Wrocławprzyjaznydlainwestorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocławprzyjaznydlainwestorów"

Transkrypt

1 Gazele Biznesu już rozdane Poznaliśmy najszybciej rozwijajce się przedsiębiorstwa na Dolnym Ślsku. Pierwsze miejsce zajęła firma Savi z Obornik Ślskich. Str. VI nasz region dodatek bezpłatny Czwartek 19 lutego 2015 Wrocławprzyjaznydlainwestorów Wskrócie A Wielkim atutem stolicy Dolnego Ślska s szybko rozwijajce się centra outsourcingowe KatarzynaGęsiarz Wrocław znalazł się na 62. miejscu na świecie wedługrankingu Tholons,jeślichodziolokalizacjedla centrów usług outsourcingowych. Wrocław jest jednym z trzech polskich miast(obok Krakowa i Warszawy), które zostały ujęte w rankingu TOP 100. Atutemnaszegokrajujest największa liczbadużych miast w regionie Europy Środkowej, co sprawia, że najwięksi światowigracze,tacyjaknp.hewlettpackard,ibmlubupsmog utworzyć w Polsce wiele centrów w różnych miastach, coniejestmożliwewinnych krajach regionu, posiadajcych wwiększościjedenlubdwaduże ośrodki miejskie. Podkreślić można także fakt,żewrocławnotujewostatnich latach największ sumaryczn wartość awansu w rankingu mówi Dariusz Ostrowski, prezes zarzdu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Do najsilniejszych stron stolicy Dolnego Ślska zaliczyć możemym.in.: dostępnośćwykwalifikowanych profesjonalistów w kluczowych branżach i profesjach(finanse i księgowość, HR, administracja, IT, zarzdzanie projektami), koszty pracyniższeniżweuropiezachodniej, połczone z wysok efektywności i potencjałem pracowników. Inwestorzy podkreślaj też probiznesowe podejście władz miasta oraz międzynarodow atmosferę Wrocławia, przyjazn dla nowo przybyłych mieszkańców zarówno z Polski, jak i zagranicy. Majc na uwadze liczbę projektów, które prowadzimy wobecnejchwili,inicjatywy podejmowane przez firmy i miasto (np. WRO DAY lub WrocławDoesIT) oraz kontekst ESK 2016 spodziewamy się dalszegoawansuwrankingu wyjaśnia Dariusz Ostrowski. Dokończenie na str. V b Do najsilniejszych stron stolicy Dolnego Ślska zaliczyć możemy między innymi dostępność wykwalifikowanych profesjonalistów w kluczowych branżach i profesjach(np. finanse, IT) FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI WROCŁAW Salon Gospodarczy o globalizacji KrzysztofDomarecki,założyciel iwłaścicielprzedsiębiorstwa globalnegoselena,byłgościem specjalnymdolnoślskiegosalonu Gospodarczego. SpotkanieodbyłosięweWrocławiu wsiedzibielożydolnoślskiejbusinesscenterclub.dyskutowano m.in.otym,czypolskajestwstanie przełamaćblokadyrozwojugospodarczegowcigunajbliższychdwudziestupięciulat. (WK) WROCŁAW Zabezpiecz firmowe dokumenty ZachodniaIzbaGospodarczaiIron MountainPolska,światowylider wdziedziniezarzdzaniadokumentacjorazinformacj,ekspertodzabezpieczeńiodzyskiwaniadanych, digitalizacji,jakrównieżbezpiecznegoniszczeniadokumentów,zapraszajnaorganizowanewspólnie śniadaniebiznesowe,które odbędziesię10marcawgodz wcentrumbiznesowo-konferencyjnymzig.(wk) REKLAMA

2 II Nasz region Przycignwielu inwestorów Samorzd Zarzd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisze dziś w Głogowie porozumienie S-3 Droga wielkich możliwości P artnerami porozumienia s: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko- -Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna StrefaEkonomiczna,Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Konferencja odbędzie się w czwartek 19 lutego o godzinie 11 w Urzędzie Miejskim Miasta Głogowa. Głównym celem projektu S3 Droga wielkich możliwości jest stworzenie obszaru aktywnościinwestycyjnejwzdłuż drogi ekspresowej S3, będcej części międzynarodowej trasy E65. Równoleglezbudowtejniezwykle ważnej drogi, przygotowywanajestkompleksowaoferta dla inwestorów. Będzie ona dedykowana nie tylko dużym firmom z zagranicy, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom lokalnym. Zadaniem stref ekonomicznych Polski zachodniej będzie przygotowanie atrakcyjnych działek inwestycyjnych, wyposażonych m.in. w gotowe hale podwynajemdlamałychiśrednichfirm.dodatkowo,wspólnie zsamorzdamilokalnymi,strefy zadbaj o infrastrukturę towarzyszc (drogi, uzbrojenie, sieci). Aby zwiększyć atrakcyjność ofertyprzygotowanejprzezsygnatariuszy porozumienia i zachęcićdoinwestowaniawzdłuż drogis3,przeprowadzonazostanie kampania promocyjna skierowana do inwestorów zagranicznych(poprzez PAIiIZ) oraz do przedsiębiorców krajowych. DrogaS3mabyćsynonimem inwestycji budujcej pozytywny klimat gospodarczy województw Polski zachodniej. Dobrairozległasiećdrogowa to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Świetnie skomunikowaneterenyinwestycyjneprzycigajprzedsiębiorców.dlatego jużterazstrefyekonomicznepołożonewpasiepolskizachodniej przygotowuj się do momentu, kiedytrasas3powstaniewcałości,łczcpółnoczpołudniem kraju.abystworzyćkompleksowofertędlainwestorówwpasieoddziaływaniadrogis3,strefyekonomicznewrazzministerstwemgospodarkipołczyłysiłynarzeczprojektu S3 Droga wielkich możliwości. Z lokowaniem inwestycji, jest jak z budowaniem domu mówirafałjurkowlaniec, prezes zarzdu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zanimsięnatozdecydujemy, analizujemy, w jakiej okolicy ten dompostawić,jakiedrogidoniegoprowadz,czybędziemymieli pomocnych ssiadów, sprawn administrację samorzdow iprzyjazneotoczenie.towszystko oferuje Legnicka Specjalna StrefaEkonomiczna. LSSEod18 lat pozyskuje inwestorów na terendolnegoślskaiwiemy,że przedsiębiorcypodejmujdecyzję o wyborze lokalizacji pod inwestycję głównie w oparciu orozległsiećdrogow.dziśwychodzimynaprzeciwichoczekiwaniomiproponujemyatrakcyjne tereny inwestycyjne wzdłuż projektowanej i powstałej trasy S3 dodajer.jurkowlaniec. a Zadania realizowane na rzecz mieszkańców przez StowarzyszenieGminiPowiatów Aglomeracji Wrocławskiejsbardzo różnorodne. Korzyścidlamieszkańców W latach StowarzyszeniezbudujesiećobiektówpobytowychAglomeracjiWrocławskiej KampusówEdukacyjnych (CPAW). Umożliwi one kompleksow obsługę mieszkańców oraz turystów, głównie dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do edukacji, atrakcjiturystycznych i obiektów sportowych. W tym roku Stowarzyszenie będzie kontynuować projekt mistrzostw aglomeracji wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce.awlatach planowane jest stworzenie aplikacji,któraumożliwiprowadzenie regularnych badań sportowych dzieci. Dodatkowo, Stowarzyszenie współpracujezwksślskwrocław nad zwiększeniem udziału dzieciimłodzieżywkontaktach z występujc w ekstraklasie drużyn. Ponadto, w tym samym okresie, Stowarzyszenie, wewspółpracyzmiejskbibliotek Publiczn we Wrocławiu oraz samorzdowymi bibliotekami planuje wdrożenie jednolitego systemu informatycznego zawierajcego informacje o ksiżkach dostępnych w bibliotekach gminnych aglomeracji. Kolejnym etapem będzie stworzenie jednego systemu umożliwiajcegowypożyczanie ksiżek mówi Jacek Kowalski, prezes zarzdu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Polska Gazeta Wrocławska Sportiedukacja wnaszejaglomeracji A Powstaje sieć kampusów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i turystów A W planie jest też jednolity system informatyczny w gminnych bibliotekach Samorzd KatarzynaGęsiarz b Ważnym celem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej jest rozwój turystyki Wtymrokuodbęd się czwarte mistrzostwa aglomeracji wrocławskiej w piłce nożnej i koszykówce Trzebazdobyćwięcej pieniędzy Zadania dotyczce sportu i edukacji wśród młodzieży realizowane s ze środków własnych Stowarzyszenia. Wzwizkuzbardzodużymzainteresowaniemtymi zadaniami i chęci rozszerzenia oferty o nowe dyscypliny sportowe i warsztaty edukacyjne, Stowarzyszenie stara się również na ten cel pozyskać fundusze ze środków krajowych, jak ieuropejskich mówi Jacek Kowalski. a KATARZYNA GĘSIARZ FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI REKLAMA

3 Polska Gazeta Wrocławska Naszregion III Nieprzepłacićzaubezpieczenie A Ceny polis OC na Dolnym Ślsku s dość mocno zróżnicowane. Najdrożej jest we Wrocławiu, najtaniej w Wołowie A System bezpośredniej likwidacji szkód poprawi jakość usług ubezpieczeniowych, ale i zwiększy ich cenę RyszardŻabiński Według danych przedstawionych przez multiagencję CUK Ubezpieczenia, obowizkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest tańsze niż 6 miesięcy temu. Dane pochodz z30 stycznia br. Statystyki powstały w oparciu o porównanie ofert kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Jakiprofilkierowcy przyjmujemy Kalkulacje dla wszystkich miast przeprowadzono według tego samego profilu kierowcy: osobawwieku33lat,prowadzca samochód bezszkodowo od 10 lat, posiadajca 60 proc. zniżki w OC; właściciel opla astry z 2007 roku o pojemności silnika1,4limocy90km. Pod koniec 2014 roku dużo mówiło się o podwyżkach cen polis OC zwizanych z wprowadzeniem od 1 stycznia br. systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Prognozy te nie odnalazły jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości, bowiem BLS ma zaczć działać dopiero od kwietnia 2015 r. Tymczasem w styczniu br. ceny obowizkowego ubezpieczenia komunikacyjnego zamiast rosnć, spadły. Według TVN 24/XNEWS, AIP, jeszcze w zeszłym roku średnikosztskładkiocwpolsce wynosił 427 złotych, co było jedn z najniższych cen weuropie.wtymrokuceny mog, według tego źródła, wzrosnć od proc. Niestety, najbardziej odczuj to mieszkańcy Dolnego Ślska isamegowrocławia.średnia cena OC we Wrocławiu może sięgnć nawet 600 złotych. Na Dolnym Ślsku ceny polisocsdośćmocnozróżnicowane. Najdroższe s we Wrocławiu, w granicach od 444 do 747 złotych. Na drugim miejscu uplasowała się Oława ( złotych),anakolejnych:Świdnica( złotych),Dzierżoniów( złotych)razwałbrzych( zł). Najtańsz polisę moż- nabyłokupićwwołowie złotych. Bezpośrednia Likwidacja Szkód, czyli system umożliwiajcywypłatęodszkodowania bezpośrednio w firmie, w którejposzkodowanymawyku- pion polisę, z pewności wpłynie na podniesienie jakościusługubezpieczeniowych, acozatymidzie, równieżnaich cenę. Dotychczas BLS został wprowadzony przez 5 firm ubezpieczeniowych, a od kwietniabr.mabyćstandardem we wszystkich towarzystwach. Wśródekspertówniema zgodnościcodotego,jakceny polis ubezpieczeniowych mog kształtować się w tym roku. We Wrocławiu za najdroższ polisę OC zapłacimy 747 złotych, za najtańsz 444złote Wbrew prognozom, które pojawiły się pod koniec zeszłegoroku,cenyocwstyczniubr. spadły w niektórych miejscowościach nawet o kilkadziesit złotych.możnasięwięcspodziewać,żewzrostcenpolis po wprowadzeniu BLS będzie nieznaczny mówi Adrian Kościuk, doradca w multiagencji CUK Ubezpieczenia. Sprawdź dokładnie cenę ubezpieczenia Jak wynika z danych CUK Ubezpieczenia, średni koszt najtańszego OC w styczniu br. wynosił335zł too17złotych mniej niż 6 miesięcy wcześniej. Spadek cen w poszczególnych miastach wahał się średnio od 5 do dwudziestu kilku złotych. Największ obniżkę odnotowano w Szczecinie, Olsztynie i Kielcach, gdzie kierowcy moglikupićpolisęo23złtańsz wporównaniudocensprzed pół roku. Warunki obowizkowego ubezpieczenia OC s takie same w ofertach wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Jedyne, czym się różni, to cena, której różnica w obrębie jednego miasta może przekraczać nawet 400 złotych. Przed dokonaniem zakupu warto skorzystać z porównywarki cen, aby wybrać najkorzystniejszofertę.zaoszczędzonepienidzemożnaprzeznaczyć nadodatkoweubezpieczeniekomunikacyjne lub zakup polisy nażycieczymieszkanie.przyzakupieocnależyzwracaćuwagę również na dodatkowe świadczeniaoferowaneprzezubezpieczyciela, na przykład bezpłatny dodatek w formie Assistance radzi Adrian Kościuk, doradca CUK Ubezpieczenia. a INFOGRAFIKA: MACIEJ DUDZIK

4 IV Nasz region Polska Gazeta Wrocławska Wsparciedlasamorzdowejkasy A Prawdziw wartości dla miasta s firmy, które maj siedziby na jego terenie i sumiennie płac wszystkie podatki Finanse RyszardŻabiński Każdysamorzdzabiegamocnooto, abynajegoterytoriummiałosiedzibę jak najwięcej firm. Oznacza to bowiemwielekorzyścidlagminy wpływypodatkowe, mniejszebezrobocie. Inaczejwyglda sprawa, gdyfirma naprzykład duże centrum handlowe ma siedzibę poza gmin, w innym mieście lub kraju. Trudno zmienić prawo Weźmydlaprzykładudużecentrum handlowe działajce we Wrocławiu. Z danych Urzędu Miejskiego Wrocławia wynika, że podatek od nieruchomości wynosi22,82zł/mkw. zabudynkii0,88zł/mkw.zagrunty.stawki te pozostaj bez zmian od 2013r.Natereniemiastanieobowizuje stawka dla obiektów handlowych. Przy założeniu powierzchni budynków danego dużego centrum handlowego, w granicach 80tys.mkw.igruntów180tys. mkw.,podatekodnieruchomościwyniesie złzabudynkii158400złza grunty. Dodatkowo, podatek od nieruchomości należny jest od wartości budowli (wg stawki 2 proc.), co może dać dodatkowe tys. zł. Jakakolwiek zmiana przepisówwzakresiepodatkuodnieruchomości ukierunkowana nawiększeopodatkowaniepodmiotów zagranicznych nie jest możliwazuwaginakonstrukcję tego podatku. Jest to podatek majtkowy, a katalog podatnikówwynikazustawyopodatkachiopłatachlokalnych, która nie różnicuje podmiotów zobowizanych do zapłaty podatku zewzględunasiedzibę, strukturę własnościow itp. Ustawodawcapreferencyjnie traktuje jedynie sposób wykorzystaniadanejnieruchomości, różnicujc stawki(np. odrębna stawkadlaudzielaniaświadczeń zdrowotnych) lub zwalniajc binter-systemjestznanywrocławianomprzedewszystkimzbudowyafrykarium-oceanarium określone podmioty lub przedmiotyopodatkowania.zaproponowana zmiana być może jest możliwa w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych,alegminaztegotytułu uzyskuje jedynie subwencję jako udział w podatkach stanowicych dochód państwa(pit icit).problempoleganatym, że wiele sieci handlowych nie płaci podatku dochodowego. ZdaniemPawłaGruzy, eksperta FundacjiRepublikańskiej, sytuacjajesttaka, żepodatekdochodowy od osób prawnych, czyli CIT, corazmniejsprawdzasięjako źródło dochodów budżetowych.systemjestjużnatyle skomplikowanyimawsobietyle luk, że podlega wynaturzeniom. Ile oddali fiskusowi Prawdziw wartości dla miastasfirmy,któresumiennie płac wszystkie podatki we FOT. M. LUDWINA Wrocławiu, czym wspieraj lokalny budżet, z którego miasto może planować inwestycje dla swoichmieszkańców.często takie firmy również zatrudniaj(jak te z kapitałem zagranicznym) po kilkaset pracowników, aniestetynaanalogiczneulginie mog liczyć. Sprawdziliśmy, jaki podatek odprowadzafirma, któramawe Wrocławiu swoj siedzibę. P.B. Inter-System jest znany wrocławianomprzedewszystkimzbudowy Afrykarium-Oceanarium wrocławskiego ogrodu zoologicznego.przedsiębiorstwobyło głównym wykonawc tej inwestycji.pracowałoprzyniejponad 250podwykonawcówi1000zatrudnionych osób. Jak dowiedzieliśmy się w przedsiębiorstwie, suma podatków, jakie zapłaciło ono za ostatni rok obrachunkowy chodzituopit,cit, VAT ipodatekodnieruchomości,wyniosła10,5milionazłotych. Takich wrocławskich firm zpolskimkapitałemjestdużowięcej. Może warto je doceniać i wspierać odpowiednimi regulacjami prawno-podatkowymi. a REKLAMA Wskrócie ADMINISTRACJA Wniosek o dowód wkażdejgminie Już1marcaruszaSystemRejestrów Państwowych(SRP). Nowy system informatyczny połczy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajd się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Urzędnicy będ korzystali z Systemu Rejestrów Państwowych za pomoc aplikacji ŹRÓDŁO. Dziś większość urzędników nie ma dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mog korzystać tylko z informacji, które dotycz mieszkańcówichgminy.dziękisystemowi urzędnicy i uprawnione instytucje uzyskaj dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach państwowych. Todlategood1marcabędziemy mogli m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub załatwić sprawę zwizan z aktami stanu cywilnego(np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia) w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Nowa aplikacja nie będzie wymagała utrzymywania w urzędach specjalistycznego sprzętu. (WK) WAŁBRZYCH Victoriamusikupić węgielwusa WstrzymaniewydobyciawkopalniachnależcychdoJastrzębskiej SpółkiWęglowejorazwstrzymanie dostawwęgladokoksowninależcychdogrupyjswodczułym.in. WałbrzyskieZakładyKoksownicze Victoria. Zapasywęglakoksujcego, wystarcztylkonakilkadni. Victoria ograniczyłamoceprodukcyjne ookoło30proc. Doodwołania wstrzymanorównieżdetaliczn sprzedażkoksu. Ponadtowtrybie pilnymzłożonozamówienienadostawęwęglakoksujcegowkopalniachdziałajcychnatereniestanówzjednoczonych.(asz) WAŁBRZYCH Czydopłac doremontudrogi35? Z nadejściem wiosny rusz prace remontowe na wałbrzyskim odcinku drogi krajowej nr 35, czyli głównej arterii miasta. Prowadzi ona ulicami: Wrocławsk, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Kolejow, Sikorskiego, NiepodległościikończysięnaulicyWałbrzyskiej. Prace te maj kosztować około 20 milionów złotych. Samorzdowcy spodziewaj się jednak, że ministerstwo powinno dołożyć połowętejkwoty.takbyłozewszystkimi dotychczasowymi inwestycjami, które realizowano ostatnio w Wałbrzychu na drodze 35. (PG)

5 Polska Gazeta Wrocławska Naszregion V Kreatywnebranżepobudzaj Wrocławdoszybszegorozwoju A Rok 2014 był kolejnym etap budowania Creativro klastra firm z branży, komunikacji, IT i nowych mediów ADziękitymdziałaniomtworzysięnowemiejscapracyibudujepozytywnywizerunekstolicyDolnegoŚlska AglomeracjaWrocławska Dokończenie ze str. I Znaczenie branż kreatywnych i przedsiębiorstw w nich działajcych z roku na rok jest w gospodarce światowej coraz większe. Sektory kreatywne przycigajwysokiejklasyspecjalistów, oddziałujc na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni dla biznesu. Nad ich rozwojem wewrocławiupracujem.in. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Program Creativro Wedługklasycznejdefinicji, opracowanej przez brytyjskie Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu, do sektorów kreatywnych zalicza się przedsiębiorstwa, które opieraj swoj działalność na eksploatacji własnościintelektualnejwytworzonej dzięki wykorzystaniu kreatywności, umiejętności i talentów swoich pracowników. Wymieniasięwtejgrupie łcznietrzynaście sektorów gospodarki, wśród nich: reklamę, architekturę, sztukę i antyki, gry komputerowe, rękodzieło,wzornictwo(design), projektowanie mody, film i wideo, muzykę, sztukę teatraln, poligrafię,oprogramowanie, telewizję i radio. Rok 2014 był to kolejny etap budowania Creativro klastrafirmzbranżykreatywnej, komunikacji, IT i nowych mediów, którego celem jest promocja Wrocławia jako doskonałego miejsca pracy dla branży kreatywnej oraz budowaniawizerunkuwrocławia jako dobrego miejsca na inwestycjęzzakresur&d,iticreative industries mówi Dariusz Ostrowski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Od września 2014 obowizki koordynatora przejł Tomasz Kudła, który odpowiadał też za audyt dotychczasowych działań i wyznaczenie strategiinarok2015. Sukcesnatargach Ważnymelementemdziałań w roku 2014 była obecność na targach Hall of Games, organizowanych w Hali Ludowej, b Sektory kreatywne przycigaj do naszego regionu wysokiej klasy specjalistów z różnych branż gdzie Creativro było oficjalnym partnerem wydarzenia. Chcc pokazać,żedziałanieklastra to efekt współpracy wielu podmiotów,zaprojektowano (wspólniezfirmletmeout) grę, która pokazywała, że tylko dzięki łczeniu kompetencji można osignć sukces. Badania przeprowadzone w 2011 roku wskazały, iż branże kreatywne generuj ok. 2,7 procent FOT. PAWEŁ RELIKOWSKI eksportuueorazokoło6milionów miejsc pracy w skali europejskiej.jaktłumaczydariusz Ostrowski, rozwój branży kreatywnej ma istotne znaczeniedlawzrostuatrakcyjności aglomeracji wrocławskiej dla firm oraz mieszkańców poprzez wzmacnianie siły jej oddziaływania na polu społeczno-kulturalnym oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Branże kreatywne nabieraj też szczególnego znaczenia w kontekście planowanej organizacji wydarzeń zwizanych zeuropejskstolickultury. Główn inicjatyw ARAW, nakierowan na wspieranie branży, jest właśnie powołany w 2011 roku klaster Creativro. W ramach prac zwizanych zklastremw2015rokubęd prowadzone m.in. takie działania, jak: formalizacja organizacyjna klastra i uzyskanie osobowości prawnej, intensyfikacja współpracy z biurem Europejskiej Stolicy Kultury, ustalenie możliwości finansowania działalności klastra w perspektywie średniookresowej. a KATARZYNAGĘSIARZ Wspierajekspansywne przedsiębiorstwa Aglomeracja Wrocławska Projekt Polski Czempion ma za zadanie wspierać dalszy rozwój firm z Wrocławia, które już odniosły sukces na światowych rynkach W ramach programu w 2014 roku przeprowadzonezostałyliczne targi, wystawy, konferencje, seminariaiszkolenia. W2015roku organizowanebędm.in.wystawy Wrocław MiastoCzempionów, wyjazdy studyjne i misje gospodarcze. Promowany ma być również wrocławski rynek pracypodczascareerexpo2015, AIESECYouthWaysorazKampanii Promocyjnej Wro Day, a także organizowane wsparcie firm w zgłoszeniach do konkursów i rankingów gospodarczych. Ponadto ma być rozwijana bieżca współpraca i organizowaniewydarzeńpromocyjnych budujcych relacje biznesowe pomiędzy partnerami programu. Sporzdzane będ analizy iraportyzwizanezbieżcdziałalnościprogramu,organizowanie i moderowanie spotkań uczestnikóworazbieżcewsparcie dla uczestników projektu. Polski Czempion realizowany jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracyzministerstwemgospodarki i Polsk Agencj InformacjiiInwestycjiZagranicznych ipwc. Procesinternacjonalizacji wrocławskiej gospodarki następuje dwukierunkowo: poprzez pozyskiwanie zaawansowanych zewnętrznych projektów inwestycyjnych i ekspansję wrocławskich firm na świat mówi Dariusz Ostrowski, prezes zarzdu, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. a KATARZYNAGĘSIARZ REKLAMA

6 VI Nasz region Polska Gazeta Wrocławska GazeleBiznesujużrozdane A Znamy najszybciej rozwijajce się przedsiębiorstwa w regionie. I miejsce zajęła firma Savi z Obornik Ślskich A Cast ze Świebodzic znalazł się rankingu już po raz ósmy. Jest producentem opakowań foliowych MarcinWalków Znamy najbardziej dynamicznie rozwijajce się małe i średnie przedsiębiorstwa na DolnymŚlsku.Gazelami Biznesu nagrodził je we wtorek dziennik gospodarczy Puls Biznesu.Napierwszymmiejscu znalazłasięfirmasavizobornik Ślskich.Świadczyusługijakoinwestor zastępczy, m.in. opracowujcprojektyarchitektoniczne i elektryczne, wykonujc prace budowlane i instalacyjne. Jej przychodymiędzy2011a2013rokiem wzrosły ponad 7-krotnie. TytułSuperGazelitrafiłdofirmy Cast ze Świebodzic. Otrzymała gozaznalezieniesięwrankingu jużporaz8.firmatazajmujesię produkcj i dystrybucj opakowań foliowych. Podczas gali nastadioniewrocławwręczono ponad 100 dyplomów dla firm. W regionie ranking objł 431 firm. Ichoć s wśród nich znane marki jak np. Archicom, Organique,Dolkom,Impel,PCZS.A., TorfCorporationFabrykaLeków, znalazły się wśród nich także spółki komunalne i samorzdowe.na11.miejscuuplasowałysię KolejeDolnoślskie.Między2011 a 2013 rokiem odnotowały ponad 3-krotny wzrost przychodów. TytułemGazeliBiznesuuhonorowano także m.in. Przedsiębiorstwo Gospodarki KomunalnejwWołowie,ZakładWodocigów i Kanalizacji w Oławie. W gronie dynamicznie rozwijajcych się firm znalazły się też spółdzielnie mieszkaniowe, m.in. z Wrocławia Południe, Metalowiec, Cichy Kcik. Państwa działania wpisuj się w strategię rozwoju Dolnego Ślska. powiedział Jacek Pilawa, doradca wojewody dolnoślskiego. Te sukcesy na co dzień widoczne s w waszych miejscowościach, a czasami nawetnaskalęcałegoświata dodał. A b Podczas uroczystej gali na Stadionie Wrocław wręczono ponad 100 dyplomów dla przedsiębiorstw. W regionie dolnoślskim ranking najszybciej rozwijajcych się zakładów objł 431 firm FOT. TOMASZ HOŁOD Najszybsze gazele APodajemypierwsze10miejsc wrankingugazelbiznesu nadolnymślsku: A Savi ObornikiŚlskie A DLM SuchyDwór A SitaZachód Wrocław A QubusHotelManagement Wrocław A VirtualMagic Kobierzyce A SynexusPolska Wrocław A Asistnet Wrocław A PUPHCom-D Jawor A Newind Wrocław A IzerskieCentrumPulmonologii ichemioterapiiizer-med SzklarskaPoręba OFERTA INWESTYCYJNA gminy Dobroszyce REKLAMA POŁOŻENIE Parcela o powierzchni 46 ha, składajca się z kilku działek, w tym 29 ha stanowi własność gminy, 4 ha to własność skarbu państwa, pozostała część to własność prywatna. KOMUNIKACJA Teren położony jest pomiędzy lini kolejow Wrocław - Warszawa a drog wojewódzk Oleśnica - Lubin nr 340. DOSTĘPNA INFRASTRUKTURA W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY Energia elektryczna: - tuż przy granicy działki przebiega linia wysokiego napięcia 20 kv - w odległości 3 km przebiega linia przesyłowa Pasikurowice-Ostrów Wlkp. 400 kv. Zaopatrzenie w wodę - lokalna sieć wodocigowa 13 m3/ha przy granicy działki - ujęcie wód głębinowych eksploatowane do celów przemysłowych o wydajności 30 m3/ha na terenie ssiedniej działki. UŁATWIENIA DLA INWESTORÓW - nieruchomość zwolniona z opłat z tytułu wyłczenia gruntów - uchwała Rady Gminy zwalniajca z podatku od nieruchomości do 6 lat w zależności od liczby zatrudnionych i zainwestowanego kapitału - pomysł w załatwianiu spraw formalnoprawnych - promocja podejmowanych działań gospodarczych - inne udogodnienia do negocjacji - aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem przemysł i składy Odbiór ścieków - w Dobroszycach znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków BOS sieć kanalizacji sanitarnej przy granicy terenu. Telekomunikacja - sieć telefoniczna na terenie działek graniczcych z oferowan parcel - na granicy nieruchomości przebiega światłowodowy przewód telekomunikacyjny. Urzd Gminy Dobroszyce Rynek 16 tel ,

7 Polska Gazeta Wrocławska Naszregion VII Przekazanieprocentanaszegopodatku dlapotrzebujcychjestbardzoproste A Wspierać organizacje pożytku publicznego mog również emeryci. Musz się jednak samodzielnie rozliczać ANajpierwsprawdź,jakmaszzapłacićdaninęfiskusowi,apotemobliczprocentodtejkwotyiwpiszjdoPIT-a Finanse Katarzyna Gęsiarz Jeżeli nie jest nam obojętne co stanie się z naszym jednym procentem podatku wystarczy wskazać konkretn organizację, do której maj trafić nasze pienidze. Podpowiadamy, jak prawidłowo zrobić to krok po kroku. Sprawdź,czymożesz przekazać1procent Jeden procent podatku mog przekazać wszystkie osoby fizyczne, posiadajce przychód (w tym m.in. podatnicy uzyskujcy dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Jednak rozliczenia nie może wykonać za podatnika jego pracodawca. Potrzebujcym mog pomóc także osoby rozliczajce się ryczałtowo, osoby prowadzce jednoosobow działalność gospodarcz i korzystajcy z liniowej, 19- -procentowej stawki podatku. Swój jeden procent mog przekazać także emeryci. Warunkiem jest jednak to, by rozliczenia dokonywać samodzielnie. b Przekazanie 1 procenta naszego podatku nie wymaga od nas wiele czasu. Nie ponosimy z tego tytułu również dodatkowych kosztów Możesz wskazać tylko organizację z rejestru Jeżeli chcemy przekazać datek dla wybranej organizacji, wystarcz j wskazać. Jednak nasze pienidze nie trafidoniej,gdytaniepodała lub nie zweryfikowała(zgodnie z ustaw o działalności pożytku publicznego) numeru rachunku bankowego lub gdy zostałonzmienionywokresie od15marcado31lipcapookresie podatkowym. Z racji tego, przed wskazaniemkonkretnejorganizacji pożytkupublicznego,warto zakażdymrazemsprawdzić, czywdalszymcigujestona na liście instytucji uprawnionych do otrzymania wsparcia. Wykaz instytucji NGO upoważnionych do uzyskania pomocy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:www.mpips.gov.pl/bip. lub na stronie Abyprzekazaćdatek,wystarczy wpisać go w odpowiedni rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym(pit-36, PIT- -36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Najpierw trzeba obliczyć, ile podatku należy zapłacić w tym roku, a potem wpisać w odpowiednich rubrykach PIT-u ( Wniosek o przekazanie 1 procentu podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP ) nazwęinumer,podjakimwidnieje w Krajowym Rejestrze Sdowym organizacja, której chcemy przekazać 1 procent. Przekazywan kwotę należy zaokrglić do pełnych dziesitek groszy w dół. Datek można przekazać na konkretny cel Przekazujc datek, można wpisać dodatkowe informacje w formularzu podatkowym, które wpłyn na rozdysponowanie pieniędzy przez organizację. Wolno nam np. wskazać konkretnycel.przeznaczona jest nato specjalne rubryka Informacje uzupełniajce poz. 127,129wPIT-28,poz.310,312 wpit-36,poz.96,98wpit-36l, poz.133, 135 w PIT-37, poz. 59, 61wPIT-38,poz.53,55wPIT Informacje te zostan przekazane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Wpisujemy także kwotę, któr chcemy przekazać. Pamiętajmy, że nie może ona jednak przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikajcego z zeznania podatkowego, po zaokrgleniu do pełnych dziesitek groszy wdół. FOT. MATERIAŁY PRASOWE Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1 procenta tylko jednej organizacji mówi Julitta Grzebyk, wicedyrektor ds. Kontroli, Poboru i Egzekucji z Izby Skarbowej we Wrocławiu. Jeśli jednak rozliczamy się nawięcej niż jednym formularzu w każdym z nich możemy wskazać inn organizację pożytku publicznego. Płać terminowo Pienidze nie zostan przekazane na rzecz potrzebujcych, jeżeli nie zapłacimy całego należnego podatku od kwoty, od której ma zostać obliczony jeden procent. Wpłaty należności należy dokonać do dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jeden procent należnego podatku zostanie przekazane na konto wybranej organizacji przez urzd skarbowy w lipculubwsierpniurokupodatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Datki z zeznań podstawowych Jeden procent można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonychwterminielubwkorekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w cigu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia(dla pozostałych podatników). a REKLAMA REKLAMA Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych 1% na edukację, rehabilitację i leczenie dzieci niewidomych KRS REKLAMA REKLAMA REKLAMA Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt we Wrocławiu, ul. Ślazowa 2, Wrocław tel , fax nr KRS Przy rozliczeniu rocznym PIT nie zapomnij o nas! Przekaż 1% swojego podatku koniecznie z dopiskiem: Dla Schroniska dla Zwierzt we Wrocławiu. Potrzebujemy dla naszych podopiecznych: miejsca w domach i sercach materiały do ocieplania legowisk (koce itp.) karmę, szczególnie konserwy dla psów i kotów wsparcia finansowego

8 VIII Promocja Polska Gazeta Wrocławska PROMOCJA W prenumeracie teczkowej Gazeta Wrocławska w cenie tylko 1,90 zł

Drugie miejsce w rankingu zajęła Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Drugie miejsce w rankingu zajęła Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym N "*4*)-$% *"+,& %! %&!. &'%5O7,#)2#!",",*89:1 /%"+!!" #$% 010-',%2&!',3%*%%- &'()*"++%&!$,'&- %2"%*!+ #- Na wsparcie fundacji czy stowarzyszeń swoją częścią podatku zdecydowało się o blisko 400 tys. osób

Bardziej szczegółowo

PKO BP S.A. O/ŻYRARDÓW ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS z dnia Jak przekazać 1%?

PKO BP S.A. O/ŻYRARDÓW ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS z dnia Jak przekazać 1%? {jcomments off}uczniowski KLUB SPORTOWY TRÓJKA ŻYRARDÓW 96-300 Żyrardów ul. J. Kacperskiej 6 b NIP 838-17-04-793 REGON 017451710 PKO BP S.A. O/ŻYRARDÓW 83 1020 1055 0000 9302 0120 0252 ORGANIZACJA POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

potrzebującym 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)

potrzebującym 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) potrzebującym 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) Stan prawny na dzień 28 października 2017 Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś, aby 1% podatku

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego 1 2 Ministerstwo Finansów 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)* JEŻELI JESTEŚ PODATNIKIEM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi

Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi 17.06.2016 Park Inwestycyjny i PSSE w Sztumie przemysł i usługi PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE Park Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. (dotyczy rozliczeń za 2013 r.) Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. (dotyczy rozliczeń za 2013 r.) Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (dotyczy rozliczeń za 2013 r.) www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem 1% PODATKU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego

Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego Podaruj 1% organizacjom pozarządowym z terenu powiatu hajnowskiego 1% - to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/IV/28/07 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian budŝetu gminy na rok 2007.

UCHWAŁA Nr V/IV/28/07 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian budŝetu gminy na rok 2007. UCHWAŁA Nr V/IV/28/07 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian budŝetu gminy na rok 2007. Na podstawie art. 18. ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Grzegorz Borowiec ul. Bukowa 9 37-700 Przemyśl tel. 604759850 Przemyśl, dnia 10.01.2014r. Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. www.finanse.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. www.finanse.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego www.finanse.mf.gov.pl 1 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Jeżeli jesteś podatnikiem

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. (dotyczy rozliczeń za 2014 r.) Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. (dotyczy rozliczeń za 2014 r.) Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (dotyczy rozliczeń za 2014 r.) www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Krajobraz bezpiecznych inwestycji

Krajobraz bezpiecznych inwestycji Krajobraz bezpiecznych inwestycji BRILAND to nowoczesny i kompleksowy program inwestycyjny, przeznaczony dla osób zainteresowanych bezpiecznym lokowaniem kapitału w nieruchomości. BRILAND oferuje własnościowy

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA PRZYSZŁOŚCI PRZEKAŻ 1% PODATKU

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA PRZYSZŁOŚCI PRZEKAŻ 1% PODATKU PRZEKAŻ 1% PODATKU JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA PRZYSZŁOŚCI NUMERY KRS CHORĄGWII ZHP Chorągiew Białostocka ZHP KRS 0000271846 Chorągiew Dolnośląska ZHP KRS 0000264246 Chorągiew Gdańska ZHP KRS 0000273799

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie

1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie 1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie 1% tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego. 1% to jedna setna

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny.(wypełnia organ podatkowy) DN 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. UCHWAŁA NR XIV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok

Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok W tym roku w Podlaskiem znowu przybyło milionerów. Wprawdzie spadły dochody podatników ze sprzedaży papierów wartościowych, ale mamy rekordowo wysoki dochód z działalności

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo