Podręcznik administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 Podręcznik administratora

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie szkody wtórne mogące wyniknąć z zastosowania niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł dostępnych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. Windows, Exchange, IIS,.NET, Internet Explorer, Outlook, SQL Server i Microsoft to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie zawarte w tym dokumencie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Program GFI MailEssentials podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI SOFTWARE Ltd GFI Software Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 6/25/2014

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Informacje o podręczniku Terminy i konwencje używane w niniejszym podręczniku 12 2 Informacje o programie GFI MailEssentials Składniki programu GFI MailEssentials Filtrowanie poczty przychodzącej Filtrowanie poczty wychodzącej Silniki skanowania i filtry poczty Typowe scenariusze wdrażania Czynności użytkowników końcowych 21 3 Instalacja Wymagania systemowe Czynności przygotowawcze instalacji Procedura instalacji Uaktualnianie z wcześniejszej wersji Czynności poinstalacyjne 53 4 Stan monitorowania Pulpit Raporty Security (Ochrona poczty ) Silniki antywirusowe Zabezpieczenia magazynu informacji Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych Skaner wykrywania luk w poczcie Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Anti-Spam Filtry antyspamowe Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam Sortowanie filtrów antyspamowych według priorytetu Filtrowanie transmisji SMTP Podsumowanie w zakresie spamu Ustawienia funkcji Anti-Spam Wtyczka SpamTag dla programu Microsoft Outlook Skanowanie folderów publicznych Filtrowanie zawartości Filtrowanie słów kluczowych Filtrowanie załączników Zaawansowane filtrowanie zawartości 197

4 7.4 Program do dekompresji plików Kwarantanna Ważne uwagi Wyszukiwanie w obszarze kwarantanny Foldery wyszukiwania Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie Kanały RSS kwarantanny Opcje kwarantanny Lokalizacja i publiczny adres URL magazynu kwarantanny Zarządzanie pocztą Zastrzeżenia Automatyczne odpowiedzi Serwer listy Monitorowanie poczty Ustawienia ogólne Adres administratora Włączanie/wyłączanie modułów skanowania Ustawienia serwera proxy Domeny lokalne Zarządzanie użytkownikami lokalnymi Licencjonowanie Przypisania serwera wirtualnego SMTP Sprawdzanie dostępności poprawek Kontrola dostępu Różne Informacje dotyczące instalacji Nazwy katalogów wirtualnych Tryb interfejsu użytkownika Wiadomości , których nie można było przetworzyć Śledzenie POP2Exchange pobieranie wiadomości z serwera POP Przenoszenie wiadomości będących spamem do folderów skrzynki pocztowej użytkownika Przenoszenie spamu do folderu programu Exchange Synchronizowanie danych konfiguracji Wyłączanie przetwarzania wiadomości Wykonywanie kopii zapasowych poczty przed i po przetworzeniu Porty komunikacji zdalnej Monitorowanie interfejsu API skanowania wirusów Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna Wprowadzenie Typowe problemy 295

5 12.3 Silniki skanowania i filtry Zarządzanie pocztą GFI SkyNet Forum internetowe Zgłoszenie pomocy technicznej Dokumentacja Dodatek Filtrowanie za pośrednictwem filtru Bayesa Słownik Indeks 312

6 Lista ilustracji Screenshot 1: Weryfikowanie rekordu MX serwera DNS 35 Screenshot 2: Moduł Lotus Domino Administrator kliknij opcję Configurations (Konfiguracje). 36 Screenshot 3: Kliknij przycisk Edit Configuration (Edytuj konfigurację) 36 Screenshot 4: Ustawienia protokołu LDAP programu Lotus Domino 37 Screenshot 5: Włączanie funkcji uwierzytelniania anonimowego 38 Screenshot 6: Tworzenie nowej bazy danych 39 Screenshot 7: Wyniki działania funkcji load convert 39 Screenshot 8: Kopiowanie do schowka łącza do bieżącej aplikacji 40 Screenshot 9: W przypadku żądania listy folderów należy uwzględnić wszystkie foldery publiczne i foldery innych użytkowników 40 Screenshot 10: Nowa baza danych poczty przychodzącej 41 Screenshot 11: Włączanie funkcji Skanowanie folderów publicznych 42 Screenshot 12: Określanie adresu administratora i klucza licencji 44 Screenshot 13: Szczegóły serwera SMTP i katalogu wirtualnego 45 Screenshot 14: Ustawienia serwera DNS 47 Screenshot 15: Ustawienia serwera proxy 48 Screenshot 16: Domeny przychodzącej poczty 48 Screenshot 17: Ustawienia serwerów SMTP 49 Screenshot 18: Wybieranie domyślnej czynności zwalczania spamu 50 Screenshot 19: Tworzenie reguły testowej filtrowania słów kluczowych 55 Screenshot 20: Wiadomość zablokowana na podstawie reguły testowej 56 Screenshot 21: Pulpit programu GFI MailEssentials 58 Screenshot 22: Usługi programu GFI MailEssentials 59 Screenshot 23: Statystyki kwarantanny 59 Screenshot 24: Wykresy w obszarze pulpitu 60 Screenshot 25: Dzienniki przetwarzania poczty 61 Screenshot 26: Filtr dzienników przetwarzania poczty 62 Screenshot 27: Aktualizacje silników antywirusowych 63 Screenshot 28: Dzienniki wydarzeń 64 Screenshot 29: Dziennik programu POP2Exchange 65 Screenshot 30: Tworzenie raportu 66 Screenshot 31: Raport obejmujący wykres zablokowanych wiadomości 68 Screenshot 32: Wyszukiwanie w bazie danych raportowania 71 Screenshot 33: Wyniki wyszukiwania w bazie danych raportowania 72 Screenshot 34: Konfigurowanie wewnętrznej bazy danych Firebird 74 Screenshot 35: Konfigurowanie obszaru zaplecza bazy danych programu SQL Server 75

7 Screenshot 36: Raport dotyczący przepływu komunikacji MailInsights 77 Screenshot 37: Konfiguracja programu Vipre 78 Screenshot 38: Czynności silnika antywirusowego 79 Screenshot 39: Karty aktualizacji silników 81 Screenshot 40: Konfiguracja programu BitDefender 82 Screenshot 41: Czynności silnika antywirusowego 83 Screenshot 42: Karty aktualizacji silników 85 Screenshot 43: Konfiguracja programu Kaspersky 86 Screenshot 44: Czynności silnika antywirusowego 87 Screenshot 45: Karty aktualizacji silników 89 Screenshot 46: Konfiguracja programu Avira 90 Screenshot 47: Czynności silnika antywirusowego 91 Screenshot 48: Karty aktualizacji silników 93 Screenshot 49: Konfiguracja programu McAfee 94 Screenshot 50: Czynności silnika antywirusowego 95 Screenshot 51: Karty aktualizacji silników 97 Screenshot 52: Węzeł Zabezpieczenia magazynu informacji 99 Screenshot 53: Ustawienia interfejsu VSAPI 100 Screenshot 54: Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych: karta Ogólne 102 Screenshot 55: Karty aktualizacji silników 104 Screenshot 56: Konfiguracja funkcji wykrywania luk w poczcie 105 Screenshot 57: Czynności dotyczące luk w poczcie 106 Screenshot 58: Karty aktualizacji silników 107 Screenshot 59: Lista luk w poczcie 108 Screenshot 60: Strona konfiguracji funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML 109 Screenshot 61: Strona listy dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML 110 Screenshot 62: Wyłączenia domen\adresów IP 111 Screenshot 63: Właściwości filtru SpamRazer 115 Screenshot 64: Karta Aktualizacje filtru SpamRazer 116 Screenshot 65: Opcje filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji 118 Screenshot 66: Strona filtru Ataki DHA (Directory Harvesting) 121 Screenshot 67: Lista blokowania poczty 124 Screenshot 68: Osobista lista blokowania 126 Screenshot 69: Lista blokowania IP 127 Screenshot 70: Lista blokowania DNS IP 129 Screenshot 71: Lista blokowania DNS URI 130 Screenshot 72: Włączanie i konfigurowanie filtru Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF) 132 Screenshot 73: Filtr Przeciwdziałanie podszywaniu się programu GFI MailEssentials 135

8 Screenshot 74: Wyjątki w zakresie adresów 137 Screenshot 75: Opcje filtra Wykrywanie języka 139 Screenshot 76: Opcje filtru Sprawdzanie nagłówków 140 Screenshot 77: Wykrywanie języka 142 Screenshot 78: Właściwości filtru Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu 143 Screenshot 79: Właściwości funkcji filtr Bayesa 146 Screenshot 80: Karta Lista dozwolonych elementów 148 Screenshot 81: Osobista lista dozwolonych elementów 151 Screenshot 82: Karta Ogólne filtru Nowi nadawcy 152 Screenshot 83: Karta Wyjątki filtru Nowi nadawcy 153 Screenshot 84: Czynności zwalczania spamu 155 Screenshot 85: Przypisywanie priorytetu filtrom 158 Screenshot 86: Właściwości filtrowania transmisji SMTP 159 Screenshot 87: Właściwości podsumowania w zakresie spamu/podsumowanie w zakresie spamu dla administratora 160 Screenshot 88: Podsumowanie w zakresie spamu dla odbiorców 161 Screenshot 89: Lista odbiorców podsumowania w zakresie spamu 162 Screenshot 90: Rotacja plików dziennika 163 Screenshot 91: Czynności globalne 164 Screenshot 92: Ustawienia serwera DNS 165 Screenshot 93: Język instalacji i warunki licencji wtyczki SpamTag 172 Screenshot 94: Wtyczka SpamTag w programie Microsoft Outlook Screenshot 95: Wtyczka SpamTag w programie Microsoft Outlook Screenshot 96: Filtrowanie zawartości: Karta Treść ustawianie warunków 185 Screenshot 97: Filtrowanie zawartości: Karta Treść konfigurowanie innych opcji 186 Screenshot 98: Filtrowanie zawartości: karta Użytkownicy/Foldery 188 Screenshot 99: Dodawanie użytkowników do reguły funkcji Filtrowanie zawartości 188 Screenshot 100: Filtrowanie załączników: Karta Ogólne 191 Screenshot 101: Filtrowanie załączników: Karta Czynności 193 Screenshot 102: Filtrowanie zawartości: karta Użytkownicy/Foldery 195 Screenshot 103: Dodawanie użytkowników do reguły funkcji Filtrowanie zawartości 195 Screenshot 104: Dodawanie nowej reguły zaawansowanego filtrowania zawartości 198 Screenshot 105: Karta Czynności 199 Screenshot 106: Filtrowanie zawartości: karta Użytkownicy/Foldery 201 Screenshot 107: Dodawanie użytkowników do reguły funkcji Filtrowanie zawartości 201 Screenshot 108: Procedury sprawdzania wykonywane przez program do dekompresji plików 203 Screenshot 109: Obszar wyszukiwania złośliwego oprogramowania i spamu 211 Screenshot 110: Obszar wyszukiwania złośliwego oprogramowania i spamu 213

9 Screenshot 111: Obszar wyszukiwania Tylko spam 215 Screenshot 112: Domyślne i niestandardowe foldery wyszukiwania 216 Screenshot 113: Domyślne foldery wyszukiwania 218 Screenshot 114: Wyniki wyszukiwania 220 Screenshot 115: Szczegóły elementu poddanego kwarantannie 222 Screenshot 116: Kanały RSS kwarantanny 224 Screenshot 117: Opcje spamu karta Opcje ogólne 226 Screenshot 118: Opcje spamu karta Ustawienia użytkownika 227 Screenshot 119: Tryb kwarantanny 229 Screenshot 120: Nieistniejący odbiorcy 231 Screenshot 121: Lokalizacja i publiczny adres URL magazynu kwarantanny 233 Screenshot 122: Dodawanie nowego zastrzeżenia 236 Screenshot 123: Zastrzeżenie HTML 237 Screenshot 124: Ustawienia automatycznych odpowiedzi 239 Screenshot 125: Okno dialogowe zmiennych 240 Screenshot 126: Tworzenie nowej listy 241 Screenshot 127: Ustawienia obwodowych serwerów SMTP 248 Screenshot 128: Określanie adresu administratora 249 Screenshot 129: Menedżer skanowania 250 Screenshot 130: Ustawienia serwera proxy aktualizacji 251 Screenshot 131: Lista domen lokalnych 252 Screenshot 132: Sprawdzanie dostępności poprawek produktu 255 Screenshot 133: Ustawienia funkcji Kontrola dostępu 256 Screenshot 134: Strona Informacje o wersji 258 Screenshot 135: Panel przełączania programu GFI MailEssentials tryb interfejsu użytkownika 260 Screenshot 136: Zabezpieczenia programu IIS karta Lista kontroli dostępu 262 Screenshot 137: Zabezpieczenia programu IIS karta Uwierzytelnianie 263 Screenshot 138: Włączanie funkcji powiadamiania o nieprawidłowo przetworzonych wiadomościach e- mail 265 Screenshot 139: Konfigurowanie opcji śledzenia 267 Screenshot 140: Narzędzie pobierania z serwera POP3 programu GFI MailEssentials 269 Screenshot 141: Opcje połączenia telefonicznego 271 Screenshot 142: Konfigurowanie serwera głównego 279 Screenshot 143: Konfigurowanie serwera podrzędnego 280 Screenshot 144: Narzędzie eksportowania/importowania konfiguracji 282 Screenshot 145: Eksportowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia 285 Screenshot 146: Importowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia 286 Screenshot 147: Panel przełączania programu GFI MailEssentials: Rozwiązywanie problemów 288

10 Screenshot 148: Panel przełączania programu GFI MailEssentials: Rozwiązywanie problemów 289 Screenshot 149: Zmienianie portów komunikacji zdalnej 290 Screenshot 150: Dodawanie liczników monitora wydajności interfejsu VSAPI w systemie Windows 2008 Server 292 Screenshot 151: Monitorowanie plików przeskanowanych w poszukiwaniu wirusów w Monitorze wydajności systemu Windows Server

11 1 Wprowadzenie 1.1 Informacje o podręczniku Niniejszy Podręcznik administratora zawiera informacje dotyczące instalowania, uruchamiania i konfigurowania programu GFI MailEssentials w sieci oraz rozwiązywania problemów. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zawartości niniejszego podręcznika. Rozdział Informacje Instalacja Stan monitorowania Czynności użytkowników Security (Ochrona poczty ) Anti-Spam Filtrowanie zawartości Kwarantanna Opis Składniki i narzędzia programu GFI MailEssentials Jak działa skanowanie przychodzącej i wychodzącej poczty Przegląd silników zapewniających ochronę systemu poczty Typowe scenariusze wdrażania Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Informacje o programie GFI MailEssentials (strona 13). Środowiska i infrastruktury poczty obsługiwane przez program GFI MailEssentials Wymagania wstępne w zakresie produktów dotyczące sieci użytkownika Przygotowanie środowiska do zainstalowania produktu Przewodnik obejmujący procedury instalacji i uaktualniania Prowadzi użytkownika przez kluczowe etapy uruchamiania produktu przy użyciu ustawień domyślnych. Testowanie instalacji i uruchomienie produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalacja (strona 23). Jak używać pulpitu, aby monitorować stan programu GFI MailEssentials w czasie rzeczywistym Jak generować raporty statystyczne i graficzne dotyczące użycia poczty Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Stan monitorowania (strona 57). Opisuje czynności, które użytkownicy w domenie mogą wykonywać w programie GFI MailEssentials (nie dotyczy to administratorów domeny) Konfigurowanie osobistych list dozwolonych elementów i list blokowania Zarządzanie wiadomościami poddanymi kwarantannie Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności użytkowników końcowych (strona 21). Opisuje sposoby konfigurowania silników skanowania pozwalających zwalczać złośliwe oprogramowanie Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Security (Ochrona poczty ) (strona 78). Jak konfigurować filtry antyspamowe Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam Definiowanie kolejności skanowania według priorytetu filtrów Ogólne ustawienia antyspamowe Jak użytkownicy mogą klasyfikować wiadomości bezpośrednio w skrzynce pocztowej (Skanowanie folderów publicznych) Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Anti-Spam (strona 113). Opisuje sposoby konfigurowania silników skanowania zawartości poczty Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Filtrowanie zawartości (strona 183). Opisuje sposoby zarządzania i korzystania z funkcji Kwarantanna programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). GFI MailEssentials 1 Wprowadzenie 11

12 Rozdział Zarządzanie pocztą Opis Jak korzystać z narzędzi w konsoli Narzędzia zarządzania pocztą Zastrzeżenia Automatyczne odpowiedzi Serwer listy Monitorowanie poczty Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zarządzanie pocztą (strona 235). : Z poziomu konsoli Zarządzanie pocztą można również uzyskać dostęp do funkcji Pop2Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią POP2Exchange pobieranie wiadomości z serwera POP3 (strona 268). Ustawienia ogólne Różne Rozwiązywanie problemów Opisuje sposoby dostosowywania ustawień ogólnych pod kątem potrzeb środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia ogólne (strona 247). Opisuje funkcje i narzędzia, których można użyć w celu zarządzania programem GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Różne (strona 258). W tym rozdziale opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna (strona 295). 1.2 Terminy i konwencje używane w niniejszym podręczniku Termin Opis Informacje i materiały dodatkowe dotyczące działania programu GFI MailEssentials. Ważne ostrzeżenia i przestrogi dotyczące najczęściej spotykanych problemów. > Instrukcje krok po kroku dotyczące dostępu do określonych funkcji. Tekst pogrubiony Tekst kursywą Kod Elementy do wybierania, takie jak węzły, opcje menu lub przyciski poleceń. Parametry i wartości, które należy zastąpić odpowiednią wartością, takie jak ścieżki niestandardowe i nazwy plików. Określa wartości tekstowe do wprowadzenia, takie jak polecenia i adresy. Wykaz terminów technicznych używanych w niniejszym podręczniku oraz ich definicje można znaleźć w rozdziale Słownik. GFI MailEssentials 1 Wprowadzenie 12

13 2 Informacje o programie GFI MailEssentials Tematy w tym rozdziale: 2.1 Składniki programu GFI MailEssentials Filtrowanie poczty przychodzącej Filtrowanie poczty wychodzącej Silniki skanowania i filtry poczty Typowe scenariusze wdrażania Czynności użytkowników końcowych Składniki programu GFI MailEssentials Silnik skanowania programu GFI MailEssentials Silnik skanowania programu GFI MailEssentials analizuje zawartość przychodzących, wychodzących i wewnętrznych wiadomości za pomocą wielu silników i filtrów. Wyniki analizy pozwalają określić, czy wiadomość zostanie zablokowana lub dozwolona. Podczas instalacji programu GFI MailEssentials na serwerze programu Microsoft Exchange 2003 jest przeprowadzane skanowanie magazynu informacji programu Microsoft Exchange. W przypadku instalacji na komputerze z serwerem programu Microsoft Exchange 2007/2010 z rolami Transport centralny i Serwer skrzynek pocztowych wykonywana jest również analiza wewnętrznych wiadomości Interfejs internetowy programu GFI MailEssentials Za pośrednictwem interfejsu internetowego programu GFI MailEssentials można wykonywać następujące czynności: Monitorowanie aktywności w zakresie skanowania poczty Zarządzanie silnikami skanowania i filtrami Przeglądanie i przetwarzanie wiadomości poddanych kwarantannie Konfiguracja funkcji zarządzania pocztą Generowanie raportów Panel przełączania programu GFI MailEssentials Panel przełączania programu GFI MailEssentials służy do konfigurowania następujących funkcji: GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 13

14 GFI MailEssentialsSposób uruchamiania interfejsu użytkownika programu Ustawianie nazw katalogów wirtualnych dla interfejsu internetowego i kanałów RSS Włączanie/wyłączanie przetwarzania wiadomości Włączanie/wyłączanie śledzenia Ustawianie obsługi kopii zapasowych poczty przed i po przetworzeniu Ustawianie adresu URL lokalizacji magazynu kwarantanny i publicznego adresu URL kwarantanny Określanie konta użytkownika w ramach ustawień funkcji przenoszenia do folderu programu Exchange Określanie portów komunikacji zdalnej Włączanie/wyłączanie powiadomień o nieprawidłowo przetworzonych wiadomościach GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 14

15 2.2 Filtrowanie poczty przychodzącej Filtrowanie poczty przychodzącej to proces obejmujący skanowanie i filtrowanie przychodzących wiadomości przed ich dostarczeniem użytkownikom. Przychodzące wiadomości są przekazywane do programu GFI MailEssentials i przetwarzane w następujący sposób: 1. Filtry na poziomie protokołu SMTP (Ataki DHA, Szara lista, Lista blokowania IP i Lista blokowania DNS IP) można uruchamiać przed odebraniem treści wiadomości Wiadomość jest skanowana za pomocą silników filtrowania złośliwego oprogramowania i zawartości. Wiadomości, w przypadku których wykryto złośliwe oprogramowanie są przetwarzane zgodnie ze skonfigurowanymi czynnościami. Jeśli wiadomość zostanie zidentyfikowana jako bezpieczna, jest przekazywana do następnego etapu. 3. Program sprawdza, czy wiadomość zaadresowano do listy znajdującej się na serwerze listy. Jeśli wiadomość pasuje do listy, jest przetwarzana przez serwer listy. 4. Przychodząca wiadomość jest filtrowana za pomocą filtrów antyspamowych. Wiadomości e- mail, które nie przeszły pomyślnie filtrowania pod kątem spamu są przetwarzane zgodne ze skonfigurowanymi czynnościami w zakresie zwalczania spamu. Jeśli wiadomość przejdzie przez wszystkie filtry i nie zostanie wykryty spam, jest przekazywana do następnego etapu. 5. Jeśli skonfigurowano funkcję odpowiedzi automatycznych, są one przesyłane do nadawcy. 6. Jeśli skonfigurowano funkcję monitorowania poczty , jest ona wyzwalana i są podejmowane odpowiednie czynności. 7. Wiadomość jest następnie sprawdzana przez filtr Nowi nadawcy. 8. Jeśli wiadomość nie została zablokowana przez jakikolwiek silnik skanowania lub filtr, jest ona przesyłana do skrzynki pocztowej użytkownika. 2.3 Filtrowanie poczty wychodzącej Filtrowanie poczty wychodzącej to proces obejmujący przetwarzanie wychodzących wiadomości e- mail przed ich przekazaniem za pośrednictwem Internetu. GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 15

16 Wychodzące wiadomości są przekazywane do programu GFI MailEssentials i przetwarzane w następujący sposób: 1. Wiadomość jest skanowana za pomocą silników filtrowania złośliwego oprogramowania i zawartości. Wiadomości, w przypadku których wykryto złośliwe oprogramowanie są przetwarzane zgodnie ze skonfigurowanymi czynnościami. Jeśli wiadomość zostanie zidentyfikowana jako bezpieczna, jest przekazywana do następnego etapu. 2. Następuje sprawdzenie wiadomości pod kątem poleceń zdalnych i ich wykonanie w przypadku wykrycia. Jeśli nie zostaną znalezione żadne elementy, wiadomość zostaje przekazana do następnego etapu. 3. Jeśli skonfigurowano funkcję zastrzeżenia, zostaje ono dodane do wiadomości Jeśli skonfigurowano funkcję monitorowania poczty , jest ona wyzwalana i są podejmowane odpowiednie czynności. 5. Jeśli włączono funkcję automatycznej listy dozwolonych elementów, adresy odbiorców zostają do niej dodane. Umożliwia to bezpośrednie przekazywanie odpowiedzi na takie wiadomości pierwotnemu nadawcy, bez konieczności sprawdzania pod kątem spamu. 6. Wiadomość zostaje wysłana do odbiorcy. 2.4 Silniki skanowania i filtry poczty Program GFI MailEssentials obejmuje wiele silników skanowania i filtrów pozwalających zapobiegać dostarczaniu użytkownikom w domenie złośliwych wiadomości , spamu i innej niechcianej poczty Skanowanie złośliwych wiadomości Poniższe silniki umożliwiają skanowanie i blokowanie wiadomości zawierających złośliwą zawartość. Silnik skanowania poczty Silniki antywirusowe Zabezpieczenia magazynu informacji Opis Program GFI MailEssentials korzysta z wielu silników antywirusowych w celu skanowania przychodzących, wychodzących i wewnętrznych wiadomości pod kątem obecności wirusów. Program GFI MailEssentials jest dostarczany z silnikami antywirusowymi Vipre i BitDefender. Można również zakupić licencję na użytkowanie programów Kaspersky, Avira i McAfee. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, funkcja Zabezpieczenia magazynu informacji umożliwia korzystanie z silników antywirusowych w celu sprawdzania elementów w magazynie informacji programu Microsoft Exchange. GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 16

17 Silnik skanowania poczty Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych Skaner wykrywania luk w poczcie e- mail Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Opis Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych analizuje i określa funkcje plików wykonywalnych dołączonych do wiadomości . Skaner może następnie poddawać kwarantannie pliki wykonywalne, których działanie jest podejrzane (np. konie trojańskie). Skaner wykrywania luk w poczcie blokuje skrypty wykorzystujące luki osadzone w wiadomościach , które są uruchamiane na komputerze użytkownika w momencie odebrania lub otwarcia wiadomości . Narzędzie do oczyszczania kodu HTML skanuje i usuwa kod skryptów z treści i załączników wiadomości Filtrowanie zawartości Poniższe filtry umożliwiają skanowanie zawartości wiadomości przez wykrywanie parametrów odpowiadających skonfigurowanym regułom. Silnik skanowania poczty Filtrowanie słów kluczowych Filtrowanie załączników Program do dekompresji plików Zaawansowane filtrowanie zawartości Opis Funkcja Filtrowanie słów kluczowych umożliwia konfigurowanie reguł filtrowania wiadomości na podstawie określonych słów kluczowych lub zwrotów w treści lub w temacie. Funkcja Filtrowanie załączników umożliwia konfigurowanie reguł filtrowania określonych typów załączników wiadomości w celu ich dopuszczania lub blokowania na poziomie serwera poczty. Program do dekompresji plików wyodrębnia i analizuje archiwa (pliki skompresowane) dołączane do wiadomości . Funkcja Zaawansowane filtrowanie zawartości umożliwia skanowanie danych nagłówka i zawartości wiadomości za pośrednictwem zaawansowanych, możliwych do konfigurowania warunków wyszukiwania i wyrażeń regularnych Filtry antyspamowe Poniższe filtry umożliwiają skanowanie i blokowanie wiadomości będących spamem. FILTR OPIS WŁĄCZONY DOMYŚLNIE SpamRazer Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji Ataki DHA (Directory Harvesting) Silnik antyspamowy umożliwiający stwierdzenie, czy wiadomość jest spamem za pomocą funkcji reputacji poczty, rozpoznawania cech i analizy zawartości. Blokuje wiadomości zawierające łącza do znanych witryn wyłudzających informacje lub typowe słowa kluczowe kojarzone z wyłudzaniem informacji. Ataki DHA (Directory Harvesting) polegają na próbach odgadnięcia przez spamerów adresów przez dołączanie typowych nazw użytkowników do adresu w domenie. Większość adresów nie istnieje. Tak Tak Tak (tylko jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w środowisku usługi Active Directory) GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 17

18 FILTR OPIS WŁĄCZONY DOMYŚLNIE Lista blokowania poczty Lista blokowania IP Lista blokowania DNS IP Lista blokowania DNS URI Struktura zasad dotyczących nadawców Przeciwdziałanie podszywaniu się Wykrywanie języka Header Checking Spam Keyword Checking Filtr Bayesa Lista blokowania poczty to niestandardowa baza danych adresów e- mail i domen, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Lista blokowania IP to niestandardowa baza danych adresów IP, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Filtr Lista blokowania DNS IP porównuje adresy IP serwerów poczty przychodzącej z publiczną listą serwerów, w przypadku których stwierdzono wysyłanie spamu. Powstrzymuje wiadomości zawierające łącza do domen znajdujących się na publicznych listach blokowania spamu URI. Ten filtr korzysta z rekordów SPF, aby blokować wiadomości wysłane ze sfałszowanych adresów IP, sprawdzając autoryzację adresu IP nadawcy. Sprawdzanie wiadomości z adresem nadawcy sugerującym pochodzenie z własnej domeny przy użyciu listy adresów IP w programie GFI MailEssentials. Jeśli adres IP nadawcy nie znajduje się na liście adresów IP serwerów w domenie własnej, wiadomość zostaje zablokowana. Określa język tekstu w treść wiadomości i jest skonfigurowany w celu blokowania określonych języków. Filtr Sprawdzanie nagłówków analizuje nagłówki wiadomości w celu identyfikacji spamu. Ten filtr umożliwia identyfikowanie spamu na podstawie słów kluczowych w otrzymanej wiadomości . Filtr antyspamowy można wyszkolić w celu precyzyjnego określania obecności spamu w wiadomości na podstawie wcześniejszych danych. Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Filtry działające na poziomie protokołu SMTP Poniższe filtry umożliwiają skanowanie i blokowanie wiadomości podczas transmisji w ramach protokołu SMTP przed ich odebraniem. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Filtrowanie transmisji SMTP (strona 159). FILTR OPIS WŁĄCZONY DOMYŚLNIE Lista blokowania IP Ataki DHA (Directory Harvesting) Lista blokowania DNS IP Szara lista Lista blokowania IP to niestandardowa baza danych adresów IP, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Ataki DHA (Directory Harvesting) polegają na próbach odgadnięcia przez spamerów adresów przez dołączanie typowych nazw użytkowników do adresu w domenie. Większość adresów nie istnieje. Filtr Lista blokowania DNS IP porównuje adresy IP serwerów poczty przychodzącej z publiczną listą serwerów, w przypadku których stwierdzono wysyłanie spamu. Filtr Szara lista tymczasowo blokuje przychodzące wiadomości od nieznanych odbiorców. Wiarygodne systemu poczty zazwyczaj próbują wysłać wiadomość ponownie po kilku minutach; spamerzy zazwyczaj ignorują takie komunikaty o błędach. Nie Nie Tak Nie Inne silniki Poniższe silniki ułatwiają rozpoznawanie bezpiecznych wiadomości . GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 18

19 FILTR OPIS WŁĄCZONY DOMYŚLNIE Lista dozwolonych elementów Nowi nadawcy Lista dozwolonych elementów obejmuje kryteria identyfikowania wiarygodnej poczty e- mail. Wiadomość spełniające określone kryteria nie podlegają skanowaniu przez filtry antyspamowe i są zawsze dostarczane odbiorcom. Filtr Nowi nadawcy identyfikuje wiadomości otrzymanie od osób, które wcześniej nie wysyłały wiadomości. Tak Nie 2.5 Typowe scenariusze wdrażania W tym rozdziale opisano możliwe scenariusze instalacji i konfiguracji programu GFI MailEssentials Instalacja bezpośrednia na serwerze programu Microsoft Exchange Figure 1: Instalowanie programu GFI MailEssentials na serwerze programu Microsoft Exchange Program GFI MailEssentials można zainstalować bezpośrednio na serwerze programu Microsoft Exchange w wersji 2003 lub nowszej bez konieczności dodatkowej konfiguracji. W środowiskach programu Microsoft Exchange 2007/2010 program GFI MailEssentials można instalować wyłącznie na serwerach z następującymi rolami: Serwer graniczny lub Transport centralny lub Transport centralny i Serwer skrzynek pocztowych w tej konfiguracji program GFI MailEssentials może również skanować w poszukiwaniu wirusów wewnętrzne wiadomości . W programie Microsoft Exchange 2013 program GFI MailEssentials można instalować wyłącznie na serwerach z następującymi rolami: Transport graniczny lub Mailbox. Program GFI MailEssentials obsługuje wiele serwerów poczty, lecz instalację na tym samym komputerze umożliwia wyłącznie program Microsoft Exchange. W przypadku innych serwerów poczty, na przykład Lotus Domino, program GFI MailEssentials należy zainstalować na osobnym komputerze. GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 19

20 2.5.2 Instalowanie na serwerze bramy poczty lub serwerze przekazującym/obwodowym Figure 2: Instalowanie programu GFI MailEssentials na serwerze bramy poczty /serwerze przekazującym Ta konfiguracja jest zazwyczaj używana w celu filtrowania spamu na oddzielnym komputerze, typowo w strefie DMZ. W tym środowisku serwer (określany również mianem serwera bramy/serwera obwodowego) przekazuje wiadomości na serwer poczty. GFI MailEssentials zostaje zainstalowany na serwerze bramy/serwerze obwodowym, aby filtrować wiadomości zawierające spam i złośliwe oprogramowanie przed ich przekazaniem na serwer poczty. Ta metoda umożliwia filtrowanie blokowanych wiadomości przed ich odebranie przez serwer poczty, co pozwala zredukować niepotrzebny ruch. Daje to również dodatkową odporność na uszkodzenia, gdyż w przypadku awarii serwera poczty nadal można odbierać wiadomości , ponieważ znajdują się one w kolejce na komputerze z programem GFI MailEssentials. Przeprowadzając instalację na oddzielnym serwerze (który nie pełni roli serwera poczty), należy najpierw skonfigurować taki komputer pod kątem funkcji bramy (serwer taki jest określany mianem hosta inteligentnego lub przekazującego pocztę ). Oznacza to, że wszystkie przychodzące wiadomości muszą zostać przeskanowane w programie GFI MailEssentials przed ich przekazaniem na serwer poczty w celu dystrybucji. Zanim wychodzące wiadomości zostaną przesłane do celu, serwer musi przekazać je do komputera pełniącego funkcję bramy w celu skanowania. W przypadku korzystania z zapory warto wdrożyć program GFI MailEssentials w strefie DMZ. Program GFI MailEssentials będzie pełnić rolę hosta inteligentnego/serwera przekazującego pocztę, jeśli zostanie zainstalowany w sieci obwodowej (określanej również mianem DMZ, czyli strefy zdemilitaryzowanej ). GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 20

21 Figure 3: Instalowanie programu GFI MailEssentials na oddzielnym komputerze w strefie DMZ Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze obwodowym, można korzystać z następujących filtrów antyspamowych na poziomie protokołu SMTP Ataki DHA (Directory Harvesting) i Szara lista. W środowiskach serwera programu Microsoft Exchange 2007/2010 na serwerach przekazujących pocztę w strefie DMZ można używać serwera programu Microsoft Exchange 2007/2010 z rolą serwera Transport graniczny. Usługę SMTP IIS należy skonfigurować pod kątem przekazywania wiadomości na serwer poczty, a rekord MX domeny powinien wskazywać komputer pełniący funkcję bramy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalowanie na serwerze bramy poczty lub serwerze przekazującym/obwodowym (strona 27). 2.6 Czynności użytkowników końcowych GFI MailEssentials korzysta z grup Active Directory, aby określić, co jest wyświetlane zalogowanym użytkownikom, gdy logują się w GFI MailEssentials. Jeśli aktualnie zalogowany użytkownik należy do grupy administratorów, w programie GFI MailEssentials zostaną załadowane wszystkie opcje konfiguracji programu GFI MailEssentials. Jeśli aktualnie zalogowany użytkownik należy do grupy użytkowników, w programie GFI MailEssentials zostanie załadowana ograniczona liczba opcji umożliwiająca zalogowanemu użytkownikowi zarządzanie własnym obszarem kwarantanny i osobistymi listami dozwolonych elementów/blokowania. Adres URL używany do logowania w GFI MailEssentials jest zawsze taki sam bez względu na to, czy aktualnie zalogowany użytkownik należy do grupy administratora lub użytkowników Active Directory. GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 21

22 Czynności użytkowników są dostępne wyłącznie w przypadku skonfigurowania programu GFI MailEssentials pod kątem użycia trybu usług IIS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tryb interfejsu użytkownika (strona 259). Lista funkcji dostępnych dla kont użytkowników: Funkcja Osobista lista dozwolonych elementów i Osobista lista blokowania Wyszukiwanie w kwarantannie SpamTag MailInsights Opis Użytkownicy mogą skonfigurować dodatkowe listy, zawierające dopuszczone i blokowane adresy , stanowiące uzupełnienie list skonfigurowanych przez administratora systemu. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Osobista lista dozwolonych elementów i/lubosobista lista blokowania są włączone. Domyślne te opcje są wyłączone. Umożliwia użytkownikom dostęp do wiadomości będących spamem, które zostały poddane kwarantannie, i zarządzanie nimi. Użytkownicy mogą przeglądać, wyświetlać, a następnie zatwierdzać lub usuwać wiadomości poddane kwarantannie. Aby skorzystać z tej funkcji, działanie filtrów antyspamowych musi być skonfigurowane do przenoszenia wiadomości będących spamem do kwarantanny. Użytkownicy nie mogą zarządzać poddanymi kwarantannie szkodliwymi wiadomościami ze względu na związane z tym ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą korzystać z wtyczki SpamTag do programu Microsoft Outlook w celu zarządzania preferencjami obsługi wiadomości będących spamem. Wtyczka SpamTag musi być zainstalowana na komputerze użytkownika, aby był dostępny z poziomu programu Microsoft Outlook. : Ta funkcja jest niedostępna dla użytkowników w internetowym interfejsie programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wtyczka SpamTag dla programu Microsoft Outlook (strona 168). MailInsights to funkcja raportowania, która dostarcza graficzną prezentację najważniejszych 20 kontaktów, z którymi użytkownik miał kontakt w ciągu ostatnich 30 dni. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak użytkownicy końcowi mogą korzystać z programu GFI MailEssentials, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika końcowego produktu GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 2 Informacje o programie GFI MailEssentials 22

23 3 Instalacja Niniejszy rozdział zawiera informacje pozwalające zainstalować program GFI MailEssentials w sieci przy zminimalizowaniu czynności konfiguracyjnych. Tematy w tym rozdziale: 3.1 Wymagania systemowe Czynności przygotowawcze instalacji Procedura instalacji Uaktualnianie z wcześniejszej wersji Czynności poinstalacyjne Wymagania systemowe Wymagania sprzętowe Minimalne wymagania sprzętowe programu GFI MailEssentials są następujące: Procesor Minimalne: 2 GHz Zalecane: 2 GHz o wielu rdzeniach Dostępna pamięć (RAM) Minimalne: 1,2 GB Zalecane: 1,5 GB Miejsce na dysku Minimalne: 6 GB Zalecane: 10 GB Wymagania sprzętowe różnią się w zależności od wielu czynników, między innymi ilości poczty e- mail i liczby silników antywirusowych włączonych w programie GFI MailEssentials. Powyższe wymagania odnoszą się wyłącznie do programu GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 3 Instalacja 23

24 3.1.2 Wymagania w zakresie oprogramowania Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2003 Standard lub Enterprise (x86 lub x64, włącznie z wydaniem R2) lub nowszy (włącznie z wydaniami Microsoft Windows Server 2012 Standard i DataCenter) Windows Small Business Server 2003/2008/2011 Obsługiwane serwery poczty Program GFI MailEssentials można instalować na poniższych serwerach poczty bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych. Serwer programu Microsoft Exchange 2013 Funkcja Information Store Protection (VSAPI) nie jest obsługiwana w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2013, ponieważ interfejs VSAPI został usunięty z serwera programu Microsoft Exchange Serwer programu Microsoft Exchange 2010 Serwer programu Microsoft Exchange 2007 z dodatkiem SP1 lub nowszym Microsoft Exchange Server 2003 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalowanie na serwerze programu Microsoft Exchange (strona 27). Program GFI MailEssentials można również zainstalować w środowisku z dowolnym serwerem poczty zgodnym ze standardem SMTP. W takim przypadku program GFI MailEssentials należy zainstalować na serwerze bramy/serwerze obwodowym, aby spam był filtrowany przed osiągnięciem serwera poczty. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalowanie na serwerze bramy poczty lub serwerze przekazującym/obwodowym (strona 27). Obsługiwane przeglądarki internetowe Programu GFI MailEssentials można używać w następujących przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej Google Chrome w wersji (10 października 2012) lub nowszej Mozilla Firefox w wersji (26 października 2012) lub nowszej Inne wymagane składniki Usługa World Wide Web programu Internetowe usługi informacyjne (IIS ) Usługa SMTP programu Internetowe usługi informacyjne (IIS ) z wyjątkiem instalacji na serwerze programu Microsoft Exchange 2007/2010/2013 Microsoft.NET Framework 4 GFI MailEssentials 3 Instalacja 24

25 Aktywacja HTTP funkcji WCF wymagana w przypadku używania wtyczki SpamTag dla programu Microsoft Outlook Usługa roli Uwierzytelnianie systemu Windows i usługa Zawartość statyczna wymagane w przypadku instalowania w systemie Microsoft Windows Server 2008/2008R2 Usługa MSMQ (Microsoft Messaging Queuing Service) aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: Instalowanie programu MSMQ na Windows Server 2012 Instalowanie programu MSMQ na Windows Server 2008 Instalowanie programu MSMQ na Windows Server 2003 Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania wstępnie wymaganych składników w systemie Microsoft Windows Server 2008, zapoznaj się z następującym artykułem: Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania wstępnie wymaganych składników w systemie Microsoft Windows Server 2012, zapoznaj się z następującym artykułem: Funkcji ochrony magazynu informacji programu GFI MailEssentials nie można używać, jeśli inne oprogramowanie jest zarejestrowane w celu korzystania z interfejsu VSAPI programu Microsoft Exchange. Program GFI MailEssentials można również instalować w środowiskach wirtualnych, takich jak Microsoft Hyper-V i środowisko z oprogramowaniem do wirtualizacji VMWare. Grupa zasobów klastru serwerów wirtualnych firmy Microsoft z klastrem dysku fizycznego. Jest to wymagane TYLKO w przypadku środowisk z klastrami programu Microsoft Exchange Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Klastry programu Microsoft Exchange 2003 (strona 31). Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia grupy zasobów dla serwera wirtualnego programu Exchange w ramach klastru serwerów systemu Windows, zapoznaj się z następującym artykułem: Oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych Oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych może powodować nieprawidłowe działanie programu GFI MailEssentials. Ma to miejsce, jeśli oprogramowanie takie odmawia dostępu do określonych plików wymaganych przez program GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 3 Instalacja 25

26 Należy wyłączyć funkcje skanowania poniższych folderów przez oprogramowanie antywirusowe innych firm i oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych: Instalacja w systemie 32-bitowym (x86) <..\Program Files\Common Files\GFI> <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Instalacja w systemie 64-bitowym (x64) <..\Program Files (x86)\common Files\GFI> <..\Inetpub\mailroot> jeśli dokonano instalacji na komputerze pełniącym funkcję bramy. <..\Program Files\Exchsrvr\Mailroot> jeśli dokonano instalacji na komputerze z programem Microsoft Exchange <..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles> jeśli dokonano instalacji na komputerze z programem Microsoft Exchange <..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles> jeśli dokonano instalacji na komputerze z programem Microsoft Exchange <..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles> jeśli dokonano instalacji na komputerze z programem Microsoft Exchange Ustawienia portów zapory Zaporę należy skonfigurować tak, aby umożliwić programowi GFI MailEssentials korzystanie z poniższych portów. Port Opis 53 DNS Używany przez następujące filtry antyspamowe: 20 i 21 FTP Lista blokowania DNS IP SpamRazer Lista blokowania DNS URI Używany przez program GFI MailEssentials do nawiązywania połączenia z serwerem ftp.gfi.com i pobierania informacji o najnowszych wersjach produktów. 80 HTTP Używany przez program GFI MailEssentials do pobierania poprawek produktu i aktualizacji dla następujących modułów: SpamRazer Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji Filtr Bayesa Pliki definicji antywirusowych Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych Skaner wykrywania luk w poczcie Program GFI MailEssentials pobiera pliki z następujących lokalizacji: *.mailshell.com *.spamrazer.gfi.com : Program GFI MailEssentials można również skonfigurować w celu pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia serwera proxy (strona 250). GFI MailEssentials 3 Instalacja 26

27 Port 9090, 9091 komunikacja zdalna 389/636 LDAP/LDAPS Opis Te porty są używane do celów komunikacji międzyprocesowej. Nie są wymagane czynności konfiguracyjne zapory w celu zezwolenia na połączenia za pośrednictwem portów komunikacji zdalnej, ponieważ wszystkie procesy programu GFI MailEssentials są uruchamiane na tym samym serwerze. : Należy upewnić się, że nasłuch tych portów prowadzi wyłącznie program GFI MailEssentials. Jeśli z tych portów korzystają inne aplikacje, można je zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Porty komunikacji zdalnej (strona 290). Ten port jest używany w następujących scenariuszach: Środowisko programu Microsoft Exchange wymagany, jeśli serwer w programem GFI MailEssentials nie ma dostępu/nie może pobrać listy użytkowników z usługi Active Directory, np. w środowisku DMZ lub innych środowiskach nie korzystających z usługi Active Directory. Środowisko serwera poczty Lotus Domino wymagany w celu pobierania adresów z serwera programu Lotus Domino. Inne środowiska serwera poczty SMTP wymagany w celu pobierania adresów z serwera SMTP. 3.2 Czynności przygotowawcze instalacji Przed zainstalowaniem programu GFI MailEssentials należy przygotować środowisko do wdrożenia. Tematy w tym rozdziale: Instalowanie na serwerze programu Microsoft Exchange Instalowanie na serwerze bramy poczty lub serwerze przekazującym/obwodowym Klastry programu Microsoft Exchange 2003 Lotus Domino Instalowanie na serwerze programu Microsoft Exchange W przypadku instalacji programu GFI MailEssentials na serwerze zawierającym program Microsoft Exchange w wersji 2003 lub nowszej, nie są wymagane żadne czynności przygotowawcze ani konfiguracyjne. W środowiskach programu Microsoft Exchange 2007/2010 program GFI MailEssentials można instalować wyłącznie na serwerach z następującymi rolami: Serwer graniczny lub Transport centralny lub Transport centralny i Serwer skrzynek pocztowych w tej konfiguracji program GFI MailEssentials może również skanować w poszukiwaniu wirusów wewnętrzne wiadomości . W programie Microsoft Exchange 2013 program GFI MailEssentials można instalować wyłącznie na serwerach z następującymi rolami: Transport graniczny lub Mailbox Instalowanie na serwerze bramy poczty lub serwerze przekazującym/obwodowym Program GFI MailEssentials można zainstalować w następujących środowiskach: GFI MailEssentials 3 Instalacja 27

28 Na serwerze obwodowym (na przykład w strefie DMZ). Jako serwer przekazujący pocztę między obwodowym serwerem SMTP (pełniącym funkcję bramy) a serwerem poczty. Ta konfiguracja jest zazwyczaj używana w celu filtrowania spamu na oddzielnym komputerze, typowo w strefie DMZ. W tym środowisku serwer (określany również mianem serwera bramy/serwera obwodowego) przekazuje wiadomości na serwer poczty. GFI MailEssentials zostaje zainstalowany na serwerze bramy/serwerze obwodowym, aby filtrować wiadomości zawierające spam i złośliwe oprogramowanie przed ich przekazaniem na serwer poczty. Program GFI MailEssentials używa usługi SMTP programu IIS jako serwera SMTP, dlatego usługę SMTP programu IIS należy skonfigurować tak, aby pełniła funkcję serwera przekazującego pocztę. Aby to zrobić: Krok 1: Włącz usługę SMTP programu IIS Krok 2: Utwórz domeny SMTP dla przekazywania poczty Krok 3: Włącz funkcję przekazywania poczty na serwer programu Microsoft Exchange Krok 4: Zabezpiecz serwer SMTP przekazujący pocztę Krok 5: Skonfiguruj serwer poczty tak, aby przekazywał wiadomości za pośrednictwem bramy Krok 6: Zaktualizuj rekord MX domeny, aby wskazywał serwer przekazujący pocztę Krok 7: Przetestuj nowy serwer przekazujący pocztę Krok 1: Włącz usługę SMTP programu IIS Windows Server Przejdź do obszaru Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. 2. Wybierz pozycję Serwer aplikacji i kliknij przycisk Szczegóły. 3. Wybierz pozycję Internetowe usługi informacyjne (IIS) i kliknij przycisk Szczegóły. 4. Wybierz opcję Usługa SMTP i kliknij przycisk OK. 5. Kliknij przycisk Dalej, aby sfinalizować konfigurację. Windows Server Uruchom program Menedżer serwera systemu Windows. 2. Przejdź do węzła Funkcje i wybierz polecenie Dodaj funkcje. 3. Z poziomu Kreatora dodawania funkcji wybierz pozycję Serwer SMTP. Funkcja Serwer SMTP może wymagać zainstalowania dodatkowych usług ról i funkcji. Kliknij przycisk Dodaj wymagane usługi ról, aby kontynuować instalację. 4. Na następnych ekranach klikaj przycisk Dalej, aby konfigurować wymagane usługi ról i funkcje, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację. 5. Kliknij przycisk Zamknij, aby sfinalizować konfigurację. GFI MailEssentials 3 Instalacja 28

29 Krok 2: Utwórz domeny SMTP dla przekazywania poczty 1. Przejdź do obszaru Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS). 2. W lewym okienku rozwiń węzeł odpowiedniego serwera. Kliknij prawym przyciskiem domyślny wirtualny serwer SMTP i wybierz polecenie Właściwości. 4. Rozwiń węzeł domyślnego wirtualnego serwera SMTP. 5. Kliknij prawym przyciskiem polecenie Domeny i wybierz polecenia Nowe > Domena. 6. Zaznacz pole wyboru Zdalna i kliknij przycisk Dalej. 7. Określ nazwę domeny organizacji (na przykład test.mojadomena.pl) i kliknij przycisk Zakończ. Krok 3: Włącz funkcję przekazywania poczty na serwer programu Microsoft Exchange 1. Kliknij prawym przyciskiem nową domenę i wybierz polecenie Właściwości. 2. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na przekazywanie poczty przychodzącej do tej domeny. 3. Zaznacz pole opcji Prześlij całą pocztę do hosta inteligentnego i określ adres IP serwera zarządzającego wiadomościami w tej domenie. Adres IP należy umieścić w nawiasach kwadratowych, np. [ ], aby wyłączyć go z wyszukiwania DNS. 4. Kliknij przycisk OK, aby sfinalizować konfigurację. Krok 4: Zabezpiecz serwer SMTP przekazujący pocztę Niezabezpieczony serwer przekazujący pocztę może zostać bezprawnie wykorzystany jako otwarta brama przekazująca spam. Aby temu zapobiec, zalecane jest określenie serwerów poczty dopuszczonych do przekazywania poczty za pośrednictwem danego serwera (na przykład można zezwolić na korzystanie z serwera przekazującego pocztę wyłącznie określonym serwerom). Aby to zrobić: 1. Przejdź do obszaru Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS). 2. W lewym okienku rozwiń węzeł odpowiedniego serwera. Kliknij prawym przyciskiem domyślny wirtualny serwer SMTP i wybierz polecenie Właściwości. 3. Na karcie Dostęp wybierz opcję Przekazywanie. 4. Zaznacz pole opcji Tylko poniższa lista i kliknij przycisk Dodaj. 5. Określ adresy IP wewnętrznych serwerów poczty dopuszczonych do przekazywania wiadomości e- mail za pośrednictwem danego serwera przekazującego. Można określić następujące elementy: Pojedyncze komputery autoryzowanie określonego komputera do przekazywania poczty za pośrednictwem danego serwera. Aby wyszukać adres IP określonego hosta, użyj przycisku Wyszukiwanie DNS. Grupa komputerów autoryzowanie określonych komputerów do przekazywania poczty za pośrednictwem danego serwera. Domena autoryzowanie wszystkich komputerów w określonej domenie do przekazywania poczty za pośrednictwem danego serwera. GFI MailEssentials 3 Instalacja 29

30 Użycie opcji Domena powoduje zwiększenie obciążenia zasobów przetwarzania, co może zmniejszyć wydajność usługi SMTP. Dzieje się tak ze względu na wyzwalanie odwrotnego wyszukiwania DNS w odniesieniu do wszystkich adresów IP (w danej domenie), które podjęły próbę przekazania poczty za pośrednictwem serwera. Krok 5: Skonfiguruj serwer poczty tak, aby przekazywał wiadomości za pośrednictwem programu GFI MailEssentials Microsoft Exchange Server 2003 Skonfiguruj łączniki SMTP przekazujące wiadomości do programu GFI MailEssentials. 1. Uruchom program Menedżer systemu Exchange. 2. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Łączniki, kliknij polecenia Nowe > Łącznik SMTP i określ nazwę łącznika. 3. Wybierz opcję Prześlij całą pocztę za pośrednictwem tego łącznika do hosta inteligentnego i określ adres IP serwera przekazującego programu GFI MailEssentials w nawiasach kwadratowych, na przykład [ ]. 4. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz serwer przekazujący pocztę programu GFI MailEssentials. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Przejdź do karty Przestrzeń adresowa. 7. Kliknij przycisk Dodaj, wybierz opcję SMTP i kliknij przycisk OK. 8. Wprowadź nazwę domeny i kliknij przycisk OK. 9. Wybierz opcję Zezwól na przekazywanie wiadomości do tych domen. 10. Kliknij przycisk OK. Lotus Notes Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania routingu w środowisku programu Lotus Domino, zapoznaj się z częścią Podręcznik instalacji (Domino). Serwer poczty SMTP/POP3 Skonfiguruj serwer poczty tak, aby przekazywał wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e- mail za pośrednictwem programu GFI MailEssentials W obszarze konfiguracji programu serwera poczty użyj opcji przekazywania całej poczty za pośrednictwem innego serwera poczty (opcja ta zazwyczaj nosi nazwę podobną do Przekazuj wszystkie wiadomości do hosta. Wprowadź nazwę lub adres IP komputera z programem GFI MailEssentials. Zapisz nowe ustawienia i ponownie uruchom serwer poczty. Krok 6: Zaktualizuj rekord MX domeny, aby wskazywał serwer przekazujący pocztę Należy zaktualizować rekord MX domeny tak, aby wskazywał adres IP nowego serwera przekazującego pocztę. Jeśli serwer DNS jest zarządzany przez usługodawcę internetowego, należy poprosić o zaktualizowanie rekordu MX. GFI MailEssentials 3 Instalacja 30

31 Jeśli rekord MX nie zostanie zaktualizowany, wszystkie wiadomości będą przekazywane bezpośrednio na serwer poczty, z pominięciem programu GFI MailEssentials. Sprawdź, czy rekord MX został pomyślnie zaktualizowany Aby sprawdzić, czy rekord MX został zaktualizowany: 1. W wierszu polecenia wprowadź polecenie nslookup i naciśnij klawisz Enter. 2. Wprowadź ciąg set type=mx i naciśnij klawisz Enter. 3. Określ nazwę domeny poczty i naciśnij klawisz Enter. Rekord MX powinien zwrócić adresy IP serwerów przekazujących pocztę. Krok 7: Przetestuj nowy serwer przekazujący pocztę Przed rozpoczęciem instalacji programu GFI MailEssentials sprawdź, czy nowy serwer przekazujący pocztę działa prawidłowo. Przetestuj połączenie przychodzące SMTP programu IIS 1. Wyślij wiadomość z zewnętrznego konta (np. w usłudze Gmail) na wewnętrzny adres Upewnij się, że oczekiwany odbiorca odebrał testową wiadomość w kliencie poczty e- mail. Przetestuj połączenie wychodzące SMTP programu IIS 1. Wyślij wiadomość z wewnętrznego konta na zewnętrzny adres (np. w usłudze Gmail). 2. Upewnij się, że oczekiwany odbiorca/użytkownik zewnętrzny odebrał testową wiadomość e- mail. Można również użyć programu Telnet, aby ręcznie wysłać testową wiadomość i uzyskać więcej informacji pomocnych podczas rozwiązywania problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: Klastry programu Microsoft Exchange 2003 Niniejszy temat zawiera instrukcje dotyczące instalowania i odinstalowywania programu GFI MailEssentials w środowisku klastrów programu Microsoft Exchange Klaster to grupa serwerów, nazywanych węzłami, które pracują wspólnie jako pojedynczy serwer. Takie środowisko zapewnia wysoką dostępność i mechanizmy pracy awaryjnej gwarantujące stałą dostępność zasobów i aplikacji, co obejmuje również infrastrukturę obsługi poczty . Jeśli jeden z węzłów ulegnie awarii lub stanie się niedostępny, zasoby i aplikacje zostają przełączone do innego węzła w klastrze. GFI MailEssentials 3 Instalacja 31

32 Program GFI MailEssentials można zainstalować wyłącznie w środowisku klastrów aktywnychpasywnych. W przypadku awarii klastra aktywnego w środowisku klastrów aktywnych-pasywnych, mechanizm pracy awaryjnej uaktywnia jeden z klastrów pasywnych (tj. przejmuje on rolę węzła, który uległ awarii). Aby zainstalować program GFI MailEssentials w środowisku klastrów serwera programu Microsoft Exchange Server 2000/2003, należy spełnić następujące wymagania: Wszystkie uruchomione aplikacje należy zamknąć. Serwer programu Microsoft Exchange 2000/2003 zainstalowano w trybie klastrowym. Zasób grupy serwera wirtualnego programu Exchange istnieje i obejmuje między innymi zasób klastru dysku wirtualnego. Wszystkie węzły klastra należy wyłączyć, z wyjątkiem węzła, na którym zostanie przeprowadzona instalacja programugfi MailEssentials. 1. Rozpocznij proces instalacji, upewniając się, że: Wszystkie pliki zostaną zainstalowane na udostępnionym dysku twardym Instalacja jest przeprowadzana w domyślnej witrynie sieci Web komputera 2. Po ukończeniu uruchom domyślną witrynę sieci Web, korzystając z Menedżera usług IIS. 3. Przejdź do obszaru Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Administrator klastrów i utwórz nową grupę zasobów (kliknij prawym przyciskiem polecenia Grupy > Nowa > Grupa). 4. W polu nazwy wprowadź ciąg GFI MailEssentials, a w polu opisu ciąg Usługi programu GFI MailEssentials. Kliknij przycisk Dalej. 5. Przenieś wszystkie dostępne węzły do obszaru Preferowani właściciele i kliknij przycisk Zakończ. 6. Kliknij prawym przyciskiem polecenie GFI MailEssentials > Nowy > Zasób. 7. Ustaw nazwę GFI List Server. 8. Ustaw wartość Usługa ogólna w obszarze Typ zasobu i kliknij przycisk Dalej. 9. Ustaw wartość możliwych właścicieli dla wszystkich dostępnych węzłów i kliknij przycisk Dalej. 10. Kliknij przycisk Dalej. 11. Ustaw nazwę usługi listserv i kliknij przycisk Dalej. 12. Kliknij przycisk Zakończ. 13. Powtórz kroki od 7 do 12, używając następujących danych: Nazwa GFI MailEssentials AS Scan Engine GFI MailEssentials Attendant GFI MailEssentials Autoupdater GFI MailEssentials AV Scan Engine GFI MailEssentials Backend GFI MailEssentials Enterprise Transfer Nazwa usługi gfiscans gfimesattendant gfimesavupdate GFIScanM gfimesbackend gfimetrxsvc GFI MailEssentials 3 Instalacja 32

33 Nazwa GFI MailEssentials Legacy Attendant GFI MailEssentials Quarantine Action Services GFI POP2Exchange Nazwa usługi gfiasmsecatt gfimesqashost gfipop2exch 14. Po ukończeniu czynności przełącz grupę programu GFI MailEssentials w tryb online. 15. Zamknij ten węzeł i uruchom nowy węzeł. 16. Powtórz kroki 1 i 2 w odniesieniu do wszystkich węzłów klastra. Odinstalowywanie programu GFI MailEssentials w środowisku klastrów Upewnij się, że włączono tylko jeden węzeł klastra; pozostałe węzły powinny być wyłączone. 1. Zatrzymaj wszystkie usługi GFI. 2. Wykonaj kopię zapasową zawartości folderu instalacji programu GFI MailEssentials w innej lokalizacji. 3. Usuń wszystkie usługi GFI z obszaru Zasoby klastra w grupie programu GFI MailEssentials. 4. Uruchom wszystkie usługi GFI i upewnij się, że wszystkie usługi klastra i usługi programu Exchange są uruchomione i działają prawidłowo. 5. Odinstaluj program z pierwszego węzła. 6. Otwórz aplet Usługi, aby upewnić się, czy nie usunięto żadnych usług GFI MailEssentials. W przypadku każdej usługi znajdującej się w aplecie Usługi uruchom następujące polecenie w polu poleceń: sc delete <Nazwa usługi>. Na przykład uruchom polecenie sc delete gfiasmsecatt jeśli GFI MailEssentials Legacy Attendant nadal tam się znajduje. 7. Otwórz Edytor rejestru i usuń klucz: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GFI 8. Skopiuj kopię zapasową programu GFI MailEssentials do lokalizacji, w której był on zainstalowany. 9. Wyłącz bieżący węzeł i uruchom następny węzeł. Upewnij się, że wszystkie usługi klastra, usługi programu Exchange i usługi programu GFI MailEssentials są uruchomione i działają prawidłowo. 10. Odinstaluj program GFI MailEssentials. 11. Otwórz aplet Usługi, aby upewnić się, czy nie usunięto żadnych usług GFI MailEssentials. W przypadku każdej usługi znajdującej się w aplecie Usługi uruchom następujące polecenie w polu poleceń: sc delete <Nazwa usługi>. Na przykład uruchom polecenie sc delete gfiasmsecatt jeśli GFI MailEssentials Legacy Attendant nadal tam się znajduje. 12. Powtórz kroki od 7 do 11 w przypadku wszystkich pozostałych węzłów. 13. Usuń folder instalacji programu GFI MailEssentials i jego kopię zapasową. W obszarze administratora klastrów usuń wszystkie usługi GFI Lotus Domino Informacje dotyczące korzystania z programu GFI MailEssentials w środowisku z programem Lotus Domino. Niezgodności dotyczące programu Lotus Domino Informacje na temat instalacji programu w środowisku z programem Lotus Domino GFI MailEssentials 3 Instalacja 33

34 Konfiguracja folderów funkcji Anti-Spam w przypadku programu Lotus Domino Niezgodności dotyczące programu Lotus Domino Wewnętrzne noty/wiadomości nie są skanowane Program GFI MailEssentials nie skanuje wewnętrznych not/wiadomości wysłanych przez program Lotus Domino, ponieważ format nadawcy/odbiorcy w programie Lotus Domino jest niezgodny. Wewnętrzne noty/wiadomości przekazane do programu GFI MailEssentials są umieszczane w kolejce i nie zostają przetworzone. Nie należy przekazywać wewnętrznych not/wiadomości za pośrednictwem programu GFI MailEssentials. Serwer listy programu GFI MailEssentials nie działa z programem Lotus Domino Funkcja tworzenia biuletynów lub list dyskusyjnych nie działa w odniesieniu do domeny wewnętrznej programu Lotus Domino. Nie należy korzystać z tej opcji. W przypadku skorzystania z tej funkcji użytkownicy programu Lotus Domino nie będą mogli wysyłać wiadomości na listę. Podręcznik instalacji programu GFI MailEssentials w środowisku z programem Lotus Domino Informacje w niniejszej sekcji umożliwiają zainstalowanie i skonfigurowanie programu Lotus Domino pod kątem współpracy z programem GFI MailEssentials. Program GFI MailEssentials należy zainstalować na innym komputerze niż program Lotus Domino, tak jak pokazano na poniższej ilustracji. Figure 4: Instalacja programu GFI MailEssentials na serwerze oddzielnym od programu Lotus Domino Zainstaluj program GFI MailEssentials, uruchamiając plik instalacyjny programu GFI MailEssentials i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalacja (strona 23). Jeśli program GFI MailEssentials zostanie zainstalowany na komputerze z usługą Active Directory, może zostać wyświetlone poniższe okno dialogowe. Wybierz pole opcji Nie, nie korzystam z usługi Active Directory, aby zainstalować program GFI MailEssentials w trybie SMTP. Komputer z zainstalowanym programem GFI MailEssentials należy skonfigurować tak, aby pełnił funkcję bramy w odniesieniu do całej poczty (serwer taki jest określany mianem hosta inteligentnego lub przekazującego pocztę ). Oznacza to, że wszystkie przychodzące wiadomości e- mail muszą przejść przez taki komputer przed ich przekazaniem na serwer poczty w celu dystrybucji (komputer taki jako pierwszy odbiera pocztę przeznaczoną na serwer poczty). Ten sam schemat odnosi się do wiadomości wychodzących zanim zostaną one przesłane do odbiorców zewnętrznych za pośrednictwem Internetu, serwer poczty musi przekazać je do komputera pełniącego funkcję bramy w celu skanowania (komputer taki musi stanowić ostatni przystanek GFI MailEssentials 3 Instalacja 34

35 poczty przeznaczonej do przesłania do Internetu). Dzięki temu program GFI MailEssentials może sprawdzać wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące przed ich dostarczeniem odbiorcom. Rekord MX domeny musi wskazywać serwer przekazujący pocztę. Jeśli serwerem DNS zarządza usługodawca internetowy, należy poprosić go o aktualizację jego ustawień. Ponieważ nowy serwer przekazujący musi najpierw odebrać całą pocztę przychodzącą, należy zaktualizować rekord MX domeny tak, aby wskazywał adres IP nowego serwera przekazującego pocztę/serwera bramy. Zweryfikuj rekord MX serwera DNS w następujący sposób: 1. W wierszu polecenia wprowadź polecenie nslookup i naciśnij klawisz Enter. 2. Wprowadź ciąg set type=mx i naciśnij klawisz Enter. 3. Wprowadź domenę poczty i naciśnij klawisz Enter. Rekord MX domeny powinien zwracać pojedynczy adres IP odpowiadający adresowi IP komputera z programem GFI MailEssentials. Screenshot 1: Weryfikowanie rekordu MX serwera DNS 4. Przetestuj nowy serwer przekazujący pocztę. Przed rozpoczęciem instalacji programu GFI MailEssentials sprawdź, czy nowy serwer przekazujący pocztę działa prawidłowo. 5. Przetestuj połączenie przychodzące SMTP programu IIS, wysyłając wiadomość z zewnętrznego konta na adres użytkownika wewnętrznego (jeśli nie dysponujesz zewnętrznym kontem, użyj internetowej usługi poczty , np. mail.live.com). Sprawdź, czy klient poczty e- mail odebrał wiadomość. 6. Przetestuj połączenie wychodzące SMTP programu IIS, wysyłając wiadomość na zewnętrzne konto, korzystając z klienta poczty . Sprawdź, czy użytkownik zewnętrzny odebrał wiadomość. GFI MailEssentials 3 Instalacja 35

36 Zamiast korzystać z klienta poczty , można wysłać wiadomość ręcznie za pomocą programu Telnet. Umożliwia to uzyskanie większej ilości informacji przydatnych w przypadku rozwiązywania problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: Konfigurowanie programu Lotus Domino w celu wysyłania wychodzących wiadomości za pośrednictwem programu GFI MailEssentials Aby przekazywać wszystkie wychodzące wiadomości na serwer z zainstalowanym programem GFI MailEssentials, należy skonfigurować program Lotus Domino według poniższych instrukcji. 1. Z poziomu modułu Lotus Domino Administrator kliknij kartę Configuration (Konfiguracja) i wybierz polecenia Server > Configurations (Serwer > Konfiguracje). Screenshot 2: Moduł Lotus Domino Administrator kliknij opcję Configurations (Konfiguracje). 2. Po wybraniu sekcji konfiguracji w oknie głównym zostanie wyświetlona konfiguracja serwera. Wybierz odpowiedni serwer i kliknij przycisk Edit configuration (Edytuj konfigurację). Screenshot 3: Kliknij przycisk Edit Configuration (Edytuj konfigurację) Na stronie konfiguracji dokumentu wybierz kartę Router/SMTP i upewnij się, że wybrano kartę Basics (Ustawienia podstawowe). Kliknij dwukrotnie zawartość, aby włączyć tryb edycji. Wybierz pozycję Relay host for messages leaving the local internet domain (Host przekazujący dla wiadomości opuszczających lokalną domenę internetową) i wprowadź adres IP komputera, na którym zainstalowano program GFI MailEssentials. Kliknij przycisk Save and Close (Zapisz i zamknij), aby zapisać dokument konfiguracji. Ustawienia protokołu LDAP programu Lotus Domino W programie Lotus Domino włącz funkcje Directory Catalog (Wykaz katalogów) i Directory Assistance (Pomoc katalogowa). W bazie danych Directory Assistance kliknij polecenie Add Directory Assistance (Dodaj dokument pomocy katalogowej), aby utworzyć nowy dokument pomocy. W dokumencie należy GFI MailEssentials 3 Instalacja 36

37 włączyć obsługę klientów LDAP w obszarze Make this domain available to (Udostępnij tę domenę) w następujący sposób: Screenshot 4: Ustawienia protokołu LDAP programu Lotus Domino W obszarze konfiguracji serwera należy edytować poświadczenia konfiguracji. Wymagane jest włączenie funkcji uwierzytelniania anonimowego, aby program GFI MailEssentials mógł uzyskiwać dostęp do protokołu LDAP w programie Lotus Domino. GFI MailEssentials 3 Instalacja 37

38 Screenshot 5: Włączanie funkcji uwierzytelniania anonimowego Konfiguracja folderów funkcji Anti-Spam w przypadku programu Lotus Domino 1. Z poziomu modułu Lotus Notes Administrator utwórz bazę danych z użyciem zwykłego szablonu MAIL85.NTF, która zostanie użyta jako folder publiczny. Po utworzeniu bazy danych kliknij ją prawym przyciskiem w sekcji plików i wybierz polecenie Access Control (Kontrola dostępu). Skonfiguruj użytkownika, grupę lub serwer mający dostęp do bazy danych. GFI MailEssentials 3 Instalacja 38

39 Screenshot 6: Tworzenie nowej bazy danych 2. Skonwertuj bazę danych za pomocą konsoli serwera, wprowadzając poniższy ciąg: load convert -e -h mail\public.nsf Wprowadzenie polecenia powinno dać poniższy wynik. Screenshot 7: Wyniki działania funkcji load convert 3. Po ukończeniu działań upewnij się, że można uzyskać dostęp do bazy danych z poziomu usługi IMAP. Z poziomu modułu Lotus Notes Administrator przejdź do obszaru Configuration (Konfiguracja) i wybierz kartę Files (Pliki). Wyróżnij bazę danych folderu publicznego, kliknij polecenie menu Edit (Edycja), wybierz polecenie Copy as Link (Kopiuj jako łącze) i kliknij polecenie Application Link (Łącze aplikacji). GFI MailEssentials 3 Instalacja 39

40 Screenshot 8: Kopiowanie do schowka łącza do bieżącej aplikacji 4. Z poziomu konfiguracji przejdź do obszaru Messaging Settings (Ustawienia obsługi wiadomości) i wybierz kartę IMAP. Screenshot 9: W przypadku żądania listy folderów należy uwzględnić wszystkie foldery publiczne i foldery innych użytkowników 5. Wybierz kartę Public and Other Users Folders (Foldery publiczne i foldery innych użytkowników). Kliknij prawym przyciskiem element Public Folders Database Links (Łącza bazy danych folderów publicznych) i wklej zawartość, a następnie włącz funkcję Include all public and other users folders when a folder list is requested (Uwzględnij wszystkie foldery publiczne i foldery innych użytkowników w przypadku żądania listy folderów). 6. Zapisz i zamknij dokument. GFI MailEssentials 3 Instalacja 40

41 Screenshot 10: Nowa baza danych poczty przychodzącej 7. Z poziomu modułu Lotus Notes Administrator skonfiguruj folder do użycia na potrzeby poczty. Przejdź do obszaru People and Groups (Osoby i grupy) i wybierz pozycję Mail-In Database (Baza danych poczty przychodzącej). Utwórz nową bazę danych poczty przychodzącej i wprowadź pełną ścieżkę w obszarze ścieżki katalogu (np. Mail\public.nsf). 8. Zapisz i zamknij dokument. 9. Z poziomu interfejsu internetowego programu GFI MailEssentials rozwiń węzeł Anti-Spam i wybierz polecenie Ustawienia funkcji Anti-Spam. 10. W panelu po prawej stronie wybierz kartę Skanowanie folderów publicznych i włącz funkcję Skanowanie folderów publicznych. 11. W sekcji Konfiguracja IMAP wprowadź informacje dotyczące serwera IMAP (odpowiedni serwer programu Lotus Domino, port i poświadczenia użytkownika umożliwiające dostęp do folderu). Przycisk Test nie będzie dostępny. 12. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany. GFI MailEssentials 3 Instalacja 41

42 Screenshot 11: Włączanie funkcji Skanowanie folderów publicznych 13. Zmień ustawienia w rejestrze, aby korzystać z tej funkcji. W rejestrze wybierz klucz HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GFI\ME12\ATTENDANT\RPFOLDERS:5 i utwórz następujący klucz typu Wartość ciągu: Nazwa/wartość SharedNamespace Public Folders\\Public Folder FolderDelimiter \\ 3.3 Procedura instalacji W niniejszej sekcji opisano procedurę instalacji programu GFI MailEssentials Ważne uwagi 1. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu GFI MailEssentials, możesz uaktualnić bieżącą instalację, zachowując istniejące ustawienia konfiguracji. Uaktualnienia nie można cofnąć; zmiana na starszą wersję produktu jest niemożliwa.aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Uaktualnianie z wcześniejszej wersji (strona 51). GFI MailEssentials 3 Instalacja 42

43 2. Jeśli korzystasz z umowy SMA i chcesz dokonać uaktualnienia, uzyskaj dostęp do portalu klienta w witrynie firmy GFI w celu uaktualnienia bieżącego klucza licencji. Klucz licencyjny Evaluation ( Wersja próbna ) nie jest już akceptowany. Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania uzyskaj dostęp do portalu klienta w witrynie firmy GFI w celu uaktualnienia bieżącego klucza licencji. 3. Pobierz kompilację programu GFI MailEssentials odpowiednią dla typu komputera. W przypadku systemów 32-bitowych należy użyć 32-bitowego instalatora programu GFI MailEssentials (x86), natomiast w przypadku systemów 64-bitowych instalatora 64-bitowego (x64). 4. Przed uruchomieniem kreatora instalacji należy upewnić się, że: Użytkownik jest zalogowany za pośrednictwem konta z uprawnieniami administracyjnymi. Komputer, na którym zostanie zainstalowany program GFI MailEssentials, spełnia określone wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wymagania systemowe (strona 23). Zaporę skonfigurowano tak, aby umożliwić programowi GFI MailEssentials uzyskanie połączenia z serwerami firmy GFI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia portów zapory (strona 26). W przypadku oprogramowania antywirusowego innych firm i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych wyłączono funkcje skanowania folderów używanych przez program GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (strona 25). W przypadku instalowania programu GFI MailEssentials na komputerze pełniącym funkcję bramy poczty lub serwera przekazującego/obwodowego, należy skonfigurować komputer pod kątem pełnienia funkcji bramy.aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalowanie na serwerze bramy poczty lub serwerze przekazującym/obwodowym (strona 27). Zapisano pracę i zamknięto wszystkie aplikacje uruchomione na komputerze. 6. Instalacja programu GFI MailEssentials powoduje ponowne uruchomienie programu Microsoft Exchange lub usług SMTP programu Microsoft IIS. Jest to wymagane dla prawidłowego zarejestrowania składników programu GFI MailEssentials. Zalecane jest przeprowadzenie instalacji programu GFI MailEssentials w momencie, w którym ponowne uruchomienie tych usług będzie miało najmniejszy wpływ na pracę sieci Uruchamianie kreatora instalacji 1. Uruchom instalator programu GFI MailEssentials. 2. Wybierz język do użycia w danej instalacji programu GFI MailEssentials i kliknij przycisk Zainstaluj. Wyboru języka nie można cofnąć. Aby zmienić język wybrany na tym etapie, wymagana jest ponowna instalacja programu GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 3 Instalacja 43

44 3. Kliknij przycisk Dalej na stronie powitalnej. 4. Wybierz opcję sprawdzania dostępności nowszych wersji/kompilacji programu GFI MailEssentials i kliknij przycisk Dalej. 5. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij pozycję Akceptuję warunki umowy licencyjnej, jeśli akceptujesz warunki i postanowienia. Kliknij przycisk Dalej. Screenshot 12: Określanie adresu administratora i klucza licencji 6. Wprowadź adres administratora w polu Adres administratora i wprowadź klucz w polu Klucz licencji. Kliknij przycisk Dalej. Klucz licencyjny Evaluation ( Wersja próbna ) nie jest już akceptowany. Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania uzyskaj dostęp do portalu klienta w witrynie firmy GFI w celu uaktualnienia bieżącego klucza licencji. 7. Wybierz tryb, którego program GFI MailEssentials użyje w celu pobrania listy użytkowników poczty . Opcja Tak, wszyscy użytkownicy poczty są dostępni w usłudze Active Directory. Reguły zostaną oparte na użytkownikach w usłudze Active Directory. Opis Tryb usługi Active Directory Program GFI MailEssentials pobierze listę użytkowników z usługi Active Directory. Wybranie tej opcji zakłada instalację programu GFI MailEssentials za zaporą i dostęp programu do usługi Active Directory zawierającej WSZYSTKICH użytkowników poczty . GFI MailEssentials 3 Instalacja 44

45 Opcja Nie, nie korzystam z usługi Active Directory lub sieć nie ma dostępu do usługi Active Directory (DMZ). Opis Tryb protokołu SMTP Wybierz ten tryb w przypadku instalacji programu GFI MailEssentials na komputerze nie dysponującym dostępem do usługi Active Directory zawierającej pełną listę użytkowników poczty . Do komputerów takich należą komputery w strefie DMZ lub komputery nie należące do domeny usługi Active Directory. W tym trybie program GFI MailEssentials automatycznie wypełnia listę użytkowników lokalnych, korzystając z adresu nadawcy w poczcie wychodzącej. Listą użytkowników można również zarządzać z poziomu węzła Ustawienia ogólne programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zarządzanie użytkownikami lokalnymi (strona 253). Kliknij przycisk Dalej. Screenshot 13: Szczegóły serwera SMTP i katalogu wirtualnego 8. W oknie dialogowym Konfiguracja serwera internetowego skonfiguruj następujące opcje: W przypadku większości instalacji prawidłowe są ustawienia domyślne. Opcja Witryna, w której zostanie utworzony katalog wirtualny programu GFI MailEssentials Katalog wirtualny konfiguracji programu GFI MailEssentials Opis Wybierz witrynę, w której chcesz hostować katalogi wirtualne programu GFI MailEssentials. Określ nazwę katalogu wirtualnego programu GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 3 Instalacja 45

46 Opcja Katalog wirtualny kanałów RSS kwarantanny programu GFI MailEssentials Konfiguracja serwera SMTP Opis Określ nazwę katalogu wirtualnego kanałów RSS kwarantanny programu GFI MailEssentials. Wybierz serwer SMTP, do którego zostanie przypisany program GFI MailEssentials. Domyślnie program GFI MailEssentials zostaje przypisany do domyślnego wirtualnego serwera SMTP użytkownika. Jeśli w domenie znajduje się wiele wirtualnych serwerów SMTP, można przypisać program GFI MailEssentials do dowolnego dostępnego serwera. UWAGI 1. W przypadku instalowania na serwerze programu Microsoft Exchange 2007/2010/2013 opcja ta nie jest wyświetlana, ponieważ program Microsoft Exchange obejmuje wbudowany serwer SMTP. 2. Po instalacji można przypisać program GFI MailEssentials do innego wirtualnego serwera SMTP z poziomu obszaru konfiguracji programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Przypisania serwera wirtualnego SMTP (strona 254). Kliknij przycisk Dalej. 9. Wybierz folder do zainstalowania programu GFI MailEssentials i kliknij przycisk Dalej. W przypadku dokonywania uaktualnienia program GFI MailEssentials zostanie zainstalowany w lokalizacji wcześniejszej instalacji. 10. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć proces instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie usług SMTP, kliknij przycisk Tak. 11. Po ukończeniu działania kliknij przycisk Zakończ. W przypadku nowych instalacji program instalacyjny automatycznie uruchamia kreatora poinstalacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kreator poinstalacyjny (strona 46) Kreator poinstalacyjny Kreator poinstalacyjny zostaje załadowany automatycznie po zainstalowaniu programu GFI MailEssentials po raz pierwszy. Umożliwia on skonfigurowanie najważniejszych ustawień programu GFI MailEssentials. 1. Kliknij przycisk Dalej na stronie powitalnej. GFI MailEssentials 3 Instalacja 46

47 Screenshot 14: Ustawienia serwera DNS 2. W oknie dialogowym Serwer DNS wybierz odpowiednie opcje: Opcja Użyj serwera DNS używanego przez ten serwer Użyj alternatywnego serwera DNS Opis Wybierz tę opcję, aby używać tego samego serwera DNS, którego używa system operacyjny na komputerze z zainstalowanym programem GFI MailEssentials. Wybierz tę opcję, aby określić adres IP niestandardowego serwera DNS. Kliknij przycisk Przetestuj, aby przetestować połączenie z określonym serwerem DNS. W przypadku niepowodzenia testu określ inny serwer DNS. Kliknij przycisk Dalej. GFI MailEssentials 3 Instalacja 47

48 Screenshot 15: Ustawienia serwera proxy 3. W oknie dialogowym Ustawienia serwera proxy określ, jak program GFI MailEssentials uzyskuje połączenie z Internetem. Jeśli serwer nawiązuje połączenie za pośrednictwem serwera proxy, kliknij przycisk Skonfiguruj serwer proxy i określ ustawienia serwera proxy. Kliknij przycisk Dalej. Screenshot 16: Domeny przychodzącej poczty GFI MailEssentials 3 Instalacja 48

49 4. W oknie dialogowym Domeny przychodzącej poczty określ wszystkie domeny dla potrzeb skanowania w poszukiwaniu wirusów i spamu. Domeny lokalne, które nie zostaną wprowadzone na listę, nie będą skanowane. Kliknij przycisk Dalej. Podczas dodawania domen można skorzystać z funkcji Uzyskaj rekordy MX domeny i dołącz je do listy serwerów obwodowych, aby pobrać rekordy MX domeny i automatycznie dodać je do listy obwodowych serwerów SMTP (konfigurowanej w następnym kroku). Screenshot 17: Ustawienia serwerów SMTP 5. W oknie dialogowym Serwery SMTP określ sposób odbierania zewnętrznych wiadomości przez serwer. Jeśli wiadomości są przekazywane za pośrednictwem innych serwerów przez skierowaniem do programu GFI MailEssentials, dodaj do listy adresy IP innych serwerów. Aby uzyskać więcej informacji na temat obwodowych serwerów SMTP, zapoznaj się z następującym artykułem: W przypadku korzystania z hostowanych produktów zabezpieczających pocztę GFI MailEssentials Online zaznacz pole wyboru Wiadomości można również filtrować... Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: Kliknij przycisk Dalej. GFI MailEssentials 3 Instalacja 49

50 Screenshot 18: Wybieranie domyślnej czynności zwalczania spamu 6. W oknie dialogowym Domyślna czynność zwalczania spamu wybierz domyślną czynność, która zostanie podjęta w przypadku wykrycia wiadomości stanowiącej spam. Czynność ta ma zastosowanie wyłącznie do filtrów antyspamowych. Filtry złośliwego oprogramowania automatycznie poddają kwarantannie zablokowane wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Silniki skanowania i filtry poczty (strona 16). W przypadku instalowania w środowisku programu Microsoft Exchange 2010 i wybrania domyślnej czynności Przenieś do podfolderu w skrzynce odbiorczej programu Exchange odbiorcy wymagane jest utworzenie użytkownika o uprawnieniach personifikacji. Należy wybrać opcję automatycznego utworzenia użytkownika przez program GFI MailEssentials lub ręcznie określić poświadczenia i kliknąć przycisk Ustaw uprawnienia dostępu, aby przypisać wymagane prawa określonemu użytkownikowi. Użytkownik musi być dedykowany wyłącznie tej funkcji i nie można zmieniać jego poświadczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Kliknij przycisk Dalej. 7. W przypadku instalowania w środowisku serwera programu Microsoft Exchange 2007/2010 wyświetlana jest lista wykrytych ról serwera programu Microsoft Exchange i wymaganych składników programu GFI MailEssentials. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować wymagane składniki programu GFI MailEssentials. 8. Kliknij przycisk Zakończ, aby sfinalizować instalację. Instalacja programu GFI MailEssentials została ukończona, a system ochrony poczty został włączony. GFI MailEssentials 3 Instalacja 50

51 Następny krok: Zoptymalizowanie systemu ochrony w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności poinstalacyjne (strona 53). Aby ponownie uruchomić kreatora poinstalacyjnego, w wierszu polecenia przejdź do folderu instalacji programu GFI MailEssentials i uruchom następujące polecenie: e2kwiz.exe clean 3.4 Uaktualnianie z wcześniejszej wersji Dokonaj uaktualnienia do najnowszej wersji programu GFI MailEssentials z programu: GFI MailEssentials 2012 GFI MailEssentials w wersji 12 lub nowszej i/lub z programu GFI MailSecurity w wersji 10.1 lub nowszej. Ważne uwagi 1. Przed dokonaniem uaktualnienia do najnowszej wersji programu GFI MailEssentials należy upewnić się, że spełniono minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wymagania systemowe (strona 23). 2. Uaktualnienia nie można cofnąć; zmiana na starszą wersję produktu jest niemożliwa Uaktualnienie z wersji 2012 lub nowszej Aby uaktualnić program GFI MailEssentials z wersji 2012 lub nowszej do najnowszej wersji, uruchom najnowszy program instalacyjny na serwerze, na którym jest aktualnie zainstalowany program GFI MailEssentials. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej użytkownika końcowego, instalator wykryje wcześniejszą wersję programu i wskaże ścieżkę jej instalacji. Kliknij przycisk Dalej, aby uaktualnić. Po ukończeniu działania kliknij przycisk Zakończ. Podczas uaktualniania z wersji głównej wymagany jest nowy klucz licencyjny, np. z wersji GFI MailEssentials 2012 do GFI MailEssentials 2014 R2. Nowy klucz można uzyskać w Obszarze dla klientów firmy GFI. Microsoft Exchange w wersji 2007 i wyższej W przypadku uaktualniania w środowisku programu Microsoft Exchange w wersji 2007 i wyższych, po ukończeniu instalacji uruchamiany jest kreator poinstalacyjny. Wyświetlana jest lista wykrytych ról serwera programu Microsoft Exchange i wymaganych komponentów programu GFI MailEssentials. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować wymagane składniki programu GFI MailEssentials, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć pracę kreatora poinstalacyjnego Uaktualnienie ze starszych wersji programu Aby uzyskać informacje na temat dokonywania uaktualnienia do najnowszej wersji programu GFI MailEssentials z programu: GFI MailEssentials wersje 12, 14, 2010 GFI MailSecurity wersje 10.1 i 2011 GFI MailEssentials 3 Instalacja 51

52 W programie GFI MailEssentials w wersji 2012 i 2014 wprowadzono szereg zmian w zakresie funkcji w porównaniu z powyższymi wersjami. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z GFI MailEssentials Podręcznikiem uaktualniania. Najważniejsze zmiany: Opcje antyspamowe i antywirusowe połączone w jednym rozwiązaniu Nowy internetowy interfejs użytkownika Udostępnione inne silniki antywirusowe Opcje raportowania dostępne z poziomu interfejsu użytkownika Inne aktualizacje Wybierz środowisko, w którym jest przeprowadzane uaktualnienie: GFI MailEssentials wersje 12, 14, 2010 GFI MailSecurity wersje 10.1 i 2011 Programy GFI MailEssentials i GFI MailSecurity Uaktualnienia programu GFI MailEssentials w wersji 12, 14, 2010 Funkcje blokowania spamu i przeciwdziałania wyłudzaniu informacji są dostępne w ramach licencji. Funkcje antywirusowe i zwalczania złośliwego oprogramowania są instalowane w 30-dniowej wersji próbnej. Zainstaluj program GFI MailEssentials tak, jakby był instalowany pierwszy raz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Procedura instalacji (strona 42). W przypadku uaktualniania w środowisku programu Microsoft Exchange w wersji 2007 i wyższych, po ukończeniu instalacji uruchamiany jest kreator poinstalacyjny. Wyświetlana jest lista wykrytych ról serwera programu Microsoft Exchange i wymaganych komponentów programu GFI MailEssentials. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować wymagane składniki programu GFI MailEssentials, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć pracę kreatora poinstalacyjnego. Uaktualnianie z programu GFI MailSecurity w wersji 10.1, 2011 Funkcje antywirusowe i zwalczania złośliwego oprogramowania są dostępne w ramach licencji. Funkcje blokowania spamu i przeciwdziałania wyłudzaniu informacji są instalowane w 30-dniowej wersji próbnej. Zainstaluj program GFI MailEssentials tak, jakby był instalowany pierwszy raz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Procedura instalacji (strona 42). Po ukończeniu instalacji skorzystaj również z kreatora poinstalacyjnego programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kreator poinstalacyjny (strona 46). Uaktualnianie z programów GFI MailEssentials i GFI MailSecurity Podczas uaktualniania z serwera z programami GFI MailEssentials i GFI MailSecurity, wszystkie funkcje antywirusowe, zwalczania złośliwego oprogramowania, blokowania spamu i przeciwdziałania wyłudzaniu informacji są dostępne w ramach licencji aktualizacji. Zainstaluj program GFI MailEssentials tak, jakby był instalowany pierwszy raz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Procedura instalacji (strona 42). GFI MailEssentials 3 Instalacja 52

53 W przypadku uaktualniania w środowisku programu Microsoft Exchange w wersji 2007 i wyższych, po ukończeniu instalacji uruchamiany jest kreator poinstalacyjny. Wyświetlana jest lista wykrytych ról serwera programu Microsoft Exchange i wymaganych komponentów programu GFI MailEssentials. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować wymagane składniki programu GFI MailEssentials, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć pracę kreatora poinstalacyjnego. 3.5 Czynności poinstalacyjne Aby zapewnić efektywność działania systemu skanowania i filtrowania programu GFI MailEssentials, należy wykonać poniższe czynności poinstalacyjne: Table 1: Czynności po instalacji Czynność Dodaj silniki skanowania programu GFI MailEssentials do listy wyjątków funkcji DEP systemu Windows. Opis Zapobieganie wykonywaniu danych (Data Execution Protection, DEP) to zestaw technologii sprzętowych i programowych umożliwiający wykonywanie analizy pamięci, to pomaga zapobiegać uruchamianiu w systemie złośliwego kodu. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w systemie operacyjnym obejmującym mechanizm DEP, będzie wymagane dodanie do niego plików wykonywalnych silnika skanowania programu GFI MailEssentials (GFiScanM.exe) i silnika antywirusowego firmy Kaspersky (kavss.exe). Jest to wymagane tylko w przypadku instalowania programu w systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub SP2. Uruchom narzędzie konfiguracji programu GFI MailEssentials Włącz funkcję Ataki DHA (Directory Harvesting) Włącz funkcję Szara lista Skonfiguruj listy dozwolonych elementów Testowanie instalacji Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Dodawanie silników do listy wyjątków funkcji DEP systemu Windows (strona 53). Przejdź do obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Konfiguracja programu GFI MailEssentials. Ataki DHA (Directory Harvesting) polegają na próbach odgadnięcia przez spamerów adresów e- mail przez dołączanie typowych nazw użytkowników do adresu w domenie. Większość adresów nie istnieje.ten filtr jest włączany domyślnie w przypadku zainstalowania programu GFI MailEssentials w środowisku usługi Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ataki DHA (Directory Harvesting) (strona 119). Filtr Szara lista tymczasowo blokuje przychodzące wiadomości od nieznanych odbiorców. Wiarygodne systemu poczty zazwyczaj próbują wysłać wiadomość ponownie po kilku minutach; spamerzy zazwyczaj ignorują takie komunikaty o błędach.ten filtr nie jest włączany domyślnie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Szara lista (strona 136).Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Szara lista (strona 136). Lista dozwolonych elementów obejmuje kryteria identyfikowania wiarygodnej poczty . Wiadomość spełniające określone kryteria nie podlegają skanowaniu przez filtry antyspamowe i są zawsze dostarczane odbiorcom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Lista dozwolonych elementów (strona 147). Po skonfigurowaniu wszystkich czynności poinstalacyjnych program GFI MailEssentials może rozpocząć ochronę i filtrowanie poczty w systemie pod kątem wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i spam. Przetestuj instalację, aby upewnić się, że program GFI MailEssentials działa prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Testowanie instalacji (strona 54) Dodawanie silników do listy wyjątków funkcji DEP systemu Windows Zapobieganie wykonywaniu danych (Data Execution Protection, DEP) to zestaw technologii sprzętowych i programowych umożliwiający wykonywanie analizy pamięci, to pomaga zapobiegać uruchamianiu w systemie złośliwego kodu. GFI MailEssentials 3 Instalacja 53

54 Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w systemie operacyjnym obejmującym mechanizm DEP, będzie wymagane dodanie do niego plików wykonywalnych silnika skanowania programu GFI MailEssentials (GFiScanM.exe) i silnika antywirusowego firmy Kaspersky (kavss.exe). Jest to wymagane tylko w przypadku instalowania programu w systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub SP2. Aby dodać pliki wykonywalne programu GFI do listy wyjątków funkcji DEP: 1. W Panelu sterowania otwórz aplet System. 2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia. 3. Kliknij kartę Zapobieganie wykonywaniu danych. 4. Zaznacz pole opcji Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej:. 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym przejdź do następującego obszaru: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security i wybierz plik GFiScanM.exe. 6. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym przejdź do następującego obszaru: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiVirus\Kaspersky\ i wybierz plik kavss.exe. 7. Kliknij przyciski Zastosuj i OK, aby zastosować zmiany. 8. Uruchom ponownie usługi GFI MailEssentials Autoupdater i GFI MailEssentials AV Scan Engine Testowanie instalacji Po skonfigurowaniu wszystkich czynności poinstalacyjnych program GFI MailEssentials może rozpocząć ochronę i filtrowanie poczty w systemie pod kątem wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i spam. Upewnij się, że program GFI MailEssentials blokuje niechciane wiadomości . Aby to zrobić, wyślij testowe wiadomości wychodzące i przychodzące, zaprojektowane tak, aby zostały zablokowane przez program GFI MailEssentials. Krok 1: Utwórz regułę filtrowania zawartości 1. Uruchom konsolę programu GFI MailEssentials. 2. Przejdź do węzła GFI MailEssentials > Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych. 3. Kliknij przycisk Dodaj regułę. GFI MailEssentials 3 Instalacja 54

55 Screenshot 19: Tworzenie reguły testowej filtrowania słów kluczowych 4. W polu Nazwa reguły wprowadź nazwę Reguła testowa. 5. Na karcie Temat zaznacz pole wyboru Blokuj wiadomości , jeśli zawartość (temat) spełnia następujące warunki. 6. W obszarze Edytuj warunek wprowadź nazwę Zagrożenie testowe i kliknij przycisk Dodaj warunek. 7. Na karcie Czynności zaznacz pole wyboru Zablokuj wiadomość i wykonaj następującą czynność i wybierz czynność Poddaj wiadomość kwarantannie. 8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać regułę. Krok 2: Wyślij testową przychodzącą wiadomość 1. Korzystając z zewnętrznego konta , utwórz nową wiadomość, wpisując jako temat zwrot Zagrożenie testowe. 2. Wyślij wiadomość na jedno z wewnętrznych kont . Krok 3: Wyślij testową wychodzącą wiadomość 1. Korzystając z wewnętrznego konta , utwórz nową wiadomość, wpisując jako temat zwrot Zagrożenie testowe. 2. Wyślij wiadomość na zewnętrzne konto . GFI MailEssentials 3 Instalacja 55

56 Krok 4: Potwierdź, czy testowe wiadomości są blokowane Sprawdź, czy program zablokował przychodzącą i wychodzącą wiadomości oraz poddał je kwarantannie. Aby to zrobić: 1. W programie GFI MailEssentials przejdź do obszaru GFI MailEssentials Konfiguracja > Kwarantanna > Dzisiaj. 2. Sprawdź, czy obie wiadomości , przychodząca i wychodząca, znajdują się na liście na karcie Złośliwe oprogramowanie i zawartość i przypisano do nich przyczynę Wyzwolona reguła Reguła testowa. Screenshot 20: Wiadomość zablokowana na podstawie reguły testowej Jeśli test powiódł się, usuń lub wyłącz element Reguła testowa utworzony w kroku 1. GFI MailEssentials 3 Instalacja 56

57 4 Stan monitorowania Program GFI MailEssentials umożliwia monitorowanie aktywności poczty w czasie rzeczywistym lub przez generowanie dotyczących jej raportów w odniesieniu do wybranego okresu. Moduł monitorowania Pulpit Raporty Opis Pulpit programu GFI MailEssentials dostarcza informacje w czasie rzeczywistym umożliwiające monitorowanie działania produktu. Aby uzyskać dostęp do Pulpitu, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit. Funkcja ta obejmuje następujące elementy: Ważne informacje statystyczne na temat zablokowanych wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Stan i statystyki (strona 58). Stan usług programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Usługi (strona 59). Graficzna prezentacja aktywności w zakresie poczty . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wykresy (strona 60). Lista przetworzonych wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Dzienniki przetwarzania poczty (strona 61). Stan aktualizacji oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Aktualizacje silników antywirusowych i antyspamowych (strona 63). Dokumentacja ważnych wydarzeń w GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Dzienniki wydarzeń (strona 64). Dziennik aktywności programu POP2Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Aktywność programu POP2Exchange (strona 65). Program GFI MailEssentials umożliwia tworzenie raportów na podstawie danych zapisanych w bazie danych. Aby uzyskać dostęp do obszaru Raportowanie, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie. Enabling reporting - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie/wyłączanie funkcji raportowania (strona 65). Configure reporting database - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Konfigurowanie bazy danych raportowania (strona 72). Generate reports - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Generowanie raportu (strona 66). Create custom reports - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Raporty niestandardowe (strona 68). Search the reporting database - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wyszukiwanie w bazie danych raportowania (strona 70). 4.1 Pulpit Pulpit programu GFI MailEssentials dostarcza informacje w czasie rzeczywistym umożliwiające monitorowanie działania produktu. Aby uzyskać dostęp do Pulpitu, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit. Funkcja ta obejmuje następujące elementy: Ważne informacje statystyczne na temat zablokowanych wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Stan i statystyki (strona 58). Stan usług programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Usługi (strona 59). Graficzna prezentacja aktywności w zakresie poczty . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wykresy (strona 60). GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 57

58 Lista przetworzonych wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Dzienniki przetwarzania poczty (strona 61). Stan aktualizacji oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Aktualizacje silników antywirusowych i antyspamowych (strona 63). Dokumentacja ważnych wydarzeń w GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Dzienniki wydarzeń (strona 64). Dziennik aktywności programu POP2Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Aktywność programu POP2Exchange (strona 65) Stan i statystyki Screenshot 21: Pulpit programu GFI MailEssentials Aby otworzyć Pulpit, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit. Na tej stronie są wyświetlane statystyki, informacje dotyczące stanu usług oraz graficzna prezentacja aktywności w zakresie poczty . Poniżej zamieszczono informacje szczegółowe na temat sekcji. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 58

59 Usługi Screenshot 22: Usługi programu GFI MailEssentials W obszarze Usługi są wyświetlane informacje dotyczące stanu usług programu GFI MailEssentials. usługa została uruchomiona. Kliknij tę ikonę, aby zatrzymać usługę. usługa została zatrzymana. Kliknij tę ikonę, aby uruchomić zatrzymaną usługę. Usługi można również uruchamiać i zatrzymywać z poziomu konsoli Usługi w systemie Microsoft Windows. Aby uruchomić konsolę Usługi, przejdź do obszaru Start > Uruchom, wprowadź polecenie services.msc i kliknij przycisk OK. Statystyki kwarantanny Screenshot 23: Statystyki kwarantanny W obszarze Statystyki kwarantanny są wyświetlane następujące informacje statystyczne: Tytuł statystyki Złośliwe wiadomości e- mail poddane kwarantannie Rozmiar kwarantanny złośliwego oprogramowania Poczta będąca spamem poddana kwarantannie Opis Liczba wiadomości zablokowanych przez funkcję Security i filtrowanie zawartości, przechowywanych w magazynie kwarantanny złośliwego oprogramowania. Rozmiar bazy danych magazynu kwarantanny złośliwego oprogramowania na dysku. Liczba wiadomości zablokowanych przez silniki antyspamowe, przechowywanych w magazynie kwarantanny spamu. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 59

60 Tytuł statystyki Rozmiar kwarantanny spamu Miejsce na dysku Opis Rozmiar bazy danych magazynu kwarantanny spamu na dysku. Wolne miejsce na dysku, gdzie przechowywane są magazyny kwarantanny. Wykresy Screenshot 24: Wykresy w obszarze pulpitu W obszarze Wykresy są wyświetlane graficzne informacje na temat wiadomości przetworzonych przez program GFI MailEssentials. Wybierz okres z listy rozwijanej, aby wyświetlić na wykresach dotyczące go informacje. Obszar Wyświetl wykresy dla Oś czasu skanowania poczty (wykres w czasie) Statystyki skanowania (wykres kołowy) Legenda Opis Umożliwia wybranie okresu, dla którego zostaną wyświetlone wykresy. Dostępne są następujące opcje: Ostatnie 6 godzin Ostatnie 24 godziny Ostanie 48 godzin Ostatnie 7 dni Wykres w czasie podzielony na interwały w odniesieniu do wybranego okresu. Na wykresie znajdują się informacje dotyczące wiadomości , które zostały przetworzone, uznane za wiarygodne lub złośliwe, przetworzone przez silniki filtrowania zawartości oraz oznaczone jako spam. Graficzne przedstawienie dystrybucji całkowitej liczby wiadomości uznanych za bezpieczne, poddanych kwarantannie i niemożliwych do przetworzenia w odniesieniu do wybranego okresu. W obszarze legendy opisano kolory użyte na wykresie oraz zamieszczono informacje dotyczące liczby wiadomości w każdej kategorii. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 60

61 4.1.2 Dzienniki przetwarzania poczty Screenshot 25: Dzienniki przetwarzania poczty Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials można monitorować wszystkie przetwarzane wiadomości w czasie rzeczywistym. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit i wybierz kartę Dzienniki, aby wyświetlić listę przetworzonych wiadomości . W przypadku każdej przetworzonej wiadomości są wyświetlane następujące szczegóły: GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 61

62 Data/Godzina Nadawca Odbiorcy Temat Wyniki skanowania czynności podjęte w odniesieniu do wiadomości Czynność OK Poddano kwarantannie Opis Wiadomość nie została zablokowana przez program GFI MailEssentials i dostarczono ją odpowiednim odbiorcom. Wiadomość została zablokowana przez silnik lub filtr, w przypadku którego ustawiono czynność Kwarantanna. Kliknij przycisk Kwarantanna, aby zapoznać się z wiadomością . Zablokowano Usunięto Podglądu wiadomości nie można wyświetlić w obszarze kwarantanny, jeśli ręcznie usunięto wiadomość z kwarantanny. Wiadomość została zablokowana przez silnik lub filtr. Podjęto czynność skonfigurowaną w odniesieniu do danego silnika. Wiadomość została zablokowana przez silnik lub filtr, w przypadku którego ustawiono usuwanie wykrytych wiadomości . Niepowodzenie Wiadomość nie mogła zostać przeskanowana przez program GFI MailEssentials. Wiadomość e- mail została przeniesiona do jednego z poniższych folderów: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\FailedMails\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\FailedMails\ Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wiadomości , których nie można było przetworzyć (strona 264). Filtrowanie dzienników przetwarzania poczty Screenshot 26: Filtr dzienników przetwarzania poczty Filtrowanie dzienników przetwarzania poczty upraszcza proces analizy, umożliwiając znajdowanie określonych wiadomości . W obszarze Filtry określ dowolne z poniższych kryteriów: Filtr Nadawca Odbiorca Temat Opis Określ pełny lub częściowy adres , aby wyświetlić wyłącznie wiadomości wysłane przez pasujących nadawców. Określ pełny lub częściowy adres , aby wyświetlić wyłącznie wiadomości wysłane do pasujących odbiorców. Określ pełny lub częściowy temat wiadomości , aby wyświetlić wyłącznie wiadomości z pasującym tematem. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 62

63 Filtr Wyniki skanowania Od i Do Opis Z listy rozwijanej wybierz opcję wyświetlania wyłącznie wiadomości z określonym wynikiem skanowania (np. tylko wiadomości poddane kwarantannie) Określ zakres dat/godzin, aby wyświetlić wiadomości przetworzone w danym okresie Aby anulować określone filtry i wyświetlić wszystkie dzienniki poczty , kliknij przycisk Wyczyść filtry Aktualizacje silników antywirusowych i antyspamowych Screenshot 27: Aktualizacje silników antywirusowych Aktualizacje silników antywirusowych i antyspamowych można monitorować z poziomu strony centralnej. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit i wybierz kartę Aktualizacje, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi stanu i datami ostatniej aktualizacji silników skanowania. Aby sprawdzić dostępność wszelkich aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Zaktualizuj wszystkie silniki. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 63

64 Zostanie sprawdzona dostępność aktualizacji, a następnie zostaną pobrane aktualizacje, zgodnie z ustawieniami na stronach konfiguracji poszczególnych silników. Aby skonfigurować ustawienia aktualizacji, przejdź do strony konfiguracji odpowiednich silników i wybierz kartę Aktualizacje. Program sprawdza dostępność aktualizacji silników i pobiera aktualizacje w trybie sekwencyjnym (dla jednego silnika w danym momencie) Dzienniki wydarzeń Screenshot 28: Dzienniki wydarzeń Z poziomu konfiguracji GFI MailEssentials można monitorować ważne wydarzenia związane z GFI MailEssentials. Przykłady wystąpień uruchamiających wydarzenia: ukończenie aktualizacji silników antyspamowych baza danych raportowania osiąga próg wielkości 1,7 GB i GFI MailEssentials przechodzi do korzystania z innej bazy danych. na dysku przechowywania danych kwarantanny pozostaje mniej niż 1 GB wolnego miejsca Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit i wybierz kartę Wydarzenia, aby wyświetlić listę wydarzeń. Dla każdego wydarzenia wyświetlane są następujące informacje: Data/Godzina Identyfikator wydarzenia identyfikator przypisywany każdemu rodzajowi wydarzenia GFI MailEssentials. Temat Kliknij Szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji na temat danego wydarzenia. Wydarzenia GFI MailEssentials są również dostępne z poziomu narzędzia Podgląd zdarzeń systemu Windows w sekcji Aplikacje i Dzienniki usług > GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 64

65 4.1.5 Aktywność programu POP2Exchange Screenshot 29: Dziennik programu POP2Exchange W programie GFI MailEssentials można monitorować aktywność programu POP2Exchange w czasie rzeczywistym. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Pulpit i wybierz kartę POP2Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią POP2Exchange pobieranie wiadomości e- mail z serwera POP3 (strona 268). 4.2 Raporty Program GFI MailEssentials umożliwia tworzenie raportów na podstawie danych zapisanych w bazie danych. Aby uzyskać dostęp do obszaru Raportowanie, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie. Enabling reporting - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie/wyłączanie funkcji raportowania (strona 65). Configure reporting database - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Konfigurowanie bazy danych raportowania (strona 72). Generate reports - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Generowanie raportu (strona 66). Create custom reports - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Raporty niestandardowe (strona 68). Search the reporting database - Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wyszukiwanie w bazie danych raportowania (strona 70) Włączanie/wyłączanie funkcji raportowania Domyślnie funkcja Raportowanie jest włączona, a dane w zakresie aktywności poczty są zapisywane w bazie danych programu Firebird w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\data\ GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 65

66 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję raportowania, przejdź do węzła Raportowanie > Ustawienia i zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz funkcję Raportowanie Generowanie raportu 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie > Raporty. Screenshot 30: Tworzenie raportu 2. Na karcie Lista raportów skonfiguruj następujące opcje: GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 66

67 Opcja Typ raportu Filtrowanie według dat Filtrowanie według kierunku poczty e- mail Filtrowanie według adresów e- mail Grupowanie w ramach raportowania Opis Wybierz typ raportu do wygenerowania: Zablokowane wiadomości całkowita liczba wiadomości zablokowanych przez filtry antyspamowe i filtry złośliwego oprogramowania dla każdego kierunku poczty (Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna) w kontekście wszystkich przetworzonych wiadomości . Wykres zablokowanych wiadomości graficzne przedstawienie całkowitej liczby wiadomości zablokowanych przez filtry antyspamowe i filtry złośliwego oprogramowania dla każdego kierunku poczty (Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna) w kontekście wszystkich przetworzonych wiadomości . Wykres kierunku wiadomości graficzne przedstawienie całkowitej liczby przetworzonych wiadomości dla każdego kierunku poczty Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna. Kierunek wiadomości całkowita liczba przetworzonych wiadomości dla każdego kierunku poczty Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna. Raport dotyczący użytkowników liczba zablokowanych i dopuszczonych wiadomości w odniesieniu do każdego adresu . Filtr spamu całkowita liczba wiadomości zablokowanych przez każdy filtr antyspamowy. Wykres filtru spamu graficzne przedstawienie całkowitej liczby wiadomości zablokowanych przez każdy filtr antyspamowy. Aby uzyskać podgląd raportu, kliknij polecenie Podgląd widoku raportu. Wybierz zakres dat raportu. Wybierając opcję Niestandardowy zakres dat, określ zakres wyświetlanych danych, korzystając z formantów kalendarza Niestandardowa data OD i Niestandardowa data DO. Wybierz kierunek poczty , aby wyświetlić odpowiednie dane lub wybierz pozycję Wszystkie kierunki poczty (przychodząca, wychodząca, wewnętrzna), aby wyświetlić dane dotyczące wszystkich kierunków. Wprowadź adres , aby wyświetlić dane raportu odnoszące się wyłącznie do określonego adresu. Określ metodę grupowania danych. Dostępne są następujące opcje: Grupuj według dnia Grupuj według tygodni Grupuj według miesięcy Grupuj według lat 3. Kliknij przycisk Wygeneruj, aby utworzyć i wyświetlić raport lub przycisk Zapisz jako element niestandardowy, aby zapisać ustawienia raportu do późniejszego użycia. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 67

68 Screenshot 31: Raport obejmujący wykres zablokowanych wiadomości Funkcje raportowania Pasek narzędzi raportowania w górnej części ekranu zawiera następujące funkcje: Funkcja Ikona Opis Drukuj Kliknij, aby wydrukować raport. Wydrukuj bieżącą stronę Nawigowanie Zapisz Kliknij, aby wydrukować aktualnie wyświetlaną stronę. Ten pasek narzędzi służy do przechodzenia między stronami raportu. Wybierz format, w którym chcesz zapisać raport, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Określ lokalizację, w której chcesz zapisać raport Raporty niestandardowe Funkcja raportów niestandardowych umożliwia zapisywanie określonych parametrów raportu (np. typu raportu generowanego w odniesieniu do danego okresu) i generowanie go według GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 68

69 harmonogramu. Funkcja ta pozwala na zautomatyzowanie generowania raportów. Konfigurowanie funkcji raportów niestandardowych 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie > Raporty. 2. Wybierz kartę Raporty niestandardowe i kliknij przycisk Nowy. 3. Skonfiguruj następujące opcje: Opcja Typ raportu Filtrowanie według dat Filtrowanie według kierunku poczty e- mail Filtrowanie według adresów e- mail Grupowanie w ramach raportowania Opis Wybierz typ raportu do wygenerowania: Zablokowane wiadomości całkowita liczba wiadomości zablokowanych przez filtry antyspamowe i filtry złośliwego oprogramowania dla każdego kierunku poczty (Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna) w kontekście wszystkich przetworzonych wiadomości . Wykres zablokowanych wiadomości graficzne przedstawienie całkowitej liczby wiadomości zablokowanych przez filtry antyspamowe i filtry złośliwego oprogramowania dla każdego kierunku poczty (Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna) w kontekście wszystkich przetworzonych wiadomości . Wykres kierunku wiadomości graficzne przedstawienie całkowitej liczby przetworzonych wiadomości dla każdego kierunku poczty Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna. Kierunek wiadomości całkowita liczba przetworzonych wiadomości dla każdego kierunku poczty Przychodząca, Wychodząca i Wewnętrzna. Raport dotyczący użytkowników liczba zablokowanych i dopuszczonych wiadomości w odniesieniu do każdego adresu . Filtr spamu całkowita liczba wiadomości zablokowanych przez każdy filtr antyspamowy. Wykres filtru spamu graficzne przedstawienie całkowitej liczby wiadomości zablokowanych przez każdy filtr antyspamowy. Aby uzyskać podgląd raportu, kliknij polecenie Podgląd widoku raportu. Wybierz zakres dat raportu. Wybierając opcję Niestandardowy zakres dat, określ zakres wyświetlanych danych, korzystając z formantów kalendarza Niestandardowa data OD i Niestandardowa data DO. Wybierz kierunek poczty , aby wyświetlić odpowiednie dane lub wybierz pozycję Wszystkie kierunki poczty (przychodząca, wychodząca, wewnętrzna), aby wyświetlić dane dotyczące wszystkich kierunków. Wprowadź adres , aby wyświetlić dane raportu odnoszące się wyłącznie do określonego adresu. Określ metodę grupowania danych. Dostępne są następujące opcje: Grupuj według dnia Grupuj według tygodni Grupuj według miesięcy Grupuj według lat 4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Wyślij co i skonfiguruj datę/godzinę, aby generować raport określonego dnia o danej godzinie. Kliknij przycisk Dodaj regułę, aby zapisać datę i godzinę generowania raportu. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 69

70 Aby usunąć regułę, zaznacz istniejącą datę i godzinę generowania raportu, a następnie kliknij przycisk Usuń. 5. Wybierz opcję wysyłania raportu pocztą lub zapisywania go na dysku. Aby wysłać raport pocztą , wybierz opcję Wyślij pocztą i wprowadź adres , którego chcesz użyć. Aby zapisać raport na dysku, wybierz opcję Zapisz na dysku, wprowadź lokalizację zapisywania pliku oraz wybierz jego format. 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nowo utworzony raport na dysku Generowanie raportów niestandardowych Aby wygenerować raport niestandardowy: 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie > Raporty. 2. Na karcie Raporty niestandardowe wybierz raport do wygenerowania. 3. Kliknij przycisk Wygeneruj Usuwanie raportów niestandardowych Aby usunąć raport niestandardowy: 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie > Raporty. 2. Na karcie Raporty niestandardowe wybierz raport do usunięcia. 3. Kliknij przycisk Usuń Wyszukiwanie w bazie danych raportowania Program GFI MailEssentials zapisuje niektóre właściwości przetworzonych wiadomości w bazie danych raportowania. Program GFI MailEssentials umożliwia wyszukiwanie w bazie danych raportowania i znajdowanie przetworzonych wiadomości . Aby wyszukiwać w bazie danych raportowania: 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Raportowanie > Wyszukaj. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 70

71 Screenshot 32: Wyszukiwanie w bazie danych raportowania 2. Określ kryteria wyszukiwania: Kryteria wyszukiwania Data rozpoczęcia i Data zakończenia Użytkownik Liczba wiadomości e- mail Opis Wybierz zakres dat, według którego chcesz filtrować wiadomości . Kliknij przycisk Wyszukaj. Filtrowanie wyników według adresu . Wprowadź liczbę i kliknij ikonę warunki., aby określić Filtrowanie użytkowników według liczby przetworzonych wiadomości . Wprowadź liczbę i kliknij ikonę, aby określić warunki. 3. Zostanie wyświetlona lista pasujących użytkowników. Kliknij adres , aby wyświetlić szczegółowy raport dotyczących przetworzonych wiadomości w odniesieniu do danego adresu. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 71

72 Screenshot 33: Wyniki wyszukiwania w bazie danych raportowania 4. (Opcjonalnie) Z poziomu raportu można filtrować dane według kierunku poczty , nadawcy, odbiorcy lub tematu. 5. Aby wyeksportować raport do innego formatu, wybierz format i kliknij przycisk Eksportuj Konfigurowanie bazy danych raportowania Domyślnie program GFI MailEssentials korzysta z bazy danych programu Firebird o nazwie reports.fdb zapisywanej w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\data\ Dla celów raportowania można również skorzystać z bazy danych programu Microsoft SQL Server. Konfigurowanie wewnętrznej bazy danych Firebird Konfigurowanie obszaru zaplecza bazy danych programu Microsoft SQL Server GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 72

73 Konfigurowanie funkcji automatycznego czyszczenia bazy danych GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 73

74 Konfigurowanie wewnętrznej bazy danych Firebird Screenshot 34: Konfigurowanie wewnętrznej bazy danych Firebird 1. Przejdź do obszaru Raportowanie > Ustawienia. 2. Wybierz Firebird. 3. Wprowadź pełną ścieżkę pliku bazy danych obejmującą jego nazwę wraz z rozszerzeniem fdb. Jeśli zostanie określona wyłącznie nazwa pliku, program utworzy plik bazy danych w następującej ścieżce domyślnej: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\data\ 4. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 74

75 Powiadomienie zostanie wysłane do administratora w momencie gdy baza danych osiągnie 7 GB, gdyż jej wielkość może wpłynąć na wydajność aplikacji. W takim przypadku zalecane jest użycie opcji Automatyczne czyszczenie, aby usunąć wiadomości starsze niż określona data. Konfigurowanie obszaru zaplecza bazy danych programu Microsoft SQL Server 1. Utwórz nową bazę danych w programie Microsoft SQL Server. 2. Utwórz dedykowane konto użytkownika/nazwy logowania w programie Microsoft SQL Server powiązane z nowo utworzoną bazą danych. Przyznaj pełny dostęp użytkownika wszystkim serwerom oraz rolom i uprawnieniom bazy danych. 3. W GFI MailEssentials przejdź do obszaru Raportowanie > Ustawienia. Screenshot 35: Konfigurowanie obszaru zaplecza bazy danych programu SQL Server 4. Wybierz SQL Server. 5. Wybierz opcję Wykryty serwer i wybierz automatycznie wykryty serwer programu SQL Server z listy. Jeśli serwer nie zostanie wykryty, zaznacz pole opcji Serwer określony ręcznie, a następnie wprowadź adres IP lub nazwę serwera programu Microsoft SQL Server. 6. Wprowadź poświadczenia obejmujące uprawnienia odczytu/zapisu w bazie danych. 7. Kliknij przycisk Uzyskaj listę baz danych, aby wyodrębnić listę baz danych z serwera. 8. Na liście Baza danych wybierz bazę danych utworzoną dla celów raportowania w programie GFI MailEssentials. 9. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 75

76 Konfigurowanie funkcji automatycznego czyszczenia bazy danych Można skonfigurować program GFI MailEssentials w celu automatycznego usuwania (czyszczenia) rekordów w bazie danych według ustawienia ich wieku. Domyślnie opcja Automatycznego czyszczenia jest skonfigurowana w celu usuwania danych starszych niż 12 miesięcy. Aby włączyć funkcję automatycznego czyszczenia: 1. Przejdź do obszaru Raportowanie > Ustawienia i wybierz kartę Automatyczne czyszczenie. 2. Zaznacz pole wyboru Włącz automatyczne czyszczenie i określ, jak długo będą przechowywane elementy w bazie danych (w miesiącach). 3. Kliknij przycisk Zastosuj. Funkcja automatycznego czyszczenia jest stosowana wyłącznie do bieżącej bazy danych skonfigurowanej na karcie Raportowanie Raport MailInsights MailInsights to funkcja raportowania, która wykorzystuje dane z bazy raportowania do dostarczania informacji związanych z korzystanie z poczty oraz trendami. GFI MailEssentials dostarcza raport o Przepływie komunikacji, który zapewnia graficzne przedstawienie wiadomości wymienianych pomiędzy wybranymi użytkownikami/grupami a ich kontaktami. Inne raporty MailInsights można generować przy użyciu programu GFI MailArchiver. Raport dot. Przepływu komunikacji Raport dot. Przepływu komunikacji pokazuje 20 najważniejszych kontaktów, z którymi komunikował się użytkownik w ciągu ostatnich 30 dni. 1. Przejdź do pozycji Raportowanie > MailInsights i wybierz kartę Przepływ komunikacji. 2. Administratorzy mogą generować raporty dla każdego użytkownika poczty . Kliknij Wyszukaj, aby wybrać użytkownika poczty , a następnie kliknij Generuj, aby rozpocząć tworzenie raportu. Wygenerowany raport zawiera następujące dane dla wybranego użytkownika: Ogółem Górna część Raportu prezentuje łączne statystyki przepływu komunikacji z ostatnich 30 dni. Kontakty ogółem łączna liczba adresów , z którymi użytkownik komunikował się za pomocą poczty . Wewnętrzne ogółem łączna liczba użytkowników wewnętrznych, z którymi komunikował się dany użytkownik. Najważniejszy wewnętrzny wewnętrzny adres , w którym dany użytkownik komunikował się najczęściej. Zewnętrzne ogółem łączna liczba użytkowników Zewnętrznych, z którymi komunikował się dany użytkownik. Najważniejszy zewnętrzny zewnętrzny adres , w którym dany użytkownik komunikował się najczęściej. GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 76

77 Wykres Najważniejsze 20 kontaktów Wybrany użytkownik jest przedstawiony jako jednostka na środku wykresu. Kontakty są posegregowane wg domeny. Każdy klaster domen zaznaczony jest innym kolorem. Szerokość graniczna pomiędzy węzłami pokazuje siłę relacji pomiędzy danymi jednostkami. Najważniejsze 20 kontaktów, z którymi wybrany użytkownik komunikował się najczęściej. Kody kolorów oznaczają różne domeny kontaktów. Tabela pokazująca łączną liczbę wysłanych i odebranych wiadomości z tym kontaktem, wraz z datą i godziną, kiedy miało miejsce ostatnie wystąpienie komunikacji. Screenshot 36: Raport dotyczący przepływu komunikacji MailInsights GFI MailEssentials 4 Stan monitorowania 77

78 5 Security (Ochrona poczty ) Filtry zabezpieczeń programu GFI MailEssentials zapewniają ochronę przed wiadomościami zarażonymi wirusami i zawierającymi inne złośliwe oprogramowanie. Tematy w tym rozdziale: 5.1 Silniki antywirusowe Zabezpieczenia magazynu informacji Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych Skaner wykrywania luk w poczcie Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Silniki antywirusowe Program GFI MailEssentials korzysta z wielu silników antywirusowych w celu skanowania przychodzących, wychodzących i wewnętrznych wiadomości pod kątem obecności wirusów. Program GFI MailEssentials jest dostarczany z silnikami antywirusowymi Vipre i BitDefender. Można również zakupić licencję na użytkowanie programów Kaspersky, Avira i McAfee. W tym rozdziale opisano sposoby konfigurowania i aktualizowania silników antywirusowych, ich działanie i kolejność skanowania Vipre 1. Przejdź do obszaru Security > Silniki antywirusowe > Vipre. Screenshot 37: Konfiguracja programu Vipre 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie bram (SMTP), aby skanować wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. 3. Wybierz opcję skanowania przychodzących i/lub wychodzących wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 78

79 Opcja Skanuj przychodzącą pocztę SMTP Skanuj wychodzącą pocztę SMTP Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, dostępna będzie opcja skanowania wewnętrznych wiadomości i magazynu informacji. Zaznacz pole wyboru Przeskanuj elementy wewnętrzne i elementy w magazynie informacji. Aby korzystać z funkcji Skanowanie wirusów magazynu informacji, należy włączyć odpowiednią opcję w węźle Zabezpieczenia magazynu informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zabezpieczenia magazynu informacji (strona 98). Na tej stronie można również uzyskać informacje dotyczące licencjonowania silnika antywirusowego i jego wersji. Screenshot 38: Czynności silnika antywirusowego GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 79

80 5. Na karcie Czynności wybierz czynność podejmowaną w przypadku zablokowania wiadomości e- mail: Czynność Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców Opis Zapisuje wszystkie zarażone wiadomości , które wykrył wybrany silnik antywirusowy, w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zarażonych wiadomości . Określanie, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. 6. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 7. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 80

81 Screenshot 39: Karty aktualizacji silników 8. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 9. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 81

82 10. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 11. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 12. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 13. Kliknij przycisk Zastosuj BitDefender 1. Przejdź do obszaru Security > Silniki antywirusowe > BitDefender. Screenshot 40: Konfiguracja programu BitDefender 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie bram (SMTP), aby skanować wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. 3. Wybierz opcję skanowania przychodzących i/lub wychodzących wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. Opcja Skanuj przychodzącą pocztę SMTP Skanuj wychodzącą pocztę SMTP Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, dostępna będzie opcja skanowania wewnętrznych wiadomości i magazynu informacji. Zaznacz pole wyboru Przeskanuj elementy wewnętrzne i elementy w magazynie informacji. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 82

83 Aby korzystać z funkcji Skanowanie wirusów magazynu informacji, należy włączyć odpowiednią opcję w węźle Zabezpieczenia magazynu informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zabezpieczenia magazynu informacji (strona 98). Na tej stronie można również uzyskać informacje dotyczące licencjonowania silnika antywirusowego i jego wersji. 5. Programu BitDefender można również używać w celu blokowania wiadomości z załącznikami zawierającymi makra. Funkcję tę można włączyć w obszarze Sprawdzanie makr, zaznaczając pole opcji Zablokuj wszystkie dokumenty zawierające makra. Jeśli wyłączono funkcję sprawdzania makr, program GFI MailEssentials nadal będzie skanował i blokował wirusy makr. Screenshot 41: Czynności silnika antywirusowego GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 83

84 6. Na karcie Czynności wybierz czynność podejmowaną w przypadku zablokowania wiadomości e- mail: Czynność Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców Opis Zapisuje wszystkie zarażone wiadomości , które wykrył wybrany silnik antywirusowy, w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zarażonych wiadomości . Określanie, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. 7. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 8. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 84

85 Screenshot 42: Karty aktualizacji silników 9. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 10. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 85

86 11. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 12. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 13. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 14. Kliknij przycisk Zastosuj Kaspersky 1. Przejdź do obszaru Security > Silniki antywirusowe > Kaspersky. Screenshot 43: Konfiguracja programu Kaspersky 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie bram (SMTP), aby skanować wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. 3. Wybierz opcję skanowania przychodzących i/lub wychodzących wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. Opcja Skanuj przychodzącą pocztę SMTP Skanuj wychodzącą pocztę SMTP Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, dostępna będzie opcja skanowania wewnętrznych wiadomości i magazynu informacji. Zaznacz pole wyboru Przeskanuj elementy wewnętrzne i elementy w magazynie informacji. Aby korzystać z funkcji Skanowanie wirusów magazynu informacji, należy włączyć odpowiednią opcję w węźle Zabezpieczenia magazynu informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zabezpieczenia magazynu informacji (strona 98). GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 86

87 Na tej stronie można również uzyskać informacje dotyczące licencjonowania silnika antywirusowego i jego wersji. Screenshot 44: Czynności silnika antywirusowego 5. Na karcie Czynności wybierz czynność podejmowaną w przypadku zablokowania wiadomości e- mail: Czynność Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców Opis Zapisuje wszystkie zarażone wiadomości , które wykrył wybrany silnik antywirusowy, w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zarażonych wiadomości . Określanie, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 87

88 6. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 7. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 88

89 Screenshot 45: Karty aktualizacji silników 8. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 9. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 89

90 10. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 11. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 12. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 13. Kliknij przycisk Zastosuj Avira 1. Przejdź do obszaru Security > Silniki antywirusowe > Avira. Screenshot 46: Konfiguracja programu Avira 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie bram (SMTP), aby skanować wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. 3. Wybierz opcję skanowania przychodzących i/lub wychodzących wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. Opcja Skanuj przychodzącą pocztę SMTP Skanuj wychodzącą pocztę SMTP Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, dostępna będzie opcja skanowania wewnętrznych wiadomości i magazynu informacji. Zaznacz pole wyboru Przeskanuj elementy wewnętrzne i elementy w magazynie informacji. Aby korzystać z funkcji Skanowanie wirusów magazynu informacji, należy włączyć odpowiednią opcję w węźle Zabezpieczenia magazynu informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zabezpieczenia magazynu informacji (strona 98). GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 90

91 Na tej stronie można również uzyskać informacje dotyczące licencjonowania silnika antywirusowego i jego wersji. Screenshot 47: Czynności silnika antywirusowego 5. Na karcie Czynności wybierz czynność podejmowaną w przypadku zablokowania wiadomości e- mail: Czynność Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców Opis Zapisuje wszystkie zarażone wiadomości , które wykrył wybrany silnik antywirusowy, w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zarażonych wiadomości . Określanie, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 91

92 6. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 7. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 92

93 Screenshot 48: Karty aktualizacji silników 8. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 9. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 93

94 10. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 11. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 12. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 13. Kliknij przycisk Zastosuj McAfee 1. Przejdź do obszaru Security > Silniki antywirusowe > McAfee. Screenshot 49: Konfiguracja programu McAfee 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie bram (SMTP), aby skanować wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. 3. Wybierz opcję skanowania przychodzących i/lub wychodzących wiadomości za pomocą tego silnika antywirusowego. Opcja Skanuj przychodzącą pocztę SMTP Skanuj wychodzącą pocztę SMTP Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, dostępna będzie opcja skanowania wewnętrznych wiadomości i magazynu informacji. Zaznacz pole wyboru Przeskanuj elementy wewnętrzne i elementy w magazynie informacji. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 94

95 Aby korzystać z funkcji Skanowanie wirusów magazynu informacji, należy włączyć odpowiednią opcję w węźle Zabezpieczenia magazynu informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zabezpieczenia magazynu informacji (strona 98). Na tej stronie można również uzyskać informacje dotyczące licencjonowania silnika antywirusowego i jego wersji. 5. Programu McAfee AntiVirus można również używać w celu blokowania wiadomości z załącznikami zawierającymi makra. Funkcję tę można włączyć w obszarze Sprawdzanie makr, zaznaczając pole opcji Zablokuj wszystkie dokumenty zawierające makra. Screenshot 50: Czynności silnika antywirusowego 6. Na karcie Czynności wybierz czynność podejmowaną w przypadku zablokowania wiadomości e- mail: GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 95

96 Czynność Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców Opis Zapisuje wszystkie zarażone wiadomości , które wykrył wybrany silnik antywirusowy, w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zarażonych wiadomości . Określanie, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. 7. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 8. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 96

97 Screenshot 51: Karty aktualizacji silników 9. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 10. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 97

98 11. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 12. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 13. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 14. Kliknij przycisk Zastosuj. 5.2 Zabezpieczenia magazynu informacji Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, funkcja Zabezpieczenia magazynu informacji umożliwia korzystanie z silników antywirusowych w celu sprawdzania elementów w magazynie informacji programu Microsoft Exchange. W przypadku instalacji programu GFI MailEssentials na komputerze z serwerem programu Microsoft Exchange 2007/2010, funkcja Zabezpieczenia magazynu informacji jest dostępna wyłącznie w przypadku instalacji ról Serwer skrzynek pocztowych i Transport centralny. Funkcja Information Store Protection (VSAPI) nie jest obsługiwana w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2013, ponieważ interfejs VSAPI został usunięty z serwera programu Microsoft Exchange W niniejszej sekcji opisano sposób włączania funkcji Skanowanie magazynu informacji i wybierania metody skanowania używanej przez interfejs skanowania wirusów (Virus Scanning API, VSAPI) Skanowanie magazynu informacji 1. Przejdź do obszaru Security > Zabezpieczenia magazynu informacji. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 98

99 Screenshot 52: Węzeł Zabezpieczenia magazynu informacji 2. Na karcie Skanowanie wirusów magazynu informacji zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie wirusów magazynu informacji. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. W tabeli zostaną wyświetlone informacje o stanie silników antywirusowych używanych w odniesieniu do magazynu informacji. Można tutaj również wyłączać określone silniki antywirusowe ze skanowania magazynu informacji. Przejdź do strony Silniki antywirusowe, wybierz odpowiedni silnik antywirusowy i usuń zaznaczenie pola wyboru Przeskanuj elementy wewnętrzne i elementy w magazynie informacji Ustawienia interfejsu VSAPI Program GFI MailEssentials uzyskuje dostęp do wiadomości i załączników w magazynie informacji programu Microsoft Exchange za pośrednictwem interfejsu VSAPI (Virus Scanning Application Programming Interface). Program GFI MailEssentials umożliwia użytkownikowi określenie metody skanowania magazynu informacji. 1. Przejdź do obszaru Security > Zabezpieczenia magazynu informacji. 2. Wybierz kartę Ustawienia interfejsu VSAPI. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 99

100 Screenshot 53: Ustawienia interfejsu VSAPI 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie w tle, aby uruchamiać skanowanie magazynu informacji w tle. OSTRZEŻENIE Wybór opcji skanowania w tle powoduje skanowanie całej zawartości magazynu informacji. Może to spowodować duże obciążenie zasobów przetwarzania serwera programu Microsoft Exchange, w zależności od liczby elementów zapisanych w magazynie informacji. Zalecane jest włączanie tej funkcji wyłącznie w godzinach niskiej aktywności serwera, na przykład w nocy. 4. Wybierz metodę skanowania za pomocą interfejsu VSAPI: GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 100

101 Metoda skanowania Skanowanie przy uzyskaniu dostępu Skanowanie proaktywne Opis Nowe elementy w magazynie informacji są skanowane w momencie uzyskania do nich dostępu przez klienta poczty . Przekłada się to na krótkie opóźnienie wyświetlania zawartości nowych wiadomości w kliencie poczty . Nowe elementy dodane do magazynu informacji są umieszczane w kolejce do skanowania. Jest to ustawienie domyślne i zalecany tryb pracy, ponieważ pozwala on zazwyczaj wyeliminować opóźnienia związane ze skanowaniem w przypadku uzyskania dostępu. W przypadku uzyskania dostępu przez klienta poczty do nowego elementu znajdującego się nadal w kolejce skanowania zwiększany jest jego priorytet skanowania, aby zostało ono przeprowadzone natychmiast. 5. Kliknij przycisk Zastosuj. 5.3 Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych analizuje i określa funkcje plików wykonywalnych dołączonych do wiadomości . Skaner może następnie poddawać kwarantannie pliki wykonywalne, których działanie jest podejrzane (np. konie trojańskie). Jak działa funkcja Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych? Program GFI MailEssentials szacuje poziom ryzyka związanego z plikiem wykonywalnym, dekompilując go i wykrywając jego funkcje w czasie rzeczywistym. Następnie program porównuje je z bazą danych złośliwych działań, oznaczając poziom ryzyka. Za pomocą funkcji Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych można wykrywać i blokować potencjalnie niebezpieczne, nieznane lub unikatowe konie trojańskie zanim naruszą zabezpieczenia sieci Konfigurowanie funkcji Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych 1. Przejdź do obszaru Security > Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 101

102 Screenshot 54: Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych: karta Ogólne 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych, aby uaktywnić ten filtr. 3. W obszarze Sprawdzanie poczty określ wiadomości , które będą sprawdzane pod kątem koni trojańskich i innych złośliwych plików wykonywalnych, wybierając poniższe opcje: Opcja Sprawdź przychodzące wiadomości Sprawdź wychodzące wiadomości Opis Skanowanie przychodzących wiadomości pod kątem koni trojańskich i innych złośliwych plików wykonywalnych. Skanowanie wychodzących wiadomości pod kątem koni trojańskich i innych złośliwych plików wykonywalnych. 4. W obszarze Ustawienia zabezpieczeń wybierz wymagany poziom ochrony: GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 102

103 Poziom ochrony Wysokie zabezpieczenia Średnie zabezpieczenia Niskie zabezpieczenia Opis Blokuje wszystkie pliki wykonywalne zawierające jakiekolwiek znane sygnatury złośliwego oprogramowania. Blokuje podejrzane pliki wykonywalne. Wiadomości zostają zablokowane, jeśli plik wykonywalny zawiera jedną sygnaturę wysokiego ryzyka lub połączenie sygnatur wysokiego i niskiego ryzyka. Blokuje wyłącznie złośliwe pliki wykonywalne. Wiadomości zostają zablokowane, jeśli plik wykonywalny zawiera co najmniej jedną sygnaturę wysokiego ryzyka. 5. Na karcie Czynności skonfiguruj czynności, które program GFI MailEssentials powinien podejmować w odniesieniu do wiadomości zawierających złośliwe pliki wykonywalne. Wiadomości zablokowane przez funkcję Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych są zawsze poddawane kwarantannie. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 6. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 7. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 103

104 Screenshot 55: Karty aktualizacji silników 8. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 9. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 104

105 10. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 11. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 12. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 13. Kliknij przycisk Zastosuj. 5.4 Skaner wykrywania luk w poczcie Skaner wykrywania luk w poczcie blokuje skrypty wykorzystujące luki osadzone w wiadomościach , które są uruchamiane na komputerze użytkownika w momencie odebrania lub otwarcia wiadomości . Programy wykorzystujące luki wykorzystają słabości zabezpieczeń aplikacji lub systemów operacyjnych w celu naruszenia mechanizmów ochronnych komputera. Na przykład może to mieć na celu uruchomienie programu, wykonanie polecenia lub zainstalowanie tylnego wejścia Konfigurowanie funkcji Skaner wykrywania luk w poczcie 1. Przejdź do obszaru Security > Skaner wykrywania luk w poczcie . Screenshot 56: Konfiguracja funkcji wykrywania luk w poczcie 2. Na karcie Ogólne wybierz opcję skanowania przychodzących i/lub wychodzących wiadomości e- mail. Opcja Skanuj przychodzącą pocztę SMTP Skanuj wychodzącą pocztę SMTP Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości . GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 105

106 Screenshot 57: Czynności dotyczące luk w poczcie 3. Na karcie Czynności wybierz czynność podejmowaną w przypadku zablokowania wiadomości e- mail: Czynność Poddaj element kwarantannie Usuń element Opis Zapisuje wszystkie zarażone wiadomości , które wykrył Skaner wykrywania luk w poczcie , w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Praca z wiadomościami e- mail poddanymi kwarantannie (strona 220). Usuwanie zarażonych wiadomości Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 5. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 106

107 <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log Screenshot 58: Karty aktualizacji silników 6. Na karcie Aktualizacje zaznacz pole wyboru Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, aby włączyć automatyczne aktualizowanie wybranego silnika. 7. Na liście Opcja pobierania wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Tylko sprawdź dostępność aktualizacji Sprawdź dostępność aktualizacji i pobierz je Opis Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials tylko sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i powiadamiał o niej administratora. Ta opcja NIE powoduje automatycznego pobierania dostępnych aktualizacji. Wybierz tę opcję, aby program GFI MailEssentials sprawdzał dostępność aktualizacji silnika i automatycznie pobierał aktualizacje. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 107

108 8. Skonfiguruj częstotliwość sprawdzania/pobierania aktualizacji silnika przez program GFI MailEssentials, określając interwał w godzinach. 9. W obszarze Opcje aktualizacji zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji, aby wysyłać powiadomienie do administratora w przypadku pomyślnego zaktualizowania silnika. Powiadomienie jest zawsze wysyłane w przypadku niepowodzenia aktualizacji. 10. Aby natychmiast sprawdzić dostępność aktualizacji i pobrać je, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje. 11. Kliknij przycisk Zastosuj Włączanie/wyłączanie sprawdzania luk w poczcie 1. Przejdź do obszaru Security > Skaner wykrywania luk w poczcie > Lista luk Screenshot 59: Lista luk w poczcie GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 108

109 2. Zaznacz pola wyboru luk, aby włączyć lub wyłączyć ich sprawdzanie. 3. Kliknij odpowiednio przycisk Włącz zaznaczone lub Wyłącz zaznaczone. 5.5 Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Narzędzie do oczyszczania kodu HTML skanuje i usuwa kod skryptów z treści i załączników wiadomości . Narzędzie skanuje następujące elementy: treść wiadomości , w przypadku których ustawiono typ MIME text/html wszystkie załączniki typu.htm lub.html Konfigurowanie funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML 1. Przejdź do obszaru Security > Narzędzie do oczyszczania kodu HTML. Screenshot 60: Strona konfiguracji funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML 2. Włącz funkcję oczyszczania kodu HTML, zaznaczając pole wyboru Włącz funkcję Narzędzie do oczyszczania kodu HTML. 3. Wybierz kierunek ruchu wiadomości Opcja Skanuj przychodzącą pocztę e- mail SMTP Skanuj wychodzącą pocztę e- mail SMTP Opis Skanowanie i oczyszczanie skryptów HTML w przypadku wszystkich przychodzących wiadomości . Skanowanie i oczyszczanie skryptów HTML w przypadku wszystkich wychodzących wiadomości Kliknij przycisk Zastosuj Lista dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Listę dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML można skonfigurować w celu wyłączenia wiadomości otrzymywanych od określonych nadawców. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 109

110 Aby wyłączyć określone adresy IP lub domeny, użyj opcji Wyłączenia domen\adresów IP funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Narzędzie do oczyszczania kodu HTML (strona 109). Aby zarządzać nadawcami na liście dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML: 1. Przejdź do obszaru Security > Narzędzie do oczyszczania kodu HTML i wybierz kartę Lista dozwolonych elementów. Screenshot 61: Strona listy dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML 2. W polu Wpis listy dozwolonych elementów wprowadź adres , domenę poczty (np. lub poddomenę poczty (np. a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć wpis z listy dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. 3. Kliknij przycisk Zastosuj Opcja Wyłączenia domen\adresów IP funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Opcja Wyłączenia domen\adresów IP funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML umożliwia administratorom określenie adresów IP lub domen, które zostaną wyłączone ze sprawdzania za GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 110

111 pomocą funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML. Nie jest ona ograniczona do listy adresów IP obsługiwane są również adresy domen, które są rozpoznawane po uruchomieniu modułu, co umożliwia uzyskanie wszystkich adresów IP w odpowiedniej domenie. Program korzysta z dwóch metod: 1. Domyślnie funkcja wysyła zapytanie do rekordów MX przetwarzanej domeny. 2. Opcjonalnie można wysłać zapytanie do rekordu SPF domeny. Jeśli domena nie ma rekordu SPF, fragment ten jest ignorowany i używane są wyłącznie rekordy SPF. Jeśli adres IP, z którego pochodzi wiadomość (z którego nadeszła poczta na serwer obwodowy) znajduje się na liście na karcie Wyłączenia domen\adresów IP lub zostaje rozpoznany jako należący do domeny z tej samej listy, wiadomość nie zostaje przetworzona przez funkcję Narzędzie do oczyszczania kodu HTML. Funkcja ta działa podobnie do listy dozwolonych adresów IP, jednak wiążą się z nią dodatkowe korzyści można określać domeny, a także rozpoznawać rekordy MX oraz opcjonalnie rekordy SPF w celu uzyskiwania informacji o adresach IP. Aby zarządzać wyłączeniami domen/adresów IP na liście dozwolonych elementów funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML: 1. Przejdź do obszaru Security > Narzędzie do oczyszczania kodu HTML i wybierz kartę Wyłączenia domen\adresów IP. Screenshot 62: Wyłączenia domen\adresów IP 2. Wprowadź domenę lub adres IP do wyłączenia i kliknij przycisk Dodaj. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 111

112 Aby usunąć wpis z listy wyłączeń domen/adresów IP funkcji Narzędzie do oczyszczania kodu HTML, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. 3. Opcjonalnie można zaznaczyć pole wyboru Aby uzyskać listę serwerów do wyłączenia, wyślij zapytanie w odniesieniu do rekordów SPF określonych domen. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 5 Security (Ochrona poczty ) 112

113 6 Anti-Spam Filtry antyspamowe dołączone do programu GFI MailEssentials pomagają wykrywać i blokować niechciane wiadomości (spam). Tematy w tym rozdziale: 6.1 Filtry antyspamowe Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam Sortowanie filtrów antyspamowych według priorytetu Filtrowanie transmisji SMTP Podsumowanie w zakresie spamu Ustawienia funkcji Anti-Spam Wtyczka SpamTag dla programu Microsoft Outlook Skanowanie folderów publicznych Filtry antyspamowe Program GFI MailEssentials korzysta z szerokiej gamy filtrów skanowania umożliwiających identyfikację spamu: FILTR OPIS WŁĄCZONY DOMYŚLNIE SpamRazer Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji Ataki DHA (Directory Harvesting) Lista blokowania poczty Lista blokowania IP Lista blokowania DNS IP Lista blokowania DNS URI Silnik antyspamowy umożliwiający stwierdzenie, czy wiadomość jest spamem za pomocą funkcji reputacji poczty, rozpoznawania cech i analizy zawartości. Blokuje wiadomości zawierające łącza do znanych witryn wyłudzających informacje lub typowe słowa kluczowe kojarzone z wyłudzaniem informacji. Ataki DHA (Directory Harvesting) polegają na próbach odgadnięcia przez spamerów adresów przez dołączanie typowych nazw użytkowników do adresu w domenie. Większość adresów nie istnieje. Lista blokowania poczty to niestandardowa baza danych adresów e- mail i domen, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Lista blokowania IP to niestandardowa baza danych adresów IP, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Filtr Lista blokowania DNS IP porównuje adresy IP serwerów poczty przychodzącej z publiczną listą serwerów, w przypadku których stwierdzono wysyłanie spamu. Powstrzymuje wiadomości zawierające łącza do domen znajdujących się na publicznych listach blokowania spamu URI. Tak Tak Tak (tylko jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w środowisku usługi Active Directory) Tak Nie Tak Tak GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 113

114 FILTR OPIS WŁĄCZONY DOMYŚLNIE Struktura zasad dotyczących nadawców Anti-Spoofing Szara lista Wykrywanie języka Header Checking Spam Keyword Checking Filtr Bayesa Lista dozwolonych elementów Nowi nadawcy Ten filtr korzysta z rekordów SPF, aby blokować wiadomości wysłane ze sfałszowanych adresów IP, sprawdzając autoryzację adresu IP nadawcy. Sprawdzanie wiadomości z adresem nadawcy sugerującym pochodzenie z własnej domeny przy użyciu listy adresów IP w programie GFI MailEssentials. Jeśli adres IP nadawcy nie znajduje się na liście adresów IP serwerów w domenie własnej, wiadomość zostaje zablokowana. Filtr Szara lista tymczasowo blokuje przychodzące wiadomości od nieznanych odbiorców. Wiarygodne systemu poczty zazwyczaj próbują wysłać wiadomość ponownie po kilku minutach; spamerzy zazwyczaj ignorują takie komunikaty o błędach. Określa język tekstu w treść wiadomości i jest skonfigurowany w celu blokowania określonych języków. Filtr Sprawdzanie nagłówków analizuje nagłówki wiadomości w celu identyfikacji spamu. Ten filtr umożliwia identyfikowanie spamu na podstawie słów kluczowych w otrzymanej wiadomości . Filtr antyspamowy można wyszkolić w celu precyzyjnego określania obecności spamu w wiadomości na podstawie wcześniejszych danych. Lista dozwolonych elementów obejmuje kryteria identyfikowania wiarygodnej poczty . Wiadomość spełniające określone kryteria nie podlegają skanowaniu przez filtry antyspamowe i są zawsze dostarczane odbiorcom. Filtr Nowi nadawcy identyfikuje wiadomości otrzymanie od osób, które wcześniej nie wysyłały wiadomości. Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie SpamRazer Silnik antyspamowy umożliwiający stwierdzenie, czy wiadomość jest spamem za pomocą funkcji reputacji poczty, rozpoznawania cech i analizy zawartości. SpamRazer to podstawowy filtr antyspamowy włączany domyślnie podczas instalacji programu. Do programu SpamRazer często wydawane są aktualizacje, dzięki czemu możliwe jest szybkie przeciwdziałanie nowym zagrożeniom związanym ze spamem. SpamRazer obejmuje również filtrowanie za pomocą funkcji Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF), która umożliwia wykrywanie sfałszowanych nadawców. Zalecane jest publikowanie adresów serwera poczty przez nadawców w rekordzie SPF. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów SPF i sposobów ich działania, odwiedź witrynę internetową technologii struktury zasad dotyczących nadawców pod następującym adresem:http://www.openspf.org Filtr ten blokuje również spam oparty na powiadomieniach o niedostarczeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat spamu opartego na powiadomieniach o niedostarczeniu, zapozna się z artykułem GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 114

115 Konfigurowanie filtru SpamRazer UWAGI 1. Wyłączanie filtru SpamRazer NIE JEST zalecane. 2. Program GFI MailEssentials pobiera aktualizacje filtru SpamRazer z następującej lokalizacji: *.mailshell.net 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > SpamRazer. Screenshot 63: Właściwości filtru SpamRazer 2. Na karcie Ogólne można wykonywać następujące czynności: Opcja Włącz silnik SpamRazer Włącz strukturę SPF funkcji SpamRazer (zalecane) Opis Włączanie lub wyłączanie filtru SpamRazer. Włączanie lub wyłączanie filtru Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF). Zalecane jest włączenie tej opcji i uruchamianie funkcji po filtrze Lista dozwolonych elementów. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 115

116 Screenshot 64: Karta Aktualizacje filtru SpamRazer 3. Na karcie Aktualizacje można wykonywać następujące czynności: Opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji Opis Konfigurowanie programu GFI MailEssentials w celu automatycznego sprawdzania dostępności i pobierania wszelkich aktualizacji filtru SpamRazer. Określ interwał czasu sprawdzania aktualizacji reguł wykrywania spamu i aktualizacji silnika SpamRazer w minutach. Dzięki włączeniu tej opcji filtr SpamRazer będzie mógł skuteczniej wykrywać nowe zagrożenia związane ze spamem. Włącz powiadomienia w przypadku pomyślnej aktualizacji Zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku pobrania nowych aktualizacji. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 116

117 Opcja Włącz powiadomienia w przypadku niepowodzenia aktualizacji Pobierz aktualizacje teraz... Opis Zaznacz to pole, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku niepowodzenia pobierania lub instalacji. Kliknij, aby pobrać aktualizacje. Aktualizacje można pobierać, korzystając z serwera proxy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia serwera proxy (strona 250). 4. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 5. Kliknij przycisk Zastosuj Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji Blokuje wiadomości zawierające łącza do znanych witryn wyłudzających informacje lub typowe słowa kluczowe kojarzone z wyłudzaniem informacji.wyłudzanie informacji (phishing) to oparta na poczcie technika inżynierii społecznej mająca na celu nakłonienie użytkowników do ujawnienia poufnych informacji spamerom. Wiadomość wyłudzająca informacje przypomina zazwyczaj oficjalną wiadomość pochodzącą z wiarygodnego źródła, na przykład zaufanej firmy czy banku. Wiadomości wyłudzające informacje zwykle zawierają instrukcje nakazujące użytkownikom potwierdzenie poufnych informacji, takich jak szczegóły logowania do usług bankowości internetowej czy numery kart kredytowych. Wiadomości wyłudzającej informacje najczęściej zawierają adres URI (jednolity identyfikator zasobów), z którego użytkownik powinien skorzystać, aby wprowadzić poufne informacje w fałszywej witrynie. Witryna wskazywana przez adres URI może być kopią witryny oficjalnej, lecz w rzeczywistości jest ona kontrolowana przez nadawcę wiadomości wyłudzających informacje. Jeśli użytkownik wprowadzi poufne informacje w fałszywej witrynie, zostają one zapisane i użyte, na przykład w celu kradzieży środków z kont bankowych. Filtr Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji wykrywa takie wiadomości przez porównanie adresów URI w treści z bazą danych adresów URI używanych w tego typu atakach. Filtr wykrywa również w adresach URI typowe słowa kluczowe wiązane z wyłudzaniem informacji. Filtr Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji jest włączany domyślnie podczas instalacji programu. Konfigurowanie filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji Wyłączanie filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji NIE JEST zalecane. 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 117

118 Screenshot 65: Opcje filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji 2. Na karcie Ogólne zaznacz/usuń zaznaczenie pola wyboru Sprawdzaj wiadomości pod kątem adresów URI znanych witryn wyłudzających informacje, aby włączyć/wyłączyć filtr Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji. 3. Na karcie Słowa kluczowe wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Sprawdzaj adresy URI w wiadomościach pod kątem typowych słów kojarzonych z wyłudzaniem informacji Dodaj Zaktualizuj Opis Włączanie/wyłączanie sprawdzania pod kątem typowych słów kluczowych kojarzonych z wyłudzaniem informacji Umożliwia dodawanie słów kluczowych do filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji. Aby dodać słowo do filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji, wprowadź słowo kluczowe i kliknij przycisk Dodaj. Umożliwia aktualizowanie wybranych słów kluczowych. Wybierz słowo kluczowe z listy Bieżące słowa kluczowe, wprowadź zmiany w polu Edytuj słowa kluczowe, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 118

119 Opcja Usuń Eksportuj Przeglądaj... Opis Umożliwia usuwanie wybranych słów kluczowych z listy. Wybierz słowo kluczowe z listy Bieżące słowa kluczowe i kliknij przycisk Usuń. Umożliwia eksportowanie bieżącej listy do pliku formatu XML. Umożliwia importowanie wcześniej wyeksportowanej listy słów kluczowych. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik wcześniej wyeksportowanej listy słów kluczowych, a następnie kliknij przycisk Importuj. 4. Na karcie Aktualizacje wybierz jedną z poniższych opcji: Opcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji Opis Program GFI MailEssentials można skonfigurować pod kątem automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji. Należy określić interwał sprawdzania dostępności aktualizacji w minutach. Zalecane jest włączenie tej opcji w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działania filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji w zakresie wykrywania najnowszych trendów. Włącz powiadomienia e- mail w przypadku pomyślnej aktualizacji Włącz powiadomienia e- mail w przypadku niepowodzenia aktualizacji Pobieranie aktualizacji... Zaznacz/usuń zaznaczenie pola wyboru, aby skonfigurować funkcję powiadomień o pobraniu nowych aktualizacji. Zaznacz/usuń zaznaczenie pola wyboru, aby skonfigurować funkcję powiadomień o niepowodzeniu pobierania lub instalacji. Kliknij, aby natychmiast pobrać aktualizacje filtru Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji. Aktualizacje można pobierać, korzystając z serwera proxy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia serwera proxy (strona 250). 5. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 6. Kliknij przycisk Zastosuj Ataki DHA (Directory Harvesting) Ataki DHA (Directory Harvesting) polegają na próbach odgadnięcia przez spamerów adresów przez dołączanie typowych nazw użytkowników do adresu w domenie. Większość adresów nie istnieje.spamerzy wysyłają pocztę na losowo generowane adresy mimo że niektóre z nich mogą odpowiadać rzeczywistym adresom użytkowników, większość takich wiadomości jest nieprawidłowa i powoduje przepełnianie serwera poczty ofiary ataku. Program GFI MailEssentials zapobiega takim atakom, blokując wiadomości zaadresowane do nieistniejących użytkowników w usłudze Active Directory lub na serwerze poczty w organizacji. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 119

120 Filtr Ataki DHA można skonfigurować pod kątem uruchamiania po odebraniu pełnej wiadomości lub na poziomie transmisji protokołu SMTP w takim przypadku wiadomości będą filtrowane podczas odbierania. Filtrowanie na poziomie protokołu SMTP przerywa transmisję wiadomości i zapobiega jej pełnemu pobraniu, co pozwala oszczędzać przepustowość i zasoby przetwarzania. W takim przypadku połączenie jest natychmiast przerywane, a wiadomość nie jest przetwarzana przez jakiekolwiek inne filtry antyspamowe. Ten filtr jest włączany domyślnie w przypadku zainstalowania programu GFI MailEssentials w środowisku usługi Active Directory. Konfiguracja filtru Ataki DHA (Directory Harvesting) odbywa się dwuetapowo: Stage 1 - Configuring Directory Harvesting properties Stage 2 - Selecting if Directory Harvesting should be done during the SMTP transmission. Etap 1 Skonfigurowanie właściwości filtru Ataki DHA (Directory Harvesting) 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Ataki DHA (Directory Harvesting). GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 120

121 Screenshot 66: Strona filtru Ataki DHA (Directory Harvesting) 2. Włączanie/wyłączanie filtru Ataki DHA (Directory Harvesting) i wybieranie metody wyszukiwania, która zostanie użyta: Opcja Włącz ochronę przed atakami DHA (Directory Harvesting) Opis Włączanie/wyłączanie filtru Ataki DHA (Directory Harvesting). GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 121

122 Opcja Użyj macierzystego wyszukiwania usługi Active Directory Opis Tę opcję należy wybrać, jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w środowisku usługi Active Directory. Jeśli program GFI MailEssentials znajduje się za zaporą, funkcja Ataki DHA (Directory Harvesting) może nie być w stanie nawiązać bezpośredniego połączenia z wewnętrzną usługą Active Directory ze względu na ustawienia zapory. W takim przypadku w celu połączenia z wewnętrzną usługą Active Directory należy użyć opcji wyszukiwania LDAP i uaktywnić domyślny port 389/636 na poziomie zapory. Użyj wyszukiwania LDAP Tę opcję należy wybrać w celu skonfigurowania ustawień protokołu LDAP, jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w trybie SMTP. Jeśli serwer LDAP wymaga uwierzytelnienia, usuń zaznaczenie pola wyboru Powiązanie anonimowe i wprowadź informacje uwierzytelniania, które zostaną użyte przez tę funkcję. Określ poświadczenia uwierzytelniania, korzystając z formatu Domena\Użytkownik (np. domena_ glowna\administrator). W usłudze Active Directory serwer LDAP pełni zazwyczaj funkcję kontrolera domeny. 3. W obszarze Blokuj, jeśli liczba nieistniejących odbiorców wynosi co najmniej określ liczbę nieistniejących odbiorców, osiągnięcie której spowoduje zakwalifikowanie wiadomości jako spamu. Wiadomości będą blokowane przez filtr Ataki DHA (Directory Harvesting), jeśli wszyscy ich odbiorcy będą nieprawidłowi lub jeśli liczba nieprawidłowych odbiorców przekroczy skonfigurowaną. Skonfigurowanie rozsądnej liczby w polu Blokuj, jeśli liczba nieistniejących odbiorców wynosi co najmniej pozwala uniknąć fałszywych trafień. Wartość ta powinna uwzględniać przypadki wiarygodnych wiadomości z błędnie zapisanym adresem lub skierowanych do użytkowników, którzy nie są już zatrudnieni w firmie. Zalecane jest ustawienie wartości 2 lub wyższej. 4. Wprowadź adres i kliknij przycisk Test, aby zweryfikować ustawienia filtru Ataki DHA (Directory Harvesting). Powtórz test, korzystając z nieistniejącego adresu i zadbaj o to, aby wyszukiwanie w usłudze Active Directory zakończyło się niepowodzeniem. 5. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). Jeśli filtr Ataki DHA (Directory Harvesting) ustawiono pod kątem działania na poziomie protokołu SMTP, na karcie Czynności będzie dostępna wyłącznie opcja Zapisz informacje dotyczące wyzwolenia reguły w tym pliku. 6. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 122

123 Etap 2 Wybór przetwarzania danych przez filtr Ataki DHA (Directory Harvesting) podczas transmisji protokołu SMTP. 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Priorytet filtrów i wybierz kartę Filtrowanie transmisji SMTP. 2. Kliknij przycisk Przełącz, aby przełączać pomiędzy opcjami filtrowania Ataki DHA (Directory Harvesting): Opcja Filtrowanie po odebraniu całej wiadomości Filtrowanie podczas transmisji SMTP Opis Filtrowanie będzie wykonywane po odebraniu pełnej wiadomości . Filtrowanie będzie wykonywane podczas transmisji w ramach protokołu SMTP przez sprawdzenie istnienia odbiorców wiadomości przed jej odebraniem treści i załącznika. W przypadku wybrania tej opcji filtr Ataki DHA (Directory Harvesting) będzie uaktywniany przed innymi filtrami antyspamowymi. 3. Kliknij przycisk Zastosuj Lista blokowania poczty Lista blokowania poczty to niestandardowa baza danych adresów i domen, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Ten filtr jest włączany automatycznie podczas instalacji programu GFI MailEssentials. Konfigurowanie filtru Lista blokowania poczty 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Lista blokowania poczty . GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 123

124 Screenshot 67: Lista blokowania poczty 2. Na karcie Lista blokowania skonfiguruj adresy i domeny do zablokowania. OPCJA Włącz listę blokowania poczty OPIS Zaznacz/usuń zaznaczenie, aby włączyć/wyłączyć listę blokowania poczty . GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 124

125 OPCJA Dodaj OPIS Dodawanie adresów , domen poczty i przyrostków domeny do listy blokowania. 1. Aby dodać element do listy blokowania, wprowadź adres , domenę (np. lub przyrostek domeny (np. 2. Określ dopasowywany typ wiadomości dla blokowanej poczty. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnicy między protokołem SMTP a formatem MIME, zapoznaj się z następującym artykułem: Usuń Importuj 3. (Opcjonalnie) Można również dodać opis wprowadzonego elementu, korzystając z pola Opis. 4. Kliknij przycisk Dodaj. Wybierz wpis na liście blokowania i kliknij przycisk Usuń, aby go usunąć. Importowanie wpisów listy blokowania z pliku w formacie XML. Listę wpisów można zaimportować z pliku XML o strukturze odpowiadającej liście wyeksportowanych wpisów programu GFI MailEssentials. Eksportuj Wyszukaj Eksportowanie wpisów listy blokowania do pliku w formacie XML. Wprowadź wpis do wyszukania. Pasujące wpisy zostaną filtrowane na w obszarze wpisów listy blokowania. 3. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Osobista lista blokowania Dodatkowa osobista lista blokowania uzupełnia globalną listę blokowania. Wyłączoną domyślnie osobistą listę blokowania można włączyć użytkownikom, aby mogli oni zarządzać własną listą blokowania i dodawać do niej określone adresy . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności użytkowników końcowych (strona 21). W ramach zarządzania administratorzy mogą również usuwać określone adresy , które użytkownicy dodali do osobistych list blokowania. Włączanie/wyłączanie filtru Osobista lista blokowania 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Lista blokowania poczty . GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 125

126 Screenshot 68: Osobista lista blokowania 2. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję osobistej listy blokowania, wybierz kartę Osobista lista blokowania i zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz osobistą listę blokowania poczty e- mail. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. Usuwanie adresów z osobistej listy blokowania użytkowników 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Lista blokowania poczty i wybierz kartę Osobista lista blokowania. 2. Z listy rozwijanej Użytkownik wybierz użytkownika, z którego listy chcesz usunąć adres Zaznacz odpowiedni adres na liście adresów . Kliknij przycisk Usuń. 4. Kliknij przycisk Zastosuj Lista blokowania IP Lista blokowania IP to niestandardowa baza danych adresów IP, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości. Ten filtr można skonfigurować pod kątem uruchamiania po odebraniu pełnej wiadomości lub na poziomie transmisji protokołu SMTP w takim przypadku wiadomości będą filtrowane podczas odbierania. Filtrowanie na poziomie protokołu SMTP przerywa transmisję wiadomości i zapobiega jej pełnemu pobraniu, co pozwala oszczędzać przepustowość i zasoby przetwarzania. W takim przypadku połączenie jest natychmiast przerywane, a wiadomość nie jest przetwarzana przez jakiekolwiek inne filtry antyspamowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Filtrowanie transmisji SMTP (strona 159). Filtr Lista blokowania IP NIE JEST włączany domyślnie. Konfigurowanie filtru Listy dozwolonych elementów 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Lista blokowania IP. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 126

127 Screenshot 69: Lista blokowania IP 2. Na karcie Ogólne wybierz opcję Włącz listę blokowania IP, aby zablokować wszystkie wiadomości z określonych adresów IP. 3. W polu Włącz wpis na listę blokowania IP wpisz adresy IP, które chcesz zablokować: Opcja Pojedynczy komputer/cidr Grupa komputerów Opis Opis Wprowadź pojedynczy adres IP lub zakres adresów IP, korzystając z notacji CIDR. Wprowadź dane w polach Adres podsieci i Maska podsieci grupy adresów IP, które chcesz dodać do listy dozwolonych elementów. 2. (Opcjonalnie) Dodaj Opis. 3. Kliknij przycisk Dodaj. Można dodać opis, aby ułatwić zidentyfikowanie wpisanych adresów IP. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 127

128 4. Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać podane adresy IP w polu Lista blokowania IP. 5. Aby usunąć adresy IP z listy blokowania IP, wybierz adresy do usunięcia i kliknij polecenie Usuń. 6. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). Jeśli ustawiono listę blokowania adresów IP pod kątem działania na poziomie protokołu SMTP, na karcie Czynności będzie dostępna wyłącznie opcja Zapisz informacje dotyczące wyzwolenia reguły w tym pliku. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Lista blokowania DNS IP Filtr Lista blokowania DNS IP porównuje adresy IP serwerów poczty przychodzącej z publiczną listą serwerów, w przypadku których stwierdzono wysyłanie spamu. Program GFI MailEssentials obsługuje szeroką gamę list blokowania DNS IP. Jest dostępnych wiele list blokowania DNS IP innych firm, poczynając od solidnych list z wyraźnie zdefiniowanymi procedurami tworzenia i usuwania wpisów po listy charakteryzujące się niższą niezawodnością. Program GFI MailEssentials zapisuje w pamięci podręcznej wyniki zapytań kierowanych do listy blokowania DNS IP, co pozwala uniknąć wysyłania wielu zapytań o ten sam adres IP. Elementy pozostają w pamięci podręcznej przez 4 dni i są czyszczone w momencie ponownego uruchomienia usługi AS Scan Engine programu GFI MailEssentials. Ten filtr można skonfigurować pod kątem uruchamiania po odebraniu pełnej wiadomości lub na poziomie transmisji protokołu SMTP w takim przypadku wiadomości będą filtrowane podczas odbierania. Filtrowanie na poziomie protokołu SMTP przerywa transmisję wiadomości i zapobiega jej pełnemu pobraniu, co pozwala oszczędzać przepustowość i zasoby przetwarzania. W takim przypadku połączenie jest natychmiast przerywane, a wiadomość nie jest przetwarzana przez jakiekolwiek inne filtry antyspamowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Filtrowanie transmisji SMTP (strona 159). Ten filtr jest włączany automatycznie podczas instalacji programu GFI MailEssentials. Ważne uwagi 1. Aby ta funkcja mogła działać, serwer DNS musi być prawidłowo skonfigurowany. W przeciwnym wypadku będą występowały przekroczenia limitu czasu i spowolnienia ruchu poczty . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem ProcessingSlow 2. Wysyłanie zapytań do listy blokowania DNS IP może być długo trwać (w zależności od szybkości połączenia), dlatego ruch poczty może zostać nieznacznie spowolniony. 3. Należy upewnić się, że w oknie Obwodowe serwery SMTP skonfigurowano wszystkie serwery, aby program GFI MailEssentials mógł sprawdzać adresy IP nawiązujące połączenie z serwerami obwodowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia obwodowych serwerów SMTP (strona 247). GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 128

129 Konfigurowanie filtru Lista blokowania DNS IP 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Lista blokowania DNS IP. Screenshot 70: Lista blokowania DNS IP 2. Skonfiguruj następujące opcje: Opcja Sprawdź, czy serwer wysyłający pocztę znajduje się na następującej liście blokowania DNS IP: Dodaj listę blokowania DNS IP Włącz zaznaczone Wyłącz zaznaczone Usuń zaznaczone Opis Wybierz, aby włączyć filtr Lista blokowania DNS IP. Dodawanie większej liczby list blokowania DNS IP (jeśli jest to wymagane). Wprowadź domenę listy blokowania DNS IP i kliknij przycisk Dodaj listę blokowania DNS IP. Zaznacz listę blokowania DNS IP i kliknij przycisk Włącz zaznaczone, aby ją włączyć. Zaznacz listę blokowania DNS IP i kliknij przycisk Wyłącz zaznaczone, aby ją wyłączyć. Zaznacz listę blokowania DNS IP i kliknij przycisk Usuń zaznaczone, aby ją usunąć. 3. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 4. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 129

130 Aby włączyć listę blokowania DNS IP na poziomie filtrowania transmisji w ramach protokołu SMTP, wybierz kartę Anti-Spam > Priorytet filtrów > Filtrowanie transmisji SMTP i kliknij przycisk Przełącz obok listy blokowania DNS IP umożliwia to włączenie/wyłączenie filtrowania na poziomie SMTP lub po odebraniu całej wiadomości Lista blokowania DNS URI Powstrzymuje wiadomości zawierające łącza do domen znajdujących się na publicznych listach blokowania spamu URI. Jednolity identyfikator zasobów (Universal Resource Identifier, URI) to standardowy sposób adresowania zasobów w sieci Web. Listy blokowania w czasie rzeczywistym (Realtime Blocklist, RBL) umożliwiają wykrywanie spamu w oparciu o hiperłącza w poczcie , w przypadku których stwierdzono użycie przez spamerów. Ten filtr jest włączany automatycznie podczas instalacji programu GFI MailEssentials. Konfigurowanie filtru Lista blokowania DNS URI 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Lista blokowania DNS URI. Screenshot 71: Lista blokowania DNS URI 2. Na karcie Lista blokowania DNS URI: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 130

131 Opcja Sprawdź, czy wiadomości zawierają adresy URI w domenach z tej listy blokowania: Dodaj listę blokowania DNS URI Kolejność według preferencji Włącz zaznaczone Opis Wybierz tę opcję, aby włączyć filtr Lista blokowania DNS URI. Dodawanie większej liczby list blokowania DNS URI (jeśli jest to wymagane). Wprowadź domenę listy blokowania DNS URI i kliknij przycisk Dodaj listę blokowania DNS URI. Kolejność według preferencji włączonych list blokowania DNS URI można zmieniać, wybierając listę blokowania i klikając przyciski strzałek w górę lub w dół. Zaznacz listę blokowania DNS URI i kliknij przycisk Włącz zaznaczone, aby ją włączyć. W przypadku włączenia listy multi.surbl.org zalecane jest wyłączenie wszystkich innych list blokowania DNS URI, ponieważ mogą one wydłużyć czas przetwarzania wiadomości . Wyłącz zaznaczone Usuń zaznaczone Zaznacz listę blokowania DNS URI i kliknij przycisk Wyłącz zaznaczone, aby ją wyłączyć. Zaznacz listę blokowania DNS URI i kliknij przycisk Usuń zaznaczone, aby ją usunąć. 3. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 4. Kliknij przycisk Zastosuj Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF) Ten filtr korzysta z rekordów SPF, aby blokować wiadomości wysłane ze sfałszowanych adresów IP, sprawdzając autoryzację adresu IP nadawcy. Filtr Struktura zasad dotyczących nadawców opiera się na działaniach społeczności obejmujących publikowanie adresów IP serwerów nazw przez nadawców w rekordzie SPF. Przykład: Jeśli wiadomość zostaje wysłana z adresu właściciel adresu FirmaABC.pl musi opublikować rekord SPF, co umożliwi potwierdzenie przez filtr SPF faktu rzeczywistego wysłania wiadomości z sieci FirmaABC.pl lub jej sfałszowania. Jeśli rekord SPF nie zostanie opublikowany przez właściciela adresu FirmaABC.pl, wynik działania filtru SPF będzie nieznany. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów SPF i sposobów ich działania, odwiedź witrynę internetową technologii struktury zasad dotyczących nadawców pod następującym adresem: Filtr SPF NIE JEST włączany domyślnie. Zalecane jest włączenie tej opcji i uruchamianie funkcji przed filtrem Lista dozwolonych elementów, co umożliwia blokowanie wiadomości od sfałszowanych nadawców przed dodaniem adresów do listy dozwolonych elementów. Program GFI MailEssentials nie wprowadza wymagania publikacji jakichkolwiek rekordów SPF. Aby publikować rekordy SPF, należy skorzystać z kreatora SPF pod następującym adresem: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 131

132 Wymagania wstępne Przed włączeniem filtru Struktura zasad dotyczących nadawców w przypadku instalacji na serwerze, który nie pełni funkcji bramy: 1. Przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Obwodowe serwery SMTP. 2. Kliknij przycisk Wykryj w obszarze konfiguracji obwodowych serwerów SMTP, aby przeprowadzić wyszukiwanie rekordów MX serwera DNS i automatycznie zdefiniować adres IP obwodowego serwera SMTP. Włączanie filtru Struktura zasad dotyczących nadawców 1. Wybierz polecenia Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF). Screenshot 72: Włączanie i konfigurowanie filtru Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF) GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 132

133 2. Kliknij pole opcji Włączone, aby włączyć filtr Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF). Jeśli adres IP nadawcy wiadomości wyraźnie nie ma autoryzacji do wysyłania poczty z domeny nadawcy, wiadomości są blokowane. 3. Opcjonalnie można zaznaczyć pole wyboru Włącz zaawansowane filtrowanie SPF i wybrać jedną z opcji zaawansowanych: OPCJA Blokuj w przypadku wyniku SOFT FAIL Blokuj w przypadku wyników SOFT FAIL, Neutral, Unknown i NONE OPIS Blokuje wszystkie wiadomości spełniające poniższe warunki: Adres IP nadawcy wyraźnie nie ma autoryzacji do wysyłania poczty z domeny nadawcy Adres IP nadawcy prawdopodobnie nie ma autoryzacji do wysyłania poczty z domeny nadawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zaawansowanego filtrowania SPF, zapoznaj się z następującym artykułem: Blokuje wszystkie wiadomości spełniające poniższe warunki: Adres IP nadawcy wyraźnie nie ma autoryzacji do wysyłania poczty z domeny nadawcy Adres IP nadawcy prawdopodobnie nie ma autoryzacji do wysyłania poczty z domeny nadawcy Adres IP nadawcy jest wyraźnie nieokreślony, nieznany lub nie istnieją powiązane z nim opublikowane dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zaawansowanego filtrowania SPF, zapoznaj się z następującym artykułem: 4. Wybierz kartę Wyjątki adresów IP lub Wyjątki adresów , aby skonfigurować adresy IP i/lub odbiorców, którzy nie będą poddawani sprawdzaniu za pomocą filtra SPF: Lista wyjątków adresów IP: Wpisy na tej liście automatycznie przechodzą sprawdzanie za pomocą filtru SPF. Zaznacz pole wyboru Lista wyjątków adresów IP, dodaj nowy adres IP i opis, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć wpisy, wybierz je z listy i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. Aby wyłączyć listę wyjątków adresów IP, usuń zaznaczenie pola wyboru Lista wyjątków adresów IP. Dodając adresy IP do listy wyjątków, można również użyć zakresu adresów IP w notacji CIDR. Lista wyjątków poczty Ta opcja umożliwia wyłączenie określonych nadawców lub odbiorców poczty ze sprawdzania za pomocą filtru SPF, nawet jeśli wiadomości zostaną odrzucone. Zaznacz pole wyboru Lista wyjątków poczty , dodaj nowy adres i opis, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć wpisy, wybierz je z listy i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. Aby wyłączyć listę wyjątków poczty , usuń zaznaczenie pola wyboru Lista wyjątków poczty . Adresy można wprowadzać na trzy sposoby: identyfikator użytkownika naduzycia (dopasowanie do adresów itp.) (dopasowanie do adresów itp.) pełny adres (dopasowanie wyłącznie do adresu ) GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 133

134 5. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia Przeciwdziałanie podszywaniu się Sprawdzanie wiadomości z adresem nadawcy sugerującym pochodzenie z własnej domeny przy użyciu listy adresów IP w programie GFI MailEssentials. Jeśli adres IP nadawcy nie znajduje się na liście adresów IP serwerów w domenie własnej, wiadomość zostaje zablokowana. Ten filtr NIE JEST włączany domyślnie. OSTRZEŻENIE W przypadku włączenia tej funkcji nie należy oznaczać użytkowników wewnętrznych jako dozwolonych, gdyż powoduje to nieprawidłowe działanie filtru Przeciwdziałanie podszywaniu się. Włączanie i konfigurowanie filtru Przeciwdziałanie podszywaniu się 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Przeciwdziałanie podszywaniu się. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 134

135 Screenshot 73: Filtr Przeciwdziałanie podszywaniu się programu GFI MailEssentials 2. Zaznacz pole wyboru Włącz funkcję Przeciwdziałanie podszywaniu się, aby włączyć filtr Przeciwdziałanie podszywaniu się,. 3. W polu Serwer SMTP wprowadź serwer SMTP, na którym program GFI MailEssentials sprawdza adresy odbiorców. Wprowadź również opis serwera w polu Opis. W polu Serwer SMTP są obsługiwane następujące rodzaje wpisów: Pojedynczy adres IP Zakres CIDR (np /24) 4. Kliknij przycisk Dodaj serwer SMTP, aby zapisać szczegóły serwera SMTP. Aby usunąć dodane wcześniej serwery SMTP, zaznacz je na liście Autoryzowane adresy IP i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 135

136 Opcje Użyj autoryzowanych adresów IP z serwera obwodowego i Nie blokuj połączeń uwierzytelnionych są włączone domyślnie. Wyłączanie tych opcji nie jest zalecane. Pole wyboru Nie blokuj połączeń uwierzytelnionych nie ma zastosowania do programów Microsoft IIS i Microsoft Exchange Działa ono wyłącznie w odniesieniu do programu Exchange 2007 lub nowszego Szara lista Filtr Szara lista tymczasowo blokuje przychodzące wiadomości od nieznanych odbiorców. Wiarygodne systemu poczty zazwyczaj próbują wysłać wiadomość ponownie po kilku minutach; spamerzy zazwyczaj ignorują takie komunikaty o błędach. Jeśli wiadomość zostaje odebrana po upływie określonego czasu, filtr Szara lista wykona następujące działania: Zapisanie informacje o nadawcy w bazie danych, aby następna pochodząca od niego wiadomość nie była przetwarzana przez funkcję szarej listy Odebranie wiadomości i przeprowadzenie skanowania za pomocą funkcji antyspamowych Filtr Szara lista NIE JEST włączany domyślnie. Ważne uwagi 1. Aby można było włączyć filtr Szara lista, program GFI MailEssentials musi być zainstalowany na obwodowym serwerze SMTP. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem 2. Szara lista obejmuje listy wyłączeń, dlatego określone adresy , domeny i adresy IP nie stanowią jej części. Wyłączenia należy skonfigurować w następujących przypadkach: Nie jest dopuszczalne opóźnienie wiadomości pochodzących z określonych adresów e- mail, domen lub adresów IP Nie jest dopuszczalne opóźnienie wiadomości zaadresowanych do określonego użytkownika lokalnego Konfigurowanie filtru Szara lista 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Szara lista. 2. Na karcie Ogólne zaznacz/usuń zaznaczenie pola Włącz szarą listę, aby włączyć/wyłączyć filtr Szara lista. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 136

137 Screenshot 74: Wyjątki w zakresie adresów 3. Wybierz kartę Wyjątki w zakresie adresów , aby określić adresy lub domeny, które nie powinny podlegać przetwarzaniu przez funkcję szarej listy. W obszarze Edytuj adresy określ: pełny adres ; lub adresy z całej domeny (np. lub przyrostek całej domeny (np. lub Określ również, czy wyłączenie będzie miało zastosowanie do nadawców (wybierz opcję Od (>)) lub lokalnych odbiorców (wybierz opcję Do (>)). Przykład 1: Za pomocą szarej listy nie należy przetwarzać wiadomości na adres aby wiadomości takie nie były nigdy opóźniane. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 137

138 Przykład 2: Za pomocą szarej listy nie należy przetwarzać wiadomości z domeny nadawcy zaufanadomena.pl aby wiadomości takie nie były nigdy opóźniane. Kliknij przycisk Dodaj adresy , aby dodać wyłączenie. Aby wyłączyć przetwarzanie za pomocą szarej listy i opóźnianie wiadomości z adresów i domen na liście elementów dozwolonych i automatycznej liście elementów dozwolonych, wybierz opcję Wyłącz adresy i domeny z listy dozwolonych elementów. 4. Wybierz kartę Wyjątki w zakresie adresów IP, aby określić adresy IP do wyłączenia z przetwarzania za pomocą szarej listy. Aby określić adres IP do wyłączenia, kliknij przycisk Dodaj adresy IP. 5. Aby wyłączyć przetwarzanie za pomocą szarej listy i opóźnianie wiadomości z adresów IP na liście elementów dozwolonych, wybierz opcję Wyłącz adresy IP z listy dozwolonych elementów. 6. Aby zapisywać wystąpienia trafień z szarej listy w dzienniku, kliknij kartę Czynności i wybierz opcję Zapisz informacje dotyczące wyzwolenia reguły w tym pliku. Pliki dziennika mogą osiągać bardzo duży rozmiar. GFI MailEssentials obsługuje funkcję rotacji dzienników, która umożliwia tworzenie nowych plików dziennika po upływie danego okresu lub osiągnięciu określonego rozmiaru. Aby włączyć funkcję rotacji plików dziennika, przejdź do obszaru Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam. Wybierz kartę Dziennik modułu antyspamowego, zaznacz pole Włącz rotację plików dziennika i określ warunki rotacji. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Wykrywanie języka Określa język tekstu w treść wiadomości i jest skonfigurowany w celu blokowania określonych języków. GFI MailEssentials porównuje fragment wiadomości z wbudowanym silnikiem językowym. Skonfiguruj filtr Wykrywanie języka, aby blokować niektóre języki lub dopuścić używanie tylko niektórych języków. Filtr Wykrywanie języka różni się od filtra Kontrola nagłówka język, ponieważ dokonuje analizy języka tekstu wiadomości . Filtr Kontrola nagłówka dokonuje analizy kodowania (zestawu znaków) w nagłówku wiadomości . Wyniki filtrowania za pomocą filtra Wykrywanie języka są zwykle bardziej wiarygodne. Filtr Wykrywanie języka NIE jest włączony domyślnie po instalacji. Konfigurowanie filtra Wykrywanie języka 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Wykrywanie języka. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 138

139 Screenshot 75: Opcje filtra Wykrywanie języka 2. Na karcie Ogólne zaznacz/usuń zaznaczenie pola Filtruj wiadomości wg języka, aby włączyć/wyłączyć filtr Wykrywanie języka. 3. Aby wybrać języki do zablokowania, wybierz opcję Zablokuj według poniższej listy. Aby zablokować wszystkie języki oprócz wybranych, wybierz opcję Zablokuj wszystko oprócz elementów z poniższej listy. 4. Wybierz języki do zablokowania/dopuszczenia w obszarze Języki. 5. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 6. Kliknij przycisk Zastosuj Sprawdzanie nagłówków Filtr Sprawdzanie nagłówków analizuje nagłówki wiadomości w celu identyfikacji spamu. Konfigurowanie filtru Sprawdzanie nagłówków 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Sprawdzanie nagłówków. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 139

140 Screenshot 76: Opcje filtru Sprawdzanie nagłówków 2. Włącz, wyłącz lub skonfiguruj następujące parametry: Opcja Sprawdź, czy nagłówek wiadomości zawiera puste pole MIME FROM. Opis Sprawdza, czy nadawca zidentyfikował się w polu FROM. Jeśli pole to jest puste, wiadomość jest oznaczana jako spam. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 140

141 Opcja Nagłówek wiadomości zawiera zniekształcone pole MIME FROM. Maksymalna dozwolona liczba odbiorców wiadomości Sprawdź, czy wiadomość ma różniące się pola SMTP TO i MIME TO. Sprawdź, czy domena nadawcy jest prawidłowa (przeprowadź wyszukiwanie DNS w odniesieniu do pola MIME FROM) Maksymalna liczba w pierwszej części pola MIME FROM: Sprawdź, czy wiadomość zawiera zakodowane adresy IP. Sprawdź, czy wiadomość zawiera wyłącznie obrazy zdalne. Minimalny rozmiar treści HTML Sprawdź, czy wiadomość zawiera obrazy w formacie GIF. Sprawdź, czy wiadomość zawiera spam w postaci załącznika. Sprawdź, czy temat wiadomości zawiera pierwszą część adresu odbiorcy. Opis Sprawdza, czy pole MIME FROM zawiera prawidłowy wpis według definicji standardu RFC. Identyfikuje wiadomości o dużej liczbie odbiorców i oznacza je jako spam. Sprawdza, czy dane w polach SMTP TO i MIME TO są takie same. Serwer poczty spamera zawsze dołącza adres w polu SMTP TO. Jednak adres w polu MIME TO jest często inny lub brakuje go. : Funkcja ta umożliwia identyfikowanie wielu wiadomości będących spamem, jednak należy pamiętać, że niektóre serwery listy również nie dołączają adresu w polu MIME TO. W przypadku korzystania z funkcji zalecane jest dodanie adresu nadawcy biuletynu do listy elementów dozwolonych. Przeprowadza wyszukiwanie DNS w domenie z pola MIME FROM i weryfikuje prawidłowość domeny. : Aby uniknąć przekraczania limitów czasu i spowolnienia przepływu poczty , należy uprawnić się, że prawidłowo skonfigurowano serwer DNS. Wykrywa obecność cyfr w polu MIME FROM. Spamerzy często korzystają z narzędzi umożliwiających automatyczne tworzenie adresów reply-to: przez użycie cyfr. Sprawdza, czy nagłówek i treść wiadomości zawierają adresy IP zakodowane w formacie szesnastkowym/ósemkowym (http:// /hello.com) lub połączenia nazwy użytkownika/hasła (np. Poniższe przykłady są kwalifikowane jako spam: Wykrywa wiadomości , które zawierają wyłącznie obrazy zdalne i minimalną ilość tekstu stanowiącego spam. Pomaga identyfikować spam obejmujący wyłącznie obrazy. Sprawdza, czy wiadomość zawiera co najmniej jeden osadzony plik obrazu GIF. Osadzone pliki GIF są często używane w celu omijania filtrów antyspamowych. WAŻNE: Ponieważ wiele wiarygodnych wiadomości obejmuje osadzone obrazy GIF, opcja ta może powodować fałszywe trafienia. Sprawdza załączniki wiadomości pod kątem właściwości typowych dla załączników przesyłanych w ramach spamu. Funkcja ta pomaga pozostać na bieżąco w zakresie najnowszych technik używanych przez spamerów obejmujących korzystanie z załączników. Identyfikuje spersonalizowany spam, w przypadku którego spamerzy często dołączają pierwszą część adresu odbiorcy w temacie. 3. Aby włączyć funkcję wykrywania języka, na karcie Język wybierz opcję Zablokuj wiadomości korzystające z tych języków (zestawów znaków). Filtr Kontrola nagłówka język różni się od filtra Wykrywanie języka, ponieważ dokonuje analizy kodowania (zestawu znaków) w nagłówku wiadomości . Filtr Wykrywanie języka analizuje tekst w treści wiadomości . Wyniki filtrowania za pomocą filtra Wykrywanie języka są zwykle bardziej wiarygodne. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 141

142 Screenshot 77: Wykrywanie języka 4. Aby wybrać języki do zablokowania, wybierz opcję Zablokuj według poniższej listy. Aby zablokować wszystkie języki oprócz wybranych, wybierz opcję Zablokuj wszystko oprócz elementów z poniższej listy. 5. Wybierz języki do zablokowania/dopuszczenia w obszarze Języki. 6. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 7. Kliknij przycisk Zastosuj Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu Ten filtr umożliwia identyfikowanie spamu na podstawie słów kluczowych w otrzymanej wiadomości . Ten filtr NIE JEST włączany domyślnie podczas instalacji programu GFI MailEssentials. Ten filtr sprawdza treść wiadomości wyłącznie pod kątem tekstu identyfikującego wiadomość jako spam. Aby przeprowadzać kompleksowe filtrowanie zawartości poczty (na przykład w celu blokowania treści rasistowskich lub wulgarnych), należy użyć opcji Filtrowanie słów kluczowych z węzła Filtrowanie zawartości. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 142

143 Włączanie filtru Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu. 2. Na karcie Treść zaznacz pole wyboru Blokuj wiadomości , jeśli zawartość (treść) spełnia następujące warunki, aby włączyć funkcję sprawdzania słów kluczowych w treści wiadomości pod kątem spamu. Screenshot 78: Właściwości filtru Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu 3. W obszarze Wpis warunku wprowadź słowo kluczowe lub ich połączenie, które będzie blokowane przez filtr. Aby skonfigurować określone warunki, użyj operatorów I, LUB, I NIE, LUB NIE. Na przykład: Sporty zespołowe - GFI MailEssentials blokuje wiadomości zawierające zwrot Sporty zespołowe. Uaktywnienie reguły będzie powodować tylko cały ten zwrot, a nie samo słowo sporty LUB słowo zespołowe oddzielone innymi słowami. Koszykówka AND bejsbol - GFI MailEssentials blokuje wiadomości , które zawierają oba te słowa w treści wiadomości. Wiadomości zawierające tylko słowo koszykówka lub tylko słowo bejsbol nie będą blokowane. 4. Aby wyszukiwać wyłącznie całe słowa i uniknąć blokowania słów stanowiących fragment innego słowa, zaznacz pole wyboru Tylko całe słowa. Na przykład: po włączeniu tej opcji słowo MSExchange nie będzie blokowane, mimo że słowo sex stanowi jego fragment. 5. Aby włączyć funkcję sprawdzania słów kluczowych w temacie wiadomości pod kątem spamu, wybierz kartę Temat i zaznacz pole wyboru Blokuj wiadomości , jeśli zawartość (temat) spełnia następujące warunki. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 143

144 6. W obszarze Wpis warunku wprowadź słowo kluczowe lub ich połączenie, które będzie blokowane przez filtr. Aby skonfigurować określone warunki, użyj operatorów I, LUB, I NIE, LUB NIE. 7. Aby sprawdzać nazwy wyświetlane nadawców pod kątem słów kluczowych, zaznacz pole wyboru Zastosuj listę słów kluczowych również do nazw wyświetlanych nadawców. Na przykład spam dotyczący leku Viagra często charakteryzuje sfałszowany nadawca i słowo Viagra w temacie. 8. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 9. Kliknij przycisk Zastosuj. Usuwanie warunków Aby usunąć warunek filtru Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu: 1. W obszarze Lista warunków na karcie Treść lub Temat wybierz warunki do usunięcia. Aby znaleźć warunek do usunięcia, użyj formantów poniżej listy umożliwiających przechodzenie między stronami z warunkami. 2. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Importowanie i eksportowanie warunków Aby wyeksportować warunki: 1. W obszarze Lista warunków na karcie Treść lub Temat wybierz warunki do wyeksportowania. Aby znaleźć warunki do wyeksportowania, użyj formantów poniżej listy umożliwiających przechodzenie między stronami z warunkami. 2. Na ekranie Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz i wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik eksportu. Aby zaimportować warunki: 1. W obszarze Lista warunków na karcie Treść lub Temat wprowadź folder i nazwę pliku do zaimportowania. 2. Kliknij przycisk Importuj Filtr Bayesa Filtr antyspamowy można wyszkolić w celu precyzyjnego określania obecności spamu w wiadomości e- mail na podstawie wcześniejszych danych. Niniejszy podręcznik zawiera również informacje na temat sposobu działania i szkolenia filtru Bayesa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Dodatek Filtrowanie za pośrednictwem filtru Bayesa (strona 301). Filtr Bayesa NIE JEST włączany domyślnie. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 144

145 WAŻNE Przed włączeniem filtru należy uaktywnić funkcję nauki na podstawie wychodzących wiadomości co najmniej na tydzień. Działanie takie jest wymagane, ponieważ filtr Bayesa osiąga najwyższy poziom wykrywania w przypadku adaptacji do trendów poczty użytkownika. Konfigurowanie filtru Bayesa Konfiguracja filtru Bayesa jest przeprowadzana dwuetapowo: Etap 1: Szkolenie filtru Bayesa Etap 2: Włączenie filtru Bayesa Etap 1: Szkolenie filtru Bayesa Szkolenie filtru Bayesa można przeprowadzić dwoma metodami: Metoda 1: Szkolenie automatyczne przy użyciu wychodzących wiadomości . Program GFI MailEssentials przetwarza wiarygodną pocztę (typu ham), skanując wiadomości wychodzące. Filtr Bayesa można włączyć po zebraniu co najmniej 500 wychodzących wiadomości e- mail (jeśli wysyłana jest głównie poczta w języku angielskim) lub 1000 wychodzących wiadomości e- mail (jeśli wysyłana jest poczta w innych językach). Aby to zrobić: 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Filtr Bayesa. 2. Wybierz opcję Automatyczna nauka na podstawie poczty wychodzącej. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. Metoda 2: Szkolenie ręczne przy użyciu istniejących wiadomości . Skopiowanie wiadomości z obszaru elementów wysłanych do podfolderu To jest wiarygodna wiadomość w obszarze folderów publicznych Foldery modułu GFI AntiSpam umożliwiająca szkolenie filtru Bayesa w taki sam sposób jak skorzystanie z wychodzącej poczty w czasie rzeczywistym. Aby można było użyć tej opcji, musi być włączona funkcja Skanowanie folderów publicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Skanowanie folderów publicznych (strona 176). Etap 2: Włączenie filtru Bayesa Po przeprowadzeniu szkolenia filtru Bayesa należy go włączyć. 1. Z poziomu konsoli konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Anti-Spam > Filtry antyspamowe > Filtr Bayesa. 2. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Włącz funkcję filtr Bayesa. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 145

146 Screenshot 79: Właściwości funkcji filtr Bayesa 3. Na karcie Aktualizacje skonfiguruj częstotliwość aktualizacji bazy danych spamu, zaznaczając pole Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji i konfigurując interwał w godzinach. Aby natychmiast pobrać aktualizacje, kliknij polecenie Pobieranie aktualizacji... Aktualizacje można pobierać, korzystając z serwera proxy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ustawienia serwera proxy (strona 250). 4. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 5. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 146

147 W programie GFI MailEssentials jest również dostępny kreator filtru Bayesa umożliwiający szkolenie filtru Bayesa z poziomu komputera, na którym nie zainstalowano programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Szkolenie filtru Bayesa (strona 302) Lista dozwolonych elementów Lista dozwolonych elementów ma zastosowanie wyłącznie do filtrów antyspamowych. Nie ma ona zastosowania do usługi zabezpieczeń poczty i filtrowania zawartości. Lista dozwolonych elementów obejmuje kryteria identyfikowania wiarygodnej poczty . Wiadomość spełniające określone kryteria nie podlegają skanowaniu przez filtry antyspamowe i są zawsze dostarczane odbiorcom. Wiadomości można dodawać do listy dozwolonych elementów, korzystając z następujących kryteriów: Adres , domena poczty lub adres IP nadawcy Nadawcy, do których wcześniej wysyłano pocztę (automatyczna lista dozwolonych elementów) Odbiorca (wyłączenie lokalnych adresów z filtrowania wiadomości) Słowa kluczowe w treści lub temacie wiadomości Funkcje listy dozwolonych elementów i automatycznej listy dozwolonych elementów są włączane domyślne. Ważne uwagi Korzystanie z funkcji automatycznej listy dozwolonych elementów jest rekomendowane, ponieważ umożliwia ona wyeliminowanie wysokiego odsetka fałszywych trafień. W obszarze listy dozwolonych słów kluczowych zalecane jest dodanie terminów, z których spamerzy nie korzystają, a które nawiązują do natury działalności firmy użytkownika, np. nazw produktów. Wprowadzenie zbyt wielu słów kluczowych zmniejsza prawdopodobieństwo prawidłowego filtrowania wiadomości przez program GFI MailEssentials, co powoduje dostarczanie ich do skrzynek pocztowych użytkowników. Dodanie użytkownika wewnętrznego do listy dozwolonych elementów uniemożliwia prawidłowe działanie filtru Przeciwdziałanie podszywaniu się. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Przeciwdziałanie podszywaniu się (strona 134). Konfigurowanie filtru Listy dozwolonych elementów 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Lista dozwolonych elementów. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 147

148 Screenshot 80: Karta Lista dozwolonych elementów 2. Na karcie Lista dozwolonych elementów można konfigurować dozwolone adresy i domeny. Zaznacz/usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz listę dozwolonych adresów , aby włączyć/wyłączyć funkcję listy dozwolonych elementów. Dostępne są następujące czynności: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 148

149 Czynność Dodawanie wpisów do listy dozwolonych elementów Opis 1. W obszarze Adres /domena wprowadź dozwolony adres /domenę. Na przykład:. lub. 2. W obszarze Typ wiadomości określ dopasowywane pole nagłówka wiadomości dla dozwolonej poczty. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnicy między protokołem SMTP a formatem MIME, zapoznaj się z następującym artykułem: Usuwanie wpisów z listy dozwolonych elementów Wyszukiwanie wpisów na liście dozwolonych elementów Wyświetlanie statystyk Importowanie wpisów na listę dozwolonych elementów Eksportowanie wpisów z listy dozwolonych elementów 3. (Opcjonalnie) Można również dodać opis wprowadzonego elementu, korzystając z pola Opis. 4. Kliknij przycisk Dodaj. 1. Wybierz wpisy listy dozwolonych elementów w obszarze Lista dozwolonych elementów. 2. Kliknij przycisk Usuń. 1. W polu Wyszukaj wprowadź informacje dotyczące poszukiwanego wpisu na liście dozwolonych elementów. 2. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić listę pasujących terminów. Użyj przycisku Wyświetl statystyki, aby wyświetlić liczbę zablokowanych wiadomości na wpis listy dozwolonych elementów. 1. Określ pełną ścieżkę i nazwę pliku do użycia w celu importu wcześniej wyeksportowanych danych. 2. Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować wpisy. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować bieżące wpisy listy dozwolonych elementów do pliku XML. 3. Karta Automatyczna lista dozwolonych elementów umożliwia konfigurowanie następujących opcji: Opcja Automatycznie wypełnij listę dozwolonych elementów: Włącz automatyczną listę dozwolonych adresów Dozwolona maksymalna liczba wpisów na automatycznej liście dozwolonych elementów: Opis W przypadku wybrania tej opcji adresy docelowe wychodzących wiadomości będą dodawane do automatycznej listy dozwolonych elementów. Wybierz tę opcję, aby włączyć funkcję automatycznej listy dozwolonych elementów. Nadawcy przychodzących wiadomości są dopasowywani do automatycznej listy dozwolonych elementów. Jeśli nadawca będzie znajdować się na liście, wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do skrzynki odbiorczej użytkownika. Określ maksymalną liczbę wpisów na automatycznej liście dozwolonych elementów. Po osiągnięciu limitu najstarsze i najrzadziej używane wpisy będą zastępowane nowymi. Wprowadzenie wartości większej od może negatywnie wpłynąć na wydajność programu GFI MailEssentials. 4. Na karcie Lista dozwolonych słów kluczowych określ słowa kluczowe definiujące wiadomości e- mail jako prawidłowe: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 149

150 Opcja Włącz listę dozwolonych słów kluczowych w treści wiadomości e- mail Włącz listę dozwolonych słów kluczowych w temacie wiadomości Tylko całe słowa (słowa/zwroty w temacie/treści) Opis Wybierz tę opcję, aby sprawdzać kwalifikujące słowa kluczowe w treści wiadomości . Dodaj słowa kluczowe do listy Słowa kluczowe w treści. Można również importować lub eksportować listy słów kluczowych z/do pliku XML. Wybierz tę opcję, aby sprawdzać kwalifikujące słowa kluczowe w temacie wiadomości . Dodaj słowa kluczowe do listy Słowa kluczowe w temacie. Można również importować lub eksportować listy słów kluczowych z/do pliku XML. W przypadku wybrania tej opcji tylko całe słowa z listy dozwolonych słów kluczowych będą dopasowywane w celu stwierdzenia prawidłowości wiadomości Na karcie Lista dozwolonych adresów IP można skonfigurować następujące opcje: Opcja Włącz listę dozwolonych adresów IP Dodawanie wpisów do listy dozwolonych adresów IP Usuwanie wpisów z listy dozwolonych adresów IP Opis Wybierz tę opcję, aby zezwolić na dodawanie do listy dozwolonych elementów wiadomości z określonych adresów IP. 1. Określ: Pojedynczy komputer/cidr Wprowadź pojedynczy adres IP lub zakres adresów IP, korzystając z notacji CIDR. Grupa komputerów Wprowadź dane w polach Adres podsieci i Maska podsieci grupy adresów IP, które chcesz dodać do listy dozwolonych elementów. 2. (Opcjonalnie) Dodaj Opis. 3. Kliknij przycisk Dodaj. Zaznacz adresy IP do usunięcia i kliknij przycisk Usuń. 6. Kliknij kartę Czynności, aby włączyć/wyłączyć zapisywanie trafień z listy dozwolonych elementów w pliku dziennika. Wprowadź ścieżkę/folder do zapisywania wygenerowanych plików dziennika. 7. Kliknij przycisk Zastosuj. Osobista lista dozwolonych elementów Dodatkowa osobista lista dozwolonych elementów uzupełnia globalną listę dozwolonych elementów. Wyłączoną domyślnie osobistą listę dozwolonych elementów można włączyć użytkownikom, aby mogli oni zarządzać własną listą dozwolonych elementów i dodawać do niej określone adresy . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności użytkowników końcowych (strona 21). W ramach zarządzania administratorzy mogą również usuwać określone adresy , które użytkownicy dodali do osobistych list dozwolonych elementów. Włączanie/wyłączanie filtru Osobista lista dozwolonych elementów 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Lista dozwolonych elementów. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 150

151 Screenshot 81: Osobista lista dozwolonych elementów 2. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję osobistej listy dozwolonych elementów, wybierz kartę Osobista lista dozwolonych elementów i zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz osobistą listę dozwolonych elementów. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. Usuwanie adresów z osobistej listy dozwolonych elementów użytkowników 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Lista dozwolonych elementów i wybierz kartę Osobista lista dozwolonych elementów. 2. Z listy rozwijanej Użytkownik wybierz użytkownika, z którego listy chcesz usunąć adres Zaznacz odpowiedni adres na liście adresów . Kliknij przycisk Usuń. 4. Kliknij przycisk Zastosuj Nowi nadawcy Filtr Nowi nadawcy identyfikuje wiadomości otrzymanie od osób, które wcześniej nie wysyłały wiadomości. Nadawcy tacy są identyfikowani przez odwołanie do danych zgromadzonych w obszarze Lista dozwolonych elementów. Filtr Nowi nadawcy jest stosowany wyłącznie do wiadomości , w przypadku których nie wykryto spamu, a ich nadawca nie widnieje na jakiejkolwiek liście dozwolonych elementów. Ten filtr NIE JEST włączany domyślnie. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 151

152 Ważne Aby korzystać z funkcji Nowi nadawcy, należy włączyć co najmniej jedną z dostępnych list dozwolonych elementów. W przypadku braku funkcji listy dozwolonych elementów i niewykrycia spamu przez inne filtry odebrane wiadomości będą dostarczane do skrzynki odbiorczej adresata. Do folderu filtru Nowi nadawcy będą dostarczane WYŁĄCZNIE wiadomości , w przypadku których nie wykryto spamu, a ich nadawca nie widnieje na liście dozwolonych elementów. Konfigurowanie filtru Nowi nadawcy 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Nowi nadawcy. Screenshot 82: Karta Ogólne filtru Nowi nadawcy 2. Aby włączyć wykrywanie nowych nadawców w odniesieniu do wszystkich wiadomości przychodzących, na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Włącz funkcję Nowi nadawcy. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 152

153 Screenshot 83: Karta Wyjątki filtru Nowi nadawcy 3. Na karcie Wyjątki można konfigurować nadawców/odbiorców, których wiadomości zostaną wyłączone ze sprawdzania za pomocą filtru Nowi nadawcy. Opcja Włącz listę wyjątków funkcji Nowi nadawcy Dodawanie wyjątków Edytowanie wyjątków Usuwanie wyjątków Opis Wybierz tę opcję, aby włączyć listę wyjątków. Wprowadź adres do wyłączenia i kliknij przycisk Dodaj. Powtórz czynności dla każdego dodawanego adresu. 1. Wybierz wyjątek w obszarze Lista adresów Edytuj adres Kliknij przycisk Zaktualizuj. Wybierz wyjątek w obszarze Lista adresów i kliknij przycisk Usuń. 4. Kliknij kartę Czynności, aby wybrać czynności do wykonania w odniesieniu do wiadomości zidentyfikowanych jako spam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). 5. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 153

154 6.2 Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam Karta Czynności w obszarze właściwości filtrów antyspamowych definiuje działania podejmowane w odniesieniu do wiadomości oznaczonych jako spam. Dla każdego filtru spamu można zdefiniować różne czynności. Na przykład: Usuwanie wiadomości wykrytych przez filtr SpamRazer, nieusuwanie wiadomości oznaczonych jako spam przez filtr Lista blokowania poczty Konfigurowanie czynności zwalczania spamu Na karcie Czynności wybierz opcję definiującą działanie, które zostanie podjęte w odniesieniu do wiadomości oznaczonych jako spam. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 154

155 Screenshot 84: Czynności zwalczania spamu Czynność Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Opis Wiadomości oznaczone jako spam są zapisywane w magazynie kwarantanny. W przypadku poddania wiadomości kwarantannie inne czynności antyspamowe zostają wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Wiadomość zablokowana przez dany filtr zostaje usunięta. W przypadku usunięcia wiadomości e- mail kwarantannie inne czynności antyspamowe zostają wyłączone. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 155

156 Czynność Dostarcz wiadomość e- mail do skrzynki pocztowej Opis Wybierz folder, do którego zostanie dostarczona poczta . Dostępne są następujące opcje: Do skrzynki odbiorczej kieruje spam do skrzynki odbiorczej użytkownika. Do folderu wiadomości-śmieci programu Exchange kieruje spam do folderu wiadomości-śmieci. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program GFI MailEssentials jest zainstalowany na serwerze poczty Microsoft Exchange Server. Nie jest dostępna dla filtra Nowi nadawcy. Do podfolderu skrzynki pocztowej programu Exchange kieruje spam do określonego folderu w skrzynce pocztowej użytkownika. Wprowadź nazwę folderu, do którego zostanie przeniesiony spam. Przykład 1: Wprowadź nazwę Podejrzewany spam, aby utworzyć folder niestandardowy na poziomie folderu Skrzynka odbiorcza. Przykład 2: Wprowadź ścieżkę Skrzynka odbiorcza\podejrzewany spam, aby utworzyć folder niestandardowy w folderze Skrzynka odbiorcza. Wyślij na adres Przenieś do folderu na dysku Oznacz wiadomość e- mail określonym tagiem tekstowym : Opcja ta ma następujące wymagania: Program GFI MailEssentials zainstalowany na komputerze serwera programu Microsoft Exchange. Jeśli program GFI MailEssentials nie jest zainstalowany na komputerze serwera programu Microsoft Exchange, należy skonfigurować serwer poczty pod kątem przekazywania wiadomości e- mail lub użyć Menedżera reguł. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Przenoszenie wiadomości będących spamem do folderów skrzynki pocztowej użytkownika (strona 272). Serwer poczty Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange Server 2007/2010 z rolą serwera Skrzynka odbiorcza. Aby można było włączyć tę opcję w przypadku programu Microsoft Exchange 2010, wymagane jest dedykowane konto użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Przenoszenie spamu do folderu programu Exchange 2010 (strona 274). Wysyłanie poczty zidentyfikowanej jako spam na określony adres . Przykład: Przesyłanie całego spamu na adres , którego właściciel sprawdza, czy wiadomości nie oznaczono omyłkowo jako spamu. Temat wiadomości będzie mieć następujący format: [recipient] [subject] Zapisywanie poczty będącej spamem w określonej ścieżce. Przykład:C:\Spam\ Nazwy plików zapisywanych wiadomości mają następujący format: [Nadawca_odbiorca_temat_numer_.eml] Wybierz tę opcję, aby dodawać tag do tematu wiadomości . Wprowadź tekst tagu do użycia i określ jego lokalizację: Jako przedrostek tematu wstawianie określonego tagu na początku tematu wiadomości . Przykład:[SPAM]Darmowa poczta internetowa Jako przyrostek tematu wstawianie określonego tagu na końcu tematu wiadomości . Przykład:Darmowa poczta internetowa[spam] Dodaj tag w obszarze X-Header dodawanie określonego tagu jako nowego nagłówka X-Header wiadomości . W takim przypadku nagłówek X-Header będzie miał następujący format: X-GFIME-SPAM: [TEKST TAGU] X-GFIME-SPAM-REASON: [REASON] Przykład: X-GFIME-SPAM: [To jest SPAM] X-GFIME-SPAM-REASON: [Sprawdzanie za pomocą listy blokowania DNS IP nie powiodło się Wysłano z domeny znajdującej się na liście zablokowanych] Jeśli włączono tę funkcję, do przenoszenia wiadomości można używać Menedżera reguł. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 156

157 Czynność Dołącz przyczynę zablokowania do tematu wiadomości Zapisz informacje dotyczące wyzwolenia reguły w tym pliku Opis Jeśli włączono tę opcję, do tematu zablokowanej wiadomości zostaną dołączone informacje na temat filtru, który zablokował wiadomość i przyczyny zablokowania. Zapisywanie wystąpień wiadomości będących spamem w pliku dziennika wybranym przez użytkownika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\Logs\<nazwafiltra>.log Pliki dziennika mogą osiągać bardzo duży rozmiar. GFI MailEssentials obsługuje funkcję rotacji dzienników, która umożliwia tworzenie nowych plików dziennika po upływie danego okresu lub osiągnięciu określonego rozmiaru. Aby włączyć funkcję rotacji plików dziennika, przejdź do obszaru Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam. Wybierz kartę Dziennik modułu antyspamowego i zaznacz pole Włącz rotację plików dziennika. Określ warunki rotacji na podstawie czasu lub rozmiaru pliku. 6.3 Sortowanie filtrów antyspamowych według priorytetu W programie GFI MailEssentials można dostosować porządek uaktywniania filtrów antyspamowych w odniesieniu do wiadomości przychodzących. Kolejność wszystkich dostępnych filtrów można zmieniać, z wyjątkiem filtru Nowi nadawcy, dla którego zawsze automatycznie jest ustawiany najniższy priorytet. Dzieje się tak ze względu na zależność tego filtru od wyników sprawdzania filtru Lista dozwolonych elementów i innych filtrów antyspamowych. W większości przypadków zalecane jest użycie priorytetu domyślnego. 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Priorytet filtrów. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 157

158 Screenshot 85: Przypisywanie priorytetu filtrom GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 158

159 2. Wybierz filtr i kliknij przycisk strzałki (w górę), aby przypisać wyższy priorytet lub przycisk strzałki (w dół), aby przypisać niższy priorytet. Aby przywrócić domyślną kolejność filtrów, kliknij przycisk Ustawienia domyślne. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. 6.4 Filtrowanie transmisji SMTP W programie GFI MailEssentials można skonfigurować niektóre filtry antyspamowe w celu uruchamiania po odebraniu pełnej wiadomości lub na poziomie transmisji protokołu SMTP. W przypadku filtrowania transmisji SMTP wiadomości są skanowane w momencie otrzymania. Filtrowanie na poziomie protokołu SMTP przerywa transmisję wiadomości i zapobiega jej pełnemu pobraniu, co pozwala oszczędzać przepustowość i zasoby przetwarzania. W takim przypadku połączenie jest natychmiast przerywane, a wiadomość nie jest przetwarzana przez jakiekolwiek inne filtry antyspamowe. WAŻNE Aby optymalnie wykorzystać filtrowanie transmisji SMTP, należy korzystać z niego, gdy programgfi MailEssentials jest zainstalowany na poziomie bramy internetowej lub gdy jest pierwszym serwerem odbierającym wiadomości Przejdź do obszaru Anti-Spam > Priorytet filtrów i wybierz kartę Filtrowanie transmisji SMTP. Screenshot 86: Właściwości filtrowania transmisji SMTP GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 159

160 2. Kliknij przycisk Przełącz, aby przełączać pomiędzy opcjami filtrowania Ataki DHA (Directory Harvesting): Opcja Filtrowanie po odebraniu całej wiadomości Filtrowanie podczas transmisji SMTP Opis Filtrowanie będzie wykonywane po odebraniu pełnej wiadomości . Filtrowanie odbywa się podczas transmisji SMTP. W przypadku wybrania tej opcji filtr jest zawsze uruchamiany przed innymi filtrami antyspamowymi. Filtr Szara lista jest uruchamiany tylko na poziomie transmisji SMTP. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. 6.5 Podsumowanie w zakresie spamu Podsumowanie w zakresie spamu to krótki raport wysyłany do administratora lub użytkownika za pośrednictwem poczty . Raport ten obejmuje całkowitą liczbę wiadomości przetworzonych przez program GFI MailEssentials i liczbę wiadomości będących spamem w danym okresie (od ostatniego podsumowania w zakresie spamu) Konfigurowanie podsumowań w zakresie spamu podsumowanie w zakresie spamu dla administratora 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Podsumowanie w zakresie spamu. Screenshot 87: Właściwości podsumowania w zakresie spamu/podsumowanie w zakresie spamu dla administratora GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 160

161 2. Na karcie Podsumowanie dla administratora zaznacz pole wyboru Wyślij podsumowanie w zakresie spamu dla administratora, aby włączyć funkcję podsumowania. 3. Skonfiguruj odpowiednią częstotliwość wysyłania (Co dzień, Co tydzień, Co miesiąc) oraz określ datę i godzinę wysyłania wiadomości Określ zawartość podsumowania wysyłanego pocztą Liczba przetworzonych wiadomości i wiadomości będących spamem i/lub Liczba wiadomości będących spamem przechwyconych na filtr. 5. Sfinalizuj ustawienia, klikając przycisk Zastosuj Konfigurowanie podsumowań w zakresie spamu podsumowanie w zakresie spamu dla odbiorców 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Podsumowanie w zakresie spamu. Screenshot 88: Podsumowanie w zakresie spamu dla odbiorców 2. Na karcie Podsumowanie dla odbiorców zaznacz pole wyboru Wyślij podsumowanie w zakresie spamu dla odbiorców, aby włączyć funkcję podsumowania. 3. Skonfiguruj odpowiednią częstotliwość wysyłania (Co dzień, Co tydzień, Co miesiąc) oraz określ datę i godzinę wysyłania wiadomości Określ zawartość podsumowania wysyłanego pocztą GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 161

162 Liczba przetworzonych wiadomości i wiadomości będących spamem Liczba wiadomości będących spamem przechwyconych na filtr Lista zablokowanych wiadomości ze spamem (data/godzina, nadawca, temat zgodnie z wymaganiami) Screenshot 89: Lista odbiorców podsumowania w zakresie spamu 4. Kliknij kartę Lista odbiorców, dodaj użytkowników, którzy będą otrzymywać podsumowanie w zakresie spamu i wybierz metodę określania odbiorców raportu. Dostępne są następujące opcje: Podsumowanie w zakresie spamu dla odbiorców powinni otrzymywać wyłącznie użytkownicy wymienieni poniżej Podsumowanie w zakresie spamu dla odbiorców powinni otrzymywać wszyscy użytkownicy z wyjątkiem wymienionych poniżej. Wymaganą listę użytkowników można również zaimportować z pliku w formacie XML o takiej samej strukturze jak pliki eksportu z programu GFI MailEssentials. 6. Wybierz przycisk Zastosuj, aby sfinalizować ustawienia. 6.6 Ustawienia funkcji Anti-Spam Poniższe ustawienia można konfigurować wyłącznie w odniesieniu do filtrów antyspamowych i wiadomości blokowanych przez filtry antyspamowe. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 162

163 6.6.1 Rotacja plików dziennika Pliki dziennika po pewnym czasie mogą osiągać bardzo duży rozmiar. GFI MailEssentials obsługuje funkcję rotacji dzienników, która umożliwia tworzenie nowych plików dziennika po upływie danego okresu lub osiągnięciu określonego rozmiaru. Aby włączyć funkcję rotacji plików dziennika 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam. Screenshot 90: Rotacja plików dziennika 2. Na karcie Dziennik modułu antyspamowego zaznacz pole wyboru Włącz rotację plików dziennika i określ warunek rotacji (według rozmiaru lub według godzin). 3. Wprowadź wartości rozmiaru lub czasu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj Czynności globalne funkcji Anti-Spam Dużo spamu jest wysyłane na nieistniejące już adresy . Zazwyczaj takie wiadomości są po prostu usuwane, jednak dla celów rozwiązywania problemów lub testowania warto przenosić taką pocztę do folderu lub przekazywać ją na określony adres . Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do instalacji na serwerze programu Microsoft Exchange, w przypadku której włączono czynność Przenieś do podfolderu w skrzynce pocztowej użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). W przypadku innych serwerów poczty karta czynności globalnych funkcji Anti-Spam nie zostanie wyświetlona. Konfigurowanie czynności globalnych funkcji Anti-Spam 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 163

164 Screenshot 91: Czynności globalne 2. Wybierz kartę Czynności globalne i jedną z poniższych czynności: Usuń wiadomość Prześlij dalej na adres Przenieś do określonego folderu 3. Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku, aby zapisywać trafienia w dzienniku. 4. Kliknij przycisk Zastosuj Ustawienia serwera DNS Ustawienia serwera DNS są bardzo ważne w programie GFI MailEssentials, ponieważ wiele filtrów antyspamowych, takich jak Lista blokowania DNS IP, Lista blokowania DNS URI i SpamRazer, wykonuje wyszukiwanie domeny podczas filtrowania spamu. 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 164

165 Screenshot 92: Ustawienia serwera DNS 1. Na karcie Serwer DNS można skonfigurować następujące funkcje: Opcja Użyj serwera DNS skonfigurowanego do użycia przez ten komputer Użyj następującego serwera DNS Opis Wybierz tę opcję, aby używać tego samego serwera DNS, którego używa system operacyjny na komputerze z zainstalowanym programem GFI MailEssentials. Wybierz tę opcję, aby określić serwer DNS inny niż używany przez komputer lokalny. 2. Kliknij przycisk Przetestuj serwer DNS, aby przetestować połączenie z określonym serwerem DNS. W przypadku niepowodzenia określ inny serwer DNS. 3. Kliknij przycisk Zastosuj Polecenia zdalne Polecenia zdalne ułatwiają dodawanie domen lub adresów do listy blokowania poczty e- mail/listy dozwolonych elementów, jak również aktualizowanie filtru Bayesa pod kątem spamu lub hamu (prawidłowych wiadomości ). Polecenia zdalne są wydawane przez wysyłanie wiadomości do programu GFI MailEssentials. Skierowanie wiadomości na adres (można go skonfigurować) spowoduje rozpoznanie jej przez program GFI MailEssentials jako zawierającej polecenia zdalne i przetworzenie ich zgodnie z poniższym opisem. Za pośrednictwem poleceń zdalnych można wykonywać następujące zadania: 1. Dodawanie spamu lub wiarygodnych wiadomości do bazy danych filtru Bayesa. 2. Dodawanie słów kluczowych do filtra sprawdzającego je w temacie lub treści wiadomości Dodawanie adresów do filtrów Lista blokowania poczty i Lista dozwolonych elementów. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 165

166 Konfigurowanie funkcji Polecenia zdalne 1. Kliknij polecenia Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam, przejdź do karty Polecenia zdalne i zaznacz pole wyboru Włącz polecenia zdalne. 2. Edytuj adres , na który będą wysyłane polecenia zdalne. Adres NIE powinien znajdować się w domenie lokalnej. Adres domyślny to Skrzynka pocztowa dla skonfigurowanego adresu nie musi istnieć, lecz fragment domain-part adresu musi obejmować rzeczywistą domenę adresu zwracającej dodatni wynik wyszukiwania rekordu MX za pośrednictwem procedury DNS. Może to być również publiczne konto , którym użytkownik zarządza (np. w usłudze poczty gmail lub yahoo). 3. Opcjonalnie można skonfigurować podstawowe zabezpieczenia w zakresie poleceń zdalnych: Wspólne hasło dodawane do wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Korzystanie z poleceń zdalnych (strona 166). Lista użytkowników uprawnionych do wysyłania wiadomości z poleceniami zdalnymi. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Korzystanie z poleceń zdalnych Polecenia zdalne można wysyłać pocztą do programu GFI MailEssentials z klienta poczty w domenie. Warunki przesyłania poleceń zdalnych: Wiadomość musi być w formacie zwykłego tekstu Temat wiadomości jest ignorowany W przypadku wszelkich poleceń należy używać następującej składni: <nazwa polecenia>: <parametr1>, <parametr2>, <parametr3>, ; Na przykład:addblist: W treści wiadomości można umieścić wiele poleceń zdalnych, rozdzielając je średnikami (;). Jeśli skonfigurowano hasło w odniesieniu do poleceń zdalnych, należy wprowadzić je w pierwszym wierszu, korzystając z następującej składni: PASSWORD: <wspólne hasło>; W nazwach poleceń jest rozróżniana wielkość znaków; należy je pisać wyłącznie WIELKIMI LITERAMI. Warunki takie jak IF (jeśli), AND (i), OR (lub) nie są obsługiwane. Poleceń zdalnych można używać wyłącznie w celu dodawania wpisów za ich pomocą nie można usuwać ani modyfikować istniejących wpisów. Polecenia dotyczące słów kluczowych Polecenia dotyczące słów kluczowych służą do dodawania słów lub zwrotów wyszukiwanych w treści lub w temacie wiadomości przez filtr Sprawdzanie słów kluczowych. Dostępne polecenia: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 166

167 ADDSUBJECT dodaje określone słowa kluczowe do bazy danych sprawdzania słów kluczowych w temacie. Przykład: ADDSUBJECT: seks, porno, spam; ADDBODY dodaje określone słowa kluczowe do bazy danych sprawdzania słów kluczowych w treści. Przykład: ADDBODY: darmowe, 100% fdarmo, całkiem za darmo ; Zwroty składające się z wielu słów należy zapisywać w podwójnych cudzysłowach ( ). Polecenia dotyczące listy blokowania Polecenia dotyczące listy blokowania służą do dodawania pojedynczych adresów lub domen do listy blokowania poczty . Dostępne polecenia: ADDBLIST: < >; Przykład: ADDBLIST: UWAGI 1. Do listy blokowania można dodawać domeny, korzystając z symboli wieloznacznych przed nazwą. Przykład: ADDBLIST: 2. Z symboli wieloznacznych nie można korzystać w nazwach domen. Przykład:ADDBLIST: taki wpis jest nieprawidłowy i zostanie odrzucony. 3. Z powodów bezpieczeństwa wiadomość może zawierać tylko jedno polecenie ADDBLIST i jeden adres określony jako parametr polecenia. Parametr może stanowić adres użytkownika lub domena: Przykład:ADDBLIST: lub Polecenia filtru Bayesa Do bazy danych filtru Bayesa można dodawać adresy spamu lub adresy prawidłowych wiadomości (hamu). Dostępne polecenia: Polecenie ADDASSPAM ADDASGOODMAIL Opis Nakazuje filtrowi Bayesa klasyfikowanie wiadomości jako spamu. Nakazuje filtrowi Bayesa klasyfikowanie wiadomości jako wiarygodnych. Polecenia te nie mają parametrów parametr stanowi zawartość wiadomości . GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 167

168 Zapisywanie w dzienniku informacji dotyczących poleceń zdalnych W celu śledzenia zmian konfiguracji bazy danych wprowadzonych za pośrednictwem poleceń zdalnych, każda wiadomość je zawierająca (nawet nieprawidłowa) jest zapisywana w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\ADBRProcessed\ Nazwa pliku każdej wiadomości jest formatowana zgodnie z poniższymi regułami: <adres_ _nadawcy>_success_<znacznik_czasu>.eml - in case of successful processing. <adres_ _nadawcy>_failed_<znacznik_czasu>.eml - in case of failure. Sygnatura czasowa ma format rrrrmmddggmmss. 6.7 Wtyczka SpamTag dla programu Microsoft Outlook Wtyczka GFI MailEssentials SpamTag jest dodatkiem dla programy Microsoft Outlook, instalującym na komputerach użytkowników końcowych pasek narzędzi, dający im pewną kontrolę na zarządzaniem wiadomościami stanowiącymi spam. Wtyczka ponadto synchronizuje ustawienia Wiadomościśmieci programu Microsoft Outlook z programemgfi MailEssentials. Funkcjonalność Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook umożliwia użytkownikom zarządzanie wiadomościami stanowiącymi spam po stronie klienta. Dzięki wtyczce SpamTag użytkownicy mogą zarządzać wiadomościami stanowiącymi spam na poziomie serwera. Administratorzy programu GFI MailEssentials mogą wybrać. które z następujących funkcji mają zostać włączone: Prowadzenie treningu filtru funkcji filtr Bayesa Dodawanie nadawców i/lub domen do osobistej listy blokowania i osobistej listy dozwolonych elementów Automatyczna synchronizacja nadawców dozwolonych i zablokowanych w programie Microsoft Outlook z odpowiedniogfi MailEssentials osobistą listą dozwolonych elementów i osobistą listą blokowania. Automatyczne dodawanie kontaktów użytkownika do osobistej listy dozwolonych elementów. Użytkownicy z przypisanym pełnym dostępem do programu GFI MailEssentials mogą również dodawać nadawców/domeny do GFI MailEssentials globalnej listy blokowania i globalnej listy dozwolonych elementów poczty . Używając wtyczki SpamTag należy zainstalować narzędzie aktywacji HTTP funkcji WCF na serwerze programu GFI MailEssentials. W tym celu należy przejść do obszaru Menedżer serwera > Funkcje > Dodaj funkcje >.NET Framework > Aktywacja funkcji WCF >Aktywacja HTTP. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 168

169 6.7.1 Wybór funkcji wtyczki SpamTag Administrator programugfi MailEssentials może skonfugurować zbiór funkcji wtyczki SpamTag, których mogą używać użytkownicy. Przykładowo, administrator może umożliwić użytkownikom dodawanie nadawców do osobistych list dozwolonych elementów, ale uniemożliwić dodawanie do takich list domen. SpamTag można także skonfigurować w taki sposób, aby zastępował ustawienia funkcji Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook. Aby skonfigurować funkcje wtyczki SpamTag: 1. Przejdź do obszaru Anti-Spam > SpamTag. 2. Z obszaru Przycisk Spam skonfiguruj funkcje związane z fałszywymi wynikami negatywnymi, tj. sytuacjami, w których wiadomości stanowiące spam nie są wykrywane jako spam: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 169

170 Opcja Włącz przycisk SPAM Przenieś przetworzony spam do folderu Kosz Zezwalaj na ustawienie nadawcy na osobistej liście blokowania Zezwalaj na ustawienie domeny nadawcy na osobistej liście blokowania Opis PrzyciskSpam jest wyświetlany we wtyczce SpamTag, a po kliknięciu wybrana wiadomość szkoli filtr Bayesa. Po kliknięciu przycisku Spam wybrana wiadomość jest automatycznie przenoszona do folderu Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook. Opcja podrzędna wyświetlona pod przyciskiem Spam, umożliwiająca użytkownikom dodawanie adresu nadawcy do osobistej listy blokowania. Aby można było użyć tej opcji, musi być włączona opcja Osobista lista blokowania. Opcja podrzędna wyświetlona pod przyciskiem Spam, umożliwiająca użytkownikom dodawanie domeny nadawcy do osobistej listy blokowania. Aby można było użyć tej opcji, musi być włączona opcja Osobista lista blokowania. 3. Z obszaru Przycisk Spam skonfiguruj funkcje związane z fałszywymi wynikami pozytywnymi, tj. sytuacjami, w których wiarygodne wiadomości są nieprawidłowo identyfikowane jako spam: Opcja Włącz przycisk NIE SPAM Przenieś przetworzone prawidłowe wiadomości do folderu Skrzynka odbiorcza Zezwalaj na ustawienie nadawcy na osobistej liście dozwolonych elementów Zezwalaj na ustawienie domeny nadawcy na osobistej liście dozwolonych elementów Zezwalaj na ustawienie listy dyskusyjnej na osobistej liście dozwolonych elementów Opis PrzyciskNie spam jest wyświetlany we wtyczce SpamTag, a po kliknięciu wybrana wiadomość szkoli filtr Bayesa. Po kliknięciu przycisku Nie spam wybrana wiadomość jest automatycznie przenoszona do folderu Skrzynka odbiorcza. Opcja podrzędna wyświetlona pod przyciskiem Nie spam, umożliwiająca użytkownikom dodawanie adresu nadawcy do osobistej listy dozwolonych elementów. Aby można było użyć tej opcji, musi być włączona opcja Osobista lista dozwolonych elementów. Opcja podrzędna wyświetlona pod przyciskiem Nie spam, umożliwiająca użytkownikom dodawanie domeny nadawcy do osobistej listy dozwolonych elementów. Aby można było użyć tej opcji, musi być włączona opcja Osobista lista dozwolonych elementów. Opcja podrzędna wyświetlona pod przyciskiem Nie spam, umożliwiająca użytkownikom dodawanie biuletynów/list dyskusyjnych do listy dozwolonych elementów. Aby można było użyć tej opcji, musi być włączona opcja Osobista lista dozwolonych elementów. 4. Na karcie Zaawansowane skonfiguruj następujące zaawansowane opcje. Opcja Importuj ustawienia wiadomości-śmieci programu Outlook do osobistej listy blokowania i osobistej listy dozwolonych elementów Opis Importuje adresy wymienione na listach Bezpieczni nadawcy i Zablokowani nadawcy programu Microsoft Outlook dogfi MailEssentials osobistej listy dozwolonych elementów i osobistej listy blokowania. Listy bezpiecznych nadawców i zablokowanych nadawców w programie Microsoft Outlook są dostępne w obszarze Wiadomości-śmieci > Opcje wiadomości-śmieci. : Operacje importowania są automatycznie wykonywane przez wtyczkę SpamTag w tle co 2 godziny, a użytkownik nie konfiguruje ani nie widzi na ekranie żadnych opcji. : Jeśli użytkownik korzysta z programu Microsoft Outlook na urządzeniu zasilanym z akumulatorów, takim jak laptop lub tablet, automatyczna synchronizacja nie jest wykonywana w celu zwiększenie długości pracy akumulatora. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 170

171 Opcja Importuj kontakty programu Outlook do osobistej listy dozwolonych elementów Zastąp ustawienia dotyczące Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook Ukryj przycisk Konsoli Opis Importuje listę kontaktów programu Microsoft Outlook do osobistej listy dozwolonych elementów. : Operacje importowania są automatycznie wykonywane przez wtyczkę SpamTag w tle co 2 godziny, a użytkownik nie konfiguruje ani nie widzi na ekranie żadnych opcji. : Jeśli użytkownik korzysta z programu Microsoft Outlook na urządzeniu zasilanym z akumulatorów, takim jak laptop lub tablet, automatyczna synchronizacja nie jest wykonywana w celu zwiększenie długości pracy akumulatora. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, włączone opcje wtyczki SpamTag zastępują analogiczne ustawienia funkcji Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook celem zapewnienia, że po stronie klienta wykorzystywany jest tylko jeden system zarządzania spamem. Kiedy użytkownicy klikną funkcję Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook, zamiast niej uruchomiona zostanie wtyczka SpamTag. Jeśli na przykład użytkownik kliknie w ramach funkcji Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook opcję Nie blokuj nadawcy, w zamian zostanie uruchomiona funkcja Nie spam wtyczki SpamTag. : Jeśli dana opcja nie jest włączona w dodatku SpamTag, a użytkownik skorzysta z jej odpowiednika w funkcji Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook, przy używaniu Wiadomości-śmieci programu Microsoft Outlook nie zostanie w zamian podjęta żadna inna czynność. Jeśli na przykład przycisk Nie spam nie jest włączony, po kliknięciu przez użytkownika opcji Nie blokuj nadawcy nic się nie stanie. Ukrywa przycisk Konsoli z paska narzędzi dodatku SpamTag. Nie ma bezpośredniego dostępu do konsoli GFI MailEssentials, ale użytkownicy mogą ręcznie wpisać adres URL w przeglądarce. Ustawienia dostarczane w konsoli GFI MailEssentials zależą od uprawnień usługi Active Directory oraz innych ustawień Kontroli dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kontrola dostępu (strona 256). 5. Kliknij przycisk Zastosuj. WAŻNE Wtyczka SpamTag sprawdza, które funkcje w programiegfi MailEssentials są włączone lub wyłączone podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook. Po zmianie któregoś z powyższych ustawień program Microsoft Outlook należy uruchomić ponownie, aby zastosować zmiany Wymagania wtyczki SpamTag Komputery, na którym ma zostać zainstalowana wtyczka SpamTag, muszą spełniać co najmniej następujące wymagania dotyczące specyfikacji. Sprzęt Obsługiwane systemy operacyjne Procesor 1 Ghz lub więcej Pamięć przynajmniej 512 MB, zalecane 2 GB Fizyczna pamięć masowa 50 MB fizycznej pamięci masowej przeznaczonej dla wtyczki SpamTag Windows 8 i 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows Server 2003 GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 171

172 Obsługiwane wersje programu Microsoft Outlook 2013 Microsoft Outlook Microsoft Outlook 2010 Połączenie z programem GFI MailEssentials Inne oprogramowanie Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2003 Wtyczka SpamTag łączy się z programem GFI MailEssentials przez port 80, korzystając z protokołu HTTP. W celu potwierdzenia połączenia z poziomu przeglądarki klienta należy sprawdzić, czy można otworzyć adres URL programugfi MailEssentials. Microsoft.Net Framework 4 jeśli nie zostanie znalezione, jest pobierane i instalowane automatycznie Ręczna instalacja wtyczki SpamTag Uruchom instalatora wtyczki SpamTag na komputerach klienckich, aby ręcznie zainstalować wtyczkę SpamTag. 1. Pobierz instalatora <Folder instalacji GFI MailEssentials>/Outlook. 2. Skopiuj plik GFIMailEssentialsSpamTag.exe na komputer, na którym ma zostać zainstalowana wtyczka SpamTag. 3. Zamknij program Microsoft Outlook 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy instalatora i wybierz opcję Uruchom jako administrator. 5. Na pierwszym ekranie wybierz język instalacji. Screenshot 93: Język instalacji i warunki licencji wtyczki SpamTag 6. Przeczytaj Warunki i postanowienia licencji, a jeśli się zgadzasz, wybierz opcję Potwierdzam przeczytanie powyższych warunków i postanowień licencji. Kliknij przycisk Dalej. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 172

173 7. Wprowadź adres URL używany w celu połączenia z GFI MailEssentials. Na przykład: lub Poczekaj na zweryfikowanie przez instalatora połączenia z programem GFI MailEssentials przez określony adres URL i kliknij przycisk Dalej. 8. Określ lokalizację instalacji wtyczki SpamTag i kliknij przycisk Zainstaluj. 9. Po ukończeniu działania kliknij przycisk Zakończ. 10. Uruchom program Microsoft Outlook i wprowadź poświadczenia użytkownika. Wtyczka SpamTag będzie dostępna na wstążce Narzędzia główne programu Microsoft Outlook (wersja 2007 i późniejsze) lub w pasku narzędzi (wersja 2003). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Pomoc wtyczki SpamTag Instalacja wtyczki SpamTag za pośrednictwem obiektu zasad grupy Ta sekcja ułatwia automatyczną instalację wtyczki GFI MailEssentials SpamTag a wielu komputerach za pośrednictwem obiektu zasad grupy. Wybierz środowisko kontrolera domeny: Windows Server 2008 i 2012 Windows Server 2003 Instalacja wtyczki SpamTag za pośrednictwem obiektu zasad grupy w systemach Windows Server 2008 i 2012 Krok 1: Przygotowanie plików MSI i ADM 1. Na serwerze programu GFI MailEssentials przejdź do folderu instalacyjnego programu GFI MailEssentials i otwórz podfolder Outlook. 2. Skopiuj pliki MSI i ADM do folderu udostępnionego, dostępnego dla wszystkich użytkowników, którzy zainstalują wtyczkę SpamTag. Sprawdź, czy użytkownicy mają przynajmniej uprawnienia odczytu folderu. Krok 2: Rozmieszczenie wtyczki SpamTag 1. W kontrolerze domen otwórz Menedżera serwera. 2. Rozwiń pozycję Menedżera serwera > Funkcje> Zarządzanie zasadami grupy > Las > Domeny > nazwa domeny. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę domeny oraz jednostkę ogranizacyjną i wybierz opcję Utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie i umieść tu łącze Wprowadź nazwę nowego obiektu zasad grupy (GPO). Na przykład: GFI MailEssentials SpamTag. Kliknij przycisk OK. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony obiekt zasad grupy i kliknij polecenie Edytuj. 5. W oknie Edytor zarządzania zasadami grupy rozwiń pozycje Konfiguracja komputera > Zasady > Ustawenia oprogramowania > Instalacja oprogramowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Instalacja oprogramowania > Nowe > Pakiet, aby skonfigurować obiekt zasad grupy w celu instalacji podczas logowania. 6. Wprowadź ścieżkę sieciową folderu udostępnioneego, zawierającego pakiet SpamTag MSI. Kliknij przycisk OK. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 173

174 Wybierając lokalizację pliku MSI zrób to za pomocą polecenia Moje lokalizacje sieciowe, aby nazwa lokalizacji udostępnionej w programiegfi MailEssentials zawierała pełną sieciową lokalizację udostępnioną, a nie tylko ścieżkę lokalną. 7. W oknie podręcznym Rozmieszczenie oprogramowania wybierz opcję Przypisany i kliknij przycisk OK. 8. Nowy paliet zostaje dodany w obszarze Instalacja oprogramowania. 9. Klinij prawym przyciskiem myszy opcję Konfiguracja komputera > Zasady > Szablony administracyjne i wybierz opcję Wszystkie zadania > Dodaj/Usuń szablony. 10. Kliknij polecenie Dodaj, przeglądaj w poszukiwaniu folderu udostępnionego, zawierającego plik spamtag.adm. 11. Kliknij przycisk Zamknij. 12. Przejdź do obszaru Konfiuracja komputera > Zasady > szablony administracyjne > Klasyczne szablony administracyjne (ADM) > GFI MailEssentials SpamTag. 13. Na prawym panelu kliknij dwukrotnie zasadę DefaultWebServiceUrl i wybierz opcję Włączone. W obszarze GFI MailEssentials Adres strony internetowej portalu wprowadź publiczny adres URL programu GFI MailEssentials. Komputery z wdrożoną wtyczką SpamTag muszą mieć możliwość połączenia się za pośrednictwem przeglądarki internetowej z tym adresem URL, w przeciwnym razie wtyczka SpamTag nie będzie mogła połączyć się w programemgfi MailEssentials. 14. Można również kliknąć opcję Poprzednie ustawienie, aby zmienić język domyślny wtyczki SpamTag. Kliknij opcję Włączone i zmodyfikuj wartość Język domyślny. 15. Kliknij przycisk OK. Krok 3: Weryfikacja instalacji Konfiguracja powinna być zakończona. Wtyczka SpamTag zostanie zainstalowana po kolejnym uruchomieniu poszczególnych komputerów klienckich. Aby zweryfikować instalację, sprawdź, czy pasek narzędzi SpamTag jest widoczny w programie Microsoft Outlook i czy nawiązywanie połączenia z programem GFI MailEssentials kończy się powodzeniem. Instalacja wtyczki SpamTag za pośrednictwem obiektu zasad grupy w systemie Windows Server 2003 Krok 1: Przygotowanie plików MSI i ADM 1. Na serwerze programu GFI MailEssentials przejdź do folderu instalacyjnego programu GFI MailEssentials i otwórz podfolder Outlook. 2. Skopiuj pliki MSI i ADM do folderu udostępnionego, dostępnego dla wszystkich użytkowników, którzy zainstalują wtyczkę SpamTag. Sprawdź, czy użytkownicy mają przynajmniej uprawnienia odczytu folderu. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 174

175 Krok 2: Rozmieszczenie wtyczki SpamTag 1. Z poziomu wiersza polecenia wczytaj plik mmc.exe, aby uruchomić program Microsoft Management Console. 2. Przejdź do obszaru Plik > Dodawanie/usuwanie przystawki i kliknij polecenie Dodaj Wybierz przystawkę Edytor obiektów zasad grupy i kliknij polecenie Dodaj. 4. Kliknij polecenie Przeglądaj i wybierz zasadę domen do edycji. 5. Wybierz zasadę domen i kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie obiektu zasad grupy. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie przystawki autonomicznej, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie/usuwanie przystawki i powrócić do programu Microsoft Management Console. 7. Navigate to Console Root > <zasadę domen> > User Configuration, right-click Administrative Templates, and select Add/Remove Templates. 8. Kliknij przyciskdodaj i przeglądaj w poszukiwaniu pliku ADM zlokalizowanego w folderze udostępnionym w kroku 1. Kliknij przycisk Otwórz. 9. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do programu Microsoft Management Console. 10. Expand Console Root > <zasadę domen> > User Configuration > Administrative Templates > GFI Applications. 11. Na prawym panelu kliknij dwukrotnie zasadę DefaultWebServiceUrl i wybierz opcję Włączone. Wprowadź publiczny adres URL programu GFI MailEssentials. Komputery z wdrożoną wtyczką SpamTag muszą mieć możliwość połączenia się za pośrednictwem przeglądarki internetowej z tym adresem URL, w przeciwnym razie wtyczka SpamTag nie będzie mogła połączyć się w programemgfi MailEssentials. 12. Można również kliknąć opcję Poprzednie ustawienie, aby zmienić język domyślny wtyczki SpamTag. Kliknij opcję Włączone i zmodyfikuj wartość Język domyślny. 13. Kliknij przycisk OK. 14. Select Console Root > <zasadę domen> > Computer Configuration > Software Settings. 15. Klknij prawym przyciskiem myszy opcję Instalacja oprogramowania i wybierz polecenia Nowe > Pakiet 16. W oknie dialogowym Otwórz znajdź lokalizację udostępnioną, w której w kroku 1 został zapisany plik MSI. Wybierając lokalizację pliku MSI zrób to za pomocą polecenia Moje lokalizacje sieciowe, aby nazwa lokalizacji udostępnionej w programiegfi MailEssentials zawierała pełną sieciową lokalizację udostępnioną, a nie tylko ścieżkę lokalną. 17. Wybierz opcję wdrażania wybierz opcję Przypisany i kliknij przycisk OK. Krok 3: Weryfikacja instalacji Konfiguracja powinna być zakończona. Wtyczka SpamTag zostanie zainstalowana po kolejnym GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 175

176 uruchomieniu poszczególnych komputerów klienckich. Aby zweryfikować instalację, sprawdź, czy pasek narzędzi SpamTag jest widoczny w programie Microsoft Outlook i czy nawiązywanie połączenia z programem GFI MailEssentials kończy się powodzeniem Korzystanie z wtyczki SpamTag. Screenshot 94: Wtyczka SpamTag w programie Microsoft Outlook 2010 Aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z wtyczki SpamTag, zapoznaj się z wbudowaną pomocą, klikając przycisk Pomoc wtyczki SpamTag. Pomoc automatycznie wyświetla informacje na temat funkcji włączonych przez administratora na stronie ustawień wtyczki SpamTag. Screenshot 95: Wtyczka SpamTag w programie Microsoft Outlook Skanowanie folderów publicznych Techniki spamowania ciągle ewoluują, dlatego może zdarzyć się, że spam nie zostanie wykryty przez filtry antyspamowe i znajdzie się w skrzynce odbiorczej użytkownika. Dzięki funkcji skanowania folderów publicznych użytkownicy mogą ręcznie klasyfikować wiadomości jako spam i uczyć program GFI MailEssentials wzorców, które pozwolą klasyfikować podobne wiadomości. Adresy można również dodawać do listy dozwolonych elementów. WAŻNE W przypadku klientów sieciowych używających programu Microsoft Outlook jako klienta poczty e- mail zdecydowanie zaleca się stosowanie wtyczki GFI MailEssentials SpamTag zamiast skanowania folderów publicznych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wtyczka SpamTag dla programu Microsoft Outlook (strona 168). Sposób działania: 1. Po zidentyfikowaniu nieprawidłowo sklasyfikowanej wiadomości (dotyczy to zarówno fałszywego trafienia, jak i dopuszczenia) użytkownik przeciąga i upuszcza ją do odpowiedniego folderu publicznego modułu GFI AntiSpam. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Korzystanie z funkcji Skanowanie folderów publicznych (strona 181). GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 176

177 2. Funkcja skanowania folderów publicznych pobiera wiadomości z folderów publicznych modułu GFI AntiSpam, a następnie dodaje je do baz danych HAM/SPAM. Foldery publiczne modułu GFI AntiSpam muszą zostać utworzone i skonfigurowane na serwerze poczty. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie funkcji Skanowanie folderów publicznych (strona 177) Włączanie funkcji Skanowanie folderów publicznych Aby włączyć funkcję skanowania folderów publicznych, należy skorzystać z instrukcji w poniższych sekcjach: Konfigurowanie funkcji Skanowanie folderów publicznych w przypadku serwerów programu Microsoft Exchange Konfigurowanie dedykowanego konta użytkownika w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2003 Konfigurowanie dedykowanego konta użytkownika w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2007/2010 Ukrywanie wpisów użytkownika w folderach modułu GFI AntiSpam Programu GFI MailEssentials można również używać z programem Lotus Domino. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Lotus Domino (strona 33). Konfigurowanie funkcji Skanowanie folderów publicznych w przypadku serwerów programu Microsoft Exchange 1. Z poziomu konsoli konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Anti-Spam > Ustawienia funkcji Anti-Spam. Wybierz kartę Skanowanie folderów publicznych. 2. Zaznacz pole wyboru Włącz skanowanie folderów publicznych, a następnie wybierz odpowiednie opcje z listy Sonduj foldery publiczne za pośrednictwem: Serwer programu Exchange 2003 wybierz opcję MAPI, IMAP lub WebDAV. Serwer programu Exchange 2007 wybierz opcję WebDAV lub Usługi sieci Web. Serwer programu Exchange 2010 wybierz opcję Usługi sieci Web. Opcje opisano w poniższej tabeli. Opcja MAPI Opis Aby można było korzystać z interfejsu MAPI, program GFI MailEssentials musi być zainstalowany na komputerze z zainstalowanym serwerem programu Microsoft Exchange. Nie są wymagane żadne inne ustawienia. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 177

178 Opcja IMAP WebDAV Usługi sieci Web Opis Wymaga usługi IMAP programu Microsoft Exchange. Protokół IMAP umożliwia zdalne skanowanie folderów publicznych. Funkcja ta działa efektywnie w środowiskach z zaporami. Ponadto protokołu IMAP można używać z innymi obsługującymi go serwerami poczty. Wymagane parametry to: Nazwa serwera poczty Numer portu (domyślny numer portu dla protokołu IMAP to 143) Nazwa użytkownika/hasło Aby korzystać z bezpiecznego połączenia, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu SSL Określ nazwę serwera poczty, port (domyślny numer portu dla funkcji WebDAV to 80), nazwę użytkownika/hasło i domenę. Aby korzystać z bezpiecznego połączenia, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu SSL. Domyślnie foldery publiczne są dostępne w katalogu wirtualnym public. Jeśli zmieniono to ustawienie, określ prawidłową nazwę katalogu wirtualnego umożliwiającego dostęp do folderów publicznych, edytując dane w polu Adres URL. Wprowadź następujące informacje: Serwer nazwa serwera poczty Domena skorzystaj z domeny lokalnej : Jeśli istnieje zarówno domena lokalna, jak i publiczna, należy zawsze używać domeny lokalnej. Port port domyślny Usług sieci Web (80; 443 w przypadku korzystania z protokołu SSL). Nazwa użytkownika/hasło użyj poświadczeń z uprawnieniami administracyjnymi lub utwórz dedykowanego użytkownika z poziomu Powłoki zarządzania programu Microsoft Exchange, wprowadzając poniższy ciąg poleceń w celu dodania odpowiednich uprawnień: Add-ADPermission -identity magazyn skrzynek pocztowych" -User nowy_użytkownik - AccessRights GenericALL W sekcji magazyn skrzynek pocztowych umieść nazwę magazynu zawierającego skrzynki pocztowe użytkowników, natomiast w sekcji nowy_użytkownik umieść nazwę nowo utworzonego użytkownika. Użyj protokołu SSL wybierz tę opcję, jeśli Usługi sieci Web programu Exchange wymagają bezpiecznego połączenia. Domyślnie Usługi sieci Web wymagają użycia protokołu SSL. URL domyślnie foldery publiczne są dostępne w katalogu wirtualnym EWS/exchange.asmx. Jeśli zmieniono to ustawienie, określ prawidłową nazwę katalogu wirtualnego umożliwiającego dostęp do folderów publicznych, edytując dane w polu Adres URL. : Zalecane jest ręczne przetestowanie ustawień przez załadowanie adresu URL w przeglądarce internetowej. Powinno to spowodować załadowanie pliku w formacie XML o nazwie services.wsdl. 3. Kliknij przycisk Skanuj teraz, aby automatycznie utworzyć foldery publiczne. 4. W przypadku wyboru ustawień IMAP, WebDAV lub Usługi sieci Web, kliknij przycisk Test. Na ekranie zostanie wyświetlona informacje o pomyślnym lub niepomyślnym teście. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, zweryfikuj/zaktualizuj poświadczenia i wykonaj test ponownie. 5. Kliknij przycisk Zastosuj. Konfigurowanie dedykowanego konta użytkownika w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2003 Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w strefie DMZ, z powodów bezpieczeństwa zalecane jest utworzenie dedykowanego konta użytkownika w celu pobierania/skanowania wiadomości z folderów publicznych. 1. Utwórz nowego użytkownika w usłudze Active Directory (AD). 2. Z poziomu Menedżera systemu programu Microsoft rozwiń węzeł Foldery > Foldery publiczne. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 178

179 3. Kliknij prawym przyciskiem folder Foldery modułu GFI AntiSpam i wybierz polecenie Właściwości. 4. Kliknij kartę Uprawnienia i wybierz pozycję Uprawnienia klienta. 5. Kliknij przycisk Dodaj, wybierz nowego użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK. 6. Wybierz nowego użytkownika z listy uprawnień klienta i korzystając z wyświetlonej listy, ustaw dla niego rolę Właściciel. Upewnij się, że zaznaczono wszystkie pola wyboru, a w polach opcji wybrano wartość Wszystkie. 7. Kliknij przycisk OK, aby sfinalizować konfigurację. 8. Z poziomu Menedżera systemu programu Microsoft Exchange kliknij prawym przyciskiem pozycję Foldery modułu GFI AntiSpam i wybierz polecenia Wszystkie zadania > Propaguj ustawienia. W przypadku programu Microsoft Exchange Server 2003 SP2 kliknij prawym przyciskiem pozycję Foldery modułu GFI AntiSpam i wybierz polecenia Wszystkie zadania > Zarządzaj ustawieniami. 9. Zaznacz pole wyboru Prawa do folderów lub Zmodyfikuj uprawnienia klienta i kliknij przycisk OK lub Dalej. 10. Określ poświadczenia nowego konta użytkownika zaawansowanego utworzonego w kroku 1 i przetestuj konfigurację, aby upewnić się, że uprawnienia są prawidłowe. Konfigurowanie dedykowanego konta użytkownika w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2007/2010 Dedykowane konto użytkownika służące do pobierania wiadomości z folderów publicznych modułu GFI AntiSpam firmy musi dysponować uprawnieniami dostępu właściciel w odniesieniu do tego obszaru. 1. Utwórz nowego zaawansowanego użytkownika w usłudze Active Directory (AD). 2. Zaloguj się do serwera programu Microsoft Exchange, korzystając z uprawnień administracyjnych. 3. Otwórz Powłokę zarządzania programem Microsoft Exchange i wprowadź następujący ciąg poleceń: Get-PublicFolder -Identity "\GFI AntiSpam Folders" -Recurse ForEach- Object {Add-PublicFolderClientPermission -Identity $_.Identity -User nazwa_użytkownika" -AccessRights owner -Server nazwa_serwera"} W sekcjach nazwa_użytkownika i nazwa_serwera wprowadź dane odpowiedniego użytkownika w usłudze Active Directory. Przykład: Get-PublicFolder -Identity "\GFI AntiSpam Folders" -Recurse ForEach- Object {Add-PublicFolderClientPermission -Identity $_.Identity -User uzytkownik_mes" -AccessRights owner -Server "exch07"} Ukrywanie wpisów użytkownika w folderach modułu GFI AntiSpam Dla zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa stanowczo zalecane jest ukrywanie wpisów użytkowników w folderach modułu GFI AntiSpam. W ten sposób użytkownicy będą mogli dokonywać nowych wpisów w folderach bez wyświetlania istniejących (nawet dokonanych przez siebie). Aby skonfigurować uprawnienia użytkowników i ukryć wpisy przed nieautoryzowanymi użytkownikami: GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 179

180 Microsoft Exchange Z poziomu Menedżera systemu programu Microsoft rozwiń węzeł Foldery > Foldery publiczne. 2. Kliknij prawym przyciskiem folder Foldery modułu GFI AntiSpam i wybierz polecenie Właściwości. 3. Wybierz kartę Uprawnienia i kliknij pozycję Uprawnienia klienta. 4. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz użytkownika/grupę, przed którą zostaną ukryte wpisy i kliknij przycisk OK. 5. Wybierz użytkownika/grupę skonfigurowaną wcześniej na liście uprawnień klienta i ustaw dla niej rolę Współautor. 6. Upewnij się, że zaznaczono wyłącznie pole wyboru Tworzenie elementów, a w polach opcji wybrano wartość Brak. 7. Kliknij przycisk OK, aby sfinalizować konfigurację. 8. Z poziomu Menedżera systemu programu Microsoft Exchange kliknij prawym przyciskiem pozycję Foldery modułu GFI AntiSpam i wybierz polecenia Wszystkie zadania > Propaguj ustawienia. 9. Zaznacz pole wyboru Prawa do folderów i kliknij przycisk OK. Microsoft Exchange Z poziomu Powłoki zarządzania programem Microsoft Exchange wprowadź następujący ciąg poleceń: ReplaceUserPermissionOnPFRecursive.ps1 -Server "serwer" - TopPublicFolder "\ GFI AntiSpam Folders " -User "Default" -Permissions Contributor Ciąg serwer zastąp pełną nazwą komputera. 2. Po wyświetleniu monitu wprowadź literę y, aby potwierdzić uprawnienia w odniesieniu do każdego folderu. To polecenie spowoduje ustawienie uprawnień domyślnych współautora w odniesieniu do folderów publicznych programu GFI MailEssentials, co umożliwi użytkownikom przenoszenie wiadomości do folderów publicznych, lecz nie ich wyświetlanie lub modyfikowanie. Domyślnie administratorzy są właścicielami folderów publicznych i mogą wyświetlać oraz modyfikować wpisy. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień w odniesieniu do folderów publicznych, zapoznaj się z następującym artykułem: Microsoft Exchange Z poziomu Powłoki zarządzania programem Microsoft Exchange zmień folder na folder skryptów programu Microsoft Exchange, który znajduje się w folderze instalacyjnym programu Microsoft Exchange. Jeśli program Microsoft Exchange zainstalowano w ścieżce domyślnej, folder skryptów znajduje się w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts\ 2. Wprowadź następujący ciąg poleceń: ReplaceUserPermissionOnPFRecursive.ps1 -Server "serwer" - TopPublicFolder "\GFI AntiSpam Folders" -User "Default" -Permissions Contributor GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 180

181 Ciąg serwer zastąp pełną nazwą komputera. To polecenie spowoduje ustawienie uprawnień domyślnych współautora w odniesieniu do folderów publicznych programu GFI MailEssentials, co umożliwi użytkownikom przenoszenie wiadomości do folderów publicznych, lecz nie ich wyświetlanie lub modyfikowanie. Domyślnie administratorzy są właścicielami folderów publicznych i mogą wyświetlać oraz modyfikować wpisy. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień w odniesieniu do folderów publicznych, zapoznaj się z następującym artykułem: Korzystanie z funkcji Skanowanie folderów publicznych Pobieranie wiadomości stanowiących spam 1. Należy pouczyć użytkowników, aby co jakiś czas przeglądali wiadomości będące spamem dostarczane do ich skrzynek pocztowych (skrzynki odbiorczej, folderu wiadomości-śmieci lub folderu niestandardowego). 2. Może się zdarzyć, że prawidłowe wiadomości zostaną niewłaściwie zidentyfikowane jako spam (tzw. fałszywe trafienie). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zarządzanie wiarygodną pocztą (strona 181). 3. Może się również zdarzyć, że wiadomości będące spamem nie zostaną wykryte (tzw. fałszywe dopuszczenie). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zarządzanie spamem (strona 182). Zarządzanie wiarygodną pocztą Tak jak w przypadku każdego rozwiązania antyspamowego, program GFI MailEssentials może osiągnąć optymalną efektywność filtrowania spamu po pewnym czasie. Jeśli program nie osiągnął jeszcze tego poziomu, może się zdarzyć, że wiarygodne wiadomości zostaną zidentyfikowane jako spam. W takim przypadku użytkownicy powinni dodawać wiadomości nieprawidłowo zidentyfikowane jako spam do folderów Dodaj do listy dozwolonych elementów i To jest wiarygodna wiadomość , aby nauczyć program GFI MailEssentials prawidłowego klasyfikowania takich wiadomości. UWAGI 1. W programie Microsoft Outlook przeciągnięcie i upuszczenie wiadomości powoduje jej przeniesienie do wybranego folderu. Aby zachować kopię wiadomości , należy przytrzymać klawisz CTRL, co spowoduje skopiowanie wiadomości zamiast jej przeniesienia. 2. Informacje szczegółowe dotyczące sposobu tworzenia folderów funkcji AntiSpam programu GFI zamieszczono w niniejszym podręczniku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie funkcji Skanowanie folderów publicznych (strona 177). Dodawanie nadawców do listy dozwolonych elementów 1. Na liście folderów publicznych klienta poczty (np. Microsoft Outlook) zlokalizuj folder publiczny Foldery modułu GFI AntiSpam > Dodaj do listy dozwolonych elementów. 2. Przeciągnij i upuść wiadomości lub biuletyny w folderze publicznym Dodaj do listy dozwolonych elementów. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 181

182 Dodawanie list dyskusyjnych do listy dozwolonych elementów W przypadku wiadomości wysyłanych na listy dyskusyjne jako odbiorca oznaczony jest adres e- mail listy dyskusyjnej. Aby można było odbierać wiadomości z określonych list dyskusyjnych, należy dodać adres listy jako element dozwolony. 1. W kliencie poczty (np. Microsoft Outlook) zlokalizuj folder publiczny Folderu modułu GFI AntiSpam > Chcę subskrybować tę listę dyskusyjną. 2. Przeciągnij i upuść listy dyskusyjne w folderze publicznym Chcę subskrybować tę listę dyskusyjną. Korzystanie z wiarygodnych wiadomości w celu szkolenia filtru Bayesa 1. Na liście folderów publicznych klienta poczty (np. Microsoft Outlook) zlokalizuj folder publiczny Foldery modułu GFI AntiSpam > To jest wiarygodna wiadomość Przeciągnij i upuść wiadomości w folderze To jest wiarygodna wiadomość . Zarządzanie spamem Mimo że program GFI MailEssentials może identyfikować wiadomości będące spamem zaraz po zainstalowaniu, w niektórych przypadkach spam może przedostać się niewykryty do skrzynek pocztowych użytkowników. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu nieskonfigurowania określonych ustawień lub pojawienia się nowych form spamu, do których program GFI MailEssentials nie zaadaptował jeszcze działań. W oby przypadkach problemy można rozwiązać, konfigurując program GFI MailEssentials pod kątem przechwytywania takiego spamu. W takim przypadku użytkownicy powinni dodawać takie wiadomości folderów Dodaj do listy blokowania i To jest wiadomość będąca spamem, aby nauczyć program GFI MailEssentials prawidłowego klasyfikowania takich wiadomości. UWAGI 1. W programie Microsoft Outlook przeciągnięcie i upuszczenie wiadomości powoduje jej przeniesienie do wybranego folderu. Aby zachować kopię wiadomości , należy przytrzymać klawisz CTRL, co spowoduje skopiowanie wiadomości zamiast jej przeniesienia. 2. Informacje szczegółowe dotyczące sposobu tworzenia folderów funkcji AntiSpam programu GFI zamieszczono w niniejszym podręczniku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie funkcji Skanowanie folderów publicznych (strona 177). Dodawanie nadawców do listy blokowania poczty 1. Na liście folderów publicznych klienta poczty (np. Microsoft Outlook) zlokalizuj folder publiczny Foldery modułu GFI Anti-Spam > Dodaj do listy blokowania. 2. Przeciągnij i upuść wiadomości w folderze Dodaj do listy blokowania. Korzystanie z wiadomości będących spamem w celu szkolenia filtru Bayesa 1. Na liście folderów publicznych klienta poczty (np. Microsoft Outlook) zlokalizuj folder publiczny Foldery modułu GFI Anti-Spam > To jest wiadomość będąca spamem. 2. Przeciągnij i upuść wiadomości w folderze To jest wiadomość będąca spamem. GFI MailEssentials 6 Anti-Spam 182

183 7 Filtrowanie zawartości Funkcja filtrowania zawartości umożliwia administratorom kontrolowanie zawartości wiadomości e- mail. Silniki te skanują zawartość wiadomości i załączników, pozwalając na blokowanie poczty o zawartości spełniającej reguły filtrowania. Tematy w tym rozdziale: 7.1 Filtrowanie słów kluczowych Filtrowanie załączników Zaawansowane filtrowanie zawartości Program do dekompresji plików Filtrowanie słów kluczowych Funkcja Filtrowanie słów kluczowych umożliwia konfigurowanie reguł filtrowania wiadomości na podstawie określonych słów kluczowych lub zwrotów w treści lub w temacie. Reguła składa się z następujących elementów: Słowa kluczowe do zablokowania w treści, temacie lub załączniku wiadomości Czynności wykonywane w przypadku wykrycia słowa kluczowego Użytkownicy, do których stosowana jest reguła Aby skonfigurować reguły dotyczące zawartości, przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych. Strona ta umożliwia wyświetlanie, tworzenie, włączanie, wyłączanie i usuwanie reguł Tworzenie reguły filtrowania słów kluczowych Aby utworzyć regułę filtrowania słów kluczowych, wykonaj poniższe kroki: Step 1: Skonfigurowanie podstawowych ustawień reguły Step 2: Skonfigurowanie terminów do zablokowania Step 3: Skonfigurowanie czynności podejmowanych w odniesieniu do wykrytych wiadomości Step 4: Określenie użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana Krok 1: Skonfigurowanie podstawowych ustawień reguły 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych i kliknij przycisk Dodaj regułę. 2. Określ nazwę reguły w polu tekstowym Nazwa reguły. 3. Wybierz opcję skanowania przychodzących, wychodzących i/lub wewnętrznych wiadomości . GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 183

184 Opcja Sprawdź przychodzące wiadomości Sprawdź wychodzące wiadomości Sprawdź wewnętrzne wiadomości Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wewnętrzne wiadomości . Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku zainstalowania programu GFI MailEssentials na serwerze programu Microsoft Exchange 4. Aby blokować wiadomości zaszyfrowane za pomocą technologii PGP, zaznacz pole wyboru Blokuj wiadomości zaszyfrowane kluczem PGP. PGP to system kryptograficzny oparty na kluczach publicznych często używany do szyfrowania wiadomości . Krok 2: Skonfigurowanie terminów do zablokowania 1. Wybierz kartę Treść, aby określić słowa kluczowe w treści wiadomości do zablokowania. 2. Zaznacz pole wyboru Blokuj wiadomości , jeśli zawartość (treść/załączniki) spełnia następujące warunki, aby włączyć funkcję skanowania treści pod kątem słów kluczowych. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 184

185 Screenshot 96: Filtrowanie zawartości: Karta Treść ustawianie warunków 3. W obszarze Wpis warunku wprowadź słowa kluczowe do zablokowania w polu Edytuj warunek. Można także użyć operatorów I, LUB, I NIE oraz LUB NIE w celu zdefiniowania kombinacji słów kluczowych. 4. Aby dodać wprowadzone słowo kluczowe lub ich połączenie, kliknij przycisk Dodaj warunek. Aby zmodyfikować wpis na liście Warunki, zaznacz go i wprowadź wymagane zmiany w polu Wpis warunku. Aby usunąć wpis z listy Warunki, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk Zaktualizuj, aby zastosować zmiany. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 185

186 Screenshot 97: Filtrowanie zawartości: Karta Treść konfigurowanie innych opcji 5. (Opcjonalnie) W obszarze Opcje skonfiguruj następujące ustawienia: Opcja Tylko całe słowa Zastosuj powyższe warunki do załączników Opis Blokowanie wiadomości w przypadku dopasowania słów kluczowych stanowiących całe słowa. Wybierz tę opcję, aby zastosować regułę do tekstu w załącznikach. W obszarze Filtrowanie załączników określ rozszerzenie pliku załącznika (na przykład.doc), do którego zostanie zastosowana reguła lub który zostanie wyłączony z reguły. 6. Wybierz kartę Temat, aby określić słowa kluczowe w temacie wiadomości do zablokowania. 7. W obszarze Wpis warunku wprowadź słowa kluczowe do zablokowania w polu Edytuj warunek. Można także użyć operatorów I, LUB, I NIE oraz LUB NIE w celu zdefiniowania kombinacji słów kluczowych. 8. Aby dodać wprowadzone słowo kluczowe lub ich połączenie, kliknij przycisk Dodaj warunek. Aby zmodyfikować wpis na liście Warunki, zaznacz go i wprowadź wymagane zmiany w polu Wpis warunku. Aby usunąć wpis z listy Warunki, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk Zaktualizuj, aby zastosować zmiany. 9. W obszarze Opcje skonfiguruj metody dopasowywania słów kluczowych: Wybierz opcję Tylko całe słowa, aby blokować wiadomości w przypadku dopasowania słów kluczowych w temacie stanowiących całe słowa Krok 3: Skonfigurowanie czynności podejmowanych w odniesieniu do wykrytych wiadomości 1. Kliknij kartę Czynności, aby skonfigurować działania podejmowane po wyzwoleniu reguły. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 186

187 2. Aby zablokować wiadomość spełniającą warunki reguły, zaznacz pole wyboru Zablokuj wiadomość i wykonaj następującą czynność i wybierz jedną z poniższych opcji: Opcja Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Przenieś do folderu na dysku Opis Zapisywanie zablokowanych wiadomości w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zablokowanych wiadomości . Przenoszenie wiadomości do folderu na dysku. Wprowadź pełną ścieżkę folderu, w którym będą zapisywane zablokowane wiadomości . WAŻNE Czynności mają zawsze zastosowanie do całej wiadomości zawierającej zablokowaną zawartość, nawet jeśli inny typ zawartości (na przykład załączniki) nie powoduje wyzwolenia reguły. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 3. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości po usunięciu złośliwej zawartości zostanie przekazana odbiorcom. 4. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 5. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log Krok 4: Określenie użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana 1. Domyślnie reguła jest stosowana do wszystkich użytkowników poczty . Program GFI MailEssentials umożliwia jednak stosowanie reguły do użytkowników poczty z niestandardowej GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 187

188 listy określonej na karcie Użytkownicy/Foldery. Screenshot 98: Filtrowanie zawartości: karta Użytkownicy/Foldery 2. Określ użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana. Opcja Tylko ta lista Wszystko oprócz tej listy Opis Stosowanie reguły do użytkowników, grup lub folderów publicznych poczty z niestandardowej listy. Stosowanie reguły do wszystkich użytkowników poczty oprócz użytkowników, grup lub folderów publicznych z listy. 3. Aby dodać użytkowników, grupy i/lub foldery publiczne poczty do listy, kliknij przycisk Dodaj. Screenshot 99: Dodawanie użytkowników do reguły funkcji Filtrowanie zawartości GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 188

189 4. W oknie Wyszukiwanie użytkowników określ nazwę użytkownika, grupy lub folderu publicznego poczty , który chcesz dodać do listy i kliknij przycisk Sprawdź nazwy. Pasujący użytkownicy, grupy lub foldery publiczne zostaną wyświetlone poniżej. Nie jest wymagane wprowadzanie pełnych nazw użytkowników, grup lub folderów publicznych. Wystarczy wprowadzić część nazwy. GFI MailEssentials wyświetli listę nazw zawierających określone znaki. Na przykład wprowadzenie ciągu wac, GFI MailEssentials spowoduje zwrócenie nazwisk Wacław Kowalski i Jan Nowacki, jeśli takie nazwiska istnieją. 5. Zaznacz pola wyboru obok nazw, które chcesz dodać do listy i kliknij przycisk OK. Aby usunąć wpisy, zaznacz użytkownika, grupę lub folder publiczny do usunięcia i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. 6. Powtórz kroki 3 do 5, aby dodać do listy wszystkich wymaganych użytkowników. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Włączanie/wyłączanie reguł Aby wyłączyć/wyłączyć reguły filtrowania zawartości: 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych. 2. Na stronie Filtrowanie zawartości zaznacz pola wyboru reguł, które chcesz włączyć lub wyłączyć. 3. Kliknij odpowiednio przycisk Włącz zaznaczone lub Wyłącz zaznaczone Usuwanie reguł filtrowania zawartości OSTRZEŻENIE Usuniętych reguł nie można przywracać. W przypadku wątpliwości zalecane jest wyłączenie reguły. 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych. 2. Na stronie Filtrowanie zawartości zaznacz pola wyboru reguł, które chcesz usunąć. 3. Kliknij przycisk Usuń zaznaczone Modyfikowanie istniejącej reguły 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych. 2. Na stronie Filtrowanie zawartości kliknij nazwę reguły do zmodyfikowania. 3. Wprowadź wymagane zmiany w odniesieniu do reguły i kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 189

190 7.1.5 Zmienianie priorytetu reguł Reguły filtrowania zawartości są stosowane w kolejności ze strony Filtrowanie zawartości, od góry do dołu (tj. reguła o wartości priorytetu 1 jest sprawdzana jako pierwsza). Aby zmienić kolejność/priorytet reguł: 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie słów kluczowych. 2. Na stronie Filtrowanie zawartości kliknij przycisk strzałki (w górę) lub (w dół), aby podwyższyć lub obniżyć priorytet wybranej reguły. 3. Powtórz krok 2 do osiągnięcia właściwej kolejności reguł. 7.2 Filtrowanie załączników Funkcja Filtrowanie załączników umożliwia konfigurowanie reguł filtrowania określonych typów załączników wiadomości w celu ich dopuszczania lub blokowania na poziomie serwera poczty. Reguła składa się z następujących elementów: Typ załącznika do zablokowania Czynności wykonywane w przypadku wykrycia pasującego załącznika Użytkownicy, do których stosowana jest reguła Aby skonfigurować reguły dotyczące załączników, przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie załączników. Strona ta umożliwia wyświetlanie, tworzenie, włączanie, wyłączanie i usuwanie reguł Tworzenie reguły filtrowania załączników Aby utworzyć regułę filtrowania załączników, wykonaj poniższe kroki: Krok 1: Skonfigurowanie podstawowych ustawień reguły i terminów do zablokowania Krok 2: Skonfigurowanie czynności podejmowanych w odniesieniu do wykrytych wiadomości Krok 3: Określenie użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana Krok 1: Skonfigurowanie podstawowych ustawień reguły i terminów do zablokowania 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Filtrowanie załączników. 2. Kliknij przycisk Dodaj regułę. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 190

191 Screenshot 100: Filtrowanie załączników: Karta Ogólne 3. Określ nazwę reguły w polu tekstowym Nazwa reguły. 4. Wybierz opcję skanowania przychodzących, wychodzących i/lub wewnętrznych wiadomości . GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 191

192 Opcja Sprawdź przychodzące wiadomości Sprawdź wychodzące wiadomości Sprawdź wewnętrzne wiadomości Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wewnętrzne wiadomości . Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku zainstalowania programu GFI MailEssentials na serwerze programu Microsoft Exchange 5. W obszarze Blokowanie załączników określ typy załączników do zablokowania: Opcja Blokuj wszystko Blokuj elementy z tej listy Nie blokuj załączników o rozmiarze mniejszym niż: Blokuj wszystko oprócz elementów z tej listy Opis Blokowanie wszystkich załączników wiadomości bez względu na typ. Blokowanie typów załączników z listy niestandardowej. Wprowadź nazwę pliku i/lub typ załącznika do zablokowania w polu tekstowym Wprowadź nazwy plików z opcjonalnymi symbolami wieloznacznymi i kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok w odniesieniu do wszystkich nazw plików i/lub typów załączników do zablokowania. Wybierz tę opcję, aby zezwolić na typy załączników z listy, które nie osiągają określonego rozmiaru. W polu tekstowym określ rozmiar elementu (w KB). Blokowanie wszystkich załączników oprócz elementów określonych na liście. Wprowadź nazwę pliku i/lub typ załącznika do dopuszczenia w polu tekstowym Wprowadź nazwy plików z opcjonalnymi symbolami wieloznacznymi i kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok w odniesieniu do wszystkich nazw plików i/lub typów załączników do wyłączenia. Określając nazwy plików i/lub typy załączników, można skorzystać z symboli wieloznacznego gwiazdki (*). Na przykład określenie wartości *zamów*.mdb będzie odpowiadać wszystkim plikom typu mdb zawierającym ciąg zamów w nazwie. Określenie wartości *.jpg spowoduje zablokowanie wszystkich obrazów typu jpg. Aby usunąć wpis z listy, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. 6. Można również blokować załączniki o rozmiarze większym niż zdefiniowany. Aby włączyć tę opcję, w obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Blokuj załączniki większe niż i określ maksymalny rozmiar załącznika (w KB). Ta funkcja umożliwia blokowanie wszystkich załączników o rozmiarze większym niż zdefiniowany, bez względu na to, czy odpowiadają one warunkom wpisów na liście Blokowanie załączników. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 192

193 Krok 2: Skonfigurowanie czynności podejmowanych w odniesieniu do wykrytych wiadomości 1. Kliknij kartę Czynności, aby skonfigurować działania podejmowane po wyzwoleniu reguły. Screenshot 101: Filtrowanie załączników: Karta Czynności 2. Aby zablokować wiadomość spełniającą warunki reguły, zaznacz pole wyboru Zablokuj załącznik i wykonaj następującą czynność i wybierz jedną z poniższych opcji: Opcja Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Przenieś do folderu na dysku Opis Zapisywanie zablokowanych wiadomości w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zablokowanych wiadomości . Przenoszenie wiadomości do folderu na dysku. Wprowadź pełną ścieżkę folderu, w którym będą zapisywane zablokowane wiadomości . GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 193

194 WAŻNE Czynności mają zawsze zastosowanie do całej wiadomości zawierającej zablokowaną zawartość, nawet jeśli inny typ zawartości (na przykład załączniki) nie powoduje wyzwolenia reguły. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 3. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości po usunięciu złośliwej zawartości zostanie przekazana odbiorcom. 4. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 5. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log Krok 3: Określenie użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana 1. Domyślnie reguła jest stosowana do wszystkich użytkowników poczty . Program GFI MailEssentials umożliwia jednak stosowanie reguły do użytkowników poczty z niestandardowej listy określonej na karcie Użytkownicy/Foldery. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 194

195 Screenshot 102: Filtrowanie zawartości: karta Użytkownicy/Foldery 2. Określ użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana. Opcja Tylko ta lista Wszystko oprócz tej listy Opis Stosowanie reguły do użytkowników, grup lub folderów publicznych poczty z niestandardowej listy. Stosowanie reguły do wszystkich użytkowników poczty oprócz użytkowników, grup lub folderów publicznych z listy. 3. Aby dodać użytkowników, grupy i/lub foldery publiczne poczty do listy, kliknij przycisk Dodaj. Screenshot 103: Dodawanie użytkowników do reguły funkcji Filtrowanie zawartości GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 195

196 4. W oknie Wyszukiwanie użytkowników określ nazwę użytkownika, grupy lub folderu publicznego poczty , który chcesz dodać do listy i kliknij przycisk Sprawdź nazwy. Pasujący użytkownicy, grupy lub foldery publiczne zostaną wyświetlone poniżej. Nie jest wymagane wprowadzanie pełnych nazw użytkowników, grup lub folderów publicznych. Wystarczy wprowadzić część nazwy. GFI MailEssentials wyświetli listę nazw zawierających określone znaki. Na przykład wprowadzenie ciągu wac, GFI MailEssentials spowoduje zwrócenie nazwisk Wacław Kowalski i Jan Nowacki, jeśli takie nazwiska istnieją. 5. Zaznacz pola wyboru obok nazw, które chcesz dodać do listy i kliknij przycisk OK. Aby usunąć wpisy, zaznacz użytkownika, grupę lub folder publiczny do usunięcia i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. 6. Powtórz kroki 3 do 5, aby dodać do listy wszystkich wymaganych użytkowników. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Włączanie/wyłączanie reguł Aby włączyć lub wyłączyć reguły filtrowania załączników: 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie załączników. 2. Na stronie Filtrowanie załączników zaznacz pola wyboru reguł, które chcesz włączyć lub wyłączyć. 3. Kliknij odpowiednio przycisk Włącz zaznaczone lub Wyłącz zaznaczone Usuwanie reguł dotyczących załączników Ostrzeżenie Usuniętych reguł nie można przywracać. W przypadku wątpliwości zalecane jest wyłączenie reguły. 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie załączników. 2. Na stronie Filtrowanie załączników zaznacz reguły, które chcesz usunąć. 3. Kliknij przycisk Usuń zaznaczone Modyfikowanie istniejącej reguły 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie załączników. 2. Na stronie Filtrowanie załączników kliknij nazwę reguły do zmodyfikowania. 3. Wprowadź wymagane zmiany w odniesieniu do reguły i kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 196

197 7.2.5 Zmienianie priorytetu reguł Reguły filtrowania załączników są stosowane w kolejności ze strony Filtrowanie załączników, od góry do dołu (tj. reguła o wartości priorytetu 1 jest sprawdzana jako pierwsza). Aby zmienić kolejność/priorytet reguł: 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Filtrowanie załączników. 2. Na stronie Filtrowanie załączników kliknij przycisk strzałki (w górę) lub (w dół), aby podwyższyć lub obniżyć priorytet wybranej reguły. 3. Powtórz krok 2 do osiągnięcia właściwej kolejności reguł. 7.3 Zaawansowane filtrowanie zawartości Funkcja Zaawansowane filtrowanie zawartości umożliwia skanowanie danych nagłówka i zawartości wiadomości za pośrednictwem zaawansowanych, możliwych do konfigurowania warunków wyszukiwania i wyrażeń regularnych. Aby skonfigurować reguły zaawansowanego filtrowania zawartości, przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Zaawansowane filtrowanie zawartości. Strona ta umożliwia wyświetlanie, tworzenie, włączanie, wyłączanie i usuwanie reguł Tworzenie reguł zaawansowanego filtrowania zawartości Aby utworzyć regułę zaawansowanego filtrowania zawartości, wykonaj poniższe kroki: Krok 1: Skonfigurowanie podstawowych ustawień reguły i warunków blokowania Krok 2: Skonfigurowanie czynności podejmowanych w odniesieniu do wykrytych wiadomości Krok 3: Określenie użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana Krok 1: Skonfigurowanie podstawowych ustawień reguły i warunków blokowania 1. Przejdź do obszaru Filtrowanie zawartości > Zaawansowane filtrowanie zawartości i kliknij przycisk Dodaj regułę. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 197

198 Screenshot 104: Dodawanie nowej reguły zaawansowanego filtrowania zawartości 2. W obszarze Nazwa reguły wprowadź nazwę nowej reguły. 3. W obszarze Warunek wprowadź warunek, który musi spełnić wiadomość w celu dopasowania do reguły. Z menu rozwijanego wybierz część wiadomości (Nagłówek, Temat, Treść, Nazwa załącznika lub Zawartość załącznika) i wybierz warunek (Rozpoczyna się od, Kończy się na, Zawiera, Odpowiada dokładnie lub Spełnia wyrażenie regularne). W polu tekstowym wprowadź słowo kluczowe lub wyrażenie regularne, które powinna spełniać wiadomość . Na przykład: Aby dopasowywać wiadomości zawierające słowo szwajcarskie w temacie, wybierz pozycje Temat i Zawiera, a następnie wprowadź słowo szwajcarskie w polu tekstowym. 4. Wybierz opcję skanowania przychodzących, wychodzących i/lub wewnętrznych wiadomości . Opcja Sprawdź przychodzące wiadomości Sprawdź wychodzące wiadomości Opis Wybierz tę opcję, aby skanować przychodzące wiadomości . Wybierz tę opcję, aby skanować wychodzące wiadomości . GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 198

199 Opcja Sprawdź wewnętrzne wiadomości Opis Wybierz tę opcję, aby skanować wewnętrzne wiadomości . Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku zainstalowania programu GFI MailEssentials na serwerze programu Microsoft Exchange Krok 2: Skonfigurowanie czynności podejmowanych w odniesieniu do wykrytych wiadomości 1. Na karcie Czynności skonfiguruj działanie podejmowane po wyzwoleniu reguły. Screenshot 105: Karta Czynności 2. Aby zablokować wiadomość spełniającą warunki reguły, zaznacz pole wyboru Zablokuj wiadomość i wykonaj następującą czynność i wybierz jedną z poniższych opcji: GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 199

200 Opcja Poddaj wiadomość e- mail kwarantannie Usuń wiadomość e- mail Przenieś do folderu na dysku Opis Zapisywanie zablokowanych wiadomości w magazynie kwarantanny. Wiadomości poddane kwarantannie można następnie przeglądać (zatwierdzać/usuwać). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kwarantanna (strona 210). Usuwanie zablokowanych wiadomości . Przenoszenie wiadomości do folderu na dysku. Wprowadź pełną ścieżkę folderu, w którym będą zapisywane zablokowane wiadomości . WAŻNE Czynności mają zawsze zastosowanie do całej wiadomości zawierającej zablokowaną zawartość, nawet jeśli inny typ zawartości (na przykład załączniki) nie powoduje wyzwolenia reguły. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 3. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości po usunięciu złośliwej zawartości zostanie przekazana odbiorcom. 4. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 5. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log Krok 3: Określenie użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana 1. Domyślnie reguła jest stosowana do wszystkich użytkowników poczty . Program GFI MailEssentials umożliwia jednak stosowanie reguły do użytkowników poczty z niestandardowej listy określonej na karcie Użytkownicy/Foldery. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 200

201 Screenshot 106: Filtrowanie zawartości: karta Użytkownicy/Foldery 2. Określ użytkowników, do których reguła zostanie zastosowana. Opcja Tylko ta lista Wszystko oprócz tej listy Opis Stosowanie reguły do użytkowników, grup lub folderów publicznych poczty z niestandardowej listy. Stosowanie reguły do wszystkich użytkowników poczty oprócz użytkowników, grup lub folderów publicznych z listy. 3. Aby dodać użytkowników, grupy i/lub foldery publiczne poczty do listy, kliknij przycisk Dodaj. Screenshot 107: Dodawanie użytkowników do reguły funkcji Filtrowanie zawartości GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 201

202 4. W oknie Wyszukiwanie użytkowników określ nazwę użytkownika, grupy lub folderu publicznego poczty , który chcesz dodać do listy i kliknij przycisk Sprawdź nazwy. Pasujący użytkownicy, grupy lub foldery publiczne zostaną wyświetlone poniżej. Nie jest wymagane wprowadzanie pełnych nazw użytkowników, grup lub folderów publicznych. Wystarczy wprowadzić część nazwy. GFI MailEssentials wyświetli listę nazw zawierających określone znaki. Na przykład wprowadzenie ciągu wac, GFI MailEssentials spowoduje zwrócenie nazwisk Wacław Kowalski i Jan Nowacki, jeśli takie nazwiska istnieją. 5. Zaznacz pola wyboru obok nazw, które chcesz dodać do listy i kliknij przycisk OK. Aby usunąć wpisy, zaznacz użytkownika, grupę lub folder publiczny do usunięcia i kliknij przycisk Usuń zaznaczone. 6. Powtórz kroki 3 do 5, aby dodać do listy wszystkich wymaganych użytkowników. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Usuwanie reguł 1. W obszarze Filtrowanie zawartości > Zaawansowane filtrowanie zawartości zaznacz regułę do usunięcia. 2. Kliknij przycisk Usuń zaznaczone Włączanie/wyłączanie reguł 1. W obszarze Filtrowanie zawartości > Zaawansowane filtrowanie zawartości zaznacz regułę do włączenia/wyłączenia. 2. Aby wyłączyć regułę, kliknij przycisk Wyłącz zaznaczone. Aby włączyć regułę, kliknij przycisk Włącz zaznaczone Sortowanie reguł Reguły zaawansowanego filtrowania zawartości są stosowane w kolejności ze strony Zaawansowane filtrowanie zawartości, od góry do dołu (tj. reguła o wartości priorytetu 1 jest sprawdzana jako pierwsza). Aby zmienić kolejność/priorytet reguł: 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Zaawansowane filtrowanie zawartości. 2. Kliknij przycisk strzałki (w górę) lub (w dół), aby podwyższyć lub obniżyć priorytet reguły. 3. Powtórz krok 2 do osiągnięcia właściwej kolejności reguł. 7.4 Program do dekompresji plików Program do dekompresji plików wyodrębnia i analizuje archiwa (pliki skompresowane) dołączane do wiadomości . Poniższa lista zawiera procedury sprawdzania wykonywane przez program do dekompresji plików: GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 202

203 Archiwa zabezpieczone hasłem Archiwa uszkodzone Archiwa wielopoziomowe Rozmiar plików po dekompresji w archiwach Liczba plików w archiwach Skanuj wewnątrz archiwów Konfigurowanie filtrów programu do dekompresji plików Aby skonfigurować filtry programu do dekompresji plików: 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. Screenshot 108: Procedury sprawdzania wykonywane przez program do dekompresji plików 2. Kliknij filtr dekompresji, aby skonfigurować następujące opcje: Check password protected archives Check corrupted archives Check for recursive archives Check size of uncompressed files in archives Check for amount of files in archives Scan within archives Sprawdź archiwa zabezpieczone hasłem 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 203

204 2. Na liście dostępnych filtrów kliknij pozycję Sprawdź archiwa zabezpieczone hasłem. 3. Aby włączyć ten filtr, wybierz polecenie Sprawdź archiwa zabezpieczone hasłem. 4. Określ czynności do wykonania w przypadku wiadomości , która wyzwoliła ten filtr: Opcja Kwarantanna Usuń automatycznie Opis Poddawanie kwarantannie zablokowanych wiadomości Usuwanie zablokowanych wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 5. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. 6. Kliknij kartę Czynności, aby skonfigurować dalsze działania. 7. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 8. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log 9. Kliknij przycisk Zastosuj. Sprawdź uszkodzone archiwa 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. 2. Na liście dostępnych filtrów kliknij pozycję Sprawdź uszkodzone archiwa. 3. Aby włączyć ten filtr, wybierz polecenie Sprawdź uszkodzone archiwa. 4. Określ czynności do wykonania w przypadku wiadomości , która wyzwoliła ten filtr: Opcja Kwarantanna Usuń automatycznie Opis Poddawanie kwarantannie zablokowanych wiadomości Usuwanie zablokowanych wiadomości GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 204

205 Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 5. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. 6. Kliknij kartę Czynności, aby skonfigurować dalsze działania. 7. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 8. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log 9. Kliknij przycisk Zastosuj. Sprawdź archiwa wielopoziomowe Ten filtr umożliwia poddawanie kwarantannie lub usuwanie wiadomości zawierających wielopoziomowe archiwa. Archiwa takie, określane również nazwą zagnieżdżonych, zawierają wiele poziomów archiwów podrzędnych (czyli archiwów wewnątrz innego archiwum). W przypadku dużej liczby poziomów archiwum może istnieć niebezpieczeństwo złośliwego oprogramowania. Archiwów wielopoziomowych można używać w atakach odmowy usługi (Denial of Service, DoS), ponieważ ich analiza powoduje zajęcie zasobów komputera. Aby skonfigurować ten filtr: 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. 2. Na liście dostępnych filtrów kliknij pozycję Sprawdź archiwa wielopoziomowe. 3. Aby włączyć ten filtr, wybierz polecenie Sprawdź archiwa wielopoziomowe. 4. Określ maksymalną liczbę archiwów w polu tekstowym Maksymalna liczba poziomów archiwów. Jeśli archiwum będzie zawierało więcej poziomów niż określona liczba, wiadomość zostanie oznaczona jako złośliwa. 5. Określ czynności do wykonania w przypadku wiadomości , która wyzwoliła ten filtr: Opcja Kwarantanna Usuń automatycznie Opis Poddawanie kwarantannie zablokowanych wiadomości Usuwanie zablokowanych wiadomości GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 205

206 Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 6. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości po usunięciu złośliwej zawartości zostanie przekazana odbiorcom. 7. Kliknij kartę Czynności, aby skonfigurować dalsze działania. 8. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 9. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log 10. Kliknij przycisk Zastosuj. Sprawdź rozmiar plików po dekompresji w archiwach Ten filtr umożliwia blokowanie lub usuwanie wiadomości , których archiwa po dekompresji przekraczają określony fizyczny rozmiar. Hakerzy często korzystają z tej metody podczas ataku odmowy usługi (Denial of Service, DoS), przesyłając w archiwum pliki zajmujące bardzo dużo miejsca po dekompresji powoduje to zużycie miejsca na dysku twardym i długotrwałe zajęcie zasobów w celu przeanalizowana zawartości przez oprogramowanie zabezpieczające lub antywirusowe. Aby skonfigurować ten filtr: 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. 2. Na liście dostępnych filtrów kliknij pozycję Sprawdź rozmiar plików po dekompresji w archiwach. 3. Aby włączyć ten filtr, wybierz polecenie Sprawdź rozmiar plików po dekompresji w archiwach. 4. Określ maksymalny rozmiar plików do dekompresji archiwum w polu tekstowym Maksymalny rozmiar plików w archiwum po dekompresji w MB. Jeśli rozmiar plików z archiwum po dekompresji będzie większy od określonego, wiadomość zostanie oznaczona jako złośliwa. 5. Określ czynności do wykonania w przypadku wiadomości , która wyzwoliła ten filtr: GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 206

207 Opcja Kwarantanna Usuń automatycznie Opis Poddawanie kwarantannie zablokowanych wiadomości Usuwanie zablokowanych wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 6. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości po usunięciu złośliwej zawartości zostanie przekazana odbiorcom. 7. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 8. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log 9. Kliknij przycisk Zastosuj. Sprawdź liczbę plików w archiwach Ten filtr umożliwia poddawanie kwarantannie lub usuwanie wiadomości zawierających bardzo dużą liczbę skompresowanych plików w załączonym archiwum. Można określić dopuszczoną liczbę plików w załączniku archiwum, korzystając z opcji konfiguracji tego filtru. Aby skonfigurować ten filtr: 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. 2. Na liście dostępnych filtrów kliknij pozycję Sprawdź liczbę plików w archiwach. 3. Aby włączyć ten filtr, wybierz polecenie Sprawdź liczbę plików w archiwach. 4. Określ maksymalną liczbę plików w archiwach w polu tekstowym Jeśli liczba plików w archiwum przekracza. Jeśli archiwum będzie zawierać większą liczbę plików od określonej, wiadomość zostanie oznaczona jako złośliwa. 5. Określ czynności do wykonania w przypadku wiadomości , która wyzwoliła ten filtr: GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 207

208 Opcja Kwarantanna Usuń automatycznie Opis Poddawanie kwarantannie zablokowanych wiadomości Usuwanie zablokowanych wiadomości Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange 2003, program GFI MailEssentials może nie być w stanie blokować wychodzących wiadomości e- mail zamiast tego blokowana zawartość zostanie zastąpiona raportem dotyczącym zagrożeń. 6. Wybierz opcję Prześlij oczyszczoną kopię pierwotnej wiadomości do odbiorców, aby określić, czy kopia zablokowanej wiadomości zostanie przesłana odbiorcom. 7. Kliknij kartę Czynności, aby skonfigurować dalsze działania. 8. Program GFI MailEssentials może wysyłać powiadomienia w przypadku wyzwolenia danego filtru przez wiadomość. Aby włączyć tę funkcję, wybierz dowolne z poniższych opcji: Opcja Powiadom administratora Powiadom użytkownika lokalnego Opis Powiadamianie administratora w przypadku zablokowania wiadomości przez dany silnik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Powiadamianie lokalnych odbiorców wiadomości o jej zablokowaniu. 9. Aby zapisywać informacje o aktywności silnika w dzienniku, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku. W polu tekstowym określ ścieżkę i nazwę pliku w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Domyślnie pliki dziennika są zapisywane w następującej lokalizacji: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\Logs\<NazwaAparatu>.log 10. Kliknij przycisk Zastosuj. Skanuj wewnątrz archiwów Program GFI MailEssentials można skonfigurować w celu stosowania funkcji Filtrowanie słów kluczowych i Filtrowanie załączników w odniesieniu do archiwów. 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. 2. Na liście dostępnych filtrów kliknij pozycję Skanuj wewnątrz archiwów. 3. Aby włączyć funkcję skanowania wewnątrz archiwów, wybierz polecenie Zastosuj reguły filtrowania załączników i zawartości wewnątrz archiwów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Filtrowanie zawartości (strona 183). 4. Kliknij przycisk Zastosuj Włączanie/wyłączanie filtrów dekompresji: Aby włączyć lub wyłączyć filtry dekompresji: GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 208

209 1. Przejdź do węzła Filtrowanie zawartości > Dekompresja. 2. Na stronie Program do dekompresji plików zaznacz pola wyboru filtrów, które chcesz włączyć lub wyłączyć. 3. Kliknij odpowiednio przycisk Włącz zaznaczone lub Wyłącz zaznaczone. GFI MailEssentials 7 Filtrowanie zawartości 209

210 8 Kwarantanna Funkcja Kwarantanna programu GFI MailEssentials obejmuje centralny magazyn służący do przechowywania wszystkich wiadomości , w przypadku których wykryto spam lub złośliwe oprogramowanie. Zapobiega to przesyłaniu spamu i złośliwych wiadomości do skrzynek pocztowych użytkowników oraz pozwala oszczędzać zasoby przetwarzania serwera poczty. Administratorzy i użytkownicy poczty mogą przeglądać wiadomości poddane kwarantannie, uzyskując dostęp do jej interfejsu z poziomu przeglądarki internetowej. GFI MailEssentials może również wysyłać raporty do użytkowników, informując ich o możliwości zapoznania się z zablokowanymi wiadomościami. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji Kwarantanna programu GFI MailEssentials, zapoznaj się z poniższymi sekcjami. 8.1 Ważne uwagi Wyszukiwanie w obszarze kwarantanny Foldery wyszukiwania Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie Kanały RSS kwarantanny Opcje kwarantanny Lokalizacja i publiczny adres URL magazynu kwarantanny Ważne uwagi 1. Aby poddawać kwarantannie spam lub złośliwe wiadomości , należy zmienić czynności filtrów i silników, wybierając ustawienie Poddaj wiadomość kwarantannie. 2. Magazyn kwarantanny wymaga miejsca na dysku do przechowywania wiadomości będących spamem lub złośliwych wiadomości w organizacji przez określoną liczbę dni. Wymagana ilość miejsca na dysku zależy od następujących czynników: Ilość odebranej poczty Okres przechowywania poczty 3. Do zapisania wiadomości będących spamem i wiadomości złośliwych o rozmiarze 5 KB oraz ich metadanych będzie wymagane około 600 MB miejsca na dysku twardym. 4. Jeśli w lokalizacji magazynu kwarantanny pozostanie mniej niż 512 MB miejsca, w programie GFI MailEssentials nie będą poddawane kwarantannie wiadomości będące spamem i wiadomości złośliwe zamiast tego wiadomości takie będą oznaczane tagami i dostarczane do skrzynek pocztowych odbiorców; funkcjonalność zostanie przywrócona, kiedy zostanie udostępnione więcej niż 512 MB miejsca. Pozwala to upewnić się, że dysk nie zostanie zapełniony. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 210

211 8.2 Wyszukiwanie w obszarze kwarantanny Magazyn kwarantanny dostępny z poziomu interfejsu użytkownika programu GFI MailEssentials umożliwia zarządzanie wiadomościami poddanymi kwarantannie. Aby uzyskać dostęp do magazynu kwarantanny programu GFI MailEssentials, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna. Istnieje wiele metod wyszukiwania zawartości w obszarze kwarantanny programu GFI MailEssentials: Wyszukiwanie wśród wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i będących spamem Wyszukiwanie tylko wśród wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie Wyszukiwanie tylko wśród wiadomości będących spamem Wyszukiwanie wśród wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i będących spamem 1. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna. Screenshot 109: Obszar wyszukiwania złośliwego oprogramowania i spamu 2. Na stronie Kwarantanna wybierz pozycję Wszystkie wiadomości z listy rozwijanej Wyszukaj. 3. Określ wymagane kryteria wyszukiwania. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 211

212 KRYTERIA WYSZUKIWANIA Data: Wyszukaj według nadawcy Wyszukaj według odbiorcy Wyszukaj tekst w temacie OPIS Wybierz zakres dat, w którym wiadomość została poddana kwarantannie. Dostępne są następujące zakresy dat: Dowolna data/godzina Od wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Niestandardowy zakres dat Określ nadawcę wiadomości poddanej kwarantannie. Określ odbiorcę wiadomości poddanej kwarantannie. Określ tekst do wyszukania w temacie wiadomości poddanej kwarantannie. 4. Kliknij przycisk Wyszukaj. Wyników wyszukiwania można użyć do analizy wiadomości poddanych kwarantannie. Fałszywe trafienia można zatwierdzać w celu dostarczania odbiorcom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie (strona 220). Wyszukiwanie wyłącznie złośliwego oprogramowania i zawartości 1. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 212

213 Screenshot 110: Obszar wyszukiwania złośliwego oprogramowania i spamu 2. Na stronie Kwarantanna wybierz pozycję Tylko złośliwe oprogramowanie i zawartość z listy rozwijanej Wyszukaj. 3. Określ wymagane kryteria wyszukiwania. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 213

214 KRYTERIA WYSZUKIWANIA Data: Wyszukaj według nadawcy Wyszukaj według odbiorcy Wyszukaj tekst w temacie Przyczyna kwarantanny Źródło elementu Kierunek elementu OPIS Wybierz zakres dat, w którym wiadomość została poddana kwarantannie. Dostępne są następujące zakresy dat: Dowolna data/godzina Od wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Niestandardowy zakres dat Określ nadawcę wiadomości poddanej kwarantannie. Określ odbiorcę wiadomości poddanej kwarantannie. Określ tekst do wyszukania w temacie wiadomości poddanej kwarantannie. Wprowadź przyczynę poddania wiadomości kwarantannie. Wybierz źródło, na podstawie którego wiadomość została zidentyfikowana jako złośliwa i poddana kwarantannie. Dostępne są następujące opcje: Magazyn informacji (VSAPI) Brama (SMTP) Magazyn informacji (transport) Wybierz kierunek ruchu wyszukiwanej wiadomości poddanej kwarantannie: Dowolne Przychodząca Wychodząca Ta opcja jest dostępna, tylko jeśli wybrano pozycję Brama (SMTP) na liście Źródło elementu. Poddane kwarantannie przez Wybierz filtr programu GFI MailEssentials, który poddał wiadomość kwarantannie. Pole wyboru Tylko umożliwia wyszukiwanie wiadomości poddanych kwarantannie wyłącznie przez określony filtr. 4. Kliknij przycisk Wyszukaj. Wyników wyszukiwania można użyć do analizy wiadomości poddanych kwarantannie. Fałszywe trafienia można zatwierdzać w celu dostarczania odbiorcom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie (strona 220). Wyszukiwanie wyłącznie spamu 1. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 214

215 Screenshot 111: Obszar wyszukiwania Tylko spam 2. Na stronie Kwarantanna wybierz pozycję Tylko spam z listy rozwijanej Wyszukaj. 3. Określ wymagane kryteria wyszukiwania. Dostępne są następujące opcje: KRYTERIA WYSZUKIWANIA Data: Wyszukaj według nadawcy Wyszukaj według odbiorcy Wyszukaj tekst w temacie Wyszukaj według filtru antyspamowego OPIS Wybierz zakres dat, w którym wiadomość została poddana kwarantannie. Dostępne są następujące zakresy dat: Dowolna data/godzina Od wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Niestandardowy zakres dat Określ nadawcę wiadomości poddanej kwarantannie. Określ odbiorcę wiadomości poddanej kwarantannie. Określ tekst do wyszukania w temacie wiadomości poddanej kwarantannie. Wybierz filtr antyspamowy, który zidentyfikował wyszukiwaną wiadomość jako spam. 4. Kliknij przycisk Wyszukaj. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 215

216 Wyników wyszukiwania można użyć do analizy wiadomości poddanych kwarantannie. Fałszywe trafienia można zatwierdzać w celu dostarczania odbiorcom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie (strona 220). 8.3 Foldery wyszukiwania Folder wyszukiwania to folder, do którego przypisano niestandardowe zapytanie wyszukiwania; umożliwia on wyświetlanie wiadomości poddanych kwarantannie pasujących do zapytania. Przykłady folderów wyszukiwania: Folder wyszukiwania, który wyświetla wyłącznie wychodzące wiadomości poddane kwarantannie przez silniki antywirusowe. Folder wyszukiwania, który wyświetla przychodzące wiadomości poddane kwarantannie o zdefiniowanym zakresie dat i adresowane do określonego użytkownika. Folder wyszukiwania, który wyświetla wiadomości spełniające określone kryteria wyszukiwania. Folder wyszukiwania, który wyświetla wyniki wcześniej zdefiniowanego zapytania wyszukiwania. Aby wyświetlić wiadomości z określonym folderze wyszukiwania: 1. Przejdź do węzła Kwarantanna. Screenshot 112: Domyślne i niestandardowe foldery wyszukiwania 2. Kliknij folder wyszukiwania wyświetlony w obszarze Domyślne foldery wyszukiwania lub Niestandardowe foldery wyszukiwania. Można również wybrać jeden z węzłów folderów wyszukiwania w obszarze Kwarantanna i węźle Kwarantanna > Foldery wyszukiwania. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 216

217 Wyników wyszukiwania można użyć do analizy wiadomości poddanych kwarantannie. Fałszywe trafienia można zatwierdzać w celu dostarczania odbiorcom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie (strona 220) Domyślne foldery wyszukiwania Domyślne foldery wyszukiwania to wstępnie skonfigurowane foldery umożliwiające dostęp do wiadomości poddanych kwarantannie na podstawie określonych zakresów dat lub typów wiadomości. Aby użyć domyślnych folderów wyszukiwania: 1. Przejdź do węzła Kwarantanna. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 217

218 Screenshot 113: Domyślne foldery wyszukiwania 2. Wybierz folder wyszukiwania z obszaru Domyślne foldery wyszukiwania lub w węźle poniżej węzła Kwarantanna, aby uzyskać dostęp do folderu wyszukiwania. Program GFI MailEssentials automatycznie wyszuka i wyświetli wszystkie wiadomości poddane kwarantannie, które spełniają kryterium wyszukiwania w folderze. Dostępne domyślne foldery wyszukiwania to: GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 218

219 Oparte na czasie: Dzisiaj Wczoraj W tym tygodniu Oparte na kategorii: Wszystkie elementy stanowiące złośliwe oprogramowanie i zawartość Wszystkie elementy stanowiące spam Wyników wyszukiwania można użyć do analizy wiadomości poddanych kwarantannie. Fałszywe trafienia można zatwierdzać w celu dostarczania odbiorcom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie (strona 220) Tworzenie, edytowanie i usuwanie niestandardowych folderów wyszukiwania z operacji wyszukiwania 1. Przejdź do węzła Kwarantanna. 2. Utwórz nowe wyszukiwanie wiadomości poddanych kwarantannie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wyszukiwanie w obszarze kwarantanny (strona 211). 3. Na stronie wyników kliknij przycisk Zapisz jako folder wyszukiwania i wprowadź łatwą do zidentyfikowania nazwę nowego folderu wyszukiwania. Nowo utworzony folder wyszukiwania zostanie wyświetlony w węźle Kwarantanna > Foldery wyszukiwania. Aby edytować lub usunąć wcześniej utworzony folder wyszukiwania, uzyskaj do niego dostęp i kliknij polecenie Edytuj folder wyszukiwania lub Usuń folder wyszukiwania Korzystanie z węzła Foldery wyszukiwania w celu automatycznego czyszczenia wiadomości poddanych kwarantannie Węzeł Foldery wyszukiwania umożliwia tworzenie folderów wyszukiwania i ustawianie wartości automatycznego czyszczenia (w dniach). Wiadomość znajdująca się w obszarze kwarantanny dłużej niż określona liczba dni zostaje usunięta. 1. Wybierz węzeł Kwarantanna > Foldery wyszukiwania. 2. Skonfiguruj nowy folder wyszukiwania dla wiadomości , które będą regularnie oczyszczane, korzystając z instrukcji zamieszczonych w niniejszym rozdziale. 3. Zaznacz pole wyboru Włącz automatyczne czyszczenie i wprowadź liczbę dni przechowywania wiadomości Kliknij przycisk Zapisz folder. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 219

220 8.4 Praca z wiadomościami poddanymi kwarantannie Program GFI MailEssentials umożliwia wykonywanie wielu czynności w odniesieniu do wiadomości e- mail poddanych kwarantannie. Magazyn kwarantanny dostępny z poziomu interfejsu użytkownika programu GFI MailEssentials umożliwia administratorowi zarządzanie wiadomościami poddanymi kwarantannie. Aby uzyskać dostęp do magazynu kwarantanny programu GFI MailEssentials, przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna Wyświetlanie wiadomości poddanych kwarantannie Przeprowadzenie wyszukiwania w obszarze kwarantanny lub użycie domyślnych/niestandardowych folderów wyszukiwania umożliwia wyświetlenie listy wiadomości poddanych kwarantannie. Screenshot 114: Wyniki wyszukiwania GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 220

221 Strona wyników może zostać podzielona na dwie karty: Złośliwe oprogramowanie i zawartość wiadomości zablokowane przez silniki wykrywające złośliwe oprogramowanie i reguły filtrowania zawartości. Spam wiadomości zablokowane przez filtry antyspamowe. 1. Wybierz kartę Złośliwe oprogramowanie i zawartość lub kartę Spam, aby wyświetlić wiadomości poddane kwarantannie według określonego typu. Na stronie wyników są dostępne następujące funkcje i informacje szczegółowe: Opcja Wstecz Zatwierdź Usuń Skanuj ponownie Moduł Przyczyna Nadawca Odbiorcy Temat Data Źródło Źródło elementu Rozmiar strony Opis Powrót do poprzedniego ekranu. Pojedyncze lub zbiorcze zatwierdzanie wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zatwierdzanie wiadomości poddanych kwarantannie (strona 222). Pojedyncze lub zbiorcze usuwanie wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Trwałe usuwanie wiadomości poddanych kwarantannie (strona 223). Ponowne skanowanie wiadomości za pomocą aktualnych sygnatur antywirusowych (które mogą być aktualniejsze o sygnatur użytych pierwotnie do poddania wiadomości kwarantannie). Wybierz wiadomości i kliknij przycisk Skanuj ponownie, aby je przeskanować ponownie. Moduł, który zidentyfikował wiadomość poddaną kwarantannie. Przyczyna/reguła, która wywołała czynność poddania wiadomości kwarantannie. Adres nadawcy wiadomości. Adres odbiorcy wiadomości. Temat wiadomości wprowadzony przez nadawcę. Data poddania wiadomości kwarantannie. Lokalizacja, z poziomu której wiadomość została poddana kwarantannie. Umożliwia wybranie filtru źródłowego dla celów wyświetlania. Dostępne są następujące opcje: Wyświetl wszystko Magazyn informacji (VSAPI) Brama (SMTP) Magazyn informacji (transport) Umożliwia dostosowywanie liczby wiadomości wyświetlanych na stronie. Wybierz maksymalną liczbę elementów wyświetlanych na stronę. 2. Kliknij wiersz, aby uzyskać dostęp do informacji szczegółowych dotyczących wiadomości . GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 221

222 Screenshot 115: Szczegóły elementu poddanego kwarantannie Na stronie szczegółów elementów poddanych kwarantannie można zapoznawać się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi wiadomości i wykonywać poniższe czynności. Czynność Zatwierdź Oczyść i zatwierdź Skanuj ponownie Usuń Usuń i powiadom Pobierz element Opis Zatwierdzanie wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zatwierdzanie wiadomości poddanych kwarantannie (strona 222). Oczyszczanie i zatwierdzanie wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zatwierdzanie wiadomości poddanych kwarantannie (strona 222). Ponowne skanowanie wiadomości za pomocą aktualnych sygnatur antywirusowych (które mogą być aktualniejsze o sygnatur użytych pierwotnie do poddania wiadomości kwarantannie). Usuwanie wiadomości . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Trwałe usuwanie wiadomości poddanych kwarantannie (strona 223). Usuwanie wiadomości i powiadamianie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Trwałe usuwanie wiadomości poddanych kwarantannie (strona 223). Pobieranie wiadomości poddanej kwarantannie do wybranej lokalizacji, w formacie eml. Ostrzeżenie: Wiadomości w magazynie kwarantanny mogą zawierać złośliwą zawartość. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tej funkcji Zatwierdzanie wiadomości poddanych kwarantannie W niektórych przypadkach może być wymagane zatwierdzenie wiadomości zablokowanej przez program GFI MailEssentials. Program GFI MailEssentials umożliwia administratorowi zatwierdzanie wiadomości w celu zwolnienia jej z magazynu kwarantanny i dostarczenia do zamierzonych odbiorców. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 222

223 Aby zatwierdzić wiadomości 1. Użyj funkcji wyszukiwania opisanych w poprzednich sekcjach, aby wyświetlić listę wiadomości e- mail poddanych kwarantannie. 2. Zaznacz pola wyboru obok wiadomości poddanych kwarantannie, które chcesz zatwierdzić, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź. Oczyszczanie i zatwierdzanie wiadomości Program GFI MailEssentials umożliwia również usuwanie elementów powodujących poddawanie wiadomości kwarantannie i przesyłanie oczyszczonych wiadomości do odbiorców. Aby oczyścić i zatwierdzić wiadomości 1. Użyj funkcji wyszukiwania opisanych w poprzednich sekcjach, aby wyświetlić listę wiadomości e- mail poddanych kwarantannie. 2. Kliknij wiadomość , aby wyświetlić jej szczegóły. 3. Kliknij przycisk Oczyść i zatwierdź. Wiadomości poddanych kwarantannie przez źródło Magazyn informacji (VSAPI) nie można oczyszczać Trwałe usuwanie wiadomości poddanych kwarantannie 1. Użyj funkcji wyszukiwania opisanych w poprzednich sekcjach, aby wyświetlić listę wiadomości e- mail poddanych kwarantannie. 2. Zaznacz pola wyboru obok wiadomości poddanych kwarantannie i kliknij przycisk Zatwierdź. Usuwanie wiadomości poddanych kwarantannie i powiadamianie użytkownika Funkcja Usuń i powiadom umożliwia powiadamianie odbiorców w przypadku usunięcia wiadomości e- mail z obszaru kwarantanny. Aby usunąć wiadomości i powiadomić odbiorców: 1. Użyj funkcji wyszukiwania opisanych w poprzednich sekcjach, aby wyświetlić listę wiadomości e- mail poddanych kwarantannie. 2. Kliknij wiadomość , aby wyświetlić jej szczegóły. 3. Kliknij przycisk Usuń i powiadom. 8.5 Kanały RSS kwarantanny RSS (Really Simple Syndication) to protokół używany do dystrybucji często aktualizowanej zawartości lub kanałów (na przykład wiadomości) wśród subskrybentów. Do wyświetlania kanałów RSS przez subskrybentów jest wymagany czytnik RSS. Kanały RSS obejmują zazwyczaj podsumowanie zawartości i łącze umożliwiające wyświetlenie pełnego artykułu. Kanałów RSS można używać, aby ułatwić monitorowanie wiadomości poddanych kwarantannie. Kanał RSS kwarantanny programu GFI MailEssentials wyświetla informacje dotyczące wiadomości e- GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 223

224 mail poddanych kwarantannie, które wymagają przejrzenia oraz umożliwia użytkownikom zatwierdzanie i usuwanie wiadomości z kwarantanny. Kanałów RSS kwarantanny programu GFI MailEssentials można używać, korzystając z większości czytników RSS. Aby uzyskać listę bezpłatnych czytników RSS, które przetestowano z kanałami RSS kwarantanny programu GFI MailEssentials, zapoznaj się z następującym artykułem: Włączanie funkcji Kanały RSS kwarantanny 1. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna > Kanały RSS kwarantanny. Screenshot 116: Kanały RSS kwarantanny 2. Zaznacz pole wyboru Włącz funkcję Kanały RSS kwarantanny. 3. W obszarze Kanały RSS kliknij przycisk Edytuj po prawej stronie odpowiedniego folderu wyszukiwania kwarantanny, aby włączyć dla niego kanał RSS. 4. Zaznacz pole wyboru Włącz kanały RSS kwarantanny dla tego folderu. 5. Określ interwał odświeżania w minutach, korzystając z pola tekstowego Odśwież zawartość kanału co. Wartość domyślna to 10 minut. 6. Określ maksymalną liczbę elementów w kanale, korzystając z pola tekstowego Kanał może zawierać maksymalnie. Wartość domyślna to 100 elementów. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 224

225 Można zmienić adres URL kanału RSS, klikając polecenie Zresetuj adres URL kanału. Aby zmienić adres URL wszystkich włączonych kanałów RSS, kliknij polecenie Edytuj po prawej stronie wpisu OPML, a następnie kliknij polecenie Zresetuj wszystkie adresy URL. W przypadku zmiany adresów URL należy odpowiednio zaktualizować wszystkie bieżące subskrypcje. Adres URL kanałów RSS należy zresetować w wypadku nieautoryzowanego dostępu. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Subskrybowanie kanałów RSS kwarantanny Subskrybowanie wszystkich włączonych kanałów RSS kwarantanny 1. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna > Kanały RSS kwarantanny. 2. W obszarze Kanały RSS kliknij prawym przyciskiem ikonę i kliknij polecenie Kopiuj skrót, aby skopiować adres URL kanału RSS. 3. Użyj skopiowanego adresu URL w aplikacji czytnika kanałów RSS, aby utworzyć nową subskrypcję kanału RSS. Subskrybowanie kanału RSS folderu wyszukiwania kwarantanny Aby subskrybować kanał RSS domyślnego lub niestandardowego folderu wyszukiwania: 1. Przejdź do obszaru GFI MailEssentials > Kwarantanna > Kanały RSS kwarantanny. 2. W obszarze Kanały RSS kliknij prawym przyciskiem ikonę obok folderu wyszukiwania, którego kanał chcesz subskrybować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj skrót, aby skopiować adres URL kanału RSS. 3. Użyj skopiowanego adresu URL w aplikacji czytnika kanałów RSS, aby utworzyć nową subskrypcję kanału RSS Zabezpieczanie dostępu do kanałów RSS kwarantanny programu GFI MailEssentials Skonfiguruj użytkowników, którzy będą mogli subskrybować kanały RSS kwarantanny, korzystając z węzła Kontrola dostępu w obszarze konfiguracji programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kontrola dostępu (strona 256). 8.6 Opcje kwarantanny Obszar Opcje kwarantanny służy między innymi do konfigurowania okresu przechowywania spamu poddanego kwarantannie, funkcji raportowania dostępnej dla użytkowników i funkcji kwarantanny złośliwego oprogramowania przesyłanego na nieistniejące adresy Opcje spamu 1. Przejdź do obszaru Kwarantanna > Opcje kwarantanny > Opcje spamu. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 225

226 Screenshot 117: Opcje spamu karta Opcje ogólne 2. Na karcie Opcje ogólne zmień lub potwierdź ustawienie okresu w polu Okres przechowywania spamu w magazynie kwarantanny. 3. Kliknij kartę Ustawienia użytkownika. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 226

227 Screenshot 118: Opcje spamu karta Ustawienia użytkownika 4. Zaznacz pole wyboru Regularnie wysyłaj użytkownikowi raporty kwarantanny, aby włączyć funkcję przesyłania użytkownikom raportów dotyczących kwarantanny. Raporty kwarantanny dla użytkowników to wysyłane regularnie wiadomości zawierające listę zablokowanego spamu w odniesieniu do danej osoby. Korzystając z tej listy, użytkownicy mogą sprawdzać i zatwierdzać wiarygodne wiadomości . Poczta zablokowana przez filtry złośliwego oprogramowania i zawartości nie jest uwzględniana w raportach. 5. Skonfiguruj częstotliwość wysyłania raportu. Aby dodać element do skonfigurowanego harmonogramu, wybierz datę i godzinę, a następnie kliknij przycisk Dodaj regułę. Aby usunąć wybraną datę/godzinę, wybierz istniejącą datę i godzinę, a następnie kliknij przycisk Usuń. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 227

228 6. Skonfiguruj użytkowników, którzy będą otrzymywali raporty dotyczące kwarantanny spamu. Zaznacz pole opcji Wszyscy użytkownicy z wyjątkiem poniższych lub Tylko użytkownicy z poniższej listy i wprowadź adresy użytkowników, których chcesz uwzględnić lub wyłączyć. Aby zaimportować listę adresów z pliku, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Importuj. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Opcje złośliwego oprogramowania Program GFI MailEssentials można również skonfigurować w celu powiadamiania administratora lub autoryzowanych użytkowników za pośrednictwem poczty (formularza czynności kwarantanny) o każdym przypadku poddania wiadomości kwarantannie. Formularz zatwierdzania kwarantanny zawiera informacje szczegółowe dotyczącej poczty poddanej kwarantannie, co obejmuje między innymi przyczynę zablokowania i załączniki wiadomości. Administrator może podjąć określone czynności w odniesieniu do wiadomości poddanej kwarantannie, na przykład zatwierdzić wiadomość, bezpośrednio z poziomu klienta poczty . Aby automatycznie usuwać wiadomości starsze niż określona liczba dni, należy utworzyć nowy folder wyszukiwania i skonfigurować funkcję Automatyczne czyszczenie pod kątem przeprowadzania czyszczenia w określonym interwale. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Korzystanie z węzła Foldery wyszukiwania w celu automatycznego czyszczenia wiadomości poddanych kwarantannie (strona 219). Włączanie funkcji formularzy zatwierdzania kwarantanny 1. Przejdź do obszaru Kwarantanna > Opcje kwarantanny > Opcje złośliwego oprogramowania. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 228

229 Screenshot 119: Tryb kwarantanny 2. Na karcie Tryb kwarantanny zaznacz pole wyboru Wyślij formularze zatwierdzania kwarantanny pocztą , aby włączyć wysyłanie formularzy zatwierdzania kwarantanny. 3. W obszarze Wybierz odbiorcę określ odbiorcę formularzy zatwierdzania kwarantanny: Opcja Wyślij do administratora Wyślij na następujący adres Opis Wysyłanie formularzy zatwierdzania kwarantanny do administratora, według konfiguracji w węźle Ustawienia ogólne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). Wysyłanie formularzy zatwierdzania kwarantanny na inny adres . Wprowadź odbiorcę w odpowiednim polu tekstowym. 4. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące audytu kwarantanny w tym pliku i skonfiguruj nazwę pliku, w którym będzie zapisywana kopia dziennika kwarantanny. 5. Kliknij przycisk Zastosuj. Nieistniejący odbiorcy Funkcja Nieistniejący odbiorcy programu GFI MailEssentials umożliwia skanowanie wiadomości pod kątem nieistniejących lokalnych adresów przed zapisaniem wiadomości w magazynie GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 229

230 kwarantanny. Jeśli wiadomość zawiera nieistniejące adresy lokalne, zostaje trwale usunięta. Pozwala to zmniejszyć liczbę wiadomości wymagających analizy przed administratora. Konfigurowanie funkcji Nieistniejący odbiorcy Filtr Nieistniejący odbiorcy wymaga dostępu do listy adresów lokalnych. Można ją udostępnić za pośrednictwem usługi Active Directory lub serwera LDAP (jeśli nawiązanie komunikacji z usługą Active Directory jest niemożliwe). 1. Przejdź do obszaru Kwarantanna > Opcje kwarantanny > Opcje złośliwego oprogramowania. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 230

231 Screenshot 120: Nieistniejący odbiorcy 2. Na karcie Nieistniejący odbiorcy zaznacz pole wyboru Usuń z kwarantanny wiadomości do nieistniejących odbiorców. 3. Wybierz metodę wyszukiwania użytkowników: GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 231

232 Opcja Użyj macierzystego wyszukiwania usługi Active Directory Opis Tę opcję należy wybrać, jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w trybie usługi Active Directory i dysponuje on dostępem do WSZYSTKICH użytkowników w usłudze Active Directory. Przejdź do kroku 8. Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w trybie użytkownika usługi Active Directory w strefie DMZ, usługa AD strefy DMZ zazwyczaj nie obejmuje wszystkich użytkowników sieciowych (odbiorców poczty ). W takim przypadku należy skonfigurować program GFI MailEssentials pod kątem korzystania z wyszukiwania LDAP. Jeśli program GFI MailEssentials znajduje się za zaporą, funkcja ta może nie być w stanie nawiązać bezpośredniego połączenia z wewnętrzną usługą Active Directory ze względu na ustawienia zapory. Należy użyć funkcji wyszukiwania LDAP w celu nawiązania połączenia z wewnętrzną usługą Active Directory w sieci, upewniając się, że włączono domyślny port 389 na poziomie zapory. Użyj wyszukiwania LDAP Tę opcję należy wybrać, jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano w trybie SMTP i/lub program GFI MailEssentials nie ma bezpośredniego dostępu do listy użytkowników. 4. Określ nazwę lub adres IP serwera LDAP w polu tekstowym Serwer. W środowisku usługi Active Directory serwer LDAP pełni zazwyczaj funkcję kontrolera domeny lub wykazu globalnego. 5. Określ numer portu w polu tekstowym Port (domyślny port to 389). Jeśli połączenie z serwerem LDAP odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL, zaznacz pole wyboru Użyj protokołu SSL; domyślny port to 636. Upewnij się, że dany port włączono na poziomie zapory. 6. Kliknij przycisk Zaktualizuj listę nazw domen, aby wypełnić listę Bazowa nazwa wyróżniająca i wybierz bazową nazwę wyróżniającą (najwyższy poziom hierarchii w usłudze Active Directory). 7. Jeśli serwer LDAP wymaga uwierzytelniania, określ ustawienia w polach Użytkownik i Hasło. Jeśli uwierzytelnianie nie jest wymagane, zaznacz pole wyboru Powiązanie anonimowe. 8. Przetestuj ustawienia konfiguracji, określając prawidłowy adres w polu Adres i kliknij przycisk Test. Jeśli adres nie zostanie znaleziony, sprawdź ustawienia konfiguracji. 9. Aby zapisywać informacje dotyczące aktywności funkcji Nieistniejący odbiorcy w pliku dziennika, zaznacz pole wyboru Zapisz informacje dotyczące wystąpienia w tym pliku, a następnie określ ścieżkę i nazwę pliku (włącznie z rozszerzeniem txt) w niestandardowej lokalizacji na dysku, w której zostanie zapisany plik dziennika. Można również określić tylko nazwę pliku (z rozszerzeniem txt), aby zapisywać plik dziennika w następującej lokalizacji domyślnej: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\\ Security\Logs\<nazwapliku>.txt 10. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 232

233 8.7 Lokalizacja i publiczny adres URL magazynu kwarantanny Panel przełączania programu GFI MailEssentials umożliwia skonfigurowanie lokalizacji i publicznego adresu URL magazynu kwarantanny. Lokalizacja magazynu kwarantanny to miejsce, w którym są przechowywane wiadomości poddane kwarantannie. Domyślnie magazyn jest umieszczany w ścieżce instalacji programu GFI MailEssentials. Magazyn można jednak przenieść do innej lokalizacji, na przykład w przypadku wyczerpania miejsca na dysku. Publiczny adres URL kwarantanny umożliwia uzyskiwanie dostępu do strony kwarantanny z lokalizacji zewnętrznej. Domyślnie jest on oparty na ustawieniach katalogu wirtualnego usług IIS programu GFI MailEssentials zdefiniowanych podczas instalacji. Adres można zmienić, jeśli są wysyłanie wiadomości podsumowania w zakresie spamu lub użytkownicy uzyskują dostęp do powiadomień spoza sieci wewnętrznej. W takim przypadku adres URL należy zmienić, aby można było uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem Internetu. 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania. Screenshot 121: Lokalizacja i publiczny adres URL magazynu kwarantanny 2. Na karcie Kwarantanna kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inną lokalizację magazynu kwarantanny. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 233

234 WAŻNE Upewnij się, że w partycji dysku, gdzie zostanie zapisany magazyn kwarantanny, jest wystarczająca ilość miejsca. Poczta będąca spamem nie jest umieszczana w obszarze kwarantanny, jeśli na dysku jest mniej niż 512 MB wolnego miejsca. Po osiągnięciu poziomu 512 MB poczta nie będzie umieszczana w obszarze kwarantanny, lecz oznaczana jako spam i dostarczana do skrzynek pocztowych odbiorców do momentu, kiedy będzie dostępne więcej niż 512 MB miejsca na dysku. 3. Wprowadź alternatywny adres URL umożliwiający dostęp do obszaru kwarantanny z lokalizacji zewnętrznej poza organizacją. 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać konfigurację. GFI MailEssentials 8 Kwarantanna 234

235 9 Zarządzanie pocztą Program GFI MailEssentials zapewnia wiele narzędzi ułatwiających zarządzanie przychodzącymi i wychodzącymi wiadomościami . Tematy w tym rozdziale: 9.1 Zastrzeżenia Automatyczne odpowiedzi Serwer listy Monitorowanie poczty Zastrzeżenia Zastrzeżenia stanowią standardową zawartość dodawaną w dolnej lub górnej części wiadomości e- mail, obejmującą informacje prawne i/lub marketingowe. Umożliwiają one między innymi ochronę firmy przed potencjalnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z zawartości wiadomości oraz dodawanie opisów oferowanych produktów i usług. Konfigurowanie zastrzeżeń Włączanie i wyłączanie zastrzeżeń Sortowanie zastrzeżeń według priorytetów Konfigurowanie zastrzeżeń Aby dostosować zastrzeżenie lub utworzyć nowe: 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Zastrzeżenia. 2. Kliknij zastrzeżenie, aby edytować jego ustawienia lub polecenie Dodaj zastrzeżenie, aby utworzyć nowe zastrzeżenie. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 235

236 Screenshot 122: Dodawanie nowego zastrzeżenia 3. Na karcie Ogólne skonfiguruj następujące opcje: Opcja Nazwa zastrzeżenia Typ zastrzeżenia Pozycja zastrzeżenia Opis Wpisz unikalną i łatwą do zapamiętania nazwę zastrzeżenia. Wybierz, dla jakich użytkowników będzie używane zastrzeżenie: Zastrzeżenie dotyczące domeny: Zastrzeżenie zostanie dołączone do wszystkich wiadomości wysyłanych z danej domeny. Wybierz domenę na liście rozwijanej Domena. Zastrzeżenie dotyczące użytkowników/grupy: Kliknij polecenie Wyszukaj użytkownika/grupę, aby wyszukać użytkownika lub grupę użytkowników, dla których zostanie dodane zastrzeżenie dotyczące wychodzących wiadomości . Jeśli program GFI MailEssentials znajduje się w trybie usługi Active Directory, wybierz użytkowników lub ich grupy bezpośrednio z usługi Active Directory; w przeciwnym wypadku określ adres SMTP. Wybierz opcję W górę lub W dół, aby skonfigurować lokalizację zastrzeżenia w treści wiadomości . GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 236

237 Screenshot 123: Zastrzeżenie HTML 4. Na karcie HTML użyj edytora HTML, aby utworzyć niestandardowe zastrzeżenie w formacie HTML. Aby dodać pola wiadomości lub pola usługi Active Directory (zmienne) w zastrzeżeniu, przejdź do obszaru Wstaw > Zmienna... Wybierz zmienną do dodania i kliknij przycisk Dodaj. Zmienne nazwy wyświetlanej i adresu odbiorcy będą dołączane, tylko jeśli wiadomość e- mail jest przesyłana do pojedynczego odbiorcy. Jeśli wiadomość jest wysyłana do wielu odbiorców, zmienne zostaną zastąpione słowem odbiorcy. 5. Zaznacz kodowanie zastrzeżenia HTML, jeśli użyto innego zestawu znaków treści wiadomości e- mail niż HTML: GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 237

238 Opcja Skonwertuj na format Unicode Użyj kodowania HTML Użyj zestawu znaków z treści wiadomości Opis Konwertowanie treści wiadomości i zastrzeżeń na format Unicode w celu prawidłowego wyświetlania. (zalecane) Definiowanie zestawu znaków dla treści wiadomości i zastrzeżeń. Zastrzeżenie zostaje skonwertowane na zestaw znaków z treści wiadomości . : W przypadku wybrania tej opcji tekst zastrzeżenia może być nieprawidłowo wyświetlany. 6. Wybierz kartę Zwykły tekst i wstaw tekst do użycia w przypadku wiadomości zawierających zwykły tekst, korzystając bezpośrednio z pola Zastrzeżenie tekstowe. Opcjonalnie można dodać zmienne do zastrzeżenia, klikając przycisk Zmienna... Można dodawać zmienne stanowiące pola wiadomości (nazwa nadawcy, adres odbiorcy itp.) lub pola usługi Active Directory (nazwa, tytuł, numery telefonu itp.). Wybierz zmienną do dodania i kliknij przycisk Dodaj. Zmienne nazwy wyświetlanej i adresu odbiorcy będą dołączane, tylko jeśli wiadomość e- mail jest przesyłana do pojedynczego odbiorcy. Jeśli wiadomość jest wysyłana do wielu odbiorców, zmienne zostaną zastąpione słowem odbiorcy. 7. Określ kodowanie zastrzeżenia tekstowego, jeśli użyto innego zestawu znaków treści wiadomości niż zwykły tekst: Opcja Skonwertuj na format Unicode Użyj zestawu znaków z treści wiadomości Opis Konwertowanie treści wiadomości i zastrzeżeń na format Unicode w celu prawidłowego wyświetlania. Zastrzeżenie zostaje skonwertowane na zestaw znaków z treści wiadomości e- mail. : W przypadku wybrania tej opcji tekst zastrzeżenia może być nieprawidłowo wyświetlany. 8. Na karcie Wyłączenia określ nadawców lub odbiorców, w przypadku których zastrzeżenie nie będzie stosowane. Wpisz adres lub kliknij polecenie Wyszukaj, aby wyszukać adresy w usłudze Active Directory. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać adres do listy wyłączeń. Aby nie dodawać zastrzeżenia do wiadomości , należy dołączyć wszystkich odbiorców do listy wyłączeń. 9. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia Włączanie i wyłączanie zastrzeżeń Domyślnie funkcja zastrzeżeń jest automatycznie włączana. Aby wyłączyć lub włączyć zastrzeżenie: 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Zastrzeżenia. 2. Wybierz zastrzeżenia, które mają być wyłączone/włączone, i kliknij polecenie Wyłącz zaznaczone lub Włącz zaznaczone, aby wykonać żądane działanie. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 238

239 9.1.3 Sortowanie zastrzeżeń według priorytetów W programie można dostosować porządek stosowania zastrzeżeń w odniesieniu do wiadomości wychodzących. Jeśli jest włączonych kilka zastrzeżeń mających zastosowanie do tego samego użytkownika, stosowane jest zastrzeżenie o wyższym priorytecie. Aby dostosować priorytet zastrzeżeń: 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Zastrzeżenia. 2. Obok zastrzeżenia, dla którego ma być zmieniony priorytet, kliknij przycisk strzałki (w górę), aby przypisać wyższy priorytet, lub przycisk strzałki (w dół), aby przypisać niższy priorytet. 9.2 Automatyczne odpowiedzi Funkcja automatycznych odpowiedzi umożliwia wysyłanie ich w przypadku określonych przychodzących wiadomości . Można zdefiniować oddzielną automatyczną odpowiedź w odniesieniu do danego adresu lub tematu. W celu personalizacji automatycznych odpowiedzi e- mail można korzystać ze zmiennych. Aby włączyć automatyczne odpowiedzi, przejdź do opcji Zarządzanie pocztą > Automatyczne odpowiedzi i wybierz opcję Włącz automatyczne odpowiedzi Konfigurowanie automatycznych odpowiedzi 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Automatyczne odpowiedzi. 2. Kliknij polecenie Dodaj automatyczną odpowiedź. Screenshot 124: Ustawienia automatycznych odpowiedzi 3. W obszarze Ustawienia automatycznych odpowiedzi skonfiguruj następujące opcje: Opcja Jeśli wiadomość e- mail jest wysyłana do: Opis Wprowadź adres , z którego będą wysyłane automatyczne odpowiedzi po odebraniu wiadomości. Przykład: Jeśli zostanie użyty adres nadawcy wiadomości skierowanych na ten adres otrzymają odpowiedź automatyczną. i temat zawiera: Ta opcja pozwala włączyć funkcję automatycznych odpowiedzi w odniesieniu do wiadomości e- mail z określonym tekstem w polu tematu. Automatyczna odpowiedź z: Temat automatycznej odpowiedzi: Określ adres używany, jeśli jest wymagane wysyłanie automatycznych odpowiedzi z adresu innego niż adres, na który są kierowane przychodzące wiadomości. Określ temat wiadomości stanowiącej automatyczną odpowiedź. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 239

240 4. W polu Tekst automatycznej odpowiedzi określ treść wiadomości stanowiącej automatyczną odpowiedź. Tekst automatycznej odpowiedzi można zaimportować z pliku tekstowego, korzystając z przycisku Importuj. Kliknij przycisk Eksportuj, aby pobrać tekst automatycznej odpowiedzi do pliku tekstowego. Screenshot 125: Okno dialogowe zmiennych 5. Kliknij przycisk Zmienna, aby spersonalizować automatyczne odpowiedzi za pomocą zmiennych. Wybierz pole zmiennej do wstawienia i kliknij przycisk OK. Dostępne zmienne: Opcja Pole daty Pole adresu nadawcy Pole nazwy nadawcy Pole tematu Pole adresu odbiorcy Pole nazwy odbiorcy Identyfikator śledzenia Opis Wstawianie daty wysłania wiadomości . Wstawianie adresu nadawcy. Wstawianie nazwy wyświetlanej nadawcy. Wstawianie tematu wiadomości . Wstawianie adresu odbiorcy. Wstawianie nazwy wyświetlanej odbiorcy. Wstawianie identyfikatora śledzenia (jeśli został wygenerowany). 6. W obszarze Załączniki wybierz załączniki do wysłania w wiadomości zawierającej automatyczną odpowiedź. Określ lokalizację załącznika i kliknij przycisk Dodaj. Załączniki można usuwać za pomocą przycisku Usuń. 7. W obszarze Inne ustawienia skonfiguruj: Opcja Wygeneruj identyfikator śledzenia w temacie Dołącz wysłaną pocztę Opis Generuje unikalny identyfikator śledzenia w odpowiedzi automatycznej. Domyślne identyfikatory śledzenia są generowane w następującym formacie: ME_RRMMDD_nnnnnn Gdzie: ME tag programu GFI MailEssentials. RRMMDD data w formacie rok/miesiąc/dzień. nnnnnn automatycznie generowany identyfikator śledzenia w formie cyfr. Zaznacz to pole wyboru, aby cytować przychodzące wiadomości w odpowiedzi automatycznej. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 240

241 8. Kliknij przycisk Zastosuj. 9.3 Serwer listy Serwery listy umożliwiają tworzenie dwóch typów list dystrybucyjnych: Biuletyn używana w celu tworzenia firmowych list subskrypcji lub biuletynów dotyczących produktów; użytkownicy mogą subskrybować listę lub anulować jej subskrypcję. Dyskusja umożliwia grupom osób prowadzenie dyskusji za pośrednictwem poczty ; każdy członek listy otrzymuje wiadomości wysyłane przez użytkowników na listę Tworzenie biuletynu lub listy dyskusyjnej Aby utworzyć nowy biuletyn lub listę dyskusji: 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Serwer listy i kliknij polecenie Dodaj listę. Screenshot 126: Tworzenie nowej listy GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 241

242 2. Skonfiguruj następujące opcje: Opcja Nazwa wyświetlana Typ listy Nazwa listy Domena listy Automatycznie anuluj subskrypcję w przypadku raportów o niedostarczeniu i przenoś raporty do następującego folderu: Opis Wpisz łatwą do zapamiętania nazwę nowej listy. Wybierz typ listy dyskusyjnej do utworzenia: Biuletyn używana w celu tworzenia firmowych list subskrypcji lub biuletynów dotyczących produktów; użytkownicy mogą subskrybować listę lub anulować jej subskrypcję. Dyskusja umożliwia grupom osób prowadzenie dyskusji za pośrednictwem poczty ; każdy członek listy otrzymuje wiadomości wysyłane przez użytkowników na listę. Nazwa listy jest używana w polach adresów listy. Jeśli na przykład nazwa listy brzmi MyNewsletter, adres listy brzmi Domena, która będzie używana dla listy. Lista domen jest wyodrębniana z listy Lokalne domeny. Serwer listy wykorzystuje tę domenę na potrzeby adresów listy wyświetlanych w polu Adresy listy. W przypadku otrzymania raportu o niedostarczeniu od subskrybenta z listy, jego subskrypcja zostaje automatycznie anulowana a raport o niedostarczeniu jest przenoszony do folderu niestandardowego. 3. Na karcie Baza danych wybierz bazę danych Microsoft Access lub Microsoft SQL Server/MSDE. Skonfiguruj bazę danych wybranego typu w celu przechowywania listy subskrybentów biuletynu/listy dyskusyjnej. Dostępne są następujące opcje: Opcja Microsoft Access Microsoft SQL Server Opis Określ nazwę i lokalizację bazy danych. GFI MailEssentials automatycznie tworzy bazę danych. Określ nazwę serwera SQL, bazę danych i poświadczenia logowania używane do przechowywania listy subskrybentów biuletynu/listy dyskusyjnej. Kliknij polecenie Testuj, aby upewnić się, że programgfi MailEssentials może połączyć się z wybranym serwerem Microsoft SQL Server. W przypadku list obejmujących do 5000 członków można użyć formatu programu Microsoft Access. 4. Dostosuj swoją listę dystrybucyjną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Konfigurowanie właściwości zaawansowanych biuletynów/list dyskusyjnych (strona 243). 5. Kliknij przycisk Zastosuj Korzystanie z biuletynów/list dyskusyjnych Aby użytkownicy mogli korzystać z nowo utworzonego biuletynu/listy dyskusyjnej, wymagane jest dokonanie subskrypcji. Czynność Subskrybowanie listy Opis Poproś użytkowników o wysłanie wiadomości na adres <nazwa GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 242

243 Czynność Finalizowanie procesu subskrypcji Wysyłanie wpisów do biuletynu/listy dyskusyjnej Anulowanie subskrypcji listy Opis Po otrzymaniu żądania serwer listy wysyła potwierdzenie . Aby użytkownik został dodany jako subskrybent, musi on potwierdzić subskrypcję, odpowiadając na tę wiadomość e- mail. : Funkcja potwierdzenia jest wymagana i nie można jej wyłączyć. Członkowie z uprawnieniami do wysyłania wiadomości na listę wysyłają wiadomości na adres listy: Aby anulować subskrypcję listy, użytkownicy powinni wysłać wiadomość na adres: Aby umożliwić użytkownikom łatwe subskrybowanie biuletynów, dodaj formularz internetowy obejmujący imię i nazwisko oraz adres użytkownika, co pozwoli automatycznie generować wiadomości , w przypadku których nadawcą będzie wprowadzony adres , a odbiorcą adres następujący: Konfigurowanie właściwości zaawansowanych biuletynów/list dyskusyjnych Po utworzeniu nowej listy można skonfigurować opcje zaawansowane umożliwiające dostosowanie elementów i sposobu działania listy. Opcje te obejmują następujące elementy: Creating a custom footer for the list Setting permissions to the list Manually adding subscribers to the list Importing subscribers to the list/database structure Tworzenie niestandardowej stopki dla listy 1. Na karcie Stopka skonfiguruj niestandardową stopkę listy dyskusyjnej. Stopka jest dodawana do każdej wiadomości wysyłanej na listę. 2. Korzystając z edytora HTML, dodaj wersję HTML nagłówka. Aby dodać pola zmiennych w stopce listy, przejdź do obszaru Wstaw > Zmienne. Wybierz zmienną do dodania i kliknij przycisk Dodaj listę. 3. W przypadku list zawierających zwykły tekst można dodać stopkę pisaną zwykłym tekstem. Kliknij opcję Zmienna..., aby dodać pola zmiennych. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Porada W stopce można umieścić informacje dotyczące procedur subskrybowania i anulowania subskrypcji listy oraz informacje na temat kanałów w serwisach społecznościowych. Ustawianie uprawnień w odniesieniu do biuletynów Należy określić, jacy użytkownicy mogą przesyłać biuletyny. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 243

244 W przypadku list dyskusyjnych nie można konfigurować uprawnień. 1. Otwórz istniejącą listę lub utwórz nową i przejdź do karty Uprawnienia. 2. Wprowadź adres , z którego można wysyłać biuletyny i kliknij przycisk Dodaj adres . Adres zostanie dodany do listy. 3. Hasło zabezpiecza dostęp do biuletynu, co pozwala uniknąć problemów w sytuacji, gdy inna osoba użyje klienta poczty lub danych konta uprawnionego użytkownika. Włącz funkcję haseł, zaznaczając pole wyboru Wymagane hasło i wprowadzając hasło. W przypadku wysyłania wiadomości do biuletynu będzie wymagane uwierzytelnienie użytkownika przez dołączenie hasła do pola tematu wiadomości. Hasło należy określić w polu tematu według następującego schematu: [PASSWORD:<Hasło>] <Temat wiadomości > Przykład: [PASSWORD:zezwolenienawpis]Oferta specjalna. Jeśli hasło jest prawidłowe, serwer listy automatycznie usuwa je z tematu i przekazuje wiadomość do subskrybentów biuletynu. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Ręczne dodawanie subskrybentów do listy Można ręcznie dodawać użytkowników do biuletynów/dyskusji bez konieczności wykonywania przez nich jakichkolwiek czynności. Zdecydowanie zalecane jest dokonywanie subskrypcji użytkowników przez samodzielne wysłanie wiadomości na adres biuletynu/dyskusji. Przed ręcznym dodaniem użytkowników do listy należy upewnić się, że zezwolili oni na taką czynność. 1. Otwórz istniejącą listę lub utwórz nową i przejdź do karty Subskrybenci. 2. Wprowadź dane subskrybentów w polach Adres (wymagane), Imię, Nazwisko oraz Firma i kliknij polecenie Dodaj adres . Adres nowego subskrybenta zostanie dodany do listy. 3. Aby całkowicie usunąć użytkowników z tabeli listy subskrypcji podczas anulowania subskrypcji listy (a nie oznaczać ich tylko jako anulujących subskrypcję), zaznacz pole wyboru Usuń z bazy danych w przypadku anulowania subskrypcji przez użytkownika. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Importowanie subskrybentów do struktury listy/bazy danych Utworzenie nowego biuletynu lub listy dyskusyjnej wiąże się z utworzeniem w bazie danych tabeli o nazwie listname_subscribers zawierającej następujące pola. Aby zaimportować dane na listę, należy uzupełnić bazę danych informacjami wprowadzonymi w poniższych polach. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 244

245 Nazwa pola Typ Wartość domyślna Flagi Opis Ls_id Varchar(100) PK Identyfikator subskrybenta Ls_first Varchar(250) Imię Ls_last Varchar(250) Nazwisko Ls_ Varchar(250) Adres Ls_unsubscribed Int 0 NOT NULL Flaga anulowania subskrypcji Ls_company Varchar(250) Nazwa firmy 9.4 Monitorowanie poczty Funkcja monitorowania poczty umożliwia kopiowanie na określony adres wiadomości wysyłanych z danego adresu lub przesyłanych na dany adres. Pozwala to utworzyć centralny magazyn poczty w kontekście określonych osób lub działów Dodawanie nowych reguł monitorowania poczty 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Monitorowanie poczty. 2. Kliknij przycisk Dodaj regułę Na karcie Ogólne skonfiguruj następujące opcje: Opcja Nazwa monitora poczty Przychodzące lub Wychodzące Skopiuj monitorowaną pocztę do użytkownika/na adres e- mail. Jeśli nadawca to a odbiorca to Opis Wpisz łatwą do zapamiętania nazwę reguły monitorowania poczty. Określ, czy zasada ma być stosowana do wiadomości wychodzących czy przychodzących. Docelowy adres lub skrzynka odbiorcza, do której będą kopiowane wiadomości e- mail. Wybierz opcję Adres , aby ręcznie wprowadzić adres , lub wybierz opcję Użytkownik, aby go wyszukać. Określ adres nadawcy wiadomości, który ma być monitorowany. Kliknij opcję Wszystkie domeny, aby monitorować wiadomości wysyłane przez wszystkich użytkowników. Określ adres odbiorcy wiadomości, który ma być monitorowany. Kliknij opcję Wszystkie domeny, aby monitorować wiadomości odbierane przez wszystkich użytkowników. 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać skonfigurowaną zasadę. 5. Powtórz opisane powyżej kroki, aby określić wiele filtrów. 6. Na karcie Wyjątki określ użytkowników i adresy , których ma dotyczyć reguła. Dostępne są następujące opcje: Opcja Z wyjątkiem, jeśli nadawca to Opis Wyłącza określonych nadawców z monitorowania poczty. W przypadku reguł dotyczących monitorowania poczty przychodzącej należy podać adresy inne niż lokalne. W przypadku reguł dotyczących monitorowania poczty wychodzącej wszystkie adresy na tej liście są lokalne. Kliknij polecenie Wyszukaj użytkownika, aby znaleźć lokalne adresy , a następnie kliknij polecenie Dodaj. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 245

246 Opcja Z wyjątkiem, jeśli odbiorca to Opis Wyłącza określonych odbiorców z listy. W przypadku reguł dotyczących monitorowania poczty przychodzącej wszystkie adresy na tej liście są lokalne. Kliknij polecenie Wyszukaj użytkownika, aby znaleźć lokalne adresy , a następnie kliknij polecenie Dodaj. W przypadku reguł dotyczących monitorowania poczty wychodzącej należy podać adresy inne niż lokalne. 7. Kliknij przycisk Zastosuj Jak korzystać z monitorowania poczty Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania opcji monitorowania poczty w zależności od wymogów i scenariuszy: Co monitorować Cała poczta wysyłana przez określonego użytkownika Cała poczta wysyłana do określonego użytkownika Poczta wysyłana przez określonego użytkownika do odbiorcy zewnętrznego Poczta wysyłana do określonego użytkownika przez nadawcę zewnętrznego Poczta wysyłana przez określonego użytkownika do firmy lub domeny Poczta wysyłana do określonego użytkownika przez firmę lub domenę Opis Utwórz regułę poczty wychodzącej i określ adres nadawcy lub wybierz użytkownika (w przypadku korzystania z usługi AD) w polu nadawcy. Kliknij opcję Wszystkie domeny w polu odbiorcy. Utwórz regułę poczty przychodzącej i określ adres odbiorcy lub wybierz użytkownika (w przypadku korzystania z usługi AD) w polu odbiorcy. Kliknij opcję Wszystkie domeny w polu nadawcy. Utwórz regułę poczty wychodzącej i określ nadawcę lub wybierz użytkownika (w przypadku korzystania z usługi AD) w polu nadawcy. Wprowadź adres odbiorcy zewnętrznego w polu odbiorcy. Utwórz regułę poczty przychodzącej i określ adres nadawcy zewnętrznego w polu nadawcy. Wpisz adres lub wybierz użytkownika (w przypadku korzystania z usługi AD) w polu odbiorcy. Utwórz regułę poczty wychodzącej i określ nadawcę lub wybierz użytkownika (w przypadku korzystania z usługi AD) w polu nadawcy. Określ domenę firmy w polu odbiorcy. Utwórz regułę poczty przychodzącej i określ domenę firmy w polu nadawcy. Wybierz domenę, klikając przycisk nadawcy i wprowadź nazwę lub adres użytkownika w polu odbiorcy Włączanie/Wyłączanie reguł monitorowania poczty 1. Idź do opcji Zarządzanie pocztą > Monitorowanie poczty. 2. Wybierz regułę do włączenia/wyłączenia. 3. Kliknij polecenie Włącz zaznaczone lub Wyłącz zaznaczone, aby włączyć lub wyłączyć wybraną regułę. 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. GFI MailEssentials 9 Zarządzanie pocztą 246

247 10 Ustawienia ogólne Tematy w tym rozdziale: 10.1 Adres administratora Włączanie/wyłączanie modułów skanowania Ustawienia serwera proxy Domeny lokalne Zarządzanie użytkownikami lokalnymi Licencjonowanie Przypisania serwera wirtualnego SMTP Sprawdzanie dostępności poprawek Kontrola dostępu Ustawienia obwodowych serwerów SMTP Wymagane jest określenie serwerów SMTP przekazujących pocztę do programu GFI MailEssentials. 1. Z obszaru GFI MailEssentialsKonfiguracja przejdź do Ustawienia ogólne > Obwodowe serwery SMTP. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 247

248 Screenshot 127: Ustawienia obwodowych serwerów SMTP 2. Skonfiguruj następujące opcje: Opcja To jest jedyny serwer SMTP odbierający wiadomości z Internetu Następujące serwery SMTP odbierają wiadomości bezpośrednio z Internetu i przesyłają je do tego serwera Opis Wybierz tę opcję, jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na jedynym serwerze SMTP odbierającym zewnętrzne wiadomości bezpośrednio z Internetu. Wiadomości są przekazywane na serwer programu GFI MailEssentials z innych serwerów SMTP. Dodaj te serwery SMTP do listy serwerów SMTP: Automatyczne wykrywanie: Aby program automatycznie wykrywał serwery SMTP przez pobieranie rekordów MX domen poczty przychodzącej, kliknij przycisk Wykryj. Dodawanie ręczne: Aby ręcznie dodać adresy IP serwerów SMTP przekazujących wiadomości na serwer GFI MailEssentials, wprowadź adres IP lub zakres adresów IP (używając notacji CIDR) i kliknij przycisk Dodaj serwer SMTP. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 248

249 Opcja Wiadomości można również filtrować za pomocą GFI MailEssentials Online. Opis Wybierz tę opcję w przypadku korzystania z hostowanych produktów zabezpieczających pocztę GFI MailEssentials Online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: 3. Kliknij przycisk Zastosuj Adres administratora Program GFI MailEssentials wysyła administratorowi ważne powiadomienia za pośrednictwem poczty . Aby skonfigurować adres administratora: 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Ustawienia i wybierz kartę Ogólne. Screenshot 128: Określanie adresu administratora 2. Wprowadź adres administratora w obszarze Adres administratora. 3. Kliknij przycisk Zastosuj Włączanie/wyłączanie modułów skanowania W programie GFI MailEssentials można włączać i wyłączać określone moduły skanowania poczty e- mail. Pozwala to zbiorczo włączać i wyłączać silniki skanowania oraz filtry. Funkcja ta umożliwia włączanie i wyłączanie tylko określonych silników skanowania. Wyłączone silniki nie przetwarzają przychodzących, wychodzących i/lub wewnętrznych wiadomości . Wszystkie inne funkcje programu GFI MailEssentials, takie jak magazyn kwarantanny, nadal będą działać. 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Ustawienia i wybierz kartę Ogólne. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 249

250 Screenshot 129: Menedżer skanowania 2. Włącz lub wyłącz moduły skanowania: Opcja Włącz funkcję Security Włącz funkcję Anti-Spam Włącz funkcję Filtrowanie zawartości Opis Włączanie/wyłączanie następujących silników skanowania: Silniki antywirusowe Zabezpieczenia magazynu informacji Skaner koni trojańskich i plików wykonywalnych Skaner wykrywania luk w poczcie Narzędzie do oczyszczania kodu HTML Włączanie/wyłączanie następujących filtrów antyspamowych: SpamRazer Przeciwdziałanie wyłudzaniu informacji Ataki DHA (Directory Harvesting) Lista blokowania poczty Lista blokowania adresów IP Lista blokowania DNS IP Lista blokowania DNS URI Struktura zasad dotyczących nadawców (SPF) Przeciwdziałanie podszywaniu się Szara lista Wykrywanie języka Sprawdzanie nagłówków Sprawdzanie słów kluczowych pod kątem spamu Filtr Bayesa Lista dozwolonych elementów Nowi nadawcy Włączanie/wyłączanie następujących filtrowania zawartości: Filtrowanie słów kluczowych Filtrowanie załączników Program do dekompresji plików Zaawansowane filtrowanie zawartości 3. Kliknij przycisk Zastosuj Ustawienia serwera proxy Program GFI MailEssentials automatycznie sprawdza w Internecie dostępność aktualizacji i pobiera je (dotyczy to na przykład aktualizacji definicji wirusów czy definicji filtru SpamRazer). Jeśli serwer, na którym zainstalowano program GFI MailEssentials, uzyskuje połączenie z Internetem za GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 250

251 pośrednictwem serwera proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy według poniższych instrukcji: 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Ustawienia i wybierz kartę Aktualizacje. Screenshot 130: Ustawienia serwera proxy aktualizacji 2. Zaznacz pole wyboru Włącz serwer proxy. 3. W polu Serwer proxy wprowadź nazwę lub adres IP serwera proxy. 4. W polu Port wprowadź port, z którym należy uzyskać połączenie (wartość domyślna to 8080). 5. Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, zaznacz pole wyboru Włącz uwierzytelnianie serwera proxy i wprowadź dane w polach Nazwa użytkownika i Hasło. 6. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 251

252 10.4 Domeny lokalne Screenshot 131: Lista domen lokalnych Program GFI MailEssentials wymaga zdefiniowania listy domen lokalnych, aby możliwe było rozróżnianie przychodzących, wychodzących i wewnętrznych wiadomości . Podczas instalacji lub działania kreatora poinstalacyjnego program GFI MailEssentialsautomatycznie importuje domeny lokalne z usługi SMTP programu IIS lub serwera programu Microsoft Exchange. W niektórych przypadkach może być wymagane ręczne dodanie domen lokalnych. WAŻNE Program GFI MailEssentials filtruje pod kątem spamu wyłącznie wiadomości kierowane do domen lokalnych. Niektóry reguły filtrów są również oparte na kierunku. Jest on ustalany na podstawie listy domen lokalnych. Aby dodać lub usunąć domeny lokalne po ukończeniu instalacji, wykonaj następujące kroki: 1. Przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Ustawienia i wybierz kartę Domeny lokalne. 2. W polach tekstowych Domena i Opis wprowadź nazwę i opis domeny, którą chcesz dodać. 3. Kliknij przycisk Dodaj, aby dołączyć określoną domenę do listy Domeny lokalne. Aby usunąć domenę z listy, zaznacz ją na liście i kliknij przycisk Usuń. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 252

253 10.5 Zarządzanie użytkownikami lokalnymi Program GFI MailEssentials korzysta z 3 metod pobierania danych użytkowników, w zależności od środowiska instalacji. Liczba pobranych użytkowników jest również wykorzystywana w celach licencjonowania Program GFI MailEssentials zainstalowany w trybie usługi Active Directory Jeśli programu GFI MailEssentials nie zainstalowano na komputerze służącym jako serwer poczty, a w środowisku istnieje usługa Active Directory, program GFI MailEssentials pobiera użytkowników korzystających z poczty z domeny usługi Active Directory, której część stanowi komputer z programem GFI MailEssentials Program GFI MailEssentials zainstalowany na komputerze z programem Microsoft Exchange Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange, program GFI MailEssentials pobiera użytkowników usługi Active Directory, którzy mają skrzynkę pocztową na danym serwerze programu Microsoft Exchange Program GFI MailEssentials zainstalowany w trybie SMTP Jeśli wybrano instalację programu GFI MailEssentials w trybie SMTP, lista użytkowników lokalnych jest zapisywana w bazie danych zarządzanej przez program GFI MailEssentials. Aby wypełnić listę użytkowników i zarządzać nią po zainstalowaniu programu GFI MailEssentials w trybie SMTP, przejdź do obszaru Ogólne > Ustawienia i wybierz kartę Menedżer użytkowników. Karta Menedżer użytkowników zawiera listę użytkowników lokalnych, umożliwiając ich dodawanie i usuwanie. Lista użytkowników lokalnych jest używana podczas konfigurowania reguł opartych na użytkownikach, takich jak reguły funkcji Filtrowanie załączników i Filtrowanie zawartości. Program GFI MailEssentials automatycznie wypełnia listę użytkowników lokalnych, korzystając z adresu nadawcy w poczcie wychodzącej. Aby dodać nowego użytkownika lokalnego: 1. Wprowadź adres w polu Adres Kliknij przycisk Dodaj. 3. Powtórz czynności, aby dodać więcej użytkowników lokalnych, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Aby usunąć użytkownika lokalnego: 1. Zaznacz użytkownika lokalnego, którego chcesz usunąć na liście Użytkownicy lokalni i kliknij przycisk Usuń. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 253

254 2. Powtórz czynności, aby usunąć więcej użytkowników lokalnych, a następnie kliknij przycisk Zastosuj Licencjonowanie Należy zakupić licencję odpowiadającą liczbie skrzynek odbiorczych lub użytkowników chronionych z wykorzystaniem oprogramowaniagfi MailEssentials. Klucz zakupionej licencji można wprowadzić podczas instalacji lub w menu Konfiguracja programugfi MailEssentials. Idź do opcji Ustawienia ogólne > Licencjonowanie i wpisz klucz w polu Klucz licencyjny. Kliknij przycisk Zastosuj Informacje o kluczu licencji Aby wyświetlić informacje dotyczące licencji, m.in. datę wygaśnięcia subskrypcji, idź do opcji Ustawienia ogólne > Licencjonowanie, Informacje o kluczu licencji. Marka Wersja produktu Anti-spam Security Status subskrypcji Liczba licencjonowanych użytkowników Bieżąca liczba użytkowników Opis Wersja GFI MailEssentials w zależności od rodzaju zakupionej subskrypcji: Anti-spam włącza funkcję filtrowania wiadomości będących spamem. Silniki zabezpieczające pocztę oraz skanowania pozwalające zwalczać złośliwe oprogramowanie są wyłączone. Security włącza silniki zabezpieczające pocztę oraz skanowania pozwalające zwalczać złośliwe oprogramowanie. Filtry antyspamowe są wyłączone. UnifiedProtection uwzględnia zarówno funkcję anty-spamu, jak i zabezpieczenia poczty elektronicznej. Pokazuje, czy funkcja anti-spam jest licencjonowana. Wskazuje, czy funkcja zabezpieczenia oraz pozwalająca zwalczać złośliwe oprogramowanie jest licencjonowana. Data wygaśnięcia subskrypcji. Po wygaśnięciu licencji serwer pocztowy nie będzie chroniony. GFI MailEssentials wstrzymuje skanowanie wiadomości oraz pobieranie aktualizacji. Maksymalna liczba użytkowników dozwolona w ramach zakupionej licencji. Liczba użytkowników chronionych przez GFI MailEssentials Jak określić wymagania licencyjne Program GFI MailEssentials oblicza całkowitą liczbę skrzynek odbiorczych lub adresów w zależności od środowiska. Aby ustalić liczbę użytkowników w środowisku, idź do opcjihttp://go.gfi.com/?pageid=me_retrieveandcountusers Przypisania serwera wirtualnego SMTP Program GFI MailEssentials zawsze zostaje przypisany do pierwszego wirtualnego serwera SMTP skonfigurowanego w programie IIS. W przypadku istnienia wielu wirtualnych serwerów SMTP może być wymagane przypisanie programu GFI MailEssentials do nowego lub innego serwera wirtualnego SMTP. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 254

255 Karta Przypisania serwera wirtualnego SMTP nie jest wyświetlana, jeśli zainstalowano program GFI MailEssentials na komputerze z serwerem programu Microsoft Exchange 2007/ Przypisywanie programu GFI MailEssentials do innego serwera wirtualnego SMTP. Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 1. Przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Ustawienia i kliknij kartę Przypisania. 2. Wybierz wirtualny serwer SMTP do przypisania programu GFI MailEssentials. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. 4. W programie GFI MailEssentials zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie usług w celu zastosowania nowych ustawień Sprawdzanie dostępności poprawek Funkcja Sprawdzanie dostępności poprawek umożliwia uzyskiwanie informacji na temat dostępności poprawek dla danej wersji programu GFI MailEssentials przez nawiązanie połączenia z serwerami aktualizacji firmy GFI. Zdecydowanie zalecane jest regularne sprawdzanie dostępności poprawek, aby zapewnić aktualność programu GFI MailEssentials. 1. Przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Sprawdzanie dostępności poprawek. Screenshot 132: Sprawdzanie dostępności poprawek produktu 2. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność poprawek, aby nawiązać połączenie z serwerem aktualizacji firmy GFI i sprawdzić dostępność poprawek. 3. Aby pobrać poprawki, kliknij ich łącza Pobierz. 4. Po ukończeniu operacji zainstaluj pobrane poprawki. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 255

256 Aby uzyskać dostęp do instrukcji instalacji i innych informacji mających zastosowanie do poprawki, kliknij łącze informacyjne na liście dostępnych aktualizacji. Nieprawidłowa instalacji poprawki może spowodować niewłaściwe działanie produktu lub spadek jego wydajności Kontrola dostępu Zezwalanie na dostęp lub blokowanie dostępu do określonych funkcji programu GFI MailEssentials w odniesieniu do danych użytkowników lub grup. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika programu GFI MailEssentials, korzystając z poświadczeń domeny. Funkcje udostępniane zalogowanym użytkownikom różnią się w zależności od konfiguracji funkcji Kontrola dostępu. Konfigurowanie opcji kontroli dostępu z poziomu internetowego interfejsu użytkownika jest możliwe wyłącznie w przypadku uruchomienia programu GFI MailEssentials w trybie usług IIS oraz jego dostępności za pośrednictwem sieci. Funkcję Kontrola dostępu można konfigurować w rozdzielni, jeśli program GFI MailEssentials działa w trybie lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Lista kontroli dostępu (strona 261). Grupie Administratorzy domeny (tylko w środowisku usługi Active Directory) i kontu/grupie administratorów serwera są automatycznie przypisywane pełne uprawnienia dostępu do wszystkich funkcji programugfi MailEssentials. Innym użytkownikom lub grupom można przypisać pełny lub częściowy dostęp do niektórych funkcji programu GFI MailEssentials. Aby dodać użytkowników do listy kontroli dostępu: 1. Z poziomu konfiguracji programu GFI MailEssentials przejdź do obszaru Ustawienia ogólne > Kontrola dostępu. Dodaj użytkowników domeny lub ich grupy, a następnie wybierz funkcje produktu, na dostęp do których chcesz zezwolić. Screenshot 133: Ustawienia funkcji Kontrola dostępu GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 256

257 2. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika/grupę. 3. W oknie dialogowym Wyszukiwanie użytkowników wprowadź nazwę użytkownika lub grupy do dodania, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy. 4. W programie GFI MailEssentials zostanie wyświetlona lista znalezionych użytkowników/grup. Wybierz użytkowników/grupy do dodania i kliknij przycisk Prześlij. 5. W przypadku nowo dodanych użytkowników/grup wybierz funkcje, na dostęp do których chcesz zezwolić. Uprawnienie Pełny dostęp Dostęp do kwarantanny Dostęp do raportowania Dostęp do kanałów RSS Opis Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcji produktu i konfigurować je. Umożliwia dostęp do funkcji wyszukiwania w obszarze kwarantanny ifolderów wyszukiwania. Umożliwia użytkownikom generowanie raportów. Umożliwia użytkownikom subskrybowanie kanałów RSS kwarantanny. 6. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 10 Ustawienia ogólne 257

258 11 Różne Tematy w tym rozdziale: 11.1 Informacje dotyczące instalacji Nazwy katalogów wirtualnych Tryb interfejsu użytkownika Wiadomości , których nie można było przetworzyć Śledzenie POP2Exchange pobieranie wiadomości z serwera POP Przenoszenie wiadomości będących spamem do folderów skrzynki pocztowej użytkownika Przenoszenie spamu do folderu programu Exchange Synchronizowanie danych konfiguracji Wyłączanie przetwarzania wiadomości Wykonywanie kopii zapasowych poczty przed i po przetworzeniu Porty komunikacji zdalnej Monitorowanie interfejsu API skanowania wirusów Informacje dotyczące instalacji Screenshot 134: Strona Informacje o wersji GFI MailEssentials 11 Różne 258

259 Aby wyświetlić informacje o wersji programu GFI MailEssentials, przejdź do węzła Informacje. Na karcie Informacje o wersji są wyświetlane dane dotyczące wersji instalacji i numeru kompilacji programu GFI MailEssentials. Aby sprawdzić, czy na komputerze zainstalowano najnowszą kompilację programu GFI MailEssentials, kliknij przycisk Sprawdź, czy istnieje nowa kompilacja. Kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy GFI należy zawsze przekazywać informacje o wersji i kompilacji produktu. Na karcie Licencje innych firm są wyszczególnione komponenty innych firm używane przez program GFI MailEssentials Nazwy katalogów wirtualnych Domyślne nazwy katalogów wirtualnych programu GFI MailEssentials i kanałów RSS kwarantanny to odpowiednio MailEssentials i MailEssentialsRSS. Nazwy katalogów wirtualnych można dostosowywać, jednak zalecane jest pozostawienie ich niezmienionych. Jeśli program GFI MailEssentials skonfigurowano pod kątem dostępu wyłącznie z poziomu komputera lokalnego, nie można konfigurować katalogu wirtualnego konfiguracji programu GFI MailEssentials. 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania. 2. W obszarze Opcje trybu interfejsu użytkownika IIS określ niestandardowe nazwy następujących katalogów wirtualnych: Konfiguracja programu GFI MailEssentials wprowadź niestandardową nazwę w polu Katalog wirtualny. Katalog wirtualny kanałów RSS kwarantanny wprowadź niestandardową nazwę w polu Katalog wirtualny RSS. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. 4. Kliknij przycisk OK i poczekaj na zastosowanie nowych ustawień. 5. Po ukończeniu procesu kliknij przycisk OK Tryb interfejsu użytkownika Interfejs użytkownika programu GFI MailEssentials można ładować na komputerze, na którym program zainstalowano (Tryb lokalny) lub udostępnić za pośrednictwem protokołu http w sieci (Tryb IIS). Aby wybrać tryb: 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania. GFI MailEssentials 11 Różne 259

260 Screenshot 135: Panel przełączania programu GFI MailEssentials tryb interfejsu użytkownika 2. W obszarze Tryb interfejsu użytkownika wybierz jedną z poniższych opcji: Opcja Tryb lokalny Opis Program GFI MailEssentials zostaje załadowany w aplikacji podglądu html dostęp można uzyskać wyłącznie z poziomu komputera, na którym zainstalowano program GFI MailEssentials. W przypadku korzystania z trybu lokalnego: Łącza podsumowania w zakresie spamu nie będą działać. Nie będzie dostępny portal użytkowników nie będą oni mogli zarządzać osobistymi listami dozwolonych elementów i blokowania, ani osobistym obszarem kwarantanny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności użytkowników końcowych (strona 21). Tryb IIS (zalecany) Program GFI MailEssentials zostaje załadowany w domyślnej przeglądarce przy użyciu ustawień programu IIS skonfigurowanych podczas instalacji. Interfejs użytkownika jest również dostępny w sieci za pośrednictwem protokołu http. Ustawienia konfiguracji programu IIS można zmieniać, korzystając z pól Nazwa witryny internetowej, Katalog wirtualny i Katalog wirtualny RSS. Opcje w obszarze Zabezpieczenia umożliwiają konfigurowanie listy kontroli dostępu i uwierzytelniania programu IIS. GFI MailEssentials 11 Różne 260

261 Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 3. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić wyświetlone usługi. 4. Kliknij przycisk OK Ustawienia zabezpieczeń programu IIS Przycisk Zabezpieczenia na karcie Tryb interfejsu użytkownika umożliwia konfigurowanie listy kontroli dostępu i metody uwierzytelniania. Lista kontroli dostępu Lista kontroli dostępu określa użytkowników mających dostęp do programu GFI MailEssentials oraz funkcje dostępne dla określonych użytkowników lub grup. Domyślnie administratorzy mają pełny dostęp do programu GFI MailEssentials, można jednak określić użytkowników lub grupy o różnych poziomach dostępu. Aby dodać użytkownika: 1. Załaduj Panel przełączania, klikając polecenia Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania. 2. Wybierz kartę Tryb interfejsu użytkownika. Kliknij pole opcji Tryb IIS i wybierz przycisk Zabezpieczenia. GFI MailEssentials 11 Różne 261

262 Screenshot 136: Zabezpieczenia programu IIS karta Lista kontroli dostępu 3. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź nazwę użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać do listy. 4. Wybierz typ dostępu do nadania. Dostępne są następujące opcje: Uprawnienie Pełny dostęp Dostęp do kwarantanny Dostęp do raportowania Dostęp do kanałów RSS Opis Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do wszystkich funkcji produktu i konfigurować je. Umożliwia dostęp do funkcji wyszukiwania w obszarze kwarantanny ifolderów wyszukiwania. Umożliwia użytkownikom generowanie raportów. Umożliwia użytkownikom subskrybowanie kanałów RSS kwarantanny. 5. Kliknij przycisk OK, aby sfinalizować konfigurację. Aby odebrać uprawnienia dostępu użytkownikowi lub grupie, wybierz element i kliknij przycisk Usuń. Tryb uwierzytelniania programu IIS Tryb uwierzytelniania programu IIS umożliwia wybieranie metody uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do programu GFI MailEssentials. GFI MailEssentials 11 Różne 262

263 1. Załaduj Panel przełączania, klikając polecenia Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania. 2. Wybierz kartę Tryb interfejsu użytkownika. Kliknij pole opcji Tryb IIS i wybierz przycisk Zabezpieczenia. 3. Wybierz kartę Uwierzytelnianie. Screenshot 137: Zabezpieczenia programu IIS karta Uwierzytelnianie 4. Wybierz jedną z dostępnych opcji: Opcja Tryb systemu Windows Tryb formularzy Opis Uwierzytelnianie systemu Windows umożliwia programowi GFI MailEssentials korzystanie z poświadczeń aktualnie zalogowanego użytkownika, bez obsługi funkcji wylogowywania i automatycznego upływu limitu czasu sesji interfejsu użytkownika. (Ustawienie domyślne) Uwierzytelnianie za pośrednictwem formularzy umożliwia użytkownikom wylogowywanie się. Pozwala również konfigurować ustawienia automatycznego upływu limitu czasu sesji interfejsu użytkownika. Jest ono zalecane, jeśli użytkownicy końcowi uzyskują dostęp do konsoli użytkownika programu GFI MailEssentials, szczególnie w przypadku korzystania z publicznych komputerów. 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. GFI MailEssentials 11 Różne 263

264 11.4 Wiadomości , których nie można było przetworzyć Może się zdarzyć, że moduł ochrony poczty lub filtry zawartości programu GFI MailEssentials nie będą w stanie przeskanować wiadomości , na przykład w razie uszkodzenia danych jej nagłówka. W takim przypadku program GFI MailEssentials zablokuje wiadomość , która może obejmować złośliwą zawartość, a następnie przeniesie ją do następującego folderu: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\ Security\failedmails Ponowne przetwarzanie wiarygodnych wiadomości , których nie można było przetworzyć wcześniej Jeśli do folderu failedmails zostanie przeniesionych wiele wiadomości , zalecane jest skontaktowanie się z działem pomocy technicznej firmy GFI. Po rozwiązaniu problemów wiadomości można ponownie przeskanować za pomocą programu GFI MailEssentials, aby stwierdzić, czy można je bezpiecznie dostarczyć. Pliki z rozszerzeniem PROP w folderze failedmails służą do rozwiązywania problemów. W przypadku ponownego przetwarzania wiadomości pliki te można usunąć. Program GFI MailEssentials zainstalowany na serwerze programu Microsoft Exchange 2007/ W folderze failedmails zmień rozszerzenia plików TXT na EML. Aby automatycznie zmienić rozszerzenia wszystkich plików TXT w folderze failedmails na rozszerzenia EML, w wierszy polecenia przejdź do folderu failedmails i uruchom następujące polecenie: ren *.txt *.eml 2. Przenieś pliki o zmienionych rozszerzeniach do następującego folderu: <dysk>\program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\Replay Program GFI MailEssentials zainstalowany na serwerze programu Microsoft Exchange 2003 Przenieś wiadomości (w formacie txt) z folderu failedmails do następującego folderu: <ścieżka instalacji programu Microsoft Exchange>\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\PickUp Program GFI MailEssentials zainstalowany na serwerze bramy Przenieś wiadomości (w formacie txt) z folderu failedmails do następującego folderu: <drive>\inetpub\mailroot\pickup GFI MailEssentials 11 Różne 264

265 Powiadomienia o nieprawidłowo przetworzonych wiadomościach Program GFI MailEssentials można skonfigurować w celu powiadamiania administratora o niepowodzeniu przetwarzania wiadomości . Adres administratora można skonfigurować z poziomu węzła Ustawienia ogólne programu GFI MailEssentials. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Adres administratora (strona 249). 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania i wybierz kartę Inne. Screenshot 138: Włączanie funkcji powiadamiania o nieprawidłowo przetworzonych wiadomościach 2. Zaznacz pole wyboru Wysyłaj powiadomienia o nieprawidłowo przetworzonych wiadomościach Kliknij przycisk Zastosuj. Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 4. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić wyświetlone usługi. GFI MailEssentials 11 Różne 265

266 5. Kliknij przycisk OK Śledzenie Program GFI MailEssentials umożliwia tworzenie plików dziennika dla potrzeb debugowania. Funkcji śledzenia można używać podczas rozwiązywania problemów lub kontaktowania się z działem pomocy technicznej firmy GFI. Funkcję śledzenia należy wyłączyć, jeśli występują problemy dotyczące wydajności komputera z programem GFI MailEssentials. Włączenie funkcji w programie GFI MailEssentials powoduje zapisywanie określonych plików dziennika w następujących folderach: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\DebugLogs\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Antispam\DebugLogs\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\DebugLogs\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\WwwConf\DebugLogs\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ActionServices\DebugLogs\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Attendant\DebugLogs\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Backend\DebugLogs\ Aby włączyć lub wyłączyć śledzenie: 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania i wybierz kartę Śledzenie. GFI MailEssentials 11 Różne 266

267 Screenshot 139: Konfigurowanie opcji śledzenia 2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Śledzenie włączone, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć zapisywanie danych w dziennikach. Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 3. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić wyświetlone usługi. 4. Kliknij przycisk OK. Czyszczenie dzienników śledzenia Aby usunąć wszystkie dzienniki śledzenia: 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania i wybierz kartę Śledzenie. Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. GFI MailEssentials 11 Różne 267

268 2. Kliknij przycisk Wyczyść dzienniki śledzenia, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić wyświetlone usługi. 3. Po ukończeniu czynności kliknij przycisk OK POP2Exchange pobieranie wiadomości z serwera POP3 Program POP2Exchange umożliwia pobieranie wiadomości z serwera POP3, przetwarzanie ich i wysyłanie na lokalny serwer poczty. W przypadku korzystania z programu GFI MailEssentials zalecane jest unikanie korzystania z serwerów POP3 (w miarę możliwości) i użycie protokołu SMTP, gdyż protokół POP3 jest przeznaczony dla klientów poczty , nie serwerów. Mimo to program GFI MailEssentials może korzystać z protokołu POP3 w celu pobierania poczty , na przykład jeśli nie jest dostępny stały adres IP wymagany przez protokół SMTP Konfigurowanie narzędzia pobierania z serwera POP3 1. Idź do węzła POP2Exchange. GFI MailEssentials 11 Różne 268

269 Screenshot 140: Narzędzie pobierania z serwera POP3 programu GFI MailEssentials 2. Na karcie POP3 zaznacz pole wyboru Włącz program POP2Exchange z serwera POP3, aby włączyć narzędzie pobierania z serwera POP3. 3. W polu Skrzynki pocztowe POP3 określ szczegóły dotyczące serwerów POP3, z których będą pobierane wiadomości Opcja Serwer POP3 Port Opis Wprowadź adres IP serwerów POP3, z którego będą pobierane wiadomości . Wprowadź port POP3: Domyślnie POP3 korzysta z portu 110 lub 995, jeśli używa bezpiecznego połączenia. GFI MailEssentials 11 Różne 269

270 Opcja Użyj protokołu SSL Akceptuj nieważny certyfikat Nazwa logowania i hasło Adres alternatywny Wyślij pocztę na adres: Opis Zaznacz tę opcję, jeśli serwer POP3 wymaga bezpiecznego połączenia. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz ignorować niepotwierdzone certyfikaty na serwerze POP3. Zalecane jest, aby usunąć zaznaczenie tej opcji i upewniać się, że wszystkie certyfikaty zostały potwierdzone. Określ poświadczenia logowania do skrzynki pocztowej POP3. Jeśli wiadomości w tej skrzynce pocztowej są adresowane do odbiorcy spoza jednej z GFI MailEssentials lokalnych domen, będą przekierowywane na ten adres. Musi to być lokalny adres, skonfigurowany na serwerze pocztowym i chroniony przez program GFI MailEssentials. Wybierz: Adres zapisany w polu Do : program GFI MailEssentials przeanalizuje nagłówek wiadomości i prześle ją do odpowiedniej lokalizacji. Jeśli analiza wiadomości nie powiedzie się, wiadomość taka zostanie wysłana na adres umieszczony w polu Adres alternatywny. Adres alternatywny: program GFI MailEssentials nie analizuje nagłówków wiadomości i wszystkie wiadomości z tej skrzynki pocztowej są przekierowywane na adres skonfigurowany w polu Adres alternatywny. 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać szczegóły serwera POP3. Wybierz dodany serwer POP3 i kliknij przycisk Aktualizuj, aby zastąpić go nowo wprowadzonymi ustawieniami. 5. Powtórz kroki powyżej, aby dodać wiele serwerów POP3. 6. W obszarze Opcje POP3 skonfiguruj: Opcja Sprawdzaj co (minuty) Nie pobieraj wiadomości większych niż: Jeśli wiadomość jest większa: Opis Określ interwał pobierania w minutach. Określ maksymalny rozmiar pobieranej wiadomości w KB. Jeśli wiadomość przekroczy ten rozmiar, nie zostanie pobrana. Można wybrać opcję usuwania wiadomości przekraczających dopuszczalny rozmiar lub wysyłania ich do usługi postmaster. 8. Kliknij przycisk Zastosuj Konfigurowanie opcji połączeń telefonicznych 1. Idź do węzła POP2Exchange i wybierz kartę Połączenie telefoniczne. 2. Wybierz opcję Odbieraj wiadomości za pomocą Połączenia telefonicznego lub połączenia na żądanie. GFI MailEssentials 11 Różne 270

271 Screenshot 141: Opcje połączenia telefonicznego 3. Wybierz profil programu Dial-Up Networking oraz skonfiguruj nazwę logowania i hasło. Dostępne są następujące opcje: Opcja Użyj tego profilu programu Dial- Up Networking Jeśli połączenie nie istnieje, połącz Przetwarzaj wyłącznie, jeśli istnieje połączenie Opis Wybierz profil programu Dial-Up Networking do użycia. Program GFI MailEssentials użyje połączenia telefonicznego, tylko jeśli nie istnieje połączenie. Program GFI MailEssentials będzie przetwarzać pocztę , tylko jeśli będzie istnieć połączenie. GFI MailEssentials 11 Różne 271

272 Opcja Router połączenia na żądanie: Nazwa użytkownika i Hasło Przetwarzaj co (minuty) Opis Tę opcję należy wybrać w przypadku automatycznego nawiązywania połączenia internetowego (np. jeśli istnieje router połączenia na żądanie). GFI MailEssentials będzie pobierał pocztę w określonym interwale bez wywoływania połączenia telefonicznego. Wprowadź poświadczenia używane do logowania się na serwerze usługodawcy internetowego. Określ interwał w minutach. 4. W obszarze Zaplanuj określ godziny nawiązywania połączenia telefonicznego przez program GFI MailEssentials w celu pobierania poczty Kliknij przycisk Zastosuj Przenoszenie wiadomości będących spamem do folderów skrzynki pocztowej użytkownika Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, wiadomości będące spamem można zapisywać w folderze skrzynki pocztowej użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami stanowiącymi spam (strona 154). Jeśli programu GFI MailEssentials NIE zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange, wiadomości będących spamem nie można przekazywać do określonego folderu skrzynki pocztowej użytkownika za pośrednictwem funkcji czynności zwalczania spamu. Wiadomości można nadal jednak przekazywać do skrzynki pocztowej użytkownika zgodnie z poniższym opisem Microsoft Exchange 2007/2010 Aby skonfigurować program Microsoft Exchange 2007/2010 w celu przekazywania wiadomości oznaczonych tagami do folderu Wiadomości-śmieci w skrzynce pocztowej użytkownika, należy utworzyć regułę transportu. WAŻNE W obszarze czynności zwalczania spamu programu GFI MailEssentials wybierz tylko opcję Oznacz wiadomość określonym tagiem tekstowym. Wybranie jakiejkolwiek innej czynności zapobiegnie przekazywaniu spamu co skrzynki pocztowej użytkownika i zastosowaniu skonfigurowanych reguł transportu. Aby utworzyć regułę transportu w programie Exchange 2007/2010: 1. Uruchom narzędzie Konsola zarządzania programu Microsoft Exchange. 2. Przejdź do obszaru Microsoft Exchange > Konfiguracja organizacji > Transport centralny i wybierz węzeł Reguły transportu. 3. Kliknij polecenie Nowa reguła transportu. 4. Wprowadź nazwę nowej reguły (na przykład GFI MailEssentials SPAM) i kliknij przycisk Dalej. 5. W obszarze Warunki wybierz opcję Jeśli pole tematu zawiera określone słowa. GFI MailEssentials 11 Różne 272

273 6. W obszarze Edytowanie reguły kliknij pozycję Określone słowa, aby wprowadzić słowa używane do oznaczania tagami. Wprowadź tag określony w obszarze czynności zwalczania spamu każdego filtru antyspamowego (np. [SPAM]) i kliknij przycisk Dodaj. Po dodaniu wszystkich słów kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. W obszarze Akcje wybierz opcję Ustaw poziom ufności spamu. 8. W obszarze Edytowanie reguły kliknij wartość 0 i ustaw poziom ufności 9. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej. 9. (Opcjonalnie) Ustaw wyjątki od stosowania tej reguły transportu i kliknij przycisk Dalej. 10. Kliknij przycisk Nowa, aby utworzyć nową regułę transportu. Upewnij się, że w skrzynkach pocztowych użytkowników włączono folder Wiadomości-śmieci. Utworzona reguła transportu spowoduje przekazywanie wszystkich wiadomości zawierających tag programu GFI MailEssentials do folderów Wiadomości-śmieci użytkowników Microsoft Exchange Server 2003 Program GFI MailEssentials zawiera narzędzie Menedżer reguł umożliwiające automatyczne przenoszenie wiadomości oznaczonych jako spam do skrzynek pocztowych użytkowników. WAŻNE Aby skorzystać z narzędzia Menedżer reguł, w obszarze czynności zwalczania spamu wybierz opcję Oznacz wiadomość określonym tagiem tekstowym i określ tag. Instalowanie narzędzia Menedżer reguł na serwerze programu Microsoft Exchange 1. Na komputerze z programem GFI MailEssentials przejdź do obszaru: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\Antispam\ 2. Skopiuj poniższe pliki do folderu na serwerze programu Microsoft Exchange: rulemgmtres.dll rulemgmt.exe rule.dll gfi_log.dll 3. Na serwerze programu Microsoft Exchange otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na lokalizację, do której skopiowano pliki narzędzia Menedżer reguł. 4. W wierszu polecenia wprowadź następujący ciąg: regsvr32 rule.dll 5. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK. Uruchamianie narzędzia Menedżer reguł 1. Na serwerze programu Microsoft Exchange przejdź do lokalizacji, do której skopiowano pliki narzędzia Menedżer reguł i uruchom plik rulemgmt.exe. GFI MailEssentials 11 Różne 273

274 2. Wybierz profil programu Microsoft Outlook (profil MAPI) lub utwórz nowy profil do zalogowania się (tylko w przypadku pierwszego użycia narzędzia Menedżer reguł). 3. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić narzędzie Menedżer reguł. 4. W oknie głównym narzędzia Menedżer reguł są wyświetlane wszystkie skrzynki pocztowe włączone na serwerze programu Microsoft Exchange. Kolor skrzynki pocztowej wskazuje jej stan: Niebieski w odniesieniu do skrzynki pocztowej skonfigurowano reguły. Czarny w odniesieniu do skrzynki pocztowej nie skonfigurowano reguł. Ustawianie nowych reguł 1. Zaznacz skrzynkę pocztową, dla której chcesz ustawić regułę i kliknij przycisk Konfiguruj. UWAGI 1. Nowe reguły można dodawać także do skrzynek pocztowych zawierających już reguły. 2. Aby skonfigurować regułę, która zostanie zastosowana do wielu skrzynek pocztowych, należy zaznaczyć wszystkie odpowiednie skrzynki pocztowe. 2. W polu tekstowym Warunek reguły wprowadź tag, którym jest oznaczana wiadomość będąca spamem w obszarze czynności zwalczania spamu programu GFI MailEssentials. 3. Określ opcję w polu Czynność reguły: Wybierz polecenie Usuń, aby usunąć wiadomość , której temat spełnia warunek reguły. Wybierz polecenie Przenieś do, aby przenieść wiadomość będącą spamem do folderu w skrzynce pocztowej. Wprowadź ścieżkę folderu, w którym będzie zapisywany spam. W przypadku określenia ścieżki Skrzynka odbiorcza\spam, w folderze Skrzynka odbiorcza zostanie utworzony podfolder. W przypadku określenia ścieżki Spam folder zostanie utworzony na najwyższym poziomie (na którym znajduje się również folder Skrzynka odbiorcza). 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zestaw reguł. Zarządzanie wieloma regułami W odniesieniu do jednej skrzynki pocztowej można skonfigurować wiele reguł. Przykład: Usuwanie wiadomości oznaczonych tagiem [Phishing] i przenoszenie wiadomości oznaczonych tagiem [SPAM] do folderu Skrzynka odbiorcza\spam. 1. Kliknij dwukrotnie skrzynkę pocztową, aby otworzyć okno dialogowe Reguły. 2. Zostanie wyświetlona lista reguł mających zastosowanie do wybranej skrzynki pocztowej. Aby dodać nową regułę, kliknij przycisk Dodaj regułę. Aby zmienić ustawienia wybranej reguły, zaznacz ją i kliknij przycisk Edytuj regułę. Aby usunąć wybraną regułę, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń regułę. 3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia Przenoszenie spamu do folderu programu Exchange 2010 Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na serwerze programu Microsoft Exchange 2010, wymagane jest utworzenie dedykowanego użytkownika w celu korzystania z czynności zwalczania GFI MailEssentials 11 Różne 274

275 spamu Dostarcz wiadomość do skrzynki pocztowej: Do podfolderu skrzynki pocztowej programu Exchange. Dedykowanego użytkownika można utworzyć w obszarze GFI MailEssentials Panel przełączania. Jeśli użytkownik nie zostanie skonfigurowany, nie będzie można przenosić spamu do podfolderu skrzynki pocztowej. Aby skonfigurować dedykowanego użytkownika: 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania. 2. Wybierz kartę Przenoszenie do programu Exchange. Ta karta jest wyświetlana wyłącznie w przypadku zainstalowania programu GFI MailEssentials na serwerze programu Microsoft Exchange Kliknij przycisk Określ konto użytkownika, aby określić dedykowanego użytkownika. 4. Wybierz jedną z następujących opcji: Opcja Przenieś spam, korzystając z automatycznie utworzonego użytkownika Przenieś spam, korzystając z następującego konta użytkownika Opis Automatyczne utworzenie użytkownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami przez program GFI MailEssentials. Korzystanie z utworzonego ręcznie konta użytkownika. Specify the credentials (Domain\username and Password) of a dedicated user and click Set access rights to assign the required rights to the specified user. Ręcznie wprowadzone poświadczenia użytkownika mogą służyć wyłącznie powyższej funkcji. Nazwy użytkownika, hasła i innych właściwości nie wolno zmieniać w programie Microsoft Exchange lub usłudze Active Directory, gdyż funkcja przestanie działać. 5. Kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować ustawienia. 6. Kliknij przycisk OK Synchronizowanie danych konfiguracji Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na wielu serwerach, ważne jest zsynchronizowanie danych ich konfiguracji. Program GFI MailEssentials obsługuje ten proces, udostępniając dwie funkcje pozwalające zachować zgodność instalacji programu GFI MailEssentials: Agent synchronizacji modułu antyspamowego ta usługa automatyzuje proces synchronizowania ustawień antyspamowych między instalacjami programu przy użyciu Usługi inteligentnego transferu w tle firmy Microsoft (BITS). GFI MailEssentials 11 Różne 275

276 Narzędzie eksportowania/importowania konfiguracji programu ta aplikacja umożliwia ręczne eksportowanie ustawień konfiguracji programu GFI MailEssentials i importowanie ich do innych instalacji Agent synchronizacji modułu antyspamowego Opis usługi Agent synchronizacji modułu antyspamowego działa w następujący sposób: 1. Serwer pełniący funkcję hosta programu GFI MailEssentials zostaje skonfigurowany jako serwer główny. 2. Inne serwery, na których zainstalowano program GFI MailEssentials, zostają skonfigurowane jako serwery podrzędne. 3. Serwery podrzędne przekazują plik archiwum (zawierający ustawienia) do folderu wirtualnego programu IIS hostowanego na serwerze głównym za pośrednictwem Usługi inteligentnego transferu w tle firmy Microsoft (BITS). 4. Po zebraniu wszystkich danych serwerów podrzędnych przez serwer główny, dane są wyodrębniane z pojedynczych archiwów i scalane w pliku archiwum centralnego. 5. Serwery podrzędne pobierają plik archiwum centralnego, a następnie wyodrębniają dane i aktualizują lokalną instalację programu GFI MailEssentials w celu użycia nowych ustawień. UWAGI 1. Na serwerach współdziałających w ramach synchronizacji ustawień musi być zainstalowana ta sama wersja programu GFI MailEssentials. 2. Pliki przekazywane i pobierane przez agenta synchronizacji są kompresowane w celu ograniczenia ruchu w sieci. 3. Jeśli synchronizacja nie powiedzie się 3 razy z kolei,gfi MailEssentials powiadamia administratora poprzez wiadomość Ustawienia silników Ochrony poczty oraz Filtrowania zawartości nie są synchronizowane przez tego agenta. Krok 1: Skonfigurowanie katalogu wirtualnego Agenta synchronizacji na serwerze głównym Ważne uwagi 1. W danym momencie tylko jeden serwer może być skonfigurowany jako serwer główny. 2. Katalog wirtualny programu IIS należy utworzyć wyłącznie na serwerze głównym. 3. Serwer konfigurowany do pełnienia roli serwera głównego musi spełniać jedną z poniższych konfiguracji systemowych: System operacyjny IIS Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) Microsoft Windows Server 2012 Wymagane Wymagane Włącz usługę BITS w kreatorze Dodaj role i funkcje w Menedżerze serwerów. GFI MailEssentials 11 Różne 276

277 System operacyjny IIS Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) Microsoft Windows Server 2008 z SP1 lub wersja późniejsza Microsoft Windows Server 2003 z SP1 lub wersja późniejsza Wymagane Wymagane Wymagane Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania BITS, zapoznaj się z Wymagane Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania BITS, zapoznaj się z Konfiguracja katalogu wirtualnego W Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS) skonfiguruj udostępniony katalog wirtualny w domyślnej witrynie sieci Web serwera głównego zgodnie z poniższym opisem. IIS 7.0 a. Załaduj konsolę Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS), kliknij prawym przyciskiem domyślną witrynę sieci Web i wybierz polecenie Dodaj katalog wirtualny. b. W oknie dialogowym Dodawanie katalogu wirtualnego wprowadź alias katalogu wirtualnego MESynchAgent. c. Określ ścieżkę zapisywania zawartości katalogu wirtualnego, a następnie kliknij przycisk OK, aby dodać katalog wirtualny. Zanotuj skonfigurowaną ścieżkę dla celów referencyjnych. d. Wybierz katalog wirtualny MESynchAgent, a następnie w oknie Widok funkcji kliknij dwukrotnie pozycję Ustawienia protokołu SSL. e. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wymagaj protokołu SSL i kliknij przycisk Zastosuj. f. Wróć do okna Widok funkcji nowo dodanego katalogu wirtualnego i kliknij dwukrotnie pozycję Uwierzytelnianie. g. Upewnij się, że wybrano wyłącznie opcję Uwierzytelnianie podstawowe, a inne opcje wyłączono. h. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Uwierzytelnianie podstawowe i kliknij polecenie Edytuj, aby określić dane w polach Domena domyślna i Obszar odnoszących się do nazwy użytkownika i hasła używanych do uwierzytelniania przez serwery podrzędne. Kliknij przyciski OK, a następnie przycisk Zastosuj. i. Wróć do okna Widok funkcji katalogu wirtualnego MESynchAgent i kliknij dwukrotnie pozycję BITS przekazywanie. j. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj klientom na przekazywanie plików i wybierz opcję Użyj ustawień domyślnych elementu nadrzędnego. Kliknij przycisk Zastosuj. IIS 6.0 a. W konsoli Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS) kliknij prawym przyciskiem domyślną witrynę sieci Web i wybierz polecenia Nowe > Katalog wirtualny. b. W obszarze Kreator tworzenia katalogów wirtualnych wprowadź alias katalogu wirtualnego MESynchAgent i kliknij przycisk Dalej. c. Określ ścieżkę zapisywania zawartości katalogu wirtualnego i kliknij przycisk Dalej. GFI MailEssentials 11 Różne 277

278 Zanotuj skonfigurowaną ścieżkę dla celów referencyjnych. d. Zaznacz pola wyboru Odczyt i Zapis oraz usuń zaznaczenie wszystkich innych pól wyboru. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. e. Kliknij prawym przyciskiem katalog wirtualny MESynchAgent i wybierz polecenie Właściwości. f. Wybierz kartę Zabezpieczenia katalogów i w grupie Uwierzytelnianie i kontrola dostępu kliknij polecenie Edytuj. g. W grupie Dostęp uwierzytelniony zaznacz pole wyboru Uwierzytelnianie podstawowe i określ dane w polach Domena domyślna i Obszar odnoszących się do nazwy użytkownika i hasła używanych do uwierzytelniania przez serwery podrzędne. Upewnij się, że usunięto zaznaczenie wszystkich innych pól wyboru. h. Kliknij przycisk OK. i. Wybierz kartę Rozszerzenie serwera Usługa inteligentnego transferu w tle i zaznacz pole wyboru Zezwalaj klientom na transfer danych do tego katalogu wirtualnego. j. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości katalogu wirtualnego. Krok 2: Skonfigurowanie serwera głównego programu GFI MailEssentials 1. Na serwerze głównym przejdź do obszaru <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\ i otwórz aplet mesentcfg.msc. 2. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Agent synchronizacji modułu antyspamowego > Konfiguracja i wybierz polecenie Właściwości. GFI MailEssentials 11 Różne 278

279 Screenshot 142: Konfigurowanie serwera głównego 3. Na karcie Główny zaznacz pole wyboru Ten serwer programu Konfiguracja programu GFI MailEssentials jest również serwerem głównym i wprowadź pełną ścieżkę folderu skonfigurowanego dla przechowywania zawartości katalogu wirtualnego MESynchAgent. 4. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź nazwę hosta serwera podrzędnego. Kliknij przycisk OK, aby dodać go do listy. Powtórz ten krok, aby dodać inne serwery podrzędne. Należy upewnić się, że wszystkie komputery znajdujące się na tej liście skonfigurowano jako serwery podrzędne, w przeciwnym wypadku agent synchronizacji na serwerze głównym nie dokona scalenia danych. Serwer główny może być jednocześnie serwerem podrzędnym. W takim przypadku serwer będzie scalać własne dane z danymi przekazanymi przez inne serwery podrzędne. Dla zapewnienia prawidłowego działania wymagane jest także dodanie nazwy hosta serwera głównego do listy serwerów podrzędnych. 5. Jeśli jest to wymagane, wybierz serwer podrzędny z listy i kliknij przycisk Edytuj lub Usuń, aby go edytować lub usunąć. 6. Kliknij przycisk OK. GFI MailEssentials 11 Różne 279

280 Krok 3: Skonfigurowanie serwerów podrzędnych Ważne uwagi 1. Serwer konfigurowany do pełnienia roli serwera podrzędnego musi spełniać jedno z poniższych wymagań systemowych: Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2003 zalecane jest pobranie aktualizacji klienta usługi BITS 2.0 z następującej lokalizacji: 2. Serwery podrzędne automatycznie przekazują plik archiwum zawierający ustawienia do katalogu wirtualnego programu IIS na serwerze głównym, dlatego nie należy tworzyć katalogów wirtualnych na serwerach podrzędnych. Konfiguracja serwera podrzędnego 1. Na serwerze podrzędnym przejdź do obszaru <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\ i otwórz aplet mesentcfg.msc. 2. Kliknij prawym przyciskiem węzeł Agent synchronizacji modułu antyspamowego > Konfiguracja i wybierz polecenie Właściwości. Screenshot 143: Konfigurowanie serwera podrzędnego 3. Na karcie Podrzędny wybierz opcję Ten serwer programu GFI MailEssentials jest serwerem podrzędnym. GFI MailEssentials 11 Różne 280

281 4. W polu adresu URL określ pełny adres URL katalogu wirtualnego hostowanego na serwerze głównym, używając następującego formatu: server domain name>/mesynchagent Przykład: 5. W polu Port określ port używany przez serwer główny do przyjmowania komunikacji protokołu HTTP. Domyślnie ustawiana jest wartość portu 80, czyli standardowego portu protokołu HTTP. 6. Zaznacz pole wyboru Wymagane poświadczenia i wprowadź poświadczenia służące do uwierzytelniania na serwerze głównym. 7. Wybierz: Opcja Automatycznie Ręcznie Opis Synchronizacja odbywa się automatycznie w określonym interwale. W polu Przekaż co określ interwał przekazywania w godzinach definiujący częstotliwość przekazywania ustawień serwera podrzędnego na serwer główny. W polu Pobierz co określ interwał pobierania w godzinach definiujący częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji na serwerze głównym i pobierania ich przez serwer podrzędny. Ważne uwagi dotyczące ustawiania interwału: Godzinowy interwał pobierania i przekazywania nie może być taki sam. W przypadku godzinowego interwału można ustawić wartość w zakresie od 1 do 240 godzin. Zalecane jest skonfigurowanie krótszego interwału pobierania od interwału przekazywania. Zalecane jest również użycie tego samego interwału w przypadku wszystkich serwerów podrzędnych. Przykład: W przypadku interwału pobierania ustaw wartość 3 godzin, a w przypadku interwału przekazywania 4 godzin. W ten sposób pobieranie będzie przeprowadzane częściej od przekazywania. Ręczne przekazywanie i pobieranie pliku archiwum ustawień. Aby przekazać ustawienia serwera podrzędnego na serwer główny, kliknij przycisk Przekaż teraz. Aby pobrać scalony plik ustawień z serwera głównego, kliknij przycisk Pobierz teraz. 8. Kliknij przycisk OK Ręczne eksportowanie i importowanie ustawień Program GFI MailEssentials zawiera Narzędzie eksportowania/importowania konfiguracji umożliwiające eksportowanie ustawień danej instalacji i importowanie ich do innej instalacji. Ustawienia można również importować i eksportować z poziomu wiersza polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Eksportowanie/importowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia (strona 284). Krok 1: Eksportuj istniejące ustawienia 1. Przejdź do obszaru <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ i uruchom plik meconfigmgr.exe. GFI MailEssentials 11 Różne 281

282 Screenshot 144: Narzędzie eksportowania/importowania konfiguracji Czas trwania procesu eksportowania różni się w zależności od rozmiarów baz danych. 4. Kliknij przycisk Eksportuj. 5. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz folder, do którego chcesz wyeksportować ustawienia konfiguracji i kliknij przycisk OK. 6. Po ukończeniu kliknij przycisk Zamknij. Krok 2: Skopiuj wyeksportowane ustawienia 1. Ręcznie skopiuj folder, do którego wyeksportowano ustawienia konfiguracji. 2. Wklej folder na komputerach, na które chcesz importować ustawienia. Krok 3: Zaimportuj ustawienia do nowej instalacji WAŻNE W przypadku importowania ustawień istniejące pliki są zastępowane plikami importowanymi (dotyczy to na przykład ustawień źródłowych DNS) może być wymagane ponowne skonfigurowanie określonych ustawień sieciowych i czynności zwalczania spamu. GFI MailEssentials 11 Różne 282

283 Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 1. Zatrzymaj następujące usługi: GFI List Server GFI MailEssentials AS Scan Engine GFI MailEssentials Attendant GFI MailEssentials Autoupdater GFI MailEssentials AV Scan Engine GFI MailEssentials Backend GFI MailEssentials Enterprise Transfer GFI MailEssentials Legacy Attendant GFI MailEssentials Quarantine Action Services GFI POP2Exchange Administrator usług IIS 2. Przejdź do obszaru <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ i uruchom plik meconfigmgr.exe. Czas trwania procesu importowania różni się w zależności od rozmiarów baz danych do zaimportowania. 4. Kliknij przycisk Importuj, wybierz folder zawierający dane importu i kliknij przycisk OK. OSTRZEŻENIE Proces importu powoduje zastąpienia plików konfiguracji plikami znajdującymi się w tym folderze. GFI MailEssentials 11 Różne 283

284 Niektóre zaimportowane ustawienia mogą być nieodpowiednie dla danej instalacji programu GFI MailEssentials może być wymagane jego ponowne skonfigurowanie. Na przykład może tak się zdarzyć w przypadku ustawień DNS, listy domen i serwerów obwodowych różniących się od ustawień stosowanych na serwerze, z którego wyeksportowano konfigurację. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić kreatora poinstalacyjnego programu GFI MailEssentials umożliwiającego ponowne skonfigurowanie ważnych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kreator poinstalacyjny (strona 46). Zalecane jest również zweryfikowanie następujących ustawień, które nie są konfigurowane z poziomu kreatora poinstalacyjnego. Ataki DHA (Directory Harvesting) ustawienia należy zweryfikować w przypadku importowania ich na serwer uzyskujący połączenie z inną usługą Active Directory lub z usługą Active Directory zlokalizowaną na innym serwerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ataki DHA (Directory Harvesting) (strona 119). Czynności zwalczania spamu niektóre czynności zwalczania spamu są dostępne wyłącznie w przypadku środowisk programu Microsoft Exchange. Jeśli ustawienia są importowane do innego środowiska (np. na serwer usług IIS), czynności takie nie będą działać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami e- mail stanowiącymi spam (strona 154). Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień do zweryfikowania po dokonaniu importu, zapoznaj się z następującym artykułem:. 6. Po ukończeniu kliknij przycisk Zamknij. 7. Program GFI MailEssentials automatycznie podejmie próbę uruchomienia usług zatrzymanych w kroku 1. WAŻNE Po zatrzymaniu usługi Administrator usług IIS mogły zostać zatrzymane inne usługi, takie jak Protokół Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Uruchom ponownie te usługi ręcznie, korzystając z apletu Usługi Eksportowanie/importowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia Eksportowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia 1. Z poziomu wiersza polecenia zmień katalog na główny folder instalacji programu GFI MailEssentials. 2. Wprowadź: meconfigmgr /export: c:\ustawienia programu MailEssentials /verbose /replace Gdzie: GFI MailEssentials 11 Różne 284

285 C:\Ustawienia programu MailEssentials lokalizacja eksportu plików. Zmień ścieżkę docelową na wymaganą. /verbose wyświetlanie informacji dotyczących postępu podczas kopiowania plików przez narzędzie. /replace wymuszanie zastępowania przez narzędzie istniejących plików w folderze docelowym. Screenshot 145: Eksportowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia 3. Uruchom ponownie usługi zatrzymane w kroku 1. Importowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia 1. Zatrzymaj następujące usługi: GFI List Server GFI MailEssentials AS Scan Engine GFI MailEssentials Attendant GFI MailEssentials Autoupdater GFI MailEssentials AV Scan Engine GFI MailEssentials Backend GFI MailEssentials Enterprise Transfer GFI MailEssentials Legacy Attendant GFI MailEssentials Quarantine Action Services GFI POP2Exchange Administrator usług IIS 2. Z poziomu wiersza polecenia zmień katalog na główny folder instalacji programu GFI MailEssentials. 3. Wprowadź następujący ciąg: GFI MailEssentials 11 Różne 285

286 meconfigmgr /import: c:\ustawienia programu MailEssentials /verbose /replace Gdzie: C:\Ustawienia programu MailEssentials lokalizacja plików do zaimportowania. Użyj rzeczywistej ścieżki lokalizacji plików do zaimportowania. /verbose wyświetlanie informacji dotyczących postępu podczas kopiowania plików przez narzędzie. /replace wymuszanie zastępowania przez narzędzie istniejących plików w folderze docelowym. OSTRZEŻENIE Proces importu powoduje zastąpienia plików konfiguracji plikami znajdującymi się w tym folderze. Screenshot 146: Importowanie ustawień za pośrednictwem wiersza polecenia 4. Uruchom ponownie usługi zatrzymane w kroku 1. GFI MailEssentials 11 Różne 286

287 Niektóre zaimportowane ustawienia mogą być nieodpowiednie dla danej instalacji programu GFI MailEssentials może być wymagane jego ponowne skonfigurowanie. Na przykład może tak się zdarzyć w przypadku ustawień DNS, listy domen i serwerów obwodowych różniących się od ustawień stosowanych na serwerze, z którego wyeksportowano konfigurację. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić kreatora poinstalacyjnego programu GFI MailEssentials umożliwiającego ponowne skonfigurowanie ważnych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Kreator poinstalacyjny (strona 46). Zalecane jest również zweryfikowanie następujących ustawień, które nie są konfigurowane z poziomu kreatora poinstalacyjnego. Ataki DHA (Directory Harvesting) ustawienia należy zweryfikować w przypadku importowania ich na serwer uzyskujący połączenie z inną usługą Active Directory lub z usługą Active Directory zlokalizowaną na innym serwerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Ataki DHA (Directory Harvesting) (strona 119). Czynności zwalczania spamu niektóre czynności zwalczania spamu są dostępne wyłącznie w przypadku środowisk programu Microsoft Exchange. Jeśli ustawienia są importowane do innego środowiska (np. na serwer usług IIS), czynności takie nie będą działać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Czynności zwalczania spamu Co robić z wiadomościami e- mail stanowiącymi spam (strona 154). Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień do zweryfikowania po dokonaniu importu, zapoznaj się z następującym artykułem: Wyłączanie przetwarzania wiadomości Wyłączenie przetwarzania wiadomości powoduje dezaktywację wszystkich zabezpieczeń programu GFI MailEssentials i powoduje przesyłanie całej poczty do skrzynek pocztowych użytkowników, włącznie ze spamem i złośliwymi wiadomościami. Przetwarzanie wiadomości wyłączane jest zazwyczaj tylko w celu rozwiązywania problemów. Aby włączyć/wyłączyć przetwarzanie wiadomości przez program GFI MailEssentials: 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania i wybierz kartę Rozwiązywanie problemów. GFI MailEssentials 11 Różne 287

288 Screenshot 147: Panel przełączania programu GFI MailEssentials: Rozwiązywanie problemów 2. Kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć przetwarzanie wiadomości . Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 3. W oknie dialogowym Wymagane ponowne uruchomienie usługi kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić usługi. 4. Kliknij przycisk OK Wykonywanie kopii zapasowych poczty przed i po przetworzeniu WAŻNE Tej opcji należy używać wyłącznie w celu rozwiązywania problemów. 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania i wybierz kartę Rozwiązywanie problemów. GFI MailEssentials 11 Różne 288

289 Screenshot 148: Panel przełączania programu GFI MailEssentials: Rozwiązywanie problemów 2. Zaznacz/usuń zaznaczenie pola wyboru Zachowaj kopię każdej wiadomości przed i po przetwarzaniu, aby skonfigurować zapisywanie kopii przetworzonych wiadomości . Wiadomości są przechowywane w następujących lokalizacjach: <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\AntiSpam\SourceArchives\ <ścieżka instalacji programu GFI MailEssentials>\GFI\MailEssentials\ Security\SourceArchives\ Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 3. Kliknij przycisk OK. 4. W oknie dialogowym Wymagane ponowne uruchomienie usługi kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić usługi. 5. Kliknij przycisk OK. GFI MailEssentials 11 Różne 289

290 11.12 Porty komunikacji zdalnej Porty komunikacji zdalnej umożliwiają wzajemną komunikację modułów w programie GFI MailEssentials. Domyślnie program GFI MailEssentials korzysta z następujących portów: używane przez usługę GFI MailEssentials Backend używane przez usługę GFI MailEssentials Attendant używane przez usługę GFI MailEssentials AutoUpdater Należy upewnić się, że nasłuch tych portów prowadzi wyłącznie program GFI MailEssentials. Jeśli portów tych używają inne aplikacje, należy zmienić numery portów na porty, które nie są używane przez inne aplikacje. Aby zmienić porty komunikacji zdalnej: 1. Uruchom GFI MailEssentials Panel przełączania z obszaru Start > Programy > GFI MailEssentials > Panel przełączania i wybierz kartę Inne. Screenshot 149: Zmienianie portów komunikacji zdalnej 2. W obszarze Porty komunikacji zdalnej zmień odpowiednie numeru portów, wybierając porty nieużywane przez inne aplikacje. 3. Kliknij przycisk Zastosuj. GFI MailEssentials 11 Różne 290

291 Podczas wykonywania tej opcji niektóre usługi zostają tymczasowo zatrzymane. Może to mieć wpływ na ruch poczty i/lub jej skanowanie. 4. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić wyświetlone usługi. 5. Kliknij przycisk OK Monitorowanie interfejsu API skanowania wirusów Jeśli program GFI MailEssentials zainstalowano na komputerze z programem Microsoft Exchange, można monitorować wydajność interfejsu API skanowania wirusów, korzystając z programu MMC Monitor wydajności. Funkcja Information Store Protection (VSAPI) nie jest obsługiwana w przypadku serwera programu Microsoft Exchange 2013, ponieważ interfejs VSAPI został usunięty z serwera programu Microsoft Exchange Licznik wydajności w systemie Windows 2003 Server Aby dodać i wyświetlać licznik monitora wydajności w systemie Windows 2003 Server, wykonaj poniższe kroki: 1. Przejdź do obszaru Start > Panel sterowania. 2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne. 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Wydajność, aby uruchomić program MMC Monitor wydajności. 4. W okienku wyświetlania Monitor systemu kliknij polecenie Dodaj, aby załadować okno dialogowe Dodawanie liczników. 5. Z listy rozwijanej Obiekt wydajności wybierz pozycję MSExchangeIS. 6. Kliknij polecenie Wybierz liczniki z listy. 7. Wybierz liczniki skanowania wirusów, które chcesz dodać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Liczniki Monitora wydajności (strona 293). 8. Kliknij przycisk Dodaj. 9. Powtórz kroki 7 i 8, aby dodać wszystkie potrzebne liczniki wydajności. 10. Kliknij przycisk Zamknij. Liczniki dodanych procesów będą teraz wyświetlane w Monitorze wydajności Licznik wydajności w systemie Windows 2008 Server W środowisku serwera programu Microsoft Exchange 2007/2010 liczniki monitora wydajności interfejsu VSAPI są dostępne wyłącznie na komputerach z zainstalowaną rolą Serwer skrzynek pocztowych. GFI MailEssentials 11 Różne 291

292 Aby dodać i wyświetlać licznik monitora wydajności w systemie Windows 2008 Server, wykonaj poniższe kroki: 1. Przejdź do obszaru Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Monitor niezawodności i wydajności. 2. W oknie dialogowym monitora rozwiń obszar Narzędzia monitorowania i wybierz pozycję Monitor wydajności. 3. W okienku wyświetlania kliknij polecenie Dodaj, aby załadować okno dialogowe Dodawanie liczników. Screenshot 150: Dodawanie liczników monitora wydajności interfejsu VSAPI w systemie Windows 2008 Server 4. Z listy rozwijanej Wybierz liczniki z komputera wybierz komputer do monitorowania. 5. Na liście dostępnych liczników rozwiń obszar MSExchangeIS. 6. Wybierz liczniki skanowania wirusów, które chcesz dodać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Liczniki Monitora wydajności (strona 293). 7. Kliknij przycisk Dodaj. 8. Powtórz kroki 6 i 7 w odniesieniu do wszystkich procesów, które chcesz monitorować. 9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Liczniki dodanych procesów będą teraz wyświetlane w Monitorze wydajności. GFI MailEssentials 11 Różne 292

293 Screenshot 151: Monitorowanie plików przeskanowanych w poszukiwaniu wirusów w Monitorze wydajności systemu Windows Server Liczniki Monitora wydajności Dostępne są następujące liczniki Monitora wydajności interfejsu VSAPI Licznik wydajności Virus Scan Messages Processed (Skanowanie wirusów: Liczba przetworzonych wiadomości) Virus Scan Messages Processed/sec (Skanowanie wirusów: Liczba przetworzonych wiadomości/s) Virus Scan Messages Cleaned (Skanowanie wirusów: Liczba oczyszczonych wiadomości) Virus Scan Messages Cleaned/sec (Skanowanie wirusów: Liczba oczyszczonych wiadomości/s) Virus Scan Messages Quarantined (Skanowanie wirusów: Liczba wiadomości poddanych kwarantannie) Virus Scan Messages Quarantined/sec (Skanowanie wirusów: Liczba wiadomości poddanych kwarantannie/s) Virus Scan Files Scanned (Skanowanie wirusów: Liczba przeskanowanych plików) Opis Całkowita liczba wiadomości najwyższego poziomu przetworzonych przez skaner wirusów. Szybkość przetwarzania wiadomości najwyższego poziomu przez skaner wirusów. Całkowita liczba wiadomości najwyższego poziomu oczyszczonych przez skaner wirusów. Szybkość oczyszczania wiadomości najwyższego poziomu przez skaner wirusów. Całkowita liczba wiadomości najwyższego poziomu poddanych kwarantannie przez skaner wirusów. Szybkość poddawania kwarantannie wiadomości najwyższego poziomu przez skaner wirusów. Całkowita liczba plików przetworzonych przez skaner wirusów. GFI MailEssentials 11 Różne 293

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI MailEssentials i GFI MailSecurity Informacje oraz zawartość

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software

Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software Przegląd Firma GFI Software oferuje obecnie hostowane rozwiązanie ochrony poczty e-mail w połączeniu z produktami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Program Microsoft Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 przewodnik krok po kroku

Program Microsoft Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 przewodnik krok po kroku Program Microsoft Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem SP2 przewodnik krok po kroku Microsoft Corporation Autor: Anita Taylor Redaktor: Theresa Haynie Krótkie streszczenie Ten przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo