Spis treści: O NAS ZALETY NASZYCH OBIEKTÓW OFERTA REALIZACJE. CERTYFIKATY i REFERENCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: O NAS ZALETY NASZYCH OBIEKTÓW OFERTA REALIZACJE. CERTYFIKATY i REFERENCJE"

Transkrypt

1

2

3 Spis treśi: O NAS ZALETY NASZYCH OBIEKTÓW OFERTA REALIZACJE CERTYFIKATY i REFERENCJE

4 O NAS Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy. W związku z rozrastająym się rynkiem konstrukji stalowyh oraz oraz większym zapotrzeowaniem na tego typu oiekty w 2005r. powstała firma COMMERCECON Sp. z. o.o., zajmująa się projektowaniem i wykonawstwem oiektów przemysłowyh. Wraz z poszerzaniem swojej oferty i zakresu roót podjęto deyzję o powołaniu nowej spółki COMMERCECON Spółka z ogranizoną odpowiedzialnośią Sp. K., która przejęła na sieie iężar świadzonyh usług. Z usług firm grupy COMMERCECON skorzystało już wielu Klientów w ałej Polse. Firmy mogą pohwalić się realizają oiektów o dużej, o lizonej w setkah tysięy metrów kwadratowyh powierzhni użytkowej. Spejalizujemy się w kompleksowej realizaji oiektów przemysłowyh na terenie ałego kraju. Podstawową działalnośią pozostaje wykonawstwo udynków wielkopowierzhniowyh. Oferujemy konkurenyjne enowo i jakośiowo usługi oejmująe dostawę oraz montaż konstrukji stalowyh (w tym projektowanie hal stalowyh, hal produkyjnyh, magazynowyh i in.) Stosujemy nowozesne i sprawdzone tehnologie, zgodne z oowiązująymi normami ezpiezeństwa. Współpraujemy z firmami, które oferują sprawdzone produkty i usługi najwyższej jakośi. Korzystamy wyłąznie z materiałów renomowanyh produentów, ay zapewnić w ten sposó najwyższe standardy naszyh realizaji. a COMMERCECON stale wzogaa swoją ofertę, ay spełniać rosnąe wymagania Inwestorów i dostosować się do zmiennyh warunków na rynku udowlanym. Jesteśmy otwari na realizaję zamówień hal o różnym przeznazeniu. Hale produkyjne Hale magazynowe Hale handlowe Hale sportowe

5 Budynki sojalne Centra logistyzne Salony samohodowe i serwisowe Inne oiekty przemysłowe Wzrost lizy zamówień utwierdza nas w przekonaniu, że to, o roimy oraz w jaki sposó praujemy spełnia ozekiwania naszyh Klientów. Dzięki rzetelnośi i prokonsumenkiej postawie stale powiększamy nasze portfolio realizaji i zadowolonyh Inwestorów. Nasza firma to nie tylko projekty hal stalowyh i udowa hal, ale przede wszystkim ludzie! Dzięki zgranemu i oddanemu Zespołowi praująemu w opariu o wzajemne zaufanie, zapewniamy dorą jakośiowo i kompleksową osługę Inwestorów. Od projektu, poprzez sprawną dostawę i efektywny montaż, aż po odiór inwestyji. Jako nowozesna i dynamiznie rozwijająa się firma kładziemy naisk na jakość, funkjonalność i ezpiezeństwo konstrukji. Praowniy COMMERCECON wyhodzą naprzeiw ozekiwaniom najardziej wymagająyh Klientów.

6 f) g h ZALETY NASZYCH OBIEKTÓW Zalety oiektów dostarzanyh przez COMMERCECON optymalna konstrukja stalowa hali (ekonomizne zużyie stali) dostosowanie wielkośi hali do potrze Klienta (indywidualne projekty hal stalowyh) szeroki wahlarz rozwiązań w zakresie oudowy i poszyia dahu Nasze hale harakteryzują się: znakomitymi parametrami izolayjnośi akustyznej i ieplnej, które można adaptować do indywidualnyh potrze Klienta odpornośią na warunki atmosferyzne dokładnośią montażu wygodą użytkowania ezawaryjną eksploatają wysoką estetyką elewaji jak i konstrukji hal stalowyh

7 m NASZA OFERTA Firma COMMERCECON Spółka z ogranizoną odpowiedzialnośią Sp. K. oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie lekkih konstrukji stalowyh. Projektowanie hal stalowyh Budowa hal stalowyh Montaż hal stalowyh Dostawa i montaż innyh konstrukji stalowyh Generalne wykonawstwo Oferujemy również wykonawstwo poszzególnyh etapów realizaji projektu, na przykład wykonanie lekkiej oudowy śian, zy poszyia dahu oraz montaż lu dostawa. Towarzyszymy naszym Klientom od samego pozątku, aż po końowy odiór inwestyji. Dzięki zastosowaniu najnowszyh rozwiązań tehnologiznyh oferowane przez nas konstrukje spełniają stawiane przed nimi wymagania pozostają przy tym ałkowiie ezpieznymi oiektami udowlanymi. Niewątpliwą zaletą lekkih hal stalowyh jest krótki zas ih realizaji oraz różnorodne zastosowanie. Konstrukje te z powodzeniem wykorzystywane są jako: hale produkyjne hale magazynowe hale handlowe hale sportowe udynki sojalne entra logistyzne salony samohodowe i serwisowe oraz inne oiekty przemysłowe ak l) Zastosowane rozwiązania konstrukyjne umożliwiają udowę wielkopowierzhniowyh hal przy niewielkiej lizie podpór, o pozwala na ardziej

8 p q r) efektywne wykorzystanie powierzhni użytkowej oiektów. Konstrukja stalowa hali wg naszego projektu jest wynikiem dokładnyh olizeń i symulaji, dzięki zemu tworzymy jedynie ezpiezne udowle, a indywidualne podejśie do każdego zleenia umożliwia wypraowanie najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzenia ekonomii i wygody Użytkowania. COMMERCECON współprauje z zaufanymi podwykonawami oraz nadzoruje i koordynuje ały przeieg realizaji, zuwają nad sprawnym i terminowym postępem pra. Naszym priorytetem jest satysfakja Klienta oraz tworzenie funkjonalnyh i ezpieznyh konstrukji. Dostosowujemy zamówienie do indywidualnyh potrze Inwestora, zahowują przy tym wszelkie standardy ezpiezeństwa. Każdy Klient może lizyć na fahową pomo naszyh praowników w zakresie planowanej inwestyji. Proponujemy szeroki wahlarz rozwiązań w zależnośi od przeznazenia oiektu i ozekiwań Inwestora. Oferowane hale mogą mieć różne rozwiązania konstrukyjne, arhitektonizne i tehnologizne. Umożliwia to wstępną wyenę inwestyji. Kładziemy duży naisk na ekonomizne wykorzystanie stali, pamiętają o ezpiezeństwie konstrukji i komforie użytkowania.

9 w HALE STALOWE Hale COMMERCECON mogą yć wykonane jako: konstrukje jedno- dwu- lu wielonawowe, hale jedno- lu dwuspadowe, hale z suwniami, z zadaszeniami lu przyudówkami, oraz wiaty. Projektowanie hal stalowyh Firma COMMERCECON oferuje swoim Klientom szeroki pakiet usług w zakresie projektowania - poząwszy od tworzonyh od podstaw projektów konstrukyjnyh, po optymalizaję już istniejąyh. Przeprowadzona przez nas optymalizaja skutkuje zmniejszeniem iężaru konstrukji, a tym samym oniżeniem kosztów przy jednozesnym zahowaniu najwyższyh standardów ezpiezeństwa i spełnieniu oowiązująyh norm. Do projektowania wykorzystujemy najnowoześniejsze programy wspomagająe proes projektowy. Nasi projektani to zespół młodyh, dynamiznyh, a zarazem doświadzonyh inżynierów. Konstrukja stalowa hal Głównymi elementami nośnymi hal są ramy stalowe wykonane ze spawanyh dwuteowników o zmiennej wysokośi środnika oraz ramy stalowe z dźwigarami kratowniowymi. Te rozwiązania pozwalają na optymalne wykorzystanie konstrukji stalowej i dopasowanie do indywidualnyh potrze Klienta. Sztywność przestrzenna konstrukji jest zapewniona przez stężenia. Konstrukję nośną dahu stanowią płatwie z profili zimnogiętyh typu Z lu też płatwie kratowniowe przeznazone do hal z dużym rozstawem ram. au v Konstrukja ryglowa śian, oramowań pod ramy, drzwi i doki przeładunkowe wykonywana jest z profili zimnogiętyh lu gorąowalownyh.

10 z a Pokryia dahowe Poszyie dahu może yć wykonane przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów w zależnośi od potrze i preferenji Klienta. a) laha zewnętrzna /izolaja z wełny/ laha wewnętrzna Konstrukja Arkusze lahy trapezowej zewnętrznej pokryte od strony wierzhniej stopem ynku i aluminium lu farą poliestrową w kolorze RAL moowane są do płatwi dahowyh za pomoą wkrętów z neoprenowymi podkładkami uszzelniająymi. Blahy wewnętrzne od strony spodniej pokryte są farą poliestrową w kolorze RAL a od strony niewidoznej warstwą podkładową w kolorze szarym. Izolaja Jako izolaję najzęśiej stosuje się maty z wełny szklanej, której gruość doiera się w zależnośi od wymagań stawianyh danemu oiektowi. W halah w któryh wymagana jest wysoka izolayjność stosuje się maty o gruośi 200 mm. Kiedy wysoka izolayjność nie jest koniezna, stosuje się mniejszą ih gruość - 100mm. W elu zaezpiezenia mat przed wilgoią od strony spodniej układa się paroizolaję z folii PE 0,2 mm.

11 ) memrana dahowa PVC Konstrukja Arkusze lahy trapezowej, moowane są do płatwi dahowyh za pomoą wkrętów z neoprenowymi podkładkami uszzelniająymi. Blaha trapezowa od strony spodniej pokryta jest farą poliestrową w kolorze RAL a od strony niewidoznej warstwą podkładową w kolorze szarym. Izolaja Jako izolaję najzęśiej stosuje się płyty styropianowe lu płyty z twardej wełny mineralnej, któryh gruość doiera się w zależnośi od wymagań stawianyh danemu oiektowi. W halah w któryh wymagana jest wysoka izolayjność stosuje się izolaję o gruośi 200 mm, w pozostałyh przypadkah można zastosować mniejsze gruośi izolaji: 150 lu 140mm. Izolaja od strony wewnętrznej zaezpiezona przed wilgoią paroizolają ze stailizowanej folii PE 0,2 mm. Warstwę wierzhnią stanowi memrana (folia) dahowa PVC

12 ) laha zewnętrzna / miękka wełna na welonie szklanym Konstrukja Arkusze lahy trapezowej oustronnie pokryte stopem ynku i aluminium, moowane są do płatwi dahowyh z profili zimnogiętyh za pomoą wkrętów z neoprenowymi podkładkami uszzelniająymi. Izolaja Jako izolaję stosuje się maty z wełny szklanej trwale połązonej z warstwami dodatkowymi: folią aluminiową stanowiąą warstwę paro- i wodoszzelną, siatką z włókien szklanyh stanowiąą wzmonienie oraz powłoką winylową w kolorze iałym stanowiąą warstwę widozną. Łązna gruość maty to 140 mm. Izolaja umieszzona jest pomiędzy lahą zewnętrzną a płatwiami. d) płyty warstwowe Konstrukja i izolaja Płyta warstwowa oparta na płatwiah pełni rolę konstrukyjną i izolayjną. Płyty warstwowe składają się z dwóh okładzin z lahy stalowej oraz z rdzenia konstrukyjno - izolayjnego. Rdzeń wykonany może yć z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej ądź ze styropianu. Okładziny płyt wykonane są z lahy stalowej o gruośiah od 0,5 mm do 0,6 mm. Pokryte są powłokami poliestrowymi w kolorah z palety RAL Oudowa śian zewnętrznyh Oudowa zewnętrzna śian może yć wykonana przy zastosowaniu różnorodnyh materiałów z należytą starannośią i estetyką. W naszej oferie są różnego rodzaju oudowy śian zewnętrznyh.

13 a) laha zewnętrzna / izolaja z wełny/ laha wewnętrzna Konstrukja Arkusze lahy trapezowej od strony wewnętrznej i zewnętrznej hali pokryte są farą poliestrową w kolorze RAL - wyranym przez Inwestora. Arkusze moowane są do konstrukji ryglowej śian za pomoą wkrętów samowierąyh w kolorze lahy. Oudowa z lahy rozpozyna się zazwyzaj od wysokośi ok. 30 m powyżej powierzhni terenu. Cokół stanowi podwalina etonowa. Izolaja Jako izolaję najzęśiej stosuje się płyty lu maty z wełny szklanej, której gruość doierana jest w zależnośi od wymagań stawianyh danemu oiektowi. Izolaja umieszzona jest pomiędzy arkuszami lahy. W halah w któryh wymagana jest wysoka izolayjność stosuje się płyty o gruośi 200 mm. Płyty z wełny szzelnie wypełniają przestrzeń pomiędzy kształtownikami. Kiedy nie stawia się dużyh wymagań o do izolayjnośi, stosujemy maty z wełny szklanej o gruośi 100mm. Układamy je pomiędzy profilami konstrukyjnymi śiany a arkuszami lahy zewnętrznej. Izolaja od strony wewnętrznej hali w ou przypadkah zaezpiezona jest paroizolają ze stailizowanej folii PE 0,2 mm.

14 ) laha zewnętrzna / izolaja z wełny/ kaseta Konstrukja Kasety z lahy stalowej, które od strony widoznej pokryte są farą poliestrową w kolorze RAL - wyranym przez Inwestora, moowane są do słupów hali lu dodatkowej ryglówki. Po wypełnieniu kaset izolają montuje się arkusze lah trapezowyh, za pomoą wkrętów samowierąyh. Wkręty są tak doierane, ay nie odróżniały się od koloru lahy elewayjnej. Oudowa z lahy rozpozyna się zazwyzaj od wysokośi ok. 30 m powyżej powierzhni terenu. Cokół stanowi podwalina etonowa. Izolaja Jako izolaję stosuje się płyty z wełny mineralnej lu szklanej, któryh gruość doiera się w zależnośi od wysokośi kasety i wielkość ta waha się od 100 do 160 mm. Izolaja szzelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy lahą trapezową a kasetą. ) płyty warstwowe Konstrukja Płyta warstwowa stanowi jednoześnie konstrukję, jak i izolaję śiany. Płyty warstwowe składają się z dwóh okładzin z lahy stalowej oraz z rdzenia konstrukyjno - izolayjnego. Rdzeń wykonany może yć z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lu ze styropianu. Okładziny płyt wykonane są z lahy stalowej o gruośiah od 0,5 mm do 0,6 mm. Pokryte są powłokami poliestrowymi w kolorah z palety RAL. Poszyie z płyt w układzie poziomym nie wymaga dodatkowej podkonstrukji - płyty mouje się ezpośrednio do słupów konstrukyjnyh hali, natomiast montaż płyt w układzie pionowym wymaga dodatkowej podkonstrukji. Oudowa z płyt rozpozyna się zazwyzaj od wysokośi ok. 30 m powyżej powierzhni terenu. Cokół stanowi podwalina etonowa. a

15 Montaż w układzie pionowym lu poziomym:

16 Akesoria Do naszyh hal oferujemy szeroki wyór akesoriów. Bramy podnoszone, segmentowe, przesuwane i rozwierane Dahowe pasma świetlne Naświetla śienne Klapy wentylayjno - dymowe Nawietrzaki Doki załadowze Pomosty tehnologizne Suwnie Drzwi i okna Drainy Budowa hal stalowyh nadzór Koordynujemy prae na udowie - poząwszy od projektu wstępnego, aż po końowy odiór inwestyji. Umożliwia to sprawne i rzetelne przeprowadzanie poszzególnyh etapów pra. Zapraszam również do odwiedzenia naszej stron w Interneie, gdzie szzegółowo opisany jest zakres naszej działalnośi oraz oferowane przez nas produkty : Mamy nadzieję, iż oferta naszej firmy jest dla Państwa atrakyjna i w przyszłośi zaowouje nawiązaniem współpray. a Z poważaniem:

17 COMMERCECON REALIZACJE

18 LISTA REALIZACJI Lp OBIEKT MIEJSCE ZAKRES REALIZACJI Pow. / Tonaż Rok 1. BEWA T.G. Budynek iurowy Piaski gm. Kleszzów Generalne Wykonawstwo ABB ŁÓDŹ Hala produkyjna i magazynowa KLIMEK P.P.H.U. Hala produkyjnomagazynowa ZW KATOWICE Kotłownia AGROPALET Hala + wiaty HOL-TIN AB Mele FORTE Aleksandrów Łódzki Częstohowa Katowie Koszalin Varerg, Szweja Ostrów Mazowieka śieżek tehnologiznyh hali produkyjno magazynowej śieżek tehnologiznyh hali produkyjnej poszyia dahu oudowy śian poszyia dahu oudowy śian poszyia dahu oudowy śian oudowy śian i dahu Wykonanie elewaji z płyt warstwowyh Wykonanie śian wewnętrznyh Wykonanie kurtyn dymowyh Pokryie dahu m Ton m2 hala magazynowa m2 wiata m2 wiata m² Śiany wewnętrzne - ok m2 - Kurtyny dymowe m2 - Śiany zewnętrzne - ok m2 - Oudowa dahu - ok m a 8. IKEA Centrum handlowe Bielany Wroławskie Montaż 360 Ton 2015

19 SISA Sp. z o.o. Hala produkyjnomagazynowa + iura MENTOR Hala produkyjnomagazynowa FAURECJA Hala produkyjnomagazynowa Łódź Generalne Wykonawstwo m² 2015 Jelz Laskowie Wałrzyh poszyia dahu oudowy śian poszyia dahu oudowy śian m² m² BONVIVA Rajkowo Generalne Wykonawstwo m² 2014/ STALMECH 4 Hala produkyjna Nowa Biała k/płoka Montaż oudowy śian m² 2014/ Zakład poligrafizny Hala produkyjna Olsztyn k. Częstohowy Generalne Wykonawstwo m² 2014/ LIW CARE TECHNOLOGY Hala produkyjnomagazynowa + iura SODA PLUSS Sp. z o.o. Hala produkyjnomagazynowa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów TELEYARD Sp. z o.o. Hala produkyjna DROPER LOGISTIC Sp. z o.o. Hala logistyzna Produent soków Hala produkyjna Łódź Generalne Wykonawstwo m² Wroław Generalne Wykonawstwo m² Olsztyn Szzein poszyia dahu oudowy śian poszyia dahu oudowy śian m² Świeodzie Generalne Wykonawstwo m² Gardno k. Gryfina poszyia dahu oudowy śian 2014/ / / m² m² 2014/ / 2015 a 21. NOWA SZKOŁA Hala produkyjno- Konstantynów Łódzki Generalne Wykonawstwo m² 2014/ 2015

20 magazynowa 22. KUPIEC Sp. z o.o. 23. INVEST PARK Bolesławie 24. INVEST PARK Kłodzko PROGRES ECO S.A. Hala produkyjnomagazynowa WA-BIS Paprotnia Generalne Wykonawstwo m² Dorów gm. Tuzęy Łany, Szzękoiny poszyia dahu oudowy śian poszyia dahu oudowy śian Generalne Wykonawstwo m² Generalne Wykonawstwo m² 2014/ m² m² / / FLAMESHOES s.r.o. Hala produkyjna Słowaja Generalne Wykonawstwo Hala 3 228m² Biura 890m² 2014/ INVEST PARK Wałrzyh 29. INVEST PARK Nowa Ruda PODIUM Hala sportowowidowiskowa CWS BOCO Hala produkyjna ABENER Elektrownia Stalowa Wola PRECIMET H.C.E. Hala produkyjnomagazynowa Gliwie Łódź Stalowa Wola Łódź poszyia dahu oudowy śian poszyia dahu oudowy śian dahu poszyia dahu oudowy śian estakad ruroiągów Generalne Wykonawstwo m² m² ,66 T m² T m² 2014 a

21 oudowy śian i dahu TAKEDA Pharma Sp. z o.o. Hala produkyjnomagazynowa + łąznik + wartownia AMCOR Wiata magazynowa ALPHA Hala produkyjnomagazynowa Łyszkowie Łódź Niepołomie oudowy śian i dahu oudowy śian i dahu oudowy śian i dahu m² 135 T - m² m² 2013/ / / M Poland Sp. z o.o. Wiata magazynowa Wroław - m² 2013/ SEW EURODRIVE Hala produkyjnomagazynowa TG BEWA TAKEDA Pharma Sp. z o.o. Hala wysokiego składowania AUTO-COLOR SEAMOR Hala Produkyjna [I Etap] DOMINOWOOD Hala Produkyjna JURAJSKA Sp. z o.o. Wytwórnia Napojów Gazowanyh Jurajska" Łódź Piaski g. Kamieńsk Łyszkowie Konstantynów Łódzki Szzein Czarna Białostoka Postęp k.myszkowa Generalne Wykonawstwo Projekt udowlany i wykonawzy oudowy śian poszyia dahu Projekt udowlany i wykonawzy Prae ziemne i fundamentowe oudowy śian i dahu oudowy śian i dahu Generalne Wykonawstwo oudowy śian i dahu oudowy śian i dahu m² m² m² 2013/ / m² m² m² m² 2013 a 45. TREFL Sp. z o.o. Hala produkyjno- Niepołomie 2013

22 magazynowa z zaplezem sojalnoiurowym Korona S.A. z zaplezem sojalnoiurowym MDM Firany Sp. z o.o. Koksownia Przyjaźń Blok energetyzny 70 MW Baza Lotnitwa Taktyznego AWEX METALIS Hala produkyjna TAKEDA Pharma Sp. z o.o. Budynek iurowy RFM Faryka Meli Hala produkyjna i zapleze iurowe Wieluń Łódź Dąrowa Górniza Łask Masłomiąa Dzierżoniów Łyszkowie Ożarów Mazowieki oudowy śian i dahu Budowa wiaty stalowej oudowy śian i dahu Budowa infrastruktury zewnętrznej Modernizaja dahu łąznika pomiędzy istniejąymi halami Oudowa śian i dahu oudowy śian zewnętrznyh oudowy dahu Montaż elewaji oiektów garażowyh Montaż zadaszeń oiektów garażowyh oudowy śian i dahu hali Montaż oudowy śian zewnętrznyh Oudowa dahu wraz z montażem świetlików dahowyh poszyia dahu oudowy śian Opraowanie projektu wykonawzego konstrukji stalowej i oudowy śian zewnętrznyh Montaż oudowy śian zewnętrznyh Pokryie dahu i montaż świetlików dahowyh ram, okien i systemu p-poż m² m² m² 2013 Dah m² Śiany m² - m² m² m² m² m² 2013 a

23 Gospodarstwo Ogrodnize Tadeusz Mularski Budowa udynku instalaji energetyznego spalania paliw na azie węgla kamiennego Gustavslund Industriolaget AB PRANA PACK (I Etap) Hala produkyjnomagazynowa STALMECH (III etap) Hala produkyjnomagazynowa Sarnów gm. Psary Eslöv, Szweja Morzywół Nowa Biała k.płoka Projekt wykonawzy Montaż oudowy hali akesoriów (drzwi, ramy, okna) oudowy śian i dahu Generalne Wykonawstwo Wykonanie projektu hali Rooty ziemne i fundamentowe oudowy dahu oudowy śian oudowy dahu oudowy śian 480 m² m² m² m² 196,80 T ProLogis Centrum logistyzne Nowa Wieś Wroławska oudowy śian m² NOTEX Staja enzynowa Andrespol 270 m² ABB Rozudowa zakładu Piezarkarnia Hala produkyjnomagazynowa Panattoni TRI Poland Hala produkyjna Mlezarnia TUREK Łódź Osiny gm. Chodel Legnia Zagórz Turek Montaż oudowy śian i dahu komór hłodnizyh oudowy śian i dahu oudowy śian i dahu Generalne Wykonawstwo spejalistyznyh pra udowlanyh i wykońzeniowyh m² T m² 97 T m² / / m² a

24 Rozudowa kompleksu produkyjnego serów Lokomotywownia PGE Górnitwo i Energetyka Konwenjonalna S.A. 3M Hala produkyjno - magazynowa KAMAL Hala produkyjna z zaplezem sojalnym GPO ELITA 3 etap Sortownia owoów - Rozudowa hali hłodnizej WILO Hala magazynowoiurowa PGE Elektrownia Bełhatów Galeria nawęglania BOGUCKI FOLIE Hala produkyjnomagazynowa ALPLA Hala produkyjnomagazynowa Pojazdy Spejalistyzne Hala pojazdów spejalistyznyh Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni Wroław Krojanty Borki k. Głowna Janzewie gm. Lesznowola Bełhatów Jatne g. Celestynów Radomsko Bielsko-Biała Budowa lokomotywowni wraz z kanałem remontowym oudowy śian i dahu oudowy śian i dahu Projekt wykonawzy oudowy śian i dahu Wykonawstwo fundamentów i posadzek Generalne Wykonawstwo Projekt wykonawzy oudowy śian i dahu komór hłodnizyh oudowy śian i dahu Prae remontowoudowlane przy galerii nawęglania. Generalne Wykonawstwo. Dostawa lah dahowyh. Projekt wykonawzy. dahu wraz z pokryiem dahu. elek podsuwniowyh. śian. Projekt wykonawzy i powykonawzy. 69,48 T m² 650 T m² m² 2012 oudowa śian m² konstrukja stalowa 107 T m² 52 T m² m² 147 T 2012 a

25 ATUT Hala handlowa Byggservie Kronqvist AB Hala produkyjnomagazynowa POLMOTORS Hala produkyjna Łódź Nykarley, Finlandia Bielsko-Biała 77. MTB Sp. z o.o. Łódź 78. MPGK Sp. z o.o. 79. TENZI Sp. z o.o ARENA Ostróda Centrum konferenyjnowystawiennize SORAYA Rozudowa faryki kosmetyków VASCO SEGRO 2 Centrum Logistyzne 84. Perlit AF Sp. z o.o BEWA 2 NISSAN Salon samohodowy STALMECH II Hala prod.-magazynowa Zarze Skarimierzye k. Szzeina Ostróda. Oudowa dahu. oraz oudowy śian i dahu. oudowy dahu i śian. Projekt wykonawzy wraz z oudową śian i dahu. Projekt konstrukji hali. wraz z oudową śian i dahu. wraz z oudową śian i dahu. dahu udynku iurowego.. oudowy śian m² 82 T m² 2012 Dah 1858 m² Śiany 1500 m² 2012 ok. 820 m² m² m² m² 2012 Radzymin Generalne Wykonawstwo m² 2012 Bielsko-Biała Łódź Kazimierz Biskupi k. Konina Piaski g. Kamieńsk Gliwie Nowa Biała k/płoka Generalne Wykonawstwo Projekt konstrukji hali wraz z oudową śian i dahu. wraz z oudową śian i dahu. Generalne Wykonawstwo Projekt udowlany Projekt wykonawzy Projekt Projekt udowlany Projekt warsztatowy. śian i dahu. oraz dahu m² m² 141 T 320 m² 300 T m² 152 T m² m² 118 T / / / 2012 a

26 Montaż oudowy śian. 88. MDM Bielsko-Biała Polish Wood Cluster Hala stalowa Wielofunkyjna Hala Sportowa Żory 91. Sojanex Szzein DURABLE Hala produkyjna, magazynowa, zapleze iurowe SHOPPING CENTER Centrum Handlowe 94. ShoPa 95. BREMBO TRW Bielsko Biała Hala produkyjna, magazynowa + iura oraz oudowy śian i dahu ze świetlikami. Projekt warsztatowy oraz oudowy śian i dahu ze świetlikami m² 185 T Częstohowa śian m² Przeław, k/szzeina Osinów Dolny Stargard Szzeiński Dąrowa Górniza Bielsko Biała 97. BRENNTAG Zgierz EC LMG Międzyhód Budynek Elektroiepłowni na terenie PGNiG S.A. ELITA Grupa Produentów Owoów Międzyhód Borki, k/głowna Projekt wykonawzy oraz oudowy śian i dahu. Generalne Wykonawstwo Projekt udowlany konstrukji. Projekt wykonawzy Projekt warsztatowy. Dostawa i montaż śian i dahu. Generalne Wykonawstwo Projekt warsztatowy Projekt wykonawzy Rozudowa udynku prod.-mag. z zaplezem sojalno-tehniznym. Projekt wykonawzy. Dostawa i montaż oudowy śian i dahu.. Dostawa i montaż oudowy śian i dahu. klap dymowyh. dahu. Generalne Wykonawstwo Projekt wykonawzy 2011/ m² / m² m² 2011/ m² m² 60 ton m² m² T m² 80 T 2011 a

27 hłodnia eztlenowa owoów Weer Saint Goain Budowa silosowej staji mieszalnikowej ATM STUDIO Budowa Centrum Produkji Filmowo-Telewizyjnej SCC 2 Jaworzno Hala handlu hurtowego Szweja Warszawa Jaworzno Montaż konstrukji stalowej. oudowy śian i dahu. oudowy śian.. śian i dahu. 660 T m² m² 400 T FUTURA PARK Centrum Handlowe Modlnizka, k/krakowa Montaż konstrukji stalowej m² Staja elektroenergetyzna 400/110kV BREMBO Janis AWEX Hala prod. - magazynowa SCA Oława Rozudowa faryki produktów higieniznyh SHARP Pol-Hun Zakład produkji środków zystośi SEGRO POLAND Small usiness unit 111. PROCTER&GAMBLE Kromolie k. Poznania Dąrowa Górniza Łódź Masłomiąa Oława Koluszki Łódź Aleksandrów Łódzki Montaż konstrukji stalowyh ramek (słupów i poprzezek) staji elektronenergetyznej 400/110kV. Projekt wykonawzy. śian i dahu. Projekt wykonawzy.. oudowy śian i dahu. Projekt udowlany, oudowy śian i dahu. oudowy śian i dahu. oudowy dahu. oudowy śian wraz z pokryiem dahu. oudowy śian wraz z pokryiem dahu. Doór łązników - projekt 270 T m² m² 24 T m m² m² m² m² 2010 a

28 112. BEWA Piaski gm. Kamieńsk Generalne Wykonawstwo m² 45 T DELICPOL Lindów g. Lipie Dostawa płyt warstwowyh m² M&M Cars II Katowie Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanyh Spółka Akyjna ATLAS Zgierz Jurajska Spółdzielnia Pray ELITA Grupa Produentów Owoów Hala sortowni owoów Wojskowe Zakłady Lotnize Hala malarni Zgierz Postęp, k/myszkowa Borki, k. Głowna Łódź 119. Ceramika Paradyż Wielka Wola WATT Hala produkyjnomagazynowa SCC Hala Handlu Hurtowego PGE Elektrownia Bełhatów - Blok 858 MW Sosnowie Jaworzno Bełhatów Projekt wykonawzy., oudowy śian i dahu. Remont istniejąyh wież, dostawa i montaż, oudowy śian i dahu nowej hali. Projekt wykonawzy fundamentów hali. Projekt wykonawzy hali., oudowy śian i dahu wraz z akesoriami. Generalne Wykonawstwo Projekt udowlany i wykonawzy konstrukji stalowej. Projekt wykonawzy konstrukji żeletowej hali. Montaż konstrukji stalowej. oudowy śian i dahu. Montaż konstrukji stalowej. Oudowa śian i dahu.. oudowy śian i dahu. Projekt konstrukji pod aner reklamowy., dostawa i montaż oudowy śian i dahu. Olizenia statyzne łązników. Projekt podkonstrukji oudowy śian i dahu galerii nawęglania. 320 m 2 17 T m 2 48 T m 2 50 T m 2 61 T T T m T m T m a

29 123. ABB Splugen Aleksandrów Łódzki Warszawski Rynek Rolno-Spożywzy Rynku Hurtowego S.A. Drogowe przejśie granizne Polska Ukraina Bronisze Dołhoyzów 126. CASTORAMA Gniezno 127. GUARDIAN Hala handlowa Bolesławie 128. CADBURY WEDEL Brzeg 129. Rozudowa hali targowo - wystawiennizej G II Rzgów 130. TESCO Przemyśl, dostawa i montaż oudowy śian i dahu. oudowy śian i dahu, wraz z pomieszzeniami hłodni. Montaż konstrukji stalowej. marketu. Montaż konstrukji stalowej. Montaż hali. oudowy śian. konstrukji śian wewnętrznyh. Montaż hipermarketu m T m T m T m T T m m Port Łódź/ IKEA Centrum handlowe Łódź Montaż oudowy dahu m Pawilon Handlowo - Usługowy Piotr i Paweł Kalisz Montaż dahu m Pawilon Handlowo - Usługowy Piotr i Paweł Piotrków Tryunalski Montaż dahu m SOLIMAR Hala produkyjna ULMA Construion Polska S.A. Hala remontowa Czeladź Jaworzno Montaż oudowy śian i dahu. Projekt udowlany. Dokumentaja warsztatowa konstrukji stalowej hali wraz z estakadą. Projekt wykonawzy konstrukji fundamentów. Projekt lekkiej oudowy hali. Oudowa śian i dahu m² m 2 70 T 2009 a

30 MAXIMUS II Centrum Handlowo - Usługowe PROMA Poland Sp. z o.o. Hala produkyjna VOLVO Salon samohodowy wraz z serwisem Diamond Business Park Centrum Logistyzne Lenovo Tehnology B.V. Sp. z o.o. Hala produkyjna Dolina Nidy Sp. z o.o. Hala produkyjna i magazynowa Drewno Sp. J. ECOPHON ISOVER (Saint Goain) Hala produkyjno - magazynowa Nadarzyn, k/warszawy Tyhy Tyhy Stryków Nowa Wieś Legnika Konin Częstohowa Gliwie Montaż konstrukji wsporzej pod oudowę i pod akesoria dahowe oraz pomieszzeń wewnętrznyh. oudowy śian. Projekt udowlany konstrukji hali. Projekt wykonawzy. Dokumentaja warsztatowa i projekt poszyia dahu. wraz z oudową śian i dahu. Projekt wykonawzy. oudowy śian i dahu. Projekt warsztatowy. Montaż lah dahowyh Projekt konstrukji stalowej. Projekt wykonawzy pomostu dla AHU, wiat śmietnikowyh, portierni, tras dla kali. wraz z oudową śian i dahu. oudowy śian i poszyia dahu. Projekt hali. wraz z oudową śian i pokryiem dahu. Projekt oudowy hali. Oudowa śian i pokryie dahu. Hala E: m 2 Hala F: m ton m T m T m T m T 680 m m m 2 73 T m T / a

31 144. KMM OKNO Hala produkyjnomagazynowa Stryków Projekt rozudowywanej hali Oudowa śian i dahu. 800 m 2 12 T Prologis Centrum Logistyzne Wroław Montaż konstrukji stalowej m T PRESIDENT Eletronis Poland Sp. z o.o. ECI Hala prod.-magazynowa z zaplezem sojalnoiurowym DEN KONGELIGE MONT Apartamenty APV Manufaturing Poland Sp. z o.o. Hala produkyjnomagazynowa BLACK RED WHITE S.A. Częstohowa Bielsko Biała Kopenhaga DANIA Bydgoszz Ożarów Mazowieki Projekt hali.. Oudowa śian i pokryie dahu.. Projekt wykonawzy.. Projekt udowlany zamienny konstrukji stalowej. Projekt udowlany i wykonawzy zamienny konstrukji fundamentów., lah dahowyh i oudowy śian. Projekt wykonawzy hali m m T T m T m T EUROLOGIS Centrum Logistyzne Huta Batory Hala produkyjna STALMECH Hala produkyjnomagazynowa Długołęka Chorzów Nowa Biała, k/płoka Montaż konstrukji stalowej. Projekt wykonawzy. Montaż konstrukji stalowej., poszyia dahu wraz ze świetlikami. Montaż oudowy śian m T 470 m T m T a 154. Jurajska Spółdzielnia Pray Hala produkyjnomagazynowa Myszków Projekt wykonawzy hali., m 2 60 T 2008

32 oudowy śian i dahu wraz z akesoriami Huta Pokój S.A. Rozudowa Malarni M&M Cars Salon samohodowy Saa i Chevrolet wraz z serwisem - rozudowa istniejąego oiektu Jastrzęskie Zakłady Remontowe BORYNIA Ruda Śląska Katowie Jastrzęie Zdrój hali wraz z poszyiem dahu i oudową śian. Projekt rozudowy salonu. Projekt elementów dodatkowyh konstrukji stalowej. hali wraz z poszyiem dahu i oudową śian. Projekt wykonawzy hali wraz z oudową śian i dahu m T m m T ProLogis Centrum Logistyzne Wroław Montaż hali m T Pawilony Melowe Łódź oudowy śian m Ceramika Tuądzin II Sp. z o.o. Cedrowie k/ozorkowa Montaż hali m T ProLogis Centrum Logistyzne Błonie k/warszawy Montaż hali m T Pawilon handlowy Luin Montaż hali m Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. (Grupa Atlas) Hala produkyjno - magazynowa METALKOP Sp. z o.o. Hala produkyjno - magazynowa JANEX ELEKTRO Sp. J. METALIS POLSKA Sp. z o.o. Hala produkyjno - magazynowa PRODREX Sp. z o.o. Hala produkyjno - magazynowa Niwnie k/lwówka Śląskiego Młyny k/buska Zdroju Luin Dzierżoniów Tyhy Montaż oudowy śian, dostawa i montaż oudowy dahu. Montaż hali. Montaż hali, dostawa i montaż oudowy dahu. hali. Projekt konstrukyjnoudowlany m 2 wys. 28 m m T m m T m a

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej KATALOG WYSTAWCÓW ORGANIZATOR Biuro Promocji i Wystaw ASTRA 43-300 Bielsko-Biała ul. Sixta

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

medale i NagroDY Infolinia: 0 801 000 807, tel: 058 778 44 44 złoty medal mtp - dla płyt warstwowych BALextHerM - dla Hal zet Wicemister eksportu 2008

medale i NagroDY Infolinia: 0 801 000 807, tel: 058 778 44 44 złoty medal mtp - dla płyt warstwowych BALextHerM - dla Hal zet Wicemister eksportu 2008 katalog ProduktÓW Balex Metal Sp. z o.o. jest wiodącym producentem materiałów budowlanych ze stali w Polsce. W ofercie firmy znajdują się kompletne rozwiązania i stalowe systemy dachowe oraz elewacyjne

Bardziej szczegółowo

www.ibiss.pl Szanowni Państwo

www.ibiss.pl Szanowni Państwo Szanowni Państwo Nie róbmy polityki, budujmy stadiony. Odpowiada nam to hasło wyborcze. Odpowiada nam atmosfera wokół budownictwa sportowego w Polsce. W szybkim tempie rosną obiekty sportowe wre praca

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin tel. 91 44 96 090 NIP 851-29-42-637 biuro@som.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER 1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Germany Architekci:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU

KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU KATALOG FIRM EKSPERT REMONTOWO BUDOWLANY PARTNERZY PORTALU ADAPTACJE RÓŻNE F.U. STASIOWSKI UL. Potockiego 64 38-430 Łężany Tel. 601 878 635; email: stasiowski123@wp.pl piotrbednarek191@wp.pl "Crudi" Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Dokładne połączenia ważne jak nowe materiały izolacyjne

Dokładne połączenia ważne jak nowe materiały izolacyjne 16 Temat z bliska: Technologie połączeń Nie brakuje usprawnień w zakresie precyzyjnego łączenia elementów. Nowoczesne technologie łączenia pozwalają uzyskać stabilne, trwałe i praktycznie niewidoczne łączenia.

Bardziej szczegółowo

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (37) R. VII więcej na stronie

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Opinia ekspercka. Opracował: Andrzej Spychalski. Dyrektor RIG w Kaliszu. Zastępca Prezesa Klastra Spożywczego. Południowej Wielkopolski

Opinia ekspercka. Opracował: Andrzej Spychalski. Dyrektor RIG w Kaliszu. Zastępca Prezesa Klastra Spożywczego. Południowej Wielkopolski Opinia ekspercka obejmująca strategiczne branże rozwojowe Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej wraz ze zdefiniowaniem procesów jakie zachodzą obecnie w tych branżach. Opracował: Andrzej Spychalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE

LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE LEKKIE KONSTRUKCJE KONSTRUKCJE STALOWE STALOWE Rezydencje Hotele Nadbudowy Ściany Osłonowe Budynki Komercyjne Magazyn branżowy Kwartalnik Nr 2 Lato 2012 L HALE MODUŁOWE 18 LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. budownictwo. budownictwo. reklama. przemysł. cyfrowych. solwentowych. oraz blachy

SPIS TREŚCI. budownictwo. budownictwo. reklama. przemysł. cyfrowych. solwentowych. oraz blachy SPIS TREŚCI budownictwo 2 płyty kanalikowe z poliwęglanu (pc) lexan, makrolon PŁYTY KANALIKOWE Z POLIWĘGLANU (PC) OSPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT KANALIKOWYCH 5 płyty lite z poliwęglanu (pc) 6 panele z poliwęglanu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA - HALE NAMIOTOWE REKORD

PORADNIK INWESTORA - HALE NAMIOTOWE REKORD PORADNIK INWESTORA - HALE NAMIOTOWE REKORD Zapraszamy do przeczytania naszego poradnika, aby lepiej poznać możliwe rozwiązania techniczne w branży hale namiotowe, tym samym dokonać świadomego wyboru odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Boryszew Group 2013. Prezentacja spółek Grupy Boryszew. Automotive. 17 19 Czerwca 2013 Serock, Polska

Boryszew Group 2013. Prezentacja spółek Grupy Boryszew. Automotive. 17 19 Czerwca 2013 Serock, Polska Boryszew Group 2013 Prezentacja spółek Grupy Boryszew 17 19 Czerwca 2013 Serock, Polska Metals Automotive Chemicals Spis treści Boryszew Group 2013 1. Boryszew O/Maflow 2. Boryszew O/Elana 3. Boryszew

Bardziej szczegółowo

POL-MOT Warfama pierwsza firma z bran y rolniczej na GPW

POL-MOT Warfama pierwsza firma z bran y rolniczej na GPW - POL-MOT Warfama jest obecna na rynku od ponad 60 lat. Powoli zdobywa pozycję potentata wśród firm z branży sektora rolniczego. Jakie były jej początki? - POL-MOT Warfama jest bezpośrednim spadkobiercą

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s.

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. www.el-plus.com.pl Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 9-16 Odnawialne źródła energii ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. 42-44 reklama Schneider Electric Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

FORUM SPIS TREŚCI WRZESIEŃ 2014

FORUM SPIS TREŚCI WRZESIEŃ 2014 FORUM HANDLU I MONTAZY SPIS TREŚCI MYLNE ARGUMENTY CENOWE Rozmowa z Michałem Maciejewskim, dyrektorem handlowym firmy Eko-Okna CENY OKIEN Ile kosztują okna w poszczególnych regionach Polski? SONDA Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

GRUPY TOWAROWE: - Materiały wiążące - Beton - Elementy ścienne - Elewacje - Systemy dociepleń i termorenowacji - Technika zacieniania i wentylacji -

GRUPY TOWAROWE: - Materiały wiążące - Beton - Elementy ścienne - Elewacje - Systemy dociepleń i termorenowacji - Technika zacieniania i wentylacji - GRUPY TOWAROWE: - Materiały wiążące - Beton - Elementy ścienne - Elewacje - Systemy dociepleń i termorenowacji - Technika zacieniania i wentylacji - Stropy - Posadzki - Okna - Ogrody zimowe i patio - Osłony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo