Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu"

Transkrypt

1 NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 1

2 Niech historia ożego Narodzenia, tak mocno związana z narodzinami nadziei i otuchy, stanie się udziałem naszych domów, naszych rodzin. Niech zgromadzi nas przy stole z opłatkiem, kolędą i refleksją nad sensem takich wydarzeń. Niech przeżywaniu tych świątecznych dni towarzyszy pokój i duchowa radość. Nowy Rok 2010 niech obfituje we wszelką pomyślność oraz motywację do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Nad wszystko niech nie zabraknie nam zdrowia i osobistego szczęścia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur orkowski urmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki Zapraszamy do wspólnego świętowania 2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK OŒRODEK KUTURY ZAPRASZA NA WYK AD PROFESORA Anioły wykonane przez panią Marię Chrzanowską z Jadwisina

3 W serockich domach zauważyć można przedświąteczny pośpiech. Miasto wypełnia bożonarodzeniowa atmosfera wieczorem mrok rozświetlają ozdoby zawieszone na drzewach i latarniach, z witryn sklepowych machają do nas święci mikołajowie i barwne aniołki, na targu zakupić można pachnące świerki. Święta tuż tuż. W przygotowaniu wigilijnych potraw i prezentów, spróbujcie drodzy czytelnicy, znaleźć czas na lekturę Informatora. Przeczytajcie jak Serock uczcił 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wywiad z aktorkami Sióstr serialu realizowanego w Serocku, zobaczcie, czy na jakim etapie są prace związane z budową obwodnicy. Zapraszamy także na Mikołajki będzie mnóstwo zabaw, konkursów i atrakcji i na Spotkanie Wigilijne na rynku wspólne kolędowanie, dzielenie opłatkiem, degustacja potraw wigilijnych. Życzymy Wam, aby świąteczny czas minął w atmosferze rodzinnej i radosnej. OŒRODEK KUTURY ZAPRASZA NA WYK AD PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU ARTUR ORKOWSKI przyjmuje interesantów w Urzędzia Miasta i Gminy w Serocku (Rynek 21, pokój nr 1) we wtorki w godz tel./fax lub w. 81, Redakcja PROFESORA TADEUSZA MORAWSKIEGO PAINDROMY - CZYTAJ TAK AO WSPAK W CZWARTEK r. godz DO SAI WIDOWISKOWEJ OŒRODKA KUTURY W SEROCKU ul.pu TUSKA 5 KOY A MA MA Y OK CZYTAJ WSPAK Z POWROTEM TAK TAM WSTÊP WONY szczegó³y na stronie internetowej: URMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK SYWESTER SOKONICKI przyjmuje interesantów w Urzędzia Miasta i Gminy w Serocku (Rynek 21, pokój nr 2) w poniedziałki w godz tel./fax ; W NUMERZE Aktualności... 4 Zostań patriotą lokalnym - Twoje podatki dla Twojej Małej Ojczyzny... 4 Inwestycje gminne Obwodnica miasta Serock... 6 Ekrany akustyczne wzdłuż obwodnicy... 6 Są pieniądze na przebudowę ul. Wyzwolenia w Serocku... 6 Nowa inwestycja Park Miejski pomiędzy ulicami Pułtuską i Wolskiego... 7 Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie... 7 Dyrektorzy gminnych szkół przedstawią plan doskonalenia zawodowego nauczycieli... 7 Niezła lokata - Serock w rankingu Wspólnoty... 8 Internet dla Mazowsza... 8 Obowiązek utrzymania czystości nad Zalewem Zgerzyńskim... 8 Małgorzata Kożuchowska, Kasia Kwiatkowka, Siostry i Serock... 9 Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na iałorusi... 9 Najstarsi mieszkańcy miasta i gminy Serock Szkolenie informacyjno-aktywizujące Certyfikaty dla najmłodszych Obchody Święta Niepodległości. Uroczysta sesja Rady Miejskiej Apel poległych... 1 Patriotyczny koncert chóru Harfa... 1 VII ieg Niepodległości Turniej 6 piłkarskich Turniej 6 piłkarskich OPEN Niepodległościowy turniej piłki siatkowej Świętowaliśmy kolorowo Kolejny już raz... podążamy śladami Jerzego Szaniawskiego Pogromcy bakterii Oficjalne zakończenie maratonu Polandbike To był ostatni mecz w rundzie jesiennej Tenis stołowy powraca do Serocka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Świąteczny czas INFORMATOR GMINY SEROCK Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Katarzyna eszczyńska, Agnieszka ewandowska, eata Roszkowska, Agnieszka Ujazda ADRES REDAKCJI: Rynek 21, Serock, tel , fax , website: Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Nie zwracamy materiałów niezamówionych. Skład i druk MERITUM ożena Zimmermann, tel./fax , INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

4 Aktualności SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK ĄDOWYCH W ZEGRZU MA SWOJEGO PATRONA A właściwie patronkę. Szkoła szczyci się nią od 8 listopada. Minister Obrony Narodowej ogdan Klich decyzją nr 5/MON z 25 września 2009 r. nadał zegrzyńskiej podoficerce imię Pani generał - profesor Elżbiety Zawackiej. Szkoła Podoficerska Wojsk ądowych w Zegrzu stała się pełnowartościową instytucją. Posiadają już swoje święto, mają sztandar a teraz doszedł kolejny zaszczyt - patron szkoły. Zakończony został kolejny rozdział w tworzeniu tradycji tej placówki. Proces nadania imienia trwał cały rok. Pomysł zrodził się podczas prac nad sztandarem i świętem szkoły. Potem trzeba było znaleźć odpowiednią postać, która odpowiadałaby specyfice tradycji kultywowanych przez zegrzyńską szkołę. Po dokładnej analizie informacji wybór padł na Panią Generał Elżbietę Zawacką, słynną kurierkę okresu wojennego. Wszystkim zamieszkałym na terenie gminy Serock członkom oraz podopiecznym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i yłych Więźniów Politycznych wiele radości, zdrowia i ciepła rodzinnego na nadchodzące Święta ożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku, życzy w imieniu Koła Powiatowego w egionowie Prezes płk w st. sp. Kazimierz Przymusiński Zostań patriotą lokalnym Twoje podatki dla Twojej Małej Ojczyzny 6,94% udziału we wpływach z PIT (z podatku dochodowego od osób fizycznych) trafia do budżetu gminy, którą wskażemy jako miejsce zamieszkania w zeznaniu podatkowym. Udział powiatu wynosi ponad 10%. Warto wiedzieć, że w strukturze dochodów gminnych i powiatowych budżetów dochody z udziału podatku od osób fizycznych stanowią jedną z największych pozycji. Innymi słowy rozliczając się z podatku tam, gdzie faktycznie mieszkamy, przyczyniamy się do poprawy jakości naszego życia. Znaczy to tyle, że im więcej złotówek wpływa do samorządu z tego tytułu, tym więcej środków na budowę dróg, wodociągów, kanalizacji, utrzymanie szkół i przedszkoli, kulturę i inne zadania realizowane przez gminę czy powiat. W powiecie legionowskim samorządy wydają najwięcej na oświatę, drogi, pomoc społeczną. W gminach niebagatelną pozycję stanowi również ochrona środowiska, pod którym to hasłem kryje się również budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Aby nasze podatki zasilały budżet lokalnego samorządu w zeznaniu podatkowym musimy wskazać miejsce zamieszkania na danym terenie. Możemy, ale nie musimy, potwierdzić to zameldowaniem. Jak się zameldować? Krok 1: Przygotowujemy sobie potrzebne do zameldowania dokumenty: 1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) 2. Książeczka wojskowa (w przypadku osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej). Poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca stałego. Krok 2: Udajemy się do urzędu gminy do wydziału zajmującego się sprawami obywatelskimi. Tam pobieramy druk zgłoszenia pobytu stałego, który wypełniamy. Krok : Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego oraz wymienione w kroku 1 dokumenty składamy osobiście w urzędzie gminy, gdzie zostaniemy wpisani do ewidencji stałych mieszkańców oraz otrzymamy poświadczenie zameldowania na pobyt stały. Jak się rozliczyć w US egionowo bez zameldowania? Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie Państwo zameldować się na terenie swoje gminy, również macie możliwość rozliczenia się z podatku od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w egionowie. W tym celu należy podjąć następujące kroki: Krok 1: W rocznym rozliczeniu podatku, składanym w Urzędzie Skarbowym, jako miejsce zamieszkania na koniec roku wskazujemy miejsce zamieszkania na terenie powiatu legionowskiego (w jednej z pięciu gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock lub Wieliszew), a jako właściwy wskazujemy Urząd Skarbowy w egionowie. Krok 2: Wypełniamy formularz NIP- w części dotyczącej adresu zamieszkania i dołączamy go do zeznania podatkowego. W zeznaniu podatkowym zaznaczamy liczbę załączników NIP- (1 lub 2 w zależności od tego, czy rozliczamy się sami, czy ze współmałżonkiem). Krok : Rozliczenie wraz z formularzem NIP- przesyłamy do Urzędu Skarbowego w egionowie, ul. Piłsudskiego 4C, egionowo. 4 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

5 Inwestycje gminne Pogoda, która szczególnie o tej porze roku jest zmienną, ma bardzo duży wpływ na roboty budowlane. Kilka dużych i bardzo ważnych inwestycji jest w etapie końcowym lub na etapie odbiorów. Na etapie odbioru jest budowa przepompowni lokalnej z kanałem tłocznym ścieków w Jachrance. Przepompownia będzie obsługiwać Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZETOM oraz budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w tym rejonie i zakład produkcji garmażeryjnej. Kolejną szczególnie ważną inwestycją jest budowa kanalizacji z osiedlową przepompownią w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku. Roboty budowlane określone projektem zostaną zakończone w 2009 r. Z uwagi na nowe podziały działek przy ul. Wyzwolenia w br. podjęte zostały prace projektowe na budowę nowych fragmentów kanalizacji do wydzielonych dróg poprzecznych. Wszystkie prace związane z kanalizacją w pasie drogi ul. Wyzwolenia muszą się zakończyć w 2010 r. przed planowaną budową nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnika. Kolejną inwestycją w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w ul. ipowej w orowej Górze. udowa jest realizowana w bardzo trudnych warunkach z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Planowane zakończenie w bieżącym roku. ardzo ważną inwestycją, która zakończy się przed zimą jest wykonanie docieplenia (termomodernizacji) budynków szkoły w Jadwisinie. Wcześniej w okresie wakacji na budynkach wymieniono pokrycia dachowe, zamieniono eternit z płyt azbestowo- cementowych na blachodachówkę. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach Kanalizacja sanitarna z przepompownią w Jachrance W etapie końcowym jest przebudowa nawierzchni drogi w m. Guty z przebudową oświetlenia. W ostatnich tygodniach przebudowano oświetlenie ul. Ogrodowej w Serocku, a w 2010 r. będzie wykonana nowa nawierzchnia drogi z chodnikiem. Ulica zostanie poszerzona i uzyska charakter miejski. Zgodnie z harmonogramem trwają roboty budowlane przy modernizacji stadionu miejskiego. Ogłoszony został przetarg na budowę parku miejskiego w Serocku. Na tę inwestycję gmina otrzymała z funduszy unijnych dofinansowanie w maksymalnej kwocie 500 tys. zł. Rozstrzygnięto przetarg na prace projektowe budowy kanalizacji z przepompownią, która obejmie dużą część orowej Góry i Stasiego asu. Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Wiesław Kwiatkowski Termomodernizacja Szkoły w Jadwisinie INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 5

6 Obwodnica miasta Serock Przypomnijmy, że przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej obwodnicy miasta Serocka długości 7 km o parametrach drogi GP (droga o ruchu głównym przyspieszonym) o ograniczonej dostępności, ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, przebudową układu lokalnego oraz budową dróg równoległych. Inwestycja ta jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa i udrożnienia ruchu przez miasto i gminę Serock, gdzie nakładają się potoki ruchu drogowego dróg krajowych nr Ekrany akustyczne wzdłuż obwodnicy W dniu 9 listopada 2009 roku do UMiG w Serocku wpłynęło pismo od Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z informacją dotyczącą możliwości budowy dodatkowych ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy. Przedmiotowe pismo stanowi odpowiedź na monit skierowany przez Urząd Miasta i Gminy w związku z interwencjami mieszkańców. Niestety z uwagi na zakres prac ujętych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę, w chwili obecnej nie ma możliwości rozszerzenia zakresu prac budowlanych w zakresie budowy dodatkowych ekranów wzdłuż obwodnicy Serocka odcinek od ul. Nasielskiej do ul. Polnej. Dyrektor GDDKiA poinformował również, że zgodnie z art. 15 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, po upływie 1 roku od dnia oddania obwodnicy do użytkowania zostanie przeprowadzona analiza porealizacyjna, zaś jej wyniki przedstawione właściwym organom ochrony środowiska. Celem analizy będzie określenie rzeczywistego oddziaływania obwodnicy na klimat akustyczny 61 i 62. Droga krajowa 61 jest drogą wylotowa z Warszawy w kierunku północno-wschodnim, a droga nr 62 na odcinku Wyszków- Wyszogród stanowi fragment dużej obwodnicy Warszawy. (Wg badań Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 r. średni dobowy ruch pojazdów na tej trasie wynosił już wtedy 1 tysięcy pojazdów, w tym 2200 samochodów ciężarowych). W ramach budowy obwodnicy Serocka wykonywane są równolegle prace przy: - budowie węzła Wojsk Łączności, w miejscu połączenia drogi powiatowej z obwodnicą; - budowie węzła Serock w miejscu połączenia obwodnicy z drogi. krajową nr 62; - budowie węzła Wierzbica w miejscu połączenia obwodnicy z drogi krajową nr 62 Harmonogram robót na 2009 rok obejmuje również roboty przygotowawcze, polegające na przebudowie kolizji wodociągowych, gazowych, usuwaniu kolizji energetycznych oraz roboty zasadnicze: wykopy, nasypy, fundamentowanie obiektów mostowych..r. oraz ocena zastosowanych rozwiązań ochronnych wraz z ich ewentualnym rozszerzeniem. W celu ochrony akustycznej terenów sąsiadujących z obwodnicą, zaprojektowane zostały ekrany akustyczne, których lokalizacja wynika z przeprowadzonych specjalistycznych obliczeń modelujących rozprzestrzenienie hałasu w środowisku. Przyjęte do obliczeń założenia techniczne zostały uwzględnione w projekcie budowlanym oraz zatwierdzone w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Ewentualne zmiany projektu mogą być rozważone jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, życia lub zdrowia mieszkańców. Robert Piekarzewski Są pieniądze na przebudowę ul. Wyzwolenia w Serocku Miasto i Gmina Serock otrzymała, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg okalnych , wsparcie z budżetu państwa w wysokości zł (50% kosztów inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego) na przebudowę drogi w ul. Wyzwolenia w Serocku, której realizacja przewidziana jest w II kwartale 2010 roku. W ramach przebudowy obejmującej cały odcinek drogi żwirowej, powstanie jezdnia o szerokości 6m, ograniczona krawężnikami, z nawierzchnią asfaltową na podbudowie oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m, z kostki brukowej. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gminy zgłosiły 222, a powiaty 7 wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski ogłosił, że do dofinansowania w 2010 roku zakwalifikowało się jedynie 41 gminnych oraz 28 powiatowych projektów. ędzie więc możliwość dofinansowania ich z przeznaczonych przez rząd na modernizację dróg na Mazowszu w 2010 r. około 92,5 mln zł. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji 6 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

7 Nowa inwestycja,,park Miejski pomiędzy ulicami Pułtuską i Wolskiego Niegdyś w tym miejscu stał budynek Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Obecnie służy ono jako droga dojazdowa do placu zabaw i szkoły z niewielką ilością miejsc parkingowych oraz wydzielonym miejscem na skate park. Przewidziane do wykonania w ramach operacji prace to: demontaż istniejącej nawierzchni, niwelacja terenu, a następnie wykonanie w sposób uporządkowany w przestrzeni ciągów pieszych spacerowych oraz komunikacyjnych dla rowerów z możliwością awaryjnego przejazdu samochodów osobowych. Ponadto nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz uzupełniająco trawników. Od ulic Pułtuskiej i Wolskiego zaprojektowano wjazdy na małe parkingi 2 x 10 stanowisk dla samochodów osobowych. Teren parku zostanie oświetlony. W parku umieszczone zostaną różne elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. Po przeprowadzeniu wymienionych prac miejsce to będzie miało charakter Parku Miejskiego dla różnych grup wiekowych. Dzięki stworzeniu miejsc parkingowych w skrajnych częściach Parku oraz połączeniu go z istniejącym placem zabaw powstanie w Serocku atrakcyjne miejsce dla mieszkańców oraz turystów, które będzie stanowiło uzupełnienie oferty rekreacyjnej i turystycznej. Teren projektowanego parku jest w bliskim sąsiedztwie wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, przedszkola i szkół wszyst- kich szczebli. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg. Planowany koszt inwestycyji to ok tys. zł. Urząd Miasta i Gminy w Serocku otrzyma maksymalne możliwe dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w wysokości 500 tys. zł. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na czerwiec 2010 r. Inf. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie W styczniu 2010 roku rozpoczyna swoją działalność NZOZ Mazowiecki Szpital Onkologiczny Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Wieliszewie. Przygotowany jest do hospitalizacji 80 chorych w pokojach 1 i 2 osobowych z zapleczem sanitarnym. Działalność ośrodka, ukierunkowana na leczenie pacjentów onkologicznych, zwiększy dostępność do wielospecjalistycznego leczenia stosowanego w jednej placówce z możliwością monitorowania skutków terapii, skróci też czas oczekiwania na leczenie w północnym regionie Mazowsza. Celem ośrodka jest również umożliwienie pacjentom uczestnictwa we wszelkich działaniach profilaktycznych - zwłaszcza wczesnej diagnostyce nowotworów oraz ułatwienie kontaktu z ośrodkiem terapeutycznym i lekarzem prowadzącym dla pacjentów z regionów północno-wschodniej Polski i Mazowsza. Wieliszewską placówkę wyposażono w nowoczesną aparaturę z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, co pozwoli na prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów i dalsze monitorowanie podjętego leczenia. Wyposażenie szpitala umożliwia również prowadzenie wobec pacjentów onkologicznych terapii kompleksowej - stosowanie metod leczenia skojarzonego - chirurgii, chemioterapii i radioterapii. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mazowiecki Szpital Onkologiczny liczy na wsparcie przedsięwzięcia, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków na bezpłatne leczenie pacjentów, poprzez zawarcie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektorzy gminnych szkół przedstawią plan doskonalenia zawodowego nauczycieli listopada w ratuszu odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza Józefa Zająca z nauczycielami szkół gminy Serock, dotyczące strategii doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku Do 0 listopada dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy mają za zadanie przygotować plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem: 1. wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 2. programu rozwoju szkoły;. planu rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli; 4. wniosków nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, przy jednoczesnym wskazaniu specjalności i formy doskonalenia, do których powinno być dofinansowane czesne pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, przywiązuje się dużą wagę do doskonalenia zawodowego nauczycieli. I słusznie. Na ten cel przeznaczone są środki z budżetu gminy, które stanowią 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2009 r. jest to kwota 52924,00, która ma przyczynić się do dostosowywania metod pracy do potrzeb zmieniającego się systemu edukacji i być odpowiedzią na problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele w swojej pracy zawodowej. Pamiętając o tym, że reformowanie systemu edukacji ma szansę powodzenia tylko wówczas, gdy nastąpi właściwa relacja między tym, co występuje w założeniach i koncepcjach, a tym co nazwać możemy praktyką szkolną czekamy na plan doskonalenia zawodowego, jaki przedstawią dyrektorzy gminnych szkół. ZOSiP INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 7

8 Niezła lokata - Serock w rankingu Wspólnoty W 4. numerze tygodnika Wspólnota z 24 października tego roku zamieszczono ranking Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną. Serock, wśród gmin miejsko-wiejskich, w kategorii wydatków na budowę infrastruktury technicznej ze środków własnych awansował na 26 pozycję z 8 w 2006, i z 6 pozycji w2007 r. Z przedstawionej statystyki wynika również, że w latach , na mieszkańca Serocka przypadło 650,97 zł wydanych na inwestycje w infrastrukturę techniczną. Przy obliczaniu wskaźników rankingu wzięto pod uwagę jedynie inwestycje samorządowe skierowane na rozwój infrastruktury technicznej - jako najbardziej powiązane ze stwarzaniem warunków dla rozwoju gospodarczego, (oczywiście obok inwestycji w oświatę i kulturę). Skupiono się na trzech działach: - transporcie (przede wszystkim remonty i budowa dróg) - gospodarce komunalnej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) - gospodarce mieszkaniowej. Wyraźny awans Serocka z 82 pozycji w 2006 r., 55 pozycji w 2007 r., na miejsce obecnie, obserwujemy również w wynikach rankingu uwzględniających dotacje zewnętrzne, czyli wydatki ogółem na infrastrukturę techniczną. Październikowa publikacja Wspólnoty ukazuje także wysoką lokatę powiatu legionowskiego pod względem wydatków na budowę infrastruktury technicznej ze środków własnych, bez uwzględnienia dotacji zewnętrznych, oraz dynamikę zmian w rankingu. Trzy lata temu powiat legionowski zajął 29 miejsce w kraju pod względem wielkości tego typu wydatków, rok później była to już 12 lokata, a w tym roku zanotował awans na miejsce 5. Przy uwzględnieniu dotacji zewnętrznych, powiat legionowski również notuje ciągły awans w rankingu. Trzy lata temu był na 56 miejscu, w roku ubiegłym na 27, a w tym na 19..R. Internet dla Mazowsza O tym, jak ważna jest dbałość o stan informatyzacji w Polsce przekonujemy się coraz częściej, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z elektronicznym wypełnianiem dokumentów w różnego rodzaju instytucjach, ale także w życiu codziennym, które przenikają rozwiązania informatyczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom informatycznym obywateli Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwalił Strategię e-rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata Jednym z przedsięwzięć określonych w Strategii jest projekt MEGANET, który ma zniwelować bariery z dostępem do Internetu na obszarach niekorzystnych technicznie do rozwoju sieci. Ów projekt zakłada rozszerzenie do końca 201 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 100% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorstw w całym Województwie Mazowieckim. Rozbudowa obejmie infrastrukturę teleinformatyczną, uzupełniając istniejące zasoby należące do różnych operatorów. udowa infrastruktury obejmować będzie m.in. elementy kanalizacji teletechnicznej, przewodów, światłowodów, masztów, studni teletechnicznych, węzłów telekomunikacyjnych. Efektem projektu będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowych. Infrastruktura teleinformatyczna wybudowana w ramach projektu będzie własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Realizacją projektu, decyzją Zarządu województwa Mazowieckiego, zajmuje się Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. a robocza nazwa projektu ze strony owej agencji to Internet Dla Mazowsza. Obecnie przy współpracy z gminami, w tym gminy Serock - trwają prace przy inwentaryzacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej znajdującej się na terenie Województwa Mazowieckiego, które pozwolą przyspieszyć prace związane z wykonaniem studium wykonalności dla projektowanej sieci szerokopasmowej oraz pokażą potrzeby gmin w zakresie rozbudowy tejże sieci. A.. Na właścicielu ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach zlokalizowanych nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego Szereg terenów położonych na terenie gminy, w szczególności okolice Zalewu Zegrzyńskiego jest zaniedbanych i zaśmieconych. Takie niezagospodarowane miejsca nie tylko szpecą otoczenie, ale są również zachętą dla tworzenia dzikich wysypisk śmieci. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom Urząd Miasta i Gminy w Serocku apeluje do właścicieli działek o uprzątnięcie swoich nieruchomości. Najbardziej zaniedbane miejsca występują w Dębem na gruntach będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który po naszej interwencji zobowiązał się do wycinki dziko rosnących krzewów, uprzątnięcia nieczystości i przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew. PRZYPOMINAMY! Obowiązek utrzymania czystości i porządku na nieruchomości nakłada na właściciela nieruchomości ustawa z dnia 1 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zatwierdzony uchwałą Nr 175/XXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r. 8 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

9 Małgorzata Kożuchowska, Kasia Kwiatkowska, Siostry i Serock Prosto z planu filmowego serialu Siostry, po trosze prywatnie, po trosze zawodowo, zajrzały do nas Małgorzata Kożuchowska i Katarzyna Kwiatkowska. Przy kawie opowiedziały dlaczego warto oglądać serial Siostry, dlaczego warto w nim zagrać oraz dlaczego dobrze gra się w Serocku. Dla Katarzyny Kwiatkowskiej, którą publiczność kojarzy głównie z programu Szymona Majewskiego, serial Siostry to szansa na rolę zgoła inną, jak sama mówi, dobrze robić sobie odpoczynek od głównego nurtu swojej pracy i spróbować czegoś nowego, Małgorzata Kożuchowska przyznaje, że w scenariuszu Sióstr jest coś co ją ujęło, lubi brać udział w przedsięwzięciach, które oprócz tego, że wiążą się stricte z jej zawodem to niosą pewne przesłanie. A przesłanie Sióstr jest jasne dawać nadzieję wbrew beznadziei. Ten serial, to taka opowieść o tym, jak na swoim małym podwórku można zmieniać świat. Jak toczyć bitwy na placu boju o słuszne sprawy twierdzi aktorka. A że te bitwy serialowe siostry rozgrywają głównie w Serocku zapytaliśmy o wrażenia z pobytu w naszym mieście. Niełatwo jest realizatorom filmu odnaleźć takie miejsce. lisko Warszawy, co dla nas aktorów związanych wieloma terminami jest nie bez znaczenia a przy tym zgoła inne od wielkomiejskiego zgiełku. Podczas gdy aktorzy grający w innych serialach są zmuszeni, by przemierzać wiele kilometrów na plan filmowy, my mamy klimatyczne miasteczko, z ładnym rynkiem tuż przy Warszawie. I jeszcze te kokosanki w cukierni na rynku z uśmiechem mówią obie panie. Kiedy zaprezentowaliśmy im ostatnie wydawnictwo Serock kulinarnie oprócz zachwytów nad estetyką sfotografowanych potraw usłyszeliśmy: No to o Serock można być spokojnym. Dziękujemy za miłe spotkanie i do zobaczenia w Serocku! Z Małgorzatą Kożuchowską i Kasią Kwiatkowską miały przyjemność rozmawiać Katarzyna eszczyńska, eata Roszkowska i Agnieszka Ujazda. Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na iałorusi Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski już po raz trzeci zaprasza do udziału we wspólnej corocznej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na iałorusi. Paczki żywnościowe na Święta ożego Narodzenia i Nowego Roku Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na iałorusi oraz tych wszystkich, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin. Pomoc zakłada opiekę ze strony konkretnej polskiej rodziny lub grupy osób, firm, instytucji i partnerów Akcji nad rodziną białoruską w postaci np.: - pomocy materialnej np.: paczki z żywnością i ubraniami przesyłane bezpośrednio przez darczyńców - przyjmowania dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce - pomocy w zakupie artykułów szkolnych, książek, pomocy naukowych, nauczaniu języka polskiego Osoby obdarowywane na iałorusi na własne życzenie mogą być anonimowe, aby uniknąć dodatkowych szykan ze strony władz białoruskich. Ich nazwiska w takim wypadku będą tylko znane organizatorom Akcji w Polsce i partnerom po stronie białoruskiej. Partnerem głównym ze strony białoruskiej jest Komitet Pomocy Represjonowanym przy Ruchu Za Swabodu Aleksandra Milinkiewicza. Ponadto partnerami mogą być: parafie katolickie i wspólnoty innych wyznań w Polsce i na iałorusi, organizacje pozarządowe, społeczne i partie polityczne w Polsce i na iałorusi, samorządy terytorialne i zawodowe w Polsce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, media, środowiska i organizacje Polonii. Stowarzyszenie dysponuje adresami rodzin na iałorusi pozyskanymi od Pani Iny Kulej, żony Aleksandra Milinkiewicza, kandydata zjednoczonej opozycji na prezydenta iałorusi w poprzednich wyborach. Zanieśmy pomoc tym, którzy jej potrzebują. Włączmy się do wspólnej Akcji Solidarni z iałorusią. Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jest Kazimierz arczyk Kraków, 2009 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Polskich z siedzibą w Krakowie Kraków, Pl. Wszystkich świętych /4 Tel , Tel/fax INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 9

10 Najstarsi mieszkańcy miasta i gminy Serock Marianna Kniołek Tradycyjnie już, w listopadzie odwiedziliśmy w imieniu burmistrza Sylwestra Sokolnickiego najstarszych mieszkańców miasta i gminy Serock. Spotkania z osobami w wieku od 90 do 99 lat, były okazją do przekazania życzeń zacnym jubilatom i wręczenia im dyplomów okolicznościowych. Tegoroczna wizyta wzbudziła duże wzruszenie seniorów. Przekazali oni na nasze ręce podziękowania dla pana burmistrza za pamięć. Cieszy fakt, że wszystkie osoby, które odwiedziliśmy otoczone są ciepłem i opieką bliskich. Życzymy im dużo zdrowia. Oto nazwiska jubilatów u których byliśmy. 1. pan Wacław Podgórski z Cupla 2. pani Marianna Kniołek z Jadwisina. pan Stefan Zalewski z orowej Góry 4. pani ucyna ieniuszewicz z Dosina 5. pani Helena Rybak z Dosina 6. pani Irena Jakubowska z Zalesia orowego Irena Jakubowska Szkolenie informacyjno-aktywizujące 20 listopada w gospodarstwie agroturystycznym państwa Chrzanowskich w Jadwisinie, odbyło się szkolenie informacyjno-aktywizujące w zakresie zasad korzystania ze środków Unii Europejskiej przewidzianych dla mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w oparciu o podejście EADER. Jest to metoda, która opiera się na powiązaniu aktywności lokalnych społeczności z konkretnym obszarem - jego potencjałem (intelektualnym, materialnym, kulturowym i przyrodniczym) i możliwościami wykorzystania go do tworzenia warunków godnego życia i ciekawej pracy. okalna Grupa Działania - Związek Stowarzyszeń Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego - obejmująca obszar siedmiu gmin położonych nad Zalewem Zegrzyńskim, działająca w ramach Osi 4.eader, (w Polsce działa obecnie 6 podmiotów o statusie GD) jest instytucją pomocową w realizacji projektów lokalnych (zgodnych z okalną Strategią Działania, korzystających z potencjału obszaru i pomnażających go), w zakresie działań: 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;. Odnowa i rozwój wsi; 4. Małe Projekty Wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektów mogą zgłaszać do GD mieszkańcy obszaru i podmioty mające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego. Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu. W celu uzyskania szerszych informacji na temat działalności GD i możliwości pozyskania środków, prosimy o zapoznanie się z materiałami na stronie 10 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

11 SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK ĄDOWYCH im. gen. prof. Elżbiety Zawackiej W ZEGRZU Certyfikaty dla najmłodszych mie otrzymacie certyfikat Małego Żołnierza, powiedział na wstępie Komendant. Po krótkim przywitaniu przystąpiono do podziału na grupy by zapanować nad podekscytowanymi maluchami. Aby usprawnić przebieg imprezy zaangażowane zostały wszystkie komórki organizacyjne szkoły na czele z sekcją wychowawczą. Na początku na sali tradycji w sposób przystępny dla przedszkolaków przedstawiony został zarys historyczny wydarzeń z 1918 roku. W tle opowieści historycznych rozbrzmiewały pieśni patriotyczne i pokazy multimedialne związane z tamtym okresem. Po lekcji historii zaprezentowany został muzealny sprzęt mieszczący się w szkolnej sali tradycji. Następnie dzieci przemieściły się w kolejne miejsce gdzie mogły zobaczyć prezentację współczesnej broni i sprzętu łączności. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z obsługi radiostacji i radiotelefonów. Podczas tego szkolenia dzieci dawały upust własnej wyobraźni. Zabawa była przednia. Kolejny etap szkolenia odbył się na hali sportowej. Tam instruktor wychowania fizycznego chorąży Reksulak przeprowadził pokaz egzaminu jaki musi zaliczyć każdy żołnierz zawodowy, a następnie poprzez liczne zabawy i konkurencje sportowe sprawdził wytrzymałość fizyczną kandydatów na żołnierzy. Jestem mile zaskoczony, że pomimo małej ilości godzin z WF, prezentujecie wysoki poziom Zainspirowani Świętem Niepodległości 10 listopada zegrzyńska podoficerka zorganizowała dzień otwartych koszar dla najmłodszych. 50 dzieci z zegrzyńskiego przedszkola gościło w murach szkoły, spędzając miło czas na licznych pokazach i zajęciach sportowych. Dzień otwartych koszar rozpoczął się uroczystym przywitaniem małych gości przez Komendanta szkoły starszego chorążego sztabowego Andrzeja Wojtusika. W tym dniu jesteście najważniejszymi osobami w szkole. Chcemy wam pokazać jak wygląda praca żołnierza zawodowego. Zobaczycie na jakim sprzęcie pracujemy i jakie zadania wykonujemy każdego dnia. Przeprowadzimy z wami szkolenie z łączności i sprawdzimy was z pod względem wytrzymałości fizycznej, a jeśli wykonacie wszystkie zadania na dobrym poziosprawności ruchowej. Wyrazy uznania dla was i dla waszych opiekunów, powiedział kończąc szkolenie chorąży Reksulak. Uwieńczeniem wizyty małych gości w szkole było uroczyste wręczenie certyfikatów Małego żołnierza oraz drobnych upominków. Dyrektor zegrzyńskiego przedszkola magister arbara Kołecka podziękowała za miłe chwile obcowania z historią oraz wspaniałą zabawę przygotowaną przez kadrę Szkoły Podoficerskiej. ardzo miło zostali zaskoczeni organizatorzy, gdy przyszedł czas pożegnania. Dzieci obdarowały żołnierzy własnoręcznie wykonanymi jabłuszkami z podziękowaniami. To były miłe chwile. Tekst: Marcin Misztal Foto: Marcin Misztal, Mariusz anaszek INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 11

12 Obchody Święta Niepodległości. Uroczysta sesja Rady Miejskiej od dwóch lat organizuje piesze rajdy dla rodzin, promując nie tylko gminę, ale także zdrowy styl życia. Słowa uznania skierował Przewodniczący także do Pana Antoniego Wieczorka za aktywną działalność na rzecz sportu oraz do Pana Michała Sitka za zaangażowanie w działalność kulturalną gminy. Tradycją stało się już, że przy okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, wręczane są dowody osobiste osobom, które ukończyły w tym roku 18 lat. Nieinaczej było tym razem. Grupa osiemnastolatków odebrała dowody z rąk władz samorządowych gminy. O tym, że o niepodległości trzeba pamiętać, że o wolność trzeba walczyć nieustannie mówił urmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki podczas Uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku, 6 listopada 2009 r. O roli księdza Mieczysława Zdanowskiego byłego proboszcza parafii w Woli Kiełpińskiej można opowiadać bez końca. Za odwagę działania wśród represji i gotowość podejmowania wyzwań w czasie walk o przemiany ustrojowe, ksiądz Mieczysław otrzymał pamiątkowy dyplom i gratulacje. Rzeczpospolita serocka byłaby uboższa, gdyby nie zaangażowanie Rzeczpospolitej abskiej ( i nie tylko babskiej ), czyli Koła Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Za widoczną działalność tego stosunkowo nowego koła, członkowie otrzymali podziękowanie. Wśród wyróżnionych znalazło się także Stowarzyszenie Nasze Zegrze, które m.in. Uroczysta sesja była także jubileuszową pięćdziesiątą - sesją Rady Miejskiej tej kadencji. Z tej okazji po uroczystości obecni goście zaproszeni zostali na symboliczny tort. Agnieszka ewandowska Rada Miejska, z Przewodniczącym - Arturem orkowskim, podkreślając ważność wszelkich działań przedstawicieli społeczności lokalnej dla jej rozwoju, wyróżniła osoby z terenu gminy, zaangażowane w działalność społeczną. 12 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

13 Apel poległych Na uroczystej Mszy Świętej odprawionej 11 listopada w intencji poległych w walkach o wolność Polski, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Arturem orkowskim, radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele straży pożarnej, policji, wojska, kombatantów, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. iturgię odprawił proboszcz parafii w Serocku ksiądz Jan Kasiński. Po Eucharystii rozpoczęły się uroczystości na rynku, gdzie po odczytaniu apelu poległych, kompania honorowa oddała salwę ku ich czci. Przedstawiciele samorządów, delegacje młodzieży szkolnej i instytucji gminnych, pod tablicą pamiątkową złożyły kwiaty i znicze symbol pamięci i wdzięczności. Po uroczystości odbył się pokaz sztucznych ogni i zaprezentowała się Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Pułtusku. Można było także rozgrzać się grochówką przygotowaną przez ośrodek Exploris. Patriotyczny koncert chóru Harfa Śpiewały podczas licznych koncertów w kraju i zagranicą. Tournee do Australii, elgii, Danii, Francji, Holandii, a nawet mimo trudnych wtedy czasów na Syberię. 8 listopada, wystąpiły ze swym repertuarem w Serocku. Panie z Warszawskiego Chóru Żeńskiego Harfa, pod dyrekcją Janusza Dąbrowskiego, zaprezentowały koncert patriotyczny w ramach tegorocznych, gminnych obchodów święta Odzyskania Niepodległości. Po raz kolejny potwierdziła się znana prawda, że muzyka integruje i ubogaca, a miłość do polskiej pieśni patriotycznej przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Podczas koncertu wysłuchaliśmy utworów, które Polaków wciąż chwytają za serce, co więcej usłyszeliśmy je w profesjonalnym wykonaniu. Pieśń patriotyczna, przeplatana słowem refleksją nad zagadnieniem wolności, skierowała nasze myśli ku niełatwym czasom walki o tę wolność na przestrzeni wieków. Cześć polskiej ziemi, Orzeł biały, Polak nie sługa, Marsz Polonia to tylko nieliczne z utworów, które zabrzmiały we wnętrzach kościoła pw. ZNMP w Serocku. Całości dopełnił występ solistki Chóru Ireny Klimek, absolwentki Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, która wzruszająco zaśpiewała Maki. Zachęcona przez chórzystki publiczność chętnie włączyła się w koncert i zanuciła wspólnie z paniami utwory takie, jak Przybyli ułani pod okienko, czy Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani. Dziękujemy Chórowi Harfa, który śpiewem ubogacił niedzielną liturgię, a koncertem włączył się w nasze obchody święta Odzyskania Niepodległości. Koncert odbył się z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi. Chórowi akompaniowała Ewa Goc. Dziękujemy ks. Janowi Kasińskiemu za pomoc w organizacji koncertu. Agnieszka Ujazda INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 1

14 VII ieg Niepodległości VII ieg Niepodległości w Serocku zgromadził 150 uczestników, którym towarzyszyli nauczyciele, rodziny, znajomi. Zimno, deszcz nie odstraszyły entuzjastów biegania. Przed startem z rynku konieczna była rozgrzewka i zapoznanie się z przebiegiem trasy. Potem już tylko walka o zajęcie jak najlepszego miejsca w swojej kategorii (na odcinkach: 800 m, 1600 m, 000 m), lub o satysfakcję z wzięcia udziału w imprezie. Doping ze strony widzów i organizatorów był, równie wielki jak podziw dla uczestników, którzy - często ostatkiem sił - pokonując własne słabości - samotnie, ale z uśmiechem dobiegali do mety. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy - szczere gratulacje za wolę uczestnictwa w sportowych zmaganiach, wpisanych w tradycje obchodów święta niepodległości. Oto wyniki świątecznej rywalizacji: 1. Kategoria Szkoła Podstawowa - chłopcy I miejsce Dominik Dąbek (SP Wola Kiełpińska) II miejsce Tomasz Zając (SP Wola Kiełpińska) III miejsce Damian Matusiak (SP Serock) Udział wzięło 6 chłopców. II miejsce artłomiej Dębecki (Gim Wola Kiełpińska) III miejsce Łukasz Korzeniewski (Gim Wola Kiełpińska) Udział wzięło 28 chłopców. 4. Kategoria Gimnazjum - dziewczęta I miejsce Karolina Sternik (Gim Wola Kiełpińska) II miejsce Milena irkowska (Gim Wola Kiełpińska) III miejsce Natalia Paczkowska (Gim Wola Kiełpińska) Udział wzięło18 dziewcząt. 5. Kategoria szkoła średnia i starsi - kobiety I miejsce Agnieszka Wardak (Dębe) II miejsce Martyna Jastrzębska (Dębe) III miejsce Iwona Grześkiewicz (Gąsiorowi) Udział wzięło 6 kobiet. 6. Kategoria szkoła średnia i starsi - mężczyźni I miejsce Rafał Szymborski (K Pimar egionowo) II miejsce Konrad rodnicki (Serock) III miejsce Krzysztof Szymański (Serock) Udział wzięło 8 mężczyzn. 7. Kategoria bieg wszystkich pokoleń I miejsce Michał Przybysz (Warszawa) II miejsce Ryszard Świątecki (Szadki) III miejsce Wiesław Kostecki (egionowo) Udział wzięło10 osób. 8. Kategoria ieg Główny - kobiety I miejsce Irena Hulanicka (Warszawa) 9. Kategoria ieg Główny - mężczyźni I miejsce Wojciech Więckowski (Płock) II miejsce Mateusz Więckowski (Płock) III miejsce Michał Ciuk (Wołomin) Udział wzięło 17 mężczyzn..r. 2. Kategoria Szkoła Podstawowa - dziewczęta I miejsce Justyna Przybysz (SP Wola Kiełpińska) II miejsce Julia Rabiej (SP Zegrze) III miejsce Maja iro (SP Wola Kiełpińska) Udział wzięło 0 dziewcząt..kategoria Gimnazjum - chłopcy I miejsce artłomiej Krupa (Gim Serock) 14 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

15 Turniej 6 piłkarskich W sobotę 7 listopada rozpoczęliśmy sportową część obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Pierwszy turniej został przygotowany z myślą o najmłodszych piłkarzach. Do turnieju zgłosiło się blisko 40 młodych zawodników, którzy reprezentowali szkoły podstawowe z Jadwisina, Serocka oraz Woli Kiełpińskiej. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym w dwóch rundach: mecz i rewanż. Każde spotkanie trwało 10 minut. W przypadku remisu mecze były rozstrzygane rzu- tami karnym. Zwycięzca w podstawowym czasie gry otrzymywał punkty, zwycięzca w rzutach karnych - 2, a przegrany w rzutach karnych - 1 punkt. Pierwsza runda była bardzo wyrównana. Faworyci tracili punkty, a drużyny wydawałoby się z mniejszymi szansami te punkty zdobywały. Po pierwszej rundzie na czele znajdowały się drużyny SP Jadwisin oraz SP Serock I z 6 punktami w dorobku. Tylko jeden punkt mniej miała drużyna z SP w Woli Kiełpińskiej. Druga drużyna z Serocka zgromadziła tylko jedno oczko. W drugiej rundzie znacznie lepiej grała drużyna Serocka I, która zdobyła komplet punktów. Kolejność na koniec turnieju przedstawiona jest w tabeli poniżej. Miejsce Drużyna Punkty ramki I SP Serock I 15 21:02 II SP Wola Kiełpińska 11 6: III SP ad oys Jadwisin 7 :7 IV SP Serock II 2:19 Najskuteczniejszym strzelcem okazał się Jakub Cegiełka z SP Serock I, który zdobył aż osiem bramek. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy walki i sportowej atmosfery przez cały czas trwania turnieju. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku Turniej 6 piłkarskich OPEN 15 listopada tuż po godzinie 9.00 rozpoczął się Niepodległościowy Turniej 6 Piłkarskich Open. W zawodach wzięło udział 12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Grupa A swoje mecze rozpoczęła o godzinie Natomiast grupa zaczęła zawody punktualnie w południe. Powróćmy jednak do grupy A. Juniorzy, Nasza Wola, Czerwone Diabły, egion Kani, racia oraz Cafe Decor walczyli między sobą o dwa miejsca premiowane awansem do dalszej fazy rozgrywek. W tej części najlepsza okazała się drużyna egionu Kani, która zdobyła komplet punktów (15). Z drugiego miejsca awansowali racia zdobywając 12 punktów. Kolejne miejsca w grupie przypadły Cafe Decor, Czerwonym Diabłom 4, Juniorom 5 oraz Naszej Woli 6. W drugiej grupie sytuacja była bardziej wyrównana. Pierwsze dwie drużyny zdobyły po 12 punktów, a o kolejności zadecydował wynik bezpośredniego spotkania. Pierwsze miejsce w grupie przypadło KP Skubianka, za którą uplasowali się Spoceni Zegrze. Dwie kolejne drużyny zgromadziły po 9 punktów i według wspomnianej powyżej zasady miejsce trzecie przypadło Młodym Wilkom, a 4 Medi Soft. Na piątym miejscu znalazła się drużyna Power Rendżers a za nią iserock. Półfinały rozgrywane były systemem pierwszy z grupy A z drugim z grupy oraz drugi z grupy A z pierwszym z grupy. Zatem pary przedstawiały się następująco: egion Kani Spoceni Zegrze oraz racia KP Skubianka. W pierwszym półfinale racia dość łatwo poradzili sobie ze Skubianką wygrywając 6-2. Natomiast Zegrze wysoko wygrało z Kanią 5-0. Mecz o III miejsce był bardzo zacięty i wyrównany. Minimalnie lepsza jednak okazała się drużyna egionu Kani pokonując -2 KP Skubianka. Finał rozpoczęliśmy zgodnie z planem o godzinie yło to bardzo dobre widowisko przede wszystkim dzięki grze raci. Ciekawostką, którą należy przytoczyć jest fakt, iż w drużynie raci grało rzeczywiście sześciu braci oraz jeden brat cioteczny. Choć drużyna z Zegrza nie odstawała bardzo umiejętnościami technicznymi, jednak wybieganie i ciągły pressing rodzinki przechyliły szalę zwycięstwa na stronę raci. Mecz finałowy zakończył się wynikiem 5-0 dla raci. Wyniki końcowe turnieju: I miejsce racia. II miejsce Spoceni Zegrze III miejsce egion Kani IV miejsce KP Skubianka V miejsce pozostałe drużyny. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 15

16 Niepodległościowy turniej piłki siatkowej 10 listopada od godziny 10:00 sportowe emocje towarzyszyły miłośnikom piłki siatkowej, którzy spotkali się w hali PZSP w Serocku, aby kibicować siatkarzom. Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany był z myślą o młodzieży w wieku gimnazjalnym. Do udziału zaproszone zostały reprezentacje gmin ze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Łącznie wzięło udział 6 drużyn z Serocka, Jabłonny, Stanisławowa oraz z egionowa. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy. Każda drużyna zagrała po 2 mecze w swoich grupach plus mecze finałowe. Rozgrywki odbywały się na małych boiskach, gra toczyła się do dwóch wygranych setów (do zdobycia 25 punktów, time break do 15). Zwykle największymi emocjami cieszą się mecze finałowe czyli walka o jak najwyższe miejsca. egionovia I wykazała sie najlepszym przygotowaniem, dziewczyny dały pokaz swoich umiejętności, a tym samym nie przegrały żadnego spotkania. Drużyna z Serocka zacięcie walczyła z zawodnikami z egionowa, pierwszy set wygrali goście, drugi gospodarze a time break, to walka o każdą piłkę i punkt za punkt. Ostatecznie przy dopisującym szczęściu i przez błędy przeciwników zwyciężył Serock. Gratulujemy wszystkim drużynom! Klasyfikacja I miejsce egionovia I II miejsce Stanisławów III miejsce Serock IV miejsce egionowo V miejsce Jabłonna VI miejsce egionovia II Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku Świętowaliśmy kolorowo Grupa A i wyniki Serock- egionovia 0-2 Serock- Jabłonna 2-0 egionovia- Jabłonna 2-0 Grupa i wyniki Stanisławów- egionowo 2-0 Stanisławów- egionovia II 2-0 egionowo- egionovia II 2-0 Półfinał egionovia I- egionowo 2:0 Stanisławów- Serock 2:0 Finał egionovia II- Jabłonna 0-2 egionowo- Serock 1-2 egionovia I- Stanisławów 2-0 Trochę rodzinnie, trochę plastycznie, trochę przy herbatnikach, ale przede wszystkim bardzo kolorowo świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Ubrani w biało czerwone barwy wykonaliśmy ogromne malowidło pt. Moja mała ojczyzna. A to wszystko w ramach kolejnych zajęć plastycznych dla rodzin, które odbyły się w Sali Widowiskowej w dniu r. w Serocku. Ośrodek Kultury w Serocku 16 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

17 Kolejny już raz podążamy śladami Jerzego Szaniawskiego W związku z realizacją jednego z zadań tegorocznego projektu obchodów Dni Patrona naszej szkoły i zbliżającej się 40 rocznicy śmierci Jerzego Szaniawskiego, dnia 2 października 2009 r. udałyśmy się do Muzeum iteratury im. Adama Mickiewicza na Starym Mieście w Warszawie. Spotkałyśmy się tam z kustoszem muzeum panem Tadeuszem Januszewskim i panią Magdaleną Stępień. Dzięki kontaktowi z w/w osobami pozyskałyśmy do Kącika Patrona m. in. prywatne zdjęcia pisarza, jego dokumentów oraz materiały z wystawy poświęconej życiu i twórczości Jerzego Szaniawskiego z udziałem znanych i wybitnych aktorów i pisarzy. Obejrzałyśmy wiele oryginalnych rękopisów, zdjęć. Uzyskałyśmy ciekawe informacje o gromadzeniu i przechowywaniu zbiorów muzealnych, o żmudnej pracy renowacyjnej nad zniszczonymi dokumentami. Katalog zbiorów jakie muzeum posiada pozwoliło nam się zapoznać z pełnym, ale skromnym spisem pamiątek po patronie. Dlatego też W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich Państwa, którzy posiadacie pamiątki, wspomnienia, informacje o naszym Patronie i jego najbliższych o kontakt ze szkołą. Tel Anna łaszczyk, Jolanta Pikora S.P. Jadwisin Pogromcy bakterii To już drugie spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie z POGROMCAMI AKTERII. 14 października 2009 r. przedstawiciele firmy Johnson Diversey ogłosili Dniem Czystych Rąk. W realizowanym programie edukacyjnym wszystkie pogadanki, gry i zabawy ruchowe, literackie i plastyczne dotyczyły higieny rąk. Drużyna Pogromców akterii przypomniała kiedy, gdzie i jak myć ręce. Częste i prawidłowe ich mycie jest najważniejszą czynnością, którą każdy może zrobić, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii, będących źródłem chorób zakaźnych (takich jak przeziębienie, grypa, biegunka). Postacie drużyny : Karolina, Kasia, Adam, Paweł, Czyścioszek i 2 bakterie stały się bohaterami konkursu na najlepszy teatrzyk kukiełkowy o tematyce mycia rąk. Każda klasa przygotowała oryginalny scenariusz. Werdyktem jury 1 miejsce zajęła klasa II, 2 klasa III, a miejsce kl. VI. Wszyscy aktorzy otrzymali w upominku gry, a każdy uczestnik tych niezwykłych zajęć karty i układanki tematyczne. Na zakończenie imprezy ucznio- wie odbyli zajęcia praktyczne w łazienkach prawidłowe mycie rąk. o są dwie rzeczy, których bakterie boją się najbardziej. To mydło i woda. Każde działanie zachęcające dzieci do dobrej praktyki higienicznej, do stworzenia nawyku mycia rąk jest bardzo ważne. Dlatego tak cenimy sobie kolejną realizację tego edukacyjnego programu wspierającego Pogromcy akterii. Firmie Johnson Diversey jesteśmy bardzo wdzięczni i składamy serdeczne podziękowania za te niezwykłe działania. Anna łaszczyk, SP Jadwisin INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 17

18 Oficjalne zakończenie maratonu Polandbike W piątek 1 listopada w klubie Galop w Zielonce miało miejsce oficjalne podsumowanie cyklu wyścigów rowerowych Polandbike Maraton Gospodarzem I etapu była nasza gmina. Polandbike gościł w dziewięciu miasteczkach całego Mazowsza i nie tylko. Gospodarzami byli: Serock, Góra Kalwaria, Łochów, Kobyłka, Nowy Dwór Mazowiecki, Mikołajki, Urle, Tłuszcz i Pomiechówek. Wyścigi rowerowe dla amatorów okazały się doskonałą imprezą, przyciągającą całe rodziny, zarówno do kibicowania, jak też i czynnego uczestnictwa. W klubie Galop naszą gminę reprezentował Sekretarz Miasta i Gminy Serock Tadeusz Kanownik, na którego ręce Grzegorz Wajs - organizator cyklu Polandbike - wręczył upominek w postaci pamiątkowego zdjęcia. W przyszłym roku miasteczko Polandbike ponownie zagości w naszej gminie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku To był ostatni mecz w rundzie jesiennej 14 listopada w ostatnim meczu w tym sezonie zawodnicy Sokoła Serock pokonali drużynę KS Falenica 6:0. Już w 6 minucie sytuację wykorzystał kapitan drużyny Tomasz uks, a w 12 imponującą bramkę zdobył Mariusz Śledziewski, który wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Druga połowa także należała do Sokoła, wiele sytuacji bramkowych i podbramkowych. Dobra gra piłką zaowocowała zdobytymi golami. W 51 i 71 minucie skutecznością wykazał się artosz Szydłowski, który dobrze radził sobie również w obronie, zatrzymując próby strzałów gości. 76 minuta to druga bramka Tomasza uksa a pod koniec spotkania w 87 gola zdobywa Andrzej Stępkowski. Gratulujemy wygranego spotkania i trzymamy kciuki za powodzenie w rundzie wiosennej. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku Tenis stołowy powraca do Serocka 8 listopada męska reprezentacja Sokoła Serock meczem z STS II Szydłowiec zainaugurowała udział w rozgrywkach V igi tenisa stołowego. Mecz zakończył się zwycięstwem naszych reprezentantów wynikiem 10:5. Punkty w tym spotkaniu dla Serocka zdobyli: Maciej Pieńkosz -,5, Arkadiusz Krawczyń -,5, Aleksander Modzelewski - 2,0,Tomasz Piotrkowski - 0,5, Mirosław Karpiński - 0, seroccy tenisiści rozegrali drugie swoje spotkanie, tym razem z TG Sokół III rwinów, remisując 9:9. W tym wyjazdowym remisie punkty dla Serocka zdobyli: Arkadiusz Krawczyń - 4,5, Maciej Pieńkosz - 2,5 oraz Aleksander Modzelewski - 2,0. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku Spotkanie z STS-em było pierwszym po dwunastu latach spotkaniem ligowym tenisa stołowego w Serocku, stąd też w walce o ligowe punkty naszym tenisistom kibicowali m.in przewodniczący Rady Miejskiej Artur orkowski i zastępca burmistrza Józef Zając. Na trybunach można było zobaczyć także sporą ilość sympatyków tej dyscypliny sportu. 18 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W dniu 1 sierpnia 2009 r. uchwałą nr 92/XVI/09 Rada Miejska w Serocku uchwaliła długo oczekiwane przez mieszkańców Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Serock. Po uchwaleniu Studium dokumentacja prac planistycznych została przesłana do Wojewody Mazowieckiego, celem oceny zgodności z prawem. Ze względu na złożoność problemu, zmieniające się w trakcie procesu planistycznego przepisy (co wiązało się z opracowaniem dodatkowych dokumentów oraz przeprowadzeniem tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), procedura legislacyjna wydłużyła się o kolejne miesiące. Ale warto było czekać, gdyż jako jedna z niewielu gmin mazowieckich sporządzająca Studium na podstawie nowych przepisów, otrzymała pozytywne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. Pomimo, iż Studium nie jest aktem prawa miejscowego, to znaczenie jego dla gminy ma wartość szczególną, ponieważ jest jedynym dokumentem planistycznym obejmującym obszar całej gminy oraz stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Najważniejsze zmiany jakich dokonano w Studium to: zwiększenie powierzchni terenów mieszkaniowych oraz terenów przeznaczonych pod rozwój usług komercyjnych, poprzez przekształcanie terenów o innym przeznaczeniu, dostosowanie problematyki Studium do wymogów ustawy z dnia 27 marca 200 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, korekta układu komunikacyjnego miasta i gminy (obwodnica Serocka, rozbudowa drogi krajowej nr 62), wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania miasta i gminy wynikających z dokumentów strategicznych uchwalonych przez Radę Miejską, korekta granic terenów zamkniętych, weryfikacja uwarunkowań przyrod- niczych i ocena aktualnych warunków środowiska przyrodniczego poprzedzona opracowaniem ekofizjograficznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze zmianami i nowelizacją w 2005 r.), wprowadzenie ustaleń wynikających z faktu położenia części terenów wiejskich w obszarach Natura W Studium uznano za szczególnie istotne zapewnienie równowagi pomiędzy poziomem zagospodarowania terenów a ochroną wartości ekologicznych i kulturowych. Dla obszarów cennych pod względem walorów dziedzictwa kulturowego ustalono zasady ochrony dóbr kultury, wprowadzono ustalenia pozwalające na kontrolę nad zagospodarowaniem terenów o niekorzystnych dla budownictwa warunkach fizjograficznych oraz ustalenia zapewniające ochronę gruntów rolnych i leśnych. Studium dostępne jest na stronie internetowej Gminy na chwilę obecną w zakładce - Uchwały Rady Miejskiej, docelowo zagospodarowanie przestrzenne. Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego MIASTO I GMINA SEROCK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SEROCK SKAA 1: / / /19 Puszcza Załącznik nr do Uchwały nr 92/XVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 sierpnia / /27, / /20 iała P / / / / / /1, / / / /27,28, / 50-67/ / 50-67/ /1, / / 50-67/ /4 C 50-67/ / / /5 A 50-66/ D 50-67/ /8, /4 ietl iste Dą bro Św wy ietl i Grą iste w Jab D nej /51 C / / / / / /9 w Jab łon nej 18 i Grą dy łon 01 dy Dąbro wy P Św iała 50-67/12,1,15,16 Puszcza /4 D 2 sk ań a H P /6,7,8 WS 50-67/ / WS uż db WS Na WS 50-67/11 a WS oj Ost 1.2 D 61 i Grądy w Jabłonne 50-66/42 A 62 Świetliste Dąbrowy j /12 WS 5 C K / D Zegrze 51-66/4 Granica gminy A egenda / / / 6 E Strefy funkcjonalne Strefa miejska (strefa zabudowy o znacznej intensywności) A - Strefa centrum - administracyjno - handlowo - usługowa - mieszkaniowo - usługowa 2 C - strefa rekreacyjno - wypoczynkowa ZC D D - Strefa działalności gospodarczej Strefa podmiejska (strefa zabudowy o średniej i niskiej intensywności) D - Strefa o dominacji obiektów i urządzeń o charakterze ogólnodostepnym Strefa otwartych terenów rekreacyjno - wypoczynkowych D - Strefa rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej lub zalesieniem terenów - Strefa mieszkaniowo - rekreacyjna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej O Świetlist e Dąbrowy Strefa terenów otwartych j w Jabłonne i Grądy - Strefa rekreacyjna 51/66/5 WS 62 C - Strefa lasów WS - Strefa wód powierzchniowych Strefa przestrzeni publicznych Strefa przestrzeni publicznych Obszary i obiekty chronione wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych K G ZC 1802W 51-65/ Z zakresu ochrony dóbr kultury: 7 Obszary o wartościach zabytkowych i historycznych Kapliczki i miejsca pamięci Strefa ochrony konserwatorskiej miasta lokacyjnego 2 Strefa ochrony konserwatorskiej miasta polokacyjnego 51-65/4 Jadwisin Strefa ochrony konserwatorskiej założenia Jadwisin Strefa konserwatorska ochrony archeologicznej Stanowiska archeologiczne wskazane do wpisu do rejestru zabytków WS Stanowiska archeologiczne ZC - Cmentarze o wartościach historycznych /6 Z zakresu ochrony przyrody: Granica obszarów Natura 2000 Granica projektowanego Obszaru Natura 2000 Granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 51-66/7 Pomniki przyrody Wąwóz Szaniawskiego K Rezerwaty przyrody Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Granica Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Korytarz powiązań ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym Wyrys z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą nr 84/XII/200 Rady Miejskiej w Serocku z dnia r Głowne elementy sieci komunikacyjnej: 51-66/8 Istniejące drogi krajowe Projektowane drogi krajowe D 52-66/61 G - obiekty gazownicze - stacja redukcyjno - pomiarowa S urmistrz Miasta i Gminy Serock Wykonawca: Śnieguliczki 21, Warszawa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock 1: S Stacje uzdatniania wody ZC - cmentarze Gazociąg wysokiego ciśnienia Wały przeciwpowodziowe Obszary wymagające specjalnych sposobów zagospodarowania oraz stanowiące ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych: Obszar wymagający przekształceń, rewitalizacji mgr inż. Zbigniew ronowicki członek OIU/Warszawie nr WA-62 - główny projektant, Strefy bezpeczeństwa od gazociągów wysokiego ciśnienia oraz strefy technologiczne od linii elektroenergetycznych 110 kv mgr artłomiej Olczak Skala opracowania: S O - obiekty składowania i unieszkodliwiania odpadów inie elektroenergetyczne 110 kv S Zespół projektowy: Projektowane drogi gminne K - obiekty kanalizacyjne - oczyszczalnia ścieków S Temat planszy: Istniejące drogi gminne E - obiekty elektroenergetyczne - RPZ S Sporządzający: Istniejące drogi powiatowe Obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej: D Drogi krajowe wskazane do zmiany kategorii Istniejące drogi wojewódzkie Przystanie komunikacji promowej i turystyki wodnej 52-66/62 S OSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW RONYCH I EŚNYCH NA CEE NIERONICZE I NIEEŚNE 1: Strefa ochrony pośredniej Wodociągu Północnego Strefy sanitarne od cmentarzy Udokumentowane złoża surowców metrów Stefa złożonych warunków gruntowo - wodnych (wysoki poziom wód gruntowych, warstwy nienośne w podlożu) Strefy skomplikowanych warunków gruntowych - wąwozy, stoki o spadkach powyżej 10 stopni narażone na osuwiska Tereny specjalne: S - tereny zamknięte INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 19

20 , S, Swiateczny czas Zawsze, ilekroć na wystawach sklepowych zauważam bombki połyskujące na zielonych drzewkach, zamyślam się nad chwilą, którą owe ozdoby zapowiadają. Zapewne zauważyliście, że to właśnie wystawy świąteczne udekorowane w duchu świątecznym zapowiadają oże Narodzenie. Taki paradoks. Mijając zapędzonych, zamyślonych, zdających się nie zwracać na nic uwagi przechodniów, wyobrażam sobie, jak wyglądają ich święta. Czy spotykają się całą rodziną u swoich rodziców w starym, malowniczym domu na wsi, który już od progu wita gości aromatem postnej kapusty, kompotu wigilijnego i sianka ułożonego pod stołem. Przy starym, kaflowym piecu gromadzą się panie gospodynie domów, które tego dnia, w tym miejscu z dźwięków rozkładanych naczyń, przecieranych sztućców i mieszanego cukru w szklance układają wigilijną symfonię. W kąciku dziadek powoli przewraca kartki Księgi Świętej w poszukiwaniu znanego fragmentu, że w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Dzieci raz po raz wybiegają na podwórze, biorąc udział w swego rodzaju zawodach na wypatrzenie pierwszej gwiazdki. A może owi przechodnie spędzają ten czas w duecie z wybrankiem bądź wybranką swego serca, przekonani, że szczęście jest ich udziałem. Ona od rana krząta się w kuchni próbując czerwonemu barszczowi nadać smak z dzieciństwa. On osadza choinkę w doniczce, by za chwilę zawiesić na niej barwne światełka. Wieczorem podzielą się opłatkiem, zjedzą wieczerzę, rozpakują prezenty i będą wspominać święta w ich domach. Potem pójdą na Pasterkę. Może inni pospiesznie układają w bagażniku spakowane dzień wcześniej walizki i za chwilę wyjadą w góry, nad morze, na działkę 20 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK nad jeziorem. Dzieci sadzają w fotelikach, by za chwilę umilić im czas podróży Opowieścią wigilijną. Nie uciekają od wspólnego spędzania czasu świątecznego z rodzicami, choć wielu pewnie tak myśli. Uciekają od codzienności, rutyny, nadmiaru obowiązków. Uciekają w ciszę, by delektować się magią świąt. yć może ktoś z owych zapędzonych, zamyślonych, zdających się nie zwracać na nic uwagi przechodniów, spędzi tegoroczne święta sam z wyboru lub konieczności i nie ujmie to niczego świętom ni ich celebrantom. o w cieple czterech ścian znajdzie się miejsce i dla żłóbka, i dla opłatka i dodatkowy talerz dla niespodziewanego gościa. A może on czy ona nie lubi świąt, nie uważa, że ten dzień różni się czymkolwiek od pozostałych 65 dni w roku, a choinka i prezenty są tylko marketingowym chwytem na zwabienie klientów. I tego zwykłego wieczoru zasiądzie on czy ona przed telewizorem oglądając wybrany film dokumentalny czy komediowy. Jakkolwiek zdecydują się spędzić te święta, towarzyszyć im będzie melodia kolęd, zapach wigilijnych potraw, choinki, ozdoby świąteczne, święci mikołajowie, aniołki i inne figurki, pluszaki, bożonarodzeniowe motywy. Przypomną o wyjątkowości chwil spędza- nych z rodziną, betlejemskiego Narodzenia, świątecznego zamyślenia. Pozwolą się zatrzymać, odetchnąć, spotkać z najbliższymi i tymi, których bliskość prowadzi do świątyni. Zgromadzą przy stole, przy rozmowach mniej lub bardziej poważnych. Mam nadzieję, że każdy z przechodniów, których mijam spędzi te święta w sposób wymarzony, przeżyje je na sposób, który będzie mu odpowiadał. Oby dla wszystkich ten czas był świątecznym spełnieniem. Agnieszka ewandowska

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne NUMER 7/103 LIPIEC 2011 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Kupalnocka XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Nr 5 wrzesień/2007 Rok 1 ISSN 1898-0899

Nr 5 wrzesień/2007 Rok 1 ISSN 1898-0899 wrzesieñ 2007 strona 1 Nr 5 wrzesień/2007 Rok 1 ISSN 1898-0899 Dudziarskie zmagania Tablice katyńskie 24. 09. na Starym Cmentarzu Parafialnym, odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablic Katyńskich. Tablice,

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo