SCHEMATY OBIEGU ZAPOTRZEBOWAŃ WRAZ Z WZORAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHEMATY OBIEGU ZAPOTRZEBOWAŃ WRAZ Z WZORAMI"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM SZEF LOGISTYKI ppłk Lechosław WOLIŃSKI SCHEMATY OBIEGU ZAPOTRZEBOWAŃ WRAZ Z WZORAMI w zakresie zaopatrywania w techniczne środki materiałowe oraz przesunięcie sprzętu między pododdziałami, przekazania do magazynu w JW 4352 GIŻYCKO WYDZIAŁ TECHNICZNY GIŻYCKO 2012

2 SKŁADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TECHNICZNE ŚRODKI MATERIAŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAW BIEŻĄCYCH. Pobranie z magazynu WARSZTAT REMONTOWY JW; PLUTON REMONTOWY, POPDODDZIAŁ Powstanie potrzeby po przeprowadzeniu DEFEKTACJI na podstawie KUT Informacja zwrotna o sposobie realizacji Sekcja S-4 batalionu (dywizjonu); brygady (pułku); dowódca samodzielnej kompanii (plutonu), instytucji Sporządzenie zapotrzebowania zgodnie ze wzorem i przesłanie do wydziału technicznego WOG W przypadku braku w magazynie zgłoszenie do RBLog Wydział Techniczny JW Giżycko W przypadku odpowiedzi negatywnej zakup SEiW Magazyn JW Wydział Techniczny 2 RBLog Warszawa Skład materiałowy Zakup schemat realizacji zapotrzebowania na TŚM str. 2

3 1. W pododdziale remontowym na podstawie wystawionego KUT określa się potrzeby części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy bieżącej. 2. Pododdział remontowy zgłasza potrzeby do S-4 (zgodnie ze schematem), która na tej podstawie składa zapotrzebowanie do Wydziału Technicznego WOG (Kierownik WOR jednostki wojskowej składa zapotrzebowanie na TŚM bezpośrednio do WOG); 3. Szef służby analizuje zapotrzebowanie, sporządza zlecenie asygnatę, na podstawie której KEiW wykonuje odpowiednie dokumenty na wydanie TŚM z magazynu (zgodnie z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowogospodarczych jednostki wojskowej nr 4352 w Giżycku ) 4. W przypadku braku części zamiennych w magazynach WOG, szef służby składa zapotrzebowanie do RBLog (na części objęte zaopatrywaniem centralnym), lub realizuje zakup (na części objęte zaopatrywaniem decentralnym); 5. Po rozpatrzeniu zapotrzebowania szef służby (lub wyznaczona osoba) informuje telefonicznie komórkę zamawiającą o sposobie realizacji; 6. Po przydzieleniu części zamiennych ze składów RBLog, TŚM odbierane są do magazynów WOG. 7. W przypadku negatywnej odpowiedzi z RBLog, oraz uzyskaniu zgody na zakup części objętych zaopatrywaniem centralnym szef służby dokonuje zakupu TŚM na rynku cywilnym (warunkiem niezbędnym jest zabezpieczenie środków przez JW. w planie rzeczowo finansowym na dany rok); 8. Po zrealizowaniu dostaw z RBLog lub zakupów TŚM niezbędne do naprawy UiSW zostanie wydane z magazynów WOG. 9. Rozliczenia pobranych części zamiennych dokonują kierownicy WOR JW. lub kierownicy komórek wykonujących naprawę (zgodnie z KUT); 10. Części wymienione w trakcie napraw podlegają zwrotowi do magazynów WOG. str. 3

4 JW GIŻYCKO (Numer lub nazwa organu zlecającego) MAGAZYN WOG BEMOWO PISKIE /19/ (Numer lub nazwa organu wydającego.) ZAPOTRZEBOWANIENA TŚM nr. Nadaje składający zapotrzebowanie Bemowo Piskie r. Wypełnia składający zapotrzebowanie, oddzielnie za każdy pododdział gospodarczy Dla Od ST. Upoważniony: WARSZTAT OBSŁUGOWO REMONTOWY (6719) JW BEMOWO PISKIE (nazwisko, imię, numer lub nazwa pododdziału (równorzędna.) Składający zapotrzebowanie podaje osobę odpowiedzialną do pobrania TŚM z magazynu plut. Marek GIL L p. Nazwa materiału Marka/ty p pojazdu Wydać Indeks materiału Ilość Kat. Symbol indeks. Stan magazynowy ZESTAW NAPRAWCZY PÓŁOSI WKŁAD FILTRA PALIWA S-359M WP-40-3 WKŁAD FILTRA POW.ŻUK D.WPO FILTR OLEJU 5 AKUMULATOR 12V/120AH 6 NAKŁADKA STOPY PEDAŁU 7 AMORTYZATOR PRZEDNI 8 LINKA HAMULCA Razem pozycji(słownie)8 (osiem) Wydający polecenie kpt. Jan KOWALSKI LUBLIN UWZ LUBLIN 6644 UWZ LUBLIN 6644 UWZ LUBLIN 6644 UWZ LUBLIN 6644 UWZ LUBLIN 6644 UWZ TARPAN 6644 UWZ TARPAN 2658 UWZ 2658 J.M Podstawa Uwagi PL SZT KUT nr 13/ PL brak SZT KUT nr 13/ PL SZT KUT nr 13/ PL SZT KUT nr 13/ PL SZT PST nr 123/ PL brak 1 SZT KUT nr 13/ PL SZT KUT nr 18/ PL SZT KUT nr 18/12 Stan w magazynie grupy zabezpieczenia. Przyspieszy realizację zapotrzebowania Wypełnia służba wpisują dane o ilości przyznanych TŚM Szef sekcji S-4, oficer sekcji S-4 lub osoby wyznaczonej / upoważnionej podpis Wszystkie pola wypełnia zamawiający, indeks JIM jest podstawą rozpatrzenia danej pozycji zapotrzebowania, brak indeksu JIM spowoduje nieuwzględnienie danej pozycji w realizacji potrzeb. str. 4

5 SKŁADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TECHNICZNE ŚRODKI MATERIAŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA OBSŁUGIWAŃ BIEŻĄCYCH, DNI TECHNICZNYCH, OBSŁUG ROCZNYCH, REALIZACJI SZKOLENIA. Pobranie z magazynu POPDODDZIAŁ Potrzeby opracowane na podstawie realizowanych obsługiwań wynikających z eksploatacji UiSW, planów DT i OR, planów szkolenia Informacja zwrotna o sposobie realizacji Sekcja S-4 batalionu (dywizjonu); brygady (pułku); dowódca samodzielnej kompanii (plutonu), instytucji Sporządzenie zapotrzebowania zgodnie ze wzorem i przesłanie do wydziału technicznego WOG, za poszczególne służby Wydział Techniczny JW Giżycko SEiW W przypadku braku na magazynie zakup Magazyn JW Zakup str. 5

6 1. W pododdziale na podstawie wynikających z eksploatacji UiSW obsługiwań, planów dni technicznych, planu obsługiwania rocznego oraz realizacji planów szkolenia określa się potrzeby w zakresie ilości niezbędnych TŚM jednorazowego użytku. 2. Pododdział zgłasza potrzeby do S-4 (zgodnie ze schematem), która na tej podstawie składa zapotrzebowanie do Wydziału Technicznego WOG (Kierownik WOR jednostki wojskowej składa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio do WOG); 3. Szef służby analizuje zapotrzebowanie, sporządza zlecenie asygnatę (lub zapotrzebowanie protokół zużycia WZS-20 służba inż.-sap i OPBMR), na podstawie której KEiW wykonuje odpowiednie dokumenty na wydanie TŚM z magazynu (zgodnie z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowogospodarczych jednostki wojskowej nr 4352 w Giżycku ) 4. Materiały na DT i OR wydzielane są z magazynów WOG zgodnie z normami należności oraz proporcjonalnie do posiadanych zapasów; 5. W przypadku braku TŚM w magazynach WOG, szef służby podejmuje decyzję o zakupie (warunkiem niezbędnym jest zabezpieczenie środków przez JW. w planie rzeczowo finansowym na dany rok); 6. Po rozpatrzeniu zapotrzebowania szef służby (lub wyznaczona osoba) informuje telefonicznie komórkę zamawiającą o sposobie realizacji; 7. Rozliczenia pobranych TŚM dokonują kierownicy WOR JW. lub kierownicy komórek wykonujących obsługiwanie UiSW, DT lub OR (zgodnie z KUT, indywidualnych kart OR), dowódcy pobrane do szkolenia materiały ze służby inż.-sap i opbmr rozliczają zapotrzebowaniem protokołem zużycia (WZS-20); 8. TŚM zużyte do wykonania obsługiwań rozliczane są z WOG protokołami zużycia, które zatwierdza odpowiedni szef S-4 (lub wyznaczona przez dowódcę osoba) str. 6

7 JW GIŻYCKO (Numer lub nazwa organu zlecającego) MAGAZYN WOG BEMOWO PISKIE /19/ (Numer lub nazwa organu wydającego.) ZAPOTRZEBOWANIE NA TŚM. Bemowo Piskie r. Dla Od ST. Upoważniony: plut. Marek GIL Pododdział (6719) JW BEMOWO PISKIE (nazwisko, imię, numer lub nazwa pododdziału (równorzędna.) L p. Nazwa materiału Marka/ty p pojazdu Wydać Indeks materiału Ilość Kat. Symbol indeks. Stan magazynowy FARBA FTAL.P.RDZ.MINIOWA CZERW.TLENKOWA J.M Podstawa Uwagi PL L OR, DT, NB 2 FARBA KHAKI W AEROZOLU 400ML PL szt OR, DT, NB 3 4 Pianka do LCD TFT PL szt OR, DT Przy NB nr KUT Przy NB nr KUT Przewód miedziany jednożyłowy SCUY fi 1x0,6 0, PL kg szkolenie Załączyć wyciąg z rozkazu dowódcy 8 Razem pozycji(słownie) 8 (osiem) Wydający polecenie kpt. Jan KOWALSKI Do materiałów pobieranych na zabezpieczenie szkolenia niezbędne jest załączenie wyciągu z rozkazu dowódcy z tematem zajęć podpis Szef sekcji S-4, oficer sekcji S-4 lub osoby wyznaczonej / upoważnionej (pozostałe pola wypełnia się jak w zapotrzebowaniu na TŚM do napraw bieżących) str. 7

8 SKŁADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DOPOSAŻENIE LUB WYMIANĘ NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA W UiSW. POPDODDZIAŁ Potrzeby wynikające ze zużycia eksploatacyjnego wyposażenia UiSW lub Wykazu Braków Pobranie z magazynu Informacja zwrotna o sposobie realizacji Sekcja S-4 batalionu (dywizjonu); brygady (pułku); dowódca samodzielnej kompanii (plutonu), instytucji Sporządzenie zapotrzebowania zgodnie ze wzorem i przesłanie do wydziału technicznego WOG Brak w magazynie zgłoszenie do RBLog (dostawy centralne) SEiW Magazyn JW Wydział Techniczny JW Giżycko Wydział Techniczny 2 RBLog Warszawa w przypadku odpowiedzi negatywnej zakup (za zgodą RBLog Zakup Skład materiałowy str. 8

9 1. W pododdziale na podstawie analizy określa się potrzeby wymiany wyeksploatowanego wyposażenia UiSW lub doposażenia zgodnie z wykazem braków (zgodnie z normami eksploatacji). 2. Pododdział zgłasza potrzeby do S-4 (zgodnie ze schematem), która na tej podstawie składa zapotrzebowanie do Wydziału Technicznego WOG; 3. Szef służby analizuje zapotrzebowanie, sporządza zlecenie asygnatę, na podstawie której KEiW wykonuje odpowiednie dokumenty na wydanie wyposażenia z magazynu, oraz wykonuje asygnatę na przyjęcie zużytego wyposażenia do magazynu w odpowiedniej kategorii (zgodnie z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-gospodarczych jednostki wojskowej nr 4352 w Giżycku ) 4. W przypadku braku wyposażenia lub narzędzi w magazynach WOG, szef służby składa zapotrzebowanie do RBLog (na narzędzia i części zamienne objęte zaopatrywaniem centralnym), lub realizuje zakup (na narzędzia i części zamienne objęte zaopatrywaniem de centralnym - warunkiem niezbędnym jest zabezpieczenie środków przez JW. w planie rzeczowo finansowym na dany rok); 5. Po rozpatrzeniu zapotrzebowania szef służby (lub wyznaczona osoba) informuje telefonicznie komórkę zamawiającą o sposobie realizacji; 6. Po przydzieleniu materiałów i narzędzi ze składów RBLog, materiały i narzędzia odbierane są do magazynów WOG. 7. W przypadku negatywnej odpowiedzi z RBLog, oraz uzyskaniu zgody na zakup części objętych zaopatrywaniem centralnym szef służby dokonuje zakupu TŚM na rynku cywilnym (warunkiem niezbędnym jest zabezpieczenie środków przez JW. w planie rzeczowo finansowym na dany rok); 8. Po zrealizowaniu dostaw z RBLog lub zakupów materiałów i narzędzi niezbędnych do wymiany lub doposażenia UiSW zostanie wydane z magazynów WOG. 9. Rozliczenia pobranych materiałów i narzędzi dokonuje się poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w dowodach urządzenia lub wykazach braków (DOKONUJĄ SZEFOWIE SŁUŻB WOG); 10. Narzędzia i materiały które wymieniono w wyposażeniu UiSW podlegają zwrotowi do magazynów WOG w odpowiedniej kategorii. str. 9

10 JW GIŻYCKO (Numer lub nazwa organu zlecającego) MAGAZYN WOG BEMOWO PISKIE /19/ (Numer lub nazwa organu wydającego.) ZAPOTRZEBOWANIE NA TŚM. Bemowo Piskie r. Dla Od ST. Upoważniony: plut. Marek GIL Pododdział (6719) JW BEMOWO PISKIE (nazwisko, imię, numer lub nazwa pododdziału (równorzędna.) L p. Nazwa materiału Marka/ty p pojazdu (UiSW) nr Wydać Ilość Kat. Symbol indeks. Indeks materiału Stan magazynowy Klucz płaski 36x Świeca zapłonowa 4 Antena ANT Antena VHF STAR 266 UKW 4563 PAB-2-1/230/R S RRC ZWD PL szt J.M Podstawa Uwagi Wymiana, ta sama ilość do zdania PL szt Doposażenie PL Wymiana, ta sama ilość do PL zdania doposażenie Wykaz braków nr Wykaz braków nr 8 Razem pozycji(słownie) 8 (osiem) Wydający polecenie kpt. Jan KOWALSKI Zapotrzebowanie na doposażenie lub wymianę wypisywać ilościowo za każdy sprzęt numerowy,pododdziałami w których sprzęt jest eksploatowany Szef sekcji S-4, oficer sekcji S-4 lub osoby wyznaczonej / upoważnionej (pozostałe pola wypełnia się jak w zapotrzebowaniu na TŚM do napraw bieżących) podpis str. 10

11 ZAPOTRZEBOWANIE NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW Pobranie z magazynu PODODDZIAŁ (KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Potrzeby materiałów (tuszów, tonerów) do drukarek Sekcja S-4 batalionu (dywizjonu); brygady (pułku); dowódca samodzielnej kompanii (plutonu), instytucji Sporządzenie zapotrzebowania zgodnie ze wzorem i przesłanie do służby łączności WOG, Informacja o gotowości do wydania materiałów Służba Łączności JW Giżycko Na podstawie planu rzeczowo finansowego Magazyn JW Zakup 1. W pododdziale (komórce organizacyjnej) sporządzenie zapotrzebowania zgodnie ze wzorem i przekazanie do sekcji S-4 (innej zajmującej się problematyką łączności i informatyki; 2. Sekcja S-4 (lub inna) po zweryfikowaniu zapotrzebowania pod względem posiadania w użytkowaniu danego sprzętu, przesyła zapotrzebowanie do służby łączności WOG; 3. Szef służby analizuje zapotrzebowanie i przesyła (faksem) zatwierdzone zapotrzebowanie do magazynu łączności odpowiedniej grupy zabezpieczenia WOG 4. Magazynier wydaje zapotrzebowane materiały na podstawie rozdzielnika; UWAGA: materiały eksploatacyjne zakupywane są zgodnie ze złożonymi planami rzeczowo finansowymi na dany rok str. 11

12 Nazwa jednostki / pododdziału / sekcji / grupy - zapotrzebowującej nr telefonu kontaktowego.. miejscowość data SZEF SŁUŻBY SŁiI 24 WOG GIŻYCKO Fax ZAPOTRZEBOWANIE NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Nr... dla st. imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru L.p. Nazwa materiału Indeks Rodzaj tuszu, tonera (np. HP 350 czarny) Wg. Słownika JIM Typ urządzenia np. HP 3820 Nr urządzenia Nr fabryczny J.m. Ilość Akceptuję: Szef SSŁiI. Podpis: szefa S-4 jednostki / kierownika sekcji / grupy... str. 12

13 ZGŁOSZENIE POTRZEB W ZAKRESIE PRZESUNIĘCIA UiSW MIĘDZY PODODDZIAŁAMI W RAMACH JW. LUB PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO MAGAZYNU Przekazanie do magazynu PODODDZIAŁ PRZEKAZUJĄCY Zgłoszenie braków, nadwyżek UiSW Sekcja S-4 JW., dowódca samodzielnej kompanii (plutonu), instytucji Zaopatrywanych przez WOG Wydział Techniczny JW Giżycko Analiza zabezpieczenia potrzeb w ramach przesunięć UiSW w pododdziałach własnych, zgłoszenie nadwyżek do przekazania do magazynu WOG Wystawienie dokumentów obrotu materiałowego i przekazanie ich do pododdziału przekazującego poprzez S-4 Przyjęcie przekazanie sprzętu Magazyn JW PODODDZIAŁ PRZYJMUJĄCY str. 13

14 1. W pododdziale (komórce organizacyjnej) po analizie etatu sporządza się wykaz braków i nadwyżek UiSW, który przekazuje się do sekcji S-4 JW; 2. Sekcja S-4 (dowódca samodzielnego pododdziału, szef, kierownik instytucji) dokonuje analizy potrzeb poszczególnych pododdziałów, po której przesyła do wydziału technicznego zgłoszenie o przesunięciu UiSW między własnymi pododdziałami lub przekazaniu do magazynu WOG; 3. Zgłoszenie potrzeb w zakresie przesunięcia sprzętu wykonywać zgodnie ze wzorem oddzielnie za poszczególne służby ; 4. Szef służby analizuje zgłoszenie, wystawia dokumenty obrotu materiałowego, przekazuje polecenie wystawienia dokumentów SEiW, następnie przekazuje komplet dokumentacji do sekcji S-4 jednostki (dowódca samodzielnego pododdziału, szef, kierownik instytucji); 5. W przypadku zdawania sprzętu do magazynu szef służby komplet dokumentacji przekazuje do odpowiedniego magazynu WOG, informując komórkę S-4 o gotowości magazynu do przyjęcia; 6. Po zrealizowaniu obrotu materiałowego, sekcja S-4 jednostki (dowódca samodzielnego pododdziału, szef, kierownik instytucji) odsyła odpowiednie egzemplarze podpisanych dokumentów do służby wydziału technicznego 7. W przypadku przekazywania sprzętu informatycznego do magazynu należy sporządzić Protokół Stanu Technicznego; 8. W przypadku przekazywania sprzętu służby czołgowo-samochodowej i podwozi pojazdów specjalnych między pododdziałami należy sporządzić Protokół Stanu Technicznego; 9. W przypadku przekazywania do magazynów UiSW wycofywanego z eksploatacji, podstawą jest zatwierdzony protokół stanu technicznego z decyzją właściwego gestora. str. 14

15 JW GIŻYCKO (Numer lub nazwa organu zlecającego) MAGAZYN WOG BEMOWO PISKIE /19/ (Numer lub nazwa organu wydającego.) ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZESUNIĘCIE UiSW. Bemowo Piskie r. Dla Pododdział (6719) (LUB MAGAZYN WOG) od pododdział (6725) JW BEMOWO PISKIE Od (nazwisko, imię, numer lub nazwa pododdziału (równorzędna.) ST. Upoważniony: d-ca kpt. XXXXX L p. Nazwa materiału Nr rej Wydać Indeks UiSW Ilość Kat. Symbol indeks. Nr UiSW STAR 266 UG J.M Podstawa Uwagi PL r-z d-cy nr 2 Radiostacja RRC PL mm P Nr w służbie uzbrojenia podaje się wg poniższej specyfikacji, która jest załącznikiem do zgłoszenia Zgłoszenie przekazania do magazynu WOG nie wymaga pisania podstawy (r-zu d-cy) Razem pozycji(słownie) 1 (jedna) Wydający polecenie kpt. Jan KOWALSKI Szef sekcji S-4, oficer sekcji S-4 lub osoby odpowiedzialnej w zakresie danej służby podpis str. 15

16 SPECYFIKACJA DO DOWODU MATERIAŁOWEGO Identyfikator OG Numer Strona dokumentu dokumentu Do poz. Zlec. Asyg. 1 Lp. Identyfikator UiSW Przebieg od pocz. ekspl. 9mm P-83 1 SB SB SB UC UC UC UC UC UC UC UC ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZU ZU ZA ZGODNOŚĆ: Przyjmujący... Przekazujący... (stopień, imię i nazwisko, podpis, data) (stopień, imię i nazwisko, podpis, data) str. 16

17 MON-Er/2 (jednostka wojskowa) (miejsce postoju) (przynależność do OW (równorzędnego)) Adresat: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 GIŻYCKO 2 RBLog Warszawa PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO Nr z dnia 1. Nazwa sprzętu (urządzenia), marka, typ, numery, rok produkcji 2. Sprzęt (urządzenie) podlega: przeklasyfikowaniu przepracował (od początku eksploatacji) 3. Opis stanu technicznego sprzętu (urządzenia): (od ostatniej naprawy) 4. Braki w ukompletowaniu:

18 5. Wnioski komisji: 6. Protokół sporządzono na podstawie: (nazwa, numer i data dokumentu) Przez komisję w składzie: (stopień, imię i nazwisko) (podpis) (stopień, imię i nazwisko) (podpis) (stopień, imię i nazwisko) (podpis) 7. Opinia (decyzja): m.p. (Stopień Imię Nazwisko podpis i data) 8. Decyzja jednostki nadrzędnej: m.p. (Stopień Imię Nazwisko podpis i data) 2. JW 4229 ( równorzędny) m.p. (Stopień Imię Nazwisko podpis i data) 3. IWsp SZ m.p. (Stopień Imię Nazwisko podpis i data) 9. Ze sprzętem przekazano: 10. Uwagi stron (przekazującej przyjmującej); Rozdzielnik Przyjął: Wykonano: 4 egz. (stopień, imię i nazwisko) (podpis i data) Egz. Nr 1 Użytkownik Egz. Nr 2 Oddział Gospodarczy Przekazał: Egz. Nr 3 RBLog (stopień, imię i nazwisko) (podpis i data) Egz. Nr 4 IWsp SZ U w a g a : Protokół służy do przekazania sprzętu (urządzenia) do i po naprawie oraz pomiędzy użytkownikami, przy Egz. Nr 5,6 założeniu, że dany sprzęt (urządzenie) posiada książkę, lub kartę (paszport) sprzętu lub urządzenia. Wykorzystany może być również do opisu technicznego w ramach reklamacji oraz do spisania z MON-Er/2. WDŁ, zam. 873/89. WKP/VI-278 ewidencji - wybrakowania. str. 18

19 1. W przypadku przekazywania sprzętu czołgowo samochodowego między pododdziałami Protokół Stanu Technicznego wykonywać w 3 egz. adresat JW Giżycko (WOG), protokół sporządza się w trakcie realizacji przedsięwzięcia; 2. W przypadku przekazywania sprzętu informatycznego do magazynu PST wykonywać w 3 egz. (użytkownik, magazyn, służba) - adresat JW Giżycko (WOG); 3. W przypadku PST na przeklasyfikowanie sprzętu powszechnego użytku PST wykonywać w 3 egz. (użytkownik, S-4, służba) - adresat JW Giżycko (WOG); 4. W przypadku PST na przeklasyfikowanie i wycofanie UiSW PST wykonywać w 4 egz. (S-4, służba w WOG, 2 RBLog Warszawa, odpowiednie Szefostwo (za rodzaj UiSW) Służb Technicznych IWsp SZ) adresat Szefostwo (za rodzaj UiSW) Służb Technicznych IWsp SZ. str. 19

20 Do kontaktów roboczych w zakresie składanych potrzeb: Szef Wydziału Technicznego mjr Mariusz JEZUSEK Szef Służby Czołg. Sam. kpt. Rafał NIEDŹWIEDZKI Służba czołgowo-samochodowa ; Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki kpt. Mariusz FALISZEWSKI Służba Uzbrojenia i Elektroniki ; ; Szef Służby Inż.-sap., OPBMR, STiRW kpt. Janusz ZINÓWKO ; Służba Inż.-sap., OPBMR, STiRW ; Szef Służby Łączności i Informatyki kpt. Jan CUDNIK ; Służba Łączności i Informatyki Zapotrzebowania do Wydziału Technicznego przesyłać na faks: Służba uzbrojenia i elektroniki ; Pozostałe służby W każdym zapotrzebowaniu podać nr telefonu kontaktowego na który będzie udzielana odpowiedź w zakresie realizacji zgłoszonych potrzeb. str. 20

SCHEMAT NR 1 ZAKUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH I USŁUG ODZWIERCIEDLENIE NA KONTACH ZESPOŁU 3 magazyn nie podłączony do ZWSI RON

SCHEMAT NR 1 ZAKUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH I USŁUG ODZWIERCIEDLENIE NA KONTACH ZESPOŁU 3 magazyn nie podłączony do ZWSI RON SCHEMAT NR 1 ZAKUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH I USŁUG ODZWIERCIEDLENIE NA KONTACH ZESPOŁU 3 magazyn nie podłączony do ZWSI RON Lp. Operacja Dostawca Wydział/Służba/ Sekcja 1. Złożenie wniosku rezerwacja planu

Bardziej szczegółowo

EKSPL-37. Nr rejestracyjny... Nr ewidencyjny... DOWÓD URZĄDZENIA. Symbol indeksu:

EKSPL-37. Nr rejestracyjny... Nr ewidencyjny... DOWÓD URZĄDZENIA. Symbol indeksu: EKSPL-37 Nr rejestracyjny... Nr ewidencyjny... DOWÓD URZĄDZENIA Nr. Symbol indeksu: I. Dane ogólne 1. Nazwa sprzętu: 2. Symbol indeksu: 3. Nr fabryczny... seria... 4. Data produkcji... 5. Zakład produkcyjny:...

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING)

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) W zakresie organizacji i realizacji szkolenia: 1. Tryb planowania i zgłaszania potrzeb na kursy doskonalące

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZARZĄDZENIA nr 28/ 2015 r. DYREKTORA GENERALNEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r. ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy i przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i faksów będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Okresowa karta pracy pojazdu nr

Okresowa karta pracy pojazdu nr 6. Pobrane paliwo i olej silnikowy. Pobrano paliwa do: Stan L.p. Data Ilość paliwa i oleju z poprzedniego okresu rozliczeniowego: zbiorników kanistrów Pobrano oleju Numer dokumentu wydania pobierającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15 DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 1 Przykładowa instrukcja obiegu dokumentacji magazynowej (bardzo skrócona i bardzo uproszczona) 1. Materiały a. Przyjęcie materiału do magazynu: Materiały/surowce/opakowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 1. Przedmiot zamówienia : Naprawa radaru meteorologicznego 2. Ilość: zgodnie z poniższymi danymi 3. CPV: 50842000-9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Leszczyńska Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Leszczyńska Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE R35.1.018.2014 Bielsko-Biała, dn. 31.12.2014 r. WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S

Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128677-2016:text:pl:html Polska-Świętoszów: Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 2016/S 074-128677 43

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Zasady wycofywania składników majątku z użytkowania i ewidencji obowiązujące w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM SPORTOWYM w Klubie Sportowym ŁÓDŹ RUNNINIG TEAM

ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM SPORTOWYM w Klubie Sportowym ŁÓDŹ RUNNINIG TEAM ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM SPORTOWYM w Klubie Sportowym ŁÓDŹ RUNNINIG TEAM ŁÓDŹ 2016 Spis treści: strona 1. Okresy używalności sprzętu sportowego (tabela) 2 2. Obowiązki osoby prowadzącej gospodarkę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/STUN/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/STUN/2017 Bydgoszcz, dnia 11.01.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/STUN/2017 1. ZAMAWIAJĄCY : 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147. NIP 967-13-54-089, REGON 341260412 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne 2. Charakterystyka prac i wymagania Zamawiającego 3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O O B R O NY N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI INSTRUKCJA

M I N I S T E R S T W O O B R O NY N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI INSTRUKCJA M I N I S T E R S T W O O B R O NY N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Log. /DWiPO INSTRUKCJA O GOSPODARCE SPRZĘTEM, MATERIAŁAMI I WYPOSAŻENIEM KULTURALNO-OŚWIATOWYM WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOWÓD TECHNICZNY POJAZDU MECHANICZNEGO (SPRZĘTU)

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOWÓD TECHNICZNY POJAZDU MECHANICZNEGO (SPRZĘTU) KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOWÓD TECHNICZNY POJAZDU MECHANICZNEGO (SPRZĘTU) Nr wewnętrzny KG PSP... Nr wewnętrzny 1. Jedn. org.:... od dn.... do 2. Jedn. org.:... od dn.... do 3. Jedn. org.:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- część 1 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK WOJAK ZP ZAŁOŻENIA OGÓLNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK WOJAK ZP ZAŁOŻENIA OGÓLNE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY DOBRYCH PRAKTYK WOJAK ZP ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. CEL W celu wsparcia procesu wprowadzenia i ujednolicenia procedur z obszaru zaopatrywania technicznego w IWsp SZ wprowadza

Bardziej szczegółowo

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania Numer / edycji Podpisy osób odpowiedzialnych (nazwisko, imię, stanowisko, podpis) Opracował Sprawdził Zatwierdził Rafał Majewski Kierownik Hurtowni Jacek Porczyński Prezes zarządu Strona 1/5 Numer / edycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Raczki. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OBSŁUGA REKLAMACJI Strona: 1/5 I CEL PROCESU Celem procesu jest określenie: - zasad przyjmowania i realizacji zgłoszonych reklamacji, - kolejności czynności słuŝących obsługi reklamacji, - decyzyjności

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu..

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy : reprezentowaną przez : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4 /12 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Zarządu Dróg Miejskich.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2015. Zwana dalej umową, zawarta w dniu r. w Lublińcu pomiędzy:

Umowa Nr.../2015. Zwana dalej umową, zawarta w dniu r. w Lublińcu pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Nr sprawy: 5/2015 P R O J E K T U M O W Y Umowa Nr.../2015 Zwana dalej umową, zawarta w dniu... 2015 r. w Lublińcu pomiędzy: Jednostką Wojskową 4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35,

Bardziej szczegółowo

ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, TONERÓW

ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, TONERÓW Miasto Dębica BZP.271.23.2014.JS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie ukazało się Biuletynie UZP w dniu 12-01-2015 pod nr 3617 2015. OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych 2 Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 18 ZARZĄDZENIE Nr 3/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Załącznik nr 6 do SIWZ Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) roboty budowlane w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku Elbląg 06.0.206r. Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w 206-208roku w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA 1. Przedmiot zamówienia : NAPRAWA SYMULATORÓW I TRENAŻERÓW (SiT) typu AGPT i ASPT: Zad. nr 1 Naprawa symulatora czołgu LEOPARD

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE ZAMAWIAJĄCY

Pieczęć Zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE ZAMAWIAJĄCY Pieczęć Zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 Adres: Ul. Okólna 37, 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny IU/439/X-39/UZ/PRZ/DOS/K/2011 !NSPEKTORAT UZBROJENIA. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Nr referencyjny IU/439/X-39/UZ/PRZ/DOS/K/2011 !NSPEKTORAT UZBROJENIA. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę w 2011 r. cystern naczep pahwowych o pojemności 33 m3 na ciągniku siodłowym Jelcz C 642 D.35 (CN-33D). Protokół postępowania o udzielenie zamówienia \Ifl Qmego y,ii - KroeWS 1 7!NSPEKTORAT UZBROJENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 4 SIWZ 1/PN/2017 Zamówienie z podziałem na 2 części: Część 1 Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Część 2 Naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie

Bardziej szczegółowo

TOM III Opis przedmiotu zamówienia

TOM III Opis przedmiotu zamówienia TOM III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZADANIA 1.1. Dla elektronicznych liczników energii elektrycznej należy wykonać legalizację dla energii czynnej, wzorcowanie dla energii

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Numer ogłoszenia: 22119-2014; data zamieszczenia: 04.02.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20665-2014 data 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-23 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE E-PODPISU W AUTORYZACJI DOKUMENTÓW W WOJSKOWYCH ODDZIAŁACH GOSPODARCZYCH

ZASTOSOWANIE E-PODPISU W AUTORYZACJI DOKUMENTÓW W WOJSKOWYCH ODDZIAŁACH GOSPODARCZYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 40/2014 ZASTOSOWANIE E-PODPISU W AUTORYZACJI DOKUMENTÓW W WOJSKOWYCH ODDZIAŁACH GOSPODARCZYCH Katarzyna RZADKOWSKA Tomasz WAŚNIEWSKI Paweł ŚLASKI Instytut Logistyki Wojskowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ DWÓCH WYSOKONAKŁADOWYCH URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH FIRMY XEROX

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ DWÓCH WYSOKONAKŁADOWYCH URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH FIRMY XEROX ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ DWÓCH WYSOKONAKŁADOWYCH URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH FIRMY XEROX WorkCentre Pro 265 oraz Xerox 700 Digital Color Press Przedmiotem ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI RJ

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI RJ Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert ZOOiI.242.9.2016.RJ Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonywaniu usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZAPYTANIE OFERTOWE

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZAPYTANIE OFERTOWE WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH Kielce, dnia 27.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania o zamówienie publiczne zwolnionego ze stosowania ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 kwietnia 2005 r.

DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 kwietnia 2005 r. Generalny Zarząd Logistyki P4 20 44 DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/13

ZARZĄDZENIE NR 194/13 ZARZĄDZENIE NR 194/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego ciężarowego pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a...

Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a... Umowa - projekt Dnia. r. w Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok.

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok. WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI kwiecień 2013 rok. Lp. Nazwa stanowiska Komórka Eskadra/Klucz Pododdział SW1 SW2 STE: 1 2 SZEF SŁUŻBY ZDROWIA - DOWÓDCA ZESPOŁU PODOFICER ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Dostawa części zamiennych, filtrów, ogumienia i akumulatorów do pojazdów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie potencjałem sprzętowym. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Gospodarowanie potencjałem sprzętowym. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Gospodarowanie potencjałem sprzętowym dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Istota pojęć sprzęt i wyrób Sprzęt Wyrób : Celowym jest zastąpienie pojęcia sprzęt nowym terminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku. w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania. Zarządzenie Nr 491/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.92.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kolonowskie w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221 17.02.2009 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Naprawa radarów meteorologicznych 2. Ilość: zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dziennik Ustaw Nr 121 10182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.06 18:39:33 +02'00' Poz. 812.go v.p l 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja i naprawa urządzeń systemu DUNAJ

Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja i naprawa urządzeń systemu DUNAJ Strona 1 z 6 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na Konserwacja i naprawa urządzeń systemu DUNAJ ZAMAWIAJĄCY Pełna nazwa zamawiającego: 1 BAZA MATERIAŁOWO TECHNICZNA 1. Adres: Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa- Jednostka Wojskowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa- Jednostka Wojskowa. Olsztyn: Dostawa części zamiennych, filtrów, akcesoriów, ogumienia i akumulatorów do pojazdów samochodowych Numer ogłoszenia: 151180-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177441-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble 2016/S 099-177441 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo