Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l."

Transkrypt

1 INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Chodzież Ul. Wiosny Ludów 14 A Chodzież l.pl Pomoc prawna, psychologiczna 2 Gminny Zespół 3 Gminny Ośrodek 4 Miejsko-Gminny 5 Miejsko-Gminny Ul. Notecka Chodzież Ul. Notecka Chodzież 22 Stycznia Margonin Szamocin, pl. Wolności 19 Chodzież Chodzież Margonin (67) ziez.pl ziez.pl argonin.pl (67) Szamocin pl Prawnik, psycholog, pracownik socjalny Prawnik, psycholog, pracownik socjalny Zespół - poradnictwo -pomoc psychologiczna, -praca socjalna, - pomoc asystenta rodziny, -kierowanie na terapie rodzinne, -kierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile, - kierowanie na leczenie w Dziennym Ośrodku Terapii uzależnień w Chodzieży,

2 6 Gminny Ośrodek w Budzyniu: - punkt pomocowy: DDPS Budzyń Lipowa 1 7 Gminny Zespół Ul. Lipowa Budzyń Budzyń Ul. Lipowa 1 Budzyń kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, - praca w grupach roboczych w ramach procedury NK - interwencja kryzysowa - pomoc socjalna, - pomoc materialna - pomoc mediacyjna i negocjacyjna - pomoc prawna - pomoc psychologiczna - zgodnie z ustawowymi kompetencjami Powiat czarnkowsko-trzcianecki 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mickiewicza Trzcianka 9 Gminny Ośrodek w Drawsku 10 Zespół 11 Punkt Interwencji Kryzysowej Drawsko Drawsko os. Słowackiego Trzcianka Trzcianka psychologiczna prawna Drawsko 67/ Praca socjalna Drawsko 67/ Zgodnie z ustawą Trzcianka psychologiczna prawna socjalna medyczna terapeutyczna

3 12 Gminny Zespół 13 Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionyc h i Ofiar Przemocy 14 Miejsko-Gminny w Wieleniu Powiat gnieźnieński 15 Urząd Gminy i Miasta Witkowo 16 Miejsko-Gminny w Witkowie Rybaki Czarnków os. Parkowe Czarnków Wieleń Międzyleska 4 Gnieźnieńs ka 1, Witkowo Polna 4, Witkowo Czarnków op.pl socjalna prawna Czarnków psychologiczna prawna Wieleń Witkowo (61) Witkowo (61) l in.lm.pl Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - powoływanie zespołu interdyscyplinarnego i wspieranie jego działania, -informowanie o możliwościach uzyskania pomocy osobom dotkniętym przemocą, -działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; -opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, -prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 17 Gminna Komisja Rozwiązywania Krotoszyn Krotoszyn 62/ krotoszyn.pl - spisanie niebieskiej karty

4 Problemów Alkoholowych 18 Gminny Ośrodek 19 Miejsko-Gminny 20 Miejski Ośrodek w Gnieźnie Dział Metodyczny, Pomocy Środowiskowej i Rodziny 21 Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie Kołłątaja Łubowo Łubowo Krotoszyn Kobylińska 10a Paczkowskieg o Gniezno Kilińskiego Gniezno Łubowo Krotoszyn 62/ Miasto Gniezno Miasto Gniezno Tel.: 61/ Tel.: 61/ pl no.pl iezno.pl iezno.pl -kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - skierowanie do działającego w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo rodzinne, Prowadzenie działań profilaktycznych, Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo rodzinne, Prowadzenie działań profilaktycznych 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23 Zespół Placówek Wsparcia Rodziny Ul. Jana Pawła II 9/ Gniezno Kardynała Stefana Miasto Gniezno Gmina Trzemeszno Tel.: 61/ , poczta.neostrada. pl Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy domowej zapewnienie noclegu, wsparcie psychologa

5 w Trzemesznie "Droga do Domu" Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zespół Zespół Zespół Zespół 28 Zespół w Łubowie 29 Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 30 Gminny Ośrodek Wyszyńskieg o Trzemeszno Poznańska Czerniejewo Reymonta Gniezno Szkolna Kiszkowo Słoneczna Kłecko Łubowo Kolejowa Gniezno Mieleszyn 95 61/ Gmina Czerniejewo Gmina Gniezno (61) Gmina Kiszkowo Gmina Kłecko Gmina Łubowo Miasto Gniezno (61) (61) (61) okiss.pl zno.pl Mieleszyn pl Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu - poradnictwo prawne - poradnictwo socjalne

6 - kierowanie do instytucji zajmujących się wszelką formą pomocy (m.in.: Dom Matki i Dziecka) - zapewnienie asystenta rodziny - w sytuacjach zagrożenia życia opłacenie ofiarom przemocy schronienia - Niebieska Karta Zespół Zespół 33 Zespół Działający Przy Ośrodku Pomocy w Trzemesznie 34 Zespół Powiat gostyński 35 Miejsko-Gminny w Borku Wlkp. Mieleszyn Mieleszyn Różana Niechanowo Kościuszki Trzemeszno Polna 4A Witkowo Rynek Borek Wlkp. Gmina Mieleszyn Gmina Niechanowo Gmina Trzemeszno Gmina Witkowo Borek Wielkopolski (61) (61) (61) (61) pl pl -net.pl in.lm.pl l Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Praca socjalna praca prowadzona z osobami pokrzywdzonymi na podstawie NK

7 36 Urząd Miejski w Borku Wlkp. 37 Miejsko- Gminny Zespół Interdysycplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 38 Gminny Ośrodek 39 Zespół 40 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychdziałająca przy Urzędzie Gminy Rynek Borek Wlkp. Wrocławska Gostyń Pępowo; St.Nadstawek Pępowo; St.Nadstawek Pępowo; St.Nadstawek 6 Borek Wielkopolski Gostyń PĘPOWO wlkp.pl l Pomoc specjalistyczna w punktcie konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie. Kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia. - praca socjalna; poradnictwo ;wsparcie emocjonalne ; konsultacja psychologiczna; prawna; kierowanie do specjalistycznych instytucji pomocowych: interwencja kryzysowa; procedura Niebieskiej Karty; schronienie pomoc materialna PĘPOWO Procedura Niebieskiej Karty; interwencja; konsultacja psychologiczna; prawna; kierowanie do specjalistycznych instytucji pomocowych: wsparcie emocjonalne ; poradnictwo PĘPOWO punkt konsultacyjny udzielający wsparcia psychologicznego; poradnictwo -

8 41 Punkt Wparcia w Gostyniu prowadzony przez Urząd Miejski w Gostyniu 42 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejsko-Gminny Powiat grodziski Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (finansowanie) Fabryczna Gostyń Wrocławska Gostyń Ul. Krobska 45a Poniec Rynek Pogorzela Wielichowo, Pocztowa 16A, Wielichowo Ul. 27 Stycznia 7 Gostyń Gostyń ostyn.pl ostyn.pl Poradnictwo prawne. Pomoc psychologiczna. Pomoc terapeutyczna. Poniec Praca socjalna Pogorzela Wielichowo , Grodzisk Wielkopolski post.pl Motywowanie osób uzależnionych i stosujących przemoc do podjęcia leczenia. Kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia. Udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku występowania przemocy domowej. Praca socjalna, praca w grupach roboczych, Praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, poradnictwo brak Indywidualne poradnictwo (Certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień oraz

9 (koordynowanie udzielanej pomocy) 47 (w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat jarociński 50 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 51 Gminny Ośrodek Ul. Powstańców Chocieszyńsk ich 23d Grodzisk Wielkopolski Ul. Powstańców Chocieszyńsk ich 23d Grodzisk Wielkopolski Szkolna Kamieniec 1000-lecia PP Jarocin, Szubianki Kotlin, Poznańska 22 Grodzisk Wielkopolski kp.pl kp.pl Kamieniec mail.com Kamieniec c.pl Jarocin 62/ KOTLIN pl Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) 1.Poradnictwo: - prawne - psychologiczne 2.Warsztaty dla uzależnionych 3. Warsztaty dla współuzależnionych od alkoholu praca socjalna poradnictwo pomoc finansowa przymusowe leczenie odwykowe Psychologiczne, prawne, poradnictwo socjalne, zawodowe, rodzinne, medyczne, Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób

10 52 Gminny Ośrodek w Jaraczewie Jaraczewo, Jarocińska Jaraczewo Jaraczewo o.pl uzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; udzielanie schronienia, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szeroko rozumiana praca socjalna. 53 MG Ośrodek w Żerkowie 54 Urząd Miasta i Gminy Żerków Powiat kaliski 55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 56 Centrum Interwencji Kryzysowej Ul. Adama Mickiewicza 5, Żerków Ul. Adama Mickiewicza 5, Żerków Plac św. Józefa 5, Kalisz Kalisz Graniczna 1 Żerków ost.pl Żerków w.pl sz.pl Praca socjalna, pomoc finansowa i materialna, porady, MG Zespól ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żerków Pomoc mieszkaniowa, dodatki mieszkaniowe Poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapia rodzinna/uzależnień Kalisz 62/ / pomoc stacjonarna całodobowa: schronisko dla ofiar przemocy - całodobowy telefon 62/ / pomoc ambulatoryjna: psychologiczna, prawna, socjalna, terapeutyczna 3/ pomoc dla ofiar przestępstw: prawna i psychologiczna

11 57 Gminny Zespół w Brzezinach 58 Urząd Gminy Szczytniki 59 Gminny Ośrodek 60 Urząd Gminy Mycielin 61 Gminny Ośrodek w Koźminku 62 Gminny Ośrodek w Opatówku 1000-lecia Brzeziny Szczytniki Szczytniki 139 Ul. Ks. W. Blizińskiego 56, Lisków Słuszków Korzeniew Kościuszki 7, Koźminek Plac Wolności Opatówek Brzeziny Szczytniki tniki. ug.gov.pl Lisków 062/ pl Mycielin p.pl Koźminek Opatówek (0-62) , ost.pl ost.pl 4/ Zespół : 62/ Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób doznających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy w ramach procedury Niebieska Karta. - praca socjalna z rodziną, - pomoc psychologiczna Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej Informacyjne, interwencyjne, praca socjalna Punkt konsultacyjny- psycholog, terapeuta uzależnień; Zespół - Zespół - specjalista ds przemocy w rodzinie - psycholog - pedagodzy - terapeuta ds. uzależnień - praca socjalna przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu diagnozy sytuacji rodziny lub osoby; przygotowanie planu pracy z rodziną;

12 63 Gminny Ośrodek w Blizanowie 64 Gminny Ośrodek w Żelazkowie Blizanów Drugi 5A Blizanów Żelazków 135 Blizanów wp.pl Żelazków ost.pl monitorowanie podjętych działań; pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych i innych dotyczących poprawy funkcjonowania rodziny lub osoby; udziela poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazanie miejsc gdzie można uzyskać pomoc; udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy; w uzasadnionych przypadkach: - udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, w formie pomocy rzeczowej; wskazanie miejsc zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, CIK; w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomienie organów ścigania; współpraca z instytucjami i organizacjami np. Policja, Ośrodek Zdrowia, Szkoły; Zespół i Grupy Robocze Praca socjalna wsparcie finansowe Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc w ramach procedury Niebieskiej Karty

13 65 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 66 Gminny Ośrodek 67 Punkt konsultacyjny - GKRPA w Godzieszach Wielkich Powiat kępiński 68 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 69 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem 70 Gminny Ośrodek Żelazków Godziesze 11 listopada Godziesze, 11 listopada Kępno Sienkiewicza 26 Słupia pod Kępnem Katowicka Baranów Trzcinica Jana Pawła II 47A Żelazków Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych związanych z uzależnieniem któregoś z członków rodziny Godziesze Wielkie Godziesze Wielkie p.pl p.pl Kępno no.com.pl Baranów aritas.pl Trzcinica om.pl Socjalne, poradnictwo rodzinne Terapeutyczne, psychologiczne Punkt Interwencji Kryzysowej wsparcie prawne, psychologiczne. Całodobowy ośrodek wsparcia dla ofiar kryzysu i przemocy domowej, zapewnia wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, socjalne. Miejsca noclegowe. Przyjmuje osoby z powiatu kępińskiego, kaliskiego, ostrowskiego. Działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica

14 71 Gminny Ośrodek Pomocy 72 Gminny Ośrodek w Perzowie 73 Gminny Zespół 74 Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie 75 Gminny Ośrodek Powiat kolski 76 Miejski Ośrodek w Kole 77 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 78 Zespół do spraw przemocy w rodzinie 79 Gminny Ośrodek w Babiaku Trzcinica Jana Pawła II 47A Perzów Perzów Mianowice 3d, Kępno Baranów Rynek 21 Stary Rynek 15, Koło Dąbska 40, Koło Stary Rynek 15, Koło Poznańska 24, Babiak Trzcinica com.pl Perzów Socjalne, finansowe Perzów Kępno Działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica Całodobowy ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej i kryzysu dla osób z gminy Kępno. Wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne. Miejsca noclegowe. Baranów pomoc finansowa i w naturze, pomoc psychologiczna, prawna Koło psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne, prawne Koło psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne Koło psychologiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne Babiak pl - pomoc finansowa,

15 80 Gminny Ośrodek 81 Gminny Ośrodek 82 w Kłodawie, 83 Zespół w Kłodawie Turecka 7/ Kościelec Osiek Mały Główna 6 Poznańska 1, Kłodawa ; Poznańska 1, Kłodawa, Kościelec wp.pl Osiek Mały Kłodawa ysko.pl Kłodawa , ysko.pl 84 GOPS w Olszówce Olszówka 15 Olszówka rg.pl 85 Urząd Gminy Olszówka 15 Olszówka Punkt zowka.org.pl konsultacyjny 86 Miejski Ośrodek w Dąbiu Wyszyńskieg o 5/ Dąbie Dąbie p.pl - zadania realizowane przez pracownika socjalnego (w ramach ustawy o pomocy społecznej), - pomoc w ramach ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - zadania realizowane przez asystenta rodziny, poradnictwo praca socjalna pomoc finansowa pomoc rzeczowa pomoc usługowa - psychiczne - finansowe - rzeczowe rodzaj wsparcia: praca socjalne, pomoc finansowa, poradnictwo : praca socjalne, pomoc finansowa, poradnictwo specjalistyczne Socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, rodzinne Prawne, psychologiczne, rodzinne praca socjalna, pomoc finansowa, inna pomoc stosownie do potrzeb

16 87 Gminny Zespół w Dąbiu 88 Gminny Ośrodek Powiat koniński 89 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 90 Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie Gminny Ośrodek Wyszyńskieg o 5/ Dąbie Plac lecia Państwa Polskiego Grzegorzew Ślesin Ul. Kościelna 46 PCK nr Konin Ul. Kurpińskiego 6, Kramsk Dąbie p.pl Grzegorzew (63) Ślesin Tel Faks w.nowoczesnagmi na.pl agnieszka.korytko pcpr.konin.pl Rychwał centrumpomocyk Kramsk (63) ost.poznan.pl w zależności od potrzeb - poradnictwo - praca socjalna - pomoc finansowa i rzeczowa - poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne -schronienie dla ofiar przemocy hostel - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy - dyżury specjalistów (terapeuty, pedagoga, psychologa, psychiatry, prawnika) w Koninie, - 1 dzień (ostatni poniedziałek) w miesiącu dyżur prawnika w Rychwale Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy Gminnym Ośrodku w Kramsku

17 Urząd Gminy 93 Gminny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rychwale 94 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychwale 95 Miejsko-Gminny w Rychwale 96 Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Grodźcu 97 Zespół interdyscyplinarny Ul. Chopina 12, Kramsk Rychwał Plac Wolności nr Rychwał Plac Wolności nr Rychwał Plac Wolności nr 21 Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Kramsk (63) Rychwał tel. interw ramsk.pl p.pl Rychwał l Rychwał Fax: Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 p.pl most.poznan.pl most.poznan.pl Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych, szczególnie praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego i asystenta rodziny z rodziną sprawcy i ofiary przemocy oraz prowadzenie dokumentacji działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplina-rnego i Grup Roboczych Praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, prawne, pomoc finansowa dla rodzin. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw.

18 98 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 99 Punkt konsultacyjny Powiat kościański 100 Gminny Ośrodek 101 Miejsko Gminny 102 w Śmiglu 103 Gminny Punkt Wsparcia Rodziny w Śmiglu przy OPS Śmigiel 104 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Kościan, Młyńska Krzywiń Generała Chłapowskieg o 28 Ul. Kościańska Śmigiel Ul. Mickiewicza Śmigiel Ul. Kościuszki Śmigiel Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 Kościan most.poznan.pl most.poznan.pl sinfo.pl Krzywiń 65/ ost.poznan.pl Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. - objęcie procedurą Niebieskie Karty - poradnictwo - pomoc finansowa 1. Informacja 2. Poradnictwo 3. Udzielanie pomocy 4. Funkcjonowanie w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego Śmigiel Pomoc finansowa, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego Śmigiel Wsparcie psychologiczne, prawne Śmigiel giel.pl Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin

19 Powiat krotoszyński 105 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 106 Miejsko-Gminny 107 GMINNA KOMISJA PRZECIWDZIAŁ ANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZY M-G OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Powiat leszczyński 108 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 109 Gminny Ośrodek Krotoszyn Kołłątaja Krotoszyn Kobylińska 10a UL. RYNEK 2, ZDUNY Leszno Pl. Kościuszki Święciechowa, ul Strzelecka 6 Krotoszyn 62/ Krotoszyn 62/ ZDUNY Leszno krotoszyn.pl pl - spisanie niebieskiej karty -kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - skierowanie do działającego w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego ROZMOWY MOTYWACYJNE Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. W ramach programu Edukacyjno-Korekcyjnego Święciechowa Pomoc finansowa, rzeczowa, wsparcie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

20 110 Gminny Ośrodek Powstańców Wlkp Lipno Lipno wsparcie oraz motywowanie do zmiany swojej sytuacji życiowej, - poradnictwo psychologiczne, prawne - pomoc finansowa 111 Miejsko-Gminny 112 Gminny Ośrodek w Wijewie Powiat międzychodzki 113 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 114 Gminny Zespół 115 w Międzychodzie 116 w Sierakowie 117 w Chrzypsku Wielkim Rydzyna, Rzeczypospol itej 9 Ul. Parkowa 1, Wijewo Ul. 17 Stycznia 143, Międzychód Głowna 16 Ul. Marszałka Piłsudskiego Międzychód Ul. Wroniecka 25 b Ul. Główna Chrzypsko Wielkie Rydzyna (65) Wijewo pl Międzychód zychod.samorzad y.pl Chrzypsko Wielkie pomost.poznan.pl Międzychód hod.pl Sieraków akow.pl Chrzypsko Wielkie pomost.poznan.pl praca socjalna, pomoc finansowa i w naturze -poradnictwo -praca socjalna - Zespół Interwencja kryzysowa Zabezpieczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych Punkt Konsultacyjny Psycholog Konsultant ds. przemocy Prawna Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne prawne Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy przy Zespole m

21 118 w Kwilczu Powiat nowotomyski 119 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 120 Gminny Ośrodek 121 w Zbąszyniu Ul. Kard. Stefana Wyszyńskieg o Kwilcz Ul. Poznańska Nowy Tomyśl Ul. Poznańska 13, Miedzichowo Ul. Garczyńskich Zbąszyń Powiat obornicki 122 PCPR UL. 11Listopada 2a Oborniki Kwilcz Nowy Tomyśl ia.pl otomyski.pl Miedzichowo o.pl Zbąszyń pl Oborniki niki.pl Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, terapeutyczne -poradnictwo socjalne, -poradnictwo psychologiczne ( w tym terapia) -poradnictwo prawne -schronienie do 3 m-cy (dla osób doznających przemocy, nie mających schronienia) -ochrona przed osobą stosująca przemoc, -zapewnienie schronienia, -opracowanie planu pomocy, -wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, -pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. Zespół ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbąszyń - poradnictwo

22 123 OPS UL. Piłsudskiego Oborniki 124 GOPS Ul. Nowa Rogoźno 125 GOPS Ul. Mickiewicza Ryczywół Powiat ostrowski 126 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim 127 Gminny Ośrodek 128 Miejski Ośrodek w Ostrowie Wielkopolskim 129 Miejsko-Gminny w Raszkowie Al. Słowackiego 1c Ostrów Wielkopolski Ul. Ostrowska 93, Sieroszewice Ul. Limanowskie go 17 Przybysławic e Raszków Oborniki Rogoźno Ryczywół Ostrów Wielkopolski zta.onet.pl zta.onet.pl at-ostrowski.pl Sieroszewice Ostrów Wielkopolski (62) Raszków pl - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pracownika socjalnego GZI, kompleksowa pomoc, informacja, edukacja. Poradnictwo specjalistyczne(prawne i psychologiczne) psychologiczne, socjalne, informacyjne

23 130 Miejsko-Gminny Zespół ds. przemocy w rodzinie 131 Urząd Gminy i Miasta Raszków 132 Punkt Konsultacyjny Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 133 Gminny Ośrodek Powiat ostrzeszowski 134 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Przybysławic e Raszków Rynek Raszków Rynek Raszków Ul. Wrocławska Przygodzice Ostrzeszów, Zamkowa 17 Raszków pl Raszków ow.pl Raszków ow.pl Przygodzice osw.pl Ostrzeszów , , , atostrzeszowski.pl ostrzeszowski.pl Psychologiczne, socjalne, informacyjne terapeutyczne, informacyjne terapeutyczne, informacyjne Zespół, Wsparcie pracowników socjalnych Poradnictwo, wsparcie: - psychologa, - pracowników socjalnych, - radcy prawnego

24 135 Zespół Interdyscyplinarn y do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów Ostrzeszów l W ramach procedury NK członkowie Grupy Roboczej udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą wg kompetencji poszczególnych członków Grupy Roboczej tj., 136 Gminny Ośrodek w Doruchowie 137 Gminny Ośrodek 138 Zespół Gminy Czajków 139 Gminny Ośrodek w Czajkowie Powiat pilski 140 Miejsko- Gminny w Ujściu Doruchów Kępińska 13, Doruchów Świerczewski ego 1, Kobyla Góra Czajków Czajków 34 Wojska Polskiego 12; Ujście Doruchów pl Kobyla Góra poradnictwo poradnictwo Czajków 62/ Prowadzenie procedur niebieskiej karty, rozmowy informująco- motywujące z ofiarami przemocy, kierowanie do instytucji wg. właściwości np. ośrodek zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, prokuratura Czajków 62/ Ujście Udzielenie kompleksowej informacji o możliwości uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej Zespół

25 141 Miejsko Gminny 142 Centrum Profilaktyki i Aktywności 143 Miejsko-Gminny Powiat pleszewski 144 Gminny Ośrodek 145 Zespół 146 Gminny Ośrodek 147 Punkt konsultacyjny 148 Zespół Łobżenica Sikorskiego 7 Łobżenica Złotowska 16a Wyrzysk Bydgoska 38 Czermin Czermin Rynek Dobrzyca Gizałki, Kaliska 23; Gizałki Koźmińska 10, Dobrzyca Lipowa Gołuchów Łobżenica osysko.pl Łobżenica pl Wyrzysk Czermin wew. 32 t.pl Dobrzyca a.pl Gizałki Dobrzyca onet.pl Gołuchów pl Zespół interdyscyplinarny Punkt konsultacyjny Praca socjalna, pomoc finansowa, niefinansowa, psychologiczna, prawna, skierowanie do Ośrodka Wsparcia Socjalne, prawne, psychologiczne -prowadzenie procedury NIEBIESKA KARTA, -wsparcie osób dotkniętych przemocą, -doradztwo Socjalne, prawne, psychologiczne -poradnictwo psychologiczne - poradnictwo prawne Pomoc osobom doznającym przemocy oraz wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.

26 149 Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 150 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat poznański 151 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 152 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 153 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, Hostel Interwencji Kryzysowej, Punkt Interwencji Kryzysowej) Lipowa Gołuchów Lipowa Gołuchów Poznań Słowackiego Kobylnica Poznańska 91 Dolne Chyby Poznań Gołuchów Gołuchów Poznań nan.pl Swarzędz Poznań Jednostka budżetowa Miasta Poznania wiat.poznan.pl org.pl Pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień. poradnictwo prawne, psychologiczne poradnictwo prawne, psychologiczne (informacja, edukacja, wsparcie, indywidualna terapia krótkoterminowa), praca socjalna, zapewnienie schronienia w hostelu, Niebieski pokój -indywidualna: pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna (osobista lub telefoniczna), terapeutyczna -grupowa: grupa wsparcia -warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców -warsztaty umiejętności wychowawczych i konsultacji dla rodziców -warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży -zapewnienie miejsc interwencyjnych (HIK, SOW)

27 154 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 155 w Buku 156 Urząd Miasta i Gminy Buk 157 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buku 158 Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Cześnikowska Poznań Ratuszowa 1, Buk Ratuszowa 1, Buk Ratuszowa 1, Buk Ratuszowa 1, Buk Ul. Braci Drzewieckich Kostrzyn Ul. Dworcowa 10 Poznań Jednostka budżetowa Miasta Poznania Miasto i Gmina Buk Miasto i Gmina Buk Miasto i Gmina Buk Miasto i Gmina Buk Kostrzyn Murowana Goślina an.pl uk.pl l realizacja procedury Niebieskie Karty -działania interwencyjne (m.in. program: Dziecko pod parasolem prawa ) -udzielanie konsultacji indywidualnych w siedzibie MOPR lub w środowisku zamieszkania -działania informacyjno-edukacyjne -poradnictwo specjalistyczne, prawne, pomoc socjalna, pomoc psychologiczna pomoc prawna pomoc prawna, pomoc psychologiczna pomoc prawna, pomoc socjalna, pomoc terapeutyczna, pomoc psychologiczna 61/ pomost.poznan.pl Wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne, w razie potrzeby lokalowe (działania interwencyjne) Psycholog, prawnik, pracownik socjalny

28 Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Zespół 165 Gminny Ośrodek w Czerwonaku Punkt GOPS w Koziegłowach 166 w Swarzędzu 167 Zespół 168 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Komorniki, Stawna Komorniki, Stawna 7 Poznańska 34 a Poznańska 34a Pl. Zielony Czerwonak Ul. Poznańska 15d/ Koziegłowy Poznańska 25, Swarzędz Poznańska 25, Swarzędz os. Kościuszkow ców 4, Swarzędz Komorniki l Komorniki l Kórnik l Pomoc psychologiczna, prawna, pedagoga, Pomoc psychologiczna, prawna, pedagoga praca socjalna, sporządzenie Niebieskiej Karty przekazanie do ZI pomoc finansowa rzeczowa Kórnik Pomoc psychologiczna prawna Czerwonak zerwonak.pl - praca socjalna, -wsparcie psychologiczne, - porady prawne, - pomoc finansowa, - grupy robocze zgodnie z procedurą Niebieskie Karty Swarzędz Wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne Swarzędz Praca socjalna, udzielanie informacji o możliwości podjęcia działań, pomoc prawna Swarzędz pppswarzedz.czer oznan.pl Wsparcie psychologiczne

29 169 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (prowadzony przez powiat poznański) 170 Punkt konsultacyjny 171 Zespół interdyscyplinarny Powiat rawicki 172 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie 173 Gminny Ośrodek 174 Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poznańska 91, Kobylnica Ul. Poznańska Kleszczewo Ul. Poznańska Kleszczewo Łaszczyn Rawicz Pakosław, Kolejowa Pakosław, Kolejowa 2 Swarzędz wiat.poznan.pl Kleszczewo ; Kleszczewo ; pl szczewo.pl pl Schronienie, pomoc socjalna, prawna i psychologiczna Wsparcie psychologiczne Wsparcie prawne Pomoc prawna Rozmowy wspierające Rawicz całodobowy pobyt Pakosław Pomoc fnansowa, praca socjalna Pakosław Pomoc psychologiczna, prawna

30 175 Zespół Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 178 Miejsko-Gminny 179 Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia 180 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 181 Zespół Bojanowo, Rynek 12 Bojanowo, Rynek 12 Bojanowo, Rynek 12 Ul. Gen. Grota Roweckiego 4a Ul. Gen. Grota Roweckiego 9 Bojanowo (65) Bojanowo (65) Bojanowo (65) Rawicz Rawicz Łaszczyn 63 Rawicz Ul. Gen. Grota Roweckiego 4a Rawicz socjalne finansowe, rodzinne, pedagogiczne terapeutyczne, psychologiczne, rodzinne, prawne Pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne, schronienie psychologiczne, rodzinne, prawne, socjalne, Powiat słupecki 182 Miejski Ośrodek w Słupcy Plac Parysa Słupcy Słupca 63/ prowadzenie procedury Niebieskiej Karty, praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna,

31 183 Urząd Miasta w Słupcy 184 Gminny Ośrodek Powiat szamotulski 185 Punkt Interwencji Kryzysowej Pułaskiego Słupca Ul.Pyzderska Lądek Wojska Polskiego 1, PL Szamotuły pomoc finansowa i rzeczowa, pomoc na dożywianie, udzielanie schronienia i konsultacji specjalistycznej z terapeutą Słupca 63/ punkt konsultacyjny dla osób i rodzin doznających przemocy domowej konsultacje z terapeutą, telefon zaufania Lądek Prawne,psychologiczne,socjalne Informacyjne, interwencyjne. Szamotuły cpr.pl Problemy: Choroba psychiczna, alkoholowe, Przemoc seksualna, Przemoc, Problemy wychowawcze 186 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 187 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wojska Polskiego 1, PL Szamotuły Szamotulska Kaźmierz Szamotuły fax: wew. 131 Kaźmierz cpr.pl Problemy: Przemoc, Przemoc seksualna, Uzależnienia, alkoholowe, narkotyczne, inne, Choroba psychiczna, Problemy wychowawcze, Problemy rodzinne, dostępność dla niepełnosprawnych Psychologiczne Terapeutyczne

32 188 w Szamotułach Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 191 Powiat średzki 192 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 193 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Środzie Wlkp Szamotuły, Plac Henryka Sienkiewicza 20 Wolności Pniewy Św. Ducha Pniewy Ostroróg; Wroniecka 14 Ul. Szkolna Środa Wlkp. Ul. Lipowa Środa Wlkp. Środa Wlkp. Szamotuły y.pl Pniewy Pniewy Psychologiczne, prawne Punkt Konsultacyjny Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy Zespół - poradnictwo psychologiczne, - pomoc prawna, - Zespół ds. Przemocy w Rodzinie - poradnictwo psychologiczne, - terapeuta ds.uzależnień, - telefon zaufania Ostroróg Praca socjalna, pomoc finansowa, materialna, psychologiczna, terapeuta uzależnień, prawnik Środa Wlkp pl Praca socjalna, Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i rodzinne, Środa Wlkp Interwencja kryzysowa, poradnictwo i wsparcie socjalne, psychologiczne, prawne,rodzinne Środa Wielkopolska Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

33 195 Zespół 196 Zespół ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie Powiat śremski 199 Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Ul. Sportowa 9c Środa Wlkp. Ul. Sportowa 9c Ul. Sienkiewicza Zaniemyśl Ul. Sienkiewicza Zaniemyśl Nowe Miasto nad Wartą, Jesionowa 2a Mickiewicza Śrem Środa Wielkopolska Zaniemyśl Zaniemyśl Nowe Miasto nad Wartą Zgodnie z ustawą p przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -socjalne -prawne -psychologiczne -socjalne -prawne -psychologiczne psychologiczne -pedagogiczne -terapeutyczne dot. uzależnień -monitoring rodzin, u których występuje przemoc w rodzinie -warsztaty dla osób doznających przemocy Śrem terapia grupowa i indywidualna uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych( leków, narkotyków) od hazardu, -terapia osób współuzależnionych, -pomoc psychologiczna doraźna

34 200 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 203 Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Dutkiewicza Śrem Ul. Wichury Śrem, Marciniaka Śrem, Mickiewicza 5 -diagnozowanie uzależnień -edukacja, poradnictwo, profilaktyka, -warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy Śrem pomoc psychologiczna dla rodzin w kryzysie -programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy - zapewnienie opieki i schronienia w formie rodziny zastępczej -poradnictwo prawne Książ Wlkp Porady prawne Śrem zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej; prowadzenie terapii rodzin; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. Śrem zapewnienie pomocy psychologicznej; prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej dla współuzależnionych, terapii grupowej dla uzależnionych, młodzieżowej grupy terapeutycznej; udzielanie wsparcia doraźnego w postaci: interwencji kryzysowej,

35 204 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Śrem, Dutkiewicza Śrem, wsparcia, konsultacji, skierowania do innych instytucji świadczących pomoc. Śrem zapewnienie pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, prawnego i pedagogicznego; procedura Niebieskiej karty; organizacja działań profilaktycznych przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; zapewnienie dziecku opieki i wychowania poprzez organizację pieczy zastępczej; opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Śrem zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej,

36 Mickiewicza 40 poradnictwa socjalnego, prawnego; Powiat turecki 209 Miejsko Gminny Książ Wlkp., Stacha Wichury 11a Brodnica, Brodnica Dolsk, Pl. Wyzwolenia 3 Ul. Wiatraki Dobra Książ Wlkp zapewnienie pomocy materialnej, rzeczowej i usługowej; zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w całodobowej placówce; podejmowanie działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; Brodnica zapewnienie pomocy prawnej; zapewnienie pomocy materialnej, rzeczowej i usługowej; zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w całodobowej placówce Dolsk zapewnienie pomocy materialnej, rzeczowej i usługowej; zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w całodobowej placówce Dobra n.pl Wsparcie psychologiczne i prawne udzielenie informacji dot. dostępnych instytucji i osób udzielających

37 210 Zespół 211 Gminny Ośrodek Ul. Wiatraki Dobra Turecka Malanów 212 Urząd Gminy Turecka Malanów 213 Miejsko Gminny w Tuliszkowie; Zespół 214 Zespół Gminy Turek 215 Gminny Ośrodek Plac Powstańców styczniowych 1863r 1, Tuliszków Ogrodowa 4, Turek Brudzew Turkowska wsparcia i pomocy, stały kontakt z pracownikami socjalnymi Dobra Działania wynikające z ustawy o n.pl przeciwdziałaniu przemocy, wsparcie psychologiczne, prawne Malanów Zespół podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, kierowanie do psychologa i terapeuty,kierowanie sprawców przemocy na programy edukacyjno-korekcyjne. Malanów Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz dotkniętych przemocą motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób stosujących przemoc, udzielanie informacji o placówkach specjalistycznych i informacyjnych, udzielanie wsparcia psychologa Tuliszków Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Poradnictwo, wsparcie, interwencja kryzysowa. Turek wsparcie z pomocy społecznej, policji, sądu, służby zdrowia, terapeutycznej Brudzew Wsparcie w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego

38 Powiat wągrowiecki 216 Ośrodek Interwencji Kryzysowej zy PCPR w Wągrowcu pr 217 Zespół Gminy Wągrowiec , Brudzew Wągrowiec, Wierzbowa 1 Janowiecka 98A Wągrowiec Ul. Plac Powstańców Wlkp Mieścisko , ec.pl Wągrowiec 67/ _gwagr Mieścisko (61) znan.pl pomoc psychologiczna w interwencji kryzysowej, terapia indywidualna, małżeńska, terapia grupowa dla ofiar przemocy, zespoły korekcyjnoedukacyjne dla sprawców przemocy domowej, pomoc prawna, mediacje, możliwość czasowego zamieszkania w Hostelu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy, inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych * inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie * inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie * kierowanie do psychologa ofiar oraz sprawców przemocy * współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele i domy samotnej matki * określenie sposobu rozwiązania problemu związanego z przemocą dotyczącego indywidualnych środowisk

39 219 GOPS Damasławek Powiat wolsztyński 220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 221 Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 224 Gminny Ośrodek w Przemęcie 225 Zespół w Siedlcu Powiat wrzesiński Damasławek, Długa 1a Marcinkowski ego 6, Wolsztyn 5 Stycznia 47, Wolsztyn Wolsztyn, Ul. 5-go stycznia Wolsztyn, Ul. 5-go stycznia 47 Jagiellońska 8 Zbąszyńska Siedlec Damasławek Wolsztyn Wolsztyn (68) czesnagmina.pl Monitoring sytuacji w rodzinie, wsparcie poprzez rozmowę, kierowanie do GKRPA. Całodobowe zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy; pomoc socjalna, a w razie konieczności psychologiczna - Pomoc psychologiczno - socjalna Wolsztyn Poradnictwo, wsparcie zgodnie z ustawa o pomocy społecznej Wolsztyn brak Konsultacje psychologiczne i socjalne Przemęt Zespół interdyscyplinarny Siedlec wew. 19,20,21 informacyjne

40 226 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 227 Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny 228 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 229 Gminny Ośrodek 230 Zespół ds. przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 231 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wojska Polskiego 1, Września Plac Reymonta 5, Kołaczkowo Wojska Polskiego 1, Września Pl. Wł. Reymonta Kołaczkowo Pl. Wł. Reymonta Kołaczkowo Pl. Wł. Reymonta Kołaczkowo Września op.pl Diagnoza i terapia dzieci doznających przemocy w rodzinie, terapia rodzin w których zdiagnozowano przemoc wobec dzieci. Kołaczkowo Wychowanie i opieka nad dziećmi; Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne. Września poradnictwo psychologiczne, prawne Kołaczkowo Pomoc: -praca socjalna, -informacja Kołaczkowo Pomoc, poradnictwo, kierowanie do innych instytucji Kołaczkowo o.pl Terapia, poradnictwo, konsultacje

41 232 Miejsko-Gminny Społeczny 233 Punkt Konsultacyjny; Działający przy Komisji PIRPA 234 Miejsko-Gminny 235 Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 236 Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Informacyjno- Plac Sikorskiego Pyzdry Taczanowskie go 1 Ul. Dowrcowa 12, Nekla Ul. Dowrcowa 12, Nekla Ul. Gnieźnieńska 2, Nekla Pyzdry Interwencja w postaci spisania niebieskich kart 2. pomoc w sprawach socjalnobytowych 3. wsparcie w postaci asystenta rodziny 4. wsparcie poprzez działania komisji interdyscyplinarnej Pyzdry Udzielanie porad osobom doznającym przemocy fizycznej i psychicznej ( pomoc psychologiczna) Nekla nekla.pl Pomoc, wsparcie psychologiczne, praca socjalna, pomoc finansowa, kierowanie do grup samopomocowych, kierowanie do MGKRPA Nekla nekla.pl Spotkania ZI, praca w grupach roboczych Nekla - Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, współpraca z Poradnią Uzależnień Centrum U we Wrześni

42 Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 237 we Wrześni w strukturach, którego działa Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 238 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEj 239 Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miłosławiu Fabryczna 14, Września MIŁOSŁAW, WRZESIŃSK A MIŁOSŁAW, WRZESIŃSK A 19 Września Tel MIŁOSŁAW ; MIŁOSŁAW ; - pomoc psychologa, pedagoga, prawnika -terapia rodzin -grupa wsparcia dla ofiar przemocy Pomoc finansowa, udzielanie porad, kierowanie do poradnictwa rodzinnego. udzielanie porad, kierowanie do poradnictwa rodzinnego. Powiat złotowski 240 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aleja Piasta 32 Złotów tel./fax pl psychologiczne, prawne, socjalne

43 241 Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych, współuzależnionyc h i ofiar przemocy 242 Miejsko-Gminny 243 Miejski Ośrodek 244 Gminny Ośrodek 245 Gminny Ośrodek 246 Miejsko-Gminny Złotów Aleja Piasta Złotów Krajenka Ks. Domańskiego 22 Królowej Jadwigi Złotów M. Skłodowskiej -Curie Złotów Kościuszki Lipka Kieniewicza Jastrowie Złotów tel Krajenka Złotów tel./fax Złotów tel fax Lipka fax Jastrowie tel./fax psychiatra gminazlotow.pl poczta.onet.pl Praca socjalna informacja socjalne socjalne socjalne socjalne, psychologiczne, terapeutyczne

44 247 Miejsko-Gminny 248 Gminny Ośrodek 249 Gminny Ośrodek 250 Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Leśna Okonek Kujańska Zakrzewo Niepodległośc i Tarnówka Leśna Okonek Okonek tel fax Zakrzewo tel./fax Tarnówka tel./fax Okonek tel socjalne, prawne socjalne socjalne --- psychologiczne, terapeutyczne

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży :

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży : W ramach realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020, przedstawiamy dane adresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2018 roku Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2018-03-05 09:00 15:00 NZOZ - LARGO CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 11-31 LIPCA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca Miejsce postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN 2017-07-11 09:00

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-01-15 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-08-01 09:00 13:00 CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 a/ Sekcja Interwencji Kryzysowej w Koninie ul. Staszica 17, tel. 63 244 5916 b/ Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Adres miejsca realizowania świadczeń UL. KOŚCIUSZKI 96, CZARNKÓW UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 9, TRZCIANKA UL. PODUCHOWNE 1, TUREK

Adres miejsca realizowania świadczeń UL. KOŚCIUSZKI 96, CZARNKÓW UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 9, TRZCIANKA UL. PODUCHOWNE 1, TUREK Wykazana dostępność personelu zadeklarowana przez świadczeniodawców (placówki), dotyczy średniej ilości godzin pracy lekarza w tygodniu, 1 3 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. JANA

Bardziej szczegółowo

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi Tabela 1 BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie z Bazy adresowej UTW wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego w Nowym Sączu BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Sierpień 2015 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1 Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich we wrześniu 2015 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich: I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r.

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r. Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień 25.01.2012r. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat / Starostwo 001 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. al. Niepodległości 10-12, Jarocin

Wiadomości. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. al. Niepodległości 10-12, Jarocin Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w maju 2016 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego Lp. 1 Nazwa jednostki PCPR Kryzysowej Adres jednostki, numer telefonu, faksu, mail ul. Lipowa 12

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE NOCLEGOWNIE Lp. NAZWA PLACÓWKI ADRES NR TELEFONU/ FAX PODMIOT PROWADZĄCY ul. Kobylińska A 62-725-36-68 1 Noclegownia 63-700 Krotoszyn fax.: 62-725-36-68 Noclegownia

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Nazwa organizacji Adres Gmina Powiat Telefon kontaktowy Powiat gnieźnieński Uczniowski Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Nazwa organizacji Adres Gmina Powiat Telefon kontaktowy Powiat gnieźnieński Uczniowski Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo