Dane techniczne budynków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane techniczne budynków"

Transkrypt

1 Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 objęte KW , , , , SR w Żywcu zabudowana budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i biurowymi Na niezabudowanej części nieruchomości znajdują się: drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, parking o nawierzchni utwardzonej oraz zieleń. Rodzaj Nieruchomość gruntowa zabudowana nieruchomości Określenie Gmina administracyjna Żywiec Adres Żywiec, ul. Stolarska 21 Obręb Żywiec Nr jednostki rejestrowej G. 22 Nr KW , , , , Nr działek 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 Dane techniczne budynków Prawa na nieruchomości Cel wyceny Łączna pow. gruntu m2 Powierzchnia Ogółem Pu łącznie = ,23 m2 Kubatura K łącznie = ,00 m3 Prawo własności gruntu: Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste do dnia roku: Firma PONAR sp. z o.o. (dla KW BB1Z/ /6 - PONAR Żywiec sp. z o.o. w likwidacji) Własność budynków i budowli: Firma PONAR sp. z o.o. (dla KW BB1Z/ /6 - PONAR Żywiec sp. z o.o. w likwidacji) Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu, dla potrzeb egzekucji komorniczej Data sporządzenia operatu 8 maja 2009 roku Wartość rynkowa dla zł aktualnego stanu i Słownie : dwadzieścia osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy przeznaczenia w planie nieruchomości ( WRU ) pięćdziesiąt zł Autor opracowania mgr inż. Jan Kraus upr. nr Określenie przedmiotu i zakresu wyceny 1 1. Przedmiot wyceny. Nazwa obiektu Pow. zabudowy m2 Pow. użytkowa m2 Kubatura m3 Hala produkcyjna Budynek socjalno-biurowy Galwanizernia Rozdzielnia 15 kv 121, Skład wyrobów hutniczych Magazyn materiałów łatwopalnych Zbiornik przeciwpożarowy Parking samochodowy Baza olejowa

2 Portiernia towarowo-osobowa Barak murowany 28, Hydroforownia Narzędziownia Boksy odpadów poprodukcyjnych Kominy wentylacyjne wysokość 20 m średnica 140 cm - Czerpnia powietrza Czerpnia powietrza 12,23 12,23 28 Fundamenty pod maszyny według zestawienia Kotłownia gazowa według zestawienia Razem , , Rodzaj nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana Adres nieruchomości - Żywiec, ul. Stolarska 21 Oznaczenie w ewidencji gruntów : działki nr : 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 obręb Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, łączna powierzchnia gruntu m2 Nr księgi wieczystej , , , , SR Żywiec Zakres wyceny Rodzaj praw do nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu - prawo własności budynków i budowli Części składowe nieruchomości - działki nr: 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13,, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 - łączna powierzchnia gruntu m2, budynki według zestawienia Prawa i części nie podlegające wycenie - boksy odpadów poprodukcyjnych, hydroforownia ze względu na zły stan techniczny 2. Cel wyceny Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu, dla potrzeb egzekucji komorniczej. 3. Podstawy opracowania operatu Podstawa formalna

3 Zlecenie nr KM 1966/04 Komornik Sądowy przy SR w Żywcu z dnia 12 lipca 2005 r oraz KM 2591/05 z dnia 29 lutego 2008 roku Podstawy materialno - prawne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 165/64 poz. 93) Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r - Prawo Bankowe (Dz. U. nr 4 poz. 21) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz z 2004 r z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania o operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz z 2004 r) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania o operatu szacunkowego (Dz. U. nr 196 poz. 1628) Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny podstawowy, nr 1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny specjalistyczny, nr 3 wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny specjalistyczny, nr 3 operat szacunkowy Źródła merytoryczne odpisy i badania ksiąg wieczystych , , , , prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Żywcu - wypis z rejestru gruntów, - podkłady mapowe: ewidencyjny i zasadniczy, - książki obiektów budowlanych firmy Ponar w Żywcu, - oględziny nieruchomości, przeprowadzone w dniu 30 marca i 6 kwietnia 2009 roku, - dane z aktów notarialnych dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości porównywalnych - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żywiec. - dokumentacja fotograficzna, - protokół sporządzony w Urzędzie Skarbowym z posiedzenia komisji biegłych rzeczoznawców w sprawie określenia dla celów podatkowych wartości rynkowych działek i budynków - baza danych transakcji nieruchomościami Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w programie WALOR dla nieruchomości położonych na terenie powiatu żywieckiego, - Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, zeszyt nr 13/ Daty istotne dla wyceny 4.1 Data sporządzenia wyceny 8 maja 2009 roku 4.2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 6 kwietnia 2009 roku

4 4.3. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 6 kwietnia 2009 roku 4.4. Data przeprowadzenia oględzin nieruchomości 30 marca, 6 kwietnia 2009 roku 5. Rodzaj określonej wartości Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego stanu i przeznaczenie w MPZP (WRU). 6. Stan przedmiotu wyceny i przeznaczenie w planie 6.1. Stan prawny nieruchomości Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /4 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /4 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis : działki nr : 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7 2400/17, 2400/18, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 75 arów 03 m2 - Sposób korzystania BA TERENY PRZEMYSŁOWE działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - budynek hydroforni o pow. zabudowy 60 m2, kubatura 210 m3 - budynek socjalno biurowy - hala produkcyjna - rozdzielnia - budynek pomocniczy - budynek galwanizerni - magazyn materiałów łatwopalnych - barak stalowy - magazyn gazów technicznych - zbiornik wody przeciwpożarowej - skład produktów naftowych - skład odpadów użytkowych - portiernia Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku - własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7 2400/17, 2400/18, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 75 arów 03 m2 - Sposób korzystania BA TERENY PRZEMYSŁOWE działki zabudowane Obszar 1 ha 75 arów 03 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania BA TERENY PRZEMYSŁOWE działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku - własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o.

5 Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,43 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,06 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,13 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,98 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,20 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,87 PLN na rzecz Huty Mała Panew S.A. w Ozimku. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,40 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 37623,69 PLN na rzecz Kinkiel i Masłowski SP z o.o. Al. NMP 55, Częstochowa - Hipoteka przymusowa zwykła suma 43357,29 PLN na rzecz -,, Małapanew,, Zakłady Odlewnicze Spółka z o.o w Ozimku - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Burmistrza Miasta Żywiec Urząd Miejski w Żywcu. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku- Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma 38743,00 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa kaucyjna suma 29402,80 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 31162,10 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 94394,16 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,85 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 13272,47 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /6 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /6 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono :

6 Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis : działki nr : 2400/8, 2400/13, 2440/8, 2440/12, 4000/6, 4000/11, 4000/7 4028/5, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 98 arów 47 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - barak stalowy o pow. zabudowy 295 m2, kubatura 890 m3 - skład odpadów użytkowych o pow. zabudowy 750 m2 Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 10 maja 2001 rok do własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki,,ponar Żywiec,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji Żywiec, ul. Stolarska nr 21 Opis działki nr : działki nr : 2400/8, 2400/13, 2440/8, 2440/12, 4000/6, 4000/11, 4000/7 4028/5, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 98 arów 47 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar 1 ha 98 arów 47 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku - własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki,,ponar Żywiec,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji Żywiec, ul. Stolarska nr 21 Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Prawo dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat do 28 lutego 2017 oraz prawo pierwokupu na rzecz PONAR sp. z o.o. Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,54 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Burmistrza Miasta Żywca - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,80 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma 38743,00 PLN na rzecz na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa kaucyjna suma 29402,80 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 31162,10 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS

7 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 2674 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 24543,55 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 56422,98 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,67 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /3 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /3 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis : działki nr : 4028/8, 4036/7, łączna powierzchnia gruntu 20 arów 35 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - budynek galwanizerni o pow. zabudowy m2, kubatura m3 Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 maja 2001 rok - własności budynku stanowi odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : działki nr : 4028/8, 4036/7, łączna powierzchnia gruntu 20 arów 35 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar - łączna powierzchnia gruntu 20 arów 35 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 maja 2001 rok do dnia własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN - Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,54 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,28 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej. - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,17 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego

8 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,41 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,49 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,92 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 23462,83 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /2 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /2 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis: działki nr : 4028/9, 4036/5, łączna powierzchnia gruntu 180 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - budynek rozdzielni o pow. zabudowy 122 m2, kubatura 840 m3 Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 lipca 2001 rok do dnia własności budynku stanowi odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : działki nr : działki nr : 4028/9, 4036/5, łączna powierzchnia gruntu 180 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar - łączna powierzchnia gruntu 180 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 lipca 2001 rok do dnia własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,54 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa

9 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 39746,10 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,32 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /1 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /1 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis: działki nr : 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9, łączna powierzchnia gruntu m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - część budynku Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 12 listopada 2003 rok do dnia własności budynku stanowi odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : działki nr : 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9, łączna powierzchnia gruntu m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar - łączna powierzchnia gruntu m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 listopada 2003 rok do dnia własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,43 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,06 PLN na rzecz Skarbu Państwa

10 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,13 na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa kaucyjna suma ,20 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,87 PLN na rzecz Huty Małapanew S.A. w Ozimku. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,40 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 37623,69 PLN na rzecz Kinkiel I Masłowski Sp. z o. o. Częstochowa , Al. NMP Hipoteka przymusowa zwykła suma 43357,29 PLN na rzecz,, Małapanew,, Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. w Ozimku. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Burmistrz Miasta Żywca Urząd Miejski w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,28 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Skarbowych w Bielsku Białej. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,20 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,70 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,80 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,94 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego. - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma 65568,43 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,80 PLN na rzecz ZUS Wykaz działek gruntowych z powierzchniami w poszczególnych Księgach Wieczystych, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: Lp. Nr KW Nr działki Pow. działki Obręb Uwagi / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy /7 258 m2 Żywiec Teren Przemysłowy /9 35 m2 Żywiec Teren Przemysłowy /5 145 m2 Żywiec Teren Przemysłowy

11 / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy /18 59 m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy /8 37 m2 Żywiec Teren Przemysłowy /9 310 m2 Żywiec Teren Przemysłowy RAZEM m2 Stwierdza się zgodność zapisów w dziale I księgi wieczystej, dotyczących oznaczenia oraz powierzchni działek gruntowych z zapisami w wypisie z rejestru gruntów. Uwaga: W obrębie wycenianych nieruchomości znajdują się działki drogowe będące we władaniu Gminy Żywiec, które znajdują się również pod budynkami (patrz mapa wykonana przez geodetę). Stan prawny nieruchomości ustalono podczas wizji lokalnej na nieruchomości, w oparciu o dokumenty udostępnione przez zleceniodawcę, badanie ksiąg wieczystych oraz uzyskane od właściciela i władającego informacje o wycenianych nieruchomościach Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żywiec zatwierdzonego uchwałą opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego - działki nr 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 znajdują się na terenach oznaczonych - symbolem PP, obszar przemysłowy. Stwierdza się, że sposób użytkowania nieruchomości nie jest sprzeczny z ustalonymi MPZP Gminy Stan techniczno użytkowy poszczególnych składników nieruchomości Działki Położenie Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr ewidencyjny Działki nr: 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 obręb Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec Lokalizacja Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Łączna pow. gruntu m2 Kształt Kształt nieregularny złożony Uzbrojenie na terenie działek bądź w ich najbliższym sąsiedztwie Obiekt jest podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ściekowej, deszczowej i teletechnicznej, centralnego ogrzewania. Zagospodarowanie działek Część zabudowana: działki zabudowane budynkami produkcyjnymi, magazynowymi oraz budowlami według zestawienia. Część wolna od zabudowy zagospodarowana jako: drogi komunikacyjne wewnętrzne, parking o nawierzchni utwardzonej kostką, żwirem, betonem i

12 asfaltem, zieleń nieurządzona. Ogrodzenie działki Elementy stalowe, siatka, ogrodzenie w średnim stanie Ukształtowanie terenu Kompleks działek stanowi teren płaski Poziom wód gruntowych brak Cieki wodne brak Sąsiedztwo Tereny sąsiednie zabudowane są obiektami o podobnym charakterze Komunikacja Nieruchomość posiada dojazd ul. Stolarską. Dojazd dogodny, nieruchomość zlokalizowana 500m od drogi krajowej Bielsko-Biała Żywiec Zwardoń, dojazd drogą asfaltową. Wjazd na nieruchomość odbywa się bezpośrednio z ul. Stolarskiej. Stan usług, zaplecza Położenie w miejscowości Żywiec sprawia, ze dostępność usług podstawowych bytowego jest korzystna. Inne cechy Położenie w dobrze skomunikowanym terenie charakterystyczna nieruchomości Sposób użytkowania Zakład produkcyjny Opinia o nieruchomości Dobra Budynki Opisu budynków dokonano na indywidualnych kartach: KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 1 Nazwa: Budynek hali produkcyjnej Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + antresola Pow. zabudowy m2 Rok budowy Pow. użytkowa m2 Technologia wykonania Stalowa i tradycyjna Kubatura m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny, 5 nawowy, 4 nawy produkcyjne 1 nawa pomocnicza niepodpiwniczony pod dachem o konstrukcji stalowej. W hali zlokalizowane są wydziały: konstrukcyjno-spawalniczy, obróbki mechanicznej, montażu i magazyn wysokiego składowania. W nawie pomocniczej zlokalizowane są: magazyn farb i lakierów, wentylatorownia, węzeł cieplny, pomieszczenie sprężarek, trafo, żarzak, oczyszczalnia metali, szatnie i sanitariaty. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako hala produkcyjna Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe Ściany nadziemia Konstrukcja metalowa spawana, wypełniona płytami i siporex Ściany działowe Konstrukcja stalowa, wypełnione pustakami Stropy Konstrukcja stalowa Schody W antresolach lastrykowe na konstrukcji żelbetowej Słupy Stalowe Dach/stropodach Stalowy, na szedach Pokrycie dachu Kryty płytami trapezowymi i podwójnie papą na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna drewniana i stalowa, pojedynczo szklona, w średnim

13 Okładziny i tynki zewnętrzne Tynki wewnętrzne Sufity Posadzki, podłogi Instalacje Wyposażenie dodatkowe Zużycie Gospodarka remontowozapobiegawcza stanie, częściowo wymaga remontu Drzwiowa metalowa i drewniana stan średni, częściowo do remontu Ściany zewnętrzne obłożone płytami ściennymi stalowymi trapezowymi typu Kokums stan dobry Płyty fałdowe typu PW3A stan dobry brak Cementowe, częściowo wyłożone lastryko, w szatniach i sanitariatach gumolit, w halach występują ubytki lastryko i betonu Wodna, kanalizacyjna, elektryczna 220 i 380V, teletechniczna, obiegu oleju, wentylacyjna, telekomunikacyjna, sprężonego powietrza, odgromowa, przeciwpożarowa, wody obiegowej, centralnego ogrzewania, burzowa Suwnice 10 szt. Opis stanu technicznego Funkcjonalne małe, techniczne - średnie, środowiskowe - brak Budynek w dobrym stanie, może być użytkowany. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 2 Nazwa: Budynek socjalno - biurowy Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 2 Pow. zabudowy m2 Rok budowy Pow. użytkowa m2 Technologia wykonania Tradycyjna Kubatura m3 Standard wykończenia dobry Opis ogólny Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony pod dachem o konstrukcji żelbetowej z ociepleniem dachu. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, socjalne, stołówka, pomieszczenia sanitarne. Budynek po częściowym remoncie z wymianą okien, podłóg, wykończeniem wnętrza. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako budynek socjalno - biurowy Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe żelbetowe Ściany nadziemia Konstrukcja murowana cegła na zaprawie cementowo - wapiennej Ściany działowe Z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Żelbetowe Schody Żelbetowe obłożone lastrykiem Słupy Brak Dach/stropodach Płyty żelbetowe ocieplenie z płyt miękkich pilśniowych Pokrycie dachu Kryty 2 x papa na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna częściowo drewniana w części wymieniono na stolarkę

14 Okładziny i tynki zewnętrzne Tynki wewnętrzne Sufity Posadzki, podłogi Instalacje Wyposażenie dodatkowe Zużycie Gospodarka remontowozapobiegawcza PCV - zespolona, Drzwiowa metalowa i drewniana w dobrym stanie Cementowo wapienne, dodatkowo pokryte płytami trapezowymi metalowymi. Cementowo wapienne, w sanitariatach okładziny z płytek ceramicznych na wysokość 2 metrów W części remontowanej podwieszane w pozostałych sufity tynkowane i malowane W sanitariatach i w części socjalnej posadzki z płytek ceramicznych, w pomieszczeniach biurowych wykładzina z PCV Wodna, kanalizacyjna, elektryczna 220 i 380V, teletechniczna, wentylacyjna, telekomunikacyjna, odgromowa, przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania, burzowa Brak Opis stanu technicznego Funkcjonalne niskie, techniczne - niskie, środowiskowe - brak Budynek z prawidłowo prowadzona gospodarką remontową. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 3 Nazwa: Budynek galwanizerni Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + antresola + podziemie Pow. zabudowy 1448 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 1734 m2 Technologia wykonania Tradycyjna Kubatura 9573 m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny z antresolą + podziemie, niepodpiwniczony pod dachem o konstrukcji żelbetowej na wiązarach strunowo betonowych. W podziemiu znajdują się: węzeł cieplny, oczyszczalnia, filtry osadowe, szyb montażowy i technologiczne sieci zasilające. W przyziemiu zlokalizowane są: sekcja chromowania, wentylatorownia, sekcja czernienia, ładownia wózków, warsztat remontów elektrycznych, rozdzielnia robót, magazyn chemikaliów, pomieszczenia odzysku chromu, pomieszczenia socjalne. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako galwanizernia Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe żelbetowe Ściany nadziemia Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana oparta na elementach typowych, podziemie stanowi żelbet monolityczny Ściany działowe Z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Płyty żelbetowe Schody Żelbetowe i metalowe Słupy Nietypowe Dach/stropodach Wiązary strunobetonowe i żelbetowe Pokrycie dachu Papa na lepiku dwa razy, ocieplenie płytami pilśniowymi miękkimi Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa i drewniana, pojedynczo szklona - zniszczona

15 Drzwiowa metalowa, zniszczona Okładziny i tynki Od strony zachodniej elewacja obłożona blachą trapezową, zewnętrzne pozostałe tynk cementowo wapienny, częściowo popękany Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne z dużymi ubytkami, częściowo obłożone blachą Posadzki, podłogi Przemysłowa cementowa, częściowo spękana, w części pomieszczeń kafelki kwasoodporne Instalacje Elektryczna 220 i 380V, oświetleniowa, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania, odgromowa, przeciwpożarowa Wyposażenie dodatkowe Winda przemysłowa towarowa Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne średnie, techniczne znaczne, środowiskowe średnie, Gospodarka remontowozapobiegawcza Widoczny brak prowadzenie gospodarki remontowej. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 4 Nazwa: Budynek rozdzielni głównej 15 Nr inwentarzowy: KV Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + podziemie Pow. zabudowy 121,70 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 220,00 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 756,00 m3 Standard wykończenia dobry Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony pod dachem jednospadowym o konstrukcji żelbetowej, oparty na dźwigarach strunobetonowych pokryty papą na lepiku Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako rozdzielnia energetyczna główna Opis konstrukcji Fundamenty Żelbetowe - monolityczne Ściany nadziemia Cegła i pustak na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy Żelbetowy płyty żelbetowe - kanałowe Schody Żelbetowe Słupy Żelbetowe Dach/stropodach Konstrukcji żelbetowej, oparty na dźwigarach strunobetonowych Pokrycie dachu Papa na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa, pojedynczo szklona stan dobry Drzwiowa metalowa stan dobry Okładziny i tynki Cementowo wapienne, nowo wykonane nie malowane zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne w dobrym stanie Posadzki, podłogi W podziemiu płytki kamionkowe, na parterze lastryko Instalacje Wodna, kanalizacyjna sanitarna, elektryczna, co

16 Wyposażenie dodatkowe transformatory wysokiego i niskiego napięcia Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne niskie, techniczne niskie Gospodarka remontowozapobiegawcza gospodarką Budynek o dobrym stanie technicznym, z prawidłowo prowadzona remontową. KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 5 Nazwa: Budowla plac składowy Nr inwentarzowy: brak wyrobów hutniczych Budowla plac składowy wyrobów hutniczych, utwardzony płytami żelbetowymi drogowymi, podłoże betonowe, na powierzchni 3024 m2, w którym zamontowano szyny kolejowe pod suwnicę bramowa o rozpiętości 20 m i nośności 10 ton. Plac ogrodzony siatką stalową, h 2,50 mb, na cokołach betonowych. Powierzchnia płyt uszkodzona ze względu na użytkowanie na poziomie 10 % KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 6 Nazwa: Magazyn materiałów Nr inwentarzowy: brak łatwopalnych Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + cz. podziemie Pow. zabudowy 225,00 m2 Rok budowy rok Pow. użytkowa 250,00 m2 Technologia wykonania Tradycyjna Kubatura 750,00 m3 Standard wykończenia zły Opis ogólny Budynek magazyn materiałów łatwopalnych jednokondygnacyjny z częścią podziemną pod dachem dwuspadowym Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Magazyn materiałów łatwopalnych Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe betonowe Ściany nadziemia Cegła na zaprawie cementowo wapiennej ubytki ścian Ściany działowe Cegła na zaprawie cementowo wapiennej ubytki ścian Stropy żelbetowy Schody żelbetowe Słupy brak Dach/stropodach żelbetowy Pokrycie dachu 2 x papa na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa, pojedynczo szklona, zniszczona Drzwiowa metalowa zniszczona Okładziny i tynki Cementowo wapienne, zniszczone, duże ubytki w tynkach zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne, zniszczone, liczne ubytki Posadzki, podłogi Instalacje Wyposażenie dodatkowe rampa Z płytek klinkierowych i ksylolitycznych zniszczone Elektryczna III fazowa, sprężonego powietrza, wodociągowa i kanalizacyjna, wywiewna, odgromowa, p/ poż, co. Opis stanu technicznego

17 Zużycie Funkcjonalne znaczne, techniczne znaczne, środowiskowe - średnie Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w złym stanie technicznym, z widocznym brakiem remontu. KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 7 Nazwa: Zbiornik przeciwpożarowy Nr inwentarzowy: brak Budowla zbiornik przeciwpożarowy, żelbetowy, zagłębiony w terenie. Całość zbiornika ogrodzona siatką stalową, h 2,50 mb, na cokołach betonowych. Powierzchnia zabudowy 150 m2, kubatura 350 m3.- stan techniczny dobry KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 8 Nazwa: Parking samochodowy Nr inwentarzowy: brak Budowla parking samochodowy składający się z 2 części : parking wzdłuż drogi miejskiej o pow. 600 m2 utwardzony żwirem na podłożu żwirowym bez odwodnienia parking wzdłuż drogi zakładowej o pow. 120 m2 utwardzony betonem na podbudowie tłucznia, z wydzielonymi stanowiskami na samochody osobowe- stan techniczny dobry KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 9 Nazwa: Baza olejowa Nr inwentarzowy: brak Budowla baza olejowa budowle stanowi wiata wolnostojąca o konstrukcji stalowej. Na podłożu wybetonowanym. Pod dachem w konstrukcji stalowej opartej na słupach stalowych, pokryta blachą falistą. W części zabezpieczona siatką oraz okuta blachą. Pow. zabudowy 160 m2 Kubatura 640 m3 Stan techniczny średni. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 10 Nazwa: Portiernia towarowo - osobowa Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 504,0 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 492,0 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 1663,00 m3 Standard wykończenia dobry Opis ogólny Portiernia towarowo - osobowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, pod wiatą stalową krytą blachą trapezową Zgodność użytkowania z przepisami prawa Sposób użytkowania Fundamenty Ściany nadziemia Stropy Schody Brak dokumentacji Portiernia towarowo osobowa z częścią biurową Opis konstrukcji Żelbetowe Częściowo murowane ściany do wysokości parapetów murowane z cegły, częściowo konstrukcja stalowa szkieletowa, wiązary oraz płatwie kratowe - wypełnienie blachą aluminiową, ocieploną od wewnątrz. Betonowy ocieplany Brak

18 Słupy Dach/stropodach Pokrycie dachu Rynny i spusty Stolarka metalowe Konstrukcja stalowa szkieletowa wiązary oraz płatwie stalowe Blacha trapezowa Blacha ocynkowana Opis wykończenia Okienna metalowa aluminiowa- zespolona, stan dobry Drzwiowa aluminiowa stan dobry Ściany obłożone blachą trapezową niską. Okładziny i tynki zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne Posadzki, podłogi Cementowe, pokryte PCV w holu lastryko Instalacje Wodna, elektryczna 230/ 380, co, p/poż, odgromowa i telefoniczna stan dobry Wyposażenie dodatkowe Waga wozowa 20 ton Opis stanu technicznego Zużycie Gospodarka remontowozapobiegawcza Funkcjonalne małe, techniczne małe, środowiskowe - brak Budynek w dobrym stanie technicznym, z prawidłowo prowadzona gospodarką remontową KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 11 Nazwa: Barak murowany Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 28,50 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 25,00 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 57,00 m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pod dachem w konstrukcji stalowej. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek pełni funkcję odpadów pogalwanicznych Opis konstrukcji Fundamenty Betonowe Ściany nadziemia Do wysokości 2 m cegła na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Brak Schody Brak Słupy Brak Dach/stropodach Konstrukcja stalowa Pokrycie dachu Blacha falista Rynny i spusty Brak Opis wykończenia Stolarka Brak Okładziny i tynki Cementowo wapienne zewnętrzne

19 Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne Posadzki, podłogi Betonowa Instalacje Elektryczna Wyposażenie dodatkowe Brak Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne średnie, techniczne średnie, środowiskowe - średnie Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w średnim stanie technicznym KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 12 Nazwa: Hydrofornia ze zbiornikiem wody Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 44,0 m2 Rok budowy 1974 Pow. użytkowa 40,0 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 160,0 m3 Standard wykończenia zły Opis ogólny Budynek hydroforni ze zbiornikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pod stropodachem żelbetowym, jednospadowym Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek obecnie zdewastowany nieużytkowany Opis konstrukcji Fundamenty -betonowe Ściany nadziemia Cegła, na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Żelbetowe Schody Brak Słupy Brak Dach/stropodach Konstrukcja żelbetowa, płyty korytkowe na dźwigarach metalowych Pokrycie dachu Papa + lepik podwójnie Rynny i spusty Brak Opis wykończenia Stolarka Okienna - obecnie brak Drzwiowa obecnie brak Okładziny i tynki Cementowo wapienne, elewacja zniszczona zewnętrzne Tynki wewnętrzne Do wysokości 1,5 m okładziny z płytek ceramicznych pozostała wysokość tynkowana, stan zły Posadzki, podłogi Betonowe wyłożone kafelkami - stan zły Instalacje brak Wyposażenie dodatkowe Zbiornik żelbetowy obsypany ziemią o pojemności 500 m3 Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne duże, techniczne duże Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w złym stanie technicznym, budynek należy przeznaczyć do rozbiórki.

20 KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR Żywiec sp. z o.o. w likwidacji Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 13 Nazwa: Budynek narzędziowni Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 2230,0 m2 Rok budowy rak Pow. użytkowa 1950,0 m2 Technologia wykonania Mieszana Kubatura 13560,0 m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek narzędziowni jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pod stropodachem żelbetowym, jednospadowym Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek obecnie dzierżawiony Opis konstrukcji Fundamenty Żelbetowe Ściany nadziemia Cegła, i pustak na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Żelbetowe Schody Brak Słupy Nietypowe żelbetowe Dach/stropodach Konstrukcja żelbetowa, płyty korytkowe na dźwigarach metalowych Pokrycie dachu Papa + lepik, w części niskiej blacha trapezowa Rynny i spusty Blacha ocynkowana - zniszczone Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa, pojedynczo szklona, zniszczona Wrota zewnętrzne metalowe, drzwi wewnętrzne drewniane Okładziny i tynki Cementowo wapienne, z ubytkami, popękane zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne Posadzki, podłogi Betonowe, w średnim stanie Instalacje Wodociągowa, elektryczna 230V i 380V, co, p/poż, telekomunikacyjna, odgromowa, wentylacyjna Wyposażenie dodatkowe brak Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne średnie, techniczne średnie, środowiskowe - średnie Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w średnim stanie technicznym KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 14 Nazwa: Boksy odpadów Nr inwentarzowy: brak poprodukcyjnych Budowla boksy odpadów poprodukcyjnych, są to boksy w ilości 11 szt. wykonane z płyt żelbetowych typu L o grubości 20 cm i h 1,60 m. Boksy otwarte nie zadaszone, podłoże betonowe. Pow. zabudowy 270,00 m2 Boksy obecnie nie użytkowane KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 15 Nazwa: Kominy wentylacyjne Nr inwentarzowy: brak Budowla kominy stalowe wentylacyjne, wykonane z rur stalowych o wysokości 20 m i średnicy 140 cm, posadowione na fundamencie żelbetowym przy pomocy śrub kotwiących. Wykonane z segmentów wys. 5 m, i

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

Kozłów, g m i n a K o złów

Kozłów, g m i n a K o złów Kozłów, g m i n a K o złów Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 929/2, obszaru 789 m 2, położonej w miejscowości Kozłów, gminie

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zaczernie, gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w Rzeszowie przy ulicy Wrzosowej

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Częstochowie przy ul. Mochnackiego 2/20. Powierzchnia łączna 3,5023 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Częstochowa Częstochowa śląskie Skarb

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku OPERAT SZACUNKOWY określający wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą wieczystą nr KR3I/00015283/7 stanowiącą działkę nr 880 zabudowaną budynkiem nr 214 oraz wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 1 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 15 525m 2 2 Przedmiotowe grunty położone są w dzielnicy Kapuściska.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00019066/1 położona w Krakowie przy ul. Raczkiewicza 5. Księga

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667

Nr KW Pow. [m2] 1 834/73 0001 Chełmek G.1794 Ba MPZP brak / SUiKZP - P KR1E/00040211/8 6667 Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, działka nr 834/73 o pow. 6667 m2, objęta KW KR1E/00040211/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowana

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym

Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym Zakład produkujący doniczki położony w województwie opolskim w niewielkiej odległości od autostrady A4, położony na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny działalności

Bardziej szczegółowo

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 1 PołoŜenie: Nieruchomość znajduje się we wsi Pęklewo, gmina Tolkmicko około 20 km od Elbląga w kierunku na Frombork. Wieś Pęklewo jest połoŝona około 27 km od

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1, działki - 368, 5/11, 5/25, 5/28, 5/31, 5/34.

Załącznik nr 1, działki - 368, 5/11, 5/25, 5/28, 5/31, 5/34. Rodzaj nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 368 o powierzchni 0,1432ha położona w obrębie 0005 Kielce przy

Bardziej szczegółowo

OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI.

OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w obrębie 005 Kielce przy ulicy Hubalczyków i Łódzkiej oznaczona w ewidencji

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2, działki - 5/29, 5/32, 5/40, 5/36, 5/35

Załącznik nr 2, działki - 5/29, 5/32, 5/40, 5/36, 5/35 Rodzaj nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 5/29 o powierzchni 0,0467ha, 5/32 o powierzchni 0,0323ha, 5/40

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do wynajęcia Euro-Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu oferuje do wynajęcia budynek produkcyjno magazynowo usługowy o powierzchni 4122 m2. Informacje o ofercie kontakt

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.20.2015 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel./fax ,

BTP Biuro Techniczno-Prawne, ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn, tel./fax , 2. Przeznaczenie nieruchomości. Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

Informacje z opisu i oszacowania:

Informacje z opisu i oszacowania: Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz Kancelaria Komornicza w Grójcu 05-600 Grójec ul. Niepodległości 52 tel. (0-48) 664-69-96 e-mail: grojec1@komornik.pl www.komornik-grojec.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Miasto: Ulica: Powiat: Województwo: Chełmek Przemysłowa oświęcimski małopolskie Odległość: do Krakowa 50 km do Katowic 30 km do Tychów

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie.

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie. DORADZTWO MAJĄTKOWE - CONSULTING REGON P-730117346, NIP - 827-001-65-35, Konto:8520300045 1110000000375420 94-124 Łódź, ul. Łyżwiarska 68E/1, tel. kom. 602-769 819 e-mail: marysia@ pro.onet.pl OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW WYKAZ NR 1250 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie

Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie Przemyśl, ul Wernyhory 23 gmina Miasto Przemyśl woj. podkarpackie - Prawo użytkowania wieczystego gruntu: -działka nr 445/2, 490, 450/2 o łącznej powierzchni 0,9033 ha Budynki i budowle: -budynek administracyjno

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW

MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW Korfantów ul. Powstańców Śląskich 11 nr działki 232 symbol 21 PP Stan na dzień: 12.11.2013 r. Spis Treści 1) Przedmiot memorandum informacyjnego. 2) Wypis

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej obejmujący lokal mieszkalny położony w budynku

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 III. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 1. Stan prawny nieruchomości. 1.1. Księga wieczysta W Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgorzewie, dla wycenianych nieruchomości prowadzone są księgi

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91

WYKAZ NR 48/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 Gorzów Wlkp., dnia 2 lipca 2014 r. WYKAZ NR 48/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego Gorzów Wlkp. ul. Al. 11 Listopada 91 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,będącej

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Gdynia, dnia r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA ZATWIERDZAM DYREKTOR OREG. AMW W GDYNI Gdynia, dnia 08.09.2016r. OGN.541.77.2016/3.. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Lp Adres nieruchomości (lokale mieszkalne) 1 Opis nieruchomości ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem wyceny jest lokal własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, połoŝonego w Ketach, w budynku nr 11 na osiedlu Nad Soła. Dla prawa załoŝono w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Bytom ul. Wrocławska 69

Nieruchomość do sprzedania. Bytom ul. Wrocławska 69 Nieruchomość do sprzedania Bytom ul. Wrocławska 69 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1103/126 o powierzchni 6 669 m 2 wraz z posadowionymi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Niegowić, gmina Gdów

Niegowić, gmina Gdów Niegowić, gmina Gdów Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowić, gminie

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

1.1. Stan prawny Oznaczenie Nieruchomości w rejestrze gruntów

1.1. Stan prawny Oznaczenie Nieruchomości w rejestrze gruntów 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie Nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: śląskie. Powiat: żywiecki. Jednostka ewidencyjna: 241704_2-Jeleśnia. Obręb ewidencyjny: 0002 - Korbielów. Położenie: ul.

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie.

OPERAT SZACUNKOWY dla potrzeb OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. ZLECENIODAWCA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie. DORADZTWO MAJĄTKOWE - CONSULTING REGON P-730117346, NIP - 827-001-65-35, Konto BGŻ o/sieradz 8520300045 1110000000375420 94-124 Łódź, ul. Łyżwiarska 68E/1, tel. kom. 602-769 819 e-mail: janusz.okonski@

Bardziej szczegółowo

Opis obiektów szpitala zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 110 w Wałbrzychu (Gaj)

Opis obiektów szpitala zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 110 w Wałbrzychu (Gaj) Zał. nr 1 do SIWZ Opis obiektów szpitala zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki 110 w Wałbrzychu (Gaj) Niniejszy opis charakteryzuje obiekty szpitalne które do roku 2003 uŝytkowane były przez ZZOZ Nad Matką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo