ES-SYSTEM S.A. Warszawa, r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ES-SYSTEM S.A. Warszawa, 27.02.2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS"

Transkrypt

1 S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Warszawa, r. 1

2 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju solidne fundamenty 6. Projekty

3 Cele roku 2008 realizacja Budowa i promocja marki : - przygotowano do wprowadzenia w roku 2009 trzy nowe programy produktowe 3xS (SAVE ENERGY, SAVE TIME, SAVE MONEY), ES (ENERGY SAVING), ES-CLASSIC - wprowadzono nowe, oryginalnych wzorniczo i innowacyjne SYSTEMY oświetleniowe (SYSTEM 6000, ES-MULTI, CLOUDS, OPRAWY LED) - w oświetleniu ulicznym wprowadzono nową serię opraw BOYEN i zmodernizowano serię opraw SL100 Wzrost sprzedaży eksportowej - zrealizowano wzrost sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej oraz innych wysokorozwiniętych krajów na świecie - budowa marki poprzez realizację oświetlenia niezwykle prestiżowych obiektów, z których Opera Oslo, czy Terminal III Lotniska Changi w Singapurze świadczą o skali i możliwościach Nowe technologie i automatyzacja - zrealizowane w całości zakupy linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii, których większość przeszła procesy uruchomienia, szkolenia operatorów i jest wdrażana do realizacji bieżących zadań produkcyjnych - trwają prace w zakresie produkcji narzędzi i oprzyrządowania dla nowych maszyn i linii technologicznych - realizacja drugiego etapu procesu automatyzacji i robotyzacji w zakresie istniejących technologii i ciągów produkcyjnych, który powinien się zakończyć w grudniu 2009 roku - wzrost mocy produkcyjnych o 25% 3

4 Cele roku 2008 realizacja Wzrost wydajności i efektywności: - wpływ realizacja programu inwestycyjnego na szybki wzrost wydajności i efektywności produkcji - wzrost mocy produkcyjnych oraz istotna poprawa dostępności produktów w relatywnie krótkich okresach czasu (dla programu podstawowego - do 24 godzin) Uporządkowanie zasobów infrastruktury: - budowa centrum logistycznego na terenie zakładu produkcyjnego w Wilkasach - budowa hali produkcyjnej o powierzchni m² w Wilkasy dla nowych technologii - budowa hali magazynowej o powierzchni m² w Wilkasy - modernizacje i remonty hal produkcyjnych Wilkasy - rozbudowa hali produkcyjnej w Rzeszów o 500 m² Zmiany w organizacji pracy: - wprowadzenie jednorodnej platformy informatycznej w spółce matce (w pozostałych Spółkach GK proces ten zostanie zakończony do r) - wprowadzenie zmiany w zarządzaniu zasobami magazynowymi poprzez uruchomienie Centrum Logistycznego w Wilkasach 4

5 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju solidne fundamenty 6. Projekty

6 Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień r. Nakłady inwestycyjne ogółem (PLN) Budowa hali produkcyjnej, magazynowej i modernizacja istniejących budynków ,22 Laboratorium ENEC,EMC ,56 Obiekty inżynierii lądowej ,08 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,24 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,63 Urządzenia techniczne ,55 Środki transportu ,27 Wyposażenie magazynu i laboratorium ,55 Wartości niematerialne i prawne ,16 RAZEM NAKŁADY ,26 6

7 Modernizacja parku maszynowego - przykłady Wydział tworzyw sztucznych Napylanie próżniowe Automatyczna linia przewodowania i kontroli opraw 7

8 Centrum Logistyczne w Wilkasach KOSZTY REALIZACJI CENTRUM: dotychczasowa wartość poniesionych kosztów (środki własne) tyś. zł. DOCELOWY ROCZNY OBRÓT TOWAROWY: 150 mln zł. KORZYŚCI ORGANIZACYJNE: skrócenie czasu realizacji dostaw do klienta o co najmniej 48 godzin poprawa dostępności towarów obniżenie kosztów transportu o 10 15% 8

9 Uruchomienie laboratorium ENEC w Wilkasach Badanie szczelności Komora termiczna Próba palności detali 9 Koszt budowy i wyposażenia laboratorium 900 tyś. zł

10 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju solidne fundamenty 6. Projekty

11 wzrost sprzedaży mimo słabnącego rynku Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tyś. PLN) + 4,92 % Wpływ wysokiej bazy sprzedaży w 2007r. Wstrzymanie inwestycji w związku z kryzysem finansowym ,36 % + 17,01 % + 12,51 % - 8,32 % I Q II Q III Q IV Q I-IV Q Utrzymanie wzrostu sprzedaży w 2008 r. pomimo słabnącego rynku inwestycyjnego 11

12 dwucyfrowy wzrost wyniku operacyjnego i poprawa rentowności operacyjnej tys. PLN ,45% 10,15% 9,61% +12,87 % 10,33% 12,00% 10,00% ,00% ,01% ,00% 4,00% Zysk operacyjny EBIT Rentowność operacyjna (w %) ,00% 0 IV Q 2007 IV Q 2008 I-IV Q 2007 I-IV Q ,00% Utrzymanie dwucyfrowego poziomu rentowności w 2008 r. 12

13 dwucyfrowy wzrost zysku netto w 2008 r. i poprawa rentowności netto tys. PLN +15,36 % ,36% 8,02% 7,42% 8,16% 9,00% 8,00% ,00% ,00% ,05% ,00% 4,00% 3,00% Zysk netto Rentowność zysku netto (w %) ,00% ,00% 0 IV Q 2007 IV Q 2008 I-IV Q 2007 I-IV Q ,00% 13

14 dywersyfikacja geograficzna sprzedaży tys. PLN Korzystny wpływ kursu Euro/PLN w II poł r % % 22% % 78% 19% 21% 81% 79% IV Q 2007 IV Q % I-IV Q % I-IV Q % Udział sprzedaży eksportowej Udział sprzedaży krajowej 14

15 wzrost liczby krajów eksportowych i partnerów biznesowych EKSPORT Eksport ROK 15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH 6 KRAJÓW 2% WARTOŚCI OBROTÓW Pozostałe 28% Czechy 15% Wielka Brytania 15% 2008 ROK 117 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH PONAD 52 KRAJE 22% WARTOŚCI OBROTÓW Austria 3% Dania 3% Niemcy 4% Rosja 4% Holandia 5% Norwegia 6% Szwecja 12% Hiszpania 5% 15

16 - najważniejsze rynki eksportowe w 2008 r IV kw IV kw

17 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju solidne fundamenty 6. Projekty

18 wysokie wskaźniki płynności i dostępne środki pieniężne Dane na dzień tyś. PLN / % Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Długoterminowe kredyty i pożyczki 302 Zobowiązania warunkowe ( gwarancje bankowe i poręczenia ) Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 30,50% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,37% Wskaźnik płynności bieżącej 2,98 Wskaźnik płynności szybkiej 2,10 18

19 bezpieczeństwo finansowe Znaczne nadwyżki środków pieniężnych Niewielkie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów Wskaźniki płynności na poziomie znacznie wyższym, niż uznawane za bezpieczne Ubezpieczenie wszystkich należności eksportowych w S.A. W obrocie krajowym restrykcyjna i odpowiedzialna polityka w przyznawaniu kredytów kupieckich Zabezpieczenia i egzekwowanie terminowych płatności od odbiorców 19

20 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju solidne fundamenty 6. Projekty

21 pozycja konkurencyjna doskonała znajomość rynku ceny rynkowe choć nie są najważniejsze niska elastyczność popytu słaby złotyszansa dla eksportu 16,2% - udział w rynku p.o.o konkurujemy jakością rozwiązań słaby złotyprzewaga nad importerami nasi Klienci najwięksi gracze na rynku konkurujemy wiedzą pracowników 21

22 priorytety na 2009 r. PRZYGOTOWANI NA SPOWOLNIENIE W BRANŻY Efektywność operacyjna Elastyczność produkcyjna Dywersyfikacja produktowa i geograficzna Stabilna pozycja finansowa Bezpieczeństwo finansowe Racjonalna polityka kosztowa Wykorzystanie atutów slaby złoty, spadek cen surowców 22

23 Idea ENERGY SAVING - Działania na rzecz rozpowszechniania energetycznie efektywnej technologii oświetleniowej Cel nadrzędny: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz obniżanie zużycia zasobów nieodnawialnych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Strategie długofalowe UE: 1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku Obniżenie zużycia energii o 20% do roku Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% do roku 2020 Rola sektora oświetleniowego w oszczędzaniu energii / Kierunek działań: Efektywność energetyczna w oświetleniu jest jednym z najszybszych, najbardziej praktycznych i optymalnych kosztowo sposobów oszczędzania energii Energooszczędne oświetlenie w Europie może wygenerować, w ciągu roku, oszczędności na poziomie 42,5 mln ton CO 2 lub 17,5 mld kosztów eksploatacji Nowoczesne, wydajne energetycznie produkty oświetleniowe mogą obniżyć zużycie energii nawet o 80%, przy trwałości 15 razy wyższej w porównaniu z tradycyjnymi odpowiednikami 23

24 Idea ENERGY SAVING - Działania na rzecz rozpowszechniania energetycznie efektywnej technologii oświetleniowej Narzędzia prawne: 2005/32/EC Dyrektywa UE dotycząca eko-projektowania urządzeń zużywających energię Rozporządzenie UE określające środki wykonawcze do Dyrektywy 2005/32/EC (planowane opublikowanie w Monitorze UE - po głosowaniu w Parlamencie Europejskim - w lutym 2009r.) - Określa wymogi efektywności energetycznej dla produktów oświetleniowych - Na jego podstawie wprowadzone będą minimalne kryteria, na bazie których wycofane zostaną z rynku urządzenia najmniej efektywne 2006/32/EC Dyrektywa UE dotycząca efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Jest podstawą działań edukacyjnych, wprowadzenia świadectw efektywności energetycznej budynków, zielonych zamówień publicznych, stosowania instrumentów fiskalnych 2002/91/EC Dyrektywa dotycząca sprawności energetycznej budynków Krajowe Plany Działania na Rzecz Racjonalizacji Zużycia Energii Projekt regulacji prawnej dotyczącej projektowania oświetlenia New Lighting Design Legislation ma określać wymogi przy projektowaniu instalacji oświetleniowych 24

25 25 Harmonogram obowiązywania wymogów dla produktów (zgodnie z Rozporządzeniem do Dyrektywy 2005/32/EC): ETAP 1 do marca 2010r. wycofanie halo-fosforanowych świetlówek T8, świetlówek T5 i T8 o wskaźniku o Ra<80, dwupinowych CFL dla stateczników do świetlówek fluorescencyjnych minimalny wskaźnik Efektywności Energetycznej klasa B2 i A3 maksymalny pobór mocy - zarówno dla stateczników jak i opraw na świetlówki fluorescencyjne - w stanie spoczynku 1W ETAP 2 do marca 2012r. wycofanie halo-fosforanowych świetlówek T10 i T12, wysokoprężnych lamp sodowych oraz metalohalogenkowych (E27, E40, PGZ12) poniżej określonych limitów dla stateczników do lamp HID wprowadzenie kryteriów minimalnej Efektywności Energetycznej maksymalny pobór mocy - zarówno dla stateczników jak i opraw na świetlówki fluorescencyjne - w stanie spoczynku 0,5W oprawy do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i do lamp HID, muszą być kompatybilne ze statecznikami wymaganymi w ETAPIE 3. ETAP 3 do marca 2017r. wycofanie lamp metalohalogenkowych 405W (E27, E40, PGZ12) poniżej określonych limitów oraz świetlówek dwupinowych współpracujących ze statecznikami magnetycznymi wycofanie stateczników do lamp fluorescencyjnych klasy A1, B1, B2, A3, do lamp CFL oraz świetlówek dwupinowych wszystkie oprawy muszą być kompatybilne z wymogami dla stateczników

26 idea ENERGY SAVING konkretne działania: nowe systemy opraw OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE - zużywasz mniej energii mniej płacisz, a czas to pieniądz! OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ - niski pobór mocy, energooszczędne lampy i wysoka sprawność! OSZCZĘDZASZ CZAS - ekstremalnie krótki czas montażu! 26

27 - dokąd zmierzamy? OTOCZENIE BIZNESOWE Kryzys finansowy na świecie, Polska wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego. Prognoza wzrostu gospodarki światowej - 0%, polskiej - 1%. Niewiadomą pozostaje granica spadku popytu inwestycyjnego, który w Polsce dotyczy przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. SZANSE Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich EURO bonus obiektów do realizacji w latach ENERGY SAVING - konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię Osłabienie złotego-szansa dla eksportu Spadek cen surowców - lepsze ceny zaopatrzeniowe Problemy konkurencji - importerzy - słaby złoty ogranicza import - problemy finansowe firm w związku z kryzysem ZAGROŻENIA Narastający kryzys światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski Gwałtowne, trudne do przewidzenia zmiany parametrów ekonomicznych, szczególnie kursów walut Drastyczne ograniczenie dostępności kredytów Opóźnienia w reformach Wzrost bezrobocia i osłabienie popytu wewnętrznego 27

28 - dokąd zmierzamy? DZIŚ Solidne fundamenty Ugruntowana pozycja w kraju Znana marka Stabilny zespół ekspertów Efekty inwestycji Umacnianie pozycji lidera: Strategia M&A - budowa strategii Badania i rozwój WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów - rozwój organiczny w kraju i zagranicą - wykorzystanie atutów w okresie kryzysu - analiza rynków i potencjalnych podmiotów - działania skorelowane ze zmianami otoczenia gospodarczego Design Innowacyjność Jakość Najwyższy poziom produktów 28

29 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa 5. Strategia rozwoju solidne fundamenty 6. Projekty

30 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2008 r. Nazwa projektu Lokalizacja Ilość systemów Ilość opraw Budynek biurowy Platinum B Warszawa Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa Centrum biurowe GTC Globis Wrocław Szpital Psychiatryczny Milicz Kampus UJ Wydział Zarządzania i Matematyki Kraków Budynek biurowy GTC Edison Kraków COMARCH Kraków Krakowska Szkoła Wyższa biblioteka Kraków Sieć supermarketów Carrefour Express Cała Polska Hotel Lider Kraków CERI Łódź Muzeum Sztuki Łódź Malta Office Poznań Centrum Logistyczno Inwestycyjne Clip Swarzędz Salon Meblowy Agata Katowice Sąd Okręgowy Katowice

31 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2008 r. Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Aeroflot Office Center Moskwa Rosja Msll of Plovidiv Plovdiv Bułgaria Klinika Prezydencka Moskwa Rosja Opera Oslo Norwegia WAL-MART 24 cities UK Hotel Madryt Hiszpania City Inspection Dept. Amsterdam Holandia CFR CLUJ Cluj-Napoca Romania Com. Center Andares Call Center Guadalajara Meksyk Banco de Santander Queretaro Meksyk Aquapark Cestlice Praga Czechy Nazareth Mall Jeruzalem Izrael AL GHUNAIM HEADQUATER Kuwejt Kuwejt Spiral Office builiding Budapeszt Budapeszt Węgry Universitaet Wien Wiedeń Austria

32 Centra Handlowe r. Projekt Lokalizacja Kraj Ilość opraw Galeria Bałtycka Gdańsk Polska Galeria Espark Eskisehir Turcja CH Forum Gliwice Polska CH Plaza Rybnik Polska CH Plaza Sosnowiec Polska Fokus Park Rybnik Polska Fokus Park Bydgoszcz Polska CH Port Rumia Rumia Polska 750 Pasaż Grunwaldzki Wrocław Polska CH Polimeni Słupsk Polska CH KLIF Gdynia Polska

33 Realizacje Muzeum Romantyzmu - Opinogóra Pirelli Pekao Real Estate - Warszawa The Chimney Pot - Warszawa 33

34 Realizacje Drukarnia Wydawnictwa Bauer - Ciechanów Vlassenroot Polska - Gliwice 34 MAN - Niepołomice Mailer - Niepołomice

35 Realizacje Holel Hotel Olympic Olympic - Ustroń - Ustroń Holel MDM - Warszawa Lowe GGK Nefryt - Warszawa Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego - Warszawa 35

36 Realizacje Royal Collection - Warszawa Eleganza - Katowice Salon Ford - Ciechanów Salon Meblowy Agata - Katowice 36

37 Realizacje Fitness Club - Moskwa Hotel Wienna - Praga Santander Call Center - Meksyk Biurowiec Orchard - Ostrava 37

38 Realizacje Wawel - Kraków Muzeum Narodowe - Wrocław Pałac Biskupi - Wrocław 38

39 Realizacje Most Uniwersytecki - Wrocław 39 Focus Park - Bydgoszcz Focus Park - Rybnik

40 Dziękujemy S.A. ul. Przemysłowa 2, Kraków tel.: (12) fax : (12)

41 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę S.A. ("Spółka"). Dane i informacje prezentowane na poszczególnych slajdach nie stanowią kompletnej ani spójnej analizy finansowej, jak również oferty handlowej Spółki. Pełnią one wyłącznie funkcje publikacyjne. Wyczerpujący opis działalności i stanu finansowego S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: w rozdziale Relacje Inwestorskie. Niniejsza prezentacja nie została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora. Wszelkie prezentowane fakty i informacje zostały oparte na źródłach, uznawanych przez Spółkę za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany przedstawianych danych i informacji w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja oraz wykorzystywane w niej slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości, jednakże nie mogą one być uznawane za prognozy lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu wynikają bowiem z aktualnej wiedzy, świadomości lub poglądów Zarządu S.A. i są uwarunkowane szeregiem czynników mogących spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny odbiegać od twierdzeń prezentowanych w niniejszym dokumencie. W przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki sugeruje się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym. 41

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22 Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.2. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo