Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na realizację zadania inwestycyjnego"

Transkrypt

1 Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na reaizację zadania inwestycyjnego Zapraszamy do złożenia oferty na reaizację zadania: PROJEKT I BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REGAŁAMI (MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA) przy u. Koszaińskiej w Szczecinku Założenia projektowe: 1.Magazyn na do miejsc paetowych; % miejsc: paeta 1 : mm x mm, H=1.400 mm, Q= ok. 600 kg; % miejsc: paeta 2 : 800 mm x mm, H = mm, Q = ok. 600 kg 2. Maksymane wymiary magazynu: 60 m x40 m. 3.Wysokość: metrów w kaenicy 4.Konstrukcja staowa, ściany ociepone, budynek ogrzewany, 2 bramy wjazdowe automatycznie otwierane z kurtynami powietrznymi. Wszystkie dane dotyczące zadania znajdują się na stronie Oczekujemy na oferty do dnia Osoby wskazane do kontaktów ze strony WZ EUROCOPERT Spółka z o.o.: Joanna Ptasińska, adres maiowy: Włodzimierz Tosik, te , adres maiowy:

2 WSKAZÓWKI PROJEKTOWE Zadanie inwestycyjne: Projekt i budowa hai wysokiego składowania 1. Szczegóne wymagania ubezpieczyciea (np. wytyczne ubezpieczyciea np. VDS, FM Goba) Brak wytycznych. W budynku będą instaowane czujniki dymu. Ponieważ koperty mają niską kategorię zagrożenia pożarowego, na etapie kakuacji oferty wystarczające jest kierowanie się normami budowanymi. 2. Istniejące umowy z gestorami sieci Do wgądu w siedzibie firmy. W opinii inwestora nie mają zahaczenia na obecnym etapie. 3. Istniejące uzgodnienie zjazdu Wjazd od strony hai beownic i hai produkcyjnej. Brak szczegółowych uzgodnień 4. Aktuana dokumentacja powykonawcza istniejących na zabudowywanej działce obiektów budowanych. Brak dokumentacji. Na działce znajduje się tyko jeden niewieki budynek o powierzchni 92,5 m2, wysokość do 3,5 m, kryty eternitem, stan techniczny zły i średni. Koszt rozbiórki naeży przyjąć do kakuacji oferty. Brak dokumentacji i badań istniejącego uzbrojenia i wyewek betonowych. Można wykonać samodzienie odwierty i badania. 5. Aktuana inwentaryzacja Brak 6. Aktuane badania wydajności hydrantów Na działce brak hydrantów. Naeży to ująć w projekcie, wraz z doprowadzeniem z miejskiej sieci wodociągowej. Uwaga: w ofercie prosimy kakuować wyłącznie instaacje wewnętrzne. Koszty doprowadzenia mediów (woda, w tym do hydrantów, energia eektryczna i woda gorąca do zasienia co), za wyjątkiem prac projektowych, będą przedmiotem odrębnej umowy. 7. Rodzaj i przeznaczenie obiektu: Obiekt przemysłowy magazynowy przeznaczony magazynowania kopert (pakowanych ściśe w kartony) na paetach umiejscowionych na regałach. 8. Aktuany pan miejscowy, wypis i wyrys. Naeży przyjąć pełną zgodność specyfikacji z panem. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się uchwały Rady Miasta w sprawie panu, co powinno nastąpić na przełomie istopada i grudnia 2014 (termin od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym). 9. Aktuana mapa zasadnicza Mapa terenów firmy w załączeniu w formacje PDF. Na mapie zaznaczona jedna z możiwych okaizacji budynku magazynu. 10. Aktuana mapa do ceów projektowych. W załączeniu w formie eektronicznej. 11. Warunki techniczne na wodę Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 12. Warunki techniczne na prąd Bez wpływu na ofertę. Nie będą potrzebne własna trafostacja zabezpieczająca potrzeby energetyczne nowego budynku

3 13. Warunki techniczne na gaz Jak wyżej 14. Warunki techniczne na ścieki sanitarne Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 15. Warunki techniczne na ścieki deszczowe Inwestor wystąpił o warunki. Na obecnym etapie bez wpływu na kakuację oferty. 16. Aktuane/archiwane badania geotechniczne W specyfikacji 17. Czy teren objęty ochroną konserwatorską /archeoogiczną Nie 18. Projekt technoogiczny, zaregałowania W załączaniu możiwa koncepcja. 19. Powierzchnia obiektu: a. część PM (magazynowa) Kakuacja po stronie Oferenta na podstawie projektu zaregałowania. Uwaga: zmiana w stosunku do specyfikacji. Poza regałami naeży zaprojektować woną przestrzeń o wymiarach 5 m da manewrów wózków oraz około 5 m na poe odkładcze. Przykład, jeżei Oferent założy szerokość hai 30 m, to za inią regałów budynek winien mieć jeszcze 10 m powierzchni wonej. b. biurowo-socjana (brak, magazyn nie przeznaczony na pobyt stały pobyt udzi) 20. Szerokość hai Do 40 m 21. Długość hai Do 70 m (zmiana było do 60 m) 22. Rozstaw ram Brak wytycznych 23. Wysokość w świete Brak wytycznych 24. Rodzaj konstrukcji (staowa, żebetowa, mieszana) Brak wytycznych 25. Spadek dachu w procentach Brak wytycznych 26. Układ naw / Iość naw Brak wytycznych 27. Panowana rozbudowa Brak panów 28. Ściany hai: systemowe Astron / płyta warstwowa Brak wytycznych. Dopuszczane jest kakuowanie ociepeń z zastosowaniem styropianu. Ewentuane zmiany i dodatkowe koszty w przypadku zmiany materiału będą omawiane na etapie koncepcji o mogą być przedmiotem aneksu. Dopuszczane jest złożenie oferty wariantowej. 29. Grubość izoacji Brak wytycznych 30. Koor ścian Preferowany Bramy

4 a. wym. Standard b. szt Doki a. wym. Jak wyżej b. szt. 33. Drzwi a. wym. b. szt Okna a. wym. b. szt. Brak wytycznych 35. Dach hai: systemowy Astron / bacha trapezowa / wełna / pir / styropian / membrana Jak da punktu Grubość izoacji Brak wytycznych 37. Świetiki brak wytycznych a. wym. b. szt. 38. Kapy dymowe / przewietrzanie brak wytycznych a. wym. b. szt. 39. Wywietrzaki brak wytycznych a. szt. 40. Attyka wys. / bez attyki brak wytycznych 41. Posadzka grubość a. Narażenie na czynniki atmosferyczne Brak b. Narażenie na czynniki chemiczne, krew, cukry, tłuszcze itp. Brak c. Przeznaczenie obiektu zgodnie ze specyfikacją d. Wykończenie posadzki: brak wytycznych I. metodą suchej posypki / żywiczne cienko powłokowe/ żywiczne grubo powłokowe/ żywiczne antystatyczne / ceramiczne na zaprawie kejowej II. Wypełnienie szczein skurczowych i szwów roboczych e. Obciążenia: brak wytycznych I. równomierne o nieokreśonym rozkładzie, długotrwałe i krótkotrwałe [kn/m 2 ] II. równomierne o okreśonym rozkładzie, długotrwałe i krótkotrwałe [kn/m 2 ] III. wózek widłowy - udźwig [kn] koła pełne czy pompowane, iość przejazdów na godz/dobę IV. pojazd o osi dwukołowej obciążenie osi tynej [kn], iość przejazdów na godz/dobę V. pojazd o osi czterokołowej - obciążenie osi tynej [kn], iość przejazdów na godz/dobę VI. obciążenia punktowe: podpory maszyn/urządzeń - powierzchnia podpór [mm2], iość podpór, rozstaw podpór [mm], obciążenie podpory skrajnej i przeotowej [kn] nogi regałów - powierzchnia nóg [mm2], rozstaw nóg [mm], obciążenie nogi skrajnej i przeotowej [kn], wysokość regałów

5 [mm], iość półek, regały jedno czy dwurzędowe, wjezdne, czy jezdne, czy paety złożone też pod regałami f. włókna rozproszone / siatka zbrojeniowa / posypka żywica 42. Instaacje eektryczne: brak wytycznych 43. zapotrzebowanie na moc brak wytycznych 44. teetechniczna aarmowa brak wytycznych 45. odgromowa, zasianie bram brak wytycznych 46. oświetenie awaryjne brak wytycznych 47. Instaacje sanitarne: brak wytycznych 48. zbiornik retencyjny na wody deszczowe nie wystąpi konieczność budowy 49. zbiornik wody p.poż. po anaizie wydajności sieci hydrantowej nie wystąpi konieczność budowy 50. Wentyacja, ogrzewanie: a. nagrzewnice gazowe nagrzewnice wodne preferowane nagrzewnice wodne, przyłącze co do istniejącej kotłowni, koszt przyłącza osobna umowa b. wentyacja grawitacyjna (wywietrzaki dachowe) : brak wytycznych 51. Przewidywana iość, ruch pojazdów: brak wytycznych 52. samochodów na dobę / jakich godzinach. Załadunki w godzinach Maksymanie dziennie 200 paet. Przywóz wyrobów z produkcji, do 100 paet 53. osobowe - brak 54. ciężarowe do 6 dziennie Ochrona przeciwpożarowa budynku: 1. Przewidywana wartość gęstości obciążenia ogniowego w każdej strefie pożarowej budynku zakwaifikowanej jako PM [MJ/m 2 ] nie obiczona 2. W przypadku braku danych o wiekości gęstości obciążenia ogniowego niezbędne są dane do wykonania obiczeń w tym zakresie, to jest a. iość materiałów panych w [kg] w każdej strefie pożarowej w rozbiciu na asortyment wg projektu zaregałowania, naeży przyjąć przeciętna wagę paety w wysokości 600 kg b. powierzchnia danej strefy pożarowej w [m2] Jak wyżej c. ciepło spaania w [MJ/kg] da poszczegónych materiałów panych Wyłącznie wyroby papierowe, w zasadzie sprasowane d. Informacja nt. wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dróg pożarowych Brak wytycznych

6

7

8

9 WZ EUROCOPERT SP. Z O.O. Pani Joanna Ptasińska Te.: Emai: u. Koszaińska Szczecinek Nr oferty _EKX_515 Komorniki, 31 stycznia 2014 Szanowny Panie! W nawiązaniu do rozmowy dotyczącej sposobu zagospodarowania magazynu, pragnę przedstawić ofertę na wózek wysokiego składowania EKX 515 przystosowany do pracy w prowadzeniu indukcyjnym. Oferujemy wózek z maksymaną wysokością podnoszenia mm, co umożiwia obsługę regałów z ostatnia beką na wysokości mm. Z poważaniem Jungheinrich Poska Sp. z o.o. Szymon Głogowski Te.: Emai.: Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Obowiązują Ogóne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Poska sp. z o.o. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty.

10 Zastosowanie Jednostka ładunkowa Wymiary jednostki ładunkowej 1 Paeta Głębokość składowania (6) 1200 mm szerokość (b12) 1000 mm wysokość (h) 144 mm Wymiary paety łącznie z ładunkiem Długość głębokość składowania (6Ü) 1200 mm szerokość (b12ü) 1000 mm wysokość (h) 1400 mm Maksymana masa paety łącznie z ładunkiem Q 600 kg Wymiary jednostki ładunkowej 2 Paeta Głębokość składowania (6) 1200 mm szerokość (b12) 800 mm wysokość (h) 144 mm Wymiary paety łącznie z ładunkiem Długość głębokość składowania (6Ü) 1200 mm szerokość (b12ü) 800 mm wysokość (h) 1600 mm Maksymana masa paety łącznie z ładunkiem Q 600 kg Budynek Wysokość użytkowa w świete (LH) mm Najniższa wysokość bramy, przejazdu (jeżei występuje) (DH) - mm Najniższa wysokość bramy do wprowadzenia wózka (LH) 7000 mm Instaacja regałowa Pierwszy poziom składowania (UA) 0 mm Górna krawędź najwyższego poziomu składowania (OA) mm Minimana szerokość korytarza pomiędzy ładunkami (Ast) 1720 mm Odegłość pomiędzy regałami (Ast+x) 1920 mm Korytarz zawracania (Ast3 prakt.) 5500 mm Szerokość regału podwójnego DR 2500 mm Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 2 z 9

11 (Ast) 1720 mm DR 2500 mm wysokość (h) (LH) mm (OA) mm (Ast+x) 1920 mm (DH) - mm (UA) 0 mm (6Ü) = 1200 mm (b12ü) =800mm (Ast3 prakt.)5500 mm wysokość (h) (b12) = 800/1000mm (6) Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 3 z 9

12 Podstawowe dane techniczne wózka EKX 515 Udźwig nominany 1000 kg da środka ciężkości c=600 mm Odsunięcie środka ciężkości (da składowanych jednostek) c 600 mm Nośność do wysokości mm Q 900 kg Geometria wózka (maszt podwójny ZT 11000) Wysokość wózka z masztem złożonym h mm Wysokość wózka z masztem wysuniętym h mm Wysokość podnoszenia na maszcie głównym h mm Wysokość podnoszenia na maszcie dodatkowym h mm Całkowita wysokość podnoszenia h3+h mm Wony skok h2 0 mm Wysokość wideł po opuszczeniu h13 50 mm Wysokość podłogi operatora h7 430 mm Najwyższa wysokość podłogi operatora h mm Wysokość kompetacji h mm Szerokość ramy b mm Szerokość kabiny b mm Wydajność Napięcie nominane Sinik jazdy Sinik podnoszenia Prędkość jazdy (przy podłodze wykonanej zgodnie z normą da wózków syst.) Ze wzgędu na prowadzenie indukcyjne 48 V 4,4 kw 9,5 kw max. 9,0 km/h Pozostałe parametry techniczne zgodnie z załączoną kartą kataogową Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 4 z 9

13 h mm h mm h3+h h mm h mm h mm h13 50 mm mm b mm b mm Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 5 z 9

14 Wyposażenie Wyposażenie seryjne (jeden wózek EKX 515) Ergonomiczna, przestronna kabina da operatora wyposażona w nadzorowane eektronicznie barierki ochronne i dach ochronny Amortyzowany komfortowy fote z wysokim oparciem i podłokietnikami, wyposażony w reguację położenia w poziomie i w pionie. Zapewnia reguację kąta pochynia siedziska zapewniając operatorowi wysoki komfort pracy w pozycji stojącej ub siedzącej. Jednoczesne podnoszenie i opuszczanie masztu głównego i dodatkowego Aktywny system zarządzania energią System odzyskiwania energii podczas hamowania i/ ub opuszczania masztu pozwaający wydłużyć pracę na baterii o takiej samej pojemności o 30 % w stosunku do rozwiązań dotychczasowych; Kontroa trakcji na koe napędowym Amortyzacja pozycji końcowych oraz wszystkich przejść w układach hydrauicznych (np. brak charakterystycznego kekotania przy wysuwaniu masztu) Koła nośne i napędowe z wukoanu, przód 295 x 144 mm, napędowe 343 x 140 mm Zintegrowany system diagnozy z gniazdem da komputera technika Sterowanie w najbardziej zaawansowanym systemie CAN-Bus (medunek ze wszystkich układów po magistrai do innych układów oraz centranego układu sterowania) Eektrycznie wspomagana kierownica pomocna przy precyzyjnym manewrowaniu wózkiem Łatwo zdejmowana pokrywa sinika da epszego dostępu do eementów sterujących Eektryczny nadzór nad poprawnym zamocowaniem baterii Pusujące światła ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu aktywne podczas jazdy i opuszczania masztu Instrukcja obsługi + kataog części zamiennych Zabezpieczenie przed zwisaniem łańcuchów Jazda diagonana z optymaizowanymi profiami prędkości Certyfikowany przez TÜV system sterowania i przekazu danych Zintegrowany z wózkiem moduł umożiwiający montaż aktywnego systemu ochrony osób (głowic) Jungheinrich Wyposażenie dodatkowe uwzgędnione w cenie ofertowej 2 refektory robocze, oświetenie kabiny, nawiew 2 usterka wsteczne Wjazd do korytarza roboczego przodem i tyłem Przygotowanie wózka do pracy z wykorzystaniem indukcji eektro-magnetycznej. Wózek wyposażony w dwie anteny. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 6 z 9

15 Zasianie bateria + prostownik Bateria 6 EPzS 80 V / 930 Ah - 2 sztuki (bateria wyposażone w system uzupełniania wody Aquamatic) Szybki, ładujący baterię prostownik (czas ładowania ok. 8h). Bateria wymieniana przy pomocy innego wózka widłowego. W komorze bateryjnej skrzynia baterii umieszczona jest na specjanym steażu umożiwiającym przenoszenie pomiędzy wózkiem i akumuatorownią. Istnieje możiwość dostarczenia baterii dzieonej. Indukcja eektromagnetyczna Cały magazyn instaacja podłogowa, indukcja (osobna pozycja w zestawieniu cenowym, nie zaeży od iości kupowanych wózków). Wykonanie pęti indukcyjnej o całkowitej długości ca. 460 mb (dokładna iość zostanie podana po zatwierdzeniu rysunku z rozstawem regałów i ustaeniem okaizacji generatorów) Wykonanie rowka Położenie i zabezpieczenie instaacji żywicą epoksydową Dostawa i montaż generatora indukcji eektromagnetycznej wyposażonego w system podtrzymania napięcia (czas podtrzymania ca. 2h). Zabezpieczenie końców korytarza Z funkcją Stop ub zwonieniem prędkości do 2,5 km/h skakuowany da wszystkich korytarzy roboczych (zgodnie z przesłanym przez naszą firmę rysunkiem). Wózek zbiżając się do końca korytarza będzie automatycznie emitował ostrzegający sygnał akustyczny. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 7 z 9

16 Warunki dostawy Warunki dostawy Termin dostawy ok. 25 tygodni od złożenia zamówienia i wpłacenia zaiczki Rozładunek za pomocą dźwigu ub wózka widłowego Wprowadzenie do magazynu Uruchomienie (konfiguracja) pojazdu i przeszkoenie operatorów Odbiór UDT Gwarancja i serwis 12 miesięcy z imitem 2000 mth. Przegądy gwarancyjne, co 1000 mth. ub co 6 m-cy w zaeżności co nastąpi wcześniej. Czas reakcji serwisu do 4 godzin. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do wymiany, czas oczekiwania 1 dzień (w przypadku zdiagnozowania usterki do godziny 10, po tej godzinie 2 dni robocze). Posadzka Ze wzgędu na prace w wąskich korytarzach posadzka powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie VDMA. Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 8 z 9

17 Zestawienie cenowe EKX 515 ZT Wózek wysokiego składowania z podnoszona kabiną da operatora Z wyposażeniem seryjnym i dodatkowym jak na stronach 6 i 7 Prostownik SLH wysokoczęstotiwościowy Bateria 2szt. 6 EpzS 80V 930 Ah + Aquamatic Dostawa, montaż i uruchomienie wózka Odbiór UDT Szkoenie z obsługi Instaacja podłogowa indukcja ,00 EURO+VAT 7.000,00 EURO+VAT Warunki płatności: Baza cen Warunki płatności DDU (oco magazyn odbiorcy bez podatku VAT) - 35% zaiczki; płatne w ciągu 7 dni od wystawienia proformy - 65% przed dostawą Płatność w PLN według średniego kursu NBP EUR obowiązującego w dniu wystawienia faktury końcowej ub w EUR (do ustaenia przed złożeniem zamówienia). Oferta ważna do: 15 utego 2014r. Obowiązują Ogóne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Poska Sp. z o.o. Zastrzeżenie dotyczące ceny: W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązujących podatków ub w razie wprowadzenia nowych rodzajów podatków (np. podatku importowego), cena sprzedaży towarów będących przedmiotem niniejszej oferty może zostać przez Sprzedającego podwyższona według jego uznania o kwotę takiego podatku. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu odpowiednio zwiększonej ceny sprzedaży, z uwzgędnieniem różnicy wywołanej zmianami podatkowymi, w szczegóności dotyczy to sytuacji, kiedy zmiany podatkowe ub nowe podatki zostaną wprowadzone po zawarciu przez strony umowy sprzedaży, a przed jej wykonaniem przez Sprzedającego, wówczas Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty nowej, wyższej ceny." Z poważaniem Jungheinrich Poska Szymon Głogowski Jungheinrich Poska Sp. z o.o. u. Świerkowa 3 Bronisze k. Warszawy Ożarów Mazowiecki NIP PL REGON KRS Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: PLN Zarząd: Jarosław Cisak Strona 9 z 9

18 C TSP 6500/7000 SERIA Dane techniczne Wózki podnośnikowe

19 C Seria TSP 6500 / 7000 Wózki podnośnikowe Wid y nieteeskopowe Wid y teeskopowe Minimana szerokoêç korytarza roboczego PrzeÊwit roboczy 4.33a 4.33 D ugoêç adunku przesuni cie eementu wid owego + przeêwit roboczy + przeêwit roboczy Przesuni cie eementu wid owego D ugoêç adunku przeêwit roboczy + przeêwit roboczy Wysuni cie wide Ø 150x50 Stand. Ø 150x25 Niskoprof Minimana szerokoêç korytarza roboczego a PrzeÊwit roboczy 1000 szerokość długość a ,5 mm wysuni cie wide (w przyrostach 4.24b o 12,5 mm) 450 on TN 600 on TT 710 on TF 205 Widok z przodu Wid y teeskopowe 56 mm Wid y nieteeskopowe 45 mm Ø 355x Góra prowadnicy 86 mm Od ko a do pod o a stand. Roka prowadnicy niskoprofiowa 50 mm Ø 380x Roki akumuatora do pod o a

20 Seria TSP 6500 Dane techniczne Informacje ogóne Ogumienie Wymiary Parametry robocze Siniki 1.1 Producent Crown Equipment Corporation 1.2 Mode TSP TSP TSP TN / TF / TT TN / TF / TT TN / TF / TT 1.3 Napęd eektryczny Vot Typ operatora stojący/siedzący 1.5 Udźwig* Q t 1,0 1,25 1,5 1.6 Środek ładunku c mm Odegłość ładunku TN-TF / TT x mm 386 / Rozstaw osi y mm patrz tabea Masa bez akumuatora min./maks. kg Typ ogumienia przód/tył poiuretanowe/vukoan 3.2 przód mm Ø 355 x 205 Opony 3.3 tył mm Ø 406 x Koła dodatkowe roki prowadzące stand./ niskoprof. mm Ø 150 x 50 / Ø 150 x Koła iczba (x = napędzane) przód/tył 2 / 1x 3.6 Rozstaw kół przód b10 mm Maszt wysokość w położeniu opuszczon h1 mm patrz tabea Podnoszenie swobodne maszt główny h2 mm patrz tabea Wysokość podnoszenia podnoszenie pods.+podn. dodatk. h3 mm patrz tabea Maszt wysokość po wysunięciu h4 mm patrz tabea Wysokość stan. operatora pozycja podniesiona/opuszczona h7 mm 460 / h mm 4.11 Podniesienie dodat. h9 mm Szerokość kabiny mm / 1320 / Wysokość wideł opusz. h13 mm Szerokość ramy poprz. mm patrz tabea Długość całkowita 1 mm patrz tabea Długość e. czoł. 2 mm patrz tabea Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm do 1839/ 4.22 Wymiary wideł nieteeskopowe gr.xszer.xdł mm 45 x 100 x 760/915/950/1070/1150/ teeskopowe gr.xszer.xdł mm 56 x 150x 915/950/1070/1150// b Wysuwanie wideł teeskopowe b8 mm 75 do 187,5 mm w przyrostach o 12,5 mm 4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł (standardowe) b5 mm patrz tabea Szerokość na rokach prow. opc. dost. w przyrostach 6,35 mm b6 mm mm szer. niż sz. całk. kół obc. (poz. 4.21) 4.32 Prześwit nad nawierzchnią środek rozstawu osi m Szerokość korytarza rob. widły teeskop. Ast mm patrz rysunek 4.33a Szerokość korytarza rob. widły nieteeskopowe Ast patrz rysunek 4.34a Korytarz przecinający patrz tabea Promień skrętu Wa mm patrz tabea Dł. części do obsł. ład. standardowo / 685 opc. dost. w przyrostach 75 mm 8 od 760 do 1370 wid. z prz. fot. w dow. poł. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 10,4 5.1 Prędkość jazdy zesp. nap. z prz. fot. ust. do prz. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 9,6 zesp. nap. z prz. fot. ust. w bok z ład./bez ład. km/h 11,2 / 12,0 maszt główny TN z ład./bez ład. m/s 0,43 / 0,48 0,43 / 0,48 0,41 / 0, Prędkość podnoszenia maszt główny TF z ład./bez ład. m/s 0,39 / 0,45 0,39 / 0,45 0,38 / 0,45 maszt główny TT z ład./bez ład. m/s 0,38 / 0,41 0,38 / 0,41 0,36 / 0,41 5.2a Pręd. podn. maszt dodatk. maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0, Prędkość opuszczania maszt główny TN / TF / TT z ład./bez ład. m/s 0,45 / 0,45 5.3a Prędkość opuszczania maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0,33 Prędkość obrotu sec 6-10 Prędkość boczna cm/s Hamuec włączany mechanicznie, zwaniany eektrycznie 6.1 Sinik jezdny znam. moc pracy ciągłej 60 min. kw 7,3 6.2 Sinik podnoszenia czas załączenia 30% kw Maks.rozmiar akumuatora mm patrz tabea Napięcie akumuatora pojemność nominana K5 V/Ah , 980, , 1395 Przedział akumuatora kod AA A, B, C B, C 6.5 Masa akumuatora minimana kg patrz tabea Rodzaj sterownika napędowy AC i podnoszenia AC * Obniżenie udźwigu zaeży od kombinacji czynników takich jak: środek ciężkości, szerokość całkowita, przesunięcie 180 /wysunięcie wideł, rozmiaru przedziału akumuatora, wysokości podnoszenia i prędkości jazdy.*

21 Seria TSP 7000 Dane techniczne Informacje ogóne Ogumienie Wymiary Parametry robocze Siniki 1.1 Producent Crown Equipment Corporation 1.2 Mode TSP TSP TSP TN / TF / TT TN / TF / TT TN / TF / TT 1.3 Napęd eektryczny Vot Typ operatora stojący/siedzący 1.5 Udźwig* Q t 1,0 1,25 1,5 1.6 Środek ładunku c mm Odegłość ładunku TN-TF / TT x mm 386 / Rozstaw osi y mm patrz tabea Masa bez akumuatora min./maks. kg Typ ogumienia przód/tył poiuretanowe/vukoan 3.2 przód mm Ø 355 x 205 Opony 3.3 tył mm Ø 406 x Koła dodatkowe roki prowadzące stand./ niskoprof. mm Ø 150 x 50 / Ø 150 x Koła iczba (x = napędzane) przód/tył 2 / 1x 3.6 Rozstaw kół przód b10 mm Maszt wysokość w położeniu opuszczon h1 mm patrz tabea Podnoszenie swobodne maszt główny h2 mm patrz tabea Wysokość podnoszenia podnoszenie pods.+podn. dodatk. h3 mm patrz tabea Maszt wysokość po wysunięciu h4 mm patrz tabea Wysokość stan. operatora pozycja podniesiona/opuszczona h7 mm 460 / h mm 4.11 Podniesienie dodat. h9 mm Szerokość kabiny mm / 1320 / Wysokość wideł opusz. h13 mm Szerokość ramy poprz. mm patrz tabea Długość całkowita 1 mm patrz tabea Długość e. czoł. 2 mm patrz tabea Szerokość całkowita przód/tył b1/b2 mm do 1839/ 4.22 Wymiary wideł nieteeskopowe gr.xszer.xdł mm 45 x 100 x 760/915/950/1070/1150/ teeskopowe gr.xszer.xdł mm 56 x 150x 915/950/1070/1150// b Wysuwanie wideł teeskopowe b8 mm 75 do 187,5 mm w przyrostach o 12,5 mm 4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł (standardowe) b5 mm patrz tabea Szerokość na rokach prow. opc. dost. w przyrostach 6,35 mm b6 mm mm szer. niż sz. całk. kół obc. (poz. 4.21) 4.32 Prześwit nad nawierzchnią środek rozstawu osi m Szerokość korytarza rob. widły teeskop. Ast mm patrz rysunek 4.33a Szerokość korytarza rob. widły nieteeskopowe Ast patrz rysunek 4.34a Korytarz przecinający patrz tabea Promień skrętu Wa mm patrz tabea Dł. części do obsł. ład. standardowo / 685 opc. dost. w przyrostach 75 mm 8 od 760 do 1370 wid. z prz. fot. w dow. poł. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 10,4 5.1 Prędkość jazdy zesp. nap. z prz. fot. ust. do prz. z ład./bez ład. km/h 9,6 / 9,6 zesp. nap. z prz. fot. ust. w bok z ład./bez ład. km/h 11,2 / 12,0 maszt główny TN z ład./bez ład. m/s 0,59 / 0,61 0,59 / 0,61 0,58 / 0, Prędkość podnoszenia maszt główny TF z ład./bez ład. m/s 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,53 / 0,56 maszt główny TT z ład./bez ład. m/s 0,51 / 0,52 0,51 / 0,52 0,50 / 0,52 5.2a Pręd. podn. maszt dodatk. maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0, Prędkość opuszczania maszt główny TN / TF / TT z ład./bez ład. m/s 0,45 / 0,45 5.3a Prędkość opuszczania maszt dodatkowy z ład./bez ład. m/s 0,41 / 0,33 Prędkość obrotu sec 6-10 Prędkość boczna cm/s Hamuec włączany mechanicznie, zwaniany eektrycznie 6.1 Sinik jezdny znam. moc pracy ciągłej 60 min. kw 7,3 6.2 Sinik podnoszenia czas załączenia 30% kw Maks.rozmiar akumuatora mm patrz tabea Napięcie akumuatora pojemność nominana K5 V/Ah , 620, , 775, 930 Przedział akumuatora kod A A, B, C B, C, D 6.5 Masa akumuatora minimana kg patrz tabea Rodzaj sterownika napędowy AC i podnoszenia AC * Obniżenie udźwigu zaeży od kombinacji czynników takich jak: środek ciężkości, szerokość całkowita, przesunięcie 180 /wysunięcie wideł, rozmiaru przedziału akumuatora, wysokości podnoszenia i prędkości jazdy.*

22 Seria TSP 6500 / 7000 Dane techniczne Tabea 1 karta masztu TSP 6500 / 7000 Wysokość w położeniu opusz. Podnoszenie swobodne Wysokość podnosz. Wys. w st. wys TN/TF TT TN TF TT TN/TF/TT TSP 6500 Przedział akum. AA TSP 7000 Przedział akum. A TSP 6500 TSP 7000 Przedział akum. A / B / C TSP 6500 Przedział akum. B / C TSP 7000 Przedział akum. B / C / D h1 h1 h2 h2 h2 h3 + h9 h4 b1 b1 b1 mm mm mm mm mm mm mm min.szer.całk. min.szer.całk. B C D m.szer.całk. TSP 7000 TSP

23 Seria TSP 6500 / 7000 Dane techniczne Tabea 2 Akumuatory TSP 6500 TSP / / / rozmiar przedziału AA A B C A B C D amperogodziny Ah ogniwa zgodnie z n. DIN PzS 6 PzS 7 PzS 8 PzS 9 PzS 3 PzS 4 PzS 5 PzS 6 PzS napięcie V układ ce B B B B A A A A A długość maks. mm 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* 1130* długość zaecana mm * Przedział szerokość maks. mm akumuatora wysokość mm rozmiar komory pojedync. pojedync. pojedync. pojedync. 6.5 Masa aku. minimana kg * Aby otrzymać szczegółowe rysunki, naeży skontaktować się z firmą Crown Tabea 3 Rozmiar korytarza przecinającego TSP 6500 / TSP Przedział akumuatora AA A B C D 1.9 Rozstaw osi TN /TF Dł. e. czoł. TN /TF Promień skrętu TN /TF Długość całkowita TN /TF a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Długość całkowita TN /TF a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Rozstaw osi TT Dł. e. czoł. TT Promień skrętu TT Długość całkowita TT a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Długość całkowita TT a szerokość ł mm długość ład. 800 mm COL Korytarz szerokość ł mm długość ład mm przecinający* szerokość ł. 800 mm długość ład mm Maszt TN/TF Maszt TT * Wymiary korytarzy przecinających uwzgędniają 200 mm odegłość bezpieczeństwa zgodnie z normą COL = część do obsługi ładunku VDI Aby zapewnić możiwość szybkiej zmiany korytarzy naeży dodać 300 mm Tabea 4 Rama poprzeczna i rozstaw wideł szerokość kabiny mm szerokość kabiny mm * 1445* 4.17 Szerokość ramy poprz szerokość kabiny mm * 1600* 1625 szerokość kabiny** mm Długość części do obsługi ł. Szerok. karetki Teeskopowe Nieteeskopowe Część do obsługi ł mm Zewnętrzny rozstaw (standardowo) Część do obsługi ł mm Część do obsługi ł mm * Do obu stron kabiny/podestu zostanie dodane przykręcane rozszerzenie podestu o szer. 50 mm ** Rzeczywista szerokość kabiny wynosi 1475 mm z uwzgędnieniem 75 mm rozszerzenia podestu

Systemy solarne ekologiczne

Systemy solarne ekologiczne soarsystem Systemy soarne z zastosowaniem: koektorów płaskich VFK 145 V koektorów płaskich VFK 145 H koektorów próżniowych VTK 570 i koektorów próżniowych VTK 1140 systemu aurostep Systemy soarne ekoogiczne

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza Specyfikacje NC 8400 stalowa wieża chłodnicza NC Stalowa wieża chłodnicza Spis treści 2 / Podstawa / Dostępne opcje Podstawa 4 Wydajność termiczna 5 Gwarancja wydajności 5 Konstrukcja 5 obciążenia 6 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA VOLVO TRUCKS

AKCESORIA VOLVO TRUCKS Volvo Trucks. Driving Progress AKCESORIA VOLVO TRUCKS NOWA SERIA VOLVO FH I VOLVO FH16 Potraktuj to osobiście. 3 10 Dbałość o szczegóły 11 20 Elementy zewnętrzne Kabina Oświetlenie Koła Podwozie 21 30

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

P5770c ABG, P5870c ABG, P6870c ABG. ROZŚCIEŁACZE KOŁOWE VOLVO 2.5-9.0 m 129 kw

P5770c ABG, P5870c ABG, P6870c ABG. ROZŚCIEŁACZE KOŁOWE VOLVO 2.5-9.0 m 129 kw P5770c ABG, P5870c ABG, P6870c ABG ROZŚCIEŁACZE KOŁOWE VOLVO 2.5-9.0 m 129 kw 1 Zamiłowanie do wydajności. W Volvo Construction Equipment nie pracujemy tylko z poczucia obowiązku. Produkty i usługi opracowujemy

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE

KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE KURTYNY I BRIERY ŚWIETLNE www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 192 Kurtyny świetlne GuardShield strona 196 Bariery świetlne GuardShield PC strona 200 Kurtyny świetlne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ESOK i INTERNET ARCHITEKTURA WNĘTRZ - wytyczne techniczne i wykonawcze BRANŻA: Studio Projektowe Atoato. Agnieszka Pasieka-Adamek

SYSTEM ESOK i INTERNET ARCHITEKTURA WNĘTRZ - wytyczne techniczne i wykonawcze BRANŻA: Studio Projektowe Atoato. Agnieszka Pasieka-Adamek Studio Projektowe Atoato Agnieszka Pasieka-Adamek ul. Zwierzyniecka 3/5 60-813 Poznań PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 ZESZYT 2 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO/INWESTYCJI: ROZBUDOWA OBIEKTU PŁYWALNI w Obornikach o nowe

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo