ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim

3 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Architektura

4 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4 połoŝonych przy ul. Jana Pawła II Dane ogólne Lokalizacja: ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim; dz. nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4. Obiekt: Budowa krytej pływalni Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Pl. Wolności 1, Kowalewo Pomorskie Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt krytej pływalni pomiędzy istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4, połoŝonej przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową. KODY (CPV) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie oczyszczania terenu Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Roboty inŝynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych Przygotowanie terenu pod budowę Kopanie piwnic Wskaźniki liczbowe

5 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Podstawowe gabaryty szerokość budynku... 43,06m długość budynku... 45,01m liczba kondygnacji...2 naziemna....1 podziemna. 1 bezwzględny poziom 0,00 budynku....91,42 m n.p.m. wysokość hali basenu od poziomu terenu... 9,18m (wys. góry dźwigara) Zestawienie powierzchni Powierzchnia zabudowy ,15 m 2 Powierzchnia całkowita budynku: ,99m 2 Powierzchnia netto: ,75m 2 Powierzchnia uŝytkowa podstawowa: ,4 9m 2 Powierzchnia uŝytkowa podst. piwnicy... 00,00m 2 Powierzchnia uŝytkowa podst. parteru ,49m 2 Powierzchnia usługowa: ,41m 2 Powierzchnia usługowa piwnicy ,66m 2 Powierzchnia usługowa parteru... 62,85m 2 Powierzchnia ruchu: ,08m 2 Powierzchnia ruchu piwnicy... 46,10m 2 Powierzchnia ruchu parteru ,05 m 2 Zestawienie kubatur Objętość : ,00m 3 Opis rozwiązań projektowych Forma architektoniczna Projektuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji na działkach o nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4, w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II. Projektowany budynek wraz z otoczeniem oznaczono na planie zagospodarowania terenu. Projektowany budynek zlokalizowano we wschodniej części działki na wysokości Szkoły Podstawowej. Od strony północnej zlokalizowano ciąg pieszo-jezdny z przyległym parkingiem na 28 stanowiska postojowe (w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Od strony północnej zlokalizowano główne wejście do budynku oraz doprowadzające do niego ciągi piesze wraz z zielenią towarzyszącą, miejscami na rowery i miejscem odpoczynku. Od strony wschodniej i północnej zlokalizowano wejścia techniczne do kondygnacji piwnicznej. Stronę zachodnią

6 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim oraz wschodnią zagospodarowano jako tereny zieleni niskiej ze spadkiem w kierunku wschodnim. W części południowej wyznaczony został teren rekreacji porośnięty trawą i drzewami. Budynek krytej pływalni tworzy jedna zwarta bryła o podstawie kwadratu z wysunięciem od strony północnej. W części hali basenu zaprojektowano przewyŝszenie. Dach (dźwigary) w kształcie litery V, ze spadkiem w kierunku środka hali. Dźwigary konstrukcyjne od strony południowej i północnej wychodzą poza lico ściany, nadaje to budynkowi ciekawą i dynamiczną formą architektoniczną o charakterze sportowym. Szczegóły przedstawiono w części rysunkowej. Przeznaczenie i program uŝytkowy Projektowany budynek będzie pełnił funkcją krytej pływalni. Przewiduje się korzystanie z obiektu przez grupy sportowe, w szczególności szkolne z istniejącej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ewentualnie obiekt będzie uŝytkowany przez osoby z zewnątrz w czasie gdy w hali basenowej nie są prowadzone zajęcia. Pływalnia zawiera 2 kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniące funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniące funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo - sanitarnymi. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową. Wejście schodami wewnętrznymi z poziomu parteru, schodami terenowymi od strony południowej oraz od strony wschodniej z poziomu terenu. Na parterze zlokalizowano przestronny hall wejściowy z poczekalnią i miejscem na maszyny do sprzedaŝy Ŝywności sztukowej i napojów, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieŝy wierzchniej wraz z obuwiem. W centralnej części hallu przewiduje się miejsce do zmiany obuwia. W części wschodniej budynku wydzielono pomieszczenie kotłowni, rozdzielni NN oraz wodomierza z dostępem od zewnątrz. Następnie kolejno w kierunku zachodnim klatka schodowa do części podbasenia, pom. porządkowe,pom. biurowe dla dwóch osób, pom.socjalne z węzłem szatniowym, oraz pom. sanitarne ogólnodostępne damskie,męskie i dla os. niepełnosprawnych. W części zachodniej pomieszczenia ratowników i pierwszej pomocy, pom. kasowe, magazyn basenu, węzeł szatniowy męski do obsługi 60 osób oraz węzeł szatniowy damski do obsługi 60 osób. Hala basenu usytuowana od strony południowej i wysokości od 4,00 m do 6,97 m. Od strony północnej z wejściem hallu zlokalizowana została widownia dla 44 osób. Program hali basenowej: -basen pływacki 6 torowy: 25x12,5m, gł:1,35-1,8m obciąŝenie uŝytkowe: 4osóby x 6 torów = 24 osoby -basen dla osób niepływających : 12,5x8, gł:0,8m-1,10m obciąŝenie uŝytkowe: 25 osób -brodzik: 6x7m, gł: 0,15-0,50m obciąŝenie uŝytkowe: 10 osób -wanna z hydromasaŝem: śr: 2,83m, gł: 0,94m obciąŝenie uŝytkowe: 6 osób Wymagania dotyczące niecki basenowej dla basenu pływackiego 6 torowego wg. przepisów FINA (dot. tradycyjnej Ŝelbetowej z wykończeniem z ceramiki) : - mała galeria dla osób z zewnątrz dla 44 osób - przeznaczenie basenu treningi, pływanie rekreacyjne nauka pływania

7 - przelewy górne typu fińskiego Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim - niecka basenu musi uwzględniać montaŝ płyt kontaktowych do pomiaru czasu tak aby długość toru wynosiła 25m długości przy pomiarze długości zgodnie z wytycznymi FR gł. niecki 1,35 i max 1,80 m przy słupkach startowych FR listwy wypoczynkowe szerokości 0,11 ma gł. min.1,2m. FR słupki startowe o pow. 50x50 cm na wysokości 70 cm. FR szerokość torów wewnętrznych 2m, szerokość torów zewnętrznych 2m + 0,25m na listwy wypoczynkowe FR liny torowe na całej długości na całej długości w kolorach wg rys. FR słupki startowe o wym.0,5x0,5 m, ponad powierzchnią wody na wys. 0,75 m nad pow. wody z oznaczeniami wg FR linki z chorągiewkami na wys. 1,8 m umieszczone 5m od obu końców basenu FR oświetlenie oraz jego natęŝenie nie mniejsze niŝ 600 luksów FR oznakowanie basenu wg rys. nr podnośnik dla osób niepełnosprawnych Projektowane wyposaŝenie dla basenu dla osób niepływających: - ławeczka z masaŝem wodnym - sześciu-dyszowy masaŝ ścienny - dwa masaŝe karku - oświetlenie - podnośnik dla osób niepełnosprawnych Projektowane wyposaŝenie dla brodzika: - zjeŝdŝalnia - jeŝ wodny - oświetlenie Projektowane wanna z jacuzzi: - dysze z hydromasaŝem - oświetlenie Dach budynku wejście na niŝszą część dachu od strony południowo zachodniej, na część wyŝszą od strony zachodniej. Dach odwadniany podciśnieniowo. Metoda wykonania Budynek przewidziany jest do wykonania metodami tradycyjnymi.

8 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Kategoria geotechniczna obiektu Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się II kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. Opis rozwiązań konstrukcyjnych Obiekt projektuje się wykonać w technologii tradycyjnej o konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, wylewanej na mokro ze zbrojonego betonu oraz z wypełnieniami Ŝelbetowymi oraz murowanymi z gazobetonu klasy 600 oraz zaizolowanych termicznie styropianem grubości 16cm, pokrytej tynkiem mineralnym. Ławy fundamentowe i fundamenty Ŝelbetowe. piwniczne ściany nośne budynku projektuje się wykonać z bloczków z betonowych i jako ściany Ŝelbetowe część nadziemna (oprócz Ŝelbetowych słupów i ścian grubości 24,00 cm) wypełnienia murowane z gazobetonu klasy 600 posadowienie na fundamentach Ŝelbetowych niecka basenu pływackiego na słupach Ŝelbetowych niecka basenu dla os. niepł. oraz brodzik płyta fundamentowa na gruncie wanna z hydromasaŝem posadowiona na konstrukcji stalowej całość spięta i usztywniona stropami Ŝelbetowymi monolitycznymi dźwigary z drewna klejonego Opis rozwiązań architektonicznych Przegrody budowlane A-Dach nad halą basenu: Papa nawierzchniowa gr. 1,2cm Papa podkładowa moc. Mechanicznie gr.0,5cm wełna mineralna skalna z welonem szklanym 35kg/m 3 gr.10,0 cm wełna mineralna gr.15,0 cm folia paroizolacyjna gr. 0,03 cm blacha trapezowa T35 gr. 3,5 cm 2Xpłyta G-K lub płyta BFU gr. 2,5 cm B-PlaŜa basenu: Gres basenowy na kleju elastycznym gr. 1,2cm Płynna folia uszczelniająca 0,4 cm Szlichta cementowa gr. 8,0 cm

9 Folia PE gr. 0,03 cm Styropian EPS gr. 10,0 cm Płyta stropowa Ŝelbetowa gr. 15,0 cm Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Impregnat do betonu z inhibitorem korozji 0,05 cm C-Podłoga na gruncie - podbasenie: Pos. Powłoka z Ŝywic poliuretanowych/ epoksydowych gr. 0,3 cm Płyta Ŝelbetowa B25, ze zbrojeniem, zatarta na gładko gr. 15,0 cm Folia PE 0,5 cm Chudy beton B10 gr. 10,0cm Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 30,0 cm Grunt rodzimy C`-Podłoga na gruncie - hall: Gres wg wykończenia pomieszczeń gr. 1,5 cm Płyta Ŝelbetowa B25, ze zbrojeniem, zatarta na gładko gr. 15,0 cm Folia PE 0,5 cm Styropian EPS gr. 5,0 cm Chudy beton B10 gr. 10,0 cm Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 30,0 cm Grunt rodzimy D-Niecka basenowa baseny rekreacyjne: Gres basenowy na kleju elastycznym gr. 1,2 cm Izolacja basenowa, płynna folia uszczelniająca gr. 0,4 cm Warstwa wyrównawcza gr. 1,0 cm Płyta Ŝelbetowa gr. 30,0 cm Folia PE 0,5 cm Chudy beton B10 gr. 10,0 cm Zagęszczona podsypka piaskowa 30,0 cm Grunt rodzimy E-Niecka basenowa basen pływacki: Gres basenowy na kleju elastycznym gr. 1,2 cm Izolacja basenowa, płynna folia uszczelniająca gr. 0,4 cm

10 Warstwa wyrównawcza gr. 1,0 cm Płyta Ŝelbetowa gr. 40,0 cm Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim F-Strop międzykondygnacyjny: Wykończenie podłogi wg listy pomieszczeń gr. 1,5 cm Szlichta cementowa gr. 6,0 cm Folia PE 0,03 cm Styropian ekstrudowany EPS gr. 12,0 cm Płyta Ŝelbetowa gr. 20,0 cm G-Stropodach na parterze: Papa wierzchniego krycia gr. 1,2 cm Papa podkładowa mocowana mechanicznie gr.0,5 cm Wełna mineralna hydrofobizowana z mijającymi łączeniami gr. 25,0 cm Folia paroizolacyjna systemowa PE gr. 0,03 cm Płyta stropowa Ŝelbetowa gr. 15,0 cm Sufit podwieszany 1-Ściana zewnętrzna: Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 1,5 cm Styropian gr. 16,0 cm Bloczki z gazobetonu gr. 24,0 cm Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 2-Ściana zewnętrzna część piwniczna: Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm Ściana Ŝelbetowa gr. 24,0-30,0 cm Dyspersja asfaltowa Styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm (uwaga: ocieplenie 1 m poniŝej terenu w miejscach pod pow. terenu) Płytka klinkierowa nad poz. terenu 3-Ściana pod niecką część piwniczna: Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm Ściana Ŝelbetowa gr. 24,0 cm Dyspersja asfaltowa

11 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim 4-Ściana wewnętrzna: Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm Bloczki z gazobetonu gr. 12,0 cm Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm 5-Ściana zewnętrzna hala basenu: Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm Bloczki z gazobetonu gr. 24,0 cm Styropian gr. 16,0 cm StelaŜ stalowy Pustka wentylacyjna Płyta OSB gr. 2,0 cm Deska elewacyjna gr. 2,0 cm 6-Attyka nad parterem: Papa nawierzchniowa (wywinięcie) gr. 1,2 cm Papa podkładowa moc. mechanicznie gr.0,5cm Styropian gr. 16,0 cm Bloczki silikatowe gr. 24,0 cm Styropian gr. 16,0 cm Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5 cm Izolacje przeciwwilgociowe Posadzka na gruncie 1 x folia PE Izolacja pionowa fundamentów 2 x dyspersja asfaltowa Izolacja pozioma fundamentów 1 x papa Izolacja pionowa ścian fundamentowych 2 x dyspersja asfaltowa Izolacja pozioma ścian fundamentowych 1 x papa Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych folia PE grubości 0,2mm z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm (zgrzewana na stykach); Paroizolacja stropodachu folia PE Pokrycie stropodachu 2x Papa Dach nad basenem folia paroizolacyjna

12 Pokrycie dachu nad basenem 2xPapa Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Izolacje termiczne Dach wełna mineralna gr. 25,0 cm Ściany styropian gr. 16,0 cm Stropodach twarde płyty wełny mineralnej hydrofobizowanej o gęstości 130kg/m 3 Strop pomiędzy kondygnacjami - styropian XPS 12,0 cm Elementy wykończeniowe wewnętrzne Ściany i stropy: Ściany korytarzy - tynki cementowo wapienne kat. II szpachlowane jednokrotnie gładzią gipsową malowane farbą akrylową (ASC1.019). Kolorystyka wg projektu wnętrz. Ściany w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych gres nieszkliwiony (ASC1.006, ASC 1.007, ASC 1.008, ASC 1.009,) do wysokości 2,7 m, zmywalne i odporne na działanie wilgoci, malowane (ASC ASC 1.003,) kolorystyka wg proj. wnętrz, Ściany w pom. porządkowych fartuchy z płytek ceramicznych (AP 1.001) do wysokości 2,1 m, zmywalne i odporne na działanie wilgoci, malowane (ASC 1.019) Ściany w pom. kwasu i podchlorynu powłoka chemoodporna (AP1.013) Hala basenu - płytki ceramiczne (ASC1.010 ASC1.014) do wysokości min 2,25 m, malowania (ASC 1.001) kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Posadzki Hall, korytarze, sanitariaty, węzły szatniowe, pom. szatniowe, pokoje biurowe, pom.magazynowe gres nieszkliwiony, (AP1.001 AP1.004) antypoślizgowość R10, twardość 8 w skali Mosha, mrozoodporne, wytrzymałość na zginanie - min. 45 N/mm², odporne na plamienie, wym. 30x30, 30x60 cm oraz 60x60cm, kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Hala basenu - płytki ceramiczne basenowe, (AP1.005 AP1.012), antypoślizgowość R11, wym. 12,5x25cm, kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz, Pomieszczenia higieniczno sanitarne, biurowe gres nieszkliwiony, (AP1.002 AP1.004) antypoślizgowość R10, twardość 8 w skali Mosha, mrozoodporne, wytrzymałość na zginanie - min. 45 N/mm², odporne na plamienie, wym. 30x60 oraz 60x60cm, kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Pom. techniczne posadzki epoksydowe, (AP1.013). Sufity podwieszane

13 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Hala basenu sufit podwieszony z płyt włóknisto cementowych o podwyŝszonej odporności na wilgoć (ASU1.003), grubość 12,5 m, szerokość: 1200 mm, klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0 Hall, korytarze sufit podwieszony z płyt modułowych perforowanych, wym. 120x200cm, mocowanych mechanicznie do stropu na ruszcie ukrytym, (ASU1.001, ASU 1.002), malowane farbą akrylową w kolorze białym, rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Pomieszczenia higieniczno sanitarne, węzły szatniowe, biura, pomieszczenia techniczne sufity podwieszane kasetonowe mocowane mechanicznie do stropu konstrukcyjnego na wieszakach z prętów stalowych ocynkowanych o regulowanej wysokości podwieszenia (ASU 1.004). Sufit o podziale modułowym w kolorze białym, modułowe 60x60cm z płyt mineralnych; w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych modułowe lub pełne z płyt g-k o odporności na wilgoć względną 100%. Parapety wewnętrzne konglomerat Drzwi Drzwi do pom. szatniowych, biurowych, usługowych drewniane, skrzydło z płyty otworowej, płaskie, lakierowane z ościeŝnicą drewnianą. Drzwi na hali basenu aluminiowe, przeszklone Drzwi do pom. technicznych na kondygnacjach podziemnych stalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, pełne. Elementy wykończeniowe zewnętrzne Ściany Tynk mineralny malowany farbą silikatową lub silikonową (A ). Blacha stalowa (A 1.007), deska elewacyjna (A 1.012), płytka klinkierowa (A 1.014). Szczegółowe rysunki elementów wykończenia elewacji w części rysunkowej. Okna Skrzydła okienne i ościeŝnice z profili aluminiowych ( max k=1,8w/m2k), szyby zespolone o współczynniku k= 1,1W/m2k) (A 1.009). System elewacyjny z tworzywa (A 1.008). Drzwi Drzwi wejściowe główne przeszklone dwuskrzydłowe z ościeŝnicą aluminiową (A 1.009).

14 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Drzwi zewnętrzne dodatkowe przeszklone dwuskrzydłowe rozwierane z ościeŝnicą aluminiową (A 1.009). Opierzenia dachu na dźwigarach blachy cynkowo - tytanowej (A 1.011). WyposaŜenie Pomieszczenia w projektowanym budynku zostały wyposaŝone w meble biurowe oraz sprzęt biurowy zgodnie z wytycznymi inwestora. Hala basenu została wyposaŝona w niezbędny sprzęt do pełnego funkcjonowania zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć. Szczegółowa lista sprzętów oraz urządzeń znajduje się w Kartach technologicznych poszczególnych pomieszczeń (załącznik Nr 1,2,3 do opisu technicznego). Przystosowanie obiektu do wymagań sanitarnych i bhp Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spełniają wymogi doświetlenia pomieszczeń. Zespoły szatniowe, ratownicze, hala basenu oraz pom. socjalne wykończone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szatnie W projektowanym budynku przewiduje się wydzielone pomieszczenie szatni na odzieŝ wierzchnią i na obuwie brudne w części Halu wejściowego(120 miejsc wieszakowych). Dodatkowo w części socjalnej szatnie dla pracowników z szafkami (szt.9) na odzieŝ wierzchnią i z przebieralnią. W pomieszczeniach ratowników przewidziane zostało pomieszczenie szatniowe tylko dla ratowników z szafkami(szt.6) i zapleczem prysznicowosanitarnym. W części ogólnodostępnej wydzielony został węzeł szatniowy dla osób niepełnosprawnych,osób pełnosprawnych męskich i damskich. Węzeł szatniowy dla osób niepełnosprawnych z szafkami (szt.8) z pom. magazynowym na wózki, przebieralnią i pom. prysznicowo sanitarnym. Węzeł szatniowy męski z szafkami (szt.30 podwójnych) z dwoma przebieralniami i pom. prysznicowo-sanitarnym. Węzeł szatniowy damski z szafkami (szt.30 podwójnych) z dwoma przebieralniami i pom. prysznicowo-sanitarnym Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych wykonane będą o odporności ogniowej EI 15. Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń poŝarowych będą miały odporność ogniową EI 60. Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych wykonane będą o odporności ogniowej EI 15. Przewiduje się wyposaŝenie obiekt w gaśnice typ. ABC, na kaŝde 100 m 2 pow. strefy poŝarowej jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w uŝytkowaniu pod względem ekologicznym. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty

15 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały do wykonania posadzek, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach uŝyteczności publicznej. Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych. Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej Inwestor obowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z przedmiotową inwestycją.

16 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Konstrukcja

17 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowy Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim działki nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2 obręb 4 CZĘŚĆ WSTĘPNA. ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny Budowy Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim. Dokumentacja stanowi projekt budowlany elementów konstrukcyjnych wymienionych części inwestycji. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU UZGODNIENIA z Inwestorem DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Zakład badań geologicznych GEOGRUNT DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA opracowywana równoległe LITERATURA, NORMY BRANśOWE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PAŃSTWOWE I RESORTOWE PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie; PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; PN-80/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości; PN-80/B ObciąŜenia stałe. ObciąŜenia budowli. PN-80/B Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne; PN-80/B ObciąŜenie śniegiem. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych; PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenie śniegiem, zmiana polskiej normy; PN-EN Eurokod1 Oddziaływania na konstrukcję. ObciąŜenia śniegiem; PN-77/B ObciąŜenie wiatrem. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych; PN-88/B ObciąŜenie gruntem. ObciąŜenia budowli; PN-86/B Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów; PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. LOKALIZACJA OBIEKTU. Projektowana kryta pływalnia zlokalizowana będzie w odległości 12m w kierunku północnozachodnim w stosunku do istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim oraz w odległości 18,23m w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do istniejącego budynku Gimnazjum. POZIOM ZERO ±0,000 PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZYJĘTO NA RZĘDNEJ 91,42 m n.p.m. RODZAJ I PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

18 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Projektowany budynek o wymiarach około 42,74x46,80m. będzie się składał z następujących części: hall główny, kryta pływania oraz zaplecze sanitarno-socjalne. Planowana Kryta Pływalnia ma słuŝyć zajęciom wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, do rekreacji i wypoczynku czynnego dzieci, młodzieŝy i dorosłych przebywających na terenie w/w kompleksu. Budynek zaprojektowano jako podpiwniczony dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowany z bloczków betonowych oraz wylewnych ścian Ŝelbetowych w części piwnicznej oraz bloczków z gazobetonu w części naziemnej, zaizolowanych termicznie styropianem i wełna mineralną grubości 16cm. Ściany nośne budynku projektuje się posadowić na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, a Ŝelbetowe słupy nośne budynku na stopach fundamentowych na rzędnej równej 90,32m n.p.m.; 87,6m n.p.m. oraz 86,72m n.p.m. Ściana zewnętrzna nośna wykonana z gazobetonu w osi G usztywniona jest rdzeniami Ŝelbetowych 24x30cm w postaci pilastrów licowanych do zewnętrznej krawędzi ściany. Dach budynku zaprojektowano w kształt łuku odwróconego. Elementem konstrukcyjnym dachu są dźwigary z drewna klejonego GL28c o zmiennym przekroju: na podporach zewnętrznych 200x1160mm oraz nad podporze wewnętrznej 200x2120mm. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE W budowie geologicznej terenu na którym projektuje się omawiany obiekt budowlany, biorą udział osady czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie. Teren pokrywa warstwa holoceńskich utworów antropogenicznych nasypów piaszczystych o miąŝszości od 0,4m do 0,7m. Pod nasypami zalega seria plejstoceńskich osadów akumulacji lodowcowej - glin zwałowych (morenowych). W otworach A i B pod glinami, na głębokości odpowiednio 8,3m i 8,2m, nawiercono wodno-lodowcowe piaski. Wodę gruntową stwierdzono w postaci słabych sączeń w glinach w strefie od ok. 1,5m do 3m. Woda występuje równieŝ w warstwie piasków pod glinami i ma zwierciadło napięte. Nawiercono ją w otworach A i B na głębokości odpowiednio 8,3m i 8,2m. Statyczne zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 6,10m (otw. A) i 5,90m (otw. B) tj. na rzędnej 85,34m npm. Bezpośrednio po długotrwałych, intensywnych opadach wzrośnie intensywność sączeń i mogą one wystąpić na mniejszej głębokości. Grunty występujące w podłoŝu naleŝą zgodnie z normą PN-86/B do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Ze szczegółowej charakterystyki wyłączono warstwę nasypów nie budowlanych ze względu na ich małą miąŝszość. Grunty mineralne spoiste zalegające poniŝej nasypów naleŝą zgodnie z p normy PN-81/B do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane). Podzielono je na warstwy geotechniczne w oparciu o ich zróŝnicowaną konsystencję. Parametr wiodący - stopień plastyczności (IL) oznaczono metodą A wg. PN-81/B tj. na podstawie bezpośrednich badań w terenie. Inne niezbędne do obliczeń statycznych parametry: gęstość objętościową (ς), spójność (cu), kąt tarcia wewnętrznego (ϕu) i edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (M0), wyznaczono z tabel i wykresów zaleŝności pomiędzy tymi parametrami, a cechą wiodącą, podanych w w/w normie. Warstwa Ia Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,10. Warstwa Ib Włączono do niej grunty mało spoiste o składzie granulometrycznym piasków gliniastych. Są one wilgotne, plastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,30. Warstwa Ic Obejmuje ona gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,20. W spągu warstwy występują nawodnione piaski drobne.

19 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Grunty spoiste naleŝą do wysadzinowych i łatwo rozmakają (szczególnie piaski gliniaste warstwy Ib). W tabeli na legendzie (zał. graf. nr 3), zestawiono wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych gruntów wydzielonych warstw oraz ich współczynniki materiałowe. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe w dokumentowanym podłoŝu pod warstwą nasypów niebudowlanych o miąŝszości 0,4-0,7m występują gliny piaszczyste warstwy Ia o IL(n)=0,10. Na głębokości ok. 1,5-2,0m zalegają piaski gliniaste warstwy Ib o IL(n)=0,30, które na głębokości ok. 2,5-3m przechodzą w gliny piaszczyste warstwy Ic o IL(n)=0,20. Woda gruntowa występuje w postaci słabych sączeń w glinach w strefie od ok. 1,5m do 3m (w otworze E o większej intensywności). Bezpośrednio po długotrwałych, intensywnych opadach wzrośnie intensywność sączeń i mogą one wystąpić na mniejszej głębokości. Wodę stwierdzono równieŝ w warstwie piasków pod glinami (otwory A i B). Nawiercona na głębokości odpowiednio 8,3m i 8,2m ustabilizowała się na głębokości 6,10m i 5,90m tj. na rzędnych odpowiednio 85,34m npm i 85,34m npm. Woda ta nie będzie miała wpływu na wykonawstwo prac ziemnych i fundamentowych oraz na eksploatacje projektowanego obiektu. Z analizy przekrojów przez projektowaną pływalnię wynika, Ŝe dno wykopu pod nieckę basenu oraz wykopów pod ławy i stopy fundamentowe osiągną grunty warstwy I c (gliny piaszczyste twardoplastyczne o IL(n)=0,20). Są to grunty nośne o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Z uwagi na podatność gruntów spoistych, szczególnie mało spoistych piasków gliniastych warstwy Ib, które pojawią się w trakcie wykonywania wykopów (od ok. 1,5m do 3m) prace ziemne naleŝy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do uplastycznienia gruntów zalegających w poziomie posadowienia. PoniŜej podaje się uwagi i zalecenia dotyczące prowadzenia robót w gruntach spoistych : wykopy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę pochodzącą z sączeń zbierać drenaŝem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem obiektu i odprowadzać na zewnątrz; głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10cm powyŝej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania; otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuŝszy okres, szczególnie zimowy w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie, lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi tu hz=1,0m); wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntu wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem; po wyprowadzeniu fundamentów do powierzchni terenu, pobocza obsypać gruntem spoistym dokładnie ubitym, aby uniemoŝliwić infiltrację wód opadowych w przestrzeń wokół i poniŝej fundamentów budynku. Wykop gruntowy powinien być odebrany przez osobę uprawnioną do tego celu. W przypadku wystąpienia warunków gruntowych odmiennych od załoŝonych do projektowanych naleŝy powiadomić autorskie biuro projektów. Roboty ziemne związane ze wznoszeniem budynku obejmują między innymi: wykopy wykonywane w celu wykonania fundamentów, wykopy dla róŝnego rodzaju instalacji. Przy wykonywaniu wykopów mogą wystąpić zagroŝenia jak np.: zasypanie pracowników, wpadnięcie do czy spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi. Ściany wykopów naleŝy zabezpieczyć juŝ od 1,0m głębokości zgodnie z Informacją BIOZ poprzez wykonywanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi oraz wykonanie umocnienia pionowych ścian. Zakłada się, Ŝe bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów mało spoistych powinien być nie większy niŝ kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zaleŝy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu

20 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę projektowanych obiektów stwierdza się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych. OBCIĄśENIA KLIMATYCZNE. OBCIĄśENIE WIATREM II strefa wg PN-EN PRZEMARZANIE h z =1,0m wg PN-81/B OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM III strefa wg PN-EN ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. FUNDAMENTY. Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych. Poziom posadowienia fundamentów wynosi 90,32m n.p.m.; 87,62m n.p.m. oraz 86,72m n.p.m. Fundamenty naleŝy posadowić na warstwie chudego betonu grubości min. 10cm. Ściany konstrukcyjne budynku posadowiono na monolitycznych Ŝelbetowych ławach fundamentowych. Natomiast słupy i rdzenie naleŝy posadowić na monolitycznych stopach fundamentowych. Dokładne rzędne posadowienia oraz schodkowe przejścia pomiędzy róŝnicą poziomów zgodnie z częścią graficzną projektu. Z ław i stóp fundamentowych naleŝy wyprowadzić niezbędne pręty startowe dla słupów i rdzeni Ŝelbetowych. Fundamenty hali basenowej zaprojektowano w postaci rusztu fundamentowego, który stanowi układ krzyŝujących się i połączonych ze sobą Ŝelbetowych monolitycznych ław fundamentowych o wysokości 40cm posadowionych na rzędnej równej 87,6m n.p.m. oraz 86,72m n.p.m. W części technicznej podbasenia w miejscu lokalizacji zbiornika wód popłucznych oraz zbiorników przelewowych basenu zaprojektowano Ŝelbetową monolityczną płytę fundamentową grubości 35cm posadowioną na rzędnej 88,24m n.p.m. Fundamenty podbasenia posadowić na warstwie chudego betonu grubości min. 10cm. Z fundamentów podbasenia naleŝy wystawić niezbędne pręty starterowe pod słupy niecki basenowej i ściany Ŝelbetowe zgodnie z częścią graficzną projektu. Wszystkie fundamenty, zarówno ławy jak i stopy fundamentowe wykonać z betonu B30 (C25/30) (W8 dla płyty fundamentowej podbasenia) i zazbroić zbrojeniem głównym stalą A-III (RB500W) Fundamenty naleŝy zaizolować przeciwwilgociowo stosując dyspersję asfaltową. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. Przy wykonywaniu fundamentów naleŝy zwrócić szczególną uwagę na struktury gruntów, stosować się ściśle do wytycznych geologa. W przypadku występowania nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentów, nasypy te naleŝy wymienić na zagęszczone podłoŝe piaskowe o I D >0,60. Dogęszczenie gruntu rodzimego poniŝej poziomu posadowienia nie powinno być niŝsze niŝ I D >0,55. ŚCIANY BUDYNKU ŚCIANY FUNDAMENTOWE Na ławach fundamentowych w osiach D-G/2-3 oraz 4/D-EE ściany wewnętrzne projektuje się wykonać ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24m, klasy 20, na zaprawie cementowej marki 5. Pozostałe ściany fundamentowe projektuje się jako Ŝelbetowe: - gr. 30cm osie 4/C-D, D/2-4 - gr. 24cm osie 3/C-D, A/2-4, C/2-3, 2/C-D, 4/EE -G - gr. 20cm osie 4-5/EE -G, C/7-9, 7 /A-C Ściany Ŝelbetowe naleŝy wykonać jako monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30) oraz zazbroić stalą zbrojeniową. Zbrojenie główne ze stali A-IIIN (RB500W) zgodnie z częścią graficzną projektu. Ściany zewnętrzne naleŝy zaizolować termicznie STYRODUREM XPS100 grubości 10cm. Ściany fundamentowe naleŝy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując dyspersje asfaltową. Szczegóły dotyczące izolacji termicznej i przeciwwilgociowej według projektu architektury.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo