Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego"

Transkrypt

1 Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na reaizację zadania inwestycyjnego Zapraszamy do złożenia oferty na reaizację zadania: PROJEKT I BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REGAŁAMI (MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA) przy u. Koszaińskiej w Szczecinku Założenia projektowe: 1.Magazyn na do miejsc paetowych; % miejsc: paeta 1 : mm x mm, H=1.400 mm, Q= ok. 600 kg; % miejsc: paeta 2 : 800 mm x mm, H = mm, Q = ok. 600 kg 2. Maksymane wymiary magazynu: 60 m x40 m. 3.Wysokość: metrów w kaenicy 4.Konstrukcja staowa, ściany ociepone, budynek ogrzewany, 2 bramy wjazdowe automatycznie otwierane z kurtynami powietrznymi. Wszystkie dane dotyczące zadania znajdują się na stronie Oczekujemy na oferty do dnia Osoby wskazane do kontaktów ze strony WZ EUROCOPERT Spółka z o.o.: Joanna Ptasińska, adres maiowy: Włodzimierz Tosik, te , adres maiowy:

2 WSKAZÓWKI PROJEKTOWE Zadanie inwestycyjne: Projekt i budowa hai wysokiego składowania 1. Szczegóne wymagania ubezpieczyciea (np. wytyczne ubezpieczyciea np. VDS, FM Goba) Brak wytycznych. W budynku będą instaowane czujniki dymu. Ponieważ koperty mają niską kategorię zagrożenia pożarowego, na etapie kakuacji oferty wystarczające jest kierowanie się normami budowanymi. 2. Istniejące umowy z gestorami sieci Do wgądu w siedzibie firmy. W opinii inwestora nie mają zahaczenia na obecnym etapie. 3. Istniejące uzgodnienie zjazdu Wjazd od strony hai beownic i hai produkcyjnej. Brak szczegółowych uzgodnień 4. Aktuana dokumentacja powykonawcza istniejących na zabudowywanej działce obiektów budowanych. Brak dokumentacji. Na działce znajduje się tyko jeden niewieki budynek o powierzchni 92,5 m2, wysokość do 3,5 m, kryty eternitem, stan techniczny zły i średni. Koszt rozbiórki naeży przyjąć do kakuacji oferty. Brak dokumentacji i badań istniejącego uzbrojenia i wyewek betonowych. Można wykonać samodzienie odwierty i badania. 5. Aktuana inwentaryzacja Brak 6. Aktuane badania wydajności hydrantów Na działce brak hydrantów. Naeży to ująć w projekcie, wraz z doprowadzeniem z miejskiej sieci wodociągowej. Uwaga: w ofercie prosimy kakuować wyłącznie instaacje wewnętrzne. Koszty doprowadzenia mediów (woda, w tym do hydrantów, energia eektryczna i woda gorąca do zasienia co), za wyjątkiem prac projektowych, będą przedmiotem odrębnej umowy. 7. Rodzaj i przeznaczenie obiektu: Obiekt przemysłowy magazynowy przeznaczony magazynowania kopert (pakowanych ściśe w kartony) na paetach umiejscowionych na regałach. 8. Aktuany pan miejscowy, wypis i wyrys. Naeży przyjąć pełną zgodność specyfikacji z panem. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się uchwały Rady Miasta w sprawie panu, co powinno nastąpić na przełomie istopada i grudnia 2014 (termin od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym). 9. Aktuana mapa zasadnicza Mapa terenów firmy w załączeniu w formacje PDF. Na mapie zaznaczona jedna z możiwych okaizacji budynku magazynu. 10. Aktuana mapa do ceów projektowych. W załączeniu w formie eektronicznej. 11. Warunki techniczne na wodę Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 12. Warunki techniczne na prąd Bez wpływu na ofertę. Nie będą potrzebne własna trafostacja zabezpieczająca potrzeby energetyczne nowego budynku

3 13. Warunki techniczne na gaz Jak wyżej 14. Warunki techniczne na ścieki sanitarne Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 15. Warunki techniczne na ścieki deszczowe Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 16. Aktuane/archiwane badania geotechniczne W specyfikacji 17. Czy teren objęty ochroną konserwatorską /archeoogiczną Nie 18. Projekt technoogiczny, zaregałowania W załączaniu możiwa koncepcja. 19. Powierzchnia obiektu: a. część PM (magazynowa) Kakuacja po stronie Oferenta na podstawie projektu zaregałowania. Uwaga: zmiana w stosunku do specyfikacji. Poza regałami naeży zaprojektować woną przestrzeń o wymiarach 5 m da manewrów wózków oraz około 5 m na poe odkładcze. Przykład, jeżei Oferent założy szerokość hai 30 m, to za inią regałów budynek winien mieć jeszcze 10 m powierzchni wonej. b. biurowo-socjana (brak, magazyn nie przeznaczony na pobyt stały pobyt udzi) 20. Szerokość hai Do 40 m 21. Długość hai Do 70 m (zmiana było do 60 m) 22. Rozstaw ram Brak wytycznych 23. Wysokość w świete Brak wytycznych 24. Rodzaj konstrukcji (staowa, żebetowa, mieszana) Brak wytycznych 25. Spadek dachu w procentach Brak wytycznych 26. Układ naw / Iość naw Brak wytycznych 27. Panowana rozbudowa Brak panów 28. Ściany hai: systemowe Astron / płyta warstwowa Brak wytycznych. Dopuszczane jest kakuowanie ociepeń z zastosowaniem styropianu. Ewentuane zmiany i dodatkowe koszty w przypadku zmiany materiału będą omawiane na etapie koncepcji o mogą być przedmiotem aneksu. Dopuszczane jest złożenie oferty wariantowej. 29. Grubość izoacji Brak wytycznych 30. Koor ścian Preferowany Bramy

4 a. wym. Standard b. szt Doki a. wym. Jak wyżej b. szt. 33. Drzwi a. wym. b. szt Okna a. wym. b. szt. Brak wytycznych 35. Dach hai: systemowy Astron / bacha trapezowa / wełna / pir / styropian / membrana Jak da punktu Grubość izoacji Brak wytycznych 37. Świetiki brak wytycznych a. wym. b. szt. 38. Kapy dymowe / przewietrzanie brak wytycznych a. wym. b. szt. 39. Wywietrzaki brak wytycznych a. szt. 40. Attyka wys. / bez attyki brak wytycznych 41. Posadzka grubość a. Narażenie na czynniki atmosferyczne Brak b. Narażenie na czynniki chemiczne, krew, cukry, tłuszcze itp. Brak c. Przeznaczenie obiektu zgodnie ze specyfikacją d. Wykończenie posadzki: brak wytycznych I. metodą suchej posypki / żywiczne cienko powłokowe/ żywiczne grubo powłokowe/ żywiczne antystatyczne / ceramiczne na zaprawie kejowej II. Wypełnienie szczein skurczowych i szwów roboczych e. Obciążenia: brak wytycznych I. równomierne o nieokreśonym rozkładzie, długotrwałe i krótkotrwałe [kn/m 2 ] II. równomierne o okreśonym rozkładzie, długotrwałe i krótkotrwałe [kn/m 2 ] III. wózek widłowy - udźwig [kn] koła pełne czy pompowane, iość przejazdów na godz/dobę IV. pojazd o osi dwukołowej obciążenie osi tynej [kn], iość przejazdów na godz/dobę V. pojazd o osi czterokołowej - obciążenie osi tynej [kn], iość przejazdów na godz/dobę VI. obciążenia punktowe: podpory maszyn/urządzeń - powierzchnia podpór [mm2], iość podpór, rozstaw podpór [mm], obciążenie podpory skrajnej i przeotowej [kn] nogi regałów - powierzchnia nóg [mm2], rozstaw nóg [mm], obciążenie nogi skrajnej i przeotowej [kn], wysokość regałów

5 [mm], iość półek, regały jedno czy dwurzędowe, wjezdne, czy jezdne, czy paety złożone też pod regałami f. włókna rozproszone / siatka zbrojeniowa / posypka żywica 42. Instaacje eektryczne: brak wytycznych 43. zapotrzebowanie na moc brak wytycznych 44. teetechniczna aarmowa brak wytycznych 45. odgromowa, zasianie bram brak wytycznych 46. oświetenie awaryjne brak wytycznych 47. Instaacje sanitarne: brak wytycznych 48. zbiornik retencyjny na wody deszczowe nie wystąpi konieczność budowy 49. zbiornik wody p.poż. po anaizie wydajności sieci hydrantowej nie wystąpi konieczność budowy 50. Wentyacja, ogrzewanie: a. nagrzewnice gazowe nagrzewnice wodne preferowane nagrzewnice wodne, przyłącze co do istniejącej kotłowni, koszt przyłącza osobna umowa b. wentyacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe) : brak wytycznych 51. Przewidywana iość, ruch pojazdów: brak wytycznych 52. samochodów na dobę / jakich godzinach. Załadunki w godzinach Maksymanie dziennie 200 paet. Przywóz wyrobów z produkcji, do 100 paet 53. osobowe - brak 54. ciężarowe do 6 dziennie Ochrona przeciwpożarowa budynku: 1. Przewidywana wartość gęstości obciążenia ogniowego w każdej strefie pożarowej budynku zakwaifikowanej jako PM [MJ/m 2 ] nie obiczona 2. W przypadku braku danych o wiekości gęstości obciążenia ogniowego niezbędne są dane do wykonania obiczeń w tym zakresie, to jest a. iość materiałów panych w [kg] w każdej strefie pożarowej w rozbiciu na asortyment wg projektu zaregałowania, naeży przyjąć przeciętna wagę paety w wysokości 600 kg b. powierzchnia danej strefy pożarowej w [m2] Jak wyżej c. ciepło spaania w [MJ/kg] da poszczegónych materiałów panych Wyłącznie wyroby papierowe, w zasadzie sprasowane d. Informacja nt. wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dróg pożarowych Brak wytycznych

6

7

8

9 WZ EUROCOPERT SP. Z O.O. Pani Joanna Ptasińska Te.: Emai: u. Koszaińska Szczecinek Nr oferty _EKX_515 Komorniki, 31 stycznia 2014 Szanowny Panie! W nawiązaniu do rozmowy dotyczącej sposobu zagospodarowania magazynu, pragnę przedstawić ofertę na wózek wysokiego składowania EKX 515 przystosowany do pracy w prowadzeniu indukcyjnym. Oferujemy wózek z maksymaną wysokością podnoszenia mm, co umożiwia obsługę regałów z ostatnia beką na wysokości mm. Z poważaniem Jungheinrich Poska Sp. z o.o. Szymon Głogowski Te.: Emai.: Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Obowiązują Ogóne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Poska sp. z o.o. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty.

10 Zastosowanie Jednostka ładunkowa Wymiary jednostki ładunkowej 1 Paeta Głębokość składowania (6) 1200 mm szerokość (b12) 1000 mm wysokość (h) 144 mm Wymiary paety łącznie z ładunkiem Długość głębokość składowania (6Ü) 1200 mm szerokość (b12ü) 1000 mm wysokość (h) 1400 mm Maksymana masa paety łącznie z ładunkiem Q 600 kg Wymiary jednostki ładunkowej 2 Paeta Głębokość składowania (6) 1200 mm szerokość (b12) 800 mm wysokość (h) 144 mm Wymiary paety łącznie z ładunkiem Długość głębokość składowania (6Ü) 1200 mm szerokość (b12ü) 800 mm wysokość (h) 1600 mm Maksymana masa paety łącznie z ładunkiem Q 600 kg Budynek Wysokość użytkowa w świete (LH) mm Najniższa wysokość bramy, przejazdu (jeżei występuje) (DH) - mm Najniższa wysokość bramy do wprowadzenia wózka (LH) 7000 mm Instaacja regałowa Pierwszy poziom składowania (UA) 0 mm Górna krawędź najwyższego poziomu składowania (OA) mm Minimana szerokość korytarza pomiędzy ładunkami (Ast) 1720 mm Odegłość pomiędzy regałami (Ast+x) 1920 mm Korytarz zawracania (Ast3 prakt.) 5500 mm Szerokość regału podwójnego DR 2500 mm Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 2 z 9

11 (Ast) 1720 mm DR 2500 mm wysokość (h) (LH) mm (OA) mm (Ast+x) 1920 mm (DH) - mm (UA) 0 mm (6Ü) = 1200 mm (b12ü) =800mm (Ast3 prakt.)5500 mm wysokość (h) (b12) = 800/1000mm (6) Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 3 z 9

12 Podstawowe dane techniczne wózka EKX 515 Udźwig nominany 1000 kg da środka ciężkości c=600 mm Odsunięcie środka ciężkości (da składowanych jednostek) c 600 mm Nośność do wysokości mm Q 900 kg Geometria wózka (maszt podwójny ZT 11000) Wysokość wózka z masztem złożonym h mm Wysokość wózka z masztem wysuniętym h mm Wysokość podnoszenia na maszcie głównym h mm Wysokość podnoszenia na maszcie dodatkowym h mm Całkowita wysokość podnoszenia h3+h mm Wony skok h2 0 mm Wysokość wideł po opuszczeniu h13 50 mm Wysokość podłogi operatora h7 430 mm Najwyższa wysokość podłogi operatora h mm Wysokość kompetacji h mm Szerokość ramy b mm Szerokość kabiny b mm Wydajność Napięcie nominane Sinik jazdy Sinik podnoszenia Prędkość jazdy (przy podłodze wykonanej zgodnie z normą da wózków syst.) Ze wzgędu na prowadzenie indukcyjne 48 V 4,4 kw 9,5 kw max. 9,0 km/h Pozostałe parametry techniczne zgodnie z załączoną kartą kataogową Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 4 z 9

13 h mm h mm h3+h h mm h mm h mm h13 50 mm mm b mm b mm Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 5 z 9

14 Wyposażenie Wyposażenie seryjne (jeden wózek EKX 515) Ergonomiczna, przestronna kabina da operatora wyposażona w nadzorowane eektronicznie barierki ochronne i dach ochronny Amortyzowany komfortowy fote z wysokim oparciem i podłokietnikami, wyposażony w reguację położenia w poziomie i w pionie. Zapewnia reguację kąta pochynia siedziska zapewniając operatorowi wysoki komfort pracy w pozycji stojącej ub siedzącej. Jednoczesne podnoszenie i opuszczanie masztu głównego i dodatkowego Aktywny system zarządzania energią System odzyskiwania energii podczas hamowania i/ ub opuszczania masztu pozwaający wydłużyć pracę na baterii o takiej samej pojemności o 30 % w stosunku do rozwiązań dotychczasowych; Kontroa trakcji na koe napędowym Amortyzacja pozycji końcowych oraz wszystkich przejść w układach hydrauicznych (np. brak charakterystycznego kekotania przy wysuwaniu masztu) Koła nośne i napędowe z wukoanu, przód 295 x 144 mm, napędowe 343 x 140 mm Zintegrowany system diagnozy z gniazdem da komputera technika Sterowanie w najbardziej zaawansowanym systemie CAN-Bus (medunek ze wszystkich układów po magistrai do innych układów oraz centranego układu sterowania) Eektrycznie wspomagana kierownica pomocna przy precyzyjnym manewrowaniu wózkiem Łatwo zdejmowana pokrywa sinika da epszego dostępu do eementów sterujących Eektryczny nadzór nad poprawnym zamocowaniem baterii Pusujące światła ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu aktywne podczas jazdy i opuszczania masztu Instrukcja obsługi + kataog części zamiennych Zabezpieczenie przed zwisaniem łańcuchów Jazda diagonana z optymaizowanymi profiami prędkości Certyfikowany przez TÜV system sterowania i przekazu danych Zintegrowany z wózkiem moduł umożiwiający montaż aktywnego systemu ochrony osób (głowic) Jungheinrich Wyposażenie dodatkowe uwzgędnione w cenie ofertowej 2 refektory robocze, oświetenie kabiny, nawiew 2 usterka wsteczne Wjazd do korytarza roboczego przodem i tyłem Przygotowanie wózka do pracy z wykorzystaniem indukcji eektro-magnetycznej. Wózek wyposażony w dwie anteny. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 6 z 9

15 Zasianie bateria + prostownik Bateria 6 EPzS 80 V / 930 Ah - 2 sztuki (bateria wyposażone w system uzupełniania wody Aquamatic) Szybki, ładujący baterię prostownik (czas ładowania ok. 8h). Bateria wymieniana przy pomocy innego wózka widłowego. W komorze bateryjnej skrzynia baterii umieszczona jest na specjanym steażu umożiwiającym przenoszenie pomiędzy wózkiem i akumuatorownią. Istnieje możiwość dostarczenia baterii dzieonej. Indukcja eektromagnetyczna Cały magazyn instaacja podłogowa, indukcja (osobna pozycja w zestawieniu cenowym, nie zaeży od iości kupowanych wózków). Wykonanie pęti indukcyjnej o całkowitej długości ca. 460 mb (dokładna iość zostanie podana po zatwierdzeniu rysunku z rozstawem regałów i ustaeniem okaizacji generatorów) Wykonanie rowka Położenie i zabezpieczenie instaacji żywicą epoksydową Dostawa i montaż generatora indukcji eektromagnetycznej wyposażonego w system podtrzymania napięcia (czas podtrzymania ca. 2h). Zabezpieczenie końców korytarza Z funkcją Stop ub zwonieniem prędkości do 2,5 km/h skakuowany da wszystkich korytarzy roboczych (zgodnie z przesłanym przez naszą firmę rysunkiem). Wózek zbiżając się do końca korytarza będzie automatycznie emitował ostrzegający sygnał akustyczny. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 7 z 9

16 Warunki dostawy Warunki dostawy Termin dostawy ok. 25 tygodni od złożenia zamówienia i wpłacenia zaiczki Rozładunek za pomocą dźwigu ub wózka widłowego Wprowadzenie do magazynu Uruchomienie (konfiguracja) pojazdu i przeszkoenie operatorów Odbiór UDT Gwarancja i serwis 12 miesięcy z imitem 2000 mth. Przegądy gwarancyjne, co 1000 mth. ub co 6 m-cy w zaeżności co nastąpi wcześniej. Czas reakcji serwisu do 4 godzin. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do wymiany, czas oczekiwania 1 dzień (w przypadku zdiagnozowania usterki do godziny 10, po tej godzinie 2 dni robocze). Posadzka Ze wzgędu na prace w wąskich korytarzach posadzka powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie VDMA. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 8 z 9

17 Zestawienie cenowe EKX 515 ZT Wózek wysokiego składowania z podnoszona kabiną da operatora Z wyposażeniem seryjnym i dodatkowym jak na stronach 6 i 7 Prostownik SLH wysokoczęstotiwościowy Bateria 2szt. 6 EpzS 80V 930 Ah + Aquamatic Dostawa, montaż i uruchomienie wózka Odbiór UDT Szkoenie z obsługi Instaacja podłogowa indukcja ,00 EURO+VAT 7.000,00 EURO+VAT Warunki płatności: Baza cen Warunki płatności DDU (oco magazyn odbiorcy bez podatku VAT) - 35% zaiczki; płatne w ciągu 7 dni od wystawienia proformy - 65% przed dostawą Płatność w PLN według średniego kursu NBP EUR obowiązującego w dniu wystawienia faktury końcowej ub w EUR (do ustaenia przed złożeniem zamówienia). Oferta ważna do: 15 utego 2014r. Obowiązują Ogóne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Poska Sp. z o.o. Zastrzeżenie dotyczące ceny: W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązujących podatków ub w razie wprowadzenia nowych rodzajów podatków (np. podatku importowego), cena sprzedaży towarów będących przedmiotem niniejszej oferty może zostać przez Sprzedającego podwyższona według jego uznania o kwotę takiego podatku. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu odpowiednio zwiększonej ceny sprzedaży, z uwzgędnieniem różnicy wywołanej zmianami podatkowymi, w szczegóności dotyczy to sytuacji, kiedy zmiany podatkowe ub nowe podatki zostaną wprowadzone po zawarciu przez strony umowy sprzedaży, a przed jej wykonaniem przez Sprzedającego, wówczas Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty nowej, wyższej ceny." Z poważaniem Jungheinrich Poska Szymon Głogowski Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 9 z 9

18 C TSP 6500/7000 SERIA Dane techniczne Wózki podnośnikowe

19 C Seria TSP 6500 / 7000 Wózki podnośnikowe Wid y nieteeskopowe Wid y teeskopowe Minimana szerokoêç korytarza roboczego PrzeÊwit roboczy 4.33a 4.33 D ugoêç adunku przesuni cie eementu wid owego + przeêwit roboczy + przeêwit roboczy Przesuni cie eementu wid owego D ugoêç adunku przeêwit roboczy + przeêwit roboczy Wysuni cie wide Ø 150x50 Stand. Ø 150x25 Niskoprof Minimana szerokoêç korytarza roboczego a PrzeÊwit roboczy 1000 szerokość długość a ,5 mm wysuni cie wide (w przyrostach 4.24b o 12,5 mm) 450 on TN 600 on TT 710 on TF 205 Widok z przodu Wid y teeskopowe 56 mm Wid y nieteeskopowe 45 mm Ø 355x Góra prowadnicy 86 mm Od ko a do pod o a stand. Roka prowadnicy niskoprofiowa 50 mm Ø 380x Roki akumuatora do pod o a

20 Seria TSP 6500 Dane techniczne Informacje ogóne Ogumienie Wymiary Parametry robocze Siniki 1.1 Producent Crown Equipment Corporation 1.2 Mode TSP TSP TSP TN / TF / TT TN / TF / TT TN / TF / TT 1.3 Napęd eektryczny Vot Typ operatora stojący/siedzący 1.5 Udźwig* Q t 1,0 1,25 1,5 1.6 Środek ładunku c mm Odegłość ładunku TN-TF / TT x mm 386 / Rozstaw osi y mm patrz tabea Masa bez akumuatora min./maks. kg Typ ogumienia przód/tył poiuretanowe/vukoan 3.2 przód mm Ø 355 x 205 Opony 3.3 tył mm Ø 406 x Koła dodatkowe roki prowadzące stand./ niskoprof. mm Ø 150 x 50 / Ø 150 x Koła iczba (x = napędzane) przód/tył 2 / 1x 3.6 Rozstaw kół przód b10 mm Maszt wysokość w położeniu opuszczon h1 mm patrz tabea Podnoszenie swobodne maszt główny h2 mm patrz tabea Wysokość podnoszenia podnoszenie pods.+podn. dodatk. h3 mm patrz tabea Maszt wysokość po wysunięciu h4 mm patrz tabea Wysokość stan. operatora pozycja podniesiona/opuszczona h7 mm 460 / h mm 4.11 Podniesienie dodat. h9 mm Szerokość kabiny mm / 1320 / Wysokość wideł opusz. h13 mm Szerokość ramy poprz. mm patrz tabea Długość całkowita 1 mm patrz tabea Długość e. czoł. 2 mm patrz tabea Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm do 1839/ 4.22 Wymiary wideł nieteeskopowe gr.xszer.xdł mm 45 x 100 x 760/915/950/1070/1150/ teeskopowe gr.xszer.xdł mm 56 x 150x 915/950/1070/1150// b Wysuwanie wideł teeskopowe b8 mm 75 do 187,5 mm w przyrostach o 12,5 mm 4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł (standardowe) b5 mm patrz tabea Szerokość na rokach prow. opc. dost. w przyrostach 6,35 mm b6 mm mm szer. niż sz. całk. kół obc. (poz. 4.21) 4.32 Prześwit nad nawierzchnią środek rozstawu osi m Szerokość korytarza rob. widły teeskop. Ast mm patrz rysunek 4.33a Szerokość korytarza rob. widły nieteeskopowe Ast patrz rysunek 4.34a Korytarz przecinający patrz tabea Promień skrętu Wa mm patrz tabea Dł. części do obsł. ład. standardowo / 685 opc. dost. w przyrostach 75 mm 8 od 760 do 1370 wid. z prz. fot. w dow. poł. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 10,4 5.1 Prędkość jazdy zesp. nap. z prz. fot. ust. do prz. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 9,6 zesp. nap. z prz. fot. ust. w bok z ład./bez ład. km/h 11,2 / 12,0 maszt główny TN z ład./bez ład. m/s 0,43 / 0,48 0,43 / 0,48 0,41 / 0, Prędkość podnoszenia maszt główny TF z ład./bez ład. m/s 0,39 / 0,45 0,39 / 0,45 0,38 / 0,45 maszt główny TT z ład./bez ład. m/s 0,38 / 0,41 0,38 / 0,41 0,36 / 0,41 5.2a Pręd. podn. maszt dodatk. maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0, Prędkość opuszczania maszt główny TN / TF / TT z ład./bez ład. m/s 0,45 / 0,45 5.3a Prędkość opuszczania maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0,33 Prędkość obrotu sec 6-10 Prędkość boczna cm/s Hamuec włączany mechanicznie, zwaniany eektrycznie 6.1 Sinik jezdny znam. moc pracy ciągłej 60 min. kw 7,3 6.2 Sinik podnoszenia czas załączenia 30% kw Maks.rozmiar akumuatora mm patrz tabea Napięcie akumuatora pojemność nominana K5 V/Ah , 980, , 1395 Przedział akumuatora kod AA A, B, C B, C 6.5 Masa akumuatora minimana kg patrz tabea Rodzaj sterownika napędowy AC i podnoszenia AC * Obniżenie udźwigu zaeży od kombinacji czynników takich jak: środek ciężkości, szerokość całkowita, przesunięcie 180 /wysunięcie wideł, rozmiaru przedziału akumuatora, wysokości podnoszenia i prędkości jazdy.*

21 Seria TSP 7000 Dane techniczne Informacje ogóne Ogumienie Wymiary Parametry robocze Siniki 1.1 Producent Crown Equipment Corporation 1.2 Mode TSP TSP TSP TN / TF / TT TN / TF / TT TN / TF / TT 1.3 Napęd eektryczny Vot Typ operatora stojący/siedzący 1.5 Udźwig* Q t 1,0 1,25 1,5 1.6 Środek ładunku c mm Odegłość ładunku TN-TF / TT x mm 386 / Rozstaw osi y mm patrz tabea Masa bez akumuatora min./maks. kg Typ ogumienia przód/tył poiuretanowe/vukoan 3.2 przód mm Ø 355 x 205 Opony 3.3 tył mm Ø 406 x Koła dodatkowe roki prowadzące stand./ niskoprof. mm Ø 150 x 50 / Ø 150 x Koła iczba (x = napędzane) przód/tył 2 / 1x 3.6 Rozstaw kół przód b10 mm Maszt wysokość w położeniu opuszczon h1 mm patrz tabea Podnoszenie swobodne maszt główny h2 mm patrz tabea Wysokość podnoszenia podnoszenie pods.+podn. dodatk. h3 mm patrz tabea Maszt wysokość po wysunięciu h4 mm patrz tabea Wysokość stan. operatora pozycja podniesiona/opuszczona h7 mm 460 / h mm 4.11 Podniesienie dodat. h9 mm Szerokość kabiny mm / 1320 / Wysokość wideł opusz. h13 mm Szerokość ramy poprz. mm patrz tabea Długość całkowita 1 mm patrz tabea Długość e. czoł. 2 mm patrz tabea Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm do 1839/ 4.22 Wymiary wideł nieteeskopowe gr.xszer.xdł mm 45 x 100 x 760/915/950/1070/1150/ teeskopowe gr.xszer.xdł mm 56 x 150x 915/950/1070/1150// b Wysuwanie wideł teeskopowe b8 mm 75 do 187,5 mm w przyrostach o 12,5 mm 4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł (standardowe) b5 mm patrz tabea Szerokość na rokach prow. opc. dost. w przyrostach 6,35 mm b6 mm mm szer. niż sz. całk. kół obc. (poz. 4.21) 4.32 Prześwit nad nawierzchnią środek rozstawu osi m Szerokość korytarza rob. widły teeskop. Ast mm patrz rysunek 4.33a Szerokość korytarza rob. widły nieteeskopowe Ast patrz rysunek 4.34a Korytarz przecinający patrz tabea Promień skrętu Wa mm patrz tabea Dł. części do obsł. ład. standardowo / 685 opc. dost. w przyrostach 75 mm 8 od 760 do 1370 wid. z prz. fot. w dow. poł. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 10,4 5.1 Prędkość jazdy zesp. nap. z prz. fot. ust. do prz. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 9,6 zesp. nap. z prz. fot. ust. w bok z ład./bez ład. km/h 11,2 / 12,0 maszt główny TN z ład./bez ład. m/s 0,59 / 0,61 0,59 / 0,61 0,58 / 0, Prędkość podnoszenia maszt główny TF z ład./bez ład. m/s 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,53 / 0,56 maszt główny TT z ład./bez ład. m/s 0,51 / 0,52 0,51 / 0,52 0,50 / 0,52 5.2a Pręd. podn. maszt dodatk. maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0, Prędkość opuszczania maszt główny TN / TF / TT z ład./bez ład. m/s 0,45 / 0,45 5.3a Prędkość opuszczania maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0,33 Prędkość obrotu sec 6-10 Prędkość boczna cm/s Hamuec włączany mechanicznie, zwaniany eektrycznie 6.1 Sinik jezdny znam. moc pracy ciągłej 60 min. kw 7,3 6.2 Sinik podnoszenia czas załączenia 30% kw Maks.rozmiar akumuatora mm patrz tabea Napięcie akumuatora pojemność nominana K5 V/Ah , 620, , 775, 930 Przedział akumuatora kod A A, B, C B, C, D 6.5 Masa akumuatora minimana kg patrz tabea Rodzaj sterownika napędowy AC i podnoszenia AC * Obniżenie udźwigu zaeży od kombinacji czynników takich jak: środek ciężkości, szerokość całkowita, przesunięcie 180 /wysunięcie wideł, rozmiaru przedziału akumuatora, wysokości podnoszenia i prędkości jazdy.*

22 Seria TSP 6500 / 7000 Dane techniczne Tabea 1 karta masztu TSP 6500 / 7000 Wysokość w położeniu opusz. Podnoszenie swobodne Wysokość podnosz. Wys. w st. wys TN/TF TT TN TF TT TN/TF/TT TSP 6500 Przedział akum. AA TSP 7000 Przedział akum. A TSP 6500 TSP 7000 Przedział akum. A / B / C TSP 6500 Przedział akum. B / C TSP 7000 Przedział akum. B / C / D h1 h1 h2 h2 h2 h3 + h9 h4 b1 b1 b1 mm mm mm mm mm mm mm min.szer.całk. min.szer.całk. B C D m.szer.całk. TSP 7000 TSP

23 Seria TSP 6500 / 7000 Dane techniczne Tabea 2 Akumuatory TSP 6500 TSP / / / rozmiar przedziału AA A B C A B C D amperogodziny Ah ogniwa zgodnie z n. DIN PzS 6 PzS 7 PzS 8 PzS 9 PzS 3 PzS 4 PzS 5 PzS 6 PzS napięcie V układ ce B B B B A A A A A długość maks. mm 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* długość zaecana mm * Przedział szerokość maks. mm akumuatora wysokość mm rozmiar komory pojedync. pojedync. pojedync. pojedync. 6.5 Masa aku. minimana kg * Aby otrzymać szczegółowe rysunki, naeży skontaktować się z firmą Crown Tabea 3 Rozmiar korytarza przecinającego TSP 6500 / TSP Przedział akumuatora AA A B C D 1.9 Rozstaw osi TN /TF Dł. e. czoł. TN /TF Promień skrętu TN /TF Długość całkowita TN /TF a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Długość całkowita TN /TF a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Rozstaw osi TT Dł. e. czoł. TT Promień skrętu TT Długość całkowita TT a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Długość całkowita TT a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Maszt TN/TF Maszt TT * Wymiary korytarzy przecinających uwzgędniają 200 mm odegłość bezpieczeństwa zgodnie z normą COL = część do obsługi ładunku VDI Aby zapewnić możiwość szybkiej zmiany korytarzy naeży dodać 300 mm Tabea 4 Rama poprzeczna i rozstaw wideł szerokość kabiny mm szerokość kabiny mm * 1445* 4.17 Szerokość ramy poprz szerokość kabiny mm * 1600* 1625 szerokość kabiny** mm Długość części do obsługi ł. Szerok. karetki Teeskopowe Nieteeskopowe Część do obsługi ł mm Zewnętrzny rozstaw (standardowo) Część do obsługi ł mm Część do obsługi ł mm * Do obu stron kabiny/podestu zostanie dodane przykręcane rozszerzenie podestu o szer. 50 mm ** Rzeczywista szerokość kabiny wynosi 1475 mm z uwzgędnieniem 75 mm rozszerzenia podestu

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg)

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg) Nawigacja w magazynie (opcja) optymalizacja czasu przejazdu Podwójny system odzyskiwania energii i efektywna gospodarka energetyczna Szeroki zakres zastosowań dzięki modułowej budowie i technologii RFID

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl Szanowni Państwo! Miło nam przedstawić ofertę na dostawę wózka widłowego Hyundai, który pozwoli Państwu usprawnić procesy transportu wewnątrzzakładowego. Wózek widłowy, który poniżej przedstawiamy, dobraliśmy

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony Spalinowy wózek widłowy 3.5-5.0 tony 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5 tony Specyfikacja wózka 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Napęd

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 24.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 24.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Salsa. Odkrywaj swój świat

Salsa. Odkrywaj swój świat Salsa Odkrywaj swój świat Zippie Salsa Doskonałe osiągi na zewnątrz n Pokonuje krawężniki do 100 mm. n Prędkość 6 km/h (opcjonalnie 10 km/h). n Akumulatory żelowe o pojemności 60 Ah zapewniają zasięg do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA GX KOMPATKOWA UKŁADARKA Rozwiązania specjalne Patrz strona 58 Ten kompaktowy wózek stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach magazynowych małej i średniej wielkości. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego produktu,

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wózki akumulatorowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof SA

Zapytanie ofertowe na wózki akumulatorowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof SA Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na wózki akumulatorowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof SA (wózek nr 1) Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Dane techniczne

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Dane techniczne CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Dane techniczne Wózek paletowy obsługiwany ręcznie 2,5 (1,0) t Wózek paletowy obsługiwany ręcznie Wózek paletowy obsługiwany ręcznie jest bez wątpienia najbardziej

Bardziej szczegółowo

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO KM 120/150 R P Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana spalinowo (benzyna). 1 Główna szczotka walcowa

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

Spójrz w przyszłość!

Spójrz w przyszłość! Spójrz w przyszłość! POLSKI HAINster www.rialex.pl HAINster Elektryczny wciągnik łańcuchowy Optymalne wykorzystanie miejsca dzięki zwartej budowie Kompaktowe wymiary oraz optymalny skrajny dojazd haka,

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia podnoszące

Urządzenia podnoszące Firma grupy System podnośnikowy 236 montowany z przodu lub tyłu do narożników ISO 236 System podnośnikowy z dolnym napędem zapadkowym Przeniesienie napędu na sąsiednią podporę za pomocą wału Całkowita

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Urządzenie dźwigowo - podnośnikowe

Urządzenie dźwigowo - podnośnikowe Urządzenie dźwigowo - podnośnikowe Urządzenie dźwigowe 1889.20 1362 dla kontenerów, wersja uchylna obrotowa poniżej pozycja urządzenia: transportowa I robocza 1889.20 Urządzenie podnośnikowe, wersja uchylno

Bardziej szczegółowo

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1 25/09/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/09/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/A/POIG 4.4/2014

Zapytanie ofertowe nr 7/A/POIG 4.4/2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. TERMETAL PIOTR GLANER S. K. Ul. Ceramiczna 21 64-920 Piła NIP 5921636623 Piła, dnia 16.09.2014 Zapytanie ofertowe nr 7/A/POIG 4.4/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t 2-kolumnowy T 2-15-1900 Idealny do autobusów i ciężarówek 3-kolumnowy T 3-15-1900 Do autobusów przegubowych i zestawów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki. 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 - Siła klasyki. Koparka 2503 marki Wacker Neuson to mocna maszyna, gwarantująca najwyższą produktywność oraz najlepszy komfort obsługi dzięki dużej

Bardziej szczegółowo

Adept Machines. PRO SERIE ŻURAWIE I. Żurawie i przyczepy leśne PRZYCZEPY LEŚNE MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD

Adept Machines. PRO SERIE ŻURAWIE I. Żurawie i przyczepy leśne PRZYCZEPY LEŚNE MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD FOREST LINE Żurawie i przyczepy leśne HK 5070 HK 5076 HK 5469 HK 5482 MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD ŻURAWIE I PRZYCZEPY LEŚNE Adept Machines. 1 Adept Machines. Machines I MV 1530

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910

Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka typu Probalance 7910 została zaprojektowana z myślą o serwisowaniu flot samochodów ciężarowych. Jej małe gabaryty i możliwość przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Do każdego typu schodów

Do każdego typu schodów Do każdego typu schodów PLATYNA ST Kompletne krzesełko schodowe Cechy produktu: Rewolucyjne siedzisko "Ergo" W pełni regulowany fotel i pad siedzenia Zasilany obrót krzesła Dźwignia manualna związana z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Schodowa Winda Likwidujemy Bariery

Schodowa Winda Likwidujemy Bariery Do: Od: Data: Ref.: NIP 525-130-29-71, REGON 006713669 Oferta handlowa na platformę schodową Ascendor PLK8 wersja zewnętrzna Sz. Panie Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Poniżej przedstawiamy specyfikację

Bardziej szczegółowo

Zippie RS OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ROTACYJNEGO PRZECHYŁU

Zippie RS OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ROTACYJNEGO PRZECHYŁU DANE TECHNICZNE Maksymalna waga użytkownika: Szerokość siedziska: Głębokość siedziska: Wysokość siedziska 125 kg 30 40 cm 37,5 45 cm 43 52 cm Kąt oparcia: 0 do +30 lub -5 do +25 Przechylenie: -5 do +40

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm.

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Drzwi Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Od wewnętrznej strony drzwi zaleca się montaż poręczy prostej o długości

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

BATERIE TRAKCYJNE BPOWER MADE IN EUROPE. www.baterie.com.pl

BATERIE TRAKCYJNE BPOWER MADE IN EUROPE. www.baterie.com.pl BATERIE TRAKCYJNE BPOWER BPOWER Baterie trakcyjne Firma Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. oferuje baterie trakcyjne BPower składane z ogniw Inci Aku, jednego z najważniejszych światowych producentów ogniw

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE Półki i szafy są niezbędne do utrzymania porządku w miejscu pracy. Oferujemy szeroką gamę produktów i grup produktowych niezbędnych do stworzenie funkcjonalnego systemu składowania.

Bardziej szczegółowo

Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300

Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300 Kabiny dla tłumaczy Seria Silent 6300 Techniczna specyfikacja kabin dla tłumaczy firmy Audipack seria Silent 6300 Wymiary: Standardowe wymiary wewnętrzne Standardowe wymiary zewnętrzne Wysokość kabiny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6 Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia Wózki serwisowe gazu SF 6 Ta seria solidnych zestawów obejmuje wersje, umożliwiające przechowywanie gazu SF 6 w postaci płynnej i gazowej. Gaz SF

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy :

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy : Załącznik nr 3 Wymagania Zamawiającego dla dostawy, parametry techniczne sprzętu cardio dla dostawy na halę sportową przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

STRACIŁEŚ ZAWODNIKA? DZIAŁASZ DALEJ!

STRACIŁEŚ ZAWODNIKA? DZIAŁASZ DALEJ! PROSTOWNIKI MODULARNE HAWKER STRACIŁEŚ ZAWODNIKA? DZIAŁASZ DALEJ! KONSTRUKCJA MODUŁOWA - NOWY STANDARD Dane techniczne Lifetech Moduar Tabea doboru pojemności oraz czasu ładowania- prostowniki 1 i 3-fazowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE Informacje ogólne. Zalecenia dotyczące alternatorów i akumulatorów FH, FM, FE, FL

INFORMACJE DODATKOWE Informacje ogólne. Zalecenia dotyczące alternatorów i akumulatorów FH, FM, FE, FL FH, FM, FE, FL Zalecenia dotyczące alternatorów i akumulatorów 1. 1. Informacje ogólne Niniejsza publikacja pełni rolę przewodnika w zakresie prawidłowego doboru alternatora i akumulatorów. W związku z

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZYCZEP 2012

CENNIK PRZYCZEP 2012 CENNIK PRZYCZEP 2012 Edycja Pierwsza 09.01.2012 Spis treści Strona Alugance 205 4 Alugance 260 5 Seria 1000 model - 1150 S 6 Seria 1000 model - 1205 S 7 Seria 2000 model - 2205 S 8 Seria 2000 model - 2260

Bardziej szczegółowo

KM 90/60 R Bp Adv. Tact: W pełni automatyczny system oczyszczania filtra. Kompaktowy design

KM 90/60 R Bp Adv. Tact: W pełni automatyczny system oczyszczania filtra. Kompaktowy design KM 90/60 R Bp Adv Stanowi wygodną alternatywę w stosunku do zamiatarek prowadzonych ręcznie. Urządzenie najlepiej sprawdza się na powierzchniach średnich i dużych. Zasilana bateryjnie. 1 2 3 4 1 2 Kompaktowy

Bardziej szczegółowo

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE D.L. 81 D.L. 81 BEZPIECZNA PLATFORMA PLS PLS to bezpieczna platforma teleskopowa o regulowanej wysokości, zabezpieczająca pracownika w trakcie pracy z każdej strony.

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 52 e-mail: autobusy@mza.waw.pl; www.mza.waw.pl tel. +48 22 568 75 49; +48 22 568 75 51 faks +48 22 568 75 50 MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 17/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C Informacje ogólne Układ ENI-ZNAP/3C przeznaczony jest do stosowania w tramwajach

Bardziej szczegółowo

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300

MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 MERCEDES ATEGO WUMAG WT 300 Świadczymy usługi w zakresie wynajmu sprzętu do prac na wysokości. Samochód ciężarowy MERCEDES ATEGO z podnośnikiem koszowym WUMAG WT 300 Wymiar skrzyni na samochodzie wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Elektryczne wózki paletowe

Elektryczne wózki paletowe Seria MP Elektryczne wózki paletowe 1 / 1 / 2000 / 2200 Ergonomiczna głowica dyszla oraz zamontowane w położeniu pośrednim ramię zapewniają doskonałą wygodę dla operatora Niewielka długość ramienia dyszla

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Stacja mobilna 60653. Nr produktu 249239

Stacja mobilna 60653. Nr produktu 249239 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja mobina 60653 Nr produktu 249239 Strona 1 z 33 Strona 2 z 33 Przejmowanie kontroi nad okomotywą ze stacji centranej www.conrad.p i dodatkowo naciśnij Wybierz: Z CS2 Przewiń aby

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015580 OPINIA TECHNICZNA NR 1740/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż.

KARTA INFORMACYJNA JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015580 OPINIA TECHNICZNA NR 1740/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż. OPINIA TECHNICZNA NR 1740/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy elektryczny JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015580 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki 24 CT 110 Wysoka produktywność Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach Długi czas pracy Napęd szczotki z automatycznym zatrzymaniem 3 programy podawania środka myjącego Zaawansowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

WÓZKI PALETOWE WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC30. Udźwig [kg] 2500 Długość wideł [mm] 800 1000 1150 Masa [kg] 70 74 76

WÓZKI PALETOWE WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC30. Udźwig [kg] 2500 Długość wideł [mm] 800 1000 1150 Masa [kg] 70 74 76 WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY TYP AC Udźwig 2500 kg GTP - Koła przednie duże gumowe, tylne rolki małe poliuretanowe podwójne AC25 Udźwig [kg] 2500 Masa [kg] 70 74 76 PTP lub GTP WÓZEK UNOSZĄCY PALETOWY WRU4-2200

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, dnia r.

Kostrzyn nad Odrą, dnia r. Kostrzyn nad Odrą, dnia 27.11.2015r. związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę przegubowego nośnika narzędzi oraz maszyn do prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo