Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2009 r. w Warszawie. Zarząd Główny PTHip podjął następujące uchwały: Uchwała nr 1/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2009 r. w Warszawie. Zarząd Główny PTHip podjął następujące uchwały: Uchwała nr 1/09"

Transkrypt

1 Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2009 r. w Warszawie Zarząd Główny PTHip podjął następujące uchwały: Uchwała nr 1/09 Zarząd Główny PTHip przyjmuje następujące priorytety i kierunki działania na lata : prowadzenie szkolenia hipoterapeutów i tworzenie nowych ośrodków szkolenia w oparciu o oddziały terenowe Towarzystwa, poprawa szkolenia praktycznego hipoterapeutów poprzez stworzenie nowych ośrodków praktyk, prowadzenie szkolenia ustawicznego hipoterapeutów (warsztaty, konferencje) wydawanie Przeglądu Hipoterapeutycznego, promowanie profesjonalnej i odpowiedzialnej hipoterapii, poprzez nadawanie patronatów wyróżniającym się ośrodkom, promowanie hipoterapii w środowisku medycznym (szkolenia lekarzy), współpraca z ośrodkami akademickimi szkolącymi potencjalnych hipoterapeutów, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poszukiwanie sponsorów na realizację misji Towarzystwa, podjęcie starań o ubieganie się o fundusze europejskie współpraca z zagranicznymi organizacjami hipoterapeutycznymi, w tym przede wszystkim z FRDI. Uchwała nr 2/09 Ustala się następujący zakres działań i odpowiedzialności członków ZG: Anna Strumińska współpraca z organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się hipoterapią, redakcja Przeglądu Hipoterapeutycznego, współpraca z Oddziałami Towarzystwa, Należyty Maria promowanie hipoterapii w środowisku medycznym, opieka merytoryczna nad szkoleniami, warsztatami, konferencjami, wydawnictwami Towarzystwa,

2 Solecka Irena - promowanie hipoterapii w środowisku medycznym, opieka merytoryczna nad szkoleniami, warsztatami, konferencjami, wydawnictwami Towarzystwa, Górniewicz Małgorzata organizacja szkoleń dla lekarzy, Jaroszewski Marian stały kontakt z ośrodkami patronackim, promowanie idei patronatu, wizytacje nowych ośrodków, ewaluacja ankiet sprawozdawczych, Kajewska Magdalena pozyskiwanie sponsorów, fundusze europejskie, doradztwo w sprawie zakładania ośrodków hipoterapii Maciaszek Jagoda kontakty z osobami i organizacjami zajmującymi się jeździectwem rekreacyjnym i sportowym osób niepełnosprawnych, Paszkiewicz Alicja szkolenie hipoterapeutów, organizacja szkolenia na poziomie akademickim, szkolenie ustawiczne, Pluta Michał doradztwo w dziedzinie koni do hipoterapii, Sawaryn Daria opieka merytoryczna nad studentami piszącymi prace licencjackie i magisterskie na temat hipoterapii, prowadzenie konkursu na najlepsze parce o tematyce hipoterapeutycznej, Szydłowska-Grajcar Marzena poszukiwanie sponsorów, fundusze unijne, doradztwo w sprawie zakładania ośrodków hipoterapii, Woińska Marta finanse, współpraca z biurem rachunkowym i oddziałami Towarzystwa. Uchwała nr 3/09 Nadaje się patronat na 2009 rok ośrodkowi Elżbiety Stasiak (Ośrodek Rehabilitacyjno- Hipoterapeutyczny MUMINEK ) w Sierczynku. Na podstawie ankiet sprawozdawczych za 2008 r. nadaje się patronat PTHip na 2009 r. następującym ośrodkom hipoterapii: 1. Ośrodek RRK "TABUN" w Krakowie 2. Ośrodek Szkolno-Wych-Rehabilitacyjny TPD "HELENÓW" w Warszawie 3. Ośrodek Fundacji N.R.R.H. "KONIE-DZIECIOM" w Opolu 4. Ośrodek Hipoterapii Ogniska TKKF "PEGAZ" w Czestochowie 5. Ośrodek Rehab. Dziennej-Ośr. Reh. Konnej w Kisielnicy-Piątnicy 6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach 7. Ośrodek Stajnia KLUCZ w Skrzeszewie 8. Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej "TĘCZA" M. Matz w Jaksicach 9. Ośrodek Hipoterapii OTTO-PRODENT z Wroclawia 10. Ośrodek Hipoterapii Fundacji PMiDN "HEJ, KONIKU!" z Warszawy 11. Ośrodek Hipoterapii, Rehabilitacji i Edukacji TEN KOŃ M. Górniewicz w Bydgoszczy 12. Ośrodek Hipoterapii Fundacji Ducha z Torunia 13. Ośrodek Rehabilitacji i Hipoterapii. A. Patalon w Kwidzynie 14. Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Klubu Sportowego BÓR - Toporzysko 15. Ośrodek Hipoterapii ROHAN Reda Pieleszewo 16. Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG. A.Wojciechowski z Kielc 17. Ośrodek STWORZENIA PANA SMOLENIA w Baranówku 18. Fundacja i Stow.Jeźdź. Osób Niepełnosprawnych. "HIPPOLAND z Wiązownej 19. PHU ARABER ze Szczecina 20. Bydgoskie Tow. Hipoterapeutyczne "MYŚLĘCINEK

3 21. Ośrodek Hipoterapii Fundacji Hipoterapia z Warszawy 22. Hipomedical. Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji "ZABAJKA" ze Stawnicy. 23. Ośrodek Szk. Wych. dla Dzieci Niewidomych TARANT w Laskach 24. Ośrodek Hipoterapii. SOSNOWE w Zbójnej, Tabory Rzym 25. Ośrodek R.W. Tow. Przyj. Niepełnosprawnych. Stajnia POD JODŁAMI Łódź 26. Ośrodek przy Par. M. Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, Sieroszewice. 27. Ośrodek Hipoterapeutyczny PADOK z Katowic 28.Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii. A. Michalski z Budzistowa 29. Centrum Rehabilitacji pw Św.Rocha "Caritas" z Łomży 30. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny pw Sw.Rafała Archanioła w Rusinowicach 31. Uchwała nr 4/09 Na podstawie ankiet sprawozdawczych za 2008 r. nadaje się warunkowo patronat następującym ośrodkom hipoterapii. Ośrodki te mają rok na usunięcie niedociągnięć. W przypadku niedostosowania się do zaleceń ZG nie przewiduje się przedłużenia patronatu na kolejny rok. 1. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 2. Ośrodek Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie 3. Ośrodek Ludowego Klubu Jeździeckiego KUCLANDIA z Książenic 4. Ośrodek K.S. PIEŃKI w Kopcach Uchwała nr 5/09 Seminarium hipoterapeutyczne objęte patronatem PTHip odbędzie się w październiku 2009 r. w Serpelicach (Biała Podlaska) a jego organizacją zajmie się Pani Marzena Szydłowska- Grajcar. Uchwała nr 6/09 W XII Kongresie FRDI w Munster (12-16 sierpień 2009) z ramienia ZG PTHip i wezmą udział Anna Strumińska, Alicja Paszkiewicz i Joanna Dzwonkowska. ZG pokryje całkowity koszt uczestnictwa delegacji w konferencji. Uchwała nr 7/09 Aprobuje się decyzję prezesa z dnia 15 stycznia 2009 o zwolnieniu Oddziału Małopolskiego PTHip organizującego pierwszy kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii z opłaty licencyjnej kursu i dodatkowo zmniejsza się opłatę licencyjną uczestnika kursu do 100 zł od osoby. Uchwała nr 8/09 Decyzję o zatwierdzeniu bilansu Towarzystwa za 2008 rok Zarząd podejmie po zapoznaniu się z nim drogą korespondencyjną.

4 Uchwała nr 9/09 Zarząd Główny przyjmuje bilans Towarzystwa za 2008 rok, który zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami wysokości ,23 zł. Nadwyżka ta zostanie przeniesiona na przychody odpłatnej działalności statutowej na 2009 rok. Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2009 r. w Białej Podlaskiej Zarząd Główny PTHip podjął następujące uchwały: Uchwała nr 10/09 Wprowadza się zawód instruktora hipoterapii kod do nowej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności w grupie instruktorów fitness i rekreacji ruchowej kod Uchwała nr 11/09 Kontynuuje się starania o umieszczenie zawodu hipoterapeuty w grupie zawodów medycznych. Uchwała nr 12/09 Nadaje się prawo prowadzenia praktyk pani Anna Drzewiecka-Kozińska z Ośrodka Hipoterapii OTTO PRODENT we Wrocławiu. Uchwała nr 13/09 Nadaje się prawo prowadzenia praktyk Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów w Warszawie. Osoby uprawnione do prowadzenia szkolenia praktycznego to: Dorota Brzeska, Magdalena Aksman, Ewa Kucińska, Arkadiusz Adamecki (posiadający już takie uprawnienia z tytułu pracy w Stowarzyszeniu Jeździeckim Osób Niepełnosprawnych Hippoland ).

5 Uchwała nr 14/09 Nadaje się prawo prowadzenia praktyk Ośrodkowi Hipoterapii i Rekreacji Konnej TĘCZA Magdaleny i Dariusza Matz w Jaksicach. Osoby uprawnione do prowadzenia szkolenia praktycznego to: Magdalena Matz i Dagmara Karowska (posiadająca uprawnienie z wcześniejszej pracy w Ośrodku Hipoterapii Rekreacji i Edukacji Ten Koń Małgorzaty Górniewicz). Uchwała nr15/09 Przystępuje się do realizacji projektu dotyczącego szkolenia hipoterapeutów i umieszczenia zawodów związanych z hipoterapią w klasyfikacji CSIO-08 w ramach programu Leonardo da Vinci we współpracy z hipoterapeutami z Finlandii i Wielkiej Brytanii. Uchwała nr 16/09 Postanawia się pokryć koszty wizyty przygotowawczej Projektu Leonarda da Vinci w Finlandii Prezesa ZG PTHip Anny Strumińskiej w styczniu 2010 r. Uchwała nr 17/09 Przyznaje się dwie nagrody wysokości po 500 zł w konkursie na najlepszą prace hipoterapeutyczna w 2009 r. Annie Rosińskiej za pracę magisterską Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii oraz Paulinie Sile za pracę magisterską Hipoterapia jako jedna z form uprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Uchwała nr 18/09 Przyjmuje się w poczet Towarzystwa na podstawie złożonej pisemnej deklaracji członkowskiej następujące osoby: Karolina Szewc Honorata Michałowicz Urszula Majchrzak Ewa Kucińska Maria Stępniewska Magdalena Fiejdasz Piotr Borowik

6 Olha Byelyechuk Magdalena Bykowska Anna Cieśnik Iga Dziarnowska Wioleta Juszczak Kamila Kornacka Magdalena Łomzik Borowik Joanna Otkowicz Anna Piotrowicz Julita Piotrowska Inga Romańska Karolina Szpyt Małgorzata Szudobaj Stanislava Tilesowa Magdalena Ciesielska Izabela Bogudzińska Monika Filipowicz Agnieszka Wędzina Agata Nowakowska

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9 WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ MISERICORDIA * Fundacja * * KWIDZYN DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9 Kwidzyn będzie gospodarzem Ogólnopolskiego Mityngu Jazdy Konnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Międzynarodowy projekt NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo