Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa II"

Transkrypt

1 LINKI WAŻNE DLA KLAS III hp://fizyka.zamkor.pl/image/maerialy/men_om_5_11110.pdf hp://fizyka.zamkor.pl/arykul/63/1188-obowiazkowe-dowiadczenia-fizyczne/ Wymagania na pozczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki klaa II 4. Jak opiujemy ruch? Tema według 4.1, 4.. Układ odnieienia. Tor ruchu, droga 4.3. Ruch prooliniowy jednoajny Warość prędkości (zybkość) ciała w ruchu jednoajnym prooliniowym Prędkość rozróżnia pojęcia or ruchu i droga klayfikuje ruchy ze względu na kzał oru wymienia cechy charakeryzujące ruch prooliniowy jednoajny zapiuje wzór u i nazywa wyępujące w nim wielkości oblicza warość prędkości ze wzoru u Wymagania podawowe (doaeczna) opiuje ruch ciała w podanym układzie odnieienia na podawie różnych wykreów odczyuje drogę przebywaną () przez ciało w różnych odępach czau oblicza drogę przebyą przez ciało na podawie wykreu zależności u() warość prędkości w km/h wyraża w m/ i na odwró 1 obiera układ odnieienia i opiuje ruch prooliniowy w ym układzie opiuje położenie ciała za pomocą wpółrzędnej x oblicza przebyą przez ciało drogę ruchem prooliniowym jako x - x Dx 1 doświadczalnie bada ruch jednoajny prooliniowy i formułuje wnioek ~ porządza wykre zależności () podawie wyników doświadczenia zgromadzonych w abeli porządza wykre zależności podawie danych z abeli u() podaje inerpreację fizyczną pojęcia zybkości przekzałca wzór u każdą z wyępujących w nim wielkości i oblicza na na wyjaśnia, co o znaczy, że poczynek i ruch ą względne rozróżnia drogę i przemiezczenie wykonuje zadania obliczeniowe, oblicza cza, wiedząc że ~ wykonuje zadania obliczeniowe, korzyając ze wzoru wykreów () i () na przykładzie wymienia cechy uzaadnia porzebę wprowadzenia do opiuje ruch prooliniowy podaje przykład dwóch wekorów u i

2 w ruchu jednoajnym prooliniowym 4.5. Średnia warość prędkości (średnia zybkość). Prędkość chwilowa 4.6. Ruch prooliniowy jednoajnie przypiezony 4.7. Przypiezenie w ruchu prooliniowym jednoajnie przypiezonym 4.8. Droga w ruchu jednoajnie przypiezonym 4.9. Ruch jednoajnie opóźniony prędkości, jako wielkości wekorowej opiu ruchu wielkości wekorowej prędkości oblicza średnią warość prędkości u śr wyznacza doświadczalnie średnią warość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze (9.) podaje przykłady ruchu przypiezonego i opóźnionego podaje warość przypiezenia ziemkiego podaje przykłady ruchu jednoajnie przypiezonego planuje cza podróży na podawie mapy i ozacowanej średniej zybkości pojazdu odróżnia średnią warość prędkości od chwilowej warości prędkości opiuje ruch jednoajnie przypiezony z wykreu zależności u() odczyuje przyroy zybkości w określonych jednakowych odępach czau podaje wzór na warość przypiezenia u- u a podaje jednoki przypiezenia poługuje ię pojęciem warości przypiezenia do opiu ruchu jednoajnie przypiezonego 0 jednoajny używając pojęcia prędkości wyjaśnia, że pojęcie prędkość w znaczeniu fizycznym o prędkość chwilowa wykonuje zadania obliczeniowe, poługując ię średnią warością prędkości porządza wykre zależności dla ruchu jednoajnie przypiezonego przekzałca wzór u- u a i oblicza każdą wielkość z ego wzoru porządza wykre zależności dla ruchu jednoajnie przypiezonego 0 u() a () podaje inerpreację fizyczną pojęcia przypiezenia przeciwnych ryuje wekor obrazujący prędkość o zadanej warości (przyjmując odpowiednią jednokę) podaje definicję prędkości średniej opiuje ruch, w kórym warość przemiezczenia je równa drodze odróżnia warość średniej prędkości od średniej warości prędkości uala rodzaj ruchu na podawie wykreów (), odczyuje przyroy zybkości w podanych odępach czau porządza wykre zależności (), znając warość przypiezenia oblicza drogę przebyą ruchem jednoajnie przypiezonym na podawie wykreu () opiuje ruch jednoajnie opóźniony oblicza drogę do chwili zarzymania ię na podawie wykreu () wyjaśnia, dlaczego do obliczeń doyczących ruchu opóźnionego nie można oować wzoru na warość przypiezenia 5. Siły w przyrodzie

3 Tema według 5.1. Rodzaje i kuki oddziaływań rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie i na odległość Wymagania podawowe (doaeczna) podaje przykłady oddziaływań grawiacyjnych, elekroaycznych, magneycznych, elekromagneycznych podaje przykłady układów ciał wzajemnie oddziałujących wkazuje iły wewnęrzne i zewnęrzne w układzie ciał oddziałujących porafi pokazać na przykładach, że oddziaływania ą wzajemne podaje przykłady aycznych i dynamicznych kuków oddziaływań 5.. Wypadkowa ił działających na ciało wzdłuż jednej proej. Siły równoważące ię podaje przykład dwóch ił równoważących ię podaje przykład wypadkowej dwóch ił zwróconych zgodnie i przeciwnie oblicza warość i określa zwro wypadkowej dwóch ił działających na ciało wzdłuż jednej proej o zwroach zgodnych i przeciwnych oblicza warość i określa zwro iły równoważącej kilka ił działających na ciało wzdłuż jednej proej oblicza warość i określa zwro wypadkowej kilku ił działających na ciało wzdłuż jednej proej o zwroach zgodnych i przeciwnych oblicza niepewność umy i różnicy warości dwóch ił zmierzonych z pewną dokładnością 5.3. Pierwza zaada dynamiki na proych przykładach ciał poczywających wkazuje iły równoważące ię rozpoznaje zjawiko bezwładności w podanych przykładach analizuje zachowanie ię ciał na podawie pierwzej zaady dynamiki opiuje doświadczenie powierdzające pierwzą zaadę dynamiki na przykładzie opiuje zjawiko bezwładności 5.4. Trzecia zaada dynamiki objaśnia zaadę akcji i reakcji na wkazanym przykładzie wykazuje doświadczalnie, że iły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe warości, en am kierunek, przeciwne zwroy i różne punky przyłożenia na dowolnym przykładzie wkazuje iły wzajemnego oddziaływania, ryuje je i podaje cechy ych ił opiuje zjawiko odrzuu opiuje doświadczenie i przeprowadza rozumowanie, z kórego wynika, że iły akcji i reakcji mają jednakową warość 5.5. Siły prężyości wyjaśnia, że w kuek rozciągania lub ścikania ciała pojawiają ię w nim iły dążące do przywrócenia począkowych rozmiarów i kzałów, czyli iły prężyości wykazuje, że iła prężyości je wpro proporcjonalna do wydłużenia wyjaśnia, na czym polega prężyość podłoża, na kórym kładziemy przedmio 5.6. Siła oporu powierza. Siła arcia podaje przykłady, w kórych na ciała poruzające ię w powierzu działa iła oporu powierza wymienia niekóre pooby zmniejzania i zwiękzania arcia podaje przykłady świadczące o ym, że warość iły oporu powierza wzraa wraz ze wzroem zybkości ciała wykazuje doświadczalnie, że iły arcia wyępujące przy oczeniu podaje przyczyny wyępowania ił arcia wykazuje doświadczalnie, że warość iły arcia kineycznego nie zależy od pola powierzchni yku ciał rozwiązuje jakościowo problemy doyczące iły arcia 3

4 mają mniejze warości niż przy przeuwaniu jednego ciała po drugim podaje przykłady pożyecznych i zkodliwych kuków działania ił arcia przeuwających ię względem iebie, a zależy od rodzaju powierzchni ciał rących o iebie i warości iły docikającej e ciała do iebie Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydroayczne podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika podaje przykłady wykorzyania prawa Pacala w urządzeniach hydraulicznych podaje prawo Pacala wkazuje przyczyny wyępowania ciśnienia hydroaycznego opiuje prakyczne kuki wyępowania ciśnienia hydroaycznego wkazuje, od czego zależy ciśnienie hydroayczne wykorzyuje prawo Pacala w zadaniach obliczeniowych wykorzyuje wzór na ciśnienie hydroayczne w zadaniach obliczeniowych objaśnia zaadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca amochodowego podaje wyniki obliczeń zaokrąglone do dwóch i rzech cyfr znaczących wyprowadza wzór na ciśnienie łupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia prgh opiuje wykorzyanie prakyczne naczyń połączonych Siła wyporu i jej wyznaczanie. Prawo Archimedea wyznacza doświadczalnie warość iły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy (9.3) podaje przykłady działania iły wyporu w powierzu podaje warunek pływania i onięcia ciała zanurzonego w cieczy podaje wzór na warość iły wyporu i wykorzyuje go do wykonywania obliczeń wyjaśnia pływanie i onięcie ciał, wykorzyując zaady dynamiki przeprowadza rozumowanie związane z wyznaczeniem warości iły wyporu wyprowadza wzór na warość iły wyporu działającej na proopadłościenny klocek zanurzony w cieczy wyjaśnia pochodzenie iły nośnej i zaadę unozenia ię amolou 5.8. Druga zaada dynamiki opiuje ruch ciała pod działaniem ałej iły wypadkowej zwróconej ak amo jak prędkość zapiuje wzorem drugą zaadę dynamiki i odczyuje en zapi ouje wzór a F/m do rozwiązywania zadań oblicza każdą z wielkości we wzorze F ma podaje wymiar 1 niuona ć kg mö ç 1 N1 č ř przez porównanie wzorów F ma i F mg uzaadnia, że wpółczynnik c g o warość przypiezenia, z jakim padają ciała oblicza drogi przebye w ruchu jednoajnie przypiezonym w kolejnych jednakowych przedziałach czau 5.9. Jezcze o iłach działających w przyrodzie ouje w proych zadaniach zaadę zachowania pędu ouje zaady dynamiki w komplikowanych problemach jakościowych 4

5 6. Praca. Moc. Energia Tema według 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w enie fizycznym podaje jednokę pracy (1 J) Wymagania podawowe (doaeczna) podaje warunki konieczne do ego, by w enie fizycznym była wykonywana praca oblicza pracę ze wzoru W F wyraża jednokę pracy 1 kg m 1 J podaje ograniczenia oowalności wzoru W F oblicza każdą z wielkości we wzorze W F porządza wykre zależności oraz, odczyuje i oblicza W() F () pracę na podawie ych wykreów wykonuje zadania wymagające oowania równocześnie wzorów W F, F mg 6.. Moc wyjaśnia, co o znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą podaje jednokę mocy 1 W podaje przykłady urządzeń pracujących z różną mocą oblicza moc na podawie wzoru W P podaje jednoki mocy i przelicza je objaśnia en fizyczny pojęcia mocy oblicza każdą z wielkości ze wzoru W P oblicza moc na podawie wykreu zależności W () wykonuje zadania złożone, oując wzory P W/, W F, F mg 6.3. Energia w przyrodzie. Energia mechaniczna wyjaśnia, co o znaczy, że ciało poiada energię mechaniczną podaje jednokę energii 1 J podaje przykłady zmiany energii mechanicznej przez wykonanie pracy wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz ił wewnęrznych w układzie i zewnęrznych poza układu wyjaśnia i zapiuje związek D E W z 6.4. Energia poencjalna i kineyczna podaje przykłady ciał poiadających energię poencjalną ciężkości i energię kineyczną wymienia czynności, kóre należy wykonać, by zmienić energię poencjalną ciała opiuje każdy z rodzajów energii mechanicznej oblicza energię poencjalną ciężkości ze wzoru i kineyczną ze wzoru E p mu Ek mgh oblicza energię poencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego oblicza każdą wielkość ze wzorów Ep mgh, mu Ek za pomocą obliczeń udowadnia, że E k W iły wypadkowej 6.5. Zaada zachowania energii mechanicznej omawia przemiany energii mechanicznej na podanym przykładzie podaje przykłady przemiany energii poencjalnej w kineyczną i na odwró, poługując ię zaadą zachowania energii mechanicznej ouje zaadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych objaśnia i oblicza prawność urządzenia mechanicznego 6.6. Dźwignia jako urządzenie uławiające wykonywanie pracy. Wyznaczanie may za pomocą dźwigni wkazuje w woim ooczeniu przykłady dźwigni dwuronnej i wyjaśnia jej prakyczną przydaność opiuje zaadę działania dźwigni dwuronnej podaje warunek równowagi dźwigni dwuronnej opiuje zaadę działania bloku nieruchomego i kołowrou oblicza każdą wielkość ze wzoru F 1 r 1 F r na podawie odpowiedniego rozumowania wyjaśnia, w jaki poób mazyny proe uławiają nam wykonywanie pracy oblicza niepewność pomiaru may 5

6 dwuronnej wyznacza doświadczalnie nieznaną maę za pomocą dźwigni dwuronnej, linijki i ciała o znanej maie (9.4) meodą najmniej korzynego przypadku 7. Przemiany energii w zjawikach cieplnych Tema według 7.1. Energia wewnęrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy 7.. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej podaje przykłady, w kórych na kuek wykonania pracy wzroła energia wewnęrzna ciała podaje przykłady przewodników i izolaorów ciepła oraz ich zaoowania Wymagania podawowe (doaeczna) wymienia kładniki energii wewnęrznej opiuje związek średniej energii kineycznej cząeczek z emperaurą opiuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyżzej emperaurze do ciała o niżzej emperaurze, naępujący przy zeknięciu ych ciał opiuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym wyjaśnia, dlaczego podcza ruchu z arciem nie je pełniona zaada zachowania energii mechanicznej wyjaśnia, dlaczego przyro emperaury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnęrznej wykorzyując model budowy maerii, objaśnia zjawiko przewodzenia ciepła wymienia pooby zmiany energii wewnęrznej ciała podaje i objaśnia związek E w śr ~ T formułuje pierwzą zaadę ermodynamiki 7.3. Zjawiko konwekcji objaśnia zjawiko konwekcji na przykładzie podaje przykłady wyępowania konwekcji w przyrodzie wyjaśnia zjawiko konwekcji opiuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyzczaniu powierza w miezkaniach uzaadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa ię głównie przez konwekcję 7.4. Ciepło właściwe odczyuje z abeli warości ciepła właściwego analizuje znaczenie dla przyrody, dużej warości ciepła właściwego wody opiuje proporcjonalność ilości doarczonego ciepła do may ogrzewanego ciała i przyrou jego emperaury oblicza ciepło właściwe na podawie wzoru Q cw m D T na podawie proporcjonalności, definiuje ciepło właściwe ubancji oblicza każdą wielkość ze wzoru Q~ m Q c mdt w Q~ DT wyjaśnia en fizyczny pojęcia ciepła właściwego porządza bilan cieplny dla wody i oblicza zukaną wielkość opiuje zaadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy opiuje zależność zybkości przekazywania ciepła od różnicy emperaur ykających ię ciał 7.5. Przemiany energii podcza opnienia. Wyznaczanie ciepła odczyuje z abeli emperaurę opnienia i ciepło opnienia opiuje zjawiko opnienia (ałość emperaury, zmiany energii wewnęrznej opniejących ciał) na podawie proporcjonalności Q~ mdefiniuje ciepło opnienia objaśnia, dlaczego podcza opnienia i krzepnięcia emperaura pozoaje ała, mimo zmiany energii 6

7 opnienia lodu podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej warości ciepła opnienia lodu opiuje proporcjonalność ilości doarczanego ciepła w emperaurze opnienia do may ciała, kóre chcemy opić ubancji oblicza każdą wielkość ze wzoru Q mc wyjaśnia en fizyczny pojęcia ciepła opnienia wewnęrznej doświadczalnie wyznacza ciepło opnienia lodu Przemiany energii podcza parowania i kraplania opiuje zależność zybkości parowania od emperaury odczyuje z abeli emperaurę wrzenia i ciepło parowania analizuje (energeycznie) zjawiko parowania i wrzenia opiuje proporcjonalność ilości doarczanego ciepła do may cieczy zamienianej w parę podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej warości ciepła parowania wody opiuje zależność emperaury wrzenia od zewnęrznego ciśnienia na podawie proporcjonalności definiuje ciepło parowania Q~ m oblicza każdą wielkość ze wzoru Q mc p wyjaśnia en fizyczny pojęcia ciepła parowania opiuje zaadę działania chłodziarki opiuje zaadę działania ilnika palinowego czerouwowego 8. Drgania i fale prężye Tema według 8.1. Ruch drgający wkazuje w ooczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co o ą drgania ganące podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, ampliuda, okre, częoliwość dla ruchu wahadła i ciężarka na prężynie Wymagania podawowe (doaeczna) opiuje przemiany energii w ruchu drgającym odczyuje ampliudę i okre z wykreu dla drgającego ciała x () opiuje przykłady drgań łumionych i wymuzonych 8.. Wahadło. Wyznaczanie okreu i częoliwości drgań doświadczalnie wyznacza okre i częoliwość drgań wahadła i ciężarka na prężynie (9.1) opiuje zjawiko izochronizmu wahadła wykorzyuje drugą zaadę dynamiki do opiu ruchu wahadła 8.3. Fale prężye demonruje falę poprzeczną i podłużną podaje różnice między ymi falami demonrując falę, poługuje ię pojęciami długości fali, zybkości rozchodzenia ię fali, kierunku rozchodzenia ię fali wykazuje w doświadczeniu, że fala nieie energię i może wykonać pracę opiuje mechanizm przekazywania drgań jednego punku ośrodka do drugiego w przypadku fali na napięej linie i prężynie ouje wzory do obliczeń l u T oraz l u f uzaadnia, dlaczego fale podłużne mogą ię rozchodzić w ciałach ałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne ylko w ciałach ałych 8.4. Dźwięki i wielkości, kóre je opiują. Badanie wywarza dźwięki o małej i dużej częoliwości (9.13) wymienia, od jakich wielkości opiuje mechanizm wywarzania dźwięku w inrumenach muzycznych opiuje doświadczalne badanie związku częoliwości drgań źródła z wyokością dźwięku ryuje wykre obrazujący drgania cząek ośrodka, w kórym rozchodzą ię dźwięki wyokie i nikie, głośne 7

8 związku częoliwości drgań z wyokością dźwięku. Ulradźwięki i infradźwięki fizycznych zależy wyokość i głośność dźwięku wyjaśnia, jak zmienia ię powierze, gdy rozchodzi ię w nim fala akuyczna podaje rząd wielkości zybkości fali dźwiękowej w powierzu wyjaśnia, co nazywamy ulradźwiękami i infradźwiękami podaje cechy fali dźwiękowej (częoliwość 16 Hz 0000 Hz, fala podłużna, zybkość w powierzu) opiuje wyępowanie w przyrodzie i zaoowania infradźwięków i ulradźwięków (np. w medycynie) Wymagania na pozczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki klaa III i ciche 9. O elekryczności aycznej Tema według Wymagania podawowe (doaeczna) 9.1. Elekryzowanie przez arcie i zeknięcie z ciałem naelekryzowanym opiuje budowę aomu i jego kładniki elekryzuje ciało przez poarcie i zeknięcie z ciałem naelekryzowanym (9.6) wkazuje w ooczeniu zjawika elekryzowania przez arcie objaśnia elekryzowanie przez doyk określa jednokę ładunku (1 C) jako wielokroność ładunku elemenarnego wyjaśnia elekryzowanie przez arcie (analizuje przepływ elekronów) 9.. Siły wzajemnego oddziaływania ciał naelekryzowanych bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelekryzowanymi przez arcie i formułuje wnioki bada doświadczalnie oddziaływania między ciałami naelekryzowanymi przez zeknięcie i formułuje wnioki podaje jakościowo, od czego zależy warość iły wzajemnego oddziaływania ciał naelekryzowanych podaje i objaśnia prawo Coulomba ryuje wekory ił wzajemnego oddziaływania dwóch kulek naelekryzowanych różnoimiennie lub jednoimiennie 9.3. Przewodniki i izolaory podaje przykłady przewodników i izolaorów opiuje budowę przewodników i izolaorów (rolę elekronów wobodnych) objaśnia pojęcie jon opiuje budowę kryaliczną oli kuchennej wyjaśnia, jak rozmiezczony je, uzykany na kuek naelekryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolaorze porafi doświadczalnie wykryć, czy ciało je przewodnikiem czy izolaorem 9.4. Zjawiko indukcji elekroaycznej. Zaada zachowania ładunku objaśnia budowę i zaadę działania elekrokopu analizuje przepływ ładunków podcza elekryzowania przez doyk, oując zaadę zachowania ładunku opiuje mechanizm zobojęniania ciał naelekryzowanych (meali i dielekryków) wyjaśnia uziemianie ciał demonruje elekryzowanie przez indukcję wyjaśnia elekryzowanie przez indukcję wyjaśnia mechanizm wyładowań amoferycznych objaśnia, kiedy oberwujemy polaryzację izolaora 9.5. Pole elekroayczne opiuje oddziaływanie ciał naelekryzowanych na odległość, poługując ię pojęciem pola elekroaycznego opiuje iły działające na ładunek umiezczony w cenralnym i jednorodnym polu elekroaycznym uzaadnia, że pole elekroayczne poiada energię 8

9 9.6. Napięcie elekryczne Wyprowadza wzór na napięcie między dwoma punkami pola elekrycznego rozwiązuje złożone zadania ilościowe 10. Prąd elekryczny Tema według Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne podaje jednokę napięcia (1 V) wkazuje wolomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia Wymagania podawowe (doaeczna) opiuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elekronów wobodnych poługuje ię inuicyjnie pojęciem napięcia elekrycznego wymienia i opiuje kuki przepływu prądu w przewodnikach za pomocą modelu wyjaśnia pojęcie i rolę napięcia elekrycznego zapiuje wzór definicyjny napięcia elekrycznego wykonuje obliczenia, oując definicję napięcia 10.. Źródła prądu. Obwód elekryczny wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulaor, prądnica buduje najprozy obwód kładający ię z ogniwa, żarówki (lub opornika) i wyłącznika Naężenie prądu podaje jednokę naężenia prądu (1 A) Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elekrycznego przewodnika buduje najprozy obwód prądu i mierzy naężenie prądu w ym obwodzie podaje jego jednokę (1 W ) buduje proy obwód (jeden odbiornik) według chemau mierzy napięcie i naężenie prądu na odbiorniku podaje prawo Ohma ryuje chema najprozego obwodu, poługując ię ymbolami elemenów wchodzących w jego kład oblicza naężenie prądu ze wzoru q I oblicza opór przewodnika na podawie wzoru U R I oblicza opór, korzyając z wykreu I(U) wkazuje kierunek przepływu elekronów w obwodzie i umowny kierunek prądu mierzy napięcie na żarówce (oporniku) q~ objaśnia proporcjonalność oblicza każdą wielkość ze wzoru q I przelicza jednoki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 A) wykazuje doświadczalnie proporcjonalność i definiuje opór elekryczny przewodnika (9.8) I ~ U oblicza wzykie wielkości ze wzoru U R I porządza wykrey I(U) oraz odczyuje wielkości fizyczne na podawie wykreów wykorzyuje w problemach jakościowych związanych z przepływem prądu zaadę zachowania ładunku uwzględnia niepewności pomiaru na wykreie zależności I(U) 9

10 10.5. Obwody elekryczne i ich chemay mierzy naężenie prądu w różnych miejcach obwodu, w kórym odbiorniki ą połączone zeregowo lub równolegle mierzy napięcie na odbiornikach wchodzących w kład obwodu, gdy odbiorniki ą połączone zeregowo lub równolegle wykazuje doświadczalnie, że odbiorniki połączone zeregowo mogą pracować ylko równocześnie, a połączone równolegle mogą pracować niezależnie od pozoałych ryuje chemay obwodów elekrycznych, w kład kórych wchodzi kilka odbiorników buduje obwód elekryczny zawierający kilka odbiorników według podanego chemau (9.7) objaśnia, dlaczego odbiorniki połączone zeregowo mogą pracować ylko równocześnie, a połączone równolegle mogą pracować niezależnie od pozoałych wyjaśnia, dlaczego urządzenia elekryczne ą włączane do ieci równolegle oblicza opór zaępczy w połączeniu zeregowym i równoległym odbiorników objaśnia rolę bezpiecznika w inalacji elekrycznej wyjaśnia przyczyny zwarcie w obwodzie elekrycznym wyjaśnia przyczyny porażeń prądem elekrycznym oblicza niepewności przy pomiarach miernikiem cyfrowym Praca i moc prądu elekrycznego odczyuje i objaśnia dane z abliczki znamionowej odbiornika odczyuje zużyą energię elekryczną na liczniku podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elekryczny podaje jednoki pracy prądu 1 J, 1 kwh podaje jednokę mocy 1 W, 1 kw podaje rodzaj energii, w jaki zmienia ię energia elekryczna w doświadczeniu, w kórym wyznaczamy ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elekrycznego oblicza pracę prądu elekrycznego ze wzoru W UI oblicza moc prądu ze wzoru P UI przelicza jednoki pracy oraz mocy prądu opiuje doświadczalne wyznaczanie mocy żarówki (9.9) objaśnia poób, w jaki wyznacza ię ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elekrycznego (9.5) oblicza każdą z wielkości wyępujących we wzorach W UI U R W W I R opiuje przemiany energii elekrycznej w grzałce, ilniku odkurzacza, żarówce objaśnia poób dochodzenia do wzoru P cw m D T wykonuje obliczenia zaokrągla wynik do rzech cyfr znaczących rozwiązuje problemy związane z przemianami energii w odbiornikach energii elekrycznej podaje definicję prawności urządzeń elekrycznych podaje przykłady możliwości ozczędzania energii elekrycznej 10

11 11. Zjawika magneyczne. Fale elekromagneyczne Tema według Właściwości magneów rwałych 11.. Przewodnik z prądem jako źródło pola magneycznego podaje nazwy biegunów magneycznych i opiuje oddziaływania między nimi opiuje poób poługiwania ię kompaem demonruje działanie prądu w przewodniku na igłę magneyczną umiezczoną w pobliżu, w ym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwonego jej ułożenia względem przewodnika (9.10) opiuje działanie elekromagneu na znajdujące ię w pobliżu przedmioy żelazne i magney Wymagania podawowe (doaeczna) opiuje zachowanie igły magneycznej w pobliżu magneu wyjaśnia zaadę działania kompau ouje regułę prawej dłoni w celu określenia położenia biegunów magneycznych dla zwojnicy, przez kórą płynie prąd elekryczny opiuje budowę elekromagneu opiuje oddziaływanie magneu na żelazo i podaje przykłady wykorzyania ego oddziaływania do opiu oddziaływania używa pojęcia pola magneycznego opiuje pole magneyczne zwojnicy opiuje rolę rdzenia w elekromagneie wyjaśnia zaoowania elekromagneu (np. dzwonek elekryczny) za pomocą linii przedawia pole magneyczne magneu i Ziemi podaje przykłady zjawik związanych z magneyzmem ziemkim opiuje właściwości magneyczne ubancji wyjaśnia, dlaczego nie można uzykać pojedynczego bieguna magneycznego Zaada działania ilnika zailanego prądem ałym Zjawiko indukcji elekromagneycznej objaśnia, jakie przemiany energii zachodzą w ilniku elekrycznym podaje przykłady urządzeń z ilnikiem na podawie oddziaływania elekromagneu z magneem wyjaśnia zaadę działania ilnika na prąd ały podaje informacje o prądzie zmiennym w ieci elekrycznej buduje model i demonruje działanie ilnika na prąd ały wyjaśnia zjawiko indukcji elekromagneycznej wkazuje znaczenie odkrycia ego zjawika dla rozwoju cywilizacji Fale elekromagneyczne wkazuje najproze przykłady zaoowania fal elekromagneycznych nazywa rodzaje fal elekromagneycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, świało widzialne, promieniowanie nadfioleowe, rengenowkie) podaje inne przykłady zaoowania fal elekromagneycznych omawia widmo fal elekromagneycznych podaje niekóre ich właściwości (rozchodzenie ię w próżni, zybkość, różne długości fal) c m opiuje fale elekromagneyczne jako przenikanie ię wzajemne pola magneycznego i elekrycznego 11

12 1. Opyka Tema według 1.1. Źródła świała. Prooliniowe rozchodzenie ię świała podaje przykłady źródeł świała Wymagania podawowe (doaeczna) opiuje poób wykazania, że świało rozchodzi ię po liniach proych wyjaśnia powawanie obzarów cienia i półcienia za pomocą prooliniowego rozchodzenia ię świała w ośrodku jednorodnym objaśnia zjawika zaćmienia Słońca i Kiężyca 1.. Odbicie świała. wkazuje ką padania i odbicia od powierzchni gładkiej podaje prawo odbicia opiuje zjawiko rozprozenia świała na powierzchniach chropowaych 1.3. Obrazy w zwierciadłach płakich wywarza obraz w zwierciadle płakim podaje cechy obrazu powającego w zwierciadle płakim ryuje konrukcyjnie obraz punku lub odcinka w zwierciadle płakim ryuje konrukcyjnie obraz dowolnej figury w zwierciadle płakim 1.4. Obrazy w zwierciadłach kuliych zkicuje zwierciadło kulie wklęłe wywarza obraz w zwierciadle kuliym wklęłym wkazuje prakyczne zaoowania zwierciadeł kuliych wklęłych opiuje oś opyczną główną, ogniko, ognikową i promień krzywizny zwierciadła wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do oi opycznej po jej odbiciu od zwierciadła wymienia cechy obrazów orzymywanych w zwierciadle kuliym ryuje konrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęłym objaśnia i ryuje konrukcyjnie ogniko pozorne zwierciadła wypukłego 1.5. Zjawiko załamania świała na granicy dwóch ośrodków podaje przykłady wyępowania zjawika załamania świała doświadczalnie bada zjawiko załamania świała i opiuje doświadczenie (9.11) zkicuje przejście świała przez granicę dwóch ośrodków i oznacza ką padania i ką załamania wyjaśnia pojęcie gęości opycznej (im więkza zybkość rozchodzenia ię świała w ośrodku ym rzadzy ośrodek) opiuje zjawiko całkowiego wewnęrznego odbicia wyjaśnia budowę świałowodów opiuje ich wykorzyanie w medycynie i do przeyłania informacji 1.6. Przejście świała przez pryzma. Barwy rozpoznaje ęczę jako efek rozzczepienia świała łonecznego wyjaśnia rozzczepienie świała w pryzmacie poługując ię pojęciem świało białe opiuje świało białe, jako miezaninę barw wyjaśnia pojęcie świała jednobarwnego (monochromaycznego) i prezenuje je za pomocą wkaźnika laerowego wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne wyjaśnia działanie filrów opycznych 1.7. Soczewki kupiające i rozprazające poługuje ię pojęciem ognika, ognikowej i oi głównej opycznej opiuje bieg promieni równoległych do oi opycznej, przechodzących przez oczewkę kupiającą i rozprazającą doświadczalnie znajduje ogniko i mierzy ognikową oczewki kupiającej oblicza zdolność kupiającą oczewki ze wzoru z w diopriach 1 f i wyraża ją 1

13 1.8. Orzymywanie obrazów za pomocą oczewek. Wady wzroku. Krókowzroczność i dalekowzroczność wywarza za pomocą oczewki kupiającej ory obraz przedmiou na ekranie (9.14) podaje rodzaje oczewek (kupiająca, rozprazająca) do korygowania każdej z wad wzroku ryuje konrukcje obrazów wyworzonych przez oczewki kupiające rozróżnia obrazy rzeczywie, pozorne, proe, odwrócone, powiękzone, pomniejzone wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krókowzroczności i dalekowzroczności opiuje zaadę działania proych przyrządów opycznych (lupa, oko) ryuje konrukcje obrazów wyworzonych przez oczewki rozprazające wyjaśnia zaadę działania innych przyrządów opycznych np. aparau foograficznego) podaje znak zdolności kupiającej oczewek korygujących krókowzroczność i dalekowzroczność 1.9. Porównanie rozchodzenia ię fal mechanicznych i elekromagneycznych. Makymalna zybkość przekazywania informacji wymienia ośrodki, w kórych rozchodzi ię każdy z ych rodzajów fal porównuje zybkość rozchodzenia ię obu rodzajów fal wyjaśnia ranpor energii przez fale prężye i elekromagneyczne porównuje wielkości fizyczne opiujące e fale i ich związki dla obu rodzajów fal opiuje mechanizm rozchodzenia ię obu rodzajów fal wymienia pooby przekazywania informacji i wkazuje rolę fal elekromagneycznych 13

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa III 9. O elekryczności saycznej Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki Klasa III Tema według 9.1. Elekryzowanie przez arcie i zeknięcie z ciałem naelekryzowanym opisuje budowę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę Klasa III 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne 10.. Źródła prądu. Obwód elekryczny Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmioowe z izyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 8. Drgania i ale sprężyse!wskazuje w ooczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający!podaje znaczenie pojęć: położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie III gimnazjum sr. 1 7. Przemiany energii w zjawiskach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla klas drugich i trzecich gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla klas drugich i trzecich gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla klas drugich i rzecich gimnazjum 5. Siły w przyrodzie Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 44 Rodzaje i skuki oddziaływań wymienia różne rodzaje oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum 5. Siły w przyrodzie Temat według 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum opare na programie nauczania Świa fizyki, auorswa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnicwa Zamkor, 10. Prąd Tema według 10.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum sr. 1 4. Jak opisujemy ruch? oblicza średnią

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki Klasa 3 I semesr 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne podaje jednoskę napięcia

Bardziej szczegółowo

opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie

opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z przedmiou fizyka do programu nauczania Świa fizyki Wymagania dososowane do indywidualnych porzeb i możliwości uczniów. O elekryczności saycznej 81 Elekryzowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 016/017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U)

Oblicza natężenie prądu ze wzoru I=q/t. Oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I Oblicza opór korzystając z wykresu I(U) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 10. Prąd Temat według programu 10.1

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa II

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa II (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa II 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryeriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Jak opisujemy ruch? (1.1, 1., 1.5, 1.6,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM SEMESTR I I. Jak opisujemy ruch? programu i celująca) 4.4.2. Prędkość na przykładzie wymienia cechy uzasadnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system nauczania z fizyki dla klasy II gimnazjum

Przedmiotowy system nauczania z fizyki dla klasy II gimnazjum Przedmioowy sysem nauczania z fizyki dla klasy II gimnazjum 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnęrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy 7.2. Cieplny przepływ energii. Rola izolacji

Bardziej szczegółowo

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki 5. Siły w przyrodzie 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań 5.. Wypadkowa sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej. Siły równoważące się 5.3. Pierwsza zasada 5.4. Trzecia zasada KLASA II Wymagania na

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 Anna Nagórna Wrocław,.09.015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 015/016 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM SEMESTR I I. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.5. Przemiany energii odczytuje z tabeli temperaturę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASY III A, III B i III E, MGR. MONIKA WRONA. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.1. Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy 7.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II edukacyjne z fizyki dla klasy II edukacyjne z fizyki dla klasy II gimnazjum opare na programie nauczania Świa fizyki, auorswa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnicwa Zamkor, 4. Jak opisujemy ruch? 4.1, 4.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Spokania z fizyką, Nowa Era. Uczeń,

Bardziej szczegółowo

KLASA 1. 1. Wykonujemy pomiary. Wymagania ponadpodstawowe

KLASA 1. 1. Wykonujemy pomiary. Wymagania ponadpodstawowe KLASA 1 1. Wykonujemy pomiary Tema lekcji Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie gęsości subsancji Pomiar ciśnienia wymienia przyrządy, za pomocą kórych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa I Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa I Gimnazjum 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzyz na co dzień 1.2. Pomiar warości iły ciężkości 1.3. Wyznaczanie gęości ubancji wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość,

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

Analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki

Analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 5. Siły w przyrodzie Temat według

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (Plan wynikowy)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (Plan wynikowy) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (Plan wynikowy) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość, emperaurę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednoski

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ks. prof. JÓZEFA TISCHNERA w CHRZANOWIE.

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ks. prof. JÓZEFA TISCHNERA w CHRZANOWIE. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ks. prof. JÓZEFA TISCHNERA w CHRZANOWIE. 1. Wykonujemy pomiary Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z fizyki dla klasy II gimnazjum. 1. Siły w przyrodzie

Plan wynikowy z fizyki dla klasy II gimnazjum. 1. Siły w przyrodzie Plan wynikowy z fizyki dla klasy II gimnazjum. 1. Siły w przyrodzie 1. Wzajemne oddziaływanie ciał. Trzecia zasada dynamiki. Wypadkowa sił działających na ciało wzdłuż jednej prosej. Siły równoważące się

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA - wymagania programowe na poszczególne oceny

FIZYKA - wymagania programowe na poszczególne oceny FIZYKA - wymagania programowe na pozczególne oceny I. Wykonujemy pomiary Ocena dopuzczająca wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość, emperaurę, cza, zybkość i maę podaje zakre pomiarowy przyrządu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z fizyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2013/2014

Wymagania programowe z fizyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2013/2014 Wymagania programowe z fizyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 013/014 0 Zajęcia organizacyjne 1. Jak opisujemy ruch? Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne i podsawowe 1 Układ odniesienia. Tor ruchu, droga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III I. Drgania i fale R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017 Anna Nagórna Wrocław, 2.09.2016 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach trzecich w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa druga Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.. Formy sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa 2 i 3. 1. Podstawa programowa

Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa 2 i 3. 1. Podstawa programowa Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa 2 i 3 1. Podsawa programowa Cele kszałcenia wymagania ogólne I. Wykorzysanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prosych zadań obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: Stopień Zakres wymagań niedostateczny mniej niż 75 % wymagań koniecznych dopuszczający około 75% wymagań koniecznych dostateczny dobry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej HALINA WOŹNIAK. Fizyka i astronomia

Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej HALINA WOŹNIAK. Fizyka i astronomia HALINA WOŹNIAK Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 2G i 2H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednostki długości, czasu i masy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa II wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa II wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa II wymagania edukacyjne I. Praca mechaniczna, energia i moc Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ posługuje się pojęciem energii, podaje przykłady różnych jej form odróżnia pracę w sensie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów opuszcza jąca ostatecz ną Wymagania na ocenę 1 2 3 4 5 6 7 8 dobrą ardzo dobrą celującą 1. Światło i cień 2. Widzimy dzięki światłu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji podstawy programowej z fizyki Klasa II

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji podstawy programowej z fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji podsawy programowej z fizyki Klasa II 5. Ciśnienie 5.1. Ciśnienie i jego jednoski Ciśnienie amosferyczne pokazuje na przykładach, że skuek nacisku ciał na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie III gimnazjum sr. 1 7. Przemiany energii w zjawiskach

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE III 1. Magnetyzm Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje oddziaływanie biegunów planuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki w klasie 7

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki w klasie 7 na pozczególne oceny przy realizacji i podręcznika,,świa fizyki w klaie 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzyz na co dzień 1.2. Pomiar warości iły ciężkości 1.3. Wyznaczanie gęości

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki Szkoła Podstawowa - FIZYKA - klasa 7 Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017 Anna Nagórna Wrocław,.09.016 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 016/017 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl II

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl II Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl II Opracował Dariusz Majewski I Cele edukacyjne 1. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Prąd elektryczny R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ. Świat fizyki. Program nauczania AUTOR: WYDAWNICTWO ZAMKOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ. Świat fizyki. Program nauczania AUTOR: WYDAWNICTWO ZAMKOR ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ Świa fizyki Program nauczania AUTOR: WYDAWNICTWO ZAMKOR Z MODYFIKACJĄ MAŁGORZATY JAŚKIEWICZ Podręcznik : Świa fizyki, 11/1/2009,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 3 1 Elektrostatyka treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia z kontekstu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa III g. 2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo