XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty!"

Transkrypt

1 XX Jubileuszowy Konkurs PZITB Budowa Roku 2009 rozstrzygnięty! 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej uroczyste wręczenie nagród XX, a więc jubileuszowej edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Budowa Roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Styczeń podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Urban z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych instytucji związanych z budownictwem. Konkurs organizowany przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego stał się jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Wyrazem tego jest niesłabnące zainteresowanie Konkursem licznych inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców i samorządów terytorialnych. Do obecnej edycji Konkursu zgłoszono aż 78 obiektów budowlanych. Liczba obiektów poddawanych ocenie świadczy o tym, że wysokie wymagania stawiane uczestnikom Konkursu są akceptowane i dobrze służą wdrażaniu nowoczesnych technik. Są one również miarą wykorzystywania współczesnych materiałów i wyrobów budowlanych, a także osiągnięć w dziedzinie organizacji procesu inwestycyjnego. O jakości zgłoszonych budów niech świadczy fakt, że do III ostatecznego etapu Konkursu zakwalifikowano wszystkie budowy. Budowy zostały podzielone na 10 grup tematycznych: budynki mieszkalne o wartości do 30 mln zł, od 30 do 90 mln zł i powyżej 90 mln zł, centra handlowo- -wystawowe, obiekty biurowo-administracyjne, obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty drogowo-kolejowe, obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją oraz obiekty oceniane indywidualnie. Jurorzy mieli niełatwe zadanie w wyłonieniu laureatów, gdyż w zasadzie wszystkie zgłoszone budowy reprezentowały bardzo wysoki poziom zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, jak i funkcjonalnych. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły także nowoczesności, ekonomiczności, jakości wykonawstwa, bezpieczeństwa, warunków pracy i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu ich realizacji. Nagrody i wyróżnienia cieszą się bardzo wysokim prestiżem. Sąd Konkursowy przyznał: 12 dyplomów uznania, 21 nagród III stopnia, 26 nagród II stopnia i 19 nagród I stopnia, uważanych za Budowlane Oskary. Spotkanie, w którym wzięło udział około 300 osób, prowadził Zygmunt Rawicki przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku. W tym roku, po raz kolejny, duży sukces odniosły firmy budowlane i budowy z regionu Małopolski, bowiem w gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się aż 25 budowy, co stanowi około 32% wszystkich nagrodzonych budów. Małopolska zdobyła: 4 dyplomy uznania, 7 nagród III stopnia, 8 nagród II stopnia i aż 6 nagród I stopnia. Uroczysta prezentacja małopolskich finalistów odbyła się 5 lipca w Krakowie w budynku NOT z udziałem m.in. Stanisława Kracika wojewody małopolskiego. Laureatom Konkursu wręczono rekomendacje Krakowskiego Oddziału PZITB. Poniżej na fotografiach przedstawiamy wszystkie budowy nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Budowa Roku Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB Budowa Roku Zygmunt RAWICKI Sąd Konkursowy Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2009 w składzie: przewodniczący sądu: mgr inż. Leszek Ganowicz, sędzia sprawozdawca: mgr inż. Kazimierz Kołodziejczyk, sędziowie: mgr inż. Stefan Czarniecki, mgr inż. Wojciech Gumkowski, mgr inż. Wojciech Jędraszak, dr inż. Stanisław Karczmarczyk, mgr inż. Ryszard Popik, mgr inż. Jerzy Rudzki, mgr inż. Andrzej Rusiecki, mgr inż. Waldemar Szleper, dr inż. Zbigniew Tyczyński postanowił przyznać następujące nagrody: Tytuł BUDOWA ROKU 2009 otrzymały: (o wartości do 30 mln zł) Dom Hetmański budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami dwupoziomowymi, w Krakowie przy ul. Chodkiewicza 8 zgłoszony przez inwestora, generalnego realizatora inwestycji i dewelopera: DOM-BUD, M. Szaflarski, A. Chlebowski Spółka Jawna, Kraków. Zespół segmentów mieszkalnych dla osób w wieku 55+, ulica J. Śniadeckiego 11 w Stargardzie Szczecińskim zgłoszony przez inwestora: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecz nego Sp. z o.o., oraz generalnego realizatora inwestycji: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budo 5

2 6 wlane KPRB SA, Stargard Szczeciński oraz jednostkę projektową: DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin. (o wartości powyżej 30 mln do 90 mln zł) Zespół budynków mieszkalnych Wiślane Tarasy Kraków, ul. Grzegórzeckiej 67 zgłoszony przez inwestora i dewelopera: Firma Remontowo-Budowlana INTER-BUD Sp. z o.o. inż. Stanisław Łukasik, Kraków. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, osiedle Wieś w Płocku przy Alei Jana Pawła II zgłoszony przez inwestora: Miej skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Płock oraz przez generalnego wykonawcę: VECTRA SA, Płock. (o wartości powyżej 90 mln zł) Budynek mieszkalno-usługowy Sea Towers w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6 zgłoszony przez inwestora i generalnego wykonawcę: Invest Komfort, Gdynia. Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z częścią handlowo-usługową i garażem wielopoziomowym, infrastrukturą techniczną przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: WARBUD SA, Warszawa. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gale ria Malta w Poznaniu zgłoszony przez inwestora: NEINVER, Warszawa oraz przez generalnego wykonawcę: HOCHTIEF Polska SA, Oddział w Poznaniu. RADWAR BUSINESS PARK rozbudowa zespołu budynków biurowych firmy RADWAR przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. HORIZON PLAZA (budynek biurowy klasy A) w Warszawie zgłoszony przez inwestora: IV G Curtis Plaza II Sp. z o.o., Warszawa oraz przez dewelopera: Curtis Development Sp. z o.o., Warszawa i przez generalnego wykonawcę: Decoma Sp. z o.o., Warszawa oraz przez projektanta: JSK Architekci Sp. z o.o., Warszawa. Budynek Serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA, Kraków ul. Bobrzyńskiego 12E zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Qumak-Sekom SA, Warszawa (lidera) i WARBUD SA, Warszawa (partnera). Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako wie wraz z instalacją wewnętrzną, przyłączem c.o., wjazdem wewnętrznym, układem drogowym i sieciami zewnętrznymi zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji i generalnego wykonawcę: BUDOSTAL-2 SA, Kraków. Kompleks dydaktyczno-sportowy Solpark, ul. Sportowa 8 w Kleszczowie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Polimex-Mostostal SA, Warszawa. Hotel Park INN w Krakowie, ul. Monte Cassino 2 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: PORR (Polska) SA, Warszawa. Budowa Drogi Ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek Węzeł Białe Błota zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach wraz z budową dróg dojazdowych km , ,03 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Infrastruktury Komunikacyjnej Po łudnie, Kraków. Rewitalizacja budynków biurowych na terenie dawnych koszar w ramach kompleksu Garnizon Business Space, położonych przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku zgło

3 szony przez inwestora zastępczego, głównego wykonawcę: Grupa Inwestycyjna HOSSA SA, Gdynia. Pałac Bursztynowy we Włocławku ul. Okrężna 21 zgłoszony przez inwestora i generalnego realizatora inwestycji Krzysztofa Grządzielę z Włocławka. Budowa stadionu żużlowego w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 78 zgłoszony przez inwestora: Gmina Miasta Toruń Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez generalnego realizatora inwestycji: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Jacewo k. Inowrocław. Oczyszczalnia Ścieków w Tychach Urbanowicach, ul. Lokalna (modernizacja części osadowej i biogazowej wraz z budową obiektów towarzyszących) zgłoszony przez in-- westora: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, Tychy. NAGRODY II STOPNIA otrzymały następujące budowy: (o wartości do 30 mln zł) Zespół mieszkaniowy Złote Wzgórze, Bielsko-Biała, ul. Urodzajna zgłoszony przez inwestora-dewelopera: ARKON Sp. z o.o., Bielsko-Biała oraz jednostkę projektową: Pracownia Projektowa ARKON, mgr inż. arch. Monika Woźniakowska-Kublin, Bielsko-Biała. (o wartości powyżej 30 mln do 90 mln zł) Budynek usługowo-mieszkalny w Szczecinie przy ul. Biskupa Bandurskiego 96 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: WARBUD SA, Warszawa. Osiedle Złota Brama etap I: Zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Cystersów nr 6, 8, 10, 12 w Krakowie zgłoszony przez inwestora: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o., Kraków. Apartamentowiec Marina w Łodzi przy ul. Św. Teresy 5/9 zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji i generalnego wykonawcę: VARITEX SA, Łódź. Budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami i tarasami rekreacyjnymi w Krakowie przy ul. Oświecenia 56 i 57 zgłoszony przez inwestora, generalnego realizatora inwestycji i dewelopera: DOM-BUD, M. Szaflarski, A. Chlebowski Spółka Jawna, Kraków. (o wartości pow. 90 mln zł) Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze Osiedle Olbrachta II, Warszawa, ul. Człuchowska 2A zgłoszony przez inwestora i dewelopera: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa. Berberysowe Ogrody zespół mieszkaniowy z usługami i garażem podziemnym w Warszawie ul. Mołdawska 7 i 7a zgłoszony przez inwestora: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa oraz generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. Zespół mieszkaniowo-usługowy Fajny Dom w Krakowie I etap, ul. Sołtysowska 12a, i, g, h zgłoszony przez inwestora: Sołtysowska Project Development Sp. z o.o., należąca do Grupy MOTA-ENGIL REAL ESTATE i ESTIA, Kraków oraz przez generalnego wykonawcę: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, Kraków. Inwestycja Szafarnia budynek mieszkalno-usługowy, Gdańsk, ul. Szafarnia 6 zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji i organizatora: PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o.o., Warszawa. Wielofunkcyjne Centrum Handlowo-Usługowo-Mie szkalne z funkcjami hotelarsko-gastronomicznymi z parkingiem wielopoziomowym wraz z zapleczem zgłoszony przez głównego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie. Budynek biurowy Centrum Biurowe Kazimierz w Krakowie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA, Katowice. Kompleks Biurowy Łużycka Office Park Gdynia, ul. Łużycka 6 zgłoszony przez inwestorów: Łużycka Investment Spółka z o.o. (dawniej ALLCON Investement Properties Sp. z o.o.), Gdynia (budynki: A, B, C, D) oraz przez: DET NORSKE VERITAS POLAND REAL ESTATE Sp. z o.o., Sopot (budynek E), a także przez generalnego wykonawcę: ALLCON Budownictwo Spółka z o.o. S.K.A. (dawniej ALLCON SA), Gdynia. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Idzikowskiego w Warszawie przy ul. Idzikowskiego 2D, 2E, 2F zgłoszony przez inwestora zastępczego: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa oraz przez generalnego wykonawcę: KALTER Sp. z o.o., Białystok. Budowa kompleksu biurowego klasy A Forum 76 z garażem wielokondygnacyjnym w Łodzi przy al. Piłsudskiego zgłoszony przez inwestora-dewelopera: VIRAKO Sp. z o.o., Łódź oraz przez generalnego wykonawcę: CONDITE Sp. z o.o., Kielce. 7

4 Magazyn Wysokiego Składowania zgłoszony przez inwestora: INTERSPORT POLSKA SA, Cholerzyn oraz przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane WAKO mgr inż. J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna, Kraków. Budowa Zakładu Produkcji Etanolu Goświnowice w Głębinowie, gmina Nysa zgłoszony przez generalnego realizatora inwestycji: PROCHEM SA, Warszawa. Fabryka Silników Elektrycznych w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Placydowskiej 27 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o., Łódź oraz przez jednostkę projektową: DB Projekt Sp. z o.o., Warszawa. Budowa wielofunkcyjnego budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją etap I, segmenty A, B, C, D przy ul. Nowy Świat w Kaliszu zgłoszony przez inwestora: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu oraz przez jednostkę projektową: Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat, Poznań. Adaptacja i przebudowa na cele hotelowe istniejącego budynku przy ul. Chmielnej 47/52 w Gdańsku zgłoszony przez generalnego wykonawcę: WARBUD SA, Warszawa. Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7 Warszawa Rabka od km do km zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Konsorcjum firm: NCC Aktiebolag, Solna, Szwecja oraz przez POLDIM SA, Tarnów. Remont elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu zgłoszony przez inwestora: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Wrocław. Budynek mieszkalny wielorodzinny rozbudowa kamienicy wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, grzewczą, elektryczną przy ul. Józefińskiej 31 w Krakowie zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, Kraków oraz przez głównego wykonawcę: Firma Remontowo--Budowlana FF-BUD s.c. Stanisław Filipowicz, Jan Filipowicz, Kraków oraz przez inwestora: mgr inż. arch. Joanna Dobrowolska, Stefen Barnes, Józefińska Property Sp. z o.o., Kraków. Rewitalizacja obiektu przemysłowego na hotelowy Andel s Hotel, Łódź zgłoszony przez generalnego wykonawcę: PORR (Polska) SA, Warszawa. Proces inwestycyjny budowy osiedli mieszkaniowych związanych z rewitalizacją zabytkowych obiektów Fortu Bema powiązanych z innymi inwestycjami Warszawa Bemowo. Teren między ulicami: Obrońców Tobruku, Powązkowską, przedłużeniem Al. Armii Krajowej, Księcia Bolesława, Widawską, Osmańczyka i przedłużeniem ul. Piastów Śląskich zgłoszony przez inwestora zastępczego, generalnego realizatora inwestycji i organizatora procesu inwestycyjnego: Korporacja RADEX SA, Warszawa. NAGRODY III STOPNIA otrzymały budowy: (o wartości do 30 mln zł) I etap inwestycji Villa Vratislavia budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, przy ul. Dyrekcyjnej zgłoszony przez inwestora: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o., Kraków oraz przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ARKOP Krzysztof Pianowski Spółka Jawna, Wrocław. 8 Przebudowa drogi A4 na odcinku Balice Węzeł Tyniecki Opatkowice km ; Obiekt w ciągu A4 w km Most nad rzeką Wisłą stopień wodny Kościuszko zgłoszony przez generalnego wykonawcę: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, Kraków. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Węgliniec Legnica most kolejowy w km 37,221 linii 282 w Bolesławcu na rzece Bóbr zgłoszony przez generalnego wykonawcę Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA (lider konsorcjum), Wrocław; Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o., Wrocław; FRENZEL BAU GmbH Plauen, Niemcy. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nautilus w Łodzi ul. Okoniowej 18/18A zgłoszony przez inwestora: MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o., Łódź przez generalnego wykonawcę: PPH Mark-Bud Sp. z o.o., Sieradz oraz przez jednostkę projektową: Biuro Projektów Koziorowski, Łódź. Osiedle budynków wielorodzinnych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 10, 10A i 10B zgłoszony przez inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa Mechanik, Mińsk Mazowiecki. Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, sieciami/ przyłączami zewnętrznymi, drogą dojazdową w Warszawie przy ul. Gąsiorowskiego 26, na działce nr 15/2 obręb zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDNER SA, Warszawa.

5 (o wartości powyżej 90 mln zł) Osiedle mieszkaniowe Skorosze IX, ul. Ryżowa 48, Warszawa zgłoszony przez inwestora i generalnego wykonawcę: PIB EBEJOT Sp. z o.o. SKA, Warszawa. Centrum Handlowe Niwa w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą zewnętrzną zgłoszony przez jednostkę projektową: BORM-Projekt Sp. z o.o., Bielsko-Biała oraz przez generalnego wykonawcę: BUDUS Spółka Akcyjna, Katowice oraz przez inwestora: RAMSAY Sp. z o.o., Katowice. Diamante Plaza budynek biurowy klasy A w Krakowie, ul. Dekerta 24 zgłoszony przez inwestora: ALDESA Polska Diamante Plaza Sp. z o.o., Kraków oraz przez generalnego wykonawcę: HOCHTIEF Polska SA, Oddział w Krakowie oraz jednostkę projektową: DDJM Biuro Architektoniczne, Kraków. Centrum Dystrybucyjne Lidl w Legnickim Polu, Nowa Wieś, Legnicka 104 zgłoszony przez inwestora: Lidl Polska Sp. z o.o., Jankowice, Tarnowo Podgórne oraz przez generalnego wykonawcę: SKANSKA SA, Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach. Hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz budynkiem biurowym wolnostojącym i budynkiem dla strażników, z infrastrukturą techniczną, w tym placami manewrowymi, drogami wewnętrznymi i ogrodzeniem, zlokalizowana w Murowanej Goślinie na ul. Polnej zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane NICKEL Sp. z o.o., Jelonek, Suchy Las koło Poznania. 224/226 zgłoszony przez inwestora: Gmina Miasta Toruń Urząd Miasta Toruń oraz przez generalnego wykonawcę: Konsorcjum firm: Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz (lider konsorcjum), Golub-Dobrzyń, NIPPARO Sp. J. Pawłowski, Szubski, Toruń, ELTOP Sp. J. Dejewski, Kłódka, Toruń. Parking podziemny pod istniejącym kompleksem sportowym wraz z odbudową kompleksu sportowego polegającą na rozbudowie boisk sportowych i budowie obiektu zaplecza, z wjazdem z ul. Powiśle wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz rozbiórka sieci C.O. i istniejącego obiektu zaplecza sportowego zgłoszony przez generalnego wykonawcę: ASCAN Empresa Constructora y de Gestión SA, Santander (Hiszpania). Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów Warszawa, etap II: przebudowa układu torowego stacji Kolbuszowa zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie, SA. Budowa drogi klasy L wraz z mostem w km rzeki Skawa w gminie Mucharz, pow. Wadowice, woj. małopolskie w ramach budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Konsorcjum firm: ABM SOLID SA, Tarnów oraz MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o., Chrzanów. Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie wraz z wiaduktem im. F. Pancera zgłoszony przez generalnego wykonawcę: ZUE SA, Kraków. Budowa obwodnicy drogowej miasta Ostrów Wielkopolski w ciągu drogi ekspresowej S11, etap I zgłoszony przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa. Budowa parkingu wielopoziomowego z budynkiem wystawienniczym, placami miejskimi i niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej na Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach zgłoszony przez generalnego wykonawcę: CONDITE Sp. z o.o., Kielce. Budowa nowej siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5 zgłoszony przez generalnego wykonawcę: POLIMEX- MOSTOSTAL SA, Zakład Budownictwa Lublin. Budowa zespołu basenów otwartych w Andrychowie wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną Andrychów, Al. Wietrznego zgłoszony przez inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Andrychów. Budowa sali koncertowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska Poniemiecka kamienica czynszowa z XIX w. w Szczecinie, ul. Bogusława X 1 2 zgłoszony przez inwestora: HOKER SC., Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, Szczecin. Termomodernizacja oraz adaptacja budynku A byłego internatu w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgłoszony przez inwestora: Gmina Miejska Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie gminy Szczucin etap II, Mota-Engil Central Europe SA zgłoszony przez generalnego wykonawcę: Lider konsorcjum: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA, Kraków oraz przez inwestora: Miasto i Urząd Gminy Szczucin. 9

Postanowienie Sądu Konkursowego Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2009 z dnia 7 czerwca 2010 roku w składzie:

Postanowienie Sądu Konkursowego Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2009 z dnia 7 czerwca 2010 roku w składzie: Postanowienie Sądu Konkursowego Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2009 z dnia 7 czerwca 2010 roku w składzie: Przewodniczący Sądu: Sędzia sprawozdawca: Sędziowie: - mgr inŝ. Leszek Ganowicz - mgr inŝ. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale

Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Orły Polskiego Budownictwa- największa gala branży budowlanej już po finale Organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

INSTALBUD SP. Z O.O.

INSTALBUD SP. Z O.O. https://www.facebook.com/instalbudspzoo/ www.instalbudspzoo.pl Jesteśmy z Wami od 1989 roku! INSTALBUD SP. Z O.O. Firma oferuje, jako kluczowy obszar działalności, pełny zakres usług związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum Sztuki Współczesnej 2012-02-14 Całkowity planowany koszt inwestycji: około 75 mln złotych Termin zakończenia robót budowlanych: grudzień 2010 Termin oddania do użytku: styczeń 2011 W postindustrialnej

Bardziej szczegółowo

PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM

PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM Rental Budowa Sp. z o.o., Udziałowcy: Paweł Kusiński, Projekt Lokale Sp. z o.o., RPOINT Sp. z o. o. PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM

Bardziej szczegółowo

Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry. Zespół budynków mieszkalnych:

Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry. Zespół budynków mieszkalnych: Zał.3 Lista deweloperów informacja na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego - materiał przekazany przez Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych Lp. Inwestor Adres inwestycji Opis inwestycji, parametry

Bardziej szczegółowo

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA ROZDANE..,WWW.KOMPASINWESTYCJI.PL (04.11.2011 00:00:00) www.kompasinwestycji.pl/z_branzy_5235_orly_polskiego_budownictwa_rozdane.htm Family House zostało laureatem V edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O.

INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O. INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O. Jesteśmy firmą budowlaną z ponad 25-letnim doświadczeniem. Podstawowym obszarem naszej działalności jest świadczenie usług w charakterze Generalnego Wykonawstwa. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O.

INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O. INSTALBUD-RZESZÓW SP. Z O.O. Jesteśmy firmą budowlaną z ponad 25-letnim doświadczeniem. Podstawowym obszarem naszej działalności jest świadczenie usług w charakterze Generalnego Wykonawstwa. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Generalny Wykonawca Budujemy wspólną przyszłość Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu www.cfe.com.pl Tel. +4822 4561600 Fax: +4822 4561601 Struktura organizacyjna - CFE Wstęp CFE Polska jest przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych LISTA REALIZACJI

Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych LISTA REALIZACJI Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych PBM Południe SA na terenie Warszawy i okolic. Budynki mieszkalne: Budynki mieszkalne 286 i 286A osiedle Gocław-Lotnisko

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ROKU 2015 w Regionie Północno Wschodnim

BUDOWA ROKU 2015 w Regionie Północno Wschodnim POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 15-950 Białystok, tel./fax.: +48 85 742 04 81, tel.: +48 881 996 223 e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

W ieloletni Plan Inwe st yc yj n y Miasta Krako wa na lata

W ieloletni Plan Inwe st yc yj n y Miasta Krako wa na lata S-6 P O P R A W A U K Ł A D U K O M U N I K A C Y J N E G O S-6.1 Przebudowa ul. Nowohuckiej Budowa dodatkowych pasów ruchu (ulica klasy głównej G 2x3) na odcinku ok. 1,6 km, przebudowa skrzyŝowań Nowohucka

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Mister Budowy 2015

Lubuski Mister Budowy 2015 Lubuski Mister Budowy 2015 Zakończyły się prace komisji konkursowej Lubuskiego Mistera Budowy - edycja 2014. Znamy już laureatów konkursu. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas dorocznej gali

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku

Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2012 r. SIEĆ DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Drogi krajowe województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad jury w ramach XV Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008

Protokół z obrad jury w ramach XV Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008 Protokół z obrad jury w ramach XV Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008 1. Na konkurs wpłynęły 23 zgłoszenia obiektów (poniżej tabela) oraz 3 zgłoszenia do kategorii "Młody Twórca

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać...

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... Lokalizacja ul. Rolna w Katowicach, dzielnica Brynów Blisko tętniącego życiem centrum miasta Atrium Geo to nowa inwestycja

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla branży budowlanej,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMERCYJNE

INWESTYCJE KOMERCYJNE INWESTYCJE KOMERCYJNE PRZESTRZEŃ SKROJONA NA POTRZEBY TWOJEJ FIRMY GDAŃSK NORDIKA ul. Jabłoniowa Klasa B+ Kompleks biurowo-usługowy NORDIKA zlokalizowany jest w dynamicznie rozwijającej się, południowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW Lp. Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania Charakterystyka projektu Zamawiający PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Budowa Obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214 o dług. 10 km, węzeł

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 za okres 01.04.2016-30.06.2016, zgodnie z Warunkami Emisji Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻANIE. Droga ekspresowa nr 74 Cedzyna-Kielce Długość obiektu 164m. Autostrada A1 Most autostradowy MA 145 Lubicz Czerniewice Długość obiektu 996m

SPRĘŻANIE. Droga ekspresowa nr 74 Cedzyna-Kielce Długość obiektu 164m. Autostrada A1 Most autostradowy MA 145 Lubicz Czerniewice Długość obiektu 996m SPRĘŻANIE Droga ekspresowa nr 74 Cedzyna-Kielce Długość obiektu 164m Czas realizacji: Maj 2009 Grudzień 2011 Typ zakotwień: BBV L19 160 t Wykonawca: Mosty-Łódź S.A. Klient: GDDKiA Transprojekt Warszawa

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE API Sp. z o.o. to polska firma budowlana działająca na rynku od 2008 roku. Oferta API Sp. z o.o. obejmuje 3 główne obszary: - Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych - Wykonawstwo obiektów

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne

Działania inwestycyjne Działania inwestycyjne Narada dyrektorów Ryszard Wojtkowski Warszawa, 28.11.2013 r. Inwestycje w 2013 r. archiwa państwowe prowadzą 13 inwestycji Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG INŻYNIERYJNYCH GW INŻYNIERIA

LISTA USŁUG INŻYNIERYJNYCH GW INŻYNIERIA LISTA USŁUG INŻYNIERYJNYCH 1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym przy ul. Spiskiej w Krakowie etap I - Inspektor Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Grupa kapitałowa P.A.NOVA P.A. Nova Obiekty działające Obiekty w przygotowaniu Inna działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R.

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAKOŃCZONE W 2013 R. OPRACOWANO: DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ZESPÓŁ KD.VII PAŹDZIERNIK 2013 W 2013 r. cztery

Bardziej szczegółowo

PALISANDER Sp. z o.o.

PALISANDER Sp. z o.o. PALISANDER Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13/19 tel. (085) 67 68 173, (085) 67 68 159 fax (085) 67 68 160 biuro@palisander.com.pl realizacje 2008 Klonowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Lista projektów wybranych do w ramach konkursu dla Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE API Sp. z o.o. to polska firma budowlana działająca na rynku od 2008 roku. Oferta API Sp. z o.o. obejmuje 3 główne obszary: - Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych - Wykonawstwo obiektów

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG INŻYNIERYJNYCH GW INŻYNIERIA

LISTA USŁUG INŻYNIERYJNYCH GW INŻYNIERIA LISTA USŁUG INŻYNIERYJNYCH 1. Budowa budynku hotelowego Mercure Kraków Centrum - Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych 12.2014- nadal. Certyfikat BREEAM, 200 pokoi hotelowych Powierzchnia użytkowa: 9 569

Bardziej szczegółowo

... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE. Kraków Warszawa Poznań

... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE. Kraków Warszawa Poznań ... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE Kraków +48 123984800 Warszawa +48 225839650 Poznań +48 618470917 2 2009 2010 Klient: AGORA w Bytomiu Jedno z największych centrów handlowych w Polsce, zlokalizowane w samym

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy.

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. 2009 2009 Numer wpisu : 2009/B/001 Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. pobierz (64.1 KB) Numer wpisu : 2009/B/002 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE JABŁONNA Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Jabłonna Miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Budowlane ARS. Przedsiębiorstwo. s. c. W R O C Ł A W

Budowlane ARS. Przedsiębiorstwo. s. c. W R O C Ł A W W R O C Ł A W Profil firmy s.c. jest firmą zarejestrowaną we Wrocławiu. Stworzoną na bazie dwóch podmiotów gospodarczych działających od roku 1997 r. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJKETOWEJ DLA INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W LATACH 1993-2011

LISTA REFERENCYJNA OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJKETOWEJ DLA INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W LATACH 1993-2011 LISTA REFERENCYJNA OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJKETOWEJ DLA INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W LATACH 1993-2011 1. Warsaw Industrial Center I Warszawa ul. Szyszkowa 20 Powierzchnia 10 000 m 2 Kubatura: 70 000

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Restauracja Poczta Sklep Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Biblioteka Miejska Osiedle na Błoniu Przychodnia Ośrodek sportowy Piekarnia

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji pozwoliło na rozszerzenie oferowanych usług o kompleksową obsługę Inwestorów i realizację obiektów w systemie projektuj-buduj.

kwalifikacji pozwoliło na rozszerzenie oferowanych usług o kompleksową obsługę Inwestorów i realizację obiektów w systemie projektuj-buduj. GRUPA INBUD BIELSKO działa w branży budowlanej od 1980 roku. Początkowo firma specjalizowała się w wykonawstwie robót budowlanych, zarówno z zakresu budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego. 37-letnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych

Inicjatywa JESSICA w Polsce. Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Inicjatywa JESSICA w Polsce Dywizja ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych Model wdrażania inicjatywy JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas KOMISJA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Złote Kompasy sukces Bielawy

Złote Kompasy sukces Bielawy Złote Kompasy 2013 - sukces Bielawy, 24/03/2014 11:32, autor: Rzecznik - Łukasz Masyk Bielawa zdobyła dwie statuetki w drugiej edycji Plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy 2013. Nasze miasto zostało

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI 2016r

REJESTR DECYZJI 2016r REJESTR DECYZJI 2016r Starostwo Powiatowe w Strzelinie Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa NR DECY ZJI. DATA DECYZJI IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA NAZWA INWESTYCJI NR SPRAWY

Bardziej szczegółowo

miasta Stargard Szczeciński

miasta Stargard Szczeciński Spis kart informacyjnych dla decyzji i postanowień 2009 rok Nr kolejny karty/ znak sprawy (1)TI.II.3-w/7639-35/5/2008-2009 (2) TI.II.4-w/7639-38/7/2008 (3) TI.II4-w/7639-38/11/2008-2009 Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Konkurs Śląskie Budowanie 2011 XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI ŚLĄSKIEJ WIELKIEJ NAGRODY BUDOWNICTWA

Konkurs Śląskie Budowanie 2011 XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI ŚLĄSKIEJ WIELKIEJ NAGRODY BUDOWNICTWA Konkurs Śląskie Budowanie 2011 XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI ŚLĄSKIEJ WIELKIEJ NAGRODY BUDOWNICTWA 1) Samorząd Terytorialny Zabrze - wysoce efektywny udział w realicji i oddaniu do użytku Drogowej Trasy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014 KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014 DATA MIEJSCE NAZWA TARGÓW ORGANIZATOR STRONA WWW STYCZEŃ 25-26.01 Warszawa XLIV Targi Mieszkaniowe NOWY DOM, NOWE Murator Expo Sp. z o. o. MIESZKANIE 2014 29.01-01.02

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Twój komfort naszym standardem

Twój komfort naszym standardem Twój komfort naszym standardem GDAŃSK TORUŃ WARSZAWA ŁOWICZ POZNAŃ SZCZECIN WARSZAWA RAWA MAZ. KALISZ ZIELONA GÓRA LUBLIN RADOM Osiedle Jarzębinowe zlokalizowane WROCŁAW JELENIA GÓRA KATOWICE KRAKÓW jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty

Wykorzystanie środków z emisji na Projekty ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2015 za okres 01.04.2015-30.06.2015, zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Wykorzystanie środków z

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Lp. Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN (bez podatku VAT) 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. Projekt:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU Andrzej Kopyrski Warszawa, 4 czerwca 2012 Co nas wyróżnia podejście strategiczne Silne wsparcie rozwoju

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Adres: 40-635 Katowice ul. Ziołowa 43 B nurkowie@interia.pl tel.: 032 608 31 39 fax: 032 729 70 47 kom.: +48 606 111 808

Adres: 40-635 Katowice ul. Ziołowa 43 B nurkowie@interia.pl tel.: 032 608 31 39 fax: 032 729 70 47 kom.: +48 606 111 808 1 Wykaz wybranych projektów wykonanych w ostatnich pięciu latach w Pracowni owej NURKOWIE Architektura i Budownictwo Nazwa obiektu Zakres: Adres inwestycji Data Inwestor Budynki użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rys historyczny 1884 r. 1886 r. budowa koszar kawalerii na Wzgórzu Soja 1886 r. rozlokowanie

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 28 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został podsumowany Ogólnopolski Konkurs Otwarty Modernizacja Roku. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt

Bardziej szczegółowo

S-7.1. Kraków Gospodarka Odpadami, etap I

S-7.1. Kraków Gospodarka Odpadami, etap I S-7 I N F R A S T R U K T U R A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A S-7.1 Kraków Gospodarka Odpadami, etap I Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz. Budowa kontenerowej kompostowni o wydajności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa Tabela 1 Nakłady na lata

Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa Tabela 1 Nakłady na lata Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa Tabela 1 1 Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Razem: w tym: 60 000 19 000 37 800 3 200 - kanalizacja miasta inne

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDEN- TA Projekt technologii i organizacji. budowlanych..

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDEN- TA Projekt technologii i organizacji. budowlanych.. ZTIOB i 1. dr inż. Bożena Kuczma budowy Hurtowni materiałów budowlanych.. 2. dr inż. Bożena Kuczma budowy Budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 3. dr inż. Bożena Kuczma budowy Budynku dwurodzinne- 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚĆ: GRUNT INWESTYCYJNY O PRZEZNACZENIU MIESZKANIOWYM LOKALIZACJA: KĄTY WROCŁAWSKIE UL. BRZOZOWA / JANA PAWŁA II MARZEC 2017 1. Opis ogólny nieruchomości Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Inwestora Do najważniejszych atutów miasta należą: korzystne położenie geograficzne, wysoka jakość rynku pracy, dobra infrastruktura techniczna i co ważne sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny niezależnie od

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013 KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013 DATA MIEJSCE NAZWA TARGÓW ORGANIZATOR STRONA WWW STYCZEŃ 29.01-01.02. Poznań BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY BIUROWE I HANDLOWE

OBIEKTY BIUROWE I HANDLOWE OBIEKTY BIUROWE I HANDLOWE 1. ZADASZENIE TARGOWISKA W KĘTRZYNIE 2. CENTRUM HANDLU HURTOWEGO SELGROS WARSZAWA, UL. MARSA PROJEKT BUDOWLANY, PRZETARGOWY ORAZ WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZADASZENIA PARKINGU ORAZ

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim.

Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim. Stan wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim JESSICA Struktura wdrażania w województwie zachodniopomorskim Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski Umowa podpisana 28 grudnia

Bardziej szczegółowo