EMEA FY14 Managed Reseller Incentives Dowody wykonania usługi - Wymagania (Styczeń 2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMEA FY14 Managed Reseller Incentives Dowody wykonania usługi - Wymagania (Styczeń 2014)"

Transkrypt

1 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Zachęcamy do zapoznania się z: 1. Szczegółowym wyjaśnieniem Proof of Execution (POE) dowodów oraz wymogów, jakie należy spełnić w określonych kategoriach marketingowych Demand Generation, Market Development oraz Partner Readiness informacje poniżej w niniejszym dokumencie. 2. Szkoleniem na temat wymaganych dowodów dla wszystkich Partnerów w języku angielskim, które dostępne jest na stronie: 3. Najnowszym przewodnikiem po programie Managed Reseller Incentive dla obszaru EMEA poszerzonym o wytyczne dotyczące wymogu dołączenia dowodów : Managed Reseller Coop Guidebook_EMEA.pdf Terminy składania claimów Data Aktywność zakończona do: Ostateczny termin na złożenie claimu oraz wysłanie dokumentacji: FY H1 FY H2 (Czerwiec- Grudzień) (Styczeń - Czerwiec) 15 grudnia 15 czerwca 15 grudnia 15 czerwca 1

2 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Główne wymagania dotyczące aktywności marketingowych związanych z kategoriami: Demand Generation oraz Market Development (Przewodnik FY14 Managed Reseller Coop EMEA, s.8) Wszystkie 3 wymagania muszą być spełnione, chyba, że w danej aktywności określono inaczej. 1. Widoczne zaakceptowane dla Resellera. 1.1 [My/Nazwa firmy] rekomenduje [Microsoft oprogramowanie/produkt lub markę.] Example: [Nazwa firmy] rekomenduje Windows [My/Nazwa firmy] sprzedaje licencje [Microsoft oprogramowanie/ produkt lub markę]. Example: [Nazwa firmy] sprzedaje oprogramowanie Microsoft. 1.3 [My/Nazwa firmy] rekomenduje usługi online firmy Microsoft (Dla Partnerów Cloud). Example: [Nazwa firmy] rekomenduje Microsoft usługi online. 2. Nazwa firmy / Marka i dane kontaktowe. Adres firmy/ lub numer telefonu. Link do strony Internetowej firmy. 3. Wszystkie aktywności marketingowe muszą zawierać minimum dotyczącej Microsoft, która sprzyja promowaniu oraz sprzedaży oprogramowania firmy Microsoft. Aktywności związane z kategorią Partner Readiness, które promują rozwiązania oraz oprogramowanie Microsoft muszą w 100 % zawierać dotyczące firmy Microsoft. Dodatkowo niektóre aktywności Market Development również muszą zawierać 100% związanej z Microsoft. 2

3 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Kategoria Demand Generation: Krótkie podsumowanie (Przewodnik FY14 Managed Reseller Coop EMEA, s.13) Direct Mail, and Mobile SMS- List, lub SMS Web/Online Advertising- Ogłoszenia na stronie Internetowej/ kampania bannerowa w Internecie dot. MS Druk/Znaczek (list) koszt wysłania Koszt umieszczenia oferty w materiałach marketingowych (włączając projekt i kreację) Database Acquisition for Direct Mail/ Koszt pozyskania bazy Klientów do wysyłki listów/mailingu Umieszczenie baneru na stronie (włączając projekt i kreację) dowody Kopia wysłanej komunikacji z: Stemplem pocztowym i kopertą (list) Nagłówkiem a z datą Zdjęcie wiadomości (SMS) Liczba Klientów lub Partnerów, do których została wysłana komunikacja lub formularz CSR ** Aktywny link do strony lub banner oraz link URL do strony głównej Zrzuty z ekranu lub formularz CSR** Raport z ilości klików na stronie od firmy trzeciej*** ** / koszty związane z kreacją materiałów poniesione wewnątrz organizacji podlegają zwrotowi. Stworzone przez pracowników firmy materiały wykorzystywane do działań marketingowych muszą być uwzględnione w specjalnym raporcie Certification Statement Report (CSR). *** Jeśli jeden z dokumentów nie spełnia wymogów lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie innej, zgodnej z wytycznymi dokumentacji. 3

4 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Kategoria Market Development: Krótkie podsumowanie (Przewodnik FY14 Managed Reseller Coop EMEA, s.16) Microsoft Focused Customer Seminars- Seminaria dla Klientów skoncentrowane na Microsoft ** dot. MS Wyświetlane lub Opłata rejestracyjna Opłata za gościa specjalnego Opłata za wynajęcie pomieszczeń Opłata za wynajęcie sprzętu Catering Upominki ** Widoczne w zaproszeniu na spotkanie lub w prezentacji. *** Wymagana tylko nazwa firmy. **** W 100% skoncentrowane na inicjatywach Microsoft. Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Zaproszenie z agendą Lista zarejestrowanych uczestników Dodatkowe dowody Agenda, (jeśli jej nie ma na zaproszeniu) Zdjęcia z datą spotkania lub Prezentacja, na której co najmniej 30 % poświęconej jest Microsoft 4

5 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Floor Days- Jednodniowe szkolenia ** dot. MS Wyświetlane lub Opłata rejestracyjna Opłata za gościa specjalnego Opłata za wynajęcie pomieszczeń Opłata za wynajęcie sprzętu Catering Upominki Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Zaproszenie z agendą Dodatkowe dowody Agenda, (jeśli jej nie ma na zaproszeniu) Zdjęcia z datą spotkania lub Prezentacja, na której co najmniej 30 % poświęconej jest Microsoft 5

6 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Events: Multi- Vendor Expositions- Stoisko, jeśli Partner jest organizatorem spotkania ** dot. MS Wyświetlane lub Opłata rejestracyjna Opłata za gościa specjalnego Opłata za wynajęcie pomieszczeń Opłata za wynajęcie sprzętu Catering Upominki Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Zaproszenie z agendą Dodatkowe dowody Agenda, (jeśli jej nie ma na zaproszeniu) Zdjęcia z datą spotkania lub Prezentacja, na której co najmniej 30 % poświęconej jest Microsoft Dokumentacja zawierająca informacje o przewidywanej liczbie osób lub o liczbie uczestników Formularz CSR 6

7 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Tradeshows- Targi, w których uczestniczy wielu wystawców w danej branży. Celem spotkania jest promowanie rozwiązań Microsoft. Internal Incentives (SPIFFs) - wewnętrzne program motywacyjne dla pracowników dot. MS Wyświetlane lub Opłata za gościa specjalnego Opłata za wynajęcie pomieszczeń Wynajęcie sprzętu Catering Upominki Opłata rejestracyjna Wyświetlane lub Upominki Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Zdjęcia materiałów Kopia komunikacji przedstawiającej mechanism oferty (drukowana lub w formie elektronicznej) Dodatkowe dowody Agenda Dodatkowe zdjęcia Prezentacja, na której co najmniej 30 % poświęconej jest Microsoft Dokumentacja zawierająca informacje o przewidywanej liczbie osób lub o liczbie uczestników Kopie materiałów drukowanych Kopia upominku Zdjęcia Podsumowanie wyników Formularz CSR, jeśli jest wymagany 7

8 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Telemarketing On-Site Champekspert w organizacji Partnera w 100 % promujący rozwiązania Microsoft *** dot. MS **** 100% **** 100% Opłata za usługę call center Koszt nabycia bazy danych Opłata za usługę wykonywaną przez Eksperta Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Skrypt Jeden lub więcej przykładów na potwierdzenie promowania rozwiązań Microsoft Dodatkowe dowody Podsumowanie wyników - liczba przeprowadzonych rozmów - Rozmowy zakończone sukcesem (successful contacts) Podsumowanie wyników (użycie wymaganego dokumentu) 8

9 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Proof of Concept Services- odnosi się do pracy wykonywanej przez Partnera do utworzenia modelu pracy, w którym rozwiązania są proponowane do Klienta do celów demonstracyjnych i ewaluacyjnych. E-Commercesprzedaż produktów/rozwią zań Microsoft na stronie Partnera dot. MS Materiały drukowane Koszty prac rozwojowych Research Zaprogramowanie i rozwój narzędzi e- commerce Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Kopia stworzonych materiałów lub formularz CSR Opis proponowanego rozwiązania oraz grupa docelowa Zrzut z ekranu na stronę strony oraz jej adres URL Dodatkowe dowody Opis wywiadu, pilota lub stadium przypadku (włączając komponent Microsoft) Opis projektu lub prototyp rozwiązania uwzględniającego komponent Microsoft) Kopia dodatkowych dokumentów Zasięg działań (# liczba klików) Formularz CSR, jeśli jest wymagany 9

10 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Web syndicationstrony syndykacyjne (bannery i gotowe mikrostrony, które Partner może umieścić na swojej stronie internetowej) Search Engine Optimization pozycjonowanie strony- Skyrocket Media społecznościowe lub Mobile Commerce dot. MS Koszty umieszczenia na stronie Zaprogramowanie i rozwój strony www pod działania SEO SEO optymalizacja i utrzymanie Programowanie i rozwój Koszty ulokowania na stronie Jeśli jeden wymagany dokument nie wykazuje odpowiedniego świadectwa zgodności usługi z kwalifikującą się aktywnością marketingową, lub jest niedostępny, prosimy o dostarczenie dodatkowych dowodów wskazanych poniżej. dowody Zrzut ekranu adres URL strony oraz oznaczenie miejsca, w którym zostały użyte materiały URL strony, na której umieszczone są pobrane z Partner Marketing Center Opis SEMDrive (agencja Skyrocket) Zrzut ekranu strony oraz jej adres URL Plik elektroniczny reklam, tweet lub e- mail, oraz aktywny link URL Dodatkowe dowody Zasięg działań (# liczba klików) Formularz CSR, jeśli jest wymagany N/A Raport kliknięć od Zasięg działań (# liczba klików) Formularz CSR, jeśli jest wymagany 10

11 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Partner Readiness Requirements: Quick Reference (FY14 Managed Reseller Coop EMEA, p.31) Microsoft Partner Network registration feesopłata za program partnerski Microsoft training tuition fees- opłata za autoryzowany kurs organizowany przez ośrodki szkoleniowe Partner exam fees- Opłaty za pakiety egzaminacyjne MS N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A 100% Opłata roczna za członkostwo Statuetka oraz zestaw nośników Microsoft Official Curriculum- koszt udziału w szkoleniach. Więcej informacji na podanej stronie. szkolenia oraz egzaminy certyfikowane Microsoft oraz egzaminy pod kompetencje Rekomendowane egzaminy certyfikowane ** Znajdź w zaproszeniu na spotkanie lub w prezentacji. *** Wymagana tylko nazwa firmy. **** W 100% skoncentrowane na inicjatywach Microsoft. dowody Oryginalna faktura z Microsoft Faktura za udział w szkoleniu wraz z kodem i datą ukończenia Lista uczestników oraz koszt na osobę Faktura za udział w szkoleniu wraz z numerem egzaminu i datą ukończenia 11

12 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Microsoft Conference registration fees- Opłata za pakiet konferencyjny (Worldwide Partner Conference, Tech Ed, lokalna konferencja partnerska) Microsoft Conference airfare/hotel expenses- Wydatki związane z udziałem w konferencjach organizowanych przez Microsoft hotel/lot (Worldwide Partner Conference, Tech Ed, lokalna konferencja dla Partnerów) MS N/A N/A 100% N/A N/A N/A Tech Ed, Lokalna konferencja partnerska, opłata za pakiet konferencyjny do 3 osób Maksymalna kwota za hotel oraz lot to $3,000 USD za osobę. Ważne: Room service, minibar, pralnia, itd. nie kwalifikują się. Lot oraz hotel za jedną osobę powinny być złożone w jednym claimie. Limit to 3 osoby biorące udział w jednej konferencji. dowody Szczegóły oraz data lotu Faktura za lot i hotel 12

13 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Microsoft On-site Sales Trainingstacjonarne szkolenia sprzedażowe Microsoft MS N/A N/A 100% za catering, wypożyczenie sprzętu, opłata za gościa specjalnego oraz wyświetlane lub. dowody Agenda oraz prezentacja na kwalifikujace się wydatki 13

14 Dowody - Wymagania (Styczeń 2014) Najważniejsze informacje dotyczące wysyłki dokumentów: Adres do korespondencji: Jeśli wszystkie dokumenty nie zmieszczą się w jednym mailu, zachęcamy do rozdzielenia ich na 2 oddzielne maile. Każda z wiadomości powinna być odpowiednio opisana w języku angielskim. Przykład: <Partner Name><Partner ID><claim ID><Numer maila, jeśli jest taka konieczność>. Wystawiając fakturę należy podać następujące dane: Microsoft Ireland Operations Ltd. Atrium Building BlockB Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Carmen Hall Road Ireland NIP: IE U dokumenty: Potwierdzenie wykonania claimu Faktura sprzedażowa Faktura wystawiona na EOC Dowody opisane w dokumencie 14

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Administracyjna Nr 4 IIA Global - 2011

Dyrektywa Administracyjna Nr 4 IIA Global - 2011 Dyrektywa administracyjna Nr 4/2011 Wymagania dotyczące stałego rozwoju zawodowego (CPE) dla programów certyfikacyjnych IIA Dokument ten zawiera obowiązkowe wymagania dotyczące CPE dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy nowoczesne rozwiązania, które gwarantują skuteczność oraz odpowiednią pozycję w wyszukiwarkach.

Prezentujemy nowoczesne rozwiązania, które gwarantują skuteczność oraz odpowiednią pozycję w wyszukiwarkach. Aby zaistnieć w Internecie wystarczy zadbać o profesjonalną promocję i obsługę dla swojej firmy. Prezentujemy nowoczesne rozwiązania, które gwarantują skuteczność oraz odpowiednią pozycję w wyszukiwarkach.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PORADY DOTYCZĄCE SPOSOBU POZYSKIWANIA KLIENTÓW W ROBOFOREX

PORADY DOTYCZĄCE SPOSOBU POZYSKIWANIA KLIENTÓW W ROBOFOREX PORADY DOTYCZĄCE SPOSOBU POZYSKIWANIA KLIENTÓW W ROBOFOREX Twoje sukcesy jako partner zależą bezpośrednio od ilości pozyskanych klientów i ich aktywności handlowej. Twój wpływ na ich aktywność handlową

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r.

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANY ZAKUP PROGRAMU. 1. CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo