qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkrypt

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Wymagania edukacyjne wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbn w edukacji wczesnoszkolnej KLASA TRZECIA Spis treści Edukacja polonistyczna... 2 Edukacja matematyczna... 9 Edukacja przyrodnicza Edukacja plastyczna Edukacja techniczna Edukacja muzyczna Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Zajęcia komputerowe mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiop

2 Edukacja polonistyczna Stopień 6 1.Korzystanie z informacji: - uważnie słucha, interpretuje wypowiedzi; samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji, - samodzielnie koduje i dekoduje informacje, odczytuje różne rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; samodzielnie czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski, - samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, często korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, - doskonale zna i stosuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki, 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: - bardzo często przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, - samodzielnie w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, - czyta teksty głośno, płynnie i wyraziście, wzorcowo recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, - ma częsty kontakt z literaturą i sztuką dla dzieci, z własnej inicjatywy czyta wybrane przez siebie książki, wypowiada się na ich temat, 3. Tworzenie wypowiedzi: - samodzielnie w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, - zawsze dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, - bardzo często uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, - zawsze dba o kulturę wypowiadania się; prawidłowo artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym, rozkazującym; zawsze stosuje formuły grzecznościowe, - doskonale rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, - pisze pięknie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), zawsze dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, - bezbłędnie przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu, 4. Wypowiadanie się w małych formach teatralnych: 2

3 - bardzo chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, - doskonale rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza na 100% plus zadanie dodatkowe zgodnie z WSO Stopień 5 1.Korzystanie z informacji: - słucha, interpretuje wypowiedzi; korzysta z różnych źródeł informacji, - koduje i dekoduje informacje, odczytuje różne rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski, - wyszukuje w tekście potrzebne informacje, często korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, - zna i stosuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki, 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: - często przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, - wyszukuje w tekście literackim i zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, - czyta teksty płynnie i wyraziście, bardzo dobrze recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, - ma kontakt z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie książki, wypowiada się na ich temat, 3. Tworzenie wypowiedzi: - chętnie w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, - prawidłowo dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, - często uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; dba poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych, - często dba o kulturę wypowiadania się; prawidłowo artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym, rozkazującym; zawsze stosuje formuły grzecznościowe, - bardzo dobrze rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, - pisze czytelnie i estetycznie (stara się przestrzegać zasad kaligrafii), często dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 3

4 - często bezbłędnie przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu, 4. Wypowiadanie się w małych formach teatralnych: - chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, - bardzo dobrze rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 94-99% zgodnie z WSO Stopień 4 1.Korzystanie z informacji: - najczęściej słucha, interpretuje wypowiedzi; korzysta z różnych źródeł informacji, - stara się kodować i dekodować informacje, odczytuje różne rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski, - zazwyczaj wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, - stara się stosować formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki, 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: - stara się przejawiać wrażliwość estetyczną, rozszerzać zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, - potrafi wyszukiwać w tekście literackim i zaznaczać wybrane fragmenty, określać czas i miejsce akcji, wskazywać głównych bohaterów, - czyta teksty dość płynnie i wyraziście, dobrze recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, - dąży do tego, by mieć kontakt z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i polecane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat, 3. Tworzenie wypowiedzi: - w formie ustnej i pisemnej: tworząc kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela - potrafi dobierać właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, - uczestniczy w rozmowach na dany temat, poprawnie formułuje pytania, udziela odpowiedzi, czasami popełnia błędy językowe, - zazwyczaj prawidłowo artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym, rozkazującym; stara się stosować formuły grzecznościowe, 4

5 - rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; stara się dostrzegać różnicę między literą i głoską; dzielić wyrazy na sylaby; oddzielać wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, - stara się pisać czytelnie i estetycznie (stara się przestrzegać zasad kaligrafii), - popełnia błędy, przepisując teksty, pisząc z pamięci i ze słuchu, - zna i zazwyczaj stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne. 4. Wypowiadanie się w małych formach teatralnych: - wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela by uczestniczyć w zabawie teatralnej, ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, - dobrze rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. Stopień 3 Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 73-79% zgodnie z WSO 1.Korzystanie z informacji: - często nie słucha i nie rozumie wypowiedzi innych oraz tekstów literackich czytanych przez inne osoby, - myli litery alfabetu; nie zawsze potrafi wyszukać i odczytać fragmenty utworu na podany temat, - ma trudności w wyszukiwaniu w tekście potrzebnych informacji, potrzebuje pomocy podczas korzystania ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, - z pomocą nauczyciela stosuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki, 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: - rzadko przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, - najczęściej nie potrafi wyszukiwać w tekście literackim i zaznaczać wybrane fragmenty, określać czas i miejsce akcji, wskazywać głównych bohaterów, - czyta teksty mało płynnie, najczęściej nie stosuje właściwej intonacji, nie zawsze zwraca uwagę na poprawność i tempo, - rzadko dąży do tego, by mieć kontakt z literaturą i sztuką dla dzieci, rzadko czyta wybrane przez siebie i polecane przez nauczyciela książki, 3. Tworzenie wypowiedzi: - w formie ustnej i pisemnej: z pomocą nauczyciela tworzy kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie - rzadko potrafi dobierać właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, - rzadko uczestniczy w rozmowach na dany temat, w rozmowie stara się nadawać właściwą intonację zdaniom: rozkazującym, pytającym i oznajmującym, 5

6 - czasami popełnia błędy językowe, - ma problem w rozumieniu pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; w dostrzeganiu różnicy między literą i głoską; dzieleniu wyrazów na sylaby; oddzielaniu wyrazów w zdaniu, zdań w tekście, - pisze raczej mało czytelnie i estetycznie (nie zawsze przestrzega zasad kaligrafii), - często popełnia błędy, przepisując teksty, pisząc z pamięci i ze słuchu, - zna i zazwyczaj stosuje niektóre poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne. 4. Wypowiadanie się w małych formach teatralnych: - często wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela by uczestniczyć w zabawie teatralnej, ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, - nie zawsze rozumie umowne znaczenie rekwizytu i nie zawsze umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 52-58% zgodnie z WSO Stopień 2 1.Korzystanie z informacji: - rzadko słucha i najczęściej nie rozumie wypowiedzi innych oraz tekstów literackich czytanych przez inne osoby, wymaga dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, - słabo zna litery alfabetu; często nie potrafi wyszukać i odczytać fragmentów utworu na podany temat, - ma trudności w wyszukiwaniu w tekście potrzebnych informacji, potrzebuje pomocy podczas korzystania ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, - zawsze z pomocą nauczyciela stosuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki, 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: - sporadycznie przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, - zazwyczaj nie potrafi wyszukiwać w tekście literackim i zaznaczać wybranych fragmentów, określać czasu i miejsca akcji, wskazywać głównych bohaterów, - rzadko zwraca uwagę na poprawność i tempo czytania, - najczęściej nie rozumie przeczytanego cicho tekstu, - korzysta ze zbiorów bibliotecznych (słowników, encyklopedii) tylko z pomocą nauczyciela - z trudnością wyszukuje i odczytuje fragmenty utworów na podany temat, - z trudnością czyta z podziałem na role nawet z pomocą nauczyciela. 3. Tworzenie wypowiedzi: - niezbyt chętnie uczestniczy w rozmowach, dyskusjach, - wypowiada się niechętnie na podany temat, 6

7 - wypowiada się tylko pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowych naprowadzających pytań, - często popełnia błędy językowe, - często myli pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; popełnia błędy w dostrzeganiu różnicy między literą i głoską; dzieleniu wyrazów na sylaby; oddzielaniu wyrazów w zdaniu, zdań w tekście, - pisze najczęściej nieczytelnie i nieestetycznie (nie przestrzega zasad kaligrafii), - często popełnia wiele błędów, przepisując teksty, pisząc z pamięci i ze słuchu, - zna tylko niektóre poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne i rzadko je stosuje. 4. Wypowiadanie się w małych formach teatralnych: - bardzo często wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela by uczestniczyć w zabawie teatralnej, ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, - często nie rozumie umownego znaczenia rekwizytu i nie zawsze umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. Stopień 1 Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 31-37% zgodnie z WSO 1.Korzystanie z informacji: - nie rozumie wypowiedzi innych oraz tekstów literackich czytanych przez inne osoby, - nie zna liter alfabetu; nie potrafi wyszukać i odczytać fragmentów utworu na podany temat, - nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji, nie korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, - nie potrafi stosować form użytkowych: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listu, notatki do kroniki, 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury: - nie potrafi wyszukiwać w tekście literackim i zaznaczać wybranych fragmentów, określać czasu i miejsca akcji, wskazywać głównych bohaterów, - nie zwraca uwagi na poprawność i tempo czytania, - nie rozumie przeczytanego cicho tekstu, - nie wyszukuje i nie odczytuje fragmentów utworów na podany temat, - nie czyta z podziałem na role nawet z pomocą nauczyciela. 3. Tworzenie wypowiedzi: - nie uczestniczy w rozmowach, dyskusjach, - nie wypowiada się na podany temat, - nie wypowiada się nawet pod kierunkiem nauczyciela, nie odpowiada nawet na dodatkowe naprowadzające pytania, - popełnia błędy językowe, 7

8 - nie zna pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; nie dostrzega różnicy między literą i głoską; nie potrafi dzielić wyrazów na sylaby; oddzielać wyrazów w zdaniu, zdań w tekście, - pisze nieczytelnie i nieestetycznie (nie przestrzega zasad kaligrafii), - nie pisze z pamięci i ze słuchu, - nie zna zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. 4. Wypowiadanie się w małych formach teatralnych: - nie uczestniczy w zabawie teatralnej, nie potrafi ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego, - nie rozumie umownego znaczenia rekwizytu i nie umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 0-30% zgodnie z WSO Jeśli uczeń nie opanował wymagań edukacyjnych na co najmniej ocenę dopuszczającą może zostać pozostawiony w tej samej klasie 8

9 Edukacja matematyczna Stopień 6 otrzymuje uczeń, gdy: - biegle liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; - biegle porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); - biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; - biegle podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; biegle sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; - biegle rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - biegle rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - biegle wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i biegle radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - biegle mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; biegle posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; biegle wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); bezbłędnie używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); - biegle waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; biegle wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); - biegle i dokładnie odmierza płyny różnymi miarkami; bezbłędnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; - biegle i dokładnie odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); - biegle odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; - biegle i bezbłędnie podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; biegle porządkuje chronologicznie daty; biegle wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; 9

10 - biegle i bezbłędnie odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; sprawnie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; sprawnie wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); - biegle rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; biegle oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - biegle rysuje drugą połowę figury symetrycznej; biegle rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; bezbłędnie kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety); Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza na 100% plus zadanie dodatkowe zgodnie z WSO Stopień 5 otrzymuje uczeń, gdy: - sprawnie liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; - sprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); - sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; - sprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; - sprawnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - sprawnie wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - sprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; sprawnie posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; sprawnie wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); bezbłędnie używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); 10

11 - sprawnie waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; sprawnie wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); - dokładnie odmierza płyny różnymi miarkami; bezbłędnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; - dokładnie odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); - sprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; - bezbłędnie podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; sprawnie porządkuje chronologicznie daty; sprawnie wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; - bezbłędnie odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; sprawnie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; sprawnie wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); - sprawnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; sprawnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - sprawnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej; sprawnie rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; bezbłędnie kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety); Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 94-99% zgodnie z WSO Stopień 4 otrzymuje uczeń, gdy: - potrafi liczyć (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - potrafi zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000; - potrafi porównać dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); - poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; - poprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; - poprawnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka 11

12 (bez przenoszenia na drugą stronę); - poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - poprawnie wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - poprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; poprawnie posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; poprawnie wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); poprawnie używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); - potrafi ważyć przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; poprawnie wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); - potrafi odmierzać płyny różnymi miarkami; poprawnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; - poprawnie odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); - poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; - często podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; często porządkuje chronologicznie daty; poprawnie wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; - potrafi odczytać wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; zwykle posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; dobrze wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); - poprawnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; potrafi obliczać obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - poprawnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej; prawnie rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; poprawnie kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety); Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 73-79% zgodnie z WSO 12

13 Uczeń 3 otrzymuje, gdy: - popełnia liczne błędy, gdy liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - często z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, - popełnia liczne błędy, gdy zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; - popełnia liczne błędy, gdy porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków<, >, =); - popełnia liczne błędy, gdy dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); popełnia liczne błędy, gdy sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; - często z licznymi błędami podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; często z licznymi błędami sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; - wymaga często pomocy ze strony nauczyciela, gdy rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - wymaga często pomocy ze strony nauczyciela, gdy rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - wolno i z pomyłkami wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i czasami nie radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - wymaga często pomocy ze strony nauczyciela, gdy mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; często z pomocą nauczyciela posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; popełnia błędy nawet, gdy wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); często z pomocą nauczyciela używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); - często z pomocą nauczyciela waży przedmioty, często z pomyłkami używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; często z pomyłkami wykonuje nawet łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); - często z pomocą nauczyciela odmierza płyny różnymi miarkami; często błędnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 13

14 - wymaga często pomocy ze strony nauczyciela, gdy czytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); - często z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; - często z licznymi błędami podaje i zapisuje daty; myli kolejność dni tygodnia i miesięcy; ma kłopoty z prawidłowym porządkowaniem chronologicznym dat; często z licznymi błędami wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; - często z licznymi błędami odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; często błędnie wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); - często z pomocą nauczyciela rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - wymaga często pomocy ze strony nauczyciela, gdy: rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety). Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 52-58% zgodnie z WSO Stopień 2 otrzymuje uczeń, gdy: - zwykle nie potrafi liczyć (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - zwykle nie potrafi zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000; - potrafi porównać dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =) przy pomocy nauczyciela; - z pomocą nauczyciela, ale często z bardzo licznymi pomyłkami dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); z pomocą nauczyciela, ale często z bardzo licznymi pomyłkami sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; - bardzo często z pomocą nauczyciela podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia do 30; nie umie sprawdzać wyników dzielenia za pomocą mnożenia; - bardzo często z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - bardzo często z pomocą nauczyciela rozwiązuje z u życiem konkretu zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); 14

15 - ma duże problemy z wykonaniem łatwych obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość) i nie radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - mierzy i zapisuje wyniki pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości bardzo często z pomocą nauczyciela; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr w większości przykładów z błędami; wykonuje łatwe obliczenia w większości przykładów z błędami dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); błędnie używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); - waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram często z pomocą nauczyciela; wykonuje łatwe obliczenia w większości przykładów z błędami, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); - odmierza płyny różnymi miarkami z pomocą nauczyciela; niepoprawnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; - odczytuje temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera) z pomocą nauczyciela; - w większości z błędami odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; - błędnie zapisuje daty; myli kolejność dni tygodnia i miesięcy; błędnie porządkuje chronologicznie daty; bardzo często z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; - z licznymi błędami próbuje odczytać wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; błędnie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) z pomocą nauczyciela; - z licznymi pomyłkami rozpoznaje i nazwa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości z pomocą nauczyciela; z licznymi błędami oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - z pomocą nauczyciela rysuje drugą połowę figury symetrycznej; błędnie rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu ; nie kontynuuje regularności w prostych motywach (np. szlaczki, rozety); - sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 31-37% zgodnie z WSO 15

16 Stopień 1 otrzymuje uczeń, gdy: - nie potrafi liczyć (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; - nie potrafi zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000; - potrafi porównać dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); - nawet z pomocą nauczyciela nie dodaje i odejmuje liczb w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); nie umie sprawdzać wyników odejmowania za pomocą dodawania; - nie potrafi podać z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia; nie umie sprawdzać wyników dzielenia za pomocą mnożenia; - nawet z pomocą nauczyciela nie rozwiązuje łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); - nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązywać zadań tekstowych wymagających wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego); - nie umie wykonać łatwych obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość) i nie radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; - nie umie mierzyć i zapisywać wyników pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; nie potrafi posługiwać się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; nie potrafi wykonać łatwych obliczeń dotyczących tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); nie umie używać pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); - nie potrafi ważyć przedmiotów, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; nie wykonuje łatwych obliczeń, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); - nie potrafi odmierzać płynów różnymi miarkami; niepoprawnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; - nie potrafi odczytać temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); - nie odczytuje i nie zapisuje liczb w systemie rzymskim od I do XII; - nie zapisuje daty; nie zna kolejności dni tygodnia i miesięcy; nie potrafi porządkować chronologicznie dat; nie potrafi wykonać obliczeń kalendarzowych w sytuacjach życiowych; 16

17 - nie potrafi odczytać wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; nie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; nie wykonuje prostych obliczeń zegarowych (pełne godziny); - nie rozpoznaje i nie potrafi nazwać kół, kwadratów, prostokątów i trójkątów (również nietypowych, położonych w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); nie potrafi rysować odcinków o podanej długości; nie potrafi obliczać obwodów trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); - nie potrafi rysować drugiej połowy figury symetrycznej; nie potrafi rysować figury w powiększeniu i pomniejszeniu; nie kontynuuje regularności w prostych motywach (np. szlaczki, rozety); - sprawdziany, kartkówki, testy zalicza od 0-30% zgodnie z WSO Jeśli uczeń nie opanował wymagań edukacyjnych na co najmniej ocenę dopuszczającą może zostać pozostawiony w tej samej klasie Edukacja przyrodnicza Stopień 6 uczeń otrzymuje, gdy: 1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, bardzo dobrze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 2) bardzo dobrze opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych (wymienia przykłady roślin i zwierząt w tych ekosystemach); wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jak dbać o zwierzęta domowe i hodowlane, wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady; orientuje się, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt, 3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy 17

18 oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom; 7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, wymienia zgodnie z kolejnością pory roku, wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku, b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8)bezbłędnie nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty; 10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin (trujące owoce, liście) i zwierząt (zwierzęta niebezpieczne i chore, dzikie drapieżniki, zwierzęta chroniące swoje młode), a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach; 11) Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza w 100% + zadanie dodatkowe zgodnie z WSO. Stopień 5 uczeń otrzymuje, gdy: 1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, bardzo dobrze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 2) bardzo dobrze opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady; 3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy 18

19 oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom; 7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8)bezbłędnie nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty; 10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach; 11) Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza 94% - 99% zgodnie z WSO. Stopień 4 uczeń otrzymuje, gdy: 1) na ogół obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, dobrze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 2) dobrze opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; ma dość dużą wiedzę dotyczącą tego, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; ma dość dużą wiedzę dotyczącą tego, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady; 3) rzadko popełnia błędy nazywając charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) dobrze radzi sobie z nazywaniem oraz wyróżnianiem zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 5) radzi sobie z wyjaśnianiem zależności zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 6) najczęściej podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, 19

20 zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom; 7) ma dość dużą wiedzę dotyczącą wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8) nazywając podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek) rzadko popełnia błędy; 9) dobrze zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty; 10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); dobrze orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach; 11) Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza 73% - 79% zgodnie z WSO. Stopień 3 uczeń otrzymuje, gdy: 1) czasem obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, słabo analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 2) pod kierunkiem nauczyciela opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; ma podstawową wiedzę dotyczącą tego, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; ma podstawową wiedzę dotyczącą tego, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady; 3) dość często popełnia błędy nazywając charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) słabo radzi sobie z nazywaniem oraz wyróżnianiem zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; z trudnością rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 5) słabo radzi sobie z wyjaśnianiem zależności zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 6) dość rzadko podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, choć wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie 20

21 łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); na ogół chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom; 7) ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8) nazywając podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek) dość często popełnia błędy; 9) słabo zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; raczej rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty; 10) stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); słabo orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; raczej wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. 11) Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza 52% - 58% zgodnie z WSO. Stopień 2 uczeń otrzymuje, gdy: 1) rzadko obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem z pomocą nauczyciela; 2) z pomocą nauczyciela opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; ma ubogą wiedzę dotyczącą tego, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; ma ubogą wiedzę dotyczącą tego, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, z pomocą nauczyciela podaje proste przykłady; 3) najczęściej popełnia błędy nazywając charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) bardzo słabo radzi sobie z nazywaniem oraz wyróżnianiem zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa kilka zwierząt egzotycznych; 5) z pomocą nauczyciela wyjaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku; raczej wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 6) rzadko podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; słabo orientuje się, że należy segregować śmieci, oszczędzać wodę; słabo rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych, słabo orientuje się, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje 21

22 człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); rzadko chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom; 7) ma ubogą wiedzę dotyczącą wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8) nazywając podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek) często popełnia błędy; 9) słabo zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; słabo rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty; 10)słabo dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, słabo orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; z pomocą nauczyciela określa, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach; 11) Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza 31% - 37% zgodnie z WSO. Stopień 1 uczeń otrzymuje, gdy: 1) nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich i nie wiąże przyczyny ze skutkiem; 2) nie opisuje życia w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; nie ma wiedzy dotyczącej tego, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; nie ma wiedzy dotyczącej tego, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, nie potrafi podać prostych przykładów; 3)nie potrafi nazwać charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 4) nie nazywa oraz nie wyróżnia zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; nie rozpoznaje i nie nazywa zwierząt egzotycznych; 5) nie wyjaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku; nie wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 6) nie podejmuje działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; nie orientuje się, że należy segregować śmieci, oszczędzać wodę; nie rozumie sensu stosowania opakowań ekologicznych, nie orientuje się, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek 22

23 (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); nie chroni przyrody: śmieci, nie szanuje roślin, nie zachowuje ciszy, nie pomaga zwierzętom; 7) nie ma wiedzy dotyczącej wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt, c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 8) nie nazywa podstawowych części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 9) nie zna podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się; nie rozumie konieczności kontrolowania stanu zdrowia i stosowania się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty; 10)nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, nie orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; nie potrafi określić, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Sprawdziany, kartkówki, testy zalicza 0% - 30% zgodnie z WSO. Jeśli uczeń nie opanował wymagań edukacyjnych na co najmniej ocenę dopuszczającą może zostać pozostawiony w tej samej klasie Edukacja plastyczna Przy ustalaniu oceny z zajęć edukacji plastycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia. Na stopień 6 (celujący) uczeń: 1) w zakresie percepcji sztuki: Zawsze samodzielnie określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz, potrafi podać ich nazwę. samodzielnie korzysta z przekazów medialnych; potrafi samodzielnie stosować ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 23

24 2) w zakresie ekspresji przez sztukę: twórczo ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) w tym sceny złożone inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych zawsze podejmuje działalność twórczą, biegle posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), samodzielnie opracowuje proste projekty płaskich i przestrzennych form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); 3) w zakresie recepcji sztuki: zawsze i samodzielnie rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, samodzielnie rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; samodzielnie opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). Na stopień 5 (bardzo dobry) uczeń: 1) w zakresie percepcji sztuki: określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz, potrafi je wymienić. korzysta z przekazów medialnych i stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora); 2) w zakresie ekspresji przez sztukę: ciekawie i estetycznie ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) w tym sceny złożone inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych 24

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Agnieszka Wojciechowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Agnieszka Wojciechowska EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Agnieszka Wojciechowska Zmiany podstawy programowej klasy I III Przed 2007 2007 2009 2 Liczby i ich zapis Liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III EDUKACJA SPOŁECZNA Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata Wymagania edukacyjne dla klasy III SP z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna na rok 2016/17 Anna Łata Edukacja polonistyczna Uczeń: Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

JAK PAKIET EDUKACYJNY GRAMY W PIKTOGRAMY REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

JAK PAKIET EDUKACYJNY GRAMY W PIKTOGRAMY REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 8 Rozdział 6. REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W podstawie programowej kształcenia ogólnego zakłada się, że etap wczesnej edukacji najmłodszych w szkole dzieci służy ukształtowaniu systemu

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Wakacyjne plany. To już lato. Dokąd pojedziemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DLA KLAS I- III

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DLA KLAS I- III ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DLA KLAS I- III sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Na jesiennym straganie. Warzywa w roli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ RODZAJ EDUKACJI, ZAJĘĆ KLASA III WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA POZIOMY WYMAGAŃ 2 3 4 5 EDUKACJA ich temat POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 1. Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceniania uczniów w klasach I III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci; wyszukuje w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III

Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III. CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu)

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III. CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu) POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu) 6 Czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III W wyniku edukacji polonistycznej uczniowie po ukończeniu klasy trzeciej powinni zdobyć Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOBEC UCZNIÓW KLAS III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOBEC UCZNIÓW KLAS III WYMAGANIA EDUKACYJNE WOBEC UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA. W klasie III kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, czytania i opracowywania tekstów. wypowiada się w różnych formach,

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III W klasie III opracowano klasowy system oceniania, który jest uzupełnieniem systemu oceniania zawartego w statucie szkoły. Wprowadzono cząstkowe oceny bieżące w skali: 5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - WSPANIALE - UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE ( obowiązują tutaj również wszystkie podstawowe wymagania wymienione przy ocenie 5 ) Zawsze uważnie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy

Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy Mądre bajki z całego świata Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy Polska: Bajka o Piotrusiu 1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej: z rówieśnikami i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III

Wymagania edukacyjne klasa III Wymagania edukacyjne klasa III 1) Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: a) korzysta z informacji: i) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji ii) czyta i rozumie teksty

Bardziej szczegółowo

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby.

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby. Edukacja matematyczna Pojęcie i wiedza matematyczna: Kl. Wymagania Zgodne z oczekiwaniami ma trudności z uporządkowaniem liczb w zakresie od 0 do 0. nie zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 1 UCZEŃ: WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 E. POLONISTYCZNA -słucha tekst mówiony, czytany, nagrany; -wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui w edukacji wczesnoszkolnej opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej.

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Edukacje polonistyczna Język obcy Uczeń Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2 Edukacja polonistyczna Bardzo dobrzy Słuchanie uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ZNAK CYFROWY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ZNAK CYFROWY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ZNAK CYFROWY 6 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III, samodzielnie i chętnie czyta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i

Bardziej szczegółowo

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, Wymagania edukacyjne ucznia klasy III Edukacja polonistyczna. Uczeń: korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował materiału z zakresu poszczególnych edukacji, jest nieprzygotowany do zajęć oraz mimo pomocy nauczyciela nie wykonuje powierzonych

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA NAUCZANIE ZINTEGROWANE KLASA I ROK SZKOLNY 2015/2016 Ocena typu 6 (celujący) EDUKACJA POLONISTYCZNA Uczeń z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść;

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Opowiedz mi bajkę Bajki i legendy. tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Z przyrodą za pan brat. Obserwujemy przyrodę. tygodniowy Temat dnia Dbamy o rośliny w klasie. Rośliny

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Klasa II Edukacja polonistyczna Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. 5 p. posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Mówienie Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Edukacja polonistyczna - swobodnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, utworów, obrazów, filmów; - formułuje wielozdaniowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2 EDUKACJA POLONISTYCZNA -słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacji - posiada bogate słownictwo, formułuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie III szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne w klasie III szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w klasie III szkoły podstawowej - uważnie słucha wypowiedzi innych - korzysta z przekazywanych informacji - wyszukuje w tekście potrzebne informacje, wyciąga

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012.

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012. KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012. 1.Edukacja polonistyczna: Kropka czerwona: a)korzysta z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, - czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN KLASA III

KRYTERIA OCEN KLASA III KRYTERIA OCEN KLASA III 6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie osiąga sukcesy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Dzieci lubią bajki. Dzieci lubią czytać. tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i na etapie I edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,

b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i na etapie I edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, Wymaganie edukacyjne klasa III Edukacja polonistyczna 1) Korzystanie z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Lusówko, 12.09.2016r. Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Treści nauczania. Uczeń kończący III klasę: 1. Edukacja polonistyczna: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ DLA KLASY IIIA I IIIB NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Katarzyna Gawlik Maria Turek- Łaś

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ DLA KLASY IIIA I IIIB NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Katarzyna Gawlik Maria Turek- Łaś WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ DLA KLASY IIIA I IIIB NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Katarzyna Gawlik Maria Turek- Łaś 1 Edukacje śródroczne roczne Edukacja polonistyczna 1.Korzysta z informacji:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III Załącznik nr 1 do statutu szkoły Warunki niepromowania uczniów w klasach I III WARUNKI NIEPROMOWANIA UCZNIA KLAS I-III czyli szczegółowy opis szczególnego przypadku wspomnianego w rozporządzeniu MEN z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Treści nauczania wymagania szczegółowe Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III Oceny uczniów uwzględniają nie tylko wiadomości i umiejętności dzieci, ale również nich możliwości oraz wkład pracy. EDUKACJA POLONISTYCZNA klasa I TECHNIKA CZYTANIA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję swój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o smoku wawelskim. Historia krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo