Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL- 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL- 2)"

Transkrypt

1 Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL- 2) Załącznik do rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych Na podstawie art. 44 ust.3 ustawy z dnia 31 maja 1962 r.- Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz.272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199) zarządza się, co następuje: 1 W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 1977 r. w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (Dz.U. Nr 15, poz. 63 i z 1993 r. Nr 75, poz. 358) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 1) 2 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1 ) Załącznik, będący odrębnym wydawnictwem, jest do nabycia w Głównym inspektoracie Lotnictwa Cywilnego... (oraz na stronie ;). SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. OKREŚLENIA I SKRÓTY ROZDZIAŁ 2. STOSOWANIE PRZEPISÓW 2.1. Zakres stosowania przepisów 2.2. Odpowiedzialność dowódcy statku powietrznego 2.3. Uprawnienia dowódcy statku powietrznego ROZDZIAŁ 3. PRZEPISY OGÓLNE WYKONYWANIA LOTÓW 3.1. Zabezpieczenie osób i mienia Prowadzenie statku powietrznego Minimalne wysokości lotu Wysokości przelotu Zrzuty ze statków powietrznych.

2 Holowanie statków powietrznych lub przedmiotów Skoki spadochronowe Loty akrobacyjne i próbne Loty propagandowe i reklamowe Loty balonu wolnego bez załogi Publiczne pokazy lotnicze Zawody i rajdy lotnicze Strefy zakazane, niebezpieczne i ograniczone 3.2. Zapobieganie kolizjom Zachowanie bezpiecznej odległości między statkami powietrznymi podczas lotu Pierwszeństwo drogi Światła, jakie powinny być zapalone na statkach powietrznych Loty w pozorowanych warunkach lotu według wskazań przyrządów Poruszanie się statku powietrznego na lotnisku /lądowisku/ i w pobliżu lotniska / lądowiska / Poruszanie się statku powietrznego na wodzie 3.3. Informacje ogólne dotyczące lotów, czas i sygnały Informacje ogólne dotyczące lotów Czas Sygnały 3.4. Ruch lotniczy kontrolowany Informacje ogólne dotyczące lotów kontrolowanych Hań lotu Powtarzalny plan lotu Zezwolenia kontroli ruchu lotniczego Stosowanie się do planu lotu / powtarzalnego planu lotu / Meldunki pozycyjne Zakończenie kontroli lotu Łączność Ruch lotniczy na lotniskach kontrolowanych i w przestrzeniach powietrznych kontrolowanych Loty statków powietrznych w warunkowych drogach lotniczych i po międzynarodowych trasach lotniczych Wloty statków powietrznych do przestrzeni powietrznej kontrolowanej Przecinanie przez statki powietrzne przestrzeni powietrznej kontrolowanej' Loty statków powietrznych innych niż cywilne w przestrzeniach powietrznych kontrolowanych 3.5. Ruch lotniczy nadzorowany Informacje ogólne dotyczące lotów nadzorowanych Plan lotu Składanie planów na loty wykonywane okresowo Zezwolenia nadzoru ruchu lotniczego na loty w przestrzeni lotów koordynowanych Stosowanie się do planu lotu Meldunki pozycyjne Zakończenie nadzoru ruchu lotniczego

3 Łączność Ruch lotniczy nadzorowany na lotniskach i w ich rejonach Ruch lotniczy na lądowiskach i w ich rejonach 3.6. Ruch lotniczy cywilnych statków powietrznych na lotniskach wojskowych Ustalenia ogólne Przeloty polskich cywilnych statków powietrznych na lotniska wojskowe doraźnie udostępniane i loty na tych lotniskach Przeloty obcych cywilnych statków powietrznych na lotniska wojskowe niedopuszczone do ruchu międzynarodowego 3.8. Wykorzystanie wojskowego systemu radionamierzania Postępowanie w przypadku zaistnienia bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego Przechwytywanie statków powietrznych ROZDZIAŁ 4. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ / VFR / 4.1. Warunki meteorologiczne dla lotów VFR 4.2. Warunki meteorologiczne dla lotów VFR wymagane w ruchu lotniskowym Warunki meteorologiczne dla lotów VFR wymagane na lotniskach kontrolowanych Warunki meteorologiczne dla lotów VFR wymagane na lotniskach innych niż kontrolowane i na lądowiskach 4.3. Ograniczenia w wykonywaniu lotów VFR 4.4. Minimalne wysokości lotów VFR Wysokości lotów VFR po trasach i w przelotach 4.6. Stosowanie się do przepisów w zależności od rodzaju zapewnianej służby ruchu lotniczego 4.7. Przejście z lotu VFR do lotu IFR 4.8. Loty specjalne VFR ROZDZIAŁ 5. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW WEDŁUG WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW / IFR / 5.1. Przepisy dotyczące wszystkich lotów IFR Wyposażenie statku powietrznego Minimalne poziomy Przejście z lotu IFR do lotu VFR 5.2. Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej 5.3. Przepisy dotyczące wykonywania lotów IFR poza przestrzenią powietrzną kontrolowaną ROZDZIAŁ 6. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE MELDUNKÓW O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W RUCHU LOTNICZYM 6.1. Postanowienia ogólne 6.2. Składanie przez dowódcę statku powietrznego meldunku o nieprawidłowości w ruchu lotniczym zaistniałej podczas lotu 6.3. Rozpatrywanie złożonego przez dowódcę statku powietrznego meldunku o nieprawidłowości w ruchu lotniczym zaistniałej podczas lotu 6.4. Składanie i rozpatrywanie meldunków dotyczących nieprzestrzegania przepisów ruchu lotniczego przez załogi statków powietrznych, organy kierowania lotami i organy służby ruchu lotniczego 6.5. Postanowienia końcowe Przekazywanie meldunków o nieprawidłowości w ruchu lotniczym

4 Postępowanie w przypadku stwierdzenia przez organ wojskowy naruszenia przepisów ruchu lotniczego przez załogę cywilnego statku powietrznego Postępowanie w przypadku stwierdzenia przez organ cywilny naruszenia przepisów ruchu lotniczego przez załogę wojskowego statku powietrznego Rozpatrywanie meldunków o niebezpiecznych zbliżeniach zaistniałych między wojskowymi a cywilnymi statkami powietrznymi ROZDZIAŁ 7. WYJĄTKI OD PRZEPISÓW ZAWARTYCH W POPRZEDNICH ROZDZIAŁACH 7.1. Loty szybowców 7.2. Loty balonów Loty balonów wolnych z załogą Loty balonów wolnych bez załogi Loty balonów na uwięzi Ostrzeganie załóg statków powietrznych i zainteresowanych organów służby ruchu lotniczego o lotach balonów 7.3. Lądowania w terenie przygodnym 7.4. Loty śmigłowców 7.5. Loty sanitarne, ratownicze i w ochronie bezpieczeństwa publicznego 7.6. Loty nocne VFR 7.7. Loty na lotniach, motolotniach, lotniach z napędem i paralotniach 7.8. Loty modeli statków powietrznych, rakiet, itp Uzyskiwanie zezwoleń w przypadkach utrudnionej łączności z organami służby ruchu lotniczego ROZDZIAŁ 8. PRZEPISY KOŃCOWE ZAŁĄCZNIK A. SYGNAŁY 1. SYGNAŁY UŻYWANE W LOTNICTWIE CYWILNYM 1.1. Sygnały niebezpieczeństwa i naglące Sygnały niebezpieczeństwa Sygnały naglące 1.2. Sygnały wzrokowe stosowane w ruchu lotniczym Sygnały dla ruchu lotniskowego podawane przez organy służby ruchu lotniczego i kierowania lotami Sygnały świetlne podawane z wieży lotniska Sygnały pirotechniczne podawane z wieży lotniska lub miejsca startu i lądowania Sygnały wykładane na drogach startowych i drogach kołowania Sygnały, które mogą być wykładane w miejscu startu i lądowania Sygnały, które mogą być podawane z miejsca startu i lądowania chorągiewkami, latarniami lub światłami sygnalizacyjnymi Sygnały na polu sygnałowym Inne sygnały informacyjne Sygnały podawane przy wykonywaniu lotów za wyciągarką Sygnały podawane przez statek powietrzny Sygnały podawane przez pilota do organu kierowania lotami

5 Sygnały podawane podczas lotu grupowego przez dowódcę grupy Sygnały podawane przez pilotów podczas holowania szybowca Sygnały podawane statkom powietrznym wchodzącym na płytę postojową lub na stanowisko postojowe albo opuszczającym je Sygnały od sygnalisty do statku powietrznego Sygnały od pilota statku powietrznego do sygnalisty 2. SYGNAŁY UŻYWANE W LOTNICTWIE WOJSKOWYM 2.1. Sygnały przekazywane przy rozruchu silnika/ów/ i przy kierowaniu ruchem statków powietrznych na ziemi na lotniskach wojskowych 2.2. Sygnały kierowania ruchem lotniczym statków powietrznych stosowane na lotniskach wojskowych, gdy nie ma łączności radiowej 3. SYGNAŁY PODAWANE PRZEZ PRZECHWYTUJĄCY STATEK POWIETRZNY I ODPOWIEDZI NA NIE PRZECHWYTYWANEGO STATKU POWIETRZNEGO 4. SYGNAŁY PODAWANE PRZEZ PRZECHWYTYWANY STATEK POWIETRZNY I ODPOWIEDZI NA NIE PRZECHWYTUJĄCEGO STATKU POWIETRZNEGO ZAŁĄCZNIK B. LOTY BALONÓW WOLNYCH BEZ ZAŁOGI 1. Klasyfikacja balonów wolnych bez załogi 2. Ogólne przepisy operacyjne 3. Ograniczenia operacyjne i wymagania dotyczące wyposażenia 4. Zakończenie lotu w szczególnych przypadkach 5. Zawiadomienie o locie 6. Rejestracja pozycji i meldunki ZAŁĄCZNIK C. TABELA POZIOMÓW PRZELOTÓW ZAŁĄCZNIK D. PROGRAM PUBLICZNYCH POKAZÓW LOTNICZYCH ZAŁĄCZNIK E. ZALECONE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ PODCZAS WYKONYWANIA LOTU KONTROLOWANEGO ZAŁĄCZNIK F. ZALECONE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY ORIENTACJI GEOGRAFICZNE! PODCZAS WYKONYWANIA LOTU NADZOROWANEGO ZAŁĄCZNIK G. WZÓR ICAO FORMULARZA MELDUNKU O NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RUCHU LOTNICZYM ZAŁĄCZNIK H. FORMULARZ PLANU LOTÓW W REJONIE NADZOROWANYM LOTNISKA /LĄDOWISKA/ I LOTÓW WYKRACZAJĄCYCH POZA REJON NADZOROWANY LOTNISKA / LĄDOWISKA / - LOTY TRASOWE ZAŁĄCZNIK I. FORMULARZ PLANU LOTU NA PRZELOT W RUCHU LOTNICZYM NADZOROWANYM ZAŁĄCZNIK J. PRZEPISY STOSOWANE W FIR WARSZAWA NA PODSTAWIE DOKUMENTU ICAO - DODATKOWE PROCEDURY REGIONALNE /Doc 7030/ ZAŁĄCZNIK K. DODATKOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRZE LOTÓW NA LOTNISKA WOJSKOWE DORAŹNIE UDOSTĘPNIONE I LOTÓW NA TYCH LOTNISKACH - Ogólne zasady wykonywania lotów - Loty nocne - Kierowanie lotami - Sytuacje szczególne

6 ROZDZIAŁ 1. - OKREŚLENIA I SKRÓTY Barometryczna wysokość bezwzględna - ciśnienie atmosferyczne wyrażone w jednostkach wysokości według międzynarodowej atmosfery wzorcowej. Bieżący plan lotu - plan lotu wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z kolejnych zezwoleń. Biuro odpraw załóg - organ ustanowiony w celu przyjmowania meldunków dotyczących służby ruchu lotniczego oraz planów lotu składanych przed odlotem. Uwaga. Biuro odpraw załóg może być ustanowione jako organ samodzielny lub może być połączone z istniejącym organem, np. innym organem służby ruchu lotniczego lub organem informacji lotniczej. Całkowity przewidywany czas przelotu - dla lotów IFR - przewidywany czas, potrzebny od startu: do przybycia nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu dc pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia według wskazań przyrządów lub gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem docelowym - to do przybycia nad lotnisko docelowe; dla lotów VFR - przewidywany czas niezbędny od startu do przybycia nad lotnisko docelowe. Droga lotnicza - część obszaru kontrolowanego, wydzielona w postaci korytarza dla przelotów statków powietrznych, w której działają urządzenia radionawigacyjne. Uwaga. Drogi lotnicze dzielą się na stałe, weekendowe i warunkowe. DWLOP - skrót oznaczający Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Granica ważności zezwolenia - punkt, do którego ważne jest zezwolenie organu służby ruchu lotniczego, udzielone dowódcy statku powietrznego. IFR /Instrument Flight Rules/ - skrót oznaczający przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów. IL skrót oznaczający Instrukcję o ruchu lotniczym kontrolowanym. IMC /Instrument Meteorological Conditions/ - skrót oznaczający warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów. Informacja o ruchu - informacja podana przez organ służby ruchu lotniczego dla ostrzeżenia pilota o innym znanym lub zaobserwowanym ruchu lotniczym, który może występować w pobliżu jego pozycji lub zamierzonej trasy lotu i udzielenia pilotowi pomocy dla zapobieżenia kolizji. Kierownik lotów - osoba wyznaczona przez użytkownika statku powietrznego do kierowania lotami, posiadająca wymagane uprawnienia. Kołowanie - ruch statku powietrznego po powierzchni lotniska przy użyciu mocy własnej, wyłączając start i lądowanie. Kurs - kierunek osi podłużnej statku powietrznego wyrażany w stopniach w odniesieniu do północy geograficznej, magnetycznej, busoli lub siatki kartograficznej. Lądowanie przymusowe - lądowanie nie zamierzone, dokonane z przyczyn technicznych, meteorologicznych lub innych na lotnisku lub poza lotniskiem. Lot akrobacyjny - lot, w którym statek powietrzny wykonuje celowo manewry powodujące nagłą zmianę jego położenia, nienormalne położenie lub nienormalną zmianę prędkości. Lot dzienny - lot wykonywany w okresie między wschodem a zachodem słońca. Lot grupowy - lot grupy statków powietrznych o określonym ich położeniu względem siebie, dowodzonej przez dowódcę tej grupy; lot taki może być wykonywany w szyku luźnym lub zwartym. Lot IFR - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów. Lot kontrolowany - każdy lot, na który wymaga się zezwolenia kontroli ruchu lotniczego. Lot nadlotniskowy - lot wykonywany po kręgu nadlotniskowym i w strefach położonych nad lotniskiem lub w jego pobliżu. Lot nadzorowany - lot, w odniesieniu do którego zapewniona jest służba nadzoru ruchu lotniczego. Lotnisko kontrolowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego.

7 Lotnisko nadzorowane - lotnisko, na którym zapewniona jest służba nadzoru ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego. Lotnisko zapasowe - lotnisko, na które statek powietrzny może lecieć, jeżeli nie jest możliwe lub nie jest celowe wykonanie lotu do lotniska zamierzonego lądowania lub wykonanie na nim lądowania. Lotniska zapasowe dzielą się na: - zapasowe po starcie - lotnisko zapasowe, na którym statek powietrzny może lądować, jeżeli będzie to konieczne wkrótce po starcie, a nie jest możliwe wykorzystanie lotniska startu; - zapasowe na trasie - lotnisko, na którym statek powietrzny znajdując się na trasie w warunkach nienormalnych lub niebezpiecznych mógłby lądować; - zapasowe docelowe - lotnisko zapasowe, na które statek powietrzny może lecieć, jeżeli lądowanie na lotnisku zamierzonego lądowania stanie się niemożliwe lub niecelowe. Uwaga. Lotnisko, z którego nastąpi odlot, może być również lotniskiem zapasowym na trasie lub zapasowym docelowym w danym locie. Lot nocny - lot wykonywany w okresie między zachodem a wschodem słońca. Lot nocny VFR - lot VFR odbywający się między zachodem a wschodem słońca zgodnie z ograniczeniami ustalonymi dla danego rodzaju lotu. Lot pozalotniskowy - lot, w którym część trasy wykracza poza granicę rejonu nadzorowanego lotniska /lądowiska/ lub strefy /rejonu/ kontrolowanego lotniska, z lądowaniem na lotnisku /lądowisku/ startu. Lot propagandowy - lot, w którym są przewożone osoby inne niż załoga statku powietrznego, w celu zapoznania ich ze specyfiką samego lotu i walorami widowiskowymi. Lot próbny - lot wykonywany w celach kontrolnych, związany ze stwierdzaniem zdatności statku powietrznego lub lot wykonywany w celach doświadczalnych, mogących wykraczać poza zakres warunków użytkowania, określonych w świadectwie sprawności technicznej. Lot reklamowy - lot związany z reklamowaniem imprez, uroczystości, zawodów, usług firm handlowych, towarów i innych przedsięwzięć, m.in. przez holowanie transparentów, flag i reklam oraz zrzuty ulotek. Lot ratowniczy - lot wykonywany w celu jak najszybszego udzielenia pomocy osobom, którym grozi niebezpieczeństwo lub też w celu niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof przemysłowych i komunikacyjnych. Lot sanitarny - lot związany z przewozem chorych, ładunku sanitarnego oraz z przewozem lekarzy-konsultantów i innych specjalistów w celu udzielenia pomocy medycznej. Lot specjalny VFR - lot VFR zezwolony przez kontrolę ruchu lotniczego do wykonania wewnątrz strefy kontrolowanej lotniska w warunkach meteorologicznych poniżej VMC. Lot VFR - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla-lotów z widocznością. Lot w rejonie lotniska - lot wykonywany w granicach rejonu nadzorowanego lotniska lub strefy /rejonu/ kontrolowanego lotniska, z lądowaniem na lotnisku startu. Lot w szyku luźnym - lot grupowy, w którym statki powietrzne są na tyle odległe od siebie, że dla bezpiecznego wykonania takiego lotu nie są konieczne dodatkowe kwalifikacje pilotów. Lot w szyku zwartym - lot grupowy, w którym statki powietrzne są usytuowane na tyle blisko siebie, że dla bezpiecznego wykonania takiego lotu są konieczne dodatkowe kwalifikacje pilotów i zachowanie przez nich szczególnej uwagi w czasie lotu. Obszar kontrolowany - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią. Uwaga. Obszar kontrolowany obejmuje drogi lotnicze, rejony kontrolowane lotnisk i rejony kontrolowane węzłów lotnisk. Obszar ten nie obejmuje stref kontrolowanych lotnisk. Organ informacji powietrznej - organ ustanowiony do zapewnienia służby informacji powietrznej i służby alarmowej. Organ kontroli lotniska - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego i służby alarmowej dla ruchu lotniskowego. Uwaga. Organ kontroli lotniska może ponadto zapewniać służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów.

8 Organ kontroli obszaru - organ ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego i służby alarmowej w odniesieniu do lotów kontrolowanych w podległym mu obszarze kontrolowanym. Uwaga. Organ kontroli obszaru może ponadto zapewniać służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów. Organ kontroli ruchu lotniczego - wyrażenie ogólne oznaczające zarówno organ kontroli obszaru, organ kontroli zbliżania, jak i organ kontroli lotniska. Organ kontroli zbliżania - organ ustanowiony do zapewnienia na jednym lotnisku lub w węźle lotnisk służby kontroli ruchu lotniczego i służby alarmowej w odniesieniu do kontrolowanych lotów statków powietrznych przylatujących i odlatujących. Uwaga. Organ kontroli zbliżania może ponadto zapewniać służbę informacji powietrznej i służbę koordynacji ruchu lotniczego w odniesieniu do określonych lotów. Organ koordynacji ruchu lotniczego - organ ustanowiony do zapewnienia służby koordynacji ruchu lotniczego, służby nadzoru ruchu lotniczego i służby alarmowej. Organ państwowego nadzoru lotniczego - organ wyznaczony przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Organ służby ruchu lotniczego - wyrażenie ogólne oznaczające zarówno organ kontroli ruchu lotniczego, organ nadzoru ruchu lotniczego, organ koordynacji ruchu lotniczego, organ informacji powietrznej, jak i biuro odpraw załóg. Państwowy cywilny organ ruchu lotniczego - przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze". Plan lotu - określone informacje, dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego, dostarczone przed lotem organom służby ruchu lotniczego. Uwaga 1. Terminy składania planów lotu podane są w ust i Uwaga 2. W przypadkach określonych w niniejszych przepisach plan lotu lub zmiany do planu lotu mogą być przekazane z powietrza. PL-11 - skrót oznaczający przepisy pt. Zasady działania służb ruchu lotniczego. PL skrót oznaczający przepisy pt. Operacje statków powietrznych. Płyta postojowa - wydzielona dla postoju statków powietrznych część powierzchni lotniska lądowego, na której odbywa się wsiadanie i wysiadanie pasażerów, załadowywanie lub wyładowywanie towaru, bagażu i poczty, zaopatrywanie w paliwo i obsługa tych statków. Podlot - poruszanie się śmigłowca /statku powietrznego VTOL/ nad powierzchnią lotniska, zwykle wykorzystując wpływ ziemi, z prędkością podróżną w zasadzie mniejszą niż 37 km/h /20 węzłów/. Uwaga. Aktualna wysokość względna może się zmieniać i niektóreśmigłowce mogą wumagać podlotu powyżej 8 m /25 stóp/ nad poziomem terenu, aby zmniejszyć turbulencję powodowana wpływem ziemi lub zapewnic niezbędny zapas wysokości dla ładunków podwieszonych na zewnątrz. Pokładowy system zapobiegania kolizjom /ACAS/ - system statku powietrznego oparty na wykorzystaniu sygnałów transpondera radaru wtórnego /SSR/, który działa niezależnie od wyposażenia naziemnego i zapewnia pilotowi informacje o potencjalnym zagrożeniu przez statki powietrzne wyposażone w transpondery SSR. Pole manewrowe - część pola naziemnego ruchu lotniczego przeznaczona do startu i lądowania statków powietrznych i ruchu naziemnego statków związanego ze startem i lądowaniem; pole manewrowe nie obejmuje części lotniska przeznaczonej do załadowania i wyładowania statków powietrznych oraz ich obsługi technicznej. Pole naziemnego ruchu lotniczego - część lotniska przystosowana do naziemnego ruchu statków powietrznych. Pole sygnałowe - powierzchnia na lotnisku przystosowana do umieszczania na niej sygnałów naziemnych. Pole wzlotów - część pola manewrowego przystosowana do startów i lądowań statków powietrznych. Powtarzalny plan lotu /RPL/ - plan lotu dotyczący serii często powtarzających się, regularnie wykonywanych pojedynczych lotów o identycznych danych podstawowych, przedstawiony przez użytkownika statku powietrznego do przechowywania i powtarzalnego wykorzystania przez organ służby ruchu lotniczego. Poziom - wyrażenie ogólne odnoszące się do pozycji w płaszczyźnie pionowej statku powietrznego w locie i oznaczające wysokość względną, wysokość bezwzględną lub poziom lotu. Poziom lotu - powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym odniesiona do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hpa /760 mm Hg/ i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia.

9 Uwaga. Wysokościomierz barometryczny wyskalowany według atmosfery wzorcowej może być wykorzystany do określania poziomów lotu, jeżeli został nastawiony na ciśnienie 1013,2 hpa /760mmHg/. Poziom przejściowy - najniższy poziom lotu jaki można wykorzystać powyżej wysokości przejściowej. Poziom przelotu - poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu. Procedura podejścia według wskazań przyrządów - szereg uprzednio ustalonych manewrów wykonywanych według wskazań przyrządów pokładowych z określonym zabezpieczeniem przed zderzeniem z przeszkodami, od pozycji rozpoczęcia podejścia początkowego lub - gdzie jest to stosowane - od początku określonej trasy dolotu do punktu, od którego może być wykonane lądowanie, a gdy lądowanie nie zostało wykonane - do pozycji, w której obowiązują odpowiednie kryteria przewyższenia nad przeszkodami dla lotu w oczekiwaniu lub dla lotu po trasie. Przelot - lot, w którym lądowanie odbywa się na innym lotnisku /lądowisku/ niż lotnisko /lądowisko/ startu. Przestrzenie powietrzne służb ruchu lotniczego - przestrzenie powietrzne o określonych wymiarach, oznaczone alfabetycznie, wewnątrz których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których są ustalone służby ruchu lotniczego i przepisy o operacjach. Uwaga. Przestrzenie powietrzne ATS są sklasyfikowane jako klasy od A do G. Przestrzeń lotów koordynowanych - część przestrzeni powietrznej operacyjnej, nie obejmująca przestrzeni lotów swobodnych i innych określonych przestrzeni, w której loty cywilnych statków powietrznych, przed ich rozpoczęciem, podlegają koordynacji. Przestrzeń lotów swobodnych - część przestrzeni powietrznej operacyjnej do wysokości 4.00 m od powierzchni ziemi lub wody, nie obejmująca przestrzeni lotów koordynowanych i innych określonych przestrzeni, w której cywilne statki powietrzne mogą wykonywać loty VFR ograniczone określonymi warunkami i loty te, przed ich rozpoczęciem, nie podlegają koordynacji. Uwaga. Patrz ust przepisów PL-11. Przestrzeń powietrzna kontrolowana - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której służba kontroli ruchu lotniczego jest zapewniana dla lotów IFR i lotów VFR zgodnie z klasyfikacją przestrzeni powietrznej. Uwaga. Wyrażenie "przestrzeń powietrzna kontrolowana" jest określeniem ogólnym, które obejmuje przestrzeń powietrzną ATS klasy A, B, C, D i E. Przestrzeń powietrzna operacyjna - przestrzeń powietrzna nad obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym RP, nie obejmująca przestrzeni powietrznej kontrolowanej. Przestrzeń powietrzna strofy nadgranicznej - przestrzeń powietrzna rozciągająca się od granicy państwowej do odległości 6 km w głąb państwa. Przestrzeń powietrzna ze służbą doradczą - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach /lub wyznaczona trasa/, wewnątrz której /lub na której/ służba doradcza ruchu lotniczego jest dostępna. Przewidywany czas odblokowania - przewidywany czas, w którym statek powietrzny rozpocznie manewrowanie związane z odlotem. Przewidywany czas przylotu - dla lotów IFR - przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad wyznaczony punkt, określony w odniesieniu do pomocy nawigacyjnych, od którego jest zamierzone rozpoczęcie procedury podejścia według wskazań przyrządów lub gdy nie ma pomocy nawigacyjnej związanej z lotniskiem, czas, w którym statek powietrzny przybędzie nad lotnisko; dla lotów VFR - przewidywany czas przybycia statku powietrznego nad lotnisko. Pułap chmur - wysokość nad ziemią lub wodą podstawy najniższej warstwy chmur, znajdujących się poniżej 6000 m i pokrywających więcej niż połowę nieba. Punkt meldowania - określone miejsce geograficzne, w odniesieniu do którego podawana jest pozycja statku powietrznego. Rada dla zapobieżenia kolizji - rada udzielana pilotowi przez organ służby ruchu lotniczego określająca manewry, w celu okazania mu pomocy w zapobieżeniu kolizji. Rejon informacji powietrznej /Flight information region - FIR/ - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa. Uwaga. Rejon informacji powietrznej, w którym polskie władze lotnicze zapewniają służbę informacji powietrznej i służbę alarmową, nosi nazwę: polski rejon informacji powietrznej lub rejon informacji powietrznej Warszawa albo FIR Warszawa.

10 Rejon kontrolowany lotniska /lub węzła lotnisk/ /Terminal control area - TMA/ - obszar kontrolowany, ustanowiony zwykle u zbiegu dróg lotniczych, w pobliżu jednego lotniska lub kilku /węzła/ lotnisk. Rejon lotniska - wyrażenie ogólne oznaczające rejon nadzorowany lotniska lub strefę /rejon/ kontrolowany lotniska. Rejon nadzorowany lotniska - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, obejmująca lotnisko nadzorowane i jego strefy. ROKRL - skrót oznaczający Rejonowy Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego. Ruch lotniczy - ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty lub poruszających się na polu manewrowym. Ruch lotniczy kontrolowany - ruch Statków powietrznych objęty działaniem służby kontroli ruchu lotniczego, odbywający się w przestrzeni powietrznej kontrolowanej i na polu manewrowym lotniska kontrolowanego. Uwaga. W wyjątkowych przypadkach ruch lotniczy kontrolowany poza wymienioną przestrzenią może się odbywać na podstawie zezwolenia kontroli ruchu lotniczego, wydanego w uzgodnieniu z właściwym wojskowym organem służby ruchu lotniczego. Ruch lotniczy nadzorowany - ruch statków powietrznych objęty działaniem służby nadzoru ruchu lotniczego odbywający się w rejonie nadzorowanym lotniska i na polu manewrowym lotniska nadzorowanego, a także w każdej innej przestrzeni lub na części innego lotniska, wyznaczonych czasowo dla tego ruchu. Ruch lotniskowy - wszelki ruch na polu manewrowym oraz ruch wszystkich statków powietrznych wykonujących loty w pobliżu lotniska. Uwaga. Uważa się, że statek powietrzny jest w pobliżu lotniska, gdy znajduje się w kręgu nadlotniskowym lub wchodzi w ten krąg albo wychodzi z niego. Służba alarmowa - służba ustanowiona w celu zawiadamiania właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwań i ratownictwa oraz współdziałania z tymi organami w razie potrzeby. Służba doradcza ruchu lotniczego - służba zapewniana w przestrzeni powietrznej ze służbą doradczą w celu utrzymania w miarę możliwości separacji między statkami powietrznymi wykonującymi loty według planów lotu IFR. Służba informacji powietrznej - służba ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów. Służba kontroli lotniska - służba ustanowiona w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w ruchu lotniskowym. Służba kontroli obszaru - służba ustanowiona w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych, wykonywanych w obszarze kontrolowanym. Służba kontroli ruchu lotniczego - służba ustanowiona w celu: 1/ zapobiegania zderzeniom się: a/ statków powietrznych podczas lotu; b/ statków powietrznych ze sobą na polu manewrowym oraz z przeszkodami na tym polu; 2/ usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego. Służba kontroli zbliżania - służba ustanowiona w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych statków powietrznych przylatujących i odlatujących. Służba koordynacji ruchu lotniczego - służba ustanowiona w celu koordynowania bezkolizyjnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez różne rodzaje ruchu lotniczego. Służba nadzoru ruchu lotniczego - służba ustanowiona w celu: 1/ zapobiegania zderzeniom się statków powietrznych z przeszkodami na polu manewrowym; 2/ sprawowania nadzoru nad ruchem lotniczym w rejonie nadzorowanym lotniska, a także w każdej innej przestrzeni wyznaczonej czasowo dla ruchu nadzorowanego. Służba ruchu lotniczego /Air traffic service - ATS/ - wyrażenie ogólne oznaczające zarówno służbę informacji powietrznej, służbę alarmową, służbę doradczą ruchu lotniczego, służbę kontroli ruchu lotniczego /służbę kontroli obszaru, służbę kontroli zbliżania, służbę kontroli lotniska/, służbę nadzoru ruchu lotniczego, jak i służbę koordynacji ruchu lotniczego.

11 Spodziewany czas podejścia - czas przewidywany przez organ kontroli ruchu lotniczego, o którym przybywający statek powietrzny - w wyniku opóźnienia - opuści punkt oczekiwania w celu wykonania podejścia do lądowania. Uwaga. Aktualny czas opuszczenia punktu oczekiwania zależy od zezwolenia na podejście. Status lotu - wskazówka informująca o tym, że dany statek powietrzny wymaga specjalnego traktowania przez organy służby ruchu lotniczego. STD - skrót oznaczający wysokość mierzoną wysokościomierzem barometrycznym nastawionym na wartość ciśnienia atmosferycznego 1013,21 hpa /760mm Hg/. Strefa kontrolowana lotniska /Control zone - CTR/ - przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się od powierzchni ziemi do określonej górnej granicy. Strefa niebezpieczna - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą się odbywać, w opublikowanych okresach czasu, działania niebezpieczne dla lotów statków powietrznych. Strefa ograniczona - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są ograniczone pewnymi określonymi warunkami. Uwaga. Wyrażenie "strefa ograniczona" jest skróconym wyrażeniem "strefy o ograniczonym ruchu lotniczym". Strefa ruchu lotniskowego - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, wyznaczona wokół lotniska dla ochrony ruchu lotniskowego. Strefa zakazana - przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi państwa, w której loty statków powietrznych są zabronione. Teren przygodny - teren inny niż lotnisko lub lądowisko, wybrany przez dowódcę statku powietrznego podczas lotu w celu lądowania. Uwaga. Teren przygodny po sprawdzeniu po lądowaniu i określeniu jego przydatności do startu lub lądowania statku powietrznego można uznać za lądowisko tymczasowe. Trasa ze służbą doradczą - wyznaczona trasa, na której służba doradcza ruchu lotniczego jest dostępna. Utrata orientacji geograficznej - sytuacja, w której załoga statku powietrznego nie potrafi ustalić pozycji statku powietrznego i dalszego kierunku lotu z dokładnością niezbędną do wykonania zadania lub do lotu do lotniska zapasowego. Użytkownik statku powietrznego - osoba, organizacja lub przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją statków powietrznych dla własnych potrzeb lub oferujące swoje usługi w tym zakresie. VFR /Visual Flight Rules/ - skrót oznaczający przepisy wykonywania lotów z widocznością. VMC /Visual Meteorological Conditions/ - skrót oznaczający warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością. Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów /IMC/ -warunki meteorologiczne wyrażone widzialnością, odległością od chmur i pułapem chmur, mniejsze niż minima warunków meteorologicznych ustalonych dla lotów z widocznością. Uwaga 1. Minima warunków meteorologicznych dla lotów z widocznością są podane w rozdziale 4. Uwaga 2. Patrz określenie "pułap chmur". Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością /VMC/ - warunki meteorologiczne wyrażone widzialnością, odległością od chmur i pułapem chmur, równe lub większe od ustalonych minimów. Uwaga 1. Minima warunków meteorologicznych dla lotów z widocznością są podane w rozdziale 4. Uwaga 2. Patrz określenie "pułap chmur". Widzialność - możliwość dostrzegania i rozpoznawania znacznych nieoświetlonych obiektów - w dzień i znacznych oświetlonych obiektów -- w nocy, uzależniona od warunków atmosferycznych i wyrażana w jednostkach odległości. Widzialność przy ziemi - widzialność na lotnisku, podawana przez obserwatora. Widzialność w locie - widzialność do przodu z kabiny pilota w czasie lotu. Wojskowy lotniskowy organ kierowania lotami - wojskowy kierownik lotów i dyżurny kierownik lotniska. Wysokość - pionowa odległość poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia.

12 Wysokość bezwzględna - odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od średniego poziomu morza. Wysokość względna - odległość pionowa poziomu, punktu lub przedmiotu rozpatrywanego jako punkt, mierzona od określonego poziomu odniesienia. Uwaga: Określonym poziomem odniesienia może być np. poziom lotniska startu lub lądowania. Względna wysokość przejściowa - ustalona wysokość względna, na której lub poniżej której pozycja statku powietrznego w płaszczyźnie pionowej jest określana w stosunku do poziomu lotniska. Zbiór Informacji Lotniczych - POLSKA - publikacje wydawane przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego, zawierające informacje lotnicze o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi powietrznej, a dotyczące polskiego rejonu informacji powietrznej. Uwaga. Tytuły poszczególnych publikacji są określone w odrębnych przepisach. Zezwolenie kontroli ruchu lotniczego - upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ kontroli ruchu lotniczego. Uwaga 1. Zamiast wyrażenia "zezwolenie kontroli ruchu lotniczego" w tekście stosowana jest często dla wygody skrócona forma "zezwolenie". Uwaga 2. Do skróconej formy wyrażenia "zezwolenie" mogą być dodane słowa "na kołowanie", "na start", "na odlot", "nalot po trasie", "na podejście", "na lądowanie" itp., w celu wskazania tej części fazy lotu, do której odnosi się zezwolenie kontroli ruchu lotniczego. Zezwolenie nadzoru ruchu lotniczego - upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ pełniący służbę nadzoru ruchu lotniczego. Zgłoszenie lotu /wstępny plan lotu/ -.określone informacje dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego, składane organom służby ruchu lotniczego z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie, w celu umożliwienia im odpowiedniego zaplanowania przebiegu lotu. ROZDZIAŁ 2. - STOSOWANIE PRZEPISÓW 2.1. ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych, zwane dalej przepisami PL-2, obowiązują załogi wszystkich cywilnych statków powietrznych, wykonujących loty w polskim rejonie informacji powietrznej oraz załogi innych statków powietrznych, wykonujących loty w tym rejonie pod kontrolą lub nadzorem cywilnych organów służby ruchu lotniczego Użytkowanie statku, powietrznego zarówno podczas lotu, jak i na polu naziemnego ruchu lotniczego, powinno być zgodne z przepisami ogólnymi wykonywania lotów, a ponadto zgodne z: 1/ przepisami wykonywania lotów z widocznością /rozdział 4/ lub 2/ przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów /rozdział 5/. Uwaga 1. Informacja o służbach zapewnianych statkowi powietrznemu wykonującemu lot zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością i przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów w siedmiu klasach przestrzeni powietrznej ATS jest zawarta w ust przepisów PL-11. Uwaga 2. Dowódca statku powietrznego może według własnego uznania wykonywać lot zgodnie z przepisami wykonywania lotu według wskazań przyrządów w warunkach meteorologicznych dla lotów z widocznością lub też może być zobowiązany do tego przez państwowy cywilny organ ruchu lotniczego Różnice występujące między przepisami PL-2 a załącznikiem 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Przepisy ruchu lotniczego, publikuje państwowy cywilny organ ruchu lotniczego w Zbiorze Informacji Lotniczych - POLSKA, na wniosek organu państwowego nadzoru lotniczego ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCY STATKU POWIETRZNEGO

13 Dowódca statku powietrznego, niezależnie od tego czy osobiście pilotuje statek powietrzny czynie, jest odpowiedzialny za wykonanie lotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w ruchu lotniczym, od których wolno mu odstąpić w koniecznym zakresie i tylko w sytuacji podyktowanej bezwzględną potrzebą zachowania bezpieczeństwa lotu Przed rozpoczęciem lotu dowódca statku powietrznego powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi informacjami dotyczącymi wykonania zamierzonego lotu. Przy przygotowywaniu się do lotu dowódca statku powietrznego szczególnie jest obowiązany dokładnie zapoznać się z dostępnymi aktualnymi informacjami meteorologicznymi w myśl odrębnych przepisów, dopilnować aby statek powietrzny był zaopatrzony w potrzebną ilość paliwa oraz ustalić sposób postępowania w sytuacji, gdyby lot nie mógł być wykonany zgodnie z planem lotu UPRAWNIENIA DOWÓDCY STATKU POWIETRZNEGO Dowódca statku powietrznego posiada prawo podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie dysponowania statkiem powietrznym podczas wykonywania powierzonych mu zadań. ROZDZIAŁ 3. - PRZEPISY OGÓLNE WYKONYWANIA LOTÓW 3.1. ZABEZPIECZENIE OSÓB I MIENIA Prowadzenie statku powietrznego Statku powietrznego nie należy prowadzić w sposób niedbały lub lekkomyślny, zagrażający życiu ludzi lub mieniu Minimalne wysokości lotu Z wyjątkiem gdy jest to konieczne do wykonania startu lub lądowania, dowódca statku powietrznego nie powinien wykonywać lotu nad zwarto zabudowanymi obszarami miast i osiedli oraz nad skupiskami ludzi na wolnym powietrzu, chyba że lot odbywa się na takiej wysokości, z której w sytuacji zagrożenia będzie mógł wykonać lądowanie bez narażania na niebezpieczeństwo ludzi i mienia na ziemi. Dopuszczalne w tych sytuacjach minimalne wysokości lotu są określone w ustępach 4.4. i Wysokości przelotu Wysokości przelotu, na jakich się on odbywa lub ma się odbyć albo jego część, należy wyrażać jako: 1/ poziomy lotu - podczas lotu na najniższym dostępnym poziomie lotu lub powyżej tego poziomu albo odpowiednio powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej; 2/ wysokości bezwzględne - podczas lotu poniżej najniższego dostępnego poziomu lotu albo odpowiednio na wysokości bezwzględnej przejściowej lub poniżej niej; z wyjątkiem gdy mają zastosowanie; 3/ wysokości nad terenem - w określonej części przestrzeni powietrznej W rejonach określonych lotnisk /lądowisk/ niekontrolowanych podczas lotu poniżej najniższego dostępnego poziomu lotu albo odpowiednio na wysokości względnej przejściowej lub poniżej niej, wysokości lotu mogą być wyrażane jako wysokości względne, gdy mają one zastosowanie. Uwaga 1. Wysokości przejściowe, poziomy przejściowe i najniższe dostępne poziomy lotu w drogach lotniczych są publikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych - POLSKA. Uwaga 2. Poziomy przejściowe są zawarte w informacjach przekazywanych załogom statków powietrznych przez organy służby ruchu lotniczego. Uwaga 3. Poziomy lotów są podane w tabeli zawartej w załączniku C do niniejszych przepisów. Uwaga 4. Zasady nastawiania wysokościomierzy są zawarte w przepisachpl-8168, tom I i w instrukcji IL Zrzuty ze statków powietrznych Uwaga. Sprawę zrzutów ze statków powietrznych reguluje zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego /Monitor Polski nr 15, poz. 118/ Holowanie statków powietrznych lub przedmiotów Holowanie przez statek powietrzny innych statków powietrznych lub przedmiotów może się odbywać zgodnie z instrukcją wykonywania lotów, o której mowa w ust. 8.1.

14 Skoki spadochronowe Skoki spadochronowe inne niż przymusowe powinny się odbywać zgodnie z przepisami - Zasady eksploatacji statków powietrznych - Spadochrony osobowe /PL-6, cz. III/ i instrukcją wykonywania lotów, o której mowa w ust Loty akrobacyjne i próbne Loty akrobacyjne Loty akrobacyjne mogą być wykonywane: 1/ jedynie na statkach powietrznych dopuszczonych do tego rodzaju lotów i zgodnie z zadaniami określonymi przez użytkowników statków powietrznych; 2/ w wyznaczonych do tego celu strefach podanych w instrukcji użytkowania lotniska /lądowiska/ lub w programach publicznych pokazów lotniczych. Uwaga. Sprawę lotów akrobacyjnych nad osiedlem i innym skupiskiem ludności reguluje zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego /Monitor Polski nr 15, poz. 118/ Loty akrobacyjne w strefie wyznaczonej poza osiedlem i innym skupiskiem ludności i podanej w instrukcji użytkowania lotniska /lądowiska/ Strefa lotów akrobacyjnych powinna być usytuowana tak, aby umożliwić wylądowanie statku powietrznego w sytuacji awaryjnej na lotnisku /lądowisku/, a gdy takiej możliwości nie ma, to poza terenem zabudowanym osiedla, wyznaczonym przed lotem Lot akrobacyjny w strefie usytuowanej w rejonie lotniska /lądowiska/ powinien być wykonywany tak:, aby statek powietrzny znalazł się w normalnym położeniu nie niżej niż na wysokości 300 m nad terenem Zezwolenie na obniżenie lotu akrobacyjnego nad lotniskiem /lądowiskiem/ do wysokości poniżej 300 m nad terenem może wydać organ państwowego nadzoru lotniczego na pisemny wniosek osoby odpowiedzialnej za kwalifikacje pilotażowe pilota, który ma wykonać lot. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takiego lotu i powinien zawierać: - nazwę użytkownika statku powietrznego; - imię i nazwisko pilota; - uzasadnienie; - proponowaną wysokość obniżonej dolnej granicy lotu akrobacyjnego; - miejsce nad którym będą wykonywane loty akrobacyjne; - stwierdzenie o posiadaniu przez pilota niezbędnych kwalifikacji związanych z obniżeniem wysokości lotu akrobacyjnego; - numer licencji Loty próbne Uwaga. Sprawę lotów próbnych nad osiedlem i innym skupiskiem ludności reguluje zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego /Monitor Polski nr 15, poz. 118/ Loty propagandowe i reklamowe Loty propagandowe mogą być wykonywane według zasad określonych przez organ państwowego nadzoru lotniczego w uzgodnienia z władzami lotnictwa wojskowego. Zasady te są publikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych - POLSKA Niezbędne ustalenia dotyczące m.in. bezpiecznego wykonywania lotów propagandowych oraz reklamowych, w szczególności połączonych z holowaniem transparentów, powinny być ujęte w instrukcji, o której mowa w ust niniejszych przepisów Loty balonu wolnego bez załogi Loty balonu wolnego bez załogi powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla ludności, mienia i innych statków powietrznych oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku B do niniejszych przepisów Publiczne pokazy lotnicze

15 Do publicznych pokazów lotniczych zalicza się loty statków powietrznych oraz skoki ze spadochronami nie wchodzące w normalny zakres szkolenia i treningu, organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego i jego zalet, różnych szyków i ewolucji oraz umiejętności pilotów i skoczków spadochronowych Do publicznych pokazów lotniczych nie zalicza się pokazów lotniczych, organizowanych na lotnisku lub wybranym terenie, dla zademonstrowania sprzętu lotniczego lub jego urządzeń dla celów handlowych i profesjonalnych Publiczne pokazy lotnicze mogą być wykonywane nad lotniskiem /lądowiskiem/ lub nad wyznaczonym terenem po uwzględnieniu możliwości wylądowania statku powietrznego w sytuacji awaryjnej na lotnisku /lądowisku/ lub poza terenem zabudowanym osiedla, w miejscu wyznaczonym przed lotem Program publicznych pokazów lotniczych może obejmować loty akrobacyjne, gdy strefa dla takich lotów jest usytuowana w zasięgu obserwacji z miejsca kierowania pokazami Lot akrobacyjny w strefie wyznaczonej w programie publicznych pokazów lotniczych powinien być wykonywany tak, aby statek powietrzny znalazł się w normalnym położeniu nie niżej niż na wysokości 300 m nad terenem. W razie potrzeby wykonania lotu akrobacyjnego poniżej tej wysokości należy uzyskać zezwolenie jak w ust Organizator publicznych pokazów lotniczych powinien uzgodnić pod względem ruchu lotniczego plan tych pokazów z właściwym ROKRL bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwych cywilnych organów służby ruchu lotniczego, podając nie później niż 5 dni przed pokazami: datę, miejsce i czas pokazów, ich rodzaj /np. skoki ze spadochronem, akrobacja, wzlot balonu/ oraz wysokość /przedział wysokości/ pokazów. Uwaga 1. Oprócz uzgodnienia, o którym mowa w ust , wymagane jest złożenie planu lotu. Uwaga 2. Patrz odrębne ustalenia dotyczące wprowadzenia stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych Jednostki inne niż aerokluby regionalne przedstawiają programy publicznych pokazów lotniczych organowi państwowego nadzoru lotniczego do zatwierdzenia - co najmniej 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pokazów Programy publicznych pokazów lotniczych organizowanych przez aerokluby regionalne zatwierdzają kierownicy danych aeroklubów po uprzedniej akceptacji tych programów przez Aeroklub Polski. Tryb i terminy przedstawiania Aeroklubowi Polskiemu programu publicznych pokazów lotniczych do akceptacji powinny być zawarte w Instrukcji wykonywania lotów w lotnictwie sportowym Program publicznych pokazów lotniczych należy sporządzać w trzech egzemplarzach: dla zatwierdzającego organu /ust / lub akceptującego organu /ust /, organizatora pokazów i właściwego organu służby ruchu lotniczego W przypadku planowania publicznych pokazów lotniczych w strefie kontrolowanej lotniska lub w rejonie kontrolowanym lotniska /węzła lotnisk/, niezbędnych bieżących uzgodnień z właściwym lotniskowym organem kontroli ruchu lotniczego dokonuje organizator pokazów Publiczne pokazy lotnicze należy przeprowadzać ściśle według programu opracowanego zgodnie z załącznikiem D do niniejszych przepisów Zawody i rajdy lotnicze Plany zawodów lub rajdów lotniczych mających charakter międzynarodowy przedstawiają organizatorzy zawodów lub rajdów lotniczych państwowemu cywilnemu organowi ruchu lotniczego i Oddziałowi Służby Ruchu Lotniczego W LOP do uzgodnienia - co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem Plany zawodów lub rajdów lotniczych, które nie mają charakteru międzynarodowego, organizatorzy zawodów lub rajdów lotniczych przedstawiają państwowemu cywilnemu organowi ruchu lotniczego i właściwym ROKRL bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwych cywilnych organów służby ruchu lotniczego do uzgodnienia - co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Uwaga. Oprócz złożenia planu zawodów lub rajdów lotniczych, o którym mowa w ust i , wymagane jest złożenie planu lotu Strefy zakazane, niebezpieczne i ograniczone Statki powietrzne nie mogą wykonywać lotów w strefach zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych, chyba że loty te odbywają się za zezwoleniem właściwego organu wojskowego i zgodnie z warunkami ograniczeń. Uwaga. Rodzaj, rozmiary, położenie i inne dane dotyczące tych stref są publikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych - POLSKA Lotniska, na których nie przewiduje się lądowania, należy w lotach VFR omijać w odległości:

16 1/ nie mniejszej niż: - 20 km od punktu odniesienia czynnego lotniska wojskowego dla samolotów odrzutowych i turbośmigłowych; - 10 km od punktu odniesienia czynnego lotniska wojskowego dla pozostałych statków powietrznych; 2/ nie mniejszej niż 5 km od punktu odniesienia czynnego niekontrolowanego lotniska cywilnego; 3/ nie przekraczającej stref /rejonów/ kontrolowanych czynnych lotnisk kontrolowanych, chyba że właściwy organ służby ruchu lotniczego albo organ kierowania lotami danego lotniska udzielił zezwolenia na lot w odległości mniejszej. Uwaga. Jeżeli organy kontroli ruchu lotniczego danego lotniska nie działają w okresach podanych wcześniej do wiadomości, wówczas nie obowiązuje ustalenie ust , pkt ZAPOBIEGANIE KOLIZJOM Uwaga. Ważne jest, aby na pokładzie statku powietrznego w czasie lotu nie zmniejszać czujności w wykrywaniu potencjalnych kolizji; niezależnie od rodzaju lotu lub klasy przestrzeni powietrznej, w której statek powietrzny wykonuje lot, jak również w czasie poruszania się po polu naziemnego ruchu lotniczego Zachowanie bezpiecznej odległości między statkami powietrznymi podczas lotu Statek powietrzny nie powinien wykonywać lotu w takiej odległości od innego statku powietrznego, w jakiej mogłoby grozić niebezpieczeństwo zderzenia, uszkodzenia lub gwałtownej zmiany położenia tego statku Statki powietrzne nie powinny wykonywać lotów w grupie, chyba że ich dowódcy uczestniczący w locie grupowym uzgodnili takie loty wcześniej, a w lotach tych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej spełnione będą ponadto następujące warunki; 1/ pod względem nawigacji i składania meldunku pozycyjnego grupa wykonuje lot jako pojedynczy statek powietrzny; 2/ za zapewnienie separacji między statkami powietrznymi w locie odpowiadają : dowódca statku powietrznego prowadzącego oraz dowódcy statków powietrznych prowadzonych, włączając w to okresy, gdy statki powietrzne manewrują ustalając własną separację w grupie, a także podczas formowania i rozformowania grupy; 3/ odległość każdego statku powietrznego od prowadzącego nie powinna przekraczać wartości: podłużnej i bocznej 1 km /0,5 mili morskiej/ oraz pionowej 30 m /100 stóp/ Przepisy PL-2 nie określają minimalnych bezpiecznych odległości między statkamipowietrznymi wykonującymi lot grupowy. Odległości te określają użytkownicy statków powietrznych w wydawanych przez siebie instrukcjach wykonywania lotów lub instrukcjach operacyjnych, uwzględniając kwalifikacje pilotów, rodzaje statków powietrznych i wykonywane zadania Zasady asystowania przez lotnictwo wojskowe statku powietrznego wykonujacego lot z Głową Państwa jego na pokładzie określają odrębne przepisy Pierwszeństwo drogi Zasady ogólne Dowódca statku powietrznego mający pierwszeństwo drogi powinien utrzymywać.kurs i prędkość lotu, lecz żaden z niniejszych przepisów nie zwalnia go od odpowiedzialności za podjęcie takich działań, które najskuteczniej zapobiegną ewentualnej kolizji, włącznie z manewrami wynikającymi z informacji uzyskiwanych z urządzenia ACAS. Uwaga. Patrz przepisy PL-8168, tom I, rozdział VIII Dowódca statku powietrznego, który na podstawie niżej podanych przepisów jest zobowiązany do utrzymywania się z dala od drogi innego statku powietrznego, powinien unikać przelatywania nad nim, pod nim lub przed nim, chyba że jest całkowicie pewny, iż minie go bezpiecznie i uwzględni skutki turbulencji w śladzie aerodynamicznym statku powietrznego Między statkami powietrznymi nie wykonującymi wspólnych zadań przy dawaniu pierwszeństwa drogi /ust , , i / należy zachować bezpieczną odległość: - przy prędkości obu statków do 463 km/h - nie mniejszą niż 500 m, - przy prędkości jednego lub dwóch statków większej niż 463 km/h

17 - nie mniejszą niż 2 km; - względem statków komunikacyjnych - nie mniejszą niż 5 km Zbliżanie się statków powietrznych na kierunkach przeciwnych Gdy dwa statki powietrzne zbliżają się do siebie na kierunkach przeciwnych lub prawie przeciwnych i grozi to niebezpieczeństwem zderzenia, dowódca każdego z nich powinien zmienić swój kurs w prawo Zbliżanie się statków powietrznych na kierunkach zbieżnych Gdy dwa statki powietrzne lecą na kierunkach zbieżnych i zbliżonych poziomach, dowódca statku powietrznego, który ma inny statek powietrzny po swojej prawej stronie, powinien mu dać pierwszeństwo drogi, jednakże: 1/ statki powietrzne o napędzie silnikowym cięższe od powietrza powinny dać pierwszeństwo drogi sterowcom, szybowcom, balonom, lotniom i paralotniom; 2/ sterowce powinny dać pierwszeństwo drogi szybowcom, balonom, lotniom i paralotniom; 3/ szybowce powinny dać pierwszeństwo drogi balonom, lotniom i [aralotniom; 4/ statki powietrzne o napędzie silnikowym powinny dać pierwszeństwo drogi statkom powietrznym holującym inne statki powietrzne lub przedmioty Wyprzedzanie Statkiem powietrznym wyprzedzającym jest statek powietrzny, który zbliża się do innego statku powietrznego z tyłu, z kierunku tworzącego kąt mniejszy niż 70 z płaszczyzną symetrii statku wyprzedzanego, tj. znajduje się on w takiej pozycji względem statku wyprzedzanego, z której w nocy nie byłoby widoczne albo lewe albo prawe światło pozycyjne statku wyprzedzanego Statek powietrzny wyprzedzany ma pierwszeństwo drogi, a dowódca statku powietrznego wyprzedzającego, niezależnie od tego czy się wznosi lab zniża, czy też wykonuje lot poziomy, powinien utrzymywać się z dala od statku wyprzedzanego, zmieniając swój kurs w prawo; żadna następna zmiana we wzajemnym położeniu obu statków nie zwalnia dowódcy statku powietrznego wyprzedzającego od wymienionego obowiązku, dopóki nie minie statku wyprzedzanego i nie oddali się od niego Lądowanie Dowódca statku powietrznego w locie lub poruszającego się na ziemi albo na wodzie, powinien dać pierwszeństwo drogi innym statkom powietrznym lądującym lub będącym w końcowej fazie podejścia do lądowania Gdy dwa lub więcej statków powietrznych cięższych od powietrza zbliża się do lotniska z zamiarem lądowania, dowódca statku powietrznego znajdujący się na wyższym poziomie powinien dać pierwszeństwo drogi statkowi powietrznemu na niższym poziomie, lecz dowódca tego ostatniego statku nie powinien wykorzystywać tego przepisu w celu przecięcia drogi innego statku powietrznego, który znajduje się w końcowej fazie podejścia do lądowania, albo też w celu wyprzedzenia tego statku. Tym niemniej jednak statki powietrzne cięższe od powietrza i o napędzie silnikowym powinny dać pierwszeństwo drogi szybowcom, balonom i lotniom Lądowanie przymusowe Dowódca statku powietrznego wiedząc, że inny statek powietrzny jest zmuszony do lądowania, powinien dać temu statkowi pierwszeństwo drogi Start Dowódca statku powietrznego kołujący po polu manewrowym powinien dać pierwszeństwo drogi statkom powietrznym startującym lub przygotowującym się do startu Lot za statkiem powietrznym Jeżeli statek powietrzny leci za innym statkiem powietrznym na tej samej lub zbliżonej wysokości bez zamiaru wyprzedzania go, dowódca statku, powietrznego lecącego z tyłu powinien utrzymywać bezpieczną odległość od statku poprzedzającego Zapobieganie zderzeniom w przypadkach szczególnych Jeżeli dowódca statku powietrznego zobowiązany do udzielenia- pierwszeństwa drogi innemu statkowi powietrznemu nie jest w stanie zachować bezpiecznej odległości, to dowódca statku powietrznego, który widzi spotykany statek na lewo od siebie, powinien zmniejszyć wysokość, a dowódca statku powietrznego, który widzi spotykany statek na prawo od siebie, powinien zwiększyć wysokość tak, aby różnica wysokości tych lotów w chwili mijania była bezpieczna. Natomiast gdy zmiana wysokości lotu nie jest możliwa /zachmurzenie, lot na

18 minimalnej bezpiecznej wysokości, występowanie innych ograniczeń/, dowódcy tych statków powinni zastosować bezpieczny manewr rozejścia się Jeżeli po otrzymaniu drogą radiową od innego statku powietrznego informacji o ruchu pilot zdecyduje, że jest konieczne podjęcie natychmiastowego działania w celu uniknięcia mającego nastąpić ryzyka. zderzenia jego statku, a zapobieżenie tego ryzyka nie może być osiągnięte poprzez zastosowanie ww. przepisów o pierwszeństwie drogi, to powinien: 1/ o ile inny manewr nie okaże się odpowiedniejszy, natychmiast obniżyć lot o 300 m, jeżeli leci powyżej poziomu 290, lub o 150 m, jeżeli leci na poziomie lotu 290 lub niżej; 2/ włączyć całe dostępne oświetlenie statku powietrznego, które zwiększyłoby możliwość dostrzeżenia go; 3/ odpowiedzieć niezwłocznie na odebrane informacje przekazane drogą radiową i poinformować o podjętym działaniu; 4/ zawiadomić na właściwej częstotliwości organ służby ruchu lotniczego o podjętym działaniu; 5/ po ustaniu zagrożenia możliwie szybko powrócić na uprzednio utrzymywaną wysokość lotu, informując o tym na właściwej częstotliwości organ służby ruchu lotniczego Ruch naziemny statków powietrznych W razie niebezpieczeństwa kolizji dwóch statków powietrznych kołujących po polu naziemnego ruchu lotniczego należy stosować następujące zasady: 1/ gdy dwa statki powietrzne zbliżają się czołowo lub na kierunku zbliżonym do czołowego, każdy z nich powinien się zatrzymać, a następnie, gdy to jest możliwe, zmienić swój kierunek w prawo tak, aby wyminięcie mogło być właściwie wykonane; 2/ gdy dwa statki powietrzne znajdują się na kierunkach zbieżnych, to ten statek powietrzny, który ma drugi statek po swej prawej stronie, powinien dać mu pierwszeństwo drogi; 3/ statek powietrzny, który jest wyprzedzany przez inny statek powietrzny, posiada pierwszeństwo drogi, a statek wyprzedzający powinien utrzymywać się w odpowiedniej odległości od statku wyprzedzanego. Uwaga. Patrz ust określenie statku powietrznego wyprzedzającego Dowódca statku powietrznego kołując po polu manewrowym powinien zatrzymywać się i oczekiwać na wszystkich miejscach oczekiwania, chyba że ma inne polecenia od organu kontroli lotniska Dowódca statku powietrznego kołując po polu manewrowym powinien zatrzymać się i oczekiwać przy wszystkich poprzeczkach zatrzymania i może rozpocząć dalsze kołowanie dopiero wtedy, gdy ich światła zgasną Loty w przestrzeni powietrznej, w której odbywają się skoki spadochronowe lub zrzuty Dowódca statku powietrznego nie powinien przelatywać przez przestrzeń powietrzną, w której odbywają się skoki spadochronowe lub zrzuty, chyba że statek ten bierze udział w wykonywaniu tych działań Dowódca statku powietrznego nie powinien wykorzystywać do startu i lądowania terenu, na którym lądują w danym czasie skoczkowie lub na który w danym czasie dokonuje się zrzutów Światła, jakie powinny być zapalone na statkach powietrznych Uwaga 1. Za poruszający się statek powietrzny na polu naziemnego ruchu lotniczego uważa się również statek, który został zatrzymany chwilowo podczas kołowania lub holowania. Uwaga 2. Patrz ust Uwaga 3. Wymagania dotyczące wyposażenia statków powietrznych w światła wymienione w ust są podane w odrębnych przepisach dotyczących eksploatacji statków powietrznych Z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust , między zachodem a wschodem słońca na statkach powietrznych w locie powinny być zapalone: 1/ światła antykolizyjne przeznaczone do zwracania uwagi na statki powietrzne i 2/ światła pozycyjne przeznaczone do wskazywania obserwatorowi względnego toru lotu statku powietrznego; inne światła nie powinny być zapalone, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo pomylenia ich ze światłami pozycyjnymi. Uwaga 1. Światła przeznaczone do innych celów, takie jak reflektory do lądowania i światła kierunkowego oświetlenia płatowca, mogą być użyte dodatkowo ze światłami antykolizyjnymi, aby statek był bardziej widoczny. Uwaga 2. Wymagania zawarte w ust pkt. 1 są obowiązujące dla samolotów komunikacyjnych i śmigłowców, a inne statki powietrzne stosują się do tych wymagań, gdy takie światła posiadają.

19 W okresie między zachodem a wschodem słońca: 1/ na statkach powietrznych poruszających się po polu naziemnego ruchu lotniczego mają być zapalone światła pozycyjne przeznaczone do wskazywania obserwatorowi względnych torów poruszania się tych statków; inne światła nie powinny być zapalone, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo pomylenia ich z tymi światłami; 2/ na statkach powietrznych znajdujących się na polu naziemnego ruchu lotniczego z wyjątkiem tych, którym zapewniono oświetlenie stacjonarne lub inne odpowiednie oświetlenie, mają być zapalone światła przeznaczone do oznaczania krańcowych punktów konstrukcji; wymaganie to mogą spełniać odpowiednio umieszczone światła pozycyjne; 3/ na statkach powietrznych poruszających się po polu naziemnego ruchu lotniczego mają być zapalone światła mające na celu zwrócenie uwagi na statek powietrzny; wymaganie to mogą spełniać czerwone światła antykolizyjne pod warunkiem, że nie spowodują szkodliwego oślepienia obserwatorów; 4/ na statkach powietrznych znajdujących się na polu naziemnego ruchu lotniczego, z pracującymi silnikami, mają być zapalone światła sygnalizujące taką pracę; wymaganie to mogą spełniać czerwone światła antykolizyjne pod warunkiem, że nie spowodują szkodliwego oślepienia obserwatorów Z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust , na wszystkich statkach powietrznych wykonujących lot, wyposażonych w światła przeciwkolizyjne, mają być zapalone te światła również w okresie między wschodem a zachodem słońca Z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust na wszystkich statkach powietrznych: 1/ poruszających się na polu naziemnego ruchu lotniczego i wyposażonych w światła przeciwkolizyjne, spełniające wymagania ust pkt 3, lub 2/ na polu naziemnego ruchu lotniczego i wyposażonych w światła spełniające wymagania ust pkt 4, mają być zapalone takie światła również w okresie między wschodem a zachodem słońca Pilot może wyłączyć lub zmniejszyć intensywność których kolwiek palących się świateł, dostosowanych do wymagań ust , , i , jeżeli powodują one lub mogą powodować: 1/ poważne utrudnienie w należytym wykonywaniu jego obowiązków lub 2/ szkodliwe oślepienie obserwatorów znajdujących się na zewnątrz Loty w pozorowanych warunkach lotu według wskazań przyrządów Lot w pozorowanych warunkach lotu według wskazań przyrządów może być wykonywany tylko wtedy, gdy: 1/ statek posiada w pełni sprawne podwójne urządzenia sterownicze; 2/ jedno z miejsc przy urządzeniach sterowniczych zajmuje pilot wykwalifikowany jako pilot bezpieczeństwa dla osoby wykonującej lot w pozorowanych warunkach według wskazań przyrządów; pilot bezpieczeństwa powinien mieć zapewnioną widoczność do przodu i na obie strony statku powietrznego lub powinien posiadać łączność z obserwatorem znajdującym się w takim miejscu na statku powietrznym z którego pole widzenia tego obserwatora odpowiednio uzupełnia pole widzenia pilota bezpieczeństwa Poruszanie się statku powietrznego na lotnisku /lądowisku/ i w pobliżu lotniska /lądowiska/ Dowódca statku powietrznego poruszającego się na lotnisku /lądowisku/ lub wykonującego lot nad lotniskiem /lądowiskiem/ lub w jego pobliżu powinien: 1/ obserwować ruch lotniskowy w celu uniknięcia zderzenia; 2/ dostosować się do ruchu innych statków powietrznych lub trzymać się od nich z dala; 3/ w czasie podejścia do lądowania i po starcie wykonywać wszystkie zakręty w lewo, chyba że otrzyma inne instrukcje; 4/ startować i lądować pod wiatr, chyba że bezpieczeństwo, konfiguracja drogi startowej lub względy ruchu lotniczego uzasadniają przyjęcie korzystniejszego kierunku; 5/ rozpoczynać rozbieg oraz przyziemienie z uwzględnieniem rozporządzalnej długości drogi startowej. Uwaga. Patrz ust , , , , , , i Poruszanie się statku powietrznego na wodzie Zasada ogólna

20 Gdy dwa statki powietrzne lub statek powietrzny i statek wodny zbliżają się do siebie tak, że grozi to niebezpieczeństwem zderzenia, wtedy dowódca statku powietrznego powinien prowadzić swój statek ze szczególnym uwzględnieniem istniejących okoliczności i warunków oraz zdolności manewrowych drugiego statku Zbliżanie na kierunkach zbieżnych Dowódca statku powietrznego mający inny statek powietrzny lub statek wodny po swej prawej stronie powinien mu dać pierwszeństwo drogi, utrzymując się w bezpiecznej odległości od niego Zbliżanie na kierunkach przeciwnych Dowódca statku powietrznego zbliżającego się do innego statku powietrznego lub statku wodnego na kierunku przeciwnym lub zbliżonym do przeciwnego powinien zmienić swój kurs w prawo, aby utrzymywać się w bezpiecznej odległości od niego Wyprzedzanie Statek powietrzny lub statek wodny wyprzedzany ma pierwszeństwo drogi, a dowódca statku wyprzedzającego powinien zmienić swój kurs tak, aby utrzymywać się z dala od wyprzedzanego Wodowanie i start Dowódca statku powietrznego wodującego lub startującego z powierzchni wody powinien w miarę możliwości trzymać się w bezpiecznej odległości od wszystkich statków wodnych i unikać przeszkadzania im w poruszaniu się Światła, jakie mają być zapalone na statkach powietrznych znajdujących się na wodzie Uwaga. Światła, jakie mają być zapalone na statkach powietrznych znajdujących się na wodzie, określają odrębne przepisy INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE LOTÓW, CZAS I SYGNAŁY Informacje ogólne dotyczące lotów Przed każdym lotem cywilnego statku powietrznego, który ma być wykonany.w polskiej przestrzeni powietrznej lub poza jej granice, należy przekazać odpowiednie informacje właściwemu organowi służby ruchu lotniczego. Uwaga 1. Informacje w sprawie wykonywania lotów z przekraczaniem granicy polskiej przestrzeni powietrznej oraz uzupełniające informacje związane z lotami w polskiej przestrzeni powietrznej są zawarte w Zbiorze Informacji Lotniczych - POLSKA. Uwaga 2. Patrz ust. 3.4., 3.5., 3.6., 7.7. i 7.8. oraz załącznik B Czas W ruchu lotniczym kontrolowanym należy stosować Uniwersalny Czas Skoordynowany /UTC/ wyrażany w godzinach i minutach 24-go-dzinnej doby, rozpoczynając liczenie czasu od północy W ruchu lotniczym innym niż kontrolowany należy stosować polski czas urzędowy Przed rozpoczęciem lotu lub w razie potrzeby podczas lotu należy sprawdzić czas. Uwaga. W razie potrzeby informację o dokładnym czasie można uzyskać od organu służby ruchu lotniczego Sygnały Dowódca statku powietrznego po zauważeniu lub odebraniu sygnałów podanych w załączniku A do przepisów PL-2 powinien podjąć takie działania, jakie mogą być konieczne w związku ze znaczeniem danego sygnału Sygnałów zawartych w załączniku A do przepisów PL-2 należy używać tylko do celów określonych, ściśle według znaczenia podanego w załączniku. Nie należy używać żadnych innych sygnałów, które mogłyby być z nimi mylone RUCH LOTNICZY KONTROLOWANY Informacje ogólne dotyczące lotów kontrolowanych

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

UWAGI AEROKLUBU POLSKIEGO DOTYCZĄCE LOTÓW AKROBACYJNYCH

UWAGI AEROKLUBU POLSKIEGO DOTYCZĄCE LOTÓW AKROBACYJNYCH I. UWAGI OGÓLNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze zabrania się wykonywania przez statki powietrzne lotów próbnych, akrobacyjnych oraz organizowania pokazów lotniczych nad osiedlami i innymi

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO KRONOTRANS Speditions GmbH Postfach14 5035 Salzburg/Flughafen Austria Fax:. +49 171 3065866 e-mail: DCLOG@kronospan.de Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 129/06 Państwowa

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 576

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 576 Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 576 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY 1 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE. 1.1. 1.2. 1.3. Punkt odniesienia środek terenu przystosowanego do startów i lądowań. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia. Położenie w stosunku do miejscowości. Środek

Bardziej szczegółowo

Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 7 lipca 2017 r.

Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C WARSZAWA 2015 WARSZAWA 2013 POŚWIADCZENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów?

PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? Grupa Media Informacyjne PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? 1 ULC Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Lech Romański 83-200 Starogard Gdański ZATWIERDZAM (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA LINOWIEC Starogard Gdański, 2011-12-09 KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 956 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i Budownictwa 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) 1.1. Przepisy ogólne 1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) upoważnia do samodzielnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia

Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Plan prezentacji 1. Definicje 2. Konwersja licencji PL(G) na SPL 3. Konwersja licencji PL(FB) na BPL 4. Zaliczenie szkolenia na licencję PL(G) do

Bardziej szczegółowo

Grupa Media Informacyjne ODPOWIEDZI DO PYTAŃ OPUBLIKOWANYCH W ULC-u.

Grupa Media Informacyjne ODPOWIEDZI DO PYTAŃ OPUBLIKOWANYCH W ULC-u. Grupa Media Informacyjne ODPOWIEDZI DO PYTAŃ OPUBLIKOWANYCH W ULC-u. PYT. 1 Art. 116. 1. Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania broni palnej, broni gazowej oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 kwietnia 2005 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2011-12-28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 OGŁOSZENIE Nr 10 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO 2014-05-28 Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 WSTĘP Lotnictwo pojęcia podstawowe Inżynieria ruchu lotniczego. Ogólna charakterystyka statków powietrznych. Pojęcie ruchu

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (poz...

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (poz... 1 Projekt z dnia 7.12. 2004r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (poz... Załącznik nr 1 Warunki i wymagania dotyczące używania lotni oraz obowiązki użytkowników lotni Spis treści

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku Dowództwo Sił Powietrznych 47 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 105 OBWIESZCZENIE NR 19 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Przepisy ruchu lotniczego

Przepisy ruchu lotniczego MIĘDZYNARODOWE NORMY Załącznik do Obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPBY

LOKALNE PROCEDURY EPBY LOKALNE PROCEDURY EPBY Procedury odlotu/ przylotu SID 26 08 Kierunek odlotu LUXUD 1G 1A W GOBNI 1G 1A NE INTUN 1G 1A E STAR 26 08 Kierunek Przylotu LUXUD 1N 1S W GOBNI 1N 1S NE INTUN 1N 1N E Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem

Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem Pokazy lotnicze od kuchni - czyli jak połączyć niezwykłe akrobacje z maksymalnym bezpieczeństwem Sebastian Golus Aeropact Sp. z o.o., Prezes Zarządu Harmonogram prezentacji Aerofestival: Idea, cele, koncepcja,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX

ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2013) XXX projekt ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 47 08-03-00 PODSTAWOWE PROCEDURY W LOCIE 08-03-01 POLITYKA LOTÓW VFR I IFR Ogólne zasady wykonywania lotów VFR / IFR. 1. Załogi statków powietrznych LSG użytkujące statki powietrzne wykonują

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2011-12-28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI 1 WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA 1. Położenie i przeznaczenie lądowiska 1.1. Współrzędne WGS-84 (EUREF-89): ARP środek drogi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 31 OGŁOSZENIE Nr 11 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPPO

LOKALNE PROCEDURY EPPO LOKALNE PROCEDURY EPPO Procedury odlotu/przylotu SID 28 10 Kierunek Odlotu BAREP 1G 2A W ERNOX 2G 2A SW DENKO 1G 2A NW TENVO 2G 1A E UBOMI 1G 1A W XIDNA 2G 2D S STAR 28 10 Kierunek Przylotu AKAPI 3V 1N

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. PL 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Załącznik nr 5 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI Z NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP) WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ SPIS TREŚCI WSTĘP... Błąd! Nie zdefiniowano WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ... Błąd! Nie zdefiniowano 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO... Błąd! Nie zdefiniowano 1.1. Definicje prawa lotniczego...

Bardziej szczegółowo

OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN

OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN Załącznik ogłoszenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2012 r. OPŁATY LOTNISKOWE PORT LOTNICZY LUBLIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37N '43E) RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

Program dla licealnej klasy lotniczej

Program dla licealnej klasy lotniczej Program dla licealnej klasy lotniczej I Wstęp: charakterystyka programu Program przeznaczony jest dla uczniów liceum, którzy zainteresowani są dziedziną lotnictwa. Pozwoli on rozwijać te zainteresowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 332 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 ZASTOSOWANIE

Rozdział 1 ZASTOSOWANIE 1 PROJEKT Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków oraz określenia warunków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Naruszenie strefy kontrolowanej lotniska EPWA Zdarzenie nr: 227/05 Statek powietrzny: samolot Cessna 150 znaki rej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 404/07 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Media Informacyjne

Grupa Media Informacyjne Grupa Media Informacyjne PRAWO LOTNICZE Członkowie załogi oraz inne osoby mają zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego Art. 116. 1. Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL 1. WSTĘP Okólnik doradczy dotyczący zasad dobrej praktyki lotniczej w zakresie kręgu nadlotniskowego, zwany dalej okólnikiem, ma na celu zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy i procedury operacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia PROJEKT LAF RP Załącznik nr 7 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg kwalifikowanego i do 600 kg amatorskiego (UAGP) 1.1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i zarządzanie w transporcie

Sterowanie i zarządzanie w transporcie Definicje zarządzania Sterowanie i zarządzanie w transporcie Ruch lotniczy Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska J. Zieleniewski traktuje "zarządzanie jako szczególnego rodzaju kierowanie, występujące wówczas,

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Gdański. Kurs spadochronowy. Ogólne bezpieczeństwo skoków (1 h) Ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański

Aeroklub Gdański. Kurs spadochronowy. Ogólne bezpieczeństwo skoków (1 h) Ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański Kurs spadochronowy Ogólne bezpieczeństwo skoków (1 h) Aeroklub Gdański Ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański Ogólne bezpieczeństwo skoków Zakres szkolenia: poruszanie się po lotnisku zbliżanie

Bardziej szczegółowo

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, 2015 Spis treści WSTĘP 11 WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 13 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO 15 1.1. Definicje prawa lotniczego

Bardziej szczegółowo

Skydive.olsztyn.pl Skrypt skoczka spadochronowego

Skydive.olsztyn.pl Skrypt skoczka spadochronowego III. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO SKOKÓW Po przybyciu na nową strefę zrzutu każdy skoczek pierwsze kroki powinien skierować do Instruktora odpowiedzialnego za organizację skoków lub osoby przez niego wyznaczonej

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDYRY EPKT

LOKALNE PROCEDYRY EPKT LOKALNE PROCEDYRY EPKT Procedury odlotu/przylotu SID 27 09 Kierunek Odlotu BABKO 2M 2L S BAREN 2M 2L NW BAVOK 2M 2L SW EMBIK 2M 2L SW KURON 2M 2L E LENOV 2M 2L SE LUXAR 2M 2L E NAVUR 2M 2L NE NUMBA 2M

Bardziej szczegółowo

1. Sposób wykonywania kręgu:

1. Sposób wykonywania kręgu: Krąg nadlotniskowy uporządkowany ruch samolotów w rejonie lotniska obejmujący fazę od startu do lądowania, pozwalający w bezpieczny i łatwy do przewidzenia dla pozostałych uczestników ruchu sposób manewrowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik VII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS" Część NCO IR

Załącznik VII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Część NCO IR Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Załącznik VII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS" Część NCO IR R.F010-02 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, 2012.

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA (INS) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) WARSZAWA 2015 Wydanie II WARSZAWA 2013 POŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPGD

LOKALNE PROCEDURY EPGD LOKALNE PROCEDURY EPGD Procedury odlotu/przylotu SID 29 11 Kierunek Odlotu DEXIR 1H 1B W IRLUN 1H 1B S NIKMI 1H 1B SE VAPOS 1H 1B NW SONUX 1H 1B W STAR 29 11 Kierunek Przylotu IRLUN 1T 1R S KOSEX 1T 1R

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i Zarządzanie w Transporcie. Służby ruchu lotniczego. Rodzaje służb ruchu lotniczego w EPWW (na mocy ustawy Prawo lotnicze

Sterowanie i Zarządzanie w Transporcie. Służby ruchu lotniczego. Rodzaje służb ruchu lotniczego w EPWW (na mocy ustawy Prawo lotnicze Zarządzanie Ruchem Lotniczym (ATM) Sterowanie i Zarządzanie w Transporcie Służby ruchu lotniczego Wykład 2 Służby Ruchu Lotniczego (ATS) Służby Kontroli Ruchu Lotniczego (ATC) Służba Kontroli Obszaru (ACC)

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 518/07 Zgłoszenie sytuacji niebezpiecznej przez załogę samolotu Boeing 737

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. Jelenia Góra REGULAMIN ZAWODÓW

REGULAMIN ZAWODÓW. Jelenia Góra REGULAMIN ZAWODÓW REGULAMIN ZAWODÓW 1 A. SZCZEGÓŁY ZAWODÓW I. Nazwa zawodów: IX ZIMOWY PUCHAR KARKONOSZY - IX ZPK II. Miejsce rozgrywania: Nazwa lotniska: Jelenia Góra Kod ICAO lotniska: EPJG Przestrzeń powietrzna (granice

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. Przedmiot opinii. Opinia prawna sporządzona została na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Pytanie Odpowiedź Ocena. Na trawersie środka pasa (C)

Pytanie Odpowiedź Ocena. Na trawersie środka pasa (C) Odpowiedzi Pytanie 1. Odpowiedz na poniższe pytanie. Tylko jedna Rozszyfruj METAR EPWR 171400Z 32008KT 4000 NSC 11/10Q1012 =: Pytanie Odpowiedź Ocena Raport dla lotniska EPWR dnia 17, z godziny 14:00.

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PIRL2. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL2. Podstawowe przepisy ruchu lotniczego. Klasyfikacja przestrzeni powietrznych (2005)

WSTĘP PIRL2. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL2. Podstawowe przepisy ruchu lotniczego. Klasyfikacja przestrzeni powietrznych (2005) Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL2 Podstawowe przepisy ruchu lotniczego WSTĘP PIRL2 Klasyfikacja przestrzeni powietrznej. Loty z widocznością, według wskazań przyrządów. ruchu lotniczego. Ruch

Bardziej szczegółowo