WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Zarządzanie urządzeniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Zarządzanie urządzeniem"

Transkrypt

1 WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Zarządzanie urządzeniem

2 2008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza instrukcja nie może być powielana w żadnej formie bez uprzedniego zezwolenia TTEC na piśmie. Wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji nie dotyczy odpowiedzialność z tytułu ochrony patentowej.

3 Wstęp Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego systemu cyfrowego lub wielofunkcyjnego kolorowego systemu cyfrowego TOSHIBA. Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje dla administratorów na temat konfigurowania wielofunkcyjnych systemów cyfrowych i wielofunkcyjnych kolorowych systemów cyfrowych oraz zarządzania nimi. Należy zapoznać się z tym podręcznikiem przed przystąpieniem do użytkowania wielofunkcyjnego systemu cyfrowego lub wielofunkcyjnego kolorowego systemu cyfrowego. Należy przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu i używać do skonfigurowania środowiska, które umożliwi jak najlepsze wykorzystanie funkcji programu e-studio. Jak czytać ten podręcznik Symbole przedstawione w podręczniku W tym podręczniku niektórym ważnym elementom towarzyszą przedstawione poniżej symbole. Należy się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do używania tego urządzenia. Ostrzeżenie Uwaga Informacja Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie może spowodować śmierć, poważne obrażenia, znaczne szkody, lub też pożar urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która - jeśli się jej nie uniknie - może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, częściowe uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów w jego pobliżu, albo utratę danych. Wskazuje informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługiwania urządzenia. Oprócz powyższych, niniejszy podręcznik zawiera również informacje, które mogą okazać się przydatne przy użytkowaniu, a oznaczone następującymi znakami: Wskazuje praktyczne informacje, przydatne podczas obsługi urządzenia. Wskazuje strony z informacjami związanymi z wykonywaną czynnością. Przeczytaj te strony w razie potrzeby. Ekrany Ekrany w tym podręczniku mogą się różnić od ekranów w rzeczywistym środowisku pracy, gdyż zależą one np. od zainstalowania różnych opcji. Znaki towarowe Oficjalna nazwa Windows 2000 to System Operacyjny Microsoft Windows Oficjalna nazwa Windows XP to System Operacyjny Microsoft Windows XP. Oficjalna nazwa Windows Vista to System Operacyjny Microsoft Windows Vista. Oficjalna nazwa Windows Server 2003 to System Operacyjny Microsoft Windows Server Microsoft, Windows, Windows NT oraz nazwy marek i wyrobów innych produktów Microsoft są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i w innych krajach. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, TrueType i LaserWrite są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc. w USA i w innych krajach. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader i PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated. Mozilla, Firefox i logo Firefox są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Mozilla Foundation w USA i innych krajach. IBM, AT i AIX są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare i NDS są znakami handlowymi Novell, Inc. TopAccess jest zarejestrowanym znakiem towarowym Toshiba Tec Corporation. Pozostałe nazwy firm oraz produktów wymienione w tej instrukcji są zarejestrowanymi znakami towarowymi właściwych firm. Wstęp

4

5 Spis treści Wstęp... Rozdział POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Otwieranie menu użytkownika... 8 Konfigurowanie funkcji ogólnych... 9 Konfigurowanie trybu automatycznego kasowania... 9 Zmiana języka na wyświetlaczu... 0 Konfigurowanie trybu wyświetlania rewersyjnego (w negatywie)... Regulacja kontrastu wyświetlacza... 2 Konfigurowanie kalibracji... 3 Konfigurowanie rejestracji kolorów... 5 Konfigurowanie funkcji kopiowania... 6 Konfigurowanie funkcji faksu... 9 Konfigurowanie funkcji skanowania Konfigurowanie funkcji e-filing Drukowanie list Konfigurowanie kasety Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami w książce adresowej Zarządzanie grupami w książce adresowej Sprawdzanie wiadomości Konfigurowanie wydruku BIP Rozdział 2 POZYCJE USTAWIEŃ (ADMIN) Otwieranie menu Admin Konfigurowanie funkcji ogólnych Konfigurowanie informacji o urządzeniu Konfigurowanie powiadomienia Zmiana hasła administratora Ustawienie daty i czasu Ustawienie trybu oszczędności energii Konfigurowanie poziomu wyświetlania dla kalibracji i rejestracji kolorów Konfigurowanie okien wyskakujących ustawienia kasety i usunięcia zacięcia papieru Konfigurowanie komunikatu statusu Konfigurowanie kalibracji Konfigurowanie rejestracji kolorów Konfigurowanie funkcji sieciowych Konfigurowanie protokołu TCP/IP (IPv4) Konfigurowanie protokołu IPv Konfigurowanie protokołu IPX/SPX Konfigurowanie ustawień NetWare Konfigurowanie protokołu SMB... 0 Konfigurowanie protokołu AppleTalk Konfigurowanie usługi sieciowej HTTP Konfigurowanie prędkości sieci Ethernet Konfigurowanie usług sieciowych LDAP/SNMP oraz funkcji filtrowania Konfigurowanie IPsec (IP security)... 0 Spis treści 3

6 Odszyfrowanie certyfikatu użytkownika... 2 Sprawdzenie sieci... 4 Konfigurowanie funkcji kopiowania... 7 Konfigurowanie funkcji faksu... 9 Konfigurowanie opcji drukowania z obcięciem i zmniejszeniem dla wydruku RX... 9 Konfigurowanie funkcji plików... 2 Konfigurowanie funkcji Konfigurowanie funkcji faksu internetowego Konfigurowanie funkcji zabezpieczeń Konfigurowanie list/raportów Drukowanie list Konfigurowanie funkcji drukarki/e-filing Ustawienia Wi-Fi i ustawienia Bluetooth Zmiana hasła użytkownika Konfiguracja uwierzytelniania IEEE 802.X Konfigurowanie uwierzytelniania IEEE802.X Rozdział 3 ZARZĄDZA LICZNIKAMI (MENU LICZNIK) Licznik całkowity Drukowanie licznika całkowitego Licznik departamentów Zarządzanie kodami departamentów Logowanie się jako administrator Drukowanie listy kodów departamentów Włączanie funkcji kodów departamentów Zerowanie wszystkich liczników departamentów Usuwanie wszystkich kodów departamentów Rejestrowanie nowego kodu departamentu Edytowanie kodów departamentów Usuwanie kodu departamentu... 7 Zerowanie licznika każdego departamentu Konfigurowanie ograniczeń drukowania dla wszystkich departamentów Konfigurowanie funkcji braku limitu dla czarnego Zmiana hasła użytkownika Rozdział 4 DODATEK Format drukowania list Lista liczników całkowitych Lista kodów departamentów Informacje o kontaktach Informacje o numerze grupy... 8 Lista funkcji (użytkownik) Strona konfiguracji NIC Lista funkcji (administrator) Lista czcionek PS Spis treści

7 Lista czcionek PCL INDEKS Spis treści 5

8 6 Spis treści

9 .POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Otwieranie menu użytkownika... 8 Konfigurowanie funkcji ogólnych... 9 Konfigurowanie trybu automatycznego kasowania...9 Zmiana języka na wyświetlaczu...0 Konfigurowanie trybu wyświetlania rewersyjnego (w negatywie)... Regulacja kontrastu wyświetlacza...2 Konfigurowanie kalibracji...3 Konfigurowanie rejestracji kolorów...5 Konfigurowanie funkcji kopiowania... 6 Konfigurowanie funkcji faksu... 9 Konfigurowanie funkcji skanowania Konfigurowanie funkcji e-filing Drukowanie list Konfigurowanie kasety Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami w książce adresowej...30 Zarządzanie grupami w książce adresowej...42 Sprawdzanie wiadomości Konfigurowanie wydruku BIP... 59

10 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Otwieranie menu użytkownika Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć menu USER w ekranie USER FUNCTIONS. 2 3 Naciśnij przycisk [USER FUNCTIONS] na panelu kontrolnym, aby uruchomić menu USER FUNCTIONS. Naciśnij kartę [USER]. Wyświetlone zostanie menu USER. Wprowadź żądane ustawienia użytkownika. S.9 Konfigurowanie funkcji ogólnych S.6 Konfigurowanie funkcji kopiowania S.9 Konfigurowanie funkcji faksu S.20 Konfigurowanie funkcji skanowania S.23 Konfigurowanie funkcji e-filing S.24 Drukowanie list S.27 Konfigurowanie kasety S.30 Zarządzanie kontaktami S.58 Sprawdzanie wiadomości S.59 Konfigurowanie wydruku BIP Informacja Funkcja [BIP PRINTING] jest dostępna wyłącznie po zainstalowaniu modułu Bluetooth (opcja). Instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania drukowania BIP można znaleźć w podręczniku GN-200 Operator s Manual for Bluetooth Module. 8 Otwieranie menu użytkownika

11 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji ogólnych Konfigurowanie trybu automatycznego kasowania Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu, przez jaki urządzenie czeka przed wykasowaniem poprzednio ustawionych funkcji na panelu kontrolnym. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [AUTO CLEAR]. 3 Zostanie wyświetlony ekran AUTO CLEAR. Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu czasowi trwania w sekundach. Wybrany czas został ustawiony dla trybu automatycznego kasowania. Jeśli chcesz wyłączyć tryb automatycznego kasowania, naciśnij przycisk [NO LIMIT]. Informacja Nawet po wybraniu opcji [NO LIMIT] ekran zostanie wyczyszczony po 45 sekundach, gdy użytkownicy pracują w ekranie USER FUNCTION, JOB STATUS lub TEMPLATE. Konfigurowanie funkcji ogólnych 9

12 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Zmiana języka na wyświetlaczu Można zmienić język komunikatów wyświetlanych na panelu dotykowym. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [CHANGE LANGUAGE]. 3 Zostanie wyświetlony ekran CHANGE LANGUAGE. Naciśnij przycisk żądanego języka. Na panelu dotykowym wyświetlony zostanie wybrany język. 0 Konfigurowanie funkcji ogólnych

13 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie trybu wyświetlania rewersyjnego (w negatywie) Można zmienić sposób wyświetlania na panelu dotykowym w taki sposób, że części białe będą wyświetlane na czarno, a czarne - na biało (negatyw). Zmiana trybu wyświetlania na rewersyjny (negatyw) zapewnia wyraźniejsze wyświetlanie, gdy ekran jest zbyt jasny. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [REVERSED DISPLAY]. Zostanie wyświetlony ekran REVERSED DISPLAY. Konfigurowanie funkcji ogólnych

14 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 3 Naciśnij przycisk [WŁ], aby włączyć tryb wyświetlania rewersyjnego lub przycisk [WYŁ], aby go wyłączyć. Po wybraniu opcji [WŁ] zawartość panelu dotykowego zostanie wyświetlona w negatywie. Regulacja kontrastu wyświetlacza Ta funkcja umożliwia ustawienie kontrastu panelu dotykowego. Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika 2 Konfigurowanie funkcji ogólnych

15 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 2 Naciśnij przycisk [DISPLAY SETTING]. 3 Zostanie wyświetlone menu DISPLAY SETTING. Wyreguluj kontrast panelu dotykowego. Użyj przycisku, aby rozjaśnić wyświetlacz panelu dotykowego. Użyj przycisku, aby przyciemnić wyświetlacz panelu dotykowego. Konfigurowanie kalibracji Funkcja ta umożliwia wykonywanie przez urządzenie automatycznej kalibracji gradacji kolorów podczas kopiowania i drukowania, gdy nie można prawidłowo wyregulować koloru ze względu na cieniowanie lub odchylenie barwy. Informacja Ustawienia kalibracji w menu USER można konfigurować tylko wtedy, gdy administrator ustawił poziom wyświetlania kalibracji na [USER]. S.76 Konfigurowanie poziomu wyświetlania dla kalibracji i rejestracji kolorów Przed rozpoczęciem kalibracji umieść w kasecie papier o rozmiarze LT lub A4 (zalecany). Jeśli zostanie użyty inny papier, kalibracja może nie być wykonana prawidłowo. Jeśli szyba jest zabrudzona lub są do niej przyklejone jakieś obiekty, kalibracja może nie zostać wykonana prawidłowo. Utrzymuj szybę w czystości. Nie wolno podnosić pokrywy szyby, dwustronnego automatycznego podajnika dokumentów ani otwierać pokrywy przedniej w trakcie wykonywania kalibracji. W takim przypadku nie będzie można ukończyć prawidłowo kalibracji. Funkcja kopiowania z przerwaniem nie jest dostępna podczas kalibracji. Jeśli odchylenia kolorów występują często, skontaktuj się z serwisantem. Umieść w kasecie papier, który będzie używany podczas kalibracji. Umieść papier w podajniku dużej pojemności, jeśli jest zainstalowany. Jeśli nie jest, umieść papier w najwyższej kasecie, w której zarejestrowano papier A4 lub LT. Konfigurowanie funkcji ogólnych 3

16 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 2 Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 3 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [CALIBRATION]. 4 Wyświetlone zostanie menu CALIBRATION. Opis następujących operacji można znaleźć w kroku. Aby wykonać kalibrację kopiowania, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Konfigurowanie kalibracji kopiowania Aby wykonać kalibrację drukowania, należy zapoznać się ze stroną: S.82 Konfigurowanie kalibracji drukowania Instrukcje dotyczące wykonywania kalibracji kopiowania i drukowania są takie same jak te wykonywane w menu ADMIN. 4 Konfigurowanie funkcji ogólnych

17 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie rejestracji kolorów Gdy wystąpi niedopasowanie kolorów, ta funkcja umożliwia wyrównanie pozycji każdego koloru. Informacja Ustawienia rejestracji kolorów w menu USER można konfigurować tylko wtedy, gdy administrator ustawił poziom wyświetlania rejestracji kolorów na [USER]. S.76 Konfigurowanie poziomu wyświetlania dla kalibracji i rejestracji kolorów Naciśnij przycisk [GENERAL] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu GENERAL. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij przycisk [REGISTRATION]. 3 Wyświetlone zostanie menu REGISTRATION. Opis następującej operacji można znaleźć w kroku 3. S.84 Konfigurowanie rejestracji kolorów Instrukcje dotyczące wykonywania rejestracji kolorów są takie same, jak te wykonywane w menu ADMIN. Konfigurowanie funkcji ogólnych 5

18 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji kopiowania Można zmienić początkowe (domyślne) ustawienia zadań kopiowania. Naciśnij przycisk [COPY] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran COPY. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. EXPOSURE FOR COLOR Naciśnij przycisk żądanego trybu. EXPOSURE FOR BLACK Naciśnij przycisk żądanego trybu. COLOR MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu. Można wybrać tylko opcję [BLACK], jeśli została włączona funkcja czerni bez ograniczeń. IMAGE DIRECTION Naciśnij przycisk żądanego trybu. Więcej informacji na temat opcji kierunku obrazu podano w podręczniku Funkcje kopiowania. 6 Konfigurowanie funkcji kopiowania

19 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 3 Naciśnij przycisk żądanego rodzaju papieru i przycisk. Dla e-studio2330c/2820c/2830c/3520c/3530c/4520c Dla e-studio5520c/6520c/6530c 4 Dodatkowe informacje na temat rodzaju papieru można znaleźć w podręczniku Funkcje kopiowania. Naciśnij przycisk żądanego trybu dla opcji ORIGINAL MODE FOR COLOR i ORIGINAL MODE FOR BLACK, a następnie naciśnij przycisk. Konfigurowanie funkcji kopiowania 7

20 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 5 Określ według potrzeb następujące pozycje i naciśnij przycisk [OK]. ORIGINAL MODE FOR AUTO COLOR Naciśnij przycisk żądanego trybu, który dotyczy sytuacji kopiowania dokumentów w trybie auto koloru. OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT Użyj przycisku i, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania pustych stron w skanowanych danych. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia pustych stron przez urządzenie. Szczegółowe informacje na temat funkcji pomijania pustych stron można znaleźć w podręczniku Funkcje kopiowania. ACS ADJUSTMENT - Użyj przycisków, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania, czy skanowane dane w trybie auto koloru są kolorowe czy czarne. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia przez urządzenie, że skanowane dane są kolorowe. Ustawienia domyślne są zmieniane na podane. 8 Konfigurowanie funkcji kopiowania

21 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji faksu Można zmienić początkowe (domyślne) ustawienia zadań faksu i faksu internetowego. Jeśli moduł faksu (opcja) nie jest zainstalowany, dostępne są tylko trzy opcje: RESOLUTION, ORIGINAL MODE i EXPOSURE. Szczegółowe informacje na temat innych opcji faksu można znaleźć w podręczniku GD-250/GD-260/ GD-270 Operator s Manual for FAX Unit. Jeśli moduł faksu (opcja) nie jest zainstalowany, pozycje ustawień w tym menu są stosowane w odniesieniu do zadań transmisji faksów internetowych. Naciśnij przycisk [FAX] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran FAX. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Określ według potrzeb następujące pozycje i naciśnij przycisk [OK]. RESOLUTION Naciśnij przycisk żądanego trybu. ORIGINAL MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania. Ustawienia domyślne są zmieniane na podane. Konfigurowanie funkcji faksu 9

22 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji skanowania Można zmienić początkowe (domyślne) ustawienia zadań skanowania. Naciśnij przycisk [SCAN] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran SCAN. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. COLOR MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu. COMPRESS Naciśnij przycisk żądanego trybu, który dotyczy zadań skanowania wykonywanych w trybie skali szarości, pełnokolorowych lub auto koloru. SINGLE/2-SIDE SCAN Naciśnij przycisk żądanego trybu. [SINGLE] Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb skanowania jednostronnego jako domyślny tryb skanowania. [BOOK] Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb skanowania książki jako domyślny tryb skanowania. Umożliwia to skanowanie obu stron oryginałów w tym samym kierunku. [TABLET] Naciśnij ten przycisk, aby ustawić tryb skanowania notatnika jako domyślny tryb skanowania. Umożliwia to skanowanie przedniej strony oryginału w kierunku ogólnym, a strony tylnej odwróconej o 80 stopni. ROTATION Naciśnij przycisk żądanego trybu. 20 Konfigurowanie funkcji skanowania

23 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 3 Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. 4 PREVIEW SETTING Naciśnij przycisk [WŁ], aby włączyć funkcję podglądu skanowanych danych przed ich zapisaniem lub wysłaniem w wiadomości . Naciśnij przycisk [WYŁ], aby wyłączyć funkcję podglądu. INITIAL PREVIEW TYPE Wybierz opcję [PAGE FIT] lub [WIDTH FIT] dla ekranu podglądu. OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT Użyj przycisku i, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania pustych stron w skanowanych danych. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia pustych stron przez urządzenie. Szczegółowe informacje na temat funkcji pomijania pustych stron można znaleźć w podręczniku Scanning Guide. ACS ADJUSTMENT - Użyj przycisków, aby wybrać spośród 7 dostępnych poziomów odpowiedni poziom czułości wykrywania, czy skanowane dane w trybie auto koloru są kolorowe czy czarne. Im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wykrycia przez urządzenie, że skanowane dane są kolorowe. IMAGE QUALITY FOR BLACK Naciśnij przycisk żądanego trybu, który dotyczy sytuacji skanowania czarnego oryginału w trybie auto koloru. B/W ADJUSTMENT IN ACS Naciśnij przycisk lub, aby określić naświetlenie, które dotyczy sytuacji skanowania czarnego oryginału w trybie auto koloru. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, czerń i biel w oryginale będą skanowane jaśniej. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, czerń i biel w oryginale będą skanowane ciemniej. Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. RESOLUTION Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która ma być domyślną rozdzielczością stosowaną podczas skanowania w trybie koloru. ORIGINAL MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu stosowany podczas skanowania kolorowego. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie dla skanowania kolorowego lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania podczas skanowania kolorowego. BACKGROUND ADJUSTMENT Naciśnij przycisk lub, aby określić kontrast stosowany podczas skanowania kolorowego. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, kolor tła będzie jaśniejszy. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, kolor tła będzie ciemniejszy. Konfigurowanie funkcji skanowania 2

24 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) 5 Określ w razie potrzeby następujące pozycje i naciśnij przycisk. 6 RESOLUTION Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która ma być domyślną rozdzielczością stosowaną podczas skanowania w skali szarości. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie dla skanowania w skali szarości lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania podczas skanowania w skali szarości. BACKGROUND ADJUSTMENT Naciśnij przycisk lub, aby określić kontrast stosowany podczas skanowania w skali szarości. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, kolor tła będzie jaśniejszy. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, kolor tła będzie ciemniejszy. Określ według potrzeb następujące pozycje i naciśnij przycisk [OK]. RESOLUTION Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która ma być domyślną rozdzielczością stosowaną podczas skanowania w trybie czarno-białym. ORIGINAL MODE Naciśnij przycisk żądanego trybu stosowany podczas skanowania czarno-białego. EXPOSURE Naciśnij przycisk lub, aby ręcznie określić domyślne naświetlenie dla skanowania czarnobiałego lub naciśnij przycisk [AUTO], aby wybrać automatyczny tryb dla domyślnego trybu naświetlania podczas skanowania czarno-białego. BACKGROUND ADJUSTMENT Naciśnij przycisk lub, aby określić kontrast stosowany podczas skanowania czarno-białego. Jeśli suwak zostanie przesunięty w lewo, kolor tła będzie jaśniejszy. Jeśli suwak zostanie przesunięty w prawo, kolor tła będzie ciemniejszy. Ustawienia domyślne są zmieniane na podane. 22 Konfigurowanie funkcji skanowania

25 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie funkcji e-filing Można skonfigurować rodzaj jakości obrazu dla drukowania kolorowych dokumentów ze skrzynki e-filing, które zostały zapisane za pomocą funkcji skanowania do e-filing. Naciśnij przycisk [e-filing] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran e-filing. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika W opcji PRINTING IMAGE MODE naciśnij przycisk żądanego trybu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. [GENERAL] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania ogólnego dokumentu kolorowego. [PHOTOGRAPH] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania fotografii. [PRESENTATION] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania dokumentów o żywych kolorach. [LINE ART] Naciśnij ten przycisk, aby zastosować prawidłową jakość kolorów podczas drukowania dokumentów o dużej ilości znaków lub wykresów. Konfigurowanie funkcji e-filing 23

26 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Drukowanie list Ta funkcja umożliwia wydrukowanie następujących list. Informacje o kontaktach Można wydrukować informacje o kontaktach, które są zapisane w urządzeniu. Informacje o numerze grupy Można wydrukować informacje o numerach grup, które wskazują wszystkie grupy i ich użytkowników w urządzeniu. Lista funkcji (użytkownik) Można wydrukować listę funkcji w menu [USER]. Lista jest drukowana na papierze, który jest podawany z kasety z ustawionym rozmiarem A4-R lub LT-R; papier jest wyprowadzany na tacy wewnętrznej. Naciśnij przycisk [LIST] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu LIST. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Wykonaj żądaną operację. S.25 Drukowanie informacji o kontaktach S.26 Drukowanie informacji o numerze grupy S.26 Drukowanie listy funkcji (użytkownik) 24 Drukowanie list

27 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Drukowanie informacji o kontaktach Naciśnij przycisk [ADDRESS BOOK]. 2 Zostanie wyświetlone menu ADDRESS BOOK. Naciśnij przycisk [ID SORT], aby wydrukować kontakty posortowane według numeru ID lub przycisk [NAME SORT], aby wydrukować kontakty posortowane według nazwiska. Gdy wyłączona jest funkcja zarządzania departamentami, drukowane są informacje o kontaktach. Gdy włączona jest funkcja zarządzania departamentami, zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia kodu departamentu. Wprowadź kod departamentu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować informacje o kontaktach. Przykładowy wydruk informacji o kontaktach można znaleźć na następującej stronie: S.80 Informacje o kontaktach Drukowanie list 25

28 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Drukowanie informacji o numerze grupy Naciśnij przycisk [GROUP NUMBERS]. Gdy wyłączona jest funkcja zarządzania departamentami, drukowane są informacje o numerze grupy. Gdy włączona jest funkcja zarządzania departamentami, zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia kodu departamentu. Wprowadź kod departamentu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować informacje o numerze grupy. Przykładowy wydruk informacji o numerze grupy można znaleźć na następującej stronie: S.8 Informacje o numerze grupy Drukowanie listy funkcji (użytkownik) Naciśnij przycisk [FUNKCJA]. Gdy wyłączona jest funkcja zarządzania departamentami, drukowana jest lista funkcji. Gdy włączona jest funkcja zarządzania departamentami, zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia kodu departamentu. Wprowadź kod departamentu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK], aby wydrukować listę funkcji. Przykładowy wydruk listy funkcji można znaleźć na następującej stronie: S.82 Lista funkcji (użytkownik) 26 Drukowanie list

29 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Konfigurowanie kasety Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie rozmiaru papieru i jego rodzaju dla każdej kasety. Naciśnij przycisk [DRAWER] w menu USER. Zostanie wyświetlony ekran Drawer. 2 Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika Naciśnij część kasety na rysunku, aby podświetlić kasetę, w której chcesz zmienić rozmiar papieru i naciśnij przycisk żądanego rozmiaru papieru. Dla e-studio2330c/2820c/2830c/3520c/3530c/4520c Wybrany rodzaj papieru jest wyświetlany w kasecie na rysunku. Jeśli chcesz zmienić rodzaj papieru ze zwykłego na inny lub chcesz określić przeznaczenie papieru w kasecie, naciśnij przycisk [PAPER TYPE] i przejdź do kroku 3. Konfigurowanie kasety 27

30 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Dla e-studio5520c/6520c/6530c Wybrany rodzaj papieru jest wyświetlany w kasecie na rysunku. Jeśli chcesz zmienić rodzaj papieru ze zwykłego na inny lub chcesz określić przeznaczenie papieru w kasecie, naciśnij przycisk [PAPER TYPE] i przejdź do kroku 3. Wybór opcji [AUTO (mm)] lub [AUTO (inch)] umożliwia automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru w kasecie przez urządzenie. Aby ustawić format papieru A/B, jak np. A3 i A4, naciśnij przycisk [AUTO (mm)]. Aby ustawić format papieru LT, jak np. LD i LT, naciśnij przycisk [AUTO (inch)]. Gdy papier zostanie umieszczony w kasecie, urządzenie automatycznie wykryje rozmiar papieru. Informacja 3 Urządzenie może nie wykrywać rozmiaru papieru i wskazywać komunikat UNDEF dla kasety, jeśli papier w formacie LT zostanie umieszczony w kasecie z ustawionym formatem [AUTO (mm)] lub odwrotnie. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk poprawiania. Naciśnij część kasety na rysunku, aby podświetlić kasetę, w której chcesz zmienić typ papieru i naciśnij przycisk żądanego typu papieru. Dla e-studio2330c/2820c/2830c/3520c/3530c/4520c Jako rodzaj papieru można wybrać ustawienie [RECYCLED PAPER], [THICK], [THICK2], lub [THICK3]. 28 Konfigurowanie kasety

31 POZYCJE USTAWIEŃ (USER).POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Dla e-studio5520c/6520c/6530c Jako rodzaj papieru można wybrać ustawienie [PLAIN ], [PLAIN 2], [RECYCLED PAPER], [THICK], [THICK2] lub [THICK3]. Więcej informacji na temat rodzaju papieru podano w podręczniku Funkcje kopiowania. Można wybrać ustawienie [INSERT], [COVER], [SPECIAL] lub [FAX], aby ograniczyć przeznaczenie papieru do danego zadania. Jeśli przykładowo dla kasety zostanie wybrana opcja [INSERT], papier w kasecie zawsze będzie używany jako przekładka do kopiowania. Konfigurowanie kasety 29

32 POZYCJE USTAWIEŃ (USER) Zarządzanie kontaktami Zarządzanie kontaktami w książce adresowej Książka adresowa jest dostępna po naciśnięciu przycisku [ADDRESS BOOK]. Wpisy w książce adresowej są używane do podawania adresów lub numerów faksów podczas transmisji faksu i skanowania do wiadomości . W książce adresowej można zapisać do 000 kontaktów, z których każdy może zawierać numer faksu, adres lub obie te informacje. Gdy zainstalowany jest moduł faksu (opcja), można także określić ustawienia opcji transmisji w każdym kontakcie, jak np. rodzaj transmisji, ECM, jakość transmisji, wybór linii oraz ustawienia adresu podrzędnego. Informacja Zarejestrowanych numerów można używać do określania odbiorców podczas transmisji faksów tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł faksu (opcja). W menu ADDRESS BOOK można wykonywać następujące operacje zarządzania kontaktami: S.30 Rejestrowanie kontaktów S.34 Edytowanie kontaktów S.36 Usuwanie kontaktów S.38 Wyszukiwanie kontaktów Można importować i eksportować dane kontaktów w formacie CSV w trybie administratora TopAccess. Więcej informacji podano w podręczniku TopAccess Guide. Rejestrowanie kontaktów Nowy kontakt w książce adresowej można zarejestrować na dwa sposoby. S.30 Rejestrowanie kontaktów przy użyciu przycisku [FUNKCJE UŻYTKOWNIKA] S.33 Rejestrowanie kontaktów z list dzienników Rejestrowanie kontaktów przy użyciu przycisku [FUNKCJE UŻYTKOWNIKA] Naciśnij przycisk [ADDRESS] w menu USER. Wyświetlone zostanie menu ADDRESS. Aby wyświetlić menu USER, należy zapoznać się ze stroną: S.8 Otwieranie menu użytkownika 30 Zarządzanie kontaktami

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika fi-6130z / fi-6230z / fi-6140z / fi-6240z Skanery dokumentowe Instrukcja użytkownika Opisuje nazwy i funkcje poszczególnych części skanera oraz podstawowe działania. Opisuje, w jaki sposób podawać do skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo