Holmen Paper Peninsular (ES) Huatai Paper (CN) Jass Schwarza (DE) Myllykoski (DE) SCA Packaging (DE) Arctic Paper (PL) Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Suwnica do maszyn papierniczych Aneks zwijarki Suwnica do maszyny papierniczej Przemysł papierniczy/magazyn zwojów papieru Cascades Arnsberg (DE) Gold East Paper (CN) Jass Schwarza (DE) Nine Dragons (CN) Oudegem Papier (BE) Sun Paper (CN) Recykling AVA Frankfurt Nordwestst. (D) Borlänge Energi (SE) MVA Allington (GB) MVA Moskau (RU) SCA Sundsvall (SE) Cemex Polska (PL) Budowa ciężkich maszyn Flender-Winergy (DE) MAN Turbo (CH) MMG-Waren (DE) Astrom Elbląg (PL) Energetyka Elektrownia PAK (PL) Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica automatyczna Suwnica do śmieci i żużlu Suwnica do śmieci i żużlu Suwnica do śmieci i żużlu Suwnica do śmieci i żużlu Przeładunek zrębki drzewnej Suwnica automatyczna do spalarni śmieci Produkcja przekładni Produkcja turbin Produkcja śrub okrętowych Produkcja turbin Obsługa generatorów 26

27 Klient Zastosowanie Produkcja stali Alcoa (HU) Böhler Edelstahl (AT) Green Metal (CZ) Hoesch Hohenlimburg (DE) KazZinc (KZ) MAN B&W Diesel (DE) Meuselwitz (DE) Meuselwitz Guss (DE) Norddeutsche Affinerie (DE) Schmolz + Bickenbach (DE) Swiss Steel AG (CH) United Steel Industrie (AE) Vestas Casting (DE) Alma Polska Wrocław (PL) Arcelor Meetal Steel (PL) Polskie Huty Stali (PL) Celsa Huta Ostrowiec (PL) CME Zawiercie (PL) Transport kręgów Suwnica do odlewni Zestawianie wsadu Transport kręgów Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Suwnica do odlewni Transport kęsów Suwnica do odlewni Obsługa prasy Transport materiałów budowlanych Transport zwojów drutu Obsługa prasy Transport walcówki Handel stalą Aceros (ES) Aratubo (ES) ASD (GB) Böhler (AT) Donges Stahlbau (DE) Exelsior (CA) Finkenholl (DE) Ib Andresen (HU) Panopa (DE) Stinnes Stahlhandel (DE) Süderelbe (DE) ThyssenKrupp Schulte (DE) Handel stalą Transport pakietów rur Transport długich ładunków Transport kręgów Transport części stalowych Transport kręgów Handel stalą Transport kręgów Transport długich ładunków Wzornik w centrum serwisowym Transport kręgów Wzornik w centrum serwisowym Przemysł cementowy Adelaide Brighton Cement (AU) Suwnica do klinkieru Anneliese Zement Ennigerloh (DE) Przeładunek EBS Castle Cement Padeswood (GB) Suwnica do klinkieru Holcim Werk Höver (D) Przeładunek EBS Leheigh Cement Union Bridge (US) Suwnica do klinkieru Spenner Zement Erwitte (DE) Suwnica do klinkieru Lafarge Cement (PL) Transport klinkieru 27

28 Demag Cranes & Components Sp. z o.o. ul. Mińska 63A, Warszawa, Polska Telefon +48 (22) Faks +48 (22) PL IS 110 Zastrzega się prawo do błędów, pomyłek drukarskich oraz zmian technicznych. Wydrukowano w Polsce 28

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych wrzesień 2013 Inject the future: ENGEL na targach K 2013 Nowe aplikacje, rekordy wydajności, światowe premiery Strona 8 W pełni elektryczna, wysoce

Bardziej szczegółowo

local Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym Firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad tym, aby sprostać standardom przemysłowym.

local Hydraulika Bosch Rexroth w budownictwie wodnym Firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad tym, aby sprostać standardom przemysłowym. 04 2012 local Polska Jaz Kozielno, w którym firma Bosch Rexroth zaprojektowała i wykonała układy hydrauliki dla napędu zasuwy kanału dolotowego turbiny wodnej oraz dla napędu trzech klap jazu Hydraulika

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń. więcej na stronie 02 więcej na stronie 04 więcej na stronie 05

Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń. więcej na stronie 02 więcej na stronie 04 więcej na stronie 05 Magazyn Klientów Murrelektronik PICCO MIRO GSM CUBE67 Kompaktowe i wydajne: Nowe zasilacze do instalacji w miejscach z niewielką przestrzenią montażową Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Rozszerzone tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo