Obrabiane części określone są przez wymiary gabarytowe, masę, ciepło właściwe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrabiane części określone są przez wymiary gabarytowe, masę, ciepło właściwe."

Transkrypt

1 . OBLICZANI CILN ICÓW RZYSTANCYJNYCH iece rezysancyjne sswane są najczęściej d bróbki cieplnej wsadów. rjekwanie akich pieców plega na bliczeniu wyprawy gnirwałej i ermizlacyjnej pieca, mcy sra, mcy elemenów grzejnych insalwanych w piecu, ciepła akumulacyjneg sayczneg i dynamiczneg... iece d pracy kreswej dsawwe dane wejściwe d prjekwania pieców uzyskuje się na pdsawie przebiegu kreślneg cyklu echnlgiczneg raz danych dyczących brabianych części. Cykl echnlgiczny kreślny jes przez emperaurę pcząkwą i kńcwą prcesu (ewenualnie ake emperaury eapów pśrednich i czasy rwania pszczególnych eapów. Obrabiane części kreślne są przez wymiary gabarywe, masę, ciepł właściwe. Ilść energii pbieranej z sieci pdczas cyklu echnlgiczneg raz mc pieca zaleą przede wszyskim d emperaury, jakiej wymaga prces echnlgiczny raz d przebiegu cyklu pracy pieca. Cykle bróbki cieplnej wsadów, najczęściej spykane w prakyce, pkazan na rys. 7.. [skryp sr. 77]. Rysunek 7.a przedsawia przebieg najprsszeg cyklu pracy pieca. Wsad jes nagrzewany d emperaury pcząkwej ' w d emperaury kńcwej '' w w usalnym cieplnie sanie izlacji pieca ( sr cns). Cykl aki zawiera wyłącznie kres nagrzewania, bez wygrzewania knieczneg d wyrównania emperaur. Zazwyczaj aki cykl bróbki sswany jes w piecach d nagrzewania wsadów klrwych przed bróbką plasyczną lub przy harwaniu cienkściennych wsadów salwych. Na rys. 7.b pkazan najczęściej sswany cykl pracy pieca. Zawiera n prócz czasu nagrzewania równie kres wygrzewania wsadów. Taki cykl nagrzewania wykrzysuje się w prcesach harwania, dpuszczania, nrmalizacji raz przy bróbce ciepln-chemicznej. Trzeci rdzaj cyklu pracy (rys. 7.c) sswany jes w piecach d wyarzania meali i ceramiki, spiekania wsadów mealw-ceramicznych, w piecach d wyciągania mnkryszałów raz w przypadkach, gdy prces wymaga pwlneg chłdzenia wsadu w piecu. iece pracujące kresw przy akim cyklu pracy mają bardz niekrzysne wskaźniki eknmiczne. W kresie chłdzenia piec raci duą część energii zakumulwanej w wyprawie w kresie grzania. Sprawnść pieca jes więc niewielka, a energchłnnść prcesu dua.

2 Takie cykle pracy mgą być sswane przy bróbce cieplnej drgich maeriałów, dla kórych ksz zuywanej energii elekrycznej jes nieisny. Rys. 7. sr.77 skr rzy bróbce cieplnej w piecach pracy ciągłej wsady chłdzne są pza piecem, więc sprawnść pieca i zuycie energii elekrycznej nie zaleą d czasu chłdzenia. W gólnym przypadku, dla cyklu pracy pieca z chłdzeniem wsadu (rys. 7.c), bilans energii jes nasępujący: gdzie: c energia zuya w rakcie cyklu, c energia uyeczna, c u d s, (7.) d energia zuywana na nagrzanie pmcniczych elemenów ardprnych (ksze, pdsawy, mufle, zawieszki), raz gazu, s - całkwie sray cieplne pieca w czasie jedneg cyklu. Ciepł uyeczne u, knieczne d nagrzania wsadów kreśla się na pdsawie zalenści u '' ' ( ), m c (7.) w w w w gdzie: c w średnie ciepł właściwe wsadu, m w masa wsadu, - kńcwa i pcząkwa emperaura wsadu. '', ' w w dbnie kreśla się ciepł d, knieczne d nagrzania ardprnych urządzeń d załadwczych raz amsfer g '' ' '' ' m c ( ) m c ( ), (7.) g g g g g gdzie: m, m g masa pmcniczych urządzeń ardprnych i masa amsfery pieca, c,,c g średnie ciepł właściwe elemenów ardprnych raz amsfery pieca, - kńcwe i pcząkwe emperaury elemenów ardprnych i amsfery '' ' '' ',, g, g pieca.

3 Całkwie sray cieplne pieca wsadu w piecu) wynszą sr dla cyklu bróbki cieplnej z rys. 7.c (z chłdzeniem sr τ n τ w τ ch Ks sn dτ sw dτ sch dτ slad τ 0 τ n τ w lad, (7.4) gdzie: sn srumień (mc) sra cieplnych przez ścianki pieca w czasie nagrzewania τ n, sw srumień (mc) sra cieplnych przez ścianki pieca w czasie wygrzewania τ w, sch srumień (mc) sra cieplnych przez ścianki pieca w czasie chłdzenia τ ch, slad srumień (mc) sra cieplnych przez wry w czasie ładwania i rzładwania pieca τ lad, K s współczynnik pprawkwy uwzględniający rudne d wyznaczenia sray cieplne. K s,5.. Ilść ciepła przenszneg przez ścianki pieca w czasie chłdzenia jes równa sracie energii zakumulwanej przez izlacje cieplną pieca τ ch τ w sch dτ '' a ''' a, (7.5) gdzie: i - ciepł zakumulwane w izlacji pieca, dpwiadające emperaurm wsadu '' a ''' a (rys. 7.c). '' i ''' w w W czasie pracy pieca w cyklach pkazanych na rys. 7.a, b, izlacja cieplna pieca raci ylk nieznaczną część ciepła zakumulwaneg. Są sray kndukcyjne przez ściany pieca w kresie ładwania i wyładwywania wsadu, a ake sray radiacyjne z wrów pieca. Całkwie sray cieplne pieca Σ sr dla ych cykli wynszą sr τ n Ks 0 sr dτ slad τ lad. (7.6) Zakłada się, e sray cieplne sr w kresie nagrzewania i wygrzewania są równe i wyznacza się je ddzielnie dla pszczególnych fragmenów n - warswwej izlacji, róniących się knsrukcją i maeriałami, z zalenści sr α F w w k b n δ i F i i zi α F z z, (7.7)

4 gdzie: k, b emperaury wewnęrznej i zewnęrznej ściany pieca, α w α z współczynniki wymiany ciepła między czeniem a dpwiedni ścianą wewnęrzną i zewnęrzną, δ i grubść i-ej warswy izlacji, i przewdnść cieplna właściwa i-ej warswy izlacji, F zi zasępcza pwierzchnia i-ej warswy izlacji, F w, F z wewnęrzna i zewnęrzna pwierzchnia izlacji cieplnej pieca. nergia sra radiacyjnych rład z wrów pieca, ddawana d czenia w rakcie ładwania i rzładwywania, jes równa rlad 4 4 Tk T rlad τ lad K C ε k F τ lasd, (7.8) gdzie: rlad srumień (mc) sra radiacyjnych przez wry pieca w czasie ładwania i rzładwywania, τ lad czas ładwania i rzładwywania pieca, K współczynnik przesłaniania wrów pieca, C sała prmieniwania ciała czarneg C 5,67 W/(m K 4 ), ε k emisyjnść pwierzchni ścian kmry pieca, T k emperaura bezwzględna kmry pieca, T - emperaura bezwzględna czenia, F pwierzchnia wru pieca. Wymagana mc pieca p przeznaczneg d pracy kreswej kreślana jes z energii zuywanej w kresie nagrzewania p τ n n. (7.9) Warść wymaganej mcy pieca p naley zwiększyć K p razy. Wówczas mc pieca wynsi K p p (,,5) p. (7.) 4

5 Współczynnik zapasu mcy K p uwzględnia: mliwść bnienia napięcia zasilająceg, zwiększenie rezysancji elemenów grzejnych z upływem czasu (sarzenie elemenu), mliwść przyspieszania rzgrzewania pieca d emperaury czenia. Im wysza jes emperaura rbcza pieca i im grubsza izlacja cieplna, ym większa jes ilść ciepła zakumulwaneg w wyprawie i ym większy przyjmuje się współczynnik zapasu mcy, aby skrócić czas rzgrzewania pieca d emperaury czenia.... Obliczanie cieplne pieca d pracy kreswej rzed przysąpieniem d bliczeń cieplnych pieca przeznaczneg d pracy kreswej (nieprzelweg), naley uzyskać nasępujące dane wejściwe d bliczeń: Wymiary uyeczne przesrzeni rbczej pieca. Wymiary e muszą uwzględniać największe wymiary zewnęrzne części przeznacznych d bróbki cieplnej w prjekwanym piecu, Znaminwą emperaurę kmry, sanwiącą największą z przewidywanych emperaur cykli echnlgicznych bróbki cieplnej wyknywanych w prjekwanym piecu, Wymagany czas prakyczneg rzgrzewu pieca, Dpuszczalne wymiary gabarywe pieca. Algrym prjekwania pieca rezysancyjneg zsanie przedsawiny na przykładzie pieca kmrweg prspadłścienneg nasępujacych wymiarach uyecznej przesrzeni rbczej pieca (rys.): Szerkść a 00 mm, Wyskść b 00 mm, Głębkść c 400 mm. Temperaura znaminwa w kmrze pieca n 000 C, Temperaura czenia 0 C, misyjnść (spień czerni) budwy ε 0,4. 5

6 B. Maeriały gnirwałe i ermizlacyjne rzyjmuje się maeriały gnirwałe i izlujące cieplnie dpwiednich właściwściach. Warswa I Maeriał gnirwały MK /40 (Kaalg firmy ROMAT Düsseldrf) Temperaura dpuszczalna di 60 C, Gęsść ρ I 670 kg/m, Ciepł właściwe c wi, kj/(kg K) 0,40 Wh/(kg K), rzewdnść cieplna właściwa I f() [ C] I 0,49 0,54 O,68 0,7 0,87 0,94 0,047 0,5 0,56 0,6 0,466 [W/(m K) Warswa II Maeriał ermizlacyjny LM 400 (Kaalg firmy ROMAT Düsseldrf) Temperaura dpuszczalna dii 900 C, Gęsść ρ II 400 kg/m, Ciepł właściwe c wii,04 kj/(kg K) 0,9 Wh/(kg K), rzewdnść cieplna właściwa II f() [ C] II 0,099 0,07 O,8 0,8 0,49 0,465 0,58 0,7 0,86 [W/(m K) Warswa III 6

7 Maeriał ermizlacyjny Newherm (Kaalg firmy ROMAT Düsseldrf) Temperaura dpuszczalna diii 500 C, Gęsść ρ III 00 kg/m, Ciepł właściwe c wiii 0,8 kj/(kg K) 0, Wh/(kg K), rzewdnść cieplna właściwa III f() [ C] III [W/(m K) 0,0474 0,0558 O,0657 0,0767 0,0895 0,04 B. Grubści warsw Załne, w -ym przyblieniu, grubści pszczególnych warsw izlacyjnych pkazan na rysunku Rys. C. Obliczenie pwierzchni syku pszczególnych warsw ściany Ściany bczne S b c 0,5 0,40 0,00 m, S b c 0, 0,4 0, m, S b c 0,4 0,5 0,09 m, S 4 b 4 c 4 0,60 0,605 0,6 m. Trzn i srp S a c 0,5 0,40 0,00 m, 7

8 S a c 0, 0,4 0, m, S a c 0,4 0,5 0,09 m, S 4 a 4 c 4 0,60 0,605 0,6 m. Ściana ylna S a b 0,5 0,5 0,06 m, S a b 0, 0, 0,096 m, S a b 0,4 0,4 0,68 m, S 4 a 4 b 4 0,60 0,60 0,60 m. D. Obliczenie pwierzchni zasępczych pszczególnych warsw ściany W przypadku ściany płaskiej pwierzchnię zasępczą blicza się jak średnią gemeryczną pwierzchni wewnęrznej i zewnęrznej Ściany bczne S z S z S z S, S 0,00 0, 0,5 m S, S 0, 0,09 0,67 m S. S4 0,09 0,6 0,75 m Trzn i srp S z S z S z S, S 0,00 0, 0,5 m S, S 0, 0,09 0,67 m S. S4 0,09 0,6 0,75 m Ściana ylna 8

9 S z S z S z S, S 0,06 0,096 0,078 m S, S 0,096 0,68 0,7 m S. S4 0,68 0,60 0,46 m. Wsępne sprawdzenie emperaur syku pszczególnych warsw ściany Wsępneg sprawdzenia emperaur na syku pszczególnych warsw izlacji, a ym samym sprawdzenia pprawnści załnych grubści warsw, dknuje się bliczając srumień cieplny (mc cieplną) przewdzenia przy załeniu dpuszczalnej maksymalnej emperaury budwy pieca z 70 C raz przewdnści cieplnej właściwej pszczególnych warsw niezalenej d emperaury i równej dp gi S I zi n gii S II z z giii S III z n z W W I II W III. Ściany bczne ,0 0,05 0,095,058,609,8 5,985 0,466 0,5 0,86 0,67 0,04 0,75. 55,9 W. W sanie cieplnie usalnym n / n /. W WI WII Wbec eg / n W, raz ( W ). / n W Na pdsawie ych zalenści ,9,058 85,59 C, / dpii 9

10 (,058,609) ,9 57,98 C. / > Z pwyszych bliczeń wynika, e naley zwiększyć grubść warswy II. dpiii Trzn i srp ,0 0,05 0,095,058,609,8 5,985 0,466 0,5 0,86 0,67 0,04 0,75 55,9 W ,9,058 85,59 C, / (,058,609) dpii ,9 57,98 C. / > Z pwyszych bliczeń wynika, e naley zwiększyć grubść warswy II. dpiii Ściana ylna ,0 0,08 0,095,559,847,7079 8,654 0,466 0,078 0,86 0,7 0,04 0,46 07,46 W ,46,559 8,47 C, / (,559,85) dpii ,46 468,7 C. / Z pwyszych bliczeń wynika, e grubści warsw ściany ylnej zsały przyjęe pprawnie. dpiii wórne przeliczenie pprawnści przyjęcia grubści warsw 0

11 B. Grubści warsw Załne, w -ym przyblieniu grubści pszczególnych warsw izlacyjnych pkazan na rysunku Rys. C. Obliczenie pwierzchni syku pszczególnych warsw ściany Ściany bczne S b c 0,5 0,40 0,00 m, S b c 0, 0,4 0, m, S b c 0,5 0,5 0,8 m, S 4 b 4 c 4 0,7 0,6 0,447 m. Trzn i srp S a c 0,5 0,40 0,00 m, S a c 0, 0,4 0, m, S a c 0,5 0,5 0,8 m, S 4 a 4 c 4 0,7 0,6 0,447 m. Ściana ylna S a b 0,5 0,5 0,06 m, S a b 0, 0, 0,096 m, S a b 0,5 0,5 0,8 m, S 4 a 4 b 4 0,7 0,7 0,504 m. D. Obliczenie pwierzchni zasępczych pszczególnych warsw ściany

12 W przypadku ściany płaskiej pwierzchnię zasępczą blicza się jak średnią gemeryczną pwierzchni wewnęrznej i zewnęrznej Ściany bczne S z S z S z S, S 0,00 0, 0,5 m S, S 0, 0,8 0,9 m S. S4 0,8 0,447 0,54 m Trzn i srp S z S z S z S, S 0,00 0, 0,5 m S, S 0, 0,8 0,9 m S. S4 0,8 0,447 0,54 m Ściana ylna S z S z S z S, S 0,06 0,096 0,078 m S, S 0,096 0,8 0,64 m S. S4 0,8 0,504 0,76 m. Sprawdzenie emperaur syku pszczególnych warsw ściany Ściany bczne ,0 0, 0,09,058,066,44 6,568 0,466 0,5 0,86 0,9 0,04 0,54 4,7 W ,7, ,0 C, / (,058,066) dpii 000 4,7 46,07 C. / Z pwyszych bliczeń wynika, e grubści warsw ścian zsały przyjęe pprawnie. dpiii

13 Trzn i srp ,0 0, 0,09,058,066,44 6,568 0,466 0,5 0,86 0,9 0,04 0,54 4,7 W ,7, ,0 C, / (,058,066) dpii 000 4,7 46,07 C. / dpiii Z pwyszych bliczeń wynika, e grubści warsw zsały przyjęe pprawnie. Ściana ylna ,0 0,0 0,0,560,765,5548 7,9 0,466 0,078 0,86 0,64 0,04 0,76 5,8 W ,8,560 80,7 C, / (,560,765) dpii 000 5,8 9,47 C. / Z pwyszych bliczeń wynika, e grubści warsw zsały przyjęe pprawnie. dpiii Ściany bczne ,0 0, 0,09,058,066,44 6,568 0,466 0,5 0,86 0,9 0,04 0,54 4,7 W.

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁDOE ROZIĄZNIE ZDNI EGZMINCYJNEGO Przez przerzyywacz wyknany z rur ze sali kwasdprnej [ 5x,5, λ7/( K)] płynie sk wcwy średniej eperaurze 8 C. Łączna długść rur przerzyywacza wynsi L6. ydajnść (naężenie)

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja 1. Studia inżynierskie

Wentylacja i klimatyzacja 1. Studia inżynierskie Wenylacja i kliayzacja 1 Zadanie Sudia inżynierskie Zarjekwać urządzenie wenylacyjne ieszczenia biurweg zlkalizwaneg we Wrcławiu wyiarach 12x8x,5, dla kóreg bciążenie cielne dan w abeli 1. W układzie należy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Termochemia

Wykład 4: Termochemia Wykład 4: Termchemia Układ i tczenie Energia wewnętrzna, praca bjętściwa i entalpia Praw Hessa Cykl kłwy Standardwe entalpie twrzenia i spalania Energie wiązań chemicznych Wydział Chemii UJ Pdstawy chemii

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Franciszek SPYRA ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian URBAŃCZYK Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice DOBÓR PRZEKROJU ŻYŁY POWROTNEJ W KABLACH ELEKTROENERGETYCZNYCH. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji wywołanej przez roztwór sacharozy oraz wyznaczenie skręcalności właściwej

Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji wywołanej przez roztwór sacharozy oraz wyznaczenie skręcalności właściwej Pmiar skręcenia płaszczyzny plaryzacji wywłanej przez rzwór sacharzy raz wyznaczenie skręcalnści właściwej I. Cel ćwiczenia: zapznanie ze zjawiskiem plaryzacji, pmiar kąa skręcenia płaszczyzny plaryzacji

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1 Insyu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powierza Poliechniki Krakowskiej Zakład Wenylacji Klimayzacji i Chłodnicwa WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2 Ćwiczenia nr 1 Urządzenia do uzdania powierza w klimayzacji Dr

Bardziej szczegółowo

Głównie występuje w ośrodkach gazowych i ciekłych.

Głównie występuje w ośrodkach gazowych i ciekłych. W/g ermodynamiki - ciepło jes jednym ze sposobów ransporu energii do/z bila, zysy przepływ ciepła może wysąpić jedynie w ciałach sałych pozosających w spoczynku. Proces wymiany ciepla: przejmowanie ciepła

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Termochemia

Wykład 4: Termochemia Wykład 4: Termchemia Układ i tczenie Energia wewnętrzna, praca bjęt tściwa i entalpia Praw Hessa Cykl kłwy wy Standardwe entalpie twrzenia i spalania Energie wiąza zań chemicznych Wydział Chemii UJ Pdstawy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podsawy Konsrukcji Maszyn Wykład 13 Dr inŝ. Jacek Czarnigowski Połączenia w konsrukcji maszyn Połączenia Pośrednie Rozłączne Kszałowe: - wpusowe, - klinowe, - kołkowe Nierozłączne Niowe Bezpośrednie Kszałowe:

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1) Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. M. Gabrylewski * J. Gąsienica - Samek * I. Łosik MECHANICZNA TECHNOLOGIA METALI WYBRANE MATERIAŁY DO PSI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. M. Gabrylewski * J. Gąsienica - Samek * I. Łosik MECHANICZNA TECHNOLOGIA METALI WYBRANE MATERIAŁY DO PSI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA M. Gabrylewski * J. Gąsienica - Samek * I. Łsik MECHANICZNA TECHNOLOGIA METALI WYBRANE MATERIAŁY DO PSI Bibliteka Główna Wjskwej Akademii Technicznej S 5 ± IIIIIIIIIIII 07-003634

Bardziej szczegółowo

K25.pl Knauf Fireboard Obudowy belek i słupów

K25.pl Knauf Fireboard Obudowy belek i słupów K.pl Sysemy Suchej Zauowy 01/ K.pl Knauf Fireoar Ouowy elek i słupów K2.pl Knauf Fireoar Ouowy elek salowych K3.pl Knauf Fireoar Ouowy słupów salowych K.pl Knauf Fireoar ouowy elek i słupów salowych zawarość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD

Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 WŁASNOŚCI DYNAMICZNE DIOD Celem ćwiczenia jes poznanie własności dynamicznych diod półprzewodnikowych. Obejmuje ono zbadanie sanów przejściowych podczas procesu przełączania

Bardziej szczegółowo

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp

Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej. 1. Wstęp Wnikanie ciepła przy konwekcji swobodnej 1. Wstęp Współczynnik wnikania ciepła podczas konwekcji silnie zależy od prędkości czynnika. Im prędkość czynnika jest większa, tym współczynnik wnikania ciepła

Bardziej szczegółowo

WARUNEK WYTRZYMAŁOŚCIOWY NA ŚCINANIE

WARUNEK WYTRZYMAŁOŚCIOWY NA ŚCINANIE WARUNEK WYTRZYMAŁOŚCIOWY NA ŚCINANIE Rzeczywise napężenia syczne napężenia dpuszczalneg k, czyli: w pzekju ścinanym S nie mgą być większe d gdzie: (1) S napężenia syczne pzy ścinaniu [Pa], siła ścinająca

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Ciężar Rozmiar D i D e L o L 1 t F kg/1000 szt. Nr kat.

Ciężar Rozmiar D i D e L o L 1 t F kg/1000 szt. Nr kat. PODKŁADKI DOCISKOWE SB, DIN 6796 L o s D e Podkładka zabezpieczająca dużej rwałości Zgodny z normą DIN 6796 nasze podkładki dociskowe są odpowiednio zwymiarowane i zaprojekowane do użycia w połączeniach

Bardziej szczegółowo

REMIX S.A. Program produkcji i dostaw

REMIX S.A. Program produkcji i dostaw REMIX S.A. Prgram prdukcji i dstaw O firmie Jesteśmy jedną z człwych firm w Plsce prdukującą wyskiej jakści urządzenia d bróbki cieplnej metali, piece tpialne i cynkwnicze. Istniejemy na rynku d 1990 rku.

Bardziej szczegółowo

CEB Cechy Energetyczne Budynku

CEB Cechy Energetyczne Budynku CEB Cechy Energeyczne Budynku (zbiór danych budynku dla porzeb adminisracji i świadecwa energeycznego budynku) I. Cel : Zebranie danych porzebnych do sporządzenia świadecwa energeycznego. II. Elemeny zbioru:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIK 9 A Nazwa wyknawcy Adres wyknawcy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I I. Ogniwa ftwltaiczne Minimalne parametry wymagane DANE ELEKTRYCZNE w standardwych warunkach testwania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

( r) n. = n 10 10 10 YTM + Obligacje zerokuponowe Ŝadne odsetki nie przysługują ich posiadaczowi przed okresem

( r) n. = n 10 10 10 YTM + Obligacje zerokuponowe Ŝadne odsetki nie przysługują ich posiadaczowi przed okresem Obligacje zerkupnwe Ŝadne dseki nie przysługują ich psiadaczwi przed kresem wykupu. P upływie eg erminu psiadacz bligacji rzymuje kwę równą warści nminalnej bligacji. Oprcenwanie ych bligacji wynika ze

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09 Energia jądrwa Fakty i mity Kazimierz Bdek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagiellński 2008/09 Transmutacja dpalanie zużyteg paliwa jądrweg Transmutacja jądrwa prcesy wywłujące transmutację

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA

WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA WYMIANA CIEPŁA i WYMIENNIKI CIEPŁA Prof. M. Kamiński Gdańsk 2015 PLAN Znaczenie procesowe wymiany ciepła i zasady ogólne Pojęcia i definicje podstawowe Ruch ciepła na drodze przewodzenia Ruch ciepła na

Bardziej szczegółowo

Zasada pędu i popędu, krętu i pokrętu, energii i pracy oraz d Alemberta bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim

Zasada pędu i popędu, krętu i pokrętu, energii i pracy oraz d Alemberta bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim Zasada pędu i popędu, kręu i pokręu, energii i pracy oraz d Alembera bryły w ruchu posępowym, obroowym i płaskim Ruch posępowy bryły Pęd ciała w ruchu posępowym obliczamy, jak dla punku maerialnego, skupiając

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Laboratorium elektroniki i miernictwa Ełk 24-03-2007 Wyższa Szkła Finansów i Zarządzania w Białymstku Filia w Ełku Wydział Nauk Technicznych Kierunek : Infrmatyka Ćwiczenie Nr 3 Labratrium elektrniki i miernictwa Temat: Badanie pdstawwych

Bardziej szczegółowo

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi.

gazów lub cieczy, wywołanym bądź różnicą gęstości (różnicą temperatur), bądź przez wymuszenie czynnikami zewnętrznymi. WYMIANA (TRANSPORT) CIEPŁA Trzy podstawowe mechanizmy transportu ciepła (wymiany ciepła): 1. PRZEWODZENIIE - przekazywanie energii od jednej cząstki do drugiej, za pośrednictwem ruchu drgającego tych cząstek.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zadania II zakup i dostawa sprzętu AGD, Szkoła Podstawowa w Linowie

Opis przedmiotu zamówienia do Zadania II zakup i dostawa sprzętu AGD, Szkoła Podstawowa w Linowie Opis przedmitu zamówienia d Zadania II zakup i dstawa sprzętu AGD, ZAŁĄCZNIK NR 7 Przedmit zamówienia Ilść sztuk Opis Szkła Pdstawwa w Linwie Odkurzacz na such 2 Wydatek pwietrza (l/s) Pdciśnienie (mbar/kpa)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

BADANIA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO. Wstęp. Zakres prac

BADANIA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO. Wstęp. Zakres prac BADANIA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO Wstęp Praca wykonana na zlecenie firmy Audytorzy R Laboratorium Świat Jakości AGD Zakres prac Według opracowanej metodyki badaniom poddano następujące urządzenia grzewcze:

Bardziej szczegółowo

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11. Przebieg obróbki cieplnej prefabrykatów betonowych 1 11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11.1. Schemat obróbki cieplnej betonu i konsekwencje z niego wynikające W rozdziale 6 wskazano

Bardziej szczegółowo

20. Wyznaczanie ciepła właściwego lodu c pl i ciepła topnienia lodu L

20. Wyznaczanie ciepła właściwego lodu c pl i ciepła topnienia lodu L 20. Wyznaczanie ciepła właściwego lodu c pl i ciepła opnienia lodu L I. Wprowadzenie 1. Ciepło właściwe lodu i ciepło opnienia lodu wyznaczymy meodą kalorymeryczną sporządzając odpowiedni bilans cieplny.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia PC-13 BADANIE DZIAŁANIA EKRANÓW CIEPLNYCH

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

BILANSE ENERGETYCZ1TE. I ZASADA TERMODYNAMIKI

BILANSE ENERGETYCZ1TE. I ZASADA TERMODYNAMIKI BILANSE ENERGETYCZ1TE. I ZASADA TERMODYNAMIKI 2.1. PODSTAWY TEORETYCZNE Sporządzenie bilansu energetycznego układu polega na określeniu ilości energii doprowadzonej, odprowadzonej oraz przyrostu energii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Hala przemysłowa - monaż konsrukcji, wykonanie obudowy obieku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Dostawa dwóch samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 31422-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: Dostawa dwóch samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 31422-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Dstawa dwóch samchdów sbwych. Numer głszenia: 31422-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badania drewna modyfikowanego powierzchniowo

Dynamiczne badania drewna modyfikowanego powierzchniowo KYZIOŁ Lesław 1 Dynamiczne badania drewna mdyfikwaneg pwierzchniw WSTĘP Próba udarnści (zginania udarweg) (PN-EN 145-1:1994 i PN-EN ISO 14556:U) plega na złamaniu jednym uderzeniem mła wahadłweg Charpy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. Warszawa: Usługa sprzątania pmieszczeń biurwych w Oddziałach Terenwych Urzędu Regulacji Energetyki Numer głszenia: 151864-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI KOLUMNOWE. Grzejnik Classic 40/41 LAT

GRZEJNIKI KOLUMNOWE. Grzejnik Classic 40/41 LAT 10 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI KOLUMNOWE 40/41 Grzejnik Classic grzejniki klumnwe - typ CLASSIC 42/43 Grzejniki klumnwe CLASSIC - kształtem nawiązujące d tradycyjnych grzejników żeberkwych. Psiadają

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Środki myjąco-konserwujące

Środki myjąco-konserwujące Śrdki myjąc-knserwujące ATM-Antirast Extra ATM-Antirast Extra t wielfunkcyjny lej myjąc-knserwujący, przeznaczny jest d mycia maszyn, urządzeń i innych wyrbów metalwych raz d międzyperacyjnej chrny przeciwkrzyjnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, Warszawa: Zapewnienie wyżywienia, nclegu i 2 sal dydaktycznych, sali na zajęcia taneczne, pracwni gastrnmicznej i pracwni kmputerwej dla grupy 16 sób w Lublinie. Numer głszenia: 133752-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownicwa i Inżynierii Środowiska Kaedra Ciepłownicwa, Ogrzewnicwa i Wenylacji Insrukcja do zajęć laboraoryjnych Ćwiczenie nr 6 Laboraorium z przedmiou Alernaywne źródła

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg T8 MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

4.4. Obliczanie elementów grzejnych

4.4. Obliczanie elementów grzejnych 4.4. Obiczanie eemenów grzejnych Po wyznaczeniu wymiarów przewodu grzejnego naeży zaprojekować eemen grzejny, a więc okreśić wymiary skręki grzejnej czy eemenu faisego (wężownicy grzejnej, meandra grzejnego).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Na dstawę części zamiennych i akcesriów d autbusów kmunikacji

Bardziej szczegółowo

Bilans energii komory chłodniczej

Bilans energii komory chłodniczej Bilans energii komory chłodniczej dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Równanie bilansu energii bilans parownikowy 1 Zyski ciepła w komorze chłodniczej Zyski ciepła przez przegrody izolowane 2 Zyski ciepła przez

Bardziej szczegółowo

Planimetria, zakres podstawowy test wiedzy i kompetencji ZADANIA ZAMKNIĘTE. [ m] 2 cm dłuższa od. Nr pytania Odpowiedź

Planimetria, zakres podstawowy test wiedzy i kompetencji ZADANIA ZAMKNIĘTE. [ m] 2 cm dłuższa od. Nr pytania Odpowiedź Planimetria, zakres pdstawwy test wiedzy i kmpetencji. Imię i nazwisk, klasa.. data ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaniach d 1-4 wybierz i zapisz czytelnie jedną prawidłwą dpwiedź. Nieczytelnie zapisana dpwiedź

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ś Ą Ś Ą Ą Ś Ą Ą ŚĆ Ą Ą Ś Ś ć ź ź Ń Ś Ą ć Ź Ą Ą Ś ć Ą Ą Ą Ś Ą ć Ą Ą ć Ą ć ć Ć Ź ć Ś Ź Ź ć Ź Ź ć Ź ź Ź Ś ź Ź ć ć Ń ź ć ć Ń Ć ź ć ć Ś ć ć ć Ź Ń ć Ź ć ć ź Ą Ś Ć Ź ź ź Ź ć ć Ś ź Ń ć ć ć ź Ą Ś Ń Ś ć ć Ź

Bardziej szczegółowo

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

3. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U 3. PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła U dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys..

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPOZYTÓW WARTWOWYCH Zagadnienia wyrzymałościowe w przypadku maeriałów kompozyowych, a mówiąc ściślej włóknisych kompozyów warswowych (np. laminay zbrojone włóknami) należy rozparywać na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk PROJEKT nr 1 Projek spawanego węzła kraownicy Sporządził: Andrzej Wölk Projek pojedynczego węzła spawnego kraownicy Siły: 1 = 10 3 = -10 Kąy: α = 5 o β = 75 o γ = 75 o Schema węzła kraownicy Dane: Grubość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) PODSAWY WYMIANY CIEPŁA. Postawowe pojęcia w wymianie ciepła Sposoby transportu ciepła: przewozenie konwekcja - swobona - wymuszona promieniowanie ransport ciepła w ciałach stałych obywa się na roze przewozenia.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

36/27 Solidification oc Metais and Alloys, No.J6, 1998 Krzepaięc:ic Mdali i SIOp6w, Nr 36, 1998 PAN - Oddział Katowia: PL ISSN 0208-9386

36/27 Solidification oc Metais and Alloys, No.J6, 1998 Krzepaięc:ic Mdali i SIOp6w, Nr 36, 1998 PAN - Oddział Katowia: PL ISSN 0208-9386 36/27 Slidificatin C Metais and Allys, N.J6, 1998 Krzepaięc:ic Mdali i SIOp6w, Nr 36, 1998 PAN - Oddział Katwia: PL ISSN 0208-9386 DYSTORSJE W LASEROWEJ OBRÓBCE MATERIAŁÓW MUCHA Zygmunt, HOFFMAN Jacek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: Projektanci często zadają pytanie jak oszacować przewidywaną temperaturę dymu, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA piagoras.d.pl I. KINEMATYKA I DYNAMIKA KINEMATYKA: Położenie ciała w przesrzeni można określić jedynie względem jakiegoś innego ciała lub układu ciał zwanego układem odniesienia. Ruch i spoczynek są względne

Bardziej szczegółowo