XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty!"

Transkrypt

1 XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty! 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej uroczyste wręczenie nagród XX, a więc jubileuszowej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Budowa Roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Styczeń podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Urban z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych instytucji związanych z budownictwem. Konkurs organizowany przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego stał się jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Wyrazem tego jest niesłabnące zainteresowanie Konkursem licznych inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców i samorządów terytorialnych. Do obecnej edycji Konkursu zgłoszono aż 78 obiektów budowlanych. Liczba obiektów poddawanych ocenie świadczy o tym, że wysokie wymagania stawiane uczestnikom Konkursu są akceptowane i dobrze służą wdrażaniu nowoczesnych technik. Są one również miarą wykorzystywania współczesnych materiałów i wyrobów budowlanych, a także osiągnięć w dziedzinie organizacji procesu inwestycyjnego. O jakości zgłoszonych budów niech świadczy fakt, że do III ostatecznego etapu Konkursu zakwalifikowano wszystkie budowy. Budowy zostały podzielone na 10 grup tematycznych: budynki mieszkalne o wartości do 30 mln zł, od 30 do 90 mln zł i powyżej 90 mln zł, centra handlowo- -wystawowe, obiekty biurowo-administracyjne, obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty drogowo-kolejowe, obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją oraz obiekty oceniane indywidualnie. Jurorzy mieli niełatwe zadanie w wyłonieniu laureatów, gdyż w zasadzie wszystkie zgłoszone budowy reprezentowały bardzo wysoki poziom zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, jak i funkcjonalnych. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły także nowoczesności, ekonomiczności, jakości wykonawstwa, bezpieczeństwa, warunków pracy i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu ich realizacji. Nagrody i wyróżnienia cieszą się bardzo wysokim prestiżem. Sąd Konkursowy przyznał: 12 dyplomów uznania, 21 nagród III stopnia, 26 nagród II stopnia i 19 nagród I stopnia, uważanych za Budowlane Oskary. Spotkanie, w którym wzięło udział około 300 osób, prowadził Zygmunt Rawicki przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku. W tym roku, po raz kolejny, duży sukces odniosły firmy budowlane i budowy z regionu Małopolski, bowiem w gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się aż 25 budowy, co stanowi około 32% wszystkich nagrodzonych budów. Małopolska zdobyła: 4 dyplomy uznania, 7 nagród III stopnia, 8 nagród II stopnia i aż 6 nagród I stopnia. Uroczysta prezentacja małopolskich finalistów odbyła się 5 lipca w Krakowie w budynku NOT z udziałem m.in. Stanisława Kracika wojewody małopolskiego. Laureatom Konkursu wręczono rekomendacje Krakowskiego Oddziału PZITB. Poniżej na fotografiach przedstawiamy wszystkie budowy nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Budowa Roku Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB Budowa Roku Zygmunt RAWICKI Sąd Konkursowy Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2009 w składzie: przewodniczący sądu: mgr inż. Leszek Ganowicz, sędzia sprawozdawca: mgr inż. Kazimierz Kołodziejczyk, sędziowie: mgr inż. Stefan Czarniecki, mgr inż. Wojciech Gumkowski, mgr inż. Wojciech Jędraszak, dr inż. Stanisław Karczmarczyk, mgr inż. Ryszard Popik, mgr inż. Jerzy Rudzki, mgr inż. Andrzej Rusiecki, mgr inż. Waldemar Szleper, dr inż. Zbigniew Tyczyński postanowił przyznać następujące nagrody: Tytuł BUDOWA ROKU 2009 otrzymały: (o wartości do 30 mln zł) Dom Hetmański budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami dwupoziomowymi, w Krakowie przy ul. Chodkiewicza 8 zgłoszony przez inwestora, generalnego realizatora inwestycji i dewelopera: DOM-BUD, M. Szaflarski, A. Chlebowski Spółka Jawna, Kraków. Zespół segmentów mieszkalnych dla osób w wieku 55+, ulica J. Śniadeckiego 11 w Stargardzie Szczecińskim zgłoszony przez inwestora: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecz nego Sp. z o.o., oraz generalnego realizatora inwestycji: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budo 5

2 6 wlane KPRB SA, Stargard Szczeciński oraz jednostkę projektową: DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin. (o wartości powyżej 30 mln do 90 mln zł) Zespół budynków mieszkalnych Wiślane Tarasy Kraków, ul. Grzegórzeckiej 67 zgłoszony przez inwestora i dewelopera: Firma Remontowo-Budowlana INTER-BUD Sp. z o.o. inż. Stanisław Łukasik, Kraków. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, osiedle Wieś w Płocku przy Alei Jana Pawła II zgłoszony przez inwestora: Miej skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Płock oraz przez generalnego wykonawcę: VECTRA SA, Płock. (o wartości powyżej 90 mln zł) Budynek mieszkalno-usługowy Sea Towers w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6 zgłoszony przez inwestora i generalnego wykonawcę: Invest Komfort, Gdynia. Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z częścią handlowo-usługową i garażem wielopoziomowym, infrastrukturą techniczną przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: WARBUD SA, Warszawa. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gale ria Malta w Poznaniu zgłoszony przez inwestora: NEINVER, Warszawa oraz przez generalnego wykonawcę: HOCHTIEF Polska SA, Oddział w Poznaniu. RADWAR BUSINESS PARK rozbudowa zespołu budynków biurowych firmy RADWAR przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. HORIZON PLAZA (budynek biurowy klasy A) w Warszawie zgłoszony przez inwestora: IV G Curtis Plaza II Sp. z o.o., Warszawa oraz przez dewelopera: Curtis Development Sp. z o.o., Warszawa i przez generalnego wykonawcę: Decoma Sp. z o.o., Warszawa oraz przez projektanta: JSK Architekci Sp. z o.o., Warszawa. Budynek Serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA, Kraków ul. Bobrzyńskiego 12E zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Qumak-Sekom SA, Warszawa (lidera) i WARBUD SA, Warszawa (partnera). Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako wie wraz z instalacją wewnętrzną, przyłączem c.o., wjazdem wewnętrznym, układem drogowym i sieciami zewnętrznymi zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji i generalnego wykonawcę: BUDOSTAL-2 SA, Kraków. Kompleks dydaktyczno-sportowy Solpark, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Polimex-Mostostal SA, Warszawa. Hotel Park INN w Krakowie, ul. Monte Cassino 2 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: PORR (Polska) SA, Warszawa. Budowa Drogi Ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek Węzeł Białe Błota zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach wraz z budową dróg dojazdowych km , ,03 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Po łudnie, Kraków. Rewitalizacja budynków biurowych na terenie dawnych koszar w ramach kompleksu Garnizon Business Space, położonych przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku zgło

3 szony przez inwestora zastępczego, głównego wykonawcę: Grupa Inwestycyjna HOSSA SA, Gdynia. Pałac Bursztynowy we Włocławku ul. Okrężna 21 zgłoszony przez inwestora i generalnego realizatora inwestycji Krzysztofa Grządzielę z Włocławka. Budowa stadionu żużlowego w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 78 zgłoszony przez inwestora: Gmina Miasta Toruń Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez generalnego realizatora inwestycji: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Jacewo k. Inowrocław. Oczyszczalnia Ścieków w Tychach Urbanowicach, ul. Lokalna (modernizacja części osadowej i biogazowej wraz z budową obiektów towarzyszących) zgłoszony przez in-- westora: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, Tychy. NAGRODY II STOPNIA otrzymały następujące budowy: (o wartości do 30 mln zł) Zespół mieszkaniowy Złote Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. Urodzajna zgłoszony przez inwestora-dewelopera: ARKON Sp. z o.o., Bielsko-Biała oraz jednostkę projektową: Pracownia Projektowa ARKON, mgr inż. arch. Monika Woźniakowska-Kublin, Bielsko-Biała. (o wartości powyżej 30 mln do 90 mln zł) Budynek usługowo-mieszkalny w Szczecinie przy ul. Biskupa Bandurskiego 96 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: WARBUD SA, Warszawa. Osiedle Złota Brama etap I: Zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Cystersów nr 6, 8, 10, 12 w Krakowie zgłoszony przez inwestora: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o., Kraków. Apartamentowiec Marina w Łodzi przy ul. Św. Teresy 5/9 zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji i generalnego wykonawcę: VARITEX SA, Łódź. Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami i tarasami rekreacyjnymi w Krakowie przy ul. Oświecenia 56 i 57 zgłoszony przez inwestora, generalnego realizatora inwestycji i dewelopera: DOM-BUD, M. Szaflarski, A. Chlebowski Spółka Jawna, Kraków. (o wartości pow. 90 mln zł) Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze Osiedle Olbrachta II, Warszawa, ul. Człuchowska 2A zgłoszony przez inwestora i dewelopera: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa. Berberysowe Ogrody zespół mieszkaniowy z usługami i garażem podziemnym w Warszawie ul. Mołdawska 7 i 7a zgłoszony przez inwestora: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa oraz generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. Zespół mieszkaniowo-usługowy Fajny Dom w Krakowie I etap, ul. Sołtysowska 12a, i, g, h zgłoszony przez inwestora: Sołtysowska Project Development Sp. z o.o., należąca do Grupy MOTA-ENGIL REAL ESTATE i ESTIA, Kraków oraz przez generalnego wykonawcę: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, Kraków. Inwestycja Szafarnia budynek mieszkalno-usługowy, Gdańsk, ul. Szafarnia 6 zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji i organizatora: PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o.o., Warszawa. Wielofunkcyjne Centrum Handlowo-Usługowo-Mie szkalne z funkcjami hotelarsko-gastronomicznymi z parkingiem wielopoziomowym wraz z zapleczem zgłoszony przez głównego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie. Budynek biurowy Centrum Biurowe Kazimierz w Krakowie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA, Katowice. Kompleks Biurowy Łużycka Office Park Gdynia, ul. Łużycka 6 zgłoszony przez inwestorów: Łużycka Investment Spółka z o.o. (dawniej ALLCON Investement Properties Sp. z o.o.), Gdynia (budynki: A, B, C, D) oraz przez: DET NORSKE VERITAS POLAND REAL ESTATE Sp. z o.o., Sopot (budynek E), a także przez generalnego wykonawcę: ALLCON Budownictwo Spółka z o.o. S.K.A. (dawniej ALLCON SA), Gdynia. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Idzikowskiego w Warszawie przy ul. Idzikowskiego 2D, 2E, 2F zgłoszony przez inwestora zastępczego: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa oraz przez generalnego wykonawcę: KALTER Sp. z o.o., Białystok. Budowa kompleksu biurowego klasy A Forum 76 z garażem wielokondygnacyjnym w Łodzi przy al. Piłsudskiego zgłoszony przez inwestora-dewelopera: VIRAKO Sp. z o.o., Łódź oraz przez generalnego wykonawcę: CONDITE Sp. z o.o., Kielce. 7

4 Magazyn Wysokiego Składowania zgłoszony przez inwestora: INTERSPORT POLSKA SA, Cholerzyn oraz przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane WAKO mgr inż. J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna, Kraków. Budowa Zakładu Produkcji Etanolu Goświnowice w Głębinowie, gmina Nysa zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji: PROCHEM SA, Warszawa. Fabryka Silników Elektrycznych w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Placydowskiej 27 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o., Łódź oraz przez jednostkę projektową: DB Projekt Sp. z o.o., Warszawa. Budowa wielofunkcyjnego budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją etap I, segmenty A, B, C, D przy ul. Nowy Świat w Kaliszu zgłoszony przez inwestora: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu oraz przez jednostkę projektową: Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat, Poznań. Adaptacja i przebudowa na cele hotelowe istniejącego budynku przy ul. Chmielnej 47/52 w Gdańsku zgłoszony przez generalnego wykonawcę: WARBUD SA, Warszawa. Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7 Warszawa Rabka od km do km zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Konsorcjum firm: NCC Aktiebolag, Solna, Szwecja oraz przez POLDIM SA, Tarnów. Remont elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu zgłoszony przez inwestora: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Wrocław. Budynek mieszkalny wielorodzinny rozbudowa kamienicy wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, grzewczą, elektryczną przy ul. Józefińskiej 31 w Krakowie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, Kraków oraz przez głównego wykonawcę: Firma Remontowo--Budowlana FF-BUD s.c. Stanisław Filipowicz, Jan Filipowicz, Kraków oraz przez inwestora: mgr inż. arch. Joanna Dobrowolska, Stefen Barnes, Józefińska Property Sp. z o.o., Kraków. Rewitalizacja obiektu przemysłowego na hotelowy Andel s Hotel, Łódź zgłoszony przez generalnego wykonawcę: PORR (Polska) SA, Warszawa. Proces inwestycyjny budowy osiedli mieszkaniowych związanych z rewitalizacją zabytkowych obiektów Fortu Bema powiązanych z innymi inwestycjami Warszawa Bemowo. Teren między ulicami: Obrońców Tobruku, Powązkowską, przedłużeniem Al. Armii Krajowej, Księcia Bolesława, Widawską, Osmańczyka i przedłużeniem ul. Piastów Śląskich zgłoszony przez inwestora zastępczego, generalnego realizatora inwestycji i organizatora procesu inwestycyjnego: Korporacja RADEX SA, Warszawa. NAGRODY III STOPNIA otrzymały budowy: (o wartości do 30 mln zł) I etap inwestycji Villa Vratislavia budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, przy ul. Dyrekcyjnej zgłoszony przez inwestora: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o., Kraków oraz przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ARKOP Krzysztof Pianowski Spółka Jawna, Wrocław. 8 Przebudowa drogi A4 na odcinku Balice Węzeł Tyniecki Opatkowice km ; Obiekt w ciągu A4 w km Most nad rzeką Wisłą stopień wodny Kościuszko zgłoszony przez generalnego wykonawcę: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, Kraków. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Węgliniec Legnica most kolejowy w km 37,221 linii 282 w Bolesławcu na rzece Bóbr zgłoszony przez generalnego wykonawcę Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA (lider konsorcjum), Wrocław; Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o., Wrocław; FRENZEL BAU GmbH Plauen, Niemcy. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nautilus w Łodzi ul. Okoniowej 18/18A zgłoszony przez inwestora: MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o., Łódź przez generalnego wykonawcę: PPH Mark-Bud Sp. z o.o., Sieradz oraz przez jednostkę projektową: Biuro Projektów Koziorowski, Łódź. Osiedle budynków wielorodzinnych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 10, 10A i 10B zgłoszony przez inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa Mechanik, Mińsk Mazowiecki. Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, sieciami/ przyłączami zewnętrznymi, drogą dojazdową w Warszawie przy ul. Gąsiorowskiego 26, na działce nr 15/2 obręb zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDNER SA, Warszawa.

5 (o wartości powyżej 90 mln zł) Osiedle mieszkaniowe Skorosze IX, ul. Ryżowa 48, Warszawa zgłoszony przez inwestora i generalnego wykonawcę: PIB EBEJOT Sp. z o.o. SKA, Warszawa. Centrum Handlowe Niwa w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą zewnętrzną zgłoszony przez jednostkę projektową: BORM-Projekt Sp. z o.o., Bielsko-Biała oraz przez generalnego wykonawcę: BUDUS Spółka Akcyjna, Katowice oraz przez inwestora: RAMSAY Sp. z o.o., Katowice. Diamante Plaza budynek biurowy klasy A w Krakowie, ul. Dekerta 24 zgłoszony przez inwestora: ALDESA Polska Diamante Plaza Sp. z o.o., Kraków oraz przez generalnego wykonawcę: HOCHTIEF Polska SA, Oddział w Krakowie oraz jednostkę projektową: DDJM Biuro Architektoniczne, Kraków. Centrum Dystrybucyjne Lidl w Legnickim Polu, Nowa Wieś, Legnicka 104 zgłoszony przez inwestora: Lidl Polska Sp. z o.o., Jankowice, Tarnowo Podgórne oraz przez generalnego wykonawcę: SKANSKA SA, Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach. Hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz budynkiem biurowym wolnostojącym i budynkiem dla strażników, z infrastrukturą techniczną, w tym placami manewrowymi, drogami wewnętrznymi i ogrodzeniem, zlokalizowana w Murowanej Goślinie na ul. Polnej zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane NICKEL Sp. z o.o., Jelonek, Suchy Las koło Poznania. 224/226 zgłoszony przez inwestora: Gmina Miasta Toruń Urząd Miasta Toruń oraz przez generalnego wykonawcę: Konsorcjum firm: Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz (lider konsorcjum), Golub-Dobrzyń, NIPPARO Sp. J. Pawłowski, Szubski, Toruń, ELTOP Sp. J. Dejewski, Kłódka, Toruń. Parking podziemny pod istniejącym kompleksem sportowym wraz z odbudową kompleksu sportowego polegającą na rozbudowie boisk sportowych i budowie obiektu zaplecza, z wjazdem z ul. Powiśle wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz rozbiórka sieci C.O. i istniejącego obiektu zaplecza sportowego zgłoszony przez generalnego wykonawcę: ASCAN Empresa Constructora y de Gestión SA, Santander (Hiszpania). Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów Warszawa, etap II: przebudowa układu torowego stacji Kolbuszowa zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie, SA. Budowa drogi klasy L wraz z mostem w km rzeki Skawa w gminie Mucharz, pow. Wadowice, woj. małopolskie w ramach budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Konsorcjum firm: ABM SOLID SA, Tarnów oraz MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o., Chrzanów. Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie wraz z wiaduktem im. F. Pancera zgłoszony przez generalnego wykonawcę: ZUE SA, Kraków. Budowa obwodnicy drogowej miasta Ostrów Wielkopolski w ciągu drogi ekspresowej S11, etap I zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. Budowa parkingu wielopoziomowego z budynkiem wystawienniczym, placami miejskimi i niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej na Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach zgłoszony przez generalnego wykonawcę: CONDITE Sp. z o.o., Kielce. Budowa nowej siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: POLIMEX- MOSTOSTAL SA, Zakład Budownictwa Lublin. Budowa zespołu basenów otwartych w Andrychowie wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną Andrychów, Al. Wietrznego zgłoszony przez inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Andrychów. Budowa sali koncertowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska Poniemiecka kamienica czynszowa z XIX w. w Szczecinie, ul. Bogusława X 1 2 zgłoszony przez inwestora: HOKER SC., Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, Szczecin. Termomodernizacja oraz adaptacja budynku A byłego internatu w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgłoszony przez inwestora: Gmina Miejska Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie gminy Szczucin etap II, Mota-Engil Central Europe SA zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Lider konsorcjum: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, Kraków oraz przez inwestora: Miasto i Urząd Gminy Szczucin. 9

NASZE REFERENCJE OPIERAMY NA SOLIDNYM FUNDAMENCIE

NASZE REFERENCJE OPIERAMY NA SOLIDNYM FUNDAMENCIE HOCHTIEF POLSKA NASZE REFERENCJE OPIERAMY NA SOLIDNYM FUNDAMENCIE POLSKA HOCHTIEF POLSKA INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ŹRÓDŁEM KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW Nowy terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12

05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 05/2010 (23) (GRUDZIEŃ) Sukces na miarę regionu str. 5 Wyjątkowa pod każdym względem str. 8 Świadectwo tamtych dni str. 12 Szanowni Państwo, Już po raz szósty mam przyjemność składać życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych

Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych Tygodniowy przegląd wiadomości Publikowany przez Publications Polish Construction Review Serwis informacyjny dla przedsiębiorców budowlanych www.rynekbudowlany.com WAŻNA INFORMACJA: To jest darmowy newsletter

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u

A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u A n a l i z a z m i a n w z a g o s p o d a r o w a n i u p r z e s t r z e n n y m G d a ń s k a w l a t a c h 2 0 10-2013 Gdańsk, sierpień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza zmian w zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Obiekty zabytkowe oraz obszary w strefie ochrony konserwatorskiej

Obiekty zabytkowe oraz obszary w strefie ochrony konserwatorskiej Obiekty zabytkowe oraz obszary w strefie ochrony konserwatorskiej EC1 Wschód w Łodzi Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2013 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie MATERIAŁY PRASOWE Szczegółowych informacji udziela Biuro Kontaktów Społecznych BCC: Piotr Onikki-Górski

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012

Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012 Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012 życzy Rada ŚlOIIB Boże Narodzenie Joseph von Eichendorff Pusty rynek. Nad

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

... uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz

... uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ... uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego... Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 35-064 RZESZÓW, ul. Targowa 1, tel./fax (0-17) 852-86-51, e-mail: sekretariat@pbpp.pl ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE: 38-400 KROSNO, ul. Lewakowskiego 7, tel./fax (0-13)

Bardziej szczegółowo

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T

projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T projekt: PRIORYTETOWE POWIĄZANIA DROGOWE GŁÓWNYCH MIAST WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO SIECI TEN-T Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy Bydgoszcz Cotoń 5 243 500 000 GDDKiA Budowa drogi S10 od A6

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo