Radlin: bal na Titanicu trwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radlin: bal na Titanicu trwa"

Transkrypt

1 Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych uwzględniany jest dochód na mieszkańca, pochodzący jedynie z dochodów własnych gminy (m.in. podatki) oraz subwencje, bez dotacji celowych (np. środków z Unii Europejskiej). W kategorii mniejsze miasta, do których zalicza się m.in. miasto Radlin, Rydułtowy oraz Pszów; na 575 miast biorących udział w rankingu, Radlin zajmuje 194 miejsce, kiedy to w 2012 r. zajmował miejsce 89. Dochód na mieszkańca spadł w 2013 r. do 2600,13 zł z 2.741,44 zł, podczas kiedy ościenne miasta zanotowały wzrost o 155 czy 200 zł na mieszkańca. Podobnie jak cztery lata temu Ruch Demokracji Lokalnej tworzy realną alternatywę wobec obecnych rządów. Tym razem chyba nie trzeba już nikogo przekonywać, że zmiana jest konieczna. Ostatnie cztery lata nie tylko zostały zmarnowane, ale wręcz pogrążyły nasze miasto. Mamy ostatnią szansę, żeby coś zmienić. Tutaj potrzebne są zdecydowane działania i wdrożenie planu ratunkowego dla budżetu Radlina. Trzymacie Państwo w ręku sprawozdanie ze stanu miasta, z pracy radnych RDL-u oraz z wykonania naszego programu wyborczego sprzed czterech lat. W gazecie prezentujemy także naszych kandydatów do Rady Miejskiej. To wspaniali ludzie, którzy kandydują dla Radlina, a ja mam zaszczyt być ich liderem. Proszę Was o uważne śledzenie materiałów wyborczych i analizowanie danych. Nie możemy kolejny raz dać się nabić w butelkę. Proszę Was o poparcie w wyborach kandydatów Ruchu Demokracji Lokalnej. 16 listopada głosujmy na ludzi, którzy chcą realnych zmian i wyprowadzenia Radlin z zapaści. Miasto tonie Władza udaje, że wszystko jest w porządku, ale utrzymanie obecnego kursu oznacza zderzenie z górą lodową. Dalsze nieprzemyślane działania i zadłużanie naszego miasta zakończy się katastrofą, której skutków, nie sposób przewidzieć. RDL proponuje obrać nowy kurs i skierować miasto na drogę rozwoju. W części raportu dotyczącej wydatków na administrację w przeliczeniu na osobę, miasto Radlin w 2012 r. wyprzedza np. Rydułtowy. To mniej więcej pokazuje kierunek polityki prowadzonej przez obecną Panią Burmistrz, za aprobatą radnych z ugrupowań Radlin Naszym Domem oraz Sport dla Radlina, które od wielu lat popierają działania prowadzące do zadłużania miasta. Spróbujmy zatem przybliżyć diagnozę takiego obrotu sprawy, gdyż wszystkie sąsiednie gminy powiatu wodzisławskiego zanotowały wzrost w tej kategorii czyli: Mszana, Marklowice, Lubomia, Godów, Gorzyce łącznie z powiatem wodzisławskim. 1. Spadek liczby mieszkańców. Według ostatnich danych w stosunku do roku 2010, z gminy ubyło ok. 1,5 tys. mieszkańców, co ma niewątpliwie wpływ na osiągane dochody, jednak migracje zarobkowe nie są spowodowane jedynie wyjazdem za granicę, ale również przeprowadzką do innych miast, ze względu na brak jakichkolwiek inwestycji, mających przyciągnąć inwestorów do miasta, lub stworzenia realnego modelu współpracy z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rosnące zadłużenie miasta jest tak niebezpieczne, jak woda wdzierająca się do Titanica. To ostatni moment, żeby uratować miasto, którego zadłużenie sięga już niemal 60% całego budżetu. 2. Brak wizji rozwoju miasta w kontekście zagrożeń wynikających z możliwości ogłoszenia przez Kompanię Węglową upadłości, czy możliwości zakończenia działalności elektrociepłowni Marcel. To wszystko powoduje, że w najbliższym czasie miasto może stanąć przed poważnym problemem utraty dochodów, czy bezrobocia. W 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej udzielono w różnej formie wsparcia, grupie prawie 30% mieszkańców miasta tj. około 6 tys. osób. 3. Kompletny bałagan inwestycyjno decyzyjny, na zasadzie chleba i igrzysk, czyli czym by się pochwalić przed wyborcą, byle zostać wybranym na kolejną kadencję. Obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta znajdują się inwestycje, których projektowanie ciągnie się od wielu lat, a ich realizacja nie wiadomo kiedy zostanie zakończona. Istnieją inwestycje wyłącznie jako projekty, których burmistrz Miasta nie ma zamiaru realizować - pieniądze na projektowanie wyrzucone w błoto. dokończenie na stronie 2... w długach. Na koniec czerwca, łączne zadłużenie wyniosło złote. Wartość poręczeń dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskich wyniosła złotych. Razem, to złotych. Dodatkowo, planowana jest kolejna emisja obligacji na kwotę zł. Miejska kasa świeci pustkami. Tegoroczny budżet miał wyglądać tak: Dochody: 51 mln 884 tys. złotych. Wydatki: 67 mln 396 tys. złotych. Planowany deficyt budżetowy miał wynieść: 15,5 mln złotych. Jak Pani Burmistrz postanowiła pokryć braki? Starą metodą: kolejnymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji. Wprowadzone zostały zmiany w budżecie miasta - deficyt budżetowy podniesiono z 15,5 mln złotych do 17,5 miliona złotych. Kredyty, które Pani Burmistrz zamierzała zaciągnąć wzrosły z 1,8 mln zł do 4,5 mln złotych. Budżet Radlina ma coraz większy problem z bilansowaniem się. Praktycznie, tylko coroczne przesuwanie inwestycji pomaga w jego realizacji, a sytuacja będzie jeszcze gorsza w wyniku oddania kolejnych deficytowych inwestycji, jak na przykład tężnia, zwiększających wydatki bieżące. Tylko na obsługę zadłużenia zaplanowana jest w 2014 roku kwota 3 miliony złotych! A przecież mamy niskie stopy procentowe. Pytanie jak będą wyglądać koszty obsługi zadłużenia, w przypadku kiedy za kilka lat stopy procentowe zostaną podniesione. Jaki aktualne władze miasta mają pomysł na uporządkowanie finansów? Nie mają żadnego. Nie myślą perspektywicznie. Kiedy wreszcie ustąpią, z dramatyczną sytuację będą musieli sobie radzić następcy. Tylko, czy jeszcze wtedy będzie można coś zrobić? Trzeba to przerwać natychmiast, zbilansować budżet i ograniczyć zadłużenie Radlina. Dlatego, potrzebna jest zmiana na stanowisku burmistrza i odświeżenie Rady Miejskiej.

2 Bal na Titanicu... dokończenie ze str 1: Sztandarowe inwestycje wyborcze typu boisko na ul. Mariackiej nieudolnie wykonane, tężnia na Wypandowie będzie obciążać budżet kwotą do zł rocznie, fontanna na rynku nie pracuje przy silniejszym wietrze oraz generuje dodatkowe koszty ok zł w postaci ubytku wody, przedszkole na Głożynach budżet na budowę przekroczony w stosunku do pierwotnie planowanego już o ok. 5,5 mln zł, nie licząc problemów materiałowych i technologicznych występujących przy jego budowie. 4. Ugody zawarte z Kompanią Węglową w temacie szkód górniczych. Większość ugód zawartych z Kompanią Węglową, nie odpowiada faktycznym kosztom jakie należy ponieść w celu modernizacji danej inwestycji. Sztandarowym przykładem jest ugoda w sprawie wiaduktu na ul. Mariackiej, gdzie koszt remontu ma wynieść ok. 2,0 mln zł, a ugoda została podpisana na ok. 180 tys. zł. Resztę, 1,82 mln dopłaci podatnik. Dlaczego Pani Burmistrz nie korzysta z prawa oddania sprawy do sądu? Warto wspomnieć, że pierwotnie remont tego wiaduktu miał się odbyć najpóźniej w 2014 r. Jednak w roku wyborczym, taka kapitałochłonna inwestycja, w rozumieniu radnych ugrupowań mających władzę w mieście, czyli Radlin Naszym Domem i Sport dla Radlina, mogłaby uniemożliwić wykonanie wielu prac na pokaz zł na remont tego obiektu to kpina! 5. Marnotrawienie pieniędzy przez Radlińską Strefę Aktywności Gospodarczej, która przez 14 lat zarządzania, nadal nie uzyskała zwrotu zainwestowanego kapitału, ale z niewiadomych powodów jest nadal utrzymywana. Strefa (NIE)Aktywności Gospodarczej Boisko na ul. Mariackiej - powód do dumy, czy też przykład niegospodarności? Zapytajcie Państwo Panią Burmistrz, na jakim etapie rozwoju jest ta strefa aktywności. 6. Finansowanie swojej rodziny, poprzez zlecania agencji artystycznej córki i syna Pani Burmistrz organizacji w 2012, 2013 i 2014 r. koncertów noworocznych, co nie powinno mieć miejsca w żadnym przypadku, niezależnie od wysokości kwoty przeznaczonej na organizację koncertów. 7. Brak rzetelnej kontroli wydawanych środków finansowych ze strony Komisji Rewizyjnej, której członkowie prawie całkowicie uzależnieni są od dotacji z Miasta: Radna Chromik Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Radna Muszer Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Radny Blanik Klub Gimnastyczny Radlin, Radny Szweda Klub Sportowy Górnik Radlin. Wszystkie te osoby decydują o przyznawaniu swoim stowarzyszeniom pieniędzy podatników. Inny przykład pokazuje kontrolę nad realizacją strategii Miasta Radlin, która była w poprzednich wyborach tak mocno przez nas krytykowana. Do dnia dzisiejszego nikt nie przedstawił sprawozdania z jej wykonania oraz nie powstał zespół monitorujący tę strategię, co było jednym z jej elementów, a co spowodowało również skierowanie skargi w tym zakresie do RIO. Z drugiej strony, po co, jeżeli planuje się tylko od wyborów do wyborów. 8. Ograniczenie możliwości kontroli poczynań urzędników miejskich przez radnych, poprzez zmianę Statutu Miasta Radlin, co w rzeczywistości ma doprowadzić do braku możliwości kierowania niewygodnych pytań w stronę Urzędu Miasta. Powód radni Ruchu Demokracji Lokalnej w trakcie 4-letniej kadencji złożyli łącznie przeszło 150 pism, zapytań i interpelacji, natomiast pozostali radni około 10. Dodać również należy, że mimo zgłaszanych przez nas postulatów odnośnie transmisji live w internecie z obrad sesji Rady Miejskiej, obecni radni nie zgodzili się na takie rozwiązanie, zapewne w obawie przed kompromitacją ich poczynań. 9. Podział miasta na okręgi jednomandatowe. Mamy powody przypuszczać, iż podział okręgów jednomandatowych, został dokonany pod konkretne osoby z ugrupowań obecnie rządzących, bo jak inaczej tłumaczyć fakt podzielenia np. ul. Sienkiewicza. na wyborców w budynkach indywidualnych i mieszkających na osiedlu, co stoi w sprzeczności z zapisami ustawowymi o tworzeniu okręgów jednomandatowych z zachowaniem więzi społecznych. Ten specyficzny podział ma zapewnić obecnym radnym z ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport dla Radlina łatwy sukces wyborczy. Podzielili mieszkańców z myślą o własnych stołkach? Szanowni Państwo, powyższe przykłady, to jedynie wstęp do tego co dzieje się w tym mieście oraz jak ono jest zarządzane. Biuletyn Propagandy Publicznej, wydawany przez Urząd Miasta w Radlinie, pokazuje Państwu tylko jedną stronę miasta, gdyż ta rzeczywista jest skutecznie tuszowana przez 17 letnie rządzenie obecnej Pani Burmistrz. Ponowne wprowadzenie, jak w 1997 i 1998r. wyborów w okręgach jednomandatowych, może skutecznie ograniczyć tworzenie układów wyborczych co przez 12 lat (3 kadencje) skutkowało wyborem 10-ciu tych samych radnych z ugrupowań Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina. Taki układ współzależności z Panią Burmistrz skutkował tym, że ci radni, stali się maszynką do głosowania, tym samym gwarantując sobie środki z gminnej kasy na działalność organizacji, w których funkcjonują. Nowy sposób wyboru może realnie zmienić układ sił w Radzie Miejskiej, co może dać szansę, że Radlin znów zacznie się rozwijać, a nie kurczyć. Udowodnione zostało to w niezależnym raporcie, a także, na co wskazywaliśmy np. przy okazji corocznego stanowiska ws. budżetu. Nie dajcie się Państwo zwieść pięknymi opowieściami o nowej roślinie prezentowanej przez Panią Burmistrz, czy pseudo inwestycjami, które topią to miasto, a zapytajcie swoich radnych o konkretne przykłady, chociażby podane powyżej. Niezależnie od tego, na kogo Państwo zagłosujecie, najważniejszym jest, żeby Państwo wzięli udział w wyborach samorządowych. Nie może być tak, że ledwo 30% mieszkańców decyduje o rozwoju naszego Miasta. Zbliżamy się do góry lodowej, jednak można jeszcze zmienić kurs, ale czy to się uda, zależy w dużej mierze od Was, mieszkańców Radlina. Niewygodny Cybułka Po wyborach w 2010 roku podjęto decyzję, że czas pozbyć się kontrkandydata mogącego zagrozić Pani Burmistrz. Jak przyznała sama zainteresowna wcześniej traktowała Piotra Cybułkę jako artystę, teraz musi przyjrzeć mu się dokładniej. Z tego przyglądania zrodził się projekt uchwały w sprawie pozbycia się Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, którego dyrektorem był... Piotr Cybułka. Inicjatywa od samego początku miała pecha. Najpierw inicjator i reszta wnioskodawców podpisali się pod wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym wielokrotnie podali błędną nazwę placówki. Wyszło z tego, że chcieli przekazać Staroście placówkę, która nie istnieje. Po poprawieniu błędów, w styczniu br. podjęli uchwałę, którą następnie wojewoda unieważnił, stwierdzając że radni złamali prawo. Okazało się więc, że z takim trudem opracowana pierwsza incjatywa uchwałodawcza dziesięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina nadawała się tylko do kosza. Inicjatywę przejęła więc Pani Burmistrz, stwierdzając że czuje się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem rady oraz, że pracujemy w kraju demokratycznym i większość jednak ma głos decydujący, czyli jest zobligowana do przekazania Ogniska do Powiatu Wodzisławskiego. Wytłumaczenie raczej kuriozalne. W całej sprawie chodziło przede wszystkim o usunięcie ze stanowiska dyrektora OPP Piotra Cybułki; kontrkandydata Pani Burmistrz w wyborach samorządowych w 2010 r. Tak by się stało, w przypadku przejęcia Ogniska przez Starostę; ponieważ Piotr Cybułka zgodnie z prawem, nie może łączyć stanowiska dyrektora placówki powiatowej i radnego powiatu. Niestety, nikt nie pomyślał, że takimi działaniami szkodzi się tylko dzieciom i młodzieży. Rezygnacja z prowadzenia istniejącej w Radlinie od 38 lat placówki oświatowej byłaby przejawem niegospodarności i działaniem na szkodę społeczności lokalnej, faktycznie uniemożliwiającej ponad 200 radlińskim dzieciom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych i rozwijanie swoich pasji. Ostatecznie, OPP pozostało w Radlinie, ale Pani Burmistrz wymyśliła inny sposób, żeby pozbyć się Piotra Cybułki. Nie dopuściła go z przyczyn formalnych do konkursu na stanowisko dyrektora. Co zyskała? Nic. Obnażyła swoje prawdziwe intencje, a sprawa trafiła do sądu, który rozstrzygnie kto miał rację. Piotr Cybułka nie ma wątpliwości jaki będzie wyrok i ma nadzieję, że stanie się to przed wyborami, aby wyborcy mogli ocenić zachowanie władz Radlina. Władz, które powinny reprezentować wszystkich mieszkańców, a nie tylko swoich zwolenników. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że Pani Burmistrz, tak naprawdę, nie wyeliminowała swojego kontrkandydata, a wręcz przeciwnie - zmobilizowała go do dalszej walki o normalność w naszym mieście. Sytuacja, do której doszło to najlepszy dowód na to, że w nadszedł czas zmian dla Radlina. Nie możemy pozwolić, żeby władze trwały na stołkach utrzymując się dzięki krzywdzie ludzkiej i tłumieniu przejawów demokracji. Radni koalicji rządzącej: Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina, którzy zaproponowali likwidację Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie: Ludwik Blanik Bolesław Mika Anna Muszer Andrzej Menżyk Piotr Hetman Konrad Zieleźny Stefan Lukoszek Feliks Szweda Jacek Sobik Gabriela Chromik

3 Trzeba wyznaczyć nowy kurs dla Radlina Rozmawiamy z Piotrem Cybułką, kandydatem Ruchu Demokracji Lokalnej na burmistrza miasta - Chce Pan być burmistrzem Radlina. Dlaczego? Kim jest Piotr Cybułka, że postawił aspirować do pełnienia tej roli? - Jestem związany z miastem od samego początku. Kiedy tworzył się Radlin byłem jednym z piętnastu radnych działających w pierwszej Radzie Miejskiej, później zostałem radnym powiatowym - tak więc samorząd jest mi znany i bliski. Przede wszystkim jednak jestem mieszkańcem, którego mocno niepokoi kierunek w jakim zmierza nasze miasto. Już cztery lata temu przekonywałem, że nadszedł czas na zmiany. - I niewiele zabrakło, aby zwyciężył Pan w tych wyborach. 45 procent poparcia to bardzo dobry wynik. - Niestety, nie wystarczający. Jak go oceniam? To na pewno mój osobisty sukces, ale z drugiej strony porażka miasta, bo zmarnowaliśmy kolejne cztery lata i jesteśmy w o wiele trudniejszej sytuacji niż wcześniej. Myślę, że zrozumieli to także mieszkańcy. Dziś zmagamy się z poważnymi problemami, przed którymi ostrzegałem cztery lata temu. Największym z nich są finanse. To jest prawdziwa katastrofa. Gdyby w ten sposób mieszkańcy dysponowali swoim budżetem domowym - już dawno byliby pozbawieni środków do życia. Nie da się latami żyć na kredyt i wydawać znacznie więcej niż się zarabia. Budżet musi się bilansować. Jeśli bierzemy kredyt, to na konkretną inwestycję. Nie możemy przejadać pieniędzy, bo któregoś dnia ich zabraknie. Myślę, że doskonale potrafią to zrozumieć mieszkańcy naszego miasta, którzy z trudnem wiążą koniec z końcem. Nie biorą kredytów na poprawę sytuacji, tylko radzą sobie w ramach posiadanych środków. Radlin jako miasto też musi tak robić. Konieczne są oszczędności. Następca pani burmistrz będzie miał trudne zadanie. - Dlaczego więc Pan kandyduje? - Z poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Mamy jeszcze szansę coś zmienić, ale to już ostatni moment na podjęcie działań naprawczych. W przeciwnym razie będzie za późno. Jeszcze cztery lata takich rządów i sądzę, że nikt nie będzie chciał kandydować na to stanowisko. Nie ukrywam, że wpływ na moją decyzję mieli też mieszkańcy. Wiele osób namawiało mnie do tego. Mówili, że zaufali mi cztery lata temu i teraz nie mogę się wycofać. To poważne zobowiązanie. - Pytanie brzmi, co muzyk wie o zarządzaniu miastem? - To zarzut, z którym często się spotykałem cztery lata temu, zupełnie zresztą niesprawiedliwy. To prawda - gram na gitarze, śpiewam, a także komponuję, aranżuję, piszę teksty i samodzielnie, na własny rachunek organizuję koncerty. W swojej twórczości poruszam problemy społeczne - wykonuję programy edukacyjne dla młodzieży z zakresu ekologii i iprofilaktyki uzależnień, na terenie całego kraju z zespołem POZIOM 600. Muzycy mają dużą wrażliwość co moim zdaniem jest zaletą. Wielu wielkich ludzi grało na różnych instrumentach, także prezydenci Stanów Zjednoczonych: Regan, czy Clinton. To nie ma znaczenia. Fakty są takie, że mam o wiele większe doświadczenie samorządowe niż Pani Burmistrz, kiedy obejmowała stanowisko. Ludzi nie powinno sie szufladkować, ale takie są reguły kampanii wyborczej. Rywale starają się w każdy możliwy sposób zdyskredytować przeciwnika. - Co różni Pana od obecnej Pani Burmistrz? Patrzę na świat inaczej. Dla mnie najważniejszy jest człowiek, więc gmina powinna służyć ludziom. Nie możemy wobec problemów mieszkańców i krzywdy ludzkiej przechodzić obojętnie. Z tego podejścia wynikają moje priorytety i wizja rozwoju miasta, które przede wszystkim powinno być przyjazne dla mieszkańców. - Dla ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem najważniejsza jest praca. - Dlatego musimy przygotować miasto do tego co je czeka. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość trzech kluczowych zakładów pracy. Gdzie były władze miasta przez ostatnie lata? Czy mają plan awaryjny? Co z gospodarką, inwestorami, nowymi miejscami pracy? Nie widzę by obecne władzę kreśliły zadania na przyszłość. Najlepszy dowód na to to fakt, że Strefa Aktywności Gospodarczej istnieje tylko na papierze. - Widzi Pan tylko negatywy? - Najgorsza prawda jest lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Sytuacja jest ciężka i ludzie zdają sobie z tego sprawę. Uważam, że mieszkańcom Radlina można zaufać i rzetelnie informować o sytuacji, a nie karmić pięknymi wizjami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistoscią. Nadszedł moment trudny, może nawet przełomowy. Wspólnie powinniśmy pracować nad tym, żeby miasto stanęło na nogi. Do tego potrzebna jest wizja rozwoju miasta. - Władze nie mają wizji? - Wielokadencyjność powoduje stagnację, to zupełnie naturalne zjawisko. Brakuje świeżości, którą zastępuje przyzwyczajenie. Poza tym pojawia się wiele wzajemnych zależności i układów. Ludzie zamiast o nowych wyzwaniach i rozwoju zaczynają myśleć o zachowaniu stanowisk. Cztery lata temu Pani Burmistrz nie miała nawet programu wyborczego. Na szczęście Ruch Demokracji Lokalnej przygotował sensowny materiał, na którym mogła się oprzeć. Dzięki realizacji kolejnych punktów przygotowanych przez nas założeń w ogóle coś udało się zrobić. - Ten Wasz wkład został doceniony? Pani Burmistrz podziękowała? - Zamiast widzieć we mnie wsparcie i osobę, której zależy na rozwoju miasta dla Pani Burmistrz, stałem się wrogiem. Człowiekiem, który zagraża jej stanowisku. W jednym z pierwszych wywiadów po zakończonych wyborach w 2010 roku powiedziała, że do tej pory traktowała mnie jako artystę, ale teraz musi mi się przyjrzeć szczególnie. Efekt? Wniosek 10 radnych o przekazanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, którego przez 20 lat byłem dyrektorem, do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Spontanicznie mieszkańcy zaczęli mnie bronić. Ostatecznie i tak straciłem stanowisko. Oficjalnie Pani Burmistrz nie dopuściła mnie do konkursu z powodów formalnych, ale tak naprawdę, to była decyzja czysto polityczna. Udowodnię swoje racje w sądzie, tylko, że w ten sposób marnujemy czas i energię, którą należy poświęcić miastu. Gdyby Pani Burmistrz z takim samym przekonaniem walczyła o inwestorów, to może mielibyśmy prawdziwą strefę aktywności gospodarczej. - Wierzy Pan w zmianę? - Zmiany nie następują, kiedy w mieście dzieje się dobrze. Jaki jest sens zmieniać burmistrza, który jest dobrym gospodarzem i konsekwentnie zmierza do celu? U nas jest jednak odwrotna sytuacja. Jest źle i zmiany są zwykłą koniecznością. Potrzebujemy burmistrza skutecznego w działaniu. Czy będziemy takiego mieli to już zależy od mieszkańców. Decyzja zapadnie 16 listopada. - Zwykle większość osób w dniu wyboru zostaje... w domu. - To wina polityków, którzy obiecują wszystko przed wyborami, a następnego dnia o wszystkim zapominają. Stąd takie zniechęcenie ludzi i brak wiary w sens dokonywanego wyboru. Mogę powiedzieć tylko jedno. Chociaż nie mamy gwarancji czy dokonamy dobrego wyboru warto pójść do wyborów. Oczywiście nie mamy gwaracji, że będzie lepiej, ale co mamy do stracenia? Czego spodziwać się po aktualnej władzy już wiemy i jesli zmian nie podejmiemy - na pewno jest źle. Tylko odświeżenie władzy daje nadzieję na lepszą przyszłość. Jeśli nie weźmiemy udziału w wyborach i zostaniemy w domu - tę decyzję podejmą za nas inni. Jeśli jednak nadejdą trudne dni, nie powinniśmy mieć pretensji do nikogo innego - tylko do siebie. - Ma Pan już program wyborczy? - Oczywiście, że mam przygotowany konkretny i przemyślany proram wyborczy, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców i potrzebami Radlina. Mam jednak coś więcej - wizję rozwoju miasta, którą będę z żelazną konsekwencją realizował. - Jaką mamy gwarancję? - Zarówno ja, jak i radni Ruchu Demokracji Lokalnej udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni w działaniu. W gazecie przedstawiamy sprawozdanie z naszej dotychczasowej pracy. Chociaż nie mieliśmy większości udało nam się osiągnąć całkiem sporo. - Zdradzi Pan szczegóły programu wyborczego? - Jeszcze nie teraz. Chcę dać szansę Pani Burmistrz, aby w tym roku przedstawiła własne rozwiązania. Mogę jednak powiedzieć o priorytetach. Radlin musi stać się miastem, w którym dobrze się żyje. Dziś mieszkańcy opuszczają nasze miasto. Wiem o czym mówię - moja córka jest w Anglii. Podobnie jak wielu innych ludzi wyjechała za chlebem. Chciałbym, żeby ona i wielu innych mieszkańców mogło wrócić do domu. Innymi słowy, najważniejszy jest rozwój gospodarczy miasta. Czy już w pełni uświadamiasz sobie jak wiele trzeba zmienić w Radlinie? Istnieje możliwość wsparcia kampanii wyborczej Piotra Cybułki. KW STOWARZYSZENIE RUCH DEMOKRACJI LOKALNEJ Os. Pawła Findera 6/ Radlin Bank BZWBK tytuł wpłaty: wpłata na rzecz komitetu wyborczego UWAGA! Wpłaty mogą dokonywać tylko OSOBY PRYWATNE z konta OSOBISTEGO. Niedozwolone są wpłaty podmiotów gospodarczych z konta firmowego.

4 Andrzej Gaca: sprawozdanie radnego W związku z dobiegającą końca kadencją Rady Miasta, przedstawiam sprawozdanie z pełnionej przeze mnie funkcji radnego Rady Miejskiej w Radlinie. Moja rola radnego nie ograniczała się jedynie do działań bezpośrednio worganie samorządowym, ale kierowałem także swoje pisma i zastrzeżenia do innych organów jak np. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, Starostwo Powiatowe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. Pomagałem również mieszkańcom w sprawach indywidualnych, związanych m. in. z budową kanalizacji, naprawą uszkodzonych dróg itp. Myślę, iż każda osoba która zwróciła się do mnie z zapytaniem lub problemem, pomoc taką otrzymała w ramach posiadanych kompetencji czy możliwości. To, czy udzielona pomoc była wystarczająca, pozostawiam do oceny Państwa. Na mojej stronie internetowej można zapoznać się dokładnie, zjakimi problemami zwracałem się w imieniu mieszkańców, do Urzędu Miasta w Radlinie i innych instytucji. Poniżej przedstawiam zrealizowane inwestycje, o wykonanie których, starałem się w trakcie trwania kadencji. ul. Rydułtowska - budowa trzech przejść dla pieszych - budowa chodników pomiędzy ul. Puszkina i Sokolską oraz od nr 55 do nr 77 wraz z czyszczeniem rowów i poboczy drogi Odbudowa cieku niedobczyckiego - odbudowa i czyszczenie koryta cieku niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej. Zapobiega to zalewaniu posesji leżących wzdłuż cieku i boiska na Redenie, co było nagminne po każdym większym deszczu, jak widać na zdjęciu. Porządkowanie otoczenia boiska na Redenie - zlikwidowano wiatę dewastowaną systematycznie przez chuliganów, orazusunięto dzikie wysypiska śmieci i uporządkowano zieleń. Remonty i konserwacje hydrantów p.pożarowych - w 2010 r. okazało się, że większość hydrantów ppoż. na terenie Radlina nie była kontrolowana i konserwowana od ponad 10 lat. Przez lata, nikt z władz miasta nie interesował się bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców, akiedy z mojej inicjatywy sprawa wypłynęła przy wyborach w 2010 r. władze wręcz kłamały, że hydranty kontrolowane są co roku, a bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone. Tablice na nekrologi - do końca 2010 r. nekrologi były zawieszane w pobliżu kościoła i cmentarza, na słupach elektrycznych i telefonicznych; razem z ogłoszeniami o sprzedaży mieszkań, psów itp. Dopiero w grudniu 2010 r. po moich krytycznych artykułach w gazetce wyborczej, nasze władze umieściły przy kościele prowizoryczną tablicę korkową. Na początku 2011 r. zabudowano metalowe tablice przy kościołach w Biertułtowach i na Głożynach, a także przy cmentarzach. Dziw bierze, że przez kilkanaście lat istnienia miasta, nikogo z władz nie raziło umieszczanie nekrologów na słupach, wraz z ogłoszeniami o sprzedaży psów. ul. G. Zapolskiej - budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa oświetlenia, budowa deptaka Puszkina -Zapolskiej Wiosenna boczna do stacji LPG - budowa oświetlenia i przebudowa nawierzchni z kostki betonowej Porządkowanie otoczenia pomnika Ofiar Szybu Reden - wycinka chorych drzew i krzewów likwidacja części potężnego dzikiego wysypiska śmieci w okolicy pomnika pochłonęła już w tym roku około zł. Dalsza likwidacja śmietniska i uporządkowanie terenu będą kontynuowane w 2015 r. Sokolska boczna budowa oświetlenia Odbudowa kapliczki przy ul. Wiosennej, wzniesionej przez Leopolda Zarzeckiego w 1905 r. - z mojej inicjatywy oraz przy zaangażowaniu i wsparciu kilku osób, a także pod patronatem Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego; udało się odbudować chylącą się ku upadkowi kapliczkę. Konserwacja i odmalowanie skorodowanych barierek przy ul. Sokolskiej i Rydułtowskiej

5 Leszek Bednorz: sprawozdanie radnego W związku z dobiegającą końca kadencją Rady Miasta, chciałbym przedstawić Państwu krótkie sprawozdanie z pełnionej przez moją osobę funkcji Radnego Miasta Radlin w powyższym okresie. W trakcie sprawowania funkcji Radnego, pełniłem również rolę członka Komisji Budżetu Miasta Radlin, gdzie wielokrotnie wykazywałem swój sprzeciw w kontekście prowadzonej gospodarki finansowej miasta. Moja rola radnego nie ograniczała się jedynie do działań bezpośrednio w organie samorządowym, ale kierowałem także swoje pisma i zastrzeżenia do innych organów jak np. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Pomagałem również mieszkańcom w zorganizowaniu spotkania w sprawie szkód górniczych oraz później w sprawach indywidualnych w tym temacie. Myślę, iż każda osoba która zwróciła się do mojej osoby z zapytaniem lub problemem, pomoc taką otrzymała w ramach posiadanych kompetencji czy możliwości niezależnie od rejonu którego to dotyczyło czy wystarczającą pozostawiam to już Państwu do oceny. Moim celem było również wprowadzenie nowej jakości w funkcji bycia radnym, podejmując merytoryczne dyskusje na tematy strategiczne jak i lokalne, starając się oddzielić problem zagadnienia od konkretnych osób, co czasami nie było zadaniem łatwym. Nie bałem się publicznie wyrażać swoich opinii czy poglądów podczas sesji Rady Miasta czy np. w prasie lokalnej. W trakcie trwania całej kadencji złożyłem do Urzędu Miasta przeszło 65 pism, interpelacji, zapytań czy wniosków, co jest tylko częścią całości mojej pracy, gdyż pisma te nie obejmują w większości indywidualnych spraw mieszkańców, czy np. wniosków kierowanych do komisji. Poniżej prezentuję listę niektórych tematów oraz zagadnień w których prowadziłem swoje działania : - Interpelacja w sprawie kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odnośnie projektu Nowe Horyzonty - Interpelacja w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Interpelacja w sprawie decyzji wymiaru podatku od nieruchomości - Interpelacja w sprawie funkcjonowania działalności MOSiR - Interpelacja w sprawie spółki Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej - Interpelacja w sprawie nadzoru nad pracami inwestycyjno-remontowymi na terenie Radlina - Interpelacja w sprawie przedstawienia polityki rozwoju przedsiębiorczości w mieście Radlin na lata Interpelacja w sprawie braku wyjaśnień odnośnie rozbieżności pomiędzy wykonaniem budżetu a projektem uchwały - Interpelacja w sprawie ul. Orkana. - Interpelacja w sprawie komórki audytu wewnętrznego - Interpelacja w sprawie zamówień do kwoty euro - Interpelacja w sprawie pisma z dnia 27 stycznia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WA-4011/3/12 - Interpelacja dotycząca zawiadomienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Interpelacja w sprawie zasady zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Radlin - Interpelacja w sprawie zamówień publicznych - Interpelacja w sprawie zawieranych ugód z KWK Marcel - Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych Wypandów - Interpelacja dotycząca sprawozdania z budżetu Miasta za Interpelacja w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Mariackiej - Interpelacja w sprawie rozbudowy monitoringu - Interpelacja w sprawie odbudowy dróg po budowie kanalizacji (ul. Mariacka ; ul. Hubalczyków) - Interpelacja w sprawie wykorzystania budynku im. Leszka Blanika w godzinach dopołudniowych - Interpelacja w sprawie ugody z kopalnią Marcel w sprawie wiaduktu na ul. Mariackiej - Interpelacja dot. ekspertyzy odnośnie zastosowanych materiałów przy budowie przedszkola SP3 - Interpelacja odnośnie naboru dzieci do przedszkola na rok 2014/ Interpelacja w sprawie zmian w Statucie Miasta - Interpelacja w sprawie podatku od wyrobisk górniczych - Pismo w sprawie skrzyżowania ul. Mariacka, Rybnicka, Niepodległości - Interpelacja w sprawie prowadzenia handlu na chodniku ul. Korfantego. - Interpelacja w sprawie progów zwalniających na ul. Hubalczyków i ul. Mariackiej (bocznej) - Interpelacja w sprawie zainstalowania lustra na dolnym odcinku łuku ul. Odległej. - wniosek o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Odległej. - skarga na Burmistrza Miasta Radlin - interpelacja w sprawie wprowadzenia na stałe punktu do porządku obrad sesji interpelacje i zapytania radnych - wniosek o zmianę koncepcji parkingu przy ul. Sienkiewicza - wniosek o wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej tematu zaopatrzenia miasta energię cieplną - wniosek o pozostawienie podatków od nieruchomości na poziomie z roku 2013 w kontekście nieuzasadnionej podwyżki o 4% podatku w roku 2013 oraz zawyżonej opłacie śmieciowej. - wniosek o rozdzielenie głosowania nad zmianami w budżecie. Do powyższej listy dodać należy również liczne interpelacje wspólne wraz z innymi radnymi. Nadmienię również że to m.in. dzięki moim sprzeciwom opłata za wywóz śmieci nie wynosiła początkowo kwoty ponad 10zł, o co pierwotnie wnioskował Urząd Miasta, która została jeszcze obniżona w bieżącym roku, a na którą to możliwość wskazywałem już m.in. w korespondencji mailowej z lipca 2012r. Jako jeden z nielicznych radnych walczyłem o nie przesuwanie remontu wiaduktu na ul. Mariackiej, gdzie pierwotny remont miał się odbyć do stycznia 2014r ze względu na zły stan techniczny, nie mówiąc już o dziwnej dla mnie ugodzie z kopalnią Marcel w ramach szkód górniczych na kwotę znacznie niższą niż wymaga tego remontowany wiadukt. Niestety wolą radnych ugrupowań mających większość w Radzie, inwestycja została przesunięta na rok powyborczy. Dlaczego? To już pozostawiam Państwu do oceny. Równie głośno protestowałem przeciwko przesunięciu środków jak i czasu remontu ul. Wieczorka, co niestety również nie zdobyło aprobaty większości radnych. Ze względu m.in. na moje propozycje do budżetu zostały wprowadzone dodatkowe środki na ul. Mariacką i ul. Odległą. Wielokrotnie apelowałem o przestrzeganie i kontrolowanie ruchu samochodów pow. 3,5t na ul. Mariackiej, co jednak nie do końca udało się zrealizować. Popierałem idee słuszne jak budowa Orlika, rozbudowa Szluchty czy pomysł powstania Inkubatora Przedsiębiorczości, który niestety nie powstał. Wielokrotnie wskazywałem również na rozbieżności w projektach budżetu czy Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię Uchwałą nr 4100/IV/233/2011. Głośno sprzeciwiałem się nadaniu budynku Sokolnii im. Leszka Blanika ze względu na brak aprobaty stawiania pomników dla osób żyjących, krytykowałem budowę nowej fontanny m.in ze względu na: bezpieczeństwo, koszty inwestycji i utrzymania, oraz brzydkie w mojej ocenie rzeźby. Byłem i nadal jestem przeciwny budowie Tężni solankowej, gdyż widzę w tym mieście inne potrzebniejsze inwestycje niż tego typu obiekty, przy tak napiętym budżecie. Aktywnie włączyłem się w stworzenie nowej strategii rozwoju miasta Radlin, gdyż poprzednia krytykowana zresztą mocno przeze moją osobę nie spełniała w mojej ocenie swoich celów. Corocznie prezentowałem publicznie m.in. na stronie radnego Andrzeja Gacy wraz z kolegami nasze wspólne stanowisko odnośnie budżetu miasta. Bardzo dużo na temat moich działań, interpelacji czy wniosków można przeczytać w protokołach z sesji Rady Miasta, które można znaleźć na stronie urzędu miasta, jednakże nie oddają one w całości motywów i szeregu działań. Na zakończenie chciałbym również dodać, iż nikt nie jest osobą nie omylną i doskonałą, dlatego mam świadomość, że być może popełniłem kilka błędów czy złych decyzji w tej kadencji, uważam jednak że w większości działań postępowałem w imię dobra mieszkańców i zgodnie z własnym sumieniem. Mam również nadzieję, że powyższe sprawozdanie pokazało iż swoje obowiązki wykonywałem sumiennie i rzetelnie w całym okresie trwania kadencji, a decyzja o obdarzeniu mnie zaufaniem w 2010r była decyzją słuszną.

6 Nasi kandydaci na radnych Tak jak statek potrzebuje sprawnej załogi, tak miasto potrzebuje dobrej reprezentacji w Radzie Miejskiej. Ruch Demokracji Lokalnej, którego mam zaszczyt być liderem, to stowarzyszenie działające w naszym mieście od lat. Łączymy wiedzę i doświadczenie sprawdzonych radnych z pasją, energią i pomysłami osób młodych. Jesteśmy ludźmi kilku generacji, różnych poglądów i doświadczeń, ale łączy nas jedno - zależy nam na przyszłości i rozwoju Radlina. Przedstawiam Państwu naszych kandydatów do Rady Miejskiej. Nadszedł czas na zmiany. 16 listopada głosujmy na ludzi, którzy kandydują dla Radlina. Antoni Polok: okręg 1 Ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Katowicach ze stopniem magistra ekonomii. Kandyduję do Rady Miejskiej ponieważ w Radlinie potrzebne są zmiany, a wielu mieszkańców potrzebuje wsparcia i pomocy. Jestem szczególnie zainteresowany problemami związanymi z gruntami, drogami, ich służebnością i inwestycjami w kanalizację. Mam rozległą wiedzę w tym temacie i mogę pomóc mieszkańcom zmagającym się z niekompetencją urzędników. Poważnym problemem są także koszty podłączenia do kanalizacji, które dla wielu osób są po prostu zbyt wysokie. Mam także poważne zastrzeżenia co do planowanych i forsowanych na siłę przez burmistrza inwestycjach w gazociąg wysokociśnieniowy. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie będzie to gaz, który trafi do mieszkańców, natomiast może stworzyć poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. W Radzie Miejskiej będę reprezentował mieszkańców w najtrudniejszych nawet sprawach. Barbara Sołtysik: okręg 2 Przez dwanaście lat działałam w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Radlinie angażując się w działalność charytatywną. Naszym celem było zapewnienie pomocy materialnej rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Problemy ludzi w Radlinie nie są mi obce, ponieważ mam z nimi nieustający kontakt. Jako nauczyciel z niemal trzydziestoletnim stażem wychowałam już wiele klas. Jestem bardzo wrażliwa na krzywdę ludzką. Prywatnie jestem matką dorosłego już, 21 - letniego syna, który studiuje medycynę. W 2000 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim, a dwa lata później studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. W 2002 roku uzyskałam tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Radlinie od 29 lat. W niedalekiej przyszłości będę mieszkanką Głożyn, tutaj rozpoczynam budowę domu, z tym miejscem zwiążę życiową przyszłość. Mam świeże i obiektywne spojrzenie, rutynę zastąpię dialogiem. Robert Radecki: okręg 3 Radlin, to moje rodzinne miasto, w którym mieszkam z żoną Magdą i trójką wspaniałych dzieci: Basią, Kamilem i Zosią. Moją pasją są sporty motorowe. Byłem kierowcą zawodowym, jeździłem na trasy zagraniczne, a teraz pracuję jako sztygar w KWK Marcel. Jestem społecznikiem biorącym udział w życiu naszego miasta. Aktywnie włączyłem się walkę o budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego, uczestniczyłem w spotkaniach, reprezentowałem mieszkańców podczas sesji Rady Miejskiej. Chciałbym, aby głos mieszkańców miał większe znaczenie podczas podejmowania ważnych decyzji. Powinniśmy być partnerami dla władz samorządowych, a nie intruzami zakłócającymi spokój. Dlatego, zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej. Nasza dzielnica, od lat zaniedbywana i pozostawiona na uboczu, potrzebuje dobrej reprezentacji. Katarzyna Szmuk: okręg 4 Radlin od zawsze jest moim miastem, miejsce gdzie mieszkam, pracuję i na rzecz którego chcę działać. Dotychczas, było to działanie na rzecz społeczności lokalnych w radach szkoły i przedszkola. Wspólnie z Państwem walczyłam o rozbudowę szkoły podstawowej i nowe przedszkole. Współpracując ze sobą przekonaliśmy radnych do podjęcia dobrej dla naszych dzieci decyzji. Zauważyłam jednak, że o przyszłości naszych dzieci, rodzin i całej społeczności decydują radni, którzy nie znają naszych problemów i potrzeb. Dlatego, jeśli Państwo mi zaufacie, chciałabym reprezentować Was w Radzie Miejskiej, w której pracę potraktuję jako zaszczyt i powołanie. Andrzej Gaca: okręg 5 Radlin jest moim miastem rodzinnym, jego mieszkańcem jestem od urodzenia, czyli od 1958 roku. Tutaj spędziłem swoje dzieciństwo, młodość i całe dotychczasowe życie. Cała moja rodzina przez wszystkie pokolenia też była związana z Radlinem. Jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci i trójkę wnuków. Z woli wyborców w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Radlinie działając na rzecz mieszkańców naszego miasta. Najważniejsze zrealizowane z mojej inicjatywy działania inwestycje to: budowa trzech przejść dla pieszych oraz dwóch odcinków chodnika w ciągu ul. Rydułtowskiej, rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. bocznej Sokolskiej, bocznej Wiosennej, Gabrieli Zapolskiej, odbudowa koryta cieku niedobczyckiego czy kanalizacja deszczowa w ul. G. Zapolskiej. O swojej działalności piszę szczegółowo na stronie internetowej -info.pl. Jeśli uzyskam Państwa poparcie nadal będę skutecznie zabiegał o sprawy ważne dla naszej dzielnicy i całego miasta. Małgorzata Brzezinka zd.heliosz: okręg 6 Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego i od wielu lat wspieram społeczność lokalną w radach rodzicielskich przedszkoli oraz Zespołu Szkół Sportowych. Jestem społecznym kuratorem sądowym z potrzeby serca, zawsze chciałam pomagać potrzebującym, którzy nie potrafią zadbać o swoje interesy. Nie pracuję zawodowo, więc mam czas, który poświęcam rodzinie oraz mieszkańcom. Zaangażowałam się między innymi w działania na rzecz remontu kuchni w Zespole Szkół Sportowych. W krótkim czasie zebraliśmy kilkaset podpisów pod apelem o remont kuchni, która już dziś działa pełną parą i karmi Nasze Dzieci. Reprezentowałam mieszkańców podczas obrad Rady Miejskiej i odniosłam wrażenie, że radni nie znają naszych problemów, potrzeb i specyfiki dzielnicy. Dlatego, zdecydowałam się kandydować. To dla mnie kolejny etap w mojej pracy społecznej. Do zrobienia w ciągu nadchodzących czterech lat mamy bardzo wiele, ponieważ wiele spraw zostało zaniedbanych. Wierzę, że z Państwa pomocą realna zmiana będzie możliwa.

7 Jerzy Sochacki: okręg 7 Radlin traktuję jak dom, o który trzeba zadbać. Od kilku lat działam w Polskim Związku Działkowców. Chociaż budżet Rodzinnego Ogrodu Działkowego Malina w Radlinie jest niewielki, staramy się w taki sposób nim gospodarować, żeby starczało na wszystkie potrzeby. Brakuje nam wsparcia i współpracy z miastem, które mogłoby pomóc w wielu kwestiach. Niestety, podobnie jest w sprawach miejskich. Brakuje zrozumienia potrzeb mieszkańców. Dlatego chciałbym reprezentować nasze osiedle, osiedle Damrota-Ściegiennego w Radzie Miejskiej. Handel indywidualny już niemal w Radlinie nie istnieje, realizowane są nieprzemyślane inwestycje, które zamiast korzyści przysparzają mieszkańcom problemów. Budujemy kanalizację? Bardzo dobrze, ale wprowadzając obowiązek podłączenia się, jednocześnie obciążamy mieszkańców zbyt dużymi kosztami. Ludzie nie mają na to pieniędzy! Brakuje też rzetelnej informacji, praktycznych wiadomości, które mogły pomóc mieszkańcom. Zamiast tego miasto zajmuje się promocją niektórych osób i ich działań. Sebastian Kaczmarczyk: okręg 8 Mam 38 lat, jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i pracuję w JSW KOKS S.A.- Koksownia Radlin. Jestem żonaty i mam dziewięciomiesięczną córkę Martę. W najbliższej okolicy wiele już się zmieniło, ale potrzeb nie brakuje. Jestem przekonany, że wspólnie powinniśmy podejmować decyzje dotyczące potrzebnych inwestycji. Najważniejsze są miejsca pracy, a tych, bez nowych inwestycji nie będzie. Duże zakłady, takie jak ten w którym pracuję, są modernizowane, by spełniały wymogi obowiązujących norm, co wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów ich działalności. Negatywnym czynnikiem wpływającym na uzyskiwanie dobrych wyników finansowych, jest także sytuacja polityczno-ekonomiczna. Niekorzystne warunki w jakich mogą znaleźć się duże zakłady, mogą prowadzić do redukcji zatrudnienia. Konieczne więc będą zdecydowane działania w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Kiedy zostanę radnym, będę Państwa godnie reprezentował. Henryk Rduch: okręg 9 Mam 66 lat, wykształcenie wyższe techniczne. Jestem emerytem górniczym. Mieszkam na obrzeżu miasta i z przywiązania do radlińskiej ziemi prowadzę gospodarstwo rolne, by pokazać jak o tę ziemię należy dbać, tak jak to czyniły pokolenia naszych przodków. To przywiązanie wszczepione przez nich skutkowało tym, że uczestniczyłem w utworzeniu tego miasta w 1997 roku. Ubolewać należy, że miasto przejęli ludzie nastawieni wyłącznie na konsumpcję, a majątek mieszkańców roztrwonili, pozostawiając tylko ten, który stanowi koszty dla podatników. Maleją dochody, drastycznie rośnie zadłużenie, a miasto żyje na kredyt, który prędzej czy później trzeba będzie spłacić kosztem młodego pokolenia. Nie można zadłużać się w nieskończoność i przejadać pieniędzy, które powinny być przeznaczone na konkretne i przemyślane inwestycje. Podstawowym celem na najbliższe lata powinno być ustabilizowanie sytuacji budżetowej i zwiększenie dochodów miasta. Aby ten cel osiągnąć wybrać trzeba radnych do budowania miasta, nie konsumentów. Adam Pander: okręg 10 Do roli radnego przygotowuję się od ponad 10 lat poprzez kierunkowe studia i pracę zawodową związaną z samorządem. To doświadczenie oraz wiedzę uzyskaną na studiach pragnę wykorzystać dla dobra radlińskiej społeczności. Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Administracja Organizacja i Zarządzanie. Od 2009 roku pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Mam trzydzieści lat i patrzę perspektywicznie na losy tego miasta. Rosnące zadłużenie w połączeniu ze spadkiem liczby ludności (wyjazdy osób młodych) mogą przynieść katastrofalne skutki dla naszego miasta. Razem możemy to zmienić! Dlatego, proszę o Państwa zaufanie i głosy. Joanna Fejkiel zd. Woda: okręg 11 Całe życie jestem związana z Radlinem i ulicą Findera. Tutaj się wychowałam i tu założyłam rodzinę, to miejsce jest mi po prostu bliskie i znam wielu mieszkańców. Dobrze zdaje sobie sprawę z jakimi problemami i potrzebami borykająsię mieszkańcy naszej części miasta, bo dotyczą nas wszystkich. Problemów do rozwiązania nie brakuje: za mało miejsc parkingowych,co powoduje utrudnienia w ruchu, zaniedbane place zabaw czy dziurawe drogi. Konieczny jest remont ulicy Przyjaźni. Jestem otwarta na współdziałanie z mieszkańcami. Razem możemy to zmienić! Dlatego, proszę Państwa o zaufanie i głosy poparcia w nadchodzących wyborach. Iwona Kaniuka zd. Jureczko: okręg 12 Mieszkam w Radlinie od urodzenia. Mam męża i trzyletniego syna. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki z promocją zdrowia, politologiem ze specjalizacją bezpieczeństwo państwa. Od 9 lat pracuję w aptece w Radlinie skąd w 2011 roku pacjenci zgłosili mnie do konkursu Anioły Farmacji. Byłam jedyną osobą z regionu w gronie 100 najlepszych farmaceutów w Polsce. Interesuję się socjologią i polityką, dlatego kandydowanie do Rady Miejskiej jest dla mnie naturalne. Irytują mnie rutyna i absurdy w zawodach medycznych i urzędniczych, uprzedmiotowienie podejścia petent - urzędnik z czym walczę niezmiennie i piętnuję od lat, nawet na salach sądowych. W Radlinie chciałabym działać na rzecz likwidacji barier architektonicznych utrudniających swobodne przemieszczanie się czy zwiększenie miejsc postojowych pojazdów, a nade wszystko pragnę zminimalizować koszty związane z maksymalnym wykorzystaniem sieci ciepłowniczej w naszym mieście. Zaufajcie mi - będę działać na rzecz realizacji lokalnych potrzeb. Leszek Bednorz: okręg 13 Mieszkam w Radlinie wraz żoną i dwójką dzieci, mam 34 lata, wykształcenie wyższe i z troską przyglądam się naszemu miastu. Jestem specjalistą ds. rynków finansowych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju oraz specjalistą w Domu Maklerskim BPS. Sukcesywnie podnoszę poziom posiadanych krajowych i międzynarodowych kwalifikacji w tym zakresie. Cztery lata temu obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem. Od tamtego czasu starałem się rzetelnie i sumiennie wywiązywać się z obowiązkówpełnienia funkcji radnego. Jako członek Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Radlinie wielokrotnie wyrażałem swój sprzeciw wobec prowadzonej gospodarce finansowej miasta. W trakcie trwania całej kadencji złożyłem do Rady Miejskiej, Burmistrza i podległych mu urzędników przeszło 65 różnego rodzaju pism, interpelacji, zapytań i wniosków, co jest zaledwie częścią mojej społecznej działalności. Artur Kabziński: okręg 15 Mam 34 lata. Z żoną Hanną wychowujemy dwójkę synów: Szymona i Miłosza. Jestem funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim - Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rydułtowach. Zawodowo uprawiałem piłkę siatkową w pierwszoligowym Klubie Siatkarskim Górnik Radlin, a wcześniej Avii Świdnik czy Płomieniu Sosnowiec. Mam wykształcenie średnie, jestem absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Po raz drugi biorę udział w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Radlinie. Tym razem z wiarą, że z Państwa pomocą i zaufaniem zostanę radym. Zapewniam mieszkańców, że wspólnie użyjemy wszelkich możliwych środków do zmiany planów budowy bloku energetycznego i benzolowni na terenie Koksowni Radlin, w szczególności zmiany położenia pochodni w nowym miejscu, tuż za budynkami mieszkalnymi na ulicy Hutniczej.

8 Piotr Cybułka: sprawozdanie radnego Trudno mieszkańcowi Radlina, jak i innych gmin powiatu śledzić, czym żyje powiat. Powiat, to zarząd powiatu ze starostą na czele, urzędnicy starostwa powiatowego, radni powiatowi oraz powiatowe instytucje: szkoły ponadgimnazjalne, szkolnictwo specjalne, szpitale, geodezja, komunikacja, drogi powiatowe, ostatnio paszporty i cały szereg instytucji pełniących funkcje socjalne. Powiat, to również, a dla mnie - przedewszystkim Wy, moi drodzy mieszkańcy. Z woli wyborców Radlina od 1998 r. jestem Radnym Powiatu Wodzisławskiego. W ostatnich wyborach w 2010 roku uzyskałem czwarty wynik w powiecie, za co moim wyborcom jestem wdzięczny i jak zawsze zobowiązany. Nikomu, kto zwrócił się do mnie, nie odmawiałem kontaktu i nie wyliczałem własnego czasu. Pełnienie mandatu uważam za zaszczyt i społeczną służbę. W Radzie Powiatu złożyłem największą liczbę interpelacji i zapytań, dotyczących spraw mieszkańców Radlina, jak i całego powiatu. Przyszła pora by zdać Wam, Drodzy Wyborcy, zwięzłe i obejmujące najważniejsze sprawy, poruszane przeze mnie w ostatnich czterech latach IV kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego sprawozdanie, co niniejszym czynię. Moja działalność radnego powiatowego, moje interpelacje, zapytania i głosy w dyskusji podczas komisji i sesji dotyczyły istotnych spraw całego powiatu. Przedstawiam niektóre z nich. Odśnieżanie Już na I sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego mówiłem o szarej rzeczywistości; trwające zaledwie dwie godziny niewielkie opady śniegu spowodowały paraliż komunikacyjny na wielu odcinakach dróg powiatowych. Przypomnę, że podjazd ulicą Hallera jak i przejazd przez skrzyżowanie Korfantego z Rogozina był praktycznie niemożliwy. Skierowana do Starosty interpelacja i zapytanie, dotyczyły braku zimowego utrzymania dróg powiatowych, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ich użytkowników. Jeden z mieszkańców Radlina złożył nawet w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Odpowiedzialny za ten stan rzeczy Powiatowy Zarząd Dróg, rozdysponował posiadane zapasy soli w ciągi jednej doby... Firma, która nie wywiązała się z zamówienia na sól drogową i była współwinna lodowej apokalipsy na powiatowych drogach, pomimo ewidentnej wpadki, kolejny raz wygrała przetarg na dostawę soli... Dla pieszych i rowerzystów W sprawie konieczności budowy pobocza dla pieszych i rowerzystów przy drodze krajowej DK78 na odcinku Radlin - Wodzisław Śląski interpelowałem trzykrotnie. Park technologiczny Monitorowałem przebieg zakupu budynku przy ul. Korfantego 81, będącego własnością skarbu państwa, administrowanego przez Powiatowy Zarząd Nieruchomości. Władze Radlina zamierzały przeznaczyć go na tzw. Park technologiczny. Ostatecznie, nieruchomość została sprzedana, a projekt Parku technologicznego nie doczekał się realizacji. Azbest Skutkiem interpelacji w sprawie zmiany azbestowego pokrycia dachowego na budynku ośrodka zdrowia przy ul. Orkana 10 w Radlinie, jest kapitalny remont dachu wraz z termoizolacją zewnętrznych ścian całego budynku. Wartość tej inwestycji ok. 265 tys. zł. Autostrada Budowa autostrady Młyńska Wypandów była przedmiotem interpelacji, skargi mieszkańców na działania starosty, specjalnych posiedzeń Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, zapytań w sprawie pozwoleń wodno- -prawnych kierowanych do Starosty, a nawet wizji lokalnej. Moje interwencje przyniosły skutek: pani burmistrz zadeklarowała, że może zrezygnować z drogi, jeśli tak zdecyduje Rada Miejska w Radlinie. Do dzisiaj nie wywiązała się jednak z tej obietnicy. Dopiero po pięciu latach okazało się, że droga ma być dojazdem do jednego budynku położonego przy ulicy Wypandów i ułatwi dojazd do łąk i pól. Te pola to działka pana Śmieji (byłego zastępcy burmistrza) i jego krewnych. Wykorzystując ustawę wywłaszczeniową gruntów pod autostrady, rozpoczął prace projektowe, bez wiedzy mieszkańców i właścicieli. Budowa drogi Młyńska Wypandów w dalszym ciągu znajduje się w planie inwestycyjnym miasta... Chodnik Interpelacja i wizja lokalna w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy Rogozina, od granicy z Rybnikiem do krzyża na skrzyżowaniu z ulicą Wypandów, miały poprawić bezpieczeństwo pieszym na tym odcinku. Pomimo ustaleń i zapewnień Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nie doszło do ich wykonania. Wprawdzie w środku tegorocznego lata wyczyszczono studzienki kanalizacyjne, ale brudy pozostawiano na poboczu. Wyrosła na nich bujna trawa po pas, a przechodnie i rowerzyści zmuszeni byli poruszać się poboczem jezdni. Ciek Niedobczycki Przedmiotem wystąpień był wniosek o ustalenie przebiegu działek ewidencyjnych w Radlinie, oraz interpelacja dotycząca ilości wydanych pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód cieku Niedobczyckiego oraz zagadnień związanych z prowadzonym postępowaniem wodnoprawnym na odprowadzanie zwiększonej ilości wód z zaasfaltowanej ul. Spacerowej do cieku E, będącym przedłużeniem cieku Niedobczyckiego. Wyłudzone pieniądze Prawie dwa lata zajęło wyjaśnianie nieprawidłowości jakie miały miejsce w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Złożyłem więc dwie interpelacje w sprawie ukrywania przez Starostę istotnych informacji o nieprawidłowościach finansowych, których tematem wiodącym była nienależnie pobrana subwencja oświatowa. Efekt? Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej nakazało zwrócić 885 tys. złotych wraz z odsetkami. Zarząd Powiatu i radni z Klubu Platforma Obywatelska nie widzą w tym nic szczególnego. Starosta przyznaje dyrektorce nagrodę na Dzień Nauczyciela, a Przewodniczący Rady Powiatu wnioskuje o najwyższe odznaczenie oświatowe dla Starosty. Szpital Nie mogłem być obojętny na karygodne przejawy bezduszności personelu medycznego izby przyjęć w wodzisławskim szpitalu, gdzie ojciec młodej matki, która miesiąc po urodzeniu w dramatycznych okolicznościach córeczki potrzebowała pomocy usłyszał, że lepiej by było, żeby córkę wystawił Pan na drogę i wtedy przyjedzie pogotowie. Skargę rozpatrywano bez udziału skarżącego, a winni jak zwykle uniknęli kary... Dlaczego tak tanio? Pytałem Starostę, dlaczego powiat sprzedał działkę przy szpitalu w Wodzisławiu Ślaskim Polsko-Amerykańskim Klinikom Serca pod budowę kliniki kardiologicznej za 440 tys. zł? Samorząd Rzeszowa w wyniku przetargu, na podobną, niewielką, 1400-metrową działkę położoną w mało atrakcyjnym miejscu na tyłach szpitala miejskiego przy cenie wywoławczej 400 tys. złotych, uzyskał 6 mln zł. Do przetargu stanęły dwa podmioty: Rzeszowskie Centrum Chorób Serca i Naczyń i American Heart of Poland (AHP). Wystarczyło. Cena wywoławcza została przebita piętnaście razy, a licytacja skończyła się na 6 mln złotych. Wygrało AHP, największa sieć prywatnych klinik kardiologicznych w Polsce, założona przez kardiologa Pawła Buszmana. Czy w niedalekim czasie, ta firma przejmie zarządzanie powiatowym szpitalem? Kredyt na przeżycie Powiatowi radni większością głosów uchwalili udzielnie poręczenia finansowego kredytu w wysokości 10 mln. zł dla Powiatowego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, co miało poprawić sytuację szpitali w krótkiej i długoterminowej perspektywie. Innymi słowy, został nałożony lokalny podatek w wysokości 63,37 zł na każdego mieszkańca powiatu. Wiadomo, że szpital nigdy tej kwoty nie zwróci. Wystarczyło jedynie na zapewnienie rocznego przetrwania. Strata już wynosi 4,5 mln. Jeśli strata będzie narastać w takim tempie, to należy przypuszczać, że do końca roku wzrośnie do 10, a może do 15 ml. zł. Pytanie, co dalej z powiatową służbą zdrowia, jest nadal otwarte i nie otrzymuje na nie konkretnych odpowiedzi. Liwkidacja bibliotek W lutym 2013r., polska oświata żyła informacją, że w planach rządu jest likwidacja bibliotek szkolnych. Złożyłem w tej sprawie interpelację, zakończoną pytaniami: ile jest bibliotek w szkołach, dla których powiat wodzisławski jest organem prowadzącym? Ile osób pracuje na stanowiskach nauczycieli bibliotekarzy? W wyniku zdecydowanego sprzeciwu wielu środowisk, rząd odstąpił od realizacji swoich zamierzeń. Nadal istnieje 11 bibliotek szkolnych w szkołach powiatowych i nadal pracuje w nich 25 nauczycieli bibliotekarzy. Biblioteka pedagogiczna Po podjęciu w grudniu 2012 r. przez Zarząd Województwa Ślaskiego uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji filii pedagogicznych bibliotek wojewódzkich; wśród nich tej działającej w Wodzisławiu Śląskim złożyłem interpelację w tej sprawie. Wywołało to pożądany skutek; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zgodził się współfinansować to zadanie w 50 % wydatków. Tak więc, jedna z niewielu ważnych instytucji pozostaje w powiecie. Niska emisja W marcu 2012 r. złożyłem interpelację w sprawie podjęcia pilnych działań w kierunku poprawy czystości powietrza atmosferycznego w Powiecie Wodzisławskim, w sytuacji przekroczenia stężenia pyłu zawieszonego w lutym 2012 roku o 1500%! Niska emisja z prywatnych domów w połączeniu z bezwietrzną pogodą zagraża zdrowiu mieszkańców, szczególnie dzieci. Co na to władze? Wystarczy zimą wejść na podwórko Urzędu Miejskiego w Wodzisławiu i obejrzeć zwały węgla czekającego na spalenie w urzędowej kotłowni. Nie będzie za to czarnego dymu z komina kotłowni zespołu szkół na ul. Wyszyńskiego. Cały kompleks budynków szkoły został podłączony do sieci ciepłowniczej. Nie wykorzystujemy miejscowego potencjału wytwarzania energii cieplnej, na bazie własnych surowców. Elektrociepłownia Marcel w Radlinie, w połowie wykorzystuje swój potencjał cieplny. Warto wiedzieć, że 95% spalanego paliwa stanowi gaz z pobliskiej koksowni. Dlaczego nowych domów nie podłączamy do sieci ciepłowniczej? Powiatowy Urząd Pracy (PUP) Pani Ania przedstawiła zastrzeżenia do wypowiedzenia umowy na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz na działania pracowników, którzy jej zdaniem, potraktowali ją w sposób przedmiotowy. Prosiłem o wyjaśnienia, ale się ich nie doczekałem.

9 Radlin marzeń? Słowa są niepotrzebne...

10 Nasz program wyborczy sprzed 4 lat! Ruch Demokracji Lokalnej Przypominamy nasz program wyborczy sprzed czterech lat, który stał się podstawą działania władz miasta. Niestety, nie jest realizowany konsekwentnie, a jedynie wyrywkowo i wiele punktów wciąż czeka na wykonanie. W najważniejszym temacie, czyli w gospodarce i finansach właściwie niczego nie zrobiono. Wyraźnie oznaczyliśmy punkty, które zostały zrealizowane. Czy to wystarczy? Jak na cztery lata wydaje się to skromnym osiągnięciem, ale i tak uznajemy to za swój sukces, bo jest to efekt działalności zaledwie trzech radnych RDL. W tym czasie zdążyliśmy dopisać do tego planu wiele nowych punktów i zadań, którymi należy się zająć. Wkrótce przedstawimy mieszkańcom nasz nowy program wyborczy! GOSPODARKA - wykorzystanie potencjału zakładów przemysłowych mających siedzibę w Radlinie, - stworzenie strefy aktywności gospodarczej jako miejsca działalności radlińskich przedsiębiorców, - wprowadzenie po konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców rozwiązań mających na celu zmniejsze nie bezrobocia w mieście, - pozyskanie funduszy unijnych na przyszłe inwestycje, - nowa strategia zrównoważonego rozwoju - reorganizacja finansowa i zadaniowa Zakładu Gospodarki Komunalnej, - współpraca z sąsiednimi miastami i gminami w celu przyciągania inwestorów, - promocja i wspieranie oddolnych inicjatyw gospodarczych mieszkańców, - stworzenie programu rozwoju radlińskiej gospodarki w kierunku gałęzi innowacyjnych, dających pracę wysoko kwalifikowanej kadrze. próbowali powołać inkubator przedsiębiorczości - bezskutecznie FINANSE - skonstruowanie nowej struktury budżetu, - stworzenie wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego, - pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla rozwoju miasta (stworzenie w urzędzie zespołu kompetentnych pracowników opracowujących wnioski o dofinansowanie). OŚWIATA - stworzenie stołówki szkolnej w SP 3 na Głożynach - zapewnienie każdemu dziecku dobrej jakości miejsca w przedszkolu - promocja wiedzy ekonomicznej i umiejętności społecznych wśród młodzieży (m.in. poprzez działalność spółdzielni uczniowskich), - rozwój wiedzy obywatelskiej. BEZPIECZEŃSTWO - poprawa jakości monitoringu, - poprawa stanu dróg i oświetlenia ulicznego - po konsultacjach z mieszkańcami ograniczenie zakresu działalności straży miejskiej na rzecz policji, SPORT - promocja oraz pomoc materialna sportowym talentom Radlina, - budowa Orlika oraz siłowni na wolnym powietrzu - opracowanie planu rozwoju sportu w Radlinie, także na szczeblu seniorskim: program Wychowamy następców Leszka Blanika. KULTURA - odtworzenie Izby Pamięci, która została zlikwidowana na Redenie - stworzenie pełnego programu rewitalizacji osiedla familoków na Marcelu - darmowy bezprzewodowy internet na terenie całego miasta, jako nośnik tradycji i kultury, - poszanowanie zabytków (objęcie opieką przez poszczególne szkoły miejsc pamięci narodowej), - promowanie historycznych i patriotycznych tradycji Radlina m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych (biegi, turnieje, konkursy). EKOLOGIA - stworzenie planu gospodarki odpadami - modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych jako elementu programu ograniczania niskiej emisji, - promocja termomodernizacji budynków i oszczędności energii, - poprawa stanu powietrza m.in. poprzez egzekwowanie zakazu spalania śmieci i plastików (zadanie dla zreformowanej straży miejskiej). ZDROWIE - prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej (badania lekarskie w szkołach), - dostosowanie nowo budowanych oraz remontowanych miejsc do potrzeb osób niepełnosprawnych. ROZRYWKA - stworzenie w Radlinie klubu muzycznego. SAMORZĄD - zwoływanie sesji Rady Miejskiej w terminach umożliwiających uczestnictwo w obradach Rady pracujących mieszkańców Radlina, - internetowe relacje na żywo z posiedzeń Rady Miasta, - zmiana obwodów głosowania tak, by służyły wyborcom, a nie wybieranym! Nie władzy, lecz mieszkańcom Radlina To progam, który został przedstawiony cztery lata temu. Wkrótce dostaniecie Państwo program na następne 4 lata!

11 Jak i gdzie będziemy głosować? Głosujemy w okręgach jednomandatowych, a to najprostszy i najprawdopodobniej najlepszy sposób wybierania radnych. Trudno wyobrazić sobie bardziej naturalną zasadę niż ta, że zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów. Dzięki temu radny będzie odpowiadał przed wyborcami ze swojego okręgu wyborczego. Jeśli sie nie sprawdzi - w kolejnych wyborach nie uzyska poparcia. Ponieważ okręgi są niewielkie - wyborcy powinni łatwiej kojarzyć swój okręg z konkrentymi osobami. I podstawowa zaleta - każdy okręg, każde osiedle będzie miało swojego przedstawiciela w Radzie Miejskiej. Nr okręgu wyborc zego Granice okręgu 1 Głożyńska, Bolesława Chrobrego, Józef Rymera od nr 200 do końca parzyste, Józefa Rymera od 205 do końca nieparzyste, Polna, Wilhelma Wawrzyńczyka 2 Józefa Rymera od nr 139 do nr 203 nieparzyste, Józefa Rymera od nr 144 do nr 198G parzyste, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki, Ks. Kard. Bolesława Kominka od 145 do końca nieparzyste, Nowa, Władysława Reymonta 3 Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Ks. Kard. Bolesława Kominka do nr 143 nieparzyste, Ks. Kard. Bolesława Kominka parzyste wszystkie, Modrzewiowa, Sosnowa, Wrzosowa 4 Gabriela Narutowicza do nr 54 wszystkie, Ignacego Domeyki, Jana Matejki od nr 87 do końca nieparzyste, Jana Matejki od nr 126 do końca parzyste, Józefa Rymera od nr 98 do nr 142 parzyste, Józefa Rymera od nr 93 do nr 137 nieparzyste, Kasztanowa od nr 24 do końca wszystkie, Krótka, Rydułtowska od nr 98 do końca wszystkie, Spacerowa od nr 77 do końca nieparzyste, Spacerowa od nr 88 do końca parzyste, bez nr 104, Świerkowa 5 Aleksandra Puszkina, Gabriela Narutowicza od nr 56 do końca wszystkie, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Hallera nr 30, 32, 34, Rydułtowska do nr 97 wszystkie, Sokolska, Wiosenna 6 Grabowa, Jana Matejki do nr 85 nieparzyste, Jana Matejki do nr 124 parzyste, Józefa Rymera od nr 30 do nr 96A parzyste, Józefa Rymera od nr 35 do nr 91 nieparzyste, Kasztanowa do nr 23 wszystkie, Spacerowa do nr 75 nieparzyste, Spacerowa do nr 86 parzyste, nr 104, Wierzbowa, Zofii Nałkowskiej 7 Józefa Rymera do nr 28 parzyste, Konstantego Damrota, Piotra Ściegiennego, Wojciecha Korfantego do nr 12 wszystkie 8 Józefa Rymera do nr 33 nieparzyste, Kornela Makuszyńskiego, Kostki Napierskiego, Malinowa, Wojciecha Korfantego od nr 14 do nr 38 parzyste 9 Cmentarna, Henryka Sienkiewicza nieparzyste wszystkie, Henryka Sienkiewicza od 32 do końca parzyste, Mjr Piotra Iwanowicza Rogozina do nr 50 parzyste, Mjr Piotra Iwanowicza Rogozina do nr 59 nieparzyste, Młyńska, Odległa do nr 74 wszystkie, Pawła Stalmacha, Wypandów 10 Henryka Sienkiewicza do nr 30 parzyste, Józefa Hallera bez nr 30, 32, 34, Józefa Lompy, Mjr Piotra Iwanowicza Rogozina od nr 52 do końca parzyste, Mjr Piotra Iwanowicza Rogozina od nr 61 do końca nieparzyste 11 Kwiatowa, Mariacka do nr 28 parzyste, Mariacka do nr 93 nieparzyste, Pawła Findera, Przyjaźni od nr 18 do końca wszystkie 12 Bronisława Czecha, Irysowa, Józefa Wieczorka nieparzyste wszystkie, Józefa Wieczorka do nr 10 parzyste, Mariacka od nr 30 do nr 38 parzyste, Przyjaźni od nr 1 do nr 17 wszystkie, Władysława Orkana, Wojciecha Korfantego od nr 15 do nr 83 nieparzyste, Wojciecha Korfantego od nr 40 do nr 62 parzyste 13 Hubalczyków, Józefa Wieczorka od nr 12 do końca parzyste, Mariacka od nr 40 do końca parzyste, Mariacka od nr 97 do końca nieparzyste, Odległa od nr 75 do końca wszystkie 14 Andrzeja Mielęckiego, Kornela Ujejskiego, Ludwika Solskiego, Pocztowa, Wojciecha Korfantego od nr 85 do nr 123 nieparzyste 15 Dworcowa, Hutnicza, Jana Wantuły, Rybnicka, Skautów, Stanisława Mikołajczyka, Wiosny Ludów, Wojciecha Korfantego od nr 125 do końca nieparzyste i nr 80 Proponowana siedziba lokalu wyborczego SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SOKOLNIA MOK MOK MOSiR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH MOSiR MOSiR PRZEDSZKOLE ul. MIELĘCKIEGO PRZEDSZKOLE ul. MIELĘCKIEGO HALA ZBORNA W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat zdobywa go kandydat, który podczas wyborów otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów - tak zwany pierwszy na mecie. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. Innymi słowy do Rady Miejskiej wejdą osoby, które cieszą się największym poparciem społecznym. Jednomandatowe okręgi wyborcze występują m.in.: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie. Miasta woj. śląskiego, w których wybory samorządowe będą jednomandatowe: Będzin, Tarnowskie Góry, Mikołów, Racibórz, Zawiercie, Wodzisław, Knurów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Myszków, Żywiec, Czerwionka-Leszczyny, Pszczyna, Lubliniec, Łaziska Górne, Rydułtowy, Bieruń, Pyskowice, Orzesze, Radlin, Lędziny, Ustroń, Skoczów, Pszów, Kłobuck, Wisła, Blachownia, Wojkowice, Poręba, Kalety, Imielin, Miasteczko Śląskie, Łazy, Sławków, Koniecpol, Szczyrk, Siewierz, Kuźnica Raciborska, Żarki, Radzionków, Krzepice, Ogrodzieniec, Woźniki, Szczekociny, Toszek, Strumień, Wilamowice, Koziegłowy, Krzanowice, Pilica, Sośnicowice.

12

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo