[Mierniki raportów CSR]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[Mierniki raportów CSR]"

Transkrypt

1 TÜV NORD Polska Sp. z o.o. [Mierniki raportów CSR] [Raport społecznej odpowiedzialności przygotowany według standardów GRI 4] Biuro Rachunkowe Anna Anna Klepacka [Opracowanie mierników raportów CSR, które w długim okresie czasu będą mogły monitorować postęp w procesie osiągania celów godnie z normą BS 8900, ISO Wybór mierników oraz raport według standardów GRI 4. Opracowanie dokonane na rzecz projektu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu metodą do podniesienia konkurencyjności Biura Rachunkowego Anna ].

2 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Charakterystyka Biura Rachunkowego Anna Misja, wizja, cele strategiczne Biura Rachunkowego Anna Interesariusze Biura Rachunkowego Anna... 5 III. Mierniki raportowania społecznej odpowiedzialności według standardów GRI G Kategoria: Ekonomia Kategoria: Środowisko Kategoria: Społeczna Podkategoria: Prawa człowieka Podkategoria: społeczeństwo Podkategoria: odpowiedzialność produktu

3 I. Wprowadzenie Dyrektywa Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2014 roku zaleca firmom zatrudniającym powyżej 500 osób raportowanie działań pozafinansowych. Pozostałe organizacje są zachęcanie i mają do dyspozycji szeroką gamę standardów, które pozwalają im z powodzeniem proces sprawozdawczości rozpocząć. Dyrektywa mówi o trzech zasadniczych obszarach związanych z ujawnianiem informacji dotyczących działania firmy. Pierwszym z nich jest obowiązkowe raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i prawami człowieka oraz standardów przeciwdziałania korupcji. Drugim jest obowiązek określania założeń biznesowych, wyników oraz czynników ryzyka związanych z określonymi w pierwszym obszarze zagadnieniami. Trzeci obszar raportowania powinien obejmować elementy związane z zarządzaniem różnorodnością, szczególnie w zakresie organów zarządzających i nadzorczych. Dyrektywa zachęca firmy do publikacji raportów opartych o uznane międzynarodowe standardy. Wymienia się wśród nich między innymi: GRI, UNGP, OECD Guidelines i normę ISO GRI to organizacja non-profit oparta na współpracy grupy interesariuszy, która została założona w roku 1997 w Stanach Zjednoczonych przez organizację CERES (sieć inwestorów, firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Wytyczne GRI określają zasady raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, ich jakość oraz dostarczają listę wskaźników, które pozwalają organizacjom na przygotowanie raportu swojej odpowiedzialności społecznej. W maju 2013 roku wprowadzono zasady i wskaźniki określane nazwą G4. Poniżej zaprezentowano raport społecznej odpowiedzialności Biura Rachunkowego Anna według wskaźników GRI G4 za rok

4 II. Charakterystyka Biura Rachunkowego Anna 2.1 Misja, wizja, cele strategiczne Biura Rachunkowego Anna Biuro Rachunkowe Anna zostało założone 10 listopada 1992 przez Annę Klepacką. Po 5 latach działalności, właścicielka została wpisana na Krajową Listę Doradców Podatkowych pod numerem W 2005 roku powstała Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego "Anna" sp. z o.o. Biuro Rachunkowe Anna posiada licencję Ministerstwa Finansów Doradców Podatkowych. Świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Biuro Oferuje rzetelne i profesjonalne usługi dla klientów Aglomeracji Śląskiej, ale wychodzi także poza granice tego regionu uruchamiając filię w województwie opolskim. Klienci Biura są obsługiwani kompleksowo przez zespół doświadczonych specjalistów. Misją firmy jest dostarczanie usług mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Cele strategiczne firmy to: a. systematyczna poprawa jakości pracy, b. zaspokajanie potrzeb klientów poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług, c. systematyczna redukcja kosztów, d. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry, aby oferta była dostosowana do potrzeb klientów, e. wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie strategii CSR, stosowanie nowych technologii oraz wysokie standardy obsługi klienta. Aktualna sytuacja finansowa BR Anna jest dobra. Biuro ma dobrą opinię wśród klientów, których aktualnie obsługuje 215 plus grupa klientów, którzy opłacają podatek metodą ryczałtu. Ważnym jest, że klienci polecają Biuro innym jako wiarygodne. Biuro współpracuje z Urzędami Podatkowymi w Jastrzębiu, Rybniku, Pszczynie, Cieszynie i Opolu. Pracownicy tych Urzędów mają także pozytywne opinie o pracy Biura Rachunkowego Anna. Od 10 sierpnia 2014 r. zaczyna obowiązywać ustawa deregulacyjna, która dereguluje lub całkowicie dereglamentuje dziewięć zawodów rynku finansowego. Deregulacja objęła m.in. osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, agentów celnych, aktuariuszy. Ustawa ta będzie miała wpływ na działalność 4

5 Biura, gdyż przyczyni się do zmian na rynku usług księgowych i podatkowych tak w regionie, jak i całej Polsce. Dodatkowym celem działalności Biura jest podążanie za nowymi rozwiązaniami technologicznymi i informatycznymi, które podnoszą jakość obsługi klienta, a jednocześnie pozytywnie wpływają na rozwój kompetencji pracowników. Dlatego też kierownictwo Biura zdecydowało się na inwestycje w sprzęt i nowe technologie oraz rozwój wiedzy pracowników. Podsumowując należy podkreślić, że cele strategiczne wychodzą naprzeciw kierunkom biznesowego działania wyznaczanym przez priorytety Unii Europejskiej, jak również zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. 2.2 Interesariusze Biura Rachunkowego Anna W ramach analizy otoczenia Biura Rachunkowego Anna, wyszczególniono następujące podmioty i osoby, na których organizacja swoimi działaniami wpływa, a także podmioty i osoby, które wywierają wpływ na Biuro. Wyszczególniono następujące grupy interesariuszy: A. Udziałowcy głównym właścicielem Biura Rachunkowego Anna jest jego założycielka i właścicielka, mgr Anna Klepacka. B. Pracownicy kluczowymi pracownikami Biura Rachunkowego Anna są: 1. Właściciel Biura Rachunkowego Anna Doradca Podatkowy - Anna Klepacka; 2. Specjalistka Doradca Podatkowy Eleonora Łysoń; 3. Specjalista ds. Kadr i Płac Wioletta Tołysz; 4. Specjalistka ds. Rachunkowości Wioletta Szymura. C. Partnerzy biznesowi to główni kooperanci mający znaczący wpływ na realizację strategii Biura Rachunkowego Anna : 1. Głównym kooperantem jest Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego Anna Spółka z o.o. umożliwiająca poprzez swoje komplementarne usługi kompleksowo obsłużyć klientów Biura Rachunkowego Anna ; 5

6 2. W zakresie usług szkoleniowych głównymi kooperantem jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Jacek Walkiewicz, Bernadeta Donder, Monika Sienkiewicz, którzy doszkalają personel Biura Rachunkowego Anna. D. Dostawcy w tej grupie zdefiniowano podmioty gospodarcze i osoby, które od dłuższego czasu świadczą usługi lub dostarczają konkretne produkty Biurowi Rachunkowemu Anna. Do tej grupy interesariuszy przede wszystkim zakwalifikowano: 1) firmę INSERT jako dostawca rozwiązania REWIZOR; 2) firmę DATA QUEST Jarosław Domin, będącą serwisantem systemu REWIZOR; 3) firmę MASTER Tomasz Łopatka, będącą dostawcą i serwisantem programu KSP; 4) firmę E-MOUSE Przemysław Drozd, będącą dostawcą i serwisantem sprzętu komputerowego, administrującą infrastrukturą sieciowo komputerową, sieciowymi systemami operacyjnymi; 5) osobę Piotra Kulda, będącym wynajmującym powierzchni biurowych Biura Rachunkowego. 6) E. Klienci w tej grupie wyszczególniono przede wszystkim obsługiwane przez Biuro Rachunkowe Anna podmioty gospodarcze działające na terenie województw: śląskiego, opolskiego, będące mikro i małymi przedsiębiorcami. F. Społeczność lokalna to osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, pozarządowe organizacje wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, organizacje i instytucje samorządowe zlokalizowane na terenie miast: Jastrzębie Zdrój i Pawłowice oraz przylegających do nich gmin i powiatów. Wśród społeczności lokalnej głównymi interesariuszami Biura Rachunkowego Anna są: Wydział Obywatelski, Referat Organizacji Pozarządowych; Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego biuro w Jastrzębiu-Zdroju; Regionalny Ośrodek EFS Rybnicki Inkubator Technologiczny. 6

7 III. Mierniki raportowania społecznej odpowiedzialności według standardów GRI G4 3.1 Kategoria: Ekonomia Aspekt: Ekonomiczne osiągnięcia G4-EC4 Wsparcie finansowe uzyskane od państwa. Biuro Rachunkowe Anna otrzymało wsparcie w ramach projektu: Modernizacja systemu informatycznego sposobem na podniesienie jakości i ulepszenie usług współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny (B+ R), innowacje i przedsiębiorczość. Kwota wsparcia to ,00 PLN. Aspekt: Obecność na rynku G4-EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w porównaniu do minimum wynagrodzenia w głównych lokalizacjach organizacji. Oddział Jastrzębie-Zdrój STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa 1893,80 0 Referent księgowy 2031, ,80 Pracownik administracyjny 1757,95 0 Kierownik 2928,43 0 Oddział Żory STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa Referent księgowy 2039,10 0 Pracownik administracyjny 0 0 Kierownik 2860,25 0 7

8 Aspekt: Pośredni ekonomiczny wpływ G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług. Biuro Rachunkowe Anna dostarcza profesjonalnych usług podatkowych i rachunkowych w sposób prawny i etyczny, czym podnosi poziom odpowiedzialności prawnej i etycznej interesariuszy i społeczności lokalnej. Wykonując obowiązki zgodnie z prawem i kodeksami etyki ma pozytywny wpływ na klientów, którzy mogą w sposób zgodny z prawem prowadzić swoją działalność gospodarczą. Biuro działalnością swoją wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Brak jest wpływu negatywnego Biura na rozwój infrastruktury i świadczenie usług. Biuro Rachunkowe Anna poprzez swoją działalność edukuje społeczność lokalną w zakresie rachunkowości i podatków. Prowadzi także działalność pro bono. Organizuje praktyki zawodowe. W 2013 roku przeszkolono nieodpłatnie podczas praktyki zawodowej uczniów kierunku EKONOMIA w ramach Projektu Mam zawód mam pracę w regionie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS Realizowanym przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC 2 osoby po 80 godzin. Praktyki studenckie obowiązkowe zorganizowane na podstawie porozumienia o prowadzeniu studenckich praktyk obowiązkowych i nie obowiązkowych zawartego z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 2 osoby łącznie 640 godzin. Wszystkie wymienione inicjatywy miały charakter pro bono. 8

9 Aspekt: Praktyki zaopatrzenia G4-EC9 Procent wydawanych środków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji. Łącznie w 2013 roku Biuro Rachunkowe Anna miało 104 dostawców, natomiast 62 dostawców były to podmioty z województwa śląskiego, co stanowi 60% dostawców lokalnych. 3.2 Kategoria: Środowisko Aspekt: Materiały/Surowce G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. Podstawowym materiałem wykorzystywanym przez Biuro jest papier. W 2013 roku zużyto we wszystkich biurach 372 ryzy papieru. Drugim materiałem mającym znaczenie dla środowiska naturalnego są tonery. W 2013 roku zużyto we wszystkich biurach 18 SZT tonerów. Trzecim mającym znaczenie materiałem są segregatory, których w 2013 roku zużyto we wszystkich biurach 303 SZT. Aspekt: Energia G4-EN3 Konsumpcja energii w organizacji (elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja itp.) zużycie energii elektrycznej w 2013 roku kwh zużycie energii cieplnej w 2013 roku GJ oraz 335,40 M2 Aspekt: woda G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. 9

10 Zużycie wody w 2013 rok to 213 m3. Biuro zamontowało zbiornik na deszczówkę - 4 m3, który wykorzystany jest do podlewania terenu wokół budynku. Aspekt: Emisja G4-EN16 Pośrednia emisja gazów cieplarnianych według wagi. Zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej przez Biuro pośrednio ma znaczenie w emisji gazów cieplarnianych. a. zużycie energii elektrycznej w 2013 roku kwh b. zużycie energii cieplnej w 2013 roku GJ oraz 335,40 m2 Aspekt: Ścieki i odpady G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. Biuro w 2013 roku odprowadziło 213 M3 ścieków do miejskiego systemu kanalizacji. Aspekt: Produkty i usługi G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu. W roku 2013 Biuro zainwestowało w sprzęt komputerowy, którego celem było zmniejszenie zużycia energii, a zakup nowych monitorów spowodował zmniejszoną emisję na pracownika. Zakupiono programu linii InsERT GT. Program posiada opinię dotycząca innowacyjności programów linii InsERT GT wystawioną roku przez Instytut Maszyn Informatycznych w Warszawie oraz liczne wyróżnienia i nagrody (Grand Prix IX edycji ogólnopolskiego plebiscytu Laur Klienta 2013, Najlepszy Produkt dla biznesu 2012). Dokonując zakupu innowacyjnych i stale poszerzających swoje funkcje programów Biuro zmierza w kierunku innowacyjności organizacyjnej. Ponadto programy linii InsERT GT 10

11 posiadają wszystkie elementy planowanej przez Biuro modernizacji systemu informatycznego, dodatkowo posiadają szereg nowatorskich rozwiązań, które ułatwiają pracownikom i klientom Biura pracę. a) Zakup sprzętu komputerowego Nazwa serwer główny stacje robocze monitory dysk zewnętrzny do archiwizacji zasilacz ups do serwera zasilacz do stacji roboczych switch sieciowy 1Gb Specyfikacja techniczna SERWER HP ProLiant GO ML310e Gen8 E3-1220v2 B120i 2x1Gb 2x4GB(L) 2x1TB SATA LFF NHP DVD-RW 1x350W 3Y , 2x LAN 1000MBPS, klawiatura, mysz i SERWEROWY system operacyjny Windows Serwer 2012 Foundation oraz 3 lata gwarancji NBD (Next Business Day) Komputer INTEL PENTIUM DUAL-CORE, 4 GB RAM DDR3, HDD 500GB GB SSD, DVD-RW, LAN 1000MBPS, klawiatura, mysz, WINDOWS 7/8 PROF. 64 BIT LED 21,5, 16x9, 1920x1080 Full HD, matryca TFT-TN NAS 2x1TB, USB, 1GigaBit LAN, RAID 0,1, UPS ECO 1000 LCD ECO 1000LCD. Pojemność 1000VA, wyświetlacz LCD do monitorowania stanu pracy UPSa, złącze USB do komunikacji z komputerem + oprogramowania do sterowania stanem serwera w zależności od stanu UPSa. UPS FIDELTRONIK 3000 VA ON LINE SG3424 switch L2 24x1GbE 4xSFP 1x CONSOLE b) Zakup oprogramowania Nazwa oprogramowanie antywirusowe program kancelaryjny Specyfikacja techniczna ESET ENDPOINT SECURITY Client Program DO OBSŁUGI CRM KANCELARII. LICENCJA NA NIEOGRANICZONĄ LICZBĘ STANOWISK W BIURZE. Aspekt: Zgodność z regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. 11

12 W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie poniosło żadnych sankcji karnych związanych z nieprzestrzeganiem prawa oraz ochroną środowiska. Wartość pieniężna kar 0 PLN. Aspekt: Transport G4-EN30 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników. Biuro Rachunkowe Anna: korzysta z jednego samochodu służbowego, które w 2013 roku zużyło 1268,69 litra benzyny, co stanowi 105,72 litra miesięczne. Jest to samochód Fiat Siena euro 3, o pojemności silnika - 1,6. Aspekt: Ogólny G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. Łączna kwota wydatków w 2013 roku na inwestycje wyniosła netto 48500,00. W kwocie tej zakupiono nowy system informatyczny, które daje Annie następujące korzyści w redukcji negatywnego wpływu na środowisko: 1. e-archiwizacja to bezpieczny i wygodny sposób archiwizowania danych zgromadzonych w systemie InsERT GT. Usługa polega na tworzeniu kopii zapasowych online z wykorzystaniem chmury. Ta nowoczesna forma archiwizacji pozwala uniknąć typowych dla standardowej metody zagrożeń, takich jak: awaria sprzętu, uszkodzenia mechaniczne, przypadkowe skasowanie plików, kradzież czy dostęp osób niepowołanych. e-archiwizacja zapewnia również ochronę cennych danych przed zagrożeniami z Internetu (wirusy, programy szpiegowskie, itp.). Wszystko to sprawia, że e-archiwizacja to niezwykle pewny sposób zabezpieczania danych. Najważniejsze zalety e-archiwizacji: Bezpieczeństwo - dostęp do danych ma tylko użytkownik poprzez login i hasło nadawane podczas zakładania konta. Wysyłane pliki archiwów są przechowywane 12

13 w postaci szyfrowanej i nie ma do nich dostępu nikt poza użytkownikiem. Pliki archiwów są szyfrowane algorytmem AES 256 za pomocą klucza szyfrującego. Szyfrowanie i deszyfrowanie pliku odbywa się po stronie chmury klucze nigdy nie opuszczają Data Center. Minimalizacja zagrożeń - ograniczona do minimum możliwość utraty danych wskutek przypadkowego skasowania, awarii, uszkodzenia sprzętu, kradzieży. Oszczędność - w przypadku archiwizacji online nie trzeba ponosić kosztów związanych z zakupem nośników do przechowywania kopii zapasowych ani z odzyskiwaniem danych w razie awarii sprzętu czy systemu. Wygoda - po ustaleniu harmonogramu wykonywania archiwizacji dane będą automatycznie wysyłane do chmury. Proces wysyłania danych odbywa się w tle - nie obciąża systemu i nie wymaga zaangażowania użytkownika, można w tym czasie skupić się na bieżącej pracy. Nie trzeba tracić cennego czasu na kopiowanie danych na zapasowy nośnik. Stały dostęp do danych - technologia Cloud Computing umożliwia dostęp do zapisanych danych z dowolnego miejsca o dowolnej porze. 2. Usługa e-abonamentu to elektroniczna wersja Abonamentu na ulepszenia. Posiadacze e- abonamentu mogą pobierać i instalować wszystkie uaktualnienia w wygodny sposób z poziomu programu. e-abonament działa w oparciu o platformę Windows Azure. Najważniejsze zalety e-abonamentu: Szybka, wygodna i bezpieczna aktualizacja z poziomu programu bez płyt DVD i bez wpisywania kodów aktywacyjnych. Aby przyspieszyć proces aktywacji, program sprawdzi, czy użytkownik ma prawo do używania wersji i automatycznie pobierze z serwera kod aktywacyjny. Dostępną opcją awaryjną będzie wpisanie kodu aktywacyjnego samodzielnie. Możliwość aktualizacji systemu natychmiast po ukazaniu się nowej wersji. Do powiadamiania o nowej wersji systemu wykorzystywany jest mechanizm InsMAIL. Wspomaganie aktualizacji wielostanowiskowej. Została wprowadzona opcja: Przygotowanie do konwersji. Umożliwia ona poinformowanie wszystkich użytkowników podłączonych do danego podmiotu, że za chwilę nastąpi 13

14 aktualizacja oprogramowania (konwersja bazy danych). Możliwe jest wysłanie komunikatu, a także odłączenie wszystkich użytkowników (na żądanie lub po upływie określonego czasu). Mechanizm ten ułatwia aktualizację sieciową programów linii InsERT GT. Rachmistrz GT jest programem przeznaczonym dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów, a także dla płatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rewizor GT to program do prowadzenia pełnej księgowości, Gratyfikant GT to najnowszy system kadrowo-płacowy oparty na platformie Windows. Jest on przeznaczony dla działów kadr i płac w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych oraz ZUS. Biuro GT to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT GT. Zadaniem programu jest integracja operacji wykonywanych w programach księgowych (Rachmistrz GT, Rewizor GT) i kadrowo-płacowych (Gratyfikant GT, mikrogratyfikant GT), dzięki czemu program staje się wygodną podstawą pracy dla zatrudnionych w biurze lub kancelarii. Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji. Gestor GT współpracuje z Subiektem GT. Wszystkie wymienione elementy nowego systemu informatycznego będą miały wpływ na ochronę środowiska, gdyż zmniejszą zużycie energii elektrycznej oraz docelowo zużycie papieru. 14

15 Aspekt: Ocena dostawców związanych z ochroną środowiska G4-EN32 Procent nowych dostawców, którzy byli ocenieni pod względem kryteriów środowiskowych. W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie analizowało swoich dostawców pod względem ich wpływu na środowisko. Biuro planuje w kolejnym roku analizować nowych dostawców według tego kryterium. % nowych dostawców ocenianych pod względem kryteriów środowiskowych 0. Aspekt: Mechanizmy środowiskowych skarg G4-EN34 Ilość skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, adresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmu rozwiązywania zażaleń. W roku 2013 Biuro nie było oskarżane o negatywny wpływ na środowisko. Ilość skarg dotyczących wpływu na środowisko Kategoria: Społeczna Aspekt: Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba pracowników oraz stosunek nowozatrudnionych pracowników według wieku, płci i regionu (płynność kadr). Ilość zatrudnionych w 2013 roku osób W tym nowozatrudnieni osób 15

16 L.p. Miejsce Ogółem nowozatrudnieni w tym kobiety w tym mężczyźni 1. Jastrzębie Zdrój O/ Maja 2. Jastrzębie Zdrój O/Warmińska 3. Żory Nysa G4-LA3 Liczba osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich. W roku 2013 żaden pracownik Biura nie powrócił z urlopu macierzyńskiego. Liczba osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich 0. Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. Nie dotyczy. Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów. W roku 2013 żaden pracownik Biura nie miał urazu lub choroby spowodowanej pracą zawodową. 16

17 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów - 0 Aspekt: Edukacja i szkolenia G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. Łącznie ilość godzin szkoleniowych w 2013 to 646. Przeszkolono 21 pracowników, czyli na jednego pracownika przypadło w 2013 roku - 31 godzin szkoleniowych. G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej. Wszyscy pracownicy Biura podlegali ocenie pod względem jakości pracy. Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej %. Aspekt: Różnorodność i równość szans G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. Nie dotyczy. Aspekt: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska w znaczących lokalizacjach organizacji. 17

18 Jastrzębie Zdrój STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa 0,57 0 Referent księgowy 35,46 6,31 Pracownik administracyjny 6,31 0 Kierownik 19,27 0 Żory STANOWISKO KOBIETA MĘŻCZYZNA Stażysta - - Pomoc księgowa 0 0,48 Referent księgowy 21,34 0 Pracownik administracyjny 0 0 Kierownik 10,27 0 Aspekt: Ocena dostawców pod względem praktyk zatrudnienia G4-LA14 Procent nowych dostawców, którzy zostali zbadani pod względem kryteriów pracy. W roku 2013 Biuro nie badało dostawców pod względem stosowanych przez nich kryteriów pracy. Planuje taką ocenę w 2014 roku. Procent nowych dostawców, którzy zostali zbadani pod względem kryteriów pracy 0%. Aspekt: Mechanizmy rekompensowania skarg dotyczących pracy G4-LA16 Ilość skarg dotyczących pracy złożonych, adresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy wnoszenia zażaleń. Ilość skarg dotyczących pracy złożonych, adresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy wnoszenia zażaleń 0. 18

19 3.3.1 Podkategoria: Prawa człowieka Aspekt: Inwestowanie G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników. W 2013 roku nie było realizowanych w Biurze szkoleń odnośnie równości szans. Pracownicy odbyli takie szkolenia w 2011, 2012 w ramach projektu pt.: Wdrażanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Projektach POKL. Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 0. Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych G4-HR4 Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa

20 Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa G4-HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków. Rzetelne wykonywanie zadań wymaga czasami dodatkowej pracy. Pracownicy w pewnych okolicznościach losowych (wyjątkowo) decydują sami o podjęciu obowiązkowej pracy ze względu na rodzaj usługi. Kierownictwo Biura wdrażając nowy system informatyczny chce zminimalizować konieczność dodatkowej, obowiązkowej pracy wynikającej z niezbędności zadań. Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa G4-HR7 Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością. Nie dotyczy. Wielkość organizacji ilość zatrudnionych - nie wymaga nadzoru BHP. Aspekt: Mechanizm rekompensowania łamania praw człowieka G4-HR12 Ilość zgłoszonych i rozwiązanych skarg dotyczących łamania praw człowieka formalne mechanizmy. Ilość zgłoszonych i rozwiązanych skarg dotyczących łamania praw człowieka formalne mechanizmy 0. 20

21 3.3.2 Podkategoria: społeczeństwo Aspekt: Społeczność lokalna G4-SO1 Procent operacji, które mają wpływ na zaangażowanie lokalnej społeczności, wpływ ocen i programy rozwoju. W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie realizowało operacji mogących wpływać na zaangażowanie społeczności lokalnej. Procent operacji, które mają wpływ na zaangażowanie lokalnej społeczności, wpływ ocen i programy rozwoju 0% G4-SO2 Operacje o znaczącym aktualnym i potencjalnym negatywnym wpływie na lokalną społeczność. Operacje o znaczącym aktualnym i potencjalnym negatywnym wpływie na lokalną społeczność 0. Aspekt: działania antykorupcyjne G4-SO4 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji. Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji 0. Aspekt: Udział w życiu publicznym G4-SO6 Całkowita wartość politycznego udziału według kraju i beneficjentów. Nie dotyczy. 21

22 Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki 0. Aspekt: Zgodność z regulacjami G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. W roku 2013 Biuro Rachunkowe Anna nie było karane z jakiekolwiek niezgodności z prawem czy innymi regulacjami. Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami - 0. Aspekt: Ocena dostawców pod względem ich wpływu na społeczeństwo G4-SO9 Procent nowych dostawców, którzy byli zbadania według kryterium wpływu na społeczeństwo. Procent nowych dostawców, którzy byli zbadania według kryterium wpływu na społeczeństwo 0. 22

23 Aspekt: Mechanizm rekompensowania negatywnego wpływu na społeczeństwo G4-SO11 Ilość skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo zgłoszonych, zaadresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy. Ilość skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo zgłoszonych, zaadresowanych i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy Podkategoria: odpowiedzialność produktu Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta G4-PR1 Procent znaczących produktów i usług, które zostały ocenione jako wpływające na zdrowie i bezpieczeństwo. Nie dotyczy. Aspekt: Oznakowanie produktów i usług G4-PR5 Rezultaty badań satysfakcji klienta. W roku 2013 Biuro nie badało poziomu satysfakcji klienta. Takie badania były realizowane w 2012 roku oraz w Aspekt: Komunikacja marketingowa G4-PR6 Sprzedaż zakazanych lub wątpliwych produktów. Biuro Rachunkowe Anna nie oferuje żadnych usług, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć prawo oraz zasady etyczne 0. 23

24 G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków. Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków 0. Aspekt: Ochrona prywatności klienta G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. W 2013 roku Biuro nie było oskarżane o jakiekolwiek naruszenie prywatności klientów. Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych - 0 Aspekt: Zgodność z regulacjami G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług. Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Co z fakturami przesyłanymi e-mailem?

Co z fakturami przesyłanymi e-mailem? Co z fakturami przesyłanymi e-mailem? Faktury sporządzane i wysyłane elektronicznie oraz drukowane przez strony transakcji przyspieszają obrót gospodarczy i dają spore oszczędności. Ich legalność jest

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo