Regulamin Klubu Instalatora KAN therm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Klubu Instalatora KAN therm"

Transkrypt

1 Regulamin Ku Instalatora KAN therm 1. Słowniczek użytych pojęć. a. KAN KAN Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Zdrojowej 51, Kleosin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , nip , regon , kapitał zakładowy ,00 zł wniesiony w całości, organizator Ku Instalatora KAN therm. b. Instalator Systemu KAN therm osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą w segmencie budownictwa jednorodzinnego i indywidualnego, która dokonała rejestracji na stronie k-kan-therm.pl. c. K Instalatora KAN therm zwany dalej Programem KIK program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów Systemu KAN therm d. Uczestnik Instalator Systemu KAN term, który jest klientem KAN Spółka z o.o. Partnera Handlowego KAN Spółka z o.o i którego rejestracja została potwierdzona przez KAN na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Postanowienia ogólne. a. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez KAN Kie Instalatorów KAN therm skierowanym do Instalatorów Systemu KAN therm. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie KIK, które Uczestnik akceptuje poprzez zgłoszenie na stronie internetowej i podanie danych osobowych swojej firmy. b. Program KIK nie jest ograniczony terytorialnie i jest prowadzony poprzez witrynę internetową c. Celem Programu KIK jest promocja firmy KAN i marki System KAN therm, promocja produktów Systemu KAN therm stanowiącego ofertę firmy KAN, wsparcie i aktywizacja sprzedaży produktów Systemu KAN therm. d. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie KIK uprawnień. Każdy Uczestnik może zostać wykluczony przez KAN z Programu KIK na uzasadniony wniosek menadżera regionu i/ dyrektora regionalnego oraz na wniosek działu Kontroli Jakości KAN ze względu na np. nagminnie pojawiające się błędy montażowe w instalacjach wykonywanych przez danego wykonawcę brak aktywności firmy (brak zgłoszonych inwestycji przez kwartał od przystąpienia do akcji). W wypadku wykluczenia przyznane Uczestnikowi Punkty w Programie KIK wygasają. e. Pierwsza edycja KIK 2015 rozpoczyna się w i trwa do końca W ramach programu KIK Uczestnik gromadzi Punkty, dzięki którym ustalana jest pozycja uczestnika w rankingu kowym. W następuje podsumowanie akcji i przyznanie nagród w rankingu KIK. 3. Uczestnicy Programu. a. Program KIK przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,, które w dniu przystąpienia do Programu KIK spełniają następujące warunki: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych; ich firmy działają w sektorze budownictwa jednorodzinnego i indywidualnego i zatrudniają do 5 osób; uczestniczyli w szkoleniu Jak zarabiać na Systemie KAN therm w budownictwie indywidualnym z korzyścią dla instalatora i inwestora i zaliczyli test szkoleniowy; b. Udział w Programie KIK jest całkowicie dobrowolny. 4. Przystąpienie do programu. a. Uczestnik może przystąpić do Programu KIK poprzez rejestrację na stronie k-kan-therm.pl b. Uczestnik Programu KIK podając na stronie kowej swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów programu K Instalatora KAN therm przez KAN oraz Partnerów Handlowych współpracujących z KAN. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez uczestnika dodatkowej zgody na Formularzu Zgłoszeniowym, KAN może przetwarzać dane osobowe w przyszłości dla innych celów promocyjnych i marketingowych. c. Przystąpienie do programu KIK następuje po potwierdzeniu rejestracji przez Dyrektora Regionu firmy KAN. d. Po rejestracji w Kie Instalatora KAN therm Uczestnicy otrzymują pakiet startowy, w skład którego wchodzą: 1

2 Ubranie robocze z logiem KIK 1 szt. Certyfikat przystąpienia do KIK 1 szt. Wizytówki kowe 100 szt. Program wspomagający dobór instalacji i ofertowanie SDG 1 szt. Pakiet promocyjnych materiałów drukowanych: folder System KAN therm Push Platinum 20 szt. folder System KAN therm Push 20 szt. folder System KAN therm Ogrzewanie podłogowe 20 szt. folder System KAN therm Automatyka Smart 20 szt. folder Kompleksowe rozwiązania do domów jednorodzinnych 100 szt. e. KAN deklaruje, że w razie zainteresowania za strony Uczestnika, przygotuje projekt reklamy na samochód osobowy typu VAN Uczestnika oraz zleci wykonanie i opłaci usługę oklejenia samochodu Uczestnika zgodnie z przygotowanym projektem. f. KAN deklaruje również, iż będzie: Promował firmę Uczestnika na swojej stronie firmowej w sekcji Strefa Inwestora. Udostępni Uczestnikowi możliwość założenia własnej strony firmowej na stronie Ku Instalatora KAN therm. g. KAN umożliwia Uczestnikowi wynajem narzędzi do montażu systemu KAN therm Push na czas 730 dni. Stawka najmu za roczny okres rozliczeniowy wynosi 24 PLN netto dla Komplet A: Praska hydrauliczna nożna z kompletem głowic do systemu Push i 12 PLN netto dla Kompletu B Praska łańcuchowa ręczna z kompletem głowic do Push (plus należny podatek VAT). Szczegółowe warunki najmu określone są w dokumentach: Umowa najmu narzędzi do montażu Systemu Kan therm wraz z Aneksem KIK komplet KPPN _ PUSH (praska hydrauliczna nożna). Umowa najmu narzędzi do montażu Systemu Kan therm wraz z Aneksem KIK komplet KPPR _ PUSH (praska łańcuchowa ręczna). h. Po okresie najmu możliwy jest wykup narzędzi zgodnie z warunkami na umowie najmu. i. Możliwość wynajmu obejmuje następujące narzędzia: Komplet A: Praska hydrauliczna z napędem nożnym z kompletem głowic do systemu Push KOD NAZWA KPPN PUSH Komplet praska hydrauliczna z napędem nożnym (z kompletem głowic do PUSH) Komplet B: Praska łańcuchowa ręczna z kompletem głowic do systemu Push /Push Platinum KOD NAZWA KPPr PUSH Komplet praska ręczna łańcuchowa Push (z kompletem głowic do PUSH) 5. Ranking Gromadzenie punktów. a. KAN za wykonanie instalacji przy użyciu produktów Systemu KAN therm, przyznaje Uczestnikowi punkty. b. Uczestnicy mają również możliwość gromadzenia punktów poprzez aktywność na stronie firmowej KAN na firmowym profilu facebookowym, takich jak: Otrzymanie Certyfikatu KIK 5 pkt Zapisanie na newslettera KAN 5 pkt Like naszego posta na Facebooku 1 pkt c. Za wykonanie w budynku jednorodzinnym czy indywidualnym jednej z poniższych instalacji Uczestnik będzie mógł zdobyć następującą ilość punków: Instalacja Ogrzewania Podłogowego (ogrzewanie podłogowe rury jednowarstwowe KAN therm) Dla powierzchni ogrzewania podłogowego o wielkości m 2 : 10 pkt przy użyciu elementów Systemu Ogrzewanie Podłogowe 20 pkt przy użyciu elementów Systemu Ogrzewanie Podłogowe i Automatyki Smart k-kan-therm.pl

3 Dla powierzchni ogrzewania podłogowego o wielkości m 2 20 pkt przy użyciu elementów Systemu Ogrzewanie Podłogowe 40 pkt przy użyciu elementów Systemu Ogrzewanie Podłogowe i Automatyki Smart Dla powierzchni ogrzewania podłogowego o wielkości pow. 200m 2 30 pkt przy użyciu elementów Systemu Ogrzewanie Podłogowe 60 pkt przy użyciu elementów Systemu Ogrzewanie Podłogowe i Automatyki Smart instalacja GRZEJNIKOWA (instalacja wew. C.O.) Ilość grzejników 0 8 szt.: 10 pkt przy użyciu elementów Systemu Push 20 pkt przy użyciu elementów Systemu Push Platinum Ilość grzejników 8-12 szt.: 20 pkt przy użyciu elementów Systemu Push 40 pkt przy użyciu elementów Systemu Push Platinum Ilość grzejników powyżej 12: 30 pkt przy użyciu elementów Systemu Push 60 pkt przy użyciu elementów Systemu Push Platinum instalacja WODNA instalacja wewnętrzna C.W.U i W.Z. gdzie jako punkt rozumiemy umywalkę, ustęp, pralka natrysk. Ilość punktów 0 8: 10 pkt przy użyciu elementów Systemu Push 20 pkt przy użyciu elementów Systemu Push Platinum Ilość punktów 8-12: 20 pkt przy użyciu elementów Systemu Push 40 pkt przy użyciu elementów Systemu Push Platinum Ilość punktów powyżej 12: 30 pkt przy użyciu elementów Systemu Push 60 pkt przy użyciu elementów Systemu Push Platinum d. Uczestnik zgłasza wykonanie instalacji swojemu Menadżerowi Regionalnemu KAN, który weryfikuje instalację, wypełnia kartę odbioru instalacji (formularz B ) przyznając odpowiednią ilość punktów zgodnie z punktacją w punkcie 5c i rejestruje otrzymane punkty poprzez stronę internetową. e. Jeden Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość wykonanych instalacji zwiększając tym samym ilość punktów w rankingu. f. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnym czasie logując się na stronie k-kan-therm.pl. 6. Realizacja punktów, nagrody w Programie. a. Zakończenie rankingu pierwszej edycji KIK 2015 następuje W dniu nastąpi podsumowanie akcji, przyznanie nagród w rankingu KIK oraz ogłoszenie zwycięzców na stronie kowej. b. 9 pierwszych firm z największą liczbą zgromadzonych punktów w każdym z 6 regionów (wg podziału KAN), które uzyskały min. 100 pkt. otrzyma nagrody zależne od miejsca w rankingu (zakup nagrody za 1 zł). c. Nagrodami w rankingu są: I miejsce w Regionie Spersonalizowana internetowa kampania reklamowa o wartości zł II miejsce w Regionie Spersonalizowana internetowa kampania reklamowa o wartości zł III miejsce w Regionie Spersonalizowana internetowa kampania reklamowa o wartości zł IV miejsce w Regionie Voucher na narzędzia o wartości 750 zł V miejsce w Regionie 3 komplety odzieży kowej o wartości 650 zł 3

4 VI miejsce w Regionie 4 komplety odzieży kowej o wartości 500zł VII IX miejsce w Regionie Voucher na odzież sportową 4f o wartości 300 zł d. KAN informuje, że nagrody wydane w programie stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu. e. Realizacja kampanii reklamowej, będącej jedną z nagród za miejsca 1 3. zostanie uzgodniona z Uczestnikiem na podstawie rozmów i wypełnionego briefu przez wybraną przez KAN agencję reklamową. Wybór i harmonogram działań zostanie przedstawiony Uczestnikowi i po jego akcepcie zostanie wdrożony. KAN nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam zaakceptowanych przez Uczestników oraz wyników akcji reklamowych. f. Wydanie nagród za miejsca zostanie zrealizowane w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników rankingu. W przypadku zaistnienia szczególnych trudności termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli wydanie nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od KAN, Uczestnik niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku KAN wyda inną nagrodę o tej samej wartości. Dopuszczalne są następujące formy przekazania nagród: odbiór osobisty przez Uczestnika, przekazanie za pośrednictwem Pracownika KAN, wysyłka pocztą kurierem. Dostarczenie zamówionych nagród odbywa się na koszt KAN. Firma KAN nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłki, a także za wszelkie inne działania poczty i firmy kurierskiej. g. Po przyznaniu nagród w rankingu edycji 2015 liczba punktów zostanie wyzerowana. 7. Reklamacje. a. W przypadku, gdy nagroda, przesyłana na adres Uczestnika, ulegnie zagubieniu uszkodzeniu podczas przesyłki, KAN prześle ponownie Uczestnikowi nagrodę usunie usterki własnym kosztem i staraniem. b. Reklamacje, co do przebiegu programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, wyłącznie przez Uczestników. c. Reklamacje rozpatrywane są przez KAN w terminie 21 dni od doręczenia KAN. 8. Postanowienia końcowe. a. KAN zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i listy nagród. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. terminu obowiązywania Regulaminu czy listy nagród, Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na stronach kowych. b. KIK na wniosek menadżera regionu i/ dyrektora regionalnego oraz na wniosek KJ ze względu na np. nagminnie pojawiające się błędy montażowe w instalacjach wykonywanych przez danego wykonawcę brak aktywności firmy (brak zgłoszonych inwestycji przez kwartał od przystąpienia do akcji) w przypadku naruszenia przez Niego postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia z udziału w Programie zostaną anulowane. c. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sposób poowny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych właściwy będzie Sąd powszechny w Białymstoku. d. Regulamin Programu K Instalatora KAN dostępny jest dla Uczestników Programu w siedzibie Organizatora. Regulamin Programu można również otrzymać wysyłając na adres organizatora pisemną prośbę pobierając go ze strony kowej therm.com. ZasaDY POUFnoŚCI I OCHronY DanYCH osobowych UCZEstnIKÓW ProGRAMU KIK 1. Warunki ogólne. KAN dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn.zm.; dalej Ustawa ). 2. Cel przetwarzania danych. Udostępnienie danych KAN w związku z uczestnictwem w Programie KIK ma charakter dobrowolny, aczkolwiek poda k-kan-therm.pl

5 nie niektórych danych jest niezbędne celem rejestracji Uczestnika ( Dane podstawowe ). Danymi podstawowymi są dane wykorzystywane podczas rejestracji konta na stronie internetowej Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji praw obowiązków Uczestnika w ramach Programu KIK. 3. Administrator danych. Podane w Formularzu Rejetracyjnym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów dokonanych na stronie internetowej będą przetwarzane przez KAN Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Zdrojowej 51, Kleosin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , pełniącą rolę administratora danych osobowych oraz przez Partnerów Programu, których lista jest zamieszczona na stronie internetowej KAN nie zamierza udostępniać innym podmiotom danych osobowych na potrzeby marketingowe bez wyraźnej zgody Uczestnika. 4. Zgoda na marketing. Udostępnianie danych Uczestnika innym podmiotom w celach marketingowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy Uczestnik wyrażą odrębną zgodę na takie działania, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym. 5. Odwołanie zgody na marketing. Udzieloną przez Uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Uczestnik może w każdej chwili odwołać za pośrednictwem strony internetowej Jeżeli Uczestnik odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych na potrzeby marketingowe nie będzie miało miejsca. W takim przypadku KAN będzie kontaktować się z Uczestnikiem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji praw obowiązków Uczestnika w ramach Programu KIK. 6. Prawo dostępu do treści danych i poprawiania danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, usunięcia zgodnie z art Ustawy. W przypadku zmiany danych np. adresu nazwiska Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie KAN. KAN nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania KAN przez Uczestnika o zmianie jego danych. 5

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji mobilnej HOLLO określa: a. zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo