W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011"

Transkrypt

1 3/2012 W drodze na szczyty Grupa Getin Noble Bank podsumowała wyniki za rok 2011 Wynik netto [mln PLN] Źródło: Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków, Getin Noble Bank SA, Warszawa 1 marca 2012 r. Getin Noble Bank konsekwentnie realizuje swój strategiczny cel budowania jednej z największych w Polsce uniwersalnej instytucji finansowej, co potwierdzają wyniki finansowe Grupy osiągnięte w roku Zostały one zaprezentowane w trakcie spotkania z analitykami i inwestorami, w czasie którego podsumowano osiągnięcia ubiegłego roku. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości ponad 950 mln PLN, czyli ponad dwukrotnie więcej niŝ w roku 2010! Osiągnięte wyniki sprawiły, Ŝe Getin Noble Bank wszedł do pierwszej piątki banków w Polsce znacznie wcześniej niŝ było to planowane. Istotny wpływ na realizację załoŝonych celów miały w zeszłym roku innowacyjność oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się trendy, co przejawiło się m.in. w rozwijaniu nowoczesnych kanałów dystrybucji, dostosowywaniu oferty do potrzeb Klientów, czy wprowadzaniu unikalnych produktów (np. metalowa karta kredytowa). W porównaniu z rokiem 2010 sprzedaŝ kredytów Banku wzrosła o ponad 18%, przy czym o 12,1% wzrosła sprzedaŝ kredytów hipotecznych, o 15,9% kredytów detalicznych i aŝ o 48,6% kredytów gospodarczych! Pomimo spadku sprzedaŝy samochodów o około 10% r/r zanotowaliśmy spadek sprzedaŝy kredytów samochodowych jedynie o 4,3%, co oznaczało umocnienie niekwestionowanej pozycji Getin Noble Banku jako lidera w tym segmencie. W 2011 r. Bank agresywnie zabiegał takŝe o depozyty Klientów, co jest istotnym elementem działań zmierzających do budowy stabilnej bazy kapitałowej i umacniania bezpieczeństwa struktury bilansu. Saldo depozytów Getin Noble Banku w 2011 r. zostało zwiększone aŝ o 9,3 mld PLN. Aktywność w tym segmencie dyktowana jest takŝe chęcią utrzymania zyskowności poprzez wzrost przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym oraz zmniejszenie kosztu ryzyka. Szeroko zakrojone akcje cross-sellingowe zaowocowały bardzo wysokimi poziomami sprzedaŝy produktów oszczędnościowoinwestycyjnych. Ponad połowę z 15 najlepszych produktów strukturyzowanych (ranking Parkietu ) stanowiły produkty Getin Noble Banku. pozycja na rynku Wynik netto #4 Przychody z odsetek #4 Przychody z prowizji #5 NaleŜności od klientów #5 Zobowiązania wobec klientów #5 Źródło: Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków, Getin Noble Bank SA, Warszawa 1 marca 2012 r.

2 Program Getin Profit Partner Podziel się z nami pomysłem, a my Cię nagrodzimy! Stale poszerzamy naszą ofertę o nowe produkty i udogadniamy nasze procedury, by sprostać potrzebom klientów oraz wymaganiom rynku. W działaniach tych jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony prosimy je kierować mailowo na adres Najlepsze pomysły, które uwzględnimy w naszych procedurach, zostaną nagrodzone! Proces zgłaszania klientów Zgłoszenia klientów firmowych odbywają się przez wysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy: Nowy formularz zgłoszeniowy Od pierwszego kwietnia 2012 r. prosimy posługiwać się juŝ nowym wzorem formularza zgłoszeniowego. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia w wybieranej liście u dołu nazwisk nowych Koordynatorów oraz pola na numer REGON Klienta. Prosimy o rzetelne i uwaŝne wpisywanie danych Partnera oraz Klienta przesyłanych za pomocą formularza. Ich poprawność znacznie poprawia obieg informacji oraz funkcjonowanie procesu zgłaszania i obsługi Klientów. Formularz pełni takŝe rolę potwierdzenia przekazania danego klienta, dlatego teŝ przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza jest warunkiem wypłaty prowizji sprzedaŝowej. Zdarzają się sytuacje, w których kilku Partnerów zgłasza tego samego klienta w rozstrzyganiu bardzo przydatny jest termin otrzymania formularza zgłoszeniowego! Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu bliŝej moją osobę. Z branŝą finansową jestem związana zawodowo juŝ od ponad 9 lat, które spędziłam w instytucjach bankowych. Swoją karierę rozpoczynałam na stanowisku doradcy kredytowego w oddziale GE Capital Banku (i późniejszym GE Money Banku), gdzie przez trzy i pół roku zdobywałam pierwsze szlify w bezpośredniej obsłudze klienta oraz rozwijałam swoją wiedzę na temat bankowości. Później zdolności w bezpośrednim kontakcie z klientem doskonaliłam w ówczesnym jeszcze Lukas Banku, zajmując się sprzedaŝą kredytów ratalnych. Przez kolejne 3,5 roku związana byłam z Euro Bankiem, w którym wraz z zespołem Koordynatorów tworzyliśmy Zewnętrzny Kanał SprzedaŜy Sieci Pośredniej. Opiekowałam się tam współpracą Banku z pośrednikami działającymi na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. W Getin Noble Banku pracuję juŝ od prawie dwóch lat, gdzie pełnię na tym samym terenie podobne funkcje, z tym Ŝe obsługa dotyczy sprzedaŝy produktów bankowych dla klienta firmowego. Pochodzę z Zielonej Góry i dzięki temu, Ŝe zawodowo zawsze byłam związana z tym obszarem, bardzo dobrze znam swój region oraz drzemiący w nim potencjał. Poznajmy się W chwilach odpoczynku lubię poświęcać czas czytaniu ksiąŝek oraz uprawianiu sportu - głównie grze w siatkówkę. - Sandra Wierczyńska Spotkanie Koordynatorów w Lądku-Zdroju W marcu nasi Koordynatorzy odbyli kilkudniowe spotkanie w Lądku-Zdroju. Oprócz szkoleń, omawiania bieŝących spraw i problemów oraz pracy nad nowymi pomysłami, spotkanie było okazją do poznania przez zespół dwóch nowych Kolegów (zob. s. 6). profit news 2

3 WIBOR na koniec lutego WIBOR 1M 4,75% WIBOR 3M 4,97% Getin Leasing rozwija się najszybciej w Polsce! Według najnowszego raportu Związku Polskiego Leasingu, organizacji skupiającej kluczowe firmy z branŝy leasingowej w Polsce, Getin Leasing odnotował w 2011 roku aŝ 120% wzrost sprzedaŝy! Rynek leasingu w Polsce rozwija się systematycznie od kilku lat. Według ZPL w 2011 roku urósł on o kolejne 12%. W tym samym czasie aŝ o 31% powiększył się segment leasingu samochodów osobowych. Znaczący był tu udział naleŝącej do grupy Getin Noble Bank spółki Getin Leasing, która dzięki wysokiej dynamice wzrostu sprzedaŝy awansowała po 2011 r. na 7 miejsce w ogólnym rankingu firm leasingowych pod względem wielkości sprzedaŝy oraz na 4. miejsce w Polsce pod względem leasingu aut osobowych i cięŝarowych do 3,5t. - W minionym roku obserwowaliśmy zdecydowane oŝywienie na rynku leasingu samochodów. Trend ten towarzyszy nam równieŝ obecnie. - Tylko w styczniu odnotowaliśmy 40% wzrost sprzedaŝy względem analogicznego okresu w roku ubiegłym powiedział Grzegorz Tracz, Prezes Zarządu Getin Leasing. - Kluczem do sukcesu Getin Leasing są innowacyjne produkty i usługi oraz zdolność do szybkiego dostosowywania oferty do aktualnych warunków. Getin Leasing oferuje swoim klientom nowoczesne i atrakcyjne produkty leasingowe dostosowane do potrzeb polskich przedsiębiorców. Wśród rozwiązań w zakresie leasingu pojazdów osobowych i cięŝarowych do 3,5t. DuŜym zainteresowaniem cieszy się takŝe Leasing na start - propozycja dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą, oraz Leasing bez VAT produkt dedykowany dla nabywców uŝywanych samochodów osobowych, na które sprzedawca nie moŝe wystawić faktury VAT. Z myślą o róŝnych potrzebach naszych Klientów przygotowaliśmy cztery pakiety usług bankowych, które dają moŝliwość wyboru konta odpowiedniego dla Państwa działalności. Rachunki firmowe w Getin Banku to: za darmo przelewy do ZUS i US do 100 bezpłatnych przelewów elektronicznych miesięcznie dla rozpoczynających działalność gospodarczą przez pół roku zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w pakiecie Moja Firma 3 start-up rachunek zarabiający na siebie premia za saldo w wybranych pakietach rachunki pomocnicze złotowe i walutowe równieŝ w ramach pakietu ubezpieczenie Assistance Informacji Prawnej w ramach pakietu Ochrona Prawna w ramach pakietu dostęp do konta przez Internet, telefon, SMS karta debetowa MasterCard BusinessCard/MasterCard Executive BusinessCard wydawana i ubezpieczana bezpłatnie moŝliwość otrzymania atrakcyjnego upominku! profit news 3

4 Giełdy w lutym WIG20 +0,02% Dow Jones Industrial +2,36% FTSE100 +3,53% DAX +6,39% Shanghai Composite +6,28% Nikkei ,58% Kredyt z poręczeniem Fundusz województwo dolnośląskie Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu DzierŜoniowskiego Sp. z o.o. województwo lubuskie Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo łódzkie Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo małopolskie Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo mazowieckie Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo opolskie Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo podkarpackie Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo pomorskie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. województwo śląskie Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo świętokrzyskie Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. województwo warmińsko-mazurskie Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. województwo wielkopolskie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA województwo zachodniopomorskie Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Maksymalna Kwota Poręczenia 700 tys. zł 53 tys. zł 1 mln zł 100 tys. zł 2 mln zł 2 mln zł 390 tys. zł 480 tys. zł 700 tys. zł 448 tys. zł 100 tys. zł 1 mln zł 1,4 mln zł 1 mln zł 990 tys. zł 400 tys. zł 500 tys. zł Poręczenia w województwie mazowieckim Dzięki współpracy Getin Noble Banku z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych, nasi Klienci z województwa mazowieckiego mogą uzyskać poręczenia swoich kredytów do kwoty nawet 2 mln zł! Kredyt dla Wybranych Grup Zawodowych Dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów przygotowaliśmy specjalną ofertę kredytu uzyskiwanego na preferencyjnych warunkach: bez konieczności przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów finansowych, bez zabezpieczeń rzeczowych. Szybko i bez zbędnych formalności moŝna uzyskać nawet zł w formie kredytu obrotowego na 48 miesięcy, bądź kredytu w rachunku bieŝącym na 12 miesięcy z moŝliwością odnowienia na kolejne okresy. Kredyt obrotowy Firmom potrzebującym wsparcia w finansowaniu bieŝącej działalności proponujemy nasz kredyt obrotowy umoŝliwiający terminowe regulowanie zobowiązań. Główną zaletą oferty jest minimum formalności wymaganych do uruchomienia środków. Przyjazna Inwestycja Przyjazna Inwestycja to kredytowanie zakupu ruchomych środków trwałych oraz refinansowanie nakładów bądź kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w innych bankach, i przeznaczonych na ten cel. Główną zaletą oferty jest oparcie oceny finansowej o kryterium przychodowe. W zaleŝności od inwestycji okres kredytowania wynosi do 7 lat, a Bank sfinansuje do 100% wartości inwestycji brutto o maksymalnej kwocie 1 mln zł, stanowiącej aŝ do 25% przychodów!. Gwarancja W celu zwiększenia wiarygodności w kontaktach ze swoimi kontrahentami, Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia Getin Noble Banku w postaci gwarancji. Zdolność wyliczana jest na podstawie przychodów, a klienci mogą liczyć na udzielenie przez Bank gwarancji do wysokości aŝ 25% wartości dochodów! Zleceniodawca udzielenia gwarancji musi przedstawić zabezpieczenie standardowe jak w przypadku produktów kredytowych. Maksymalny okres poręczenia Maksymalna wysokość poręczenia Maksymalna kwota poręczenia Kredyt PRZETARG Ten innowacyjny produkt jest dedykowany firmom wykonującym zadania inwestycyjne powierzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa. Przedsiębiorca, który ma kontrakt, moŝe otrzymać środki juŝ w trakcie jego realizacji, zanim nastąpi końcowe rozliczenie ze zleceniodawcą. Kredytem moŝe zostać sfinansowane do 70% aktualnej wartości kontraktu netto (minimum zł), a umowa kredytowa zawierana jest na okres od 3 do 24 miesięcy. 60 miesięcy 70% kwoty kredytu zł Zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z kontraktu. profit news 4

5 Waluty na koniec lutego USD CHF EUR GBP Profit Books Stanisław Lachowski Droga waŝniejsza niŝ cel Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012 Wydawnictwo Studio EMKA kontynuuje publikację bestsellerowych mogą być stwierdzenia, Ŝe w biznesie zysk nie jest najwaŝniejszy, czy Ŝe naleŝy się przede wszystkim kierować miłością, szczęściem bądź chęcią realizacji marzeń. Swoich poglądów Autor broni trafnymi argumentami oraz odniesionymi w branŝy sukcesami. pozycji autorstwa czołowych postaci polskiej bankowości. Po Leszku Czarneckim przyszedł czas na Sławomira Lachowskiego, którego ksiąŝka wydaje się być głosem wołającego na pustyni w dziedzinie zarządzania i biznesu. Dla wielu czytelników szokujące Słusznie zauwaŝa, Ŝe na ogół zapomina się o głównych bodźcach motywujących ludzi do osiągania sukcesów bynajmniej nie są to zyski, ale np. godziwe Ŝycie, nieśmiertelność, szczęście, sukces czy satysfakcja. Zdecydowanie potępia chęć osiągania krótkoterminowych zysków za wszelką cenę. Cel bowiem nie uświęca środków, a w obecnym świecie coraz łatwiejszego dostępu do informacji, klienci są w stanie wszystko zweryfikować. Zamiast tego proponuje skupianie się na realizacji zamierzeń długofalowych, opartych na fundamencie nadrzędnych wartości, które pozwalają na osiąganie trwałych sukcesów zamiast efemerycznych wzlotów. MoŜna się tylko zastanawiać, czy gdyby opieranie się na wartościach było powszechnie praktykowane, udałoby się uniknąć kryzysu z 2008 roku. KsiąŜka zachęca do stosowania w praktyce zarządzania przez wartości, co pozwala tworzyć wspaniałe przedsiębiorstwa, które dają satysfakcję pracownikom, zyski właścicielom, radość klientom, zadowolenie dostawcom a otoczeniu społecznemu poprawę. Organizacje takie mogą być tworzone przez zwykłych ludzi, których wyjątkowość nie tkwi w wykształceniu ale w pasjach, wewnętrznym poczuciu szczęścia, marzeniach czy wyznawanych wartościach oraz kierowaniu się prostymi wartościami. Dla menedŝerów powinny być to podstawowe narzędzia pracy, gdyŝ strach i chciwość przestają być dobrymi motywatorami, a ludzie marzą o pracy wykonywanej z pasją w atmosferze zrozumienia i Ŝyczliwości. Większość przedsiębiorstw mocno deklaruje posiadanie wartości, jednak najczęściej kończy się na ich określeniu oraz opisie bez przełoŝenia na model biznesowy. W swojej praktyce biznesowej Sławomir Lachowski zrezygnował z kierowania ludźmi poprzez cele, a system oceny pracowników oparł nie na wynikach ilościowych ale realizacji zadań w zgodzie z przyjętym systemem wartości. Powstała w ten sposób kultura organizacyjna wykształciła wśród pracowników mocne poczucie wspólnej wizji, zaufanie, lojalność, identyfikowanie się z organizacją, gdzie pracowników nie uczono wytartych schematów działań, ale kreatywności, by kaŝdy wpływał na kreowanie rzeczywistości. Dzięki temu udało się zrealizować marzenie o zbudowaniu pierwszego w Polsce banku internetowego naleŝącego pod tym względem do największych na świecie. A zyski? Nadeszły w swoim czasie, wcześniej niŝ się spodziewano Droga waŝniejsza niŝ cel jest przeznaczona nie tylko dla menedŝerów, ale dla kaŝdego człowieka pragnącego Ŝyć szczęśliwie. KsiąŜka zaczyna się od filozoficznych rozwaŝań na temat wartości, przedstawia przykłady organizacji nimi kierowanych, zawiera krótki wykład z rozwoju nauki zarządzania, by na końcu skupić się na istocie oraz sposobie wdroŝenia systemu zarządzania przez wartości. Nic Peeling Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 Obecnie nikogo nie trzeba przekonywać, Ŝe zdolności negocjacyjne są przydatne na kaŝdym kroku, a umiejętności w tym zakresie mogą być źródłem korzyści zarówno w Ŝyciu zawodowym, jak i prywatnym. Z tej przyczyny zagadnienie to stało się przedmiotem rozwaŝań praktycznych i akademickich, któ- re doprowadziły do powstania wielu re doprowadziły teorii posiłkujących do powstania się dorobkiem róŝnych dziedzin naukowych. Nic Peeling rezygnuje z odwoływania się do tego typu dywagacji i zamiast tego skupia się negocjacyjne, jak być asertywnym, by w jasny i twardy sposób bronić swoich interesów a jednocześnie nie psuć relacji z innymi ludźmi, czy teŝ w jaki sposób radzić sobie z wszelkimi sporami. Przekazywana wiedza czerpana jest bardziej z zawodowych i prywatnych bogatych doświadczeń Autora w tej dziedzinie, które bazują na rzeczywistości a nie naukowych wywodach. KsiąŜka została napisana bardzo przystępnym językiem ze sporą dawką humoru. Dodatkowo proste zdania i przemyślany rozkład treści sprzyjają przyswajaniu zawartych informacji oraz sprawiają, Ŝe nauka sztuki negocjacji moŝe być traktowana jako rozrywka. Nic Peeling sprzedaje czytelnikowi wiele cennych sztuczek oraz przydatnych wskazówek, których stosowanie cechuje błyskotliwych i efektywnych negocjatorów. Niektóre z informacji wydają się co prawda być zbyt oczywiste, jednakŝe postrzegając je jako element warsztatu pracy kaŝdego dobrego negocjatora, stają się one kanonem niezbędnych w tej dziedzinie zachowań. Cenne jest takŝe podejście do zagadnienia negocjacji od strony etycznej. KsiąŜka moŝe być cenna i przydatna dla kaŝdego, zarówno przy prowadzeniu profesjonalnych negocjacji, jak i mających styczność z tym zagadnieniem w Ŝyciu codziennym targując ceny, na konkretach, które wskazują, jak nabyć i rozwijać umiejętności domagając się podwyŝki w pracy, czy rozstrzygając spory sąsiedzkie. profit news 5

6 Program Getin Profit Partner Nowe osoby w zespole Koordynatorów GPP Od kwietnia w zespole Koordynatorów swoją pracę rozpoczną dwie nowe osoby. W województwie zachodniopomorskim współpracą z pośrednikami będzie się opiekował Przemysław Grochowicz, natomiast Paweł Stanisławek w województwach podlaskim i mazowieckim (bez powiatów przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego i lipskiego). Dane kontaktowe oraz obszary działania poszczególnych Koordynatorów przedstawia poniŝsza mapka. Serdecznie witamy Nowych Kolegów oraz Ŝyczymy im sukcesów i satysfakcji z pracy w naszym Zespole! Rozliczanie faktur Faktury wystawiane za pośrednictwo przy sprzedaŝy produktów bankowych dla firm prosimy wysyłać na adres: Stefania Kasperek Getin Noble Bank SA ul. Pszczyńska Katowice Bądź w kontakcie ze swoim Koordynatorem Przemysław Grochowicz Przemysław Grochowicz wz. wz. Paweł Stanisławek Paweł Stanisławek Sandra Wierczyńska Sandra Wierczyńska Tomasz Kaczorowski Tomasz Kaczorowski Katarzyna Patrzyczna- Katarzyna Patrzyczna- -Gwiaździńska -Gwiaździńska Ewelina Konefał Ewelina Konefał Grzegorz Zamojski Grzegorz Zamojski Marek Dygas Marek Dygas REDAKCJA Zespół Programu GETIN Profit Partner Getin Noble Bank SA ul. Zawiła 65L Kraków tel Grzegorz Jurczak Grzegorz Jurczak profit news 6

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo