6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości"

Transkrypt

1 Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości SSI Schäfer Ponad czterdziestometrowe konstrukcje silosów, jak i sam proces inwestycyjny budowy takiego obiektu, różnią się zasadniczo od podejścia standardowego w typowych magazynach. Różnice wynikają z cech charakterystycznych magazynów samonośnych i dodatkowych funkcji, jakie spełnia konstrukcja w trakcie eksploatacji obiektu. Dlatego budując magazyn samonośny inwestor musi wziąć pod uwagę znacznie więcej czynników niż w przypadku budowy tradycyjnej hali magazynowej. 38 6/2012

2 KKonstrukcja magazynu samonośnego, jak sama nazwa wskazuje, jest samowystarczalna pod względem elementów nośnych dla dachu i ścian magazynu. Z tego względu budowa ścian i tradycyjnej konstrukcji dachowej nie jest w tym przypadku konieczna. W proces inwestycyjny budowy takiego obiektu z reguły zaangażowanych jest kilka stron: klient, firma budowlana, dostawca regałów, dostawca automatyki oraz systemu WMS. W praktyce często trzy ostatnie z wymienionych funkcji spełnia ten sam dostawca. Inwestycja krok po kroku Pierwszym etapem budowy silosów jest wykonanie planu logistycznego, który jest fundamentem każdego tego typu projektu. Określa się w nim warunki brzegowe inwestycji, harmonogram, weryfikuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ustala się ogólne parametry planowanego magazynu. Często bowiem zdarza się, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają wpływ na dopuszczalną wysokość konstrukcji tego rodzaju. Następnym etapem System Logistics jest analiza zgromadzonych danych wraz z wyborem technologii składowania, na których podstawie inwestor dokonuje wyboru partnerów do projektu. Po dokonaniu tych wyborów uzyskuje się Nie bez znaczenia jest odporność na ewentualne ruchy sejsmiczne. Dlatego magazyny samonośne buduje się jako zwartą strukturę, posiadającą stężenia pionowe i poziome, zapewniające stabilność w każdych warunkach. wszystkie pozwolenia związane z planowaną inwestycją. Jednocześnie precyzowane są kwestie związane ze stroną organizacyjną budowy i definiowane są zadania operacyjne. Firma budowlana w pierwszej kolejności jest odpowiedzialna za przygotowanie płyty fundamentowej zgodnie z parametrami dotyczącymi obciążeń, jakim będzie poddana posadzka. Wykonanie szczegółowych obliczeń dla firmy budowlanej spoczywa w gestii dostawcy konstrukcji regałowej. Ze względu na ogromne obciążenia posadzka pod magazyn samonośny powinna być wykonana ściśle pod określone wytyczne, po szczegółowych badaniach geologicznych terenu, na którym magazyn będzie stał. Czas budowy posadzki przemysłowej to okres kilku miesięcy, równolegle z nią wykonuje się cały front magazynu, czyli całą część budowlaną (pomieszczenia biurowe, strefa wysyłki, wjazdu towaru na magazyn, kompletacji itd.) mówi Dla branży napojowej (System Logistics) Magazyn dla grupy Maspex Wadowice w Tychach, oddany w maju 2009 r. Pojemność miejsc paletowych na obszarze 9000 mkw., wysokość 32 m, 15 układnic mogących zabrać jednorazowo, po 2 palety każda. Regały o pojedynczej głębokości składowania. Magazyn został zaprojektowany tak, aby w każdej chwili można go było rozbudować do 24 układnic i miejsc paletowych bez przerywania pracy istniejącej części. Automatyczny wjazd palet na magazyn, bezpośrednio z produkcji (tunel nad drogą) z pełną kontrolą palet na wejściu, jak również z innych zakładów produkcyjnych poprzez rampy rozładunkowe z przenośnikami (również z kontrolą palet na wejściu wymiary palety, jej waga, odczyt kodu kreskowego z etykiety itp.). Automatyczna wysyłka towaru tzw. just-in-time, gdzie palety wyjeżdżają na rampę załadunkową, dopiero po pojawieniu się ciężarówki po odbiór towaru (czas załadunku maks. 25 minut). To pozwala na wysyłkę powyżej 6000 palet dziennie (ok. 200 ciężarówek). Konfekcja na poziomie 8500 linii pickingowych/dzień, w pełni zrobotyzowany picking warstwowy i automatyczny, picking kartonowy oparty o zasadę goods-to- -man na 12 stanowiskach. Rezultatem jest bardzo kompaktowa instalacja, w której wszystkie operacje przeprowadzane są bardzo szybko i wydajnie, zapewniając możliwość realizacji każdego zamówienia do rana dnia następnego, od dnia otrzymania zamówienia. Wszystkie operacje są zarządzane przez Systore WMS opracowany przez System Logistics i powiązanym z firmowym systemem SAP. 6/

3 Dla chemii budowlanej (Mecalux) Firma Lakma Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów w wybranych gałęziach chemii budowlanej i gospodarczej, którego historia sięga 1988 r. W 2009 r. podjęto decyzję o budowie nowoczesnego magazynu samonośnego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w Warszowicach koło Żor. Prace zakończono w 2011 r. Generalnym wykonawcą inwestycji oraz dostawcą kompleksowego systemu składowania jest gliwicka firma Mecalux Sp. z o.o. Obiekt ma powierzchnię 4440 mkw. i składa się z dwóch części: pierwszą stanowi hala kompletacji o powierzchni 2140 mkw., natomiast drugą magazyn wysokiego składowania o powierzchni 2300 mkw. Hala kompletacji jest wyposażona w pięć doków rozładunkowo-załadunkowych, strefę pobrań towarów z palet oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Przeznaczeniem nowego magazynu jest składowanie produktów wytworzonych w sąsiadującej fabryce firmy oraz ich przygotowanie do wysyłki. Wymiary: 81 x 53 x 32 m Konfiguracja:4 korytarze / 4 układnice / podwójna głębokość składowania / strefa kompletacji Pojemność: palet / 1000 kg Opis: 4 układnice o podwójnej głębokości składowania; 14 poziomów składowania; Systemy przenośników rolkowych, łańcuchowych oraz rolkowo-łańcuchowych; 10 wózków transferowych (wahadłowych); 2 windy paletowe; 2 stanowiska typu Produkt do Operatora; Przenośniki grawitacyjne w strefie kompletacji, mogące pomieścić jednocześnie 150 palet; 5 ramp załadowczo-rozładowczych; Zaawansowany System Zarządzania Magazynem (WMS); Estakada pomiędzy fabryką a magazynem. Nowo wybudowany dla Lakmy magazyn samonośny różni się od tradycyjnego tym, iż konstrukcję budynku stanowią same regały, będące jednocześnie elementem nośnym dla okładzin ścian i dachu. Jest on w pełni zautomatyzowany, co powoduje wyeliminowanie większości czynności związanych z ręczną manipulacją ładunkami i przyspieszenie procesu przygotowania zamówień. Ponadto oferuje optymalną kontrolę nad stanami magazynowymi, umożliwiając zarazem sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji i natychmiastowy dostęp do wszelkich raportów i zestawień. Automatyczne systemy składowania są obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem magazynowania towarów. Ich zastosowanie daje możliwość budowy znacznie wyższych niż tradycyjne magazynów, co w połączeniu z przejęciem przez system większości procesów związanych z przemieszczaniem i składowaniem ładunków wpływa na znaczną redukcję kosztów. Jest to szczególnie istotne w obliczu stale rosnących cen gruntów oraz kosztów zatrudnienia. Mecalux Krzysztof Kurek, Area Manager z firmy System Logistics. Wzniesienie konstrukcji regałowej następuje bezpośrednio po wykonaniu posadzki, a montowanie urządzeń do przemieszczania ładunków jest możliwe równocześnie na etapie wznoszenia regałów. Jednocześnie stawia się również panele ścian. Całość zostaje obudowana dopiero, gdy prace związane z montażem regałów i układnic dobiegną końca. Wtedy może nastąpić podłączenie sterowania, uruchomienie i test instalacji. Nie sposób stwierdzić jednoznacznie, czy budowa magazynu samonośnego w porównaniu z tradycyjną halą magazynową o podobnej kubaturze trwa krócej, czy dłużej. Z jednej strony mamy możliwość realizowania kilku etapów jednocześnie, z drugiej jednak w przypadku budowy silosów dużo większą rolę odgrywa czynnik pogodowy, gdyż tak pospolite w naszej strefie klimatycznej zjawiska, jak mróz, śnieg czy silny wiatr, mogą skutecznie storpedować przebieg prac, zwłaszcza jeżeli chodzi o sam montaż regałów samonośnych. O tempie prac decyduje również czynnik bezpieczeństwa. Znacznej części prac nie da wykonać się na ziemi, skręcanie konstrukcji wymaga alpinistycznych umiejętności montażystów, którzy wykonują swoje zadania na bardzo dużej wysokości. Pracy takiej nie da się przyspieszyć ze względu na bezpieczeństwo i pewność poprawnego wykonania montażu. Czas pracy, czyli koszt, uzależniony jest też od warunków atmosferycznych. Ulewne deszcze, opady śniegu lub silny wiatr może skutecznie przerwać wykonywanie montażu, ze względu na bezpieczeństwo ludzi czy sprzętu tłumaczy Aleksander Kwoczała, współwłaściciel firmy Heavy Duty Construction. 40 6/2012

4 Bilans kosztów Podobnie jak czas realizacji, również porównanie kosztów budowy magazynu silosowego ze standardowym obiektem nie jest rzeczą prostą. Kosztowny sprzęt niezbędny do realizacji tego typu projektów, wysokiej jakości wytrzymała konstrukcja i aparatura zapewniająca jednolity mikroklimat w każdym miejscu silosu znacząco obciążają budżet inwestora. Bilansują go jednak stosunkowo niewielkie kosztu gruntu, mniejszej powierzchni posadzki, czy wreszcie mniejsze nakłady na siłę roboczą na etapie eksploatacji magazynu. Z tego względu zestawiając obiekty silosowe i tradycyjne o podobnej kubaturze, eksperci uznają koszty tych inwestycji za porównywalne, z lekkim wskazaniem na korzyść magazynów samonośnych. W porównaniu do magazynu zrealizowanego w technologii tradycyjnej, magazyn samonośny jest z reguły o co najmniej kilkanaście procent tańszy. Oczywiście wiele zależy od jego wymiarów, a szczególnie wysokości (im magazyn jest wyższy, tym ta relacja jest korzystniejsza), jednak podobnie jak w aspekcie czasów Niezaprzeczalne atuty Niewątpliwie jedną z podstawowych zalet magazynów samonośnych względem tradycyjnych jest wykorzystanie konstrukcji regałów jako konstrukcji nośnej budynku magazynu. Daje to możliwość ekonomicznego wybudowania bardzo wysokiego obiektu i optymalnego wykorzystania dostępnej wysokości zabudowy na działce. Dlatego też konstrukcja regałowa musi spełniać dużo wyższe wymagania odnośnie obciążeń statycznych i dynamicznych przenosi ona nie tylko obciążenia od składowanych jednostek ładunkowych, ale również ciężar pokrycia ścian i dachu, napór wiatru, śnieg itp. Magazyny samonośne są w pełni zautomatyzowane, tzn. wewnątrz ścieżek regałowych, czy to magazynu typu miniload, czy highbay, operują automatyczne układnice, do których jednostki ładunkowe są dostarczane i odbierane za pomocą przenośników. Zdecydowanie bardzo ważną częścią tego typu magazynów jest zaplanowanie sterowania dla całej automatyki oraz layoutu samej strefy przed magazynem, gdzie oprócz przenośników stosowanych jest wiele innych alternatywnych automatycznych technik transportu. Również istotne dla powodzenia projektu jest właściwe zinterfejsowanie systemu sterowania magazynem automatycznym z systemami współpracującymi (zarówno nadrzędnymi, np. WMS czy ERP, jak i podrzędnymi, jak sterowanie przenośnikami czy strefami kompletacji). Łukasz Jatta, Principal, Miebach Consulting realizacji każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie mówi Andrzej Michalski, Dyrektor Handlowy w firmie Mecalux. Podobne stanowisko w kwestii porównania kosztów budowy porównywalnych pod względem kubatury magazynów zajmuje Krzysztof Kurek. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przy magazynie tradycyjnym, dla składowania palet potrzebujemy ponad mkw. powierzchni, a dla wysokiego składowania, gdzie możemy składować nawet 14 palet/mkw., znacznie mniej, to uwzględniając koszty terenu oraz koszt wykonania posadzki przemysłowej dla takiej powierzchni, a także to, że magazyn automa- reklama

5 Utrzymać mikroklimat Zmienne warunki klimatyczne w wysokich budynkach są zjawiskiem normalnym. Różnice temperatury występują nawet do 15 C, poziom wilgotności może wahać się w granicach kilkunastu procent, ale dopóki spełnia to warunki przechowywania np. leków, nie stanowi problemu dla użytkownika. W przypadku, gdy wahania są większe i stają się nieakceptowalne, wówczas inwestor zmuszony jest zakupić urządzenia klimatyzujące czy wentylujące, wspomagające utrzymanie tych parametrów na odpowiednim poziomie. Wówczas projekt konstrukcji regałowej musi jedynie uwzględnić umiejscowienie tych urządzeń. Tomasz Cepiak, Project Manager dept. Dynamic Systems, SSI Schäfer tyczny nie potrzebuje budynku dla części składowania, koszty zaczynają nam się kompensować. Jeśli dodamy do tego fakt, że w magazynie automatycznym pracuje zdecydowanie mniej osób (o około 50 proc., jeśli chodzi o kompletację, wysyłkę i przyjęcia towaru), zredukowana jest również ilość wózków widłowych, koszty zainwestowane w automatykę magazynową, zwracają się bardzo szybko przekonuje ekspert z firmy System Logistics. Różnice konstrukcyjne Biorąc pod uwagę samą konstrukcję regałów, te w magazynach samonośnych znacząco różnią się od tradycyjnych regałów paletowych, stosowanych w standardowych halach magazynowych. Podczas gdy w przypadku SSI Schäfer tradycyjnych regałów uwzględnia się jedynie wysokość palety z towarem i jej ciężar, a regał musi utrzymać towar i własną konstrukcję, regały magazynów samonośnych spełniają dodatkowe funkcje. Muszą być bowiem przystosowane do przeniesienia obciążenia własnego, składowanych materiałów, ale również obciążenia wynikającego z siły wiatru, pokrycia obudowy i konstrukcji dachu, a niejednokrotnie też zalegającego na jego powierzchni śniegu. W związku z tym, że magazyny samonośne nie wymagają konstrukcji budowlanej, sposób montażu, kształt i budowa regałów różnią się od tych tradycyjnych. Przede wszystkim są to regały, które przyjeżdżają na miejsce montażu w postaci pojedynczych stalowych elementów, najczęściej ocynkowanych. Na miejscu za pomocą połączeń spawanych bądź śrubowych są ze sobą łączone na stałe, po czym po ustawieniu pojedynczego elementu do pionu, są spawane do stalowych belek zalanych w posadzce przemysłowej. Kolejne elementy są ze sobą łączone, tworząc szkielet magazynu. Zewnętrzne elementy Meble na układnicach (SSI Schäfer) Budowa systemu magazynów wysokiego składowania w centrum dystrybucyjnym w Radomsku rozpoczęła się w połowie 2009 r. Duńska firma Jysk, sprzedająca artykuły wyposażenia wnętrz, zdecydowała się na realizację tej inwestycji właśnie z SSI Schäfer. Projekt obejmuje dwa automatyczne magazyny o łącznej powierzchni mkw. i wysokości 38 m, w których do dyspozycji jest miejsc paletowych w przeliczeniu na jednostki typu EUR. Regały obsługiwane są przez 24 układnice magazynowe o nośności 2000 kg każda. Cztery z nich, dedykowane do obsługi metalowo-drewnianych platform na ładunki ponadgabarytowe, zostały przeprojektowane specjalnie pod te platformy. System przenośników zainstalowany na 3 poziomach, o łącznej długości prawie 600 m, realizuje transport wewnętrzny palet, platform oraz nośników na wejściu i wyjściu z magazynu. Za transport pionowy pomiędzy poziomami odpowiedzialnych jest 15 wind paletowych. Dodatkowo system wyposażony jest w urządzenie do kontroli jakości palet oraz pięć automatycznych owijarek foliujących, wpiętych w linie przenośników rolkowych. Zakończenie prac związanych z budową, uruchomieniem magazynów wysokiego składowania, strefy dostaw i wysyłek oraz wdrożeniem informatycznym miało miejsce w 2011 r. 42 6/2012

6 magazynu, mają taką konstrukcje, aby można było bezpośrednio do nich zamontować panele dachowe i ścienne wyjaśnia Krzysztof Kurek z System Logistics. Nie bez znaczenia jest też odporność na ewentualne ruchy sejsmiczne. Dlatego magazyny samonośne buduje się jako zwartą strukturę, posiadającą stężenia pionowe i poziome, zapewniające stabilność w każdych warunkach. W wysokiej konstrukcji dopuszczalne odkształcenia obciążonego regału są znacznie mniejsze niż w przypadku standardowych regałów. Dlatego też konstrukcja Biorąc pod uwagę samą konstrukcję regałów, te w magazynach samonośnych znacząco różnią się od tradycyjnych regałów paletowych, stosowanych w standardowych halach magazynowych. magazynów samonośnych wymaga profili z grubszej blachy, większych kotew i dodatkowych stężeń zarówno w ramach, jak i pomiędzy nimi. Różnice w konstrukcjach Główną różnicą jest konstrukcja dachu, a także grubość słupów nośnych. Tradycyjne regały nie posiadają kratownic dachowych, gdyż stawiając regały wewnątrz magazynu, eliminuje się ich potrzebę. Magazyny samonośne wymagają takiej konstrukcji, gdyż po wykonaniu montażu konstrukcji regałów i kratownic dachowych montuje się pokrycie dachu. Słupy regałów w przypadku magazynów samonośnych są zdecydowanie mocniejsze i zrobione z grubszej stali niż w magazynach tradycyjnych regałów. Ma na to wpływ większe obciążenie, które musi być przez nie przeniesione. Przeniesione musi zostać nie tylko obciążenie składowanego materiału oraz obciążenie własne, ale dodatkowo ciężar zalegającego na dachu śniegu, parcie wiatru, waga pokrycia dachu, a także obudowy. Magazyny samonośne obudowuje się również konstrukcją rygli, które są niezbędne, aby zamocować obudowę magazynu. Tradycyjne magazyny montowane wewnątrz hali nie potrzebują takiej dodatkowej konstrukcji. Aleksander Kwoczała, Heavy Duty Construction Różnice w konstrukcji samych regałów wyjaśnia nam również Tomasz Cepiak, Product Manager departamentu Dynamic Systems w firmie SSI Schäfer. W przypadku konstrukcji produkcji SSI Schäfer, zimnogięte profile słupów w obu przypadkach są podobne, różnią się grubością blachy, z której zostały wykonane, wymiarami profili, dobieranymi do obciążeń oraz perforacją, która dla rozwiązania typu silo jest wykonana tylko w miejscach łączeń z belką. Natomiast zasadniczą różnicą jest sposób wykonania belki nośnej oraz połączenia belki ze słupem. W przypadku silo mamy do czynienia z profilem sigma, przykręcanym do słupa. Jest to połączenie, zapewniające sztywność konstrukcji, odróżniające SSI od innych producentów, którzy podobnie jak w regałach standardowych stosują połączenia półsztywne. Cała konstrukcja jest ocynkowana, skręcana, bez spawów, co zapewnia lepszą ochronę przeciw korozji tłumaczy nasz rozmówca. Elementem najbardziej różniącym magazyn samonośny od tradycyjnego jest struktura dachu. Wiązary dachowe wykonywane są z profili używanych do montażu ram i mocowane do szczytu ram reklama Magazyny typu Silo Magazyn wysokiego składowania typu Silo stanowi konstrukcję nośną dla ścian i dachu. Dzięki temu budowa oddzielnej hali jest zbyteczna. Krótki czas wdrożenia oraz brak konieczności fundamentowania to tylko dwie z wielu zalet systemu. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Chętnie doradzimy! SSI SCHAEFER SP. Z O.O. Opalińskiego Warszawa tel.: 22/

7 Największy w Czechach (Efacec) Efacec dostarczył samonośny automatyczny magazyn wysokiego składowania o wymiarach 69,1 x 51,4 x 38 m dla firmy Škoda Auto A.S. w fabryce produkującej części zamienne do samochodów tej marki mieszczącej się w miejscowości Mladá Boleslav. Jest to obecnie największy magazyn samonośny w Czechach i jeden z większych w Europie. Efacec zrealizował tę inwestycję kompleksowo, projektując dostarczając oraz uruchamiając całkowicie automatyczny magazyn składowania i dystrybucji. Omawiane rozwiązanie składa się z systemu regałów samonośnych o wysokości 38 m i pojemności palet, jedenastu układnic, systemu przenośników zintegrowanego z piętnastoma wózkami szynowymi (RGV) poruszającymi się po 480-metrowej pętli. Zastosowano także dwukondygnacyjny system kompletacji zamówień oparty o dziesięć stacji pick- -by/to-light. Efacec dostarczył także i zamontował panele okrywające ściany boczne oraz dach magazynu, system ogrzewania i wentylacji, a także zabezpieczenia przeciwpożarowe. Pracę magazynu koordynuje i nadzoruje komputerowy system zarządzania magazynem (WMS) firmy zintegrowany z programem SAP firmy Škoda Auto A.S. Co warte podkreślenia, magazyn jest w stanie obsługiwać trzy nietypowe rodzaje jednostek ładunkowych o wymiarach 2100 x 1400 mm o dwóch różnych wysokościach oraz 1000 x 1400 mm zarówno w zakresie składowania, jak i kompletacji. przy pomocy specjalnych łącz. W magazynach automatycznych wiązar dachowy pełni jednocześnie funkcję podpory górnej szyny układnicy. W górnej części wiązara znajdują się rygle, pozwalające na mocowanie poszycia. Ograniczenia wysokości Optymalna wysokość magazynu samonośnego wynosi około 40 m. Wynika to przede wszystkim z ograniczeń konstrukcyjnych urządzeń transportu wewnętrznego i z lokalnych planów zabudowy. Jednocześnie taka wysokość jest najbardziej ekonomicznie uzasadniona. Jednym z czynników technicznych ograniczających wysokość silosów do czterdziestu kilku metrów są zastosowane elementy konstrukcyjne. Wychodząc z obliczeń statycznych tego typu konstrukcji, ograniczenie stanowią profile, z których wykonane są słupy regałowe. Konieczność wyginania większych profili z grubszych płatów blachy spowodowałaby znaczny wzrost kosztów produkcji i spadek opłacalności mówi Tomasz Cepiak z SSI Schäfer. Ponadto na magazyn o wysokości ponad 40 m bardzo silnie oddziałuje wiatr. Aby konstrukcja była w stanie oprzeć się tym siłom, musi być bardzo masywna. Przekroczenie wysokości 45 m wiązałoby się z koniecznością zastosowania zdecydowanie grubszych profili. Od strony technicznej górną granicę wysokości silosu wyznacza też konstrukcja układnic. Uzyskanie wyższej wysokości jest niemożliwe, ponieważ technologia pracy układnic pracujących w magazynie ma pewną tolerancję co do odchyleń. Im większa rozpiętość pomiędzy górną a dolną szyną, po której porusza się układnica, tym jej praca Efacec jest mniej precyzyjna, a powyżej 50 m jest ona niemożliwa ze względu na zbyt duże odchylenia argumentuje Arkadiusz Szklarczyk, Marketing and Sales Manager firmy Efacec, portugalskiego dostawcy rozwiązań automatyki magazynowej, od kilku miesięcy obecnego również na polskim rynku. Dodatkowym problemem mogą być wbrew pozorom odchylenia konstrukcji pod wpływem wiatru, które przy przekroczeniu pewnej wysokości mogłyby uniemożliwić sprawną i precyzyjną pracę układnic. Poza tym, określając wysokość silosu, na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę parametr wytrzymałości konstrukcji na siły parcia wiatru. Im wyższa jest konstrukcja, tym większe siły wyrywające działają na mocujące ją do płyty posadowienia kotwy i tym większe muszą być przekroje słupów, stężeń itd. Po przekroczeniu pewnej wysokości, a szczególnie gdy mówimy o magazynach stosunkowo wąskich (na 1 2 układnice), koszty związane ze zwiększonym tonażem użytej stali mogą znacznie obniżyć atrakcyjność finansową inwestycji tłumaczy Andrzej Michalski, z firmy Mecalux. Michał Klecha 44 6 /2012

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości?

SSI SCHÄFER. Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? SSI SCHÄFER Aktualne trendy rozwiązań magazynowych w branży mięsnej. W co inwestują producenci mięsa, wędlin aby zwiększyć swoje możliwości? Warszawa 04.11.2015 Andrzej Bonk 2 Regały stacjonarne rzędowe,

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach. (studia przypadków)

Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach. (studia przypadków) Najpopularniejsze rozwiązania automatyczne w polskich magazynach (studia przypadków) NAJPROSTSZA JEDNOSTKA MAGAZYNOWA...PALETA Paleta podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ

KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ STALOWE HALE NA ZAMÓWIENIE KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ Dynamiczny rozwój rynku konstrukcji hal stalowych w Polsce sprawia, że przedsiębiorstwa oferujące tego typu produkt muszą nieustannie szukać

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Magazyny Budowle magazynowe

Magazyny Budowle magazynowe Magazyny Budowle magazynowe Magazyny jednostek ładunkowych Magazyny materiałów masowych (sypkich) Magazyny materiałów płynnych (cieczy i gazów) Składowanie statyczne bezregałowe podłogowe Do piętrzenia

Bardziej szczegółowo

Budynki dla rolnictwa

Budynki dla rolnictwa Budynki dla rolnictwa Magazyn ZBOŻOWY Niestandardowy projekt hali magazynowej do przechowywania zboża Magazyn zbożowy do obróbki i przechowywania zboża jest ciekawym połączeniem konstrukcji stalowej i

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom

Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom lepsze wykorzystanie posiadanych pomieszczeń od poszerzenia powierzchni magazynowych bezpośrednio na i produkcyjnych aż po urządzenie

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu WDX.PL Projekty logistyczne Firma WDX S.A. oferuje kompleksowe, efektywne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Projekty logistyczne są flagowym

Bardziej szczegółowo

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4 BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2013-11-08 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

We engineer your success. All over the world. Systemy Automatycznego Magazynowania

We engineer your success. All over the world. Systemy Automatycznego Magazynowania We engineer your success. All over the world. Systemy Automatycznego Magazynowania Wprowadzenie Systemy Magazynowania Oprogramowanie zarządzające magazynem tworzone wedle standardów bądź na indywidualne

Bardziej szczegółowo

Jak produkujemy odboje?

Jak produkujemy odboje? Jak produkujemy odboje? Krok 1: Materiał Do produkcji odbojnic wykorzystujemy atestowany materiał stalowy najwyższej jakości produkowany w polskich hutach. Krok 2: Spawanie Spawanie naszych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

orl ett a C Regał paletowy z załadowaną paletą W praktyce meblarskiej z regałami wysokiego składowania dla Corlett, w których obok nich magazynowane są także eu - ropalety. Używanie palet jest z reguły

Bardziej szczegółowo

WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY PÓŁKOWE CM

WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY PÓŁKOWE CM WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY PÓŁKOWE CM 2 WDX.PL OPIS SYSTEMU W naszym Zakładzie Produkcyjnym w Zgierzu produkujemy kompletne regały pólkowe począwszy od surowca a skończywszy na gotowych

Bardziej szczegółowo

HALA KRYTA PLANDEKĄ ZAMIAST BLASZANEJ

HALA KRYTA PLANDEKĄ ZAMIAST BLASZANEJ HALE NAMIOTOWE, NAMIOTY MAGAZYNOWE HALA KRYTA PLANDEKĄ ZAMIAST BLASZANEJ Lekkie hale bezfundamentowe najpowszechniej wykorzystywane są w branży rolniczej, jednak na budowę tego rodzaju obiektów nierzadko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEM REGAŁÓW RACK 80 BIURO HANDLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 32-400 Myślenice, Jawornik 498 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

PAL RACK. Wysokiej jakości system składowania palet o szerokim zakresie wymiarowym i wagowym.

PAL RACK. Wysokiej jakości system składowania palet o szerokim zakresie wymiarowym i wagowym. PAL RACK Wysokiej jakości system składowania palet o szerokim zakresie wymiarowym i wagowym. SYSTEM REGAŁÓW NA PALETY System regałowy Stow Pal Rack składa się z szeregu podstawowych komponentów i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji to bardzo ważny temat, który ma istotne znaczenie praktyczne. Standardowy proces projektowy wykorzystuje możliwości optymalizacji w niewielkim stopniu.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu.

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. hale magazynowe hale handlowe hale produkcyjne hale specjalistyczne O firmie ekonomiści projektanci inżynierowie montażyści Firma Amwin jest polską spółką,

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne STORE

Centrum Logistyczne STORE Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne STORE Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

SOLIDNE KONSTRUKCJE ZAMIAST TRADYCYJNEJ BUDOWY

SOLIDNE KONSTRUKCJE ZAMIAST TRADYCYJNEJ BUDOWY PROFESJONALNE HALE NAMIOTOWE I STALOWE SOLIDNE KONSTRUKCJE ZAMIAST TRADYCYJNEJ BUDOWY Pilnie potrzebujesz hali magazynowej dla towaru, który udało ci się kupić po okazyjnej cenie. Wynajęcie pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY I ELASTYCZNY

BEZPIECZNY I ELASTYCZNY SSI AUTOCRUISER AUTOCRUISER BEZPIECZNY I ELASTYCZNY Pojazd magazynowy SSI SCHÄFER Autocruiser jest niedrogim i bardzo elastycznym systemem służącym do transportowania małych lub średnich jednostek. Najlepsze

Bardziej szczegółowo

www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów

www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów www.abs-silos.de Elastyczne rozwiązania dla TWORZYW SZTUCZNYCH L A T Silosy Kontenery Urządzenia wspomagające rozładunek Budowa układów MAGAZYNOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH DO 50 TON SILOSY ELASTYCZNE FIRMY

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1 25/09/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/09/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

ZROBIĆ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE?

ZROBIĆ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE? CO ZROBIĆ BY TWÓJ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE? Oprogramowanie magazynowe Software Solutions Dlaczego WMS może sprawić, że Twój magazyn będzie efektywny? Zainstalowanie oprogramowania magazynowego (WMS)

Bardziej szczegółowo

TRWAŁE, LEKKIE I SZYBKIE KONSTRUKCJE BUDOWLANE

TRWAŁE, LEKKIE I SZYBKIE KONSTRUKCJE BUDOWLANE TECHNOLOGIA OCYNKOWANEGO SZKIELETU STALOWEGO SFH GRZYWKA TRWAŁE, LEKKIE I SZYBKIE KONSTRUKCJE BUDOWLANE Tradycyjny system budowli murowanych, mimo że wciąż unowocześniany, pozostaje nadal najbardziej czasochłonną

Bardziej szczegółowo

SCP SCHÄFER CASE PICKING. W pełni zautomatyzowany system komisjonowania

SCP SCHÄFER CASE PICKING. W pełni zautomatyzowany system komisjonowania SCP SCHÄFER CASE PICKING W pełni zautomatyzowany system komisjonowania Laureat Targów Wzorcowych Logistic Award 2008 Schäfer Case Picking: wydajność zdefiniowana na nowo Szybciej, wydajniej, w dostosowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

GARAŻ BLASZAK CZY GARAŻ MUROWANY?

GARAŻ BLASZAK CZY GARAŻ MUROWANY? BLASZANE GARAŻE, WIATY, BRAMY NA ZAMÓWIENIE GARAŻ BLASZAK CZY GARAŻ MUROWANY? Nowoczesne domy zazwyczaj buduje się z uwzględnieniem już na etapie projektowania garażu, który na ogół włączony jest w bryłę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przykładowe realizacje... 12 Kontakt... 16 Adres:... 16 Strona internetowa oraz mail:... 16 Mapa:... 16. Strona 2

Spis treści. Przykładowe realizacje... 12 Kontakt... 16 Adres:... 16 Strona internetowa oraz mail:... 16 Mapa:... 16. Strona 2 Strona 1 Spis treści Nasze produkty... 4 Kielichy do stóp fundamentowych:... 4 Podwaliny:... 4 Słupy:... 5 Stoposłupy:... 6 Rygle i podciągi żelbetowe:... 6 Belki podsuwnicowe:... 7 Płyty ścienne:... 7

Bardziej szczegółowo

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych

Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Składowanie dynamiczne z użyciem konstrukcji regałowych Regały przepływowe - regał jest nieruchomy, natomiast składowane towary przemieszczają się w stosunku do konstrukcji regału. Składowanie w regale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Producent: Corab Sp. z o.o. ul. Michała Kajki 4 10-547 Olszyn, Poland WAŻNE : Zachować do późniejszego stosowania - Przeczytać uważnie". INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań Corab

Bardziej szczegółowo

WDX.PL. logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET

WDX.PL. logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET WDX.PL logistyka magazynowa AUTOMATYCZNY MIĘDZYPOZIOMOWY TRANSPORT PALET 2 WDX.PL Przenośniki - transport magazynowy SPIS TREŚCI WDX jest dostawcą kompleksowych, zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych)

Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów magazynowych) Polkowice 10.06.2013r. tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 05_LOG (Dotyczy wyposażenia nowej hali produkcyjnej dostawa i montaż regałów

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe Optymalne wykorzystanie powierzchni i maksymalne bezpieczeństwo

Konstrukcje stalowe Optymalne wykorzystanie powierzchni i maksymalne bezpieczeństwo KONSTRUKCJE STALOWE Więcej przestrzeni Konstrukcje stalowe Optymalne wykorzystanie powierzchni i maksymalne bezpieczeństwo INDYWIDUALNE, KOMPETENTNE I KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Niepowtarzalność, elastyczność

Bardziej szczegółowo

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR.

Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PIR, Ruukki SP2C X-PIR, Ruukki SP2D X-PIR, Ruukki SP2E X-PIR. www.ruukki.pl Płyty warstwowe Tablice obciążeń dla płyt Ruukki SP2B X-PR, Ruukki SP2C X-PR, Ruukki SP2D X-PR, Ruukki SP2E X-PR. Płyty Ruukki, dzięki wysokiej jakości materiałów rdzenia oraz okładzin, jak

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Wiesław Staniuk Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Plan prezentacji 1. Typologia ryzyka w procesach magazynowych 2.

Bardziej szczegółowo

Efektywne rozwiązania dla branży sadowniczej. Regały przejezdne i System Orbiter

Efektywne rozwiązania dla branży sadowniczej. Regały przejezdne i System Orbiter Efektywne rozwiązania dla branży sadowniczej Regały przejezdne i System Orbiter Regały przejezdne i System Orbiter Regały przejezdne oraz System Orbiter to systemy regałowe, zyskujące coraz większą popularność

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS ROLLBLOCK System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Podstawa opracowania 1.1 Podstawa formalna 1.2 Materiały techniczne 2. Przedmiot opracowania 3 Cel i zakres opracowania 4. Opis konstrukcji 5 Opis stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW SZYBKO, TANIO, DOKŁADNIE

PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW SZYBKO, TANIO, DOKŁADNIE DOMY SZKIELETOWE I PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI DACHOWYCH PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW SZYBKO, TANIO, DOKŁADNIE Moda na niektóre materiały budowlane lub trendy mija już po jednym sezonie, podczas gdy inne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie

Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Pieczęć firmowa Konkurs Bezpiecznej pracy w magazynie Organizowany przez Portal Log4.pl, z udziałem merytorycznych partnerów instytucji działających w obszarach bezpieczeństwa pracy, Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu 2. KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu Andrzej Anielski, Marcin Pardyak ISL Innowacyjne Systemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA KOLUMNY BOCZNE KURTYNA BRAMY AUTOMATYCZNE OTWIERANIE AWARYJNE ODBOJE

BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA KOLUMNY BOCZNE KURTYNA BRAMY AUTOMATYCZNE OTWIERANIE AWARYJNE ODBOJE Brama szybkobieżna Oddziela obszar sprzedaży od części magazynowej Pozwala uniknąć ingerencji osób nieupoważnionych Do zastosowań ewakuacyjnych Wytrzymała na uderzenia i bezpieczna BRAMA - MATERIAŁ / KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów

Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów Informacja prasowa Taurus CarryOn nowa jakość w transporcie rowerów Polska firma Taurus wprowadziła na rynek nową serię montowanych na haku holowniczym składanych bagażników CarryOn, dzięki którym można

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne CENTER

Centrum Logistyczne CENTER Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne CENTER Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości) Poszukiwanie formy Jednym z elementów procesu optymalizacji konstrukcji może być znalezienie optymalnej formy bryły, takiej, by zostały spełnione wymagane założenia projektowe. Oczywiście są sytuacje,

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Obrotowy magazyn poziomy

Obrotowy magazyn poziomy Obrotowy magazyn poziomy Obrotowy magazyn poziomy Spinblock jest automatycznym systemem magazynowania działającym na zasadzie towar do operatora. Nadaje się do wielu zastosowań, w szczególności, gdy potrzebna

Bardziej szczegółowo

WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY MINIRACK I PODESTY MAGAZYNOWE

WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY MINIRACK I PODESTY MAGAZYNOWE WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY MINIRACK I PODESTY MAGAZYNOWE 2 WDX.PL Regały półkowe MINIRACK SPIS TREŚCI Regały półkowe MINIRACK są najczęściej wykorzystywane do składowania towarów drobnicowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R. 80-175 Gdańsk; ul. Łowców 1 tel. 058 741 84 29; fax. 058 732 71 53. pracownia@konar.eu; www.konar.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R. 80-175 Gdańsk; ul. Łowców 1 tel. 058 741 84 29; fax. 058 732 71 53. pracownia@konar.eu; www.konar. Szanowni Państwo Pracownia Projektowa KONAR powstała w 2002 roku i w dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie pochwalić się znaczącym dorobkiem projektowym i wynikającym z niego, dużym doświadczeniem. Znaczącą

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ PODNOŚNIKI I PODESTY RUCHOME BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ W branży budowlanej praca na wysokości to chleb powszedni, jednak pracodawcy nie zawsze przykładają odpowiednią wagę do kwestii

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/08/ page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/08/ page 1 25/08/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/08/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Systemy dynamiczne i automatyczne Wydajna logistyka magazynowa dzięki indywidualnej technice składowania i transportu

Systemy dynamiczne i automatyczne Wydajna logistyka magazynowa dzięki indywidualnej technice składowania i transportu SYSTEMY DYNAMICZNE Więcej przestrzeni Systemy dynamiczne i automatyczne Wydajna logistyka magazynowa dzięki indywidualnej technice składowania i transportu MOBILNE ROZWIĄZANIA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

UNILINE: Automatyczny system składowania blach. Efektywny przepływ materiałów w procesach produkcyjnych i kompletacji.

UNILINE: Automatyczny system składowania blach. Efektywny przepływ materiałów w procesach produkcyjnych i kompletacji. UNILINE: Automatyczny system składowania blach. Efektywny przepływ materiałów w procesach produkcyjnych i kompletacji. 1 UNILINE: Elastyczny system magazynowania przeznaczony do składowania blach oraz

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Bydgoszcz 2014 Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji

Bardziej szczegółowo

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy Co jest tańsze? Więźba wykonana przez cieśli na budowie czy Wiązary przywiezione z fabryki? Co jest tańsze? Czy porównujemy równorzędne produkty? Jakość użytego drewna??? Tarcica wysuszona termicznie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski NIP: 599-247-99-87 tel. 601 278 123 www.bbipp.pl info@bbipp.pl Przedmiot opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo