SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE"

Transkrypt

1 POLAND PORTFOLIO

2 2

3 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana od zawsze była magnesem da rozwoju przemysłowego. Dziewiętnastowieczni imigranci z całej Europy nazwai Łódź ziemią obiecaną. Budowa fabryk przekształciła miasto w centrum produkcji tekstynej dawnego Imperium Rosyjskiego. W dwudziestym wieku Poska Centrana pozostała bastionem da przemysłu, dodatkowo wzmocnionym strategicznym położeniem w centrum Europy. Potencjał Poski Centranej sprawia, że może stać się kuczowym obszarem poskiego przemysłu. Wykorzystując atrybuty jakie daje ten region, Proogis zainwestował tu, budując ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Jakość i uniwersany charakter budynków Proogis w Posce Centranej przedstawiono w opisach trzech parków zokaizowanych na tym terenie. Proogis faciities in Centra Poand Emanating from its capita city Łódź, the third-argest in the country, Centra Poand has historicay been a magnet for industria deveopment. Nineteenth-century immigrants from a over Europe nicknamed Łódź the promised and, converging on the region to buid factories that woud transform the city into the centre of textie production of the then-russian Empire. Throughout the twentieth century, centra Poand remained a stronghod for industry, supported by its ogistica advantage as the geographic centre of Europe. Today Centra Poand sti represents the heart of Poand's industria promise. Capitaizing on its industry-wecoming attributes, Proogis has invested in more than,500 square metres of ogistics and distribution space in the region. The quaity and versatiity of Proogis faciities in Centra Poand are presented beow in detaied descriptions of three parks ocated in this area. For centuries, industriaists from a over Europe have caed Centra Poand the promised and. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W POLSCE CENTRALNEJ? Lokaizacja Poska Centrana to obszar eżący zarówno w geograficznym jak i transportowym sercu kraju i Europy. W przybiżeniu wyznaczają ją cztery miasta: Łódź (stoica regionu), Piotrków Trybunaski, Rawa Mazowiecka i Stryków. Wszystkie miasta są połączone drogami krajowymi i eżą przy głównych europejskich trasach. Również Centranej Posce powstaje super-węzeł o kuczowym znaczeniu da transportu w całej Europie Środkowej. Location At the heart of both Poand and Europe, centra Poand serves as the crossroads of the continent. The borders of this area are roughy marked by four cities: Łódź, Piotrków Trybunaski, Rawa Mazowiecka and Stryków. A of the cities have connections with nationa roads and are situated on main European routes. In addition, a super-node of key importance for transportation for a of Centra Europe is currenty being constructed in the region. Ośrodek gospodarczy W Centranej Posce dynamicznie rozwija się branża ogistycznomagazynowa. Swoje fabryki i centra dystrybucyjne zakładają międzynarodowe koncerny takie jak: IKEA, Uniever, Kaufand, Carrefour, Häring, Phiips, Bosch, Siemens, Genera Eectric, Indesit. Działają tu istotne w skai kraju dwa okręgi przemysłowe. W Łódzkim Okręgu Przemysłowym rozwija się przemysł drukarski, przetwórstwo spożywcze oraz usługi teemarketingowe, księgowe, bankowe i nowoczesne technoogie a w Piotrkowsko-Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym przemysł wydobywczy, energetyczny, maszynowy i włókienniczy. Economic centre Centra Poand is experiencing dynamic growth in the ogistics and warehousing sector. Mutinationa companies such as IKEA, Uniever, Kaufand, Carrefour, Häring, Phiips, Bosch, Siemens, Genera Eectric and Indesit are estabishing their factories and distribution centres in the region. Two industria districts of great significance for the entire country operate in centra Poand. The Łódź Industria District supports the printing the food processing industries, as we as teemarketing, accounting, banking and technoogy services. The Piotrków- Bełchatów Industria District supports the mining, energy, machinery and textie industries. Ośrodek akademicki Wysoko wykwaifikowani pracownicy to bardzo atrakcyjna zaeta Poski Centranej. Około osób studiuje tu na 2 państwowych i prywatnych uczeniach wyższych. Do pacówek posiadających najwyższą iczbę studentów naeżą: Uniwersytet Łódzki, Poitechnika Łódzka, Akademia Medyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Fimowa. Tutaj znajduje się największa w kraju prywatna uczenia Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna oraz Poish-American Centre for Professiona Education, Aiance Française oraz the European Institute. Academic centre Highy-skied empoyees are a very attractive asset of Centra Poand. Approximatey 35,000 peope are studying at the region's 2 state-run and private universities. Academic institutions with the highest number of students incude The University of Łódź, the Technica University of Łódź, the Medica University and the Poish Nationa Fim Schoo. The region is the seat of the argest private university in Poand and the Academy of Humanities and Economics, as we as the Poish-American Centre for Professiona Education, Aiance Française and the European Institute. 4

5 WHY INVEST IN THE CENTRAL POLAND REGION? Miasto Dane Łódź Poska Centrana The city Statistics Łódź Centra Poand Liczba mieszkańców Inhabitants 72,92 2,53,093 Powierzchnia (km²) Area (km²) 293,29 Gęstość zaudnienia (osób/km²) Density (persons / m²) 2, Bezrobocie,4% 3,7% Unempoyment.4% 3.7% Źródło: Urząd statystyczny, Source: Statistica Office, Apri 20 Transport Transportation Drogowy: W Posce Centranej spotykają się główne komunikacyjne trasy - autostrady /E75 (Gdańsk-Wiedeń) i /E30 (Berin-Moskwa) oraz drogi ekspresowe i S. Skrzyżowania tych nowoczesnych dróg tworzą ogromny węzeł transportowy. Do najważniejszych w kraju naeżą węzeł Stryków (-), węzeł Piotrków (- i drogi krajowe i 9). Koejowy: Łódź jest ważnym węzłem koejowym na trasie Warszawa- Wrocław i Poznań-Lubin. Trwają prace przy budowie szybkiej koei Warszawa-Łódź-Berin oraz Łódź-Wrocław. Dodatkowo w środku czworokąta utworzonego przez główne miasta regionu znajduje się węzeł koejowy Kouszki. Lotniczy: Łódź posiada międzynarodowe otnisko pasażerskie i towarowe, które jest zokaizowane 6 kiometrów na południowy-zachód od centrum miasta. W Piotrkowie Trybunaskim znajduje się otnisko sportowe. By road: Centra Poand is the meeting point of major transportation routes, incuding the /E75 motorway (Gdańsk-Vienna) and the /E30 motorway (Berin-Moscow), as we as the and S expressways. The intersections of these new roads form a huge transportation node. The most important nodes in Poand incude the Stryków node (-) and the Piotrków node (- and nationa roads and 9). By rai: Łódź is an important raiway junction on the Warsaw-Wrocław and Poznań-Lubin routes. High-speed rai ines are being constructed for the Warsaw-Łódź-Berin and Łódź-Wrocław routes. Additionay, the Kouszki raiway junction is ocated at the centre of the quadrange formed by the region's major cities. By air: Łódź has an internationa passenger and cargo airport situated 6 kiometres southwest of the city centre. A sports airfied is ocated in Piotrków Trybunaski. 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Ponad 53 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 2 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad 400 profesjonaistów obsługujących kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 5 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3,7 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 37 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. Over 53 miion square metres of distribution space Active in 2 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than,400 professionas serving 4,500 customers With over USD $5 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 3.7 miion square metres of distribution and ogistics space in 37 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS 9 S6 E E2 E Proogis Park Warsaw II Proogis Park Janki Proogis Park Nadarzyn Proogis Park Chorzów 3 Proogis Park Będzin II Proogis Park Wrocław A6 4 Proogis Park Błonie Proogis Park Wrocław III E75 5 Proogis Park Błonie II 5 Proogis Park Wrocław IV E65 A4 E A4 E26 E40 A4 4 E75 E E40 E462 E77 E77 Warsaw 2 E77 E373 E37 A4 E37 E40 E30 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 6 Proogis Park Poznań III Proogis Park Gdańsk II Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Portfoio Proogis w regionie Poski Centranej składa się z dwóch parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni magazynowej ponad 500 metrów kwadratowych zokaizowanych w Piotrkowie Trybunaskim oraz panowanego parku w Strykowie o całkowitej powierzchni metrów kwadratowych. Cztery centra dystrybucyjne w regionie Poski Centranej: The four parks featured in Centra Poand are as foows: Proogis Park Piotrków 2 Proogis Park Piotrków II 3 Proogis Park Stryków Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Proogis' portfoio in Centra Poand comprises two distribution parks totaing more than,500 square metres in Piotrków Trybunaski, as we as one panned park with potentia deveopment of 5,500 square metres in Stryków.

9 Poznań Warsaw Warsaw Łódź Stryków 3 Proogis Park Stryków 72 Brzeziny 72 Rawa Mazowiecka S Zieona Góra Pabianice 7 E75 73 Tomaszów Mazowiecki 4 Wrocław Proogis Park Piotrków II 2 Bełchatów Proogis Park Piotrków Piotrków Trybunaski 74 Lubin 0 km Katowice 9

10

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Poski Centranej charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Pace manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete 0 m Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 6ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centers in Centra Poand region typicay possess the foowing standard features: Externa Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height 0 m ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 6º C with outside temperature of -20º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -20º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system 3

12 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW Proogis Park Piotrków to nowoczesne centrum dystrybucyjne, wyjątkowo atrakcyjne da potencjanych kientów z uwagi na strategiczną okaizację przy głównych drogach, oraz najwyższej jakości technoogię wykonania. Park oferuje minimaną powierzchnię m² z przeznaczeniem na składowanie i magazynowanie towarów, a także ogistykę i dystrybucję. Budynki magazynowe można również przekształcić w hae produkcyjne. Lokaizacja Location Proogis Park Piotrków is ocated at the junction of the /E75 motorway with highway /. The convenient ocation of the park enabes direct access to roads connecting various parts of the country: E75/ (Gdańsk -Katowice), highway / (Białystok - Wrocław) and highway 44 (Poznań - Radom). Proximity to the argest Poish cities (49 kiometres to Łódź, 30 to Warsaw, 59 to Katowice and 0 to Kraków) makes the ogistics centre even more attractive. Proogis Park Piotrków jest położony przy skrzyżowaniu autostrady z drogą nr /. Tak dogodne położenie parku zapewnia bezpośredni dostęp do dróg łączących poszczegóne części kraju: E75/ (Gdańsk - Katowice), nr / (Białystok - Wrocław), nr 44 (Poznań - Radom). Lokaizacja centrum ogistycznego jest niezwyke atrakcyjna również ze wzgędu na niewiekie odegłości do głównych miast Poski (do Warszawy - 30 kiometrów, Łodzi - 49 kiometrów, Katowic - 59 kiometrów i Krakowa -0 kiometrów). Proogis Park Piotrków is a modern distribution park uniquey attractive to customers because of its strategic ocation near main roads and its use of high technoogy. The park offers a minimum area of 2,500 square metres for warehousing goods, as we as for ogistics and distribution. Buidings can aso be adapted as ight manufacturing faciities. Proogis Park Piotrków A. Gen. Sikorskiego Piotrków Trybunaski

13 Łódź Brzeziny Stryków Bełchatów Katowice Wrocław Poznań E Rawa Mazowiecka Warsaw Warsaw Piotrków Trybunaski Lubin 74 Tomaszów Mazowiecki 4 0 km 7 Zieona Góra Pabianice S 5 Proogis Park Piotrków E75 E75 9 Suejowska Żeazna Wojska Poskiego Łódzka Trybunaska Woborska Rakowska Krakowskie Przedmieście PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 9 9 Graniczna Twardosławicka Słowackiego ŚwierkowaBazacka Gromadzka Rokszyce Twardosławice Rokszyce Szkone Frankina Rooseveta 2 km Proogis Park Piotrków

14 DC DC2 DC3 0 m 5 t/m² Łódź 49 km Łódź 4 km 6

15 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 2,2 m² 0 m 2,500 m² 59 0 m 5.0 t/m² x 25 m 50,303 m² 09 m 2,500 m² m 5.0 t/m² x 25 m 29,22 m² 7 m 2,500 m² 27 0 m 5.0 t/m² x 25 m 7

16 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II Proogis Park Piotrków II to centrum magazynowo-dystrybucyjne nowej generacji, zaprojektowane z myśą o średnich i dużych firmach. O wyjątkowej atrakcyjności centrum decyduje jego znakomita okaizacja. Lokaizacja Proogis Park Piotrków II eży u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych: autostrady /E75, łączącej północną i południową Poskę, oraz drogi ekspresowej nr / łączącej Pragę, agomerację śąską, Warszawę z Białymstokiem i Winem. Znajduje się on w miejscowości Majków Duży, na przedmieściach Piotrkowa Trybunaskiego, 40 kiometrów od stoicy regionu - Łodzi. Location Proogis Park Piotrków II is ocated in at the confuence of two major transport routes, the /E75 motorway, connecting northern and southern Poand, and highway /, connecting Prague, Siesia, and Warsaw with Białystok and Vinius. The park is in the viage of Majków Duży in the suburbs of Piotrków Trybunaski, 40 kiometres from Łódź. Proogis Park Piotrków II is a new generation of warehouse and distribution centre, designed for medium and arge customers. Its exceent ocation aso makes its exceptionay attractive for ogistics. Proogis Park Piotrków II Majków Duży 6b Woa Krzysztoporska

17 Poznań Warsaw Warsaw Łódź Stryków 72 Brzeziny 72 Rawa Mazowiecka Zieona Góra Pabianice S E75 9 Trybunaska 7 E75 73 Proogis Park Piotrków II Rokszyce Twardosławice Tomaszów Mazowiecki Twardosławicka Słowackiego Łódzka Wojska Poskiego Rakowska 9 Woborska Wrocław Proogis Park Piotrków II Bełchatów Piotrków Trybunaski 74 2 km Rokszyce Szkone E75 ŚwierkowaBazacka Gromadzka Graniczna Frankina Rooseveta Żeazna 4 Krakowskie Przedmieście 9 Suejowska PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Lubin 0 km Katowice 9 9

18 DC 0 m 5 t/m² Łódź 40 km Piotrków Trybunaski 6 km 20

19 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Budynek 5 Buiding 5 Budynek 6 Buiding 6 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 7,502 m² 2,5 m 2,500 m² m 5.0 t/m² x 24 m 20,520 m² 2,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 20,520 m² 2,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 22,230 m² 2,5 m TBD 40 0 m 5.0 t/m² x 24 m 9,494 m² 5,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 7,955 m² 5,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m N - wybudowane / deveoped - panowane / panned 2

20 PROLOGIS PARK STRYKÓW Proogis Park Stryków eży w bezpośrednim sąsiedztwie stoicy regionu. Obszar ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem branży ogistycznej i produkcyjnej. Uwagę międzynarodowych inwestorów przyciąga infrastruktura drogowa oraz ciąge łatwy dostęp do icznej i wysoko wykwaifikowanej kadry pracowniczej. Proogis Park Stryków doceowo zajmie metrów kwadratowych przeznaczonych na nowoczesne magazyny, hae produkcyjne oraz biura, których wyposażenie będzie dostosowane do indywiduanych potrzeb kientów. Lokaizacja Location The city of Stryków is considered to be the best ogistics hub in Centra Poand. Proogis Park Stryków is strategicay ocated just kiometre from the intersection of the /E75 motorway (Gdansk-Vienna) and the /E30 motorway (Berin- Moscow). The Łódź city centre is just kiometres southwest. The highway infrastructure provides good connection to the greater Łódź area as we as a of Poand. Miasto Stryków w powszechnej opinii jest najepiej zokaizowanym węzłem ogistycznym w Środkowej Posce. Proogis Park Stryków znajduje się w odegłości kiometra od strategicznego skrzyżowania autostrad /E75 (Gdańsk-Wiedeń) i /E30 (Berin-Moskwa). Do centrum Łodzi jest tyko kiometrów na południowy-zachód. Infrastruktura drogowa zapewnia doskonałe połączenie z agomeracją łódzką i z całym krajem. Proogis Park Stryków is ocated in the immediate vicinity of the regiona capita. This area is characterized by dynamic deveopment of the ogistics industry and manufacturing. The transportation infrastructure and access to a arge and highy quaified workforce attracts the attention of internationa investors. Proogis Park Stryków wi eventuay comprise 5,500 square metres of modern warehouse, office and ight manufacturing space, equipped to the individua needs of customers. Proogis Park Stryków Sosnowiec Pieńki Stryków 22

21 Łódź Brzeziny Stryków Bełchatów Katowice Wrocław Poznań E Rawa Mazowiecka Warsaw Warsaw Piotrków Trybunaski Lubin 74 Tomaszów Mazowiecki 4 0 km 7 Zieona Góra Pabianice S E30 E30 E30 Proogis Park Stryków Brzezińska Legionów Wczasowa Targowa Moszczenica Moszczenica Kopernika Sosnowiec Michałówek Ozorkowska Warszawska 7 7 STRYKÓW km Proogis Park Stryków

22 DC3 7 DC DC2 0 m 5 t/m² Łódź 27 km Łódź km 24

23 PROLOGIS PARK STRYKÓW - panowane / panned N Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek Buiding 50,420 m² 0 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m Budynek 2 Buiding 2 40,600 m² 75 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m Budynek 3 Buiding 3 40,600 m² 75 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 25

24 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Leasing Contact Marcin Wronecki Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 20 Proogis. A rights reserved.

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Zakłady Doskonalenia Zawodowego Zakłady Doskonaenia Zawodowego Ogónoposka Sieć Pacówek Oświatowych Informator o usługach oświatowych uczenie szkoły kursy praktyczna nauka zawodu Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Związek Zakładów

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii.

Welcome to Plac Unii. Zapraszamy do Placu Unii. Tworzymy nowoczesne oblicze stolicy. Realizujemy projekty na najwyższym, światowym poziomie, doskonale zintegrowane z miejskim otoczeniem. Wprowadzamy standardy, które na nowo definiują jakość miejsca

Bardziej szczegółowo

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin Shopping Office Traffic Industries Galeria Kaskada Szczecin SZCZECIN MIASTO OTWARTE THE OPEN CITY Szczecin, stolica woj. zachodniopomorskiego, to piękne, dynamicznie rozwijające się 400-tysięczne miasto

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo