III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?""

Transkrypt

1 U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i INSTYTUT D Z I E N N I K A R S T W A Warszawa, ul. Nowy Świat 69, telefon/fax: III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?" oraz II edycja warsztatów metodologicznych listopada 2011 r. Uniwersytet Warszawski d. Centrum Informatyczne UW Internet, czyli portale, serwisy, wortale, witryny, blogi, fora, mikroblogii, konta w serwisach społecznościowych, wyszukiwarki, aplikacje, programy, gry etc. wszystko to, przychodzi nam na myśl, gdy mówimy o tzw. nowych mediach. Spór o sam termin nowe media jest wciąż żywy czy rzeczywiście są to nowe media, czy też może stare wino w nowych bukłakach, czyli ta sama stara treść na nowych nośnikach (Manovich, Lister, Schulz, van Dijk). Inni badacze, pisząc o rewolucyjności wirtualnej przestrzeni i społeczeństwie sieciowym, zaczynają nawet używać terminu nowe nowe media (Levinson). Nie sposób i miejsce by rozstrzygać wprost zasygnalizowane niejednoznaczności. Używając pojęcia nowe media pragniemy jednak zwrócić uwagę badaczy oraz teoretyków mediów z obszaru zarówno nauk humanistycznych, społecznych jak i technicznych, z przedstawicielami nauk o mediach na czele, na wszystkie te aspekty, które świadczą o innowacyjnym charakterze nowych mediow. Myśląc o nowych mediach, mamy w pamięci właśnie ich wirtualność, cyfrowość, interaktywność, hipertekstualność, modularność, dyspersyjność czy wreszcie multidostępność. Owe cechy wyraźnie odróżniają nowe media od starych mediów, a więc prasy, radia oraz telewizji. Przełamują jednokierunkowość stosunku nadawca odbiorca. Multilateralność sieciowych relacji stanowi najbardziej istotną

2 funkcję nowych mediów. Współzależność i obustronność wymiany myśli, idei, opinii i informacji wśród internautów dokonująca się w czasie rzeczywistym, z jednej strony może wzbudzić wśród badaczy uzasadnioną fascynację nowymi mediami, z drugiej zaś strony teoretyczny i metodologiczny ferment, kiedy to przychodzi do ich badania. Tegoroczną, już III Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców, zatytułowaną Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?, chcielibyśmy zadedykować owym wątpliwościom i rozterkom metodologicznym badaczy nowych mediów, którzy próbują badać sieć i jej użytkowników, próbują dookreślić i nazwać, to, co wyraźnie i nieustanie wyłamuje się z tworzonych terminów, definicji, typologii i modeli. Główne pytanie konferencji brzmi wiec następująco: czy nowe media stawiają przed badaczami nowe problemy badawcze, które z kolei wymagają nowego instrumentarium metodologicznego? Czy też może stare, dobrze znane metody i techniki badawcze można w pełni wykorzystywać i adaptować z równą skutecznością do projektów poświęconych nowym mediom? Jeśli tak, to jak wygląda sam proces adaptacji narzędzi badawczych? Jeśli nie, to jakimi metodami współcześni badacze próbują badać nowe media? Skąd czerpią inspirację oraz w jaki sposób operacjonalizują sam przebieg procesu badawczego? Chcielibyśmy zaprosić wszystkich badaczy mediów do refleksji nad nowymi mediami traktowanymi z jednej strony jaki przedmiot badań, z drugiej zaś jako narzędzie badawcze, które pozwala np. poznać dokładniej opinie internautów lub ich zwyczaje. W związku z powyższym wyróżniliśmy trzy płaszczyzny zaszeregowania nadsyłanych referatów. Pierwsza dotyczy wystąpień poświęconych serwisom, portalom oraz witrynom internetowym. W tej części obrad konferencyjnych będziemy chcieli usłyszeć wystąpienia poświęcone przede wszystkim metodom badań oraz wynikom projektów badawczych poświęconych stronom internetowym o przeróżnych funkcjonalnościach, strukturze i tematyce. Drugą płaszczyznę dedykujemy szeroko pojętym mediom społecznościowym (social media). Tutaj chcielibyśmy wysłuchać referatów dotyczących różnorodnych mediów społecznościowych sposobów badania treści w nich generowanych oraz użytkowników, którzy tę zawartość wytwarzają (user generated content). Mamy tu na myśli takie nowe media jak, np. serwisy społecznościowe (Np. Facebook, MySpace etc.), blogi, fora, mikroblogi (np. Twitter, Pinger etc.), społecznościowe serwisy

3 kontentowe audio-video (np. You Tube, Wrzuta.pl etc.) czy też wirtualne gry i światy społecznościowe (np. Red Dragon, Second Life). Ostatnią część obrad chcemy poświęcić wyszukiwarkom oraz wszelkiego rodzaju aplikacjom (również mobilnym), czyli od Google a po Binga (w tym kontekście istotne będę też wątki dotyczące prawideł SEO) oraz aplikacje (oprogramowanie, systemy, platformy wymiany), czyli od Androida przez Instagram po środowiska P2P oraz Open source. Warsztaty Metodologiczne II edycja Podobnie jak w zeszłym roku obok obrad plenarnych III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, które będą miały miejsce 23 listopada, tj. w piątek, chcemy Państwa serdecznie zaprosić na czwartkową 22 listopada II. już edycję warsztatów metodologicznych poświęconych również nowym mediom. Zeszłoroczne doświadczenia i opinie uczestników były dla nas niezwykle pouczające, dlatego też zdecydowaliśmy się w tym roku zaproponować Państwu trzy grupy warsztatowe wyłonione raczej ze względu na repertuar metod badawczych, aniżeli przedmiot badań, tak jak to było rok temu. I tak wyróżniliśmy trzy grupy warsztatowe: 1. Tradycyjne metody ilościowe i jakościowe w badaniach sieci w tej grupie warsztatowej chcielibyśmy, aby uczestnicy spróbowali wraz z prowadzącym warsztaty ekspertem odpowiedzieć na pytanie o to, które metody badawcze święcą obecnie triumfy w badaniu przestrzeni wirtualnej i dlaczego? Uczestnicy mieliby traktować sieć z jednej strony jako narzędzie badawcze, z drugiej zaś jako obiekt badawczy przedmiot badań; Proponowana problematyka: - wykorzystanie badań on-line w marketingu i w badaniach naukowych -wady i zalety; - innowacyjne techniki badań online; - wyzwania dla prowadzących dyskusje i wywiady online; - zastosowania badań ankietowych on-line; - tworzenie i optymalizacja kwestionariuszy do badań on-line; - innowacyjne skale i typy pytań w sondażach on-line;

4 - wnioskowanie w oparciu o dane z badań CAWI; - sieć jako źródło informacji w modelowaniu marketingowym; - konstrukcja badań panelowych on-line; - badania zachowań użytkowników sieci - problem trafności narzędzi badawczych; - specyfika analizy zawartości stron internetowych. 2. Zautomatyzowane badania sieci ta grupa warsztatowa będzie zajmowała się różnego rodzaju narzędziami badawczymi, które umożliwiają badaczom Internetu systematyczną i zautomatyzowaną analizę zawartości wytwarzanej przez użytkowników sieci w różnych serwisach i platformach sieciowych wraz z prowadzącym warsztaty ekspertem chcielibyśmy by uczestnicy odpowiedzieli na pytanie o adekwatność i skuteczność zautomatyzowanych analiz sieciowych w weryfikowaniu / falsyfikowaniu postawionych hipotez badawczych w jaki sposób dokonuje się operacjonalizacji narzędzia w procesie badawczym, a także w jaki sposób takie narzędzia tworzyć i kalibrować na własny użytek. Proponowana problematyka: - automatyczna analiza języka - wyzwania w badaniu stron w języku polskim; - rozpoznawanie i klasyfikacja obrazu - narzędzia i algorytmy; - sposoby klasyfikacji i autokodowania tekstów; - monitoring automatyczny w czasie rzeczywistym wyzwania; - sposoby interpretacji i trafność danych z badań zautomatyzowanych; - narzędzia do automatycznej analizy treści i struktury stron - produkty firm badawczych, programy freeware; - zastosowania automatycznych badań treści w biznesie i nauce; - możliwości predykcyjne automatycznego monitoringu sieci; - prawo autorskie a narzędzia do automatycznej analizy treści. 3. Wirtualna etnografia w ostatniej grupie warsztatowej chcielibyśmy zachęcić uczestników do refleksji nad różnorodnymi, jakościowymi metodami badań użytkowników sieci oraz wytworów ich aktywności w przestrzeni wirtualnej jak badać ową aktywność i co ona w rzeczy samej mówi nam o jej twórcach? Proponowana problematyka: - badanie sposobów konwersacji internautów (fora, komentarze, interakcja w social-media, FB etc.) - jakościowa analiza materiałów wizualnych tworzonych przez użytkowników sieci;

5 - specyfika interakcji i procesów grupowych (w skali mikro i makro) w społecznościach online; - badanie wpływu form komunikacji (blogi, fora, portale społecznościowe) na przebieg komunikacji; - zachowania komunikacyjne użytkowników sieci; - sposoby interpretacji i konstruowania zrozumienia zachowań badanych użytkowników sieci; - problem badania wizerunku marek i organizacji w social-media; - strategie kreacji wizerunku i tożsamości użytkowników social-media; - nietypowe przestrzenie badań etnograficznych - gry internetowe, portale aukcyjne etc.; - zaangażowanie badacza w analizowane społeczności internetowe; - analiza wytworów internautów (twórczość amatorska i fanfikcje, remiksy i kolaże). Obrady w każdej z sekcji warsztatowych poprowadzi specjalista, ekspert, który w swojej praktyce badawczej niejednokrotnie musiał rozwiązywać przeróżne problemy natury metodologicznej, chcąc zbadać interesujące go zjawisko jak najlepiej, w sposób jak najbardziej wiarygodny. Już teraz prowadzimy rozmowy z różnymi badaczami o znanej renomie. Obiecujemy, iż do końca września br. zostaną Państwo poinformowani o tym, kto będzie prowadził poszczególne sekcje. Serdecznie zapraszamy badaczy i teoretyków mediów wszystkich uczelni wyższych oraz różnych instytutów badawczych i firm rozsianych po całej Polsce do wspólnego spotkania i interaktywnej wymiany doświadczeń badawczych na już III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz drugiej edycji warsztatów metodologicznych. Terminarz, zgłoszenia, opłata konferencyjna Prosimy, aby formularze zgłoszeniowe przesyłać do 31 sierpnia 2012 r. Prosimy również, aby zgłoszenia wysyłali nie tylko prelegenci, ale również osoby, chcące uczestniczyć w warsztatach metodologicznych (w tym wypadku liczy się termin zgłoszenia nadesłania formularza liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona). Zgłoszone referaty zostaną poddane konkursowi. Do 15 września 2012 r. komitet organizacyjny zdecyduje o tym, które referaty zostaną wygłoszone podczas konferencji. Niedoszli prelegenci będą mieli również szansę, aby złożyć swój tekst do monografii podsumowującej temat konferencji. 1 października 2012 r. zostanie również

6 ogłoszony na stronie internetowej Instytutu Dziennikarstwa UW (zakładka Badania naukowe\ Konferencje ID UW) plan konferencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencyjna za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców 23 listopada br. wynosi 50 zł. Opłata zaś za uczestnictwo w drugiej edycji warsztatów metodologicznych oraz w obradach plenarnych wynosi 80 zł. Łączna opłata za uczestnictwo w dwóch dniach konferencji 120 zł. Opłaty prosimy uiszczać do 31 października 2012 r. na następujący numer konta: (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym). Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz w drugiej edycji warsztatów metodologicznych! Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW prof. Marek Jabłonowski Kontakt w sprawach dotyczących Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców oraz warsztatów metodologicznych dr Tomasz Gackowski Dyrektor ds. naukowych Instytutu Dziennikarstwa UW mgr Marcin Łączyński Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21 NK.PL - zbiór narzędzi do pracy z marką... 03 Budowanie zaangażowania... 04 Nośniki reklamowe... 06 Pakiety zasięgowe... 07 Kampanie targetowane... 08 Kampanie na Stronie Głównej portalu... 11 Reklama

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo