str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce"

Transkrypt

1 N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09 str. 12

2 02 Szanowni Państwo! Rok 2014 był kolejnym okresem systematycznego wdrażania strategii AGROINNOWACJE, w ramach której realizujemy przedsięwzięcia inwestycyjne, rozwojowe oraz zmiany w naszej ofercie produktowej i strategii marketingowo- -sprzedażowej. Celem kontynuowanego od 2012 r. programu inwestycyjnego jest całkowite przeobrażenie dotychczasowej infrastruktury produkcyjno-magazynowej i zaplecza badawczego firmy. W ramach tego planu dotychczas zrealizowane zostały: budowa nowej hali produkcyjnej dla mieszanek krystalicznych, adaptacja dawnego budynku administracyjnego do potrzeb nowocześnie wyposażonego laboratorium, przeobrażenie zakupionej hali w Centrum Logistyczne o powierzchni ponad m 2. Przed nami nowe poważne wyzwania inwestycyjne w nadchodzącym roku dotychczasowa hala magazynowa w Olkuszu zostanie przekształcona w halę produkcyjną wyposażoną w najnowocześniejsze instalacje technologiczne. Oprócz technicznych inwestycji, w mijającym roku prowadziliśmy wiele działań, których celem było zacieśnienie naszej współpracy z Klientami. Przykładem jest program lojalnościowy KONICZYNKA, który objął swoim zasięgiem ponad 150 mniejszych punktów handlowych zaopatrujących się u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów. Program ten będzie kontynuowany w kolejnych latach. Cały czas pracujemy nad naszą ofertą produktową, która jest systematycznie rozszerzana o produkty profilaktyki zdrowotnej roślin i zwierząt. Bardzo dobrze został przyjęty przez Rolników i Ogrodników innowacyjny biostymulator, który już w pierwszym roku zastosowano na areale ponad 40 tys. hektarów. Wszystkie aktualne nowości są prezentowane w kolejnych artykułach tego biuletynu. Nowe nawozy i biostymulatory, włącznie z najbardziej nowatorskimi dotychczasowymi produktami takimi jak TYTANIT,, GROWON są podstawą stworzenia nowoczesnego na skalę światową programu pod nazwą STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN w skrócie określanego mianem STRESS CONTROL SYSTEM. Z satysfakcją przekazuję Państwu też informację, że w mijającym sezonie umocniliśmy wysoką pozycją rynkową INTERMAG. Niezależny instytut badawczy GFK przeanalizował rynek nawozów dolistnych w Polsce i wykazał, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w sektorze ogrodniczym i zajmujemy wysoką drugą pozycję w uprawach rolniczych (porównywano wartość sprzedaży i areał, na którym są stosowane nasze produkty). Duży wysiłek działu eksportu zaowocował również wejściem na nowe rynki zagraniczne, m.in. tak egzotyczne jak Wietnam i Tajlandia. Kontynuowany jest rozwój firmy w Brazylii, gdzie w tym roku została utworzona spółka INTERMAG BRAZIL. Chcę serdecznie podziękować naszym Klientom i Partnerom za zaufanie i współpracę, a Pracownikom INTERMAGu za wysiłek włożony w rozwój firmy w mijającym 2014 roku oraz życzyć nam wszystkim pomyślnego nadchodzącego roku Z poważaniem Prezes Zarządu INTERMAG W numerze: List Prezesa...2 Nowoczesna logistyka...3 Laboratorium INTERMAG...4 Dla roślin od pomysłu do produktu...5 Urodziny KONICZYNKI...6 W trosce o zdrowie zwierząt... 7 Strategia wspomagania naturalnej odporności zwierząt STRESS CONTROL SYSTEM...9 Silicon in agriculture konferencja w Sztokholmie Targi Eurotier w Hanowerze Spotkanie nauki z przemysłem Wytyczamy nowy kurs...14 Farmy demonstracyjne Frontem do e-klienta aplikacje mobilne INTERMAG...18 Doradcy bliżej Klienta...19 Quiz dla czytelników Przedsiębiorstwo INTERMAG sp. z o.o. Al lecia 15G, Olkusz tel , tel fax

3 03 Szeroko zakrojony program inwestycyjno-remontowy jest konsekwentnie realizowany, dzięki czemu sukcesywnie włączane są do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty i urządzenia. Tekst: Adam Węglarz Nowoczesna LOGISTYKA Dobiega końca modernizacja zakupionej w 2013 r. hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni ponad 6800 m 2. Przeprowadzenie kapitalnego remontu pokrycia dachu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i wykonanie posadzki przystosowanej do ustawienia regałów wysokiego składowania, a także nadanie nowej estetycznej formy elewacji hali nie wyczerpuje istotnych zmian technicznych i organizacyjnych, stanowiących założenia do powstania nowoczesnego Centrum Logistycznego Przedsiębiorstwa INTERMAG. U podstaw założeń projektowych znalazły się takie wyznaczniki jak: funkcjonalność, sprawność obsługi klientów, stworzenie przyjaznych warunków pracy oraz estetyka obiektu. Cykl produkcji firm związanych z uprawami rolniczymi w mniejszym lub większym stopniu ma charakter sezonowy, co wymusza produkcję towarów na magazyn, by w okresie tzw. sezonu, w bardzo krótkim czasie zrealizować zamówienia Klientów wszak wegetacja roślin nie poczeka. Intensywny wzrost sprzedaży towarów w sposób naturalny powoduje konieczność zwiększenia powierzchni magazynu, a równocześnie usprawnienie jego funkcjonowania. Celem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest skrócenie czasu przygotowania towaru przeznaczonego do wysyłki, skrócenie czasu załadunku i rozładunku samochodów, umożliwienie równoczesnego przyjmowania i wydawania towaru na kilku stanowiskach, a także ograniczenie do minimum ewentualnych pomyłek. Oprócz wcześniej wdrożonego i ciągle udoskonalanego systemu informatycznego MOM (Mobilna Obsługa Magazynu), istotnymi elementami zwiększającymi jego funkcjonalność były: przyjęcie nowego systemu organizacji pracy, wyznaczenie właściwych stref odkładczych i komunikacyjnych, a także zakup odpowiedniego sprzętu, m.in. samojezdnych wózków paletujących i wózków wysokiego składowania. Funkcjonalność systemu magazynowego jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym sprawną obsługę klientów, bez nieuzasadnionych okresów oczekiwania na dokumenty przewozowe lub załadunek towaru. Z myślą o osobach realizujących przewozy został wybudowany pawilon wydawania dokumentów przewozowych, w którym kierowcy TIR-ów będą mieli możliwość skorzystania z sanitariatów i ewentualnego przygotowania sobie gorącego napoju. Pracownicy obsługi magazynu korzystać będą z kompletnego zaplecza socjalnego (szatnie, umywalnie i toalety oraz pokój do spożywania posiłków). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także przechowywania towarów, hala magazynowa została wyposażona w system ogrzewania przy pomocy nowoczesnych promienników i nagrzewnic gazowych oraz wentylację mechaniczną. Estetyczna elewacja kryje pod sobą warstwę wełny mineralnej w celu zapewnienia właściwej izolacji termicznej hali, co w połączeniu z systemem automatycznej regulacji temperatury wewnątrz poszczególnych stref, służy optymalizacji kosztów związanych z magazynowaniem towarów. Duże okna o niskim współczynniku przewodnictwa cieplnego, a także szerokie płaszczyzny wykonane z przeźroczystego poliwęglanu w szczytowych strefach poszczególnych naw i nowoczesne, energooszczędne lampy zapewniają dobre oświetlenie niezależnie od pory dnia. Jesteśmy przekonani, że od sezonu wiosennego 2015 r. nowe Centrum Logistyki INTERMAG zapewni Klientom bardzo szybką i precyzyjną realizację zamówień.

4 04 Laboratorium INTERMAG kuźnią innowacyjnych produktów W ostatnich tygodniach otwarto nowe laboratorium będące częścią Działu Badań i Rozwoju firmy INTERMAG. Tekst: Dr inż. Krzysztof Ambroziak Inwestycja ta jest efektem konsekwentnej strategii firmy, w której duży nacisk stawia się na badania i prace związane z rozwojem m.in. nowoczesnych produktów agrochemicznych i stymulatorów rozwoju roślin. Laboratorium składa się z trzech głównych pracowni tj.: Pracowni Badań Formulacyjnych, Pracowni Analitycznej oraz Pracowni Biotechnologicznej. PRACOWNIA BADAŃ FORMULACYJNYCH Wyposażona w wysokiej jakości urządzenia laboratoryjne umożliwia prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i tworzeniem nowych formulacji agrochemikaliów oraz produktów stymulujących rozwój roślin. Prowadzone badania mają na celu poszukiwanie stabilnych i lepiej przyswajalnych form składników odżywczych, a także innych substancji poprawiających jakość i wielkość uzyskiwanych plonów. Istotną cechą tworzonych produktów jest ich stabilność, stąd też w pracowni prowadzone są badana wytrzymałościowe opracowanych formulacji. Prace te w głównej mierze polegają na imitowaniu rzeczywistych warunków przechowywania i określaniu ich wpływu na równowagę fizykochemiczną substancji, czyli trwałość produktu. PRACOWNIA ANALITYCZNA Została wyposażona w nowoczesną aparaturę służącą do wykonywania analiz fizykochemicznych. Na wyposażeniu pracowni znajduje się m.in. najnowszej generacji spektrometr emisji optycznej z indukcyjnie sprzężona plazmą ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy). Urządzenie to pozwala na oznaczanie ilościowe i jakościowe większości pierwiastków chemicznych. Wykonywane są tutaj analizy składu chemicznego nowo opracowywanych formulacji, których interpretacja pozwala na optymalizację prac badawczych i zrozumienie procesów przebiegających w opracowywanym produkcie. W Pracowni Analitycznej badany jest również skład chemiczny stosowanych surowców oraz wytwarzanych z Zakładzie Produkcyjnym produktów handlowych, co stanowi jednocześnie element procesu kontroli jakości produktów firmy INTERMAG. Pracownia Biotechnologiczna wyposażona jest w niezbędny sprzęt i aparaturę, do których należą m.in. mikroskop z kamerą do dokumentacji obrazu w formie zdjęć i filmów, inkubator, kriobank czy autoklaw. Wykorzystując tę aparaturę badawczą, mikrobiolodzy prowadzą prace nad izolacją wybranych szczepów mikroorganizmów oraz nad stworzeniem stabilnych formulacji biopreparatów. PRACOWNIA BIOTECHNOLOGICZNA Służy do prowadzenia badań nad stworzeniem nowych generacji produktów tzw. biopreparatów zawierających mikroorganizmy. Do tego celu wykorzystane są naturalne zdolności wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które działają kompleksowo w glebie i wpływają korzystnie na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności oraz wzrostu roślin. Nowoczesne urządzenia i aparatura w laboratorium stwarzają wiele możliwości do działania, ale przynoszą efekty dopiero wtedy, gdy są wykorzystywane przez odpowiednie osoby, a w INTERMAGu tak właśnie jest. Pracownicy Laboratorium współtworzący Dział Badań i Rozwoju, stanowią bowiem zespół doświadczonych, wykształconych profesjonalistów, pełnych zaangażowania i pasji w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych rozwiązań. Działanie to wpisuje się pozytywnie w rozwój polskiej i światowej agrochemii i mikrobiologii.

5 05 Wprowadzenie do oferty handlowej nowych produktów poprzedzone jest wielomiesięczną pracą całego zespołu Badań i Rozwoju INTERMAG. Tekst: Wiesław Ciecierski DLA ROŚLIN od pomysłu do produktu Zgodnie z obowiązującymi w firmie INTERMAG procedurami, wymagane jest wcześniejsze szczegółowe sprawdzenie i potwierdzenie, że nowy produkt wykazuje wysoką efektywność agrobiologiczną, jest stabilny w czasie transportu i przechowywania oraz jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska. Inspiracją do opracowania nowego produktu są najczęściej potrzeby sygnalizowane przez Rolników i Ogrodników oraz nowe trendy w światowej agrotechnice nawozowej, o których informacje zbieramy nie tylko z publikacji naukowych i technicznych, lecz także z praktyki rolniczej i ogrodniczej. Po zaakceptowaniu pomysłu na nowy produkt rozpoczynają się prace laboratoryjne mające na celu wytworzenie prototypu, który posłuży do dalszych badań. Celem tego pierwszego etapu prac laboratoryjnych jest uzyskanie preparatu o oczekiwanych właściwościach fizykochemicznych. Bardzo często jest to etap najtrudniejszy i wymaga niekiedy wielokrotnego ponawiania prób i zmian w założeniach technologicznych. Każda kolejna próbka produktu uzyskanego w warunkach laboratoryjnych poddawana jest testom wytrzymałościowym, które trwają co najmniej jeden miesiąc. Polegają one na poddaniu preparatu oddziaływaniu niekorzystnych czynników zewnętrznych, jakie mogą zaistnieć w warunkach rzeczywistych, a które mogą wpłynąć na stabilność produktu (np. światło słoneczne, wysoka lub niska temperatura, wstrząsy, zgniatanie itd.). Po uzyskaniu produktu o satysfakcjonujących parametrach fizykochemicznych, prototypowy produkt poddawany jest próbom na ewentualną fitotoksyczność, czyli sprawdzany jest ewentualny negatywny wpływ na rośliny. Dopiero po wyeliminowaniu takiego zagrożenia, wykonywana jest pierwsza partia produkcyjna i preparat przekazywany jest do doświadczeń biologicznych. Są one najpierw prowadzone na małą skalę w warunkach kontrolowanych (najczęściej szklarniowych), a następnie kontynuowane w instytucjach naukowych w celu precyzyjnego (popartego obliczeniami statystycznymi) określenia wpływu zastosowania nowego preparatu na uprawiane rośliny. Bardzo często w tym samym czasie (lub później) prowadzone są wdrożenia w skali łanowej bezpośrednio w gospodarstwach rolnych i/lub ogrodniczych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z takich badań i doświadczeń, preparat zostaje zaakceptowany do produkcji i wprowadzony na do oferty handlowej. WSZYSTKIE TE ETAPY TECHNOLOGICZNE PRZESZŁY TRZY NOWE PRODUKTY, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ W OFERCIE NA ROK ROOTSTAR Preparat służący do stymulowania rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych stadiach rozwojowych roślin. ROOTSTAR to preparat o właściwościach biostymulujących, wykorzystujący w swym działaniu współdziałanie auksyn i cynku. Substancje, które współdziałają z auksynami uczestniczą również w procesie rozwoju korzenia i są to tak zwane kofaktory auksyn. Do kofaktorów auksyn zalicza się także niektóre mikroelementy np. cynk zawarty w preparacie ROOTSTAR. ROOTSTAR zawiera amonowy octan (acetat) cynku (AAC), który jest substancją aktywną tego produktu. Cynk w preparacie jest skompleksowany kwasem organicznym, co powoduje jego szybką dostępność dla roślin. Zawiera również antyoksydanty i witaminę B1. Szybko przyswajalny cynk wpływa na dynamiczny rozwój masy korzeniowej, lepszy początkowy rozwój roślin oraz większą tolerancję na stres związany z niską temperaturą i niedoborem wody. ROOTSTAR wpisuje się w strategię wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM.»

6 06 SŁOMEX Preparat przeznaczony do przyspieszania dekompozycji (mineralizacji) resztek pożniwnych. Zastosowany na resztki pożniwne stymuluje rozwój mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za mineralizację materii organicznej. Preparat zawiera azot oraz zestaw mikroelementów. Zawartość miedzi, cynku i manganu powoduje szybszy rozkład lignin, natomiast żelazo oraz molibden powodują szybszy rozkład celulozy. Intensyfikacja procesu dekompozycji resztek pożniwnych poprawia żyzność gleby oraz ułatwia zabiegi agrotechniczne. Uzyskane w 2014 roku wyniki doświadczeń wskazują na znaczne zwiększenie aktywności mikroorganizmów glebowych, które są odpowiedzialne za odblokowywanie niedostępnych dla roślin form fosforu z gleby oraz na szybszy rozkład słomy, co przejawia się między innymi zwiększoną zawartością potasu w glebie. FOSFYN Produkt przeznaczony zarówno do odżywiania roślin, jak i do redukcji stresów pochodzenia biotycznego, a wywoływanych głównie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Oomycetes. Mechanizm zwiększania odporności roślin po zastosowaniu FOSFYNU polega przede wszystkim na stymulowaniu produkcji fitoaleksyn, które stanowią naturalny system obrony roślin przed patogenami sprawcami wielu groźnych chorób roślin. Ponadto, FOSFYN uruchamia reakcję nadwrażliwości powodującej tzw. programowaną śmierć komórek (apoptozę) znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu patogena. Powstaje wówczas obszar martwej tkanki, na której rozwój patogenów jest zatrzymany lub bardzo mocno ograniczony. Zostają uwięzione w martwej tkance i nie mają wtedy dostępu do substratów pokarmowych pochodzących z żywych komórek. Rozprzestrzenianie się infekcji zostaje zatem zahamowane na czas potrzebny roślinie do uruchomienia innych mechanizmów obronnych, np. poprzez zmniejszenie przepuszczalności błon komórkowych. Wymiana jonowa chloru i potasu na sód i wapń w komórkach stymuluje powstawanie ogromnych ilości wolnych rodników, które unieruchamiają w ścianach komórkowych białka strukturalne tworząc sieć uszczelniającą i wzmacniającą ściany komórkowe. Prowadzi to do spowolnienia penetracji tkanek roślinnych przez czynniki chorobotwórcze. Wprawdzie FOSFYN wspomaga naturalną odporność roślin, ale jego głównym przeznaczeniem jest odżywianie roślin. Zawarty w preparacie fosfor w postaci fosforynu zachowuje się w roślinie w sposób szczególny. Jony fosforynowe mają w swojej strukturze o jeden atom tlenu mniej niż jony fosforanowe, dlatego są łatwo przez roślinę pobierane i wykazują większą mobilność w roślinie. Jednak, aby fosfor z formy fosforynowej mógł zostać przez roślinę wykorzystany, musi dojść do jego utlenienia do formy fosforanowej, co wymaga dłuższego czasu. Dostarczając zatem roślinie fosfor w postaci fosforynu sprawiamy, że jest on magazynowany w tkankach i stopniowo przyswajany przez roślinę. Wydłuża się w ten sposób dostępność dla rośliny tego niezwykle ważnego pierwiastka. FOSFYN wpisuje się w strategię wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM. Urodziny KONICZYNKI Mija rok od startu programu lojalnościowego KONICZYNKA, przeznaczonego dla partnerów handlowych spoza grona Autoryzowanych Dystrybutorów INTERMAG. Tekst: Małgorzata Jagusiak Celem programu KONICZYNKA jest aktywizacja sprzedaży produktów INTERMAG w sieci poddystrybucji i sklepów działających lokalnie, a tym samym zwiększenie dostępności naszych produktów dla gospodarstw. Zainteresowanie Klientów programem sprawiło, iż otrzymaliśmy wiele zgłoszeń deklarujących udział w tym projekcie. Uczestnicy zapoznali się z procedurą i zasadami działania programu oraz poznali korzyści wynikające z przystąpienia do KONICZYNKI. Program traktujemy jako kolejny krok w rozwijaniu dobrych relacji z szeroko rozumianą grupą naszych Klientów. W pierwszym roku działania do programu KONICZYNKA przystąpiło blisko 150 aktywnych partnerów handlowych. Uczestnicy zbierają punkty za zakupy produktów INTERMAG i na bieżąco odbierają atrakcyjne nagrody. Jasne zasady, przejrzystość i prostota obsługi programu powodują, że wzrasta jego popularność. KONICZYNKA się rozwija tak można podsumować pierwszy rok działalności programu. Z tego względu zdecydowaliśmy się na kontynuację programu w kolejnych latach. Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, postanowiliśmy umożliwić przeniesienie zebranych i niewykorzystanych w tym roku punktów na kolejny sezon, dając możliwość wymiany zgromadzonych już punktów na nagrody w roku Program KONICZYNKA jest otwarty dla nowych Uczestników. Zapraszamy do udziału atrakcyjne nagrody czekają!

7 07 W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Preparaty prozdrowotne dla zwierząt zyskują coraz większą popularność wśród hodowców, którzy przekonują się o ich dużej skuteczności. Tekst: Lek. wet. Marcin Majcher Coraz większym uznaniem zaczynają się cieszyć produkty oparte na wyciągach ziołowych, wyspecjalizowane pod kątem konkretnych potrzeb. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie rozszerzyliśmy naszą ofertę o dwa nowe produkty ziołowe, ale także opracowujemy inne produkty zawierające substancje niezbędne dla zdrowia zwierząt. RESPIVAL Przeznaczony dla drobiu i królików. Preparat oparty na olejkach eterycznych z eukaliptusa gałkowego, mięty pieprzowej oraz tymianku. Powinien być stosowany w przypadku niewydolnych systemów wentylacji, zawyżonego poziomu amoniaku, w okresie silnych upałów, jak również po zabiegach szczepień dla uniknięcia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dzięki swemu unikalnemu składowi zapewnia prawidłową pracę układu oddechowego poprzez zwiększenie wydzielania i rozrzedzania śluzu oraz działanie wykrztuśne i antyseptyczne. RESPIVAL ma szczególne znaczenie w przypadkach niedostatecznie skutecznych systemów wentylacji oraz w okresie upałów, gdy ptaki starają się ochłodzić swój organizm poprzez zianie, co wraz z gorącym i suchym powietrzem wysusza drogi oddechowe. W takich warunkach zwiększa się podatność drobiu na zakażenia mykoplazmą, aspergillozą oraz zapalenia krtani i tchawicy. SUPLEXAN HEPA Może być z powodzeniem stosowany u każdej grupy zwierząt drobiu, bydła, trzody oraz królików. Preparat ten, bazujący w dużej mierze na ekstraktach ziołowych powstał z myślą o ochronie oraz wspomaganiu pracy wątroby i trzustki zwierząt. Narządy te, poprzez swoje funkcje detoksykacyjne, metaboliczne, filtracyjne, magazynujące oraz trawienne stanowią o prawidłowym procesie hodowli zwierząt i, co za tym idzie jego opłacalności. Zawarta w preparacie wysoka ilość wyciągu z kurkumy poprawia funkcjonowanie wątroby i trzustki poprzez wydajniejszy metabolizm węglowodanów i tłuszczy oraz lepsze przyswajanie białka. Dzięki wyciągom z karczocha zwyczajnego i ostropestu plamistego, SUPLEXAN HEPA wzmacnia detoksykacyjną czynność wątroby, sprzyja usuwaniu złogów i chroni przed wystąpieniem zapaleń na różnym tle. L-karnityna jest istotna ze względu na swoją rolę w przekazywaniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, w wyniku czego powstaje energia niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek organizmu. Dodatkowe uzupełnienie diety w cholinę oraz betainę pozwala uniknąć nadmiernego stłuszczenia wątroby i w konsekwencji powstania ZNMT syndromu tłuszczowego zwyrodnienia wątroby.»

8 08 PIDOLAC Służy do zapobiegania problemom zalegania okołoporodowego i niedoborom wapnia u bydła. Zapobieganie oraz wspomaganie leczenia hipokalcemii to głównie dostarczanie bydłu szybko wchłanianego związku wapnia. Tworząc PIDOLAC oparliśmy się na chlorku wapnia oraz pidolanie wapnia, których przyswajanie jest szybkie, a finalny produkt jest zarazem atrakcyjny cenowo. PIDOLAC zastosowany we wlewie do jamy ustnej zapewnia: dostarczenie wysokiej ilości szybko przyswajalnego wapnia, uzupełniającego niedobór tego pierwiastka w organizmie wprowadzenie magnezu i witaminy D 3, które zwiększają efektywność wykorzystania wapnia i redukują wystąpienie hipokalcemii stabilizację pracy układu nerwowego, krążenia oraz serca dostarczenie substancji glukoplastyczych, które zwiększają poziom glukozy we krwi uzupełnienie w organizmie manganu, który bierze udział w procesach metabolizmu energii i białka oraz zapobiega zaburzeniom w funkcjonowaniu układu rozrodczego zwiększenie odporności organizmu i przyśpieszanie procesów regeneracyjnych po porodzie dzięki zastosowaniu wyciągu z Echinacea purpurea. KOKCIDIN FARMERSKI, GOŁĘBIE Nasz flagowy produkt jakim jest KOKCIDIN (opisany w AGROINNOWATORZE nr 3) doczekał się także swojej wersji dla hodowców gołębi oraz drobiu przydomowego i królików. Aby ułatwić dawkowanie produktu, przygotowaliśmy specjalną butelkę z podajnikiem oraz skład, dzięki któremu stosowanie Kokcidinu jest możliwe nawet do niewielkiej ilości wody.

9 09 Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM STRESS CONTROL SYSTEM Uprawa roślin polowych związana jest ściśle z wieloma czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na wzrost i rozwój roślin. Tekst: Jan Narkiewicz-Jodko Często spotykamy się z żartobliwym określeniem fabryka pod chmurką, które obrazuje warunki, w jakich prowadzona jest produkcja roślinna w warunkach polowych. Nasz wpływ na uprawę roślin jest oczywiście ogromny i polega na właściwym do klasy gleby i rejonu uprawy, doborze odmian, prawidłowej agrotechnice, nawożeniu, ochronie roślin, biostymulacji etc. Są jednak czynniki uprawowe i środowiskowe, na które nie mamy wpływu, a które mogą decydować o wielkości i jakości plonu, przekładającego się na efekt ekonomiczny wyrażony zyskiem netto gospodarstwa. Dzielimy je na abiotyczne (fizyczne) i biotyczne (biologiczne). Rodzaj stresu dla roślin Czynniki wywołujące stres roślinny intensywne promieniowanie słoneczne, niska temperatura, wysoka temperatura, ograniczona dostępność wody (susza) Abiotyczny lub nadmiar wody (wymoknięcia), nieprawidłowo przygotowana gleba, erozja gleby, silne wiatry, grad itp. Biotyczny choroby i szkodniki Często spotykamy się z określeniem optymalne warunki wzrostu i rozwoju roślin, które oznacza, że rośliny mają zapewnione idealne warunki wegetacji. Warunki takie w produkcji polowej w praktyce nie występują, ponieważ w trakcie uprawy roślin występują chłody, przymrozki, nadmierne promieniowanie słoneczne, susza, nadmiar wilgoci, silne wiatry burzowe i wiele innych, które określamy jako warunki stresowe. Jak zatem możemy zdefiniować stres roślinny? Jest to reakcja roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe o dużym natężeniu. W wyniku stresu następuje ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin, co negatywnie wpływa na plonowanie roślin. W warunkach skrajnych stres może prowadzić nawet do zamierania roślin. Co możemy uczynić, aby pomóc roślinom przetrwać niekorzystne dla nich warunki? Czy działania zapobiegawcze są zasadne i efektywne? Strategia STRESS CONTROL SYSTEM odpowiada na te pytania. Wyniki licznych badań własnych firmy INTERMAG, ścisłych doświadczeń prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i poza granicami naszego kraju oraz wdrożeń agrotechnicznych w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, pozwalają na pokazanie pozytywnego wpływu zastosowania innowacyjnych stymulatorów i aktywatorów firmy INTERMAG na istotne ograniczanie skutków stresu roślin wywołanych zarówno przez czynniki abiotyczne, jak i biotyczne. CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES ABIOTYCZNY Intensywne promieniowanie słoneczne Jednym z objawów stresu spowodowanego zbyt intensywnym promieniowaniem słonecznym jest wyleganie nadmiernie zagęszczonego łanu. Rośliny w wyścigu do światła nie mają dobrych warunków do wytworzenia silnej łodygi (rzepak) lub źdźbła u zbóż. Wylegać mogą także rośliny (odmiany) genetycznie niskie. Wprawdzie nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne powodujące wyleganie łanu, ale możemy pomóc roślinom nie tylko poprzez zapewnienie optymalnej gęstości siewu, czy prawidłowego nawożenia azotowego, ale również poprzez stosowanie preparatów o działaniu wzmacniającym ściany komórkowe wbudowanym w nie krzemem. Niska temperatura Stres może spowodować przemarznięcie części rośliny np. systemu korzeniowego albo wymarznięcie całych roślin w okresie zimowym lub na przedwiośniu. Może także spowodować uszkodzenia roślin w czasie wiosennej wegetacji oraz w okresie kwitnienia (może zniszczyć nawet całą plantację). Możemy zwiększyć szanse przetrwania roślin poprzez wybór odmiany odpowiedniej do warunków gospodarstwa oraz prawidłową agrotechnikę, w tym zastosowanie jesienią w uprawach ozimych nawożenia dolistnego i regulatorów wzrostu. Zabiegi te ograniczają zbyt szybki wzrost roślin oraz zagęszczają sok komórkowy, poprawiają transport asymilatów do systemu korzeniowego i szyjki korzeniowej, co zdecydowanie poprawia zdolność roślin do przezimowania. Nie mamy wpływu na warunki pogodowe w czasie zimy i po wznowieniu wegetacji wiosennej, ale możemy wzmocnić kondycję roślin i ich odporność na niską temperaturę poprzez zastosowanie antystresantów: ROOTSTAR, GROWON, i FROSTEX. Wysoka temperatura W okresie wiosny warunki pogodowe w naszym klimacie bywają skrajne. W tym okresie wahania temperatury powietrza mogą być bardzo wysokie od chłodów do upałów. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić wrażliwe organy roślin, np. zawiązki kwiatów, łagiewki pyłkowe. Powszechnie występujący problem związany z drastycznym spadkiem populacji pszczół, potęguje problem efektywności procesu zapylenia, który warunkuje uzyskanie wysokiego ilościowo i jakościowo plonu. W celu intensyfikacji efektywności kwitnienia, poprawy wigoru pyłku, wspomagania procesu zapylenia i zapłodnienia oraz tworzenia nasion, wskazane jest zastosowanie stymulatora TYTANIT.»

10 AGROINNOWATOR 010 Ograniczona dostępność wody (susza) lub nadmiar wody (wymoknięcia) Zarówno niedobór, jak i nadmiar wody wpływają negatywnie na rośliny. Prawidłowa uprawa gleby, melioracja, nawożenie organiczne (w niektórych uprawach nawadnianie), to czynności nieodzowne w uprawie roślin polowych. Na glebach lekkich (grubszych frakcji piaski, żwiry) problem przenikania wody do głębszych, niedostępnych dla roślin warstw gleby jest szczególnie istotny, gdyż skutki niedoboru wody są szybciej odczuwalne. Na glebach ciężkich (drobniejszych frakcji gliny, iły, pyły) mogą wystąpić zastoiska wodne. Dłuższe przebywanie roślin w takich warunkach powoduje, że system korzeniowy nie jest w stanie pełnić swoich funkcji, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia kondycji roślin, a w skrajnych przypadkach do ich zamierania. Stymulatory i aktywatory intensyfikujące rozwój systemu korzeniowego i ograniczające straty wody z tkanek roślinnych, skutecznie zmniejszają negatywne skutki niedoboru wody: ROOTSTAR,. Natomiast osłabioną wskutek suszy lub nadmiaru wody kondycję roślin efektywnie poprawia TYTANIT. Nieprawidłowo przygotowana gleba Niedobór lub nadmiar makro- i mikroelementów, nieprawidłowy odczyn gleby, zasolenie to przyczyny wielu stresów dla roślin. Aby doprowadzić glebę do wymaganej kultury uprawnej niezbędne są wieloletnie działania do których należą m.in. prawidłowa agrotechnika (w tym wapnowanie i nawożenie) oraz odpowiedni dobór roślin w kolejnych sezonach wegetacyjnych (płodozmian). W niekorzystnych warunkach glebowych, w tym przy nieodpowiednich stosunkach powietrzno-wodnych, dla poprawy kondycji roślin i intensyfikacji pobierania wszystkich składników pokarmowych niezbędny jest TYTANIT, a dla intensyfikacji pobierania wapnia z gleby OPTYCAL. CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES BIOTYCZNY Choroby i szkodniki Patogeny uszkadzają rośliny grzyby atakujące tkanki roślinne prowadzą do obniżenia plonowania, w skrajnych przypadkach doprowadzając do zamierania poszczególnych organów lub całych roślin niszczą tkanki powodując przede wszystkim przesuszenie roślin. Szkodniki (w tym owady i ich larwy) żerując na roślinach powodują uszkodzenia, które są otwartą drogą do wnikania patogenów grzybowych. W zmaganiu roślin z tymi stresami szczególne znaczenie ma dobra kondycja roślin na każdym etapie wzrostu i rozwoju, o której decyduje wiele czynników (m. in. właściwe odżywienie roślin oraz zabiegi ochrony roślin). Wzmocnienie naturalnej odporności roślin na patogeny oraz zwiększenie mechanicznej odporności ścian komórkowych roślin poprzez zastosowanie preparatu krzemowego jest skuteczną metodą wspomagania ochrony roślin. Bardzo przydatny i skuteczny w programach wspierania walki z niektórymi patogenami grzybowymi jest też preparat fosforynowy FOSFYN. Szybką regenerację uszkodzeń oraz dalszy prawidłowy wzrost i rozwój roślin po ustąpieniu stresu, zapewnia stymulator TYTANIT. STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN STRESS CONTROL SYSTEM Programy STRESS CONTROL SYSTEM dla poszczególnych gatunków roślin, będą przekazane Rolnikom i Ogrodnikom w czytelnych formach graficznych. Modelowym przykładem wdrożenia tej strategii w ograniczaniu stresu roślin jest rzepak uprawa ekonomicznie bardzo ważna wśród upraw rolniczych w Polsce i wielu innych krajach umiarkowanej strefy klimatycznej na świecie. Rzepak ozimy na każdym etapie wzrostu i rozwoju narażony jest na wiele czynników uprawowych i środowiskowych negatywnie wpływających na jego plonowanie od siewu, kształtowania rozety liści jesienią, okresu spoczynku zimowego poprzez wznowienie wegetacji wiosennej i kwitnienie, do stadium zawiązywania łuszczyn, który decyduje o opłacalności uprawy. RZEPAK STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN NA STRESY BIOTYCZNE BBCH BBCH 19/20-39 ROZWÓJ LIŚCI FORMOWANIE ROZETY BBCH BBCH REGENERACJA ROZETY ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH WZROST PĘDU GŁÓWNEGO PĄKOWANIE KWITNIENIE ROZWÓJ I DOJRZEWANIE ŁUSZCZYN, FOSFYN, FOSFYN, FOSFYN, FOSFYN zgnilizna twardzikowa czerń krzyżowych szara pleśń Choroby najczęściej występujące w rzepaku Stresy BIOTYCZNE sucha zgnilizna kapustnych szkodniki żerujące jesienią szkodniki łodygowe, liściowe szkodniki pąków spoczynek zimowy szkodniki łuszczynowe

11 AGROINNOWATOR 011 RZEPAK STRATEGIA WSPOMAGANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN NA STRESY ABIOTYCZNE Stresy ABIOTYCZNE i inne niesprzyjające warunki wegetacji BBCH BBCH 19/20-39 ROZWÓJ LIŚCI FORMOWANIE ROZETY BBCH BBCH REGENERACJA ROZETY ROZWÓJ PĘDÓW BOCZNYCH WZROST PĘDU GŁÓWNEGO PĄKOWANIE KWITNIENIE ROZWÓJ I DOJRZEWANIE ŁUSZCZYN ROOTSTAR, ograniczenie dostępności wody oraz susza TYTANIT TYTANIT TYTANIT TYTANIT ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, OPTYCAL, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, OPTYCAL, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, GROWON, nadmiar wilgoci w glebie niska temperatura gleby lub/i powietrza niewystarczająca dostępność składników pokarmowych opóźniony siew ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, fitotoksyczne oddziaływanie chlomazonu ROOTSTAR, TYTANIT, GROWON, TYTANIT, FROSTEX słabe przezimowanie roślin przymrozki lub duże wahania temperatury wczesną wiosną FROSTEX przymrozki w czasie pąkowania i kwitnienia mała liczebność oraz niska aktywność owadów zapylających TYTANIT TYTANIT niekorzystne warunki pogodowe w okresie kwitnienia TYTANIT silny wiatr, burze (wyleganie) grad TYTANIT, niedostatek światła (długotrwałe zachmurzenie) w okresie rozwoju łuszczyn TYTANIT, TYTANIT TYTANIT, GROWON spoczynek zimowy uszkodzenia pestycydowe Szybkość pobierania fosforu przez rośliny pomidora. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach , mg P / kg s.m. 30,55 30 TYTANIT 2 x 0,2 l/ha KONTROLA % zawiązanych owoców STANDARD (popularny nawóz fosforowy) 3750 GROWON Kontrola h 24 h 48 h Skuteczność preparatu w zapobieganiu wystąpienia amerykańskiego mącznika agrestu odmiany Biały Triumf. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach % porażonych owoców Skuteczność działania preparatów tworzących tę strategię poparta jest wynikami liczych badań i wdrożeń, z których cztery tutaj przedstawiamy w formie wykresów. Wpływ preparatu TYTANIT na zawiązywanie owoców jabłoni odmiany Topaz. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie % porażonych pędów Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM przynosi wymierne ograniczenie stresu roślin , ,4 10 4,7 0,6 5 3,9 0 0,4 3,5 0 Kontrola 0,5 l/ha 1 l/ha Fungicyd 1 Fungicyd 2 Kontrola 0,5 l/ha 1 l/ha Fungicyd 1 Fungicyd 2

12 012 SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie W dniach sierpnia 2014 r. w Sztokholmie odbyła się szósta z kolei konferencja naukowa poświęcona zastosowaniom krzemu w rolnictwie, a ściślej w uprawie roślin. Tekst: Wiesław Ciecierski W czasie trwania konferencji zostało wygłoszonych 51 referatów w ośmiu różnych blokach tematycznych: Chemia i analizy krzemu w glebie, roślinach i środowisku Obieg krzemu w agrosystemach Molekularny i fizjologiczny mechanizm pobierania krzemu przez rośliny Wpływ krzemu na wzrost i rozwój roślin Wpływ krzemu na stres abiotyczny Wpływ krzemu na stres biotyczny Wpływ krzemu na wartości odżywcze roślin w aspekcie zdrowia człowieka i zwierząt Skuteczność stosowania nawozów krzemowych. Konferencja skupiła naukowców i producentów preparatów krzemowych z całego świata. Przedstawiciel INTERMAGu, jako jedynego reprezentanta polskiego przemysłu nawozowego, wystąpił na konferencji z referatem pt. Impact of silicon based fertilizer on abiotic stress reduction and yield improvement in field crops. Przedstawione zostały w nim wyniki badań prowadzonych przy współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin PAN oraz Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian COBORU. W naszym referacie wykazaliśmy pozytywny wpływ preparatu na redukcję stresu wywołanego ograniczoną dostępnością wody dla roślin soi i pszenicy. W warunkach stresu suszy rośliny soi wytworzyły o 18% więcej strąków w porównaniu do roślin nie traktowanych preparatem krzemowym, a masa nasion z roślin w tym samym doświadczeniu wzrosła o 21%. Równie korzystne wyniki uzyskano w testach na pszenicy. Dla tej uprawy zastosowano bardziej zaawansowane metody pomiaru i oceniano takie parametry jak m.in. utrata elektrolitów przez rośliny oraz produkcja białek. ROŚLINY PSZENICY TRAKTOWANE PREPARATEM WYKAZYWAŁY: -41 % +40 % zmniejszoną o 41% utratę elektrolitów zwiększoną o 40% produkcję białek Doniesienia innych prelegentów również wskazywały chroniące przed stresem działanie preparatów zawierających aktywną postać krzemu. Większość referatów dotyczyła jednak ograniczania stresów biotycznych wywołanych przez szkodniki i patogeny. Bardzo ciekawe były także doniesienia dotyczące mechanizmów transportu krzemu wewnątrz rośliny oraz mechanizmu redukującego stres biotyczny. Naukowcy japońscy odkryli substancje odpowiedzialne za transport krzemu. Zostały one nazwane LSi1 i LSi2. LSi1 jest odpowiedzialny za transport jonów krzemowych z roztworu zewnętrznego do komórek korzeni, podczas gdy LSi2 jest odpowiedzialny za transport z komórek do wiązek przewodzących korzenia. Jak do tej pory nie zostały zidentyfikowane transportery odpowiedzialne za przemieszczanie krzemu aplikowanego drogą dolistną, choć większość naukowców potwierdza istnienie takiego transportu o czym świadczą wyniki licznych eksperymentów. Mechanizmy przemieszczania krzemu odgrywają kluczową rolę w redukcji stresów wywoływanych czynnikami biotycznymi. Przedstawiono wyniki badań świadczące o tym, że w przypadku infekcji wywołanej patogenami grzybowymi dochodzi do przemieszczenia krzemu w miejsce ataku czynnika infekcyjnego. Krzem otacza miejsca infekcji utrudniając w ten sposób rozprzestrzenianie się choroby. Zdjęcia spod mikroskopu elektronowego pokazały duże nagromadzenie się krzemu w miejscach infekcji. W innym referacie przedstawiono badania stwierdzające, że preparaty krzemowe mogą zakłócać możliwość rozpoznania przez patogena rośliny żywicielskiej. Zarodnik, który znajdzie się na podatnych na porażenie tkankach roślinnych nie rozwija się i nie powoduje objawów chorobowych na roślinie. Podczas konferencji została zainicjowana działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Krzem w rolnictwie, którego jesteśmy członkiem i w którego pracach będziemy uczestniczyć.

13 013 TARGI EUROTIER w Hanowerze W dniach listopada br. uczestniczyliśmy w międzynarodowych targach EUROTIER w Hanowerze. Tekst: Lek. wet. Marcin Majcher Są to największe międzynarodowe targi poświęcone profesjonalnej hodowli zwierząt. W tej edycji targów uczestniczyło ok wystawców za całego świata, w tym ponad 50 wystawców z Polski. Nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy produkty prozdrowotne dla zwierząt, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedziło nas około 100 firm zainteresowanych potencjalną współpracą z nami. Wśród odwiedzających nasze stoisko, oprócz kontrahentów z Europy były firmy z Azji, Afryki oraz obu Ameryk. Najczęściej odwiedzali nas dystrybutorzy z Bliskiego Wschodu oraz z Egiptu. Największym zainteresowaniem cieszyły się produkty dla drobiu: KOKCIDIN, RESPIVAL oraz SUPLEXAN HEPA. Produkty te doskonale odpowiadają na problemy zdrowotne, które występują na wielu zagranicznych rynkach. Jesteśmy przekonani, że nawiązane kontakty zaowocują kontraktami handlowymi i zwiększeniem sprzedaży eksportowej w roku Spotkanie NAUKI Z PRZEMYSŁEM W dniach listopada 2014 r. w Karpaczu odbyło się XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemistry for Agriculture. Tekst: Dr inż. Krzysztof Ambroziak W seminarium uczestniczyli głównie specjaliści w zakresie chemii i biologii środowiska, technologii i biotechnologii, reprezentujący uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz instytuty badawcze prowadzące badania na pograniczu chemii i biologii. Oprócz naukowców w seminarium uczestniczyli też przedstawiciele branży agrochemicznej, reprezentowanej głównie przez producentów nawozów, a wśród nich firmę INTERMAG. Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Głównym celem seminarium jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz intensyfikacja współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Jest to dobra płaszczyzna do dyskusji środowiska naukowego z przedstawicielami rynku chemicznego nt. opracowywania i produkcji agrochemikaliów. Prezes Zarządu Hubert Kardasz, jako jedyny przedstawiciel branży nawozów dolistnych, wystąpił z wykładem zatytułowanym Nauka wytycza rozwój projekty w firmie INTERMAG, w którym zaprezentował innowacyjne rozwiązania opracowywane w naszej firmie. Rezultatem tego wystąpienia były m.in. liczne rozmowy dotyczące możliwości współpracy firmy INTERMAG z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych w zakresie wspólnej realizacji projektów rozwojowych. Innowacyjność i współpraca z nauką naszej firmy została zauważona również przez media obecne podczas seminarium. Efektem jest wywiad udzielony stacji telewizyjnej TVP Info przez Kierownika ds. Rozwoju Biznesu Wiesława Ciecierskiego, dotyczący możliwości współpracy nauki i przemysłu agrochemicznego na przykładzie doświadczeń firmy INTERMAG.

14 014 Wytyczamy NOWY KURS Przedsiębiorstwo INTERMAG wraz z wejściem do Unii Europejskiej prężnie rozwija swoją sprzedaż eksportową i aktywnie promuje polskie produkty za granicą. Tekst: Joanna Kardasz Do tej pory główne działania skupione były na krajach europejskich, jednak w momencie dostrzeżenia pierwszych symptomów zbliżającego się kryzysu geopolitycznego w naszym regionie, INTERMAG zmienił kierunek i szuka rynków zbytu poza terytorium Starego Kontynentu. Jednym z potencjalnych rynków, wyłonionych w ramach oceny perspektyw rozwoju gospodarek świata, został Meksyk. Jest to kraj interesujący nie tylko ze względu na swój potencjał sektora rolniczego, ale także kraj zachwycający różnorodnością kulturową, społeczną i ekonomiczną. Meksyk to kraina, w której łączą się dwa światy Indian i hiszpańskich konkwistadorów; miejsce, gdzie starły się ze sobą cywilizacje Majów, Tolteków i Azteków z kulturą latynoską, a współcześnie również anglosaską. Obfitujący w fascynujące zabytki wytworzone zarówno przez kulturę indiańską, jak też zbudowane przez kolonizatorów.

15 015 Meksyk to kraj pełen kontrastów i wielkich nierówności społecznych, gdzie bogactwo i ogromne fortuny stykają się z rażącym ubóstwem. W Meksyku najpopularniejsze uprawy rolnicze to kukurydza, sorgo, fasola i trzcina cukrowa, a z upraw sadowniczych mango, awokado, melony, papaja i cytrusy. Północna i północno-zachodnia część kraju cechuje się wykorzystaniem zaawansowanej technologii rolnej i tam w głównej mierze skupiona jest intensywna produkcja rolnicza. Hodowla zwierząt koncentruje się w północnym Meksyku i opiera się głównie na chowie bydła. Rozmowy o technologiach uprawy roślin, a także rozmowy handlowe z przedsiębiorcami meksykańskimi miałam okazję przeprowadzić podczas targów rolniczych, które odbyły się w listopadzie w Irapuato. Przedsiębiorstwo INTERMAG skorzystało z możliwości zaprezentowania swojej oferty nawozów, biostymulatorów oraz preparatów prozdrowotnych dla zwierząt na zbiorczym stoisku zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i mającym na celu wsparcie polskiego sektora rolnego. Życzliwość i uprzejmość mieszkańców kontrastują ze skrajnym niebezpieczeństwem, które czyha za rogiem ulicy. Widoczne jest to szczególnie w mieście Meksyk (Ciudad de México) największej aglomeracji świata, w której żyje prawie 30 mln ludzi i gdzie w głównej mierze działa wielki biznes i jednocześnie trwa bezpardonowa walka rzeszy ludzi o egzystencję. Meksyk zachwyca również bogactwem natury, pięknymi krajobrazami i ciekawostkami przyrodniczymi, które dla nas producenta preparatów dla rolnictwa, są szczególnie interesujące. Dystrybutorzy meksykańscy żywo interesowali się specjalistycznymi preparatami produkowanymi przez INTERMAG i z niecierpliwością czekają na finalizację procesu rejestracyjnego. Byli głęboko przekonani o zwiększeniu atrakcyjności swojej dotychczasowej oferty handlowej w momencie poszerzenia o nawozy o działaniu biostymulującym i antystresowym, rekomendowane przez INTERMAG. Reasumując, uważam że obrany kierunek ekspansji eksportowej jest słuszny, jednak aby osiągnąć wyznaczone cele potrzebne będzie bardzo duże zaangażowanie, gdyż zdobycie pozycji na rynku meksykańskim nie będzie należało do prostych zadań. Wizyta w nowym kraju i spotkania z mieszkańcami wzbogacają nie tylko w nowe doświadczenia zawodowe, lecz także poszerzają horyzonty poznawcze oraz zwiększają świadomość specyfiki danego kraju. Wizyta w Meksyku kraju tak odmiennym od polskiej rzeczywistości, zawsze pozostawia niezapomniane wrażenia, czasem zachwyca, czasem przeraża, lecz nigdy nie pozostawia obojętnym.

16 016 Farmy DEMONSTRACYJNE 2014 Przebieg pogody w roku 2014 w przeważającej części kraju sprzyjał dobremu rozwojowi roślin. Teksty: Piotr Lubaszka, Jan Gurzyński, Marcin Niedobylski, Łukasz Kutermach Łagodna zima, wczesna i ciepła wiosna z równomiernym rozkładem opadów, przyczyniła się do wysokiego plonowania roślin. Wyjątkiem jest tylko uprawa kukurydzy, która mocno ucierpiała w niektórych rejonach kraju z powodu suszy, która od maja dotknęła rejony wschodniej Wielkopolski i części województwa kujawsko-pomorskiego. Uprawy ozime na tych terenach nie odczuły tej suszy tak dotkliwie jak kukurydza, ze względu na to, iż były już w zaawansowanych fazach wzrostu, więc ich system korzeniowy korzystał z wody w głębszych warstwach gleby. Generalnie, przebieg pogody w roku 2014 był bardzo korzystny, a w tak sprzyjających warunkach często nie można było bezpośrednio zaobserwować na roślinach spektakularnych, wizualnych efektów działania nawozów dolistnych, biostymulatorów czy aktywatorów. Jednak jako nieodzowny element agrotechniki przyczyniły się one do osiągnięcia wysokich plonów z jednostki powierzchni uprawy. Z żalem stwierdzamy, że w tym roku te wysokie plony nie przekładają się na osiągany przez Farmerów efekt ekonomiczny z powodu niskich cen płodów rolnych i słabego popytu, spowodowanego m.in. embargiem na import płodów rolnych nałożonym przez Rosję na nasz kraj. Ta trudna sytuacja dotknęła w największym stopniu producentów warzyw i owoców na rynek świeży. Od lipca plantatorzy znacznie lub do absolutnego minimum ograniczyli nakłady na uprawę, a w skrajnych wypadkach w ogóle nie zbierali plonów ze względu na brak odbiorców. W nieco lepszej sytuacji są plantatorzy, którzy posiadają specjalistyczne magazyny (chłodnie itp.) w których mogą przechować plony w oczekiwaniu na lepsza koniunkturę. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie poprawie i wszystko wróci do normy Farmerzy będą dążyć do uzyskania jak największych plonów o wysokiej jakości, na które bez problemów znajdą się odbiorcy, a my Zespół Doradców INTERMAG będziemy w tym pomagać. Koordynator ds. ROLNICTWA Jak co roku zorganizowaliśmy szereg spotkań z Rolnikami na Farmach Demonstracyjnych założonych w opiniotwórczych gospodarstwach oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian. Lokalizację dla Farm Demonstracyjnych wskazują koledzy Doradcy przedstawiciele INTERMAG z poszczególnych regionów Polski. Wybierają gospodarstwa zarządzane przez osoby aktywnie zainteresowane nowymi technologiami nawożenia i biostymulacji roślin oraz otwarte na odwiedziny wielu osób. Ważne jest też takie położenie gospodarstwa, aby jak największa liczba rolników mogła łatwo dojechać. Od momentu założenia poletek doświadczalnych, sukcesywnie kilka razy w trakcie wegetacji roślin, organizujemy warsztaty polowe, w których uczestniczą okoliczni Rolnicy. Celem tych spotkań jest obserwacja kondycji roślin w kolejnych fazach rozwojowych, analizowanie potencjalnych zagrożeń i dyskusja o działaniach, jakie należy podjąć w zakresie nawożenia, biostymulacji i ochrony roślin. Farmy Demonstracyjne to miejsca, gdzie możemy wykazać skuteczność naszych firmowych zaleceń i efektywność produktów INTERMAG. Jest to też miejsce wymiany uwag, spostrzeżeń i dyskusji z naszymi partnerami. Na Farmach Demonstracyjnych Rolnicy mają również okazję poznać skuteczność naszych nowych produktów. Poletka doświadczalne, na których zastosowano takie nowe preparaty jak: TERRASTART,, PLONVIT SULFI, OPTYPLUS, GROWON, wzbudziły szczególne zainteresowanie Rolników i wzmożoną dyskusję w zakresie uzyskanych efektów. Spotkania na Farmach Demonstracyjnych to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także poznawanie potrzeb Rolników, co bywa inspiracją do tworzenia nowatorskich produktów. Są to też miejsca zacieśniania partnerskich więzi z Rolnikami i Dystrybutorami naszych produktów. W bieżącym roku Rolnicy uczestniczyli w 62 Farmach Demonstracyjnych rozsianych na terenie całej Polski, gdzie prezentowane były efekty działania nawozów dolistnych i biostymulatorów INTERMAG w takich uprawach jak: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydza i ziemniaki. Jan Gurzyński Obok przedstawiamy relacje naszych Koordynatorów z Farm Demonstracyjnych 2014 r. Piotr Lubaszka

17 017 Koordynator ds. WARZYWNICTWA W mijającym sezonie prowadziliśmy wdrożenia w 19 gospodarstwach warzywniczych. Z uwagi na nierówny przebieg pogody (Polska północna z niedoborem opadów, centrum z optymalnymi warunkami, natomiast południe z opadami powyżej średniej), plony warzyw nie były tak wysokie jak w roku ubiegłym. Gatunki warzyw, które w tym sezonie obserwowaliśmy wraz z Ogrodnikami na polach doświadczalnych to: brokuł, kalafior, kapusta pekińska, pomidor gruntowy, cebula i marchew. Nasze spotkania były organizowane tak, aby producenci warzyw mogli korzystać nie tylko z naszej wiedzy nawozowej, ale także z doświadczenia firm nasiennych czy chemicznych. Wdrożenia nasze charakteryzują się tym, że na każdym polu doświadczalnym umieszczona jest tablica z informacją o zastosowanym programie dokarmiania. Programy nawożenia zastosowane na polach są także dostępne dla Ogrodników w formie folderów i ulotek. Materiały informacyjne przekazujemy również w trakcie szkoleń, które organizujemy praktycznie przez cały sezon. Stałym punktem spotkań na Farmach Doświadczalnych jest panel poświęcony aktualnej sytuacji uprawowej i kondycji roślin na konkretnym polu. Podczas tych paneli omawiamy poszczególne zabiegi, które wykonywane były na plantacji, wskazujemy niedobory (jeśli je znajdziemy) i podpowiadamy jak można je wyeliminować oraz odpowiadamy na pytania zadawane przez producentów. Bardzo często Ogrodnicy ciekawi są poziomu obowiązujących cen, a także tego, jakie sytuacje uprawowe występują w innych regionach kraju. Do naszych flagowych produktów, takich jak TYTANIT, BORMAX czy seria nawozów PLONVIT, śmiało dołączają nowości: GROWON, OPTYPLUS i, które podczas kolejnego sezonu świetnie sprawdziły się w uprawie warzyw na polach naszych producentów. Marcin Niedobylski Koordynator ds. SADOWNICTWA W sezonie 2014 Przedsiębiorstwo INTERMAG zorganizowało 23 Farmy Demonstracyjne, gdzie w trakcie spotkań omawiano bieżącą sytuację w sadach oraz podawano zalecenia dotyczące nawożenia pozakorzeniowego zgodne z aktualnymi fazami wegetacji drzew i rozwoju owoców. Spotkania odbyły się m.in. w Gospodarstwie Sadowniczym Andrzeja Kądzieli (Połaniec), Grupie Producentów Owoców i Warzyw SADEX (Żurawia), Gospodarstwie Sadowniczym Stefana Judy (Sośniczany), Gospodarstwie Sadowniczym Macieja Szwedo (Wiązowna) i w Gospodarstwie Sadowniczo-Szkółkarskim Piotra i Wojciecha Grochowalskich. Przebieg warunków pogodowych tegorocznego sezonu wegetacyjnego sprzyjał silnemu wzrostowi jabłek, a także przyspieszonym terminom zbioru owoców. Czynniki te miały bezpośredni wpływ na wyrastanie bardzo dużych owoców, które zdecydowanie gorzej się przechowują, ich trwałość przechowalnicza jest znacznie obniżona, a co najważniejsze są bardziej podatne na gorzką plamistość podskórną. Aby zapobiec chorobom przechowalniczym zalecaliśmy nasz program dokarmiania wapniem oparty na flagowym naszym preparacie, jakim jest dobrze znany WAPNOVIT, jak również zalecaliśmy zastosowanie aktywatora OPTYCAL nowoczesnego preparatu wapniowego, który oprócz tego, że bezpośrednio dostarcza łatwo przyswajalny wapń, to także wspomaga działanie pompy auksynowo-wapniowej, która aktywuje pobieranie wapnia z gleby. Polecaliśmy także nowoczesny aktywator fosforowy GROWON, zawierający łatwo przyswajalną formę fosforu, co jest istotne w warunkach jego ograniczonej dostępności z gleby. Zwracaliśmy również uwagę na preparat OPTYPLUS zawierający fosforyn potasu. Nowością stosowaną w tym sezonie był też antystresant FROSTEX zwiększający odporność roślin na przymrozki. Jednak na mijający sezon w branży sadowniczej cieniem kładzie się nałożone przez Rosję embargo na unijne owoce. Polska jest jednym z czołowych producentów jabłek na świecie. Ponad połowa z nich trafiała na rosyjski rynek. Na skutek embarga cena jabłek stanowi dziś jedną trzecią stawek uzyskiwanych w ubiegłym roku. Sytuacja ta zmusza polskich producentów do zdobywania nowych rynków zbytu, np. Skandynawii, Afryki Pn. czy Kanady. Jest to jednak proces długotrwały i może przynieść odczuwalne efekty za kilka lat. Polacy solidarnie sięgają po jabłka, soki jabłkowe i cydr, a także namawiają do tego inne narody. Mamy nadzieję, że takie działania przyniosą efekt w postaci zwiększenia spożycia polskich owoców na rodzimym rynku, ale także w odległych regionach świata. Łukasz Kutermach

18 018 FRONTEM DO e-klienta APLIKACJE MOBILNE INTERMAG Autorskie aplikacje mobilne INTERMAG AGRO EXPERT oraz INTERMAG CROP ASSIST cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Obserwujemy rosnącą ilość pobrań i korzystania z aplikacji jako praktycznych narzędzi doradczych w gospodarstwie. Tekst: Justyna Karbowska Zgodnie z naszą strategią rozwoju, która zakłada rozwój partnerskich relacji z Klientami, aplikacje mobilne są doskonałym uzupełnieniem kontaktów doradczych tworzących spójny system z działaniami naszych Doradców w poszczególnych regionach kraju. Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania użytkowników aplikacji oraz chcąc wzbogacić zakres ich funkcjonalności planujemy wprowadzenie nowych ciekawych i praktycznych funkcji. Już w najbliższym czasie w aplikacjach pojawią się dodatkowe opcje. KOLEJNE, ROZWIJANE FUNKCJONALNOŚCI BĘDĄ OBEJMOWAŁY: AKTUALNOŚCI Publikować w nich będziemy najświeższe informacje o interesujących wydarzeniach firmowych, najnowszych publikacjach i poradnikach uprawowych, promocjach etc. Funkcja będzie zawierała także formularz kontaktowy umożliwiający bezpośredni kontakt z nami. SPOTKAJMY SIĘ Funkcjonalność informująca o imprezach polowych, spotkaniach szkoleniowych i pokazach demo organizowanych przez/oraz z udziałem INTERMAG. Wydarzenia będą podzielone wg profilu upraw, których dotyczą: rolnictwo, warzywnictwo, sadownictwo. Każda impreza będzie zlokalizowana na mapie z opcją ustawienia nawigacji do miejsca spotkania oraz integracją z kalendarzem Google. Ponadto dostępny będzie podgląd dotyczący szczegółów wydarzenia oraz kontakt z organizatorem. NOWY SYSTEM OPERACYJNY IOS Do tej pory aplikacje oparte były jedynie o system Android, co uniemożliwiało niektórym Klientom dysponującym smartfonami bądź tabletami wyposażonymi w system ios korzystanie z tego praktycznego narzędzia doradczego INTERMAG. Wkrótce rozszerzamy działanie naszych aplikacji mobilnych również w systemie ios (np. urządzenia firmy Apple), zwiększając tym samym grono użytkowników. Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnych INTERMAG, które stanowią ważny element doradczy w systemie efektywnego zarządzania produkcją roślinną w gospodarstwie.

19 019 Doradcy BLIŻEJ KLIENTA Wiedza i doświadczenie praktyczne Doradców INTERMAG z zakresu uprawy roślin są od lat dobrze znane Rolnikom, Ogrodnikom i Sadownikom. Dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem służą pomocą nie tylko w opracowaniu optymalnych programów nawożenia dla różnych upraw, ale także diagnozują przyczyny wystąpienia niepokojących objawów na roślinach oraz pomagają w doborze sposobów ich eliminacji Doradcy będą zapoznawać naszych Klientów również ze strategią wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTOL SYSTEM, doskonale wpisującą się w program integrowanej produkcji roślin. Aby umożliwić systematyczny i szybki bezpośredni kontakt z naszymi Klientami rozszerzony został Zespół Doradców INTERMAG, którzy działają teraz w mniejszych terytorialnie regionach a 1 2 CAŁY KRAJ Dyrektor Handlowy Koordynator ds. ROLNICTWA Koordynator ds. WARZYWNICTWA Koordynator ds. SADOWNICTWA Ekspert ds. FERTYGACJI Specjalista ds. nawozów hobbystycznych MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, część ŚLĄSKIEGO a część MAZOWIECKIEGO, część ŁÓDZKIEGO PODKARPACKIE, LUBELSKIE PODLASKIE, część WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, część MAZOWIECKIEGO część POMORSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIE, część WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO część LUBUSKIEGO, część WIELKOPOLSKIEGO część ŚLĄSKIEGO, OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, część LUBUSKIEGO część MAZOWIECKIEGO, część ŁÓDZKIEGO, część WIELKOPOLSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKIE, część POMORSKIEGO Odrębny Zespół Doradców INTERMAG tworzony jest w dziale hodowli zwierząt. Działania INTERMAGu w tej dziedzinie koncentrują się obecnie głównie na profilaktyce zdrowotnej. Nasi eksperci opracowują i przygotowują receptury innowacyjnych produktów przeznaczonych do profilaktyki zdrowotnej różnych gatunków zwierząt. Zdajemy sobie sprawę jak ważne są czynności diagnostyczne wykonywane przez Doradców bezpośrednio w gospodarstwach. Celem tych działań jest wzmocnienie kondycji hodowanych zwierząt poprzez zapobieganie oraz zwalczanie problemów zdrowotnych występujących w warunkach produkcyjnych. Dyrektor Handlowy Kierownik Sprzedaży P1 LUBELSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE PŁN P2 DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, WIELKOPOLSKIE PŁD P3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE PŁN P4 KUJAWSKO-POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE PŁN

20 QUIZ DLA CZYTELNIKÓW!!! Dla uważnych Czytelników przygotowaliśmy quiz, w którym do wygrania jest 5 atrakcyjnych nagród. Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytań związanych z treścią naszego biuletynu, aby wziąć udział w quizie i wygrać praktyczne nagrody. Pytanie 1. Jaki preparat służy do stymulacji rozwoju systemu korzeniowego we wczesnych stadiach rozwojowych roślin? Pytanie 2. Które urodziny świętuje Program lojalnościowy KONICZYNKA? Pytanie 3. Dla jakiej grupy zwierząt przeznaczony jest RESPIVAL? Pytanie 4. Czy STRESS CONTROL SYSTEM to strategia wpierania naturalnej odporności roślin, czy może tylko jeden preparat chemiczny? Pytanie 5. Na jakiej międzynarodowej konferencji zaprezentowano korzystne działanie stymulatora? Do wygrania praktyczna słuchawka Bluetooth SAMSUNG! Podstawowe zasady konkursu: 1. Quiz polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na przedstawione pytania i przesłaniu ich drogą korespondencji elektronicznej na adres z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych i nr telefonu osoby biorącej udział w konkursie (Zgłoszenie). Niezbędnym elementem zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Quizu. Szczegóły dotyczące przesłania prawidłowego Zgłoszenia znajdują się w Regulaminie. 2. Konkurs trwa od r. do r. W tym czasie można przesyłać zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane przed nie będą ważne. 3. Każda z pierwszych 5 osób, które przyślą poprawne odpowiedzi, otrzyma słuchawkę Bluetooth SAMSUNG. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń! 4. O wygranej Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu konkursu drogą korespondencji elektronicznej na adres , z którego dokonał zgłoszenia. Formularz Zgłoszenia oraz pełny Regulamin konkursu przedstawione są na stronie W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Na ten wyjątkowy czas życzymy wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom i Przyjaciołom serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, pogodnego wypoczynku i pełnych optymizmu planów na przyszłość. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu spełnienie marzeń i wiele sukcesów, a nasza wzajemna współpraca niech będzie źródłem satysfakcji i wymiernych efektów. Z pozdrowieniami Zarząd

JESIEŃ: ROZWÓJ LIŚCI FORMOWANIE ROZETY Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 10 19

JESIEŃ: ROZWÓJ LIŚCI FORMOWANIE ROZETY Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 10 19 Strategia STRESS (SCS) w kolejnych fazach rozwojowych roślin STRESS w fazie BBCH 10 19 ograniczona dostępność wody oraz susza nadmiar wilgoci w glebie niska temperatura gleby lub/i powietrza zaburzona

Bardziej szczegółowo

Terminy stosowania w okresie BBCH 07/59. wskazywane w etykietach poszczególnych preparatów. zielony pąk (BBCH 55 56) różowy pąk (BBCH 57 59)

Terminy stosowania w okresie BBCH 07/59. wskazywane w etykietach poszczególnych preparatów. zielony pąk (BBCH 55 56) różowy pąk (BBCH 57 59) Strategia (SCS) JABŁOŃ w kolejnych fazach rozwojowych JABŁOŃ odporności na stresy PĘKANIE PĄKÓW RÓŻOWY PĄK Stymulatory, aktywatory i nawozy wysokozasadowe zalecane w okresie BBCH 07/59 2 x 2 3 l/ha lub

Bardziej szczegółowo

Terminy stosowania w okresie BBCH 07/59. wskazywane w etykietach poszczególnych preparatów. zielony pąk (BBCH 55 56) różowy pąk (BBCH 57 59)

Terminy stosowania w okresie BBCH 07/59. wskazywane w etykietach poszczególnych preparatów. zielony pąk (BBCH 55 56) różowy pąk (BBCH 57 59) Strategia (SCS) JABŁOŃ w kolejnych fazach rozwojowych JABŁOŃ odporności na stresy PĘKANIE PĄKÓW RÓŻOWY PĄK Stymulatory, aktywatory i nawozy wysokozasadowe zalecane w okresie BBCH 07/59 2 x 2 3 l/ha lub

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

PSZENICA. Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 10 21

PSZENICA. Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 10 21 Strategia (SCS) PSZENICA w kolejnych fazach rozwojowych roślin PSZENICA pszenicy na stresy w fazie BBCH 10 21 ROZWÓJ LIŚCI POCZĄTEK KRZEWIENIA w fazie BBCH 10 21 Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie

Bardziej szczegółowo

www.terrasorbfoliar.pl 115% plonu Terra Sorb foliar to stymulator rozwoju roślin, zawierający w swoim składzie wolne aminokwasy w formie biologicznie aktywnej (L-α), które zwiększają w roślinach aktywność

Bardziej szczegółowo

KUKURYDZA. Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 10 17

KUKURYDZA. Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 10 17 Strategia STRESS (SCS) w kolejnych fazach rozwojowych roślin STRESS naturalnej odporności kukurydzy na stresy w fazie BBCH 10 17 ROZWÓJ LIŚCI w fazie BBCH 10 17 Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie

Bardziej szczegółowo

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM JĘCZMIEŃ BROWARNY szczegółowy opis

Strategia STRESS CONTROL SYSTEM JĘCZMIEŃ BROWARNY szczegółowy opis Strategia STRESS JĘCZMIEŃ BROWARNY szczegółowy opis STRESS stresy BBCH 10 29 ROZWÓJ LIŚCI KRZEWIENIE szpilkowanie faza 3. liśćia inne BBCH 10 29 ograniczona dostępność wody susza nadmiar wilgoci w glebie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI.

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI. NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI www.ciechgroup.com zawiera tebukonazol z grupy triazoli. Fungicyd jest w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

UPRAWY SADOWNICZE POZNAJ ICH DZIAŁANIE PO OWOCACH

UPRAWY SADOWNICZE POZNAJ ICH DZIAŁANIE PO OWOCACH UPRAWY POZNAJ ICH DZIAŁANIE PO OWOCACH TERRA-SORB RADICULAR TERRA-SORB COMPLEX Terra-Sorb Radicular to nawóz do stosowania wraz z fertygacją za pomocą systemów nawodnieniowych. Dzięki zawartości wolnych

Bardziej szczegółowo

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Optymalne odżywienie roślin jest jednym z podstawowych czynników decydujących o prawidłowej odporności

Bardziej szczegółowo

Skracanie rzepaku ozimego i ochrona przed chorobami w jednym

Skracanie rzepaku ozimego i ochrona przed chorobami w jednym .pl https://www..pl Skracanie rzepaku ozimego i ochrona przed chorobami w jednym Autor: Karol Bogacz Data: 18 sierpnia 2017 Rzepak ozimy wymaga starannej pielęgnacji w okresie jesiennym. Atakują go od

Bardziej szczegółowo

LEPSZE WARUNKI WZROSTU DLA ROŚLIN

LEPSZE WARUNKI WZROSTU DLA ROŚLIN PODŁOŻA OGRODNICZE Z MIKROORGANIZMAMI LEPSZE WARUNKI WZROSTU DLA ROŚLIN Każdy amator ogrodnictwa wie, że obok odpowiedniej dla danej rośliny ekspozycji na słońce i konieczności regularnego podlewania,

Bardziej szczegółowo

Mineralne stymulatory w ogrodnictwie

Mineralne stymulatory w ogrodnictwie Mineralne stymulatory w ogrodnictwie W ogrodnictwie w ostatnich latach rośnie zainteresowanie różnego rodzaju preparatami mającymi korzystny wpływ na kondycję roślin zwłaszcza w stresowych warunkach uprawy

Bardziej szczegółowo

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka .pl https://www..pl Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka Autor: prof. dr hab. inż. Marcin Kozak Data: 1 stycznia 2016 W Polsce problem ocieplenia klimatu, a co za tym idzie jego wpływu

Bardziej szczegółowo

TYTANIT plonotwórczy stymulator wzrostu i plonowania warzyw

TYTANIT plonotwórczy stymulator wzrostu i plonowania warzyw TYTANIT plonotwórczy stymulator wzrostu i plonowania warzyw Rola, jaką w prawidłowym rozwoju, wzroście i plonowaniu roślin uprawnych odgrywają składniki pokarmowe nie podlega już dziś żadnej dyskusji.

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje.

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Centrum Kompetencji BASF w Pągowie aktualna sytuacja ocena stanu roślin Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Przebieg warunków atmosferycznych w sezonie jesiennym i na przełomie jesieni/zimy

Bardziej szczegółowo

Jak podnieść odporność zbóż na stres?

Jak podnieść odporność zbóż na stres? https://www. Jak podnieść odporność zbóż na stres? Autor: Katarzyna Szponar Data: 17 maja 2017 Wszystkie uprawy narażone są na stres przez cały okres wegetacji. Zboża zajmują bardzo duży areał w ogólnej

Bardziej szczegółowo

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o.

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. Środek poprawiający właściwości gleby Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/115/2009 Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o., ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gwarancja PLONÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Gwarancja PLONÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Sunagreen Gwarancja PLONÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMPLET Programy optymalnego nawożenia i biostymulacji upraw polowych. Stymulacja upraw ZBOŻA KUKURYDZA JESIEŃ WIOSNA Sunagreen KOMPLET 0,3 l/ha 0,7 0,6 l/ha

Bardziej szczegółowo

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland Optymalne nawożenie jagody kamczackiej Dr Andrzej Grenda, Yara Poland 1 Parę słów o mineralnym żywieniu roślin jagodowych: - wieloletnie rośliny jagodowe są gatunkami o niskich wymaganiach w stosunku do

Bardziej szczegółowo

SILVIT. Składniki pokarmowe [g/l lub g/kg] K2O SO3 B Zn SiO2 Aminokwasy 100 25 1,25 0,25 150 +

SILVIT. Składniki pokarmowe [g/l lub g/kg] K2O SO3 B Zn SiO2 Aminokwasy 100 25 1,25 0,25 150 + SILVIT Biosytmulatory i antystresanty płynne. Preparat nawozowy o właściwościach stymulujących, zawiera aktywny krzem w pełni przyswajalny przez rośliny. Składniki pokarmowe [g/l lub g/kg] K2O SO3 B Zn

Bardziej szczegółowo

Nie tylko dokarmianie

Nie tylko dokarmianie Nie tylko dokarmianie Strategia Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin STRESS CONTROL SYSTEM Na rośliny uprawne w czasie wegetacji oddziałuje wiele Na rośliny uprawne w czasie wegetacji oddziałuje wiele

Bardziej szczegółowo

AMINOPRIM. ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN nr.s-644/17

AMINOPRIM. ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN nr.s-644/17 AMINOPRIM ORGANICZNY STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN nr.s-644/17 Każdy żywy organizm potrzebuje aminokwasów do wielu kluczowych procesów rozwoju m.in tworzenia komórek, witamin, białek Każda komórka roślinna

Bardziej szczegółowo

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie:

Basfoliar Kelp P-Max. Nawóz dolistny: Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Działanie: Nawóz dolistny: Basfoliar Kelp P-Max Producent: COMPO Polska Sp. z o.o. Grupa Rolnik jest wyłącznym dystrybutorem nawozu płynnego otrzymany z ekstraktu alg Ecklonia maxima z dodatkiem NPK (4++2). Basfoliar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS 1 INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS Nourivit jest produkowany w kilku etapach z naturalnych składników mineralnych w kontrolowanym procesie kruszenia i sortowania bez użycia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1).

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1). Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych i zalecania agrotechniczne ze Stacji Doświadczalnej BASF w Pągowie woj. opolskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570

Bardziej szczegółowo

CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ

CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ CROPVIT - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH MIKROSKŁADNIKÓW MIKROELEMENTY SCHELATOWANE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE WCHŁANIANIE PRZEZ ROŚLINĘ SZYBKO POPRAWIAJĄ KONDYCJĘ ROŚLIN UPRAWNYCH UCZESTNICZĄ W REAKCJACH SYNTEZY BIAŁEK,

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: nawożenie mikroelementami

Kukurydza: nawożenie mikroelementami .pl https://www..pl Kukurydza: nawożenie mikroelementami Autor: Katarzyna Szponar Data: 28 maja 2017 Po okresie długotrwałych chłodów doczekaliśmy się w końcu wschodów kukurydzy. Przez tak długi okres

Bardziej szczegółowo

Stymulatory wzrostu niezbędne w nowoczesnej produkcji rolnej. Autor: Dyr. Handlowy Przedsiębiorstwa INTERMAG Piotr Lubaszka

Stymulatory wzrostu niezbędne w nowoczesnej produkcji rolnej. Autor: Dyr. Handlowy Przedsiębiorstwa INTERMAG Piotr Lubaszka Stymulatory wzrostu niezbędne w nowoczesnej produkcji rolnej Autor: Dyr. Handlowy Przedsiębiorstwa INTERMAG Piotr Lubaszka W ostatnich sezonach z uwagi na niesprzyjające warunki klimatyczne w wielu gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna

Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna Wstępna ocena przezimowania zbóż i rzepaku z dnia 1 marca 2012 r. Wielkopolska i Polska Centralna BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Sezon wegetacyjny 2011/2012 jak na

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi zbóż?

Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi zbóż? .pl https://www..pl Jak radzić sobie z chorobami grzybowymi zbóż? Autor: Karol Bogacz Data: 29 marca 2017 Wysoki plon zbóż wymaga intensywnej technologii uprawy zaczynając od agrotechnicznych zabiegów

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno  OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent : Monsanto Odmiany: DK EXSTROM (s. 2-4) DK EXQUISITE (s. 5-6) 1.

Bardziej szczegółowo

AtriGran szybko i bezpiecznie podnosi ph gleby. AtriGran błyskawicznie udostępnia wapń. AtriGran usprawnia pobieranie makroskładników z gleby

AtriGran szybko i bezpiecznie podnosi ph gleby. AtriGran błyskawicznie udostępnia wapń. AtriGran usprawnia pobieranie makroskładników z gleby AtriGran szybko i bezpiecznie podnosi ph gleby Produkt wytworzony z surowca pochodzącego z młodego, unikatowego w Europie złoża do produkcji wapna nawozowego. Porowatość surowca dająca ogromną powierzchnię

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W dwóch pierwszych dekadach maja suma opadów

Bardziej szczegółowo

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY solidne uderzenie! Czy wiesz, że Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść prawie żadna uroczystość w Kraju Kwitnącej

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Zarządu Komitetu Firm Nasiennych PIN

Bardziej szczegółowo

NAWOZY OSD WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI

NAWOZY OSD WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI NAWOZY WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA Nawozy skomponowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie. Zauważyłeś na swojej uprawie braki stresogennych mikroskładników - wybierz jeden

Bardziej szczegółowo

Fizyczne działanie kwasów humusowych: poprawa napowietrzenia (rozluźnienia) gleby. poprawa struktury gleby (gruzełkowatość) zwiększona pojemność wodna

Fizyczne działanie kwasów humusowych: poprawa napowietrzenia (rozluźnienia) gleby. poprawa struktury gleby (gruzełkowatość) zwiększona pojemność wodna Szkolenie Ogrodnicze ProCam Polska Fizyczne działanie kwasów humusowych: poprawa napowietrzenia (rozluźnienia) gleby poprawa struktury gleby (gruzełkowatość) zwiększona pojemność wodna zapobieganie erozji

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku!

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku! Nowość w ochronie truskawek!...i życie nabiera smaku! Edycja 2015 Luna w Polsce i na świecie Grupa produktów Luna to kilka formulacji fungicydów dostosowanych do lokalnych potrzeb w różnych krajach. Wspólną

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012

Katalog produktów 2012 Katalog produktów 2012 Naturalny, bioaktywny nawóz roślin (koncentrat substancji ch). Zalecany do wszystkich typów upraw. Przeznaczony do użytku profesjonalnego. organiczny UNIVERSAL PRO Pojemnik 1.5,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski Probiotechnologia - cele, możliwości, efekty wdrożenia w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na przykładzie Gospodarstwa Tadeusza Zielonego, Ścinawa Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Bardziej szczegółowo

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Nawóz WE siarkowo-wapniowy Nawóz WE siarkowo-wapniowy Mały nakład Pomyśl o Swoim zysku Co jest Twoim celem? Maksymalne plony, czy maksymalny zysk? Czy liczysz swoje koszty pracy, czasu i nawożenia? Czy porównujesz je z efektami?

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwo ProBio-Ekonomiczne. Rozwojowe i Dochodowe

Gospodarstwo ProBio-Ekonomiczne. Rozwojowe i Dochodowe Gospodarstwo ProBio-Ekonomiczne Rozwojowe i Dochodowe Już 10 lat! 28 Wytwarzanie, Dystrybucja, Doradztwo Użytkownicy Em Gospodarze 48 000 zarejestrowanych użytkowników Krąg DROWA ZIEMIA 28 Wytwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna nawożenia

Efektywność ekonomiczna nawożenia .pl https://www..pl Efektywność ekonomiczna nawożenia Autor: Karol Bogacz Data: 12 września 2017 Nie ma gospodarstwa, które nie stosuje nawozów. Stosujemy ich mniej lub więcej w zależności od rodzaju upraw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie listy organizacji badawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS 1 2 INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS Nourivit jest produkowany w kilku etapach z naturalnych składników mineralnych w kontrolowanym procesie kruszenia i sortowania bez użycia

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska

1. Wiadomo ci wst pne 2. Klimatyczne czynniki siedliska 3. Glebowe czynniki siedliska Spis treści 1. Wiadomości wstępne 1.1. Zadania i zakres przedmiotu 1.2. Znaczenie gospodarcze produkcji roślinnej 2. Klimatyczne czynniki siedliska 2.1. Atmosfera i siedlisko roślin 2.2. Czynniki meteorologiczne

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r.

Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie r. Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. pomorskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W tym

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku nawóz siarkowo-wapniowy Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku 46% SO3 31% CaO 18,40% S 22,14% Ca Na wieś z nami! Rosnące niedobory siarki Ze względu na ograniczenie emisji tlenków

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania projektów badawczych prowadzonych w Centrum Kompetencji Puławy

Możliwości zastosowania projektów badawczych prowadzonych w Centrum Kompetencji Puławy Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest dostarczanie Dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego Możliwości zastosowania projektów badawczych prowadzonych w Centrum Kompetencji Puławy Puławy, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Mega Projekt. Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech

Mega Projekt. Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech Mega Projekt Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech W 5-letnim cyklu badani oceniany jest wpływ nawożenia nawozami azotowo siarkowymi

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA GLEBY, ROŚLIN I ZWIERZĄT Prusice 25.06.2014r. Nowoczesna technologia dla gleby, roślin i zwierząt poprawa żyzności gleb i aktywizacja naturalnych procesów fizjologicznych uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje: Doświadczalnictwo prowadzone przez KSC SA w latach 2011 i 2012 aplikacja doglebowa

Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje: Doświadczalnictwo prowadzone przez KSC SA w latach 2011 i 2012 aplikacja doglebowa Preparat ReCultiv jest formą swoistej szczepionki doglebowej, przewidziany jest do zastosowania w okresie przedsiewnym lub pożniwnym. Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby. Preparat RECULTIV wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

ADOB Bor. Skład: Bor (B) 15 % Azot (N) 7,8 %

ADOB Bor. Skład: Bor (B) 15 % Azot (N) 7,8 % ADOB Bor Bor (B) 15 % Azot (N) 7,8 % Skoncentrowany, płynny nawóz dolistny, przeznaczony szczególnie dla roślin wrażliwych na niedobór boru: rzepak, kukurydza, ziemniak, burak, niektóre warzywa a także

Bardziej szczegółowo

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA. Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 15 19

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA. Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH Terminy stosowania w okresie BBCH 15 19 Strategia (SCS) KAPUSTA szczegółowy opis KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA w fazie BBCH 15 19 ROZWÓJ LIŚCI BBCH 15 19 Stymulatory i aktywatory zalecane w fazie BBCH 15 19 w okresie BBCH 15 19 stres związany z wysadzeniem

Bardziej szczegółowo

skróci wzmocni pogrubi

skróci wzmocni pogrubi skróci wzmocni pogrubi zapobiega wyleganiu roślin zbóż rozwija pędy boczne i system korzeniowy pogrubia ścianki źdźbła hamuje wzrost elongacyjny działa także w późnych fazach rozwojowych zbóż Po co regulować

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów GreenOK

Katalog produktów GreenOK Katalog produktów GreenOK Aktywatory wzrostu z Torfu Nawozy organiczne & organiczno-mineralne linia GreenOK DLA DOMU i OGRODU Produkty pochodzenia naturalnego ZAUFAJ NATURZE... ZDROWO i BEZPIECZNIE PIELĘGNUJ

Bardziej szczegółowo

ok. 900 ha tuneli drewnianych po ok. 200 m2 (> 35 tys. tuneli) 1 szklarnia 5 tys.m2

ok. 900 ha tuneli drewnianych po ok. 200 m2 (> 35 tys. tuneli) 1 szklarnia 5 tys.m2 Warunki uprawy papryki pod osłonami w Polsce ok. 900 ha tuneli drewnianych po ok. 200 m2 (> 35 tys. tuneli) ok.100 tuneli (po 500m2) praktycznie brak wysokich tuneli ogrzew. ogrzew ok.300 ha (ok. 20 tys.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA RZEPAK 2017

OFERTA HANDLOWA RZEPAK 2017 OFERTA HANDLOWA RZEPAK 2017 Odmiany liniowe Hodowla Odmiana Jednostka sprzedaży Cena sprzedaży netto za jednostkę HR Strzelce BRENDY 2,0 mln nasion/3ha 340,00 zł/szt. HR Strzelce MARCELO 2,0 mln nasion/3ha

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ROLNICZA W ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH

TECHNIKA ROLNICZA W ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH TECHNIKA ROLNICZA W ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH Dr hab. inż. Zbigniew Kogut prof. ITP Cel prezentacji Przedstawienie przykładów w technice rolniczej, gdzie innowacje mogą przyczynić się do poprawy

Bardziej szczegółowo

ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY

ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY ZAWIESINOWY NAWÓZ DOLISTNY Nowoczesny nawóz dolistny przeznaczony do bezpiecznego i wysokoefektywnego nawożenia wapniem oraz mikroelementami roślin sadowniczych i warzywniczych Zawiera: 14% N + 1% CaO

Bardziej szczegółowo

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU

RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU RSM+S z Puław NAWÓZ XXI WIEKU Puławy 2012 Zasobność gleb w siarkę Prawie 60% gleb w Polsce jest ubogich w siarkę. Niedobór siarki ogranicza zawartość i jakość białka i tłuszczu, ogranicza gromadzenie się

Bardziej szczegółowo

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby!

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! .pl https://www..pl Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! Autor: Anita Musialska Data: 6 września 2016 Czas tuż po żniwach, to dobry moment na sprawdzenie gleby, szczególnie jeżeli w planach mamy nawożenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

Glebowe choroby grzybowe bez szans!

Glebowe choroby grzybowe bez szans! Glebowe choroby grzybowe bez szans! Zdrowy start rośliny ze zdrowym systemem korzeniowym Trianum jest nietoksycznym biologicznym produktem firmy Koppert, który chroni uprawy przed takimi glebowymi patogenami

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Fungicyd Weto 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - propikonazol.

Fungicyd Weto 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - propikonazol. WETO 250 EC SKUTECZNA, SPRAWDZONA SUBSTANCJA AKTYWNA Fungicyd Weto 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - propikonazol. Propikonazol szybko wnika do tkanek,

Bardziej szczegółowo

Doradca rolniczy - "To był całkiem niezły rok, niemniej pełny niespodzianek".

Doradca rolniczy - To był całkiem niezły rok, niemniej pełny niespodzianek. Doradca rolniczy - "To był całkiem niezły rok, niemniej pełny niespodzianek". Autor: Tomasz Kodłubański Data: 27 grudnia 2017 Niejeden doradca rolniczy oceniając tegoroczny sezon rolniczy najczęściej stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami

Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami Nawóz NPK do pozakorzeniowego dokarmiania roślin z dużą zawartością fosforu i potasu oraz dodatkowo wzbogacony schelatowanymi mikroskładnikami FoliarActiv Potas-Fosfor + 6-20-36 + mikro Gwarantowany skład

Bardziej szczegółowo

Regulacja wzrostu zbóż

Regulacja wzrostu zbóż Regulacja wzrostu zbóż Kluczowe fazy rozwojowe Opracowanie dr hab. Kinga Matysiak, IOR-PIB, Poznań. Fot. Syngenta Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem

Bardziej szczegółowo

..aplikacje jesienne. Retafos Fosfamid

..aplikacje jesienne. Retafos Fosfamid ..aplikacje jesienne Retafos Fosfamid Nawozy dolistne do aplikacji jesiennych Znaczenie aplikacji jesiennych Nawozy dolistne Retafos i Fosfamid zostały stworzone specjalnie do aplikacji jesiennych na rośliny

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Linia nawozów PLUS. kompletna linia mikroelementów. Inwestuj w dobry plon!

Linia nawozów PLUS. kompletna linia mikroelementów. Inwestuj w dobry plon! Linia nawozów PLUS kompletna linia mikroelementów Inwestuj w dobry plon! UNIVERSAL - PLUS 20:18:20+MIKRO Granulowany nawóz dolistny zawierający makroelementy I rzędu (NPK), II rzędu (S, MgO) oraz (B, Mn,

Bardziej szczegółowo

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? .pl https://www..pl Omacnica: jaką odmianę kukurydzy wybrać? Autor: Magdalena Kowalczyk Data: 1 czerwca 2016 Dobór odpowiedniej odmiany to niemal połowa sukcesu w uprawie kukurydzy. Od tej decyzji zależą

Bardziej szczegółowo