Regulamin Akcji Promocyjnej ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Promocyjnej ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Promocyjnej ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 (zwanymi dalej Akcją Promocyjną) określa zakres praw i obowiązków uczestników Akcji Promocyjnej organizowanej przez Hurtownię Motoryzacyjna GORDON Sp. z o.o Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Hurtownia Motoryzacyjna GORDON Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Poznańskiej 62, kod poczt Szubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym zł opłaconym w całości, NIP , Regon (dalej: ORGANIZATOR lub HM GORDON) Akcja Promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia r. ORGANIZATOR jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego Prowadzona Akcja Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskiwaniu prawa do nabycia nagród Uczestnikiem promocji może być każda krajowa osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (dalej: UCZESTNIK lub KLIENT), kupująca towary od ORGANIZATORA Każdy UCZESTNIK posiadający zaległe płatności będzie czasowo wykluczony z akcji promocyjnej do czasu ich uregulowania W promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy ORGANIZATORA promocji, inne osoby związane z projektem, oraz ich rodzice, małżonkowie i ich dzieci Uczestnictwo Akcji Promocyjnej jest dobrowolne UCZESTNICY przystępujący do Akcji Promocyjnej akceptują Regulamin oraz wyrażają zgodę na zasady obowiązujące w Akcji Promocyjnej.

2 2. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 2.1. Śledzenie rankingu, regulamin oraz informacje o przypisaniu do danej grupy zakupowej dostępne będą na stronie po zalogowaniu, za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego HM GORDON lub w placówce HM Gordon Udział w Akcji Promocyjnej będą mogli wziąć Klienci zarejestrowani w systemie, którzy otrzymali indywidualny login oraz hasło UCZESTNIK ma prawo do rezygnacji z udziału w Akcji Promocyjnej przesyłając w tym celu stosowny wniosek. Może być on złożony poprzez stronę internetową lub w formie papierowej dostarczonej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Hurtowni Motoryzacyjnej GORDON. Wzór wniosku dostępny w Plikach do pobrania na stronie Faktury korygujące pomniejszają wartość zakupionych towarów u UCZESTNIKA Rankingi aktualizowane są okresowo podczas trwania Akcji Promocyjnej i dostępne dla Uczestnika po wcześniejszym zalogowaniu Warunkiem otrzymania bieżących informacji o zgromadzonych punktach i miejscu w rankingu poprzez stronę internetową oraz sms jest prawidłowe wypełnienie formularza Klienta dostępnego u Przedstawiciela Handlowego lub w placówkach HM Gordon W przypadku posiadania równej wartości punktów o kolejności zajmowanych miejsc decyduje ostatecznie wyższa wartość netto zakupów. 3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ ZF Aftermarket Tech Adventure Akcja Promocyjna trwa od do roku, włączając okres postępowania reklamacyjnego. Czas końca Akcji Promocyjnej może zostać zmieniony przez Organizatora UCZESTNICY zostaną podzieleni zgodnie z uznaniem ORGANIZATORA na trzy grupy zakupowe biorące udział w Akcji Promocyjnej sklepy, sklepo-warsztaty i warsztaty Punkty będą naliczane według zajętego miejsca w poszczególnych liniach produktowych: a) SACHS za pierwsze miejsce 50 pkt., za każde następne 1 punkt mniej. b) LEMFÖRDER za pierwsze miejsce 50 pkt., za każde następne 1 pkt. mniej c) TRW za pierwsze miejsce 50 pkt., za każde następne 1 pkt. mniej

3 3.4. O końcowym miejscu w głównym rankingu decyduje suma wszystkich punktów zdobytych w poszczególnych liniach Nagrodą w Akcji Promocyjnej ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 jest bilet na dwudniowa imprezę ZF Aftermarket Tech Adventure 2018, która odbędzie się w dniach na Torze Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Łączna ilość biletów do wygrania wynosi 50 sztuk Podział nagród w Akcji Promocyjnej ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 w poszczególnych grupach wygląda następująco : SKLEPY za miejsca 1-10 bilet wstępu na dwudniową imprezę ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 ; SKLEPO-WARSZTATY za miejsca 1-20 bilet wstępu na dwudniową imprezę ZF Aftermarket Tech Adventure 2018; WARSZTATY za miejsca 1-20 bilet wstępu na dwudniową imprezę ZF Aftermarket Tech Adventure Bilet wstępu jest przeznaczony dla jednej osoby i nie ma możliwości dokupienia dodatkowego biletu dla osoby towarzyszącej. 4. ODBIÓR NAGRÓD 4.1. Lista UCZESTNIKÓW, którzy otrzymali prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, zostanie opublikowana na stronach po zatwierdzeniu prawidłowości przeprowadzenia promocji przez powołaną Komisję, po zakończeniu Akcji Promocyjnej, nie później niż w dniu Laureaci Nagród zostaną poinformowani poprzez stronę sms lub właściwego przypisanego im opiekuna Handlowego, o przysługującym im prawie do nagrody Laureaci zobowiązani są do końca dnia podać przypisanemu im opiekunowi Handlowemu dane uczestnika, który z ramienia laureata skorzysta z wygranego biletu i weźmie udział w ZF Aftermarket Tech Adventure W przypadku nie odebrania nagrody ( nie podania danych uczestnika ) przez UCZESTNIKA w określonym terminie UCZESTNIK traci prawo do nagrody. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia z tym, że nie później niż do dnia powstania wymagalności do wydania nagród, na adres ORGANIZATORA promocji.

4 5.2. Reklamacje w tym względzie rozpatruje powołana przez ORGANIZATORA Komisja wymieniona w punkcie 6 Regulaminu Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni, włączając w to zawiadomienie UCZESTNIKA promocji o wyniku zgłoszonej reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę ORGANIZATORA promocji. 6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI 6.1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia promocji sprawować będzie 3 osobowa Komisja powołana przez ORGANIZATORA. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Udział w promocji oznacza zgodę jej UCZESTNIKA na warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym regulaminem Poprzez potwierdzenie przystąpienia do promocji i zapoznania się z niniejszym Regulaminem UCZESTNIK promocji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA promocji dla celów realizacji Akcji Promocyjnej ZF Aftermarket Tech Adventure 2018 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm./ 7.3. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w promocji jest ORGANIZATOR. Celem gromadzenia i przetwarzania danych jest przeprowadzenie Akcji Promocyjnej pod nazwą ZF Aftermarket Tech Adventure Każdy UCZESTNIK ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i uzupełnienia. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA promocji jest dobrowolne Regulamin promocji jest dostępny ponadto w siedzibie ORGANIZATORA promocji oraz na stronach ORGANIZATOR nie przewiduje możliwości wypłacenia uprawnionemu ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za rezygnację z biletu uprawniającego do uczestnictwa w ZF Aftermarket Tech Adventure 2018.

5 7.6. UCZESTNIKOM promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) W niniejszym regulaminie określenie akcja promocyjna oznacza sprzedaż premiową produktów mającą na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży przez ORGANIZATORA i UCZESTNIKA promocji ORGANIZATOR promocji nie określa skutków podatkowych wynikających z tytułu udziału w promocji dla UCZESTNIKÓW UCZESTNIK nabywający prawo do nagrody ma obowiązek powiadomienia ORGANIZATORA, w przypadku gdy UCZESTNIK nie prowadzi działalności gospodarczej lub gdy otrzymanie nagrody nie jest związane z prowadzeniem przez Klienta działalności gospodarczej W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Wszelkie zmiany Regulaminu będą widoczne na stronach w ciągu 5 dni od wprowadzenia.