Biblioteka Nowości książkowe /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe /2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja 8) Zarządzanie 9) Ekonomia. Polityka Gospodarcza. Rozwój Regionalny. Rynek Pracy. 10) Prawo i administracja 11) Nauki humanistyczne [Socjologia, Psychologia, Filozofia, Etyka] 12) Języki obce 13) Varia

2 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 1. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część szczegółowa / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską / red. nauk. Paweł Bożyk. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Bezpieczeństwo publiczne : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kwiecińskiego, Ryszarda Bełdzikowskiego. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / Grzegorz Pietrek. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 7. Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach / Dariusz Stokwiszewski. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 8. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Difin, Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Chodaka. - Józefów : Wyższa Szk. Gospodarki Euroregionalnej Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego / Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 11. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 12. Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : wybrane problemy / red. nauk. Waldemar Kitler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Ochrona infrastruktury krytycznej : teoria a praktyka / Ryszard Radziejewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 14. Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 15. Polski system antyterrorystyczny : prawno-organizacyjne kierunki ewolucji / Paweł Chomentowski. - Warszawa : Difin, 16. Powódź 2010 : ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej / Grzegorz Pietrek. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 17. Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP / Józef Marczak, Ryszard Jakubczak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 18. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 19. System - podsystem obrony państwa i świadczenia na jego rzecz / Sylwia Wojnarowska-Szpucha, Jan Wojnarowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 20. Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu Polski / red. nauk. Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

3 21. Terroryzm lotniczy : istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania / Andrzej Glen. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 22. Wybrane formy organizacyjne działań podmiotów uprawnionych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Cz. 1, Środki przymusu bezpośredniego i broń palna / Leszej Dyduch, Robert Maciejczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 24. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / Grzegorz Pietrek. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Kryminalistyka i kryminologia 1. Kryminologia : współczesne aspekty / Jerzy Wojciech Wójcik. - Stan prawny na 15 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2. Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne / pod red. Wiesława Jasińskiego, Wiesława Mądrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Przestępstwa w obrocie gospodarczym / Krzysztof Nitkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 4. Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Maja Klubińska. - Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, Policja i służby specjalne 1. Bezpieczeństwo jednostki / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2. Finanse przestępczości zorganizowanej / Andrzej Buszko. - Toruń : Dom Organizatora TNOiK, 3. Sztuka wywiadu w państwie współczesnym / Mirosław Minkina. - Warszawa : Bellona : Oficyna Wydawnicza Rytm, 4. Zarządzanie strategiczne w Policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 1. Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / Krzysztof Waśniewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2. Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk - Stan prawny: styczeń Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Fundraising : pierwszy polski praktyczny podręcznik / Maciej Gnyszka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, Fundusze unijne w nowej perspektywie / Magdalena Krasuska. - Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 5. Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce / Jarosław Wenancjusz Przybytniowski. - Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Kredytowanie gospodarstw domowych / Grzegorz Wałęga. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Prawo budżetowe : zarys wykładu / Dorota Maśniak. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2013.

4 8. Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian. Cz. 1 / red. nauk. Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian. Cz. 2 / red. nauk. Tadeusz Kamiński, Olga Charucka. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, System zamówień publicznych w Polsce / Agata Zdebel-Zygmunt, Jarosław Rokicki. - Stan prawny na dzień 19 października 2014 r. - Warszawa : Difin, 11. Zamówienia publiczne ; Partnerstwo publiczno-prywatne ; Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim : instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych / Michał Kania. - Warszawa : Difin, Bankowość i innowacje finansowe 1. Anatomia kryzysów bankowych / Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2. Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych / Renata Mianowana-Kubiak. - Warszawa, : CeDeWu, Europejska unia bankowa / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Difin, Kryzys banków centralnych : skutki stopy bliskiej zera / Andrzej Rzońca. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 5. Konkurencja w sektorze bankowym : teoria i wyniki empiryczne / Małgorzata Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 6. Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych / Anna Iwańczuk-Kaliska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 7. Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej / Paweł Smaga. - Warszawa : CeDeWu, 8. Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym w Europie = The role of the European Central Bank's policy in counter-crisis management in Europe / Michał Pronobis. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 9. Shadow banking : systemowa innowacja finansowa / Jan Krzysztof Solarz. - Warszawa ; Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 10. Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku / Łukasz Dwojak. - Warszawa : CeDeWu, International Business and Finance 1. Advances in the ergonomics in manufacturing : managing the enterprise of the future / ed. by Stefan Trzcielinski and Waldemar Karwowski. - [S. l.] : AHFE Conference, 2. Corporate budget management / Velichko Adamov, Vassil Zahariev, Stoyan Prodanov. - 3rd. ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Corporate capital management / Velichko Adamov. - 5th ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Corporate finance and investment : decisions and strategies / Richard Pike, Bill Neale, Philip Linsley. - 7th ed. - Harlow : Pearson Education, Corporate financial management / Glen Arnold. - 5th ed. - Harlow : Pearson Education, Creating public trust : an organisational perspective / Barbara Kożuch, Zbysław Dobrowolski. - Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften,

5 7. Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz. - Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Epistemology of management / Lukasz Sulkowski. - Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Financial derivatives / Stefan Simeonov. - 2nd ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Human resource management in transition : the Polish case / ed. by Aleksy Pocztowski ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the world / ed. by Ewa Bojar, Korneliusz Pylak. - Lublin : Lublin University of Technology, 12. International financial management / Plamen Patev. - 2nd ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Leadership : theory and practice / Peter G. Northouse. - 6th ed. - Los Angeles [et al.] : SAGE Publications, Lean management : narodziny systemu zarządzania : rozmowy z Taiichi Ohno, Eiji Toyoda i innymi osobami, które ukształtowały system zarządzania w Toyocie / pod red. Koichi Shimokawa i Takahiro Fujimoto. - Wrocław : Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Performance Management : implementation in business and non-profit organisations / sci. eds.: Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki. - Cracow : Cracow University of Economics Foundations, Problems of contemporary management / eds. Marek Lisiński and Štefan Hittmár ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, University of Žilina. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business ; Žilina : University of Žilina, Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / ed. by Ewa Bojar, Jolanta Słoniec. - Lublin : Lublin University of Technology, 18. The influence of Poland's accession to the Euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies / ed. by Marian Gorynia, Barbara Jankowska ; [transl. Radosław Lewandowski]. - Warszawa : Difin, The world economy : contemporary challenges / ed. by Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski. - Warsaw : Difin, Toyotarity : BOST method as the instrument of assessment process functioning according to Toyota principles / Stanisław Borkowski. - Celje : Faculty of Logistics. University of Maribor, Business valuation : a basic approach / ed. by Marek Panfil, Andrzej Szablewski. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Capital budgeting / Stoyan Prodanov. - 2nd ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Effective leadership : theory, cases, and applications / Ronald H. Humphrey. - Los Angeles [et al.] : SAGE Publications, 24. Global investments / Bruno Solnik, Dennis McLeavey. - 6th ed. - Harlow : Pearson Education, 25. Management consulting : the Central and Eastern European perspective / ed. by Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, Multinational business finance / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett. - 13th ed. - Harlow : Pearson Education, 2013.

6 27. Shaping local business communities : the international conference "Entrepreneurial Cities" proceedings / ed. by Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik. - Warszawa : Poltext, Inwestycje i transakcje giełdowe 1. Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych / Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2. Analiza i projekcje gospodarki finansowej / Rafał Pawlicki, Jan Śliwa. - Warszawa : Difin, Inwestycje zagraniczne w Polsce : / red. nauk. i koord. Janusz Chojna. - Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 5. Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą : metodologia teorii ugruntowanej / Marta Gotz. - Poznań : Instytut Zachodni, 6. Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury / red. nauk. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 7. Rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan Wiśniewski, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 8. Wine Banking / Michał Kamiński. - Warszawa : CeDeWu, Podatki i doradztwo podatkowe 1. Międzynarodowa optymalizacja podatkowa / Rafał Aleksander Nawrot. - Warszawa : Difin, 2. Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości / red. nauk. Barbara Gierusz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 3. Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów / Katarzyna Świetla. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4. Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia działalności gospodarczej / Janina Ickiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne / Małgorzata Wieczorek-Fronia, Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 6. Vat : podatek od towarów i usług. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo OD.NOWA, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 1. Przepływy pieniężne w grupie kapitałowej / Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, 4. Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa,

7 5. Controlling w firmie : praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie / Jacek Folga. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2014]. 6. Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Tomasz Cicirko, Anna Karmańska, Piotr Russel. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 7. Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", 8. Księga przychodów i rozchodów : krok po kroku / Barbara Mierosławska. - Stan prawny na 1 kwietnia - Gliwice : Helion, 9. Leasing 2014 / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Białystok : DK Wydawnictwo, 10. Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie / Tomasz Korol. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse / red. nauk. Aldona Uziębło. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 12. Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda. - Warszawa : CeDeWu, 13. Private equity - więcej niż kapitał / Ilona Fałat-Kilijańska. - Warszawa : CeDeWu, 14. Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw / red. nauk. Karol Kreft, Dagmara Wach, Jacek Winiarski. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 15. Wielowymiarowy audyt biznesowy : wartość dodana dla organizacji i interesariuszy / Marlena Ciechan-Kujawa. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 16. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 17. Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 18. Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz. - Warszawa : CeDeWu, INFORMATYKA Aplikacje i usługi internetowe 1. Computer vision for visual effects / Richard J. Radke. - New York : Cambridge University Press, Designing multi-device experiences : an ecosystem approach to creating user experiences across devices / Michal Levin. - Sebastopol : O'Reilly, 3. Internet : cloud computing, przetwarzanie w chmurach = cloud computing, data processing in the clouds / red. Grażyna Szpor. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Internet w społeczeństwie informacyjnym : zastosowania Internetu i systemów komputerowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszard Pregiel, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013.

8 5. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 : zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację / Michał Guzowski, Maciej Jaskólski, Rafał Madycki. - Gliwice : Helion, Tworzenie gier internetowych : receptury / Evan Burchard. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 7. Visual intelligence : microsoft tools and techniques for visualizing data / Mark Stacey. - Indianapolis : John Wiley & Sons, Inżynieria testów oprogramowania 1. Survey of operating systems / Jane Holcombe, Charles Holcombe. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, 2. Spring w praktyce / Willie Wheeler, Joshua White. - Gliwice : Helion, Sieci komputerowe i bazy danych 1. The data warehouse toolkit : the definitive guide to dimensional modeling / Ralph Kimball, Margy Ross. - Third edition. - Indianapolis : John Wiley & Sons, Mobile web development / Greg Avola, Jon Raasch. - Gliwice : Helion, 3. Vademecum hackingu 7 : skuteczna obrona sieci przed atakami / Stuart McClure, Joel Scambray, Georg Kurtz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop Biznes elektroniczny 1. Biblia e-biznesu / Marcin Cichoń [i in.]. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Bitcoin : wirtualna waluta internetu / Marcin Szymankiewicz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 3. O biznesie w internecie : wszystko, co chcielibyście wiedzieć ale baliście się zapytać / P. Borek [i in.]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, Przedsiębiorczość nowych mediów : analiza modeli biznesowych firm internetowych / red. nauk. Irena Hejduk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, LOGISTYKA 1. Polish Ports Handbook : maritime economy and industry guide : 2013 / [chief editor Małgorzata Huber]. - Szczecin : LINK, Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce / Józef Frąś. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. - Warszawa : Difin, 4. Rynek lotniczy 2013 = Air transport market 2013 : raport / Tomasz Dziedzic. - Warszawa : Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula, Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów / Stanisław Kwaśniowski [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Logistyka i spedycja 1. Logistyka : Współczesne wyzwania / red. Jacek Szołtysek, Beata Detyna. - Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 2013.

9 2. Podręcznik spedytora. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera. - Wyd Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 3. Podręcznik spedytora. T. 2 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera. - Wyd Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 4. Spedycja : teoria, przykłady, ćwiczenia / Adam Salomon. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, Wymiary logistyki : ujęcie holistyczne / red. nauk. Ryszard Miler, Tomasz Nowosielski, Bohdan Pac. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych 1. Środki transportu. Cz. 2 / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, 2. Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego : modele i metody : praca zbiorowa / pod red. Jacka Skorupskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 3. Wymiary logistyki : aspekt transportowy / red. nauk. Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Logistyka produkcji 1. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Krzyżaniak [i in.]. - Wyd Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz N. Węsierski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop Bezpieczeństwo procesu technologicznego : monografia = Bezopasnost' tehnologičeskogo processa : monografiâ / red. nauk. Tadeusz Zaborowski. - Poznań ; Gorzów Wielkopolski : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych. - Kraków : StatSoft Polska, Procesy produkcyjne / Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Spedycja drogowa krajowa i międzynarodowa 1. Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków / Paweł Lesiak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Cz. 1, Zagadnienia techniczne / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Wyd Poznań : Systherm D. Gazińska, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 2, Przepisy prawne / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Wyd. 2 uzup., stan prawny na dzień 1 września 2009 r. - Poznań : Systherm D. Gazińska, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 3, Środowisko pracy kierowcy, logistyka / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Wyd. 2. rozsz. - Poznań : Systherm D. Gazińska, 2010.

10 5. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 4, Przepisy w transporcie drogowym / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Stan prawny na dzień 1 października Poznań : Systherm Technik, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 5, Transport kołowo-drogowy / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Poznań : Systherm D. Gazińska, PEDAGOGIKA Pedagogika i psychologia człowieka 1. Autorytet w wychowaniu i edukacji / pod red. Doroty Łażewskiej. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, Efekt lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip Zimbardo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Nowa psychologia sukcesu / Carol Dweck. - Warszawa : Wydawnictwo Muza, 6. Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych / Antoni Zając. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7. Pracoholizm : zjawisko wielowymiarowe / Diana Malinowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 8. Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologiczne znaczenie pieniędzy : dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? / Agata Gąsiorowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 1. Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, Edukacja w systemie Marii Montessori - wychowaniem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 4. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber, Elaine Mazlish. - Wyd. nowe poszerz. - [Poznań] : Media Rodzina, cop Odkrycie dziecka / Maria Montessori. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 6. Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce / Barbara Surma. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, Ważne sprawy naszych uczniów / pod red. nauk. Doroty Kowalskiej, Urszuli Strzelczyk-Raduli. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski,

11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 1. Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej / Pierre Verluise. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 3. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego / Iwona Śmigerska-Belczak. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 4. Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 5. Razem czy osobno? : dwadzieścia lat stosunków polsko-ukraińskich / red. nauk. Oleg Boryniak, Marta Walak. - Iwano-Frankiwsk ; Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Damian Maksymilian Mazur, Marek Jan Mazur. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 7. W poszukiwaniu geoekonomii w Europie / Tomasz Grzegorz Grosse. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Biznes międzynarodowy 1. Legal system on foreign trade and investment in China / by Sun Nanshen, Sun Wen ; [editor, Zhang Wei]. - Beijing : New Star Press, Finanse Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / Marta Bizewska, Zbigniew Godecki. - Gdańsk : Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz / Adam Nobis. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 4. Obligacje projektowe : instrument finansowania wielkich projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Kamil Liberadzki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 5. Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław Wydymus, Bożena Pera. - Warszawa : Difn, 6. Śmierć pieniądza : nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego / James Rickards. - Gliwice : Helion, TURYSTYKA I REKREACJA 1. Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2. Monografia Polskiej Izby Turystyki / Józef Ratajski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary / Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

12 4. Turystyka w Europie w XXI wieku / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Hotelarstwo 1. Działalność recepcji : podręcznik. Cz. 1 / Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, 2. Działalność recepcji : podręcznik. Cz. 2 / Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, 3. Hotelarstwo. T. 1, Marketing usług hotelarskich : kwalifikacja T. 11 : podręcznik / Adam Stefański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo REA, 4. Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie / red. Piotr Dominik. - Warszawa : Wydział Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoła Wyższa, Obsługa ruchu turystycznego 1. Marketing usług turystycznych / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Regiony turystyczne : podstawy teoretyczne : studium przypadków / Zygmunt Kruczek, Piotr Zmyślony. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 3. Turystyka : testy i pytania : Praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Żegluga śródlądowa w turystyce krajowej i europejskiej / Barbara Lebiedowska, Marek Lebiedowski, Agnieszka Gąsecka. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Ciechanów : Międzywydziałowy Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Turystyka uzdrowiskowa, SPA & Wellnes 1. Aromaterapia praktyczna / Beata Matuszewska. - Białystok : Studio Astropsychologii, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk / pod red. Eugeniusza Rydza. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Konformizm, bunt, nostalgia : turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR / Anna Horolets. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop Kosmetologia w życiu człowieka / pod red. Grzegorza Gałuszki. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / pod red. Adama R. Szromka. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 7. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2011.

13 Gastronomia i dietetyka 1. Czy wiesz, co jesz? : poradnik konsumenta, czyli Na co zwracać uwagę, robiąc codzienne zakupy / Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska. - Poznań : Publicat Wydawnictwo, Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. - Wyd. 4 rozszerz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 3. Komercjalizacja produktów żywnościowych / red. nauk. Bogdan Sojkin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Regionalny produkt kulinarny / Henryk Jan Lewandowski. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 5. Usługi żywieniowe w hotelarstwie : podręcznik / Joanna Duda, Sebastian Krzywda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 6. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw / Hanna Kunachowicz [i in.]. - Wyd. 6 uaktual. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 7. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. 2 / red. nauk. Marian Grzymisławski, Jan Gawęcki. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Żywienie człowieka. 1, Podstawy nauki o żywieniu / red. nauk. Jan Gawęcki. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, ZARZĄDZANIE 1. Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami / red. nauk. Ewa Magier-Łakomy, Monika Boguszewicz-Kreft, Janusz Dworak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2. Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Zbigniewa Spyry. - Wud. 2 uaktaul. i uzup. - Warszawa : CeDeWu, Gospodarowanie nieruchomościami 1. Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości / Ryszard Źróbek, Sabina Źróbek, Alina Źróbek- Różańska, Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2. Wycena nieruchomości do celów kredytowych / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Poltext, 3. Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami / Iwona Foryś, Maciej Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, Marketing i nowe media 1. Idealna reklama : sztuka promowania aplikacji w internecie / Erica Sadun, Steve Sande. - Gliwice : Helion, 2. Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim / Dorota Potwora, Joanna Żurawska. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 3. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów

14 marketingowych / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych / red. nauk. Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Psychologia konsumenta / Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Zarządzanie przedsiębiorstwem 1. Abulia w zarządzaniu organizacjami : monografia = Oslablenie voli v upravlenii organizaciâmi : monografiâ / red. nauk. Stefan Trzcieliński, Tadeusz Zaborowski. - Gorzów Wlkp. ; Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Analiza problematyki wybranych systemów zarządzania: zagadnienia metodologiczne i studia przypadków : skrypt do przedmiotu: Systemy wspomagania decyzji / Jan Andreasik. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 3. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 4. Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Marta Joanna Ziółkowska. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 5. Internet w społeczeństwie informacyjnym : komputerowe systemy zarządzania i sterowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzej Grzywak, Paweł Buchwald. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa / Bogusław Węgrzyn. - Warszawa : Difin, 7. Model biznesu : nowe myślenie strategiczne / Małgorzata Duczkowska-Piasecka (red.), Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Katarzyna Duczkowska-Małysz. - Warszawa : Difin, Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce / pod red. Wojciecha Duczmala, Joanny Żurawskiej. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 9. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński. - Wyd. 2 zm., 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 10. Podstawy zarządzania projektami : metody i przykłady / Renata Walczak. - Warszawa : Difin, 11. Procesy biznesowe w praktyce : projektowanie, testowanie i optymalizacja / Marek Piotrowski. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 12. Projektowanie strategii organizacji : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków : skrypt do przedmiotu: Planowanie strategiczne / Jan Andreasik. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : możliwości rozwoju / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 14. Stawka większa niż biznes : strategie rozwoju firm rodzinnych / Peter May, Adrianna Lewandowska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business,

15 15. Systemy wspomagania decyzji / Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 16. Wielokryterialne wspomaganie decyzji : metody i zastosowania / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 17. Zarządzanie czasem / Brian Tracy ; przekł. Michał Lipa. - Warszawa : MT Biznes, 18. Zarządzanie innowacjami / Ryszard Knosala [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 19. Zarządzanie projektami w organizacji / red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska. - Warszawa : Difin, 20. Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 21. Zarządzanie wiedzą / Ashok Jashapara ; tł. Jarosław Sawicki. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2. Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability / Aneta Wysokińska-Senkus. - Warszawa : Difin, Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów / Agata Pietroń-Pyszczek. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, Szefologia czyli Logika szefowania / Roman Polko, Paulina Polko. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 5. Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / Michael Armstrong ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, EKONOMIA. POLITYKA GOSPODARCZA. ROZWÓJ REGIONALNY. RYNEK PRACY 1. Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej Wojtyna. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2. Kapitalizm na krawędzi / Marian Guzek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 3. Koniec wolnego rynku? : geneza kryzysu / Ryszard Petru. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 4. Model wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój gospodarczy regionu na przykładzie województwa podkarpackiego / Janusz Strojny. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Jarosław Michał Nazarczuk. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Procesy innowacyjne a rozwój regionu / [Korneliusz Pylak et al.]. - Lublin : Politechnika Lubelska, 7. Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / red. Ewa Bojar, Elena Mieszajkina. - Lublin : Politechnika Lubelska, 8. Region i edukacja a procesy rozwojowe / red. Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis. - Lublin : Politechnika Lubelska, 9. Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego : na przykładzie największych miast w Polsce / Marzanna Poniatowicz. - Warszawa : CeDeWu,

16 10. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich : narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym / Jerzy Cieślik, Izabela Koładkiewicz ; (współpr. Michał Klepka, Mariusz Łopaciński). - Warszawa : Poltext, 11. Współczesna polityka zdrowotna : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Cezary Włodarczyk. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer, PRAWO I ADMINISTRACJA 1. Česko-polská právní komparatistika 2013 = Czesko-polska komparastyka prawna 2013 / Michal Kozieł, Damian Czudek (i in.). - Brno : Masarykova univerzita, Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa / Jacek Janowski. - Warszawa : Difin, Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej / Rafał Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego / Ireneusz Matusiak. - Stan prawny na 30 kwietnia 2013 r. - Warszawa : Lex - a Wolters Kluwer business, Kodeks pracy / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 43 ; Stan prawny styczeń 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Koncesje i zezwolenia : analiza ekonomiczna / Jakub Kabza. - Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 7. Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości / Barbara Baran. - Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo ochrony środowiska / red. nauk. Marek Górski. - Wyd. 2 ; Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 9. Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Jarosław Sozański. - Stan prawny na r. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 10. Prawo w wirtualnych światach / Katarzyna Grzybczyk (red.), Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza. - Warszawa : Difin, Sankcje w systemie prawa : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Ciemniewskiego, Leona Tyszkiewicza, Heleny Żakowskiej-Henzler. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym : zagadnienia wybrane / red. nauk. Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Wstęp do prawoznawstwa / Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. - Wyd. 8 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz. - Warszawa : Difin, NAUKI HUMANISTYCZNE [Socjologia, Psychologia, Filozofia, Etyka] 1. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Amnesty International : monografia ruchu społecznego / Maria Ochwat. - Toruń : Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2013.

17 3. Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje / Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, JĘZYKI OBCE 1. Achieve TOEIC : [test-preparation guide] / Renald Rilcy. - Andover : Heinle Cengage Learning, Complete guide to the TOEIC test / Bruce Rogers. - 3rd ed. - Boston : Heinle Cengage Learning, Master seminar : (a thesis writing guide) : a distance learning academic course book / Velichko Adamov [et al.]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Succeed in TOEIC : 10 practice tests : [student's book] / Andrew Betsis, Lawrence Mamas. - Updated ed. - [S.l.] : Global ELT, Tactics for TOEIC : listening and reading test / Grant Trew. - Oxford : Oxford University Press, Tactics for TOEIC : listening and reading test : transcripts and answer key / Grant Trew. - Oxford : Oxford University Press, Duży słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski. - Warszawa : Langenscheidt, [2012]. VARIA 1. Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce / Jan Fazlagić. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza / Justyna Dyduch. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Współczesne problemy finansów osobistych / red. nauk. Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 4. Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie / pod red. nauk. Mariana Duczmala. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski,

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2015 r. Finanse Bankowość Rachunkowość Ekonomia 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku, red. nauk. Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ I TURYSTYKĄ W KIELCACH

AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ I TURYSTYKĄ W KIELCACH AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ REGIONALNĄ I TURYSTYKĄ W KIELCACH GOSPODARKA TURYSTYCZNA W REGIONIE. PRZEDSIĘBIORSTWO. SAMORZĄD. WSPÓŁPRACA Redaktor naukowy Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH GRUDZIEŃ 2016 r. Finanse. Bankowość Rachunkowość Ekonomia Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF: metody i korekty konsolidacyjne, zbycia i nabycia, sytuacje

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11 P 5 Od redaktorów.......................................... 11 Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak). 13 1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają:

I Cykl Tygodniowy. ipady wygrywają: Głośniki Creative wygrywają: I Cykl Tygodniowy Mariusz K. Krasne Potockie **********2408 Grzegorz R. Warszawa **********3351 Maciej C. Tarnów **********9561 Tomasz O. Gdynia **********9135 Piotr P. Łańcut **********5793 Ryszard S.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2017 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2017 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej UTH MARZEC 2017 r. Finanse. Bankowość Rachunkowość Ekonomia ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować, Waldemar Gos, Wydawnictwo CeDeWu,

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM '07 Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego Aldony Frączkiewicz-Wronki KATOWICE 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ I TECHNOLOGIE WIEDZY 13 Jerzy Gołuchowski:

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo