SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE"

Transkrypt

1 POLAND PORTFOLIO

2 2

3 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana od zawsze była magnesem da rozwoju przemysłowego. Dziewiętnastowieczni imigranci z całej Europy nazwai Łódź ziemią obiecaną. Budowa fabryk przekształciła miasto w centrum produkcji tekstynej dawnego Imperium Rosyjskiego. W dwudziestym wieku Poska Centrana pozostała bastionem da przemysłu, dodatkowo wzmocnionym strategicznym położeniem w centrum Europy. Potencjał Poski Centranej sprawia, że może stać się kuczowym obszarem poskiego przemysłu. Wykorzystując atrybuty jakie daje ten region, Proogis zainwestował tu, budując ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Jakość i uniwersany charakter budynków Proogis w Posce Centranej przedstawiono w opisach trzech parków zokaizowanych na tym terenie. Proogis faciities in Centra Poand Emanating from its capita city Łódź, the third-argest in the country, Centra Poand has historicay been a magnet for industria deveopment. Nineteenth-century immigrants from a over Europe nicknamed Łódź the promised and, converging on the region to buid factories that woud transform the city into the centre of textie production of the then-russian Empire. Throughout the twentieth century, centra Poand remained a stronghod for industry, supported by its ogistica advantage as the geographic centre of Europe. Today Centra Poand sti represents the heart of Poand's industria promise. Capitaizing on its industry-wecoming attributes, Proogis has invested in more than,500 square metres of ogistics and distribution space in the region. The quaity and versatiity of Proogis faciities in Centra Poand are presented beow in detaied descriptions of three parks ocated in this area. For centuries, industriaists from a over Europe have caed Centra Poand the promised and. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W POLSCE CENTRALNEJ? Lokaizacja Poska Centrana to obszar eżący zarówno w geograficznym jak i transportowym sercu kraju i Europy. W przybiżeniu wyznaczają ją cztery miasta: Łódź (stoica regionu), Piotrków Trybunaski, Rawa Mazowiecka i Stryków. Wszystkie miasta są połączone drogami krajowymi i eżą przy głównych europejskich trasach. Również Centranej Posce powstaje super-węzeł o kuczowym znaczeniu da transportu w całej Europie Środkowej. Location At the heart of both Poand and Europe, centra Poand serves as the crossroads of the continent. The borders of this area are roughy marked by four cities: Łódź, Piotrków Trybunaski, Rawa Mazowiecka and Stryków. A of the cities have connections with nationa roads and are situated on main European routes. In addition, a super-node of key importance for transportation for a of Centra Europe is currenty being constructed in the region. Ośrodek gospodarczy W Centranej Posce dynamicznie rozwija się branża ogistycznomagazynowa. Swoje fabryki i centra dystrybucyjne zakładają międzynarodowe koncerny takie jak: IKEA, Uniever, Kaufand, Carrefour, Häring, Phiips, Bosch, Siemens, Genera Eectric, Indesit. Działają tu istotne w skai kraju dwa okręgi przemysłowe. W Łódzkim Okręgu Przemysłowym rozwija się przemysł drukarski, przetwórstwo spożywcze oraz usługi teemarketingowe, księgowe, bankowe i nowoczesne technoogie a w Piotrkowsko-Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym przemysł wydobywczy, energetyczny, maszynowy i włókienniczy. Economic centre Centra Poand is experiencing dynamic growth in the ogistics and warehousing sector. Mutinationa companies such as IKEA, Uniever, Kaufand, Carrefour, Häring, Phiips, Bosch, Siemens, Genera Eectric and Indesit are estabishing their factories and distribution centres in the region. Two industria districts of great significance for the entire country operate in centra Poand. The Łódź Industria District supports the printing the food processing industries, as we as teemarketing, accounting, banking and technoogy services. The Piotrków- Bełchatów Industria District supports the mining, energy, machinery and textie industries. Ośrodek akademicki Wysoko wykwaifikowani pracownicy to bardzo atrakcyjna zaeta Poski Centranej. Około osób studiuje tu na 2 państwowych i prywatnych uczeniach wyższych. Do pacówek posiadających najwyższą iczbę studentów naeżą: Uniwersytet Łódzki, Poitechnika Łódzka, Akademia Medyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Fimowa. Tutaj znajduje się największa w kraju prywatna uczenia Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna oraz Poish-American Centre for Professiona Education, Aiance Française oraz the European Institute. Academic centre Highy-skied empoyees are a very attractive asset of Centra Poand. Approximatey 35,000 peope are studying at the region's 2 state-run and private universities. Academic institutions with the highest number of students incude The University of Łódź, the Technica University of Łódź, the Medica University and the Poish Nationa Fim Schoo. The region is the seat of the argest private university in Poand and the Academy of Humanities and Economics, as we as the Poish-American Centre for Professiona Education, Aiance Française and the European Institute. 4

5 WHY INVEST IN THE CENTRAL POLAND REGION? Miasto Dane Łódź Poska Centrana The city Statistics Łódź Centra Poand Liczba mieszkańców Inhabitants 72,92 2,53,093 Powierzchnia (km²) Area (km²) 293,29 Gęstość zaudnienia (osób/km²) Density (persons / m²) 2, Bezrobocie,4% 3,7% Unempoyment.4% 3.7% Źródło: Urząd statystyczny, Source: Statistica Office, Apri 20 Transport Transportation Drogowy: W Posce Centranej spotykają się główne komunikacyjne trasy - autostrady /E75 (Gdańsk-Wiedeń) i /E30 (Berin-Moskwa) oraz drogi ekspresowe i S. Skrzyżowania tych nowoczesnych dróg tworzą ogromny węzeł transportowy. Do najważniejszych w kraju naeżą węzeł Stryków (-), węzeł Piotrków (- i drogi krajowe i 9). Koejowy: Łódź jest ważnym węzłem koejowym na trasie Warszawa- Wrocław i Poznań-Lubin. Trwają prace przy budowie szybkiej koei Warszawa-Łódź-Berin oraz Łódź-Wrocław. Dodatkowo w środku czworokąta utworzonego przez główne miasta regionu znajduje się węzeł koejowy Kouszki. Lotniczy: Łódź posiada międzynarodowe otnisko pasażerskie i towarowe, które jest zokaizowane 6 kiometrów na południowy-zachód od centrum miasta. W Piotrkowie Trybunaskim znajduje się otnisko sportowe. By road: Centra Poand is the meeting point of major transportation routes, incuding the /E75 motorway (Gdańsk-Vienna) and the /E30 motorway (Berin-Moscow), as we as the and S expressways. The intersections of these new roads form a huge transportation node. The most important nodes in Poand incude the Stryków node (-) and the Piotrków node (- and nationa roads and 9). By rai: Łódź is an important raiway junction on the Warsaw-Wrocław and Poznań-Lubin routes. High-speed rai ines are being constructed for the Warsaw-Łódź-Berin and Łódź-Wrocław routes. Additionay, the Kouszki raiway junction is ocated at the centre of the quadrange formed by the region's major cities. By air: Łódź has an internationa passenger and cargo airport situated 6 kiometres southwest of the city centre. A sports airfied is ocated in Piotrków Trybunaski. 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Ponad 53 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 2 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad 400 profesjonaistów obsługujących kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 5 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3,7 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 37 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. Over 53 miion square metres of distribution space Active in 2 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than,400 professionas serving 4,500 customers With over USD $5 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 3.7 miion square metres of distribution and ogistics space in 37 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS 9 S6 E E2 E Proogis Park Warsaw II Proogis Park Janki Proogis Park Nadarzyn Proogis Park Chorzów 3 Proogis Park Będzin II Proogis Park Wrocław A6 4 Proogis Park Błonie Proogis Park Wrocław III E75 5 Proogis Park Błonie II 5 Proogis Park Wrocław IV E65 A4 E A4 E26 E40 A4 4 E75 E E40 E462 E77 E77 Warsaw 2 E77 E373 E37 A4 E37 E40 E30 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 6 Proogis Park Poznań III Proogis Park Gdańsk II Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Portfoio Proogis w regionie Poski Centranej składa się z dwóch parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni magazynowej ponad 500 metrów kwadratowych zokaizowanych w Piotrkowie Trybunaskim oraz panowanego parku w Strykowie o całkowitej powierzchni metrów kwadratowych. Cztery centra dystrybucyjne w regionie Poski Centranej: The four parks featured in Centra Poand are as foows: Proogis Park Piotrków 2 Proogis Park Piotrków II 3 Proogis Park Stryków Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Proogis' portfoio in Centra Poand comprises two distribution parks totaing more than,500 square metres in Piotrków Trybunaski, as we as one panned park with potentia deveopment of 5,500 square metres in Stryków.

9 Poznań Warsaw Warsaw Łódź Stryków 3 Proogis Park Stryków 72 Brzeziny 72 Rawa Mazowiecka S Zieona Góra Pabianice 7 E75 73 Tomaszów Mazowiecki 4 Wrocław Proogis Park Piotrków II 2 Bełchatów Proogis Park Piotrków Piotrków Trybunaski 74 Lubin 0 km Katowice 9

10

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Poski Centranej charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Pace manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete 0 m Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 6ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centers in Centra Poand region typicay possess the foowing standard features: Externa Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height 0 m ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 6º C with outside temperature of -20º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -20º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system 3

12 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW Proogis Park Piotrków to nowoczesne centrum dystrybucyjne, wyjątkowo atrakcyjne da potencjanych kientów z uwagi na strategiczną okaizację przy głównych drogach, oraz najwyższej jakości technoogię wykonania. Park oferuje minimaną powierzchnię m² z przeznaczeniem na składowanie i magazynowanie towarów, a także ogistykę i dystrybucję. Budynki magazynowe można również przekształcić w hae produkcyjne. Lokaizacja Location Proogis Park Piotrków is ocated at the junction of the /E75 motorway with highway /. The convenient ocation of the park enabes direct access to roads connecting various parts of the country: E75/ (Gdańsk -Katowice), highway / (Białystok - Wrocław) and highway 44 (Poznań - Radom). Proximity to the argest Poish cities (49 kiometres to Łódź, 30 to Warsaw, 59 to Katowice and 0 to Kraków) makes the ogistics centre even more attractive. Proogis Park Piotrków jest położony przy skrzyżowaniu autostrady z drogą nr /. Tak dogodne położenie parku zapewnia bezpośredni dostęp do dróg łączących poszczegóne części kraju: E75/ (Gdańsk - Katowice), nr / (Białystok - Wrocław), nr 44 (Poznań - Radom). Lokaizacja centrum ogistycznego jest niezwyke atrakcyjna również ze wzgędu na niewiekie odegłości do głównych miast Poski (do Warszawy - 30 kiometrów, Łodzi - 49 kiometrów, Katowic - 59 kiometrów i Krakowa -0 kiometrów). Proogis Park Piotrków is a modern distribution park uniquey attractive to customers because of its strategic ocation near main roads and its use of high technoogy. The park offers a minimum area of 2,500 square metres for warehousing goods, as we as for ogistics and distribution. Buidings can aso be adapted as ight manufacturing faciities. Proogis Park Piotrków A. Gen. Sikorskiego Piotrków Trybunaski

13 Łódź Brzeziny Stryków Bełchatów Katowice Wrocław Poznań E Rawa Mazowiecka Warsaw Warsaw Piotrków Trybunaski Lubin 74 Tomaszów Mazowiecki 4 0 km 7 Zieona Góra Pabianice S 5 Proogis Park Piotrków E75 E75 9 Suejowska Żeazna Wojska Poskiego Łódzka Trybunaska Woborska Rakowska Krakowskie Przedmieście PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 9 9 Graniczna Twardosławicka Słowackiego ŚwierkowaBazacka Gromadzka Rokszyce Twardosławice Rokszyce Szkone Frankina Rooseveta 2 km Proogis Park Piotrków

14 DC DC2 DC3 0 m 5 t/m² Łódź 49 km Łódź 4 km 6

15 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 2,2 m² 0 m 2,500 m² 59 0 m 5.0 t/m² x 25 m 50,303 m² 09 m 2,500 m² m 5.0 t/m² x 25 m 29,22 m² 7 m 2,500 m² 27 0 m 5.0 t/m² x 25 m 7

16 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II Proogis Park Piotrków II to centrum magazynowo-dystrybucyjne nowej generacji, zaprojektowane z myśą o średnich i dużych firmach. O wyjątkowej atrakcyjności centrum decyduje jego znakomita okaizacja. Lokaizacja Proogis Park Piotrków II eży u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych: autostrady /E75, łączącej północną i południową Poskę, oraz drogi ekspresowej nr / łączącej Pragę, agomerację śąską, Warszawę z Białymstokiem i Winem. Znajduje się on w miejscowości Majków Duży, na przedmieściach Piotrkowa Trybunaskiego, 40 kiometrów od stoicy regionu - Łodzi. Location Proogis Park Piotrków II is ocated in at the confuence of two major transport routes, the /E75 motorway, connecting northern and southern Poand, and highway /, connecting Prague, Siesia, and Warsaw with Białystok and Vinius. The park is in the viage of Majków Duży in the suburbs of Piotrków Trybunaski, 40 kiometres from Łódź. Proogis Park Piotrków II is a new generation of warehouse and distribution centre, designed for medium and arge customers. Its exceent ocation aso makes its exceptionay attractive for ogistics. Proogis Park Piotrków II Majków Duży 6b Woa Krzysztoporska

17 Poznań Warsaw Warsaw Łódź Stryków 72 Brzeziny 72 Rawa Mazowiecka Zieona Góra Pabianice S E75 9 Trybunaska 7 E75 73 Proogis Park Piotrków II Rokszyce Twardosławice Tomaszów Mazowiecki Twardosławicka Słowackiego Łódzka Wojska Poskiego Rakowska 9 Woborska Wrocław Proogis Park Piotrków II Bełchatów Piotrków Trybunaski 74 2 km Rokszyce Szkone E75 ŚwierkowaBazacka Gromadzka Graniczna Frankina Rooseveta Żeazna 4 Krakowskie Przedmieście 9 Suejowska PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Lubin 0 km Katowice 9 9

18 DC 0 m 5 t/m² Łódź 40 km Piotrków Trybunaski 6 km 20

19 PROLOGIS PARK PIOTRKÓW II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Budynek 5 Buiding 5 Budynek 6 Buiding 6 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 7,502 m² 2,5 m 2,500 m² m 5.0 t/m² x 24 m 20,520 m² 2,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 20,520 m² 2,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 22,230 m² 2,5 m TBD 40 0 m 5.0 t/m² x 24 m 9,494 m² 5,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 7,955 m² 5,5 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m N - wybudowane / deveoped - panowane / panned 2

20 PROLOGIS PARK STRYKÓW Proogis Park Stryków eży w bezpośrednim sąsiedztwie stoicy regionu. Obszar ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem branży ogistycznej i produkcyjnej. Uwagę międzynarodowych inwestorów przyciąga infrastruktura drogowa oraz ciąge łatwy dostęp do icznej i wysoko wykwaifikowanej kadry pracowniczej. Proogis Park Stryków doceowo zajmie metrów kwadratowych przeznaczonych na nowoczesne magazyny, hae produkcyjne oraz biura, których wyposażenie będzie dostosowane do indywiduanych potrzeb kientów. Lokaizacja Location The city of Stryków is considered to be the best ogistics hub in Centra Poand. Proogis Park Stryków is strategicay ocated just kiometre from the intersection of the /E75 motorway (Gdansk-Vienna) and the /E30 motorway (Berin- Moscow). The Łódź city centre is just kiometres southwest. The highway infrastructure provides good connection to the greater Łódź area as we as a of Poand. Miasto Stryków w powszechnej opinii jest najepiej zokaizowanym węzłem ogistycznym w Środkowej Posce. Proogis Park Stryków znajduje się w odegłości kiometra od strategicznego skrzyżowania autostrad /E75 (Gdańsk-Wiedeń) i /E30 (Berin-Moskwa). Do centrum Łodzi jest tyko kiometrów na południowy-zachód. Infrastruktura drogowa zapewnia doskonałe połączenie z agomeracją łódzką i z całym krajem. Proogis Park Stryków is ocated in the immediate vicinity of the regiona capita. This area is characterized by dynamic deveopment of the ogistics industry and manufacturing. The transportation infrastructure and access to a arge and highy quaified workforce attracts the attention of internationa investors. Proogis Park Stryków wi eventuay comprise 5,500 square metres of modern warehouse, office and ight manufacturing space, equipped to the individua needs of customers. Proogis Park Stryków Sosnowiec Pieńki Stryków 22

21 Łódź Brzeziny Stryków Bełchatów Katowice Wrocław Poznań E Rawa Mazowiecka Warsaw Warsaw Piotrków Trybunaski Lubin 74 Tomaszów Mazowiecki 4 0 km 7 Zieona Góra Pabianice S E30 E30 E30 Proogis Park Stryków Brzezińska Legionów Wczasowa Targowa Moszczenica Moszczenica Kopernika Sosnowiec Michałówek Ozorkowska Warszawska 7 7 STRYKÓW km Proogis Park Stryków

22 DC3 7 DC DC2 0 m 5 t/m² Łódź 27 km Łódź km 24

23 PROLOGIS PARK STRYKÓW - panowane / panned N Zestawienie powierzchni Schedue of areas Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid Budynek Buiding 50,420 m² 0 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m Budynek 2 Buiding 2 40,600 m² 75 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m Budynek 3 Buiding 3 40,600 m² 75 m TBD m 5.0 t/m² x 24 m 25

24 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Leasing Contact Marcin Wronecki Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 20 Proogis. A rights reserved.

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE PORTFOLIO POLAND SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS LOWER SILESIA

PROLOGIS LOWER SILESIA PROLOGIS LOWER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland DK Poland DC 2 DC 1 DC 3 składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK oraz

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid. PORTFOLIO POLAND 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland Górnicza Poland to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION PORTFOLIO POLAND OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA METAMORFOZA

NOWOCZESNA METAMORFOZA PORTFOLIO POLAND 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie znany był z produkcji

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland Goleniów Industrial Park Poland Specjalna Strefa Ekonomiczna Przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej czynią teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego bardzo trakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Special

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Dla inwestorów PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TO KORZYSTNA LOKALIZACJA

Dla inwestorów PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TO KORZYSTNA LOKALIZACJA Dla inwestorów PIOTRKÓW TRYBUNALSKI TO KORZYSTNA LOKALIZACJA Największym atutem Piotrkowa Trybunalskiego jest korzystne położenie w centrum kraju przy usytuowanej wzdłuż zachodniej granicy miasta autostradzie

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service Nazwa: DK 86 Żeromskiego Gmina: Będzin Powierzchnia: 4,19 ha Przeznaczenie: Tereny usług Name: DK 86 Żeromskiego Commune: Będzin Area: 4,19 ha Use: Service Nazwa: Sołectwo Bełk, przy węźle autostrady A1

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

LIWA. PLANOWANE OTWARCIE r. K W I D Z Y N C E N T R U M H A N D L O W E

LIWA. PLANOWANE OTWARCIE r. K W I D Z Y N  C E N T R U M H A N D L O W E PLANOWANE OTWARCIE - 014 r. LIWA C E N T R U M H A N D L O W E K W I D Z Y N www.centrumliwa.pl KWIDZYN Kwidzyn stolica Dolnego Powiśla. Miasto usytuowane w południowo wschodniej części województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1 PARK A1 Kontakt: Joanna Gomułkiewicz Knight Frank Sp. z o.o. ul. Szafarnia 10 80-755 Gdańsk Polska T +48 58 303 60 76 M +48 669 970 051 joanna.gomulkiewicz@pl.knightfrank.com Arkońska Business Park A1

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Centrum Biurowe TARGOWA 35

Centrum Biurowe TARGOWA 35 Data wydruku: 04.01.2018 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ BUDYNEK NOWEJ GENERACJI, KTÓRY POZWOLI ZAOSZCZĘDZIĆ AŻ 1 080 000 EUR W CIĄGU 7 LAT STUDIUM

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Presentation of real estate intended for business activity.

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Presentation of real estate intended for business activity. LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Presentation of real estate intended for business activity. Dear Sirs, We would like to present to you a property consisting of modern buildings intended for production and storage

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo