Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź"

Transkrypt

1 Załącznik PFU SIP 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 3 II. Zakres Przedmiotu Zamówienia...3 III. Uwagi ogólne... 4 IV. Wymagania ogólne dotyczące systemu informacji o zajętości miejsc postojowych...4 V. Wymagania ogólne względem tablic i wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści... 5 VI. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Młociny...6 VII. Wymania względem modyfikacji obecnie zainstalowanych wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści z systemem informacji o zajętości miejsc postojowych parkingu P+R Metro Młociny... 9 VIII. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Marymont...10 IX. Wymania względem modyfikacji wyświetlacza ze znakami o zmiennej treści zainstalowanego obecnie na elewacji parkingu P+R Metro Marymont...12 X. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Wilanowska...13 XI. Wymania względem modyfikacji wyświetlacza ze znakami o zmiennej treści zainstalowanego obecnie na elewacji parkingu P+R Metro Wilanowska...16 XII. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Al. Krakowska...17 XIII. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Ursus Niedźwiadek...20 XIV. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Połczyńska...23 XV. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Wawer SKM XVI. Wymagania szczegółowe względem modyfikacji systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Anin SKM

2 XVII. Wymagania szczegółowe względem modyfikacji systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Ursynów...28 XVIII. Wymagania szczegółowe względem modyfikacji systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Stokłosy

3 I. Definicje 1. Pod pojęciem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych (zwanego zamiennie Systemem Informacji Parkingowej - SIP) należy rozumieć system teletechniczny, którego zadaniem jest: 1) bieżący pomiar stanu zajętości miejsc parkingowych z rozróżnieniem odpowiednich stref (poziomów parkingu w przypadku parkingów kubaturowych lub części poziomów) oraz następujących rodzajów miejsc: a) miejsca parkigowe ogólnodostępne, b) miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 2) przetwarzanie danych o napełnieniu parkingu z rozróżnieniem miejsc parkingowych ogólnodostępnych oraz przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 3) ekspozycja komunikatów testowych i liczbowych na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści. II. Zakres Przedmiotu Zamówienia 1. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) zdemontować i zdać Zamawiającemu następujące urządzenia: a) wyświetlacz informacyjny v100 wraz z okablowaniem, zamontowany na parkingu P+R Metro Marymont 2 szt., b) wyświetlacz informacyjny v100 wraz z okablowaniem, zamontowany na parkingu P+R Metro Wilanowska 2 szt., c) wyświetlacz informacyjny v100 wraz z okablowaniem, zamontowany na parkingu P+R Połczyńska 1 szt., 2) zaprojektować, dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingu P+R Metro Młociny, 3) zaprojektować, dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingu P+R Metro Marymont, 4) zaprojektować, dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingu P+R Metro Wilanowska, 5) zaprojektować dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingu P+R Al. Krakowska, 6) zaprojektować dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych P+R Ursus Niedźwiadek, 7) zaprojektować, dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych P+R Wawer SKM, 8) zaprojektować, dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić system informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingu P+R Połczyńska, 9) zmodyfikować istniejący system informacji o zajętości miejsc postojowych poprzez zaprojektowanie, dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie i uruchomienie niezbędnych urządzeń i wyposażenia na następujących obiektach: a) P+R Metro Ursynów, b) P+R Metro Stokłosy, c) P+R Anin SKM, 10) uzupełnić SIP na parkingach P+R Anin SKM, P+R Ursynów oraz P+R Metro Stokłosy o niezbędne urządzenia, oprogramowanie i wyposażanie umożliwiające spełnienie funkcji i wymagań określonych w PFU, 3

4 11) zaprojektować, dostarczyć, zamontować, skonfigurować i uruchomić zdalną obsługę i nadzór z poziomu CZP nad systemami informacji o zajętości miejsc postojowych zamontowanymi na następujących parkingach: a) P+R Metro Młociny, b) P+R Metro Marymont, c) P+R Metro Wilanowska, d) P+R Al. Krakowska, e) P+R Ursus Niedźwiadek, f) P+R Połczyńska, g) P+R Metro Ursynów, h) P+R Metro Stokłosy, i) P+R Anin SKM, j) P+R Wawer SKM. III. Uwagi ogólne 1. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może wdrożyć funkcjonalność lokalnych jednostek zarządzających systemami informacji o zajętości miejsc postojowych w ramach lokalnych jednostek bezobsługowych systemów pobierania opłat, przy czym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny jednostek SPO zamontowanych obecnie na parkingach P+R Metro Ursynów, P+R Anin SKM, P+R Metro Stokłosy oraz nie zapewnia do nich dokumentacji technicznej. 2. Zamawiający nie zapewnia oprogramowania oraz dokumentacji technicznej do zainstalowanych obecnie na parkingach P+R tablic i wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści. 3. Koszty związane z wymianą lub integracją wyświetlaczy należy uwzględnić w ofercie. IV. Wymagania ogólne dotyczące systemu informacji o zajętości miejsc postojowych 1. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące ogólne wymagania funkcjonalne: 1) informować w czasie rzeczywistym użytkowników parkingu o bieżącej (faktycznej) liczbie wolnych miejsc na parkingu, z odpowiednim podziałem na: a) miejsca parkingowe ogólnodostępne, b) miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, c) miejsca parkingowe na poszczególnych poziomach i strefach poziomów parkingu. 2. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące ogólne wymagania techniczne: 1) urządzenia dostarczane w ramach Przedmiotu Zamówienia, przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych (czujniki ruchu pojazdów czujniki zajętości miejsca parkingowego tablice i wyświetlacze informacyjne ze znakami o zmienne treści), muszą: a) pracować w temperaturze od -25 C do +50 C, 4

5 b) posiadać trwałe mocowania do konstrukcji budynku lub podłoża, uniemożliwiające kradzież. 2) musi przesyłać do CZP następujące sygnały podstawowe: a) sygnał o każdorazowej zmianie dostępności miejsc parkingowych z rozdzielczością do jednego miejsca, b) brak połączenia z danym wyświetlaczem informacyjnym ze znakami o zmiennej treści, c) brak połączenia z daną tablicą informacyjną ze znakami o zmiennej treści, d) brak połączenia z lokalną jednostką zarządzającą, e) sygnał o każdorazowej zmianie statusu miejsca parkingowego kontrolowanego przez czujnik zajętości miejsca, f) zmieniono stan napełnienia przez operatora lokalnego, g) zmieniono stan napełnienia przez operatora w CZP, h) włączono/wyłączono pomiar zajętości na danym poziomie parkingu, i) zmieniono komunikat na wyświetlaczu informacyjnym ze znakami o zmiennej treści, j) zmieniono przez operatora CZP status miejsca parkingowego na wolne/zajęte/zablokowane. V. Wymagania ogólne względem tablic i wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści 1. Wszystkie tablice (zbiorcze i strefowe) oraz wyświetlacze informacyjne ze znakami o zmiennej treści dostarczane, montowane, konfigurowane i uruchamiane w ramach Przedmiotu Zamówienia muszą spełniać następujące wymagania techniczne: 1) wyświetlać komunikaty poprzez diody LED barwy zielonej, 2) zapewniać dobrą widoczność kierowcom będącym w ruchu, zarówno w porze nocnej jak i dziennej, przy wysokim i niskim stopniu nasłonecznienia, 3) posiadać budowę modułową, umożliwiającą oddzielenie modułu pól numerycznych od pól tekstowych, bez utraty funkcjonalności pozostałego modułu, 4) posiadać obudowę ochronną, 5) zapewniać stopień ochrony obudowy min IP Wszystkie wyświetlacze informacyjne ze znakami o zmiennej treści, zarówno dostarczane, jak i integrowane w ramach Przedmiotu Zamówienia, muszą spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1) muszą umożliwiać operatorom CZP wyświetlenia komunikatów dowolnych: a) tekstowych i liczbowych, zawierających litery alfabetu polskiego oraz cyfry i znaki specjalne, b) o literach małych i wielkich, c) jedno- oraz dwurzędowych, d) przesuwnych, zanikających. 2) muszą umożliwiać operatorom CZP wyświetlenia komunikatów zaprogramowanych, np.: a) automatycznie wyświetlać komunikat BRAK WOLNYCH MIEJSC w momencie osiągnięcia określonego przez Zamawiającego stopnia zapełniania danego parkingu. 5

6 3. Przykładowe wizualizacje tablic i wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści określa Załącznik PFU SIP 2 Przykładowe wizualizacje wyświetlaczy i tablic. 4. Integracja obecnie zainstalowanych wyświetlaczy i tablic informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, o której mowa w niniejszym dokumencie, nie stanowi konieczności wymiany sprawnych paneli diodowych obecnie zainstalowanych urządzeń na panele z diodami LED barwy zielonej. 5. Szczegółowe lokalizacje tablic i wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowym lub wykonawczym. VI. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Młociny 1. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale IV niniejszego 2) pobierać i przetwarzać dane z czujników zajętości miejsc parkingowych na: a) strefach 0A oraz 0B poziomu 0, b) strefach 1A oraz 1B poziomu +1, c) poziomie +2, 3) pobierać i przetwarzać dane z czujników ruchu pojazdów w zakresie ruchu pojazdów wjeżdżających na poziom +3 i zjeżdżających z poziomu +3, w obrębie dwóch ramp wjazdowo-zjazdowych znajdujących się pomiędzy poziomami +2 a +3, 4) pobierać i przetwarzać dane z bezobsługowego systemu pobierania opłat w zakresie informacji o ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu na dwóch pasach wjazdowych i dwóch pasach wyjazdowych, 5) sygnalizować wolne i zajęte miejsca parkingowe sygnałami świetlnymi na strefach 0A oraz 0B poziomu 0, strefach 1A oraz 1B poziomu +1 oraz na poziomie +2, 6) musi przesyłać informacje o zajętości miejsc parkingowych na parkingu oraz na poszczególnych poziomach i strefach do Centrum Zarządzania Parkingami, z rozróżnieniem miejsc ogólnodostępnych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 7) musi umożliwiać wyświetlanie komunikatów tekstowych i liczbowych na wyświetlaczach i tablicach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 8) sterowanie systemem informacji o zajętości miejsc postojowych musi odbywać się z poziomu operatora Centrum Zarządzania Parkingami. 2. Zestawienie ilościowe urządzeń i wyposażenia dla systemu informacji o zajętości miejsc postojowych 1) W skład systemu informacji o zajętości parkingowej na parkingu P+R Metro Młociny muszą wchodzić m.in.: a) czujniki zajętości miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej liczbie wszystkich miejsc parkingowych strefach 0A oraz 0B poziomu 0, strefach 1A oraz 1B poziomu +1 oraz na poziomie +2, b) czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach wjazdowo-zjazdowych na poziom +3, c) lokalna jednostka zarządzająca, 6

7 d) osprzęt teletechniczny (sterowniki, konwertery, przekaźniki, kontrolery, przełączniki sieciowe itp.), e) instalacja zasilająca, f) okablowanie strukturalne, g) oprogramowanie dla operatorów CZP, h) zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu A 1 szt., i) zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu B 1 szt., j) dwustronna strefowa tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu F 12 szt. k) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 2 szt. 3. Wymagania szczegółowe względem czujników zajętości miejsca parkingowego Czujniki zajętości miejsca parkingowego muszą: 1) analizować stan zajętości miejsc parkingowych na parkingu poprzez pomiar obecności pojazdu, 2) niezwłocznie przesyłać do jednostki zarządzającej informację o zmianie stanu miejsca parkingowego (wolne/zajęte/błąd pomiaru), 3) zapewniać rozróżnianie pomiędzy obecnością pojazdów a innymi obiektami, 4) sygnalizować stan miejsca parkingowego poprzez diody LED sygnałem świetlnym ciągłym o barwie: a) czerwonej, jeżeli miejsce postojowe jest zajęte, b) zielonej, jeżeli miejsce postojowe jest wolne. 5) być zamontowane pod stropem. 4. Wymagania szczegółowe względem czujników ruchu pojazdów Czujniki ruchu pojazdów muszą: 1) pracować w trybie detekcji ruchu pojazdów, 2) monitorować ruch pojazdów samochodowych na rampach pomiędzy poziomami, 3) reagować na odpowiedni kierunek ruchu pojazdów samochodowych, 4) niezwłocznie przesyłać sygnały o ruchu pojazdów do lokalnej jednostki zarządzającej systemu informacji o wolnych miejscach postojowych, 5) umożliwiać tłumienie ruchu pieszych, 6) być zamontowane w obrębie ramp wjazdowo-zjazdowych. 5. Wymagania szczegółowe względem zbiorczej tablicy informacyjnej ze znakami o zmiennej treści typu A 1) Zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu A musi: b) posiadać pięć pól numerycznych umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc strefie 0A poziomu 0, strefie 1A poziomu +1, na poziomie +2 oraz na poziomie +3, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, e) być trwale przymocowana do konstrukcji budynku za linią urządzeń kontroli wjazdu, f) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 100 cm. 7

8 6. Wymagania szczegółowe względem zbiorczej tablicy informacyjnej ze znakami o zmiennej treści typu B 1) Zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu B musi: b) posiadać cztery pola numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc strefie 0B poziomu 0, strefie 1B poziomu +1, na poziomie +2 oraz na poziomie +3, d) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 80 cm, e) być trwale przymocowana do konstrukcji budynku za linią urządzeń kontroli wjazdu. 7. Wymagania szczegółowe względem dwustronnych strefowych tablic informacyjnych ze znakami o zmiennej treści typu F 1) Strefowe tablice informacyjne ze znakami o zmiennej treści typu F muszą: b) posiadać pole numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na danym poziomie parkingu lub danej strefie poziomu parkingu, w zależności od lokalizacji, d) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 20 cm, e) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku. 5. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, c) być zamontowany w obrębie danego pasa wyjazdowego. 8. Wymagania szczegółowe względem lokalnej jednostki zarządzającej Lokalna jednostka zarządzająca systemu o zajętości miejsc postojowych musi: 1) posiadać interfejs umożliwiający komunikację w sieci IP oraz wymieniać dane z urządzeniami i oprogramowaniem CBMS w Centrum Zarządzania Parkingami, 2) przetwarzać dane z czujników oraz SPO i wyświetlać je na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, 3) niezwłocznie przesyłać komunikaty oraz alarmy o awarii systemu oraz elementów systemu, 4) pozwalać na wyłączenie/włączenie pomiaru zajętości na wybranym poziomie parkingu, 5) umożliwiać operatorowi CZP zmianę komunikatów tekstowych i liczbowych wyświetlanych użytkownikom parkingu na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 6) umożliwiać operatorowi CZP edycję stanów napełnień na parkingu oraz na poszczególnych poziomach parkingu, 8

9 7) umożliwiać zdalne oznaczenie danego miejsca parkingowego jako zajętego, wolnego lub jako zablokowanego (bez pomiaru). VII. Wymania względem modyfikacji obecnie zainstalowanych wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści z systemem informacji o zajętości miejsc postojowych parkingu P+R Metro Młociny 1. Zamawiający posiada 4 szt. wyświetlaczy informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, zamontowanych przed wjazdami na parking P+R Metro Młociny sterowane poprzez porty COM. 2. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub zmodyfikować ww. wyświetlacze informacyjne ze znakami o zmiennej treści. 3. Modyfikacja polega na zintegrowaniu ww. wyświetlaczy ze znakami o zmiennej treści z systemem informacji o zajętości miejsc postojowych parkingu P+R Metro Młociny. 4. Integracja obejmuje: 1) zaprojektowanie, dostarczenie i wykonanie odpowiedniego okablowania sygnałowego pomiędzy wyświetlaczem informacyjnym ze znakami o zmiennej treści a lokalną jednostką zarządzającą, 2) rekonfigurację wyświetlacza wraz z wymianą niezbędnych podzespołów sterujących i komunikacyjnych, 3) dostarczenie, instalację i konfigurację niezbędnego oprogramowania sterującego, 4) rozbudowę każdego z 4 wyświetlaczy o moduł dwóch pól numerycznych: a) o wysokości ca 40 cm b) o szerokość ca 70 cm, c) licujący z obecnie zainstalowanymi wyświetlaczami, d) umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, e) automatycznie sygnalizujące bieżącą ilość wolnych ogólnodostępnych miejsc parkingowych w obrębie całego parkingu kubaturowego P+R Metro Młociny oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 5. Integracja musi skutkować zapewnieniem wymagań względem wyświetlaczy opisanych w rozdziale nr V niniejszego załącznika. 6. W przypadku wymiany, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zdemontować i zdać Zamawiającemu 4 obecnie zainstalowane wyświetlacze informacyjne ze znakami o zmiennej treści, 2) dostarczyć, zamontować w miejsce zdemontowanych wyświetlaczy, skonfigurować i uruchomić 4 wyświetlacze informacyjne ze znakami o zmiennej treści typu G, które muszą: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm. c) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; wymiary modułu pól numerycznych szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, 9

10 e) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. VIII. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Marymont 1. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale IV niniejszego 2) pobierać i przetwarzać dane z czujników zajętości miejsc parkingowych zamontowanych w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 3) pobierać i przetwarzać dane z czujników ruchu pojazdów w zakresie ruchu pojazdów na wszystkich rampach wjazdowo-zjazdowych, 4) pobierać i przetwarzać dane z bezobsługowego systemu pobierania opłat w zakresie informacji o ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu na pasie wjazdowym i pasie wyjazdowym, 5) musi przesyłać informacje o zajętości miejsc parkingowych na parkingu oraz na poszczególnych poziomach do Centrum Zarządzania Parkingami, z rozróżnieniem miejsc ogólnodostępnych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 6) musi umożliwiać wyświetlanie komunikatów tekstowych i liczbowych na wyświetlaczach i tablicach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 7) sterowanie systemem informacji o zajętości miejsc postojowych musi odbywać się z poziomu operatora lokalnego oraz operatora Centrum Zarządzania Parkingami. 2. Zestawienie ilościowe urządzeń i wyposażenia dla systemu informacji o zajętości miejsc postojowych 1) W skład systemu informacji o zajętości parkingowej na parkingu P+R Metro Marymont muszą wchodzić m.in.: a) czujniki zajętości miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej liczbie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, b) czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach wjazdowo-zjazdowych, c) lokalna jednostka zarządzająca, d) osprzęt teletechniczny (sterowniki, konwertery, przekaźniki, kontrolery, przełączniki sieciowe itp.), e) instalacja zasilająca, f) okablowanie strukturalne, g) oprogramowanie dla operatora lokalnego, h) zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu C 1 szt., i) dwustronna strefowa tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu F 4 szt., j) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1 szt., k) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1 szt., 3. Wymagania szczegółowe względem czujników zajętości miejsca parkingowego Czujniki zajętości miejsca parkingowego muszą: 10

11 1) analizować stan zajętości miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poprzez pomiar obecności pojazdu, 2) niezwłocznie przesyłać do jednostki zarządzającej informację o zmianie stanu miejsca parkingowego (wolne/zajęte/błąd pomiaru), 3) zapewniać rozróżnianie pomiędzy obecnością pojazdów a innymi obiektami, 4) być zamontowane w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, na elewacji lub w nawierzchni, 5) montowane w nawierzchni, muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne (np. odśnieżanie). 4. Wymagania szczegółowe względem czujników ruchu pojazdów Czujniki ruchu pojazdów muszą: 1) pracować w trybie detekcji ruchu pojazdów, 2) monitorować ruch pojazdów samochodowych na rampach pomiędzy poziomami, 3) reagować na odpowiedni kierunek ruchu pojazdów samochodowych, 4) niezwłocznie przesyłać sygnały o ruchu pojazdów do lokalnej jednostki zarządzającej systemu informacji o wolnych miejscach postojowych, 5) umożliwiać tłumienie ruchu pieszych, 6) być zamontowane w obrębie ramp wjazdowo-zjazdowych. 5. Wymagania szczegółowe względem zbiorczej tablicy informacyjnej ze znakami o zmiennej treści typu C 1) Zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu C musi: b) posiadać trzy pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, f) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na poszczególnych poziomach parkingu, g) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 60 cm, c) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku za linią urządzeń kontroli wjazdu. 6. Wymagania szczegółowe względem dwustronnych strefowych tablic informacyjnych ze znakami o zmiennej treści typu F 1) Strefowe tablice informacyjne ze znakami o zmiennej treści typu F muszą: b) posiadać pole numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na danym poziomie parkingu, d) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 20 cm, e) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku. 7. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm. 11

12 c) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; wymiary modułu pól numerycznych szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, e) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, f) być zamontowany nad wjazdem na parking. 8. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, c) być zamontowany w obrębie danego pasa wyjazdowego. 9. Wymagania szczegółowe względem lokalnej jednostki zarządzającej Lokalna jednostka zarządzająca systemu o zajętości miejsc postojowych musi: 1) posiadać interfejs umożliwiający komunikację w sieci IP oraz wymieniać dane z urządzeniami i oprogramowaniem CBMS w Centrum Zarządzania Parkingami, 2) przetwarzać dane z czujników oraz SPO i wyświetlać je na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, 3) niezwłocznie przesyłać komunikaty oraz alarmy o awarii systemu oraz elementów systemu, 4) pozwalać na wyłączenie/włączenie pomiaru zajętości na wybranym poziomie parkingu, 5) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP zmianę komunikatów tekstowych i liczbowych wyświetlanych użytkownikom parkingu na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 6) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP edycję stanów napełnień na parkingu oraz na poszczególnych poziomach parkingu, IX. Wymania względem modyfikacji wyświetlacza ze znakami o zmiennej treści zainstalowanego obecnie na elewacji parkingu P+R Metro Marymont 1. Zamawiający posiada wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści, zamontowany na elewacji parkingu P+R Metro Marymont, sterowany poprzez sterownik SCL W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub zmodyfikować ww. wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści. 3. Modyfikacja polega na zintegrowaniu ww. wyświetlacza ze znakami o zmiennej treści z systemem informacji o zajętości miejsc postojowych parkingu P+R Metro Marymont. 4. Integracja obejmuje: 1) zaprojektowanie, dostarczenie i wykonanie odpowiedniego okablowania sygnałowego pomiędzy wyświetlaczem informacyjnym ze znakami o zmiennej treści a lokalną jednostką zarządzającą, 12

13 2) rekonfigurację wyświetlacza wraz z wymianą niezbędnych podzespołów sterujących i komunikacyjnych, 3) dostarczenie, instalację i konfigurację niezbędnego oprogramowania sterującego, 4) rozbudowę wyświetlacza o moduł dwóch pól numerycznych: a) o wysokości równej wysokości obecnej wyświetlacza, b) o szerokość około 1/3 obecnego wyświetlacza, c) licujący z obecnie zainstalowanym wyświetlaczem, d) umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, e) automatycznie sygnalizujące bieżącą ilość wolnych ogólnodostępnych miejsc parkingowych w obrębie całego parkingu kubaturowego P+R Metro Marymont oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 5. Integracja musi skutkować zapewnieniem wymagań względem wyświetlaczy opisanych w rozdziale nr V niniejszego załącznika. 6. W przypadku wymiany, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zdemontować i zdać Zamawiającemu obecnie zainstalowany wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści, 3) dostarczyć, zamontować w miejsce zdemontowanego wyświetlacza, skonfigurować i uruchomić wyświetlacza informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu H, który musi: g) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale V niniejszego h) posiadać rozmiary większe lub mniejsze od demontowanego wyświetlacza o ca 10%, i) posiadać pole tekstowe o szerokości stanowiącej 2/3 szerokości wyświetlacza, j) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; szerokość modułu pól powinna wynosić około 1/3 szerokości wyświetlacza, k) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, l) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. X. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Metro Wilanowska 1. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale IV niniejszego 2) pobierać i przetwarzać dane z czujników zajętości miejsc parkingowych zamontowanych w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 3) pobierać i przetwarzać dane z czujników ruchu pojazdów w zakresie ruchu pojazdów na wszystkich rampach wjazdowo-zjazdowych, 4) pobierać i przetwarzać dane z bezobsługowego systemu pobierania opłat w zakresie informacji o ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu na pasie wjazdowym i pasie wyjazdowym, 5) musi przesyłać informacje o zajętości miejsc parkingowych na parkingu oraz na poszczególnych poziomach do Centrum Zarządzania Parkingami, z 13

14 rozróżnieniem miejsc ogólnodostępnych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 6) musi umożliwiać wyświetlanie komunikatów tekstowych i liczbowych na wyświetlaczach i tablicach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 7) sterowanie systemem informacji o zajętości miejsc postojowych musi odbywać się z poziomu operatora lokalnego oraz operatora Centrum Zarządzania Parkingami. 2. Zestawienie ilościowe urządzeń i wyposażenia dla systemu informacji o zajętości miejsc postojowych 1) W skład systemu informacji o zajętości parkingowej na parkingu P+R Metro Wilanowska muszą wchodzić m.in.: a) czujniki zajętości miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej liczbie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, b) czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach wjazdowo-zjazdowych, c) lokalna jednostka zarządzająca, d) osprzęt teletechniczny (sterowniki, konwertery, przekaźniki, kontrolery, przełączniki sieciowe itp.), e) instalacja zasilająca, f) okablowanie strukturalne, g) oprogramowanie dla operatora lokalnego, h) zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu D 1 szt., i) dwustronna strefowa tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu F 4 szt., j) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) - 1 szt., k) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) - 1 szt. 3. Wymagania szczegółowe względem czujników zajętości miejsca parkingowego Czujniki zajętości miejsca parkingowego muszą: 1) analizować stan zajętości miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poprzez pomiar obecności pojazdu, 2) niezwłocznie przesyłać do jednostki zarządzającej informację o zmianie stanu miejsca parkingowego (wolne/zajęte/błąd pomiaru), 3) zapewniać rozróżnianie pomiędzy obecnością pojazdów a innymi obiektami, 4) być zamontowane pod stropem w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 4. Wymagania szczegółowe względem czujników ruchu pojazdów Czujniki ruchu pojazdów muszą: 1) pracować w trybie detekcji ruchu pojazdów, 2) monitorować ruch pojazdów samochodowych na rampach pomiędzy poziomami, 3) reagować na odpowiedni kierunek ruchu pojazdów samochodowych, 4) niezwłocznie przesyłać sygnały o ruchu pojazdów do lokalnej jednostki zarządzającej systemu informacji o wolnych miejscach postojowych, 5) umożliwiać tłumienie ruchu pieszych, 6) być zamontowane w obrębie ramp wjazdowo-zjazdowych. 5. Wymagania szczegółowe względem zbiorczej tablicy informacyjnej ze znakami o zmiennej treści typu D 1) Zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu D musi: 14

15 b) posiadać cztery pola numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na poszczególnych poziomach parkingu, m) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, n) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 80 cm, d) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku za linią urządzeń kontroli wjazdu. 6. Wymagania szczegółowe względem dwustronnych strefowych tablic informacyjnych ze znakami o zmiennej treści typu F 1) Strefowe tablice informacyjne ze znakami o zmiennej treści typu F muszą: b) posiadać pole numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na danym poziomie parkingu, d) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 20 cm, e) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku. 7. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm. c) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; wymiary modułu pól numerycznych szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, e) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, f) być zamontowany nad wjazdem na parking. 8. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, c) być zamontowany w obrębie danego pasa wyjazdowego. 9. Wymagania szczegółowe względem lokalnej jednostki zarządzającej Lokalna jednostka zarządzająca systemu o zajętości miejsc postojowych musi: 1) posiadać interfejs umożliwiający komunikację w sieci IP oraz wymieniać dane z urządzeniami i oprogramowaniem CBMS w Centrum Zarządzania Parkingami, 15

16 2) przetwarzać dane z czujników oraz SPO i wyświetlać je na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, 3) niezwłocznie przesyłać komunikaty oraz alarmy o awarii systemu oraz elementów systemu, 4) pozwalać na wyłączenie/włączenie pomiaru zajętości na wybranym poziomie parkingu, 5) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP zmianę komunikatów tekstowych i liczbowych wyświetlanych użytkownikom parkingu na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 6) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP edycję stanów napełnień na parkingu oraz na poszczególnych poziomach parkingu, XI. Wymania względem modyfikacji wyświetlacza ze znakami o zmiennej treści zainstalowanego obecnie na elewacji parkingu P+R Metro Wilanowska 1. Zamawiający posiada wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści, zamontowany na elewacji parkingu P+R Metro Marymont, sterowany poprzez sterownik SCL W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub zmodyfikować ww. wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści. 3. Modyfikacja polega na zintegrowaniu ww. wyświetlacza ze znakami o zmiennej treści z systemem informacji o zajętości miejsc postojowych parkingu P+R Metro Wilanowska. 4. Integracja obejmuje: 1) zaprojektowanie, dostarczenie i wykonanie odpowiedniego okablowania sygnałowego pomiędzy wyświetlaczem informacyjnym ze znakami o zmiennej treści a lokalną jednostką zarządzającą, 2) rekonfigurację wyświetlacza wraz z wymianą niezbędnych podzespołów sterujących i komunikacyjnych, 3) dostarczenie, instalację i konfigurację niezbędnego oprogramowania sterującego, 4) rozbudowę wyświetlacza o moduł dwóch pól numerycznych: a) o wysokości równej wysokości obecnego wyświetlacza, b) o szerokość około 1/3 obecnego wyświetlacza, c) licujący z obecnie zainstalowanym wyświetlaczem, d) umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, e) automatycznie sygnalizujących bieżącą ilość wolnych ogólnodostępnych miejsc parkingowych w obrębie całego parkingu kubaturowego P+R Metro Wilanowska oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 5. Integracja musi skutkować zapewnieniem wymagań względem wyświetlaczy opisanych w rozdziale nr V niniejszego załącznika. 6. W przypadku wymiany, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zdemontować i zdać Zamawiającemu obecnie zainstalowany wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści, 4) dostarczyć, zamontować w miejsce zdemontowanego wyświetlacza, skonfigurować i uruchomić wyświetlacza informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu H, który musi: 16

17 b) posiadać rozmiary większe lub mniejsze od demontowanego wyświetlacza o ca 10%, c) posiadać pole tekstowe o szerokości stanowiącej 2/3 szerokości wyświetlacza, d) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; szerokość modułu pól powinna wynosić około 1/3 szerokości wyświetlacza, e) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, f) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. XII. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Al. Krakowska 1. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale IV niniejszego 2) pobierać i przetwarzać dane z czujników zajętości miejsc parkingowych zamontowanych w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 3) pobierać i przetwarzać dane z czujników ruchu pojazdów w zakresie ruchu pojazdów na wszystkich rampach wjazdowych i zjazdowych, 4) pobierać i przetwarzać dane z bezobsługowego systemu pobierania opłat w zakresie informacji o ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu na dwóch pasach wjazdowych i dwóch pasach wyjazdowych, 5) musi przesyłać informacje o zajętości miejsc parkingowych na parkingu oraz na poszczególnych poziomach do Centrum Zarządzania Parkingami, z rozróżnieniem miejsc ogólnodostępnych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 6) musi umożliwiać wyświetlanie komunikatów tekstowych i liczbowych na wyświetlaczach i tablicach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 7) sterowanie systemem informacji o zajętości miejsc postojowych musi odbywać się z poziomu operatora lokalnego oraz operatora Centrum Zarządzania Parkingami. 2. Zestawienie ilościowe urządzeń i wyposażenia dla systemu informacji o zajętości miejsc postojowych 1) W skład systemu informacji o zajętości parkingowej na parkingu P+R Al. Krakowska muszą wchodzić m.in.: a) czujniki zajętości miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej liczbie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, b) czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach wjazdowych i czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach zjazdowych, c) lokalna jednostka zarządzająca, d) osprzęt teletechniczny (sterowniki, konwertery, przekaźniki, kontrolery, przełączniki sieciowe itp.), e) instalacja zasilająca, 17

18 f) okablowanie strukturalne, g) oprogramowanie dla operatora lokalnego, h) zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu E 1 szt., i) dwustronna strefowa tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu F 6 szt., j) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1 szt., k) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1 szt., l) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu H 1 szt. 3. Wymagania szczegółowe względem czujników zajętości miejsca parkingowego Czujniki zajętości miejsca parkingowego muszą: 1) analizować stan zajętości miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poprzez pomiar obecności pojazdu, 2) niezwłocznie przesyłać do jednostki zarządzającej informację o zmianie stanu miejsca parkingowego (wolne/zajęte/błąd pomiaru), 3) zapewniać rozróżnianie pomiędzy obecnością pojazdów a innymi obiektami, 4) być zamontowane pod stropem w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 4. Wymagania szczegółowe względem czujników ruchu pojazdów Czujniki ruchu pojazdów muszą: 1) pracować w trybie detekcji ruchu pojazdów, 2) monitorować ruch pojazdów samochodowych na rampach pomiędzy poziomami, 3) reagować na odpowiedni kierunek ruchu pojazdów samochodowych, 4) niezwłocznie przesyłać sygnały o ruchu pojazdów do lokalnej jednostki zarządzającej systemu informacji o wolnych miejscach postojowych, 5) umożliwiać tłumienie ruchu pieszych, 6) być zamontowane w obrębie ramp wjazdowych i ramp zjazdowych. 5. Wymagania szczegółowe względem zbiorczej tablicy informacyjnej ze znakami o zmiennej treści typu E 1) Zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu E musi: b) posiadać pięć pól numerycznych umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na poszczególnych poziomach parkingu, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, e) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 100 cm, f) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku za linią urządzeń kontroli wjazdu. 6. Wymagania szczegółowe względem dwustronnych strefowych tablic informacyjnych ze znakami o zmiennej treści typu F 1) Strefowe tablice informacyjne ze znakami o zmiennej treści typu F muszą: 18

19 b) posiadać pole numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na danym poziomie parkingu, d) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 20 cm, e) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku. 7. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, c) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; wymiary modułu pól numerycznych szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, e) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, f) być zamontowany nad wjazdem na parking. 8. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, c) być zamontowany w obrębie danego pasa wyjazdowego. 9. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu H 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu H musi: g) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale V niniejszego h) posiadać pole tekstowe o szerokości stanowiące 2/3 szerokości wyświetlacza, i) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; szerokość modułu pól powinna wynosić około 1/3 szerokości wyświetlacza, j) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, k) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, l) być wykonany zgodnie wymogami z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy (powinien wpisywać się w wysokość pasu boniowania oraz w obrys szerokości kasetonu P+R zamontowanego na elewacji obiektu) zawartymi w Załącznik PFU SIP 3 Wytyczne dotyczące wyświetlacza dla P+R Al. Krakowska. 10. Wymagania szczegółowe względem lokalnej jednostki zarządzającej Lokalna jednostka zarządzająca systemu o zajętości miejsc postojowych musi: 19

20 1) posiadać interfejs umożliwiający komunikację w sieci IP oraz wymieniać dane z urządzeniami i oprogramowaniem LBMS oraz CBMS w Centrum Zarządzania Parkingami, 2) przetwarzać dane z czujników oraz SPO i wyświetlać je na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, 3) niezwłocznie przesyłać komunikaty oraz alarmy o awarii systemu oraz elementów systemu, 4) pozwalać na wyłączenie/włączenie pomiaru zajętości na wybranym poziomie parkingu, 5) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP zmianę komunikatów tekstowych i liczbowych wyświetlanych użytkownikom parkingu na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 6) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP edycję stanów napełnień na parkingu oraz na poszczególnych poziomach parkingu, XIII. Wymagania szczegółowe względem systemu informacji o zajętości miejsc postojowych dla parkingu P+R Ursus Niedźwiadek 1. System informacji o zajętości miejsc postojowych musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 1) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale IV niniejszego 2) pobierać i przetwarzać dane z czujników zajętości miejsc parkingowych zamontowanych w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 3) pobierać i przetwarzać dane z czujników ruchu pojazdów w zakresie ruchu pojazdów na wszystkich rampach wjazdowych i zjazdowych, 4) pobierać i przetwarzać dane z bezobsługowego systemu pobierania opłat w zakresie informacji o ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu na pasie wjazdowym i pasie wyjazdowym, 5) musi przesyłać informacje o zajętości miejsc parkingowych na parkingu oraz na poszczególnych poziomach do Centrum Zarządzania Parkingami, z rozróżnieniem miejsc ogólnodostępnych oraz miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 6) musi umożliwiać wyświetlanie komunikatów tekstowych i liczbowych na wyświetlaczach i tablicach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 7) sterowanie systemem informacji o zajętości miejsc postojowych musi odbywać się z poziomu operatora lokalnego oraz operatora Centrum Zarządzania Parkingami. 2. Zestawienie ilościowe urządzeń i wyposażenia dla systemu informacji o zajętości miejsc postojowych 1) W skład systemu informacji o zajętości parkingowej na parkingu P+R Ursus Niedźwiadek muszą wchodzić m.in.: a) czujniki zajętości miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej liczbie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, b) czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach wjazdowych i czujniki ruchu pojazdów montowane na rampach zjazdowych, c) lokalna jednostka zarządzająca, 20

21 d) osprzęt teletechniczny (sterowniki, konwertery, przekaźniki, kontrolery, przełączniki sieciowe itp.), e) instalacja zasilająca, f) okablowanie strukturalne, g) oprogramowanie dla operatora lokalnego, h) zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu E 1 szt., i) dwustronna strefowa tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu F 6 szt., j) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1 szt., k) wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1 szt. 3. Wymagania szczegółowe względem czujników zajętości miejsca parkingowego Czujniki zajętości miejsca parkingowego muszą: 1) analizować stan zajętości miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych poprzez pomiar obecności pojazdu, 2) niezwłocznie przesyłać do jednostki zarządzającej informację o zmianie stanu miejsca parkingowego (wolne/zajęte/błąd pomiaru), 3) zapewniać rozróżnianie pomiędzy obecnością pojazdów a innymi, 4) być zamontowane pod stropem w obrębie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 4. Wymagania szczegółowe względem czujników ruchu pojazdów Czujniki ruchu pojazdów muszą: 1) pracować w trybie detekcji ruchu pojazdów, 2) monitorować ruch pojazdów samochodowych na rampach pomiędzy poziomami, 3) reagować na odpowiedni kierunek ruchu pojazdów samochodowych, 4) niezwłocznie przesyłać sygnały o ruchu pojazdów do lokalnej jednostki zarządzającej systemu informacji o wolnych miejscach postojowych, 5) umożliwiać tłumienie ruchu pieszych, 6) być zamontowane w obrębie ramp wjazdowych i ramp zjazdowych. 5. Wymagania szczegółowe względem zbiorczej tablicy informacyjnej ze znakami o zmiennej treści typu E 1) Zbiorcza tablica informacyjna ze znakami o zmiennej treści typu E musi: b) posiadać pięć pól numerycznych umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na poszczególnych poziomach parkingu, d) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, e) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 100 cm, f) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku za linią urządzeń kontroli wjazdu. 6. Wymagania szczegółowe względem dwustronnych strefowych tablic informacyjnych ze znakami o zmiennej treści typu F 1) Strefowe tablice informacyjne ze znakami o zmiennej treści typu F muszą: 21

22 b) posiadać pole numeryczne umożliwiające wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999, c) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na danym poziomie parkingu, d) posiadać następujące wymiary: szerokość ca 70 cm, wysokość ca 20 cm, e) być trwale przymocowane do konstrukcji budynku. 7. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (z modułem pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: m) spełniać wymagania ogólne określone w rozdziale V niniejszego n) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, o) posiadać dwa pola numeryczne umożliwiających wyświetlenie dowolnej liczby w przedziale 000 do 999; wymiary modułu pól numerycznych szerokość 70 cm, wysokość 40 cm, p) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc na terenie całego parkingu, q) automatycznie sygnalizować bieżącą ilość wolnych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, r) być zamontowany nad wjazdem na parking. 8. Wymagania szczegółowe względem wyświetlacza informacyjnego ze znakami o zmiennej treści typu G (bez modułu pól numerycznych) 1) Wyświetlacz informacyjny ze znakami o zmiennej treści typu G musi: b) posiadać pole tekstowe o szerokości ca 120 cm i wysokość ca 40 cm, c) być zamontowany w obrębie danego pasa wyjazdowego. 9. Wymagania szczegółowe względem lokalnej jednostki zarządzającej Lokalna jednostka zarządzająca systemu o zajętości miejsc postojowych musi: 1) posiadać interfejs umożliwiający komunikację w sieci IP oraz wymieniać dane z urządzeniami i oprogramowaniem LBMS oraz CBMS w Centrum Zarządzania Parkingami, 2) przetwarzać dane z czujników oraz SPO i wyświetlać je na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie, 3) niezwłocznie przesyłać komunikaty oraz alarmy o awarii systemu oraz elementów systemu, 4) pozwalać na wyłączenie/włączenie pomiaru zajętości na wybranym poziomie parkingu, 5) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP zmianę komunikatów tekstowych i liczbowych wyświetlanych użytkownikom parkingu na tablicach i wyświetlaczach informacyjnych ze znakami o zmiennej treści, 6) umożliwiać operatorowi lokalnemu i operatorowi CZP edycję stanów napełnień na parkingu oraz na poszczególnych poziomach parkingu. 22

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) Załącznik PFU SPA 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.WARSZAWIE 1. Nazwa zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź Załącznik PFU SPO 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 2 II. Ogólne wymagania...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.WARSZAWIE 1. Nazwa zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride)

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Podstawy realizacji projektu Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.WARSZAWA str. 1 Spis treści 1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia... 3 2. Zamawiający...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów ZTM Rzeszów, marzec 2013r. ZTM zamierza wynająć 72 kpl. dodatkowego wyposażenia w elektronikę

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia ZTM- przetarg nieograniczony 74/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemów opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (zwanych dalej oprawami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA P+R Metro Marymont ul. Włościańska 56. Parking 3-kondygnacyjny przy stacji metra Marymont i pętli autobusowej. Otwarcie - 11 kwietnia 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Czym jest P+R? Parkuj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Serwis urządzeń weryfikujących bilety

Specyfikacja Techniczna Serwis urządzeń weryfikujących bilety Specyfikacja Techniczna Serwis urządzeń weryfikujących bilety 1. Przedmiot Zamówienia 1.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie urządzeń weryfikujących bilety (czytników

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania.

Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania. Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania. Wykonał: Łukasz Dzięgielewski 1. Znaki drogowe o zmiennej treści (VMS Variable Message Signs) Są to znaki, w których w zależności od bieżących

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla Systemu Pobierania Opłat. Załącznik do PFU System Pobierania Opłat wymagania

Wymagania dla Systemu Pobierania Opłat. Załącznik do PFU System Pobierania Opłat wymagania Wymagania dla Systemu Pobierania Opłat Załącznik do PFU System Pobierania Opłat wymagania Załącznik do PFU SPO wymagania Strona 2 / 47 Część I Zakres Przedmiotu Zamówienia... 3 1. Ogólny opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc postojowych dla samochodów 415 (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Liczba miejsc postojowych dla samochodów 415 (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych). Załącznik do PFU-stan aktualny obiektów-1 Opis ogólny Przedmiotowe parkingi wybudowano w ramach II etapu budowy parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (P+R) w Warszawie. Projekt Budowa parkingów strategicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej.

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. I. Wyświetlacz przedni. 1. Informacje prezentowane podczas przejazdu na trasie. Wyświetlacz przedni prezentuje oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: 1) Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI ZADANIE A SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI 1. Definicje. Konserwacja okresowa przez konserwację okresową należy rozumieć wykonanie w obiektach prac określonych przez dostawcę, producenta i Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Część opisowa 1. Opis techniczny 2. Karta uzgodnień Część rysunkowa Rys. 1 Plan orientacyjny Rys. 2.1 Plan sytuacyjny - ul. 1-go Maja Rys. 2.2 Plan sytuacyjny - ul. Spółdzielcza i

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

SERIA ZA / ZB ELEKTRONICZNE ZEGARY, KALENDARZE, TERMOMETRY Oferta ważna od 01.08.2014r.

SERIA ZA / ZB ELEKTRONICZNE ZEGARY, KALENDARZE, TERMOMETRY Oferta ważna od 01.08.2014r. SERIA ZA / ZB ELEKTRONICZNE ZEGARY, KALENDARZE, TERMOMETRY Oferta ważna od 01.08.2014r. Oferujemy urządzenia z wysokością cyfr 10cm oraz 20cm. Takie zróżnicowanie wielkości świecących cyfr pozwala na dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie IT dla samorządów COMARCH SMART PARKING ŁOWICZ, 5 Wrzesień Paweł Kowalik COMARCH S.A

Najnowsze technologie IT dla samorządów COMARCH SMART PARKING ŁOWICZ, 5 Wrzesień Paweł Kowalik COMARCH S.A Najnowsze technologie IT dla samorządów COMARCH SMART PARKING ŁOWICZ, 5 Wrzesień 2016 Paweł Kowalik COMARCH S.A Inteligentne miasto (ang. Smart City) miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu budowlanego:

Spis zawartości projektu budowlanego: Spis zawartości projektu budowlanego: Branża instalacji elektro-energetycznych str. I. Spis Treści II. Opis techniczny 2 III. Przynależność do izby PIIO 3 IV. Uprawnienia projektanta 4 V. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI ZADANIE A SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI 1. Definicje. Konserwacja okresowa przez konserwację okresową należy rozumieć wykonanie w obiektach prac określonych przez dostawcę, producenta i Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

Aplikacja VISO Mobile v1.0 (Android) Instrukcja instalacji i obsługi

Aplikacja VISO Mobile v1.0 (Android) Instrukcja instalacji i obsługi Roger Access Control System Aplikacja VISO Mobile v1.0 (Android) Instrukcja instalacji i obsługi Wersja software: 1.3.x Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS VISO Mobile jest aplikacją mobilną przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

wartość brutto 1. P+R Al. Krakowska z pętlą autobusową 2. P+R Ursus Niedźwiadek 3. P+R Metro Imielin 4. P+R Wawer SKM 5.

wartość brutto 1. P+R Al. Krakowska z pętlą autobusową 2. P+R Ursus Niedźwiadek 3. P+R Metro Imielin 4. P+R Wawer SKM 5. Wzór liczenia prac Zał. Nr 2 do Umowy Lp. Obiekt wartość brutto 1. P+R Al. Krakowska z pętlą autobusową 2. P+R Ursus Niedźwiadek 3. P+R Metro Imielin 4. P+R Wawer SKM 5. 6. Pętla autobusowa Dw. Wschodni

Bardziej szczegółowo

Detektor metali SDM5 - MZ

Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali nowej generacji z sygnalizacją strefową i wysoką rozróżnialnością, posiada 11 stref wykrywalności.. Odporny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Łatwy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna dot. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego.

Specyfikacja Techniczna dot. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego. Specyfikacja Techniczna dot. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego. Nieprawidłowości w obiektach ZTM stwierdzone przez Zamawiającego na dzień przygotowywania Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie znaków zmiennej treści

Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie znaków zmiennej treści Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie znaków zmiennej treści Wprowadzenie zasady umieszczania ZZT, zasad oznakowania kierunkowego, oddziaływanie ZZT, kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS Załącznik PFU LBMS i CBMS 1 wymagania ogólne. Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS 1. Ogólne wymagania System zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami należy zaprojektować

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

- jasność świecenia L > 7100 cd/m 2 przy jasności pojedynczej diody 1,5 cd,

- jasność świecenia L > 7100 cd/m 2 przy jasności pojedynczej diody 1,5 cd, 1. Wyświetlacz jednokolorowy D5X7X5LED00X300. - ekwiwalentna wysokość znaku he = 66 mm, - ekwiwalentna szerokość znaku we = 190 mm, - budowa wyświetlacza - matryca 5 x 7, - ilość diod LED w pikselu = 5,

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED

INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez

Bardziej szczegółowo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Centrum Zarządzania Ruchem Stryków Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Autostrada A2 Konin - Stryków km 258.200 km 361.200 System Zarządzania Ruchem Znaki oraz tablice zmiennej treści (VMS, LCS)

Bardziej szczegółowo

Telebimy DIAMOND 5 SMD. Raster 5 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność

Telebimy DIAMOND 5 SMD.  Raster 5 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność www.ledtechnology.pl Raster 5 mm ED Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Telebimy LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska SmartCheck FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej DTECTX1 s WiPro s ProCheck SmartCheck Detector III wentylator łożyska zaawansowanie huta / papiernia / kopalnia FAG SmartCheck - zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

CRUSB KONWERTER CAN / USB

CRUSB KONWERTER CAN / USB CRUSB KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGĄ PARKINGOWĄ zakup i montaż terminali

SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGĄ PARKINGOWĄ zakup i montaż terminali SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGĄ PARKINGOWĄ zakup i montaż terminali Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry Sp. z o.o., w związku z projektem pn. Uzyskanie pozycji lidera na rynku usług hotelarskich w Województwie

Bardziej szczegółowo

4. Infrastruktura systemu zarządzania parkingiem dla użytkowników MKA.

4. Infrastruktura systemu zarządzania parkingiem dla użytkowników MKA. Informacja dla jednostek samorządowych realizujących inwestycję budowy węzłów przesiadkowych wraz z parkingami typu Park & Ride. Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zadania: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Red Beam KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA

Red Beam KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA Hecto System HECTO SYSTEMS od 0 lat jest wiodącym przedsiębiorstwem w zakresie produkcji kurtyn bezpieczeństwa. Swoje produkty dedykuje do aplikacji wymagających bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. TABELA A prace serwisowe: systemy. A B C D E F G H Cena jedn. Lp. Nazwa zadania Nazwa obiektu. realizację zadania w

FORMULARZ CENOWY. TABELA A prace serwisowe: systemy. A B C D E F G H Cena jedn. Lp. Nazwa zadania Nazwa obiektu. realizację zadania w FORMULARZ CENOWY TABELA A prace serwisowe: systemy G H Cena jedn. Łączna cena (netto) za Cena jedn. (netto) za brutto za wykonanie (suma VAT Nazwa obiektu realizację zadania w brutto zadania na kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup. Oferta firmy P. P. U H. EMAL tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.pl WYŚWIETLACZE TEKSTOWE RGB Wyświetlacz służy do wyświetlania płynącego tekstu w trybie monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zbiorczego wprowadzania czasu pracy dla pracowników enova KADRY i PŁACE

Nowe możliwości zbiorczego wprowadzania czasu pracy dla pracowników enova KADRY i PŁACE Nowe możliwości zbiorczego wprowadzania czasu pracy dla pracowników enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl

Bardziej szczegółowo

Co to jest? Andon System. ANDON SYSTEM system przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju.

Co to jest? Andon System. ANDON SYSTEM system przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju. Co to jest? ANDON SYSTEM system przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju. Czym jest? Każde zakłócenie w produkcji jest wykrywane poprzez zamontowane czujniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Metanomierz MK-5 typu przeznaczony jest do sygnalizacji stężenia metanu w strefie pracy maszyny, alarmowania w przypadku wzrostu stężenia powyżej nastawionego progu

Bardziej szczegółowo

Płock doświadczenie i koncepcje

Płock doświadczenie i koncepcje Płock doświadczenie i koncepcje Determinanty usprawnień ruchu drogowego System sterowania ruchem to zbiór narzędzi, metod i technik wykorzystywanych w celu uzyskania lepszej sprawności układu miasta dla

Bardziej szczegółowo