Raport bieżący nr 41 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 41 / 2014"

Transkrypt

1 RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd (Spółka) informuje, że w dniu 30 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) podjęło uchwały w sprawie odwołania z tym samym dniem z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Pani Joanny Makowieckiej oraz Panów Andrzeja Podlipskego, Macieja Stańczuka, Krzysztofa Kołodziejczyka oraz Mariana Łyko. NWZ nie wskazało przyczyn odwołania ww. osób ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie NWZ podjęło uchwały o powołaniu z dniem 30 września 2014 roku w skład Rady Nadzorczej Panów Artura Piotra Jędrzejewskiego, Michała Kobusa, Wojciecha Jaczewskiego, Tadeusza Kozaczyńskiego, Adama Sebastiana Siwka, Pawła Kamińskiego oraz Macieja Lipca. W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej w odniesieniu do powołanych osób. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami Panowie Artur Piotr Jędrzejewski, Wojciech Jaczewski i Tadeusz Kozaczyński nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestnicą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie Spółka informuje, iż informacje, o których mowa w 28 pkt 5 oraz 6 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [D] w odniesieniu do pozostałych osób nadzorujących Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu stosownych oświadczeń. Szczegółowa podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Załączniki Plik Torpol Załącznik do RB 41_2014_Życiorysy osób nadzorujących.pdf Torpol S.A. - życiorysy osób nadzorujących Opis TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) (kod pocztowy) (miejscowość) Mogileńska 10G (ulica) (numer) +48 (61) (61) (telefon) (fax) ( ) (www) Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 (NIP) RB-W (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Michał Ulatowski Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Prokurent, Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji Michał Ulatowski Tomasz Krupiński Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2014 z 1 października 2014 roku Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2014 roku Pan Artur Piotr Jędrzejewski Wykształcenie: Akademia Finansów; kierunek Finanse i Bankowość ukończone z tytułem Licencjata - specjalizacja Ubezpieczenia i Bankowość Szkoła Główna Handlowa; ukończona z tytułem Magistra - specjalizacja Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa; Studium doktoranckie (specjalizacja Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne), University of Minnesota, ukończone z tytułem Master of Business Administration. Przebieg kariery zawodowej: 2010 obecnie Bouchard et Cie S.A. z siedzibą w Szwajcarii; Prezes Zarządu, CEO Polimex-Mostostal SA, Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytowego i Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń obecnie Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Dyrektor Zarządzający, CEO Carlson Capital Partners Sp. z o.o.; Prezes Zarządu Gaudi Management S.A.; Prezes Zarządu BRE Corporate Finance S.A.; Dyrektor ds. fuzji i przejęć Netia Telekom S.A.; Dyrektor do spraw analiz biznesowych i Oficer Budżetowy BRE Corporate Finance S.A., Konsultant, Starszy Konsultant, Manager Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A.; Management Accountant w departamencie finansowym Bank Pekao S.A.; Analityk Kredytowy Obecnie Członek Rad Nadzorczych: Gaudi Management S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ventus Asset Management S.A., Dom Maklerski Przewodniczący Rady Nadzorczej Hotblok S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej

4 Polnord S.A. Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. Członek Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. Członek Rady Nadzorczej Art New Media S.A. Członek Rady Nadzorczej Concept Liberty Group S.A. Członek Rady Nadzorczej Rubikon Partners NFI S.A. Członek Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. Członek Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Kobus Doświadczenie: XII KRAJOWY HOLDING NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O. - Członek Zarządu II ALFACOMMUNICA SP. Z O. O. - Prezes Zarządu X XII DOM KSIĄŻKI SA - Prezes Zarządu XII X 2008 CENTRALA PZU S.A. Dyrektor Biura Inwestycji Zagranicznych PZU INTERNATIONAL Sp z o. o. - Prezes Zarządu Zakres kompetencji: nadzór właścicielski i biznesowy na wszystkimi inwestycjami zagranicznymi Grupy PZU, w tym kontrole działalności finansowo-gospodarczej Zarządów spółek zagranicznych. III XII CENTRALA PZU ŻYCIE S.A. - Koordynator Projektu - ubezpieczenia zdrowotne w PZU Życie SA Zakres kompetencji: prace projektowe nad: opracowaniem koncepcji kompleksowego produktu ubezpieczenia zdrowotnego i strategii jego rozwoju w Grupie PZU. V III 2006 CENTRALA PZU ŻYCIE S.A. Doradca Prezesa Zarządu PZU Życie SA Zakres kompetencji: opracowywanie koncepcji wdrożenia kompleksowych ubezpieczeń zdrowotnych z zakresem szpitalnym przez PZU Życie S.A. Planowanie, budżetowanie oraz opracowanie biznes planów. I IV PKO BP S.A - BANKOWY DOM MAKLERSKI - Kierownik biura Zakres kompetencji: zarządzanie zespołem, koordynacja prac biura, kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i strategicznych. X I 2001 HILLEL TOURS IZRAEL - SHALOM TRAVEL WARSZAWA Specjalista ds. turystyki Zakres kompetencji: obsługa klientów, organizacja kompleksowych imprez dla zorganizowanych grup z Izraela, koordynacja projektu współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela. Członek Rad Nadzorczych i Komisji Rewizyjnych:

5 BIACK LION S.A., Warszawa ALTUS TFI S.A., Warszawa OJSC IC PZU UKRAINĘ, Kijów OJSC IC PZU UKRAINĘ Life Insurance, Kijów ZTU WAMAG S.A., Wałbrzych Wykształcenie: Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie, Wydział Ekonomii Integracji Europejskiej, dyplom magistra ekonomii Mila College Warszawa - Turystyka i Rekreacja, dyplom technika obsługi ruchu turystycznego XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Warszawie, profil ogólny Inne: kurs dla kandydatów na Maklerów Papierów Wartościowych - Związek Maklerów i Doradców Negocjacje i technika obsługi klienta - Polska Grupa Konsultingowa Sposoby przeciwdziałania przestępczości w działalności maklerskiej - Studium Europejskie Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - Studium Europejskie Pan Wojciech Jaczewski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, radca prawny, wpisany na listę radców prawnych w Izbie Warszawskiej w 2008 roku. Od 2001 roku współpracował z kilkoma kancelariami prawnymi w Warszawie, zajmując się głównie obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek handlowych. Od 2008 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego, specjalizując się w obsłudze w transakcji na rynku kapitałowym, inwestycyjnym i bankowym. Pan Tadeusz Kozaczyński Finansista z ponad 16 letnim międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości, kontrolingu, relacjach inwestorskich, pozyskiwaniu kapitału, fuzji i przejęć a także w sporządzaniu analiz finansowych. Dyrektor Finansowy roku 2008 w Polsce; Wyjątkowa kombinacja doświadczenia w operacyjnym zarządzaniu finansami spółek z praktyką zdobytą na rynkach finansowych; Przeprowadzenie programów redukcji kosztów;

6 Wdrożenie efektywnych kosztowo narzędzi kontrolingowych; Pozyskanie kapitału, zarówno od inwestorów strategicznych jak i finansowych, w Polsce i na rynkach międzynarodowych; Zrealizowanie transgranicznych fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Kompetencje w zakresie relacji inwestorskich oparte o doświadczenia zebrane w pracy analityka giełdowego; Kwalifikacje w zakresie rachunkowości (biegły księgowy ACCA) i finansów (CFA poziom II). Zasiadanie w Radach Nadzorczych Korona Pomorska, Warszawa Jeden z największych producentów węgla drzewnego w Europie - Członek Rady Nadzorczej Cube ITG, Wrocław, Członek Rady Nadzorczej Electus SA, Grupa IDM SA, Lubin Jeden z głównych graczy na polskim rynku wierzytelności służby zdrowia. Członek Rady Nadzorczej z uprawnieniem do indywidualnego sprawowania kontroli nad pionem finansowym spółki. Niezależny członek RN powołany na wniosek TFI Pioneer, największego wierzyciela spółki i grupy. Istotna rola w ustabilizowaniu pozycji płynnościowej Electusa i umożliwieniu funduszom z Grupy Pioneer sprzedaży obligacji spółki Kauno Tiltai, Kowno, Litwa Największe przedsiębiorstwo budownictwa infrastruktury transportowej w krajach bałtyckich Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA, Wrocław Największe przedsiębiorstwo budowlane na Dolnym Śląsku Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal, Warszawa Doświadczenie zawodowe: Trakcja SA, Warszawa, Zdywersyfikowana Grupa Budownictwa Infrastrukturalnego Lider rynku budownictwa koiejowego/tramwajowego w Polsce; Aktywny uczestnik rynku budownictwa drogowego w Polsce; Lider rynku budownictwa infrastrukturalnego na Litwie; Działalność deweloperska w Polsce. Zatrudnienie: ok osób skoncentrowanych w trzech spółkach operacyjnych. Od 2008 akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Odpowiedzialność za zarządzanie zasobami finansowymi Grupy, sprawozdawczość finansową, podatki, relacje inwestorskie, kadry i IT.

7 Kierowanie zespołami liczącymi w sumie ok. 90 osób; Zaangażowanie w zakup Grupy Tiltra, zajmującej się budownictwem drogowym w Polsce i na Litwie; wdrożenie mechanizmu korekty ceny nabycia, który zabezpieczy! Trakcję przed poniesieniem znacznych strat związanych z nierentownym kontraktem na budowę odcinka autostrady A1; Przygotowanie firmy (od strony finansowej) do wprowadzenia jej akcji na GPW; zaangażowanie w spotkania z inwestorami w kraju i za granicą; efekt: znaczna nadsubskrypcja mimo bardzo trudnych warunków rynkowych; Zaangażowanie w zakończoną inwestycję w Ecowind Construction SA (joint-venture z Neo lnvestments), jeden z największych podmiotów na polskim rynku energetyki wiatrowej, IRR 15% w okresie 2011/2009; Przeprowadzenie zakupu Grupy PRK7 S.A. (grupy firm zaangażowanych w budownictwo szynowe i działalność deweloperską z Warszawy) w czerwcu 2007 od syndyka PRiNŻ Holding S.A.; Koordynowanie kwestii finansowych i prawnych związanych z inwestycją partnera strategicznego (COMSA SA z Hiszpanii) w akcje Trakcji w roku 2005; Na przełomie 2004/2005 przeprowadzenie programu redukcji zatrudnienia, który objął ponad 13% załogi; Kierowanie wdrożeniem nowego system informatycznego i nowego systemu rachunkowości zarządczej opartego na nowym planie kont AIG-CET Capital Management (Polska), spółka zależna od AIG Capital Partners (AIGCP), Grupa AIG, Warszawa AIG-CET zarządzał jednym z największych wówczas funduszy typu private-equity w Europier Śrokodoo-Wschodniej z aktywami $ 320 m. Doradca Zarządu Aktywna rola w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych; Projekty: Ultimo (Polska), Jet Finance (Bułgaria), Nadzorowanie istniejącego portfela spółek: m.im. Netia CREDITANSTALT INVESTMENT BANK (obecnie Unicredit CA IB), Grupa Unicredit, Warszawa Czołowy bank inwestycyjny aktywny w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyrektor Działu Analiz Giełdowych Kierowanie zespołem analizującym najważniejsze spółki notowane na GPW; FOX-PITT, KELTON (FPK), Grupa Swiss Reinsurance Company, Londyn, Czołowy, jeżeli chodzi o jakość analiz finansowych, globalny bank inwestycyjny wyspecjalizowany w zakresie sektora usług finansowych. Analityk Giełdowy Sektory analizowane: usługi finansowe w Europie Środkowo-Wschodniej; Aktywny udział we wprowadzeniu akcji Europejskiego Funduszu Leasingowego na GPW;

8 Wykształcenie: LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Studia Magisterskie; Stypendysta Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU Studia Magisterskie w zakresie Handlu Zagranicznego Kwalifikacje i osiągnięcia Dyrektor Finansowy Roku 2008; wyróżnienie przyznane przez Polski Instytut Dyrektorów, ACCA i Euler Hermes Finansista Roku 2009; wyróżnienie przyznane przez Gazetę Finansową Członek ACCA - Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych Biegły Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst - CFA); zaliczone egzaminy z poziomu I & II; USA Uprawnienia w zakresie doradztwa inwestycyjnego (SFA), Londyn Pan Adam Sebastian Siwek Doświadczenie zawodowe: obecnie Członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT S.A obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego - SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach Oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach PGNIG Termika S.A. w Warszawie Wiceprezes Zarządu Dyrektor Pionu Inwestycji Strategicznych Członek Rady Nadzorczej Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w Stanowej Woli (w budowie) należącej do Grupy Kapitałowej PGNIG S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON S.A PGNIG Termika S.A. w Warszawie Członek Zarządu Dyrektor Pionu Inwestycji Strategicznych Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA BIOWIND Sp. z o.o. w Lubinie należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prezes Zarządu KGHM Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Prezes Zarządu

9 KGHM Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprezes ds. Ekonomiczno Finansowych Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SILESIA Sp. z o.o. w Katowicach Przewodniczący Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze Prezes Zarządu INERCON Sp. z o.o. we Wrocławiu Dyr. ds. Projektów Infrastrukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA, Koordynator strony polskiej międzynarodowego projektu w ramach 5 Programu Ramowego Analiza realizacji polityk energetycznych w krajach kandydujących EconTrade Sp. z o.o. we Wrocławiu firma doradcza - Wiceprezes Zarządu, Szef Biura Analiz. Aktywność w organizacjach branżowych obecnie Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Członek zwyczajny, reprezentant osoby prawnej obecnie Word Energy Council Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej Wykształcenie Agencja Promocji Poszanowania Energii i Akademia Ekonomiczna Wrocław Podyplomowe Studium Energetyka aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne RCU Unternehmensberatung Sachsen Krauschwitz Niemcy Marketing i zarządzanie w ponadgranicznych projektach dotyczących energetyki i ochrony środowiska, Inżynier Projektu Europa Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej, uzupełniające studia magisterskie o kierunku Ekonomia w zakresie Zarządzanie Miastem, Magister Ekonomii Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej, studia wyższe zawodowe o kierunku Ekonomia w zakresie Zarządzanie Miastem, Licencjat Szkolenia i kursy Szkolenia menadżerskie w zakresie: bezpieczeństwa informacji, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, oceny pracowników, wystąpień publicznych, delegowania zadań, zarządzania zespołem, zarządzania zmianą, zarządzania czasem pracy, 2010 CRM SA w Warszawie, szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego MEDIATOR Świdnica, Kurs Rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

10 Agencja Promocji Poszanowania Energii i Akademia Ekonomiczna, Wrocław Kurs Audytorów Energetycznych Pan Paweł Kamiński Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia na kierunku Prawo, tytuł magistra Studium Prawa Europejskiego; Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Katowicach, egzamin radcowski. Uczestnik szeregu kursów z dziedziny finansowania inwestycji, prawa nieruchomości oraz realizacji projektów infrastrukturalnych. Doświadczenia zawodowe: kancelaria radców prawnych/katowice; aplikant radcowski - prawo gospodarcze i handlowe, prawo energetyczne członek rady nadzorczej Elcho sp. z o.o./chorzów - spółka Elektrowni Chorzów S.A. oraz PSEG Global (USA) realizująca projekt energetyczny dotyczący budowy elektrociepłowni na terenie Chorzowa przewodniczący rady nadzorczej Elcho sp. z o.o./chorzów - spółka Elektrowni Chorzów S.A. oraz PSEG Global (USA) realizująca projekt energetyczny dotyczący budowy elektrociepłowni na terenie Chorzowie 2001 nadal radca prawny, partner w kancelarii radców prawnych Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy Prawni Spółka Partnerska w Katowicach. Obszary specjalizacji obejmują prawo handlowe, prawo nieruchomości oraz zagadnienia związane z finansowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych. W ramach obowiązków zawodowych kierowanie zespołem ds. nieruchomości w GFKK. Zaangażowanie w liczne projekty i transakcje związane z obrotem nieruchomościami, doradztwem na rzecz wielu polskich i zagranicznych deweloperów przy projektach budowy obiektów biurowych oraz handlowych, centrów logistycznych, parków przemysłowych, a także obiektów mieszkalnych. Obszary zawodowej specjalizacji obejmują m.in: (i) realizację i finansowanie projektów infrastrukturalnych, m.in: EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU usługi doradcze związane z finansowaniem przez Bank projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji i wodociągów w Bydgoszczy oraz z finansowaniem przez Bank projektu budowy oczyszczalni ścieków Kraków Płaszów II w Krakowie; CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GmbH, ROYAL HASKONING Nederland BV, EKOSYSTEM SA kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestora budowy Zbiornika Racibórz Dolny; KGHM Polska Miedź S.A. - pomoc prawna w dotyczącym realizacji projektu z dziedziny ochrony środowiska. (ii) realizację i finansowanie projektów z dziedziny nieruchomości, m. in.

11 HOLLYBROOK HOMES doradztwo korporacyjne i związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie Polski; TRI GRANIT usługi doradcze związana z realizacją centrum handlowo rozrywkowo mieszkalnego w Katowicach Silesia City Center ; Keyinvest/Kajima/Irlandzka Grypa Inwestycyjna doradztwo związane z projektem przebudowy dworca głównego w Katowicach. (iii) doradztwo korporacyjne, m.in. HUTA ŁABĘDY S.A. - kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki; KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR - kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki; Hollybrook sp. z o.o. kompleksowa obsługa prawna spółki Pan Maciej Lipiec Doświadczenie zawodowe: III kw OPERATOR ARP Sp. z o.o. - Prezes Zarządu III kw I kw OPERATOR ARP Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu Przygotowanie i sprzedaż terenów inwestycyjnych Restrukturyzacja i sprzedaż spółek zależnych Realizacja nowych projektów inwestycyjnych II kw ZWSE Białystok Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej II kw II III kw CIECH S.A. - członek rady nadzorczej (w maju 2012 r. czasowo delegowany do pełnienia obowiązków członka zarządu spółki) IV kw III kw Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A. - członek rady nadzorcze II kw II kw Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - koordynator Zespołu Zarządzania Ryzykiem Kierowanie projektem przygotowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Prowadzenie lub udział w projektach o kluczowym charakterze dla organizacji: system zarządzania projektami, realizacja ustawy kompensacyjnej wobec stoczni w Gdyni i w Szczecinie Nadzór i kierowanie pracami związanymi z systemem zarządzania ryzykiem w ARP S.A. I kw II kw Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - ekspert

12 Analiza i ocena wniosków o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację tzw. dużych przedsiębiorców Analiza planów restrukturyzacji oraz wypracowywanie z przedsiębiorcami alternatywnych rozwiązań Przygotowanie zasad i procedur udzielania przez ARP S.A. pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację tzw. dużych przedsiębiorców IV kw III kw Operator ARP Sp. z o.o. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, sekretarz I kw IV kw Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. - członek rady nadzorczej II kw I kw Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dyrektor Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów Jerzego Hausnera Koordynacja prac zespołów problemowych funkcjonujących przy Wiceprezesie Rady Ministrów ds. społeczno-gospodarczych i antykryzysowych Udział w pracach zespołu rządowego ds. kształtowania polityki regionalnej państwa Przygotowywanie i udział w pracach zespołów zadaniowych na szczeblu międzyresortowym II kw II kw Ministerstwo Gospodarki i Pracy, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy Jerzego Hausnera Opiniowanie, monitoring i analiza kluczowych aktów prawnych dot. gospodarki państwa Przygotowanie analiz i opracowań na potrzeby Wiceprezesa Rady Ministrów III kw II kw Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - specjalista w Departamencie EFS Przygotowanie Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) do obsługi funduszy unijnych (zakres wymagań, analiza biznesowa) Udział w pracach nad przygotowaniem Sektorowego Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich I kw III kw PTE Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK - konsultant ds. Komputerowych Systemów Biznesowych Konsolidacja systemu operacyjnego OFE z korporacyjnym systemem rozliczania prowizji Analiza i przeprowadzenie testów nowej wersji systemu obsługującego Otwarty Fundusz Emerytalny

13 II kw IV kw Commercial Union Financial Services - młodszy analityk w dziale Business Systems Development Przygotowanie systemu operacyjnego OFE do współpracy z CRM Przygotowanie wdrożenia systemu operacyjnego do obsługi ubezpieczeń na życie w nowopowstałej spółce Commercial Union na Litwie Inne doświadczenia: Ocena i ewaluacja wniosków o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego jako ekspert zewnętrzny dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2005 r. Wykształcenie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej / Uniwersytet w Kopenhadze Public Administration (MPA) - rok ukończenia 2004 Tytuł: Master of Akademia Ekonomiczna w Krakowie - magister ekonomii (Gospodarka i Administracja Publiczna) - rok ukończenia 2000 Uniwersytet w Sztokholmie, School of Business - Stypendium naukowe w ramach programu Socrates Certyfikat PRINCE2TM Foundation Certyfikat Menedżer Ryzyka POLRISK Chartered Institute of Management Accountants CIMA (poziom Certificate) Szkolenia Management of Risk CRM S.A. Analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Analiza finansowa przedsiębiorstwa Podstawy prawne funkcjonowania rynku nieruchomości komercyjnych Zasady nadzoru właścicielskiego stosowane w spółkach kapitałowych Aporty w spółkach kapitałowych zagadnienia prawne i ekonomiczne Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny Ministerstwo Finansów

Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 września 2014 roku

Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 września 2014 roku Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2014 z 1 października 2014 roku Informacje nt. osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2014 roku Pan Artur Piotr Jędrzejewski

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 75 / 2010

Raport bieżący nr 75 / 2010 ELZAB RB-W 75 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 75 / 2010 Data sporządzenia: 2010-12-21 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat oświadczenia członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego PCC Intermodal S.A. nr 23/2012

Załącznik do raportu bieŝącego PCC Intermodal S.A. nr 23/2012 Alfred Pelzer (ur. 1959 r.) obecnie pełni następujące funkcje: Członek organów nadzorczych oraz zarządzających w spółkach z grupy kapitałowej PCC (min PCC Rokita S.A., PCC Exol S.A., PCC Autochem sp. zo.o,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 32 / 2017

Raport bieżący nr 32 / 2017 RB-W 32 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-06 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Raport bieżący nr 10 / 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Raport bieżący nr 10 / 2016 RB-W 10 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 / 2016 Data sporządzenia: 2016-03-09 Skrócona nazwa emitenta Temat Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9 / 2016

Raport bieżący nr 9 / 2016 VARIANT S.A. RB-W 9 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 / 2016 Data sporządzenia: 2016-04-08 Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku.

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003 roku. Mirosław Stanisławski Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego. Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu od 2003

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Tomasz Bieske Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT bieżący 13/2014

RAPORT bieżący 13/2014 RAPORT bieżący 13/2014 Data publikacji: 14-02-2014, 16:24 Wybór zarządu na kolejną kadencję Zarząd Elemental Holding S.A. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Raport numer 47/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Zarząd AWBUD S.A. w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 20/15 z dnia 26-05-2015 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Raport numer 47/2017/K z dnia 27 czerwca 2017 r. Korekta raportu bieżącego nr 47/2017 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kopex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. uchwałami Nadzwyczajnego

Zarząd Kopex S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. uchwałami Nadzwyczajnego 2017-10-19 21:03 KOPEX SA (61/2017) Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący 61/2017 Zarząd Kopex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 17/2016 Data sporządzenia: 2016-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję)

Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Raport bieżący 16/2016 Tytuł: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: 2014-09-08 Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu 08.09.2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37 / 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

Raport bieżący nr 37 / 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. RB-W 37 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 37 / 2016 Data sporządzenia: 2015-12-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki. 2017-06-23 09:56 BYTOM SA (20/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej BYTOM S.A. Raport bieżący 20/2017 Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. wygasły

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości. Życiorysy zawodowe członków Zarządu BOŚ S.A. Mariusz Klimczak Wykształcenie wyższe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu magister fizyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Podyplomowe Studia Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką osoba została powołana Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Bieguński Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Henryk Baranowski Prezes Zarządu

Henryk Baranowski Prezes Zarządu Henryk Baranowski Prezes Zarządu Pan Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania

Bardziej szczegółowo

GRUPA SMT SA - Korekta raportu bieżącego 41/2013

GRUPA SMT SA - Korekta raportu bieżącego 41/2013 GRUPA SMT SA - Korekta raportu bieżącego 41/2013 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") informuje,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport bieżący nr 37/2012. Data: 2012-06-15. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący nr 37/2012 Data: 2012-06-15 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z upływem z dniem 29 czerwca 2012 r. bieżącej kadencji Rady

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. Pani Magdalena Deptuszewska Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Deptuszewska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17/2015

Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17/2015 Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 17/2015 Pan Rolf Olof Grundberg, Pan Rolf Olof Grudberg pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się zatem następująco:

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się zatem następująco: 2014-06-12 07:44 BYTOM SA skład rady nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący 25/2014 Zarząd BYTOM S.A. informuje, że w związku z podjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego 2009 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego 2009 r. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 35/2009 Data sporządzenia 2009-03-09 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Radosław Marter Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu). Agnieszka Kruz Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji:

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 38/16 z dnia r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 38/16 z dnia r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 38/16 z dnia 31-08-2016 r. [godzina 19:29] Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ralf Huep Ralf Huep, Business Administration, Uniwersytet w Bielefeld Od 1991 związany z Advent International. Wcześniej pracował jako analityk finansowy w Veba AG oraz Project manager w departamencie

Bardziej szczegółowo

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera Mateusz Rutnicki Życiorys: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona funkcja:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 10/2016 Data sporządzenia: 2016-06-28 Temat: Powołanie Członków Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania.

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. Leszek Jurasz Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA w dniu 30 czerwca 2015 roku Grzegorz Dróżdż Przewodniczący Rady Nadzorczej a)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto. Członek Zarządu ds. Finansowych

POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto. Członek Zarządu ds. Finansowych JERZY KOTKOWSKI ul. Makolągwy 23d/4 02-811 Warszawa tel. 0691841153 j.kotkowski@naturatour.pl Wiek: 43 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 12.2015 - obecnie POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto Członek Zarządu ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 36 / 2016

Raport bieżący nr 36 / 2016 INVESTOR FIZ korekta ZFP-E_3_07_06 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 36 / 2016 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/10/2011

OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/10/2011 OGŁOSZENIE 93/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/10/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 86/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Data: 2010-11-25. Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący nr: 44/2010 r Data: 2010-11-25 Powołanie osób nadzorujących Spółkę Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe

Marek Barć Wykształcenie: Doświadczenie zawodowe Marek Barć Pan Marek Barć posiada wykształcenie wyższe. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Łódzkiej. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Bankowości i Inżynierii Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU Tomasz Boduszek Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 2001

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2008

Raport bieżący nr 16 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-10 Skrócona nazwa emitenta ecard S.A. Temat Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ecard S.A. zwołane

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia

RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia Wadowice, 20.06.2001r. RAPORT RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia 20.06.2001 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 15 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 15 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 15 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2009 Data sporządzenia: 2009-05-13 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 23/2016 - Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący: 23/2016 - Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący: 23/2016 Temat: Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna ( Spółka ) informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją, Holding Wronki

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej 2016-01-26 16:08 TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 5/2016 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009

Bardziej szczegółowo

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2014-05-16 15:11 TRAKCJA PRKII SA informacja o powołaniu osób zarządzających Raport bieżący 14/2014 Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki,

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 35 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO BBI DEVELOPMENT NFI RB-W 35 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-04 Skrócona nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT NFI Temat Wykaz informacji przekazanych do

Bardziej szczegółowo