MARKETING INTERNETOWY I MOBILNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING INTERNETOWY I MOBILNY"

Transkrypt

1 MARKETING INTERNETOWY I MOBILNY Wykład 4 MAGDALENA GRACZYK

2 MARKETING MIX

3 PRODUKT

4 PRODUKT W MARKETINGU INTERNETOWYM Produkt: wszystkie korzyści otrzymane w procesie wymiany przez użytkownika w określonym czasie. Wirtualny produkt postrzegany jest jako suma materialnych i niematerialnych elementów, które są dostosowane i zindywidualizowane w zależności od zmienności preferencji oraz dostosowaniu produktu z aktywną pomocą konsumentów. Produkt może być dostarczony od producenta do konsumenta w postaci cyfrowej (mp3 dla muzyki, filmów avi, pdf do książek i czasopism, i tak dalej).

5 CENA

6 CENA W MARKETINGU INTERNETOWYM Cena zmienna - element marketingu mix, który obejmuje określanie cen produktów i modeli cenowych. Modeli wyceny opisanie formy płatności, takich jak kup teraz, aukcja, wynajem, i kredyt. Podstawowe znaczenie Internetu w kontekście cen marketingumix to: większa przejrzystość cen i jej wpływ na cenę różnicową; presja na cenę (w tym komercjalizacja); nowe metody wyceny (w tym wycena dynamiczna i aukcje); Alternatywna struktura cen lub polityki cenowej.

7 DYSTRYBUCJA

8 DYSTRYBUCJA Miejsce - element marketingu mix, który obejmuje dystrybucję produktów do klientów zgodnie z popytem i minimalizację kosztów: zapasów, przechowywania i transportu. W kontekście Internetu, dzięki łatwości nawigowania z jednej witryny do drugiej (hiperłącze), zakres "miejscem" jest mniej jasne od miejsca w tradycyjnym ujęciu i w tym przypadku dotyczy także promocji i partnerstw. Znaczenie Internetu w kontekście dystrybucji w marketingu mix to: 1 miejsce zakupu; 2 nowe struktury kanału; 3 konflikty w kanałach; 4 organizacje wirtualne.

9 1. MIEJSCE ZAKUPU McDonald i Wilson (2002) wprowadzają dodatkowe miejsca do zakupu produktów w internecie: (A) Witryna kontrolowana przez sprzedawcę - są główną stroną dostawcy produktu (www.dell.pl). (B) Witryna zorientowana na sprzedawcę - są kontrolowane przez osoby trzecie i reprezentująca sprzedawcę, a nie świadczenie pełnego zakresu możliwości/funkcjonalności witryny (www.opodo.pl ). (C) Neutralna witryna - niezależni pośrednicy oceniający ; witryny, które umożliwiają porównanie cen i produktów oraz przekierowujące na miejsce docelowe zakupu (zazwyczaj inna witryna) (www.ec21.com) (D) Witryna kontrolowane przez kupującego - są kontrolowane przez osoby trzecie w imieniu kupującego. (E) Witryna zorientowana na kupującego - zazwyczaj obejmują zarówno zamówienia pisane na firmowych witrynach nabywcy lub pośredników, które zostały ustawione w taki sposób, że to kupujący podejmuje inicjatywę na rynku.

10 1. MIEJSCE ZAKUPU Lokalizacja przygotowanie informacji dedykowanej na stronach internetowych dla poszczególnych krajów lub regionów. Witryna może wymagać obsługi klientów z różnych krajów w tym także: Innych wymagań produktu; Zróżnicowanego języka; Zróżnicowanego komunikatu ( różnice kulturowe).

11 2. NOWE STRUKTURY KANAŁU Główne rodzaje zjawisk, które firmy muszą opracowanie strategii są: odejście od pośrednictwa (ang. distintermediation) łączenie sprzedających i kupujących w nowy sposób (ang. reintermediation) tworzenie sieci nowych pośredników przez firmę (ang. countermediation) FIRMA FIRMA POŚRE- DNIK distintermediation KLIENT KLIENT FIRMA POŚRE- DNIK countermediation KLIENT

12 3. KONFLIKTY W KANALE Aby ocenić konflikty w kanałach należy rozważyć różne formy kanału dystrybucji przy wykorzystaniu Internetu. Internet może służyć jako: tylko kanał komunikacji; kanał dystrybucji dla pośredników; kanał sprzedaży bezpośredniej na rzecz klientów; dowolna kombinacja powyższych. Strategiczne opcje dystrybucji przy wykorzystaniu Internetu zostały opisane przez Kumar (1999) Brak sprzedaży internetowej - opcja do naśladowania, gdy firma lub jej sprzedawcy, czują, że liczba kupujących nie osiągnęła masy krytycznej tak jak myśleli, by uzasadnić inwestycje w Internecie i możliwość sprzedaży tym kanałem.

13 3. KONFLIKTY W KANALE Strategiczne opcje dystrybucji przy wykorzystaniu Internetu zostały opisane przez Kumar (1999) c.d. Sprzedaż przez Internet tylko przez sprzedawcę - producent nie może mieć infrastruktury do realizacji zamówień bezpośrednio do klientów bez dalszych inwestycji, podczas gdy sprzedawca zostanie powołany na to już. Sprzedaż przez Internet tylko przez producenta - gdyby producent zdecydował się to zrobić, prawdopodobnie doprowadzi to do spadku sprzedaży, i sprzedawca być może będzie musiał zaprzestać dystrybucji produktów za pośrednictwem tradycyjnych kanałów. Sprzedaż przez Internet przez wszystkich - Ta opcja jest chyba przyszłością dla sprzedaży internetowej. Takie działanie może być także podejściem firmy w przypadku braku aktywnego podejścia tej firmy do kontrolowania sprzedaży internetowej. Strategia dystrybucji musi być przeglądana corocznie - kanały sprzedaży zmieniają się nieustannie. Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmiany e- commerce, to prawdopodobnie nie jest możliwe, aby utworzyć plan pięcioletni!

14 4. WIRTUALNE ORGANIZACJE Wirtualna organizacja i wirtualizacja - Wirtualna organizacja wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, aby umożliwić jej działanie bez jasno określonych granic pomiędzy różnymi funkcjami. Zapewnia spersonalizowane usługi poprzez przenoszenie produkcji i innych funkcji na rzecz osób trzecich. Wirtualizacja to proces, w którym firma rozwija się z cech wirtualnej organizacji. Kraut i inni (1998) wskazują na następujące cechy wirtualnej organizacji: 1 Procesy przekraczają granice jednej formy i nie są kontrolowane przez jedną osobę w hierarchii organizacyjnej. 2 procesy produkcyjne są elastyczne, z różnych stron w różnych czasach. 3 Strony uczestniczące w produkcji jednego produktu są często rozproszone geograficznie. 4 Biorąc pod uwagę dyspersję, koordynacja jest silnie uzależniona od telekomunikacji i transmisja danych.

15 4. WIRTUALNE ORGANIZACJE Marshall i in. (2001) opisują istotne przykłady różnych struktur wirtualnej organizacji. Są to: 1 Co-alliance model - Wysiłek i ryzyko są dzielone równo przez partnerów. 2 Star alliance model - wysiłek i ryzyko są skoncentrowane na jednej organizacji, która podzleca innych wirtualnych partnerów zgodnie z wymaganiami. 3 Value alliance model - partnerstwo, w którym kolejne podmioty przyczyniają się do całego łańcucha dostaw danej branży. 4 Market alliance model - Jest to podobne do aliasu wartości, ale jest bardziej prawdopodobne, aby oferować produkty na kilku różnych rynkach.

16 PROMOCJA

17 PROMOCJA Promocja - element marketingu mix, który obejmuje komunikację z klientami i innymi zainteresowanymi stronami w celu poinformowania ich o produkcie i organizacji. Na działania promocyjne i komunikacyjne składają się: 1 reklama; 2 promocja sprzedaży; 3 sprzedaż osobista; 4 public relations; 5 marketing bezpośredni.

18 PROMOCJA Są różne podejścia i opinie na temat zmian w promocji wywołanych przez Internet: 1 przegląd nowych sposobów zastosowania każdego z elementów promocji-miks takich jak reklamy, promocji sprzedaży, marketingu bezpośredniego i PR; 2 ocena w jaki sposób Internet może być używany w różnych etapach procesu zakupu; 3 za pomocą narzędzi promocyjnych, aby pomóc w różnych etapach zarządzania relacjami z klientami od pozyskania klienta do zatrzymania. W kontekście sieci działania te obejmują zdobycie pierwszych odwiedzających stronę i uzyskanie wielokrotnych odwiedzin za pośrednictwem kolejnych rodzajów technik komunikacyjnych: przypomnienia w tradycyjnych kampaniach medialnych, dlaczego strona jest warto odwiedzania: usługi online i unikalne oferty online, konkursy; bezpośredni - przypomnienie informacji o stronie - propozycje nowych; często aktualizowana zawartość w tym oferty promocyjne lub informacje, które pomagają klientowi wykonywać swoją pracę lub przypominają im, aby ją odwiedzić.

19 PROMOCJA Promocja jako element planu marketingowego wymaga również trzech ważnych decyzji dotyczących inwestycji w promocję online lub/i komunikację online: Inwestycje w promocję witryny - w porównaniu do tworzenia witryn i konserwacji. Jako że firmy planują często stały budżet na tworzenie, utrzymanie i promowanie witryny, e -marketing plan powinien określić budżet dla działań także w obszarze jej promocji tak by działania te nie były niedofinansowane. Inwestycje w internetowe techniki promocji w porównaniu do promocji offline. Należy znaleźć równowagę między tymi technikami. Zazwyczaj budżety promocji offline są wyższe a niżeli dla online. Dla istniejących firm tradycyjne media, takie jak BTL służą do reklamowania stron, podczas BTL i ATL będzie również szeroko stosowany przez firmy online (dot-com companies) do kierowania ruchu na swoich witrynach. Inwestowanie w różne internetowe techniki promocyjne - ile należy płacić za baner reklamowy wobec internetowego PR online, a ile płacić za pozycjonowanie w wyszukiwarkach?

20 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P

21 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Ludzie - element marketingu mix, który obejmuje dostarczanie usług dla klientów w kontaktach z klientami. Smith i Chaffey (2005) sugerują, że na element ludzie online wpływ ma zaangażowanie personelu w zmianę sposobu sprzedaży, także za pośrednictwem nowych ról, takich jak odpowiadanie na e lub zapytania online; niektóre z nich mogą być zastępowane przez zautomatyzowane usługi online. Są to tylko niektóre z opcji:

22 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Autoresponder. Powiadomienia . Łatwość oddzwonienia. Chat Online (zapytania). Co-browsing. - narzędzie zbliżone do czatu, ale w tym przypadku pracownicy działu obsługi klienta współdzielą pulpit klienta w celu wyjaśnienia, jak należy korzystać z witryny (FAQ - Frequently asked questions). Wyszukiwarki na witrynach. Narzędzia wyboru produktu. Virtual asystenci lub avatary.

23 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Etapy zarządzania wiadomości (w -mail) przychodzących Zapytanie klienta Przyjmowanie i potwierdzanie Trasowanie (routing) Odpowiedź Kontynuacja

24 LUDZIE, PROCES, ŚWIADECTWO MATERIALNE 7 P Autorespondery lub "mailbots" - narzędzia oprogramowania lub agentów działających na serwerach internetowych, które automatycznie wysyłają standardową odpowiedź do nadawcy wiadomości . Proces - element marketingu mix, który obejmuje metody i procedury firmy używanych do osiągnięcia wszystkich funkcji marketingowych. Świadectwo materialne - element marketingu mix, który wiąże się z konkretnym wyrazem produktu oraz sposobem zakupu i jego używania.

25 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA

26 1. Marketing w wyszukiwarkach SEO PPC 2. Online PR Informowanie mediów Działania na portalach Blogi i RSS Posty C2C 3. Partnerstwo online Linkowanie Affiliate Marketing Sponsoring Co-branding Komunikacja offline: 1. Reklama 2. Sprzedaż osobista 3. Promocja sprzedaży 4. PR 5. Sponsoring Strona internetowa lub podstrony partnerów Komunikacja offline: 6. Mailing bezpośredni 7. Targi i wystawy 8. Merchendaising 9. Pakowanie 10. Marketing szeptany 4. Reklama interaktywna Display / banery Media Sponsoring 5. Optymalizacja e- mailing Newsletter Maile partnerów Lista mailingowa Co-branding s 6. Marketing wirusowy Dzielenie się informacją wśród przyjaciół Wykorzystywanie mediów w Internecie

27 SEM SEM - ang. Search Engine Marketing - to marketing w wyszukiwarkach. Na SEM składają się zarówno płatne kampanie linków sponsorowanych - PPC (pay per click), jak i pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW pod kątem wyszukiwarki - SEO (Search Engine Optimization). Celem tych działań jest zdobycie optymalnej pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania - płatnych i organicznych.

28

29 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Techniki promocyjne online obejmują: Marketing w wyszukiwarkach - Search engine optimization (SEO) poprawia pozycję w wyszukiwarkach. Online PR - techniki, takie jak budowanie linków, blogów, i RSS, partnerstw. Partnerstwo online - w tym marketingu afiliacyjnego, cobranding i sponsorowania. Reklama online - wykorzystując szereg formatów, w tym banery, reklamy multimedialne i inne. marketing - w tym listy zewnętrzne, wspólna marką e- maili, biuletyny elektroniczne oraz e-newslettery i kampanii e- mailingowe. Marketing wirusowy - rozwój kreacji, które są transmitowane przez online word-of-mouth.

30 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Promocja online strony internetowej - techniki przyczyniające się do generowania ruchu w sieci (witryny). Promocja ofline strony - tradycyjne techniki, takie jak BTL, ATL używane do generowania ruchu na stronie internetowej. Promocja mix online i ofline podejmowanie decyzji o zakupie pod wpływem różnych nośników, ATL, BTL i Internetu. Przekaz Push - nadawane od reklamującego do odbiorców wiadomości, którzy są biernymi odbiorcami. Przekaz Pull - konsument aktywnie korzysta z mediów i przesyła wiadomości do nadawcy przekazu. Interaktywność - umożliwia dialog pomiędzy firmą a klientem.

31 USABILITY

32 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Różnice w reklamach między mediów tradycyjnych i cyfrowych Tradycyjne media Media internetowe Miejsce Drogie Tanie, nielimitowane Czas Drogi dla marketerów Drogi dla użytkowników Kreacja wizerunku Najważniejszy wizerunek Informacja jest na drugim miejscu Informacja jest najważniejsza Wizerunek jest na drugim miejscu Komunikacja Push, w jedną stronę Pull, interaktywność Wezwanie do działania Bodziec Informacja (bodziec)

33 KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA Zintegrowana komunikacja marketingowa - Koordynacja kanałów komunikacyjnych w celu stworzenia jasnej, spójnej wiadomości. Charakterystyka zintegrowanej komunikacji marketingowej została podsumowane przez Pickton i Broderick (2001) jako 4 CS: Zgodność (ang. Coherence)- różne komunikaty są logicznie powiązane. Spójność (ang. Consistency) - wiele wiadomości wspiera i wzmacnia - nie są sprzeczne. Ciągłość (ang. Continuity) - komunikaty są podłączone i spójne przez długi czas. Uzupełniające (ang. Complementary) komunikaty są synergiczne lub suma części jest większa niż cała!

34 PLANOWANIE KOMUNIKACJI INTERAKTYWNEJ Media-neutral planning (MNP) podejście do planowania kampanii reklamowych w celu zmaksymalizowania reakcji w różnych mediach w zależności od użytkowania przez konsumentów tych mediów. Planowanie kanałów, czyli droga do rynku, jaką powinniśmy podjąć: handel, sprzedaż bezpośrednia, partnerzy handlowi, itp. Planowanie komunikacji-mix, czyli w jaki sposób podzielić nasz budżet od reklamy, marketing bezpośredni, promocji sprzedaży i PR; Planowanie mediów budżet na promocję w TV, prasie, direct mail, i tak dalej.

35 INTEGRACJA W PRZESTRZENI CZASU

36 KTÓRĄ PLANETĄ JESTEŚ?

37 MECHANIZMY ODPOWIEDZI NA KAMPANIĘ Strony mediów -Typowe miejsce, gdzie umieszczane są płatne reklamy. Docelowa witryna jest zazwyczaj własnością sprzedawcy lub marki producenta, którzy zachęcają użytkowników do klikania. URL kampanii lub CURL adresu internetowego - specyficzne dla danej kampanii. Usługa Web callback service opcja dostępna są na stronie internetowej firmy, która umożliwia skontaktowanie się z klientem w późniejszym terminie określonym przez klienta. Kreacja mediów online Strona domowa Mikrostro ny / strony docelowe Kontakt osobisty (chat i callback) Offline; telefon, sklep

38 CELE MARKETINGOWE ZMIAN Choć cele i miary efektywności budowania ruchu na witrynie jest często odnoszą się do policzalnych wartości ruchu na witrynie (np. jak liczba odwiedzających), to naprawdę jakość ruchu oznacza sukces interaktywnej komunikacji marketingowej (np. van Doren i wsp., 2000;. Smith i Chaffey, 205); (czy użytkownicy są z grupy docelowej). Cele marketingu internetowego może być również wyrażone w marketingu konwersji. Ta technika ustalania celów wykorzystuje oddolne podejście do ustalania celów, jak pokazano na kolejnym slajdzie. Weźmy, na przykład, cele kampanii dla B2B firmy usług, takich jak firmy konsultingowej, w której ostatecznym celem jest osiągnięcie 1000 nowych klientów za pomocą strony internetowej w połączeniu z mediów tradycyjnych do konwersji prowadzi do działania. Aby osiągnąć ten poziom nowych transakcji, sprzedawca musi przyjąć założenia o poziom konwersji, co jest potrzebne na każdym etapie przetwarzania. Daje to główny cel 1000 nowych klientów i różnych krytycznych czynników sukcesu w oparciu o różne współczynniki konwersji.

39 CELE I POMIAR MARKETINGU INTERAKTYWNEGO ZASIĘG witryny S1. Efekt atrakcyjności strony % % ODWIEDZAJĄCY witrynę S2. Sprawność konwersji strony % % Wygenerowane PRZEKIEROWANIA S3. Główna sprawność konwersji % 80 2% liczba wymaganych WYNIKÓW

40 KOSZTY KAMPANII Koszt pozyskania (CPA) - koszt pozyskania nowego klienta. Zazwyczaj ograniczona do kosztów i odnosi się do komunikacji i kosztu sprzedaży nowych klientów. Może również odnosić się do innych efektów, takich jak koszt cytatu lub zapytania. Krok 6 Krok 5 Krok 4 Krok 3 Koszt pozyskania = CPA żywtoność Wskaźniki brandingu ROI kampanii (%) (zwrot z inwestycji) Krok 2 Koszt = CPC Krok 1 Krok 0 Jakość = współczynnik konwersji Ilość = unikalnych użytkowników / dotarcie %

41 Zasięg komunikacji w Internecie Odwiedzający witrynę Szanse przekierowania Liczba zrealizowanych wyników S1. Efekt atrakcyjności strony S2. Sprawność konwersji strony S3. Główna sprawność konwersji strony ,23% 32, ,4 % ,92 10,6 % Wyświetlenia reklam Koszt mediów Współczynnik klikalności Koszt na milnion/tysiąc Klikalność (w przybliżeniu równa odwiedzającym CPC Współczynnik konwersji (klikalność przelinkowań) Szansa odpowiedzi Koszt szansy Współczynnik konwersji (klikalność przelinkowań) Sprzedaż Koszt sprzedaży

42 ONLINE PR Online PR - Maksymalizacja wzmianek na temat Twojej firmy, marki, produktów i stron internetowych, na zewnętrznych stronach, które mogą być odwiedzane przez grupy docelowe. Zarządzanie reputacją online controlling reputacji organizacji, poprzez monitorowanie i kontrolę wiadomości umieszczonych na temat organizacji. Różnice między PR online i PR w formie tradycyjnym: Publiczność jest podłączony do organizacji. Członkowie widowni są połączeni ze sobą. Publiczność ma dostęp do innych informacji. Publika wyciąga informacje.

43 DZIAŁANIA W RAMACH ONLINE PR Działania, które mogą być uznane jako online PR obejmują: (a) Komunikowanie się z mediami (dziennikarze) online (b) Budowanie linków Powiązania hiperłączami do witryn z odpowiednio wysokim page rank. PageRank to syntentyczna miara oceniania jakości zaindeksowanych stron internetowych. Każda strona jest oceniana w skali od 0 do 10. Algorytm został opracowany przez założycieli firmy Google Larry'ego Page'a i Sergeya Brina. Nazwa algorytmu pochodzi właśnie od nazwiska tego pierwszego, a nie jak się powszechnie

44 DZIAŁANIA W RAMACH ONLINE PR Działania, które mogą być uznane jako online PR obejmują: (c) Blogi, podcasting i RSS Blog internetowy pamiętnik lub źródło wiadomości przygotowane przez jednostki lub grupy osób. Podcasty - podcast to forma internetowej publikacji dźwiękowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS do plików dźwiękowych. Nazwa pochodzi z połączenia słów ipod - odtwarzacz muzyczny firmy Apple i broadcast (z ang. transmisja, przekaz); bloga, profesjonalna audycja radiowa, kursu językowy lub hobbystyczny lub odcinki historii czytanej przez lektora. Really Simple Syndication (RSS) Blog, wiadomości lub inne treści publikowane w standardzie XML i konsorcjalnych dla innych witryn lub odczytu przez użytkowników czytnika RSS. (d) Zarządzanie - jak Twoja marka jest prezentowany na witrynach osób trzecich (e) Kreacja buzz - marketingu wirusowego online.

45 ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH OBECNYCH W INTERNECIE Technika promocji 1a SEO 1b PPC 1c Zaufany kanał Głowne zalety Dokładnie stargetowany, relatywnie niskie koszty PPC; wysokie natężenie jest skuteczne Dokładnie stargetowany z możliwością kontroli kosztu pozyskania użytkownika Łatwo aktualizować i odzwierciedlać zmiany w linii produktów i ich cen 2. Online PR Relatywnie niskie koszty i łatwa możliwość targetowania, można kontrolować linki na innych stronach 3. Marketing afiliacyjny Płatność jest poprzez wyniki Główne wady Wzrastająca konkurencja, zmiany w algorytmie. Relatywnie kosztochłonne w konkurencyjnym rynku oraz mała ilość w porównaniu z SEO Relatywnie kosztochłonny, przede wszystkim ważny dla e-detalistów Utworzenie wielu powiązań może być czasochłonne. Konieczne jest monitorowanie komentarzy na innych stronach. Koszt płatności sieci partnerskich konieczna do konfiguracji i zarządzania opłatami. Zmiany algorytmu rankingowego może wpłynąć na wyniki.

46 ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH OBECNYCH W INTERNECIE Technika promocji 3b Sponsoring online 4 Reklama interaktywna Głowne zalety Najbardziej skuteczne w przypadku tanich działań, co-branding długoterminowy porozumienia na wspólnej stronie Stworzenie interakcji w celu wizyty, wazny w przypadku brandingu 5. ing Push nie może zostać zingnorowane. Może zostać użyte do przelinkowania do strony 6 Marketing wirusowy Tradycyjne media Z kreatywną kampanią istnieje możliwość uzyskania wysokich wskaźników przy relatywnie niskim koszcie Ogromny zasięg większy niż zasięg online. Im większa kreatywność tym większy wpływ. Główne wady Może zwiększyć świadomość, ale niekoniecznie musi prowadzić do sprzedaży Wskaźnik odpowiedzi może zmaleć w czasie ze względu na brak długiej rozpoznawalności banerów Wymaga optymalizacji efektywności. Ograniczenia dostarczenia. Usuwanie wiadomości bez ich czytania Trudność w opracowaniu kreatywnej koncepcji i kontrolowania tergetowania. Ryzyko negatywnego postrzegania marki. Prawdopodobnie mniejsza możliwość targetowania niż w mediach online, wysoki koszt pozyskania użytkowników

47 ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH OBECNYCH W INTERNECIE Medium Budżet % Udział % Efektywność Drukowane (off) 20% 10% 0,5 TV (off) 25% 10% 0,25 Radio (off) 10% 5% 0,5 PR (off) 5% 15% 3 Marketing szeptany (off) 0% 25% Niepoliczalne Banery (on) 20% 20% 1 Marketing afiliacyjny (on) 20% 10% 0,5 Linki (on) 0% 3% Niepoliczalne Search engine registration (on) 0% 2% Niepoliczalne

48 TESTOWANIE TREŚCI REKLAMY copy testing w Internecie nazywane również batestami ma na celu ustalenie, czy reklama efektywnie akcentuje przekaz. Test może odbyć się przy wykorzystaniu 3 metod: metody informacji zwrotnych od konsumentów - zebranie informacji od konsumentów na temat zaproponowanej reklamy, test portfolio - obejrzenie przez konsumentów treści reklam w dowolnym czasie oraz zbadanie poziomu ich zrozumienia i zapamiętania, oraz testy laboratoryjne - wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do pomiaru reakcji psychologicznych na reklamę.

49 MONITORING REKLAMY CRT click through ratio oraz CRT-U click through ratio-users

50 ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - WSKAŹNIKI współczynnik dopasowania pozawala ocenić, w jakim stopniu wybrane medium, odpowiada profilowi wybranego rynku docelowego wskaźnik spontanicznej świadomości marki służący do badania stopnia zapamiętywania marki zasięg reklamy odpowiada na pytanie, jaki odsetek grupy docelowej miał przynajmniej jeden kontakt z reklamą w czasie trwania kampanii współczynnik szumu reklamowego służy do pomiaru ilości czasu telewizyjnego, który nie jest wypełniony zapowiedzianymi punktami programu, ale reklamami, komunikatami i ogłoszeniami współczynnik zapytań (reakcji klientów) określa, jaka część klientów do których skierowano ofertę, wyraziła nią zainteresowanie Miernikiem wyników reklamy może stać się stosunek wyników akcji reklamowej do poniesionych nakładów, lub jej skuteczność określana poprzez percepcję reklamy oraz jej wpływ na stan świadomości nabywców, kształtowanie nowych postaw oraz zachowań na rynku.

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim?

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim? Jak zachęcić do rezerwacji online w salonie fryzjerskim? Wyzwania: wzrost ruchu niebrandowego z bezpłatnych wyników wyszukiwania oraz zwiększenie odsetku nowych użytkowników odwiedzających serwis; optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm +68% więcej odwiedzin przy tym samym budżecie O Super-Pharm Firma Super-Pharm Poland Sp. z o.o. to

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

profesjonalna obsługa programu partnerskiego

profesjonalna obsługa programu partnerskiego profesjonalna obsługa programu partnerskiego program partnerski w modelu Cost Per Sale na przykładzie sklepu sportowego liczba unikalnych użytkowników: 80 000 założenia reklama online rozliczana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Program szkolenia Informacje o szkoleniu. Reklamowe możliwości Facebooka uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie. W łatwy sposób można

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG MARKETINGOWYCH Ł E B S C Y W M A R K E T I N G U Z N O S E M D O B I Z N E S U

KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG MARKETINGOWYCH Ł E B S C Y W M A R K E T I N G U Z N O S E M D O B I Z N E S U KOMPLEKSOWA OFERTA USŁUG MARKETINGOWYCH Ł E B S C Y W M A R K E T I N G U Z N O S E M D O B I Z N E S U 1 BRANDING 1 Marka to emocje Twoich klientów. Odróżniają Twoją firmę od konkurencji i dodają do produktów

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009

Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Onet.pl kompletny program dla efektywnej komunikacji marketingowej w internecie. Prezentacja handlowa Nowy cennik stycze 2009 Obecny poziom rozwoju rynku i reklamy internetowej wymaga redefinicji postrzegania

Bardziej szczegółowo

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą.

Co to jest. Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. Co to jest Skup się na strategii i pomysłach, ipresso zajmie się resztą. System zintegrowanego marketingu, który integruje w 1 miejscu m.in. e-mail marketing ze śledzeniem kontaktów i szczegółowym raportowaniem.

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Linki sponsorowane Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Liczba Polaków codziennie odwiedzających Google Procent internautów w Polsce korzystających z wyszukiwarki Google

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planować i prowadzić kampanię. Wydanie II.

Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planować i prowadzić kampanię. Wydanie II. Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planować i prowadzić kampanię. Wydanie II. Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda Poznaj sekrety reklamy w wyszukiwarkach i zwiększaj swoje zyski Jak przekształcić

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE

AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE AKADEMIA MARKETINGU CYFROWEGO SZKOLENIE DEDYKOWANE brand managerom i product managerom dyrektorom marketingu Poznasz trendy marketingu cyfrowego zwiększające efektywność Dowiesz się czym jest efekt ROPO

Bardziej szczegółowo

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu

Bardziej szczegółowo

Jak Sportowysklep.pl. wyprzedził konkurencję? Nominacje do nagród:

Jak Sportowysklep.pl. wyprzedził konkurencję? Nominacje do nagród: Jak wyprzedził konkurencję? Wyzwania: wyprzedaż asortymentowa - maksymalizacja wolumenu sprzedaży, poszerzenie zasięgu kampanii wśród nowych użytkowników, zmniejszenie kosztu konwersji o 10% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Oddział Śląsk. INTERNET PR Marcin Janowski. Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Oddział Śląsk. INTERNET PR Marcin Janowski. Szkolenie dla organizacji pozarządowych Oddział Śląsk INTERNET PR Marcin Janowski Szkolenie dla organizacji pozarządowych Katowice, 12 stycznia 2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy

Marketing internetowy VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE IOPAN w publikatorach i Internecie Jan Marcin Węsławski W Marcin Wichorowski 30 stycznia 2009 r. CISCO: Marketing Internetowy Marketing

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS WEB DESIGN PROJEKT STRONY I JEJ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH (IKONY, PRZYCISKI) DO AKCEPTACJI, TZW. FLAT DESIGN, STYLISTYKA SKANDYNAWSKA, JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PODSTAWOWE SKŁADNIKI STRONY: STRONA GŁÓWNA (PEŁNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Reklamodawców

Informacje dla Reklamodawców Informacje dla Reklamodawców Razem z Afilo wykorzystując performance-based marketing możesz znacząco zwiększyć obroty i sprzedaż swojej firmy. Specjaliści z Afilo pomogą Ci założyć i prowadzić swój program

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz Blue Vision Internet Marketing ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa Tel: 22 423 11 11, 22 425 32 32 E:mail: info@bluevision.pl www.bluevision.pl Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca, który decyduje się na założenie serwisu internetowego, musi wybrać spośród trzech opcji:

Przedsiębiorca, który decyduje się na założenie serwisu internetowego, musi wybrać spośród trzech opcji: Anna Musz Podstawowym pytaniem, które pojawia się przy omawianiu relacji między firmą a rynkiem wirtualnym nie jest dziś to, czy firma może pozwolić sobie na zaistnienie w Internecie. Należy zapytać raczej,

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo