Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1061

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1061"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz Sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012 Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), składam Radzie Powiatu w Lubinie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012, zwanej w dalszej części Komisją. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych przepisami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją. Komisja działa na podstawie art. 38a cytowanej wyżej ustawy. 2. Kadencja Komisji trwa trzy lata: 1) Od dnia 5 kwietnia 2011 r. Komisja działała na podstawie zarządzenia Nr 33/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego, zmienionego zarządzeniem Nr 90/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 2) Od 3 września 2012 r. Komisja działa na podstawie zarządzenia Nr 173/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zmienionego zarządzeniem Nr 183/2012 z dnia 6 września 2012 r., oraz zarządzeniem Nr 233/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. 3. Skład Komisji na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco: 1) Przewodniczący Komisji: - Adam Myrda - Starosta Lubiński, 2) Radni delegowani przez Radę Powiatu w Lubinie: - Jerzy Szafraniec, - Władysław Siwak, 3) Osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszący się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu: - Zbigniew Warczewski Radny Rady Miejskiej w Lubinie,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Ryszard Dąbrowski Kierownik Referatu Komunalnego w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lubinie, - Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, 4) Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie: - Sebastian Biały Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, - Marek Pakiet Naczelnik Wydziału Sztab Policji, 5) Funkcjonariusze i pracownicy innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracownicy innych organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu: - Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, - Janina Szelągowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, - Andrzej Nowakowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, - Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie, - Hanna Słomka Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Kierownik Zespołów Ratownictwa Medycznego w Lubinie, - Zbigniew Harendarz Urząd Miejski w Lubinie, pracownik Straży Miejskiej, - Danuta Zarzycka Urząd Miasta i Gminy Ścinawa Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, - Marian Dmochowski Urząd Gminy Rudna, Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, - Marek Nieruchalski Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin, - Ireneusz Szymański TAURON S.A. Oddział w Legnicy Rejon Dystrybucji, Rejon Sprzedaży w Lubinie, Kierownik Wydziału Ruchu w RD Lubin. 4. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w punkcie 5, uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym. 5. W pracach Komisji uczestniczy także Krystyna Adamczyk Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubinie wskazana przez właściwego Prokuratora Okręgowego Komisja w 2012 roku pracowała zgodnie z opracowanym własnym Planem pracy. Łącznie odbyły się cztery posiedzenia: 2. I posiedzenie odbyło się 12 marca 2012 r. Poruszane tematy: 1) Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z jego działalności, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego za rok Informacja o planowanych na 2012 r. działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa. - Temat referował Pan Sebastian Biały Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. - Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie lubińskim w 2011 r., zostało przyjęte Uchwałą nr XXV/186/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu lubińskiego w 2011 roku. 2) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok Informacja o planowanych na 2012 r. działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa. - Temat referował Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Informacja Komendanta o stanie bezpieczeństwa powiatu lubińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 r., została przyjęta Uchwałą nr XXV/185/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu lubińskiego za rok ) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Lubin z uwzględnieniem działalności Straży Miejskiej za rok 2011 r. - Temat referował Pan Robert Kotulski Komendant Straży Miejskiej w Lubinie. 4) Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok Temat referowała Pani Janina Szelągowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie. - Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubińskiego za rok 2011, została przyjęta Uchwałą nr XXVI/201/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu lubińskiego za rok ) Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu lubińskiego za rok Temat referował Pan Andrzej Nowakowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie. 6) Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie powiatu lubińskiego w 2011 roku. - Temat referowała Pani Wioletta Jagielska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. 3. II posiedzenie odbyło się 18 czerwca 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych. Poruszane tematy: 1) Wystąpienie awarii technicznej: energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp. Rola i przygotowanie poszczególnych służb. 2) Katastrofy budowlane Rola i zadania poszczególnych służb oraz obowiązki innych podmiotów. - Pan Przemysław Laskowski Naczelnik Sztabu Policji, omówił procedury Policji po uzyskaniu informacji na temat wystąpienia na terenie powiatu awarii technicznych, energetycznych, gazowych, łącznościowych lub wodnych. Przedstawił również program działań Policji w powiecie lubińskim w okresie wakacji pod nazwą Bezpieczne wakacje Na koniec wystąpienia przedstawiciel Policji przedstawił sytuację związaną z EURO 2012 informując, że w związku z trwaniem euro 2012, na terenie powiatu lubińskiego nie odnotowano żadnych przypadków naruszenia prawa. - Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawił sytuację na terenie powiatu lubińskiego dot. stanu technicznego budynków. Przypomniał o prowadzeniu kontroli budynków, a także opisał zasady postępowania w czasie wystąpienia ewentualnych katastrof budowlanych. - Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lubinie, przedstawił dane statystyczne dotyczące wyjazdów Straży Pożarnej do miejsc objętych zagrożeniami występującymi na terenie powiatu lubińskiego w miesiącu kwiecień i maj 2012 r. Następnie Komendant Kamiński przedstawił mechanizmy postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii technicznych (energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp.) oraz w przypadku katastrofy budowlanej. - Pan Ireneusz Szymański przedstawiciel Tauron Dystrybucja S.A. o/legnica, omówił procedury TAURON Dystrybucja S.A. na wypadek wystąpienia awarii technicznych (energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp.) oraz w przypadku katastrofy budowlanej. Ponadto poinformował, że w okresie trwania EURO 2012 Tauron Dystrybucja podjęła decyzję o dodatkowych dyżurach na wypadek przerwania dostaw energii w czasie trwania meczy. - Pan Bogusław Wajda Dolnośląska Spółka Gazowa Sp. z o. o., o/legnica, omówił procedury Dolnośląskiej Spółki Gazowej na wypadek wystąpienia awarii technicznych (energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp.) oraz w przypadku katastrofy budowlanej.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Pan Marek Litwiński Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, omówił procedury WPEC na wypadek wystąpienia awarii technicznych (energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp.) oraz w przypadku katastrofy budowlanej. Ponadto omówił pokrótce charakterystykę sieci ciepłowniczej znajdującej się na terenie Lubina i opowiedział o planowanych inwestycjach związanych z remontem tych sieci. - Pan Jarosław Wantuła Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, omówił procedury MPWiK na wypadek wystąpienia awarii technicznych (energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp.) oraz w przypadku katastrofy budowlanej. Ponadto poinformował przybyłych jaki sprzęt posiada MPWiK i wykorzystuje w czasie wystąpienia awarii. - Pani Hanna Słomka Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie, przedstawiła procedury w Pogotowiu Ratunkowym w przypadku wystąpienia awarii technicznej (energetycznej, gazowej, łącznościowej, wodnej itp.) oraz w przypadku katastrofy budowlanej. Pokrótce omówiła zasady postępowania w czasie trwania akcji ratowania zdrowia i życia. Ponadto przedstawiła sposób segregacji rannych w czasie trwania akcji ratowniczej w oparciu o kolory: czerwony (najciężej ranni, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej), żółty (ciężko ranni, pomoc udzielana w drugiej kolejności), zielony (lekko ranni, po zaopatrzeniu ran mogą iść do domu) i czarny (ofiary uznane za zmarłe). 4. III posiedzenie odbyło się w dniach września 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych. Poruszane tematy: 1) Działania profilaktyczne podejmowane na rzecz ograniczenia przestępczości oraz patologii. 2) Bezpieczeństwo i higiena, np. w placówkach oświatowych. 3) Choroby odzwierzęce. - Pan Marek Pakiet Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, przedstawił dane statystyczne dotyczące przestępczości występującej na terenie powiatu lubińskiego narastająco od początku bieżącego roku oraz za dwa ostatnie miesiące, tj. lipiec - sierpień 2012 r., porównując te dane z danymi z roku ubiegłego. Naczelnik omówił wszystkie działania profilaktyczne podejmowane przez policję w 2012 r. na rzecz ograniczenia przestępczości oraz patologii, zaprezentował również sprawozdanie z realizacji programu działań Policji w powiecie lubińskim w okresie wakacji pod nazwą Bezpieczne Wakacje Pan Robert Kotulski Komendant Straży Miejskiej w Lubinie, przedstawił dane statystyczne dotyczące przestępczości występującej na terenie powiatu lubińskiego za dwa ostatnie miesiące, tj. lipiec - sierpień 2012 r., porównując te dane z danymi z roku ubiegłego. Ponadto przedstawił sprawozdanie z działań Straży Miejskiej w okresie wakacji Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawił sytuację jaka panuje na terenie powiatu lubińskiego jeśli chodzi o stan techniczny budynków. Przedstawił sprawozdanie z kontroli obiektów w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, a także krótko opisał zasady postępowania w czasie wystąpienia ewentualnych katastrof budowlanych. - Pan Ireneusz Kieler p.o. Kierownika Referatu Dróg i Mostów Departamentu Infrastruktury i Transportu Starostwa Powiatowego, przestawił sytuację na drogach powiatu lubińskiego, omówił stan realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu oraz poinformował, że Departament reaguje na każdy sygnał dotyczący uszkodzenia dróg w powiecie lubińskim zabezpieczając te uszkodzenia. - Do podsumowania omawianego tematu włączył się Pan Starosta uszczegóławiając informacje dotyczące sytuacji na przebudowywanym odcinku ulicy Paderewskiego w Lubinie wraz z przepustem wodnym pod drogą. - Pani Janina Szelągowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, poinformowała o chorobach zakaźnych, jakie występowały w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 r. oraz omówiła stan bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych naszego powiatu. Pani Inspektor omówiła także sytuację w powiecie i podjęte działania związane z masowymi zatruciami alkoholem na terenie Czech.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Pani Alina Tarczyńska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, przedstawiła dane statystyczne dotyczące ilości dzieci przebywających w jednostkach podlegających pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Przedstawiła również sprawozdanie z działań tych jednostek w okresie wakacji pod kątem organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży przebywającym w tych jednostkach. - Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lubinie, przedstawił dane statystyczne dotyczące wyjazdów Straży Pożarnej do miejsc objętych zagrożeniami występującymi na terenie powiatu lubińskiego w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 r. Następnie Komendant przedstawił sprawozdanie z realizacji programu Bezpieczne Wakacje Pan Andrzej Nowakowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, poinformował o braku zagrożeń wśród zwierząt znajdujących się na terenie powiatu lubińskiego. Omówił także temat dotyczący akcji szczepienia lisów. - W dalszej części spotkania członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przystąpili do przygotowania propozycji działań i przedstawienia Staroście wniosków dotyczących wykonania i zmiany działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Lubińskiego. - Wszyscy uczestnicy wspólnego szkolenia, którego celem była wymiana doświadczeń oraz możliwość swobodnego zgłaszania wniosków dotyczących podejmowanych działań mieli także okazję obserwować, a ochotnicy również wziąć bezpośredni udział w symulowanej akcji ratownictwa wodnego z użyciem sprzętu pływającego. 5. IV posiedzenie odbyło się w dniu 17 grudnia 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych. Poruszane tematy: 1) Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2013 rok, w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. 2) Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2013 rok. 3) Podsumowanie realizacji działań profilaktycznych, o których mowa w Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata : - Posiedzenie rozpoczęło się od opiniowania projektu budżetu powiatu na 2013 rok. - Pan Marek Kamiński Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, porównał dotacje otrzymane na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie na rok 2012 i Przyznana dotacja jest tej samej wysokości. Przedłożył pisemną opinię projektu budżetu. - Pan Wiesław Kozub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubinie, stwierdził, że kwota przyznanych środków finansowych na 2013 rok nie pokrywa wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i konieczne jest zwiększenie wielkości środków finansowych. Przedstawił pisemną opinię projektu budżetu. - Pani Marta Demczak Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie, wskazała, że w projekcie budżetu na 2013 r. zostały ujęte środki na: szkolenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z pracownikami gmin odpowiedzialnymi merytorycznie za zarządzanie kryzysowe, doposażenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, realizację programów kierunkowych, o których mowa w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata , utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego na wypadek powodzi i innych zdarzeń losowych. W budżecie zapisano także środki z dotacji celowej na zadania rządowe związane z Obroną Cywilną. - Zgodnie z zapisem art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, po zapoznaniu się z założeniami budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz opiniami przedstawicieli ww. instytucji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu (dziewięć osób było za, dwie wstrzymały się).

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Członkowie przystąpili do opracowania Planu pracy Komisji na 2013 r., nie wnosząc nowych tematów poza zgłoszonymi wcześniej w formie pisemnej w całości przyjęli przedstawioną propozycję planu, tym samym akceptując Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2013 r. w całości. - Starosta omówił aktualną sytuację Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie oraz zagrożenia jakie występują lub mogą wystąpić w związku z ciężką sytuacją ekonomiczną RCZ. - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie Pan Sebastian Biały, przedstawił dane statystyczne w zakresie rozbojów, bójek, uszkodzenia ciała, kradzieży, zniszczenia mienia, kradzieży z włamaniem oraz dane dotyczące narkotyków, wypadków drogowych, nietrzeźwych kierowców i rowerzystów. Liczba zdarzeń w większości niższa od zdarzeń z roku poprzedniego. Pan S. Biały w ramach omawiania realizacji działań Akcja Zima , szerzej omówił problem osób nietrzeźwych, w tym nietrzeźwych bezdomnych oraz problemów związanych z miejscami ich noclegu. - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie Pan Marek Kamiński, przedstawił informacje w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poziomu wyposażenia jednostki ochrony p.poż., oraz omówił tematykę Organizacji Prowadzenia Działań Ratowniczych na Drogach i problemy z wyegzekwowaniem uporządkowania miejsca zdarzenia drogowego oraz przekazaniem zarządcy drogi po zdarzeniu. Opisywana sytuacja ma miejsce w przypadku zdarzeń występujących na drogach krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz drogach wojewódzkich zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie Pan Andrzej Nowakowski, omówił zasady interwencji w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt oraz zapewnienia całodobowej opieki nad zwierzętami ofiarami wypadków drogowych i plan zwalczania bezdomności zwierząt. - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Pani Stanisława Lewandowska, omówiła stan przygotowania i realizację założeń Akcji Zima , w tym pomoc materialną i rzeczową dla potrzebujących, współpracę z ogrzewalnią przy ul. Budowniczych LGOM oraz schroniskiem dla bezdomnych przy ul. Parkowej w Lubinie. Pani S. Lewandowska poruszyła problem noclegu osób bezdomnych, znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, podczas wysokich mrozów. Wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Lubina są informowane, a osoby chętne - kierowane do Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych prowadzonej przez Koło Lubińskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Funkcjonowanie ogrzewalni pozwala na zminimalizowanie zagrożenia pogorszenia bądź utraty zdrowia i życia osób bezdomnych. Podopieczni informowani są na bieżąco o pełnej ofercie pomocowej Ośrodka. Ponadto Straż Miejska oferuje pomoc w transporcie osób pozbawionych schronienia do całodobowych placówek. Osobom bezdomnym udzielana jest pomoc w formie: rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, ubezpieczenia zdrowotnego, gorących posiłków. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie Pani Janina Szelągowska, omówiła sytuację zachorowań na choroby zakaźne oraz sezonowe, z relacji ww. wynika iż stwierdzonych przypadków jest mniej niż w roku poprzednim. - Urząd Miejski w Lubinie Pani Małgorzata Jesion-Wojtuściszyn, omówiła stopień realizacji Planu Operacyjnego Zimowego Utrzymania Dróg, Chodników, Placów, Ciągów Pieszych, Zatok Postojowych, Ścieżek Rowerowych oraz Zieleni w Pasie Drogowym na Terenie Miasta Lubina w Sezonie 2012/2013, realizacja na podstawie opracowanych w planie procedur oraz zawartych umów zgodnie z ww. planem. Nadzór nad realizacją ww. założeń sprawowany jest przez Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lubinie oraz Straż Miejską w Lubinie. - Urząd Miejski w Lubinie Pani Urszula Drabik, omówiła stan postępów realizacji Programu Usuwania Azbestu na terenie Miasta Lubina, wskazała na małe zainteresowanie mieszkańców oraz dążenie do usunięcia wszelkich dzikich składowisk azbestu na terenie gminy miejskiej Lubin. - Kierownik Referatu Dróg i Mostów wm. Pan Ireneusz Kieler, poinformował o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu realizowane będzie w zakresie odśnieżania, usuwania i zwalczania śliskości zimowej, zgodnie z przyjętymi standardami oraz ustalonymi procedurami i zawartymi umowami. Zadania zimowego utrzymania dróg zlecane są wykonawcom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Urząd Gminy w Lubinie Pani Agnieszka Hałas, omówiła stan zimowego utrzymania dróg. W ramach akcji Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg na rok 2012/2013 opracowano Plan zimowego utrzymania dróg w zakresie sprawnej pracy transportu i drogownictwa w okresie zimy 2012/2013 na terenie Gminy Lubin, który zawiera wytyczne dotyczące utrzymania przejezdności na drogach gminnych publicznych i na drogach wewnętrznych na terenie gminy Lubin, oraz informację na temat obowiązków jakie ciążą na właścicielach i użytkownikach posesji graniczących bezpośrednio z drogami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391). Treść referowanego zagadnienia została złożona w formie pisemnej. Starosta Lubiński: A. Myrda

Wrocław, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 564 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 564 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 12 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 564 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 969 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 969 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 969 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 763 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 763 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 763 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM. ZKO.5510.2.2016 PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok Lp. Termin realizacji Temat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia Regulaminu Pracy Na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 919 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2013 Na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 W związku z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na jego organ szereg zadań publicznych, a jednym z nich jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR OR STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 10 stycznia 2017 r.

SPRAWOZDANIE NR OR STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 10 stycznia 2017 r. SPRAWOZDANIE NR OR.551.2.1017 STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 stycznia 2017 r. Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku - Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2013 rok. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014 Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A

P O S I E D Z E N I A 2 0 1 4 1. 30.06.2014 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w ROKU 2013

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w ROKU 2013 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w ROKU 2013 DZIERŻONIÓW, STYCZEŃ 2014 r.

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej 2 0 1 7 1. 15.05.2017 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 252/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Legnicy

ZARZĄDZENIE Nr 252/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Legnicy ZARZĄDZENIE Nr 252/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2015

PLAN DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2015 ZATWIERDZAM: STAROSTWO POWIATOWE w DZIERŻONIOWIE SO.5530.1.2015 PLAN DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2015 OPRACOWAŁ: Dzierżoniów, grudzień 2014 r. Uwagi o 1 2 3 4 5 - Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 4 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 4 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 stycznia 2013 r. z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012 SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012 W związku z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 3288 SPRAWOZDANIE Nr 1 z dnia 8 lutego 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku. Od 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok Krapkowice, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2016 roku. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami i zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego

Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami i zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami i zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego Procedurę opracowano na podstawie nw. aktów prawnych: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Żywcu na rok 2012

UCHWAŁA NR XXII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Żywcu na rok 2012 UCHWAŁA NR XXII/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU w sprawie:przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Żywcu na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIIII/237/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XLIIII/237/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Uchwała Nr XLIIII/237/10 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych na rok 2010 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/190/12 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 898 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 STAROSTY STRZELIŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 898 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 STAROSTY STRZELIŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 898 SPRAWOZDANIE NR 1/2016 STAROSTY STRZELIŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I RYNKU PRACY W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY, I RYNKU PRACY W ROKU 2014 W 2014 roku Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy ogółem odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, na

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 marca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN. z dnia 17 stycznia 2013 r.

Lublin, dnia 15 marca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN. z dnia 17 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 1495 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN z dnia 17 stycznia 2013 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa administracja zespolona

Powiatowa administracja zespolona Powiatowa administracja zespolona Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Art. 4. 1. 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczo-gaśniczego z elementami ewakuacji na Zakładzie Fabryka Mebli "FORTE S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miasta Płocka we współdziałaniu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/29/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr II/29/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr II/29/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/277/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014 roku

Uchwała Nr XLV/277/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014 roku Uchwała Nr XLV/277/2014 roku w sprawie: zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2014.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2014. Rada Gminy Kościerzyna UCHWAŁA Nr / / Rady Gminy Kościerzyna z dnia w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN. z dnia 2 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN. z dnia 2 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2015 r. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2005 Załącznik do uchwały Nr.... /.. Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia.....2006r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2005 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1232 SPRAWOZDANIE NR 3 STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z opiniowania

Sprawozdanie z opiniowania Sprawozdanie z opiniowania 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Podstawa prawna... 3 3. Prośba o opinie... 4 4. Otrzymane opinie... 5 2. Podstawa prawna Art. 17. Ustawy o rewitalizacji pkt. 2: 2. Wójt,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r.

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 Na podstawie art. 38b ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 Spis treści Wstęp 13 Wykaz zastosowanych skrótów 18 CZĘŚĆ I Rozdział 1 Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 1.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/.../2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/.../2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 18 marca 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR XXVI/.../2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata

Protokół z przeprowadzonego opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata Protokół z przeprowadzonego opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 Starachowice, dnia 06.03.2017 r. Prezydent Miasta Starachowice zgodnie z Art. 17

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2011 SO-IV.5511.1.2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2011 Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010 Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK L.P. DATA POSIEDZENIA 1 15.01.2015 r. 2 19.02.2015 r. TEMATYKA POSIEDZENIA 1/Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV-148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV-148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV-148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olsztynek w 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK L.P. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 15.01.2015 r. godz.13:00 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 465 RADY MIASTA KONINA z dnia 22 lutego 2017 roku

UCHWAŁA Nr 465 RADY MIASTA KONINA z dnia 22 lutego 2017 roku UCHWAŁA Nr 465 RADY MIASTA KONINA z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/196/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 24 marca 2017 roku

Kraków, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/196/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 24 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2224 UCHWAŁA NR XXVI/196/17 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Na podstawie art.21 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 14 lutego 2006 roku

Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 14 lutego 2006 roku Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo