Biblioteka Nowości książkowe /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe /2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja 8) Zarządzanie 9) Ekonomia. Polityka Gospodarcza. Rozwój Regionalny. Rynek Pracy. 10) Prawo i administracja 11) Nauki humanistyczne [Socjologia, Psychologia, Filozofia, Etyka] 12) Języki obce 13) Varia

2 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 1. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część szczegółowa / red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską / red. nauk. Paweł Bożyk. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Bezpieczeństwo publiczne : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kwiecińskiego, Ryszarda Bełdzikowskiego. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / Grzegorz Pietrek. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 7. Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach / Dariusz Stokwiszewski. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 8. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Difin, Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Chodaka. - Józefów : Wyższa Szk. Gospodarki Euroregionalnej Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego / Mirosław Karpiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 11. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 12. Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : wybrane problemy / red. nauk. Waldemar Kitler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Ochrona infrastruktury krytycznej : teoria a praktyka / Ryszard Radziejewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 14. Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 15. Polski system antyterrorystyczny : prawno-organizacyjne kierunki ewolucji / Paweł Chomentowski. - Warszawa : Difin, 16. Powódź 2010 : ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej / Grzegorz Pietrek. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 17. Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP / Józef Marczak, Ryszard Jakubczak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 18. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 19. System - podsystem obrony państwa i świadczenia na jego rzecz / Sylwia Wojnarowska-Szpucha, Jan Wojnarowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 20. Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu Polski / red. nauk. Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

3 21. Terroryzm lotniczy : istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania / Andrzej Glen. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 22. Wybrane formy organizacyjne działań podmiotów uprawnionych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Cz. 1, Środki przymusu bezpośredniego i broń palna / Leszej Dyduch, Robert Maciejczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / red. nauk. Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski. - Warszawa : Difin, 24. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / Grzegorz Pietrek. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Kryminalistyka i kryminologia 1. Kryminologia : współczesne aspekty / Jerzy Wojciech Wójcik. - Stan prawny na 15 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2. Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne / pod red. Wiesława Jasińskiego, Wiesława Mądrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Przestępstwa w obrocie gospodarczym / Krzysztof Nitkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 4. Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. / Maja Klubińska. - Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, Policja i służby specjalne 1. Bezpieczeństwo jednostki / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2. Finanse przestępczości zorganizowanej / Andrzej Buszko. - Toruń : Dom Organizatora TNOiK, 3. Sztuka wywiadu w państwie współczesnym / Mirosław Minkina. - Warszawa : Bellona : Oficyna Wydawnicza Rytm, 4. Zarządzanie strategiczne w Policji : teoria i praktyka / Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 1. Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / Krzysztof Waśniewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2. Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk - Stan prawny: styczeń Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Fundraising : pierwszy polski praktyczny podręcznik / Maciej Gnyszka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, Fundusze unijne w nowej perspektywie / Magdalena Krasuska. - Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 5. Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce / Jarosław Wenancjusz Przybytniowski. - Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Kredytowanie gospodarstw domowych / Grzegorz Wałęga. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Prawo budżetowe : zarys wykładu / Dorota Maśniak. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2013.

4 8. Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian. Cz. 1 / red. nauk. Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian. Cz. 2 / red. nauk. Tadeusz Kamiński, Olga Charucka. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, System zamówień publicznych w Polsce / Agata Zdebel-Zygmunt, Jarosław Rokicki. - Stan prawny na dzień 19 października 2014 r. - Warszawa : Difin, 11. Zamówienia publiczne ; Partnerstwo publiczno-prywatne ; Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim : instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych / Michał Kania. - Warszawa : Difin, Bankowość i innowacje finansowe 1. Anatomia kryzysów bankowych / Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2. Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych / Renata Mianowana-Kubiak. - Warszawa, : CeDeWu, Europejska unia bankowa / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Difin, Kryzys banków centralnych : skutki stopy bliskiej zera / Andrzej Rzońca. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 5. Konkurencja w sektorze bankowym : teoria i wyniki empiryczne / Małgorzata Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 6. Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych / Anna Iwańczuk-Kaliska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 7. Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej / Paweł Smaga. - Warszawa : CeDeWu, 8. Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym w Europie = The role of the European Central Bank's policy in counter-crisis management in Europe / Michał Pronobis. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 9. Shadow banking : systemowa innowacja finansowa / Jan Krzysztof Solarz. - Warszawa ; Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 10. Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku / Łukasz Dwojak. - Warszawa : CeDeWu, International Business and Finance 1. Advances in the ergonomics in manufacturing : managing the enterprise of the future / ed. by Stefan Trzcielinski and Waldemar Karwowski. - [S. l.] : AHFE Conference, 2. Corporate budget management / Velichko Adamov, Vassil Zahariev, Stoyan Prodanov. - 3rd. ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Corporate capital management / Velichko Adamov. - 5th ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Corporate finance and investment : decisions and strategies / Richard Pike, Bill Neale, Philip Linsley. - 7th ed. - Harlow : Pearson Education, Corporate financial management / Glen Arnold. - 5th ed. - Harlow : Pearson Education, Creating public trust : an organisational perspective / Barbara Kożuch, Zbysław Dobrowolski. - Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften,

5 7. Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz. - Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Epistemology of management / Lukasz Sulkowski. - Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Financial derivatives / Stefan Simeonov. - 2nd ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Human resource management in transition : the Polish case / ed. by Aleksy Pocztowski ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the world / ed. by Ewa Bojar, Korneliusz Pylak. - Lublin : Lublin University of Technology, 12. International financial management / Plamen Patev. - 2nd ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Leadership : theory and practice / Peter G. Northouse. - 6th ed. - Los Angeles [et al.] : SAGE Publications, Lean management : narodziny systemu zarządzania : rozmowy z Taiichi Ohno, Eiji Toyoda i innymi osobami, które ukształtowały system zarządzania w Toyocie / pod red. Koichi Shimokawa i Takahiro Fujimoto. - Wrocław : Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, Performance Management : implementation in business and non-profit organisations / sci. eds.: Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki. - Cracow : Cracow University of Economics Foundations, Problems of contemporary management / eds. Marek Lisiński and Štefan Hittmár ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, University of Žilina. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business ; Žilina : University of Žilina, Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / ed. by Ewa Bojar, Jolanta Słoniec. - Lublin : Lublin University of Technology, 18. The influence of Poland's accession to the Euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies / ed. by Marian Gorynia, Barbara Jankowska ; [transl. Radosław Lewandowski]. - Warszawa : Difin, The world economy : contemporary challenges / ed. by Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski. - Warsaw : Difin, Toyotarity : BOST method as the instrument of assessment process functioning according to Toyota principles / Stanisław Borkowski. - Celje : Faculty of Logistics. University of Maribor, Business valuation : a basic approach / ed. by Marek Panfil, Andrzej Szablewski. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Capital budgeting / Stoyan Prodanov. - 2nd ed., rev. and ext. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Effective leadership : theory, cases, and applications / Ronald H. Humphrey. - Los Angeles [et al.] : SAGE Publications, 24. Global investments / Bruno Solnik, Dennis McLeavey. - 6th ed. - Harlow : Pearson Education, 25. Management consulting : the Central and Eastern European perspective / ed. by Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, Multinational business finance / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett. - 13th ed. - Harlow : Pearson Education, 2013.

6 27. Shaping local business communities : the international conference "Entrepreneurial Cities" proceedings / ed. by Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik. - Warszawa : Poltext, Inwestycje i transakcje giełdowe 1. Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych / Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2. Analiza i projekcje gospodarki finansowej / Rafał Pawlicki, Jan Śliwa. - Warszawa : Difin, Inwestycje zagraniczne w Polsce : / red. nauk. i koord. Janusz Chojna. - Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 5. Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą : metodologia teorii ugruntowanej / Marta Gotz. - Poznań : Instytut Zachodni, 6. Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury / red. nauk. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 7. Rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan Wiśniewski, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 8. Wine Banking / Michał Kamiński. - Warszawa : CeDeWu, Podatki i doradztwo podatkowe 1. Międzynarodowa optymalizacja podatkowa / Rafał Aleksander Nawrot. - Warszawa : Difin, 2. Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości / red. nauk. Barbara Gierusz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 3. Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów / Katarzyna Świetla. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4. Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia działalności gospodarczej / Janina Ickiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne / Małgorzata Wieczorek-Fronia, Janusz Zubrzycki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 6. Vat : podatek od towarów i usług. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo OD.NOWA, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 1. Przepływy pieniężne w grupie kapitałowej / Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, 4. Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa,

7 5. Controlling w firmie : praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie / Jacek Folga. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2014]. 6. Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Tomasz Cicirko, Anna Karmańska, Piotr Russel. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 7. Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. - Skierniewice : Wydawnictwo "SIGMA", 8. Księga przychodów i rozchodów : krok po kroku / Barbara Mierosławska. - Stan prawny na 1 kwietnia - Gliwice : Helion, 9. Leasing 2014 / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Białystok : DK Wydawnictwo, 10. Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie / Tomasz Korol. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse / red. nauk. Aldona Uziębło. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 12. Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda. - Warszawa : CeDeWu, 13. Private equity - więcej niż kapitał / Ilona Fałat-Kilijańska. - Warszawa : CeDeWu, 14. Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw / red. nauk. Karol Kreft, Dagmara Wach, Jacek Winiarski. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 15. Wielowymiarowy audyt biznesowy : wartość dodana dla organizacji i interesariuszy / Marlena Ciechan-Kujawa. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 16. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 17. Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 18. Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz. - Warszawa : CeDeWu, INFORMATYKA Aplikacje i usługi internetowe 1. Computer vision for visual effects / Richard J. Radke. - New York : Cambridge University Press, Designing multi-device experiences : an ecosystem approach to creating user experiences across devices / Michal Levin. - Sebastopol : O'Reilly, 3. Internet : cloud computing, przetwarzanie w chmurach = cloud computing, data processing in the clouds / red. Grażyna Szpor. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Internet w społeczeństwie informacyjnym : zastosowania Internetu i systemów komputerowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszard Pregiel, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013.

8 5. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 : zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację / Michał Guzowski, Maciej Jaskólski, Rafał Madycki. - Gliwice : Helion, Tworzenie gier internetowych : receptury / Evan Burchard. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 7. Visual intelligence : microsoft tools and techniques for visualizing data / Mark Stacey. - Indianapolis : John Wiley & Sons, Inżynieria testów oprogramowania 1. Survey of operating systems / Jane Holcombe, Charles Holcombe. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, 2. Spring w praktyce / Willie Wheeler, Joshua White. - Gliwice : Helion, Sieci komputerowe i bazy danych 1. The data warehouse toolkit : the definitive guide to dimensional modeling / Ralph Kimball, Margy Ross. - Third edition. - Indianapolis : John Wiley & Sons, Mobile web development / Greg Avola, Jon Raasch. - Gliwice : Helion, 3. Vademecum hackingu 7 : skuteczna obrona sieci przed atakami / Stuart McClure, Joel Scambray, Georg Kurtz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop Biznes elektroniczny 1. Biblia e-biznesu / Marcin Cichoń [i in.]. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Bitcoin : wirtualna waluta internetu / Marcin Szymankiewicz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 3. O biznesie w internecie : wszystko, co chcielibyście wiedzieć ale baliście się zapytać / P. Borek [i in.]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, Przedsiębiorczość nowych mediów : analiza modeli biznesowych firm internetowych / red. nauk. Irena Hejduk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, LOGISTYKA 1. Polish Ports Handbook : maritime economy and industry guide : 2013 / [chief editor Małgorzata Huber]. - Szczecin : LINK, Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce / Józef Frąś. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. - Warszawa : Difin, 4. Rynek lotniczy 2013 = Air transport market 2013 : raport / Tomasz Dziedzic. - Warszawa : Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula, Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów / Stanisław Kwaśniowski [i in.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Logistyka i spedycja 1. Logistyka : Współczesne wyzwania / red. Jacek Szołtysek, Beata Detyna. - Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 2013.

9 2. Podręcznik spedytora. T. 1 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera. - Wyd Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 3. Podręcznik spedytora. T. 2 / pod red. Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera. - Wyd Gdynia : Polska Izba Spedycji i Logistyki, 4. Spedycja : teoria, przykłady, ćwiczenia / Adam Salomon. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, Wymiary logistyki : ujęcie holistyczne / red. nauk. Ryszard Miler, Tomasz Nowosielski, Bohdan Pac. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych 1. Środki transportu. Cz. 2 / Radosław Kacperczyk. - Warszawa : Difin, 2. Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego : modele i metody : praca zbiorowa / pod red. Jacka Skorupskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 3. Wymiary logistyki : aspekt transportowy / red. nauk. Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Logistyka produkcji 1. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Krzyżaniak [i in.]. - Wyd Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz N. Węsierski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop Bezpieczeństwo procesu technologicznego : monografia = Bezopasnost' tehnologičeskogo processa : monografiâ / red. nauk. Tadeusz Zaborowski. - Poznań ; Gorzów Wielkopolski : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych. - Kraków : StatSoft Polska, Procesy produkcyjne / Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Spedycja drogowa krajowa i międzynarodowa 1. Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków / Paweł Lesiak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 1, Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Cz. 1, Zagadnienia techniczne / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Wyd Poznań : Systherm D. Gazińska, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 2, Przepisy prawne / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Wyd. 2 uzup., stan prawny na dzień 1 września 2009 r. - Poznań : Systherm D. Gazińska, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 3, Środowisko pracy kierowcy, logistyka / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Wyd. 2. rozsz. - Poznań : Systherm D. Gazińska, 2010.

10 5. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 4, Przepisy w transporcie drogowym / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Stan prawny na dzień 1 października Poznań : Systherm Technik, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy praktycznej. T. 5, Transport kołowo-drogowy / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki. - Poznań : Systherm D. Gazińska, PEDAGOGIKA Pedagogika i psychologia człowieka 1. Autorytet w wychowaniu i edukacji / pod red. Doroty Łażewskiej. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Danuta Morańska, Mariusz Jędrzejko. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, Efekt lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Philip Zimbardo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Nowa psychologia sukcesu / Carol Dweck. - Warszawa : Wydawnictwo Muza, 6. Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych / Antoni Zając. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7. Pracoholizm : zjawisko wielowymiarowe / Diana Malinowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 8. Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologiczne znaczenie pieniędzy : dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? / Agata Gąsiorowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 1. Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, Edukacja w systemie Marii Montessori - wychowaniem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 4. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber, Elaine Mazlish. - Wyd. nowe poszerz. - [Poznań] : Media Rodzina, cop Odkrycie dziecka / Maria Montessori. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, 6. Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce / Barbara Surma. - Łódź : Wydawnictwo Palatum, Ważne sprawy naszych uczniów / pod red. nauk. Doroty Kowalskiej, Urszuli Strzelczyk-Raduli. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski,

11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 1. Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej / Pierre Verluise. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 3. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego / Iwona Śmigerska-Belczak. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 4. Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 5. Razem czy osobno? : dwadzieścia lat stosunków polsko-ukraińskich / red. nauk. Oleg Boryniak, Marta Walak. - Iwano-Frankiwsk ; Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Damian Maksymilian Mazur, Marek Jan Mazur. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 7. W poszukiwaniu geoekonomii w Europie / Tomasz Grzegorz Grosse. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Biznes międzynarodowy 1. Legal system on foreign trade and investment in China / by Sun Nanshen, Sun Wen ; [editor, Zhang Wei]. - Beijing : New Star Press, Finanse Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / Marta Bizewska, Zbigniew Godecki. - Gdańsk : Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz / Adam Nobis. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 4. Obligacje projektowe : instrument finansowania wielkich projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Kamil Liberadzki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 5. Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław Wydymus, Bożena Pera. - Warszawa : Difn, 6. Śmierć pieniądza : nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego / James Rickards. - Gliwice : Helion, TURYSTYKA I REKREACJA 1. Ekologia / Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2. Monografia Polskiej Izby Turystyki / Józef Ratajski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary / Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

12 4. Turystyka w Europie w XXI wieku / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Hotelarstwo 1. Działalność recepcji : podręcznik. Cz. 1 / Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, 2. Działalność recepcji : podręcznik. Cz. 2 / Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, 3. Hotelarstwo. T. 1, Marketing usług hotelarskich : kwalifikacja T. 11 : podręcznik / Adam Stefański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo REA, 4. Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie / red. Piotr Dominik. - Warszawa : Wydział Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoła Wyższa, Obsługa ruchu turystycznego 1. Marketing usług turystycznych / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Regiony turystyczne : podstawy teoretyczne : studium przypadków / Zygmunt Kruczek, Piotr Zmyślony. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 3. Turystyka : testy i pytania : Praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, Żegluga śródlądowa w turystyce krajowej i europejskiej / Barbara Lebiedowska, Marek Lebiedowski, Agnieszka Gąsecka. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Ciechanów : Międzywydziałowy Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Turystyka uzdrowiskowa, SPA & Wellnes 1. Aromaterapia praktyczna / Beata Matuszewska. - Białystok : Studio Astropsychologii, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk / pod red. Eugeniusza Rydza. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Konformizm, bunt, nostalgia : turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR / Anna Horolets. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop Kosmetologia w życiu człowieka / pod red. Grzegorza Gałuszki. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / pod red. Adama R. Szromka. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 7. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2011.

13 Gastronomia i dietetyka 1. Czy wiesz, co jesz? : poradnik konsumenta, czyli Na co zwracać uwagę, robiąc codzienne zakupy / Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska. - Poznań : Publicat Wydawnictwo, Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. - Wyd. 4 rozszerz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 3. Komercjalizacja produktów żywnościowych / red. nauk. Bogdan Sojkin. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Regionalny produkt kulinarny / Henryk Jan Lewandowski. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 5. Usługi żywieniowe w hotelarstwie : podręcznik / Joanna Duda, Sebastian Krzywda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 6. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw / Hanna Kunachowicz [i in.]. - Wyd. 6 uaktual. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 7. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. 2 / red. nauk. Marian Grzymisławski, Jan Gawęcki. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Żywienie człowieka. 1, Podstawy nauki o żywieniu / red. nauk. Jan Gawęcki. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, ZARZĄDZANIE 1. Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami / red. nauk. Ewa Magier-Łakomy, Monika Boguszewicz-Kreft, Janusz Dworak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2. Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Zbigniewa Spyry. - Wud. 2 uaktaul. i uzup. - Warszawa : CeDeWu, Gospodarowanie nieruchomościami 1. Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości / Ryszard Źróbek, Sabina Źróbek, Alina Źróbek- Różańska, Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2. Wycena nieruchomości do celów kredytowych / Jan Konowalczuk. - Warszawa : Poltext, 3. Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami / Iwona Foryś, Maciej Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, Marketing i nowe media 1. Idealna reklama : sztuka promowania aplikacji w internecie / Erica Sadun, Steve Sande. - Gliwice : Helion, 2. Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim / Dorota Potwora, Joanna Żurawska. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 3. Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów

14 marketingowych / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych / red. nauk. Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach / red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Psychologia konsumenta / Katarzyna Stasiuk, Dominika Maison. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Zarządzanie przedsiębiorstwem 1. Abulia w zarządzaniu organizacjami : monografia = Oslablenie voli v upravlenii organizaciâmi : monografiâ / red. nauk. Stefan Trzcieliński, Tadeusz Zaborowski. - Gorzów Wlkp. ; Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Analiza problematyki wybranych systemów zarządzania: zagadnienia metodologiczne i studia przypadków : skrypt do przedmiotu: Systemy wspomagania decyzji / Jan Andreasik. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 3. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Janusz Dworak, Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 4. Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Marta Joanna Ziółkowska. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 5. Internet w społeczeństwie informacyjnym : komputerowe systemy zarządzania i sterowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzej Grzywak, Paweł Buchwald. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa / Bogusław Węgrzyn. - Warszawa : Difin, 7. Model biznesu : nowe myślenie strategiczne / Małgorzata Duczkowska-Piasecka (red.), Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Katarzyna Duczkowska-Małysz. - Warszawa : Difin, Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce / pod red. Wojciecha Duczmala, Joanny Żurawskiej. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 9. Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński. - Wyd. 2 zm., 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 10. Podstawy zarządzania projektami : metody i przykłady / Renata Walczak. - Warszawa : Difin, 11. Procesy biznesowe w praktyce : projektowanie, testowanie i optymalizacja / Marek Piotrowski. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 12. Projektowanie strategii organizacji : zagadnienia metodologiczne i studia przypadków : skrypt do przedmiotu: Planowanie strategiczne / Jan Andreasik. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : możliwości rozwoju / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 14. Stawka większa niż biznes : strategie rozwoju firm rodzinnych / Peter May, Adrianna Lewandowska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business,

15 15. Systemy wspomagania decyzji / Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 16. Wielokryterialne wspomaganie decyzji : metody i zastosowania / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 17. Zarządzanie czasem / Brian Tracy ; przekł. Michał Lipa. - Warszawa : MT Biznes, 18. Zarządzanie innowacjami / Ryszard Knosala [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 19. Zarządzanie projektami w organizacji / red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska. - Warszawa : Difin, 20. Zarządzanie projektem / Marek Wirkus [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 21. Zarządzanie wiedzą / Ashok Jashapara ; tł. Jarosław Sawicki. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2. Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability / Aneta Wysokińska-Senkus. - Warszawa : Difin, Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów / Agata Pietroń-Pyszczek. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, Szefologia czyli Logika szefowania / Roman Polko, Paulina Polko. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 5. Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / Michael Armstrong ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, EKONOMIA. POLITYKA GOSPODARCZA. ROZWÓJ REGIONALNY. RYNEK PRACY 1. Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej Wojtyna. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2. Kapitalizm na krawędzi / Marian Guzek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 3. Koniec wolnego rynku? : geneza kryzysu / Ryszard Petru. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 4. Model wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój gospodarczy regionu na przykładzie województwa podkarpackiego / Janusz Strojny. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Jarosław Michał Nazarczuk. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Procesy innowacyjne a rozwój regionu / [Korneliusz Pylak et al.]. - Lublin : Politechnika Lubelska, 7. Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / red. Ewa Bojar, Elena Mieszajkina. - Lublin : Politechnika Lubelska, 8. Region i edukacja a procesy rozwojowe / red. Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis. - Lublin : Politechnika Lubelska, 9. Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego : na przykładzie największych miast w Polsce / Marzanna Poniatowicz. - Warszawa : CeDeWu,

16 10. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich : narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym / Jerzy Cieślik, Izabela Koładkiewicz ; (współpr. Michał Klepka, Mariusz Łopaciński). - Warszawa : Poltext, 11. Współczesna polityka zdrowotna : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Cezary Włodarczyk. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer, PRAWO I ADMINISTRACJA 1. Česko-polská právní komparatistika 2013 = Czesko-polska komparastyka prawna 2013 / Michal Kozieł, Damian Czudek (i in.). - Brno : Masarykova univerzita, Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa / Jacek Janowski. - Warszawa : Difin, Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej / Rafał Sikorski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego / Ireneusz Matusiak. - Stan prawny na 30 kwietnia 2013 r. - Warszawa : Lex - a Wolters Kluwer business, Kodeks pracy / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 43 ; Stan prawny styczeń 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Koncesje i zezwolenia : analiza ekonomiczna / Jakub Kabza. - Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 7. Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości / Barbara Baran. - Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo ochrony środowiska / red. nauk. Marek Górski. - Wyd. 2 ; Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 9. Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Jarosław Sozański. - Stan prawny na r. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 10. Prawo w wirtualnych światach / Katarzyna Grzybczyk (red.), Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza. - Warszawa : Difin, Sankcje w systemie prawa : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Ciemniewskiego, Leona Tyszkiewicza, Heleny Żakowskiej-Henzler. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym : zagadnienia wybrane / red. nauk. Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Wstęp do prawoznawstwa / Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. - Wyd. 8 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz. - Warszawa : Difin, NAUKI HUMANISTYCZNE [Socjologia, Psychologia, Filozofia, Etyka] 1. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Amnesty International : monografia ruchu społecznego / Maria Ochwat. - Toruń : Firma Wydawniczo-Handlowa MADO, 2013.

17 3. Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje / Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, JĘZYKI OBCE 1. Achieve TOEIC : [test-preparation guide] / Renald Rilcy. - Andover : Heinle Cengage Learning, Complete guide to the TOEIC test / Bruce Rogers. - 3rd ed. - Boston : Heinle Cengage Learning, Master seminar : (a thesis writing guide) : a distance learning academic course book / Velichko Adamov [et al.]. - Veliko Tarnovo : ABAGAR Publishing House, Succeed in TOEIC : 10 practice tests : [student's book] / Andrew Betsis, Lawrence Mamas. - Updated ed. - [S.l.] : Global ELT, Tactics for TOEIC : listening and reading test / Grant Trew. - Oxford : Oxford University Press, Tactics for TOEIC : listening and reading test : transcripts and answer key / Grant Trew. - Oxford : Oxford University Press, Duży słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski. - Warszawa : Langenscheidt, [2012]. VARIA 1. Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce / Jan Fazlagić. - Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza / Justyna Dyduch. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Współczesne problemy finansów osobistych / red. nauk. Beata Świecka. - Warszawa : CeDeWu, 4. Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie / pod red. nauk. Mariana Duczmala. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski,

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro / Joanna Stawska ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź :

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo