CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek"

Transkrypt

1 CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o Warszawa ul. Stawki 40 Tel: Fax: Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczących wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koordynator projektu: mgr Witold Domek Kierownik projektu: mgr inż. Adam Lackowski Zespół autorski: mgr inż. Andrzej Deja mgr Ewa Kalicińska mgr Adrian Mucha mgr inż. Grzegorz Nowosad mgr inż. Paweł Pęczek mgr inż. Jerzy Pomorski mgr inż. Bartosz Radomyski mgr inż. Jan Sosnowski mgr inż. Joanna Żołędziowska dr inż. Andrzej Chyla dr inż. Eugeniusz Koda mgr inż. Piotr Paprocki kwiecień 2010 Warszawa CDM Sp. z o.o. 1

2 2 CDM Sp. z o.o.

3 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP OGÓLNY OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MODERNIZACJA STREFY T1 WRAZ Z JEJ PEŁNĄ INTEGRACJĄ ZE STREFĄ T MODERNIZACJA DRÓG STARTOWYCH, KOŁOWANIA, DROGI PATROLOWEJ I DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH BUDOWA NOWYCH DRÓG SZYBKIEGO ZEJŚCIA SAMOLOTÓW I DRÓG KOŁOWANIA MODERNIZACJA PŁYT POSTOJOWYCH SAMOLOTÓW BUDOWA CENTRALNEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA LOTNISKA W PALIWO LOTNICZE BUDOWA HOTELU ROZBUDOWA MAGAZYNU GŁÓWNEGO PPL BUDOWA BIUROWCA PŁYTA CARGO II WRAZ Z TERMINALEM CARGO BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OPIS WARIANTÓW INWESTYCJI MODERNIZACJA STREFY T1 WRAZ Z JEJ PEŁNĄ INTEGRACJĄ ZE STREFĄ T Analiza możliwości wpływu wariantów na środowisko MODERNIZACJA DRÓG STARTOWYCH, KOŁOWANIA, DROGI PATROLOWEJ I DRÓG PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ BUDOWA NOWYCH DRÓG SZYBKIEGO ZEJŚCIA SAMOLOTÓW I DRÓG KOŁOWANIA Analiza możliwości wpływu wariantów na środowisko MODERNIZACJA PŁYT POSTOJU SAMOLOTÓW Analiza możliwości wpływu wariantów na środowisko BUDOWA CENTRALNEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA LOTNISKA W PALIWO LOTNICZE BUDOWA HOTELU ROZBUDOWA MAGAZYNU GŁÓWNEGO PPL BUDOWA BIUROWCA PŁYTA CARGO II WRAZ Z TERMINALEM CARGO BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KOLIZJE TRAS PRZELOTOWYCH PTAKÓW Z PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ LOTNISKA PODSUMOWANIE ZAŁĄCZNIKI CDM Sp. z o.o. 3

4 4 CDM Sp. z o.o.

5 1 Wstęp Niniejsze opracowanie wykonane zostało w związku z uwagami Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) przekazanymi do Inwestora pismem z dnia 5 marca 2010 roku (załącznik nr 1). Uwagi dotyczą konieczności rozszerzenia analizy wariantów, przedstawionej w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozpatrywane w raporcie przedsięwzięcie (zespół przedsięwzięć) jest nietypowe z punktu widzenia funkcjonowania procedur oceny oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia analizy wariantów. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinna uwzględniać indywidualne uwarunkowania (środowiskowe, techniczne), w tym stopień zaawansowania prac projektowych oraz istniejące obiekty i instalacje. Każde z planowanych przedsięwzięć rozpatrywane pojedynczo nie kwalifikuje się do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Ponieważ jednak realizowane będą na terenie funkcjonującego Lotniska, dla którego stwierdzono ponadnormatywne oddziaływanie i ustanowiono Obszar Ograniczonego Użytkowania, kierując się zasadą przezorności Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze dnia 3 sierpnia 2009 r. zwróciło się do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, a dnia 4 września 2009 r. o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Prezydent m. st. Warszawy 25 września 2009 r. wydał postanowienie, w którym nałożył na PPL obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym w raporcie przeanalizowano łączne oddziaływanie na środowisko Portu Lotniczego jako całości, z uwzględnieniem wszystkich dających się aktualnie określić planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Należy tutaj podkreślić, że planowane działania (przedsięwzięcia) mają charakter optymalizujący, poprawiający jakość obsługi pasażerów, funkcjonalność obiektów i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Z tego względu lokalizacja projektowanych obiektów jest podporządkowana wcześniejszym, uzgodnionym i zrealizowanym celom nadrzędnym, co znacznie ogranicza pole wariantowania a jednocześnie wymaga kompleksowego podejścia. Poszczególne zadania są na różnym etapie projektowania, aktualnie rozpatrywane są różne koncepcje projektowe, których podstawowym celem jest optymalizacja wszystkich działań pod kątem wyznaczonego celu. Wynika stąd bardzo duża rozbieżność w dostępności szczegółowych danych dla poszczególnych zadań. CDM Sp. z o.o. 5

6 2 Ogólny opis zadań inwestycyjnych Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach, której wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne: Modernizacja strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze strefą T2. Modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych. Budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania. Modernizacja płyt postoju samolotów. Budowa centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze. Budowa hotelu. Rozbudowa magazynu głównego PPL. Budowa biurowca. Płyta Cargo II wraz z terminalem Cargo. Budowa ośrodka szkolenia przeciwpożarowego. Harmonogram realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli, a opis planowanych zadań inwestycyjnych zamieszczono w kolejnych podrozdziałach. Tabela 1 Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych Budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania oraz płyt do odladzania samolotów Modernizacja płyt postoju samolotów Budowa centralnego systemu zaopatrzenia lotniska w paliwo lotnicze Budowa hotelu Rozbudowa magazynu głównego PPL Projektowanie IV XI.2009 (w trakcie) VI XII.2009 (w przygotowaniu) VI XII.2009 (w przygotowaniu) I V.2010 (w przygotowaniu) V V.2010 (w trakcie) X X.2009 (w trakcie) Wybór wykonawcy Etap I: VII - X Etap 2: V - VII Etap I: VII - X Etap 2: V - VII.2010 Realizacja VI - VII VI - IX VI - IX XI I Budowa biurowca Płyta Cargo II wraz z terminalem Cargo Budowa ośrodka szkolenia przeciwpożarowego CDM Sp. z o.o.

7 Prognozę ruchu lotniczego oraz ilości obsługiwanych pasażerów dla stanu po modernizacji i rozbudowie Portu Lotniczego wykonano w horyzoncie czasowym do 2034 roku. Z uwagi na ograniczenia dotyczące dopuszczalnego poziomu ruchu wynikające z przepustowości ekologicznej Portu Lotniczego, po 2019 roku ograniczono zakładaną liczbę pasażerów i operacji lotniczych do poziomu odpowiednio i W ten sposób skonstruowane prognozy będą podstawą do analizy finansowej i analizy ekonomicznej, które zostaną przedstawione w studium wykonalności dla Projektu. W związku z powyższym rzeczywiste, maksymalne obciążenie Portu Lotniczego po modernizacji i rozbudowie będzie wynosiło ok. 10,5 mln pasażerów i ok. 158 tys. operacji lotniczych rocznie (od roku 2019). Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie ma stać się centrum lotów w Europie Środkowej z możliwościami lotów tranzytowych pomiędzy Zachodnią i Wschodnią Europą. 2.1 Modernizacja strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze strefą T2 Terminale 1 i 2 objęte omawianą inwestycją zlokalizowane są w północno wschodniej części Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Dojazd do budynków zapewniony jest od ul. Żwirki i Wigury. CDM Sp. z o.o. 7

8 Zakres modernizacji strefy T1 wraz z jej integracją ze strefą T2 obejmuje: instalację nowego systemu bagażowego zintegrowanego z systemem strefy T2; reorganizację strefy kontroli bezpieczeństwa; modernizację stref: odlotów i przylotów; modernizację kondygnacji biurowej; reorganizację strefy kontroli bezpieczeństwa; przebudowę przestrzeni handlowych w hali odlotów i przylotów; rozbudowę powierzchni komercyjnych w części południowej; przebudowę komunikacji pionowej w budynku; przebudowę komunikacji poziomej budynku, integracja ze strefą T2; 8 CDM Sp. z o.o.

9 budowę nowych pomieszczeń technicznych, przebudowę pomieszczeń istniejących; przebudowę wystroju wnętrz; połączenie terminala ze stacją kolejki miejskiej; modernizację i przebudowę dachu; przebudowę elewacji frontowej. Na poziomie przylotów (0,00) w przestrzeni odbioru bagażu na całej długości ściany sortowni bagażu zostaną rozmieszczone karuzele o optymalnych rozmiarach w kształcie wysp. Karuzele będą miały 4 taśmy odpowiednio o długościach: 75 m, 35 m, 35 m i 65 m i powierzchniach dla oczekujących w kolejce: 277 m 2, 136 m 2, 136 m 2, 245 m 2. Nowy system karuzel ma znacznie lepsze parametry przepustowości bagażu. Powierzchnia do cyrkulacji przy odbiorze bagażu będzie wynosić 1220 m 2. Sortownia bagażu i hala odbioru bagażu zostaną połączone z analogicznymi przestrzeniami w strefie T2. Nastąpi również połączenie holu przylotów z przestrzenią holu przylotów w strefie T2, a rozmieszczenie pomieszczeń zostanie uporządkowane, zastosowany zostanie czytelny układ pasmowy. Na poziomie odlotów (5,30) głównym elementem hali odlotów są strefy check-in. Znajdzie się tu wyspa z trzydziestoma punktami check-in o powierzchni dla oczekujących w kolejce 580 m 2 oraz lada składająca się z osiemnastu punktów check-in o powierzchni dla oczekujących 347 m 2. Stanowiska wyspy check-in będą podzielone na stanowiska dla odpraw lotów rejsowych, które znajdować się będą od strony hali głównej oraz stanowiska lotów czarterowych usytuowane po drugiej stronie wyspy. Powierzchnia cyrkulacji przy odprawie check-in wyniesie 1780 m 2, a powierzchnia cyrkulacji ze strefy T1 do T2 480 m 2.Na tym poziomie nastąpi również połączenie hali odlotów z analogiczną przestrzenią w strefie T2, uporządkowanie funkcji w formie układu pasmowego oraz reorganizacja przestrzeni komercyjnych. Terminal zostanie połączony z linią kolejki miejskiej na poziomie piwnic -5,6 poprzez bezpośredni tunel. Poziom piwnic zostanie połączony z poziomem holu przylotów za pomocą wind i schodów ruchomych. Na poziomie antresoli 9,70 układ przestrzenny zostanie zachowany. W całym budynku nastąpi kompleksowa przebudowa komunikacji pionowej obejmująca budowę nowych klatek schodowych, schodów ruchomych i wind. Budynek w części południowej zostanie rozbudowany, co pozwoli na stworzenie dodatkowych powierzchni komercyjnych. Elewacja budynku zostanie przebudowana i ujednolicona z fasadą strefy T2. Nastąpi kompleksowa przebudowa dachu, na którym znajdzie się nowa kondygnacja techniczna przeznaczona na pomieszczenia techniczne i biurowe. Wieża kontroli ruchu lotniczego zostanie przebudowana, a dach dostosowany do dachu strefy T2. Rozwiązanie to nie jest rozwiązaniem ostatecznym i może ulec zmianom na dalszych etapach prac projektowych, w których należy uwzględnić następujące uwagi: maksymalną przepustowość terminalu T1 i układu funkcjonalnego kompleksu terminalowego; CDM Sp. z o.o. 9

10 ujednolicenie wyglądu i pełnej integracji wizualnej obu terminali; zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu istniejącej infrastruktury; uwzględnienie na etapie projektowania, minimalizacji okresu wyłączenia z eksploatacji T1 w czasie realizacji prac budowlanych; lokalizowanie przestrzeni komercyjnych powinno zakładać nadrzędność ich atrakcyjności z punktu widzenia komercyjnego, a nie wielkość powierzchni stref; zachowanie, o ile to możliwe z punktu widzenia zapewnienia funkcjonalności i przejrzystości architektury, zagospodarowania powierzchni komercyjnych zarówno pod względem kształtu, ich położenia, jak i przeznaczenia zgodnie z zawartymi umowami; możliwość ewentualnego etapowania prac budowlanych w kierunku zminimalizowania ograniczeń działalności części komercyjnej i operacyjnej T1; takie rozmieszczenie stref kontroli bezpieczeństwa i zastosowanie konstrukcji przegród pomiędzy T1 i T2 aby w przypadkach zdarzeń pirotechnicznych nie było konieczności ewakuacji całego Kompleksu Terminala Międzynarodowego, a wpływ ewentualnych skutków aktów terrorystycznych był możliwie zminimalizowany; zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych z obecnie dostępnych na rynku, w tym zwłaszcza urządzeń w zakresie dotyczącym odpraw pasażerów gwarantujących sprawną i szybką odprawę pasażerów; optymalizację wszystkich kosztów generowanych na skutek modernizacji T Modernizacja dróg startowych, kołowania, drogi patrolowej i dróg przeciwpożarowych Przedsięwzięcie obejmuje modernizację następujących nawierzchni: drogi startowej nr 1 (DS1); drogi startowej nr 3 (DS3); dróg kołowania: A0, A1, A2, A3 (od DK D do DK Z), D2, D3, D4, R, O1, S, A4, M3 (od granicy robót realizowanych przez Konsorcjum F-B-L), T, E2, E3; dróg pożarowych (za progiem 11,15 oraz 33); drogi patrolowej na odcinkach w okolicach podejścia 11 oraz podejścia 33; nawierzchni w obszarze dawnej DK D5; oraz dobudowę poboczy utwardzonych dla drogi kołowania T. Modernizacja dróg startowych nr 1 (DS1) i nr 3 (DS3) obejmuje: nadbudowę asfaltową na odcinkach dróg startowych o nawierzchni asfaltowej, wykonaną poprzez frezowanie istniejącej asfaltowej warstwy ścieralnej 10 CDM Sp. z o.o.

11 o grubości 5 cm i ułożenie wymaganej grubości warstw nawierzchni asfaltowej. Poprawienie spadków podłużnych i poprzecznych będzie wymagało większych grubości nadbudowy na niektórych odcinkach; poprawienie spadków poprzecznych o minimalnych nachyleniach od 0,12% do > 1,0% na 85% długości drogi startowej; poprawienie profilu podłużnego o stopniu zmiany spadku podłużnego z maksymalnego (dochodzi do 0,23%) na 0,1% na 100% długości drogi startowej; całkowite odnowienie nawierzchni betonowych na progach (wyburzenie i budowę progów betonowych). Nawierzchnia składać się będzie z następujących warstw: o warstwy podbudowy wybudowanej na geowłókninie 50 cm; o przepustów kablowych w betonowej obudowie ochronnej; o warstwy chudego betonu 15 cm; o warstwy betonu nawierzchniowego 35 cm; zamianę ścieku otwartego na szczelinowy; wykonanie poboczy asfaltowych ze spadkiem 2,5%; wydłużenie nowej nawierzchni betonowej drogi startowej nr 1 (DS1) na odcinku do ; budowę nowych ścieków szczelinowych wzdłuż krawędzi dróg startowych na odcinkach o nowej nawierzchni betonowej, z których woda kierowana będzie za pomocą ścieku otwartego do studzienki i kolektora; odnowienie istniejącego systemu drenażowego ułożonego w gruncie przy krawędzi drogi startowej. Modernizacja dróg kołowania obejmuje: wypełnienie dużych spękań masami bitumicznymi; naprawę poważnych uszkodzeń miejscowych np. pęknięć nad przepustami kablowymi i w okolicach poprzeczki zatrzymania poprzez uzupełnienie warstw asfaltowych; frezowanie warstwy wierzchniej na całej szerokości DK; czyszczenie powierzchni i spryskanie emulsją asfaltową; zastosowanie w miarę potrzeb warstwy wyrównawczej; zastosowanie siatek zbrojeniowych na całej powierzchni DK, aby zapobiec powstawaniu pęknięć odbitych; ułożenie warstwy ścieralnej; likwidację ścieku szczelinowego wzdłuż krawędzi DK4 i DK5 i wykonanie ścieku otwartego, z którego woda będzie odprowadzana przez istniejące wpusty kanalizacyjne do istniejącego systemu odwodnień. CDM Sp. z o.o. 11

12 Spadki poprzeczne zostaną zachowane. Modernizacja drogi patrolowej Istniejąca droga patrolowa ma szerokość 6,0 m (na łukach jest poszerzona do 7,6 m), jej modernizacja sprowadza się do poprawy jej parametrów patrolowych poprzez: zastosowanie po obu stronach drogi wzdłuż całej jej długości prefabrykowanych krawężników; poszerzenie drogi po wewnętrznej stronie łuku do szerokości 8,5 m uwzględniając minimalną krzywą skrętu o spadku jednostronnym na łukach 5%; wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m ze spadkiem; wykonanie oznakowania drogi linia przerywana. Drogę patrolową podzielono na dwa odcinki, dla których zastosowano różne metody modernizacji: odcinek A-B (DT-4) o frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; o ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków na całej długości i szerokości nawierzchni; o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego d = 6 cm; o ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm (z uwagi na okresowe duże przeciążenia nawierzchni drogi patrolowej proponuje się wykonanie warstwy z masy SMA na bazie asfaltów modyfikowanych); odcinek C-D (DT-5) o frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 6 cm; o ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków na całej długości i szerokości nawierzchni; o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego d = 11 cm; o ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm (z uwagi na okresowe duże przeciążenia nawierzchni drogi patrolowej proponuje się wykonanie warstwy z masy SMA na bazie asfaltów modyfikowanych). Modernizacja dróg przeciwpożarowych Remont dróg przeciwpożarowych będzie przeprowadzony w ten sam sposób, co drogi patrolowej, lecz bez zastosowania krawężników. Droga przeciwpożarowa od progu 15 do Alei Krakowskiej (DT-1): frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; poszerzenie szczelin i wypełnienie bitumiczną masą zalewową; ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków w miejscach pęknięć; 12 CDM Sp. z o.o.

13 ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych; likwidacja przejazdu kolejowego wyłączonej trwale z eksploatacji bocznicy, znajdującego się w obrębie drogi z odtworzeniem pełnej konstrukcji nawierzchni drogi. Droga przeciwpożarowa od progu 33 do skrzyżowania z drogą patrolową (DT-2 opcja 2) frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; poszerzenie szczelin i wypełnienie bitumiczną masą zalewową; ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków w miejscach pęknięć; ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych. Droga przeciwpożarowa przy progu 33 odcinek od skrzyżowania z drogą patrolową do bramy Lotniska (DT-2) usunięcie betonu asfaltowego frezowanie na głębokość d = 12 cm; pozostawienie istniejącej warstwy z kruszywa jako podłoże; wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 10 cm; ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm; ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych. Droga przeciwpożarowa od progu 11 do Alei Krakowskiej (DT-6) frezowanie całej nawierzchni na głębokość d = 2 cm; poszerzenie szczelin i wypełnienie bitumiczną masą zalewową; ułożenie siatek przeciwspękaniowych lub geosyntetyków w miejscach pęknięć; ułożenie warstwy ścieralnej d = 5 cm wykonanej na bazie asfaltów modyfikowanych. CDM Sp. z o.o. 13

14 przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 14 CDM Sp. z o.o.

15 2.3 Budowa nowych dróg szybkiego zejścia samolotów i dróg kołowania Droga kołowania M3 zostaje wyłączona z eksploatacji w miejscu obecnego przebiegu ze względu na: przebieg drogi szybkiego zjazdu z DS po lądowaniu na kier. 11; uporządkowanie niebezpiecznego dla załóg lotniczych węzła dróg kołowania na skrzyżowaniu DS11 z DK A4, M3, E1 co w rezultacie poprawi bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych w tym rejonie Lotniska; W celu zachowania dotychczasowej płynności ruchu lotniczego przy znacznej poprawie jego bezpieczeństwa proponuje się odtworzenie DK M3 w nowej lokalizacji przebiegającej od DK E2 do przesuniętego progu 29 drogi startowej Nowa lokalizacja zapewni: poprawę bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych poprzez zmianę kąta wejścia statku powietrznego na drogę startową. Zapewni to załodze samolotu lepszą widzialność zajmowanej drogi startowej w obu kierunkach; skróci oczekiwanie samolotów na zajęcie drogi startowej co spowoduje zmniejszenie ilości hałasu emitowanego podczas kołowania i oczekiwania na zajęcie drogi startowej do startu; poprawi płynność ruchu statków powietrznych. CDM Sp. z o.o. 15

16 2.4 Modernizacja płyt postojowych samolotów Inwestycja polega na: rozbudowie płyt postojowych samolotów w obszarze PPS2, PPS4, DKD1 i PPS6 oraz terenów przyległych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą); remoncie ścieku szczelinowego ACO DRAIN S200 na PPS6; budowie sieci zasilającej niskiego napięcia dla samolotów na płytach postojowych PPS1, PPS2 i PPS4. Płyty postojowe samolotów zostały zbudowane w latach 1968 i 1978 i mają nawierzchnie betonową oraz bitumiczne podłoża. Ich stan techniczny jest zły a nośność zbyt niska, dlatego wymagają wymiany konstrukcji. Ściek ACO DRAIN S200 na PPS6 o długości 150 m ma spękane koryto oraz uszkodzoną betonową obudowę. System odwodnienia stanowi sieć kolektorów, które odprowadzają wody deszczowe ze studni ściekowych na terenie PPS4 oraz kanału ściekowego na terenie PPS2 do Potoku Służewieckiego. Płyta postojowa PPS6 zostanie powiększona o jedno stanowisko do odladzania, dla którego rozbudowany zostanie system odprowadzania i separacji ścieków. Istniejący ściek w płycie zostanie wyremontowany. Na długości wszystkich stanowisk płyta PPS6 zostanie wyposażona w światła wyjścia. Istniejące PPS zostaną rozbudowane, tak aby wygospodarować jak najwięcej miejsc postojowych dla samolotów pomiędzy DKA, PPS1, DKU1,PPS6 i PPS9. Stanowiska postojowe zostaną zaopatrzone w instalacje dla rozruchu samolotów na PPS1, PPS2 i PPS4 (sieci zasilające nn, dodatkowe przepusty pod nawierzchniami, tablice rozdzielcze w terenie, pity zasilające w nawierzchni stanowisk). System oświetlenia masztowego płyt postojowych, system indywidualnego sterowania oświetleniem pojedynczych stanowisk, system podświetlanych znaków pionowych zostaną rozbudowane. Płytowe drogi kołowania zostaną wyposażone w światła osi oraz światła wprowadzenia na stanowiska. Istniejący system odwodnienia zostanie zmodernizowany w taki sposób, aby zapewniał skuteczne odwodnienie nawierzchni w czasie opadów burzowych, z uwzględnieniem przyległego sektora trawiastego (ND1). Zostanie zbudowana nawierzchnia sztuczna dla sprzętu agenta obsługi ziemnej o łącznej powierzchni około 4000 m 2. Planowana jest także budowa nowego hangaru nr 5 (jako inwestycja PLL LOT). 16 CDM Sp. z o.o.

17 2.5 Budowa centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci dystrybucji paliw lotniczych, która odbywać się będzie za pomocą systemu pomp i studzienek. Sieć będzie dostarczać paliwo lotnicze do wszystkich statków powietrznych znajdujących się na miejscach postojowych Lotniska, a także na stanowiskach oddalonych od terminala. Przedsięwzięcie wchodzi w skład projektowanego nowego systemu zaopatrzenia w paliwo lotnicze, który będzie się składał z: 1. Kolejowego frontu spustowego. 2. Rurociągu dalekosiężnego. 3. Bazy paliwowej. 4. Urządzeń systemu Hydrant na płycie lotniska. Przedmiotem analizy jest zadanie 4: budowa urządzeń systemu Hydrant na płycie lotniska, gdyż ten fragment układu położony jest na terenie, do którego tytuł prawny posiada Inwestor PPL. Dla całego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona odrębna procedura oceny oddziaływania na środowisko. Obejmować ona będzie tereny będące we władaniu innych podmiotów (Petrolot, PKP w tym tereny zamknięte). Lokalizacja centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze została przedstawiona na poniższym rysunku. CDM Sp. z o.o. 17

18 Rysunek 1 Lokalizacja elementów centralnego systemu zaopatrzenia Lotniska w paliwo lotnicze Port Lotniczy wyposażony jest w sieć wybudowaną 15 lat temu i nie oddaną do użytku. Sieć jest w złym stanie technicznym, co wyklucza jej przyszłe podłączenie. Projekt obejmuje także wszelkie systemy uzupełniające niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania sieci oraz ważne dla ochrony środowiska na tym terenie, w celu rozpoznania i zminimalizowania możliwego szkodliwego wpływu wynikającego z utrat lub wycieków paliwa, zwracając szczególną uwagę na takie niebezpieczeństwo. Są to między innymi: studzienki z podwójnymi ściankami; system rozpoznawania i lokalizacji wycieków wraz z procedurą Certyfikacji Szczelności; zawory hydrantu z zabezpieczeniem przeciwpożarowym; zawory rozdzielające z siłownikiem na początkach przewodów. We wszystkich odcinkach nowego rurociągu, nachylenie wynosić będzie minimalnie 0,5%. Wystarczy to do zapewnienia prawidłowego usuwania możliwych zanieczyszczeń stałych lub wydzielającej się wody. Jako sposób prowadzenia prac budowlanych wybrano przekrój spadku o nachyleniach określonych, wyposażony w miejsca niskie wykorzystane do odwodnienia i miejsca wysokie do odpowietrzania. W punktach połączeń miejsc wysokich i niskich znajdują się odpowiednie zawory rozdzielające dla każdego z projektowanych przewodów, mające za zadanie zapewnić funkcjonowanie części systemu, a nawet całej pętli na wypadek 18 CDM Sp. z o.o.

19 wystąpienia zdarzenia, które uniemożliwiłoby korzystanie z jakiejś jej części. Zgodnie z zaleceniami FAA (Federal Aviation Administration), zawory rozdzielające znajdują się w odstępie co 3 4 stanowiska statków powietrznych. System składa się z rurociągu głównego, a odgałęzienie złożone jest z czterech pętli zaopatrujących. Rurociąg główny zaopatruje pozycje statków powietrznych. Pętle 1 i 2 oraz przewód główny odpowiadają za zaopatrywanie pozycji obsługiwanych w większości przez rękawy pasażerskie, natomiast pętle 3 i 4 dostarczają paliwo na pozycje oddalone. Odgałęzienie jest zbudowane z dwóch przewodów o równej średnicy. Zastosowany jest tu system znany jako dystrybucja w układzie zamkniętym, korzystny dla zapewnienia jakości paliwa i wykluczający możliwość powstania ślepych uliczek i nieczynnych przewodów. Pętle paliwowe mają średnicę 8 i 10, podczas gdy przewód główny, 18. System wyznacza miejsce dla każdej studzienki paliwowej, ustalone zgodnie z rodzajami statków powietrznych przewidywanych do obsługi w każdym z miejsc postojowych odpowiadających im stref płyty. Do odwodnienia instalacji w miejscach niskich i do odpowietrzania w miejscach wysokich zastosowane zostaną przewody podłączone w odpowiednich punktach do przewodów dystrybucji w pętlach paliwowych oraz do głównego przewodu dystrybucyjnego. Punkty te mogą służyć także do opróżnienia odpowiednich odgałęzień, gdyby zaszła taka potrzeba. Do budowy projektowanego systemu zostaną użyte m.in. następujące urządzenia i instalacje: rurociągi dystrybucji paliw od studzienki usytuowanej na granicy działań związanych z projektem do wszystkich punktów zaopatrujących. Bierze się pod uwagę również rurociągi pętli zaopatrujących; studzienki hydrantu i zaopatrzenia statków powietrznych; studzienki odwodnienia i odpowietrzenia; system kontroli antykorozyjnej (ochrona katodowa); systemy rozpoznawania wycieków i certyfikacji szczelności; zawory rozdzielające, odwadniające i odpowietrzania; system oprzyrządowania; system rozpoznawania i gaszenia ognia w studzienkach; okablowanie elektryczne urządzeń; studzienki osłony zaworów rozdzielających; przyciski zatrzymania awaryjnego. CDM Sp. z o.o. 19

20 2.6 Budowa hotelu Budynek hotelu pięciogwiazdkowego Marriott posadowiony będzie na istniejącym parkingu wielopoziomowym P-2 zlokalizowanym w pobliżu terminala 2. Wymiary całkowite parkingu wynoszą w planie 161 x 98 m a wysokość 9,4 m. Hotel będzie oddalony o około 800 m od punktu przecięcia dróg startowych i o około 75 m od najbliższego budynku Terminala 1 Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1. Budynek będzie miał 8 kondygnacji i 3 kondygnacje parkingu w ramach istniejącego parkingu. Wysokość budynku hotelu, liczona od poziomu istniejącego parkingu (traktowana jako teren wokół Lotniska) wyniesie 24,98 m, a długość jego elewacji frontowej 102 m. Dla gości hotelowych i dla personelu przeznaczonych będzie 100 miejsc parkingowych w ramach istniejącego parkingu. Rysunek 2 Lokalizacja hotelu widok z lotu ptaka Zestawienie powierzchni i kubatur: Powierzchnia zabudowy m2; Powierzchnia użytkowa: o pomieszczeń w ramach istniejącego parkingu m 2 ; o części nadziemnej m 2 ; Σ m 2 Powierzchnia całkowita: o pomieszczeń w ramach istniejącego parkingu m 2 ; o części nadziemnej m 2 ; Σ m 2 20 CDM Sp. z o.o.

21 Kubatura budynku: o pomieszczeń w ramach istniejącego parkingu m 3 ; o części nadziemnej m 3 ; Σ m 3. W hotelu znajdzie się 225 jednostek mieszkaniowych, będą to regularne pokoje hotelowe z możliwością łączenia wielu z nich wewnętrzną komunikacją oraz apartamenty. Zestawienie jednostek mieszkaniowych na poszczególnych kondygnacjach przedstawiono w poniższej tabeli. Pokój typu double/double Pokój typu King Apartament Junior Apartament Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja Kondygnacja RAZEM Σ 225 Budynek hotelu będzie mieć kształt prostokątnej, na końcu lekko przełamanej bryły z nacięciami oraz dodatkowym skrzydłem konferencyjnym w południowo wschodniej części elewacji. Wszystkie urządzenia techniczne znajdujące się na dachu hotelu zostaną zabudowane panelami wykonanymi z pionowych krat żaluzji. Dzięki temu zabiegowi budynek zostanie zamknięty w jedną spójną bryłę. Rysunek 3 Elewacja południowo zachodnia CDM Sp. z o.o. 21

22 Rysunek 4 Elewacja północno zachodnia Struktura obiektu Budynek hotelu podzielony będzie na dwie części połączone ze sobą układem komunikacji wewnętrznej: hotelową i konferencyjno-bankietową. Część hotelowa zlokalizowana zostanie w głównym korpusie budynku i znajdzie się w niej 225 jednostek mieszkalnych (pokoje i apartamenty), a także restauracja, bar, basen, fitness klub oraz pomieszczenia administracyjne. Część konferencyjno-bankietowa zlokalizowana zostanie w dwukondygnacyjnym skrzydle, w którym znajdować się będą dwie sekcje sal konferencyjnych, sala balowa, foyer, restauracja z kuchnią oraz pomieszczenia socjalne i zaplecze. Obydwie części budynku będą powiązane na poziomie parteru przestrzenią hallu i foyer. Na dachu budynku głównego zaprojektowano przestrzeń techniczną. Główne wejście do hotelu zlokalizowane zostanie naprzeciwko wyjścia głównego z hali odlotów, a niezależne wejście do części konferencyjnej w południowym narożniku elewacji frontowej. Elewacja frontowa zostanie podwinięta i będzie stanowiła formę zadaszenia nad podjazdem do hotelu i obydwoma wejściami. Piętro w części hotelowej oparte zostanie na układzie wewnętrznego korytarza, który połączy maksymalnie 40 jednostek mieszkalnych. Korytarz zostanie przełamany w połowie swojej długości, aby uzyskać optyczne skrócenie długości. Trzon wind zlokalizowany zostanie w centralnej części rzutu. W budynku znajdzie się 5 klatek schodowych: Trzy klatki w części hotelowej (korpus główny) jedna schodząca do poziomu -3 ; Dwie klatki w części konferencyjno-bankietowej (dwukondygnacyjne skrzydło) łączące parter z częścią konferencyjno-bankietową. Część hotelowa obsługiwana będzie przez cztery windy osobowe pracujące w grupie, zlokalizowane w centralnej części budynku. Nośność wind będzie wynosić 1000kg/13 osób a prędkość 1,6 m/s. W północnej części budynku zlokalizowane zostaną dwie windy serwisowe (1000 kg/13 osób, 1 m/s) oraz dźwigi obsługi technicznej obsługujące wszystkie kondygnacje. 22 CDM Sp. z o.o.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo