MARKETING INTERNETOWY I MOBILNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING INTERNETOWY I MOBILNY"

Transkrypt

1 MARKETING INTERNETOWY I MOBILNY Wykład 4 MAGDALENA GRACZYK

2 MARKETING MIX

3 PRODUKT

4 PRODUKT W MARKETINGU INTERNETOWYM Produkt: wszystkie korzyści otrzymane w procesie wymiany przez użytkownika w określonym czasie. Wirtualny produkt postrzegany jest jako suma materialnych i niematerialnych elementów, które są dostosowane i zindywidualizowane w zależności od zmienności preferencji oraz dostosowaniu produktu z aktywną pomocą konsumentów. Produkt może być dostarczony od producenta do konsumenta w postaci cyfrowej (mp3 dla muzyki, filmów avi, pdf do książek i czasopism, i tak dalej).

5 CENA

6 CENA W MARKETINGU INTERNETOWYM Cena zmienna - element marketingu mix, który obejmuje określanie cen produktów i modeli cenowych. Modeli wyceny opisanie formy płatności, takich jak kup teraz, aukcja, wynajem, i kredyt. Podstawowe znaczenie Internetu w kontekście cen marketingumix to: większa przejrzystość cen i jej wpływ na cenę różnicową; presja na cenę (w tym komercjalizacja); nowe metody wyceny (w tym wycena dynamiczna i aukcje); Alternatywna struktura cen lub polityki cenowej.

7 DYSTRYBUCJA

8 DYSTRYBUCJA Miejsce - element marketingu mix, który obejmuje dystrybucję produktów do klientów zgodnie z popytem i minimalizację kosztów: zapasów, przechowywania i transportu. W kontekście Internetu, dzięki łatwości nawigowania z jednej witryny do drugiej (hiperłącze), zakres "miejscem" jest mniej jasne od miejsca w tradycyjnym ujęciu i w tym przypadku dotyczy także promocji i partnerstw. Znaczenie Internetu w kontekście dystrybucji w marketingu mix to: 1 miejsce zakupu; 2 nowe struktury kanału; 3 konflikty w kanałach; 4 organizacje wirtualne.

9 1. MIEJSCE ZAKUPU McDonald i Wilson (2002) wprowadzają dodatkowe miejsca do zakupu produktów w internecie: (A) Witryna kontrolowana przez sprzedawcę - są główną stroną dostawcy produktu (www.dell.pl). (B) Witryna zorientowana na sprzedawcę - są kontrolowane przez osoby trzecie i reprezentująca sprzedawcę, a nie świadczenie pełnego zakresu możliwości/funkcjonalności witryny (www.opodo.pl ). (C) Neutralna witryna - niezależni pośrednicy oceniający ; witryny, które umożliwiają porównanie cen i produktów oraz przekierowujące na miejsce docelowe zakupu (zazwyczaj inna witryna) (www.ec21.com) (D) Witryna kontrolowane przez kupującego - są kontrolowane przez osoby trzecie w imieniu kupującego. (E) Witryna zorientowana na kupującego - zazwyczaj obejmują zarówno zamówienia pisane na firmowych witrynach nabywcy lub pośredników, które zostały ustawione w taki sposób, że to kupujący podejmuje inicjatywę na rynku.

10 1. MIEJSCE ZAKUPU Lokalizacja przygotowanie informacji dedykowanej na stronach internetowych dla poszczególnych krajów lub regionów. Witryna może wymagać obsługi klientów z różnych krajów w tym także: Innych wymagań produktu; Zróżnicowanego języka; Zróżnicowanego komunikatu ( różnice kulturowe).

11 2. NOWE STRUKTURY KANAŁU Główne rodzaje zjawisk, które firmy muszą opracowanie strategii są: odejście od pośrednictwa (ang. distintermediation) łączenie sprzedających i kupujących w nowy sposób (ang. reintermediation) tworzenie sieci nowych pośredników przez firmę (ang. countermediation) FIRMA FIRMA POŚRE- DNIK distintermediation KLIENT KLIENT FIRMA POŚRE- DNIK countermediation KLIENT

12 3. KONFLIKTY W KANALE Aby ocenić konflikty w kanałach należy rozważyć różne formy kanału dystrybucji przy wykorzystaniu Internetu. Internet może służyć jako: tylko kanał komunikacji; kanał dystrybucji dla pośredników; kanał sprzedaży bezpośredniej na rzecz klientów; dowolna kombinacja powyższych. Strategiczne opcje dystrybucji przy wykorzystaniu Internetu zostały opisane przez Kumar (1999) Brak sprzedaży internetowej - opcja do naśladowania, gdy firma lub jej sprzedawcy, czują, że liczba kupujących nie osiągnęła masy krytycznej tak jak myśleli, by uzasadnić inwestycje w Internecie i możliwość sprzedaży tym kanałem.

13 3. KONFLIKTY W KANALE Strategiczne opcje dystrybucji przy wykorzystaniu Internetu zostały opisane przez Kumar (1999) c.d. Sprzedaż przez Internet tylko przez sprzedawcę - producent nie może mieć infrastruktury do realizacji zamówień bezpośrednio do klientów bez dalszych inwestycji, podczas gdy sprzedawca zostanie powołany na to już. Sprzedaż przez Internet tylko przez producenta - gdyby producent zdecydował się to zrobić, prawdopodobnie doprowadzi to do spadku sprzedaży, i sprzedawca być może będzie musiał zaprzestać dystrybucji produktów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów. Sprzedaż przez Internet przez wszystkich - Ta opcja jest chyba przyszłością dla sprzedaży internetowej. Takie działanie może być także podejściem firmy w przypadku braku aktywnego podejścia tej firmy do kontrolowania sprzedaży internetowej. Strategia dystrybucji musi być przeglądana corocznie - kanały sprzedaży zmieniają się nieustannie. Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmiany e- commerce, to prawdopodobnie nie jest możliwe, aby utworzyć plan pięcioletni!

14 4. WIRTUALNE ORGANIZACJE Wirtualna organizacja i wirtualizacja - Wirtualna organizacja wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, aby umożliwić jej działanie bez jasno określonych granic pomiędzy różnymi funkcjami. Zapewnia spersonalizowane usługi poprzez przenoszenie produkcji i innych funkcji na rzecz osób trzecich. Wirtualizacja to proces, w którym firma rozwija się z cech wirtualnej organizacji. Kraut i inni (1998) wskazują na następujące cechy wirtualnej organizacji: 1 Procesy przekraczają granice jednej formy i nie są kontrolowane przez jedną osobę w hierarchii organizacyjnej. 2 procesy produkcyjne są elastyczne, z różnych stron w różnych czasach. 3 Strony uczestniczące w produkcji jednego produktu są często rozproszone geograficznie. 4 Biorąc pod uwagę dyspersję, koordynacja jest silnie uzależniona od telekomunikacji i transmisja danych.

15 4. WIRTUALNE ORGANIZACJE Marshall i in. (2001) opisują istotne przykłady różnych struktur wirtualnej organizacji. Są to: 1 Co-alliance model - Wysiłek i ryzyko są dzielone równo przez partnerów. 2 Star alliance model - wysiłek i ryzyko są skoncentrowane na jednej organizacji, która podzleca innych wirtualnych partnerów zgodnie z wymaganiami. 3 Value alliance model - partnerstwo, w którym kolejne podmioty przyczyniają się do całego łańcucha dostaw danej branży. 4 Market alliance model - Jest to podobne do aliasu wartości, ale jest bardziej prawdopodobne, aby oferować produkty na kilku różnych rynkach.

16 PROMOCJA

17 PROMOCJA Promocja - element marketingu mix, który obejmuje komunikację z klientami i innymi zainteresowanymi stronami w celu poinformowania ich o produkcie i organizacji. Na działania promocyjne i komunikacyjne składają się: 1 reklama; 2 promocja sprzedaży; 3 sprzedaż osobista; 4 public relations; 5 marketing bezpośredni.

18 PROMOCJA Są różne podejścia i opinie na temat zmian w promocji wywołanych przez Internet: 1 przegląd nowych sposobów zastosowania każdego z elementów promocji-miks takich jak reklamy, promocji sprzedaży, marketingu bezpośredniego i PR; 2 ocena w jaki sposób Internet może być używany w różnych etapach procesu zakupu; 3 za pomocą narzędzi promocyjnych, aby pomóc w różnych etapach zarządzania relacjami z klientami od pozyskania klienta do zatrzymania. W kontekście sieci działania te obejmują zdobycie pierwszych odwiedzających stronę i uzyskanie wielokrotnych odwiedzin za pośrednictwem kolejnych rodzajów technik komunikacyjnych: przypomnienia w tradycyjnych kampaniach medialnych, dlaczego strona jest warto odwiedzania: usługi online i unikalne oferty online, konkursy; bezpośredni - przypomnienie informacji o stronie - propozycje nowych; często aktualizowana zawartość w tym oferty promocyjne lub informacje, które pomagają klientowi wykonywać swoją pracę lub przypominają im, aby ją odwiedzić.

19 PROMOCJA Promocja jako element planu marketingowego wymaga również trzech ważnych decyzji dotyczących inwestycji w promocję online lub/i komunikację online: Inwestycje w promocję witryny - w porównaniu do tworzenia witryn i konserwacji. Jako że firmy planują często stały budżet na tworzenie, utrzymanie i promowanie witryny, e -marketing plan powinien określić budżet dla działań także w obszarze jej promocji tak by działania te nie były niedofinansowane. Inwestycje w internetowe techniki promocji w porównaniu do promocji offline. Należy znaleźć równowagę między tymi technikami. Zazwyczaj budżety promocji offline są wyższe a niżeli dla online. Dla istniejących firm tradycyjne media, takie jak BTL służą do reklamowania stron, podczas BTL i ATL będzie również szeroko stosowany przez firmy online (dot-com companies) do kierowania ruchu na swoich witrynach. Inwestowanie w różne internetowe techniki promocyjne - ile należy płacić za baner reklamowy wobec internetowego PR online, a ile płacić za pozycjonowanie w wyszukiwarkach?

20 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P

21 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Ludzie - element marketingu mix, który obejmuje dostarczanie usług dla klientów w kontaktach z klientami. Smith i Chaffey (2005) sugerują, że na element ludzie online wpływ ma zaangażowanie personelu w zmianę sposobu sprzedaży, także za pośrednictwem nowych ról, takich jak odpowiadanie na e lub zapytania online; niektóre z nich mogą być zastępowane przez zautomatyzowane usługi online. Są to tylko niektóre z opcji:

22 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Autoresponder. Powiadomienia . Łatwość oddzwonienia. Chat Online (zapytania). Co-browsing. - narzędzie zbliżone do czatu, ale w tym przypadku pracownicy działu obsługi klienta współdzielą pulpit klienta w celu wyjaśnienia, jak należy korzystać z witryny (FAQ - Frequently asked questions). Wyszukiwarki na witrynach. Narzędzia wyboru produktu. Virtual asystenci lub avatary.

23 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Etapy zarządzania wiadomości (w -mail) przychodzących Zapytanie klienta Przyjmowanie i potwierdzanie Trasowanie (routing) Odpowiedź Kontynuacja

24 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Autorespondery lub "mailbots" - narzędzia oprogramowania lub agentów działających na serwerach internetowych, które automatycznie wysyłają standardową odpowiedź do nadawcy wiadomości . Proces - element marketingu mix, który obejmuje metody i procedury firmy używanych do osiągnięcia wszystkich funkcji marketingowych. Świadectwo materialne - element marketingu mix, który wiąże się z konkretnym wyrazem produktu oraz sposobem zakupu i jego używania.

25 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA

26 1. Marketing w wyszukiwarkach SEO PPC 2. Online PR Informowanie mediów Działania na portalach Blogi i RSS Posty C2C 3. Partnerstwo online Linkowanie Affiliate Marketing Sponsoring Co-branding Komunikacja offline: 1. Reklama 2. Sprzedaż osobista 3. Promocja sprzedaży 4. PR 5. Sponsoring Strona internetowa lub podstrony partnerów Komunikacja offline: 6. Mailing bezpośredni 7. Targi i wystawy 8. Merchendaising 9. Pakowanie 10. Marketing szeptany 4. Reklama interaktywna Display / banery Media Sponsoring 5. Optymalizacja e- mailing Newsletter Maile partnerów Lista mailingowa Co-branding s 6. Marketing wirusowy Dzielenie się informacją wśród przyjaciół Wykorzystywanie mediów w Internecie

27 SEM SEM - ang. Search Engine Marketing - to marketing w wyszukiwarkach. Na SEM składają się zarówno płatne kampanie linków sponsorowanych - PPC (pay per click), jak i pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW pod kątem wyszukiwarki - SEO (Search Engine Optimization). Celem tych działań jest zdobycie optymalnej pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania - płatnych i organicznych.

28

29 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Techniki promocyjne online obejmują: Marketing w wyszukiwarkach - Search engine optimization (SEO) poprawia pozycję w wyszukiwarkach. Online PR - techniki, takie jak budowanie linków, blogów, i RSS, partnerstw. Partnerstwo online - w tym marketingu afiliacyjnego, cobranding i sponsorowania. Reklama online - wykorzystując szereg formatów, w tym banery, reklamy multimedialne i inne. marketing - w tym listy zewnętrzne, wspólna marką e- maili, biuletyny elektroniczne oraz e-newslettery i kampanii e- mailingowe. Marketing wirusowy - rozwój kreacji, które są transmitowane przez online word-of-mouth.

30 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Promocja online strony internetowej - techniki przyczyniające się do generowania ruchu w sieci (witryny). Promocja ofline strony - tradycyjne techniki, takie jak BTL, ATL używane do generowania ruchu na stronie internetowej. Promocja mix online i ofline podejmowanie decyzji o zakupie pod wpływem różnych nośników, ATL, BTL i Internetu. Przekaz Push - nadawane od reklamującego do odbiorców wiadomości, którzy są biernymi odbiorcami. Przekaz Pull - konsument aktywnie korzysta z mediów i przesyła wiadomości do nadawcy przekazu. Interaktywność - umożliwia dialog pomiędzy firmą a klientem.

31 USABILITY

32 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Różnice w reklamach między mediów tradycyjnych i cyfrowych Tradycyjne media Media internetowe Miejsce Drogie Tanie, nielimitowane Czas Drogi dla marketerów Drogi dla użytkowników Kreacja wizerunku Najważniejszy wizerunek Informacja jest na drugim miejscu Informacja jest najważniejsza Wizerunek jest na drugim miejscu Komunikacja Push, w jedną stronę Pull, interaktywność Wezwanie do działania Bodziec Informacja (bodziec)

33 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Zintegrowana komunikacja marketingowa - Koordynacja kanałów komunikacyjnych w celu stworzenia jasnej, spójnej wiadomości. Charakterystyka zintegrowanej komunikacji marketingowej została podsumowane przez Pickton i Broderick (2001) jako 4 CS: Zgodność (ang. Coherence)- różne komunikaty są logicznie powiązane. Spójność (ang. Consistency) - wiele wiadomości wspiera i wzmacnia - nie są sprzeczne. Ciągłość (ang. Continuity) - komunikaty są podłączone i spójne przez długi czas. Uzupełniające (ang. Complementary) komunikaty są synergiczne lub suma części jest większa niż cała!

34 PLANOWANIE KOMUNIKACJI INTERAKTYWNEJ Media-neutral planning (MNP) podejście do planowania kampanii reklamowych w celu zmaksymalizowania reakcji w różnych mediach w zależności od użytkowania przez konsumentów tych mediów. Planowanie kanałów, czyli droga do rynku, jaką powinniśmy podjąć: handel, sprzedaż bezpośrednia, partnerzy handlowi, itp. Planowanie komunikacji-mix, czyli w jaki sposób podzielić nasz budżet od reklamy, marketing bezpośredni, promocji sprzedaży i PR; Planowanie mediów budżet na promocję w TV, prasie, direct mail, i tak dalej.

35 INTEGRACJA W PRZESTRZENI CZASU

36 KTÓRĄ PLANETĄ JESTEŚ?

37 MECHANIZMY ODPOWIEDZI NA KAMPANIĘ Strony mediów -Typowe miejsce, gdzie umieszczane są płatne reklamy. Docelowa witryna jest zazwyczaj własnością sprzedawcy lub marki producenta, którzy zachęcają użytkowników do klikania. URL kampanii lub CURL adresu internetowego - specyficzne dla danej kampanii. Usługa Web callback service opcja dostępna są na stronie internetowej firmy, która umożliwia skontaktowanie się z klientem w późniejszym terminie określonym przez klienta. Kreacja mediów online Strona domowa Mikrostro ny / strony docelowe Kontakt osobisty (chat i callback) Offline; telefon, sklep

38 CELE MARKETINGOWE ZMIAN Choć cele i miary efektywności budowania ruchu na witrynie jest często odnoszą się do policzalnych wartości ruchu na witrynie (np. jak liczba odwiedzających), to naprawdę jakość ruchu oznacza sukces interaktywnej komunikacji marketingowej (np. van Doren i wsp., 2000;. Smith i Chaffey, 205); (czy użytkownicy są z grupy docelowej). Cele marketingu internetowego może być również wyrażone w marketingu konwersji. Ta technika ustalania celów wykorzystuje oddolne podejście do ustalania celów, jak pokazano na kolejnym slajdzie. Weźmy, na przykład, cele kampanii dla B2B firmy usług, takich jak firmy konsultingowej, w której ostatecznym celem jest osiągnięcie 1000 nowych klientów za pomocą strony internetowej w połączeniu z mediów tradycyjnych do konwersji prowadzi do działania. Aby osiągnąć ten poziom nowych transakcji, sprzedawca musi przyjąć założenia o poziom konwersji, co jest potrzebne na każdym etapie przetwarzania. Daje to główny cel 1000 nowych klientów i różnych krytycznych czynników sukcesu w oparciu o różne współczynniki konwersji.

39 CELE I POMIAR MARKETINGU INTERAKTYWNEGO ZASIĘG witryny S1. Efekt atrakcyjności strony % % ODWIEDZAJĄCY witrynę S2. Sprawność konwersji strony % % Wygenerowane PRZEKIEROWANIA S3. Główna sprawność konwersji % 80 2% liczba wymaganych WYNIKÓW

40 KOSZTY KAMPANII Koszt pozyskania (CPA) - koszt pozyskania nowego klienta. Zazwyczaj ograniczona do kosztów i odnosi się do komunikacji i kosztu sprzedaży nowych klientów. Może również odnosić się do innych efektów, takich jak koszt cytatu lub zapytania. Krok 6 Krok 5 Krok 4 Krok 3 Koszt pozyskania = CPA żywtoność Wskaźniki brandingu ROI kampanii (%) (zwrot z inwestycji) Krok 2 Koszt = CPC Krok 1 Krok 0 Jakość = współczynnik konwersji Ilość = unikalnych użytkowników / dotarcie %

41 Zasięg komunikacji w Internecie Odwiedzający witrynę Szanse przekierowania Liczba zrealizowanych wyników S1. Efekt atrakcyjności strony S2. Sprawność konwersji strony S3. Główna sprawność konwersji strony ,23% 32, ,4 % ,92 10,6 % Wyświetlenia reklam Koszt mediów Współczynnik klikalności Koszt na milnion/tysiąc Klikalność (w przybliżeniu równa odwiedzającym CPC Współczynnik konwersji (klikalność przelinkowań) Szansa odpowiedzi Koszt szansy Współczynnik konwersji (klikalność przelinkowań) Sprzedaż Koszt sprzedaży

42 ONLINE PR Online PR - Maksymalizacja wzmianek na temat Twojej firmy, marki, produktów i stron internetowych, na zewnętrznych stronach, które mogą być odwiedzane przez grupy docelowe. Zarządzanie reputacją online controlling reputacji organizacji, poprzez monitorowanie i kontrolę wiadomości umieszczonych na temat organizacji. Różnice między PR online i PR w formie tradycyjnym: Publiczność jest podłączony do organizacji. Członkowie widowni są połączeni ze sobą. Publiczność ma dostęp do innych informacji. Publika wyciąga informacje.

43 DZIAŁANIA W RAMACH ONLINE PR Działania, które mogą być uznane jako online PR obejmują: (a) Komunikowanie się z mediami (dziennikarze) online (b) Budowanie linków Powiązania hiperłączami do witryn z odpowiednio wysokim page rank. PageRank to syntentyczna miara oceniania jakości zaindeksowanych stron internetowych. Każda strona jest oceniana w skali od 0 do 10. Algorytm został opracowany przez założycieli firmy Google Larry'ego Page'a i Sergeya Brina. Nazwa algorytmu pochodzi właśnie od nazwiska tego pierwszego, a nie jak się powszechnie

44 DZIAŁANIA W RAMACH ONLINE PR Działania, które mogą być uznane jako online PR obejmują: (c) Blogi, podcasting i RSS Blog internetowy pamiętnik lub źródło wiadomości przygotowane przez jednostki lub grupy osób. Podcasty - podcast to forma internetowej publikacji dźwiękowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS do plików dźwiękowych. Nazwa pochodzi z połączenia słów ipod - odtwarzacz muzyczny firmy Apple i broadcast (z ang. transmisja, przekaz); bloga, profesjonalna audycja radiowa, kursu językowy lub hobbystyczny lub odcinki historii czytanej przez lektora. Really Simple Syndication (RSS) Blog, wiadomości lub inne treści publikowane w standardzie XML i konsorcjalnych dla innych witryn lub odczytu przez użytkowników czytnika RSS. (d) Zarządzanie - jak Twoja marka jest prezentowany na witrynach osób trzecich (e) Kreacja buzz - marketingu wirusowego online.

45 ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH OBECNYCH W INTERNECIE Technika promocji 1a SEO 1b PPC 1c Zaufany kanał Głowne zalety Dokładnie stargetowany, relatywnie niskie koszty PPC; wysokie natężenie jest skuteczne Dokładnie stargetowany z możliwością kontroli kosztu pozyskania użytkownika Łatwo aktualizować i odzwierciedlać zmiany w linii produktów i ich cen 2. Online PR Relatywnie niskie koszty i łatwa możliwość targetowania, można kontrolować linki na innych stronach 3. Marketing afiliacyjny Płatność jest poprzez wyniki Główne wady Wzrastająca konkurencja, zmiany w algorytmie. Relatywnie kosztochłonne w konkurencyjnym rynku oraz mała ilość w porównaniu z SEO Relatywnie kosztochłonny, przede wszystkim ważny dla e-detalistów Utworzenie wielu powiązań może być czasochłonne. Konieczne jest monitorowanie komentarzy na innych stronach. Koszt płatności sieci partnerskich konieczna do konfiguracji i zarządzania opłatami. Zmiany algorytmu rankingowego może wpłynąć na wyniki.

46 ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH OBECNYCH W INTERNECIE Technika promocji 3b Sponsoring online 4 Reklama interaktywna Głowne zalety Najbardziej skuteczne w przypadku tanich działań, co-branding długoterminowy porozumienia na wspólnej stronie Stworzenie interakcji w celu wizyty, wazny w przypadku brandingu 5. ing Push nie może zostać zingnorowane. Może zostać użyte do przelinkowania do strony 6 Marketing wirusowy Tradycyjne media Z kreatywną kampanią istnieje możliwość uzyskania wysokich wskaźników przy relatywnie niskim koszcie Ogromny zasięg większy niż zasięg online. Im większa kreatywność tym większy wpływ. Główne wady Może zwiększyć świadomość, ale niekoniecznie musi prowadzić do sprzedaży Wskaźnik odpowiedzi może zmaleć w czasie ze względu na brak długiej rozpoznawalności banerów Wymaga optymalizacji efektywności. Ograniczenia dostarczenia. Usuwanie wiadomości bez ich czytania Trudność w opracowaniu kreatywnej koncepcji i kontrolowania tergetowania. Ryzyko negatywnego postrzegania marki. Prawdopodobnie mniejsza możliwość targetowania niż w mediach online, wysoki koszt pozyskania użytkowników

47 ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH OBECNYCH W INTERNECIE Medium Budżet % Udział % Efektywność Drukowane (off) 20% 10% 0,5 TV (off) 25% 10% 0,25 Radio (off) 10% 5% 0,5 PR (off) 5% 15% 3 Marketing szeptany (off) 0% 25% Niepoliczalne Banery (on) 20% 20% 1 Marketing afiliacyjny (on) 20% 10% 0,5 Linki (on) 0% 3% Niepoliczalne Search engine registration (on) 0% 2% Niepoliczalne

48 TESTOWANIE TREŚCI REKLAMY copy testing w Internecie nazywane również batestami ma na celu ustalenie, czy reklama efektywnie akcentuje przekaz. Test może odbyć się przy wykorzystaniu 3 metod: metody informacji zwrotnych od konsumentów - zebranie informacji od konsumentów na temat zaproponowanej reklamy, test portfolio - obejrzenie przez konsumentów treści reklam w dowolnym czasie oraz zbadanie poziomu ich zrozumienia i zapamiętania, oraz testy laboratoryjne - wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do pomiaru reakcji psychologicznych na reklamę.

49 MONITORING REKLAMY CRT click through ratio oraz CRT-U click through ratio-users

50 ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - WSKAŹNIKI współczynnik dopasowania pozawala ocenić, w jakim stopniu wybrane medium, odpowiada profilowi wybranego rynku docelowego wskaźnik spontanicznej świadomości marki służący do badania stopnia zapamiętywania marki zasięg reklamy odpowiada na pytanie, jaki odsetek grupy docelowej miał przynajmniej jeden kontakt z reklamą w czasie trwania kampanii współczynnik szumu reklamowego służy do pomiaru ilości czasu telewizyjnego, który nie jest wypełniony zapowiedzianymi punktami programu, ale reklamami, komunikatami i ogłoszeniami współczynnik zapytań (reakcji klientów) określa, jaka część klientów do których skierowano ofertę, wyraziła nią zainteresowanie Miernikiem wyników reklamy może stać się stosunek wyników akcji reklamowej do poniesionych nakładów, lub jej skuteczność określana poprzez percepcję reklamy oraz jej wpływ na stan świadomości nabywców, kształtowanie nowych postaw oraz zachowań na rynku.

strategia internetowa planowanie. kreacja

strategia internetowa planowanie. kreacja coal creative badanie. strategia internetowa planowanie. kreacja Spis treści 1. Coal Creative 2 2. Strategie internetowe 4 2.1 Co to jest strategia internetowa? (4) 2.2 Istota strategii internetowej (5)

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

ekomercyjnie.pl Wybieramy platformę sklepową Sklep internetowy a GIODO Strategia e-mail marketingowa Wzór polityki prywatności nr 1 wrzesień 2011

ekomercyjnie.pl Wybieramy platformę sklepową Sklep internetowy a GIODO Strategia e-mail marketingowa Wzór polityki prywatności nr 1 wrzesień 2011 E-commerce sklepy internetowe aukcje zakupy grupowe ekomercyjnie.pl nr 1 wrzesień 2011 Wybieramy platformę sklepową Po raz drugi Sklep internetowy a GIODO Rejestracja bazy Strategia e-mail marketingowa

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15 Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2605-2 Tytu³ orygina³u: Search Engine

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo