Wrocławprzyjaznydlainwestorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławprzyjaznydlainwestorów"

Transkrypt

1 Gazele Biznesu już rozdane Poznaliśmy najszybciej rozwijajce się przedsiębiorstwa na Dolnym Ślsku. Pierwsze miejsce zajęła firma Savi z Obornik Ślskich. Str. VI nasz region dodatek bezpłatny Czwartek 19 lutego 2015 Wrocławprzyjaznydlainwestorów Wskrócie A Wielkim atutem stolicy Dolnego Ślska s szybko rozwijajce się centra outsourcingowe KatarzynaGęsiarz Wrocław znalazł się na 62. miejscu na świecie wedługrankingu Tholons,jeślichodziolokalizacjedla centrów usług outsourcingowych. Wrocław jest jednym z trzech polskich miast(obok Krakowa i Warszawy), które zostały ujęte w rankingu TOP 100. Atutemnaszegokrajujest największa liczbadużych miast w regionie Europy Środkowej, co sprawia, że najwięksi światowigracze,tacyjaknp.hewlettpackard,ibmlubupsmog utworzyć w Polsce wiele centrów w różnych miastach, coniejestmożliwewinnych krajach regionu, posiadajcych wwiększościjedenlubdwaduże ośrodki miejskie. Podkreślić można także fakt,żewrocławnotujewostatnich latach największ sumaryczn wartość awansu w rankingu mówi Dariusz Ostrowski, prezes zarzdu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Do najsilniejszych stron stolicy Dolnego Ślska zaliczyć możemym.in.: dostępnośćwykwalifikowanych profesjonalistów w kluczowych branżach i profesjach(finanse i księgowość, HR, administracja, IT, zarzdzanie projektami), koszty pracyniższeniżweuropiezachodniej, połczone z wysok efektywności i potencjałem pracowników. Inwestorzy podkreślaj też probiznesowe podejście władz miasta oraz międzynarodow atmosferę Wrocławia, przyjazn dla nowo przybyłych mieszkańców zarówno z Polski, jak i zagranicy. Majc na uwadze liczbę projektów, które prowadzimy wobecnejchwili,inicjatywy podejmowane przez firmy i miasto (np. WRO DAY lub WrocławDoesIT) oraz kontekst ESK 2016 spodziewamy się dalszegoawansuwrankingu wyjaśnia Dariusz Ostrowski. Dokończenie na str. V b Do najsilniejszych stron stolicy Dolnego Ślska zaliczyć możemy między innymi dostępność wykwalifikowanych profesjonalistów w kluczowych branżach i profesjach(np. finanse, IT) FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI WROCŁAW Salon Gospodarczy o globalizacji KrzysztofDomarecki,założyciel iwłaścicielprzedsiębiorstwa globalnegoselena,byłgościem specjalnymdolnoślskiegosalonu Gospodarczego. SpotkanieodbyłosięweWrocławiu wsiedzibielożydolnoślskiejbusinesscenterclub.dyskutowano m.in.otym,czypolskajestwstanie przełamaćblokadyrozwojugospodarczegowcigunajbliższychdwudziestupięciulat. (WK) WROCŁAW Zabezpiecz firmowe dokumenty ZachodniaIzbaGospodarczaiIron MountainPolska,światowylider wdziedziniezarzdzaniadokumentacjorazinformacj,ekspertodzabezpieczeńiodzyskiwaniadanych, digitalizacji,jakrównieżbezpiecznegoniszczeniadokumentów,zapraszajnaorganizowanewspólnie śniadaniebiznesowe,które odbędziesię10marcawgodz wcentrumbiznesowo-konferencyjnymzig.(wk) REKLAMA

2 II Nasz region Przycignwielu inwestorów Samorzd Zarzd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisze dziś w Głogowie porozumienie S-3 Droga wielkich możliwości P artnerami porozumienia s: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko- -Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna StrefaEkonomiczna,Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Konferencja odbędzie się w czwartek 19 lutego o godzinie 11 w Urzędzie Miejskim Miasta Głogowa. Głównym celem projektu S3 Droga wielkich możliwości jest stworzenie obszaru aktywnościinwestycyjnejwzdłuż drogi ekspresowej S3, będcej części międzynarodowej trasy E65. Równoleglezbudowtejniezwykle ważnej drogi, przygotowywanajestkompleksowaoferta dla inwestorów. Będzie ona dedykowana nie tylko dużym firmom z zagranicy, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom lokalnym. Zadaniem stref ekonomicznych Polski zachodniej będzie przygotowanie atrakcyjnych działek inwestycyjnych, wyposażonych m.in. w gotowe hale podwynajemdlamałychiśrednichfirm.dodatkowo,wspólnie zsamorzdamilokalnymi,strefy zadbaj o infrastrukturę towarzyszc (drogi, uzbrojenie, sieci). Aby zwiększyć atrakcyjność ofertyprzygotowanejprzezsygnatariuszy porozumienia i zachęcićdoinwestowaniawzdłuż drogis3,przeprowadzonazostanie kampania promocyjna skierowana do inwestorów zagranicznych(poprzez PAIiIZ) oraz do przedsiębiorców krajowych. DrogaS3mabyćsynonimem inwestycji budujcej pozytywny klimat gospodarczy województw Polski zachodniej. Dobrairozległasiećdrogowa to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Świetnie skomunikowaneterenyinwestycyjneprzycigajprzedsiębiorców.dlatego jużterazstrefyekonomicznepołożonewpasiepolskizachodniej przygotowuj się do momentu, kiedytrasas3powstaniewcałości,łczcpółnoczpołudniem kraju.abystworzyćkompleksowofertędlainwestorówwpasieoddziaływaniadrogis3,strefyekonomicznewrazzministerstwemgospodarkipołczyłysiłynarzeczprojektu S3 Droga wielkich możliwości. Z lokowaniem inwestycji, jest jak z budowaniem domu mówirafałjurkowlaniec, prezes zarzdu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zanimsięnatozdecydujemy, analizujemy, w jakiej okolicy ten dompostawić,jakiedrogidoniegoprowadz,czybędziemymieli pomocnych ssiadów, sprawn administrację samorzdow iprzyjazneotoczenie.towszystko oferuje Legnicka Specjalna StrefaEkonomiczna. LSSEod18 lat pozyskuje inwestorów na terendolnegoślskaiwiemy,że przedsiębiorcypodejmujdecyzję o wyborze lokalizacji pod inwestycję głównie w oparciu orozległsiećdrogow.dziśwychodzimynaprzeciwichoczekiwaniomiproponujemyatrakcyjne tereny inwestycyjne wzdłuż projektowanej i powstałej trasy S3 dodajer.jurkowlaniec. a Zadania realizowane na rzecz mieszkańców przez StowarzyszenieGminiPowiatów Aglomeracji Wrocławskiejsbardzo różnorodne. Korzyścidlamieszkańców W latach StowarzyszeniezbudujesiećobiektówpobytowychAglomeracjiWrocławskiej KampusówEdukacyjnych (CPAW). Umożliwi one kompleksow obsługę mieszkańców oraz turystów, głównie dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do edukacji, atrakcjiturystycznych i obiektów sportowych. W tym roku Stowarzyszenie będzie kontynuować projekt mistrzostw aglomeracji wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce.awlatach planowane jest stworzenie aplikacji,któraumożliwiprowadzenie regularnych badań sportowych dzieci. Dodatkowo, Stowarzyszenie współpracujezwksślskwrocław nad zwiększeniem udziału dzieciimłodzieżywkontaktach z występujc w ekstraklasie drużyn. Ponadto, w tym samym okresie, Stowarzyszenie, wewspółpracyzmiejskbibliotek Publiczn we Wrocławiu oraz samorzdowymi bibliotekami planuje wdrożenie jednolitego systemu informatycznego zawierajcego informacje o ksiżkach dostępnych w bibliotekach gminnych aglomeracji. Kolejnym etapem będzie stworzenie jednego systemu umożliwiajcegowypożyczanie ksiżek mówi Jacek Kowalski, prezes zarzdu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Polska Gazeta Wrocławska Sportiedukacja wnaszejaglomeracji A Powstaje sieć kampusów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i turystów A W planie jest też jednolity system informatyczny w gminnych bibliotekach Samorzd KatarzynaGęsiarz b Ważnym celem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej jest rozwój turystyki Wtymrokuodbęd się czwarte mistrzostwa aglomeracji wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce Trzebazdobyćwięcej pieniędzy Zadania dotyczce sportu i edukacji wśród młodzieży realizowane s ze środków własnych Stowarzyszenia. Wzwizkuzbardzodużymzainteresowaniemtymi zadaniami i chęci rozszerzenia oferty o nowe dyscypliny sportowe i warsztaty edukacyjne, Stowarzyszenie stara się również na ten cel pozyskać fundusze ze środków krajowych, jak ieuropejskich mówi Jacek Kowalski. a KATARZYNA GĘSIARZ FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI REKLAMA

3 Polska Gazeta Wrocławska Naszregion III Nieprzepłacićzaubezpieczenie A Ceny polis OC na Dolnym Ślsku s dość mocno zróżnicowane. Najdrożej jest we Wrocławiu, najtaniej w Wołowie A System bezpośredniej likwidacji szkód poprawi jakość usług ubezpieczeniowych, ale i zwiększy ich cenę RyszardŻabiński Według danych przedstawionych przez multiagencję CUK Ubezpieczenia, obowizkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest tańsze niż 6 miesięcy temu. Dane pochodz z30 stycznia br. Statystyki powstały w oparciu o porównanie ofert kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Jakiprofilkierowcy przyjmujemy Kalkulacje dla wszystkich miast przeprowadzono według tego samego profilu kierowcy: osobawwieku33lat,prowadzca samochód bezszkodowo od 10 lat, posiadajca 60 proc. zniżki w OC; właściciel opla astry z 2007 roku o pojemności silnika1,4limocy90km. Pod koniec 2014 roku dużo mówiło się o podwyżkach cen polis OC zwizanych z wprowadzeniem od 1 stycznia br. systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Prognozy te nie odnalazły jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości, bowiem BLS ma zaczć działać dopiero od kwietnia 2015 r. Tymczasem w styczniu br. ceny obowizkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zamiast rosnć, spadły. Według TVN 24/XNEWS, AIP, jeszcze w zeszłym roku średnikosztskładkiocwpolsce wynosił 427 złotych, co było jedn z najniższych cen weuropie.wtymrokuceny mog, według tego źródła, wzrosnć od proc. Niestety, najbardziej odczuj to mieszkańcy Dolnego Ślska isamegowrocławia.średnia cena OC we Wrocławiu może sięgnć nawet 600 złotych. Na Dolnym Ślsku ceny polisocsdośćmocnozróżnicowane. Najdroższe s we Wrocławiu, w granicach od 444 do 747 złotych. Na drugim miejscu uplasowała się Oława ( złotych),anakolejnych:Świdnica( złotych),Dzierżoniów( złotych)razwałbrzych( zł). Najtańsz polisę moż- nabyłokupićwwołowie złotych. Bezpośrednia Likwidacja Szkód, czyli system umożliwiajcywypłatęodszkodowania bezpośrednio w firmie, w którejposzkodowanymawyku- pion polisę, z pewności wpłynie na podniesienie jakościusługubezpieczeniowych, acozatymidzie, równieżnaich cenę. Dotychczas BLS został wprowadzony przez 5 firm ubezpieczeniowych, a od kwietniabr.mabyćstandardem we wszystkich towarzystwach. Wśródekspertówniema zgodnościcodotego,jakceny polis ubezpieczeniowych mog kształtować się w tym roku. We Wrocławiu za najdroższ polisę OC zapłacimy 747 złotych, za najtańsz 444złote Wbrew prognozom, które pojawiły się pod koniec zeszłegoroku,cenyocwstyczniubr. spadły w niektórych miejscowościach nawet o kilkadziesit złotych.możnasięwięcspodziewać,żewzrostcenpolis po wprowadzeniu BLS będzie nieznaczny mówi Adrian Kościuk, doradca w multiagencji CUK Ubezpieczenia. Sprawdź dokładnie cenę ubezpieczenia Jak wynika z danych CUK Ubezpieczenia, średni koszt najtańszego OC w styczniu br. wynosił335zł too17złotych mniej niż 6 miesięcy wcześniej. Spadek cen w poszczególnych miastach wahał się średnio od 5 do dwudziestu kilku złotych. Największ obniżkę odnotowano w Szczecinie, Olsztynie i Kielcach, gdzie kierowcy moglikupićpolisęo23złtańsz wporównaniudocensprzed pół roku. Warunki obowizkowego ubezpieczenia OC s takie same w ofertach wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Jedyne, czym się różni, to cena, której różnica w obrębie jednego miasta może przekraczać nawet 400 złotych. Przed dokonaniem zakupu warto skorzystać z porównywarki cen, aby wybrać najkorzystniejszofertę.zaoszczędzonepienidzemożnaprzeznaczyć nadodatkoweubezpieczeniekomunikacyjne lub zakup polisy nażycieczymieszkanie.przyzakupieocnależyzwracaćuwagę również na dodatkowe świadczeniaoferowaneprzezubezpieczyciela, na przykład bezpłatny dodatek w formie Assistance radzi Adrian Kościuk, doradca CUK Ubezpieczenia. a INFOGRAFIKA: MACIEJ DUDZIK

4 IV Nasz region Polska Gazeta Wrocławska Wsparciedlasamorzdowejkasy A Prawdziw wartości dla miasta s firmy, które maj siedziby na jego terenie i sumiennie płac wszystkie podatki Finanse RyszardŻabiński Każdysamorzdzabiegamocnooto, abynajegoterytoriummiałosiedzibę jak najwięcej firm. Oznacza to bowiemwielekorzyścidlagminy wpływypodatkowe, mniejszebezrobocie. Inaczejwyglda sprawa, gdyfirma naprzykład duże centrum handlowe ma siedzibę poza gmin, w innym mieście lub kraju. Trudno zmienić prawo Weźmydlaprzykładudużecentrum handlowe działajce we Wrocławiu. Z danych Urzędu Miejskiego Wrocławia wynika, że podatek od nieruchomości wynosi22,82zł/mkw. zabudynkii0,88zł/mkw.zagrunty.stawki te pozostaj bez zmian od 2013r.Natereniemiastanieobowizuje stawka dla obiektów handlowych. Przy założeniu powierzchni budynków danego dużego centrum handlowego, w granicach 80tys.mkw.igruntów180tys. mkw.,podatekodnieruchomościwyniesie złzabudynkii158400złza grunty. Dodatkowo, podatek od nieruchomości należny jest od wartości budowli (wg stawki 2 proc.), co może dać dodatkowe tys. zł. Jakakolwiek zmiana przepisówwzakresiepodatkuodnieruchomości ukierunkowana nawiększeopodatkowaniepodmiotów zagranicznych nie jest możliwazuwaginakonstrukcję tego podatku. Jest to podatek majtkowy, a katalog podatnikówwynikazustawyopodatkachiopłatachlokalnych, która nie różnicuje podmiotów zobowizanych do zapłaty podatku zewzględunasiedzibę, strukturę własnościow itp. Ustawodawcapreferencyjnie traktuje jedynie sposób wykorzystaniadanejnieruchomości, różnicujc stawki(np. odrębna stawkadlaudzielaniaświadczeń zdrowotnych) lub zwalniajc binter-systemjestznanywrocławianomprzedewszystkimzbudowyafrykarium-oceanarium określone podmioty lub przedmiotyopodatkowania.zaproponowana zmiana być może jest możliwa w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych,alegminaztegotytułu uzyskuje jedynie subwencję jako udział w podatkach stanowicych dochód państwa(pit icit).problempoleganatym, że wiele sieci handlowych nie płaci podatku dochodowego. ZdaniemPawłaGruzy, eksperta FundacjiRepublikańskiej, sytuacjajesttaka, żepodatekdochodowy od osób prawnych, czyli CIT, corazmniejsprawdzasięjako źródło dochodów budżetowych.systemjestjużnatyle skomplikowanyimawsobietyle luk, że podlega wynaturzeniom. Ile oddali fiskusowi Prawdziw wartości dla miastasfirmy,któresumiennie płac wszystkie podatki we FOT. M. LUDWINA Wrocławiu, czym wspieraj lokalny budżet, z którego miasto może planować inwestycje dla swoichmieszkańców.często takie firmy również zatrudniaj(jak te z kapitałem zagranicznym) po kilkaset pracowników, aniestetynaanalogiczneulginie mog liczyć. Sprawdziliśmy, jaki podatek odprowadzafirma, któramawe Wrocławiu swoj siedzibę. P.B. Inter-System jest znany wrocławianomprzedewszystkimzbudowy Afrykarium-Oceanarium wrocławskiego ogrodu zoologicznego.przedsiębiorstwobyło głównym wykonawc tej inwestycji.pracowałoprzyniejponad 250podwykonawcówi1000zatrudnionych osób. Jak dowiedzieliśmy się w przedsiębiorstwie, suma podatków, jakie zapłaciło ono za ostatni rok obrachunkowy chodzituopit,cit, VAT ipodatekodnieruchomości,wyniosła10,5milionazłotych. Takich wrocławskich firm zpolskimkapitałemjestdużowięcej. Może warto je doceniać i wspierać odpowiednimi regulacjami prawno-podatkowymi. a REKLAMA Wskrócie ADMINISTRACJA Wniosek o dowód wkażdejgminie Już1marcaruszaSystemRejestrów Państwowych(SRP). Nowy system informatyczny połczy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajd się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Urzędnicy będ korzystali z Systemu Rejestrów Państwowych za pomoc aplikacji ŹRÓDŁO. Dziś większość urzędników nie ma dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mog korzystać tylko z informacji, które dotycz mieszkańcówichgminy.dziękisystemowi urzędnicy i uprawnione instytucje uzyskaj dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach państwowych. Todlategood1marcabędziemy mogli m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub załatwić sprawę zwizan z aktami stanu cywilnego(np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia) w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Nowa aplikacja nie będzie wymagała utrzymywania w urzędach specjalistycznego sprzętu. (WK) WAŁBRZYCH Victoriamusikupić węgielwusa WstrzymaniewydobyciawkopalniachnależcychdoJastrzębskiej SpółkiWęglowejorazwstrzymanie dostawwęgladokoksowninależcychdogrupyjswodczułym.in. WałbrzyskieZakładyKoksownicze Victoria. Zapasywęglakoksujcego, wystarcztylkonakilkadni. Victoria ograniczyłamoceprodukcyjne ookoło30proc. Doodwołania wstrzymanorównieżdetaliczn sprzedażkoksu. Ponadtowtrybie pilnymzłożonozamówienienadostawęwęglakoksujcegowkopalniachdziałajcychnatereniestanówzjednoczonych.(asz) WAŁBRZYCH Czydopłac doremontudrogi35? Z nadejściem wiosny rusz prace remontowe na wałbrzyskim odcinku drogi krajowej nr 35, czyli głównej arterii miasta. Prowadzi ona ulicami: Wrocławsk, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Kolejow, Sikorskiego, NiepodległościikończysięnaulicyWałbrzyskiej. Prace te maj kosztować około 20 milionów złotych. Samorzdowcy spodziewaj się jednak, że ministerstwo powinno dołożyć połowętejkwoty.takbyłozewszystkimi dotychczasowymi inwestycjami, które realizowano ostatnio w Wałbrzychu na drodze 35. (PG)

5 Polska Gazeta Wrocławska Naszregion V Kreatywnebranżepobudzaj Wrocławdoszybszegorozwoju A Rok 2014 był kolejnym etap budowania Creativro klastra firm z branży, komunikacji, IT i nowych mediów ADziękitymdziałaniomtworzysięnowemiejscapracyibudujepozytywnywizerunekstolicyDolnegoŚlska AglomeracjaWrocławska Dokończenie ze str. I Znaczenie branż kreatywnych i przedsiębiorstw w nich działajcych z roku na rok jest w gospodarce światowej coraz większe. Sektory kreatywne przycigajwysokiejklasyspecjalistów, oddziałujc na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni dla biznesu. Nad ich rozwojem wewrocławiupracujem.in. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Program Creativro Wedługklasycznejdefinicji, opracowanej przez brytyjskie Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu, do sektorów kreatywnych zalicza się przedsiębiorstwa, które opieraj swoj działalność na eksploatacji własnościintelektualnejwytworzonej dzięki wykorzystaniu kreatywności, umiejętności i talentów swoich pracowników. Wymieniasięwtejgrupie łcznietrzynaście sektorów gospodarki, wśród nich: reklamę, architekturę, sztukę i antyki, gry komputerowe, rękodzieło,wzornictwo(design), projektowanie mody, film i wideo, muzykę, sztukę teatraln, poligrafię,oprogramowanie, telewizję i radio. Rok 2014 był to kolejny etap budowania Creativro klastrafirmzbranżykreatywnej, komunikacji, IT i nowych mediów, którego celem jest promocja Wrocławia jako doskonałego miejsca pracy dla branży kreatywnej oraz budowaniawizerunkuwrocławia jako dobrego miejsca na inwestycjęzzakresur&d,iticreative industries mówi Dariusz Ostrowski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Od września 2014 obowizki koordynatora przejł Tomasz Kudła, który odpowiadał też za audyt dotychczasowych działań i wyznaczenie strategiinarok2015. Sukcesnatargach Ważnymelementemdziałań w roku 2014 była obecność na targach Hall of Games, organizowanych w Hali Ludowej, b Sektory kreatywne przycigaj do naszego regionu wysokiej klasy specjalistów z różnych branż gdzie Creativro było oficjalnym partnerem wydarzenia. Chcc pokazać,żedziałanieklastra to efekt współpracy wielu podmiotów,zaprojektowano (wspólniezfirmletmeout) grę, która pokazywała, że tylko dzięki łczeniu kompetencji można osignć sukces. Badania przeprowadzone w 2011 roku wskazały, iż branże kreatywne generuj ok. 2,7 procent FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI eksportuueorazokoło6milionów miejsc pracy w skali europejskiej.jaktłumaczydariusz Ostrowski, rozwój branży kreatywnej ma istotne znaczeniedlawzrostuatrakcyjności aglomeracji wrocławskiej dla firm oraz mieszkańców poprzez wzmacnianie siły jej oddziaływania na polu społeczno-kulturalnym oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Branże kreatywne nabieraj też szczególnego znaczenia w kontekście planowanej organizacji wydarzeń zwizanych zeuropejskstolickultury. Główn inicjatyw ARAW, nakierowan na wspieranie branży, jest właśnie powołany w 2011 roku klaster Creativro. W ramach prac zwizanych zklastremw2015rokubęd prowadzone m.in. takie działania, jak: formalizacja organizacyjna klastra i uzyskanie osobowości prawnej, intensyfikacja współpracy z biurem Europejskiej Stolicy Kultury, ustalenie możliwości finansowania działalności klastra w perspektywie średniookresowej. a KATARZYNAGĘSIARZ Wspierajekspansywne przedsiębiorstwa Aglomeracja Wrocławska Projekt Polski Czempion ma za zadanie wspierać dalszy rozwój firm z Wrocławia, które już odniosły sukces na światowych rynkach W ramach programu w 2014 roku przeprowadzonezostałyliczne targi, wystawy, konferencje, seminariaiszkolenia. W2015roku organizowanebędm.in.wystawy Wrocław MiastoCzempionów, wyjazdy studyjne i misje gospodarcze. Promowany ma być również wrocławski rynek pracypodczascareerexpo2015, AIESECYouthWaysorazKampanii Promocyjnej Wro Day, a także organizowane wsparcie firm w zgłoszeniach do konkursów i rankingów gospodarczych. Ponadto ma być rozwijana bieżca współpraca i organizowaniewydarzeńpromocyjnych budujcych relacje biznesowe pomiędzy partnerami programu. Sporzdzane będ analizy iraportyzwizanezbieżcdziałalnościprogramu,organizowanie i moderowanie spotkań uczestnikóworazbieżcewsparcie dla uczestników projektu. Polski Czempion realizowany jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracyzministerstwemgospodarki i Polsk Agencj InformacjiiInwestycjiZagranicznych ipwc. Procesinternacjonalizacji wrocławskiej gospodarki następuje dwukierunkowo: poprzez pozyskiwanie zaawansowanych zewnętrznych projektów inwestycyjnych i ekspansję wrocławskich firm na świat mówi Dariusz Ostrowski, prezes zarzdu, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. a KATARZYNAGĘSIARZ REKLAMA

6 VI Nasz region Polska Gazeta Wrocławska GazeleBiznesujużrozdane A Znamy najszybciej rozwijajce się przedsiębiorstwa w regionie. I miejsce zajęła firma Savi z Obornik Ślskich A Cast ze Świebodzic znalazł się rankingu już po raz ósmy. Jest producentem opakowań foliowych MarcinWalków Znamy najbardziej dynamicznie rozwijajce się małe i średnie przedsiębiorstwa na DolnymŚlsku.Gazelami Biznesu nagrodził je we wtorek dziennik gospodarczy Puls Biznesu.Napierwszymmiejscu znalazłasięfirmasavizobornik Ślskich.Świadczyusługijakoinwestor zastępczy, m.in. opracowujcprojektyarchitektoniczne i elektryczne, wykonujc prace budowlane i instalacyjne. Jej przychodymiędzy2011a2013rokiem wzrosły ponad 7-krotnie. TytułSuperGazelitrafiłdofirmy Cast ze Świebodzic. Otrzymała gozaznalezieniesięwrankingu jużporaz8.firmatazajmujesię produkcj i dystrybucj opakowań foliowych. Podczas gali nastadioniewrocławwręczono ponad 100 dyplomów dla firm. W regionie ranking objł 431 firm. Ichoć s wśród nich znane marki jak np. Archicom, Organique,Dolkom,Impel,PCZS.A., TorfCorporationFabrykaLeków, znalazły się wśród nich także spółki komunalne i samorzdowe.na11.miejscuuplasowałysię KolejeDolnoślskie.Między2011 a 2013 rokiem odnotowały ponad 3-krotny wzrost przychodów. TytułemGazeliBiznesuuhonorowano także m.in. Przedsiębiorstwo Gospodarki KomunalnejwWołowie,ZakładWodocigów i Kanalizacji w Oławie. W gronie dynamicznie rozwijajcych się firm znalazły się też spółdzielnie mieszkaniowe, m.in. z Wrocławia Południe, Metalowiec, Cichy Kcik. Państwa działania wpisuj się w strategię rozwoju Dolnego Ślska. powiedział Jacek Pilawa, doradca wojewody dolnoślskiego. Te sukcesy na co dzień widoczne s w waszych miejscowościach, a czasami nawetnaskalęcałegoświata dodał. A b Podczas uroczystej gali na Stadionie Wrocław wręczono ponad 100 dyplomów dla przedsiębiorstw. W regionie dolnoślskim ranking najszybciej rozwijajcych się zakładów objł 431 firm FOT. TOMASZ HOŁOD Najszybsze gazele APodajemypierwsze10miejsc wrankingugazelbiznesu nadolnymślsku: A Savi ObornikiŚlskie A DLM SuchyDwór A SitaZachód Wrocław A QubusHotelManagement Wrocław A VirtualMagic Kobierzyce A SynexusPolska Wrocław A Asistnet Wrocław A PUPHCom-D Jawor A Newind Wrocław A IzerskieCentrumPulmonologii ichemioterapiiizer-med SzklarskaPoręba OFERTA INWESTYCYJNA gminy Dobroszyce REKLAMA POŁOŻENIE Parcela o powierzchni 46 ha, składajca się z kilku działek, w tym 29 ha stanowi własność gminy, 4 ha to własność skarbu państwa, pozostała część to własność prywatna. KOMUNIKACJA Teren położony jest pomiędzy lini kolejow Wrocław - Warszawa a drog wojewódzk Oleśnica - Lubin nr 340. DOSTĘPNA INFRASTRUKTURA W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY Energia elektryczna: - tuż przy granicy działki przebiega linia wysokiego napięcia 20 kv - w odległości 3 km przebiega linia przesyłowa Pasikurowice-Ostrów Wlkp. 400 kv. Zaopatrzenie w wodę - lokalna sieć wodocigowa 13 m3/ha przy granicy działki - ujęcie wód głębinowych eksploatowane do celów przemysłowych o wydajności 30 m3/ha na terenie ssiedniej działki. UŁATWIENIA DLA INWESTORÓW - nieruchomość zwolniona z opłat z tytułu wyłczenia gruntów - uchwała Rady Gminy zwalniajca z podatku od nieruchomości do 6 lat w zależności od liczby zatrudnionych i zainwestowanego kapitału - pomysł w załatwianiu spraw formalnoprawnych - promocja podejmowanych działań gospodarczych - inne udogodnienia do negocjacji - aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem przemysł i składy Odbiór ścieków - w Dobroszycach znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków BOS sieć kanalizacji sanitarnej przy granicy terenu. Telekomunikacja - sieć telefoniczna na terenie działek graniczcych z oferowan parcel - na granicy nieruchomości przebiega światłowodowy przewód telekomunikacyjny. Urzd Gminy Dobroszyce Rynek 16 tel ,

7 Polska Gazeta Wrocławska Naszregion VII Przekazanieprocentanaszegopodatku dlapotrzebujcychjestbardzoproste A Wspierać organizacje pożytku publicznego mog również emeryci. Musz się jednak samodzielnie rozliczać ANajpierwsprawdź,jakmaszzapłacićdaninęfiskusowi,apotemobliczprocentodtejkwotyiwpiszjdoPIT-a Finanse Katarzyna Gęsiarz Jeżeli nie jest nam obojętne co stanie się z naszym jednym procentem podatku wystarczy wskazać konkretn organizację, do której maj trafić nasze pienidze. Podpowiadamy, jak prawidłowo zrobić to krok po kroku. Sprawdź,czymożesz przekazać1procent Jeden procent podatku mog przekazać wszystkie osoby fizyczne, posiadajce przychód (w tym m.in. podatnicy uzyskujcy dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Jednak rozliczenia nie może wykonać za podatnika jego pracodawca. Potrzebujcym mog pomóc także osoby rozliczajce się ryczałtowo, osoby prowadzce jednoosobow działalność gospodarcz i korzystajcy z liniowej, 19- -procentowej stawki podatku. Swój jeden procent mog przekazać także emeryci. Warunkiem jest jednak to, by rozliczenia dokonywać samodzielnie. b Przekazanie 1 procenta naszego podatku nie wymaga od nas wiele czasu. Nie ponosimy z tego tytułu również dodatkowych kosztów Możesz wskazać tylko organizację z rejestru Jeżeli chcemy przekazać datek dla wybranej organizacji, wystarcz j wskazać. Jednak nasze pienidze nie trafidoniej,gdytaniepodała lub nie zweryfikowała(zgodnie z ustaw o działalności pożytku publicznego) numeru rachunku bankowego lub gdy zostałonzmienionywokresie od15marcado31lipcapookresie podatkowym. Z racji tego, przed wskazaniemkonkretnejorganizacji pożytkupublicznego,warto zakażdymrazemsprawdzić, czywdalszymcigujestona na liście instytucji uprawnionych do otrzymania wsparcia. Wykaz instytucji NGO upoważnionych do uzyskania pomocy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:www.mpips.gov.pl/bip. lub na stronie Abyprzekazaćdatek,wystarczy wpisać go w odpowiedni rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym(pit-36, PIT- -36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Najpierw trzeba obliczyć, ile podatku należy zapłacić w tym roku, a potem wpisać w odpowiednich rubrykach PIT-u ( Wniosek o przekazanie 1 procentu podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP ) nazwęinumer,podjakimwidnieje w Krajowym Rejestrze Sdowym organizacja, której chcemy przekazać 1 procent. Przekazywan kwotę należy zaokrglić do pełnych dziesitek groszy w dół. Datek można przekazać na konkretny cel Przekazujc datek, można wpisać dodatkowe informacje w formularzu podatkowym, które wpłyn na rozdysponowanie pieniędzy przez organizację. Wolno nam np. wskazać konkretnycel.przeznaczona jest nato specjalne rubryka Informacje uzupełniajce poz. 127,129wPIT-28,poz.310,312 wpit-36,poz.96,98wpit-36l, poz.133, 135 w PIT-37, poz. 59, 61wPIT-38,poz.53,55wPIT Informacje te zostan przekazane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Wpisujemy także kwotę, któr chcemy przekazać. Pamiętajmy, że nie może ona jednak przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikajcego z zeznania podatkowego, po zaokrgleniu do pełnych dziesitek groszy wdół. FOT. MATERIAŁY PRASOWE Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1 procenta tylko jednej organizacji mówi Julitta Grzebyk, wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji z Izby Skarbowej we Wrocławiu. Jeśli jednak rozliczamy się nawięcej niż jednym formularzu w każdym z nich możemy wskazać inn organizację pożytku publicznego. Płać terminowo Pienidze nie zostan przekazane na rzecz potrzebujcych, jeżeli nie zapłacimy całego należnego podatku od kwoty, od której ma zostać obliczony jeden procent. Wpłaty należności należy dokonać do dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeden procent należnego podatku zostanie przekazane na konto wybranej organizacji przez urzd skarbowy w lipculubwsierpniurokupodatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Datki z zeznań podstawowych Jeden procent można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonychwterminielubwkorekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w cigu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia(dla pozostałych podatników). a REKLAMA REKLAMA Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych 1% na edukację, rehabilitację i leczenie dzieci niewidomych KRS REKLAMA REKLAMA REKLAMA Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt we Wrocławiu, ul. Ślazowa 2, Wrocław tel , fax nr KRS Przy rozliczeniu rocznym PIT nie zapomnij o nas! Przekaż 1% swojego podatku koniecznie z dopiskiem: Dla Schroniska dla Zwierzt we Wrocławiu. Potrzebujemy dla naszych podopiecznych: miejsca w domach i sercach materiały do ocieplania legowisk (koce itp.) karmę, szczególnie konserwy dla psów i kotów wsparcia finansowego

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo