HP PSC 1400 All-in-One series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP PSC 1400 All-in-One series"

Transkrypt

1 HP PSC 1400 All-in-One series

2 Informacje prawne Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Adobe i Acrobat Logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Fragmenty Copyright Palomar Software Inc. Oprogramowanie dla urządzenia HP PSC 1400 All-in-One series obejmuje technologię sterownika drukarki na licencji firmy Palomar Software, Inc. Windows, Windows NT, Windows Me, Windows XP oraz Windows 2000 są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. Energy Star oraz logo Energy Star są zastrzeżonymi w USA znakami organizacji United States Environmental Protection Agency. Numer publikacji: Q Pierwsze wydanie: marzec 2005 Uwaga Jedyne gwarancje obejmujące produkty i usługi HP są określone w zasadach wyraźnej gwarancji, towarzyszących danym produktom lub usługom. Żadna informacja zawarta w niniejszym dokumencie nie może być uważana za dodatkową gwarancję. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia występujące w niniejszym podręczniku. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze związane z lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga: Informacje prawne można znaleźć w rozdziale poświęconym informacjom technicznym niniejszego podręcznika. W wielu krajach kopiowanie poniższych elementów jest prawnie zabronione. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii prawnika. Pisma oraz dokumenty urzędowe: Paszporty Dokumenty imigracyjne Dokumenty dotyczące służby wojskowej Odznaki i karty identyfikacyjne lub insygnia Walory państwowe: Znaczki pocztowe Karty żywnościowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe Banknoty, czeki podróżne lub przekazy pieniężne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. Podczas korzystania z urządzenia zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia oparzenia lub porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie prądem Ryzyko porażenia 1. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się w podręczniku instalacji. 2. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie wiesz, czy gniazdo jest uziemione, zasięgnij opinii wykwalifikowanego elektryka. 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na urządzeniu. 4. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda sieciowego. 5. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu wody ani nie korzystaj z niego mokrymi rękoma lub w mokrej odzieży. 6. Umieść urządzenie dokładnie na stabilnej powierzchni. 7. Umieść urządzenie w zabezpieczonym miejscu, gdzie przewód zasilający nie będzie narażony na uszkodzenie lub nadepnięcie oraz nie będzie się można o niego potknąć. 8. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów. 9. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. 10. Korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Ostrzeżenie To urządzenie nie będzie działać w przypadku awarii sieci elektrycznej.

3 HP PSC 1400 series All-in-One Podręcznik użytkownika

4

5 Spis treści 1 HP All-in-One opis... 3 Urządzenie HP All-in-One najważniejsze informacje...3 Panel sterowania opis...4 Dioda stanu opis...4 Korzystanie z programu HP Image Zone dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One...6 Uzyskiwanie dodatkowych informacji...7 Informacje na temat połączeń Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru...9 Ładowanie oryginału...9 Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania...9 Ładowanie papieru...10 Unikanie zacięć papieru Korzystanie z funkcji kopiowania...15 Ustawianie rodzaju papieru do kopiowania Zwiększanie szybkości lub jakości kopiowania...16 Wykonywanie wielu kopii...16 Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania...17 Skalowanie oryginału w celu dopasowania do papieru formatu letter lub A Zatrzymywanie kopiowania Drukowanie z komputera...19 Drukowanie z aplikacji...19 Ustawianie urządzenia HP All-in-One jako drukarki domyślnej...20 Zatrzymywanie zadania drukowania Korzystanie z funkcji skanowania...21 Skanowanie z panelu sterowania...21 Dostosowywanie podglądu obrazu...22 Zatrzymywanie skanowania Korzystanie z programu HP Instant Share...23 Opis...23 Jak rozpocząć...23 Wysyłanie obrazów za pomocą komputera Zamawianie materiałów eksploatacyjnych...27 Zamawianie papieru, klisz lub innych nośników...27 Zamawianie pojemników z tuszem...27 Zamawianie innych materiałów eksploatacyjnych Konserwacja urządzenia HP All-in-One...29 Czyszczenie urządzenia HP All-in-One...29 Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach...30 Drukowanie raportu na stronie testowej Korzystanie z pojemników z tuszem Informacje na temat rozwiązywania problemów...35 Zanim zadzwonisz do pomocy technicznej firmy HP...35 Przeglądanie pliku Readme...36 Rozwiązywanie problemów z instalacją...36 Podręcznik użytkownika 1

6 Rozwiązywanie problemów występujących podczas korzystania z urządzenia...41 Aktualizacja urządzenia Uzyskiwanie pomocy technicznej od firmy HP...45 Pomoc techniczna i inne informacje dostępne w Internecie...45 Obsługa gwarancyjna...45 Obsługa klienta firmy HP...46 Uzyskiwanie numeru seryjnego oraz identyfikatora serwisowego urządzenia...46 Kontakt z HP...47 Call HP Korea customer support...48 Przygotowanie urządzenia HP All-in-One do wysyłki OŚWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI firmy Hewlett-Packard Informacje techniczne...51 Wymagania systemowe...51 Specyfikacje papieru...51 Specyfikacje drukowania...53 Specyfikacje kopiowania Specyfikacje skanowania Parametry fizyczne...54 Parametry zasilania...54 Parametry środowiska pracy...54 Dodatkowe specyfikacje...54 Program ochrony środowiska...54 Informacje prawne...56 Indeks HP PSC 1400 series All-in-One

7 1 HP All-in-One opis Dostęp do wielu funkcji urządzenia HP All-in-One można uzyskać bezpośrednio, bez konieczności włączania komputera. Za pomocą urządzenia HP All-in-One można szybko i w prosty sposób wykonać zadania, takie jak kopiowanie czy drukowanie. W tym rozdziale opisano funkcje sprzętowe urządzenia HP All-in-One, funkcje panelu sterowania i sposób uzyskiwania dostępu do oprogramowania HP Image Zone. Wskazówka Oprogramowanie HP Image Zone lub Centrum obsługi HP zainstalowane na komputerze pozwala na lepsze wykorzystanie możliwości urządzenia HP All-in-One. Oprogramowanie to zawiera ulepszone funkcje kopiowania, skanowania i drukowania zdjęć. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu HP Image Zone i części Korzystanie z programu HP Image Zone dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One. HP All-in-One opis Urządzenie HP All-in-One najważniejsze informacje 1 Panel sterowania 2 Podajnik papieru 3 Przedłużenie podajnika papieru 4 Prowadnica regulująca szerokość papieru 5 Drzwiczki dostępu do karetki/przednia pokrywa 6 Szyba 7 Pokrywa 8 Tylne drzwiczki konserwacyjne 9 Tylny port USB 10 Gniazdo zasilania Podręcznik użytkownika 3

8 Rozdział 1 HP All-in-One opis Panel sterowania opis 1 Przycisk Włącz/Wznów: Włącza lub wyłącza zasilanie. W niektórych sytuacjach (np. po usunięciu zaciętego papieru) naciśnięcie tego przycisku powoduje wznowienie drukowania. 2 Kontrolka Sprawdź papier: Określa, czy konieczne jest włożenie papieru lub usunięcie zacięcia papieru. 3 Kontrolka Sprawdź pojemnik z tuszem: Wskazuje na potrzebę ponownej instalacji pojemnika z tuszem lub zamknięcia drzwiczek dostępu do karetki. 4 Przycisk Anuluj: Służy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub zamykania ustawień. 5 Przycisk Liczba kopii: Służy do określania docelowej liczby kopii. 6 Przycisk Rozmiar: Służy do zachowywania bieżącej wielkości obrazu (100%) lub jego pomniejszania/powiększania w celu dopasowania do rozmiaru papieru. 7 Przycisk Rodzaj papieru: Służy do zmiany ustawień rodzaju papieru odpowiednio do rodzaju papieru załadowanego do podajnika (papier zwykły lub papier fotograficzny). Ustawieniem domyślnym jest zwykły papier. 8 Przycisk Kopiuj Mono: Służy do rozpoczynania zadania kopiowania monochromatycznego. 9 Przycisk Kopiuj Kolor: Służy do rozpoczynania zadania kopiowania w kolorze. 10 Przycisk Skanuj: Służy do rozpoczynania zadania skanowania. Dioda stanu opis Kontrolki informują o stanie urządzenia HP All-in-One. W poniższej tabeli opisano najczęściej występujące sytuacje i wyjaśniono znaczenie sekwencji lampek. Aby uzyskać więcej informacji na temat diod stanu i rozwiązywania problemów, zobacz Informacje na temat rozwiązywania problemów. Kontrolki na urządzeniu HP All-in-One świecą w określonych sekwencjach, informując o różnych przyczynach błędów. Poniższa tabela zawiera informacje na temat 4 HP PSC 1400 series All-in-One

9 usuwania przyczyn występowania błędów w zależności od różnych kombinacji świecenia bądź migania kontrolek na urządzeniu HP All-in-One. 1 Kontrolka Włącz/Wznów 2 Kontrolka Sprawdź papier 3 Kontrolka Sprawdź pojemnik z tuszem 4 Kontrolki Rozmiar 5 Kontrolki Rodzaj papieru HP All-in-One opis Opis Nie świeci Nie świeci Nie świeci Obie nie świecą Nie świeci Nie świeci Nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci Obie nie świecą 1 świeci, 1 nie świeci Urządzenie jest wyłączone. Urządzenie przetwarza zadanie, takie jak drukowanie, skanowanie lub wyrównywanie. Miga szybko przez 3 sekundy, a następnie świeci Nie świeci Nie świeci Nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci Urządzenie jest zajęte. Miga szybko przez 20 sekund, a następnie świeci Nie świeci Nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci Naciśnięto przycisk Skanuj i nie ma żadnej odpowiedzi z komputera. Świeci Miga Nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci W urządzeniu skończył się papier. W urządzeniu zaciął się papier. Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru wykrytemu w podajniku. Świeci Nie świeci Miga 1 świeci, 1 nie świeci 1 świeci, 1 nie świeci Drzwiczki dostępu do karetki są otwarte. Brakuje pojemników z tuszem lub nie zostały one prawidłowo zainstalowane. Podręcznik użytkownika 5

10 HP All-in-One opis Rozdział 1 (ciąg dalszy) Opis Nie zdjęto taśmy z pojemnika z tuszem. Pojemnik z tuszem nie jest przeznaczony do pracy z tym urządzeniem. Pojemnik z tuszem może być wadliwy. Miga Miga Miga Obie nie świecą Miga Miga Miga Obie migają Obie nie świecą Obie migają W urządzeniu wystąpił błąd skanera. W urządzeniu wystąpił błąd krytyczny. Korzystanie z programu HP Image Zone dodatkowe funkcje urządzenia HP All-in-One Oprogramowanie HP Image Zone jest instalowane na komputerze w trakcie instalacji urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku instalacji dołączonym do urządzenia. Miejsce uruchamiania oprogramowania zależne jest od systemu operacyjnego (OS). Na przykład na komputerze PC z systemem Windows oprogramowanie uruchamia się z poziomu Centrum obsługi HP. W przypadku systemu Mac OS X wersja lub nowszego oprogramowanie uruchamia się z poziomu okna HP Image Zone. Niezależnie od miejsca uruchamiania oprogramowania HP Image Zone miejsce to pełni funkcję panelu uruchamiania oprogramowania i usług HP Image Zone. Uwaga W przypadku systemu Windows może być dostępna opcja instalacji dwóch wersji oprogramowania. W przypadku wyboru wersji HP Image Zone Express użytkownik uzyska dostęp do uproszczonego zestawu funkcji do edycji obrazów; niektóre ze wspomnianych funkcji mogą być niedostępne. Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (system Windows) Program Centrum obsługi HP można uruchomić za pomocą ikony na pulpicie lub z menu Start. Funkcje oprogramowania HP Image Zone są dostępne w programie Centrum obsługi HP. Uzyskiwanie dostępu do oprogramowania HP Image Zone (Macintosh) Po zainstalowaniu oprogramowania HP Image Zone ikona HP Image Zone zostanie umieszczona w obszarze dokowania. Kliknij ikonę HP Image Zone w obszarze dokowania. W oknie HP Image Zone wyświetlone zostaną tylko te funkcje oprogramowania HP Image Zone, które odpowiadają wybranemu urządzeniu. Uwaga W przypadku zainstalowania kilku urządzeń HP All-in-One w obszarze dokowania wyświetlana jest ikona programu HP Image Zone dla każdego z nich. Na przykład po zainstalowaniu skanera HP i urządzenia 6 HP PSC 1400 series All-in-One

11 HP All-in-One w obszarze dokowania pojawią się dwie ikony HP Image Zone, po jednej dla każdego urządzenia. Jednak w przypadku zainstalowanych dwóch urządzeń tego samego rodzaju (np. dwóch urządzeń HP All-in-One) w obszarze dokowania wyświetlana jest tylko jedna ikona programu HP Image Zone reprezentująca wszystkie urządzenia danego rodzaju. Kliknij ikonę HP Image Zone w obszarze dokowania. Zostanie wyświetlone okno HP Image Zone. W oknie HP Image Zone wyświetlone zostaną tylko te funkcje oprogramowania HP Image Zone, które odpowiadają wybranemu urządzeniu. HP All-in-One opis Uzyskiwanie dodatkowych informacji Dostępnych jest wiele źródeł, zarówno drukowanych jak i ekranowych, zawierających informacje o ustawieniach i korzystaniu z urządzenia HP All-in-One Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji zawiera instrukcje na temat konfiguracji urządzenia HP All-in-One i instalacji oprogramowania. Należy upewnić się, że wszystkie czynności wykonywane są w odpowiedniej kolejności. W razie problemów podczas instalacji należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów w końcowej części Podręcznika instalacji, z sekcją Rozwiązywanie problemów w Podręczniku użytkownika lub z witryną HP Image Zone pomoc Pomoc programu HP Image Zone zawiera szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania dla urządzenia HP All-in-One. Temat Uzyskaj instrukcje krok-po-kroku zawiera informacje dotyczące używania oprogramowania HP Image Zone z urządzeniami HP. W temacie Możliwe czynności znajduje się więcej informacji dotyczących praktycznych i kreatywnych czynności, które można wykonać za pomocą oprogramowania HP Image Zone i urządzeń firmy HP. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub chcesz sprawdzić, czy nie są dostępne aktualizacje oprogramowania HP, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów i wsparcie. Plik Readme Plik Readme zawiera najnowsze informacje, które mogły nie znaleźć się w innych publikacjach. W celu uzyskania dostępu do pliku Readme należy zainstalować oprogramowanie. Informacje na temat połączeń Urządzenie HP All-in-One wyposażone jest w port USB, dzięki któremu można je podłączyć bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB. Możliwe jest także udostępianie drukarki pięciu różnym komputerom poprzez istniejącą sieć Ethernet, używając komputera z systemem Windows lub komputera Macintosh jako serwera druku. Użytkownik komputera, do którego urządzenie HP All-in-One podłączone jest bezpośrednio, może korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia. Użytkownicy innych komputerów mają dostęp wyłącznie do funkcji drukowania. Podręcznik użytkownika 7

12 Rozdział 1 HP All-in-One opis Podłączanie za pomocą kabla USB Za pomocą kabla USB możliwe jest podłączenie jednego komputera. Port USB znajduje się z tyłu urządzenia HP All-in-One. Szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania komputera do urządzenia HP All-in-One za pomocą kabla USB zawiera podręcznik instalacji. Udostępnianie drukarki (system Windows) Jeśli komputer jest podłączony do sieci, a do innego komputera w tej samej sieci podłączono urządzenie HP All-in-One za pomocą kabla USB, dzięki funkcji udostępniania drukarki w systemie Windows urządzenia można użyć jako drukarki. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako host drukarki użytkownik tego komputera może korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia. Użytkownik komputera klienckiego może korzystać wyłącznie z funkcji drukowania. Wszystkie pozostałe funkcje należy wykonywać na komputerze hosta. W celu włączenia udostępniania drukarki w systemie Windows, należy skorzystać z podręcznika użytkownika dostarczonego z komputerem lub z pomocy ekranowej systemu Windows. Udostępnianie drukarki (system Mac OS X) Jeśli komputer jest podłączony do sieci, a do innego komputera w tej samej sieci podłączono urządzenie HP All-in-One za pomocą kabla USB, urządzenia można użyć jako drukarki dzięki funkcji udostępniania drukarki. Komputer bezpośrednio podłączony do urządzenia HP All-in-One działa jako host drukarki i może korzystać ze wszystkich jej funkcji. Komputer użytkownika, nazywany klientem, może korzystać wyłącznie z funkcji drukowania. Wszystkie pozostałe funkcje należy wykonywać na komputerze hosta. 1. Na komputerze hosta i wszystkich komputerach, na których użytkownicy chcą korzystać z drukarki, w obszarze dokowania należy wybrać opcję Preferencje systemowe. 2. Wybierz opcję Wspólne. 3. Na karcie Usługi kliknij opcję Udostępnianie drukarek. 4. W menu Widok wybierz polecenie Drukuj i wyślij faks. 5. W menu Drukarka wybrana w oknie dialogowym Drukuj wybierz model drukarki. 6. Kliknij pole Udostępniaj moje drukarki na innych komputerach. 8 HP PSC 1400 series All-in-One

13 2 Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru Ten rozdział zawiera instrukcje na temat ładowania oryginałów na szybę urządzenia w celu kopiowania lub skanowania, instrukcje na temat wyboru optymalnego rodzaju papieru dla danego zadania, ładowania papieru do podajnika papieru oraz wskazówki pozwalające uniknąć zacięcia papieru. Ładowanie oryginału Po umieszczeniu na szybie można kopiować lub skanować oryginały o maksymalnym rozmiarze letter lub A4. Uwaga Wiele specjalnych funkcji nie będzie działało poprawnie, jeśli szyba i część wewnętrzna pokrywy będą zabrudzone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Czyszczenie urządzenia HP All-in-One. 1. Podnieś pokrywę i umieść oryginał w lewym przednim rogu szyby, stroną do zeskanowania odwróconą w dół. Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru 2. Zamknij pokrywę. Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania W urządzeniu HP All-in-One można używać wielu rodzajów i rozmiarów papieru. Należy przejrzeć poniższe zalecenia, aby uzyskać najlepszą jakość drukowania oraz kopiowania. Przy każdej zmianie rodzaju lub rozmiaru papieru należy pamiętać także o zmianie tych ustawień. Zalecane rodzaje papieru W celu uzyskania najlepszej jakości wydruku należy używać papieru HP przeznaczonego specjalnie dla danego typu projektu, który jest drukowany. Jeśli na przykład drukowane są zdjęcia, do podajnika papieru należy włożyć błyszczący lub matowy papier fotograficzny. Jeśli drukowana jest broszura lub prezentacja, należy użyć typu papieru przeznaczonego specjalnie do tego celu. Więcej informacji na temat papierów firmy HP można znaleźć w pomocy programu HP Image Zone lub w witrynie sieci Web pod adresem inkjet_media. Podręcznik użytkownika 9

14 Rozdział 2 Uwaga Obecnie ta część witryny internetowej dostępna jest tylko w języku angielskim. Rodzaje papieru, których należy unikać W przypadku użycia niewłaściwego rodzaju papieru mogą wystąpić zacięcia papieru lub jakość wydruku może ulec pogorszeniu. Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru W urządzeniu HP All-in-One nie należy stosować następujących rodzajów papieru Papier zbyt cienki, zbyt gładki lub łatwo rozciągający się Materiał o wyraźnej fakturze, np. papier o fakturze płótna (może zostać nierówno zadrukowany, a tusz rozmaże się po papierze). Wielowarstwowe formularze, np. dwu- i trzywarstwowe (mogą się marszczyć lub zacinać, a tusz łatwiej się na nich rozmazuje). Koperty z okienkami lub zatrzaskami (mogą się zakleszczać w rolkach i mogą powodować zacięcia papieru) Papier wstęgowy Dodatkowo nie należy KOPIOWAĆ na następujących rodzajach papieru Papier o rozmiarze innym niż letter, A4, 10 x 15 cm lub Hagaki Koperty Klisza Etykiety Ładowanie papieru W tej sekcji opisano procedurę ładowania różnych rodzajów papieru o różnych formatach do urządzenia HP All-in-One w celu kopiowania lub drukowania. Ładowanie pełnowymiarowych arkuszy papieru 1. W razie potrzeby opuść podajnik papieru, naciśnij i przytrzymaj wypustkę w górnej części prowadnicy regulującej szerokości papieru i maksymalnie odsuń prowadnicę regulującą szerokość papieru. Przestroga Papier o formacie legal może zaciąć się na przedłużeniu podajnika papieru, jeśli podczas drukowania przedłużenie podajnika papieru jest całkowicie wysunięte. Aby uniknąć zacięcia papieru podczas korzystania z papieru o formacie legal, nie należy wysuwać przedłużenia podajnika papieru. 1 Drzwiczki podajnika papieru 2 Prowadnica regulująca szerokość papieru 3 Przedłużenie podajnika papieru 10 HP PSC 1400 series All-in-One

15 2. Stuknij stosem kartek o płaską powierzchnię w celu wyrównania krawędzi, a następnie: Upewnij się, że papier nie jest podarty, zakurzony ani pomarszczony, oraz że jego krawędzie nie są pozawijane ani pozaginane. Upewnij się, że wszystkie arkusze papieru w stosie są tego samego rozmiaru i rodzaju. 3. Włóż stos arkuszy do podajnika papieru krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół. Wsuń stos arkuszy do urządzenia, aż do oporu. Uwaga 1 Upewnij się, że wszystkie arkusze papieru są tego samego rozmiaru i rodzaju. Podajnika papieru nie należy przepełniać; należy upewnić się, że stos arkuszy leży płasko w podajniku papieru i mieści się pod wypustką prowadnicy regulującej szerokość papieru. Uwaga 2 Nie należy wkładać papieru zbyt głęboko. Może to spowodować pobranie przez urządzenie HP All-in-One kilku arkuszy papieru naraz. Wskazówka Papier firmowy należy wkładać górną krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół. Więcej informacji na temat ładowania pełnowymiarowych arkuszy papieru zwykłego oraz firmowego znajduje się na diagramie umieszczonym na podstawie podajnika papieru. Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru 4. Ściśnij i przytrzymaj wypustkę w górnej części prowadnicy regulującej szerokość papieru, a następnie przesuń prowadnicę do momentu osiągnięcia krawędzi papieru. Podręcznik użytkownika 11

16 Rozdział 2 Ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Do podajnika papieru urządzenia HP All-in-One można załadować papier fotograficzny 10 x 15 cm. W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Należy stosować zalecany rodzaj papieru fotograficznego 10 x 15 cm. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Przed rozpoczęciem kopiowania lub drukowania należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru. Aby uzyskać informacje na temat zmiany ustawień papieru, należy skorzystać z ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru Wskazówka Aby zapobiec rozdarciom i marszczeniu się papieru oraz zawijaniu i zaginaniu jego krawędzi, papier należy przechowywać ułożony płasko w zamykanym pojemniku. Jeśli papier przechowywany jest nieprawidłowo, duże zmiany temperatury i wilgotności mogą powodować zawijanie się papieru, co powoduje jego nieprawidłowe zachowanie w urządzeniu HP All-in-One. 1. Wyjmij cały papier z podajnika papieru. 2. Włóż stos arkuszy papieru fotograficznego do podajnika papieru krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół, kierując papier do prawego końca podajnika. Wsuń stos arkuszy papieru fotograficznego do urządzenia aż do oporu. 3. Ściśnij i przytrzymaj wypustkę w górnej części prowadnicy regulującej szerokość papieru, następnie przesuń prowadnicę do środka w kierunku stosu papieru aż do oporu. Podajnika papieru nie należy przepełniać. Upewnij się, że stos arkuszy leży płasko w podajniku papieru i mieści się pod wypustką prowadnicy regulującej szerokość papieru. Wskazówka Jeśli używany papier fotograficzny ma perforowane zakładki, załaduj go zakładkami skierowanymi do siebie. Ładowanie kopert, pocztówek i papieru Hagaki Do podajnika można ładować koperty, pocztówki lub papier Hagaki. W celu uzyskania optymalnych rezultatów rodzaj i rozmiar papieru należy ustawić przed rozpoczęciem drukowania lub kopiowania. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z ekranowej pomocy programu HP Image Zone. 12 HP PSC 1400 series All-in-One

17 Wskazówka Nie można kopiować na zwykłym, niepełnowymiarowym papierze można tylko na papierze fotograficznym. Drukować należy na zwykłych pocztówkach, zwykłym papierze Hagaki lub kopertach. Uwaga Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu do drukowania na kopertach można znaleźć w plikach pomocy wybranego edytora tekstu. W celu uzyskania optymalnych rezultatów na kopertach zaleca się używanie etykiet z adresem zwrotnym. 1. Wyjmij cały papier z podajnika papieru. 2. Włóż stos pocztówek lub kopert do podajnika papieru krótszą krawędzią do przodu, stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół, kierując pocztówki lub koperty do prawego końca podajnika. Klapki kopert powinny być skierowane w lewo. Wsuń stos arkuszy do urządzenia aż do oporu. 3. Ściśnij i przytrzymaj wypustkę w górnej części prowadnicy regulującej szerokość papieru, a następnie przesuń prowadnicę do środka w kierunku stosu papieru aż do oporu. Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru Ładowanie innych rodzajów papieru Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące ładowania określonych rodzajów papieru. W celu uzyskania optymalnych rezultatów po każdej zmianie rozmiaru lub rodzaju papieru należy dopasować ustawienia papieru. Uwaga Nie wszystkie rozmiary i rodzaje papieru mogą być używane ze wszystkimi funkcjami urządzenia HP All-in-One. Niektóre rozmiary i rodzaje papieru mogą być użyte tylko wtedy, gdy zadanie drukowania jest uruchamiane z okna dialogowego Drukuj aplikacji. Nie można ich używać w zadaniach kopiowania. Rodzaje papieru przeznaczone wyłącznie do zadań drukowania z poziomu aplikacji są odpowiednio oznaczone w poniższej tabeli. Papier Wskazówki Papier HP Papier HP Premium: Odszukaj szarą strzałkę na tylnej stronie arkusza, a następnie wsuń arkusz do podajnika papieru tą stroną do góry. Folia do drukarek atramentowych HP Premium: Umieść folię w taki sposób, aby biały pasek (ze strzałkami i logo firmy HP) znajdował się u góry i jako pierwszy wchodził do podajnika papieru. (Przeznaczone tylko do drukowania z poziomu aplikacji). Podręcznik użytkownika 13

18 Rozdział 2 (ciąg dalszy) Papier Wskazówki Uwaga Urządzenie HP All-in-One nie może automatycznie wykrywać folii. W celu uzyskania optymalnych rezultatów przed rozpoczęciem drukowania na folii w aplikacji należy ustawić odpowiedni rodzaj papieru. Karty pocztowe matowe HP; Karty pocztowe HP Photo lub Karty pocztowe HP Textured: Włóż niewielki stos kart pocztowych HP do podajnika papieru stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół, wsuwając stos kart do oporu. Przeznaczone wyłącznie do zadań drukowania z poziomu aplikacji. Ładowanie oryginałów i ładowanie papieru Etykiety (przeznaczone wyłącznie do zadań drukowania z poziomu aplikacji) Należy zawsze używać arkuszy o rozmiarze letter lub A4 przeznaczonych do urządzeń atramentowych firmy HP (np. etykiet HP lub Avery Inkjet) i sprawdzać, czy nie są starsze niż dwa lata. Etykiety na starszych arkuszach mogą oddzielać się od nich w urządzeniu HP All-in-One, powodując zacięcia papieru. Uwaga Stos arkuszy etykiet należy ułożyć na stosie arkuszy papieru pełnowymiarowego, kierując etykiety w dół. Nie należy wkładać arkuszy pojedynczo. 1. Rozwachluj stos etykiet, aby upewnić się, że arkusze nie są posklejane. 2. Umieść stos arkuszy etykiet w podajniku papieru na stosie arkuszy pełnowymiarowego papieru zwykłego, kierując etykiety w dół. Nie należy wkładać arkuszy etykiet pojedynczo. Unikanie zacięć papieru Aby uniknąć zacięć papieru, należy stosować się do następujących wskazówek: Aby zapobiec zawijaniu i marszczeniu się papieru, należy przechowywać papier ułożony płasko w zamykanym pojemniku. Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z podajnika papieru. Sprawdzaj, czy papier włożony do podajnika papieru leży płasko oraz czy jego krawędzie nie są zagięte lub rozdarte. Nie łącz różnych rodzajów i rozmiarów papieru w podajniku papieru; wszystkie arkusze w stosie w podajniku papieru powinny być tego samego rozmiaru i rodzaju. Dostosuj prowadnicę regulującą szerokość papieru w podajniku papieru tak, aby ściśle przylegała do papieru. Upewnij się, że prowadnica nie spowodowała zagięcia papieru w podajniku papieru. Nie wsuwaj papieru na siłę zbyt głęboko do podajnika papieru. Korzystaj z rodzajów papieru zalecanych dla urządzenia HP All-in-One. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Wybieranie papieru do drukowania i kopiowania. Więcej informacji na temat usuwania zacięć papieru można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów z papierem. 14 HP PSC 1400 series All-in-One

19 3 Korzystanie z funkcji kopiowania Urządzenie HP All-in-One umożliwia wykonywanie wysokiej jakości kolorowych oraz czarno-białych kopii na różnych rodzajach papieru. Można zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar oryginału tak, aby go dopasować do określonego rozmiaru papieru, dopasować jakość kopii i uzyskać wysokiej jakości kopie zdjęć, w tym także kopie bez obramowania. Wskazówka Kopie wykonywane za pomocą panelu sterowania są automatycznie wykonywane przy użyciu ustawienia Najlepsza jakość. Ustawianie rodzaju papieru do kopiowania Rodzaj papieru do kopiowania można ustawić na Zwykły lub Fotograficzny. Zwykły Fotograficzny Kopiuj Mono Kopiuj Kolor 1. Umieść oryginał w lewym przednim narożniku szyby skanera, stroną do kopiowania skierowaną w dół. 2. Naciśnij przycisk Rodzaj papieru, aby wybrać papier Zwykły lub Fotograficzny. 3. Naciśnij przycisk Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor. Poniższa tabela umożliwia określenie ustawień rodzaju papieru na podstawie papieru załadowanego do podajnika papieru. Rodzaj papieru Papier do kopiarek lub papier firmowy Papier HP Bright White Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący Ustawienie panelu sterowania Zwykły Zwykły Fotograficzny Korzystanie z funkcji kopiowania Papier fotograficzny HP Premium Plus, matowy Papier fotograficzny HP Premium Plus 4 x 6 cali Papier fotograficzny HP Papier fotograficzny HP Everyday Papier fotograficzny HP Everyday, półbłyszczący Inne rodzaje papieru fotograficznego Papier HP Premium Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Fotograficzny Zwykły Podręcznik użytkownika 15

20 Rozdział 3 (ciąg dalszy) Rodzaj papieru Inne rodzaje papieru do drukarek atramentowych Zwykły Hagaki Błyszczący Hagaki Ustawienie panelu sterowania Zwykły Zwykły Fotograficzny Zwiększanie szybkości lub jakości kopiowania Kopie wykonywane za pomocą panelu sterowania są automatycznie wykonywane przy użyciu ustawienia Najlepsza jakość. W celu uzyskania dostępu do większej ilości opcji dotyczących szybkości i jakości kopiowania należy użyć oprogramowania HP Image Zone. Aby uzyskać kopię Roboczą, należy wykonać poniższe instrukcje. Dzięki ustawieniu Robocza urządzenie kopiuje szybciej jakość tekstu jest porównywalna, lecz jakość grafiki może być słabsza. Ustawienie Robocza powoduje mniejsze zużycie tuszu i wydłuża okres wykorzystania pojemników z tuszem. Uwaga Ustawienie Robocza nie jest dostępne, gdy rodzaj papieru ustawiono na Fotograficzny. Skanuj Kopiuj Mono Kopiuj Kolor Korzystanie z funkcji kopiowania 1. Umieść oryginał w lewym przednim narożniku szyby skanera, stroną do kopiowania skierowaną w dół. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj, a następnie naciśnij Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor. Wykonywanie wielu kopii Liczbę kopii można ustawić za pomocą panelu sterowania lub oprogramowania HP Image Zone. W celu wykonania więcej niż 9 kopii należy użyć oprogramowania HP Image Zone. Liczba kopii Kopiuj Mono Kopiuj Kolor 1. Umieść oryginał w lewym przednim narożniku szyby skanera, stroną do kopiowania skierowaną w dół. 2. Naciśnij przycisk Liczba kopii, aby zwiększyć liczbę kopii maksymalnie do Naciśnij przycisk Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor. W tym przykładzie urządzenie HP All-in-One wykona 6 kopii oryginalnego zdjęcia o rozmiarze 10 x 15 cm. 16 HP PSC 1400 series All-in-One

21 Tworzenie kopii zdjęcia bez obramowania W celu uzyskania najlepszej jakości kopiowanych zdjęć, należy załadować papier fotograficzny do podajnika papieru, a następnie użyć przycisku Rodzaj papieru i wybrać opcję Fotograficzny. Wskazówka Używając panelu sterowania, można kopiować wyłącznie na papier pełnowymiarowy lub papierze fotograficznym o wymiarach 10 x 15 cm. W celu utworzenia kopii na papierze o innym rozmiarze należy użyć oprogramowania HP Image Zone. Fotograficzny Dopasuj do strony Kopiuj Kolor 1. Do podajnika papieru załaduj papier fotograficzny z zakładkami o rozmiarze 10 x 15 cm. Uwaga W celu wykonania kopii bez obramowania należy użyć papieru fotograficznego z zakładkami. 2. Umieść zdjęcie w lewym przednim narożniku szyby skanera, stroną do kopiowania skierowaną w dół. Umieść zdjęcie na szybie tak, aby dłuższa krawędź fotografii leżała równolegle do dolnej krawędzi szyby. 3. Naciśnij przycisk Rozmiar, aby wybrać opcję Dopasuj do strony. 4. Naciśnij przycisk Rodzaj Papieru, aby wybrać opcję Fotograficzny. Uwaga Jeśli wybrano opcję Fotograficzny, urządzenie HP All-in-One wybierze domyślnie ustawienie bez obramowania, ustawiając rozmiar oryginału na 10 x 15 cm. Korzystanie z funkcji kopiowania 5. Naciśnij przycisk Kopiuj Kolor. Urządzenie HP All-in-One utworzy kopie bez obramowania z oryginalnego zdjęcia, tak jak pokazano poniżej. Podręcznik użytkownika 17

22 Rozdział 3 Skalowanie oryginału w celu dopasowania do papieru formatu letter lub A4 Jeśli obraz lub tekst oryginału wypełnia cały arkusz bez marginesów, należy użyć ustawienia Dopasuj do strony, aby zmniejszyć oryginał i uniknąć niezamierzonego przycięcia tekstu lub obrazu przy krawędziach arkusza. Wskazówka Aby oryginał skopiować bez zmiany jego rozmiaru, należy użyć ustawienia 100%. Rozmiar kopii wykonanej z tym ustawieniem odpowiada rozmiarowi oryginału. Wskazówka Za pomocą opcji Dopasuj do strony można również powiększyć małe zdjęcie tak, aby wypełniło cały obszar drukowania dużej strony. W celu zachowania proporcji oryginału i uniknięcia sytuacji, w której zostałyby obcięte krawędzie oryginału, urządzenie HP All-in-One może pozostawić nierówną ilość pustego miejsca w okolicach krawędzi kartki. Korzystanie z funkcji kopiowania Uwaga Możliwości maksymalnego powiększania przy użyciu urządzenia HP All-in-One są ograniczone. Powiększenie bardzo małego oryginału do wielkości pełnowymiarowej strony może okazać się niemożliwe. Dopasuj do strony Kopiuj Mono Kopiuj Kolor 1. Umieść oryginał w lewym przednim narożniku szyby skanera, stroną do kopiowania skierowaną w dół. 2. Naciśnij przycisk Rozmiar, aby wybrać opcję Dopasuj do strony. 3. Naciśnij przycisk Kopiuj Mono lub Kopiuj Kolor. Zatrzymywanie kopiowania Anuluj Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk Anuluj na panelu sterowania. 18 HP PSC 1400 series All-in-One

23 4 Drukowanie z komputera Urządzenia HP All-in-One można używać z dowolną aplikacją umożliwiającą drukowanie. Instrukcje mogą się różnić w zależności od tego, czy drukowanie odbywa się na komputerze PC z systemem Windows czy komputerze Macintosh. Poza możliwościami drukowania opisanymi w tym rozdziale, możliwe jest drukowanie specjalnych zadań drukowania; obejmuje to zadania, takie jak drukowanie bez obramowania lub drukowanie biuletynów, a także używanie zeskanowanych obrazów w projektach drukowania w programie HP Image Zone. Więcej informacji na temat realizacji specjalnych zadań drukowania lub drukowania obrazów w programie HP Image Zone można znaleźć w ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Drukowanie z aplikacji Większość ustawień drukowania jest ustawiana automatycznie przez aplikację lub przez technologię HP ColorSmart. Ustawienia drukowania należy zmienić ręcznie tylko w przypadku zmiany jakości wydruku, drukowania na określonych rodzajach papieru lub kliszy albo używania funkcji specjalnych. Drukowanie z aplikacji (system Windows) 1. W menu Plik używanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj. 2. Jako drukarkę wybierz HP All-in-One. 3. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk służący do otwierania okna dialogowego Właściwości. Uwaga 1 W zależności od programu przycisk ten może nazywać się Właściwości, Opcje, Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje. Uwaga 2 W przypadku drukowania zdjęć należy wybrać odpowiedni rodzaj papieru i opcję poprawy jakości zdjęć. 4. Korzystając z opcji dostępnych na kartach Papier/Jakość, Wykończenie, Efekty, Podstawy i Kolor, wybierz odpowiednie opcje dla zadania drukowania. 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości. 6. Kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby rozpocząć drukowanie. Drukowanie z aplikacji (Macintosh) 1. W menu Plik w używanej aplikacji kliknij polecenie Układ kartki. 2. Określ atrybuty takie jak rozmiar papieru, orientacja i skalowanie, następnie kliknij przycisk OK. 3. W menu Plik w używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj. 4. W menu rozwijanym zmień ustawienia drukowania dla każdej opcji odpowiednio dla danego projektu. 5. Kliknij Drukuj, aby rozpocząć drukowanie. Drukowanie z komputera Podręcznik użytkownika 19

24 Rozdział 4 Ustawianie urządzenia HP All-in-One jako drukarki domyślnej Urządzenie HP All-in-One można ustawić jako drukarkę domyślną używaną z dowolnej aplikacji. Oznacza to, że urządzenie HP All-in-One będzie automatycznie wybierane z listy drukarek po wybraniu w menu Plik używanej aplikacji polecenia Drukuj. System Windows 9x lub Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Ustawienia i kliknij polecenie Drukarki. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia HP All-in-One, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako drukarkę domyślną. System Windows XP 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, następnie kliknij pozycję Panel sterowania. 2. Otwórz panel sterowania Drukarki i faksy. 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę urządzenia HP All-in-One, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako drukarkę domyślną. Komputer Macintosh 1. Otwórz Centrum drukowania (wersja lub nowsza) lub Narzędzie konfigurowania drukarki (wersja 10.3 lub nowsza) z teczki Programy: Narzędzia. 2. Wybierz HP All-in-One. 3. Kliknij pozycję Uczyń domyślną. Zatrzymywanie zadania drukowania Chociaż zadanie drukowania można zatrzymać z urządzenia HP All-in-One lub z komputera, firma HP zaleca zatrzymywanie zadań z urządzenia HP All-in-One. Anuluj Drukowanie z komputera Naciśnij przycisk Anuluj na panelu sterowania. Jeśli drukowanie zadania nie zostanie zatrzymane, naciśnij ponownie przycisk Anuluj. 20 HP PSC 1400 series All-in-One

25 5 Korzystanie z funkcji skanowania Za pomocą funkcji skanowania urządzenia HP All-in-One można wykonywać następujące zadania: Skanowanie tekstu artykułu bezpośrednio do edytora tekstu i cytowanie go w raporcie. Korzystanie z oprogramowania OCR wymaga pewnej wprawy i doświadczenia. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania OCR. Drukowanie wizytówek i broszur poprzez skanowanie logo i używanie go w oprogramowaniu graficznym. Przesyłanie zdjęć do przyjaciół i krewnych poprzez skanowanie ulubionych odbitek i dołączanie ich do wiadomości . Tworzenie domowego lub biurowego katalogu fotograficznego oraz archiwizacja cennych zdjęć w elektronicznym albumie. Aby można było korzystać z funkcji skanowania, urządzenie HP All-in-One oraz komputer muszą być ze sobą połączone i muszą być włączone. Przed przystąpieniem do skanowania na komputerze należy zainstalować i uruchomić oprogramowanie urządzenia HP All-in-One. W celu sprawdzenia, czy oprogramowanie HP All-in-One zostało uruchomione na komputerze PC z systemem Windows, należy w pasku zadań poszukać ikony HP All-in-One znajduje się ona w prawej dolnej części ekranu, obok zegara. W przypadku komputerów Macintosh oprogramowanie HP All-in-One jest zawsze uruchomione. Uwaga Zamknięcie ikony HP w pasku zadań systemu Windows uniemożliwi skanowanie przy użyciu urządzenia HP All-in-One i spowoduje wyświetlenie komunikatu Brak połączenia. W takim przypadku należy przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia, uruchamiając ponownie komputer lub uruchamiając oprogramowanie HP Image Zone. W celu uzyskania informacji na temat skanowania z komputera oraz dostosowywania, zmiany rozmiaru, obracania, przycinania i wyostrzania zeskanowanych materiałów należy zapoznać się z ekranową pomocą programu HP Image Zone dostarczoną z oprogramowaniem. Skanowanie Skanowanie z panelu sterowania Oryginały umieszczone na szybie można skanować bezpośrednio z panelu sterowania. Uwaga Aby można było korzystać z tej funkcji, musi być zainstalowany pełny pakiet oprogramowania oraz musi być uruchomiony program HP Digital Imaging Monitor. Skanowanie 1. Umieść oryginał w lewym przednim rogu szyby, stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół. Podręcznik użytkownika 21

26 Rozdział 5 Skanowanie 2. Naciśnij przycisk Skanuj na panelu sterowania. 3. W aplikacji kliknij opcję Gotowe lub Zakończ. Urządzenie HP All-in-One wyśle zeskanowany obraz do oprogramowania HP Image Zone, które automatycznie otworzy i wyświetli obraz. Program HP Image Zone wyposażony jest w wiele narzędzi do edycji zeskanowanego obrazu. Ogólną jakość obrazu można poprawić poprzez dostosowanie jasności, ostrości, tonacji kolorów lub nasycenia. Można też przyciąć, wyrównać oraz obrócić obraz lub zmienić jego rozmiar. Gdy zeskanowany obraz będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami, można otworzyć go w innej aplikacji, wysłać pocztą , zapisać w pliku lub wydrukować. Więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania HP Image Zone można znaleźć w ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Dostosowywanie podglądu obrazu W celu modyfikacji podglądu obrazu można użyć narzędzi dostępnych w oknie programu HP Scan Pro. Wprowadzone zmiany, np. dotyczące jasności, rodzaju obrazu, rozdzielczości itp. dotyczą danej sesji skanowania. Za pomocą oprogramowania HP Scan Pro można wykonać następujące czynności: Wybór części obrazu Zmiana rodzaju obrazu i jego jakości Zmiana rozdzielczości Przycinanie lub wyrównywanie obrazu Dostosowywanie jasności lub kontrastu Dostosowywanie kolorów lub nasycenia Wyostrzanie lub rozmywanie obrazu Obracanie obrazu Zmiana rozmiaru obrazu Więcej informacji zawiera sekcja HP Scan Pro w pomocy programu HP Image Zone. Dodatkowe zmiany można wprowadzać w oprogramowaniu HP Image Zone. Więcej informacji na temat narzędzi do edycji w oprogramowaniu HP Image Zone można znaleźć w pomocy programu HP Image Zone. Zatrzymywanie skanowania Anuluj Aby zatrzymać skanowanie, naciśnij przycisk Anuluj na panelu sterowania lub kliknij przycisk Anuluj w oknie programu HP Image Zone. 22 HP PSC 1400 series All-in-One

27 6 Opis Korzystanie z programu HP Instant Share Program HP Instant Share ułatwia udostępnianie zdjęć rodzinie i znajomym. Za pomocą zainstalowanego na komputerze oprogramowania HP Image Zone można wybrać jedno lub więcej zdjęć do udostępnienia, wskazać dla nich miejsce docelowe, a następnie je wysłać. Można nawet umieszczać własne zdjęcia w sieciowym albumie fotografii lub wysyłać je do internetowego laboratorium fotograficznego. Dostępność takich usług zależy od kraju/regionu. Dzięki funkcji HP Instant Share członkowie rodziny i przyjaciele zawsze otrzymają zdjęcia w postaci, w której będą mogli je oglądać można zapomnieć o problemach z pobieraniem plików znacznej wielkości lub obrazów zbyt dużych, aby można je było otworzyć. Do odbiorcy wysyłana jest wiadomość z miniaturami zdjęć i łączem do bezpiecznej strony sieci Web, na której rodzina i przyjaciele mogą w prosty sposób przeglądać, udostępniać, drukować i zapisywać zdjęcia. Program HP Instant Share umożliwia wysłanie obrazów lub dokumentów z urządzenia HP All-in-One do wybranego miejsca docelowego. Może to być na przykład adres e- mail, internetowy album fotograficzny lub internetowe laboratorium fotograficzne. Dostępność takich usług zależy od kraju/regionu. Uwaga Można także wysyłać obrazy do przyjaciół lub krewnych posiadających podłączone do sieci urządzenie HP All-in-One lub drukarkę fotograficzną. Aby wysyłać obrazy do danego urządzenia, należy podać identyfikator użytkownika i hasło HP Passport. Urządzenie odbiorcze musi być skonfigurowane i zarejestrowane w HP Instant Share. Wymagana jest także nazwa odbiorcy przypisana do urządzenia odbiorczego. Więcej informacji na temat skanowania obrazów znajduje się w sekcji Korzystanie z funkcji skanowania. Korzystanie z programu HP Instant Share Jak rozpocząć Poniżej przedstawiono warunki konieczne do korzystania z usługi HP Instant Share za pomocą urządzenia HP All-in-One: Urządzenie HP All-in-One podłączone do komputera Szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez komputer, do którego podłączone jest urządzenie HP All-in-One Oprogramowanie HP Image Zone zainstalowane na komputerze. Użytkownicy komputerów Macintosh mają do dyspozycji aplikację kliencką HP Instant Share. Wysyłanie obrazów za pomocą komputera Oprogramowanie HP Image Zone pozwala na zaznaczanie i edycję jednego lub więcej obrazów oraz umożliwia dostęp do programu HP Instant Share w celu wyboru Podręcznik użytkownika 23

28 Rozdział 6 konkretnej usługi (przykładowo HP Instant Share) i wysyłanie obrazów. Obrazy można udostępniać za pomocą co najmniej następujących rodzajów usług: HP Instant Share (wysyłanie na adres ) HP Instant Share (wysyłanie do urządzenia) Albumy online Wywoływanie zdjęć online (dostępność usługi zależy od kraju/regionu) Uwaga Więcej informacji na temat korzystania z usługi Instant Share i oprogramowania HP Image Zone lub aplikacji klienckiej HP Instant Share (Macintosh) można znaleźć w ekranowej pomocy programu HP Image Zone. Korzystanie z programu HP Instant Share Wysyłanie obrazów za pomocą oprogramowania HP Image Zone (system Windows) 1. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Image Zone na pulpicie. 2. Wybierz jeden lub kilka obrazów z folderów, w których są przechowywane. Uwaga Za pomocą narzędzi do edycji obrazów oprogramowania HP Image Zone zmodyfikuj obrazy, aby uzyskać odpowiednie rezultaty. Więcej informacji na temat wybierania obrazów i korzystania z narzędzi edycji znajduje się w ekranowej pomocy programu HP Image Zone. 3. Kliknij kartę HP Instant Share. 4. W obszarze Usługi na karcie HP Instant Share kliknij łącze lub ikonę usługi, za pomocą której chcesz wysłać zeskanowany obraz. 5. Za pomocą usługi HP Instant Share można wykonywać następujące czynności: Wysyłać wiadomości z miniaturami zdjęć, które można przeglądać, drukować i zapisywać za pośrednictwem Internetu. Otwierać książkę adresową i zarządzać nią. Kliknij pozycję Książka adresowa, zarejestruj się w usłudze HP Instant Share i utwórz konto HP Passport. Wysyłać wiadomości do wielu adresatów. Kliknij odpowiednie łącze. Wysyłać kolekcje obrazów do przyjaciół lub członków rodziny posiadających podłączone do sieci urządzenie. Wprowadź nazwę przypisaną do urządzenia przez odbiorcę w polu Adres , dodając do Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze HP Instant Share za pomocą identyfikatora oraz hasła HP Passport. Uwaga Jeśli wcześniej nie skonfigurowano usługi HP Instant Share, należy kliknąć pozycję Potrzebuję konta HP Passport na ekranie Logowanie do usługi HP Passport. Wysyłanie obrazów za pomocą aplikacji klienckiej HP Instant Share (Macintosh) 1. Wybierz ikonę HP Image Zone w obszarze dokowania. Na biurku zostanie otwarte okno programu HP Image Zone. 2. Kliknij przycisk Usługi w górnej części okna programu HP Image Zone. W dolnej części okna programu HP Image Zone zostanie wyświetlona lista aplikacji. 3. Z listy aplikacji w dolnej części okna programu HP Image Zone wybierz pozycję HP Instant Share. 24 HP PSC 1400 series All-in-One

29 Na komputerze zostanie otwarta aplikacja kliencka HP Instant Share. 4. Użyj przycisku +, aby dodać obraz w oknie lub przycisku, aby go usunąć. 5. Upewnij się, że obrazy, które chcesz udostępnić, wyświetlane są w oknie HP Instant Share. 6. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 7. Z listy usług HP Instant Share wybierz usługę, która zostanie użyta do wysłania zeskanowanego obrazu, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 8. Za pomocą usługi HP Instant Share można wykonywać następujące czynności: Wysłać wiadomości z miniaturami zdjęć, które będzie można przeglądać, drukować i zapisywać za pośrednictwem Internetu. Otwierać książkę adresową i zarządzać nią. Kliknij pozycję Książka adresowa, zarejestruj się w usłudze HP Instant Share i utwórz konto HP Passport. Wysyłać wiadomości do wielu adresatów. Kliknij odpowiednie łącze. Wysyłać kolekcje obrazów do przyjaciół lub członków rodziny posiadających podłączone do sieci urządzenie. Wprowadź nazwę przypisaną do urządzenia przez odbiorcę w polu Adres , dodając do Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się w usłudze HP Instant Share przy użyciu identyfikatora oraz hasła HP Passport. Uwaga Jeśli wcześniej nie skonfigurowano usługi HP Instant Share, należy kliknąć pozycję Potrzebuję konta HP Passport na ekranie Logowanie do usługi HP Passport. Korzystanie z programu HP Instant Share Podręcznik użytkownika 25

30 Rozdział 6 Korzystanie z programu HP Instant Share 26 HP PSC 1400 series All-in-One

31 7 Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Zalecane rodzaje papieru HP oraz pojemniki z tuszem można zamówić w witrynie sieci Web firmy HP. Zamawianie papieru, klisz lub innych nośników Zamawianie pojemników z tuszem Zamawianie innych materiałów eksploatacyjnych Zamawianie papieru, klisz lub innych nośników Aby zamówić nośniki, takie jak Papier HP Premium, Papier fotograficzny HP Premium Plus lub Folia do drukarek atramentowych HP Premium, należy przejść do strony Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wybierz odpowiedni kraj/region. Po wyświetleniu kolejnych monitów wybierz produkt, a następnie kliknij jedno z łączy do zakupów na stronie. Zamawianie pojemników z tuszem Numery katalogowe pojemników z tuszem zależą od kraju/regionu. Jeśli numery katalogowe wymienione w tym przewodniku nie odpowiadają numerom katalogowym pojemników z tuszem zainstalowanych w urządzeniu HP All-in-One, należy zamówić pojemniki z tuszem z takimi samymi numerami, jak numery pojemników aktualnie zainstalowanych. Urządzenie HP All-in-One obsługuje następujące pojemniki z tuszem. Pojemniki z tuszem Pojemnik z tuszem czarnym HP Pojemnik z tuszem kolorowym HP Numer katalogowy HP #21 pojemnik z tuszem czarnym #22 pojemnik z tuszem kolorowym W celu lokalizacji numerów katalogowych pojemników z tuszem obsługiwanych przez urządzenie należy wykonać następujące czynności: W systemie Windows: Z poziomu Centrum obsługi HP lub oprogramowania HP Image Zone kliknij pozycję Ustawienia, wskaż pozycję Ustawienia drukowania, a następnie kliknij pozycję Zestaw narzędzi do drukowania. Kliknij kartę Szacunkowy poziom tuszu, następnie kliknij pozycję Informacje na temat zamawiania pojemników z tuszem. Na komputerze Macintosh: W programie HP Image Zone wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Konserwacja drukarki, w przypadku wyświetlenia monitu wybierz urządzenie HP All-in-One, a następnie kliknij pozycję Narzędzia. Z menu podręcznego wybierz polecenie Materiały eksploatacyjne. Można także skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy HP przejść do strony aby sprawdzić właściwe numery katalogowe dla danego kraju/regionu. Zamawianie materiałów eksploatacyjnych Podręcznik użytkownika 27

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne. Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera. Uwagi: Do automatycznego podajnika dokumentów nie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

HP PSC 1500 All-in-One Series

HP PSC 1500 All-in-One Series HP PSC 1500 All-in-One Series HP PSC 1500 series All-in-One Podręcznik użytkownika Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Photosmart C4400 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Photosmart C4400 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Photosmart C4400 All-in-One series...3 2 HP All-in-One opis Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. 2. Wybierz urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040/9050 Skrócona instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040/9050 Skrócona instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040/9050 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Pomoc systemu Windows

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Pomoc systemu Windows HP Deskjet F4100 All-in-One series Pomoc systemu Windows HP Deskjet F4100 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F4100 All-in-One series...5 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP All-in-One

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Przewodnik po danych technicznych Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Przewodnik po danych technicznych Prawa autorskie i licencja Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

HP PSC 1600 All-in-One series

HP PSC 1600 All-in-One series HP PSC 1600 All-in-One series HP PSC 1600 All-in-One series Podręcznik użytkownika Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart D5400 series. Pomoc dla systemu Windows

HP Photosmart D5400 series. Pomoc dla systemu Windows HP Photosmart D5400 series Pomoc dla systemu Windows HP Photosmart D5400 series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Photosmart D5400 series...3 2 HP Photosmart opis Urządzenie HP Photosmart w pigułce...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo