0 2 / (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0 2 / 2 0 0 9 (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4. Zgrany duet str. 5. Gramy w otwarte karty str. 6"

Transkrypt

1 0 2 / (15) (M A J) Drogi i ludzie str. 4 Zgrany duet str. 5 Gramy w otwarte karty str. 6

2 Wrocławski stadion dla Mostostalu Studia szyte na miarę Inżynierowie Mostostalu Warszawa ponownie usiedli w szkolnych ławkach. W wyniku porozumienia pomiędzy naszą firmą a Politechniką Warszawską, zostały uruchomione specjalnie dla naszej kadry studia podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie. Potrwają one 2 semestry, a w ich programie znajdą się takie przedmioty jak: sterowanie przebiegiem realizacji budowy, czy negocjowanie i zawieranie kontraktów. Z tyłu od lewej: Jarosław Popiołek, Mostostal Warszawa SA, Yerasimos Papaphilippou, J&P-AVAX SA, Henryk Nowacki, Modern Construction Design Sp. z o.o., z przodu od lewej: Jerzy Binkiewicz, Mostostal Warszawa S.A., Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, Tadeusz Chodorowski, Wrobis SA To już pewne, że konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa wybuduje stadion piłkarski na Euro 2012 we Wrocławiu. Umowę na wykonanie areny 14 kwietnia podpisali Rafał Dutkiewicz, Prezydent stolicy Dolnego Śląska oraz dwóch przedstawicieli wykonawcy, Jerzy Binkiewicz, Członek zarządu warszawskiego Mostostalu oraz Tadeusz Chodorowski, prezes Wrobis SA, spółki z Grupy Mostostal Warszawa. Prezydent Wrocławia w swoim przemówieniu podziękował zwycięskiemu konsorcjum za wytrwałość i wyrozumiałość w trakcie trwającej blisko 3 miesiące procedury przetargowej. Wyraził również swoje zadowolenie, że jednym z przedsiębiorstw, które zbuduje stadion będzie wrocławska firma Wrobis. Prezes Mostostalu Warszawa w rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że okres trwającej procedury, nie był czasem straconym, gdyż konsorcjum wykorzystało go na przygotowania do realizacji inwestycji. W oficjalnym przemówieniu podkreślił też, że wybór firm, na czele których stanął Mostostal Warszawa, spółka o blisko 65 letniej tradycji, której potencjał wykonawczy plasuje ją w pierwszej piątce największych polskich przedsiębiorstw Dziewczyny na Politechniki 2009 Nasze koleżanki, Marta Pukianiec i Katarzyna Smektała wzięły udział w II edycji ogólnopolskiej akcji miesięcznika Perspektywy Dziewczyny na Politechniki. Przedstawicielki płci pięknej z Mostostalu Warszawa starały się przekonać uczennice szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych. Dzień otwarty tylko dla dziewczyn odbył się 23 kwietnia. W stolicy spotkanie zorganizowano w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Impreza odbyła się na 15 uczelniach technicznych w całej Polsce. Dziewczyny miały niepowtarzalną okazję do rozmowy ze studentkami warszawskiej Politechniki, jej wykładowczyniami oraz inżynierkami z Mostostalu Warszawa, które opowiedziały o swoich doświadczeniach zawodowych budowlanych, jest najlepszym gwarantem dobrego i terminowego wykonania piłkarskiej areny. Po podpisaniu umowy, prezydent Dutkiewicz osobiście dokonał symbolicznego rozpoczęcia prac budowlanych. (kd) i pracy w dużej firmie budowlanej. Mostostal Warszawa w akcję Dziewczyny na Politechniki jest zaangażowany od jej I edycji. (kd) Postanowienia Zjazdu Delegatów W siedzibie głównej spółki, przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Mostostalu Warszawa. Jak zawsze dyskutowano nad sprawozdaniami Komisji Międzyzakładowej oraz podjęto szereg uchwał, będących propozycją rozwiązania najważniejszych dla związku problemów. Poparto m. in. stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa mające na celu ochronę przed zagrożeniami jakie niosą ze sobą firmy z poza Unii Europejskiej. Skierowano też uchwałę do Krajowych Związków o podjęcie działań zmierzających do zmian niekorzystnych dla pracowników przepisów (opodatkowanie kosztów noclegów, posiłków). Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, rozszerzył się skład Komisji Międzyzakładowej o kol. Rafała Radwana Przewodniczącego Koła Pracowników Budowlanych. Obecny z ramienia zarządu dyr. Włodzimierz Woźniakowski podkreślił wartość stałej współpracy ze związkami zawodowymi. 2

3 Nasze racje Nasza firma, jako lider konsorcjum biorącego udział w przetargu na budowę centralnego odcinka II linii warszawskiego metra, 7 maja złożyła protest na decyzję zamawiającego o wyborze wykonawcy, ogłoszoną przez stołeczny ratusz 10 dni wcześniej. Naszym zdaniem, zwycięską ofertę wybrano z naruszeniem art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na brak prawidłowego zabezpieczenia oferty wadium oraz błędne i niezgodne z przepisami udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, stanowiącej gwarancję należytego wykonania. W interesie publicznym Nasza decyzja jest gruntownie przemyślana i oparta na merytorycznych przesłankach natury prawnej, dogłębnej znajomości profesji budowlanej, fachowym i nade wszystko praktycznym rozeznaniu uwarunkowań technicznych i organizacyjnych w zakresie infrastrukturalnej tkanki miasta, oraz co istotne, podejmowana w szeroko pojętym interesie społecznym. Zamierzamy udowodnić swoje racje, przekonać do nich Inwestora w nadziei doprowadzenia do finalnego rozstrzygnięcia, które będzie prawidłowe i właściwe z punktu widzenia: należytego wydatkowania środków publicznych, ochrony rodzimego rynku pracy oraz dobrze pojętego interesu stolicy i jej mieszkańców. Nasze przekonanie co do słuszności podjętej decyzji poparte jest przez szereg opinii i ekspertyz, które zgodnie wskazują, że wybrana oferta jest nieważna w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Protest nie jest może wymarzonym sposobem na dochodzenie swoich racji, jednak w tym wypadku jesteśmy przekonani, co do siły naszych argumentów i ważkości podnoszonych problemów. Znamy nasze miasto Mostostal jest firmą warszawską, nie tylko z uwagi na nazwę i lokalizację swojej siedziby. Byliśmy wykonawcami wszystkich stołecznych przepraw drogowych, wybudowaliśmy wiele biurowców i budynków mieszkalnych w Warszawie, byliśmy wykonawcą modernizacji Krakowskiego Przedmieścia, ulicy, która stała się prawdziwą wizytówką miasta i miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Niezależnie od wad formalno-prawnych podjętej decyzji przetargowej, w naszym obywatelskim odczuciu jest kwestią nad wyraz sporną i wątpliwą powierzanie inwestycji finansowanej ze środków publicznych podmiotom nie dysponującym żadnym praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu działalności na terenie Polski, nie wspominając o znajomości uwarunkowań podziemnej infrastruktury technicznej oraz organizacji ruchu w Warszawie. Uczestnicząc w obydwu postępowaniach przetargowych, Mostostal Warszawa S.A. wraz ze swoimi partnerami poświęcił blisko dwa lata pracy na przygotowanie kompleksowej oferty na realizację tej inwestycji. Zaangażowaliśmy w jej wykonanie setki najlepszych i najbardziej kompetentnych specjalistów - inżynierów doskonale orientujących się w warszawskich i krajowych realiach budowlanych, potrafiących właściwie ocenić każdy koszt i każdą czynność niezbędną do terminowego, jakościowego i rzetelnego wykonania zamówienia. W realnej ocenie nasza oferta jest najkorzystniejsza Jesteśmy absolutnie przekonani, że nie ma fizycznej, technicznej ani finansowej możliwości, aby poprawnie i zgodnie z wymaganiami technicznymi zrealizować odcinek centralny II linii warszawskiego metra w cenie niższej niż oferowana przez nasze konsorcjum. Twierdzenie, iż miasto może zaoszczędzić 700 milionów złotych wybierając najtańszą ofertę, jest czystą demagogią nie popartą żadnymi realnymi wyliczeniami ani merytorycznymi analizami. Nasze przekonanie potwierdza wysokość ofert złożonych przez pozostałe firmy, które uczestniczyły w obu przetargach. Tylko ich wartości mogą być punktem odniesienia do prawdziwej oceny wiarygodności wszystkich złożonych propozycji. Koszty społeczne Ostatnią, i równie istotną kwestią, jest pojawiające się w wyniku podjętych decyzji realne zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy rodzimych pracowników oraz warunków efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez krajowych przedsiębiorców. Dbałość o dobrobyt polskich obywateli powinna być najwyższą wartością objętą szczególną troską władz. Jednocześnie w dobie obecnego kryzysu, w której rządy krajów Unii Europejskiej dokonują imponujących wysiłków na rzecz zapobiegania i ochrony swych przedsiębiorców i obywateli przed jego skutkami, mamy do czynienia z sytuacją, w której w Polsce przedsięwzięcie publiczne o wymiarze narodowym powierzone zostałoby firmom, które na terytorium danego państwa nigdy w historii: nie stworzyły ani jednego miejsca pracy; nie zapłaciły ani jednej złotówki jakiegokolwiek podatku; nie poniosły nawet jednego grosza inwestycji, która wiązałyby się z tworzeniem jakiejkolwiek trwałej wartości pożytku publicznego. Niniejszym apelujemy do władz samorządowych i krajowych dbajcie o rozwój polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców i ochronę polskich miejsc pracy, inaczej skutki podjętych złych decyzji będziemy wszyscy odczuwać przez wiele lat. 02/2009 (15) (MAJ) 3

4 Drogi i ludzie Skomplikowane kontrakty o wartości idącej w setki milionów złotych, wielki park maszynowy, biura i jednostki zlokalizowane na terenie całego kraju, a przede wszystkim zgrany zespół tak dziś, po czterech latach działalności wygląda Pion Budownictwa Drogowego. O pracy swojej i swoich pracowników drogowców opowiada Andrzej Łajszczak dyrektor Pionu Budownictwa Drogowego. Dyrektorze, chyba możemy mówić o sukcesie? Do sukcesu jeszcze daleka droga. Ja bym to raczej nazwał pomyślnym zakończeniem czwartego etapu Wyścigu Budowania Polskich Dróg. Mamy już za sobą: po pierwsze, moim zdaniem, najważniejsze - stworzenie znakomitego zespołu pracowników, prawdziwych fachowców, z którymi praca jest przyjemnością, a nie obowiązkiem, po drugie - zgromadzenie profesjonalnych jednostek sprzętowych i transportowych pozwalających na wykonywanie robót tzw. siłami własnymi, po trzecie - zrealizowanie kilku prestiżowych kontraktów w sposób znajdujący uznanie inwestorów i konkurencji, po czwarte - powołanie do życia czterech oddziałów drogowych: Centralnego, Warszawa, Lubelskiego i Dolnośląskiego. Jest to kilkunastoetapowy wyścig, więc żeby myśleć w ogóle o sukcesie musimy pokonać jeszcze mnóstwo wzniesień i zakrętów, podobnie jak zawodnicy biorący udział w wyścigu kolarskim. Jest jednak istotna różnica pomiędzy nami a nimi. Oni walczą według wcześniej ustalonych reguł, a my musimy stawić czoła ciągle zmieniającym się warunkom rynkowym. Może też nie jest bez znaczenia atmosfera jaką udało nam się stworzyć w Pionie. Czy jej cząstką jest spokój jaki staram się zachować nawet w trudnych nieraz sytuacjach? Trudno jest mi to ocenić, ale może ma to jakieś znaczenie. W ostatnim czasie zostały powołane w ramach pionu nowe jednostki, czy mógłby je pan przybliżyć czytelnikom Panoramy? Po Oddziale Warszawa Drogi i Oddziale Centralnym Drogi, które obecnie zajmują się głównie realizacją jednego z odcinków kontraktu S8 ( Węzeł Prymasa Tysiąclecia Węzeł Konotopa), zostały powołane do życia w 2008 roku: Oddział Lubelski Drogi z siedzibą w Białej Podlaskiej i Oddział Dolnośląski Drogi funkcjonujący we Wrocławiu. Pierwszy pod wodzą Dyr. Zygmunta Suwary wykonuje roboty na obwodnicy Siedlec i obwodnicy Białej Podlaskiej, a drugi kierowany przez Dyr. Artura Raczaka wspiera Pion Budownictwa Inżynierskiego na budowie Mostu na Odrze we Wrocławiu oraz buduje ponad czterokilometrowy odcinek Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Najmłodszym dzieckiem w naszej organizacji jest Zaplecze Sprzętowo-Transportowe, którego szefem jest Stanisław Opara. Jest to bardzo ważna i potrzebna komórka. Jej zadaniem jest czuwanie nad sprawnością i optymalnym wykorzystaniem blisko dwustu jednostek sprzętowych i transportowych. Ostatnio same pochwały, nawet od prasy, co nie zdarza się często. Czy poczucie zadowolenia i komfort pracy nie usypia waszej czujności, chęci do zmian, ulepszeń? W żadnym stopniu nie usypia to naszej czujności, ani dążenia do zrealizowania wytyczonych celów, które nakreśliliśmy sobie w opracowanej w 2007 roku Koncepcji Rozwoju Pionu Budownictwa Drogowego w latach Plany mamy bardzo ambitne, ale ich realizacja będzie zależała od podaży robót. Mam nadzieję, że widmo kryzysu gospodarczego nie storpeduje inwestycji drogowych! Rozmawiała: Ola Król Jak dobrać i zmotywować pracowników, żeby w tak krótkim okresie stworzyć stabilny i efektywny zespół? Żeby cokolwiek dobrze zorganizować, trzeba najpierw mieć pomysł, a następnie zaplanować krok po kroku jego realizację. Równolegle były budowane struktury Biura Pionu i poszczególnych kontraktów w zakresie dostosowanym do istniejącej sytuacji. Dobór Pracowników nie jest łatwy. Tych doświadczonych trzeba niestety pozyskiwać z innych firm lub instytucji. Są to głównie osoby, z którymi zetknąłem się osobiście przy okazji realizacji różnych inwestycji lub osoby zarekomendowane przez innych z naszej firmy. Myślę, że największą motywacją jest zadowolenie i satysfakcja z pracy w Mostostalu Warszawa. 4

5 Zgrany duet Rozmowa z Tomaszem Szepietowskim Dyrektorem Kontraktu budowy odcinka S8 realizowanego przez Mostostal i Krzysztofem Brzezińskim Zastępcą Dyrektora Kontraktu ds. Realizacji Inwestycje drogowe z reguły łączą w sobie zakres robót drogowych i inżynierskich. A jak jest w tym przypadku? Tomasz Szepietowski: Na odcinku S8 realizowanym przez Mostostal, o długości 1,1 km, roboty typowo drogowe stanowią około 10% wartości zadania. Taka sytuacja wynika z parametrów technicznych inwestycji. Budowana przez nas droga ekspresowa będzie przebiegać w tej części całkowicie w wykopie, w ścianach szczelinowych. Większość prac, które mamy do wykonania to roboty inżynierskie. Ale szefem tej budowy jest drogowiec? Tomasz Szepietowski: Tak, ja reprezentuję Pion Budownictwa Drogowego. Zostało ustalone, że to zadanie będzie realizowane wspólnie przez pion drogowy i inżynierski w podziale 50 na 50, przy czym kierownictwo kontraktu zapewni drogówka. Jeśli chodzi o zakres prac, to pion drogowy wziął na siebie też wszystkie roboty branżowe związane z przebudową podziemnych sieci miejskich oraz wykonanie wykopu i płyty dennej. Ta nietypowa organizacja częściowo stanowi pokłosie sposobu przygotowywania oferty przez konsorcjum, nad którą wszyscy partnerzy pracowali równolegle. Cały kontrakt został podzielony na odcinki odpowiadające udziałom partnerów w konsorcjum, a o tym która firma będzie realizowała dany odcinek, ostatecznie zadecydowało losowanie. Mostostalowi przypadł krótki odcinek, stanowiący około 1/10 długości trasy, lecz odpowiadający 27% wartości całego kontraktu. Czy drogowiec nie ma problemów z zarządzaniem kontraktem, w którym główną część prac stanowią roboty inżynierskie? Tomasz Szepietowski: Pracuję w pionie drogowym, ale studia kończyłem na kierunku: budowa mostów i budowli podziemnych, więc zagadnienia związane z budownictwem inżynierskim absolutnie nie są mi obce. Dlatego doskonale mogę dogadywać się z kolegami z pionu inżynierskiego, jak również nadzorować ich pracę. Czy to jest trudne zadanie do realizacji? Krzysztof Brzeziński: Budowa tego odcinka trasy de facto przypomina budowę tunelu metra, tyle że bez stropu na wierzchu. Etapowanie robót, sposób konstrukcji ścian szczelinowych oraz metoda realizacji wykopu są prawie identyczne jak te, które stosowaliśmy przy budowie metra na Bielanach. Kubatura ścian, które mamy do wykonania to około 57 tys. m 3. Jakie obiekty inżynierskie są do wykonania? Krzysztof Brzeziński: W ramach kontraktu budujemy 3 wiadukty dwa drogowe i jeden kolejowy. Obiekty w ciągu ulic Warszawskiej (WD8) i Lazurowej (WD9) mają po ok. 41 m długości i są wykonane z belek prefabrykowanych sprężonych. Natomiast wiadukt kolejowy (WD8k) o długości 316 m ma 11 przęseł wolnopodpartych z płytą nośną wykonaną z obetonowanych blachownic stalowych. Ta budowa jest typowa, a wręcz podręcznikowa? Krzysztof Brzeziński: Właściwie tak. Istotny może jest fakt, że obiekty inżynierskie budujemy od razu w całości, bez etapowania i co najważniejsze, nie pod ruchem. Podjęliśmy decyzję, aby samochody skierować na objazdy, co jest znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem. Pociągi do huty też jeżdżą po specjalnym torze tymczasowym, który został przez nas ułożony. Taka metoda pozwala na szybsze wykonanie obiektów inżynierskich, co jest o tyle istotne, że dopiero po ich zakończeniu i likwidacji objazdów będzie można zacząć zasadnicze roboty tj. wykonać właściwy wykop pod drogę. Są w projekcie jakieś nietypowe rozwiązania? Krzysztof Brzeziński: Rzadko spotykany jest sposób przeprowadzania uzbrojenia miejskiego przez linię trasy. Sieci są zbierane w kilku punktach i wszystkie razem prowadzone galerią pod płytą denną na drugą stronę tunelu. Jakie są kolejne etapy prac? Tomasz Szepietowski: Najpierw wykonaliśmy tymczasowe przekładki sieci i usuwaliśmy wszelkie kolizje oraz przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe wzdłuż szlaku, wykonując jednocześnie prace projektowe. Tym samym przygotowaliśmy pole do prac przy budowie ścian szczelinowych wzdłuż całego odcinka oraz wzmacniania podłoża i wykonywania tymczasowej przepony przeciwwodnej w technologii jet groutingu. Następnie, po wykonaniu tymczasowych kotwi gruntowych zostanie wybrane około 300 tys. m 3 ziemi z wykopu pomiędzy ścianami szczelinowymi, która zostanie odtransportowana i wbudowana w nasypy na odcinku drogi realizowanym przez partnera konsorcjalnego. Potem przystąpimy do betonowania płyty dennej, wykonania podbudowy drogi i ułożenia warstw wiążącej i ścieralnej oraz realizacji robót wykończeniowych, w tym okładzin kamiennych ścian, oznakowania drogowego, oświetlenia trasy itd. Rozmawiali: Marek Bryll, Kinga Drózd Opracowanie: mb 02/2009 (15) (MAJ) 5

6 Gramy w otwarte karty O konsorcjum realizującym drogę ekspresową S8 - Trasę Armii Krajowej, na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia", w skład którego wchodzi Mostostal Warszawa opowiedział nam jego Dyrektor Włodzimierz Bilski. Jakie obowiązki spoczywają na Dyrektorze konsorcjum? Budowa realizowana jest przez 4 największe firmy budowlane w Polsce. Każda z nich odpowiada za swój odcinek. Moim zadaniem jest godzenie interesów każdego z partnerów i koordynacja działań prowadzonych na poszczególnych fragmentach, tak by na całej budowie prace prowadzone były bez zakłóceń. Niektóre obiekty znajdują się na styku odcinków, jak na przykład tor do huty ArcelorMittal, który wykonuje zarówno Mostostal Warszawa, jak i Budimex Dromex. Wtedy firmy tak muszą zaplanować prace, by i jednej i drugiej pasowało zajęcie się właśnie tym zadaniem i zakończenie go w jednym terminie. W każdej firmie są określone standardy, specyfika pracy. Czy w przypadku tej inwestycji partnerzy musieli z nich zrezygnować i przyjąć jakieś wspólne zasady funkcjonowania? Praktycznie każdy z odcinków jest autonomiczny. Partnerzy oznaczyli je firmowymi logotypami, stosują własne standardy pracy. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku spraw załatwianych z zewnętrznymi podmiotami i instytucjami. Wtedy zawsze występujemy pod wspólną flagą. Takimi zewnętrznymi tematami, jak regulowanie kwestii formalno prawnych, pozyskiwanie dokumentów, pozwoleń niezbędnych do realizacji zajmuje się Biuro Konsorcjum. Pracują w nim przedstawiciele każdej z firm. Ma ono własny papier firmowy, wizytówki, na których widnieją znaki firmowe partnerów. Również niektóre umowy, jak na przykład na monitoring sąsiadujących z budową obiektów, organizację ruchu zawieraliśmy wspólnie, za pośrednictwem biura. Mamy też wspólny rachunek powierniczy, na który zamawiający po przekazaniu przez lidera faktur za dany miesiąc przelewa należność. Mają do niego wgląd wszyscy wykonawcy. Z tego wspólnego konta są przelewane należności na rachunki firmowe. Biuro Konsorcjum, wspólny rachunek wykonawców to raczej niestandardowe rozwiązania, zazwyczaj wszystkie sprawy dotyczące konsorcjum spoczywają na barkach lidera, a w tym przypadku każdy z partnerów ma na nie wpływ. Jak sprawdza się taki model pracy? Chyba to pierwsze takie konsorcjum, składające się aż z 4 dużych firm budowlanych? Faktycznie, takiego konsorcjum jeszcze nie było. Często w przetargach na budowę autostrad startują konsorcja 2 dużych firm, w tym przypadku mamy aż 4 spółki, które na co dzień ze sobą konkurują w przetargu na S8 postanowiły połączyć siły i zaproponowały, według mnie, najlepszy dla tej inwestycji sposób realizacji. Przedsięwzięcie jest naprawdę skomplikowane, wymaga wiedzy zarówno z zakresu budownictwa drogowego, jak i inżynierskiego. Mamy do czynienia praktycznie z 4 mniejszymi budowami, z których każda czymś się wyróżnia, jak na przykład odcinek Mostostalu Warszawa, który prawie w całości realizowany jest w ścianach szczelinowych. Moim zdaniem, jedna firma nie byłaby w stanie w takim samym tempie prowadzić prac, jak nasze konsorcjum. Obecnie na budowie liczącej nieco ponad 10 km nie ma metra kwadratowego, na którym coś by się nie działo. No właśnie, a jeśli chodzi o technologię ścian szczelinowych, wykorzystanie jej przy budowie drogi to chyba nietypowe rozwiązanie? Trasa S8 w dużej części przecina osiedla mieszkaniowe. Schowanie jej w tunelu o głębokości od 2 do 6 metrów ma na celu zmniejszyć jej oddziaływanie i negatywny wpływ na życie mieszkańców. Ściany występują tam, gdzie jest to uzasadnione. Łącznie to 3 km odcinek. Na jakim etapie obecnie są prace? Licząc od 16 marca zeszłego roku poziom zaawansowania budowy to 49%. W październiku chcielibyśmy osiągnąć 55%. Muszę przyznać, że partnerzy również między sobą trochę rywalizują. Pod koniec każdego miesiąca tworzymy taki nasz wewnętrzny ranking pokazujący kto miał największy przerób. I tu muszę pochwalić Mostostal, który zazwyczaj zajmuje wysoką pozycję na liście, a w lutym 2008 roku był na pierwszym miejscu. Rozmawiali: Kinga Drózd, Marek Bryll Opracowanie: kd Pod czujnym O zadaniach nadzoru budowy trasy S8 - obecnie największej, pod względem wartości, drogowej inwestycji w Polsce opowiedział nam Tomasz Misiak, Inżynier Kontraktu. Co należy do zadań inżyniera kontraktu? Od pewnego czasu jest taki zwyczaj, że inwestor ogłasza przetarg na wykonawcę oraz nadzór i zarządzanie kontraktem. Czyli jest wykonawca i firma, która w imieniu inwestora konsultuje i załatwia wszelkie sprawy zgłaszane przez wykonawcę. W przypadku tak dużej inwestycji, jak S8 taki nadzór sprawuje zespół ludzi, którego jestem szefem. Od jak dawna pracuje Pan w nadzorze? Kilkanaście lat. Zanim trafiłem do nadzoru zajmowałem się projektowaniem. Swoją karierę rozpocząłem, w biurze projektów, później pracowałem w wykonawstwie drogowym i mostowym, po czym ostatecznie zdecydowałem o przejściu do nadzoru. Po jakimś czasie oprócz nadzorowania robót rola inżyniera rozszerzyła się również do zarządzania kontraktem. Budowę jakich inwestycji drogowych Pan już nadzorował? Mostu w Broku przez rzekę Bug, obwodnice Radzymina i Białobrzegów Radomskich, drogę nr 18 od przejścia granicznego w Olszynie w okolicy Bolesławca, odcinek drogi krajowej nr 51 odcinek od Olsztyna do Królewca i obecnie S8. Droga od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia, czyli blisko 10,5 km to fragment przyszłej autostrady z 3 pasami ruchu w obu kierunkach, z pasem awaryjnym i licznymi obiektami inżynierskimi, której budowa wymaga przebudowy infrastruktury miejskiej, linii kolejowej z bocznicą do huty ArcelorMittal, przebudowy linii tramwajowych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, elektroenergetycznych, telekomumnikacyjnych, gazociągów, ciepłociągów i linii wysokiego napięcia. Praktycznie wszystko, co może się zdarzyć w przypadku miejskiej inwestycji drogowej jest na tym kontrakcie. W związku z tym, jak w przypadku takiej inwestycji wygląda praca inżyniera kontraktu? To, przede wszystkim, stosy dokumentacji do weryfikacji i korespondencji, na którą trzeba odpowiedzieć i spraw wymagających załatwienia. Działając w imieniu i z upoważnienia inwestora większość bieżących kwestii mogę uregulować sam, ale są też takie, które wymagają formalnej zgody zamawiającego, jak na przykład dodatkowe płatności nieprzewidziane w kontrakcie, wtedy oczywiście 6

7 okiem potrzeba więcej czasu na uzyskanie niezbędnych decyzji. Dużo jest takich sytuacji? W zeszłym roku liczba pism przekroczyła Myślę, że do końca budowy będziemy musieli dopisać do niej jeszcze kilka zer. Często jeździ Pan na budowę? Staram się, aby nie było to rzadziej niż raz w tygodniu. Mamy w biurze cotygodniowe rady techniczne poświęcone wyłącznie kwestiom związanym z realizacją, aby przygotować się do nich zawsze w poniedziałek lub wtorek jadę zobaczyć całą budowę. Jak Pan ocenia sposób jej organizacji? System konsorcjum firm wykonawczych na postęp robót ma pozytywny wpływ, nie wyobrażam sobie, aby jedno przedsiębiorstwo mogło tyle sił i środków zaangażować w jedną inwestycję. Oczywiście dla mnie, jako inżyniera kontraktu jest to 4 razy więcej spraw, bo są 4, a nie jedna firma. Każdy wykonawca ma swoje pieniądze na realizację, każdy dba o swój interes. Z różnymi prośbami i problemami zwracają się do mnie 4 firmy, przez co jest 4 krotnie więcej korespondencji. Jak ważne miejsce w Pana dotychczasowej karierze zajmie zarządzanie budową S8? Jest to nie tylko największy kontrakt, jaki do tej pory nadzorowałem i zarządzałem, ale póki co również największa, pod względem wartości, drogowa inwestycja w Polsce. Dla mnie wszystko w tej budowie jest naj : największa, najbardziej skomplikowana i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Również najciekawsza, bo w części realizowana w ścianach szczelinowych, technologii wykorzystywanej w budowie I linii warszawskiego metra. Akurat przy tej inwestycji nie miałem okazji pracować, więc dla mnie S8 jest taką namiastką kolei podziemnej. Rozmawiali: Kinga Drózd, Marek Bryll Opracowanie: kd Mój jest ten kawałek drogi Rozmowa z Markiem Kowalczykiem, Zastępcą Dyrektora ds. Realizacji Robót Konstrukcyjnych. O jakim zawodzie marzyłeś będąc dzieckiem? Chciałem być mechanikiem samochodowym, ale ten pomysł nie przypadł do gustu moim rodzicom. Pewnego dnia, gdzieś pod koniec mojej podstawówki, przyprowadzili do domu znajomą, która przyniosła ze sobą rysunki techniczne obiektów mostowych. Zainteresowałem się tym, co robi i tak już zostało. Teraz mija jedenaście lat odkąd pracuję w budownictwie. Na kontrakcie Konotopa zajmujesz się m.in. koordynacją prac związanych z przesłoną tymczasową, wykonaną w technologii jet grouting. Co to jest? Technologia jet grouting służy do wzmacniania oraz uszczelniania wszelkiego rodzaju gruntów. Zazwyczaj wykorzystuje się ją w celu wzmocnienia fundamentów budynków lub podłoża nasypów drogowych. My stosujemy ją do wykonania poziomej przesłony tymczasowej uniemożliwiającej napływ wody do przyszłego wykopu i jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie praktykowane na taką skalę. Zaczyn cementowy wtłaczany jest pod ciśnieniem pod ziemię na głębokość ok. 20 metrów, gdzie zastyga. Teren objęty jet groutingiem ma powierzchnię 40 tys. m 2 i stanowi pas o długości 1 km i szerokości 40 m, zamknięty pomiędzy dwoma ścianami szczelinowymi. Jak postępują prace? Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Krótka zima pozwoliła pewne rzeczy mocno przyśpieszyć. Maszyny pracowały praktycznie cały czas. Ich wydajność zamiast 50% sięgała 80%, czyli tyle ile osiąga się w warunkach letnich. Ale początki samego jet groutingu nie były łatwe. Źródłem problemów był fakt, że kiedy rozpoczynaliśmy prace, podwykonawca nie dysponował od razu taką ilością maszyn, jaka była potrzebna. Teraz pracuje ich 8 i to jest liczba w zupełności wystarczająca. Twoje najlepsze momenty w Mostostalu? To dokończenie przebudowy DK nr 2 w okolicach Międzyrzecza Podlaskiego. Równie miłe będzie skończenie S8 w terminie i widok pierwszych samochodów rozpędzających się na tej trasie. Co czuje się w chwili oddania drogi do użytku? W takim momencie z sentymentem wspomina się dni, miesiące i lata spędzone na placu budowy. Na każdej budowie pozostawia się jakąś cząstkę siebie. W końcu kawał czasu człowiek się mordował, a czasami złościł, jak coś nie wychodziło. Lecz kiedy to wszystko się kończy, przychodzi satysfakcja, że poprawiło się bezpieczeństwo i komfort drogi, która ma później służyć społeczeństwu. Kiedy jedzie się wybudowanym przez siebie odcinkiem po głowie wciąż chodzi myśl - To mój odcinek. Ja go robiłem. Nawet jeśli nie fizycznie, to sama świadomość tego, że ja na nad nim czuwałem jest bardzo przyjemna. Którą swoją budowę pamiętasz najlepiej? Most przez Wisłę w Wyszogrodzie. Trzynasta podpora w Wyszogrodzie dała mi nieźle w kość, a rzeka nauczyła pokory. Fundament podpory przygotowywaliśmy do betonowania cztery, czy pięć razy. Każdorazowo, kiedy już byliśmy gotowi rozpocząć prace, stan wody podnosił się, zalewał teren i wszystko musieliśmy zaczynać od początku. Co ma większą wartość dla inżyniera droga czy most? To jak z pytaniem czy droga jest dojazdem do mostu czy most dojazdem do drogi. Nigdy się tego nie rozwiąże. Tak samo, jak nie odpowie się na pytanie, co było pierwsze jajko czy kura. Plany na przyszłość? Pracować dalej, ale po cichu liczę, że tu na miejscu. Aglomeracji warszawskiej brakuje wciąż węzłów komunikacyjnych i przepraw przez Wisłę. Wystarczy przejechać się przez miasto w godzinach szczytu, żeby zobaczyć, że nie brakuje dla nas roboty. Chciałbym w swoim życiu łączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne to być razem z rodziną, a pożyteczne wybudować dla miasta jeszcze jakieś cztery mosty. W jaki sposób odpoczywasz od pracy? Bawię się z synem i oddaję się swojemu największemu hobby, jakim jest trabant i motor. Trabant? Na początku mojej kariery zawodowej miałem do wyboru malucha i trabanta. Kupiłem trabanta koloru paper vice - białego papierowego - był bardziej pojemny. Wciąż stoi w twoim garażu? Nie. Sprzedałem, a teraz mam drugiego. Błękitnego. Ale to na razie tajny projekt. Tajny projekt? Tak, bo podlega tajnym modyfikacjom. Będzie najszybszy w Polsce! Świat zobaczy go jesienią. Rozmawiała: Karolina Myszkiewicz 02/2009 (15) (MAJ) 7

8 Tak buduje Region Południe Z okazji uroczystości zawieszenia wiechy, która odbyła się 21 kwietnia, miałam przyjemność odwiedzić budowę Centrum Handlowo-Usługowego Nowy Świat w Rzeszowie i porozmawiać z kierownikiem kontraktu Jackiem Mglejem. Zdzisław Szczepański (Inspektor BHP) Maciej Marszałek (Kierownik Budowy) Wojciech Wojtaczka (Inżynier) Ignacy Włodarczyk (Kierownik Robót) Bernadeta Szopińska (Specjalista ds. finansowych) Elżbieta Hospod (Asystentka) Jacek Mglej (Kierownik Kontraktu) Czesława Sarnowska (Inspektor Nadzoru Womak Alfa Wrocław) Mariusz Błachut (Inżynier) Maciej Bochniak (Kierownik Robót) Tomasz Rywacki (Kierownik Robót) Zygmunt Sobczyk (Inżynier) Autor zdjęcia Nowy Świat to pierwsza galeria handlowa w Rzeszowie? Niezupełnie. Wcześniej rozpoczęto budowę Millenium Hall, ale obecnie budowa jest całkowicie wstrzymana. Nawet gdyby teraz wznowili prace, to już nie dokończą ich przed nami. Jak bardzo skomplikowana jest to inwestycja pod względem technicznym? Nie mogę mówić o jakimś zaskoczeniu. Nie mamy takiego problemu, który blokowałby prace, a my nie wiedzielibyśmy jak go rozwiązać. Ja osobiście realizowałem już podobne obiekty. Nadzorowałem m.in. budowę Galerii Kazimierz w Krakowie, która ma trzykrotnie większą powierzchnię. Rzeczą nową dla mnie jest brak inwestora zastępczego i prowadzenie rozmów bezpośrednio z klientem. W chwili obecnej to imponująca, żelbetowa bryła - jaki będzie to obiekt po ukończeniu? Elewacja będzie przeciwieństwem tego, co widać w tej chwili. Budynek będzie ocieplony, a później zostanie nałożony tynk cienkowarstwowy. Na dwóch ostatnich kondygnacjach zostanie zamontowana konstrukcja stalowa i siatki nierdzewne z LEDami. Wieczorem to wszystko będzie podświetlone, a kolor światła będzie zmieniać się w wolnym rytmie. Bryła powinna dzięki temu zabiegowi nabrać lekkości. W samym centrum galerii znajdować się będzie szklany świetlik eliptyczny, przez który światło będzie padać na patio, prowadzone przez wszystkie poziomy. Wewnątrz jest miejsce na duży supermarket oraz około 100 mniejszych sklepów. Na II piętrze będzie Aleja Rzeszowska przeznaczona na drobne butiki miejscowych handlowców. Nie ma przewidzianego kompleksu rozrywkowego, jedynie punkty gastronomiczne. Parkingi będą znajdować się całkowicie na zewnątrz budynku i będzie to 600 miejsc. Czy budowa wzbudza zainteresowanie wśród rzeszowian? Dość często lokalne media robią nagrania, zdjęcia, wywiady - staramy się ich kierować do inwestora, nie zapominając jednak o tym, żeby zawsze podkreślić rolę Mostostalu w całym przedsięwzięciu. Mieszkańcy oczywiście są ciekawi: a co? a jak? a kiedy? Wszyscy niezmiennie podziwiają tempo robót, bo nie są do takiego przyzwyczajeni, zwłaszcza po doświadczeniach z poprzednią galerią. Jak układa się współpraca z władzami miasta i jak postrzegany jest Mostostal Warszawa? Władze miasta przykładają duże znaczenie do tej inwestycji. Wiadomo, że to prestiż dla Rzeszowa oraz miejsca pracy. Realizacja, tempo, sumienność i wypłacalność Mostostalu powoduje, że nie słyszałem tutaj ani jednego złego słowa na temat naszej firmy. Rzeczą, która również działa na naszą korzyść i zapewnia przychylność urzędów jest współpraca z lokalnymi firmami. A propos miejsc pracy ile osób zatrudnia w tej chwili Mostostal przy tej budowie? W tej chwili zatrudnionych jest około 200 osób, ale ta liczba będzie się systematycznie zwiększać wraz z przystąpieniem do robót wykończeniowych. Jak układa się współpraca na linii Rzeszów Kraków? Ja sam jestem z Krakowa. Andrzeja Grabowskiego (dyrektor Biura Regionalnego w Krakowie) znałem już wcześniej, natomiast Alojzego Malczaka (dyrektor Regionu Południe) poznałem w momencie przyjmowania się do Mostostalu. Pomagają mi zdecydowanie; wszystko, o co ich poprosiłem, dostawałem od ręki. Perspektywy dla Rzeszowa? Galeria Nowy Świat jest pierwszym kontraktem, przy którym pracuję dla Mostostalu Warszawa. Mam nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana, tym bardziej, że sytuacja na rynku rzeszowskim jest obiecująca. Dysponujemy młodą kadrą inżynierską i realizację tego obiektu prowadzimy w dużej mierze własnymi siłami, z niewielką pomocą inżynierów z Krakowa. Pojawiło się też szereg ciekawych projektów: wieża lotniskowa, roz- 8

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 10-13.05.2011 Kielce Gancarz Waldemar Pych Dawid W skrócie o targach AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać...

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... Lokalizacja ul. Rolna w Katowicach, dzielnica Brynów Blisko tętniącego życiem centrum miasta Atrium Geo to nowa inwestycja

Bardziej szczegółowo

Wycieczka techniczna na most Północny przez Wisłę w Warszawie

Wycieczka techniczna na most Północny przez Wisłę w Warszawie Wycieczka techniczna na most Północny przez Wisłę w Warszawie 18 kwietnia 2011 r. Oddział Warszawski ZMRP zorganizował kolejną wycieczkę techniczną na budowę mostu Północnego. Powód był jeden: podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016 Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! FESTIWAL DRUKU - najważniejsza impreza branży reklamowej w drugim półroczu w Polsce - hala nr III dedykowana szeroko pojętej branży

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

ITAB OD KONCEPCJI DO SATYSFAKCJI

ITAB OD KONCEPCJI DO SATYSFAKCJI ITAB OD KONCEPCJI DO SATYSFAKCJI ITAB Shop Concept Polska Sp. z o.o. to część jednego z europejskich liderów branży wyposażenia powierzchni handlowych. Grupa ITAB jest producentem towarów i dostawcą usług

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014 POLSKA Budujemy lepsze miasta marzec 2014 Grupa Lafarge wyniki 2013 Światowy lider oferujący rozwiązania budowlane na bazie cementu, kruszyw i betonu Innowacyjne rozwiązania do rozwoju urbanizacji, by

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

PROFIL FIRMY. Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje potrzeby

PROFIL FIRMY. Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje potrzeby PROFIL FIRMY Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje potrzeby O FIRMIE Historia firmy WENTOR sięga 2000 roku. Na początku był pomysł i kilka osób, które udało się do niego przekonać. W ciągu kilkunastu

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego dr Piotr Rosik prof. Tomasz Komornicki Sławomir Goliszek Plan

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław u Autostrada A4 Krzywa-Wrocław Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Informacje podstawowe Całkowity

Bardziej szczegółowo

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta

PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta PASJA TWORZENIA WYDARZEŃ... Oferta 3 Agenda O nas Luxevent powstało z pasji tworzenia wyjątkowych wydarzeń, które zapewniają niezapomniane wspomnienia naszych klientów. Pracujemy na ich sukces realizując

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 3 Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 4

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik. wystawcy. Tu jest TWOJE miejsce. www.targikielce.pl

Niezbędnik. wystawcy. Tu jest TWOJE miejsce. www.targikielce.pl Niezbędnik wystawcy Tu jest TWOJE miejsce Twoje zadowolenie to Nasz sukces! Dlatego przestawiamy Ci krótki poradnik co zrobić aby targi były sukcesem. W kilku krokach przekonasz się jakie to proste. Krok

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy KOMERCJA O inwestycji Cztery Wieże to nowoczesny kompleks mieszkalno usługowy, zlokalizowany przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. Inwestycja składa się z czterech piętnastopiętrowych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP. ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert polegający na przygotowaniu imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody dla projektu LIFE/3 x Środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Budowa MOR-ów (Miejsc Obsługi Rowerzystów), których na terenie województwa podkarpackiego będzie 39 sztuk (średnio co 20 km), będą one wyposażone w

Budowa MOR-ów (Miejsc Obsługi Rowerzystów), których na terenie województwa podkarpackiego będzie 39 sztuk (średnio co 20 km), będą one wyposażone w Informacja na Sejmik Województwa Podkarpackiego na temat projektów: Trasy podkarpackie, Trasy promocja - styczeń 2015 r. - W ramach projektu Trasy Wschodniej realizowanego w programie Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację Pana posła Edwarda Siarki, przesłaną przy piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak SPS- 023-3869/12, w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków Zakopane

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą: 1) Nr LXXV/2265/2006

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe:

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe: Postęp robót Roboty drogowe: Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu WA 209: DD 251PA, DW 252P Wykonanie drogi dojazdowej do P1, P2, P3 oraz P4 i P5 Wykonanie nasypu dróg dojazdowych DW247P, DW249L, DD253PL,

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w V edycji konkursu (2014) www.greenevo.gov.pl GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii (2009-2013) Piąty rok

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka tu zycie ma smak... tu zycie ma smak... Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka KROWODRZA dawno temu przedmieścia, dziś MODNA DZIELNICA. Niegdyś Krowodrza składała się z głównie z folwarków, łąk i

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012

Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012 Kwartalnik Internetowy CKfoto.pl ISSN 2080-6353 Nr CK 10/2011 (X-XII 2011) ckfoto@ckfoto.pl 05 grudnia 2012r. Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012 Anna Benicewicz-Miazga Patryk Ptak Anna Góra-Klauzińska

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W FIRMIE RAMBOLL W HELSINKACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Magdalena Proc Wydział Inżynierii Środowiska 09-12.2010 HELSINKI Praktykę studencką z programu

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. 3DC Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1/95 02-796 Warszawa Adres korespondencyjny: Ul. Szturmowa 9/4 02-678 Warszawa kamil.bialy@3dc.com 608-377-824 --- NIP: 9512338787 REGON:

Bardziej szczegółowo

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING

KAMERALNY BUDYNEK BIUROWY BUDYNEK ZEFIR REPREZENTACYJNY HOL TARASY WIDOKOWE PARKING KAMERALNY BUDYNEK WY REPREZENTACYJNY HOL Centrum informacji dla osób przybywających do obiektu będzie stanowiła elegancko wykończona recepcja znajdująca się na parterze. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami

Bardziej szczegółowo

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna:

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna: Oferta inwestycyjna: Gliwice Poezji GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 7 pkt 2 Statutu, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach 2 2 Dolny Śląsk - historia sukcesu Czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw 1 miejsce Aktywność wobec inwestorów 1 miejsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo