BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA"

Transkrypt

1 BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/ Łódź Łódź, styczeń 2004 r.

2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU INFORMACJE O INWESTORZE PROFIL DZIAŁALNOŚCI SYTUACJA EKONOMICZO-MAJĄTKOWA ANALIZA RYNKU PROJEKCJE FINANSOWE DLA PROJEKTU I SPÓŁKI WNIOSKI I OCENA PROJEKTU WYKAZ TABEL Tabela 1 - Rozkład planowanej masy przechodzącej przez magazyn ASTRON2 Tabela 2 - Przychody z rodzajów działalności na klientów hali Tabela 3 - Cennik za czynności dla klientów ASTRON2 Tabela 4 - Normatywy przerobu i koszty standardowe czynności Tabela 5 - Koszty pracy, koszty zmienne i stałe w podziale na klientów Tabela 6 - Poziomy zyskowności i marż na klientach Tabela 7a - Nakłady początkowe na obiekt ASTRON2 Tabela 7b - Nakłady uzupełniające i odtworzeniowe na obiekt ASTRON2 Tabela 8 - Źródła finansowania inwestycji Tabela 9 - Analiza rentowności projektu i Spółki w kontekście poniesionych nakładów 1

3 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów, w perspektywie otwierających się rynków Unii Europejskiej i wzrostu wolumenu obrotów wewnętrznych, zarząd spółki SPED- LOG podjął decyzję o rozbudowie potencjału centrum logistycznego w Łodzi przy ulicy Górniczej 36/18. W ramach inwestycji, której realizacja rozpocznie się w lutym 2004 roku, zostanie wybudowana hala magazynu wysokiego składowania z przeznaczeniem na obsługę zarówno przesyłek drobnicowych (handling, przedskładowanie i magazynowanie rotacyjne towarów w kartonach) jak i materiałów gabarytowych (sortowanie kategoryzowane i składowanie stałe na regałach). Centrum będzie bazować w przeważającej części na obrocie tekstyliami (odzież i półprodukty tekstylne) w ramach poszerzanej współpracy z odbiorcami strategicznymi jak również obsługiwać kontrakty logistyczne nowo pozyskanych kontrahentów w krajowej sieci dystrybucji. Celem nadrzędnym powstania drugiej hali wysokiego składowania na terenie Spółki oprócz oczywistego zwiększenia potencjału jest dalsza optymalizacja efektywności poprzez podział funkcji operacyjnych pomiędzy obecną halę i planowaną. Polegało będzie to na pozostawieniu całej obecnej hali do obróbki i składowania odzieży na wisząco, a skierowanie obróbki strumienia ładunków na leżąco (kartony, palety, bele materiałowe, przesyłki dłużycowe) do projektowanej hali. W efekcie wprowadzonych rozwiązań zostanie dokonany podział czynności magazynowych między dwie hale wysokiego składowania, oraz wiążący się z tym podział pracy. Nowy magazyn pełnił będzie również funkcję platformy do redystrybucji przesyłek, dla potrzeb krajowej sieci drobnicowej (magazyn centralny HUB działający na zasadach day-to-day delivery ). 2. INFORMACJE O INWESTORZE Inwestorem bezpośrednim realizującym projekt hali wysokiego składowania (robocza nazwa ASTRON2) jest SPED-LOG Sp. z o.o., firma o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą, przedsiębiorstwo z większościowym udziałem polskiego kapitału, stosujące nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne i sprawnie odpowiadające na oczekiwania odbiorców usług. SPED-LOG Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem działającym od 1993 roku w sektorze transportu, spedycji i logistyki. Założycielem firmy oraz członkiem zarządu jest Zdzisław Mejer, który w styczniu ubiegłego roku przekazał kontynuowanie rozpoczętego przez siebie wyzwania - synowi Andrzejowi Mejerowi, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki. Firma ma charakter rodzinny, co potwierdza struktura własności. Rodzina Państwa Mejerów dysponuje blisko 97% całości udziałów. Podział własności przedstawia się następująco: 1.Zdzisław Mejer posiada 161 udziałów po zł, o łącznej wartości 161 tys. zł 2.Andrzej Mejer posiada 119 udziałów po zł, o łącznej wartości 119 tys. zł 3.Tomasz Frankowski posiada 70 udziałów po zł, o łącznej wartości 70 tys. zł 4.Sped-Log Transport Sp. z o.o., spółka której 100% właścicielem jest Izabela Mejer, żona pana Zdzisława Mejera, posiada udziałami po zł, o łącznej wartości tys. zł W roku 1996, w związku z rozwojem spółki, zakupiono od Wojewody Łódzkiego upadłe przedsiębiorstwo Spedbud mieszczące się w Łodzi przy ul. Hutniczej 36/18. W umowie zakupu SPED-LOG zobowiązał się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 3 mln zł w okresie 5 lat. Warunek ten został spełniony w okresie 2 lat. Mimo to spółka kontynuowała procesy inwestycyjne i w 1999 roku zrealizowała inwestycję o wartości blisko 9,4 mln zł, którą było wybudowanie od podstaw Magazynu Logistycznego. 2

4 Firmę zlokalizowano w północnej części Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy prowadzącej do międzynarodowych dróg w kierunku Warszawa-Katowice i Cieszyn-Gdańsk. Centralę operacyjną SPED-LOG-u stanowią dwa magazyny o łącznej powierzchni m 2, mieszczące : magazyn celny i skład celny, magazyn dystrybucyjny i terminal tekstylny. Właściwe rozpoznanie potrzeb klienta jest priorytetem w podejmowaniu współpracy pomiędzy SPED-LOG-em a kontrahentem, pozwala to na sprawne rozpoczęcie realizacji zadań, co warunkuje efektywność ekonomiczną, wysoką jakość procesów i usług oraz dobór odpowiedniej strategii. Ciągłemu rozwojowi firmy towarzyszą : lojalność i zaufanie klientów, wewnętrzny potencjał ludzi profesjonalna kadra zarządzająca i zespół operacyjny, nowoczesne systemy informatyczne i techniczne oraz indywidualne dostosowanie świadczonych usług do oczekiwań klienta. W chwili obecnej na wizerunek firmy pracuje 150 doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, specjalistów od spraw celnych, logistycznych, transportu krajowego i międzynarodowego oraz administracji zarządczej. W ofercie wspłópracy z naszą firmą mamy wiele nowatorskich propozycji i rozwiązań z dziedziny logistyki czy spedycji. Podstawą ich są właściwe procesy planowania, realizacji i kontroli wydajnego przepływu i magazynowania surowców, towarów i wyrobów w warunkach umożliwiających efektywne kształtowanie kosztów i związnych z tym informacji, od punktu dostawy do punktu odbioru, zgodnie z wymaganiami klienta. 3. PROFIL DZIAŁALNOŚCI W chwili obecnej spółka realizuje usługi w następujących obszarach: usługi logistyczne. spedycja krajowa i międzynarodowa agencja celna transport Uslugi logistyczne Od listopada 1999 roku na terenie Sped-Log Sp. z o.o. funkcjonuje nowo wybudowane Centrum Logistyczne wyspecjalizowane w obsłudze branży odzieżowej. Nowoczesny terminal tekstylny obejmuje magazyn logistyczny o powierzchni ponad 5000 m². 50% jego powierzchni to magazyn wysokiego składowania posiadający 2000 miejsc paletowych, druga połowa to nowoczesny magazyn odzieży. W nowej hali magazynowej znajduje się największy w Polsce, czteropiętrowy, zautomatyzowany system przeznaczony do przeładunku oraz składowania odzieży na wisząco. System ten jest produkcji niemieckiej firmy Dürkopp, a jego przepustowość to kilka milionów sztuk rocznie. Od połowy 2002 r. na wyposażeniu Centrum Logistycznego znajduje się najnowszej technologii tunel prasowalniczy. Umożliwia on prasowanie bez docisku jednocześnie przywracając nadany pierwotnie kształt wyrobu. Gwarancją właściwie wykonanej operacji prasowania jest indywidualne i optymalne dobranie parametrów technologicznych, właściwie do rodzaju tkaniny z jakiej jest wykonany wyrób. Prasowanie we własym zakresie istotnie podnosi rentowność tej usługi oraz umożliwia optymalne włączenie tej usługi w łańcuch logistyczny. Potwierdzeniem trafności decyzji jest szacowany okres zwrotu na 18 miesięcy. Podstawową ideą funkcjonowania naszego Centrum Logistycznego jest dokładna i profesjonalna kontrola strumienia przepływu towarów. Celem i gwarancją sprawnego działania Centrum przeznaczeniem do obsługi wyrobów tekstylnych jest komplementarność usług towarzyszących obsłudze klienta, począwszy od transportu międzynarodowego i krajowego, poprzez obsługę celnej w zakresie importu i eksportu, prowadzenie magazynu do dystrybucji 3

5 do wskazanych odbiorców. Zintegrowany komputerowy system logistyczny daje możliwość pełnej automatyzacji - od rozładunku do wysyłki. Koordynację zaawansowanych działań logistycznych pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą zapewnia nowoczesny autorski system teleinformacyjny, stworzony pod potrzeby klientów. W obliczu rosnącej konkurencji usługi świadczone przez Tekstylne Centrum Logistyczne są dla wielu firm krokiem w kierunku minimalizacji kosztów. Bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług magazynowych gwarantuje wyposażenie magazynu w bezpyłowe posadzki. Dodatkowo w magazynie zainstalowany jest system umożliwiający regulację temperatury i stopnia wilgotności powietrza. Magazyn wyposażony jest w 16 doków rozładunkowych, w tym mających możliwość dostosowywania wysokości do wielkości ciężarówki. Wszystkie doki wyposażone są również w specjalne osłony. Takie rozwiązania pozwalają na szybki rozładunek bez narażania towaru na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Magazyn wysokiego składu Około 2500 m² magazynu logistycznego SPED-LOG-u to magazyn wysokiego składowania. System wysokiego składowania spełnia kryteria dotyczące optymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni, wydajności i standaryzacji ładunku. Magazyn posiada 2000 miejsc składowych w konwencjonalnych regałach paletowych. Regały paletowe charakteryzują się budową modułową. Jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia logistyki, gdyż można je zestawiać w zależności od potrzeb w ciągi o dowolnej długości i wysokości. Regały paletowe w magazynie mają 4 poziomy składowania i 8 metrów wysokości. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalizację powierzchni do wykorzystania przy danej wysokości magazynu i budowie modułów. Regały pozwalają na składowanie palet o ciężarze do 800 kg na paletę. Regały paletowe mają pojedynczą głębokość składowania (single deep). W połączeniu z ich wysokością i wymiarami modułów pozwalają na minimalizację kosztów działalności firmy wynikającą z optymalnego wykorzystania kubatury hali magazynowej. W magazynie do składowania towarów w regałach paletowych wykorzystuje się standardowe europalety. Jest to rozwiązanie pozwalające na bezproblemowy transport i rozmieszczanie towarów w magazynie, jak również ułatwiające planowanie alokacji miejsc (standardowe wymiary). W szczególnych przypadkach problemu nie stwarza również składowanie palet o specjalnych wymiarach oraz dużych kontenerów. Aby szybko i pewnie lokalizować położenie palet w magazynie, poza odpowiednim oprogramowaniem stosowane jest jednoznaczne oznakowanie regałów. Właściwe oznakowanie każdego miejsca paletowego stanowi niezbędne uzupełnienie całości systemu logistycznego w magazynie i jednocześnie bazę dla systemu komputerowego, wspomagającego szeroko rozumiane zarządzanie gospodarką magazynową. Jest to specjalistyczne i nowoczesne narzędzie zarządzające operacjami logistycznymi, związane z fizycznym procesem lokowania towarów w magazynie. Program pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, a tym samym większą sprawność. System ten gromadzi informacje o rodzajach, ilościach i podziale miejsc składowania, oraz szereg innych informacji niezbędnych do wspomagania operacji magazynowych. Magazyn składu odzieży na wisząco Około 2000 m² powierzchni nowoczesnego magazynu logistycznego przeznaczono do składowania odzieży na wisząco. Dzięki zainstalowanej 3 piętrowej konstrukcji łączna powierzchnia składowania odzieży wynosi blisko m² (3 * 2000 m²). 4

6 Magazyn SPED-LOG-u wyposażony został w zautomatyzowany system do przeładunku i składowania odzieży na wisząco. Towary są automatycznie pobierane z miejsc składowania. Specjalne układy magazynowe pozwalają na transport odzieży na wieszakach. Odzież transportowana jest za pomocą wieszaków podwieszanych wyposażonych w elementy jezdne, które poruszają się po prowadnicach. W magazynie praktycznie nie ma pomyłek, a przyjęcia i wydawanie odbywają się bardzo sprawnie. Specjalny system kontroluje drogę towaru od momentu jego wprowadzenia aż do wydania. System ten pozwala nie tylko na transport odzieży w obrębie magazynu, ale także na jej składowanie, bez konieczności przeładunku. Prowadnice doprowadzone są od stref składowania aż do doków rozładunkowych, dzięki czemu odzież może być transportowana w obrębie całego magazynu składowania odzieży na wisząco. System do przeładunku i składowania odzieży na wisząco ułatwia rozładowywanie naczep z odzieżą. Jego modułowa budowa umożliwia rozbudowę i wprowadzanie prowadnic do wnętrza naczep. Możliwe jest dołączanie do zakończeń systemu prowadnic kolejnych elementów stopniowo rozbudowujących system prowadnic. Pozwala to na uniknięcie czaso- i pracochłonnej operacji ręcznego przemieszczania odzieży z wieszaków w naczepie do magazynu. Odzież umieszczana jest bezpośrednio na wózku i może być natychmiast przetransportowana do dalszej części magazynu. Takie rozwiązanie pozwala również na szybki załadunek naczep. Transportem wewnętrznym pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami zarządza system wspomagany komputerowo. Za pośrednictwem sterowników przemysłowych system ten steruje pracą poszczególnych systemów i urządzeń transportowych. W ramach magazynu odzieży na wisząco kluczowi klienci firmy Sped-Log Sp. z oo. przyporządkowane mają własne strefy wysyłkowe i strefy składowania. Wynika to z dbałości o tych właśnie klientów oraz z ilości sztuk odzieży od nich pochodzącej. Pozostałym klientom przyporządkowuje się miejsca składowania w ramach niewykorzystanej w danym momencie powierzchni magazynowej. Współpraca SPED-LOG-u z poszczególnymi klientami bardzo się od siebie różni. Różnorodność potrzeb i oczekiwań odbiorców firmy sprawia, że nie można mówić o jednorodnym standardzie zakresu współpracy charakterystycznym dla całej branży. Przedsiębiorstwa korzystające z usług logistycznych SPED-LOG-u formułują różne oczekiwania w stosunku do swojego operatora logistycznego. Kontrahenci posiadają także własne systemy logistyczne, do których firma musi się przystosować i które również wpływają na specyfikę współpracy. Dlatego przedsiębiorstwo nastawione jest na indywidualną kompozycję pakietu usług, które odpowiadają oczekiwaniom poszczególnych klientów. W ramach obsługi magazynowej SPED-LOG wykonuje szereg usług i czynności towarzyszących wynikających z umowy z Klientem. Czynności te to m.in.: przyjęcie do magazynu kontrola ilościowa kontrola jakościowa wypakowanie wyjęcie z opakowań zabezpieczających zdjęcie folii, drukowanie etykiet, naklejanie etykiet, dołączanie znaku pielęgnacyjnego, zakładanie zabezpieczeń antykradzieżowych, zakładanie oznaczeń rozmiarowych 5

7 sortowanie komisjonowanie, prasowanie, sporadycznie możliwe również pranie. Klient ma w magazynie zarezerwowane stałe miejsca do składowania i własne strefy wysyłkowe, przydzielone poszczególnym salonom mody. W strefach wysyłkowych Klienta kompletowane są całopojazdowe transporty, które są następnie dystrybuowane do sklepów. Dzięki przeprowadzonej inwestycji Centrum Logistyczne, Sped-Log zajmuje się kompleksową obsługą klientów, czyli: importem odzieży Klienta do Polski, odprawą celną, składowaniem, obróbką, przygotowaniem do dystrybucji (w tym wykonaniem czynności standardowych i dodatkowych) oraz dystrybucją do sklepów firmowych. Dodatkowo Sped- Log w ramach współpracy zajmuje się również obsługą ewentualnych zwrotów odzieży ze sklepów firmowych Klienta. Współpracę z kontrahentami cechuje pewność obu stron, co do rzetelności otrzymywanych danych oraz informacji (jest to widoczne zwłaszcza w sposobie zgłaszania i obsługi wszelkich uwag i reklamacji). Ogromne znaczenie we wzajemnych relacjach między partnerami ma szybkość działania idąca w parze z jakością i minimalizowaniem popełniania błędów, do tego celu pracownicy Sped-Log Sp. z oo. w swojej współpracy z kluczowymi klientami wykorzystują system elektronicznej komunikacji oraz mają możliwość pracy na systemach komputerowych klientów. Zastosowania takich rozwiązań przynosi wymierne korzyści w postaci: przywiązanie klienta owocujące stabilną współpracą oszczędności czasu i pieniędzy system redukuje praco- i czasochłonne wypełnianie dokumentów; system pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów - eliminacja ludzkich błędów powstałych wyniku ręcznego wprowadzania danych; sprawnego realizowania dostaw; konkurencyjności - szybkości i pewności realizacji zleceń. Spedycja i obsługa przewozów Spedycja prowadzona jest równolegle w dwóch obszarach przewozach krajowych oraz spedycji międzynarodowej. Spedycja krajowa W sierpniu 2003 r. roku wdrożono i uruchomiono projekt ogólnopolskiej sieci dystrybucji, której zadaniem jest koordynacja i obsługa przewozów całopojazdowych i drobnicowych. Utworzono pięć zamiejscowych oddziałów Firmy w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy oraz centralę zarządzania i przeładunków HUB w Łodzi. Oddziały spedycji krajowej prowadzą rozwózki przesyłek konsolidowanych pochodzących od klientów drobnicowych a przede wszystkim dystrybuują dostawy tekstyliów i przesyłek gabarytowych na rzecz odbiorców magazynu logistycznego. Spedycja międzynarodowa Obejmuje zasięgiem wszystkie kraje Europy Zachodniej (stałe linie na kierunkach: Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania) i Wschodniej (Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Mołdawia). W ramach struktury wewnętrznej istnieje specjalizacja w zakresie obsługiwanych tras oraz obszarów językowych państwa, do których kierowane są przewozy. 6

8 Spedycje prowadzą następujące usługi: przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi; zawieranie umów o przewóz i wybór środka transportu; ubezpieczanie przesyłek; przygotowanie przesyłki do przewozu; nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową; odbiór przesyłki ze środka transportowego wraz z dokumentacją; przekazanie przesyłki odbiorcy. Podsystem transportu i samo przemieszczanie towarów odgrywają kluczową rolę w systemie logistycznym. Jako operator logistyczny przedsiębiorstwo sprawia, aby produkty były zawsze do dyspozycji klientów we właściwym miejscu i czasie oraz ilości i jakości. Firma posiada własny park samochodowy w postaci ciężarówek o ładowności od 1,5 do 24 ton (prawie wszystkie przystosowane są do transportu odzieży "na wisząco"). Polityka utrzymywania własnej bazy samochodowej, podyktowana była chęcią świadczenia usług transportowych na najwyższym światowym poziomie. Obecnie park samochodowy wykorzystywany jest do obsługi najważniejszych klientów, dla których stanowi gwarancję sprawności, jakości i terminowości dostaw. Profesjonalny tabor dostosowany jest do transportu różnego rodzaju towarów i może sprostać niemal każdym wymaganiom klientów. 17 nowoczesnych pojazdów (m. in. marki VOLVO, MAN i RENAULT) przystosowanych zostało do wymagań europejskich norm ekologicznych i transportowych. Większość samochodów Sped-Log-u posiada stałe karnety TIR. Dodatkowo przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z 30 innymi przewoźnikami, którzy świadczą usługi zewnętrzne na zamówienie. Samochody współpracujących przewoźników są oznakowane logo Sped-Log i zapewniają wysoką jakość świadczonej usługi. W długofalowej polityce spółki udział własnego transportu będzie systematycznie ograniczany na rzecz korzystania z podwykonawców. Jest to związane ze strategią koncentracji środków i uwagi na obszarach rozwojowych, o najwyższej rentowności. Trend ten jest widoczny w wynikach ostatniego okresu. Pełną kontrolę firmy nad powierzonym towarem i pojazdami zapewnia satelitarny system monitorowania oraz kontroli pojazdów. Satelitarny system monitoringu pojazdów stworzono z myślą poprawy bezpieczeństwa świadczonych przewozów i umożliwienia wymiany informacji pomiędzy użytkownikami poprzez lokalizację terminali montowanych w pojazdach (wskazywanie współrzędnych geograficznych położenia obiektu w terenie z dokładnością do 100 m). Pozwala to na ochronę ładunków o większej wartości i śledzenie sposobu realizacji zleceń transportowych. Usługi celne Agencja celna Sped-Log Sp. z oo. posiada zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 554 wydane dn na prowadzenie działalności w formie agencji celnej (na podstawie art.118b ust.1,2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. Prawo Celne). Agencja celna świadczy kompleksowe usługi w zakresie procedur celnych, obsługi transgranicznej przewozów i prowadzenia księgi uszlachetniania. Oddzielne komórki zajmują się doradztwem z zakresu prawa celnego i procedur celnych w krajach Europy oraz obsługą magazynu celnego. Biuro agencji na terenie wykonuje łącznie około 2000 odpraw miesięcznie we wszystkich procedurach. SPED-LOG dysponuje również delegaturą własnej agencji celnej położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej. 7

9 Wzorowa jakość współpracy z Izbą Celną oraz posiadanie przez Sped-Log szerokiej infrastruktury logistycznej zaowocowało podjęciem przez władze administracyjne decyzji o utworzeniu na terenie przedsiębiorstwa inspektoratu Urzędu Celnego. W obliczu zbliżającego się momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej prowadzone są procesy restrukturyzacji w zakresie funkcjonowania organów celnych, co skutkuje likwidacją wielu placówek Urzędu Celnego. Decyzja Władz Celnych o rozwoju działalności tejże instytucji na terenie Sped-Logu daje firmie istotną przewagę nad konkurencją. Dodatkowo istotnym elementem ograniczającym efekt spadku przychodów spółki z usług agencyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej jest fakt, iż blisko 80% wartości transakcji dokonywana jest obecnie (2003 r.) w obrocie z krajami spoza struktur unijnych. 4. SYTUACJA EKONOMICZO-MAJĄTKOWA Na dzień r. rzeczowy majątek Spółki obejmuje: - budynki, budowle i inne obiekty w łącznej wartości ewidencyjnej tys. zł - grunty własne (prawo użytkowania wieczystego) o wartości ewidencyjnej 231 tys. zł - urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości ewidencyjnej tys. zł - środki transportu o wartości tys. zł - pozostałe środki trwałe w łącznej wartości ewidencyjnej 189 tys. zł Jak wynika z powyższego zestawienia najważniejszą pozycję aktywów stanowią własne nieruchomości. Rzeczą istotną jest fakt, iż wartość rynkowa gruntu wraz z naniesieniami dwukrotnie przekracza ich wartość ewidencyjną (na koniec 2003 r. wyniosła blisko 15 mln zł). Stan ten wynika między innymi z następujących uwarunkowań: - od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości istotnie wzrosły ceny gruntów w podobnych lokalizacjach (centralne położenie na skrzyżowaniu arterii komunikacyjnych w pobliżu planowanego przebiegu autostrad północ-południe) oraz znajdujących się obiektów magazynowych wysokiego standardu - powstanie na terenie kompleksowego centrum logistyki tekstylnej przeznaczonego do wysokiego magazynowania towarów i składowania odzieży na wisząco oraz nowoczesnego biura obsługi klientów wpłynęło na lepsze zagospodarowanie pozostałych zasobów i wzrost ich wartości - prowadzenie w istniejących obiektach szeregu modernizacji i wyposażania w rozwiązania techniczne, rozliczanych w koszty bieżącej działalności, które podnoszą standard i wydłużają czasokres użytkowania budynków i infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja na terenie Spółki w Łodzi przy ulicy Hutniczej 36/18 kolejnej hali wysokiego składowania, poza związanymi korzyściami ekonomicznymi, umożliwi dalszy rozwój zaplecza, zapewni lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i wpłynie na obniżenie kosztów stałych działalności istniejących już centrów zysku. W ramach wybudowanego i stale rozbudowywanego pierwszego magazynu logistycznego w latach poniesiono dotychczas łączne nakłady inwestycyjne w kwocie tys. zł, na które złożyły się: - budowa hali magazynowej i konstrukcji trwale związanych z budowlą razem tys. zł - przenośniki rolkowe do transportu odzieży na wisząco typu, po dwóch rozbudowach, łącznie w kwocie tys. zł - tunel do bezdotykowego prasowania odzieży SPREAD-FLOW 226 tys. zł - zbiornik przeciwpożarowy z przyłączem 123 tys. zł - regały paletowe wysokiego składowania 80 tys. zł - wyposażenie 395 tys. zł. 8

10 Na inwestycje w budynku administracyjno-biurowym poniesiono łączne nakłady w kwocie tys. zł, w tym na budowę obiektu tys. zł, a pozostałą część kwoty na wyposażenie i infrastrukturę techniczną. Wydatkowane w okresie pięcioletnim nakłady inwestycyjne w nowych obiektach sfinansowano z poniższych źródeł: Forma finansowania Kwota początkowa w złotych * Udział procentowy w finansowaniu Kwota pozostała do spłaty *** Kredyt dewizowy BPH zł 45,7% ,52 EUR Kredyt dewizowy BIG zł 12,7% ,79 EUR Kredyt dewizowy BZ zł ** 13,4% 0,00 EUR Środki własne zł 28,2% - Razem zł 100,0% ,31 EUR * stanowiące równowartość kwot zaciągniętych kredytów w EURO ** kredyt przewalutowany z DEM na EURO według kursu obowiązującego w dniu zaciągnięcia *** wyrażona w walucie kredytu na dzień r. Uruchomienie inwestycji logistycznej w 1999 r. zbiegło się z okresem dekoniunktury gospodarczej, której nasilenie nastąpiło w latach , gdy popyt na dobra konsumpcyjne (w tym wyroby odzieżowe) uległ istotnemu ograniczeniu. Realizacja planowanych poziomów obrotów wynikających z zawartych kontraktów logistycznych uległa opóźnieniu o dwa sezony. Systematyczna spłata zaciągniętych zobowiązań kredytowych długoterminowych spowodowała uszczuplenie kapitału pracującego. Aby zachować elastyczność działania na rynku oraz rozwijać współpracę z kontrahentami uzupełniano środki obrotowe poprzez zaciągane w tym celu kredyty krótkoterminowe oraz finansowano bieżącą działalność zobowiązaniami handlowymi. Fakt ten wpłynął na formalne obniżenie poziomu wskaźników kapitałowych i płynności. Dopiero w ostatnich dwóch latach Spółka wygenerowała znaczne nadwyżki finansowe, szczególnie zaś w 2003 r. nastąpiła poprawa struktury finansowania majątku trwałego i stopniowe powiększenie kapitałów stałych. Przedsiębiorstwo stale kontynuuje politykę zamiany krótkoterminowych zobowiązań na długoterminowe finansowanie działalności i inwestowanie w długim okresie. Generowane istotne nadwyżki z bieżących przepływów, pochodzących zwłaszcza z usług magazynów logistycznych charakteryzujących się wysoką wartością dodaną, umożliwią zachowanie dziennej płynności finansowej oraz obsługę spłaty inwestycji w nowej hali wysokiego składu w nadchodzących latach. Wartym podkreślenia jest fakt, iż polscy udziałowcy Spółki, wychodząc naprzeciw potrzebom wzmocnienia kapitałowego, dwukrotnie w 2002 r. podnieśli kapitał zakładowy przedsiębiorstwa. Pierwsze podniesienie kapitału w kwocie zł nastąpiło w marcu 2002 r. a kolejne o kwotę zł w grudniu 2002 r. Wkłady zostały pokryte aportami m.in. urządzeń do przenoszenia i prasowania odzieży umożliwiającymi dalsze rozwijanie czynności logistycznych w magazynie głównym. Działania te dały podstawy do dalszego rozwoju i stabilizacji pozycji Spółki a przede wszystkim do tworzenia kompleksowej oferty dla klientów z branży tekstylnej. Kapitał zakładowy wynosi obecnie zł, przy czym wartość rynkowa przedsiębiorstwa wielokrotnie przekracza tę kwotę co wynika z posiadanych kontraktów, bazy stałych odbiorców logistycznych, pierwszego miejsca zajmowanego przez Spółkę w sektorze logistyki tekstylnej oraz posiadanej wiedzy know-how i doświadczeń wyniesionej z wieloletniej działalności w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług na rynku FMCG. 9

11 W rezultacie podjętych działań w latach Sped-Log stał się Spółką o mocnej, ugruntowanej pozycji rynkowej. Od kilku lat jesteśmy liderem w sektorze usług logistycznych dla klientów branży odzieżowej a od 2003 r. funkcjonuje sieć dystrybucji tekstyliów oraz ładunków drobnicowych oparta na działalności pięciu oddziałów regionalnych oraz centralnej stacji przeładunkowej w Łodzi. Posiadany potencjał i ciągłe wdrażanie nowych technologii (m.in. systemu jakości ISO, zintegrowanych programów zarządzania oraz systemów obsługi spedycyjno-logistycznej na zasadach just in time ) zapewnia możliwość kontynuowania opisanego powyżej trendu. Dowodem stanowiącym o wysokim standardzie świadczonych przez Spółkę usług są przyznane przez niezależny instytut badawczy Data Group rok po roku wyróżnienia Operatora logistycznego w latach 2001 i Tytuły te znajdują potwierdzenie w rekomendacjach udzielanych przez naszych wieloletnich klientów oraz świadczą o skuteczności i właściwej realizacji przyjętej strategii. Oceniając poziom działalność Spółki w roku 2003 należy stwierdzić, iż odnotowano istotny wzrost wolumenu sprzedanych usług i wyniku operacyjnego w porównaniu do roku Dynamika przychodów netto ze sprzedaży podstawowej przekroczyła 13% przy wzroście marży operacyjnej brutto z 10,4% do 12,5% co dało kwotowy wynik z działalności operacyjnej w wysokości tys. zł (o 300 tys. zł więcej w porównaniu do poprzedniego roku) Przedsiębiorstwo poprawiło również nieznacznie wyniki w pozostałych obszarach działalności ponosząc niższe koszty operacyjne i finansowe. Szacowany zysk brutto do opodatkowania (w wersji przed ostatecznym zamknięciem 2003 roku i badaniem sprawozdań) wynosi 1,1 mln zł i jest wyższy od zanotowanego w 2002 roku o 200 tys. zł. Należy zaznaczyć, że wynik ten jest korygowany ujemnymi różnicami z tytułu bilansowej wyceny kredytów ciągnionych przez Spółkę w walucie euro, której kurs wzrósł w 2003 roku o 0,7 zł. Ta część kosztu finansowego nie spowodowała fizycznego wypływu gotówki ze Spółki a wynik brutto rozpatrywany bez tych różnic kursowych wyniósłby blisko 1,8 mln zł. Osiągnięcia przedsiębiorstwa w 2003 roku są podyktowane znaczną poprawą sprawności działania poszczególnych działów operacyjnych w strukturze sprzedaży usług, obniżeniem zarówno jednostkowych kosztów bezpośrednich jak i ograniczaniem stałych kosztów funkcjonowania Spółki. Przede wszystkim na poprawę wyników wpłynęła wartość dodana z tytułu usług logistycznych (czynności obróbcze wykonywane na odzieży poza składowaniem). Całkowity obrót magazynu logistycznego w ostatnim roku zamknął się kwotą 5,1 mln zł z wynikiem brutto 1,8 mln zł (rozumianego jako odrębnego centrum przychodów bez narzutu kosztów części administracyjnej). Specyfika działalności Centrum Tekstylnego pozwala na uzyskiwanie wysokich marż po kosztach operacyjnych (bez kosztów ogólnych) sięgających 35%. Łączna sprzedaż usług magazynowych i logistycznych w SPED-LOG-ie za rok 2003 wyniosła blisko 6,2 mln zł i była wyższa o ponad 800 tys. zł wobec analogicznej sprzedaży w 2002 roku. Warto nadmienić, iż wzrost ten nastąpił poprzez zwiększenie masy towarowej i ilości działań wykonywanych w magazynie przy jednoczesnym obniżeniu cen jednostkowych na poszczególne kategorie usług dla kluczowych odbiorców logistycznych. Wolumen obrotu i dynamika sprzedaży usług magazynowych i logistycznych Kategoria Obroty netto z usług logistyczno-magazynowych tys. zł tys. zł tys. zł Udział usług logistyki magazynowej w sprzedaży ogółem 18,7% 23,8% 24,0% Dynamika wzrostu sprzedaży usług log-mag. rok do roku - 28,0% 14,6% W ostatnich latach działalności Spółki notuje się ciągły wzrost zarówno wolumenu obrotów logistycznych (masy towarów i odzieży przechodzącej przez magazyny) jak i wartościowy przyrost sprzedaży tego segmentu usług. Wolniejsza dynamika wzrostu przychodów w 2003 r. spowodowana była z jednej strony uelastycznieniem cen za czynności prowadzone dla klientów docelowych z branży tekstylnej, z drugiej zaś sukcesywnym 10

12 wypełnieniem pierwszego magazynu logistycznego, które w miesiącach dużej intensywności dostaw sięgało 90% wykorzystania dostępnej powierzchni. Spółka podniosła w ten sposób stopień zagospodarowania posiadanego potencjału, jednak obecne zasoby, wobec sygnalizowanego zapotrzebowania kontrahentów popartego nowo zawartymi kontraktami, okazują się niewystarczające do podtrzymania tendencji wzrostowych w zakresie realizowania sprzedaży logistyki magazynowej. Deklarowane przez odbiorców potrzeby w zakresie udostępnienia dodatkowej powierzchni wysokiego składowania oraz wzrostu ilości czynności przerobowych wykonywanych na odzieży wymagają poszerzenia zaplecza i rozpoczęcia budowy drugiej hali magazynu logistycznego. Inwestycja w nowy obiekt magazynowy jest tym bardziej pożądana, że zapewnia możliwość zwiększenia obrotów do obecnie obsługiwanych odbiorców a jednocześnie pozwala na składowanie materiałów dłużycowych w ramach dodatkowego kontraktu z firmą Komfort oraz obsługę pozostałej sprzedaży kierowanej do klientów logistycznych pozyskanych z sieci dystrybucji. Jednocześnie usprawnieni pracę logistyczną magazynu, poprzez wstępne komisjonowanie i przedskładowanie odzieży w kartonach przed ich późniejszym składowaniem na wisząco i obróbką w Centrum Tekstylnym. Połączenie działań dwóch hal wysokiego magazynowania umożliwi podział czynności i obniży koszty działań skracając okres przechowywania towarów w halach. Nowy obiekt spełni również wymagania krajowej sieci dystrybucji dla realizacji dostaw w systemie just in time. Poprawienie rotacji obrotu zapasami pozwoli na obsługę większej niż dotychczas masy towarowej (tym samym pozyskanie nowych odbiorców) oraz przeniesienie ciężaru sprzedaży usług typowo magazynowych na wpływy realizowane za czynności handlingu i pracy obróbczej na przesyłkach. Podjęte plany rozwoju potencjału logistycznego wiążą się nierozerwalnie z przystąpieniem Polski do struktur unijnych w maju 2004 r. i przewidywanym napływem większej masy towarowej z tych kierunków (ułatwienie współpracy i obniżenie kosztów tranzytu po otwarciu granic zachodniej i południowej). Jednocześnie odnotowany zostanie czterokrotny spadek średniorocznych obrotów z tytułu obsługi transgranicznej i odpraw realizowanych przez agencję i skład celny funkcjonujący w SPED-LOG-ie (biorąc pod uwagę istniejące linie dostaw). Rola agencji celnej od maja 2004 r. zostanie w zasadzie ograniczona do obsługi celnej tras wschodnich (Rosja, Ukraina, Mołdawia) i pozostałych kierunków poza Europą (m.in. clenia towarów sprowadzanych z krajów Dalekiego Wschodu). W dalszych latach spodziewany jest stopniowy rozwój składu celnego na bazie importowanych przez klientów dóbr konsumpcyjnych i materiałów, pochodzących spoza strefy euro. Wpływy z kontraktów realizowane przez drugą halę wysokiego składowania wypełnią przejściową lukę powstałą w przychodach z tytułu utraty części wpływów z agencji i magazynu celnego. Dodatkowa nadwyżka sprzedaży zostanie natomiast wygenerowana przez Centrum Tekstylne, do którego wniesiony będzie wysoko cenny wolumen obrotów z zawartych kontraktów na czynności składowania na wisząco, prasowania i znakowania odzieży, oraz z ich późniejszej rozwózki na wieszakach. Utworzona sieć dystrybucji wraz z uruchamianą inwestycją zapewnia najwyższe unijne standardy wykonywania dostaw w kraju w czasie 24-godzin od momentu ich zlecenia, do czego obliguje również przystąpienie do europejskiej sieci operatorów logistyki odzieżowej Milionet. Osiągane wyniki i intensywny rozwój w ostatnich latach tego sektora działalności zaowocowało włączeniem przedsiębiorstwa do grupy operatorów zajmujących się przygotowaniem i transportem tekstyliów w zaawansowanym systemie śledzenia dostaw i identyfikacji towaru. Warto nadmienić, iż SPED-LOG jest do tej pory jedynym spośród polskich partnerów logistycznych, który spełnił narzucone kryteria systemu dystrybucji. Docenione zostały tym samym wysiłki związane ze stałą rozbudową zaplecza magazynowego i bazy transportowej, a także utworzenia sześciu oddziałów krajowej sieci dostaw, ( Milionet depots ). W myśl reguł działania tej organizacji SPED-LOG będzie posiadał wyłączność na świadczenie usług przewozu odzieży na wisząco na terenie całego kraju zlecanych przez europejskich członków tej organizacji. 11

13 Podsumowując efekty działalności Spółki za rok 2003 trzeba podkreślić osiągnięty najwyższy w dotychczasowej historii SPED-LOG-u zysk netto w kwocie 400 tys. zł, który wyniósłby 1,1 mln zł bez uwzględniania opisywanych wcześniej ujemnych różnic kursowych. Zanotowano równocześnie wzrost zyskowności brutto z poziomu 3,8% w roku 2002 do 4,2% w 2003 roku (bez uwzględniania różnic kursowych do 6,8%). Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania makroekonomiczne i sytuację rynku (ciągle niska siła nabywcza odbiorców krajowych, utrzymujący się kryzys gospodarczy w Niemczech gdzie Spółka lokuje większość obrotów zagranicznych) wynik ten umiejscawia SPED-LOG w gronie liderów branżowych. Trzeba również nadmienić, iż na niższy, niż pierwotnie zakładano roczny wynik z działalności podstawowej, wpłynęły koszty uruchomienia we wrześniu 2003 r. krajowej sieci dystrybucji. Wydatki jednorazowe na organizację nowej struktury sprzedaży usług oraz niepokryte koszty stałe oddziałów terenowych wyniosły w ubiegłym roku blisko 800 tys. zł. Szacuje się, że koszty rozruchu przeniosą się w części na rok 2004 i wyniosą jeszcze 600 tys. zł, przez co utworzone centrum zysków nie wygeneruje w tym roku istotnej nadwyżki finansowej. Zapewni jednak obsługę zleceń wewnętrznych (głównie dystrybucję z magazynu logistycznego oraz spedycji międzynarodowej, a w IV kwartale 2004 r. również rozwózki z nowej hali wysokiego składowania) przez co ułatwi pracę i przyniesie wartość dodaną pozostałym działom operacyjnym firmy. Działania zmierzające do ciągłego obniżania kosztów gospodarowania, w tym kosztów stałych funkcjonowania przedsiębiorstwa, wprowadzone systemy kontrolingowe i zarządcze, pozwalają lepiej planować przyszłą działalność i zapobiegać mogącym się ujawnić niekorzystnym tendencjom. 5. ANALIZA RYNKU Rynek usług logistycznych w Polsce znajduje się w przededniu zasadniczych zmian związanych z integracją polskiej gospodarki z systemem Wspólnoty Europejskiej. Wspólny rynek przyniesie według menadżerów czołowych polskich firm logistycznych (badanie DATA GROUP) nie tylko większą ilość pracy w logistyce, ale zwiększy tez konkurencję ze strony obcych firm. Szansą jest przewidywany wzrost wymiany handlowej, generalne tendencje wzrostu popytu na usługi logistyczne również poprzez outsourcing logistyki firmom usługowym, wzrost znaczenia Polski jako centrum logistycznego w obrocie międzynarodowym. Zagrożenie stanowi natomiast wzrost konkurencji ze strony firm zagranicznych. Przewagę na rynku (a tym samym dobre perspektywy rozwoju) będą miały firm, które posiadają jeden z dwóch najistotniejszych czynników: - łatwiejszy niż inne dostęp do kapitału - oferujące klientom wyższą wartość dodaną w logistyce (możliwość osiągania wyższej marży ). Jeszcze przed dwoma laty menadżerowie firm logistycznych w odpowiedzi na ankietę Data Group uznawali, że sukces ma zapewnić umiejętność nawiązania trwałych więzi handlowych z dużymi klientami oraz umiejętność zapewnienia dystrybucji towarów. Wraz z rosnącą konkurencją cechy te okazały się jednak niewystarczające o ile nie zostaną wsparte możliwością świadczenia usług o kompleksowym charakterze oraz zapewnieniem wysokiego standardu wykonania usług logistycznych. Według badań DATA GROUP pozycję rynkową wyznaczać będą w coraz większym stopniu takie strategiczne sfery działalności jak: zakres i kompleksowość usług, jakość obsługi klienta, innowacyjność rozwiązań czy orientacja na klienta (dopasowane projekty logistyczne). 1 1 Eurologistics 6/2003 s. 22 Nie wystarczy dobra dystrybucja 12

14 W przypadku rynku powierzchni magazynowej nastąpiło w ostatnim okresie wyraźne ożywienie. Zintensyfikowanie zapotrzebowania na powierzchnie magazynową w zestawieniu z wyhamowaniem w okresie ostatnich 2-3 lat tempa inwestycji może spowodować nawet powtórzenie się scenariusza z połowy lat 90., kiedy na rynku była zbyt niska podaż powierzchni spełniających podstawowe standardy europejskie. W związku z powszechna skłonnością do ograniczania kosztów firmy są coraz częściej zainteresowane uzmiennianiem kosztu powierzchni dopasowując go do sezonowych wahań zapotrzebowania. Dzieje się to głównie poprzez outsourcing logistyczny. Fakt ten jest kolejnym argumentem podnoszącym atrakcyjność usług zewnętrznego operatora logistycznego. W opinii specjalistów z branży dużym zainteresowaniem będą cieszyły się lokalizacje, przy których pojawią się główne szlaki komunikacyjne, a zwłaszcza miejsca, gdzie będą się krzyżowały. Jednym z bardziej interesujących pod względem industrialnym rejonów staje się Łódź i jej okolice. 2 O sukcesie Sped-Log-u zadecydowało przede wszystkim doskonałe dopasowywanie się do realiów szybko zmieniającego się rynku FMCG oraz adekwatne do potrzeb rozwijanie potencjału ludzkiego i rzeczowego. Powołanie Terminalu Tekstylnego było naturalną konsekwencją rozwoju outsourcingu dla dystrybucji i obróbki logistycznej świadczonych na rzecz centrów handlowych oraz sieci sklepów odzieżowych, co umożliwiło Firmie ulokowanie się w perspektywicznej niszy rynkowej. Odpowiednio wcześnie podjęte działania poparte analizami rynku (wprowadzanie większości sklepów wielkopowierzchniowych w końcu lat dziewięćdziesiątych) przy jednoczesnym dostarczeniu kompleksowych i profesjonalnych usług logistycznych (kwalifikowany przewóz, konfekcjonowanie, czyszczenie i prasowanie odzieży, składowanie oraz indywidualnie dostosowane czynności prowadzone w magazynie) ugruntowały rynkową pozycję Sped-Log-u oraz zbudowały zaufanie klientów. Niebagatelny udział w tych pracach ma personel Firmy, doświadczeni specjaliści z dziedziny zarządzania marketingowego i finansowego a przede wszystkim doskonali fachowcy w branży transportu, spedycji i logistyki prowadzący codzienną działalność operacyjną. Po dziesięciu latach aktywnej obecności na rynku usług transportowologistycznych SPED-LOG dysponuje rozbudowanym zapleczem magazynowym i taborem samochodowym, pozwalającym spełniać rozbudowane wymagania kontrahentów w zakresie dystrybucji, składowania i uszlachetniania towarów. Spółka zatrudnia obecnie 150 wykwalifikowanych pracowników, posiada własną agencję celną ze składem celnym oraz pięć oddziałów zamiejscowych w ramach krajowej sieci dystrybucji. Centra regionalne, zlokalizowane na Mazowszu, Pomorzu, Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, dysponują łącznym zapleczem magazynowym o powierzchni m 2, prowadzą lokalną obsługę klientów drobnicowych i logistycznych. Terminowość i sprawność obsługi zleceń zapewnia posiadane oprogramowanie transportowo-spedycyjne oraz wdrożony komputerowy system logistyki magazynowej. Zarządzanie finansami i procesami oraz kontrola przepływu informacji w firmie odbywa się poprzez zintegrowany system raportowania klasy ERP. Właściwy kierunek wprowadzanych zmian i stopień dostosowania Spółki do warunków gospodarki rynkowej potwierdziły liczne certyfikaty i wyróżnienia przyznawane przez niezależne ośrodki badające branżę i wewnętrzną organizację Spółki. Wśród ważniejszych można wymienić wysokie miejsca w rankingach branżowych organizowanych przez Data Group (konkursy na operatora logistycznego w roku 2001 i 2002) oraz przyznany w listopadzie br. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Certyfikat Zarządzania Jakością według normy PN/EN ISO 9001: Eurologistics 6/2003 s. 66 Ożywienie w magazynach 13

15 6. PROJEKCJE FINANSOWE DLA PROJEKTU I SPÓŁKI Założenia skali makro W prognozowanej sytuacji finansowej i wynikach Spółki na lata przyjęto poniższe uwarunkowania makroekonomiczne związane z działalnością w kraju i za granicą: a) stawka podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie obowiązującym w roku % stała dla całego okresu analizy b) zniesienie barier celnych w obrocie transgranicznym z państwami Unii Europejskiej oraz przystępującymi od maja 2004 r. związany z tym brak ceł i opłat granicznych, uproszczenie procedur przewozowych, obniżenie kosztów obsługi dokumentowej c) wprowadzenie płatnych autostrad w Niemczech po rozszerzeniu UE - co może wpłynąć na przejściowy wzrost kosztów transportu i usług przewozowych d) brak istotnych efektów inflacyjnych co znajduje potwierdzenie w niskiej stopie inflacji obserwowanej w latach e) utrzymanie obecnych kursów walut obcych w całym okresie prognozy, w szczególności waluty UE (poziom 4,7 zł/euro i 1,25 USD/euro), podyktowane realizowaniem obrotów zagranicznych w tej walucie zarówno po stronie przychodowej i kosztowej (sprzedaż i przewozy obce wg przeliczników z euro) co wpływa neutralnie na wyniki operacyjne f) podtrzymanie rozpoczętej w II połowie 2003 r. tendencji wzrostu gospodarczego w kraju (wzrost PKB 3,5% wobec 2002 r.) co w dłuższym okresie spowoduje wzrosty poziomów działalności i poprawę sytuacji przedsiębiorstw g) otwarcie granicy zachodniej i południowej jako szansę dalszego rozwoju (Spółka od wielu lat większość swoich obrotów realizuje pośrednio lub bezpośrednio w kooperacji z partnerami niemieckimi i francuskimi a także rozwija współpracę z kontrahentami z Włoch i Hiszpanii). Założenia do projektu inwestycyjnego Projekcje wyników finansowych sporządzono równolegle metodą izolowaną dla projektowanej hali wysokiego składowania (ASTRON2) jako odrębnego centrum przychodów i kosztów oraz uwzględniając te wielkości w ogólnym wyniku Spółki (wartość dodana). Intencją autora było pokazanie efektu samofinansowania się hali (zwrot wniesionych środków własnych i spłata zaciągniętego kredytu inwestycyjnego) przed okresem 8 lat w oparciu o sprzedaż z kontraktów realizowanych z udziałem nowego obiektu. W przeprowadzonych prognozach przyjęto obecną strukturę funkcjonalną Spółki (sieć dystrybucji, centra zysków, działy pomocnicze i zarząd) w zakresie wykonywanej pracy, realizowanych usług i wymiany świadczeń wewnętrznych), poszerzoną o drugą halę wysokiego składowania. W projekcjach globalnych zaprezentowano przychody i koszty przedsiębiorstwa w rocznym układzie rodzajowym w latach , natomiast bilans i rachunek wyników funkcjonowania obiektu ASTRON2 przygotowano w ujęciu miesięcznym z wyodrębnioną analizą marżowości dla istotnych kontraktów logistycznych. Projekt finansowania i utrzymania hali wysokiego składowania bazuje na sprzedaży usług dającym się obecnie wyróżnić czterem grupom kontrahentów, którzy będę korzystali z udostępnionej powierzchni magazynowej (podłoga i regały wysokiego składowania wg umownego podziału przedstawionego na schemacie 1) a także z dystrybucji ich przesyłek po kraju (zwózki i rozwózki do regionów). Projektowana hala powstaje przede wszystkim z myślą jej przeznaczenia na rosnące potrzeby obecnie drugiego największego odbiorcy sieciowego (komisjonowanie odzieży w kartonach, przeskładowanie odzieży przed jej obróbką w Centrum Logistycznym) oraz firmy KOMFORT jednego z trzech największych dystrybutorów dywanów i wykładzin w kraju. Ponadto w nowym obiekcie będzie obsługiwana masa towarowa (przędza i jeans) powierzona 14

16 przez stałego klienta w bezpośrednim sąsiedztwie, a także prowadzony handling kartonów na leżąco dla pozostałych klientów logistycznych otwierających nowe sklepy oraz odbiorców z krajowej sieci dystrybucji. Planowane roczne ilości masy towarowej składowanej i przechodzącej przez halę ASTRON2 wraz z zajmowanymi powierzchniami magazynowymi na poszczególnych kontrahentów przedstawia tabela 1. W tabeli 2 zestawiono przewidywane wpływy ze sprzedaży usług składowania i obróbki logistycznej (rozładunki, załadunki i komisjonowanie) oraz dystrybucji przesyłek po kraju. Cenniki na poszczególne usługi dla klientów zawiera tabela 3 a normatywy przerobu i standardowe koszty w przeliczeniu na jednostki powierzchni, wagi i pracy podaje tabela 4. W tabeli 5 zebrano koszty bezpośrednie i pośrednie rozdzielone na klientów nowego obiektu a w tabeli 6 zyskowności uwzględniające kolejne poziomy marż (bezpośrednie, zmienne oraz całkowite) a także ogólny wynik operacyjny. Istotnym, z punktu widzenia realizacji i finansowania inwestycji, jest harmonogram czasowo-rzeczowy budowy hali uwzględniający przebieg robót i dokonywane płatności, tym bardziej, że całość inwestycji ma zostać oddana do użytku już w sierpniu 2004 r. Schemat 2 przedstawia poszczególne etapy i rodzaje prac wraz z ich wyceną, fakturowaniem oraz transzami płatności. W tabeli 7 pokazano nakłady inwestycyjne według rodzajów wraz z opisem istotnych wydatków oraz przyjętymi stawkami amortyzacji środków trwałych. Harmonogram spłaty kredytu oraz koszty finansowania inwestycji podaje tabela 8. W oparciu o przyjęte założenia dotyczące wielkości sprzedaży i kosztów powstał rachunek zysków i strat oraz izolowany bilans obiektu ASTRON2 i rachunek przepływów pieniężnych w wariantach porównawczych. Obliczono również podstawowe wskaźniki ekonomiczne dla płynności, obrotowości, rentowności i zadłużenia oraz przeprowadzono rachunek zwrotu kapitałów własnych i obcych wniesionych na finansowanie inwestycji. Komentarz do projekcji sprawozdań ASTRON2 i Sped-Log-u Sprawozdania finansowe (separacyjne dla obiektu hali oraz łączne dla Spółki) sporządzono w wariantach porównawczych na okres 8-lat, odpowiadającemu terminowi spłaty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. W bilansie obiektu przyjęto kapitały początkowe w kwocie 1,5 mln zł pochodzące z środków własnych Spółki oraz kredytu w kwocie 3,5 mln uruchamianego w transzach zgodnie z dołączonym harmonogramem. Pozostałe zakupy zostaną sfinansowane poprzez leasing operacyjny i z działalności operacyjnej obiektu. Umorzenie nakładów nabytych z środków własnych i kredytowych odbywa się ze stawkami normatywnymi sugerowanymi przez Ministerstwo Finansów a umorzenie bilansowe leasingowanych środków dokonuje się całkowicie w czasie trwania umów leasingu. W prognozach kosztów finansowych, przyjęto refinansowanie posiadanych przez Spółkę dwóch kredytów inwestycyjnych oraz rozdrobnionych kredytów obrotowych. Z uwagi na istotną spłatę w ostatnim okresie znacznych kwot kredytów krótkoterminowych Spółka, widząc konieczność rozbudowy majątku obrotowego związanego z rozwojem działalności, zamierza odbudować potencjał finansowania bieżącego poprzez zwiększenie salda kredytów obrotowych o 500 tys. zł. Łączna kwota nowego kredytu złotowego średnioterminowego, o 3-letnim okresie spłaty, zaciągnięta w jednym z wytypowanych banków wyniesie 2,3 mln zł. Ideą planowanej operacji zamiany rozdrobnionych zobowiązań, oprócz uporządkowania struktury finansowania działalności i ułatwienia czynności administrowania, jest potrzeba uzyskania jednolitych korzystnych warunków kredytowania (niska stopa oprocentowania, uwolnienie podzielonych zabezpieczeń i udzielenie bankowi jednego skonsolidowanego zabezpieczenia). Lokując wspólne zadłużenie w jednej instytucji Spółka spodziewa się również uzyskać korzyści poza kredytowe wiążące się z dostępem do różnych usług bankowych i parabankowych, a wynikające ze skali przepływów pieniężnych. 15

17 Struktura kredytowania działalności bieżącej i inwestycji SPED-LOG-u na dzień 31 marca 2004 r. powinna wygladać następująco: Bank finansujący Rodzaj kredytu Kwota kredytu* Wytypowany bank inwestycyjny (obecnie Bank nr 1) Wytypowany bank inwestycyjny (obecnie Bank nr 2) Wytypowany bank inwestycyjny Wytypowany bank * wyrażono w walucie kredytu ** kwoty przyznane do nowych kredytów Inwestycyjny na Centrum Logistyczne 1 Inwestycyjny na Centrum Logistyczne 1 Inwestycyjny na Budowę ASTRON 2 Obrotowy Średniookresowy Miesięczna Rata kapitału Okres spłaty ,52 EUR 7.500,00 EUR ,79 EUR 3.792,00 EUR ,00 PLN** ,44 PLN ,00 PLN** ,90 PLN W kosztach finansowych prognozowanego okresu przyjęto realizowane różnice kursowe w ciągu roku na spłacanych ratach kapitału i odsetkach od dwóch kredytów walutowych, przy czym założono, że średnioroczne wzrosty kursu euro nie przekroczą 0,4 zł. Natomiast na koniec każdego roku prognozy przyjęto stałą cenę płaconą za euro 4,7 zł, równą kursowi tej waluty z końca 2003 r., co oznacza że wycena kredytów denominowanych prowadzona na koniec kolejnych lat bilansowych nie będzie zmieniała wyniku z działalności finansowej Spółki. Dodatkowo w 2004 roku dodano koszty prowizji z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów oraz koszty finansowe pozostałe wiążące się z uruchamianiem inwestycji. Salda zobowiązań z tytułu kredytów krótko- i długoterminowych w bilansach ujęto zgodnie z zasadą memoriałową tzn. przeliczono z okresu na odejmując raty kapitału wymagalne w ciągu roku od dnia, na który sporządzono bilanse (miesiąca w przypadku sprawozdań ASTRON2 i roku w przypadku sprawozdań Sped-Log-u). Wynik brutto w rachunku zysków i strat Spółki ustalono z zachowaniem kosztów rozliczanych w czasie oraz różnic przejściowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych (strona aktywna) oraz utworzonych rezerw na należności wobec organów podatkowych (strona pasywna). W rachunku wyników ujęto koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów według prawa podatkowego, w szczególności z tytułu umorzenia wartości firmy (WNiP) rozłożonego w czasie na pięć lat oraz innych ponoszonych comiesięcznie KNKUP (m.in. kosztów paliwa do samochodów osobowych, nieodliczonego podatku VAT, wydatków na reprezentację i reklamę ponad limit). 16

18 Analiza wrażliwości wyników obiektu ASTRON2 Dla oceny istotności poszczególnych kontraktów obsługiwanych w nowo budowanej hali wysokiego składowania sporządzono prognozy wariantowe zmiany wskaźników zyskowności oraz ich wpływu na wynik końcowy obiektu i zwrot nakładów inwestycyjnych. Analizę przeprowadzono przy założeniu obniżenia wolumenu obrotów (odpowiednio ilości masy towaru lub odzieży przechodzących przez magazyn): a) w przypadku Komfort S.A. - do poziomu 70% pierwotnie zakładanych wartości b) w przypadku Przędzy Sp. z o.o. - do poziomu 70% pierwotnie zakładanych wartości c) w przypadku grupy pozostałych klientów logistycznych obsługiwanych w krajowej sieci dystrybucji - do poziomu 70% pierwotnie zakładanych wartości. Badanie zmiany wielkości przychodów i związanych z nimi marż na kolejnych poziomach kosztów wykonano przy zachowaniu ustalonych kosztów stałych w pełnych rozmiarach (pomimo spodziewanego obniżenia pewnej części kosztów stałych niezwiązanych trwale z obiektem a przypisanych do działalności dla klienta), przeliczeniu kosztów zmiennych stosownie do spadku obrotów oraz zachowaniu całości planowanych wydatków inwestycyjnych. Tego rodzaju podejście powoduje, że przeprowadzona analiza jest bardziej wiarygodna do oceny zmiany rozmiaru obrotów i sprzedaży z kontrahentami (podaje raczej niższe wyniki i marże z uwzględnieniem jednolitych kosztów stałych). Jak wynika z dołączonych arkuszy wynikowych (analiz zyskowności i marżowości rozpatrywanych klientów, rachunków zysków i strat dla hali ASTRON2 i Spółki) największy spadek dochodów notuje się w przypadku obniżenia wpływów do umowy z Przędzą Sp. z oo. (również marży brutto). Wynika to z najwyższej wolumenu masy obrabianej i składowanej dla tego kontrahenta (cennik za kg materiałów). Mniejsze znaczenie dla przychodów nowego magazynu ma utrata 30% ilości towaru od Komfort-u (cennik za stałą powierzchnię udostępnionego składu ok m 2 przy zmiennych wpływach za pracę obróbczą) oraz 30% masy ładunków wnoszonych przez pozostałą grupę odbiorców z sieci dystrybucji (co wynika ze stosunkowo niewielkich obrotów przyjętych w pierwszych latach prognozy, fakturowania czynności wymiany zapasów przy niskim zapotrzebowaniu na powierzchnię). Podsumowując przeprowadzone analizy wrażliwości można stwierdzić, że obniżenie przychodów z tytułu spadku masy towarowej w podanym przedziale nie stanowi zagrożenia dla płynności i wypłacalności projektu, tym bardziej, że funkcjonowanie nowej inwestycji znajduje oparcie w posiadanych zasobach Spółki i wpływach realizowanych z innych segmentów działalności (głównie Centrum Logistycznego, spedycji międzynarodowej i działu transportu). Pewnej korekcie w dół, w przypadku zmniejszenia się sprzedaży w tych zakresach, ulegną rentowności po koszcie stałym i całkowitym. W tej sytuacji nastąpi również nieznaczne wydłużeniu okres zwrotu z inwestycji (rząd kilku miesięcy w wariancie samofinansowania się projektu podano na dołączonych arkuszach analitycznych), co jednak nie wpłynie istotnie na skalę finansowania działalności Spółki. 17

19 7. WNIOSKI I OCENA PROJEKTU Rozpatrując projekt ASTRON2 w wariancie separacyjnym samofinansowania można stwierdzić, że poza rokiem 2004, kiedy ponoszone są nakłady początkowe w kwocie przekraczającej 4 mln zł, generowane są dodatnie przepływy pieniężne. Zdyskontowane przepływy netto (NPV) kształtują się na poziomie przekraczającym 800 tys. zł w skali roku, przy czym są nieco niższe w latach kiedy to przewidziano odtworzenie części wyposażenia i oprogramowania komputerowego wykorzystywanego na potrzeby obiektu, oraz istotnie niższe w ostatnim roku projekcji (2011) gdy zaplanowano większe zakupy inwestycyjne (uzupełnienie i odtworzenie obecnego majątku). Spółka nie przewiduje w rozpatrywanym okresie wypłat dywident z zysku dla udziałowców czy też dopłat do kapitału, co nie będzie wymagane zgodnie z prezentowanym marginesem bezpieczeństwa inwestycji. Łączne przepływy finansowe z samodzielnego funkcjonowania hali ASTRON2 w okresie 8-letnim zamykają się kwotą tys. zł (po zdyskontowaniu) a z uwzględnieniem wartości rezydualnej obiektu (szacowana cena sprzedaży netto) w kwocie tys. zł. Wewnętrzne stopy zwrotu (IRR) liczona dwoma formułami wyniosły odpowiednio 9% (wersja izolowana) i 16,8% (wersja skumulowana dla Spółki). Zwrot początkowych nakładów inwestycyjnych w wariancie samofinansowania obiektu nastąpi w okresie 5-letnim. Zwrot ten będzie dwukrotnie szybszy w przypadku rozpatrywania inwestycji w skali łącznych działalności Spółki, biorąc pod uwagę wartość dodaną, jaką przyniesie nowowybudowana hala dla obecnego magazynu logistycznego (zwiększenie masy przerobu i zaawansowanych czynności obróbczych na odzieży) oraz krajowej sieci dystrybucji (usprawnienie pracy, zwiększenie rotacji obrotu towarowego, co przekłada się na obniżenie kosztów). Podsumowując uzyskane wyniki z analizy projektu należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się wysoką rentownością i zapewnia pełną obsługę zobowiązań zaciągniętych na realizację przedsięwzięcia oraz zwrot zaangażowanych wkładów własnych ze znacznymi nadwyżkami. Pozwala również rozwijać (wielkościowo i jakościowo) powiązane sfery działalności oraz w wpływa na poprawę struktury finansowania majątku Spółki w dłuższym okresie. 18

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22 Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.2. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo