str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce"

Transkrypt

1 N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09 str. 12

2 02 Szanowni Państwo! Rok 2014 był kolejnym okresem systematycznego wdrażania strategii AGROINNOWACJE, w ramach której realizujemy przedsięwzięcia inwestycyjne, rozwojowe oraz zmiany w naszej ofercie produktowej i strategii marketingowo- -sprzedażowej. Celem kontynuowanego od 2012 r. programu inwestycyjnego jest całkowite przeobrażenie dotychczasowej infrastruktury produkcyjno-magazynowej i zaplecza badawczego firmy. W ramach tego planu dotychczas zrealizowane zostały: budowa nowej hali produkcyjnej dla mieszanek krystalicznych, adaptacja dawnego budynku administracyjnego do potrzeb nowocześnie wyposażonego laboratorium, przeobrażenie zakupionej hali w Centrum Logistyczne o powierzchni ponad m 2. Przed nami nowe poważne wyzwania inwestycyjne w nadchodzącym roku dotychczasowa hala magazynowa w Olkuszu zostanie przekształcona w halę produkcyjną wyposażoną w najnowocześniejsze instalacje technologiczne. Oprócz technicznych inwestycji, w mijającym roku prowadziliśmy wiele działań, których celem było zacieśnienie naszej współpracy z Klientami. Przykładem jest program lojalnościowy KONICZYNKA, który objął swoim zasięgiem ponad 150 mniejszych punktów handlowych zaopatrujących się u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów. Program ten będzie kontynuowany w kolejnych latach. Cały czas pracujemy nad naszą ofertą produktową, która jest systematycznie rozszerzana o produkty profilaktyki zdrowotnej roślin i zwierząt. Bardzo dobrze został przyjęty przez Rolników i Ogrodników innowacyjny biostymulator, który już w pierwszym roku zastosowano na areale ponad 40 tys. hektarów. Wszystkie aktualne nowości są prezentowane w kolejnych artykułach tego biuletynu. Nowe nawozy i biostymulatory, włącznie z najbardziej nowatorskimi dotychczasowymi produktami takimi jak TYTANIT,, GROWON są podstawą stworzenia nowoczesnego na skalę światową programu pod nazwą STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN w skrócie określanego mianem STRESS CONTROL SYSTEM. Z satysfakcją przekazuję Państwu też informację, że w mijającym sezonie umocniliśmy wysoką pozycją rynkową INTERMAG. Niezależny instytut badawczy GFK przeanalizował rynek nawozów dolistnych w Polsce i wykazał, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w sektorze ogrodniczym i zajmujemy wysoką drugą pozycję w uprawach rolniczych (porównywano wartość sprzedaży i areał, na którym są stosowane nasze produkty). Duży wysiłek działu eksportu zaowocował również wejściem na nowe rynki zagraniczne, m.in. tak egzotyczne jak Wietnam i Tajlandia. Kontynuowany jest rozwój firmy w Brazylii, gdzie w tym roku została utworzona spółka INTERMAG BRAZIL. Chcę serdecznie podziękować naszym Klientom i Partnerom za zaufanie i współpracę, a Pracownikom INTERMAGu za wysiłek włożony w rozwój firmy w mijającym 2014 roku oraz życzyć nam wszystkim pomyślnego nadchodzącego roku Z poważaniem Prezes Zarządu INTERMAG W numerze: List Prezesa...2 Nowoczesna logistyka...3 Laboratorium INTERMAG...4 Dla roślin od pomysłu do produktu...5 Urodziny KONICZYNKI...6 W trosce o zdrowie zwierząt... 7 Strategia wspomagania naturalnej odporności zwierząt STRESS CONTROL SYSTEM...9 Silicon in agriculture konferencja w Sztokholmie Targi Eurotier w Hanowerze Spotkanie nauki z przemysłem Wytyczamy nowy kurs...14 Farmy demonstracyjne Frontem do e-klienta aplikacje mobilne INTERMAG...18 Doradcy bliżej Klienta...19 Quiz dla czytelników Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. Al lecia 15G, Olkusz tel , tel fax

3 03 Szeroko zakrojony program inwestycyjno-remontowy jest konsekwentnie realizowany, dzięki czemu sukcesywnie włączane są do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty i urządzenia. Tekst: Adam Węglarz Nowoczesna LOGISTYKA Dobiega końca modernizacja zakupionej w 2013 r. hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni ponad 6800 m 2. Przeprowadzenie kapitalnego remontu pokrycia dachu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i wykonanie posadzki przystosowanej do ustawienia regałów wysokiego składowania, a także nadanie nowej estetycznej formy elewacji hali nie wyczerpuje istotnych zmian technicznych i organizacyjnych, stanowiących założenia do powstania nowoczesnego Centrum Logistycznego Przedsiębiorstwa INTERMAG. U podstaw założeń projektowych znalazły się takie wyznaczniki jak: funkcjonalność, sprawność obsługi klientów, stworzenie przyjaznych warunków pracy oraz estetyka obiektu. Cykl produkcji firm związanych z uprawami rolniczymi w mniejszym lub większym stopniu ma charakter sezonowy, co wymusza produkcję towarów na magazyn, by w okresie tzw. sezonu, w bardzo krótkim czasie zrealizować zamówienia Klientów wszak wegetacja roślin nie poczeka. Intensywny wzrost sprzedaży towarów w sposób naturalny powoduje konieczność zwiększenia powierzchni magazynu, a równocześnie usprawnienie jego funkcjonowania. Celem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest skrócenie czasu przygotowania towaru przeznaczonego do wysyłki, skrócenie czasu załadunku i rozładunku samochodów, umożliwienie równoczesnego przyjmowania i wydawania towaru na kilku stanowiskach, a także ograniczenie do minimum ewentualnych pomyłek. Oprócz wcześniej wdrożonego i ciągle udoskonalanego systemu informatycznego MOM (Mobilna Obsługa Magazynu), istotnymi elementami zwiększającymi jego funkcjonalność były: przyjęcie nowego systemu organizacji pracy, wyznaczenie właściwych stref odkładczych i komunikacyjnych, a także zakup odpowiedniego sprzętu, m.in. samojezdnych wózków paletujących i wózków wysokiego składowania. Funkcjonalność systemu magazynowego jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym sprawną obsługę klientów, bez nieuzasadnionych okresów oczekiwania na dokumenty przewozowe lub załadunek towaru. Z myślą o osobach realizujących przewozy został wybudowany pawilon wydawania dokumentów przewozowych, w którym kierowcy TIR-ów będą mieli możliwość skorzystania z sanitariatów i ewentualnego przygotowania sobie gorącego napoju. Pracownicy obsługi magazynu korzystać będą z kompletnego zaplecza socjalnego (szatnie, umywalnie i toalety oraz pokój do spożywania posiłków). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także przechowywania towarów, hala magazynowa została wyposażona w system ogrzewania przy pomocy nowoczesnych promienników i nagrzewnic gazowych oraz wentylację mechaniczną. Estetyczna elewacja kryje pod sobą warstwę wełny mineralnej w celu zapewnienia właściwej izolacji termicznej hali, co w połączeniu z systemem automatycznej regulacji temperatury wewnątrz poszczególnych stref, służy optymalizacji kosztów związanych z magazynowaniem towarów. Duże okna o niskim współczynniku przewodnictwa cieplnego, a także szerokie płaszczyzny wykonane z przeźroczystego poliwęglanu w szczytowych strefach poszczególnych naw i nowoczesne, energooszczędne lampy zapewniają dobre oświetlenie niezależnie od pory dnia. Jesteśmy przekonani, że od sezonu wiosennego 2015 r. nowe Centrum Logistyki INTERMAG zapewni Klientom bardzo szybką i precyzyjną realizację zamówień.

4 04 Laboratorium INTERMAG kuźnią innowacyjnych produktów W ostatnich tygodniach otwarto nowe laboratorium będące częścią Działu Badań i Rozwoju firmy INTERMAG. Tekst: Dr inż. Krzysztof Ambroziak Inwestycja ta jest efektem konsekwentnej strategii firmy, w której duży nacisk stawia się na badania i prace związane z rozwojem m.in. nowoczesnych produktów agrochemicznych i stymulatorów rozwoju roślin. Laboratorium składa się z trzech głównych pracowni tj.: Pracowni Badań Formulacyjnych, Pracowni Analitycznej oraz Pracowni Biotechnologicznej. PRACOWNIA BADAŃ FORMULACYJNYCH Wyposażona w wysokiej jakości urządzenia laboratoryjne umożliwia prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i tworzeniem nowych formulacji agrochemikaliów oraz produktów stymulujących rozwój roślin. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie stabilnych i lepiej przyswajalnych form składników odżywczych, a także innych substancji poprawiających jakość i wielkość uzyskiwanych plonów. Istotną cechą tworzonych produktów jest ich stabilność, stąd też w pracowni prowadzone są badana wytrzymałościowe opracowanych formulacji. Prace te w głównej mierze polegają na imitowaniu rzeczywistych warunków przechowywania i określaniu ich wpływu na równowagę fizykochemiczną substancji, czyli trwałość produktu. PRACOWNIA ANALITYCZNA Została wyposażona w nowoczesną aparaturę służącą do wykonywania analiz fizykochemicznych. Na wyposażeniu pracowni znajduje się m.in. najnowszej generacji spektrometr emisji optycznej z indukcyjnie sprzężona plazmą ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy). Urządzenie to pozwala na oznaczanie ilościowe i jakościowe większości pierwiastków chemicznych. Wykonywane są tutaj analizy składu chemicznego nowo opracowywanych formulacji, których interpretacja pozwala na optymalizację prac badawczych i zrozumienie procesów przebiegających w opracowywanym produkcie. W Pracowni Analitycznej badany jest również skład chemiczny stosowanych surowców oraz wytwarzanych z Zakładzie Produkcyjnym produktów handlowych, co stanowi jednocześnie element procesu kontroli jakości produktów firmy INTERMAG. Pracownia Biotechnologiczna wyposażona jest w niezbędny sprzęt i aparaturę, do których należą m.in. mikroskop z kamerą do dokumentacji obrazu w formie zdjęć i filmów, inkubator, kriobank czy autoklaw. Wykorzystując tę aparaturę badawczą, mikrobiolodzy prowadzą prace nad izolacją wybranych szczepów mikroorganizmów oraz nad stworzeniem stabilnych formulacji biopreparatów. PRACOWNIA BIOTECHNOLOGICZNA Służy do prowadzenia badań nad stworzeniem nowych generacji produktów tzw. biopreparatów zawierających mikroorganizmy. Do tego celu wykorzystane są naturalne zdolności wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które działają kompleksowo w glebie i wpływają korzystnie na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności oraz wzrostu roślin. Nowoczesne urządzenia i aparatura w laboratorium stwarzają wiele możliwości do działania, ale przynoszą efekty dopiero wtedy, gdy są wykorzystywane przez odpowiednie osoby, a w INTERMAGu tak właśnie jest. Pracownicy Laboratorium współtworzący Dział Badań i Rozwoju, stanowią bowiem zespół doświadczonych, wykształconych profesjonalistów, pełnych zaangażowania i pasji w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych rozwiązań. Działanie to wpisuje się pozytywnie w rozwój polskiej i światowej agrochemii i mikrobiologii.

5 05 Wprowadzenie do oferty handlowej nowych produktów poprzedzone jest wielomiesięczną pracą całego zespołu Badań i Rozwoju INTERMAG. Tekst: Wiesław Ciecierski DLA ROŚLIN od pomysłu do produktu Zgodnie z obowiązującymi w firmie INTERMAG procedurami, wymagane jest wcześniejsze szczegółowe sprawdzenie i potwierdzenie, że nowy produkt wykazuje wysoką efektywność agrobiologiczną, jest stabilny w czasie transportu i przechowywania oraz jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska. Inspiracją do opracowania nowego produktu są najczęściej potrzeby sygnalizowane przez Rolników i Ogrodników oraz nowe trendy w światowej agrotechnice nawozowej, o których informacje zbieramy nie tylko z publikacji naukowych i technicznych, lecz także z praktyki rolniczej i ogrodniczej. Po zaakceptowaniu pomysłu na nowy produkt rozpoczynają się prace laboratoryjne mające na celu wytworzenie prototypu, który posłuży do dalszych badań. Celem tego pierwszego etapu prac laboratoryjnych jest uzyskanie preparatu o oczekiwanych właściwościach fizykochemicznych. Bardzo często jest to etap najtrudniejszy i wymaga niekiedy wielokrotnego ponawiania prób i zmian w założeniach technologicznych. Każda kolejna próbka produktu uzyskanego w warunkach laboratoryjnych poddawana jest testom wytrzymałościowym, które trwają co najmniej jeden miesiąc. Polegają one na poddaniu preparatu oddziaływaniu niekorzystnych czynników zewnętrznych, jakie mogą zaistnieć w warunkach rzeczywistych, a które mogą wpłynąć na stabilność produktu (np. światło słoneczne, wysoka lub niska temperatura, wstrząsy, zgniatanie itd.). Po uzyskaniu produktu o satysfakcjonujących parametrach fizykochemicznych, prototypowy produkt poddawany jest próbom na ewentualną fitotoksyczność, czyli sprawdzany jest ewentualny negatywny wpływ na rośliny. Dopiero po wyeliminowaniu takiego zagrożenia, wykonywana jest pierwsza partia produkcyjna i preparat przekazywany jest do doświadczeń biologicznych. Są one najpierw prowadzone na małą skalę w warunkach kontrolowanych (najczęściej szklarniowych), a następnie kontynuowane w instytucjach naukowych w celu precyzyjnego (popartego obliczeniami statystycznymi) określenia wpływu zastosowania nowego preparatu na uprawiane rośliny. Bardzo często w tym samym czasie (lub później) prowadzone są wdrożenia w skali łanowej bezpośrednio w gospodarstwach rolnych i/lub ogrodniczych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z takich badań i doświadczeń, preparat zostaje zaakceptowany do produkcji i wprowadzony na do oferty handlowej. WSZYSTKIE TE ETAPY TECHNOLOGICZNE PRZESZŁY TRZY NOWE PRODUKTY, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W OFERCIE NA ROK ROOTSTAR Preparat służący do stymulowania rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych stadiach rozwojowych roślin. ROOTSTAR to preparat o właściwościach biostymulujących, wykorzystujący w swym działaniu współdziałanie auksyn i cynku. Substancje, które współdziałają z auksynami uczestniczą również w procesie rozwoju korzenia i są to tak zwane kofaktory auksyn. Do kofaktorów auksyn zalicza się także niektóre mikroelementy np. cynk zawarty w preparacie ROOTSTAR. ROOTSTAR zawiera amonowy octan (acetat) cynku (AAC), który jest substancją aktywną tego produktu. Cynk w preparacie jest skompleksowany kwasem organicznym, co powoduje jego szybką dostępność dla roślin. Zawiera również antyoksydanty i witaminę B1. Szybko przyswajalny cynk wpływa na dynamiczny rozwój masy korzeniowej, lepszy początkowy rozwój roślin oraz większą tolerancję na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody. ROOTSTAR wpisuje się w strategię wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM.»

6 06 SŁOMEX Preparat przeznaczony do przyspieszania dekompozycji (mineralizacji) resztek pożniwnych. Zastosowany na resztki pożniwne stymuluje rozwój mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za mineralizację materii organicznej. Preparat zawiera azot oraz zestaw mikroelementów. Zawartość miedzi, cynku i manganu powoduje szybszy rozkład lignin, natomiast żelazo oraz molibden powodują szybszy rozkład celulozy. Intensyfikacja procesu dekompozycji resztek pożniwnych poprawia żyzność gleby oraz ułatwia zabiegi agrotechniczne. Uzyskane w 2014 roku wyniki doświadczeń wskazują na znaczne zwiększenie aktywności mikroorganizmów glebowych, które są odpowiedzialne za odblokowywanie niedostępnych dla roślin form fosforu z gleby oraz na szybszy rozkład słomy, co przejawia się między innymi zwiększoną zawartością potasu w glebie. FOSFYN Produkt przeznaczony zarówno do odżywiania roślin, jak i do redukcji stresów pochodzenia biotycznego, a wywoływanych głównie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Oomycetes. Mechanizm zwiększania odporności roślin po zastosowaniu FOSFYNU polega przede wszystkim na stymulowaniu produkcji fitoaleksyn, które stanowią naturalny system obrony roślin przed patogenami sprawcami wielu groźnych chorób roślin. Ponadto, FOSFYN uruchamia reakcję nadwrażliwości powodującej tzw. programowaną śmierć komórek (apoptozę) znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu patogena. Powstaje wówczas obszar martwej tkanki, na której rozwój patogenów jest zatrzymany lub bardzo mocno ograniczony. Zostają uwięzione w martwej tkance i nie mają wtedy dostępu do substratów pokarmowych pochodzących z żywych komórek. Rozprzestrzenianie się infekcji zostaje zatem zahamowane na czas potrzebny roślinie do uruchomienia innych mechanizmów obronnych, np. poprzez zmniejszenie przepuszczalności błon komórkowych. Wymiana jonowa chloru i potasu na sód i wapń w komórkach stymuluje powstawanie ogromnych ilości wolnych rodników, które unieruchamiają w ścianach komórkowych białka strukturalne tworząc sieć uszczelniającą i wzmacniającą ściany komórkowe. Prowadzi to do spowolnienia penetracji tkanek roślinnych przez czynniki chorobotwórcze. Wprawdzie FOSFYN wspomaga naturalną odporność roślin, ale jego głównym przeznaczeniem jest odżywianie roślin. Zawarty w preparacie fosfor w postaci fosforynu zachowuje się w roślinie w sposób szczególny. Jony fosforynowe mają w swojej strukturze o jeden atom tlenu mniej niż jony fosforanowe, dlatego są łatwo przez roślinę pobierane i wykazują większą mobilność w roślinie. Jednak, aby fosfor z formy fosforynowej mógł zostać przez roślinę wykorzystany, musi dojść do jego utlenienia do formy fosforanowej, co wymaga dłuższego czasu. Dostarczając zatem roślinie fosfor w postaci fosforynu sprawiamy, że jest on magazynowany w tkankach i stopniowo przyswajany przez roślinę. Wydłuża się w ten sposób dostępność dla rośliny tego niezwykle ważnego pierwiastka. FOSFYN wpisuje się w strategię wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM. Urodziny KONICZYNKI Mija rok od startu programu lojalnościowego KONICZYNKA, przeznaczonego dla partnerów handlowych spoza grona Autoryzowanych Dystrybutorów INTERMAG. Tekst: Małgorzata Jagusiak Celem programu KONICZYNKA jest aktywizacja sprzedaży produktów INTERMAG w sieci poddystrybucji i sklepów działających lokalnie, a tym samym zwiększenie dostępności naszych produktów dla gospodarstw. Zainteresowanie Klientów programem sprawiło, iż otrzymaliśmy wiele zgłoszeń deklarujących udział w tym projekcie. Uczestnicy zapoznali się z procedurą i zasadami działania programu oraz poznali korzyści wynikające z przystąpienia do KONICZYNKI. Program traktujemy jako kolejny krok w rozwijaniu dobrych relacji z szeroko rozumianą grupą naszych Klientów. W pierwszym roku działania do programu KONICZYNKA przystąpiło blisko 150 aktywnych partnerów handlowych. Uczestnicy zbierają punkty za zakupy produktów INTERMAG i na bieżąco odbierają atrakcyjne nagrody. Jasne zasady, przejrzystość i prostota obsługi programu powodują, że wzrasta jego popularność. KONICZYNKA się rozwija tak można podsumować pierwszy rok działalności programu. Z tego względu zdecydowaliśmy się na kontynuację programu w kolejnych latach. Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, postanowiliśmy umożliwić przeniesienie zebranych i niewykorzystanych w tym roku punktów na kolejny sezon, dając możliwość wymiany zgromadzonych już punktów na nagrody w roku Program KONICZYNKA jest otwarty dla nowych Uczestników. Zapraszamy do udziału atrakcyjne nagrody czekają!

7 07 W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Preparaty prozdrowotne dla zwierząt zyskują coraz większą popularność wśród hodowców, którzy przekonują się o ich dużej skuteczności. Tekst: Lek. wet. Marcin Majcher Coraz większym uznaniem zaczynają się cieszyć produkty oparte na wyciągach ziołowych, wyspecjalizowane pod kątem konkretnych potrzeb. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie rozszerzyliśmy naszą ofertę o dwa nowe produkty ziołowe, ale także opracowujemy inne produkty zawierające substancje niezbędne dla zdrowia zwierząt. RESPIVAL Przeznaczony dla drobiu i królików. Preparat oparty na olejkach eterycznych z eukaliptusa gałkowego, mięty pieprzowej oraz tymianku. Powinien być stosowany w przypadku niewydolnych systemów wentylacji, zawyżonego poziomu amoniaku, w okresie silnych upałów, jak również po zabiegach szczepień dla uniknięcia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dzięki swemu unikalnemu składowi zapewnia prawidłową pracę układu oddechowego poprzez zwiększenie wydzielania i rozrzedzania śluzu oraz działanie wykrztuśne i antyseptyczne. RESPIVAL ma szczególne znaczenie w przypadkach niedostatecznie skutecznych systemów wentylacji oraz w okresie upałów, gdy ptaki starają się ochłodzić swój organizm poprzez zianie, co wraz z gorącym i suchym powietrzem wysusza drogi oddechowe. W takich warunkach zwiększa się podatność drobiu na zakażenia mykoplazmą, aspergillozą oraz zapalenia krtani i tchawicy. SUPLEXAN HEPA Może być z powodzeniem stosowany u każdej grupy zwierząt drobiu, bydła, trzody oraz królików. Preparat ten, bazujący w dużej mierze na ekstraktach ziołowych powstał z myślą o ochronie oraz wspomaganiu pracy wątroby i trzustki zwierząt. Narządy te, poprzez swoje funkcje detoksykacyjne, metaboliczne, filtracyjne, magazynujące oraz trawienne stanowią o prawidłowym procesie hodowli zwierząt i, co za tym idzie jego opłacalności. Zawarta w preparacie wysoka ilość wyciągu z kurkumy poprawia funkcjonowanie wątroby i trzustki poprzez wydajniejszy metabolizm węglowodanów i tłuszczy oraz lepsze przyswajanie białka. Dzięki wyciągom z karczocha zwyczajnego i ostropestu plamistego, SUPLEXAN HEPA wzmacnia detoksykacyjną czynność wątroby, sprzyja usuwaniu złogów i chroni przed wystąpieniem zapaleń na różnym tle. L-karnityna jest istotna ze względu na swoją rolę w przekazywaniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, w wyniku czego powstaje energia niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek organizmu. Dodatkowe uzupełnienie diety w cholinę oraz betainę pozwala uniknąć nadmiernego stłuszczenia wątroby i w konsekwencji powstania ZNMT syndromu tłuszczowego zwyrodnienia wątroby.»

8 08 PIDOLAC Służy do zapobiegania problemom zalegania okołoporodowego i niedoborom wapnia u bydła. Zapobieganie oraz wspomaganie leczenia hipokalcemii to głównie dostarczanie bydłu szybko wchłanianego związku wapnia. Tworząc PIDOLAC oparliśmy się na chlorku wapnia oraz pidolanie wapnia, których przyswajanie jest szybkie, a finalny produkt jest zarazem atrakcyjny cenowo. PIDOLAC zastosowany we wlewie do jamy ustnej zapewnia: dostarczenie wysokiej ilości szybko przyswajalnego wapnia, uzupełniającego niedobór tego pierwiastka w organizmie wprowadzenie magnezu i witaminy D 3, które zwiększają efektywność wykorzystania wapnia i redukują wystąpienie hipokalcemii stabilizację pracy układu nerwowego, krążenia oraz serca dostarczenie substancji glukoplastyczych, które zwiększają poziom glukozy we krwi uzupełnienie w organizmie manganu, który bierze udział w procesach metabolizmu energii i białka oraz zapobiega zaburzeniom w funkcjonowaniu układu rozrodczego zwiększenie odporności organizmu i przyśpieszanie procesów regeneracyjnych po porodzie dzięki zastosowaniu wyciągu z Echinacea purpurea. KOKCIDIN FARMERSKI, GOŁĘBIE Nasz flagowy produkt jakim jest KOKCIDIN (opisany w AGROINNOWATORZE nr 3) doczekał się także swojej wersji dla hodowców gołębi oraz drobiu przydomowego i królików. Aby ułatwić dawkowanie produktu, przygotowaliśmy specjalną butelkę z podajnikiem oraz skład, dzięki któremu stosowanie Kokcidinu jest możliwe nawet do niewielkiej ilości wody.

9 09 Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM STRESS CONTROL SYSTEM Uprawa roślin polowych związana jest ściśle z wieloma czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na wzrost i rozwój roślin. Tekst: Jan Narkiewicz-Jodko Często spotykamy się z żartobliwym określeniem fabryka pod chmurką, które obrazuje warunki, w jakich prowadzona jest produkcja roślinna w warunkach polowych. Nasz wpływ na uprawę roślin jest oczywiście ogromny i polega na właściwym do klasy gleby i rejonu uprawy, doborze odmian, prawidłowej agrotechnice, nawożeniu, ochronie roślin, biostymulacji etc. Są jednak czynniki uprawowe i środowiskowe, na które nie mamy wpływu, a które mogą decydować o wielkości i jakości plonu, przekładającego się na efekt ekonomiczny wyrażony zyskiem netto gospodarstwa. Dzielimy je na abiotyczne (fizyczne) i biotyczne (biologiczne). Rodzaj stresu dla roślin Czynniki wywołujące stres roślinny intensywne promieniowanie słoneczne, niska temperatura, wysoka temperatura, ograniczona dostępność wody (susza) Abiotyczny lub nadmiar wody (wymoknięcia), nieprawidłowo przygotowana gleba, erozja gleby, silne wiatry, grad itp. Biotyczny choroby i szkodniki Często spotykamy się z określeniem optymalne warunki wzrostu i rozwoju roślin, które oznacza, że rośliny mają zapewnione idealne warunki wegetacji. Warunki takie w produkcji polowej w praktyce nie występują, ponieważ w trakcie uprawy roślin występują chłody, przymrozki, nadmierne promieniowanie słoneczne, susza, nadmiar wilgoci, silne wiatry burzowe i wiele innych, które określamy jako warunki stresowe. Jak zatem możemy zdefiniować stres roślinny? Jest to reakcja roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe o dużym natężeniu. W wyniku stresu następuje ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin, co negatywnie wpływa na plonowanie roślin. W warunkach skrajnych stres może prowadzić nawet do zamierania roślin. Co możemy uczynić, aby pomóc roślinom przetrwać niekorzystne dla nich warunki? Czy działania zapobiegawcze są zasadne i efektywne? Strategia STRESS CONTROL SYSTEM odpowiada na te pytania. Wyniki licznych badań własnych firmy INTERMAG, ścisłych doświadczeń prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz wdrożeń agrotechnicznych w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, pozwalają na pokazanie pozytywnego wpływu zastosowania innowacyjnych stymulatorów i aktywatorów firmy INTERMAG na istotne ograniczanie skutków stresu roślin wywołanych zarówno przez czynniki abiotyczne, jak i biotyczne. CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES ABIOTYCZNY Intensywne promieniowanie słoneczne Jednym z objawów stresu spowodowanego zbyt intensywnym promieniowaniem słonecznym jest wyleganie nadmiernie zagęszczonego łanu. Rośliny w wyścigu do światła nie mają dobrych warunków do wytworzenia silnej łodygi (rzepak) lub źdźbła u zbóż. Wylegać mogą także rośliny (odmiany) genetycznie niskie. Wprawdzie nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne powodujące wyleganie łanu, ale możemy pomóc roślinom nie tylko poprzez zapewnienie optymalnej gęstości siewu, czy prawidłowego nawożenia azotowego, ale również poprzez stosowanie preparatów o działaniu wzmacniającym ściany komórkowe wbudowanym w nie krzemem. Niska temperatura Stres może spowodować przemarznięcie części rośliny np. systemu korzeniowego albo wymarznięcie całych roślin w okresie zimowym lub na przedwiośniu. Może także spowodować uszkodzenia roślin w czasie wiosennej wegetacji oraz w okresie kwitnienia (może zniszczyć nawet całą plantację). Możemy zwiększyć szanse przetrwania roślin poprzez wybór odmiany odpowiedniej do warunków gospodarstwa oraz prawidłową agrotechnikę, w tym zastosowanie jesienią w uprawach ozimych nawożenia dolistnego i regulatorów wzrostu. Zabiegi te ograniczają zbyt szybki wzrost roślin oraz zagęszczają sok komórkowy, poprawiają transport asymilatów do systemu korzeniowego i szyjki korzeniowej, co zdecydowanie poprawia zdolność roślin do przezimowania. Nie mamy wpływu na warunki pogodowe w czasie zimy i po wznowieniu wegetacji wiosennej, ale możemy wzmocnić kondycję roślin i ich odporność na niską temperaturę poprzez zastosowanie antystresantów: ROOTSTAR, GROWON, i FROSTEX. Wysoka temperatura W okresie wiosny warunki pogodowe w naszym klimacie bywają skrajne. W tym okresie wahania temperatury powietrza mogą być bardzo wysokie od chłodów do upałów. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić wrażliwe organy roślin, np. zawiązki kwiatów, łagiewki pyłkowe. Powszechnie występujący problem związany z drastycznym spadkiem populacji pszczół, potęguje problem efektywności procesu zapylenia, który warunkuje uzyskanie wysokiego ilościowo i jakościowo plonu. W celu intensyfikacji efektywności kwitnienia, poprawy wigoru pyłku, wspomagania procesu zapylenia i zapłodnienia oraz tworzenia nasion, wskazane jest zastosowanie stymulatora TYTANIT.»

10 AGROINNOWATOR 010 Ograniczona dostępność wody (susza) lub nadmiar wody (wymoknięcia) Zarówno niedobór, jak i nadmiar wody wpływają negatywnie na rośliny. Prawidłowa uprawa gleby, melioracja, nawożenie organiczne (w niektórych uprawach nawadnianie), to czynności nieodzowne w uprawie roślin polowych. Na glebach lekkich (grubszych frakcji piaski, żwiry) problem przenikania wody do głębszych, niedostępnych dla roślin warstw gleby jest szczególnie istotny, gdyż skutki niedoboru wody są szybciej odczuwalne. Na glebach ciężkich (drobniejszych frakcji gliny, iły, pyły) mogą wystąpić zastoiska wodne. Dłuższe przebywanie roślin w takich warunkach powoduje, że system korzeniowy nie jest w stanie pełnić swoich funkcji, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia kondycji roślin, a w skrajnych przypadkach do ich zamierania. Stymulatory i aktywatory intensyfikujące rozwój systemu korzeniowego i ograniczające straty wody z tkanek roślinnych, skutecznie zmniejszają negatywne skutki niedoboru wody: ROOTSTAR,. Natomiast osłabioną wskutek suszy lub nadmiaru wody kondycję roślin efektywnie poprawia TYTANIT. Nieprawidłowo przygotowana gleba Niedobór lub nadmiar makro- i mikroelementów, nieprawidłowy odczyn gleby, zasolenie to przyczyny wielu stresów dla roślin. Aby doprowadzić glebę do wymaganej kultury uprawnej niezbędne są wieloletnie działania do których należą m.in. prawidłowa agrotechnika (w tym wapnowanie i nawożenie) oraz odpowiedni dobór roślin w kolejnych sezonach wegetacyjnych (płodozmian). W niekorzystnych warunkach glebowych, w tym przy nieodpowiednich stosunkach powietrzno-wodnych, dla poprawy kondycji roślin i intensyfikacji pobierania wszystkich składników pokarmowych niezbędny jest TYTANIT, a dla intensyfikacji pobierania wapnia z gleby OPTYCAL. CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES BIOTYCZNY Choroby i szkodniki Patogeny uszkadzają rośliny grzyby atakujące tkanki roślinne prowadzą do obniżenia plonowania, w skrajnych przypadkach doprowadzając do zamierania poszczególnych organów lub całych roślin niszczą tkanki powodując przede wszystkim przesuszenie roślin. Szkodniki (w tym owady i ich larwy) żerując na roślinach powodują uszkodzenia, które są otwartą drogą do wnikania patogenów grzybowych. W zmaganiu roślin z tymi stresami szczególne znaczenie ma dobra kondycja roślin na każdym etapie wzrostu i rozwoju, o której decyduje wiele czynników (m. in. właściwe odżywienie roślin oraz zabiegi ochrony roślin). Wzmocnienie naturalnej odporności roślin na patogeny oraz zwiększenie mechanicznej odporności ścian komórkowych roślin poprzez zastosowanie preparatu krzemowego jest skuteczną metodą wspomagania ochrony roślin. Bardzo przydatny i skuteczny w programach wspierania walki z niektórymi patogenami grzybowymi jest też preparat fosforynowy FOSFYN. Szybką regenerację uszkodzeń oraz dalszy prawidłowy wzrost i rozwój roślin po ustąpieniu stresu, zapewnia stymulator TYTANIT. STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN STRESS CONTROL SYSTEM Programy STRESS CONTROL SYSTEM dla poszczególnych gatunków roślin, będą przekazane Rolnikom i Ogrodnikom w czytelnych formach graficznych. Modelowym przykładem wdrożenia tej strategii w ograniczaniu stresu roślin jest rzepak uprawa ekonomicznie bardzo ważna wśród upraw rolniczych w Polsce i wielu innych krajach umiarkowanej strefy klimatycznej na świecie. Rzepak ozimy na każdym etapie wzrostu i rozwoju narażony jest na wiele czynników uprawowych i środowiskowych negatywnie wpływających na jego plonowanie od siewu, kształtowania rozety liści jesienią, okresu spoczynku zimowego poprzez wznowienie wegetacji wiosennej i kwitnienie, do stadium zawiązywania łuszczyn, który decyduje o opłacalności uprawy. RZEPAK STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN NA STRESY BIOTYCZNE BBCH BBCH 19/20-39 ROZWÓJ LIŚCI FORMOWANIE ROZETY BBCH BBCH REGENERACJA ROZETY ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH WZROST PĘDU GŁÓWNEGO PĄKOWANIE KWITNIENIE ROZWÓJ I DOJRZEWANIE ŁUSZCZYN, FOSFYN, FOSFYN, FOSFYN, FOSFYN zgnilizna twardzikowa czerń krzyżowych szara pleśń Choroby najczęściej występujące w rzepaku Stresy BIOTYCZNE sucha zgnilizna kapustnych szkodniki żerujące jesienią szkodniki łodygowe, liściowe szkodniki pąków spoczynek zimowy szkodniki łuszczynowe

11 AGROINNOWATOR 011 RZEPAK STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN NA STRESY ABIOTYCZNE Stresy ABIOTYCZNE i inne niesprzyjające warunki wegetacji BBCH BBCH 19/20-39 ROZWÓJ LIŚCI FORMOWANIE ROZETY BBCH BBCH REGENERACJA ROZETY ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH WZROST PĘDU GŁÓWNEGO PĄKOWANIE KWITNIENIE ROZWÓJ I DOJRZEWANIE ŁUSZCZYN ROOTSTAR, ograniczenie dostępności wody oraz susza TYTANIT TYTANIT TYTANIT TYTANIT ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, OPTYCAL, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, OPTYCAL, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, GROWON, nadmiar wilgoci w glebie niska temperatura gleby lub/i powietrza niewystarczająca dostępność składników pokarmowych opóźniony siew ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, fitotoksyczne oddziaływanie chlomazonu ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, FROSTEX słabe przezimowanie roślin przymrozki lub duże wahania temperatury wczesną wiosną FROSTEX przymrozki w czasie pąkowania i kwitnienia mała liczebność oraz niska aktywność owadów zapylających TYTANIT TYTANIT niekorzystne warunki pogodowe w okresie kwitnienia TYTANIT silny wiatr, burze (wyleganie) grad TYTANIT, niedostatek światła (długotrwałe zachmurzenie) w okresie rozwoju łuszczyn TYTANIT, TYTANIT TYTANIT, GROWON spoczynek zimowy uszkodzenia pestycydowe Szybkość pobierania fosforu przez rośliny pomidora. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach , mg P / kg s.m. 30,55 30 TYTANIT 2 x 0,2 l/ha KONTROLA % zawiązanych owoców STANDARD (popularny nawóz fosforowy) 3750 GROWON Kontrola h 24 h 48 h Skuteczność preparatu w zapobieganiu wystąpienia amerykańskiego mącznika agrestu odmiany Biały Triumf. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach % porażonych owoców Skuteczność działania preparatów tworzących tę strategię poparta jest wynikami liczych badań i wdrożeń, z których cztery tutaj przedstawiamy w formie wykresów. Wpływ preparatu TYTANIT na zawiązywanie owoców jabłoni odmiany Topaz. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie % porażonych pędów Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM przynosi wymierne ograniczenie stresu roślin , ,4 10 4,7 0,6 5 3,9 0 0,4 3,5 0 Kontrola 0,5 l/ha 1 l/ha Fungicyd 1 Fungicyd 2 Kontrola 0,5 l/ha 1 l/ha Fungicyd 1 Fungicyd 2

12 012 SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie W dniach sierpnia 2014 r. w Sztokholmie odbyła się szósta z kolei konferencja naukowa poświęcona zastosowaniom krzemu w rolnictwie, a ściślej w uprawie roślin. Tekst: Wiesław Ciecierski W czasie trwania konferencji zostało wygłoszonych 51 referatów w ośmiu różnych blokach tematycznych: Chemia i analizy krzemu w glebie, roślinach i środowisku Obieg krzemu w agrosystemach Molekularny i fizjologiczny mechanizm pobierania krzemu przez rośliny Wpływ krzemu na wzrost i rozwój roślin Wpływ krzemu na stres abiotyczny Wpływ krzemu na stres biotyczny Wpływ krzemu na wartości odżywcze roślin w aspekcie zdrowia człowieka i zwierząt Skuteczność stosowania nawozów krzemowych. Konferencja skupiła naukowców i producentów preparatów krzemowych z całego świata. Przedstawiciel INTERMAGu, jako jedynego reprezentanta polskiego przemysłu nawozowego, wystąpił na konferencji z referatem pt. Impact of silicon based fertilizer on abiotic stress reduction and yield improvement in field crops. Przedstawione zostały w nim wyniki badań prowadzonych przy współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin PAN oraz Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian COBORU. W naszym referacie wykazaliśmy pozytywny wpływ preparatu na redukcję stresu wywołanego ograniczoną dostępnością wody dla roślin soi i pszenicy. W warunkach stresu suszy rośliny soi wytworzyły o 18% więcej strąków w porównaniu do roślin nie traktowanych preparatem krzemowym, a masa nasion z roślin w tym samym doświadczeniu wzrosła o 21%. Równie korzystne wyniki uzyskano w testach na pszenicy. Dla tej uprawy zastosowano bardziej zaawansowane metody pomiaru i oceniano takie parametry jak m.in. utrata elektrolitów przez rośliny oraz produkcja białek. ROŚLINY PSZENICY TRAKTOWANE PREPARATEM WYKAZYWAŁY: -41 % +40 % zmniejszoną o 41% utratę elektrolitów zwiększoną o 40% produkcję białek Doniesienia innych prelegentów również wskazywały chroniące przed stresem działanie preparatów zawierających aktywną postać krzemu. Większość referatów dotyczyła jednak ograniczania stresów biotycznych wywołanych przez szkodniki i patogeny. Bardzo ciekawe były także doniesienia dotyczące mechanizmów transportu krzemu wewnątrz rośliny oraz mechanizmu redukującego stres biotyczny. Naukowcy japońscy odkryli substancje odpowiedzialne za transport krzemu. Zostały one nazwane LSi1 i LSi2. LSi1 jest odpowiedzialny za transport jonów krzemowych z roztworu zewnętrznego do komórek korzeni, podczas gdy LSi2 jest odpowiedzialny za transport z komórek do wiązek przewodzących korzenia. Jak do tej pory nie zostały zidentyfikowane transportery odpowiedzialne za przemieszczanie krzemu aplikowanego drogą dolistną, choć większość naukowców potwierdza istnienie takiego transportu o czym świadczą wyniki licznych eksperymentów. Mechanizmy przemieszczania krzemu odgrywają kluczową rolę w redukcji stresów wywoływanych czynnikami biotycznymi. Przedstawiono wyniki badań świadczące o tym, że w przypadku infekcji wywołanej patogenami grzybowymi dochodzi do przemieszczenia krzemu w miejsce ataku czynnika infekcyjnego. Krzem otacza miejsca infekcji utrudniając w ten sposób rozprzestrzenianie się choroby. Zdjęcia spod mikroskopu elektronowego pokazały duże nagromadzenie się krzemu w miejscach infekcji. W innym referacie przedstawiono badania stwierdzające, że preparaty krzemowe mogą zakłócać możliwość rozpoznania przez patogena rośliny żywicielskiej. Zarodnik, który znajdzie się na podatnych na porażenie tkankach roślinnych nie rozwija się i nie powoduje objawów chorobowych na roślinie. Podczas konferencji została zainicjowana działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Krzem w rolnictwie, którego jesteśmy członkiem i w którego pracach będziemy uczestniczyć.

13 013 TARGI EUROTIER w Hanowerze W dniach listopada br. uczestniczyliśmy w międzynarodowych targach EUROTIER w Hanowerze. Tekst: Lek. wet. Marcin Majcher Są to największe międzynarodowe targi poświęcone profesjonalnej hodowli zwierząt. W tej edycji targów uczestniczyło ok wystawców za całego świata, w tym ponad 50 wystawców z Polski. Nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy produkty prozdrowotne dla zwierząt, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedziło nas około 100 firm zainteresowanych potencjalną współpracą z nami. Wśród odwiedzających nasze stoisko, oprócz kontrahentów z Europy były firmy z Azji, Afryki oraz obu Ameryk. Najczęściej odwiedzali nas dystrybutorzy z Bliskiego Wschodu oraz z Egiptu. Największym zainteresowaniem cieszyły się produkty dla drobiu: KOKCIDIN, RESPIVAL oraz SUPLEXAN HEPA. Produkty te doskonale odpowiadają na problemy zdrowotne, które występują na wielu zagranicznych rynkach. Jesteśmy przekonani, że nawiązane kontakty zaowocują kontraktami handlowymi i zwiększeniem sprzedaży eksportowej w roku Spotkanie NAUKI Z PRZEMYSŁEM W dniach listopada 2014 r. w Karpaczu odbyło się XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemistry for Agriculture. Tekst: Dr inż. Krzysztof Ambroziak W seminarium uczestniczyli głównie specjaliści w zakresie chemii i biologii środowiska, technologii i biotechnologii, reprezentujący uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz instytuty badawcze prowadzące badania na pograniczu chemii i biologii. Oprócz naukowców w seminarium uczestniczyli też przedstawiciele branży agrochemicznej, reprezentowanej głównie przez producentów nawozów, a wśród nich firmę INTERMAG. Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Głównym celem seminarium jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz intensyfikacja współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Jest to dobra płaszczyzna do dyskusji środowiska naukowego z przedstawicielami rynku chemicznego nt. opracowywania i produkcji agrochemikaliów. Prezes Zarządu Hubert Kardasz, jako jedyny przedstawiciel branży nawozów dolistnych, wystąpił z wykładem zatytułowanym Nauka wytycza rozwój projekty w firmie INTERMAG, w którym zaprezentował innowacyjne rozwiązania opracowywane w naszej firmie. Rezultatem tego wystąpienia były m.in. liczne rozmowy dotyczące możliwości współpracy firmy INTERMAG z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych w zakresie wspólnej realizacji projektów rozwojowych. Innowacyjność i współpraca z nauką naszej firmy została zauważona również przez media obecne podczas seminarium. Efektem jest wywiad udzielony stacji telewizyjnej TVP Info przez Kierownika ds. Rozwoju Biznesu Wiesława Ciecierskiego, dotyczący możliwości współpracy nauki i przemysłu agrochemicznego na przykładzie doświadczeń firmy INTERMAG.

14 014 Wytyczamy NOWY KURS Przedsiębiorstwo INTERMAG wraz z wejściem do Unii Europejskiej prężnie rozwija swoją sprzedaż eksportową i aktywnie promuje polskie produkty za granicą. Tekst: Joanna Kardasz Do tej pory główne działania skupione były na krajach europejskich, jednak w momencie dostrzeżenia pierwszych symptomów zbliżającego się kryzysu geopolitycznego w naszym regionie, INTERMAG zmienił kierunek i szuka rynków zbytu poza terytorium Starego Kontynentu. Jednym z potencjalnych rynków, wyłonionych w ramach oceny perspektyw rozwoju gospodarek świata, został Meksyk. Jest to kraj interesujący nie tylko ze względu na swój potencjał sektora rolniczego, ale także kraj zachwycający różnorodnością kulturową, społeczną i ekonomiczną. Meksyk to kraina, w której łączą się dwa światy Indian i hiszpańskich konkwistadorów; miejsce, gdzie starły się ze sobą cywilizacje Majów, Tolteków i Azteków z kulturą latynoską, a współcześnie również anglosaską. Obfitujący w fascynujące zabytki wytworzone zarówno przez kulturę indiańską, jak też zbudowane przez kolonizatorów.

15 015 Meksyk to kraj pełen kontrastów i wielkich nierówności społecznych, gdzie bogactwo i ogromne fortuny stykają się z rażącym ubóstwem. W Meksyku najpopularniejsze uprawy rolnicze to kukurydza, sorgo, fasola i trzcina cukrowa, a z upraw sadowniczych mango, awokado, melony, papaja i cytrusy. Północna i północno-zachodnia część kraju cechuje się wykorzystaniem zaawansowanej technologii rolnej i tam w głównej mierze skupiona jest intensywna produkcja rolnicza. Hodowla zwierząt koncentruje się w północnym Meksyku i opiera się głównie na chowie bydła. Rozmowy o technologiach uprawy roślin, a także rozmowy handlowe z przedsiębiorcami meksykańskimi miałam okazję przeprowadzić podczas targów rolniczych, które odbyły się w listopadzie w Irapuato. Przedsiębiorstwo INTERMAG skorzystało z możliwości zaprezentowania swojej oferty nawozów, biostymulatorów oraz preparatów prozdrowotnych dla zwierząt na zbiorczym stoisku zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i mającym na celu wsparcie polskiego sektora rolnego. Życzliwość i uprzejmość mieszkańców kontrastują ze skrajnym niebezpieczeństwem, które czyha za rogiem ulicy. Widoczne jest to szczególnie w mieście Meksyk (Ciudad de México) największej aglomeracji świata, w której żyje prawie 30 mln ludzi i gdzie w głównej mierze działa wielki biznes i jednocześnie trwa bezpardonowa walka rzeszy ludzi o egzystencję. Meksyk zachwyca również bogactwem natury, pięknymi krajobrazami i ciekawostkami przyrodniczymi, które dla nas producenta preparatów dla rolnictwa, są szczególnie interesujące. Dystrybutorzy meksykańscy żywo interesowali się specjalistycznymi preparatami produkowanymi przez INTERMAG i z niecierpliwością czekają na finalizację procesu rejestracyjnego. Byli głęboko przekonani o zwiększeniu atrakcyjności swojej dotychczasowej oferty handlowej w momencie poszerzenia o nawozy o działaniu biostymulującym i antystresowym, rekomendowane przez INTERMAG. Reasumując, uważam że obrany kierunek ekspansji eksportowej jest słuszny, jednak aby osiągnąć wyznaczone cele potrzebne będzie bardzo duże zaangażowanie, gdyż zdobycie pozycji na rynku meksykańskim nie będzie należało do prostych zadań. Wizyta w nowym kraju i spotkania z mieszkańcami wzbogacają nie tylko w nowe doświadczenia zawodowe, lecz także poszerzają horyzonty poznawcze oraz zwiększają świadomość specyfiki danego kraju. Wizyta w Meksyku kraju tak odmiennym od polskiej rzeczywistości, zawsze pozostawia niezapomniane wrażenia, czasem zachwyca, czasem przeraża, lecz nigdy nie pozostawia obojętnym.

16 016 Farmy DEMONSTRACYJNE 2014 Przebieg pogody w roku 2014 w przeważającej części kraju sprzyjał dobremu rozwojowi roślin. Teksty: Piotr Lubaszka, Jan Gurzyński, Marcin Niedobylski, Łukasz Kutermach Łagodna zima, wczesna i ciepła wiosna z równomiernym rozkładem opadów, przyczyniła się do wysokiego plonowania roślin. Wyjątkiem jest tylko uprawa kukurydzy, która mocno ucierpiała w niektórych rejonach kraju z powodu suszy, która od maja dotknęła rejony wschodniej Wielkopolski i części województwa kujawsko-pomorskiego. Uprawy ozime na tych terenach nie odczuły tej suszy tak dotkliwie jak kukurydza, ze względu na to, iż były już w zaawansowanych fazach wzrostu, więc ich system korzeniowy korzystał z wody w głębszych warstwach gleby. Generalnie, przebieg pogody w roku 2014 był bardzo korzystny, a w tak sprzyjających warunkach często nie można było bezpośrednio zaobserwować na roślinach spektakularnych, wizualnych efektów działania nawozów dolistnych, biostymulatorów czy aktywatorów. Jednak jako nieodzowny element agrotechniki przyczyniły się one do osiągnięcia wysokich plonów z jednostki powierzchni uprawy. Z żalem stwierdzamy, że w tym roku te wysokie plony nie przekładają się na osiągany przez Farmerów efekt ekonomiczny z powodu niskich cen płodów rolnych i słabego popytu, spowodowanego m.in. embargiem na import płodów rolnych nałożonym przez Rosję na nasz kraj. Ta trudna sytuacja dotknęła w największym stopniu producentów warzyw i owoców na rynek świeży. Od lipca plantatorzy znacznie lub do absolutnego minimum ograniczyli nakłady na uprawę, a w skrajnych wypadkach w ogóle nie zbierali plonów ze względu na brak odbiorców. W nieco lepszej sytuacji są plantatorzy, którzy posiadają specjalistyczne magazyny (chłodnie itp.) w których mogą przechować plony w oczekiwaniu na lepsza koniunkturę. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie poprawie i wszystko wróci do normy Farmerzy będą dążyć do uzyskania jak największych plonów o wysokiej jakości, na które bez problemów znajdą się odbiorcy, a my Zespół Doradców INTERMAG będziemy w tym pomagać. Koordynator ds. ROLNICTWA Jak co roku zorganizowaliśmy szereg spotkań z Rolnikami na Farmach Demonstracyjnych założonych w opiniotwórczych gospodarstwach oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian. Lokalizację dla Farm Demonstracyjnych wskazują koledzy Doradcy przedstawiciele INTERMAG z poszczególnych regionów Polski. Wybierają gospodarstwa zarządzane przez osoby aktywnie zainteresowane nowymi technologiami nawożenia i biostymulacji roślin oraz otwarte na odwiedziny wielu osób. Ważne jest też takie położenie gospodarstwa, aby jak największa liczba rolników mogła łatwo dojechać. Od momentu założenia poletek doświadczalnych, sukcesywnie kilka razy w trakcie wegetacji roślin, organizujemy warsztaty polowe, w których uczestniczą okoliczni Rolnicy. Celem tych spotkań jest obserwacja kondycji roślin w kolejnych fazach rozwojowych, analizowanie potencjalnych zagrożeń i dyskusja o działaniach, jakie należy podjąć w zakresie nawożenia, biostymulacji i ochrony roślin. Farmy Demonstracyjne to miejsca, gdzie możemy wykazać skuteczność naszych firmowych zaleceń i efektywność produktów INTERMAG. Jest to też miejsce wymiany uwag, spostrzeżeń i dyskusji z naszymi partnerami. Na Farmach Demonstracyjnych Rolnicy mają również okazję poznać skuteczność naszych nowych produktów. Poletka doświadczalne, na których zastosowano takie nowe preparaty jak: TERRASTART,, PLONVIT SULFI, OPTYPLUS, GROWON, wzbudziły szczególne zainteresowanie Rolników i wzmożoną dyskusję w zakresie uzyskanych efektów. Spotkania na Farmach Demonstracyjnych to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także poznawanie potrzeb Rolników, co bywa inspiracją do tworzenia nowatorskich produktów. Są to też miejsca zacieśniania partnerskich więzi z Rolnikami i Dystrybutorami naszych produktów. W bieżącym roku Rolnicy uczestniczyli w 62 Farmach Demonstracyjnych rozsianych na terenie całej Polski, gdzie prezentowane były efekty działania nawozów dolistnych i biostymulatorów INTERMAG w takich uprawach jak: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydza i ziemniaki. Jan Gurzyński Obok przedstawiamy relacje naszych Koordynatorów z Farm Demonstracyjnych 2014 r. Piotr Lubaszka

17 017 Koordynator ds. WARZYWNICTWA W mijającym sezonie prowadziliśmy wdrożenia w 19 gospodarstwach warzywniczych. Z uwagi na nierówny przebieg pogody (Polska północna z niedoborem opadów, centrum z optymalnymi warunkami, natomiast południe z opadami powyżej średniej), plony warzyw nie były tak wysokie jak w roku ubiegłym. Gatunki warzyw, które w tym sezonie obserwowaliśmy wraz z Ogrodnikami na polach doświadczalnych to: brokuł, kalafior, kapusta pekińska, pomidor gruntowy, cebula i marchew. Nasze spotkania były organizowane tak, aby producenci warzyw mogli korzystać nie tylko z naszej wiedzy nawozowej, ale także z doświadczenia firm nasiennych czy chemicznych. Wdrożenia nasze charakteryzują się tym, że na każdym polu doświadczalnym umieszczona jest tablica z informacją o zastosowanym programie dokarmiania. Programy nawożenia zastosowane na polach są także dostępne dla Ogrodników w formie folderów i ulotek. Materiały informacyjne przekazujemy również w trakcie szkoleń, które organizujemy praktycznie przez cały sezon. Stałym punktem spotkań na Farmach Doświadczalnych jest panel poświęcony aktualnej sytuacji uprawowej i kondycji roślin na konkretnym polu. Podczas tych paneli omawiamy poszczególne zabiegi, które wykonywane były na plantacji, wskazujemy niedobory (jeśli je znajdziemy) i podpowiadamy jak można je wyeliminować oraz odpowiadamy na pytania zadawane przez producentów. Bardzo często Ogrodnicy ciekawi są poziomu obowiązujących cen, a także tego, jakie sytuacje uprawowe występują w innych regionach kraju. Do naszych flagowych produktów, takich jak TYTANIT, BORMAX czy seria nawozów PLONVIT, śmiało dołączają nowości: GROWON, OPTYPLUS i, które podczas kolejnego sezonu świetnie sprawdziły się w uprawie warzyw na polach naszych producentów. Marcin Niedobylski Koordynator ds. SADOWNICTWA W sezonie 2014 Przedsiębiorstwo INTERMAG zorganizowało 23 Farmy Demonstracyjne, gdzie w trakcie spotkań omawiano bieżącą sytuację w sadach oraz podawano zalecenia dotyczące nawożenia pozakorzeniowego zgodne z aktualnymi fazami wegetacji drzew i rozwoju owoców. Spotkania odbyły się m.in. w Gospodarstwie Sadowniczym Andrzeja Kądzieli (Połaniec), Grupie Producentów Owoców i Warzyw SADEX (Żurawia), Gospodarstwie Sadowniczym Stefana Judy (Sośniczany), Gospodarstwie Sadowniczym Macieja Szwedo (Wiązowna) i w Gospodarstwie Sadowniczo-Szkółkarskim Piotra i Wojciecha Grochowalskich. Przebieg warunków pogodowych tegorocznego sezonu wegetacyjnego sprzyjał silnemu wzrostowi jabłek, a także przyspieszonym terminom zbioru owoców. Czynniki te miały bezpośredni wpływ na wyrastanie bardzo dużych owoców, które zdecydowanie gorzej się przechowują, ich trwałość przechowalnicza jest znacznie obniżona, a co najważniejsze są bardziej podatne na gorzką plamistość podskórną. Aby zapobiec chorobom przechowalniczym zalecaliśmy nasz program dokarmiania wapniem oparty na flagowym naszym preparacie, jakim jest dobrze znany WAPNOVIT, jak również zalecaliśmy zastosowanie aktywatora OPTYCAL nowoczesnego preparatu wapniowego, który oprócz tego, że bezpośrednio dostarcza łatwo przyswajalny wapń, to także wspomaga działanie pompy auksynowo-wapniowej, która aktywuje pobieranie wapnia z gleby. Polecaliśmy także nowoczesny aktywator fosforowy GROWON, zawierający łatwo przyswajalną formę fosforu, co jest istotne w warunkach jego ograniczonej dostępności z gleby. Zwracaliśmy również uwagę na preparat OPTYPLUS zawierający fosforyn potasu. Nowością stosowaną w tym sezonie był też antystresant FROSTEX zwiększający odporność roślin na przymrozki. Jednak na mijający sezon w branży sadowniczej cieniem kładzie się nałożone przez Rosję embargo na unijne owoce. Polska jest jednym z czołowych producentów jabłek na świecie. Ponad połowa z nich trafiała na rosyjski rynek. Na skutek embarga cena jabłek stanowi dziś jedną trzecią stawek uzyskiwanych w ubiegłym roku. Sytuacja ta zmusza polskich producentów do zdobywania nowych rynków zbytu, np. Skandynawii, Afryki Pn. czy Kanady. Jest to jednak proces długotrwały i może przynieść odczuwalne efekty za kilka lat. Polacy solidarnie sięgają po jabłka, soki jabłkowe i cydr, a także namawiają do tego inne narody. Mamy nadzieję, że takie działania przyniosą efekt w postaci zwiększenia spożycia polskich owoców na rodzimym rynku, ale także w odległych regionach świata. Łukasz Kutermach

18 018 FRONTEM DO e-klienta APLIKACJE MOBILNE INTERMAG Autorskie aplikacje mobilne INTERMAG AGRO EXPERT oraz INTERMAG CROP ASSIST cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Obserwujemy rosnącą ilość pobrań i korzystania z aplikacji jako praktycznych narzędzi doradczych w gospodarstwie. Tekst: Justyna Karbowska Zgodnie z naszą strategią rozwoju, która zakłada rozwój partnerskich relacji z Klientami, aplikacje mobilne są doskonałym uzupełnieniem kontaktów doradczych tworzących spójny system z działaniami naszych Doradców w poszczególnych regionach kraju. Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania użytkowników aplikacji oraz chcąc wzbogacić zakres ich funkcjonalności planujemy wprowadzenie nowych ciekawych i praktycznych funkcji. Już w najbliższym czasie w aplikacjach pojawią się dodatkowe opcje. KOLEJNE, ROZWIJANE FUNKCJONALNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAŁY: AKTUALNOŚCI Publikować w nich będziemy najświeższe informacje o interesujących wydarzeniach firmowych, najnowszych publikacjach i poradnikach uprawowych, promocjach etc. Funkcja będzie zawierała także formularz kontaktowy umożliwiający bezpośredni kontakt z nami. SPOTKAJMY SIĘ Funkcjonalność informująca o imprezach polowych, spotkaniach szkoleniowych i pokazach demo organizowanych przez/oraz z udziałem INTERMAG. Wydarzenia będą podzielone wg profilu upraw, których dotyczą: rolnictwo, warzywnictwo, sadownictwo. Każda impreza będzie zlokalizowana na mapie z opcją ustawienia nawigacji do miejsca spotkania oraz integracją z kalendarzem Google. Ponadto dostępny będzie podgląd dotyczący szczegółów wydarzenia oraz kontakt z organizatorem. NOWY SYSTEM OPERACYJNY IOS Do tej pory aplikacje oparte były jedynie o system Android, co uniemożliwiało niektórym Klientom dysponującym smartfonami bądź tabletami wyposażonymi w system ios korzystanie z tego praktycznego narzędzia doradczego INTERMAG. Wkrótce rozszerzamy działanie naszych aplikacji mobilnych również w systemie ios (np. urządzenia firmy Apple), zwiększając tym samym grono użytkowników. Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnych INTERMAG, które stanowią ważny element doradczy w systemie efektywnego zarządzania produkcją roślinną w gospodarstwie.

19 019 Doradcy BLIŻEJ KLIENTA Wiedza i doświadczenie praktyczne Doradców INTERMAG z zakresu uprawy roślin są od lat dobrze znane Rolnikom, Ogrodnikom i Sadownikom. Dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem służą pomocą nie tylko w opracowaniu optymalnych programów nawożenia dla różnych upraw, ale także diagnozują przyczyny wystąpienia niepokojących objawów na roślinach oraz pomagają w doborze sposobów ich eliminacji Doradcy będą zapoznawać naszych Klientów również ze strategią wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTOL SYSTEM, doskonale wpisującą się w program integrowanej produkcji roślin. Aby umożliwić systematyczny i szybki bezpośredni kontakt z naszymi Klientami rozszerzony został Zespół Doradców INTERMAG, którzy działają teraz w mniejszych terytorialnie regionach a 1 2 CAŁY KRAJ Dyrektor Handlowy Koordynator ds. ROLNICTWA Koordynator ds. WARZYWNICTWA Koordynator ds. SADOWNICTWA Ekspert ds. FERTYGACJI Specjalista ds. nawozów hobbystycznych MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, część ŚLĄSKIEGO a część MAZOWIECKIEGO, część ŁÓDZKIEGO PODKARPACKIE, LUBELSKIE PODLASKIE, część WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, część MAZOWIECKIEGO część POMORSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIE, część WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO część LUBUSKIEGO, część WIELKOPOLSKIEGO część ŚLĄSKIEGO, OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, część LUBUSKIEGO część MAZOWIECKIEGO, część ŁÓDZKIEGO, część WIELKOPOLSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKIE, część POMORSKIEGO Odrębny Zespół Doradców INTERMAG tworzony jest w dziale hodowli zwierząt. Działania INTERMAGu w tej dziedzinie koncentrują się obecnie głównie na profilaktyce zdrowotnej. Nasi eksperci opracowują i przygotowują receptury innowacyjnych produktów przeznaczonych do profilaktyki zdrowotnej różnych gatunków zwierząt. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są czynności diagnostyczne wykonywane przez Doradców bezpośrednio w gospodarstwach. Celem tych działań jest wzmocnienie kondycji hodowanych zwierząt poprzez zapobieganie oraz zwalczanie problemów zdrowotnych występujących w warunkach produkcyjnych. Dyrektor Handlowy Kierownik Sprzedaży P1 LUBELSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE PŁN P2 DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, WIELKOPOLSKIE PŁD P3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE PŁN P4 KUJAWSKO-POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE PŁN

20 QUIZ DLA CZYTELNIKÓW!!! Dla uważnych Czytelników przygotowaliśmy quiz, w którym do wygrania jest 5 atrakcyjnych nagród. Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytań związanych z treścią naszego biuletynu, aby wziąć udział w quizie i wygrać praktyczne nagrody. Pytanie 1. Jaki preparat służy do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych stadiach rozwojowych roślin? Pytanie 2. Które urodziny świętuje Program lojalnościowy KONICZYNKA? Pytanie 3. Dla jakiej grupy zwierząt przeznaczony jest RESPIVAL? Pytanie 4. Czy STRESS CONTROL SYSTEM to strategia wpierania naturalnej odporności roślin, czy może tylko jeden preparat chemiczny? Pytanie 5. Na jakiej międzynarodowej konferencji zaprezentowano korzystne działanie stymulatora? Do wygrania praktyczna słuchawka Bluetooth SAMSUNG! Podstawowe zasady konkursu: 1. Quiz polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na przedstawione pytania i przesłaniu ich drogą korespondencji elektronicznej na adres z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych i nr telefonu osoby biorącej udział w konkursie (Zgłoszenie). Niezbędnym elementem zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Quizu. Szczegóły dotyczące przesłania prawidłowego Zgłoszenia znajdują się w Regulaminie. 2. Konkurs trwa od r. do r. W tym czasie można przesyłać zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane przed nie będą ważne. 3. Każda z pierwszych 5 osób, które przyślą poprawne odpowiedzi, otrzyma słuchawkę Bluetooth SAMSUNG. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń! 4. O wygranej Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu konkursu drogą korespondencji elektronicznej na adres , z którego dokonał zgłoszenia. Formularz Zgłoszenia oraz pełny Regulamin konkursu przedstawione są na stronie W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Na ten wyjątkowy czas życzymy wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom i Przyjaciołom serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, pogodnego wypoczynku i pełnych optymizmu planów na przyszłość. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu spełnienie marzeń i wiele sukcesów, a nasza wzajemna współpraca niech będzie źródłem satysfakcji i wymiernych efektów. Z pozdrowieniami Zarząd

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka KWIECIEŃ 4/2014 (46) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka i transport branży FMCG Powierzchnie magazynowe

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo