Dane techniczne budynków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane techniczne budynków"

Transkrypt

1 Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 objęte KW , , , , SR w Żywcu zabudowana budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i biurowymi Na niezabudowanej części nieruchomości znajdują się: drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, parking o nawierzchni utwardzonej oraz zieleń. Rodzaj Nieruchomość gruntowa zabudowana nieruchomości Określenie Gmina administracyjna Żywiec Adres Żywiec, ul. Stolarska 21 Obręb Żywiec Nr jednostki rejestrowej G. 22 Nr KW , , , , Nr działek 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 Dane techniczne budynków Prawa na nieruchomości Cel wyceny Łączna pow. gruntu m2 Powierzchnia Ogółem Pu łącznie = ,23 m2 Kubatura K łącznie = ,00 m3 Prawo własności gruntu: Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste do dnia roku: Firma PONAR sp. z o.o. (dla KW BB1Z/ /6 - PONAR Żywiec sp. z o.o. w likwidacji) Własność budynków i budowli: Firma PONAR sp. z o.o. (dla KW BB1Z/ /6 - PONAR Żywiec sp. z o.o. w likwidacji) Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu, dla potrzeb egzekucji komorniczej Data sporządzenia operatu 8 maja 2009 roku Wartość rynkowa dla zł aktualnego stanu i Słownie : dwadzieścia osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy przeznaczenia w planie nieruchomości ( WRU ) pięćdziesiąt zł Autor opracowania mgr inż. Jan Kraus upr. nr Określenie przedmiotu i zakresu wyceny 1 1. Przedmiot wyceny. Nazwa obiektu Pow. zabudowy m2 Pow. użytkowa m2 Kubatura m3 Hala produkcyjna Budynek socjalno-biurowy Galwanizernia Rozdzielnia 15 kv 121, Skład wyrobów hutniczych Magazyn materiałów łatwopalnych Zbiornik przeciwpożarowy Parking samochodowy Baza olejowa

2 Portiernia towarowo-osobowa Barak murowany 28, Hydroforownia Narzędziownia Boksy odpadów poprodukcyjnych Kominy wentylacyjne wysokość 20 m średnica 140 cm - Czerpnia powietrza Czerpnia powietrza 12,23 12,23 28 Fundamenty pod maszyny według zestawienia Kotłownia gazowa według zestawienia Razem , , Rodzaj nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana Adres nieruchomości - Żywiec, ul. Stolarska 21 Oznaczenie w ewidencji gruntów : działki nr : 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 obręb Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec, łączna powierzchnia gruntu m2 Nr księgi wieczystej , , , , SR Żywiec Zakres wyceny Rodzaj praw do nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu - prawo własności budynków i budowli Części składowe nieruchomości - działki nr: 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13,, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 - łączna powierzchnia gruntu m2, budynki według zestawienia Prawa i części nie podlegające wycenie - boksy odpadów poprodukcyjnych, hydroforownia ze względu na zły stan techniczny 2. Cel wyceny Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu, dla potrzeb egzekucji komorniczej. 3. Podstawy opracowania operatu Podstawa formalna

3 Zlecenie nr KM 1966/04 Komornik Sądowy przy SR w Żywcu z dnia 12 lipca 2005 r oraz KM 2591/05 z dnia 29 lutego 2008 roku Podstawy materialno - prawne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 165/64 poz. 93) Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r - Prawo Bankowe (Dz. U. nr 4 poz. 21) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz z 2004 r z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania o operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz z 2004 r) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania o operatu szacunkowego (Dz. U. nr 196 poz. 1628) Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny podstawowy, nr 1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny specjalistyczny, nr 3 wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Krajowy Standard Wyceny specjalistyczny, nr 3 operat szacunkowy Źródła merytoryczne odpisy i badania ksiąg wieczystych , , , , prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Żywcu - wypis z rejestru gruntów, - podkłady mapowe: ewidencyjny i zasadniczy, - książki obiektów budowlanych firmy Ponar w Żywcu, - oględziny nieruchomości, przeprowadzone w dniu 30 marca i 6 kwietnia 2009 roku, - dane z aktów notarialnych dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości porównywalnych - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żywiec. - dokumentacja fotograficzna, - protokół sporządzony w Urzędzie Skarbowym z posiedzenia komisji biegłych rzeczoznawców w sprawie określenia dla celów podatkowych wartości rynkowych działek i budynków - baza danych transakcji nieruchomościami Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w programie WALOR dla nieruchomości położonych na terenie powiatu żywieckiego, - Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, zeszyt nr 13/ Daty istotne dla wyceny 4.1 Data sporządzenia wyceny 8 maja 2009 roku 4.2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 6 kwietnia 2009 roku

4 4.3. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 6 kwietnia 2009 roku 4.4. Data przeprowadzenia oględzin nieruchomości 30 marca, 6 kwietnia 2009 roku 5. Rodzaj określonej wartości Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego stanu i przeznaczenie w MPZP (WRU). 6. Stan przedmiotu wyceny i przeznaczenie w planie 6.1. Stan prawny nieruchomości Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /4 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /4 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis : działki nr : 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7 2400/17, 2400/18, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 75 arów 03 m2 - Sposób korzystania BA TERENY PRZEMYSŁOWE działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - budynek hydroforni o pow. zabudowy 60 m2, kubatura 210 m3 - budynek socjalno biurowy - hala produkcyjna - rozdzielnia - budynek pomocniczy - budynek galwanizerni - magazyn materiałów łatwopalnych - barak stalowy - magazyn gazów technicznych - zbiornik wody przeciwpożarowej - skład produktów naftowych - skład odpadów użytkowych - portiernia Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku - własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7 2400/17, 2400/18, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 75 arów 03 m2 - Sposób korzystania BA TERENY PRZEMYSŁOWE działki zabudowane Obszar 1 ha 75 arów 03 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania BA TERENY PRZEMYSŁOWE działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku - własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o.

5 Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,43 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,06 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,13 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,98 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,20 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,87 PLN na rzecz Huty Mała Panew S.A. w Ozimku. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,40 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 37623,69 PLN na rzecz Kinkiel i Masłowski SP z o.o. Al. NMP 55, Częstochowa - Hipoteka przymusowa zwykła suma 43357,29 PLN na rzecz -,, Małapanew,, Zakłady Odlewnicze Spółka z o.o w Ozimku - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Burmistrza Miasta Żywiec Urząd Miejski w Żywcu. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku- Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma 38743,00 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa kaucyjna suma 29402,80 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 31162,10 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 94394,16 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,85 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 13272,47 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /6 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /6 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono :

6 Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis : działki nr : 2400/8, 2400/13, 2440/8, 2440/12, 4000/6, 4000/11, 4000/7 4028/5, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 98 arów 47 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - barak stalowy o pow. zabudowy 295 m2, kubatura 890 m3 - skład odpadów użytkowych o pow. zabudowy 750 m2 Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 10 maja 2001 rok do własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki,,ponar Żywiec,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji Żywiec, ul. Stolarska nr 21 Opis działki nr : działki nr : 2400/8, 2400/13, 2440/8, 2440/12, 4000/6, 4000/11, 4000/7 4028/5, łączna powierzchnia gruntu 1 ha 98 arów 47 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar 1 ha 98 arów 47 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego do dnia 05 grudnia 2089 roku - własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki,,ponar Żywiec,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji Żywiec, ul. Stolarska nr 21 Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Prawo dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat do 28 lutego 2017 oraz prawo pierwokupu na rzecz PONAR sp. z o.o. Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,54 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Burmistrza Miasta Żywca - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,80 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma 38743,00 PLN na rzecz na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa kaucyjna suma 29402,80 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 31162,10 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS

7 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 2674 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 24543,55 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 56422,98 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,67 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /3 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /3 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis : działki nr : 4028/8, 4036/7, łączna powierzchnia gruntu 20 arów 35 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - budynek galwanizerni o pow. zabudowy m2, kubatura m3 Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 maja 2001 rok - własności budynku stanowi odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : działki nr : 4028/8, 4036/7, łączna powierzchnia gruntu 20 arów 35 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar - łączna powierzchnia gruntu 20 arów 35 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 maja 2001 rok do dnia własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN - Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,54 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,28 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej. - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,17 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego

8 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,41 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,49 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,92 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma 23462,83 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /2 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /2 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis: działki nr : 4028/9, 4036/5, łączna powierzchnia gruntu 180 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - budynek rozdzielni o pow. zabudowy 122 m2, kubatura 840 m3 Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 lipca 2001 rok do dnia własności budynku stanowi odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : działki nr : działki nr : 4028/9, 4036/5, łączna powierzchnia gruntu 180 m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar - łączna powierzchnia gruntu 180 m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 lipca 2001 rok do dnia własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,54 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa

9 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 39746,10 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,32 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego Stan prawny nieruchomości opis - Księgi wieczystej nr BB1Z / /1 Wyceniana nieruchomość jest zapisana w Księdze Wieczystej nr BB1Z / /1 prowadzonej przez V WKW SR w Żywcu stwierdzono : Położenie Dział I oznaczenie nieruchomości: Położenie - Żywiec, pow. żywiecki Opis: działki nr : 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9, łączna powierzchnia gruntu m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Dział I.4.2 : Budynki : - część budynku Dział I SP -,, Spis praw związanych z własnością,, Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 12 listopada 2003 rok do dnia własności budynku stanowi odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Opis działki nr : działki nr : 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9, łączna powierzchnia gruntu m2 - Sposób korzystania działki zabudowane Obszar - łączna powierzchnia gruntu m2 stanowiący prawo użytkowania wieczystego Sposób korzystania Sposób korzystania działki zabudowane. Właściciel Dział II,, Spis praw związanych z własnością,, grunt oddany do użytkowania wieczystego na 99 lat - od 11 listopada 2003 rok do dnia własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Dział II własność : - grunt - Skarb Państwa - budynki PONAR sp. z o.o. Ciężary i ograniczenia Dział III Wszczęcie egzekucji komorniczej w oparciu o wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 września 2006 R V GC 208/04, Roszczenie wynosi 75273,11 zł plus odsetki od dnia 18 maja 2001R, plus koszty egzekucji Hipoteki Dział IV - Hipoteka umowna zwykła suma ,00 PLN Pekao S.A. Oddział w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,29 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku - Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,43 PLN na rzecz - Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,46 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,06 PLN na rzecz Skarbu Państwa

10 - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Skarbu Państwa. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,13 na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku Białej - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,00 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa kaucyjna suma ,20 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,87 PLN na rzecz Huty Małapanew S.A. w Ozimku. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,40 PLN na rzecz Gminy Żywiec - Hipoteka przymusowa zwykła suma 37623,69 PLN na rzecz Kinkiel I Masłowski Sp. z o. o. Częstochowa , Al. NMP Hipoteka przymusowa zwykła suma 43357,29 PLN na rzecz,, Małapanew,, Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. w Ozimku. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,60 PLN na rzecz Burmistrz Miasta Żywca Urząd Miejski w Żywcu - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,28 PLN na rzecz Skarbu Państwa - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz Skarbu Państwa reprezentowany przez Zakład Ubezpieczeń Skarbowych w Bielsku Białej. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,20 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,70 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,10 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,30 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,50 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma 10183,60 PLN na rzecz ZUS - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,80 PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,94 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego. - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma PLN na rzecz Gminy Żywiec. - Hipoteka przymusowa zwykła suma 65568,43 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego - Hipoteka przymusowa zwykła suma ,80 PLN na rzecz ZUS Wykaz działek gruntowych z powierzchniami w poszczególnych Księgach Wieczystych, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: Lp. Nr KW Nr działki Pow. działki Obręb Uwagi / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy /7 258 m2 Żywiec Teren Przemysłowy /9 35 m2 Żywiec Teren Przemysłowy /5 145 m2 Żywiec Teren Przemysłowy

11 / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy /18 59 m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy / m2 Żywiec Teren Przemysłowy /8 37 m2 Żywiec Teren Przemysłowy /9 310 m2 Żywiec Teren Przemysłowy RAZEM m2 Stwierdza się zgodność zapisów w dziale I księgi wieczystej, dotyczących oznaczenia oraz powierzchni działek gruntowych z zapisami w wypisie z rejestru gruntów. Uwaga: W obrębie wycenianych nieruchomości znajdują się działki drogowe będące we władaniu Gminy Żywiec, które znajdują się również pod budynkami (patrz mapa wykonana przez geodetę). Stan prawny nieruchomości ustalono podczas wizji lokalnej na nieruchomości, w oparciu o dokumenty udostępnione przez zleceniodawcę, badanie ksiąg wieczystych oraz uzyskane od właściciela i władającego informacje o wycenianych nieruchomościach Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żywiec zatwierdzonego uchwałą opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego - działki nr 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 znajdują się na terenach oznaczonych - symbolem PP, obszar przemysłowy. Stwierdza się, że sposób użytkowania nieruchomości nie jest sprzeczny z ustalonymi MPZP Gminy Stan techniczno użytkowy poszczególnych składników nieruchomości Działki Położenie Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr ewidencyjny Działki nr: 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12, 4000/11, 4028/8, 4036/7, 4028/9, 4036/5, 2440/18, 2440/19, 4000/18, 4000/19, 4000/20, 4000/21, 4036/8, 4036/9 obręb Żywiec, jednostka ewidencyjna Żywiec Lokalizacja Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Łączna pow. gruntu m2 Kształt Kształt nieregularny złożony Uzbrojenie na terenie działek bądź w ich najbliższym sąsiedztwie Obiekt jest podłączony do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ściekowej, deszczowej i teletechnicznej, centralnego ogrzewania. Zagospodarowanie działek Część zabudowana: działki zabudowane budynkami produkcyjnymi, magazynowymi oraz budowlami według zestawienia. Część wolna od zabudowy zagospodarowana jako: drogi komunikacyjne wewnętrzne, parking o nawierzchni utwardzonej kostką, żwirem, betonem i

12 asfaltem, zieleń nieurządzona. Ogrodzenie działki Elementy stalowe, siatka, ogrodzenie w średnim stanie Ukształtowanie terenu Kompleks działek stanowi teren płaski Poziom wód gruntowych brak Cieki wodne brak Sąsiedztwo Tereny sąsiednie zabudowane są obiektami o podobnym charakterze Komunikacja Nieruchomość posiada dojazd ul. Stolarską. Dojazd dogodny, nieruchomość zlokalizowana 500m od drogi krajowej Bielsko-Biała Żywiec Zwardoń, dojazd drogą asfaltową. Wjazd na nieruchomość odbywa się bezpośrednio z ul. Stolarskiej. Stan usług, zaplecza Położenie w miejscowości Żywiec sprawia, ze dostępność usług podstawowych bytowego jest korzystna. Inne cechy Położenie w dobrze skomunikowanym terenie charakterystyczna nieruchomości Sposób użytkowania Zakład produkcyjny Opinia o nieruchomości Dobra Budynki Opisu budynków dokonano na indywidualnych kartach: KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 1 Nazwa: Budynek hali produkcyjnej Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + antresola Pow. zabudowy m2 Rok budowy Pow. użytkowa m2 Technologia wykonania Stalowa i tradycyjna Kubatura m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny, 5 nawowy, 4 nawy produkcyjne 1 nawa pomocnicza niepodpiwniczony pod dachem o konstrukcji stalowej. W hali zlokalizowane są wydziały: konstrukcyjno-spawalniczy, obróbki mechanicznej, montażu i magazyn wysokiego składowania. W nawie pomocniczej zlokalizowane są: magazyn farb i lakierów, wentylatorownia, węzeł cieplny, pomieszczenie sprężarek, trafo, żarzak, oczyszczalnia metali, szatnie i sanitariaty. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako hala produkcyjna Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe Ściany nadziemia Konstrukcja metalowa spawana, wypełniona płytami i siporex Ściany działowe Konstrukcja stalowa, wypełnione pustakami Stropy Konstrukcja stalowa Schody W antresolach lastrykowe na konstrukcji żelbetowej Słupy Stalowe Dach/stropodach Stalowy, na szedach Pokrycie dachu Kryty płytami trapezowymi i podwójnie papą na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna drewniana i stalowa, pojedynczo szklona, w średnim

13 Okładziny i tynki zewnętrzne Tynki wewnętrzne Sufity Posadzki, podłogi Instalacje Wyposażenie dodatkowe Zużycie Gospodarka remontowozapobiegawcza stanie, częściowo wymaga remontu Drzwiowa metalowa i drewniana stan średni, częściowo do remontu Ściany zewnętrzne obłożone płytami ściennymi stalowymi trapezowymi typu Kokums stan dobry Płyty fałdowe typu PW3A stan dobry brak Cementowe, częściowo wyłożone lastryko, w szatniach i sanitariatach gumolit, w halach występują ubytki lastryko i betonu Wodna, kanalizacyjna, elektryczna 220 i 380V, teletechniczna, obiegu oleju, wentylacyjna, telekomunikacyjna, sprężonego powietrza, odgromowa, przeciwpożarowa, wody obiegowej, centralnego ogrzewania, burzowa Suwnice 10 szt. Opis stanu technicznego Funkcjonalne małe, techniczne - średnie, środowiskowe - brak Budynek w dobrym stanie, może być użytkowany. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 2 Nazwa: Budynek socjalno - biurowy Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 2 Pow. zabudowy m2 Rok budowy Pow. użytkowa m2 Technologia wykonania Tradycyjna Kubatura m3 Standard wykończenia dobry Opis ogólny Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony pod dachem o konstrukcji żelbetowej z ociepleniem dachu. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, socjalne, stołówka, pomieszczenia sanitarne. Budynek po częściowym remoncie z wymianą okien, podłóg, wykończeniem wnętrza. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako budynek socjalno - biurowy Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe żelbetowe Ściany nadziemia Konstrukcja murowana cegła na zaprawie cementowo - wapiennej Ściany działowe Z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Żelbetowe Schody Żelbetowe obłożone lastrykiem Słupy Brak Dach/stropodach Płyty żelbetowe ocieplenie z płyt miękkich pilśniowych Pokrycie dachu Kryty 2 x papa na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna częściowo drewniana w części wymieniono na stolarkę

14 Okładziny i tynki zewnętrzne Tynki wewnętrzne Sufity Posadzki, podłogi Instalacje Wyposażenie dodatkowe Zużycie Gospodarka remontowozapobiegawcza PCV - zespolona, Drzwiowa metalowa i drewniana w dobrym stanie Cementowo wapienne, dodatkowo pokryte płytami trapezowymi metalowymi. Cementowo wapienne, w sanitariatach okładziny z płytek ceramicznych na wysokość 2 metrów W części remontowanej podwieszane w pozostałych sufity tynkowane i malowane W sanitariatach i w części socjalnej posadzki z płytek ceramicznych, w pomieszczeniach biurowych wykładzina z PCV Wodna, kanalizacyjna, elektryczna 220 i 380V, teletechniczna, wentylacyjna, telekomunikacyjna, odgromowa, przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania, burzowa Brak Opis stanu technicznego Funkcjonalne niskie, techniczne - niskie, środowiskowe - brak Budynek z prawidłowo prowadzona gospodarką remontową. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 3 Nazwa: Budynek galwanizerni Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + antresola + podziemie Pow. zabudowy 1448 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 1734 m2 Technologia wykonania Tradycyjna Kubatura 9573 m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny z antresolą + podziemie, niepodpiwniczony pod dachem o konstrukcji żelbetowej na wiązarach strunowo betonowych. W podziemiu znajdują się: węzeł cieplny, oczyszczalnia, filtry osadowe, szyb montażowy i technologiczne sieci zasilające. W przyziemiu zlokalizowane są: sekcja chromowania, wentylatorownia, sekcja czernienia, ładownia wózków, warsztat remontów elektrycznych, rozdzielnia robót, magazyn chemikaliów, pomieszczenia odzysku chromu, pomieszczenia socjalne. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako galwanizernia Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe żelbetowe Ściany nadziemia Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana oparta na elementach typowych, podziemie stanowi żelbet monolityczny Ściany działowe Z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Płyty żelbetowe Schody Żelbetowe i metalowe Słupy Nietypowe Dach/stropodach Wiązary strunobetonowe i żelbetowe Pokrycie dachu Papa na lepiku dwa razy, ocieplenie płytami pilśniowymi miękkimi Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa i drewniana, pojedynczo szklona - zniszczona

15 Drzwiowa metalowa, zniszczona Okładziny i tynki Od strony zachodniej elewacja obłożona blachą trapezową, zewnętrzne pozostałe tynk cementowo wapienny, częściowo popękany Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne z dużymi ubytkami, częściowo obłożone blachą Posadzki, podłogi Przemysłowa cementowa, częściowo spękana, w części pomieszczeń kafelki kwasoodporne Instalacje Elektryczna 220 i 380V, oświetleniowa, wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania, odgromowa, przeciwpożarowa Wyposażenie dodatkowe Winda przemysłowa towarowa Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne średnie, techniczne znaczne, środowiskowe średnie, Gospodarka remontowozapobiegawcza Widoczny brak prowadzenie gospodarki remontowej. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 4 Nazwa: Budynek rozdzielni głównej 15 Nr inwentarzowy: KV Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + podziemie Pow. zabudowy 121,70 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 220,00 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 756,00 m3 Standard wykończenia dobry Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony pod dachem jednospadowym o konstrukcji żelbetowej, oparty na dźwigarach strunobetonowych pokryty papą na lepiku Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek użytkowany jako rozdzielnia energetyczna główna Opis konstrukcji Fundamenty Żelbetowe - monolityczne Ściany nadziemia Cegła i pustak na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy Żelbetowy płyty żelbetowe - kanałowe Schody Żelbetowe Słupy Żelbetowe Dach/stropodach Konstrukcji żelbetowej, oparty na dźwigarach strunobetonowych Pokrycie dachu Papa na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa, pojedynczo szklona stan dobry Drzwiowa metalowa stan dobry Okładziny i tynki Cementowo wapienne, nowo wykonane nie malowane zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne w dobrym stanie Posadzki, podłogi W podziemiu płytki kamionkowe, na parterze lastryko Instalacje Wodna, kanalizacyjna sanitarna, elektryczna, co

16 Wyposażenie dodatkowe transformatory wysokiego i niskiego napięcia Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne niskie, techniczne niskie Gospodarka remontowozapobiegawcza gospodarką Budynek o dobrym stanie technicznym, z prawidłowo prowadzona remontową. KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 5 Nazwa: Budowla plac składowy Nr inwentarzowy: brak wyrobów hutniczych Budowla plac składowy wyrobów hutniczych, utwardzony płytami żelbetowymi drogowymi, podłoże betonowe, na powierzchni 3024 m2, w którym zamontowano szyny kolejowe pod suwnicę bramowa o rozpiętości 20 m i nośności 10 ton. Plac ogrodzony siatką stalową, h 2,50 mb, na cokołach betonowych. Powierzchnia płyt uszkodzona ze względu na użytkowanie na poziomie 10 % KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 6 Nazwa: Magazyn materiałów Nr inwentarzowy: brak łatwopalnych Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 + cz. podziemie Pow. zabudowy 225,00 m2 Rok budowy rok Pow. użytkowa 250,00 m2 Technologia wykonania Tradycyjna Kubatura 750,00 m3 Standard wykończenia zły Opis ogólny Budynek magazyn materiałów łatwopalnych jednokondygnacyjny z częścią podziemną pod dachem dwuspadowym Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Magazyn materiałów łatwopalnych Opis konstrukcji Fundamenty Ławy fundamentowe betonowe Ściany nadziemia Cegła na zaprawie cementowo wapiennej ubytki ścian Ściany działowe Cegła na zaprawie cementowo wapiennej ubytki ścian Stropy żelbetowy Schody żelbetowe Słupy brak Dach/stropodach żelbetowy Pokrycie dachu 2 x papa na lepiku Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa, pojedynczo szklona, zniszczona Drzwiowa metalowa zniszczona Okładziny i tynki Cementowo wapienne, zniszczone, duże ubytki w tynkach zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne, zniszczone, liczne ubytki Posadzki, podłogi Instalacje Wyposażenie dodatkowe rampa Z płytek klinkierowych i ksylolitycznych zniszczone Elektryczna III fazowa, sprężonego powietrza, wodociągowa i kanalizacyjna, wywiewna, odgromowa, p/ poż, co. Opis stanu technicznego

17 Zużycie Funkcjonalne znaczne, techniczne znaczne, środowiskowe - średnie Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w złym stanie technicznym, z widocznym brakiem remontu. KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 7 Nazwa: Zbiornik przeciwpożarowy Nr inwentarzowy: brak Budowla zbiornik przeciwpożarowy, żelbetowy, zagłębiony w terenie. Całość zbiornika ogrodzona siatką stalową, h 2,50 mb, na cokołach betonowych. Powierzchnia zabudowy 150 m2, kubatura 350 m3.- stan techniczny dobry KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 8 Nazwa: Parking samochodowy Nr inwentarzowy: brak Budowla parking samochodowy składający się z 2 części : parking wzdłuż drogi miejskiej o pow. 600 m2 utwardzony żwirem na podłożu żwirowym bez odwodnienia parking wzdłuż drogi zakładowej o pow. 120 m2 utwardzony betonem na podbudowie tłucznia, z wydzielonymi stanowiskami na samochody osobowe- stan techniczny dobry KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 9 Nazwa: Baza olejowa Nr inwentarzowy: brak Budowla baza olejowa budowle stanowi wiata wolnostojąca o konstrukcji stalowej. Na podłożu wybetonowanym. Pod dachem w konstrukcji stalowej opartej na słupach stalowych, pokryta blachą falistą. W części zabezpieczona siatką oraz okuta blachą. Pow. zabudowy 160 m2 Kubatura 640 m3 Stan techniczny średni. KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 10 Nazwa: Portiernia towarowo - osobowa Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 504,0 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 492,0 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 1663,00 m3 Standard wykończenia dobry Opis ogólny Portiernia towarowo - osobowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, pod wiatą stalową krytą blachą trapezową Zgodność użytkowania z przepisami prawa Sposób użytkowania Fundamenty Ściany nadziemia Stropy Schody Brak dokumentacji Portiernia towarowo osobowa z częścią biurową Opis konstrukcji Żelbetowe Częściowo murowane ściany do wysokości parapetów murowane z cegły, częściowo konstrukcja stalowa szkieletowa, wiązary oraz płatwie kratowe - wypełnienie blachą aluminiową, ocieploną od wewnątrz. Betonowy ocieplany Brak

18 Słupy Dach/stropodach Pokrycie dachu Rynny i spusty Stolarka metalowe Konstrukcja stalowa szkieletowa wiązary oraz płatwie stalowe Blacha trapezowa Blacha ocynkowana Opis wykończenia Okienna metalowa aluminiowa- zespolona, stan dobry Drzwiowa aluminiowa stan dobry Ściany obłożone blachą trapezową niską. Okładziny i tynki zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne Posadzki, podłogi Cementowe, pokryte PCV w holu lastryko Instalacje Wodna, elektryczna 230/ 380, co, p/poż, odgromowa i telefoniczna stan dobry Wyposażenie dodatkowe Waga wozowa 20 ton Opis stanu technicznego Zużycie Gospodarka remontowozapobiegawcza Funkcjonalne małe, techniczne małe, środowiskowe - brak Budynek w dobrym stanie technicznym, z prawidłowo prowadzona gospodarką remontową KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 11 Nazwa: Barak murowany Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 28,50 m2 Rok budowy Pow. użytkowa 25,00 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 57,00 m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pod dachem w konstrukcji stalowej. Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek pełni funkcję odpadów pogalwanicznych Opis konstrukcji Fundamenty Betonowe Ściany nadziemia Do wysokości 2 m cegła na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Brak Schody Brak Słupy Brak Dach/stropodach Konstrukcja stalowa Pokrycie dachu Blacha falista Rynny i spusty Brak Opis wykończenia Stolarka Brak Okładziny i tynki Cementowo wapienne zewnętrzne

19 Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne Posadzki, podłogi Betonowa Instalacje Elektryczna Wyposażenie dodatkowe Brak Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne średnie, techniczne średnie, środowiskowe - średnie Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w średnim stanie technicznym KARTA OBIEKTU PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 BUDOWLANEGO Nr obiektu 12 Nazwa: Hydrofornia ze zbiornikiem wody Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 44,0 m2 Rok budowy 1974 Pow. użytkowa 40,0 m2 Technologia wykonana mieszana Kubatura 160,0 m3 Standard wykończenia zły Opis ogólny Budynek hydroforni ze zbiornikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pod stropodachem żelbetowym, jednospadowym Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek obecnie zdewastowany nieużytkowany Opis konstrukcji Fundamenty -betonowe Ściany nadziemia Cegła, na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Żelbetowe Schody Brak Słupy Brak Dach/stropodach Konstrukcja żelbetowa, płyty korytkowe na dźwigarach metalowych Pokrycie dachu Papa + lepik podwójnie Rynny i spusty Brak Opis wykończenia Stolarka Okienna - obecnie brak Drzwiowa obecnie brak Okładziny i tynki Cementowo wapienne, elewacja zniszczona zewnętrzne Tynki wewnętrzne Do wysokości 1,5 m okładziny z płytek ceramicznych pozostała wysokość tynkowana, stan zły Posadzki, podłogi Betonowe wyłożone kafelkami - stan zły Instalacje brak Wyposażenie dodatkowe Zbiornik żelbetowy obsypany ziemią o pojemności 500 m3 Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne duże, techniczne duże Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w złym stanie technicznym, budynek należy przeznaczyć do rozbiórki.

20 KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR Żywiec sp. z o.o. w likwidacji Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 13 Nazwa: Budynek narzędziowni Nr inwentarzowy: brak Dane techniczne Ilość kondygnacji: 1 Pow. zabudowy 2230,0 m2 Rok budowy rak Pow. użytkowa 1950,0 m2 Technologia wykonania Mieszana Kubatura 13560,0 m3 Standard wykończenia średni Opis ogólny Budynek narzędziowni jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pod stropodachem żelbetowym, jednospadowym Zgodność użytkowania z Brak dokumentacji przepisami prawa Sposób użytkowania Budynek obecnie dzierżawiony Opis konstrukcji Fundamenty Żelbetowe Ściany nadziemia Cegła, i pustak na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy Żelbetowe Schody Brak Słupy Nietypowe żelbetowe Dach/stropodach Konstrukcja żelbetowa, płyty korytkowe na dźwigarach metalowych Pokrycie dachu Papa + lepik, w części niskiej blacha trapezowa Rynny i spusty Blacha ocynkowana - zniszczone Opis wykończenia Stolarka Okienna metalowa, pojedynczo szklona, zniszczona Wrota zewnętrzne metalowe, drzwi wewnętrzne drewniane Okładziny i tynki Cementowo wapienne, z ubytkami, popękane zewnętrzne Tynki wewnętrzne Cementowo wapienne Posadzki, podłogi Betonowe, w średnim stanie Instalacje Wodociągowa, elektryczna 230V i 380V, co, p/poż, telekomunikacyjna, odgromowa, wentylacyjna Wyposażenie dodatkowe brak Opis stanu technicznego Zużycie Funkcjonalne średnie, techniczne średnie, środowiskowe - średnie Gospodarka remontowozapobiegawcza Budynek w średnim stanie technicznym KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 14 Nazwa: Boksy odpadów Nr inwentarzowy: brak poprodukcyjnych Budowla boksy odpadów poprodukcyjnych, są to boksy w ilości 11 szt. wykonane z płyt żelbetowych typu L o grubości 20 cm i h 1,60 m. Boksy otwarte nie zadaszone, podłoże betonowe. Pow. zabudowy 270,00 m2 Boksy obecnie nie użytkowane KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO PONAR sp. z o.o. Żywiec, ul. Stolarska 21 Nr obiektu 15 Nazwa: Kominy wentylacyjne Nr inwentarzowy: brak Budowla kominy stalowe wentylacyjne, wykonane z rur stalowych o wysokości 20 m i średnicy 140 cm, posadowione na fundamencie żelbetowym przy pomocy śrub kotwiących. Wykonane z segmentów wys. 5 m, i

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Nr Pytanie Źródło odpowiedzi 1 Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Przebudowa wraz z ociepleniem

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo