WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Zarządzanie urządzeniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Zarządzanie urządzeniem"

Transkrypt

1 WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Zarządzanie urządzeniem

2 2008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja nie może być powielana w żadnej formie bez uprzedniego zezwolenia TTEC na piśmie. Wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji nie dotyczy odpowiedzialność z tytułu ochrony patentowej.

3 Wstęp Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego systemu cyfrowego lub wielofunkcyjnego kolorowego systemu cyfrowego TOSHIBA. Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje dla administratorów na temat konfigurowania wielofunkcyjnych systemów cyfrowych i wielofunkcyjnych kolorowych systemów cyfrowych oraz zarządzania nimi. Należy zapoznać się z tym podręcznikiem przed przystąpieniem do użytkowania wielofunkcyjnego systemu cyfrowego lub wielofunkcyjnego kolorowego systemu cyfrowego. Należy przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu i używać do skonfigurowania środowiska, które umożliwi jak najlepsze wykorzystanie funkcji programu e-studio. Jak czytać ten podręcznik Symbole przedstawione w podręczniku W tym podręczniku niektórym ważnym elementom towarzyszą przedstawione poniżej symbole. Należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do używania tego urządzenia. Ostrzeżenie Uwaga Informacja Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie może spowodować śmierć, poważne obrażenia, znaczne szkody, lub też pożar urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która - jeśli się jej nie uniknie - może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, częściowe uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu, albo utratę danych. Wskazuje informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługiwania urządzenia. Oprócz powyższych, niniejszy podręcznik zawiera również informacje, które mogą okazać się przydatne przy użytkowaniu, a oznaczone następującymi znakami: Wskazuje praktyczne informacje, przydatne podczas obsługi urządzenia. Wskazuje strony z informacjami związanymi z wykonywaną czynnością. Przeczytaj te strony w razie potrzeby. Ekrany Ekrany w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów w rzeczywistym środowisku pracy, gdyż zależą one np. od zainstalowania różnych opcji. Znaki towarowe Oficjalna nazwa Windows 2000 to System Operacyjny Microsoft Windows Oficjalna nazwa Windows XP to System Operacyjny Microsoft Windows XP. Oficjalna nazwa Windows Vista to System Operacyjny Microsoft Windows Vista. Oficjalna nazwa Windows Server 2003 to System Operacyjny Microsoft Windows Server Microsoft, Windows, Windows NT oraz nazwy marek i wyrobów innych produktów Microsoft są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i w innych krajach. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, TrueType i LaserWrite są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc. w USA i w innych krajach. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader i PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated. Mozilla, Firefox i logo Firefox są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Mozilla Foundation w USA i innych krajach. IBM, AT i AIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare i NDS są znakami handlowymi Novell, Inc. TopAccess jest zarejestrowanym znakiem towarowym Toshiba Tec Corporation. Pozostałe nazwy firm oraz produktów wymienione w tej instrukcji są zarejestrowanymi znakami towarowymi właściwych firm. Wstęp

4

5 Spis treści Wstęp... Rozdział POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Otwieranie menu użytkownika... 8 Konfigurowanie funkcji ogólnych... 9 Konfigurowanie trybu automatycznego kasowania... 9 Zmiana języka na wyświetlaczu... 0 Konfigurowanie trybu wyświetlania rewersyjnego (w negatywie)... Regulacja kontrastu wyświetlacza... 2 Konfigurowanie kalibracji... 3 Konfigurowanie rejestracji kolorów... 5 Konfigurowanie funkcji kopiowania... 6 Konfigurowanie funkcji faksu... 9 Konfigurowanie funkcji skanowania Konfigurowanie funkcji e-filing Drukowanie list Konfigurowanie kasety Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami w książce adresowej Zarządzanie grupami w książce adresowej Sprawdzanie wiadomości Konfigurowanie wydruku BIP Rozdział 2 POZYCJE USTAWIEŃ (ADMIN) Otwieranie menu Admin Konfigurowanie funkcji ogólnych Konfigurowanie informacji o urządzeniu Konfigurowanie powiadomienia Zmiana hasła administratora Ustawienie daty i czasu Ustawienie trybu oszczędności energii Konfigurowanie poziomu wyświetlania dla kalibracji i rejestracji kolorów Konfigurowanie okien wyskakujących ustawienia kasety i usunięcia zacięcia papieru Konfigurowanie komunikatu statusu Konfigurowanie kalibracji Konfigurowanie rejestracji kolorów Konfigurowanie funkcji sieciowych Konfigurowanie protokołu TCP/IP (IPv4) Konfigurowanie protokołu IPv Konfigurowanie protokołu IPX/SPX Konfigurowanie ustawień NetWare Konfigurowanie protokołu SMB... 0 Konfigurowanie protokołu AppleTalk Konfigurowanie usługi sieciowej HTTP Konfigurowanie prędkości sieci Ethernet Konfigurowanie usług sieciowych LDAP/SNMP oraz funkcji filtrowania Konfigurowanie IPsec (IP security)... 0 Spis treści 3

6 Odszyfrowanie certyfikatu użytkownika... 2 Sprawdzenie sieci... 4 Konfigurowanie funkcji kopiowania... 7 Konfigurowanie funkcji faksu... 9 Konfigurowanie opcji drukowania z obcięciem i zmniejszeniem dla wydruku RX... 9 Konfigurowanie funkcji plików... 2 Konfigurowanie funkcji Konfigurowanie funkcji faksu internetowego Konfigurowanie funkcji zabezpieczeń Konfigurowanie list/raportów Drukowanie list Konfigurowanie funkcji drukarki/e-filing Ustawienia Wi-Fi i ustawienia Bluetooth Zmiana hasła użytkownika Konfiguracja uwierzytelniania IEEE 802.X Konfigurowanie uwierzytelniania IEEE802.X Rozdział 3 ZARZĄDZA LICZNIKAMI (MENU LICZNIK) Licznik całkowity Drukowanie licznika całkowitego Licznik departamentów Zarządzanie kodami departamentów Logowanie się jako administrator Drukowanie listy kodów departamentów Włączanie funkcji kodów departamentów Zerowanie wszystkich liczników departamentów Usuwanie wszystkich kodów departamentów Rejestrowanie nowego kodu departamentu Edytowanie kodów departamentów Usuwanie kodu departamentu... 7 Zerowanie licznika każdego departamentu Konfigurowanie ograniczeń drukowania dla wszystkich departamentów Konfigurowanie funkcji braku limitu dla czarnego Zmiana hasła użytkownika Rozdział 4 DODATEK Format drukowania list Lista liczników całkowitych Lista kodów departamentów Informacje o kontaktach Informacje o numerze grupy... 8 Lista funkcji (użytkownik) Strona konfiguracji NIC Lista funkcji (administrator) Lista czcionek PS Spis treści

7 Lista czcionek PCL INDEKS Spis treści 5

8 6 Spis treści

9 .POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Otwieranie menu użytkownika... 8 Konfigurowanie funkcji ogólnych... 9 Konfigurowanie trybu automatycznego kasowania...9 Zmiana języka na wyświetlaczu...0 Konfigurowanie trybu wyświetlania rewersyjnego (w negatywie)... Regulacja kontrastu wyświetlacza...2 Konfigurowanie kalibracji...3 Konfigurowanie rejestracji kolorów...5 Konfigurowanie funkcji kopiowania... 6 Konfigurowanie funkcji faksu... 9 Konfigurowanie funkcji skanowania Konfigurowanie funkcji e-filing Drukowanie list Konfigurowanie kasety Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami w książce adresowej...30 Zarządzanie grupami w książce adresowej...42 Sprawdzanie wiadomości Konfigurowanie wydruku BIP... 59

10 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Otwieranie menu użytkownika Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć menu USER w ekranie USER FUNCTIONS. 2 3 Naciśnij przycisk [USER FUNCTIONS] na panelu kontrolnym, aby uruchomić menu USER FUNCTIONS. Naciśnij kartę [USER]. Wyświetlone zostanie menu USER. Wprowadź żądane ustawienia użytkownika. S.9 Konfigurowanie funkcji ogólnych S.6 Konfigurowanie funkcji kopiowania S.9 Konfigurowanie funkcji faksu S.20 Konfigurowanie funkcji skanowania S.23 Konfigurowanie funkcji e-filing S.24 Drukowanie list S.27 Konfigurowanie kasety S.30 Zarządzanie kontaktami S.58 Sprawdzanie wiadomości S.59 Konfigurowanie wydruku BIP Informacja Funkcja [BIP PRINTING] jest dostępna wyłącznie po zainstalowaniu modułu Bluetooth (opcja). Instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania drukowania BIP można znaleźć w podręczniku GN-200 Operator s Manual for Bluetooth Module. 8 Otwieranie menu użytkownika

11 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji ogólnych Konfigurowanie trybu automatycznego kasowania Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu, przez jaki urządzenie czeka przed wykasowaniem poprzednio ustawionych funkcji na panelu kontrolnym. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [AUTO CLEAR]. 3 Zostanie wyświetlony ekran AUTO CLEAR. Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu czasowi trwania w sekundach. Wybrany czas został ustawiony dla trybu automatycznego kasowania. Jeśli chcesz wyłączyć tryb automatycznego kasowania, naciśnij przycisk [NO LIMIT]. Informacja Nawet po wybraniu opcji [NO LIMIT] ekran zostanie wyczyszczony po 45 sekundach, gdy użytkownicy pracują w ekranie USER FUNCTION, JOB STATUS lub TEMPLATE. Konfigurowanie funkcji ogólnych 9

12 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Zmiana języka na wyświetlaczu Można zmienić język komunikatów wyświetlanych na panelu dotykowym. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [CHANGE LANGUAGE]. 3 Zostanie wyświetlony ekran CHANGE LANGUAGE. Naciśnij przycisk żądanego języka. Na panelu dotykowym wyświetlony zostanie wybrany język. 0 Konfigurowanie funkcji ogólnych

13 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie trybu wyświetlania rewersyjnego (w negatywie) Można zmienić sposób wyświetlania na panelu dotykowym w taki sposób, że części białe będą wyświetlane na czarno, a czarne - na biało (negatyw). Zmiana trybu wyświetlania na rewersyjny (negatyw) zapewnia wyraźniejsze wyświetlanie, gdy ekran jest zbyt jasny. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [REVERSED DISPLAY]. Zostanie wyświetlony ekran REVERSED DISPLAY. Konfigurowanie funkcji ogólnych

14 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 3 Naciśnij przycisk [WŁ], aby włączyć tryb wyświetlania rewersyjnego lub przycisk [WYŁ], aby go wyłączyć. Po wybraniu opcji [WŁ] zawartość panelu dotykowego zostanie wyświetlona w negatywie. Regulacja kontrastu wyświetlacza Ta funkcja umożliwia ustawienie kontrastu panelu dotykowego. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika 2 Konfigurowanie funkcji ogólnych

15 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 2 Naciśnij przycisk [DISPLAY SETTING]. 3 Zostanie wyświetlone menu DISPLAY SETTING. Wyreguluj kontrast panelu dotykowego. Użyj przycisku, aby rozjaśnić wyświetlacz panelu dotykowego. Użyj przycisku, aby przyciemnić wyświetlacz panelu dotykowego. Konfigurowanie kalibracji Funkcja ta umożliwia wykonywanie przez urządzenie automatycznej kalibracji gradacji kolorów podczas kopiowania i drukowania, gdy nie można prawidłowo wyregulować koloru ze względu na cieniowanie lub odchylenie barwy. Informacja Ustawienia kalibracji w menu USER można konfigurować tylko wtedy, gdy administrator ustawił poziom wyświetlania kalibracji na [USER]. S.76 Konfigurowanie poziomu wyświetlania dla kalibracji i rejestracji kolorów Przed rozpoczęciem kalibracji umieść w kasecie papier o rozmiarze LT lub A4 (zalecany). Jeśli zostanie użyty inny papier, kalibracja może nie być wykonana prawidłowo. Jeśli szyba jest zabrudzona lub są do niej przyklejone jakieś obiekty, kalibracja może nie zostać wykonana prawidłowo. Utrzymuj szybę w czystości. Nie wolno podnosić pokrywy szyby, dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów ani otwierać pokrywy przedniej w trakcie wykonywania kalibracji. W takim przypadku nie będzie można ukończyć prawidłowo kalibracji. Funkcja kopiowania z przerwaniem nie jest dostępna podczas kalibracji. Jeśli odchylenia kolorów występują często, skontaktuj się z serwisantem. Umieść w kasecie papier, który będzie używany podczas kalibracji. Umieść papier w podajniku dużej pojemności, jeśli jest zainstalowany. Jeśli nie jest, umieść papier w najwyższej kasecie, w której zarejestrowano papier A4 lub LT. Konfigurowanie funkcji ogólnych 3

16 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 2 Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 3 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [CALIBRATION]. 4 Wyświetlone zostanie menu CALIBRATION. Opis następujących operacji można znaleźć w kroku. Aby wykonać kalibrację kopiowania, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Konfigurowanie kalibracji kopiowania Aby wykonać kalibrację drukowania, należy zapoznać się ze stroną: S.82 Konfigurowanie kalibracji drukowania Instrukcje dotyczące wykonywania kalibracji kopiowania i drukowania są takie same jak te wykonywane w menu ADMIN. 4 Konfigurowanie funkcji ogólnych

17 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie rejestracji kolorów Gdy wystąpi niedopasowanie kolorów, ta funkcja umożliwia wyrównanie pozycji każdego koloru. Informacja Ustawienia rejestracji kolorów w menu USER można konfigurować tylko wtedy, gdy administrator ustawił poziom wyświetlania rejestracji kolorów na [USER]. S.76 Konfigurowanie poziomu wyświetlania dla kalibracji i rejestracji kolorów Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [REGISTRATION]. 3 Wyświetlone zostanie menu REGISTRATION. Opis następującej operacji można znaleźć w kroku 3. S.84 Konfigurowanie rejestracji kolorów Instrukcje dotyczące wykonywania rejestracji kolorów są takie same, jak te wykonywane w menu ADMIN. Konfigurowanie funkcji ogólnych 5

18 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji kopiowania Można zmienić początkowe (domyślne) ustawienia zadań kopiowania. Naciśnij przycisk [COPY] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran COPY. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. EXPOSURE FOR COLOR Naciśnij przycisk żądanego trybu. EXPOSURE FOR BLACK Naciśnij przycisk żądanego trybu. COLOR MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu. Można wybrać tylko opcję [BLACK], jeśli została włączona funkcja czerni bez ograniczeń. IMAGE DIRECTION Naciśnij przycisk żądanego trybu. Więcej informacji na temat opcji kierunku obrazu podano w podręczniku Funkcje kopiowania. 6 Konfigurowanie funkcji kopiowania

19 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 3 Naciśnij przycisk żądanego rodzaju papieru i przycisk. Dla e-studio2330c/2820c/2830c/3520c/3530c/4520c Dla e-studio5520c/6520c/6530c 4 Dodatkowe informacje na temat rodzaju papieru można znaleźć w podręczniku Funkcje kopiowania. Naciśnij przycisk żądanego trybu dla opcji ORIGINAL MODE FOR COLOR i ORIGINAL MODE FOR BLACK, a następnie naciśnij przycisk. Konfigurowanie funkcji kopiowania 7

20 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 5 Określ według potrzeb następujące pozycje i naciśnij przycisk [OK]. ORIGINAL MODE FOR AUTO COLOR Naciśnij przycisk żądanego trybu, który dotyczy sytuacji kopiowania dokumentów w trybie auto koloru. OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT Użyj przycisku i, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania pustych stron w skanowanych danych. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia pustych stron przez urządzenie. Szczegółowe informacje na temat funkcji pomijania pustych stron można znaleźć w podręczniku Funkcje kopiowania. ACS ADJUSTMENT - Użyj przycisków, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania, czy skanowane dane w trybie auto koloru są kolorowe czy czarne. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia przez urządzenie, że skanowane dane są kolorowe. Ustawienia domyślne są zmieniane na podane. 8 Konfigurowanie funkcji kopiowania

21 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji faksu Można zmienić początkowe (domyślne) ustawienia zadań faksu i faksu internetowego. Jeśli moduł faksu (opcja) nie jest zainstalowany, dostępne są tylko trzy opcje: RESOLUTION, ORIGINAL MODE i EXPOSURE. Szczegółowe informacje na temat innych opcji faksu można znaleźć w podręczniku GD-250/GD-260/ GD-270 Operator s Manual for FAX Unit. Jeśli moduł faksu (opcja) nie jest zainstalowany, pozycje ustawień w tym menu są stosowane w odniesieniu do zadań transmisji faksów internetowych. Naciśnij przycisk [FAX] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran FAX. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Określ według potrzeb następujące pozycje i naciśnij przycisk [OK]. RESOLUTION Naciśnij przycisk żądanego trybu. ORIGINAL MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania. Ustawienia domyślne są zmieniane na podane. Konfigurowanie funkcji faksu 9

22 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji skanowania Można zmienić początkowe (domyślne) ustawienia zadań skanowania. Naciśnij przycisk [SCAN] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran SCAN. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. COLOR MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu. COMPRESS Naciśnij przycisk żądanego trybu, który dotyczy zadań skanowania wykonywanych w trybie skali szarości, pełnokolorowych lub auto koloru. SINGLE/2-SIDE SCAN Naciśnij przycisk żądanego trybu. [SINGLE] Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb skanowania jednostronnego jako domyślny tryb skanowania. [BOOK] Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb skanowania książki jako domyślny tryb skanowania. Umożliwia to skanowanie obu stron oryginałów w tym samym kierunku. [TABLET] Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb skanowania notatnika jako domyślny tryb skanowania. Umożliwia to skanowanie przedniej strony oryginału w kierunku ogólnym, a strony tylnej odwróconej o 80 stopni. ROTATION Naciśnij przycisk żądanego trybu. 20 Konfigurowanie funkcji skanowania

23 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 3 Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. 4 PREVIEW SETTING Naciśnij przycisk [WŁ], aby włączyć funkcję podglądu skanowanych danych przed ich zapisaniem lub wysłaniem w wiadomości . Naciśnij przycisk [WYŁ], aby wyłączyć funkcję podglądu. INITIAL PREVIEW TYPE Wybierz opcję [PAGE FIT] lub [WIDTH FIT] dla ekranu podglądu. OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT Użyj przycisku i, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania pustych stron w skanowanych danych. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia pustych stron przez urządzenie. Szczegółowe informacje na temat funkcji pomijania pustych stron można znaleźć w podręczniku Scanning Guide. ACS ADJUSTMENT - Użyj przycisków, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania, czy skanowane dane w trybie auto koloru są kolorowe czy czarne. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia przez urządzenie, że skanowane dane są kolorowe. IMAGE QUALITY FOR BLACK Naciśnij przycisk żądanego trybu, który dotyczy sytuacji skanowania czarnego oryginału w trybie auto koloru. B/W ADJUSTMENT IN ACS Naciśnij przycisk lub, aby określić naświetlenie, które dotyczy sytuacji skanowania czarnego oryginału w trybie auto koloru. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, czerń i biel w oryginale będą skanowane jaśniej. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, czerń i biel w oryginale będą skanowane ciemniej. Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. RESOLUTION Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która ma być domyślną rozdzielczością stosowaną podczas skanowania w trybie koloru. ORIGINAL MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu stosowany podczas skanowania kolorowego. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie dla skanowania kolorowego lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania podczas skanowania kolorowego. BACKGROUND ADJUSTMENT Naciśnij przycisk lub, aby określić kontrast stosowany podczas skanowania kolorowego. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, kolor tła będzie jaśniejszy. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, kolor tła będzie ciemniejszy. Konfigurowanie funkcji skanowania 2

24 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 5 Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. 6 RESOLUTION Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która ma być domyślną rozdzielczością stosowaną podczas skanowania w skali szarości. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie dla skanowania w skali szarości lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania podczas skanowania w skali szarości. BACKGROUND ADJUSTMENT Naciśnij przycisk lub, aby określić kontrast stosowany podczas skanowania w skali szarości. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, kolor tła będzie jaśniejszy. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, kolor tła będzie ciemniejszy. Określ według potrzeb następujące pozycje i naciśnij przycisk [OK]. RESOLUTION Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która ma być domyślną rozdzielczością stosowaną podczas skanowania w trybie czarno-białym. ORIGINAL MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu stosowany podczas skanowania czarno-białego. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie dla skanowania czarnobiałego lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania podczas skanowania czarno-białego. BACKGROUND ADJUSTMENT Naciśnij przycisk lub, aby określić kontrast stosowany podczas skanowania czarno-białego. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, kolor tła będzie jaśniejszy. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, kolor tła będzie ciemniejszy. Ustawienia domyślne są zmieniane na podane. 22 Konfigurowanie funkcji skanowania

25 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji e-filing Można skonfigurować rodzaj jakości obrazu dla drukowania kolorowych dokumentów ze skrzynki e-filing, które zostały zapisane za pomocą funkcji skanowania do e-filing. Naciśnij przycisk [e-filing] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran e-filing. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika W opcji PRINTING IMAGE MODE naciśnij przycisk żądanego trybu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. [GENERAL] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania ogólnego dokumentu kolorowego. [PHOTOGRAPH] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania fotografii. [PRESENTATION] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania dokumentów o żywych kolorach. [LINE ART] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania dokumentów o dużej ilości znaków lub wykresów. Konfigurowanie funkcji e-filing 23

26 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Drukowanie list Ta funkcja umożliwia wydrukowanie następujących list. Informacje o kontaktach Można wydrukować informacje o kontaktach, które są zapisane w urządzeniu. Informacje o numerze grupy Można wydrukować informacje o numerach grup, które wskazują wszystkie grupy i ich użytkowników w urządzeniu. Lista funkcji (użytkownik) Można wydrukować listę funkcji w menu [USER]. Lista jest drukowana na papierze, który jest podawany z kasety z ustawionym rozmiarem A4-R lub LT-R; papier jest wyprowadzany na tacy wewnętrznej. Naciśnij przycisk [LIST] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu LIST. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Wykonaj żądaną operację. S.25 Drukowanie informacji o kontaktach S.26 Drukowanie informacji o numerze grupy S.26 Drukowanie listy funkcji (użytkownik) 24 Drukowanie list

27 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Drukowanie informacji o kontaktach Naciśnij przycisk [ADDRESS BOOK]. 2 Zostanie wyświetlone menu ADDRESS BOOK. Naciśnij przycisk [ID SORT], aby wydrukować kontakty posortowane według numeru ID lub przycisk [NAME SORT], aby wydrukować kontakty posortowane według nazwiska. Gdy wyłączona jest funkcja zarządzania departamentami, drukowane są informacje o kontaktach. Gdy włączona jest funkcja zarządzania departamentami, zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia kodu departamentu. Wprowadź kod departamentu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować informacje o kontaktach. Przykładowy wydruk informacji o kontaktach można znaleźć na następującej stronie: S.80 Informacje o kontaktach Drukowanie list 25

28 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Drukowanie informacji o numerze grupy Naciśnij przycisk [GROUP NUMBERS]. Gdy wyłączona jest funkcja zarządzania departamentami, drukowane są informacje o numerze grupy. Gdy włączona jest funkcja zarządzania departamentami, zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia kodu departamentu. Wprowadź kod departamentu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować informacje o numerze grupy. Przykładowy wydruk informacji o numerze grupy można znaleźć na następującej stronie: S.8 Informacje o numerze grupy Drukowanie listy funkcji (użytkownik) Naciśnij przycisk [FUNKCJA]. Gdy wyłączona jest funkcja zarządzania departamentami, drukowana jest lista funkcji. Gdy włączona jest funkcja zarządzania departamentami, zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia kodu departamentu. Wprowadź kod departamentu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować listę funkcji. Przykładowy wydruk listy funkcji można znaleźć na następującej stronie: S.82 Lista funkcji (użytkownik) 26 Drukowanie list

29 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie kasety Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie rozmiaru papieru i jego rodzaju dla każdej kasety. Naciśnij przycisk [DRAWER] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran Drawer. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij część kasety na rysunku, aby podświetlić kasetę, w której chcesz zmienić rozmiar papieru i naciśnij przycisk żądanego rozmiaru papieru. Dla e-studio2330c/2820c/2830c/3520c/3530c/4520c Wybrany rodzaj papieru jest wyświetlany w kasecie na rysunku. Jeśli chcesz zmienić rodzaj papieru ze zwykłego na inny lub chcesz określić przeznaczenie papieru w kasecie, naciśnij przycisk [PAPER TYPE] i przejdź do kroku 3. Konfigurowanie kasety 27

30 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Dla e-studio5520c/6520c/6530c Wybrany rodzaj papieru jest wyświetlany w kasecie na rysunku. Jeśli chcesz zmienić rodzaj papieru ze zwykłego na inny lub chcesz określić przeznaczenie papieru w kasecie, naciśnij przycisk [PAPER TYPE] i przejdź do kroku 3. Wybór opcji [AUTO (mm)] lub [AUTO (inch)] umożliwia automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru w kasecie przez urządzenie. Aby ustawić format papieru A/B, jak np. A3 i A4, naciśnij przycisk [AUTO (mm)]. Aby ustawić format papieru LT, jak np. LD i LT, naciśnij przycisk [AUTO (inch)]. Gdy papier zostanie umieszczony w kasecie, urządzenie automatycznie wykryje rozmiar papieru. Informacja 3 Urządzenie może nie wykrywać rozmiaru papieru i wskazywać komunikat UNDEF dla kasety, jeśli papier w formacie LT zostanie umieszczony w kasecie z ustawionym formatem [AUTO (mm)] lub odwrotnie. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk poprawiania. Naciśnij część kasety na rysunku, aby podświetlić kasetę, w której chcesz zmienić typ papieru i naciśnij przycisk żądanego typu papieru. Dla e-studio2330c/2820c/2830c/3520c/3530c/4520c Jako rodzaj papieru można wybrać ustawienie [RECYCLED PAPER], [THICK], [THICK2], lub [THICK3]. 28 Konfigurowanie kasety

31 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Dla e-studio5520c/6520c/6530c Jako rodzaj papieru można wybrać ustawienie [PLAIN ], [PLAIN 2], [RECYCLED PAPER], [THICK], [THICK2] lub [THICK3]. Więcej informacji na temat rodzaju papieru podano w podręczniku Funkcje kopiowania. Można wybrać ustawienie [INSERT], [COVER], [SPECIAL] lub [FAX], aby ograniczyć przeznaczenie papieru do danego zadania. Jeśli przykładowo dla kasety zostanie wybrana opcja [INSERT], papier w kasecie zawsze będzie używany jako przekładka do kopiowania. Konfigurowanie kasety 29

32 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami w książce adresowej Książka adresowa jest dostępna po naciśnięciu przycisku [ADDRESS BOOK]. Wpisy w książce adresowej są używane do podawania adresów lub numerów faksów podczas transmisji faksu i skanowania do wiadomości . W książce adresowej można zapisać do 000 kontaktów, z których każdy może zawierać numer faksu, adres lub obie te informacje. Gdy zainstalowany jest moduł faksu (opcja), można także określić ustawienia opcji transmisji w każdym kontakcie, jak np. rodzaj transmisji, ECM, jakość transmisji, wybór linii oraz ustawienia adresu podrzędnego. Informacja Zarejestrowanych numerów można używać do określania odbiorców podczas transmisji faksów tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł faksu (opcja). W menu ADDRESS BOOK można wykonywać następujące operacje zarządzania kontaktami: S.30 Rejestrowanie kontaktów S.34 Edytowanie kontaktów S.36 Usuwanie kontaktów S.38 Wyszukiwanie kontaktów Można importować i eksportować dane kontaktów w formacie CSV w trybie administratora TopAccess. Więcej informacji podano w podręczniku TopAccess Guide. Rejestrowanie kontaktów Nowy kontakt w książce adresowej można zarejestrować na dwa sposoby. S.30 Rejestrowanie kontaktów przy użyciu przycisku [FUNKCJE UŻYTKOWNIKA] S.33 Rejestrowanie kontaktów z list dzienników Rejestrowanie kontaktów przy użyciu przycisku [FUNKCJE UŻYTKOWNIKA] Naciśnij przycisk [ADDRESS] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu ADDRESS. Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika 30 Zarządzanie kontaktami

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Ploterów Artemis KM 32XX INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opole 2015 Strona 1

Instrukcja Obsługi Ploterów Artemis KM 32XX INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opole 2015 Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Opole 2015 Strona 1 Dziękujemy za zakup plotera Artemis serii KM32XX. Aby zapewnić pełne wykorzystanie technicznych możliwości produktu oraz zachować bezpieczeństwo pracy należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17 października 2008 r. Novell GroupWise Calendar Publishing Host User SZYBKI START www.novell.com PRZEGLĄD Novell GroupWise Calendar Publishing Host User to

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. AirPrint

Podręcznik użytkownika. AirPrint Podręcznik użytkownika AirPrint WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik. WorkCentre 7132

Skrócony podręcznik. WorkCentre 7132 Skrócony podręcznik 701P44870 May 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network oraz Windows Server są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo