[Mierniki raportów CSR]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[Mierniki raportów CSR]"

Transkrypt

1 TÜV NORD Polska Sp. z o.o. [Mierniki raportów CSR] [Raport społecznej odpowiedzialności przygotowany według standardów GRI 4] Biuro Rachunkowe Anna Anna Klepacka [Opracowanie mierników raportów CSR, które w długim okresie czasu będą mogły monitorować postęp w procesie osiągania celów godnie z normą BS 8900, ISO Wybór mierników oraz raport według standardów GRI 4. Opracowanie dokonane na rzecz projektu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu metodą do podniesienia konkurencyjności Biura Rachunkowego Anna ].

2 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Charakterystyka Biura Rachunkowego Anna Misja, wizja, cele strategiczne Biura Rachunkowego Anna Interesariusze Biura Rachunkowego Anna... 5 III. Mierniki raportowania społecznej odpowiedzialności według standardów GRI G Kategoria: Ekonomia Kategoria: Środowisko Kategoria: Społeczna Podkategoria: Prawa człowieka Podkategoria: społeczeństwo Podkategoria: odpowiedzialność produktu

3 I. Wprowadzenie Dyrektywa Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2014 roku zaleca firmom zatrudniającym powyżej 500 osób raportowanie działań pozafinansowych. Pozostałe organizacje są zachęcanie i mają do dyspozycji szeroką gamę standardów, które pozwalają im z powodzeniem proces sprawozdawczości rozpocząć. Dyrektywa mówi o trzech zasadniczych obszarach związanych z ujawnianiem informacji dotyczących działania firmy. Pierwszym z nich jest obowiązkowe raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i prawami człowieka oraz standardów przeciwdziałania korupcji. Drugim jest obowiązek określania założeń biznesowych, wyników oraz czynników ryzyka związanych z określonymi w pierwszym obszarze zagadnieniami. Trzeci obszar raportowania powinien obejmować elementy związane z zarządzaniem różnorodnością, szczególnie w zakresie organów zarządzających i nadzorczych. Dyrektywa zachęca firmy do publikacji raportów opartych o uznane międzynarodowe standardy. Wymienia się wśród nich między innymi: GRI, UNGP, OECD Guidelines i normę ISO GRI to organizacja non-profit oparta na współpracy grupy interesariuszy, która została założona w roku 1997 w Stanach Zjednoczonych przez organizację CERES (sieć inwestorów, firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Wytyczne GRI określają zasady raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, ich jakość oraz dostarczają listę wskaźników, które pozwalają organizacjom na przygotowanie raportu swojej odpowiedzialności społecznej. W maju 2013 roku wprowadzono zasady i wskaźniki określane nazwą G4. Poniżej zaprezentowano raport społecznej odpowiedzialności Biura Rachunkowego Anna według wskaźników GRI G4 za rok

4 II. Charakterystyka Biura Rachunkowego Anna 2.1 Misja, wizja, cele strategiczne Biura Rachunkowego Anna Biuro Rachunkowe Anna zostało założone 10 listopada 1992 przez Annę Klepacką. Po 5 latach działalności, właścicielka została wpisana na Krajową Listę Doradców Podatkowych pod numerem W 2005 roku powstała Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego "Anna" sp. z o.o. Biuro Rachunkowe Anna posiada licencję Ministerstwa Finansów Doradców Podatkowych. Świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Biuro Oferuje rzetelne i profesjonalne usługi dla klientów Aglomeracji Śląskiej, ale wychodzi także poza granice tego regionu uruchamiając filię w województwie opolskim. Klienci Biura są obsługiwani kompleksowo przez zespół doświadczonych specjalistów. Misją firmy jest dostarczanie usług mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Cele strategiczne firmy to: a. systematyczna poprawa jakości pracy, b. zaspokajanie potrzeb klientów poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług, c. systematyczna redukcja kosztów, d. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry, aby oferta była dostosowana do potrzeb klientów, e. wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie strategii CSR, stosowanie nowych technologii oraz wysokie standardy obsługi klienta. Aktualna sytuacja finansowa BR Anna jest dobra. Biuro ma dobrą opinię wśród klientów, których aktualnie obsługuje 215 plus grupa klientów, którzy opłacają podatek metodą ryczałtu. Ważnym jest, że klienci polecają Biuro innym jako wiarygodne. Biuro współpracuje z Urzędami Podatkowymi w Jastrzębiu, Rybniku, Pszczynie, Cieszynie i Opolu. Pracownicy tych Urzędów mają także pozytywne opinie o pracy Biura Rachunkowego Anna. Od 10 sierpnia 2014 r. zaczyna obowiązywać ustawa deregulacyjna, która dereguluje lub całkowicie dereglamentuje dziewięć zawodów rynku finansowego. Deregulacja objęła m.in. osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, agentów celnych, aktuariuszy. Ustawa ta będzie miała wpływ na działalność 4

5 Biura, gdyż przyczyni się do zmian na rynku usług księgowych i podatkowych tak w regionie, jak i całej Polsce. Dodatkowym celem działalności Biura jest podążanie za nowymi rozwiązaniami technologicznymi i informatycznymi, które podnoszą jakość obsługi klienta, a jednocześnie pozytywnie wpływają na rozwój kompetencji pracowników. Dlatego też kierownictwo Biura zdecydowało się na inwestycje w sprzęt i nowe technologie oraz rozwój wiedzy pracowników. Podsumowując należy podkreślić, że cele strategiczne wychodzą naprzeciw kierunkom biznesowego działania wyznaczanym przez priorytety Unii Europejskiej, jak również zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. 2.2 Interesariusze Biura Rachunkowego Anna W ramach analizy otoczenia Biura Rachunkowego Anna, wyszczególniono następujące podmioty i osoby, na których organizacja swoimi działaniami wpływa, a także podmioty i osoby, które wywierają wpływ na Biuro. Wyszczególniono następujące grupy interesariuszy: A. Udziałowcy głównym właścicielem Biura Rachunkowego Anna jest jego założycielka i właścicielka, mgr Anna Klepacka. B. Pracownicy kluczowymi pracownikami Biura Rachunkowego Anna są: 1. Właściciel Biura Rachunkowego Anna Doradca Podatkowy - Anna Klepacka; 2. Specjalistka Doradca Podatkowy Eleonora Łysoń; 3. Specjalista ds. Kadr i Płac Wioletta Tołysz; 4. Specjalistka ds. Rachunkowości Wioletta Szymura. C. Partnerzy biznesowi to główni kooperanci mający znaczący wpływ na realizację strategii Biura Rachunkowego Anna : 1. Głównym kooperantem jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego Anna Spółka z o.o. umożliwiająca poprzez swoje komplementarne usługi kompleksowo obsłużyć klientów Biura Rachunkowego Anna ; 5

6 2. W zakresie usług szkoleniowych głównymi kooperantem jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Jacek Walkiewicz, Bernadeta Donder, Monika Sienkiewicz, którzy doszkalają personel Biura Rachunkowego Anna. D. Dostawcy w tej grupie zdefiniowano podmioty gospodarcze i osoby, które od dłuższego czasu świadczą usługi lub dostarczają konkretne produkty Biurowi Rachunkowemu Anna. Do tej grupy interesariuszy przede wszystkim zakwalifikowano: 1) firmę INSERT jako dostawca rozwiązania REWIZOR; 2) firmę DATA QUEST Jarosław Domin, będącą serwisantem systemu REWIZOR; 3) firmę MASTER Tomasz Łopatka, będącą dostawcą i serwisantem programu KSP; 4) firmę E-MOUSE Przemysław Drozd, będącą dostawcą i serwisantem sprzętu komputerowego, administrującą infrastrukturą sieciowo komputerową, sieciowymi systemami operacyjnymi; 5) osobę Piotra Kulda, będącym wynajmującym powierzchni biurowych Biura Rachunkowego. 6) E. Klienci w tej grupie wyszczególniono przede wszystkim obsługiwane przez Biuro Rachunkowe Anna podmioty gospodarcze działające na terenie województw: śląskiego, opolskiego, będące mikro i małymi przedsiębiorcami. F. Społeczność lokalna to osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, pozarządowe organizacje wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, organizacje i instytucje samorządowe zlokalizowane na terenie miast: Jastrzębie Zdrój i Pawłowice oraz przylegających do nich gmin i powiatów. Wśród społeczności lokalnej głównymi interesariuszami Biura Rachunkowego Anna są: Wydział Obywatelski, Referat Organizacji Pozarządowych; Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego biuro w Jastrzębiu-Zdroju; Regionalny Ośrodek EFS Rybnicki Inkubator Technologiczny. 6

7 III. Mierniki raportowania społecznej odpowiedzialności według standardów GRI G4 3.1 Kategoria: Ekonomia Aspekt: Ekonomiczne osiągnięcia G4-EC4 Wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Biuro Rachunkowe Anna otrzymało wsparcie w ramach projektu: Modernizacja systemu informatycznego sposobem na podniesienie jakości i ulepszenie usług współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny (B+ R), innowacje i przedsiębiorczość. Kwota wsparcia to ,00 PLN. Aspekt: Obecność na rynku G4-EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w porównaniu do minimum wynagrodzenia w głównych lokalizacjach organizacji. Oddział Jastrzębie-Zdrój STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa 1893,80 0 Referent księgowy 2031, ,80 Pracownik administracyjny 1757,95 0 Kierownik 2928,43 0 Oddział Żory STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa Referent księgowy 2039,10 0 Pracownik administracyjny 0 0 Kierownik 2860,25 0 7

8 Aspekt: Pośredni ekonomiczny wpływ G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług. Biuro Rachunkowe Anna dostarcza profesjonalnych usług podatkowych i rachunkowych w sposób prawny i etyczny, czym podnosi poziom odpowiedzialności prawnej i etycznej interesariuszy i społeczności lokalnej. Wykonując obowiązki zgodnie z prawem i kodeksami etyki ma pozytywny wpływ na klientów, którzy mogą w sposób zgodny z prawem prowadzić swoją działalność gospodarczą. Biuro działalnością swoją wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Brak jest wpływu negatywnego Biura na rozwój infrastruktury i świadczenie usług. Biuro Rachunkowe Anna poprzez swoją działalność edukuje społeczność lokalną w zakresie rachunkowości i podatków. Prowadzi także działalność pro bono. Organizuje praktyki zawodowe. W 2013 roku przeszkolono nieodpłatnie podczas praktyki zawodowej uczniów kierunku EKONOMIA w ramach Projektu Mam zawód mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS Realizowanym przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC 2 osoby po 80 godzin. Praktyki studenckie obowiązkowe zorganizowane na podstawie porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk obowiązkowych i nie obowiązkowych zawartego z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 2 osoby łącznie 640 godzin. Wszystkie wymienione inicjatywy miały charakter pro bono. 8

9 Aspekt: Praktyki zaopatrzenia G4-EC9 Procent wydawanych środków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji. Łącznie w 2013 roku Biuro Rachunkowe Anna miało 104 dostawców, natomiast 62 dostawców były to podmioty z województwa śląskiego, co stanowi 60% dostawców lokalnych. 3.2 Kategoria: Środowisko Aspekt: Materiały/Surowce G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. Podstawowym materiałem wykorzystywanym przez Biuro jest papier. W 2013 roku zużyto we wszystkich biurach 372 ryzy papieru. Drugim materiałem mającym znaczenie dla środowiska naturalnego są tonery. W 2013 roku zużyto we wszystkich biurach 18 SZT tonerów. Trzecim mającym znaczenie materiałem są segregatory, których w 2013 roku zużyto we wszystkich biurach 303 SZT. Aspekt: Energia G4-EN3 Konsumpcja energii w organizacji (elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja itp.) zużycie energii elektrycznej w 2013 roku kwh zużycie energii cieplnej w 2013 roku GJ oraz 335,40 M2 Aspekt: woda G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. 9

10 Zużycie wody w 2013 rok to 213 m3. Biuro zamontowało zbiornik na deszczówkę - 4 m3, który wykorzystany jest do podlewania terenu wokół budynku. Aspekt: Emisja G4-EN16 Pośrednia emisja gazów cieplarnianych według wagi. Zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej przez Biuro pośrednio ma znaczenie w emisji gazów cieplarnianych. a. zużycie energii elektrycznej w 2013 roku kwh b. zużycie energii cieplnej w 2013 roku GJ oraz 335,40 m2 Aspekt: Ścieki i odpady G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. Biuro w 2013 roku odprowadziło 213 M3 ścieków do miejskiego systemu kanalizacji. Aspekt: Produkty i usługi G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu. W roku 2013 Biuro zainwestowało w sprzęt komputerowy, którego celem było zmniejszenie zużycia energii, a zakup nowych monitorów spowodował zmniejszoną emisję na pracownika. Zakupiono programu linii InsERT GT. Program posiada opinię dotycząca innowacyjności programów linii InsERT GT wystawioną roku przez Instytut Maszyn Informatycznych w Warszawie oraz liczne wyróżnienia i nagrody (Grand Prix IX edycji ogólnopolskiego plebiscytu Laur Klienta 2013, Najlepszy Produkt dla biznesu 2012). Dokonując zakupu innowacyjnych i stale poszerzających swoje funkcje programów Biuro zmierza w kierunku innowacyjności organizacyjnej. Ponadto programy linii InsERT GT 10

11 posiadają wszystkie elementy planowanej przez Biuro modernizacji systemu informatycznego, dodatkowo posiadają szereg nowatorskich rozwiązań, które ułatwiają pracownikom i klientom Biura pracę. a) Zakup sprzętu komputerowego Nazwa serwer główny stacje robocze monitory dysk zewnętrzny do archiwizacji zasilacz ups do serwera zasilacz do stacji roboczych switch sieciowy 1Gb Specyfikacja techniczna SERWER HP ProLiant GO ML310e Gen8 E3-1220v2 B120i 2x1Gb 2x4GB(L) 2x1TB SATA LFF NHP DVD-RW 1x350W 3Y , 2x LAN 1000MBPS, klawiatura, mysz i SERWEROWY system operacyjny Windows Serwer 2012 Foundation oraz 3 lata gwarancji NBD (Next Business Day) Komputer INTEL PENTIUM DUAL-CORE, 4 GB RAM DDR3, HDD 500GB GB SSD, DVD-RW, LAN 1000MBPS, klawiatura, mysz, WINDOWS 7/8 PROF. 64 BIT LED 21,5, 16x9, 1920x1080 Full HD, matryca TFT-TN NAS 2x1TB, USB, 1GigaBit LAN, RAID 0,1, UPS ECO 1000 LCD ECO 1000LCD. Pojemność 1000VA, wyświetlacz LCD do monitorowania stanu pracy UPSa, złącze USB do komunikacji z komputerem + oprogramowania do sterowania stanem serwera w zależności od stanu UPSa. UPS FIDELTRONIK 3000 VA ON LINE SG3424 switch L2 24x1GbE 4xSFP 1x CONSOLE b) Zakup oprogramowania Nazwa oprogramowanie antywirusowe program kancelaryjny Specyfikacja techniczna ESET ENDPOINT SECURITY Client Program DO OBSŁUGI CRM KANCELARII. LICENCJA NA NIEOGRANICZONĄ LICZBĘ STANOWISK W BIURZE. Aspekt: Zgodność z regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. 11

12 W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie poniosło żadnych sankcji karnych związanych z nieprzestrzeganiem prawa oraz ochroną środowiska. Wartość pieniężna kar 0 PLN. Aspekt: Transport G4-EN30 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników. Biuro Rachunkowe Anna: korzysta z jednego samochodu służbowego, które w 2013 roku zużyło 1268,69 litra benzyny, co stanowi 105,72 litra miesięczne. Jest to samochód Fiat Siena euro 3, o pojemności silnika - 1,6. Aspekt: Ogólny G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. Łączna kwota wydatków w 2013 roku na inwestycje wyniosła netto 48500,00. W kwocie tej zakupiono nowy system informatyczny, które daje Annie następujące korzyści w redukcji negatywnego wpływu na środowisko: 1. e-archiwizacja to bezpieczny i wygodny sposób archiwizowania danych zgromadzonych w systemie InsERT GT. Usługa polega na tworzeniu kopii zapasowych online z wykorzystaniem chmury. Ta nowoczesna forma archiwizacji pozwala uniknąć typowych dla standardowej metody zagrożeń, takich jak: awaria sprzętu, uszkodzenia mechaniczne, przypadkowe skasowanie plików, kradzież czy dostęp osób niepowołanych. e-archiwizacja zapewnia również ochronę cennych danych przed zagrożeniami z Internetu (wirusy, programy szpiegowskie, itp.). Wszystko to sprawia, że e-archiwizacja to niezwykle pewny sposób zabezpieczania danych. Najważniejsze zalety e-archiwizacji: Bezpieczeństwo - dostęp do danych ma tylko użytkownik poprzez login i hasło nadawane podczas zakładania konta. Wysyłane pliki archiwów są przechowywane 12

13 w postaci szyfrowanej i nie ma do nich dostępu nikt poza użytkownikiem. Pliki archiwów są szyfrowane algorytmem AES 256 za pomocą klucza szyfrującego. Szyfrowanie i deszyfrowanie pliku odbywa się po stronie chmury klucze nigdy nie opuszczają Data Center. Minimalizacja zagrożeń - ograniczona do minimum możliwość utraty danych wskutek przypadkowego skasowania, awarii, uszkodzenia sprzętu, kradzieży. Oszczędność - w przypadku archiwizacji online nie trzeba ponosić kosztów związanych z zakupem nośników do przechowywania kopii zapasowych ani z odzyskiwaniem danych w razie awarii sprzętu czy systemu. Wygoda - po ustaleniu harmonogramu wykonywania archiwizacji dane będą automatycznie wysyłane do chmury. Proces wysyłania danych odbywa się w tle - nie obciąża systemu i nie wymaga zaangażowania użytkownika, można w tym czasie skupić się na bieżącej pracy. Nie trzeba tracić cennego czasu na kopiowanie danych na zapasowy nośnik. Stały dostęp do danych - technologia Cloud Computing umożliwia dostęp do zapisanych danych z dowolnego miejsca o dowolnej porze. 2. Usługa e-abonamentu to elektroniczna wersja Abonamentu na ulepszenia. Posiadacze e- abonamentu mogą pobierać i instalować wszystkie uaktualnienia w wygodny sposób z poziomu programu. e-abonament działa w oparciu o platformę Windows Azure. Najważniejsze zalety e-abonamentu: Szybka, wygodna i bezpieczna aktualizacja z poziomu programu bez płyt DVD i bez wpisywania kodów aktywacyjnych. Aby przyspieszyć proces aktywacji, program sprawdzi, czy użytkownik ma prawo do używania wersji i automatycznie pobierze z serwera kod aktywacyjny. Dostępną opcją awaryjną będzie wpisanie kodu aktywacyjnego samodzielnie. Możliwość aktualizacji systemu natychmiast po ukazaniu się nowej wersji. Do powiadamiania o nowej wersji systemu wykorzystywany jest mechanizm InsMAIL. Wspomaganie aktualizacji wielostanowiskowej. Została wprowadzona opcja: Przygotowanie do konwersji. Umożliwia ona poinformowanie wszystkich użytkowników podłączonych do danego podmiotu, że za chwilę nastąpi 13

14 aktualizacja oprogramowania (konwersja bazy danych). Możliwe jest wysłanie komunikatu, a także odłączenie wszystkich użytkowników (na żądanie lub po upływie określonego czasu). Mechanizm ten ułatwia aktualizację sieciową programów linii InsERT GT. Rachmistrz GT jest programem przeznaczonym dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów, a także dla płatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rewizor GT to program do prowadzenia pełnej księgowości, Gratyfikant GT to najnowszy system kadrowo-płacowy oparty na platformie Windows. Jest on przeznaczony dla działów kadr i płac w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych oraz ZUS. Biuro GT to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT GT. Zadaniem programu jest integracja operacji wykonywanych w programach księgowych (Rachmistrz GT, Rewizor GT) i kadrowo-płacowych (Gratyfikant GT, mikrogratyfikant GT), dzięki czemu program staje się wygodną podstawą pracy dla zatrudnionych w biurze lub kancelarii. Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji. Gestor GT współpracuje z Subiektem GT. Wszystkie wymienione elementy nowego systemu informatycznego będą miały wpływ na ochronę środowiska, gdyż zmniejszą zużycie energii elektrycznej oraz docelowo zużycie papieru. 14

15 Aspekt: Ocena dostawców związanych z ochroną środowiska G4-EN32 Procent nowych dostawców, którzy byli ocenieni pod względem kryteriów środowiskowych. W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie analizowało swoich dostawców pod względem ich wpływu na środowisko. Biuro planuje w kolejnym roku analizować nowych dostawców według tego kryterium. % nowych dostawców ocenianych pod względem kryteriów środowiskowych 0. Aspekt: Mechanizmy środowiskowych skarg G4-EN34 Ilość skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, adresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmu rozwiązywania zażaleń. W roku 2013 Biuro nie było oskarżane o negatywny wpływ na środowisko. Ilość skarg dotyczących wpływu na środowisko Kategoria: Społeczna Aspekt: Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba pracowników oraz stosunek nowozatrudnionych pracowników według wieku, płci i regionu (płynność kadr). Ilość zatrudnionych w 2013 roku osób W tym nowozatrudnieni osób 15

16 L.p. Miejsce Ogółem nowozatrudnieni w tym kobiety w tym mężczyźni 1. Jastrzębie Zdrój O/ Maja 2. Jastrzębie Zdrój O/Warmińska 3. Żory Nysa G4-LA3 Liczba osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich. W roku 2013 żaden pracownik Biura nie powrócił z urlopu macierzyńskiego. Liczba osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich 0. Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. Nie dotyczy. Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów. W roku 2013 żaden pracownik Biura nie miał urazu lub choroby spowodowanej pracą zawodową. 16

17 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów - 0 Aspekt: Edukacja i szkolenia G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. Łącznie ilość godzin szkoleniowych w 2013 to 646. Przeszkolono 21 pracowników, czyli na jednego pracownika przypadło w 2013 roku - 31 godzin szkoleniowych. G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej. Wszyscy pracownicy Biura podlegali ocenie pod względem jakości pracy. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej %. Aspekt: Różnorodność i równość szans G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. Nie dotyczy. Aspekt: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska w znaczących lokalizacjach organizacji. 17

18 Jastrzębie Zdrój STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa 0,57 0 Referent księgowy 35,46 6,31 Pracownik administracyjny 6,31 0 Kierownik 19,27 0 Żory STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa 0 0,48 Referent księgowy 21,34 0 Pracownik administracyjny 0 0 Kierownik 10,27 0 Aspekt: Ocena dostawców pod względem praktyk zatrudnienia G4-LA14 Procent nowych dostawców, którzy zostali zbadani pod względem kryteriów pracy. W roku 2013 Biuro nie badało dostawców pod względem stosowanych przez nich kryteriów pracy. Planuje taką ocenę w 2014 roku. Procent nowych dostawców, którzy zostali zbadani pod względem kryteriów pracy 0%. Aspekt: Mechanizmy rekompensowania skarg dotyczących pracy G4-LA16 Ilość skarg dotyczących pracy złożonych, adresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy wnoszenia zażaleń. Ilość skarg dotyczących pracy złożonych, adresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy wnoszenia zażaleń 0. 18

19 3.3.1 Podkategoria: Prawa człowieka Aspekt: Inwestowanie G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników. W 2013 roku nie było realizowanych w Biurze szkoleń odnośnie równości szans. Pracownicy odbyli takie szkolenia w 2011, 2012 w ramach projektu pt.: Wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Projektach POKL. Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 0. Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych G4-HR4 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa

20 Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa G4-HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. Rzetelne wykonywanie zadań wymaga czasami dodatkowej pracy. Pracownicy w pewnych okolicznościach losowych (wyjątkowo) decydują sami o podjęciu obowiązkowej pracy ze względu na rodzaj usługi. Kierownictwo Biura wdrażając nowy system informatyczny chce zminimalizować konieczność dodatkowej, obowiązkowej pracy wynikającej z niezbędności zadań. Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa G4-HR7 Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością. Nie dotyczy. Wielkość organizacji ilość zatrudnionych - nie wymaga nadzoru BHP. Aspekt: Mechanizm rekompensowania łamania praw człowieka G4-HR12 Ilość zgłoszonych i rozwiązanych skarg dotyczących łamania praw człowieka formalne mechanizmy. Ilość zgłoszonych i rozwiązanych skarg dotyczących łamania praw człowieka formalne mechanizmy 0. 20

21 3.3.2 Podkategoria: społeczeństwo Aspekt: Społeczność lokalna G4-SO1 Procent operacji, które mają wpływ na zaangażowanie lokalnej społeczności, wpływ ocen i programy rozwoju. W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie realizowało operacji mogących wpływać na zaangażowanie społeczności lokalnej. Procent operacji, które mają wpływ na zaangażowanie lokalnej społeczności, wpływ ocen i programy rozwoju 0% G4-SO2 Operacje o znaczącym aktualnym i potencjalnym negatywnym wpływie na lokalną społeczność. Operacje o znaczącym aktualnym i potencjalnym negatywnym wpływie na lokalną społeczność 0. Aspekt: działania antykorupcyjne G4-SO4 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji 0. Aspekt: Udział w życiu publicznym G4-SO6 Całkowita wartość politycznego udziału według kraju i beneficjentów. Nie dotyczy. 21

22 Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki 0. Aspekt: Zgodność z regulacjami G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie było karane z jakiekolwiek niezgodności z prawem czy innymi regulacjami. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami - 0. Aspekt: Ocena dostawców pod względem ich wpływu na społeczeństwo G4-SO9 Procent nowych dostawców, którzy byli zbadania według kryterium wpływu na społeczeństwo. Procent nowych dostawców, którzy byli zbadania według kryterium wpływu na społeczeństwo 0. 22

23 Aspekt: Mechanizm rekompensowania negatywnego wpływu na społeczeństwo G4-SO11 Ilość skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo zgłoszonych, zaadresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy. Ilość skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo zgłoszonych, zaadresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy Podkategoria: odpowiedzialność produktu Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta G4-PR1 Procent znaczących produktów i usług, które zostały ocenione jako wpływające na zdrowie i bezpieczeństwo. Nie dotyczy. Aspekt: Oznakowanie produktów i usług G4-PR5 Rezultaty badań satysfakcji klienta. W roku 2013 Biuro nie badało poziomu satysfakcji klienta. Takie badania były realizowane w 2012 roku oraz w Aspekt: Komunikacja marketingowa G4-PR6 Sprzedaż zakazanych lub wątpliwych produktów. Biuro Rachunkowe Anna nie oferuje żadnych usług, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć prawo oraz zasady etyczne 0. 23

24 G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków 0. Aspekt: Ochrona prywatności klienta G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. W 2013 roku Biuro nie było oskarżane o jakiekolwiek naruszenie prywatności klientów. Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych - 0 Aspekt: Zgodność z regulacjami G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług

Indeks zawartości GRI na poziomie CORE

Indeks zawartości GRI na poziomie CORE Indeks zawartości GRI na poziomie CORE Wskaźniki profilowe Wskaźniki GRI G4 Strategia i analiza G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. Dyrektora Wykonawczego, Prezesa Zarządu lub innej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie

Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie 11 Wskaźniki GRI przedstawione w raporcie Wskaźniki GRI zostały opracowane przez Światową Inicjatywę Sprawozdawczą (Global Reporting Initiative). Jest to niezależna sieć interesariuszy, których misją jest

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT: Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązujący od 18 czerwca 2015 r.

Cennik detaliczny obowiązujący od 18 czerwca 2015 r. Sprzedaż Netto Brutto Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

tel. 537-576-545 na wszystkie programy do końca czerwca 20% rabatu

tel. 537-576-545 na wszystkie programy do końca czerwca 20% rabatu tel. 537-576-545 na wszystkie programy do końca czerwca 20% rabatu Sprzedaż etto Brutto Subiekt nexo 1) (system sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 490,00 602,70 Subiekt nexo 3) (system sprzedaży) wersja

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązujący od 2 marca 2015 r.

Cennik detaliczny obowiązujący od 2 marca 2015 r. Sprzedaż Netto Brutto Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny obowiązujący od 30 października 2015 r.

Cennik detaliczny obowiązujący od 30 października 2015 r. Sprzedaż Netto Brutto Subiekt nexo 1) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 1 stanowisko 599,00 736,77 Subiekt nexo 3) (system wspomagania sprzedaży) wersja na 3 stanowiska 999,00 1228,77 rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy EPRD Sp. z o.o. Prezentacja strategii opracowanej w ramach projektu pt.: Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej strategii w przedsiębiorstwie EPRD.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka

Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka Dyrektywa 2014/95/UE Rozszerzone raportowanie niefinansowe nowelizacja ustawy o rachunkowości 26 stycznia 2017 r. dotyczy ok. 300 jednostek zainteresowania publicznego

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Księgowość tradycyjna

Księgowość tradycyjna Księgowość tradycyjna Kilka słów o nas Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu finansów i księgowości. Bogate doświadczenie pozyskane w ramach prowadzenia księgowości firm handlowych, produkcyjnych, usługowych,

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Cennik. Sprzedaż. Nazwa produktu Netto Brutto. Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) Licencja na jedno stanowisko 599,00 736,77

Cennik. Sprzedaż. Nazwa produktu Netto Brutto. Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) Licencja na jedno stanowisko 599,00 736,77 Cennik Sprzedaż Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) 599,00 736,77 999,00 1 228,77 rozszerzenie na następne 1 stanowisko 490,00 602,70 rozszerzenie na

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż 400,00 492,00. Licencja na 3 stanowiska cena specjalna (dla użytkowników mikrosubiekta dla Windows) 540,00 664,20. Licencja na 3 stanowiska

Sprzedaż 400,00 492,00. Licencja na 3 stanowiska cena specjalna (dla użytkowników mikrosubiekta dla Windows) 540,00 664,20. Licencja na 3 stanowiska Sprzedaż Subiekt GT (system sprzedaży) 690,00 848,70 Licencja oddziałowa na pracę zdalną 300,00 369,00 rozszerzenie na następne 3 stanowiska 590,00 725,70 cena specjalna (dla użytkowników Subiekta, Subiekta

Bardziej szczegółowo

Nasze praktyki odbywają się w

Nasze praktyki odbywają się w Nasze praktyki odbywają się w W terminie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. Adrianna Prochowska Natalia Błaś Na praktykach możemy poznać nasz przyszły zawód od strony praktycznej. Dotychczas naszymi zadaniami

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu Netto Brutto. Licencja oddziałowa na pracę zdalną 300,00 369,00. rozszerzenie na następne 3 stanowiska 590,00 725,70

Nazwa produktu Netto Brutto. Licencja oddziałowa na pracę zdalną 300,00 369,00. rozszerzenie na następne 3 stanowiska 590,00 725,70 Cennik Sprzedaż Subiekt GT (system sprzedaży) 690,00 848,70 Licencja oddziałowa na pracę zdalną 300,00 369,00 rozszerzenie na następne 3 stanowiska 590,00 725,70 cena specjalna (dla użytkowników Subiekta

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2014 r. SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Oferta Abonamentowa. GLOBO IT Ul. Gałczyńskiego 3/25, 10-089Olsztyn NIP: 864-175-93-90. kontakt@globoit.pl +48 883 506 768 www.globoit.

Oferta Abonamentowa. GLOBO IT Ul. Gałczyńskiego 3/25, 10-089Olsztyn NIP: 864-175-93-90. kontakt@globoit.pl +48 883 506 768 www.globoit. Oferta Abonamentowa jest firmą, która dostarcza małym i średnim firmom rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Na coraz bardziej wymagającym rynku usług informatycznych z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 OFERTA WSPÓŁPRACY Zapraszam na spotkanie lub rozmowę Jarosław Potoczny właściciel Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie współpracą z biurem rachunkowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10 81-531 Gdynia www.agroma.olsztyn.pl Biuro rachunkowe Alfin Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001r. Jest ono prowadzone przez osobę posiadającą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię

Przedsiębiorco! Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię Zapewnij swojej firmie pakiet biznesowy optymalnie dopasowany do aktualnych potrzeb. Sprawdź, co zyskasz oraz ile zaoszczędzisz. Pakiet - Pełna kontrola księgowości Cena pakietu: 2 213 zł Oszczędzasz:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy dla małych i średnich firm

Oferta współpracy dla małych i średnich firm Oferta współpracy dla małych i średnich firm Zaufaj profesjonalistom KoFF Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu k.c. www.koff.pl 1 Kim jesteśmy KoFF to niezależne biuro

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Księgowość online dla małych i średnich firm.

Księgowość online dla małych i średnich firm. Księgowość online dla małych i średnich firm. Raczkujące firmy potrzebują wsparcia silnego ramienia profesjonalisty. Jak wiadomo, głowa przedsiębiorcy zawsze pełna pomysłów, czasami musi zostać trochę

Bardziej szczegółowo

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście Indywidualne podejście Rozpoczynając współpracę z nowym Klientem zaczynamy od przeglądu wszystkich spraw i oceny jego sytuacji, aby już od początku zastosować najodpowiedniejsze dla jego biznesu metody

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Szanowni Państwo! Firma PROSID

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI

USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI OFERTA ZAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA: USŁUG KSIĘGOWYCH ADMINISTRACJI KADR I PŁAC KONTROLI ROCZNEJ BIEŻĄCEJ DOKUMENTACJI PRZEZ SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE REDICUS DLA PAŃSTWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ( książka kontroli wewnętrznej )

REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ( książka kontroli wewnętrznej ) Załącznik nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej REJESTR CZYNNOŚCI SPRAWZAJĄCYCH ( książka kontroli wewnętrznej ) L.p. ata Zakres ( obszar) czynności Osoby Realizujące czynności sprawdzające Spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Newsletter. numer 2 grudzień 2014

Newsletter. numer 2 grudzień 2014 Newsletter numer 2 grudzień 2014 (...) Bilans danych przyczynił się do podjęcia starań o zakup nowoczesnego oprogramowania oraz odpowiedniego do niego sprzętu informatycznego. Wdrożenie tych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na prezentację Aplikacji Ramzes. 10 październik 2011, godzina 10.00. www.ramzes.pl

Zapraszamy na prezentację Aplikacji Ramzes. 10 październik 2011, godzina 10.00. www.ramzes.pl Zapraszamy na prezentację Aplikacji Ramzes Zapraszamy na prezentację Aplikacji Ramzes 10 październik 2011, godzina 10.00 10 październik 2011, godzina 10.00 www.ramzes.pl Ramzes Sp. z o.o. ul. Fasolowa

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU DORADCY INFORMATOR Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia Załączniki Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia Dotyczy: Mobilna pracownia internetowa na terenie SOSW Będzin Wspólny Słownik Zamówień: 45314320-0

Bardziej szczegółowo

PŁACE KADRY. Najczęściej zadawane pytania. www.taxbaron.com.pl

PŁACE KADRY. Najczęściej zadawane pytania. www.taxbaron.com.pl PŁACE KADRY Najczęściej zadawane pytania www.taxbaron.com.pl 2 Jak odbywa się przejęcie obsługi kadrowo - płacowej? Sprawne rozpoczęcie współpracy z Klientem ma duże znaczenie, jest realizowane wg przyjętej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2015 Koniecpol, dn. 05.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-08 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr

Bardziej szczegółowo