Wiek XXI to między innymi czas troski o środowisko. Projektowanie szpitala a efektywność energetyczna. czynniki architektoniczno-funkcjonalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiek XXI to między innymi czas troski o środowisko. Projektowanie szpitala a efektywność energetyczna. czynniki architektoniczno-funkcjonalne"

Transkrypt

1 TEMAT NUMERU OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 7-8/2015 Projektowanie szpitala a efektywność energetyczna czynniki architektoniczno-funkcjonalne Szpital jest miejscem ciągłej, bardzo zaawansowanej naukowo i technologicznie pracy ludzi i urządzeń. Te uwarunkowania stawiają obiekty szpitalne na pierwszych miejscach wśród najbardziej energochłonnych budynków, co z kolei powinno wymuszać działania optymalizujące środowisko pracy i technologie budynków. fot. archiwum autorów Apartamenty senioralne assisted living Wiek XXI to między innymi czas troski o środowisko. Działania ekologiczne są obecne we wszystkich dziedzinach życia nic więc dziwnego, że problemom optymalizacji energetycznej i ekologicznej obiektów medycznych poświęcono wiele pozycji naukowych, a zasady projektowania energooszczędnego są stosowane w inwestycjach medycznych. Szpitale są obiektami użyteczności publicznej o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na energię. Działają całodobowo; jakość powietrza, wody, światła i materiałów musi odpowiadać wysokim standardom higienicznym. Stosuje się dużo materiałów jednorazowych, a procesy mycia i dezynfekcji są wykonywane niemal w sposób ciągły. W szpitalach instalowane są najnowocześniejsze urządzenia często wymagające dużych mocy zasilania. Zapewnienie odpowiedniego dla pacjentów oraz kadry środowiska pracy i leczenia, nazywanego Healing Environment, wymaga wiele troski. Korzyści wynikające ze świadomego, energooszczędnego inwestowania w obiekty medyczne są istotne na każdym z poziomów: środowiska w szpitalu, oddziaływania lokalnego, a nawet globalnego. W 2006 roku amerykański Institute of Medicine (IOM) zapoczątkował prace nad The Green Guide for Healthcare, w której to pozycji zdefiniowano podstawowe zagadnienia mające wpływ na przyjazne środowisku doc. dr inż. arch. Michał Grzymała- Kazłowski 1 mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska 2 1 Master of Engineering in Hospital Designing KU Leuven, Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 2 Archimed Sp. z o.o. Title: The design of the hospital and energy efficiency an architectural and functional factors Streszczenie Bardzo szybki rozwój technologii zarówno medycznych, jak i budowlano-instalacyjnych pozwala sformułować zasady projektowania energooszczędnego także na polu projektowania obiektów ochrony zdrowia. Szpitale zużywają bardzo dużo energii w porównaniu z innymi obiektami użyteczności publicznej, więc optymalizacja tego aspektu działania jednostek przekłada się bezpośrednio na spadek kosztów leczenia. Należy ponieść więcej czasu i nakładów na etapie projektu, by efektem końcowym był nowoczesny i oszczędny szpital. Słowa kluczowe projektowanie szpitali, systemy energooszczędne w szpitalach, oszczędne projektowanie szpitali, projektowanie obiektów medycznych oparte na dowodach, optymalizacja projektów budynków ochrony zdrowia Summary Very rapid development of technology both medical as well as construction and installation, allows the formulation of energy-efficient design principles, even in the field of health facilities design. Hospitals consume a lot of energy in comparison with other public buildings, so optimizing this aspect is key to create lean hospital. Keywords hospital design, sustainable hospital design, healthcare lean design, healthcare evidence base design, healthcare design optimization 13

2 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 7-8/2015 TEMAT NUMERU Atrium, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach i energooszczędne obiekty medyczne 1. Są to m.in.: wybór miejsca na inwestycję szpitalną, oszczędność wody, efektywność energetyczna, recykling, stosowanie materiałów naturalnych, skrócenie dróg transportu, maksymalne użycie światła dziennego, zmniejszenie ilości odpadów, używanie lokalnych i organicznych produktów spożywczych, używanie przyjaznych środowisku środków czystości. Te i inne zagadnienia poświęcone optymalizacji inwestowania i pracy w środowisku szpitalnym są tematem niniejszego artykułu. Specyfika optymalizacji obiektów medycznych Budynki szpitalne często są porównywane do budynków-maszyn, budynków-miasteczek, budynków- -królestw 2, co jest związane zarówno z funkcją (obiekt, w którym następują najważniejsze dla człowieka procesy związane z powracaniem do zdrowia lub umieraniem), wszechobecną, bardzo zaawansowaną technologią, jak i życiem ludzi przebywających czasami bardzo długo w szpitalu. Szpital nigdy nie zasypia i jest miejscem ciągłej, bardzo zaawansowanej naukowo i technologicznie pracy ludzi i urządzeń. Powyższe uwarunkowania stawiają szpitale na pierwszych miejscach najbardziej energochłonnych budynków, co z kolei powinno wymuszać działania optymalizujące środowisko pracy i technologie budynków. Uwarunkowania funkcjonalne Evidence Based Design i Lean Design Dobre zrozumienie funkcji szpitala poparte wiedzą kadr medycznych i zarządu placówki, wiedzą naukową i własnymi doświadczeniami projektowymi to podstawy projektowania optymalnego funkcjonalnie szpitala. Podejście takie nazwano Evidence Based Design. Historia tej metody projektowej wywodzi się właśnie z problematyki budowy szpitali. Jej podstawy zostały opisane przez prof. Archiebalda Cochrane a w 1972 roku 3. Szkocki medyk, widząc rosnące koszty pracy szpitala, starał się opracować zasady racjonalnego działania w obiekcie medycznym. Dla architektów kluczowe okazały się zasady pozwalające lekarzom i pacjentom podnosić efektywność leczenia przy ograniczaniu kosztów. Wielu architektów, naukowców i organizacji podjęło tę tematykę, a organizacja The Center of Health Design w 1988 roku zdefiniowała pojęcie (ang. EBD) 4 jako proces podejmowania decyzji budowania środowiska (szpitalnego) w oparciu o potwierdzone badania naukowe tak, by osiągnąć możliwie najlepsze efekty, stosując następujące kroki: zdefiniowanie celów opartych na EBD, znalezienie potwierdzonych badaniami źródeł wiedzy i istotnych dowodów, krytyczne opracowanie zebranych dowodów, stworzenie koncepcji opartej na EBD, stworzenie hipotezy, określenie czynników istotnych dla wydajności, monitorowanie projektowania i budowy, mierzenie efektów zrealizowanego obiektu. Gwałtowny rozwój i implementacja zasad EBD nastąpiły w latach , wtedy też zaczęto wydawać certyfikaty EDAC i pojawiło się dużo bardzo interesujących publikacji 5 podejmujących tematykę projektowania opartego na dowodach (POD) jak autor proponuje przetłumaczyć angielski termin. Kolejnym niezmiernie ważnym trendem projektowym jest koncepcja Lean Design, która z kolei została zaadaptowana dla potrzeb projektowania obiektów medycznych z doświadczeń przemysłu (tu znowu pojawia się analogia szpitala i maszyny). Szczególną rolę odegrały tu doświadczenia Toyoty i Taiichi Ohno, który określił zasady optymalnej produkcji w ubogiej w zasoby i wyniszczonej wojną Japonii. Szczególnie interesujące w kontekście zarządzania szpitalem jest pojęcie mudy 6, czyli marnotrawstwa. Ograniczenie mudy w zakresie oczekiwania (ang. waste of waiting), zbędnego transportu (ang. waste of transportation), zbędnego ruchu (ang. waste of motion) i niewykorzystanego potencjału pracowników (ang. waste of untapped human potential) to pola, w których architekt może dobrym projektem wesprzeć zarząd szpitala w dążeniu do optymalizacji. Koncepcja Lean Design, którą proponuje się tłumaczyć 14

3 TEMAT NUMERU OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 7-8/2015 Powietrzne pompy ciepła jako oszczędne projektowanie, zakłada również optymalizację procesów zachodzących w budynku, co dla ochrony zdrowia może oznaczać optymalizację ruchu pacjenta, personelu w logicznym ciągu wykonywanych procedur i adekwatnym projekcie sąsiedztwa poszczególnych działów szpitala. Ważnymi aspektami są również innowacje i wsparcie consultingowe, pozwalające optymalizować w sposób ciągły i nadążający za gwałtownie rozwijającą się techniką i nauką obiekty medyczne. Dążenie do zaprojektowania oszczędnego i zoptymalizowanego szpitala jest obowiązkiem architekta. Zdanie to tylko z pozoru jest truizmem. W polskich zamówieniach publicznych problem ten jest nieobecny liczą się tylko najniższa cena projektu i najniższa cena wykonania niezmiernie rzadko właściwie ocenia się kluczowe dla późniejszego działania szpitala czynniki logistyczne. By sprostać takiemu zadaniu, należy zorganizować zespół kompetentnych ludzi związanych z projektem i stworzyć szpital na miarę, przygotowany na przyszłość. Projektując szpital, na początku ustala się, jak będzie odbywał się ruch w te jednostce jest to zdaniem autora kluczowy wskaźnik optymalnego szpitala. Ta faza projektowa wymaga współpracy projektantów, lekarzy, pielęgniarek, inżynierów i zarządu tylko taki zespół wsparty wiedzą i doświadczeniami (POD) jest w stanie zaprojektować oszczędny szpital. Właściwy łańcuch dostaw, transportu wewnątrzszpitalnego i wywozu pokaże, jak zaprojektować układ drogowy na działce oraz drogi dystrybucji i magazynowania w budynku. Analiza ruchu pacjentów zewnętrznych, przyjęć do szpitala, ruchu wewnętrznego, ruchu personelu i ruchu odwiedzających zapewnia skrócenie czasu marnotrawionego na komunikację, zmniejsza wielkość budynku i poprawia bezpieczeństwo pacjentów, dla których szybciej wykonuje się niezbędne procedury. Zabiegi takie pozwalają zaoszczędzić na: powierzchni budynku, energii potrzebnej na ogrzanie i oświetlenie, energii środków transportu, pensjach personelu w aspekcie liczby zatrudnionych osób. Co najważniejsze, właściwe i krótkie drogi emergency mogą ratować życie, pozwalając na szybką i skuteczną interwencję personelu medycznego. Projekt szpitala powinien być przygotowany na zmiany, wprowadzanie nowych funkcji, urządzeń, materiałów, instalacji bez konieczności rujnowania istniejącej struktury. Projekty zunifikowane pod względem konstrukcji (bezbelkowe), zasad prowadzenia instalacji, układu funkcjonalnego i komunikacyjnego pozwalającego na modułowe lokowanie działów szpitala dobrze poddają się modernizacjom. Pokoje i oddziały łóżkowe powinny być w miarę możliwości zunifikowane, by zapewnić elastyczność zarządzania obiektem i dawać możliwość przenoszenia pacjentów w czasie weekendów tak, by część oddziałów mogła być zamknięta. Przynosi to duże oszczędności w pensjach i energii świetlnej, cieplnej itp. Uwarunkowania budowlano-konstrukcyjne Budownictwo odpowiada za 30% zużycia surowców i 40% zużycia światowej energii 7 rosnące koszty ochrony zdrowia i obiektów związanych z tym sektorem powodują, że inwestycje szpitalne powinny być szczególnie optymalizowane pod kątem zasad zrównoważonego rozwoju. Szpital winien być projektowany i budowany tak, by zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne były redukowane, lecz redukowane świadomie poprzez stosowanie technologii przyjaznych środowisku. Na świecie istnieje kilka systemów certyfikacji i oceny obiektów pod kątem przyjazności środowisku, np. BREEM (Wielka Brytania), LEED (USA), DGNB (Niemcy). Polska nie opracowała swojego standardu, lecz zasady zrównoważonego inwestowania wszędzie opierają się na podobnych kryteriach, które są bardzo istotne dla obiektów medycznych. Wymagania stawiane materiałom budowlanym nakazują stosowanie tylko tych, które posiadają atesty i certyfikaty określone w Prawie budowlanym. Jednak dla budynków szpitalnych szczególnie istotne powinny być poniższe parametry: 15

4 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 7-8/2015 TEMAT NUMERU Sale operacyjne, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 1) bezpieczeństwo higieniczne, 2) bezpieczeństwo pożarowe, 3) trwałość, 4) izolacyjności cieplne, akustyczne. Po spełnieniu powyższych wymagań należy stosować materiały lokalne (skraca się drogi transportu), naturalne odnawialne, tworzone w sposób przyjazny dla środowiska, estetyczne, łatwe w utrzymaniu czystości lub nawet wspomagające procesy dezynfekcji (miedź, jony srebra). W szpitalach i innych obiektach ochrony zdrowia doskonale sprawdza się budownictwo modułowe i prefabrykowane. Produkowane w pobliskich fabrykach elementy budowlane charakteryzują się większą trwałością, ich produkcja jest mniej szkodliwa dla środowiska, a budowa trwa znacznie krócej. Ten sposób inwestowania wymaga precyzyjnego projektowania, jednak efekt ekonomiczny i energetyczny jest znakomity. Produkty izolacyjne stosowane w obiektach szpitalnych są w większości materiałami ogólnobudowlanymi. Ten aspekt nie budzi żadnych kontrowersji, bowiem powszechnie wiadomo, że właściwe izolacje potrafią zredukować straty energii cieplnej niemal do zera. Jest to jeden z aspektów budownictwa pasywnego. Kolejnym jest kształt budynku możliwie zwarty, bez wielkich nieracjonalnych przeszkleń. Inteligentne korzystanie z energii słonecznej pozwala w zimie polepszać bilans energetyczny, a w lecie systemy żaluzjowe chronią przed nadmiernym przegrzaniem. Pracownia Archimed stworzyła w projekcie Światowego Centrum Słuchu pierwsze atrium szpitalne w Polsce. Otwierane panele dachu pozwalają, korzystając z efektu kominowego, przewietrzać budynek w lecie, a efekt szklarniowy w zimie dogrzewa obiekt. Projektowane były również systemy żaluzji zewnętrznych i wewnętrznych niestety nie zostały do końca zrealizowane, co powoduje przegrzewanie tej przestrzenie w lecie. Atrium pozwala naturalnie doświetlać przestrzenie, które bez tego rozwiązania musiałyby być oświetlane sztucznie, co poza stratami energii przekłada się na złe samopoczucie personelu i pacjentów. Podobnie złe efekty daje projektowanie tzw. systemów dwukorytarzowych na oddziałach szpitalnych. Rozwiązanie z lat 40. ubiegłego wieku (bazujące na raczkującej i mało wydajnej wtedy klimatyzacji) pozwalało wówczas oszczędzać energię chłodzenia w Kalifornii i innych gorących stanach USA. Nieracjonalne jest jednak (choć ciągle spotykane) stosowanie tego typu rozwiązań w Polsce. Materiały wykończeniowe stosowane w placówkach medycznych są narażone na bardzo intensywne użytkowanie, a dodatkowo muszą wytrzymać codzienne zabiegi mycia i dezynfekcji. Dobierając właściwy materiał, należy wyważyć proporcje między ceną zakupu, pochodzeniem materiału (lokalny, naturalny) i jego trwałością. Specyfika szpitali powoduje, iż czasami bardziej efektywny ekonomicznie może okazać się materiał wysoko przetworzony, przywożony z daleka i zupełnie nienadający się do recyrkulacji jednak parametry trwałości i bezpieczeństwa czynią takie wybory racjonalnymi dla środowiska. Kluczowe parametry określono na początku opracowania i to one powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Rozpatrując decyzje inwestycyjne dotyczące wyboru materiałów, tę specyfikę szpitalną należy uwzględniać zawsze na pierwszym miejscu, pamiętając o parametrach ekologicznych. Uwarunkowania instalacyjne Instalacje energooszczędne i instalacje pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych to temat na wiele artykułów i zapewne temat dla inżynierów oraz naukowców specjalizujących się w tzw. systemach OZE (odnawialnych źródłach energii energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej, biomasy i biogazu). W niniejszym artykule jedynie zaznaczono niektóre z systemów stosowanych w szpitalach: Instalacje wodno-kanalizacyjne Szpitale zużywają bardzo dużo wody, a co za tym idzie produkują dużo agresywnych i skażonych ścieków. Pierwszym polem oszczędności jest więc ograniczanie niepotrzebnego zużycia wody i jej bezpieczne i tanie pozyskiwanie. Szpitale zwykle czerpią wodę z wodociągów lub własnych ujęć. Studnie oligoceńskie dostarczają wysokiej jakości wodę, która jednak powinna 16

5 TEMAT NUMERU OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 7-8/2015 być uzdatniana, a przynajmniej odżelaziana. Innym źródłem może być zbieranie opadów i odzyskiwanie wody z oczyszczalni ścieków. Użycie tzw. szarej wody w celu spłukiwania toalet, utrzymania czystości, podlewania zieleni itp. jest stosowane w obiektach użyteczności publicznej wymaga jednak dodatkowej instalacji. Zużycie można także ograniczać poprzez stosowanie perlatorów, automatycznych zaworów czerpalnych, oszczędnych płuczek i systemów podciśnieniowych. Instalacje ciepła i chłodu Katalog systemów i instalacji wspomagających oszczędności związane z termiką budynku jest bardzo rozbudowany. Wszystkie systemy można z powodzeniem stosować w szpitalach i oszczędności powinno generować się z każdego elementu systemu, począwszy od źródeł energii aż po elementy końcowe, czyli np. grzejniki, nawiewniki itp. Celowe jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak powietrzne pompy ciepła, jak i gruntowe/ wiercone pompy. Oba te systemy działają sprawnie, wspomagając bilans energetyczny obiektów. Istnieją pompy ciepła wykorzystujące wymienniki rozłożone płytko w ziemi (potrzebna duża działka) i pobierające energię ze zbiorników wodnych. Niezmiernie ważne jest, by wykorzystywać pompy ciepła także w lecie (do chłodzenia), tak by odbudowywać źródło dolne i nie dopuścić do wymrożenia gruntu. Instalacje solarne mogą dostarczać zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, przy czym istnieje bardzo szeroka gama produktów zawierających ogniwa fotowoltaiczne począwszy od paneli montowanych na dachach lub ścianach, aż po elementy światłoczułe w oknach, elewacjach fotowoltaicznych, a nawet materiałach ściennych i dachowych zbierających energię słońca. Niezmiernie istotne jest właściwe zaprojektowanie synergii wszystkich systemów energetycznych budynku i stosowanie kogeneracji po stronie źródeł energii. Instalacje elektryczne Poza wspomnianymi wcześniej systemami solarnymi, wiatrowymi i kogeneracyjnymi duże oszczędności w szpitalu należy osiągać po stronie ograniczania zużycia energii elektrycznej. Pierwszym działającym całą dobę systemem jest oświetlenie. Ogromny postęp, który obserwujemy w ciągu ostatnich lat, przyniósł doskonałe systemy oświetlenia LED. W stosunku do tradycyjnych źródeł światła można osiągać znaczne oszczędności obowiązkowe przy projektowaniu nowych obiektów i warte rozważenia przy modernizacjach w istniejących szpitalach. Oświetlenie LED sal operacyjnych, poza elementem ekonomicznym wynikającym ze zużycia energii, daje korzyści polegające na wyeliminowaniu bardzo dużych temperatur, generowanych przez starsze typy oświetlenia, co należy korygować zwiększeniem mocy klimatyzacji. Nowoczesny sprzęt medyczny również potrafi polepszyć bilans zużycia energii elektrycznej, co czasami przesądza o możliwości realizacji inwestycji, szczególnie w sytuacjach niedoborów energii w sieciach przesyłowych. Główne zasady projektowania energooszczędnych szpitali Inwestycje szpitalne są w światowej awangardzie zmian w zakresie budowy energooszczędnych obiektów. Specyfika obiektu posiadającego tak energochłonne działy jak: sterylizacja, diagnostyka, laboratoria, bloki operacyjne i oddziały intensywnej opieki z precyzyjnie kontrolowanymi parametrami powietrza i w wysokim stopniu nasycone aparaturą i urządzeniami medycznymi, powoduje, że starania o optymalizację energetyczną przynoszą natychmiastowy i bardzo wymierny efekt. W Niemczech podjęto prace nad stworzeniem pasywnego szpitala Frankfurt Höchst Clinic. Opracowano rozkład energii znakomicie pokazujący specyfikę obiektu ochrony zdrowia w kontekście gospodarki energetycznej 8. Ryc. 1 podsumowuje analizę czynników energetycznych występujących w obiektach ochrony zdrowia. Należy jednak podkreślić, że uzyskanie optymalnego pod względem gospodarki energią szpitala powinno być pracą bardzo dużego zespołu specjalistów pracujących w tym celu. Współcześnie budowane w Europie Północnej szpitale to budynki stosunkowo niewysokie, przyjazne pacjentom i personelowi, zapewniające duży 17

6 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 7-8/2015 TEMAT NUMERU Rezonans magnetyczny 7 % Sterylizacja 4 % Kuchnia 9 % IT 8 % dostęp światła dziennego i zoptymalizowane pod kątem pozyskania i zużycia energii. Praca nad optymalizacją powinna zaczynać się już na etapie programowania funkcji medycznej, tak by program obiektu był koherentny i umożliwiał synergię funkcjonalną. Nowoczesne techniki projektowania oparte na zasadach BIM pozwalają taki program przełożyć na wirtualny budynek i na tym etapie podejmować decyzje zarówno funkcjonalne, jak i konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe i estetyczne. Zanim powstanie dokumentacja budowlana i wykonawcza, można sprawdzać warianty, konsultować rozwiązania innowacyjne i za pomocą konsultingu uzyskiwać optymalizacje, które zaowocują udaną, oszczędną realizacją szpitalną. Mamy w Polsce wszystkie niezbędne technologie, projektując szpitale, od dawna pracujemy w strukturze BIM i pokazujemy wirtualne koncepcje. Coraz częściej są one realizowane. Wielu polskich specjalistów jest w stanie zaproponować innowacyjne rozwiązania projektowe i realizacyjne, i nic nie stoi na przeszkodzie, by w Polsce powstawały najlepsze na świecie szpitale. Szkoda jedynie, że zamówienia publiczne wciąż promują zasadę: najniższa cena za projekt i wykonawstwo to jedyne kryterium wyboru. Niestety, zawsze przekłada się to na najwyższą cenę za budynek i jego eksploatację. q Inne czynniki 14 % Piśmiennictwo 1. Green Healthcare Institutions: Health Environment, and Economics Workshop. Authors of Roundtable on Enviromental Health Sciences, research and Medicine Board on Population Health and Public Health Practise, Washington DC: The National Academies Press, Shulman K.: Healing Machine. Metropoils Magazine, May Ogrzewanie 7% Oświetlenie 18 % Ryc. 1. Czynniki energetyczne w obiektach ochrony zdrowia (11) Ogrzewanie wody 12 % Klimatyzacja 6 % Wentylacja 15 % 3. Cochrane A.: Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services. British Medical Journal, 56, p. 28 (1972). 4. EDAC Evidence-Based Design Accreditation and Certification. https://www.healthdesign.org/edac/about. 5. Ulrich R.S., Zimring C.M., Zhu X., Dubose J., Seo H.B., Choi Y.S., Quan X. and Joseph A.: A review of the research literature on evidence based healthcare design, White Paper Series 5/5, Evidence-Based Design Resources for Healthcare Executives, Center for Health Design, September Kirk Hamilton D.: Four Levels of Evidence-Based Practice. AIA Journal of Architecture. November Webster L., Steinke C.: Evidence-based design: A new direction for health care. Design Quarterly, Winter Ward Allen C. PhD (2009): Lean Product and Process Development. Cambridge, MA: The Lean Enterprise Institute. P ISBN Taiichi O.: Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Cambridge: Productivity Press, ISBN (wydanie japońskie: 1978, wydanie polskie: 2008). 10. Phiri M., Chen B.: Sustainability and Evidence Based Design in the Healthcare Estate, Springer New York residential_passive_house_buildings/ph_hospitals/ baseline_study_-_implementing_the_passive_house_concept_in_hospitals. Przypisy 1 Green Healthcare Institutions: Health Environment, and Economics Workshop; autorzy Roundtable on Enviromental Health Sciences, research and Medicine Board on Population Health and Public Health Practise, wyd. Washington DC: The National Academies Press, Np: Szpital Królestwo serial, reż. Lars von Trier; Healing Machine, autor Ken Shulman, Metropoils Magazine, may Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services, autor: Archiebald Cochrane, British Medical Journal 56. str. 28 (1972). 4 EDAC Evidence-based Design Accreditation and Certification. https://www.healthdesign.org/edac/about. 5 Np.: Ulrich R.S., Zimring C.M., Zhu X., Dubose J., Seo H.B., Choi Y.S., Quan X. and Joseph A.: A review of the research literature on evidence based healthcare design. White Paper Series, 5/5, Evidence-Based Design Resources for Healthcare Executives, Center for Health Design, September 2008; Hamilton D. K.: Four Levels of Evidence- -Based Practice. AIA Journal of Architecture, November 2006; Webster L., Steinke C.: Evidence-based design: A new direction for health care. Design Quarterly, Winter Taiichi Ohno: Toyota Production System: Beyond Large- -Scale Production. Cambridge: Productivity Press, ISBN (wydanie japońskie: 1978, wydanie polskie: 2008). 7 Sustainability and Evidence Based Design in the Healthcare Estate, autorzy: Michael Phiri i bing Chen, Springer New York źródło: picopen/en_18pht_085_ag09_kah_oliver_fig_1.png?id=planning%3anon-residential_passive_house_buildings%3aph_hospitals%3abaseline_study_-_implementing_the_passive_house_concept_in_hospitals. 18

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo