Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego"

Transkrypt

1 Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na reaizację zadania inwestycyjnego Zapraszamy do złożenia oferty na reaizację zadania: PROJEKT I BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REGAŁAMI (MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA) przy u. Koszaińskiej w Szczecinku Założenia projektowe: 1.Magazyn na do miejsc paetowych; % miejsc: paeta 1 : mm x mm, H=1.400 mm, Q= ok. 600 kg; % miejsc: paeta 2 : 800 mm x mm, H = mm, Q = ok. 600 kg 2. Maksymane wymiary magazynu: 60 m x40 m. 3.Wysokość: metrów w kaenicy 4.Konstrukcja staowa, ściany ociepone, budynek ogrzewany, 2 bramy wjazdowe automatycznie otwierane z kurtynami powietrznymi. Wszystkie dane dotyczące zadania znajdują się na stronie Oczekujemy na oferty do dnia Osoby wskazane do kontaktów ze strony WZ EUROCOPERT Spółka z o.o.: Joanna Ptasińska, adres maiowy: Włodzimierz Tosik, te , adres maiowy:

2 WSKAZÓWKI PROJEKTOWE Zadanie inwestycyjne: Projekt i budowa hai wysokiego składowania 1. Szczegóne wymagania ubezpieczyciea (np. wytyczne ubezpieczyciea np. VDS, FM Goba) Brak wytycznych. W budynku będą instaowane czujniki dymu. Ponieważ koperty mają niską kategorię zagrożenia pożarowego, na etapie kakuacji oferty wystarczające jest kierowanie się normami budowanymi. 2. Istniejące umowy z gestorami sieci Do wgądu w siedzibie firmy. W opinii inwestora nie mają zahaczenia na obecnym etapie. 3. Istniejące uzgodnienie zjazdu Wjazd od strony hai beownic i hai produkcyjnej. Brak szczegółowych uzgodnień 4. Aktuana dokumentacja powykonawcza istniejących na zabudowywanej działce obiektów budowanych. Brak dokumentacji. Na działce znajduje się tyko jeden niewieki budynek o powierzchni 92,5 m2, wysokość do 3,5 m, kryty eternitem, stan techniczny zły i średni. Koszt rozbiórki naeży przyjąć do kakuacji oferty. Brak dokumentacji i badań istniejącego uzbrojenia i wyewek betonowych. Można wykonać samodzienie odwierty i badania. 5. Aktuana inwentaryzacja Brak 6. Aktuane badania wydajności hydrantów Na działce brak hydrantów. Naeży to ująć w projekcie, wraz z doprowadzeniem z miejskiej sieci wodociągowej. Uwaga: w ofercie prosimy kakuować wyłącznie instaacje wewnętrzne. Koszty doprowadzenia mediów (woda, w tym do hydrantów, energia eektryczna i woda gorąca do zasienia co), za wyjątkiem prac projektowych, będą przedmiotem odrębnej umowy. 7. Rodzaj i przeznaczenie obiektu: Obiekt przemysłowy magazynowy przeznaczony magazynowania kopert (pakowanych ściśe w kartony) na paetach umiejscowionych na regałach. 8. Aktuany pan miejscowy, wypis i wyrys. Naeży przyjąć pełną zgodność specyfikacji z panem. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się uchwały Rady Miasta w sprawie panu, co powinno nastąpić na przełomie istopada i grudnia 2014 (termin od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym). 9. Aktuana mapa zasadnicza Mapa terenów firmy w załączeniu w formacje PDF. Na mapie zaznaczona jedna z możiwych okaizacji budynku magazynu. 10. Aktuana mapa do ceów projektowych. W załączeniu w formie eektronicznej. 11. Warunki techniczne na wodę Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 12. Warunki techniczne na prąd Bez wpływu na ofertę. Nie będą potrzebne własna trafostacja zabezpieczająca potrzeby energetyczne nowego budynku

3 13. Warunki techniczne na gaz Jak wyżej 14. Warunki techniczne na ścieki sanitarne Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 15. Warunki techniczne na ścieki deszczowe Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 16. Aktuane/archiwane badania geotechniczne W specyfikacji 17. Czy teren objęty ochroną konserwatorską /archeoogiczną Nie 18. Projekt technoogiczny, zaregałowania W załączaniu możiwa koncepcja. 19. Powierzchnia obiektu: a. część PM (magazynowa) Kakuacja po stronie Oferenta na podstawie projektu zaregałowania. Uwaga: zmiana w stosunku do specyfikacji. Poza regałami naeży zaprojektować woną przestrzeń o wymiarach 5 m da manewrów wózków oraz około 5 m na poe odkładcze. Przykład, jeżei Oferent założy szerokość hai 30 m, to za inią regałów budynek winien mieć jeszcze 10 m powierzchni wonej. b. biurowo-socjana (brak, magazyn nie przeznaczony na pobyt stały pobyt udzi) 20. Szerokość hai Do 40 m 21. Długość hai Do 70 m (zmiana było do 60 m) 22. Rozstaw ram Brak wytycznych 23. Wysokość w świete Brak wytycznych 24. Rodzaj konstrukcji (staowa, żebetowa, mieszana) Brak wytycznych 25. Spadek dachu w procentach Brak wytycznych 26. Układ naw / Iość naw Brak wytycznych 27. Panowana rozbudowa Brak panów 28. Ściany hai: systemowe Astron / płyta warstwowa Brak wytycznych. Dopuszczane jest kakuowanie ociepeń z zastosowaniem styropianu. Ewentuane zmiany i dodatkowe koszty w przypadku zmiany materiału będą omawiane na etapie koncepcji o mogą być przedmiotem aneksu. Dopuszczane jest złożenie oferty wariantowej. 29. Grubość izoacji Brak wytycznych 30. Koor ścian Preferowany Bramy

4 a. wym. Standard b. szt Doki a. wym. Jak wyżej b. szt. 33. Drzwi a. wym. b. szt Okna a. wym. b. szt. Brak wytycznych 35. Dach hai: systemowy Astron / bacha trapezowa / wełna / pir / styropian / membrana Jak da punktu Grubość izoacji Brak wytycznych 37. Świetiki brak wytycznych a. wym. b. szt. 38. Kapy dymowe / przewietrzanie brak wytycznych a. wym. b. szt. 39. Wywietrzaki brak wytycznych a. szt. 40. Attyka wys. / bez attyki brak wytycznych 41. Posadzka grubość a. Narażenie na czynniki atmosferyczne Brak b. Narażenie na czynniki chemiczne, krew, cukry, tłuszcze itp. Brak c. Przeznaczenie obiektu zgodnie ze specyfikacją d. Wykończenie posadzki: brak wytycznych I. metodą suchej posypki / żywiczne cienko powłokowe/ żywiczne grubo powłokowe/ żywiczne antystatyczne / ceramiczne na zaprawie kejowej II. Wypełnienie szczein skurczowych i szwów roboczych e. Obciążenia: brak wytycznych I. równomierne o nieokreśonym rozkładzie, długotrwałe i krótkotrwałe [kn/m 2 ] II. równomierne o okreśonym rozkładzie, długotrwałe i krótkotrwałe [kn/m 2 ] III. wózek widłowy - udźwig [kn] koła pełne czy pompowane, iość przejazdów na godz/dobę IV. pojazd o osi dwukołowej obciążenie osi tynej [kn], iość przejazdów na godz/dobę V. pojazd o osi czterokołowej - obciążenie osi tynej [kn], iość przejazdów na godz/dobę VI. obciążenia punktowe: podpory maszyn/urządzeń - powierzchnia podpór [mm2], iość podpór, rozstaw podpór [mm], obciążenie podpory skrajnej i przeotowej [kn] nogi regałów - powierzchnia nóg [mm2], rozstaw nóg [mm], obciążenie nogi skrajnej i przeotowej [kn], wysokość regałów

5 [mm], iość półek, regały jedno czy dwurzędowe, wjezdne, czy jezdne, czy paety złożone też pod regałami f. włókna rozproszone / siatka zbrojeniowa / posypka żywica 42. Instaacje eektryczne: brak wytycznych 43. zapotrzebowanie na moc brak wytycznych 44. teetechniczna aarmowa brak wytycznych 45. odgromowa, zasianie bram brak wytycznych 46. oświetenie awaryjne brak wytycznych 47. Instaacje sanitarne: brak wytycznych 48. zbiornik retencyjny na wody deszczowe nie wystąpi konieczność budowy 49. zbiornik wody p.poż. po anaizie wydajności sieci hydrantowej nie wystąpi konieczność budowy 50. Wentyacja, ogrzewanie: a. nagrzewnice gazowe nagrzewnice wodne preferowane nagrzewnice wodne, przyłącze co do istniejącej kotłowni, koszt przyłącza osobna umowa b. wentyacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe) : brak wytycznych 51. Przewidywana iość, ruch pojazdów: brak wytycznych 52. samochodów na dobę / jakich godzinach. Załadunki w godzinach Maksymanie dziennie 200 paet. Przywóz wyrobów z produkcji, do 100 paet 53. osobowe - brak 54. ciężarowe do 6 dziennie Ochrona przeciwpożarowa budynku: 1. Przewidywana wartość gęstości obciążenia ogniowego w każdej strefie pożarowej budynku zakwaifikowanej jako PM [MJ/m 2 ] nie obiczona 2. W przypadku braku danych o wiekości gęstości obciążenia ogniowego niezbędne są dane do wykonania obiczeń w tym zakresie, to jest a. iość materiałów panych w [kg] w każdej strefie pożarowej w rozbiciu na asortyment wg projektu zaregałowania, naeży przyjąć przeciętna wagę paety w wysokości 600 kg b. powierzchnia danej strefy pożarowej w [m2] Jak wyżej c. ciepło spaania w [MJ/kg] da poszczegónych materiałów panych Wyłącznie wyroby papierowe, w zasadzie sprasowane d. Informacja nt. wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dróg pożarowych Brak wytycznych

6

7

8

9 WZ EUROCOPERT SP. Z O.O. Pani Joanna Ptasińska Te.: Emai: u. Koszaińska Szczecinek Nr oferty _EKX_515 Komorniki, 31 stycznia 2014 Szanowny Panie! W nawiązaniu do rozmowy dotyczącej sposobu zagospodarowania magazynu, pragnę przedstawić ofertę na wózek wysokiego składowania EKX 515 przystosowany do pracy w prowadzeniu indukcyjnym. Oferujemy wózek z maksymaną wysokością podnoszenia mm, co umożiwia obsługę regałów z ostatnia beką na wysokości mm. Z poważaniem Jungheinrich Poska Sp. z o.o. Szymon Głogowski Te.: Emai.: Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Obowiązują Ogóne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Poska sp. z o.o. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty.

10 Zastosowanie Jednostka ładunkowa Wymiary jednostki ładunkowej 1 Paeta Głębokość składowania (6) 1200 mm szerokość (b12) 1000 mm wysokość (h) 144 mm Wymiary paety łącznie z ładunkiem Długość głębokość składowania (6Ü) 1200 mm szerokość (b12ü) 1000 mm wysokość (h) 1400 mm Maksymana masa paety łącznie z ładunkiem Q 600 kg Wymiary jednostki ładunkowej 2 Paeta Głębokość składowania (6) 1200 mm szerokość (b12) 800 mm wysokość (h) 144 mm Wymiary paety łącznie z ładunkiem Długość głębokość składowania (6Ü) 1200 mm szerokość (b12ü) 800 mm wysokość (h) 1600 mm Maksymana masa paety łącznie z ładunkiem Q 600 kg Budynek Wysokość użytkowa w świete (LH) mm Najniższa wysokość bramy, przejazdu (jeżei występuje) (DH) - mm Najniższa wysokość bramy do wprowadzenia wózka (LH) 7000 mm Instaacja regałowa Pierwszy poziom składowania (UA) 0 mm Górna krawędź najwyższego poziomu składowania (OA) mm Minimana szerokość korytarza pomiędzy ładunkami (Ast) 1720 mm Odegłość pomiędzy regałami (Ast+x) 1920 mm Korytarz zawracania (Ast3 prakt.) 5500 mm Szerokość regału podwójnego DR 2500 mm Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 2 z 9

11 (Ast) 1720 mm DR 2500 mm wysokość (h) (LH) mm (OA) mm (Ast+x) 1920 mm (DH) - mm (UA) 0 mm (6Ü) = 1200 mm (b12ü) =800mm (Ast3 prakt.)5500 mm wysokość (h) (b12) = 800/1000mm (6) Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 3 z 9

12 Podstawowe dane techniczne wózka EKX 515 Udźwig nominany 1000 kg da środka ciężkości c=600 mm Odsunięcie środka ciężkości (da składowanych jednostek) c 600 mm Nośność do wysokości mm Q 900 kg Geometria wózka (maszt podwójny ZT 11000) Wysokość wózka z masztem złożonym h mm Wysokość wózka z masztem wysuniętym h mm Wysokość podnoszenia na maszcie głównym h mm Wysokość podnoszenia na maszcie dodatkowym h mm Całkowita wysokość podnoszenia h3+h mm Wony skok h2 0 mm Wysokość wideł po opuszczeniu h13 50 mm Wysokość podłogi operatora h7 430 mm Najwyższa wysokość podłogi operatora h mm Wysokość kompetacji h mm Szerokość ramy b mm Szerokość kabiny b mm Wydajność Napięcie nominane Sinik jazdy Sinik podnoszenia Prędkość jazdy (przy podłodze wykonanej zgodnie z normą da wózków syst.) Ze wzgędu na prowadzenie indukcyjne 48 V 4,4 kw 9,5 kw max. 9,0 km/h Pozostałe parametry techniczne zgodnie z załączoną kartą kataogową Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 4 z 9

13 h mm h mm h3+h h mm h mm h mm h13 50 mm mm b mm b mm Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 5 z 9

14 Wyposażenie Wyposażenie seryjne (jeden wózek EKX 515) Ergonomiczna, przestronna kabina da operatora wyposażona w nadzorowane eektronicznie barierki ochronne i dach ochronny Amortyzowany komfortowy fote z wysokim oparciem i podłokietnikami, wyposażony w reguację położenia w poziomie i w pionie. Zapewnia reguację kąta pochynia siedziska zapewniając operatorowi wysoki komfort pracy w pozycji stojącej ub siedzącej. Jednoczesne podnoszenie i opuszczanie masztu głównego i dodatkowego Aktywny system zarządzania energią System odzyskiwania energii podczas hamowania i/ ub opuszczania masztu pozwaający wydłużyć pracę na baterii o takiej samej pojemności o 30 % w stosunku do rozwiązań dotychczasowych; Kontroa trakcji na koe napędowym Amortyzacja pozycji końcowych oraz wszystkich przejść w układach hydrauicznych (np. brak charakterystycznego kekotania przy wysuwaniu masztu) Koła nośne i napędowe z wukoanu, przód 295 x 144 mm, napędowe 343 x 140 mm Zintegrowany system diagnozy z gniazdem da komputera technika Sterowanie w najbardziej zaawansowanym systemie CAN-Bus (medunek ze wszystkich układów po magistrai do innych układów oraz centranego układu sterowania) Eektrycznie wspomagana kierownica pomocna przy precyzyjnym manewrowaniu wózkiem Łatwo zdejmowana pokrywa sinika da epszego dostępu do eementów sterujących Eektryczny nadzór nad poprawnym zamocowaniem baterii Pusujące światła ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu aktywne podczas jazdy i opuszczania masztu Instrukcja obsługi + kataog części zamiennych Zabezpieczenie przed zwisaniem łańcuchów Jazda diagonana z optymaizowanymi profiami prędkości Certyfikowany przez TÜV system sterowania i przekazu danych Zintegrowany z wózkiem moduł umożiwiający montaż aktywnego systemu ochrony osób (głowic) Jungheinrich Wyposażenie dodatkowe uwzgędnione w cenie ofertowej 2 refektory robocze, oświetenie kabiny, nawiew 2 usterka wsteczne Wjazd do korytarza roboczego przodem i tyłem Przygotowanie wózka do pracy z wykorzystaniem indukcji eektro-magnetycznej. Wózek wyposażony w dwie anteny. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 6 z 9

15 Zasianie bateria + prostownik Bateria 6 EPzS 80 V / 930 Ah - 2 sztuki (bateria wyposażone w system uzupełniania wody Aquamatic) Szybki, ładujący baterię prostownik (czas ładowania ok. 8h). Bateria wymieniana przy pomocy innego wózka widłowego. W komorze bateryjnej skrzynia baterii umieszczona jest na specjanym steażu umożiwiającym przenoszenie pomiędzy wózkiem i akumuatorownią. Istnieje możiwość dostarczenia baterii dzieonej. Indukcja eektromagnetyczna Cały magazyn instaacja podłogowa, indukcja (osobna pozycja w zestawieniu cenowym, nie zaeży od iości kupowanych wózków). Wykonanie pęti indukcyjnej o całkowitej długości ca. 460 mb (dokładna iość zostanie podana po zatwierdzeniu rysunku z rozstawem regałów i ustaeniem okaizacji generatorów) Wykonanie rowka Położenie i zabezpieczenie instaacji żywicą epoksydową Dostawa i montaż generatora indukcji eektromagnetycznej wyposażonego w system podtrzymania napięcia (czas podtrzymania ca. 2h). Zabezpieczenie końców korytarza Z funkcją Stop ub zwonieniem prędkości do 2,5 km/h skakuowany da wszystkich korytarzy roboczych (zgodnie z przesłanym przez naszą firmę rysunkiem). Wózek zbiżając się do końca korytarza będzie automatycznie emitował ostrzegający sygnał akustyczny. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 7 z 9

16 Warunki dostawy Warunki dostawy Termin dostawy ok. 25 tygodni od złożenia zamówienia i wpłacenia zaiczki Rozładunek za pomocą dźwigu ub wózka widłowego Wprowadzenie do magazynu Uruchomienie (konfiguracja) pojazdu i przeszkoenie operatorów Odbiór UDT Gwarancja i serwis 12 miesięcy z imitem 2000 mth. Przegądy gwarancyjne, co 1000 mth. ub co 6 m-cy w zaeżności co nastąpi wcześniej. Czas reakcji serwisu do 4 godzin. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do wymiany, czas oczekiwania 1 dzień (w przypadku zdiagnozowania usterki do godziny 10, po tej godzinie 2 dni robocze). Posadzka Ze wzgędu na prace w wąskich korytarzach posadzka powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie VDMA. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 8 z 9

17 Zestawienie cenowe EKX 515 ZT Wózek wysokiego składowania z podnoszona kabiną da operatora Z wyposażeniem seryjnym i dodatkowym jak na stronach 6 i 7 Prostownik SLH wysokoczęstotiwościowy Bateria 2szt. 6 EpzS 80V 930 Ah + Aquamatic Dostawa, montaż i uruchomienie wózka Odbiór UDT Szkoenie z obsługi Instaacja podłogowa indukcja ,00 EURO+VAT 7.000,00 EURO+VAT Warunki płatności: Baza cen Warunki płatności DDU (oco magazyn odbiorcy bez podatku VAT) - 35% zaiczki; płatne w ciągu 7 dni od wystawienia proformy - 65% przed dostawą Płatność w PLN według średniego kursu NBP EUR obowiązującego w dniu wystawienia faktury końcowej ub w EUR (do ustaenia przed złożeniem zamówienia). Oferta ważna do: 15 utego 2014r. Obowiązują Ogóne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Poska Sp. z o.o. Zastrzeżenie dotyczące ceny: W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązujących podatków ub w razie wprowadzenia nowych rodzajów podatków (np. podatku importowego), cena sprzedaży towarów będących przedmiotem niniejszej oferty może zostać przez Sprzedającego podwyższona według jego uznania o kwotę takiego podatku. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu odpowiednio zwiększonej ceny sprzedaży, z uwzgędnieniem różnicy wywołanej zmianami podatkowymi, w szczegóności dotyczy to sytuacji, kiedy zmiany podatkowe ub nowe podatki zostaną wprowadzone po zawarciu przez strony umowy sprzedaży, a przed jej wykonaniem przez Sprzedającego, wówczas Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty nowej, wyższej ceny." Z poważaniem Jungheinrich Poska Szymon Głogowski Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 9 z 9

18 C TSP 6500/7000 SERIA Dane techniczne Wózki podnośnikowe

19 C Seria TSP 6500 / 7000 Wózki podnośnikowe Wid y nieteeskopowe Wid y teeskopowe Minimana szerokoêç korytarza roboczego PrzeÊwit roboczy 4.33a 4.33 D ugoêç adunku przesuni cie eementu wid owego + przeêwit roboczy + przeêwit roboczy Przesuni cie eementu wid owego D ugoêç adunku przeêwit roboczy + przeêwit roboczy Wysuni cie wide Ø 150x50 Stand. Ø 150x25 Niskoprof Minimana szerokoêç korytarza roboczego a PrzeÊwit roboczy 1000 szerokość długość a ,5 mm wysuni cie wide (w przyrostach 4.24b o 12,5 mm) 450 on TN 600 on TT 710 on TF 205 Widok z przodu Wid y teeskopowe 56 mm Wid y nieteeskopowe 45 mm Ø 355x Góra prowadnicy 86 mm Od ko a do pod o a stand. Roka prowadnicy niskoprofiowa 50 mm Ø 380x Roki akumuatora do pod o a

20 Seria TSP 6500 Dane techniczne Informacje ogóne Ogumienie Wymiary Parametry robocze Siniki 1.1 Producent Crown Equipment Corporation 1.2 Mode TSP TSP TSP TN / TF / TT TN / TF / TT TN / TF / TT 1.3 Napęd eektryczny Vot Typ operatora stojący/siedzący 1.5 Udźwig* Q t 1,0 1,25 1,5 1.6 Środek ładunku c mm Odegłość ładunku TN-TF / TT x mm 386 / Rozstaw osi y mm patrz tabea Masa bez akumuatora min./maks. kg Typ ogumienia przód/tył poiuretanowe/vukoan 3.2 przód mm Ø 355 x 205 Opony 3.3 tył mm Ø 406 x Koła dodatkowe roki prowadzące stand./ niskoprof. mm Ø 150 x 50 / Ø 150 x Koła iczba (x = napędzane) przód/tył 2 / 1x 3.6 Rozstaw kół przód b10 mm Maszt wysokość w położeniu opuszczon h1 mm patrz tabea Podnoszenie swobodne maszt główny h2 mm patrz tabea Wysokość podnoszenia podnoszenie pods.+podn. dodatk. h3 mm patrz tabea Maszt wysokość po wysunięciu h4 mm patrz tabea Wysokość stan. operatora pozycja podniesiona/opuszczona h7 mm 460 / h mm 4.11 Podniesienie dodat. h9 mm Szerokość kabiny mm / 1320 / Wysokość wideł opusz. h13 mm Szerokość ramy poprz. mm patrz tabea Długość całkowita 1 mm patrz tabea Długość e. czoł. 2 mm patrz tabea Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm do 1839/ 4.22 Wymiary wideł nieteeskopowe gr.xszer.xdł mm 45 x 100 x 760/915/950/1070/1150/ teeskopowe gr.xszer.xdł mm 56 x 150x 915/950/1070/1150// b Wysuwanie wideł teeskopowe b8 mm 75 do 187,5 mm w przyrostach o 12,5 mm 4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł (standardowe) b5 mm patrz tabea Szerokość na rokach prow. opc. dost. w przyrostach 6,35 mm b6 mm mm szer. niż sz. całk. kół obc. (poz. 4.21) 4.32 Prześwit nad nawierzchnią środek rozstawu osi m Szerokość korytarza rob. widły teeskop. Ast mm patrz rysunek 4.33a Szerokość korytarza rob. widły nieteeskopowe Ast patrz rysunek 4.34a Korytarz przecinający patrz tabea Promień skrętu Wa mm patrz tabea Dł. części do obsł. ład. standardowo / 685 opc. dost. w przyrostach 75 mm 8 od 760 do 1370 wid. z prz. fot. w dow. poł. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 10,4 5.1 Prędkość jazdy zesp. nap. z prz. fot. ust. do prz. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 9,6 zesp. nap. z prz. fot. ust. w bok z ład./bez ład. km/h 11,2 / 12,0 maszt główny TN z ład./bez ład. m/s 0,43 / 0,48 0,43 / 0,48 0,41 / 0, Prędkość podnoszenia maszt główny TF z ład./bez ład. m/s 0,39 / 0,45 0,39 / 0,45 0,38 / 0,45 maszt główny TT z ład./bez ład. m/s 0,38 / 0,41 0,38 / 0,41 0,36 / 0,41 5.2a Pręd. podn. maszt dodatk. maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0, Prędkość opuszczania maszt główny TN / TF / TT z ład./bez ład. m/s 0,45 / 0,45 5.3a Prędkość opuszczania maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0,33 Prędkość obrotu sec 6-10 Prędkość boczna cm/s Hamuec włączany mechanicznie, zwaniany eektrycznie 6.1 Sinik jezdny znam. moc pracy ciągłej 60 min. kw 7,3 6.2 Sinik podnoszenia czas załączenia 30% kw Maks.rozmiar akumuatora mm patrz tabea Napięcie akumuatora pojemność nominana K5 V/Ah , 980, , 1395 Przedział akumuatora kod AA A, B, C B, C 6.5 Masa akumuatora minimana kg patrz tabea Rodzaj sterownika napędowy AC i podnoszenia AC * Obniżenie udźwigu zaeży od kombinacji czynników takich jak: środek ciężkości, szerokość całkowita, przesunięcie 180 /wysunięcie wideł, rozmiaru przedziału akumuatora, wysokości podnoszenia i prędkości jazdy.*

21 Seria TSP 7000 Dane techniczne Informacje ogóne Ogumienie Wymiary Parametry robocze Siniki 1.1 Producent Crown Equipment Corporation 1.2 Mode TSP TSP TSP TN / TF / TT TN / TF / TT TN / TF / TT 1.3 Napęd eektryczny Vot Typ operatora stojący/siedzący 1.5 Udźwig* Q t 1,0 1,25 1,5 1.6 Środek ładunku c mm Odegłość ładunku TN-TF / TT x mm 386 / Rozstaw osi y mm patrz tabea Masa bez akumuatora min./maks. kg Typ ogumienia przód/tył poiuretanowe/vukoan 3.2 przód mm Ø 355 x 205 Opony 3.3 tył mm Ø 406 x Koła dodatkowe roki prowadzące stand./ niskoprof. mm Ø 150 x 50 / Ø 150 x Koła iczba (x = napędzane) przód/tył 2 / 1x 3.6 Rozstaw kół przód b10 mm Maszt wysokość w położeniu opuszczon h1 mm patrz tabea Podnoszenie swobodne maszt główny h2 mm patrz tabea Wysokość podnoszenia podnoszenie pods.+podn. dodatk. h3 mm patrz tabea Maszt wysokość po wysunięciu h4 mm patrz tabea Wysokość stan. operatora pozycja podniesiona/opuszczona h7 mm 460 / h mm 4.11 Podniesienie dodat. h9 mm Szerokość kabiny mm / 1320 / Wysokość wideł opusz. h13 mm Szerokość ramy poprz. mm patrz tabea Długość całkowita 1 mm patrz tabea Długość e. czoł. 2 mm patrz tabea Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm do 1839/ 4.22 Wymiary wideł nieteeskopowe gr.xszer.xdł mm 45 x 100 x 760/915/950/1070/1150/ teeskopowe gr.xszer.xdł mm 56 x 150x 915/950/1070/1150// b Wysuwanie wideł teeskopowe b8 mm 75 do 187,5 mm w przyrostach o 12,5 mm 4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł (standardowe) b5 mm patrz tabea Szerokość na rokach prow. opc. dost. w przyrostach 6,35 mm b6 mm mm szer. niż sz. całk. kół obc. (poz. 4.21) 4.32 Prześwit nad nawierzchnią środek rozstawu osi m Szerokość korytarza rob. widły teeskop. Ast mm patrz rysunek 4.33a Szerokość korytarza rob. widły nieteeskopowe Ast patrz rysunek 4.34a Korytarz przecinający patrz tabea Promień skrętu Wa mm patrz tabea Dł. części do obsł. ład. standardowo / 685 opc. dost. w przyrostach 75 mm 8 od 760 do 1370 wid. z prz. fot. w dow. poł. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 10,4 5.1 Prędkość jazdy zesp. nap. z prz. fot. ust. do prz. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 9,6 zesp. nap. z prz. fot. ust. w bok z ład./bez ład. km/h 11,2 / 12,0 maszt główny TN z ład./bez ład. m/s 0,59 / 0,61 0,59 / 0,61 0,58 / 0, Prędkość podnoszenia maszt główny TF z ład./bez ład. m/s 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,53 / 0,56 maszt główny TT z ład./bez ład. m/s 0,51 / 0,52 0,51 / 0,52 0,50 / 0,52 5.2a Pręd. podn. maszt dodatk. maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0, Prędkość opuszczania maszt główny TN / TF / TT z ład./bez ład. m/s 0,45 / 0,45 5.3a Prędkość opuszczania maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0,33 Prędkość obrotu sec 6-10 Prędkość boczna cm/s Hamuec włączany mechanicznie, zwaniany eektrycznie 6.1 Sinik jezdny znam. moc pracy ciągłej 60 min. kw 7,3 6.2 Sinik podnoszenia czas załączenia 30% kw Maks.rozmiar akumuatora mm patrz tabea Napięcie akumuatora pojemność nominana K5 V/Ah , 620, , 775, 930 Przedział akumuatora kod A A, B, C B, C, D 6.5 Masa akumuatora minimana kg patrz tabea Rodzaj sterownika napędowy AC i podnoszenia AC * Obniżenie udźwigu zaeży od kombinacji czynników takich jak: środek ciężkości, szerokość całkowita, przesunięcie 180 /wysunięcie wideł, rozmiaru przedziału akumuatora, wysokości podnoszenia i prędkości jazdy.*

22 Seria TSP 6500 / 7000 Dane techniczne Tabea 1 karta masztu TSP 6500 / 7000 Wysokość w położeniu opusz. Podnoszenie swobodne Wysokość podnosz. Wys. w st. wys TN/TF TT TN TF TT TN/TF/TT TSP 6500 Przedział akum. AA TSP 7000 Przedział akum. A TSP 6500 TSP 7000 Przedział akum. A / B / C TSP 6500 Przedział akum. B / C TSP 7000 Przedział akum. B / C / D h1 h1 h2 h2 h2 h3 + h9 h4 b1 b1 b1 mm mm mm mm mm mm mm min.szer.całk. min.szer.całk. B C D m.szer.całk. TSP 7000 TSP

23 Seria TSP 6500 / 7000 Dane techniczne Tabea 2 Akumuatory TSP 6500 TSP / / / rozmiar przedziału AA A B C A B C D amperogodziny Ah ogniwa zgodnie z n. DIN PzS 6 PzS 7 PzS 8 PzS 9 PzS 3 PzS 4 PzS 5 PzS 6 PzS napięcie V układ ce B B B B A A A A A długość maks. mm 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* długość zaecana mm * Przedział szerokość maks. mm akumuatora wysokość mm rozmiar komory pojedync. pojedync. pojedync. pojedync. 6.5 Masa aku. minimana kg * Aby otrzymać szczegółowe rysunki, naeży skontaktować się z firmą Crown Tabea 3 Rozmiar korytarza przecinającego TSP 6500 / TSP Przedział akumuatora AA A B C D 1.9 Rozstaw osi TN /TF Dł. e. czoł. TN /TF Promień skrętu TN /TF Długość całkowita TN /TF a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Długość całkowita TN /TF a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Rozstaw osi TT Dł. e. czoł. TT Promień skrętu TT Długość całkowita TT a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Długość całkowita TT a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Maszt TN/TF Maszt TT * Wymiary korytarzy przecinających uwzgędniają 200 mm odegłość bezpieczeństwa zgodnie z normą COL = część do obsługi ładunku VDI Aby zapewnić możiwość szybkiej zmiany korytarzy naeży dodać 300 mm Tabea 4 Rama poprzeczna i rozstaw wideł szerokość kabiny mm szerokość kabiny mm * 1445* 4.17 Szerokość ramy poprz szerokość kabiny mm * 1600* 1625 szerokość kabiny** mm Długość części do obsługi ł. Szerok. karetki Teeskopowe Nieteeskopowe Część do obsługi ł mm Zewnętrzny rozstaw (standardowo) Część do obsługi ł mm Część do obsługi ł mm * Do obu stron kabiny/podestu zostanie dodane przykręcane rozszerzenie podestu o szer. 50 mm ** Rzeczywista szerokość kabiny wynosi 1475 mm z uwzgędnieniem 75 mm rozszerzenia podestu

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg)

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg) Nawigacja w magazynie (opcja) optymalizacja czasu przejazdu Podwójny system odzyskiwania energii i efektywna gospodarka energetyczna Szeroki zakres zastosowań dzięki modułowej budowie i technologii RFID

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Inne Silnik elektryczny Osiągi Wymiary Koła Ciężar

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka Dane identyfikacyjne Ciężar Koła Wymiary Osiągi Silnik elektryczny Inne 7FBEST10 1.1 Producent

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 tony Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 tony Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl

F.U.H.P. AJAX Biuro serwis i części zamienne, 31-752 Kraków ul. Mrozowa 20a tel.: +48 12 262 95 78; www.ajax.krakow.pl Szanowni Państwo! Miło nam przedstawić ofertę na dostawę wózka widłowego Hyundai, który pozwoli Państwu usprawnić procesy transportu wewnątrzzakładowego. Wózek widłowy, który poniżej przedstawiamy, dobraliśmy

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony Spalinowy wózek widłowy 3.5-5.0 tony 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5 tony Specyfikacja wózka 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Napęd

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

RT 4000 SERIA. Dane techniczne Wózek paletowy dla operatora jeżdżącego

RT 4000 SERIA. Dane techniczne Wózek paletowy dla operatora jeżdżącego C RT 4000 SERIA Dane techniczne Wózek paletowy dla operatora jeżdżącego C Seria RT 4000 Wózek paletowy dla operatora jeżdżącego RT 4020 4.9 1.6 Q 1.8 4.8 ➀ 35 125 86 1.9 4.35 4.21 4.25 4.22 4.20 4.22 4.34

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy ton

Spalinowy wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5-8.0 ton Spalinowy wózek widłowy 3.5-4.0 ton Specyfikacja wózka 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 24.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 24.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Tewex-Repro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Salsa. Odkrywaj swój świat

Salsa. Odkrywaj swój świat Salsa Odkrywaj swój świat Zippie Salsa Doskonałe osiągi na zewnątrz n Pokonuje krawężniki do 100 mm. n Prędkość 6 km/h (opcjonalnie 10 km/h). n Akumulatory żelowe o pojemności 60 Ah zapewniają zasięg do

Bardziej szczegółowo

ul. Lipowa 31, Lututów GSM

ul. Lipowa 31, Lututów GSM 1 SANTI GROUP Robert Kaleta Oddział Lututów ul. Lipowa 31, 98-360 Lututów GSM + 48 785 385 432 785385432 biuro@santi-group.pl Szanowni Państwo, W związku z Państwa działalnością jestem przekonany, że Państwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA GX KOMPATKOWA UKŁADARKA Rozwiązania specjalne Patrz strona 58 Ten kompaktowy wózek stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach magazynowych małej i średniej wielkości. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego produktu,

Bardziej szczegółowo

KM 100/100 R Bp Pack. Zderzak. Łatwa w utrzymaniu. Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania. Koncepcja obsługi EASY Operation

KM 100/100 R Bp Pack. Zderzak. Łatwa w utrzymaniu. Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania. Koncepcja obsługi EASY Operation KM 100/100 R Bp Pack Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny. 1 2 3 4 1 2 Zderzak

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY... NIP... Nr telefonu / faxu. ..

FORMULARZ OFERTOWY... NIP... Nr telefonu / faxu.  .. Załącznik Nr 1 DPSJ.KG.252.23.2017.. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nazwa, siedziba Wykonawcy...... NIP... REGON Nr telefonu / faxu. E-mail.. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Dane techniczne

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Dane techniczne CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Dane techniczne Wózek paletowy obsługiwany ręcznie 2,5 (1,0) t Wózek paletowy obsługiwany ręcznie Wózek paletowy obsługiwany ręcznie jest bez wątpienia najbardziej

Bardziej szczegółowo

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

KM 120/150 R P. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO KM 120/150 R P Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana spalinowo (benzyna). 1 Główna szczotka walcowa

Bardziej szczegółowo

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 mocna klasyka. Mocny model 2503 firmy Wacker Neuson gwarantuje maksymalną wydajność i optymalną wygodę operatora, którą zawdzięcza on szczodrym

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wózki akumulatorowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof SA

Zapytanie ofertowe na wózki akumulatorowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof SA Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na wózki akumulatorowe w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof SA (wózek nr 1) Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Bp

Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Bp Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Bp Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

KM 130/300 R Bp. Podwójny grzebień. Koncepcja obsługi EASY Operation. Szuflowa metoda zamiatania. Płaski filtr falisty

KM 130/300 R Bp. Podwójny grzebień. Koncepcja obsługi EASY Operation. Szuflowa metoda zamiatania. Płaski filtr falisty KM 130/300 R Bp Mocna, przemysłowa zamiatarka z hydraulicznym napędem i systemem zamiatania Bardzo wytrzymała konstrukcja oraz idące w parze ergonomia i łatwość użytkowania sprawiają, że maszyna sprawdza

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

Spójrz w przyszłość!

Spójrz w przyszłość! Spójrz w przyszłość! POLSKI HAINster www.rialex.pl HAINster Elektryczny wciągnik łańcuchowy Optymalne wykorzystanie miejsca dzięki zwartej budowie Kompaktowe wymiary oraz optymalny skrajny dojazd haka,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie dźwigowo - podnośnikowe

Urządzenie dźwigowo - podnośnikowe Urządzenie dźwigowo - podnośnikowe Urządzenie dźwigowe 1889.20 1362 dla kontenerów, wersja uchylna obrotowa poniżej pozycja urządzenia: transportowa I robocza 1889.20 Urządzenie podnośnikowe, wersja uchylno

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

KM 100/100 R Lpg. Łatwa w utrzymaniu. Zderzak. Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

KM 100/100 R Lpg. Łatwa w utrzymaniu. Zderzak. Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. 1 2 3 4 1 2 Zderzak Zabezpiecza przód urządzenia

Bardziej szczegółowo

KM 120/150 R Bp. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO

KM 120/150 R Bp. Wygodne miejsce pracy operatora. Główna szczotka walcowa z funkcją ECO KM 120/150 R Bp Zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika do profesjonalnego sprzątania dużych powierzchni podłogowych. Zasilana bateryjnie. 1 Główna szczotka walcowa z

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Urządzenia podnoszące

Urządzenia podnoszące Firma grupy System podnośnikowy 236 montowany z przodu lub tyłu do narożników ISO 236 System podnośnikowy z dolnym napędem zapadkowym Przeniesienie napędu na sąsiednią podporę za pomocą wału Całkowita

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność EZ 80 Koparki Gąsienicowe Zero Tail Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność Model EZ80 to największa koparka zero tail marki Wacker Neuson. Kompaktowe wymiary, zmniejszone zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 ewolucja pracującego świata. Wacker Neuson ustanawia nowe standardy koparek kompaktowych z ich nową generacją modeli w klasie wagowej od 1,7 do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wyposażenie dla Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych. Część nr 3.4.5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wyposażenie dla Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych. Część nr 3.4.5 Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektów

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ESR 5200 SERIA. Dane techniczne. Wózek wysięgnikowy

ESR 5200 SERIA. Dane techniczne. Wózek wysięgnikowy C ESR 5200 SERIA Dane techniczne Wózek wysięgnikowy C Seria ESR 5220 Wózek wysięgnikowy 4.37 4.35 A=D+200 AST3 3 1 4.20 2175 4.2 4.4 4.5 4.25 4.24 4.26 4.21 600 Q 4.28 6.7 1.8a 4.10 4.3 1108 1125 Ø343x140

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

Technika w szczegółach.

Technika w szczegółach. w szczegółach. ładunku (LSP) 00 mm z blokadą osi z blokadą osi ładunku (LSP) 00 mm bez blokady osi bez blokady osi 0,0 LSP 00 w szczegółach. SCORPION 70 SCORPION 700 ładunku (LSP) 00 mm SCORPION 70 SCORPION

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/77/2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/77/2017 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 12.07.2017 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/77/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE. 25/09/2009 - page 1 25/09/2009 - page 1 BT RADIOSHUTTLE ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM GĘSTEGO SKŁADOWANIA 25/09/2009 - page 2 SYSTEMY GĘSTEGO SKŁADOWANIA Możliwości i zalety: Lepsze wykorzystanie przestrzeni Więcej przestrzeni magazynowej

Bardziej szczegółowo

Royal Elektryczne wózki widłowe

Royal Elektryczne wózki widłowe Royal Elektryczne wózki widłowe Prezentacja elektrycznych wózków widłowych 4-kołowych Przegląd modeli Ładowność T T ROYAL FORKLIFT Zastosowanie Typ zasilania: Bateria Ładowność (udźwig): 1.5T/2.0T/2.5T/3.0T/3.5T

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

KM 130/300 R Bp. Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania. Szuflowa metoda zamiatania

KM 130/300 R Bp. Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania. Szuflowa metoda zamiatania KM 130/300 R Bp Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w napęd elektryczny. 1 Szuflowa metoda zamiatania

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2017 Chodzież, dnia 12.10.2017 Kablonex Sp. z.o.o. Podanin 76 64-800 Chodzież ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost poziomu konkurencyjności firmy KABLONEX poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/A/POIG 4.4/2014

Zapytanie ofertowe nr 7/A/POIG 4.4/2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. TERMETAL PIOTR GLANER S. K. Ul. Ceramiczna 21 64-920 Piła NIP 5921636623 Piła, dnia 16.09.2014 Zapytanie ofertowe nr 7/A/POIG 4.4/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Polan Polsko-Francuska sp. z o. o. joint venture, z siedzibą w Żabnie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Regały do magazynu

Polan Polsko-Francuska sp. z o. o. joint venture, z siedzibą w Żabnie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Regały do magazynu Polan Polsko-Francuska sp. z o. o. joint venture ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno tel. +48 14 696 00 00 Żabno, 27.06.2016 Szanowni Państwo, Polan Polsko-Francuska sp. z o. o. joint venture, z siedzibą w Żabnie,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

POTĘGA MOCY GLEBOGRYZARKI SPALINOWE. Glebogryzarki spalinowe

POTĘGA MOCY GLEBOGRYZARKI SPALINOWE. Glebogryzarki spalinowe Glebogryzarki GLEBOGRYZARKI SPALINOWE POTĘGA MOCY Spulchnianie, mieszanie nawozów z glebą, rozdrabnianie, uprawa wąskich międzyrzędzi to tylko niektóre z zastosowań glebogryzarek spalinowych VIKING. Dzięki

Bardziej szczegółowo

MODELE. Max. moc. Model KM

MODELE. Max. moc. Model KM MODELE Max. moc Model 30 40 50 KM 35 41 47 ZASTOSOWANIE Wszechstronne ciągniki sprawdzają się w: sadach szklarniach ogrodnictwie parkach i ogrodach utrzymaniu zieleni sektorze komunalnym SYLISTYKA Zwarta

Bardziej szczegółowo

803 dual power. 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power

803 dual power. 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power 803 dual power Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power Dual power marki Wacker Neuson jest innowacyjnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowy napęd bez emisji

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t

Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t Dźwigniki podposadzkowe do samochodów ciężarowych i autobusów o udźwigu 30 60 t 2-kolumnowy T 2-15-1900 Idealny do autobusów i ciężarówek 3-kolumnowy T 3-15-1900 Do autobusów przegubowych i zestawów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 SYMBIO Media Group Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 23 62-081 Przeźmierowo NIP: 7811908820 Przeźmierowo, dnia 15.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 W związku z realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/

Zapytanie ofertowe nr 3.2.1/ Zaczernie, 23.03.2017 r. Fibrain Sp. z o.o. Zaczernie 190 F, 36-062 Zaczernie tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: fibrain@fibrain.pl.. Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny i niezawodny dostawca

Profesjonalny i niezawodny dostawca Profesjonalny i niezawodny dostawca Przyczepy: SF-6,5; SF-7,5; SF-8; SF-9; SF-10; SF-11; SF-12 Nowa generacja profesjonalnych przyczep szwedzkich Möre Maskiner o ładowności od 7,5 tony do 14 ton charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki. 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 - Siła klasyki. Koparka 2503 marki Wacker Neuson to mocna maszyna, gwarantująca najwyższą produktywność oraz najlepszy komfort obsługi dzięki dużej

Bardziej szczegółowo

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny Oferta specjalna dla Pekao Leasing Przedstawiciel handlowy: Jakub Czerniak Handlowiec tel: 504-243-977 jakub.czerniak@autobroker.pl Auto Broker Mełgiewska 10 Hyundai Nowy i20 Wersja: CLASSIC PLUS, silnik:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania podczas napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE Bramy przesuwne samonośne WIŚNIOWSKI to gwarancja bezawaryjnej i sprawnej pracy 10 www.wisniowski.pl ZALETY JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Wszystkie elementy bram wykonywane są z dużą

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym Seria o udźwigu kg D60S / D70S-5 i D80S / D90S-5 G60S / G70S-5

Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym Seria o udźwigu kg D60S / D70S-5 i D80S / D90S-5 G60S / G70S-5 Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym Seria o udźwigu 6000 9000 D60S / D70S-5 i D80S / D90S-5 G60S / G70S-5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKI REMIUM BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA WYMIARY

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył)

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) ZASTOSOWANIE - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne - Szerokość min. od 1100mm standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) SILNIK - EURO II - Duża pojemność 3,0 lub 4,0 L -Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910

Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka typu Probalance 7910 została zaprojektowana z myślą o serwisowaniu flot samochodów ciężarowych. Jej małe gabaryty i możliwość przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Adept Machines. PRO SERIE ŻURAWIE I. Żurawie i przyczepy leśne PRZYCZEPY LEŚNE MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD

Adept Machines. PRO SERIE ŻURAWIE I. Żurawie i przyczepy leśne PRZYCZEPY LEŚNE MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD FOREST LINE Żurawie i przyczepy leśne HK 5070 HK 5076 HK 5469 HK 5482 MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD ŻURAWIE I PRZYCZEPY LEŚNE Adept Machines. 1 Adept Machines. Machines I MV 1530

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI. WÓZKI SYSTEMOWE - VNA C1.0, C1.3, C KG PRZY 600MM

SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI. WÓZKI SYSTEMOWE - VNA C1.0, C1.3, C KG PRZY 600MM SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI. TM WÓZKI SYSTEMOWE - VNA C1.0, C1.3, C1.5 1 000 1 500 KG PRZY 600MM C1.0, C1.3, C1.3 80, C1.3 L, C1.5 S, C1.5 M, C1.5 L ZNAKI WYRÓŻNIAJĄCE 1.1 Producent (skrót) 1.2 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm.

Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Drzwi Wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób niepełnosprawnych otwierały się na zewnątrz i miały szerokość min. 90 cm. Od wewnętrznej strony drzwi zaleca się montaż poręczy prostej o długości

Bardziej szczegółowo

KM 130/300 R Lpg. Wzmocniona konstrukcja. Łatwa w użyciu. Wydajny i wytrzymały filtr. Koncepcja obsługi EASY Operation

KM 130/300 R Lpg. Wzmocniona konstrukcja. Łatwa w użyciu. Wydajny i wytrzymały filtr. Koncepcja obsługi EASY Operation KM 130/300 R Lpg Mocna, przemysłowa zamiatarka z hydraulicznym napędem i systemem zamiatania Bardzo wytrzymała konstrukcja oraz idące w parze ergonomia i łatwość użytkowania sprawiają, że maszyna sprawdza

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo