ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim

3 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Architektura

4 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4 połoŝonych przy ul. Jana Pawła II Dane ogólne Lokalizacja: ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim; dz. nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4. Obiekt: Budowa krytej pływalni Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Pl. Wolności 1, Kowalewo Pomorskie Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt krytej pływalni pomiędzy istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4, połoŝonej przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim. Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową. KODY (CPV) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie oczyszczania terenu Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Roboty inŝynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych Przygotowanie terenu pod budowę Kopanie piwnic Wskaźniki liczbowe

5 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Podstawowe gabaryty szerokość budynku... 43,06m długość budynku... 45,01m liczba kondygnacji...2 naziemna....1 podziemna. 1 bezwzględny poziom 0,00 budynku....91,42 m n.p.m. wysokość hali basenu od poziomu terenu... 9,18m (wys. góry dźwigara) Zestawienie powierzchni Powierzchnia zabudowy ,15 m 2 Powierzchnia całkowita budynku: ,99m 2 Powierzchnia netto: ,75m 2 Powierzchnia uŝytkowa podstawowa: ,4 9m 2 Powierzchnia uŝytkowa podst. piwnicy... 00,00m 2 Powierzchnia uŝytkowa podst. parteru ,49m 2 Powierzchnia usługowa: ,41m 2 Powierzchnia usługowa piwnicy ,66m 2 Powierzchnia usługowa parteru... 62,85m 2 Powierzchnia ruchu: ,08m 2 Powierzchnia ruchu piwnicy... 46,10m 2 Powierzchnia ruchu parteru ,05 m 2 Zestawienie kubatur Objętość : ,00m 3 Opis rozwiązań projektowych Forma architektoniczna Projektuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji na działkach o nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2, obręb 4, w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II. Projektowany budynek wraz z otoczeniem oznaczono na planie zagospodarowania terenu. Projektowany budynek zlokalizowano we wschodniej części działki na wysokości Szkoły Podstawowej. Od strony północnej zlokalizowano ciąg pieszo-jezdny z przyległym parkingiem na 28 stanowiska postojowe (w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Od strony północnej zlokalizowano główne wejście do budynku oraz doprowadzające do niego ciągi piesze wraz z zielenią towarzyszącą, miejscami na rowery i miejscem odpoczynku. Od strony wschodniej i północnej zlokalizowano wejścia techniczne do kondygnacji piwnicznej. Stronę zachodnią

6 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim oraz wschodnią zagospodarowano jako tereny zieleni niskiej ze spadkiem w kierunku wschodnim. W części południowej wyznaczony został teren rekreacji porośnięty trawą i drzewami. Budynek krytej pływalni tworzy jedna zwarta bryła o podstawie kwadratu z wysunięciem od strony północnej. W części hali basenu zaprojektowano przewyŝszenie. Dach (dźwigary) w kształcie litery V, ze spadkiem w kierunku środka hali. Dźwigary konstrukcyjne od strony południowej i północnej wychodzą poza lico ściany, nadaje to budynkowi ciekawą i dynamiczną formą architektoniczną o charakterze sportowym. Szczegóły przedstawiono w części rysunkowej. Przeznaczenie i program uŝytkowy Projektowany budynek będzie pełnił funkcją krytej pływalni. Przewiduje się korzystanie z obiektu przez grupy sportowe, w szczególności szkolne z istniejącej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ewentualnie obiekt będzie uŝytkowany przez osoby z zewnątrz w czasie gdy w hali basenowej nie są prowadzone zajęcia. Pływalnia zawiera 2 kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniące funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniące funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo - sanitarnymi. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową. Wejście schodami wewnętrznymi z poziomu parteru, schodami terenowymi od strony południowej oraz od strony wschodniej z poziomu terenu. Na parterze zlokalizowano przestronny hall wejściowy z poczekalnią i miejscem na maszyny do sprzedaŝy Ŝywności sztukowej i napojów, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieŝy wierzchniej wraz z obuwiem. W centralnej części hallu przewiduje się miejsce do zmiany obuwia. W części wschodniej budynku wydzielono pomieszczenie kotłowni, rozdzielni NN oraz wodomierza z dostępem od zewnątrz. Następnie kolejno w kierunku zachodnim klatka schodowa do części podbasenia, pom. porządkowe,pom. biurowe dla dwóch osób, pom.socjalne z węzłem szatniowym, oraz pom. sanitarne ogólnodostępne damskie,męskie i dla os. niepełnosprawnych. W części zachodniej pomieszczenia ratowników i pierwszej pomocy, pom. kasowe, magazyn basenu, węzeł szatniowy męski do obsługi 60 osób oraz węzeł szatniowy damski do obsługi 60 osób. Hala basenu usytuowana od strony południowej i wysokości od 4,00 m do 6,97 m. Od strony północnej z wejściem hallu zlokalizowana została widownia dla 44 osób. Program hali basenowej: -basen pływacki 6 torowy: 25x12,5m, gł:1,35-1,8m obciąŝenie uŝytkowe: 4osóby x 6 torów = 24 osoby -basen dla osób niepływających : 12,5x8, gł:0,8m-1,10m obciąŝenie uŝytkowe: 25 osób -brodzik: 6x7m, gł: 0,15-0,50m obciąŝenie uŝytkowe: 10 osób -wanna z hydromasaŝem: śr: 2,83m, gł: 0,94m obciąŝenie uŝytkowe: 6 osób Wymagania dotyczące niecki basenowej dla basenu pływackiego 6 torowego wg. przepisów FINA (dot. tradycyjnej Ŝelbetowej z wykończeniem z ceramiki) : - mała galeria dla osób z zewnątrz dla 44 osób - przeznaczenie basenu treningi, pływanie rekreacyjne nauka pływania

7 - przelewy górne typu fińskiego Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim - niecka basenu musi uwzględniać montaŝ płyt kontaktowych do pomiaru czasu tak aby długość toru wynosiła 25m długości przy pomiarze długości zgodnie z wytycznymi FR gł. niecki 1,35 i max 1,80 m przy słupkach startowych FR listwy wypoczynkowe szerokości 0,11 ma gł. min.1,2m. FR słupki startowe o pow. 50x50 cm na wysokości 70 cm. FR szerokość torów wewnętrznych 2m, szerokość torów zewnętrznych 2m + 0,25m na listwy wypoczynkowe FR liny torowe na całej długości na całej długości w kolorach wg rys. FR słupki startowe o wym.0,5x0,5 m, ponad powierzchnią wody na wys. 0,75 m nad pow. wody z oznaczeniami wg FR linki z chorągiewkami na wys. 1,8 m umieszczone 5m od obu końców basenu FR oświetlenie oraz jego natęŝenie nie mniejsze niŝ 600 luksów FR oznakowanie basenu wg rys. nr podnośnik dla osób niepełnosprawnych Projektowane wyposaŝenie dla basenu dla osób niepływających: - ławeczka z masaŝem wodnym - sześciu-dyszowy masaŝ ścienny - dwa masaŝe karku - oświetlenie - podnośnik dla osób niepełnosprawnych Projektowane wyposaŝenie dla brodzika: - zjeŝdŝalnia - jeŝ wodny - oświetlenie Projektowane wanna z jacuzzi: - dysze z hydromasaŝem - oświetlenie Dach budynku wejście na niŝszą część dachu od strony południowo zachodniej, na część wyŝszą od strony zachodniej. Dach odwadniany podciśnieniowo. Metoda wykonania Budynek przewidziany jest do wykonania metodami tradycyjnymi.

8 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Kategoria geotechniczna obiektu Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się II kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. Opis rozwiązań konstrukcyjnych Obiekt projektuje się wykonać w technologii tradycyjnej o konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, wylewanej na mokro ze zbrojonego betonu oraz z wypełnieniami Ŝelbetowymi oraz murowanymi z gazobetonu klasy 600 oraz zaizolowanych termicznie styropianem grubości 16cm, pokrytej tynkiem mineralnym. Ławy fundamentowe i fundamenty Ŝelbetowe. piwniczne ściany nośne budynku projektuje się wykonać z bloczków z betonowych i jako ściany Ŝelbetowe część nadziemna (oprócz Ŝelbetowych słupów i ścian grubości 24,00 cm) wypełnienia murowane z gazobetonu klasy 600 posadowienie na fundamentach Ŝelbetowych niecka basenu pływackiego na słupach Ŝelbetowych niecka basenu dla os. niepł. oraz brodzik płyta fundamentowa na gruncie wanna z hydromasaŝem posadowiona na konstrukcji stalowej całość spięta i usztywniona stropami Ŝelbetowymi monolitycznymi dźwigary z drewna klejonego Opis rozwiązań architektonicznych Przegrody budowlane A-Dach nad halą basenu: Papa nawierzchniowa gr. 1,2cm Papa podkładowa moc. Mechanicznie gr.0,5cm wełna mineralna skalna z welonem szklanym 35kg/m 3 gr.10,0 cm wełna mineralna gr.15,0 cm folia paroizolacyjna gr. 0,03 cm blacha trapezowa T35 gr. 3,5 cm 2Xpłyta G-K lub płyta BFU gr. 2,5 cm B-PlaŜa basenu: Gres basenowy na kleju elastycznym gr. 1,2cm Płynna folia uszczelniająca 0,4 cm Szlichta cementowa gr. 8,0 cm

9 Folia PE gr. 0,03 cm Styropian EPS gr. 10,0 cm Płyta stropowa Ŝelbetowa gr. 15,0 cm Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Impregnat do betonu z inhibitorem korozji 0,05 cm C-Podłoga na gruncie - podbasenie: Pos. Powłoka z Ŝywic poliuretanowych/ epoksydowych gr. 0,3 cm Płyta Ŝelbetowa B25, ze zbrojeniem, zatarta na gładko gr. 15,0 cm Folia PE 0,5 cm Chudy beton B10 gr. 10,0cm Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 30,0 cm Grunt rodzimy C`-Podłoga na gruncie - hall: Gres wg wykończenia pomieszczeń gr. 1,5 cm Płyta Ŝelbetowa B25, ze zbrojeniem, zatarta na gładko gr. 15,0 cm Folia PE 0,5 cm Styropian EPS gr. 5,0 cm Chudy beton B10 gr. 10,0 cm Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 30,0 cm Grunt rodzimy D-Niecka basenowa baseny rekreacyjne: Gres basenowy na kleju elastycznym gr. 1,2 cm Izolacja basenowa, płynna folia uszczelniająca gr. 0,4 cm Warstwa wyrównawcza gr. 1,0 cm Płyta Ŝelbetowa gr. 30,0 cm Folia PE 0,5 cm Chudy beton B10 gr. 10,0 cm Zagęszczona podsypka piaskowa 30,0 cm Grunt rodzimy E-Niecka basenowa basen pływacki: Gres basenowy na kleju elastycznym gr. 1,2 cm Izolacja basenowa, płynna folia uszczelniająca gr. 0,4 cm

10 Warstwa wyrównawcza gr. 1,0 cm Płyta Ŝelbetowa gr. 40,0 cm Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim F-Strop międzykondygnacyjny: Wykończenie podłogi wg listy pomieszczeń gr. 1,5 cm Szlichta cementowa gr. 6,0 cm Folia PE 0,03 cm Styropian ekstrudowany EPS gr. 12,0 cm Płyta Ŝelbetowa gr. 20,0 cm G-Stropodach na parterze: Papa wierzchniego krycia gr. 1,2 cm Papa podkładowa mocowana mechanicznie gr.0,5 cm Wełna mineralna hydrofobizowana z mijającymi łączeniami gr. 25,0 cm Folia paroizolacyjna systemowa PE gr. 0,03 cm Płyta stropowa Ŝelbetowa gr. 15,0 cm Sufit podwieszany 1-Ściana zewnętrzna: Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 1,5 cm Styropian gr. 16,0 cm Bloczki z gazobetonu gr. 24,0 cm Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 2-Ściana zewnętrzna część piwniczna: Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm Ściana Ŝelbetowa gr. 24,0-30,0 cm Dyspersja asfaltowa Styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm (uwaga: ocieplenie 1 m poniŝej terenu w miejscach pod pow. terenu) Płytka klinkierowa nad poz. terenu 3-Ściana pod niecką część piwniczna: Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm Ściana Ŝelbetowa gr. 24,0 cm Dyspersja asfaltowa

11 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim 4-Ściana wewnętrzna: Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm Bloczki z gazobetonu gr. 12,0 cm Tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm 5-Ściana zewnętrzna hala basenu: Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm Bloczki z gazobetonu gr. 24,0 cm Styropian gr. 16,0 cm StelaŜ stalowy Pustka wentylacyjna Płyta OSB gr. 2,0 cm Deska elewacyjna gr. 2,0 cm 6-Attyka nad parterem: Papa nawierzchniowa (wywinięcie) gr. 1,2 cm Papa podkładowa moc. mechanicznie gr.0,5cm Styropian gr. 16,0 cm Bloczki silikatowe gr. 24,0 cm Styropian gr. 16,0 cm Tynk mineralny cienkowarstwowy 1,5 cm Izolacje przeciwwilgociowe Posadzka na gruncie 1 x folia PE Izolacja pionowa fundamentów 2 x dyspersja asfaltowa Izolacja pozioma fundamentów 1 x papa Izolacja pionowa ścian fundamentowych 2 x dyspersja asfaltowa Izolacja pozioma ścian fundamentowych 1 x papa Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych folia PE grubości 0,2mm z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm (zgrzewana na stykach); Paroizolacja stropodachu folia PE Pokrycie stropodachu 2x Papa Dach nad basenem folia paroizolacyjna

12 Pokrycie dachu nad basenem 2xPapa Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Izolacje termiczne Dach wełna mineralna gr. 25,0 cm Ściany styropian gr. 16,0 cm Stropodach twarde płyty wełny mineralnej hydrofobizowanej o gęstości 130kg/m 3 Strop pomiędzy kondygnacjami - styropian XPS 12,0 cm Elementy wykończeniowe wewnętrzne Ściany i stropy: Ściany korytarzy - tynki cementowo wapienne kat. II szpachlowane jednokrotnie gładzią gipsową malowane farbą akrylową (ASC1.019). Kolorystyka wg projektu wnętrz. Ściany w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych gres nieszkliwiony (ASC1.006, ASC 1.007, ASC 1.008, ASC 1.009,) do wysokości 2,7 m, zmywalne i odporne na działanie wilgoci, malowane (ASC ASC 1.003,) kolorystyka wg proj. wnętrz, Ściany w pom. porządkowych fartuchy z płytek ceramicznych (AP 1.001) do wysokości 2,1 m, zmywalne i odporne na działanie wilgoci, malowane (ASC 1.019) Ściany w pom. kwasu i podchlorynu powłoka chemoodporna (AP1.013) Hala basenu - płytki ceramiczne (ASC1.010 ASC1.014) do wysokości min 2,25 m, malowania (ASC 1.001) kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Posadzki Hall, korytarze, sanitariaty, węzły szatniowe, pom. szatniowe, pokoje biurowe, pom.magazynowe gres nieszkliwiony, (AP1.001 AP1.004) antypoślizgowość R10, twardość 8 w skali Mosha, mrozoodporne, wytrzymałość na zginanie - min. 45 N/mm², odporne na plamienie, wym. 30x30, 30x60 cm oraz 60x60cm, kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Hala basenu - płytki ceramiczne basenowe, (AP1.005 AP1.012), antypoślizgowość R11, wym. 12,5x25cm, kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz, Pomieszczenia higieniczno sanitarne, biurowe gres nieszkliwiony, (AP1.002 AP1.004) antypoślizgowość R10, twardość 8 w skali Mosha, mrozoodporne, wytrzymałość na zginanie - min. 45 N/mm², odporne na plamienie, wym. 30x60 oraz 60x60cm, kolorystyka oraz rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Pom. techniczne posadzki epoksydowe, (AP1.013). Sufity podwieszane

13 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Hala basenu sufit podwieszony z płyt włóknisto cementowych o podwyŝszonej odporności na wilgoć (ASU1.003), grubość 12,5 m, szerokość: 1200 mm, klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0 Hall, korytarze sufit podwieszony z płyt modułowych perforowanych, wym. 120x200cm, mocowanych mechanicznie do stropu na ruszcie ukrytym, (ASU1.001, ASU 1.002), malowane farbą akrylową w kolorze białym, rozmieszczenie wg proj. wnętrz. Pomieszczenia higieniczno sanitarne, węzły szatniowe, biura, pomieszczenia techniczne sufity podwieszane kasetonowe mocowane mechanicznie do stropu konstrukcyjnego na wieszakach z prętów stalowych ocynkowanych o regulowanej wysokości podwieszenia (ASU 1.004). Sufit o podziale modułowym w kolorze białym, modułowe 60x60cm z płyt mineralnych; w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych modułowe lub pełne z płyt g-k o odporności na wilgoć względną 100%. Parapety wewnętrzne konglomerat Drzwi Drzwi do pom. szatniowych, biurowych, usługowych drewniane, skrzydło z płyty otworowej, płaskie, lakierowane z ościeŝnicą drewnianą. Drzwi na hali basenu aluminiowe, przeszklone Drzwi do pom. technicznych na kondygnacjach podziemnych stalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, pełne. Elementy wykończeniowe zewnętrzne Ściany Tynk mineralny malowany farbą silikatową lub silikonową (A ). Blacha stalowa (A 1.007), deska elewacyjna (A 1.012), płytka klinkierowa (A 1.014). Szczegółowe rysunki elementów wykończenia elewacji w części rysunkowej. Okna Skrzydła okienne i ościeŝnice z profili aluminiowych ( max k=1,8w/m2k), szyby zespolone o współczynniku k= 1,1W/m2k) (A 1.009). System elewacyjny z tworzywa (A 1.008). Drzwi Drzwi wejściowe główne przeszklone dwuskrzydłowe z ościeŝnicą aluminiową (A 1.009).

14 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Drzwi zewnętrzne dodatkowe przeszklone dwuskrzydłowe rozwierane z ościeŝnicą aluminiową (A 1.009). Opierzenia dachu na dźwigarach blachy cynkowo - tytanowej (A 1.011). WyposaŜenie Pomieszczenia w projektowanym budynku zostały wyposaŝone w meble biurowe oraz sprzęt biurowy zgodnie z wytycznymi inwestora. Hala basenu została wyposaŝona w niezbędny sprzęt do pełnego funkcjonowania zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć. Szczegółowa lista sprzętów oraz urządzeń znajduje się w Kartach technologicznych poszczególnych pomieszczeń (załącznik Nr 1,2,3 do opisu technicznego). Przystosowanie obiektu do wymagań sanitarnych i bhp Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spełniają wymogi doświetlenia pomieszczeń. Zespoły szatniowe, ratownicze, hala basenu oraz pom. socjalne wykończone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szatnie W projektowanym budynku przewiduje się wydzielone pomieszczenie szatni na odzieŝ wierzchnią i na obuwie brudne w części Halu wejściowego(120 miejsc wieszakowych). Dodatkowo w części socjalnej szatnie dla pracowników z szafkami (szt.9) na odzieŝ wierzchnią i z przebieralnią. W pomieszczeniach ratowników przewidziane zostało pomieszczenie szatniowe tylko dla ratowników z szafkami(szt.6) i zapleczem prysznicowosanitarnym. W części ogólnodostępnej wydzielony został węzeł szatniowy dla osób niepełnosprawnych,osób pełnosprawnych męskich i damskich. Węzeł szatniowy dla osób niepełnosprawnych z szafkami (szt.8) z pom. magazynowym na wózki, przebieralnią i pom. prysznicowo sanitarnym. Węzeł szatniowy męski z szafkami (szt.30 podwójnych) z dwoma przebieralniami i pom. prysznicowo-sanitarnym. Węzeł szatniowy damski z szafkami (szt.30 podwójnych) z dwoma przebieralniami i pom. prysznicowo-sanitarnym Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych wykonane będą o odporności ogniowej EI 15. Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń poŝarowych będą miały odporność ogniową EI 60. Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych wykonane będą o odporności ogniowej EI 15. Przewiduje się wyposaŝenie obiekt w gaśnice typ. ABC, na kaŝde 100 m 2 pow. strefy poŝarowej jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA Budynek wykonany w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w uŝytkowaniu pod względem ekologicznym. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty

15 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały do wykonania posadzek, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach uŝyteczności publicznej. Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych. Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej Inwestor obowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z przedmiotową inwestycją.

16 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Konstrukcja

17 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowy Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim działki nr ewid. 255, 220/1, 254, 241, 239/1, 256/2 obręb 4 CZĘŚĆ WSTĘPNA. ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny Budowy Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim. Dokumentacja stanowi projekt budowlany elementów konstrukcyjnych wymienionych części inwestycji. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU UZGODNIENIA z Inwestorem DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Zakład badań geologicznych GEOGRUNT DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA opracowywana równoległe LITERATURA, NORMY BRANśOWE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PAŃSTWOWE I RESORTOWE PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie; PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; PN-80/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości; PN-80/B ObciąŜenia stałe. ObciąŜenia budowli. PN-80/B Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne; PN-80/B ObciąŜenie śniegiem. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych; PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenie śniegiem, zmiana polskiej normy; PN-EN Eurokod1 Oddziaływania na konstrukcję. ObciąŜenia śniegiem; PN-77/B ObciąŜenie wiatrem. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych; PN-88/B ObciąŜenie gruntem. ObciąŜenia budowli; PN-86/B Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów; PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. LOKALIZACJA OBIEKTU. Projektowana kryta pływalnia zlokalizowana będzie w odległości 12m w kierunku północnozachodnim w stosunku do istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim oraz w odległości 18,23m w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do istniejącego budynku Gimnazjum. POZIOM ZERO ±0,000 PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZYJĘTO NA RZĘDNEJ 91,42 m n.p.m. RODZAJ I PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

18 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Projektowany budynek o wymiarach około 42,74x46,80m. będzie się składał z następujących części: hall główny, kryta pływania oraz zaplecze sanitarno-socjalne. Planowana Kryta Pływalnia ma słuŝyć zajęciom wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, do rekreacji i wypoczynku czynnego dzieci, młodzieŝy i dorosłych przebywających na terenie w/w kompleksu. Budynek zaprojektowano jako podpiwniczony dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowany z bloczków betonowych oraz wylewnych ścian Ŝelbetowych w części piwnicznej oraz bloczków z gazobetonu w części naziemnej, zaizolowanych termicznie styropianem i wełna mineralną grubości 16cm. Ściany nośne budynku projektuje się posadowić na Ŝelbetowych ławach fundamentowych, a Ŝelbetowe słupy nośne budynku na stopach fundamentowych na rzędnej równej 90,32m n.p.m.; 87,6m n.p.m. oraz 86,72m n.p.m. Ściana zewnętrzna nośna wykonana z gazobetonu w osi G usztywniona jest rdzeniami Ŝelbetowych 24x30cm w postaci pilastrów licowanych do zewnętrznej krawędzi ściany. Dach budynku zaprojektowano w kształt łuku odwróconego. Elementem konstrukcyjnym dachu są dźwigary z drewna klejonego GL28c o zmiennym przekroju: na podporach zewnętrznych 200x1160mm oraz nad podporze wewnętrznej 200x2120mm. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE W budowie geologicznej terenu na którym projektuje się omawiany obiekt budowlany, biorą udział osady czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie. Teren pokrywa warstwa holoceńskich utworów antropogenicznych nasypów piaszczystych o miąŝszości od 0,4m do 0,7m. Pod nasypami zalega seria plejstoceńskich osadów akumulacji lodowcowej - glin zwałowych (morenowych). W otworach A i B pod glinami, na głębokości odpowiednio 8,3m i 8,2m, nawiercono wodno-lodowcowe piaski. Wodę gruntową stwierdzono w postaci słabych sączeń w glinach w strefie od ok. 1,5m do 3m. Woda występuje równieŝ w warstwie piasków pod glinami i ma zwierciadło napięte. Nawiercono ją w otworach A i B na głębokości odpowiednio 8,3m i 8,2m. Statyczne zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 6,10m (otw. A) i 5,90m (otw. B) tj. na rzędnej 85,34m npm. Bezpośrednio po długotrwałych, intensywnych opadach wzrośnie intensywność sączeń i mogą one wystąpić na mniejszej głębokości. Grunty występujące w podłoŝu naleŝą zgodnie z normą PN-86/B do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Ze szczegółowej charakterystyki wyłączono warstwę nasypów nie budowlanych ze względu na ich małą miąŝszość. Grunty mineralne spoiste zalegające poniŝej nasypów naleŝą zgodnie z p normy PN-81/B do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane). Podzielono je na warstwy geotechniczne w oparciu o ich zróŝnicowaną konsystencję. Parametr wiodący - stopień plastyczności (IL) oznaczono metodą A wg. PN-81/B tj. na podstawie bezpośrednich badań w terenie. Inne niezbędne do obliczeń statycznych parametry: gęstość objętościową (ς), spójność (cu), kąt tarcia wewnętrznego (ϕu) i edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (M0), wyznaczono z tabel i wykresów zaleŝności pomiędzy tymi parametrami, a cechą wiodącą, podanych w w/w normie. Warstwa Ia Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,10. Warstwa Ib Włączono do niej grunty mało spoiste o składzie granulometrycznym piasków gliniastych. Są one wilgotne, plastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,30. Warstwa Ic Obejmuje ona gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,20. W spągu warstwy występują nawodnione piaski drobne.

19 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Grunty spoiste naleŝą do wysadzinowych i łatwo rozmakają (szczególnie piaski gliniaste warstwy Ib). W tabeli na legendzie (zał. graf. nr 3), zestawiono wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych gruntów wydzielonych warstw oraz ich współczynniki materiałowe. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe w dokumentowanym podłoŝu pod warstwą nasypów niebudowlanych o miąŝszości 0,4-0,7m występują gliny piaszczyste warstwy Ia o IL(n)=0,10. Na głębokości ok. 1,5-2,0m zalegają piaski gliniaste warstwy Ib o IL(n)=0,30, które na głębokości ok. 2,5-3m przechodzą w gliny piaszczyste warstwy Ic o IL(n)=0,20. Woda gruntowa występuje w postaci słabych sączeń w glinach w strefie od ok. 1,5m do 3m (w otworze E o większej intensywności). Bezpośrednio po długotrwałych, intensywnych opadach wzrośnie intensywność sączeń i mogą one wystąpić na mniejszej głębokości. Wodę stwierdzono równieŝ w warstwie piasków pod glinami (otwory A i B). Nawiercona na głębokości odpowiednio 8,3m i 8,2m ustabilizowała się na głębokości 6,10m i 5,90m tj. na rzędnych odpowiednio 85,34m npm i 85,34m npm. Woda ta nie będzie miała wpływu na wykonawstwo prac ziemnych i fundamentowych oraz na eksploatacje projektowanego obiektu. Z analizy przekrojów przez projektowaną pływalnię wynika, Ŝe dno wykopu pod nieckę basenu oraz wykopów pod ławy i stopy fundamentowe osiągną grunty warstwy I c (gliny piaszczyste twardoplastyczne o IL(n)=0,20). Są to grunty nośne o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Z uwagi na podatność gruntów spoistych, szczególnie mało spoistych piasków gliniastych warstwy Ib, które pojawią się w trakcie wykonywania wykopów (od ok. 1,5m do 3m) prace ziemne naleŝy prowadzić w taki sposób, aby nie doszło do uplastycznienia gruntów zalegających w poziomie posadowienia. PoniŜej podaje się uwagi i zalecenia dotyczące prowadzenia robót w gruntach spoistych : wykopy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę pochodzącą z sączeń zbierać drenaŝem roboczym do studni zbiorczej usytuowanej poza obrysem obiektu i odprowadzać na zewnątrz; głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10cm powyŝej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie wykopu warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania; otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuŝszy okres, szczególnie zimowy w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie, lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi tu hz=1,0m); wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntu wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem; po wyprowadzeniu fundamentów do powierzchni terenu, pobocza obsypać gruntem spoistym dokładnie ubitym, aby uniemoŝliwić infiltrację wód opadowych w przestrzeń wokół i poniŝej fundamentów budynku. Wykop gruntowy powinien być odebrany przez osobę uprawnioną do tego celu. W przypadku wystąpienia warunków gruntowych odmiennych od załoŝonych do projektowanych naleŝy powiadomić autorskie biuro projektów. Roboty ziemne związane ze wznoszeniem budynku obejmują między innymi: wykopy wykonywane w celu wykonania fundamentów, wykopy dla róŝnego rodzaju instalacji. Przy wykonywaniu wykopów mogą wystąpić zagroŝenia jak np.: zasypanie pracowników, wpadnięcie do czy spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi. Ściany wykopów naleŝy zabezpieczyć juŝ od 1,0m głębokości zgodnie z Informacją BIOZ poprzez wykonywanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi oraz wykonanie umocnienia pionowych ścian. Zakłada się, Ŝe bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów mało spoistych powinien być nie większy niŝ kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zaleŝy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu

20 Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę projektowanych obiektów stwierdza się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych. OBCIĄśENIA KLIMATYCZNE. OBCIĄśENIE WIATREM II strefa wg PN-EN PRZEMARZANIE h z =1,0m wg PN-81/B OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM III strefa wg PN-EN ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. FUNDAMENTY. Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych. Poziom posadowienia fundamentów wynosi 90,32m n.p.m.; 87,62m n.p.m. oraz 86,72m n.p.m. Fundamenty naleŝy posadowić na warstwie chudego betonu grubości min. 10cm. Ściany konstrukcyjne budynku posadowiono na monolitycznych Ŝelbetowych ławach fundamentowych. Natomiast słupy i rdzenie naleŝy posadowić na monolitycznych stopach fundamentowych. Dokładne rzędne posadowienia oraz schodkowe przejścia pomiędzy róŝnicą poziomów zgodnie z częścią graficzną projektu. Z ław i stóp fundamentowych naleŝy wyprowadzić niezbędne pręty startowe dla słupów i rdzeni Ŝelbetowych. Fundamenty hali basenowej zaprojektowano w postaci rusztu fundamentowego, który stanowi układ krzyŝujących się i połączonych ze sobą Ŝelbetowych monolitycznych ław fundamentowych o wysokości 40cm posadowionych na rzędnej równej 87,6m n.p.m. oraz 86,72m n.p.m. W części technicznej podbasenia w miejscu lokalizacji zbiornika wód popłucznych oraz zbiorników przelewowych basenu zaprojektowano Ŝelbetową monolityczną płytę fundamentową grubości 35cm posadowioną na rzędnej 88,24m n.p.m. Fundamenty podbasenia posadowić na warstwie chudego betonu grubości min. 10cm. Z fundamentów podbasenia naleŝy wystawić niezbędne pręty starterowe pod słupy niecki basenowej i ściany Ŝelbetowe zgodnie z częścią graficzną projektu. Wszystkie fundamenty, zarówno ławy jak i stopy fundamentowe wykonać z betonu B30 (C25/30) (W8 dla płyty fundamentowej podbasenia) i zazbroić zbrojeniem głównym stalą A-III (RB500W) Fundamenty naleŝy zaizolować przeciwwilgociowo stosując dyspersję asfaltową. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. Przy wykonywaniu fundamentów naleŝy zwrócić szczególną uwagę na struktury gruntów, stosować się ściśle do wytycznych geologa. W przypadku występowania nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentów, nasypy te naleŝy wymienić na zagęszczone podłoŝe piaskowe o I D >0,60. Dogęszczenie gruntu rodzimego poniŝej poziomu posadowienia nie powinno być niŝsze niŝ I D >0,55. ŚCIANY BUDYNKU ŚCIANY FUNDAMENTOWE Na ławach fundamentowych w osiach D-G/2-3 oraz 4/D-EE ściany wewnętrzne projektuje się wykonać ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24m, klasy 20, na zaprawie cementowej marki 5. Pozostałe ściany fundamentowe projektuje się jako Ŝelbetowe: - gr. 30cm osie 4/C-D, D/2-4 - gr. 24cm osie 3/C-D, A/2-4, C/2-3, 2/C-D, 4/EE -G - gr. 20cm osie 4-5/EE -G, C/7-9, 7 /A-C Ściany Ŝelbetowe naleŝy wykonać jako monolityczne z betonu klasy B30 (C25/30) oraz zazbroić stalą zbrojeniową. Zbrojenie główne ze stali A-IIIN (RB500W) zgodnie z częścią graficzną projektu. Ściany zewnętrzne naleŝy zaizolować termicznie STYRODUREM XPS100 grubości 10cm. Ściany fundamentowe naleŝy zabezpieczyć przeciwwilgociowo stosując dyspersje asfaltową. Szczegóły dotyczące izolacji termicznej i przeciwwilgociowej według projektu architektury.

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO ACJI ELEKTRYCZN I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO Budowy Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim działki nr ewid. 255 obręb 4 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA. 1.1.

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA 1 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 4.MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis treści i rysunków. 3. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW K-1. Rzut fundamentów skala 1:100 K-2. Rzut Stropu skala 1:100 K-3. Rzut więźby dachowej skala 1:100 K-4. Przekrój

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

NR PROJEKTU 09/PW/11 NR UMOWY ---- PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH

NR PROJEKTU 09/PW/11 NR UMOWY ---- PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 9 ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439 NR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ADRES OBIEKTU: BRZUSTOWIEC, GMINA DRZEWICA, POWIAT OPOCZNO NR. DZIAŁKI: 76 INWESTOR: ADRES INWESTORA: RODZAJ OPRACOWANIA: GMINA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inŝ.arch. Teresa Okowińska Nowy Sącz ul. Gucwy 9tel

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inŝ.arch. Teresa Okowińska Nowy Sącz ul. Gucwy 9tel PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inŝ.arch. Teresa Okowińska 33-300 Nowy Sącz ul. Gucwy 9tel. 0-18 442-76-47 email-okowinskaarch@rtk.net.pl OBIEKT ADRES NR EWID. DZIAŁKI BUDOWA śłobka WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "SOSENKA III "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SOSENKA III 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 4,26 Stopy fundamentowe B-20 0,66 Ściany fundamentowe 27,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. Budynek Biurowy Placówki Terenowej KRUS 1/7. Golub Dobrzyń ul. Szosa Rypińska dz. nr 89/17. Projektant :

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. Budynek Biurowy Placówki Terenowej KRUS 1/7. Golub Dobrzyń ul. Szosa Rypińska dz. nr 89/17. Projektant : 1/7 Budynek Biurowy Placówki Terenowej KRUS Golub Dobrzyń ul. Szosa Rypińska dz. nr 89/17 Projektant : Opracował: inŝ. Krzysztof Piotrowski upr. bud. MAZ/0011/POOK/06 mgr inŝ. Artur Wiśniewski Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław BUDOWA: Budynek gospodarczy ADRES BUDOWY: Komaszyce działka nr 122 Gmina Inowrocław PROJEKTOWAŁ: Leszek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y M A G D A L E N A Ł A C H A Ń S K A UL. LENARTOWICZA 16, 38 200 JASŁO, TEL/FAX (0 13) 446 35 88, 502 440 234 e mail : maragorn 33 @ tlen.pl : www.lachanska.pl,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) =

J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) = J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) = J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) = 3. PANELE ŚCIENNE - WARIANT 3 3.1. Układ paneli poziomy, grubość izolacji 150 mm 3.1.1. PS3-1-01Podpora PS Rozstaw belek 600 mm Wkręt samowiercący

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA STRONA TYTUŁOWA. I. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE DANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 2.

SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA STRONA TYTUŁOWA. I. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE DANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 2. SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA STRONA TYTUŁOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE II. III. IV. DANE OGÓLNE DANE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ GRAFICZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 9 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1. Dane ewidencyjne: 1.1. Budowa zaplecze sanitarno-szatniowe przy kompleksie sportowym Moje boisko-orlik 2012 1.2. Lokalizacja Kramsk powiat

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo