CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek"

Transkrypt

1 CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o Warszawa ul. Stawki 40 Tel: Fax: Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczących wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koordynator projektu: mgr Witold Domek Kierownik projektu: mgr inż. Adam Lackowski Zespół autorski: mgr inż. Andrzej Deja mgr Ewa Kalicińska mgr Adrian Mucha mgr inż. Grzegorz Nowosad mgr inż. Paweł Pęczek mgr inż. Jerzy Pomorski mgr inż. Bartosz Radomyski mgr inż. Jan Sosnowski mgr inż. Joanna Żołędziowska dr inż. Andrzej Chyla dr inż. Eugeniusz Koda mgr inż. Piotr Paprocki kwiecień 2010 Warszawa CDM Sp. z o.o. 1

2 2 CDM Sp. z o.o.

3 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP OGÓLNY OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MODERNIZACJA STREFY T1 WRAZ Z JEJ PEŁNĄ INTEGRACJĄ ZE STREFĄ T MODERNIZACJA DRÓG STARTOWYCH, KOŁOWANIA, DROGI PATROLOWEJ I DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH BUDOWA NOWYCH DRÓG SZYBKIEGO ZEJŚCIA SAMOLOTÓW I DRÓG KOŁOWANIA MODERNIZACJA PŁYT POSTOJOWYCH SAMOLOTÓW BUDOWA CENTRALNEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA LOTNISKA W PALIWO LOTNICZE BUDOWA HOTELU ROZBUDOWA MAGAZYNU GŁÓWNEGO PPL BUDOWA BIUROWCA PŁYTA CARGO II WRAZ Z TERMINALEM CARGO BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OPIS WARIANTÓW INWESTYCJI MODERNIZACJA STREFY T1 WRAZ Z JEJ PEŁNĄ INTEGRACJĄ ZE STREFĄ T Analiza możliwości wpływu wariantów na środowisko MODERNIZACJA DRÓG STARTOWYCH, KOŁOWANIA, DROGI PATROLOWEJ I DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ BUDOWA NOWYCH DRÓG SZYBKIEGO ZEJŚCIA SAMOLOTÓW I DRÓG KOŁOWANIA Analiza możliwości wpływu wariantów na środowisko MODERNIZACJA PŁYT POSTOJU SAMOLOTÓW Analiza możliwości wpływu wariantów na środowisko BUDOWA CENTRALNEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA LOTNISKA W PALIWO LOTNICZE BUDOWA HOTELU ROZBUDOWA MAGAZYNU GŁÓWNEGO PPL BUDOWA BIUROWCA PŁYTA CARGO II WRAZ Z TERMINALEM CARGO BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KOLIZJE TRAS PRZELOTOWYCH PTAKÓW Z PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ LOTNISKA PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI CDM Sp. z o.o. 3

4 4 CDM Sp. z o.o.

5 1 Wstęp Niniejsze opracowanie wykonane zostało w związku z uwagami Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) przekazanymi do Inwestora pismem z dnia 5 marca 2010 roku (załącznik nr 1). Uwagi dotyczą konieczności rozszerzenia analizy wariantów, przedstawionej w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozpatrywane w raporcie przedsięwzięcie (zespół przedsięwzięć) jest nietypowe z punktu widzenia funkcjonowania procedur oceny oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia analizy wariantów. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinna uwzględniać indywidualne uwarunkowania (środowiskowe, techniczne), w tym stopień zaawansowania prac projektowych oraz istniejące obiekty i instalacje. Każde z planowanych przedsięwzięć rozpatrywane pojedynczo nie kwalifikuje się do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ jednak realizowane będą na terenie funkcjonującego Lotniska, dla którego stwierdzono ponadnormatywne oddziaływanie i ustanowiono Obszar Ograniczonego Użytkowania, kierując się zasadą przezorności Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze dnia 3 sierpnia 2009 r. zwróciło się do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, a dnia 4 września 2009 r. o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Prezydent m. st. Warszawy 25 września 2009 r. wydał postanowienie, w którym nałożył na PPL obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym w raporcie przeanalizowano łączne oddziaływanie na środowisko Portu Lotniczego jako całości, z uwzględnieniem wszystkich dających się aktualnie określić planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Należy tutaj podkreślić, że planowane działania (przedsięwzięcia) mają charakter optymalizujący, poprawiający jakość obsługi pasażerów, funkcjonalność obiektów i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Z tego względu lokalizacja projektowanych obiektów jest podporządkowana wcześniejszym, uzgodnionym i zrealizowanym celom nadrzędnym, co znacznie ogranicza pole wariantowania a jednocześnie wymaga kompleksowego podejścia. Poszczególne zadania są na różnym etapie projektowania, aktualnie rozpatrywane są różne koncepcje projektowe, których podstawowym celem jest optymalizacja wszystkich działań pod kątem wyznaczonego celu. Wynika stąd bardzo duża rozbieżność w dostępności szczegółowych danych dla poszczególnych zadań. CDM Sp. z o.o. 5

6 2 Ogólny opis zadań inwestycyjnych Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach, której wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne: Modernizacja strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze strefą T2. Modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych. Budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania. Modernizacja płyt postoju samolotów. Budowa centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze. Budowa hotelu. Rozbudowa magazynu głównego PPL. Budowa biurowca. Płyta Cargo II wraz z terminalem Cargo. Budowa ośrodka szkolenia przeciwpożarowego. Harmonogram realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli, a opis planowanych zadań inwestycyjnych zamieszczono w kolejnych podrozdziałach. Tabela 1 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych Budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania oraz płyt do odladzania samolotów Modernizacja płyt postoju samolotów Budowa centralnego systemu zaopatrzenia lotniska w paliwo lotnicze Budowa hotelu Rozbudowa magazynu głównego PPL Projektowanie IV XI.2009 (w trakcie) VI XII.2009 (w przygotowaniu) VI XII.2009 (w przygotowaniu) I V.2010 (w przygotowaniu) V V.2010 (w trakcie) X X.2009 (w trakcie) Wybór wykonawcy Etap I: VII - X Etap 2: V - VII Etap I: VII - X Etap 2: V - VII.2010 Realizacja VI - VII VI - IX VI - IX XI I Budowa biurowca Płyta Cargo II wraz z terminalem Cargo Budowa ośrodka szkolenia przeciwpożarowego CDM Sp. z o.o.

7 Prognozę ruchu lotniczego oraz ilości obsługiwanych pasażerów dla stanu po modernizacji i rozbudowie Portu Lotniczego wykonano w horyzoncie czasowym do 2034 roku. Z uwagi na ograniczenia dotyczące dopuszczalnego poziomu ruchu wynikające z przepustowości ekologicznej Portu Lotniczego, po 2019 roku ograniczono zakładaną liczbę pasażerów i operacji lotniczych do poziomu odpowiednio i W ten sposób skonstruowane prognozy będą podstawą do analizy finansowej i analizy ekonomicznej, które zostaną przedstawione w studium wykonalności dla Projektu. W związku z powyższym rzeczywiste, maksymalne obciążenie Portu Lotniczego po modernizacji i rozbudowie będzie wynosiło ok. 10,5 mln pasażerów i ok. 158 tys. operacji lotniczych rocznie (od roku 2019). Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie ma stać się centrum lotów w Europie Środkowej z możliwościami lotów tranzytowych pomiędzy Zachodnią i Wschodnią Europą. 2.1 Modernizacja strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze strefą T2 Terminale 1 i 2 objęte omawianą inwestycją zlokalizowane są w północno wschodniej części Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Dojazd do budynków zapewniony jest od ul. Żwirki i Wigury. CDM Sp. z o.o. 7

8 Zakres modernizacji strefy T1 wraz z jej integracją ze strefą T2 obejmuje: instalację nowego systemu bagażowego zintegrowanego z systemem strefy T2; reorganizację strefy kontroli bezpieczeństwa; modernizację stref: odlotów i przylotów; modernizację kondygnacji biurowej; reorganizację strefy kontroli bezpieczeństwa; przebudowę przestrzeni handlowych w hali odlotów i przylotów; rozbudowę powierzchni komercyjnych w części południowej; przebudowę komunikacji pionowej w budynku; przebudowę komunikacji poziomej budynku, integracja ze strefą T2; 8 CDM Sp. z o.o.

9 budowę nowych pomieszczeń technicznych, przebudowę pomieszczeń istniejących; przebudowę wystroju wnętrz; połączenie terminala ze stacją kolejki miejskiej; modernizację i przebudowę dachu; przebudowę elewacji frontowej. Na poziomie przylotów (0,00) w przestrzeni odbioru bagażu na całej długości ściany sortowni bagażu zostaną rozmieszczone karuzele o optymalnych rozmiarach w kształcie wysp. Karuzele będą miały 4 taśmy odpowiednio o długościach: 75 m, 35 m, 35 m i 65 m i powierzchniach dla oczekujących w kolejce: 277 m 2, 136 m 2, 136 m 2, 245 m 2. Nowy system karuzel ma znacznie lepsze parametry przepustowości bagażu. Powierzchnia do cyrkulacji przy odbiorze bagażu będzie wynosić 1220 m 2. Sortownia bagażu i hala odbioru bagażu zostaną połączone z analogicznymi przestrzeniami w strefie T2. Nastąpi również połączenie holu przylotów z przestrzenią holu przylotów w strefie T2, a rozmieszczenie pomieszczeń zostanie uporządkowane, zastosowany zostanie czytelny układ pasmowy. Na poziomie odlotów (5,30) głównym elementem hali odlotów są strefy check-in. Znajdzie się tu wyspa z trzydziestoma punktami check-in o powierzchni dla oczekujących w kolejce 580 m 2 oraz lada składająca się z osiemnastu punktów check-in o powierzchni dla oczekujących 347 m 2. Stanowiska wyspy check-in będą podzielone na stanowiska dla odpraw lotów rejsowych, które znajdować się będą od strony hali głównej oraz stanowiska lotów czarterowych usytuowane po drugiej stronie wyspy. Powierzchnia cyrkulacji przy odprawie check-in wyniesie 1780 m 2, a powierzchnia cyrkulacji ze strefy T1 do T2 480 m 2.Na tym poziomie nastąpi również połączenie hali odlotów z analogiczną przestrzenią w strefie T2, uporządkowanie funkcji w formie układu pasmowego oraz reorganizacja przestrzeni komercyjnych. Terminal zostanie połączony z linią kolejki miejskiej na poziomie piwnic -5,6 poprzez bezpośredni tunel. Poziom piwnic zostanie połączony z poziomem holu przylotów za pomocą wind i schodów ruchomych. Na poziomie antresoli 9,70 układ przestrzenny zostanie zachowany. W całym budynku nastąpi kompleksowa przebudowa komunikacji pionowej obejmująca budowę nowych klatek schodowych, schodów ruchomych i wind. Budynek w części południowej zostanie rozbudowany, co pozwoli na stworzenie dodatkowych powierzchni komercyjnych. Elewacja budynku zostanie przebudowana i ujednolicona z fasadą strefy T2. Nastąpi kompleksowa przebudowa dachu, na którym znajdzie się nowa kondygnacja techniczna przeznaczona na pomieszczenia techniczne i biurowe. Wieża kontroli ruchu lotniczego zostanie przebudowana, a dach dostosowany do dachu strefy T2. Rozwiązanie to nie jest rozwiązaniem ostatecznym i może ulec zmianom na dalszych etapach prac projektowych, w których należy uwzględnić następujące uwagi: maksymalną przepustowość terminalu T1 i układu funkcjonalnego kompleksu terminalowego; CDM Sp. z o.o. 9

10 ujednolicenie wyglądu i pełnej integracji wizualnej obu terminali; zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu istniejącej infrastruktury; uwzględnienie na etapie projektowania, minimalizacji okresu wyłączenia z eksploatacji T1 w czasie realizacji prac budowlanych; lokalizowanie przestrzeni komercyjnych powinno zakładać nadrzędność ich atrakcyjności z punktu widzenia komercyjnego, a nie wielkość powierzchni stref; zachowanie, o ile to możliwe z punktu widzenia zapewnienia funkcjonalności i przejrzystości architektury, zagospodarowania powierzchni komercyjnych zarówno pod względem kształtu, ich położenia, jak i przeznaczenia zgodnie z zawartymi umowami; możliwość ewentualnego etapowania prac budowlanych w kierunku zminimalizowania ograniczeń działalności części komercyjnej i operacyjnej T1; takie rozmieszczenie stref kontroli bezpieczeństwa i zastosowanie konstrukcji przegród pomiędzy T1 i T2 aby w przypadkach zdarzeń pirotechnicznych nie było konieczności ewakuacji całego Kompleksu Terminala Międzynarodowego, a wpływ ewentualnych skutków aktów terrorystycznych był możliwie zminimalizowany; zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych z obecnie dostępnych na rynku, w tym zwłaszcza urządzeń w zakresie dotyczącym odpraw pasażerów gwarantujących sprawną i szybką odprawę pasażerów; optymalizację wszystkich kosztów generowanych na skutek modernizacji T Modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych Przedsięwzięcie obejmuje modernizację następujących nawierzchni: drogi startowej nr 1 (DS1); drogi startowej nr 3 (DS3); dróg kołowania: A0, A1, A2, A3 (od DK D do DK Z), D2, D3, D4, R, O1, S, A4, M3 (od granicy robót realizowanych przez Konsorcjum F-B-L), T, E2, E3; dróg pożarowych (za progiem 11,15 oraz 33); drogi patrolowej na odcinkach w okolicach podejścia 11 oraz podejścia 33; nawierzchni w obszarze dawnej DK D5; oraz dobudowę poboczy utwardzonych dla drogi kołowania T. Modernizacja dróg startowych nr 1 (DS1) i nr 3 (DS3) obejmuje: nadbudowę asfaltową na odcinkach dróg startowych o nawierzchni asfaltowej, wykonaną poprzez frezowanie istniejącej asfaltowej warstwy ścieralnej 10 CDM Sp. z o.o.

11 o grubości 5 cm i ułożenie wymaganej grubości warstw nawierzchni asfaltowej. Poprawienie spadków podłużnych i poprzecznych będzie wymagało większych grubości nadbudowy na niektórych odcinkach; poprawienie spadków poprzecznych o minimalnych nachyleniach od 0,12% do > 1,0% na 85% długości drogi startowej; poprawienie profilu podłużnego o stopniu zmiany spadku podłużnego z maksymalnego (dochodzi do 0,23%) na 0,1% na 100% długości drogi startowej; całkowite odnowienie nawierzchni betonowych na progach (wyburzenie i budowę progów betonowych). Nawierzchnia składać się będzie z następujących warstw: o warstwy podbudowy wybudowanej na geowłókninie 50 cm; o przepustów kablowych w betonowej obudowie ochronnej; o warstwy chudego betonu 15 cm; o warstwy betonu nawierzchniowego 35 cm; zamianę ścieku otwartego na szczelinowy; wykonanie poboczy asfaltowych ze spadkiem 2,5%; wydłużenie nowej nawierzchni betonowej drogi startowej nr 1 (DS1) na odcinku do ; budowę nowych ścieków szczelinowych wzdłuż krawędzi dróg startowych na odcinkach o nowej nawierzchni betonowej, z których woda kierowana będzie za pomocą ścieku otwartego do studzienki i kolektora; odnowienie istniejącego systemu drenażowego ułożonego w gruncie przy krawędzi drogi startowej. Modernizacja dróg kołowania obejmuje: wypełnienie dużych spękań masami bitumicznymi; naprawę poważnych uszkodzeń miejscowych np. pęknięć nad przepustami kablowymi i w okolicach poprzeczki zatrzymania poprzez uzupełnienie warstw asfaltowych; frezowanie warstwy wierzchniej na całej szerokości DK; czyszczenie powierzchni i spryskanie emulsją asfaltową; zastosowanie w miarę potrzeb warstwy wyrównawczej; zastosowanie siatek zbrojeniowych na całej powierzchni DK, aby zapobiec powstawaniu pęknięć odbitych; ułożenie warstwy ścieralnej; likwidację ścieku szczelinowego wzdłuż krawędzi DK4 i DK5 i wykonanie ścieku otwartego, z którego woda będzie odprowadzana przez istniejące wpusty kanalizacyjne do istniejącego systemu odwodnień. CDM Sp. z o.o. 11

12 Spadki poprzeczne zostaną zachowane. Modernizacja drogi patrolowej Istniejąca droga patrolowa ma szerokość 6,0 m (na łukach jest poszerzona do 7,6 m), jej modernizacja sprowadza się do poprawy jej parametrów patrolowych poprzez: zastosowanie po obu stronach drogi wzdłuż całej jej długości prefabrykowanych krawężników; poszerzenie drogi po wewnętrznej stronie łuku do szerokości 8,5 m uwzględniając minimalną krzywą skrętu o spadku jednostronnym na łukach 5%; wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m ze spadkiem; wykonanie oznakowania drogi linia przerywana. Drogę patrolową podzielono na dwa odcinki, dla których zastosowano różne metody modernizacji: odcinek A-B (DT-4) o frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; o ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków na całej długości i szerokości nawierzchni; o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego d = 6 cm; o ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm (z uwagi na okresowe duże przeciążenia nawierzchni drogi patrolowej proponuje się wykonanie warstwy z masy SMA na bazie asfaltów modyfikowanych); odcinek C-D (DT-5) o frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 6 cm; o ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków na całej długości i szerokości nawierzchni; o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego d = 11 cm; o ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm (z uwagi na okresowe duże przeciążenia nawierzchni drogi patrolowej proponuje się wykonanie warstwy z masy SMA na bazie asfaltów modyfikowanych). Modernizacja dróg przeciwpożarowych Remont dróg przeciwpożarowych będzie przeprowadzony w ten sam sposób, co drogi patrolowej, lecz bez zastosowania krawężników. Droga przeciwpożarowa od progu 15 do Alei Krakowskiej (DT-1): frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; poszerzenie szczelin i wypełnienie bitumiczną masą zalewową; ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków w miejscach pęknięć; 12 CDM Sp. z o.o.

13 ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych; likwidacja przejazdu kolejowego wyłączonej trwale z eksploatacji bocznicy, znajdującego się w obrębie drogi z odtworzeniem pełnej konstrukcji nawierzchni drogi. Droga przeciwpożarowa od progu 33 do skrzyżowania z drogą patrolową (DT-2 opcja 2) frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; poszerzenie szczelin i wypełnienie bitumiczną masą zalewową; ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków w miejscach pęknięć; ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych. Droga przeciwpożarowa przy progu 33 odcinek od skrzyżowania z drogą patrolową do bramy Lotniska (DT-2) usunięcie betonu asfaltowego frezowanie na głębokość d = 12 cm; pozostawienie istniejącej warstwy z kruszywa jako podłoże; wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 10 cm; ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm; ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych. Droga przeciwpożarowa od progu 11 do Alei Krakowskiej (DT-6) frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; poszerzenie szczelin i wypełnienie bitumiczną masą zalewową; ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków w miejscach pęknięć; ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych. CDM Sp. z o.o. 13

14 przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 14 CDM Sp. z o.o.

15 2.3 Budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania Droga kołowania M3 zostaje wyłączona z eksploatacji w miejscu obecnego przebiegu ze względu na: przebieg drogi szybkiego zjazdu z DS po lądowaniu na kier. 11; uporządkowanie niebezpiecznego dla załóg lotniczych węzła dróg kołowania na skrzyżowaniu DS11 z DK A4, M3, E1 co w rezultacie poprawi bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych w tym rejonie Lotniska; W celu zachowania dotychczasowej płynności ruchu lotniczego przy znacznej poprawie jego bezpieczeństwa proponuje się odtworzenie DK M3 w nowej lokalizacji przebiegającej od DK E2 do przesuniętego progu 29 drogi startowej Nowa lokalizacja zapewni: poprawę bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych poprzez zmianę kąta wejścia statku powietrznego na drogę startową. Zapewni to załodze samolotu lepszą widzialność zajmowanej drogi startowej w obu kierunkach; skróci oczekiwanie samolotów na zajęcie drogi startowej co spowoduje zmniejszenie ilości hałasu emitowanego podczas kołowania i oczekiwania na zajęcie drogi startowej do startu; poprawi płynność ruchu statków powietrznych. CDM Sp. z o.o. 15

16 2.4 Modernizacja płyt postojowych samolotów Inwestycja polega na: rozbudowie płyt postojowych samolotów w obszarze PPS2, PPS4, DKD1 i PPS6 oraz terenów przyległych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą); remoncie ścieku szczelinowego ACO DRAIN S200 na PPS6; budowie sieci zasilającej niskiego napięcia dla samolotów na płytach postojowych PPS1, PPS2 i PPS4. Płyty postojowe samolotów zostały zbudowane w latach 1968 i 1978 i mają nawierzchnie betonową oraz bitumiczne podłoża. Ich stan techniczny jest zły a nośność zbyt niska, dlatego wymagają wymiany konstrukcji. Ściek ACO DRAIN S200 na PPS6 o długości 150 m ma spękane koryto oraz uszkodzoną betonową obudowę. System odwodnienia stanowi sieć kolektorów, które odprowadzają wody deszczowe ze studni ściekowych na terenie PPS4 oraz kanału ściekowego na terenie PPS2 do Potoku Służewieckiego. Płyta postojowa PPS6 zostanie powiększona o jedno stanowisko do odladzania, dla którego rozbudowany zostanie system odprowadzania i separacji ścieków. Istniejący ściek w płycie zostanie wyremontowany. Na długości wszystkich stanowisk płyta PPS6 zostanie wyposażona w światła wyjścia. Istniejące PPS zostaną rozbudowane, tak aby wygospodarować jak najwięcej miejsc postojowych dla samolotów pomiędzy DKA, PPS1, DKU1,PPS6 i PPS9. Stanowiska postojowe zostaną zaopatrzone w instalacje dla rozruchu samolotów na PPS1, PPS2 i PPS4 (sieci zasilające nn, dodatkowe przepusty pod nawierzchniami, tablice rozdzielcze w terenie, pity zasilające w nawierzchni stanowisk). System oświetlenia masztowego płyt postojowych, system indywidualnego sterowania oświetleniem pojedynczych stanowisk, system podświetlanych znaków pionowych zostaną rozbudowane. Płytowe drogi kołowania zostaną wyposażone w światła osi oraz światła wprowadzenia na stanowiska. Istniejący system odwodnienia zostanie zmodernizowany w taki sposób, aby zapewniał skuteczne odwodnienie nawierzchni w czasie opadów burzowych, z uwzględnieniem przyległego sektora trawiastego (ND1). Zostanie zbudowana nawierzchnia sztuczna dla sprzętu agenta obsługi ziemnej o łącznej powierzchni około 4000 m 2. Planowana jest także budowa nowego hangaru nr 5 (jako inwestycja PLL LOT). 16 CDM Sp. z o.o.

17 2.5 Budowa centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci dystrybucji paliw lotniczych, która odbywać się będzie za pomocą systemu pomp i studzienek. Sieć będzie dostarczać paliwo lotnicze do wszystkich statków powietrznych znajdujących się na miejscach postojowych Lotniska, a także na stanowiskach oddalonych od terminala. Przedsięwzięcie wchodzi w skład projektowanego nowego systemu zaopatrzenia w paliwo lotnicze, który będzie się składał z: 1. Kolejowego frontu spustowego. 2. Rurociągu dalekosiężnego. 3. Bazy paliwowej. 4. Urządzeń systemu Hydrant na płycie lotniska. Przedmiotem analizy jest zadanie 4: budowa urządzeń systemu Hydrant na płycie lotniska, gdyż ten fragment układu położony jest na terenie, do którego tytuł prawny posiada Inwestor PPL. Dla całego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona odrębna procedura oceny oddziaływania na środowisko. Obejmować ona będzie tereny będące we władaniu innych podmiotów (Petrolot, PKP w tym tereny zamknięte). Lokalizacja centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze została przedstawiona na poniższym rysunku. CDM Sp. z o.o. 17

18 Rysunek 1 Lokalizacja elementów centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze Port Lotniczy wyposażony jest w sieć wybudowaną 15 lat temu i nie oddaną do użytku. Sieć jest w złym stanie technicznym, co wyklucza jej przyszłe podłączenie. Projekt obejmuje także wszelkie systemy uzupełniające niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania sieci oraz ważne dla ochrony środowiska na tym terenie, w celu rozpoznania i zminimalizowania możliwego szkodliwego wpływu wynikającego z utrat lub wycieków paliwa, zwracając szczególną uwagę na takie niebezpieczeństwo. Są to między innymi: studzienki z podwójnymi ściankami; system rozpoznawania i lokalizacji wycieków wraz z procedurą Certyfikacji Szczelności; zawory hydrantu z zabezpieczeniem przeciwpożarowym; zawory rozdzielające z siłownikiem na początkach przewodów. We wszystkich odcinkach nowego rurociągu, nachylenie wynosić będzie minimalnie 0,5%. Wystarczy to do zapewnienia prawidłowego usuwania możliwych zanieczyszczeń stałych lub wydzielającej się wody. Jako sposób prowadzenia prac budowlanych wybrano przekrój spadku o nachyleniach określonych, wyposażony w miejsca niskie wykorzystane do odwodnienia i miejsca wysokie do odpowietrzania. W punktach połączeń miejsc wysokich i niskich znajdują się odpowiednie zawory rozdzielające dla każdego z projektowanych przewodów, mające za zadanie zapewnić funkcjonowanie części systemu, a nawet całej pętli na wypadek 18 CDM Sp. z o.o.

19 wystąpienia zdarzenia, które uniemożliwiłoby korzystanie z jakiejś jej części. Zgodnie z zaleceniami FAA (Federal Aviation Administration), zawory rozdzielające znajdują się w odstępie co 3 4 stanowiska statków powietrznych. System składa się z rurociągu głównego, a odgałęzienie złożone jest z czterech pętli zaopatrujących. Rurociąg główny zaopatruje pozycje statków powietrznych. Pętle 1 i 2 oraz przewód główny odpowiadają za zaopatrywanie pozycji obsługiwanych w większości przez rękawy pasażerskie, natomiast pętle 3 i 4 dostarczają paliwo na pozycje oddalone. Odgałęzienie jest zbudowane z dwóch przewodów o równej średnicy. Zastosowany jest tu system znany jako dystrybucja w układzie zamkniętym, korzystny dla zapewnienia jakości paliwa i wykluczający możliwość powstania ślepych uliczek i nieczynnych przewodów. Pętle paliwowe mają średnicę 8 i 10, podczas gdy przewód główny, 18. System wyznacza miejsce dla każdej studzienki paliwowej, ustalone zgodnie z rodzajami statków powietrznych przewidywanych do obsługi w każdym z miejsc postojowych odpowiadających im stref płyty. Do odwodnienia instalacji w miejscach niskich i do odpowietrzania w miejscach wysokich zastosowane zostaną przewody podłączone w odpowiednich punktach do przewodów dystrybucji w pętlach paliwowych oraz do głównego przewodu dystrybucyjnego. Punkty te mogą służyć także do opróżnienia odpowiednich odgałęzień, gdyby zaszła taka potrzeba. Do budowy projektowanego systemu zostaną użyte m.in. następujące urządzenia i instalacje: rurociągi dystrybucji paliw od studzienki usytuowanej na granicy działań związanych z projektem do wszystkich punktów zaopatrujących. Bierze się pod uwagę również rurociągi pętli zaopatrujących; studzienki hydrantu i zaopatrzenia statków powietrznych; studzienki odwodnienia i odpowietrzenia; system kontroli antykorozyjnej (ochrona katodowa); systemy rozpoznawania wycieków i certyfikacji szczelności; zawory rozdzielające, odwadniające i odpowietrzania; system oprzyrządowania; system rozpoznawania i gaszenia ognia w studzienkach; okablowanie elektryczne urządzeń; studzienki osłony zaworów rozdzielających; przyciski zatrzymania awaryjnego. CDM Sp. z o.o. 19

20 2.6 Budowa hotelu Budynek hotelu pięciogwiazdkowego Marriott posadowiony będzie na istniejącym parkingu wielopoziomowym P-2 zlokalizowanym w pobliżu terminala 2. Wymiary całkowite parkingu wynoszą w planie 161 x 98 m a wysokość 9,4 m. Hotel będzie oddalony o około 800 m od punktu przecięcia dróg startowych i o około 75 m od najbliższego budynku Terminala 1 Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1. Budynek będzie miał 8 kondygnacji i 3 kondygnacje parkingu w ramach istniejącego parkingu. Wysokość budynku hotelu, liczona od poziomu istniejącego parkingu (traktowana jako teren wokół Lotniska) wyniesie 24,98 m, a długość jego elewacji frontowej 102 m. Dla gości hotelowych i dla personelu przeznaczonych będzie 100 miejsc parkingowych w ramach istniejącego parkingu. Rysunek 2 Lokalizacja hotelu widok z lotu ptaka Zestawienie powierzchni i kubatur: Powierzchnia zabudowy m2; Powierzchnia użytkowa: o pomieszczeń w ramach istniejącego parkingu m 2 ; o części nadziemnej m 2 ; Σ m 2 Powierzchnia całkowita: o pomieszczeń w ramach istniejącego parkingu m 2 ; o części nadziemnej m 2 ; Σ m 2 20 CDM Sp. z o.o.

21 Kubatura budynku: o pomieszczeń w ramach istniejącego parkingu m 3 ; o części nadziemnej m 3 ; Σ m 3. W hotelu znajdzie się 225 jednostek mieszkaniowych, będą to regularne pokoje hotelowe z możliwością łączenia wielu z nich wewnętrzną komunikacją oraz apartamenty. Zestawienie jednostek mieszkaniowych na poszczególnych kondygnacjach przedstawiono w poniższej tabeli. Pokój typu double/double Pokój typu King Apartament Junior Apartament Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja RAZEM Σ 225 Budynek hotelu będzie mieć kształt prostokątnej, na końcu lekko przełamanej bryły z nacięciami oraz dodatkowym skrzydłem konferencyjnym w południowo wschodniej części elewacji. Wszystkie urządzenia techniczne znajdujące się na dachu hotelu zostaną zabudowane panelami wykonanymi z pionowych krat żaluzji. Dzięki temu zabiegowi budynek zostanie zamknięty w jedną spójną bryłę. Rysunek 3 Elewacja południowo zachodnia CDM Sp. z o.o. 21

22 Rysunek 4 Elewacja północno zachodnia Struktura obiektu Budynek hotelu podzielony będzie na dwie części połączone ze sobą układem komunikacji wewnętrznej: hotelową i konferencyjno-bankietową. Część hotelowa zlokalizowana zostanie w głównym korpusie budynku i znajdzie się w niej 225 jednostek mieszkalnych (pokoje i apartamenty), a także restauracja, bar, basen, fitness klub oraz pomieszczenia administracyjne. Część konferencyjno-bankietowa zlokalizowana zostanie w dwukondygnacyjnym skrzydle, w którym znajdować się będą dwie sekcje sal konferencyjnych, sala balowa, foyer, restauracja z kuchnią oraz pomieszczenia socjalne i zaplecze. Obydwie części budynku będą powiązane na poziomie parteru przestrzenią hallu i foyer. Na dachu budynku głównego zaprojektowano przestrzeń techniczną. Główne wejście do hotelu zlokalizowane zostanie naprzeciwko wyjścia głównego z hali odlotów, a niezależne wejście do części konferencyjnej w południowym narożniku elewacji frontowej. Elewacja frontowa zostanie podwinięta i będzie stanowiła formę zadaszenia nad podjazdem do hotelu i obydwoma wejściami. Piętro w części hotelowej oparte zostanie na układzie wewnętrznego korytarza, który połączy maksymalnie 40 jednostek mieszkalnych. Korytarz zostanie przełamany w połowie swojej długości, aby uzyskać optyczne skrócenie długości. Trzon wind zlokalizowany zostanie w centralnej części rzutu. W budynku znajdzie się 5 klatek schodowych: Trzy klatki w części hotelowej (korpus główny) jedna schodząca do poziomu -3 ; Dwie klatki w części konferencyjno-bankietowej (dwukondygnacyjne skrzydło) łączące parter z częścią konferencyjno-bankietową. Część hotelowa obsługiwana będzie przez cztery windy osobowe pracujące w grupie, zlokalizowane w centralnej części budynku. Nośność wind będzie wynosić 1000kg/13 osób a prędkość 1,6 m/s. W północnej części budynku zlokalizowane zostaną dwie windy serwisowe (1000 kg/13 osób, 1 m/s) oraz dźwigi obsługi technicznej obsługujące wszystkie kondygnacje. 22 CDM Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego RZESZÓW 21.10.2010r. 1 POŁOŻENIE Strefa oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 31.05.2010 Zadania współfinansowane w ramach Priorytetu VI: Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T cel 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T. TERMIN REALIZACJI 36

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2010-20152015 ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI Zadania współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego środkami Funduszu Spójności Priorytetu VIII : Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Co mogą zrobić uczestnicy rynku lotniczego? Konferencja Lotnictwo a Ochrona Klimatu Globalnego Warszawa, 6 października 2008 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA Rozbudowa i zmiana użytkowania istniejącego Domu Parafialnego na Dom Pomocy Społeczne. SPIS ZAWARTOŚCI: A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branży drogowej dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do parkingu. zkolalizowanego przy stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice"

Opis techniczny branży drogowej dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do parkingu. zkolalizowanego przy stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice Opis techniczny branży drogowej dla zadania: Budowa drogi dojazdowej do parkingu zkolalizowanego przy stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" realizowanego w ramach inwestycji pn.: Przebudowa stacji kolejowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY. PrzeciwpoŜarowej. mgr inŝ. Małgorzata Cielecka St-16/90, MAZ/BO/0009/01. mgr inŝ. Ewa Więckowska St-166/85, MAZ/BD/1700/01

PROJEKT DROGOWY. PrzeciwpoŜarowej. mgr inŝ. Małgorzata Cielecka St-16/90, MAZ/BO/0009/01. mgr inŝ. Ewa Więckowska St-166/85, MAZ/BD/1700/01 PROJEKT DROGOWY Inwestor: Centrum Opracował: Pracownia Architektoniczna TIS-ART ul. MałcuŜyńskiego 11/51 02-793 Warszawa tel./fax / 022 / 649 94 03 Autor: mgr inŝ. Małgorzata Cielecka St-16/90, MAZ/BO/0009/01

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Biuro Projektów Drogowych P. Kania. Ul. Władysława Reymonta 3, Kamień

PROJEKT WYKONAWCZY. Biuro Projektów Drogowych P. Kania. Ul. Władysława Reymonta 3, Kamień PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej i Portowej Lokalizacja: Krynica Morska, powiat nowodworski,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

11 2) Profil podłużny- zamienny. 12 3) Przekrój podłużny drogi szutrowej - nowy 13 Plan BIOZ bez zmian 14-17

11 2) Profil podłużny- zamienny. 12 3) Przekrój podłużny drogi szutrowej - nowy 13 Plan BIOZ bez zmian 14-17 Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt konstrukcyjny Strona tytułowa 1 Uprawnienia projektantów 2-3 Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa zagospodarowania terenu bez zmian 3-4 Część rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi STADIUM : Projekt Budowlany OBIEKT : Budynek wielofunkcyjny ADRES : 33-314 Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi OPRACOWANIE : Projekt dojazdów, placów i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4 Parking P5. 4.1 Wariant 1. 4.2 Wariant 2

4 Parking P5. 4.1 Wariant 1. 4.2 Wariant 2 Opis rozwiązań ń parkingów 1 Parking P1 Parking P1 będzie obsługiwany przez Aleję Wojska Polskiego. Obecnie realizowana rozbudowa jezdni ulicy do przekroju 2x2 oraz usytuowanie zjazdu w pobliżu łuku poziomego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: 169.ZP.2312.80.2011 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: Jednostka projektowa: Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie dróg

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: Jednostka projektowa: Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie dróg nazwa i adres obiektu budowlanego: nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: Projekt przebudowy drogi gminnej działka drogowa nr 64 w m-ci Seroki Wieś Gmina Teresin odc. 1031.36 mb inwestor: Gmina Teresin

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO szczelina podłużna dyble WYKŁAD 3 pobocze asfaltowe szczeliny poprzeczne kotwy 2,0 2,5% beton cementowy podbudowa ulepszone podłoże drenaż boczny WERSJA 2005

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe

OPIS TECHNICZNY. 2. Materiały wyjściowe OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego rozbudowy ulicy Stawowej na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica w m. Drzewica (długości 532m) w ramach zadania: Aktywizacja trenów przemysłowych i rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis zawartości 1. część opisowa 1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 1.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 1.3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Fragment mapy zasadniczej 2. Plan sytuacyjny 3. Fragment mapy z uzbrojeniem terenu

S P I S T R E Ś C I. 1. Fragment mapy zasadniczej 2. Plan sytuacyjny 3. Fragment mapy z uzbrojeniem terenu 1 S P I S T R E Ś C I 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Charakterystyka terenu 5. Stan istniejący 6. Uzbrojenie terenu 7. Zakres projektowany 8. Technologia robót

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu JKL PROJEKT Jacek Jakubczak 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Przebudowa drogi gminnej ulica Łączna w Karpaczu Inwestor: Gmina Karpacz 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA INWESTOR: GMINA WIEPRZ LOKALIZACJA:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA DROGOWA INWESTOR: GMINA WIEPRZ LOKALIZACJA: Zagospodarowanie terenu - remont zjazdów, wykonanie parkingów, chodników, placu rekreacyjnego wraz z małą architekturą oraz oświetlenia na działkach: 814/4, 912, 913/4, 914/9, 914/10, 935/1, 1049, 1050

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ SIĘGACZA UL. KRZYWOUSTEGO PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH O NUMERACH 71-71a W OLEŚNICY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu docelowego dla przebudowy nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo